De Uitgeester

10 mei 2017

De Uitgeester 10 mei 2017


Jongens redden kinderen op Uitgeestermeer

Vlnr: Burgemeester Verkleij, Gino Kessens, Mikey Reiling en wethouder Tromp Foto: aangeleverd

Door: Anita Webbe

UITGEEST - Gino Kessens (16) en zijn vriend Mikey Reiling (17) uit Beverwijk zijn echte helden! Zij hebben op 30 april drie kinderen weten te redden die in nood waren op het Uitgeestermeer.

De kleine gemotoriseerde rubberboot van Mikey nemen de boezemvrienden regelmatig mee naar het Uitgeestermeer. Deze wordt dan te water gelaten bij het surfstrandje. Zo ook op deze zondagmiddag.

Gevaarlijke situatie
"Er waren een aantal surfers op het water, want het waaide behoorlijk," vertelt Gino. "Nadat we een tijdje gevaren hadden, zagen we zeilers schreeuwen en een richting op wijzen. Wij voeren er snel heen en zagen drie bange kinderen in een opblaasbootje; twee jongens van rond de 11 en 7 jaar en een meisje van 4 jaar. Hun bootje was afgedreven, zat vast en bleek ook nog lek te zijn. Vanwege de harde wind en de hoge golven lukte het de kinderen niet om terug peddelen naar het surfstrandje." Een zeer gevaarlijke situatie dus.

"Dit doe je toch niet?"
Zonder aarzelen probeerden de jongens de kinderen te helpen, maar het vlot trekken en slepen lukte niet. Daarop besloot Gino over te stappen en de kinderen op de kant in veiligheid te brengen. De lekke opblaasboot van de kinderen bond Gino maar aan een bankje. De vader bleek ondertussen te surfen op het meer en had niets gemerkt. Geschrokken kwam hij in zijn zwembroek aangerend. Hij was de jongens erg dankbaar. "Wij vinden dit erg onnadenkend van die vader om de kinderen alleen te laten in een opblaasbootje, dat doe je toch niet?" aldus Mikey. Zowel de kinderen als de redders waren nat en koud. Waar Mikey en Gino zich ook over verbaasden, was dat een aantal zeilers en omstanders getuige waren van dit voorval, maar dat niemand iets deed, behalve schreeuwen.

Helden
Doordat de jongens hun hachelijk avontuur op Facebook postten, besloot de tante van Mikey te mailen naar de gemeente Uitgeest. Hierop werden de jongens uitgenodigd bij burgemeester Wendy Verkleij en ontvingen van haar een mooie bos bloemen en een tienrittenkaart voor het zwembad. "Heel veel mensen kijken maar komen niet in actie. Jullie zijn helden en ik ben ontzettend trots op jullie beiden," aldus de burgemeester.

Een zwarte dag voor de democratie in Uitgeest

Illustratie uit de workshop waaruit duidelijk wordt dat de gehele ijsbaan wordt bebouwd Illustratie: Bureau BFAS

Door: Stichting B.O.B.

UITGEEST, 2 mei 2017 – Vandaag, in de commissievergadering Grondgebied Zaken (GGZ) van de gemeente Uitgeest, heeft Frank du Long, voorzitter van Stichting Burgerbelang Omgevingskwaliteit BUCH-regio (B.O.B.) gemeld dat de commissie Beroep & Bezwaar ten onrechte de ingediende bezwaren niet-ontvankelijk heeft verklaard. Ook heeft hij het achter gesloten deuren beraadslagen van de gemeenteraad veroordeeld: een raadssessie onder geheimhouding is uitsluitend toegestaan wanneer over personen wordt gesproken. Elke andere reden is ondemocratisch en wettelijk niet toegestaan.

Wederom werd in een geheime sessie op 20 april een heikel onderwerp besproken, nu de verbinding A8/A9. Net als bij de besloten sessie van juni 2015, waarbij een geheim besluit is genomen over de bebouwing van het ijsbaanterrein met een zeer grote school van Tabijn, wordt aan de inwoners van Uitgeest essentiële en ingrijpende informatie onthouden. Zeer ondemocratisch, een sprekend voorbeeld van achterkamertjespolitiek en burgermanipulatie. Stichting B.O.B. heeft aangekondigd de bestuursrechter in te zullen schakelen om aan deze schimmige en ondemocratische zaken een einde te maken.

Bij de tweede workshopsessie over de inrichting van het centrumgebied is klip en klaar duidelijk geworden dat het gehele ijsbaanterrein bebouwd zal gaan worden. Dit in tegenspraak met de toezegging die wethouder Tromp op 8 december 2016 deed, dat slechts een derde deel verloren zou gaan. Ook de plaats van het nieuw te bouwen grotere zorgcentrum wordt anders ingevuld, in tegenspraak met eerder genomen raadsbesluiten over de locatie van de zorg. Gebleken is dat de leiders van de workshop onkundig zijn van die genomen raadsbesluiten. Hiermee komt het gehele vlekkenplan op losse schroeven te staan.

Eens te meer blijkt dat burgers in Uitgeest het recht op informatie wordt onthouden en raadsbesluiten worden genegeerd of doorgedrukt. Ook worden plannen ontwikkeld door en met een zeer selecte groep van belanghebbenden en de gemeenteraad van Uitgeest wordt onwetend gehouden. Diezelfde raad verzaakt haar taak als controleorgaan schromelijk.

Indrukwekkend gedicht Pleun Bosga over vrijheid

Foto: aangeleverd

UITGEEST - Onlangs fietsten de kinderen van groep 8 van de Molenhoek langs plekken in Uitgeest die een rol hebben gespeeld in de Tweede Wereldoorlog. Deze fietstocht heeft een diepe indruk gemaakt op de leerlingen. Door de plekken te bezoeken en aldaar het bijbehorende verhaal te horen, konden de leerlingen zich inleven in de anekdotes.

Alle leerlingen maakten vervolgens een gedicht over 4 mei en de vrijheid. Basisschool de Molenhoek vond het gedicht van Pleun Bosga uit groep 8 het meest geschikt voor de herdenking van gevallenen op 4 mei. Pleun heeft op 4 mei net als leerlingen van de andere basisscholen uit Uitgeest haar gedicht voordragen. Dagblad Trouw plaatste het gedicht van Pleun op 4 mei in haar krant en kondigde het gedicht aan op haar voorpagina. Het gedicht werd vervolgens bij verschillende 4 mei herdenkingen gebruikt of voorgedragen.

Fantastisch om te zien dat het comité 4 mei Uitgeest de bewustwording over de tweede wereldoorlog zo dichtbij brengt en kinderen uit de gemeente op deze wijze kan inspireren.

4 mei geef vrijheid door

Er was eens een wil
Een wil om te willen
Een wil om te zeggen wat je wil
Een wil
Een wil om te doen wat je wil
Een wil om te denken wat je wil
Een wil
Er was eens een wil

De wil was waar de vrijheid was
Waar de vrijheid niet was
Was geen wil

Er was eens de vrijheid
De vrijheid om te willen
De vrijheid om te zeggen wat je wil
De vrijheid
De vrijheid om te doen wat je wil
De vrijheid om te denken wat je wil
De vrijheid
Er was eens de vrijheid

De Bevrijdingsdag op 5 mei 1945
Voelde voor velen als het 8e wereldwonder
Een wonder
Een wonder vol met de vrijheid en de wil

Het verzet
Bij het verzet wordt gedacht aan mensen
Mensen die durfden te willen
Mensen die durfden te zeggen wat ze wilden
Mensen
Mensen die durfden te doen wat ze wilden
Mensen die durfden te denken wat ze wilden
Mensen
Mensen die durfden

4 mei
Op 4 mei worden de mensen herdacht
De mensen die in de oorlog
Zonder een wil en zonder vrijheid moesten leven
De mensen die dat niet overleefden
De mensen die dapper waren

Op 4 mei worden de mensen herdacht
De mensen die in de oorlog
Zonder een wil en zonder vrijheid moesten leven
De mensen die onschuldig waren
De mensen die niks verkeerd hadden gedaan

Op 4 mei herdenken wij die mensen

Pleun Bosga, 11 jaar

Aan Pleun Bosga, 11 jaar

Je gedicht '4 mei geef vrijheid door' heb ik in mijn krant gelezen.
Ik vind het zeer knap, dat je in je gedicht WILLEN en VRIJHEID met elkaar verbindt.
Vrijheid moet je willen, anders is er geen echte vrijheid.
Toen ik 11 jaar was, was het 1944 en woonde ik in Uitgeest.
Ik wens jou en alle mensen een vrijheid die jij en zij echt willen.

J.A. Ursem, Krommenie

Inschrijving Huttenweek 2017

Foto: Anita Webbe

UITGEEST - In de zomervakantie is er weer Huttenweek in Uitgeest. Van maandag 28 augustus tot en met vrijdag 1 september kan er weer volop getimmerd worden op het terrein aan de Binnenkruierstraat. Omdat er elk jaar weer meer kinderen mee willen doen dan de leiding kan overzien, is er weer een voorinschrijving. De voorinschrijving zal dit jaar, net als vorig jaar, via de website www.huttenweek.nl plaatsvinden.

Op dinsdag 16 mei om 09.00 uur gaat de voor inschrijving op de website open en op woensdag 17 mei om 20.00 uur gaat de inschrijving weer dicht. Er is dan de mogelijkheid om jezelf individueel, of met een groepje in te schrijven voor de Huttenweek van 2017. Uit alle voorinschrijvingen die dezelfde avond voor 20.00 uur volledig zijn ingevuld en zijn binnengekomen op de website van de Huttenweek worden 350 kinderen geloot die mee kunnen doen aan de Huttenweek van dit jaar. De uitslag van deze loting zal dinsdag 23 mei op de website www.huttenweek.nl verschijnen. Deze uitslag zal ook verschijnen in De Uitgeester.

Donderdag 1 juni van 19.00 tot 20.30 uur volgt de definitieve inschrijving. De groepen die zijn ingeloot dienen zich dan op het aangegeven tijdstip te komen inschrijven. Definitief inschrijven kan alleen door de ouders of verzorgers (kinderen mogen best mee hoor) in het speeltuingebouw. Er wordt gewerkt met een digitaal inschrijfformulier dat je thuis digitaal in de pdf al moet invullen en printen. Op de website staat een tijdsindeling van hoe laat welke nummers verwacht worden. Tijdens de definitieve inschrijfavond hoeft het zelf geprinte formulier alleen nog maar ondertekend te worden door een van je ouders of verzorgers.

De Huttenweek is bestemd voor kinderen woonachtig in Uitgeest, en deelnemend aan het basisonderwijs. Je kan inschrijven als je in groep 5 tot en met 8 in het schooljaar 2016/2017 zit. De kosten voor dit jaar bedragen € 20,00 per deelnemend kind.

Jongeren en Politiek is weer begonnen

Foto: aangeleverd

Door: Doris Mannaert, vicevoorzitter Jeugd- en Jongerenraad

UITGEEST - Wat zijn we als Jeugd- en jongerenraad toch lekker bezig! Vanaf februari hebben we ons vol op het volgende jaarlijkse project gestort: Jongeren en Politiek.

Net als voorgaande jaren gaan we bij de groepen 7 van geïnteresseerde basisscholen in Uitgeest langs om een politieke les te geven. Vervolgens nemen we de hele klas mee naar het gemeentehuis. Daar krijgen de kinderen een rondleiding van twee raadsleden. Dat is spannend! Dat hele grote gebouw krijgt opeens een betekenis. Als je in Uitgeest geboren bent, wordt je geboorteakte even opgezocht, er mag in de kluis gekeken worden en onze burgermeester zorgt dat ze aanwezig is om te vertellen over haar functie. De meest nieuwsgierige leerling die ernaar vraagt krijgt zelfs even de, let u op, 'KETEN' om zijn nek gehangen.

De kinderen mogen daarna in groepjes hun idee voor Uitgeest presenteren. Dat zijn zulke originele ideeën. Uit elke klas wordt de groep met het beste idee als winnaar gekozen. Woensdagmiddag 31 mei zullen alle winnaars nog een keer hun idee presenteren voor de gemeenteraad, en die zullen de uiteindelijke winnaar kiezen. Het beste idee wordt uitgevoerd door het college in samenwerking met de Jeugd- en Jongerenraad.

We zijn ontzettend blij met het grote enthousiasme van de deelnemende scholen én ambtenaren. Dat maakt dit project ontzettend leuk. Met veel plezier hebben wij het project op de Molenhoek al gedraaid, de komende weken gaan we nog naar de Kornak, De Wissel en de Binnenmeer. We ontzettend benieuwd naar hun ideeën! Kijk eens op onze Facebookpagina (Jeugd- en Jongerenraad Uitgeest) of website (www.jjruitgeest.nl) als u op de hoogte wilt blijven.

Wie is wie

Foto nr. 00487 uit de beeldbank van de Vereniging Oud Uitgeest Foto: aangeleverd

UITGEEST - Op 12 mei 1957 werden in Uitgeest in het kader van het drumbandfestival Nationale marswedstrijden gehouden. De Uitgeester verkenners en gidsen lopen hier voor de boerderij van Kuijper op de Middelweg. Op de achtergrond het 'Siro' terrein.

Met grote trom Gert Willemse (14) en links met bril John van Goethem (6). Op de voorgrond Sjaak Beentjes (8). Vereniging Oud Uitgeest is nog op zoek naar de namen van de anderen. Graag uw reactie. U kunt reageren via de website www.ouduitgeest.nl bij Wie is wie. Hier kunt u de foto op uw scherm verder bekijken. U kunt ook bellen met Herman Tervoort 0251-313196 of Nel Tromp-van Baar 0251-311572.

Heeft u ook foto's waarvan u denkt dat ze voor vereniging Oud Uitgeest interessant zijn, dan houden wij zij zich graag aanbevolen.

Papierinzameling bij Basisschool De Molenhoek

UITGEEST - Zaterdag 13 mei is er tussen 9.30 en 11:30 uur weer een papierinzameling bij basisschool De Molenhoek in Uitgeest.

5 / 12

Eenden vangen in de eendenkooi bij Uitgeest

Op bezoek in de eendenkooi bij Uitgeest Foto: Diana Oude Groothuis

UITGEEST - U kunt op dinsdag 16 mei, donderdag 18 mei of dinsdag 23 mei van 19.00 tot 20.30 uur mee naar de eendenkooi bij Uitgeest. Gertruud van Duin laat u dan zien hoe vernuftig eenden kunnen worden gevangen. Op de plas in het bosje zwemmen ongetwijfeld eenden rond, met een beetje geluk ook met jongen. Een bezoek aan de eendenkooi is prachtige belevenis voor jong en oud!

De eendenkooi bij Uitgeest is een plek met een lange geschiedenis. In 1588 kregen Dirk en Hessel Pietersz Buurman octrooi voor een 'vogelkooi' op eigen land. Er zijn in de loop van de eeuwen duizenden eenden gevangen. Ze werden verkocht voor de consumptie. U hoort wat er allemaal moet gebeuren om dit bijzondere plekje te bewaren. Het startpunt van de excursie is het parkeerterrein bij Uitvaartcentrum en sportterrein MHCU, Niesvenstraat te Uitgeest. Tegenover het NS-station gaat de Geesterweg in noordelijke richting; de eerste weg linksaf (Prinses Beatrixlaan), vervolgens eerste straat rechtsaf (Kooglaan) en weer de eerste straat linksaf (Kievietenstraat). Aan het eind van deze straat is parkeergelegenheid. Kosten € 7,- en € 3,- voor kinderen tot 12 jaar. Beschermers € 4,- en € 2,- voor hun kinderen tot 12 jaar. Reserveren is nodig en kan via www.gaatumee.nl

Politieberichten week 19

Inbraak
In de nacht van 5 op 6 mei werd er tijdens de afwezigheid van de bewoners ingebroken in een woning aan de Kooglaan. Tevergeefs werd getracht een raam te forceren. Vervolgens werd het slot van de voordeur geforceerd. De gehele woning werd doorzocht. Het is nog onbekend wat er werd ontvreemd.

Poging tot inbraak
Op 5 mei omstreeks 00.05 uur werd gemeld, dat er een man met een zaklantaarn in de tuin van een woning aan de Kooglaan zou staan. Mogelijk was er ook een tweede man bij betrokken, die op de uitkijk zou staan. Door politie werd in de onmiddellijke omgeving inderdaad een man aangetroffen, welke hard wegrende. Tevergeefs werd een onderzoek naar de personen ingesteld. Het bleek dat getracht was in te breken in de betreffende woning. Er werd een schroef in het cilinderslot van de achterdeur aangetroffen.

Overlast jeugd
Naar aanleiding van een melding overlast jeugd op de Plevierstraat ging de politie op 4 mei, rond 17.10 uur ter plaatse. Bij het zien van de politie ging de jeugd er vandoor met achterlating van een bromfiets. Bij onderzoek werd duidelijk, dat de bromfiets een dag eerder was ontvreemd. De bromfiets is aan het politiebureau geplaatst en later opgehaald door de eigenaar.

Uilen gespot aan de Lagendijk

Foto: Bram Ursem

UITGEEST - Bram Ursem woont aan de Lagendijk en heeft daar kortgeleden een koppeltje uilen gespot.

Bram vertelt: "Bij ons aan de overkant (we wonen in het buitengebied) is een weiland en we hadden al een tijdje het idee dat er uilen zaten. Nu was ik met m'n broertje langs 'ons paadje' aan het lopen en toen zagen we de uilen ineens in de bomen zitten. Ze hebben waarschijnlijk een stukje verderop een nest, want we kunnen geen nest ontdekken in de bomen waar wij ze nu al een paar keer hebben zien zitten. Het zijn er in ieder geval twee, ik denk dat het ransuilen zijn."

Foto: Bram Ursem

De 'Mamarazzi' houden een oogje in het zeil

De 'Mamarazzi' Foto: Patrick Mul

UITGEEST - Aanstaande zondag 14 mei is het weer Moederdag: de dag waarbij alle moeders in het zonnetje mogen worden gezet. Twee van de moeders die wel een complimentje verdienen zijn De Uitgeester online redacteurs Marianne Jonker en Anita Webbe. Deze twee zeer actieve medewerkers volgen het Uitgeester nieuws op de voet en struinen -gewapend met fotocamera- menig evenement af, op zoek naar het perfecte plaatje. Daarom worden Marianne en Anita ook wel de 'Mamarazzi' genoemd.

Wouter de Vries (MHCU) naar finale NK Shoot Out

Wouter de Vries in actie Foto: aangeleverd

UITGEEST - Zondag 7 mei vond in Weesp de districtsfinale plaats van het NK Shoot Out. Mixed Hockey Club Uitgeest (MHCU) was hierbij vertegenwoordigd met zes spelers: de keepers Kristian en Annique en de veldspelers Tara, Wouter, Laura en Vincent. Afgelopen weken hebben de spelers flink getraind voor deze districtsfinale, onder meer met hulp van Gwen van Heijst, NK Shoot Out kampioen van 2013.

Alle deelnemers aan deze districtsfinale waren zeer gemotiveerd om te winnen en zich te plaatsen voor de landelijke finale op 24 juni in Den Bosch. Na zeer spannende voorrondes, waarin het publiek fanatiek meeleefde met de spelers, hadden vier van de zes spelers van MHCU zich gekwalificeerd voor de halve finales. In deze spannende halve finales werd er op het scherp van de snede gespeeld en werd er tot de laatste seconde gestreden om de winst.

Wouter de Vries (Jongens B1) zat vanaf de voorronde zeer goed in zijn spel, geconcentreerd en rustig kijkend bleef hij gefocust op het juiste moment en de ruimte voor het beslissende schot. Hij wist zich uiteindelijk verdiend te plaatsen voor het NK Shoot Out in Den Bosch. De andere vijf spelers van MHCU waren ook goed op dreef, maar kwamen helaas net iets tekort voor de landelijke finale. Het was voor alle zes de spelers een mooie ervaring en MHCU heeft als kleine hockeyvereniging laten zien dat er veel aanstormend talent aanwezig is. MHCU wenst Wouter de Vries veel succes op het NK Shoot Out!

Internationaal podium voor jubilerend Rock 'n Rollstreet Akersloot

AKERSLOOT - Het festival in Akersloot vindt traditiegetrouw plaats tijdens het laatste weekend van augustus, maar de voorbereidingen voor het 25ste Rock 'n Rollweekend zijn natuurlijk al in volle gang. Het 3-daagse festival op 25, 26 en 27 augustus behoort de grootste gratis toegankelijke Rock 'n rollfestivals van Nederland en trekt daarom al jaren liefhebbers uit heel het land. Naast de muziek van weleer zijn er ook de vertrouwde activiteiten zoals de Jaarmarkt op vrijdag, Solexrace op zaterdag en de oldtimershow met auto's, motoren en brommers op zondag.

De tent op het Wilhelminaplein heeft twee podia. Daar spelen gedurende het hele weekend vele Rock 'n Roll formaties. Twaalf bands uit Nederland, Belgie, Zweden, Frankrijk en Amerika zijn dat weekend vertegenwoordigd. De organisatie is verheugd met zoveel nationale en internationale topbands: de Eightball Bobbers, Shorty Jetson and his Racketeers (BE), Barnbees, 4000 Miles From Memphis, Crazy Cadillac, Billy and the Kids (SW), Trash Hombres, The SpunyBoys (FR), The Atomic 4, Exeloss (USA), Jake Allen&Lawwlessmen (USA) en Arno Mijnten.

Op de jaarmarkt zullen evenals voorgaande jaren naast de reguliere handelaren ook veel kramen met Rock&Roll-kleding, schoenen en andere vintage-artikelen zijn te vinden. Daarnaast is er een heuse Barbier.

Dansgroep Akersloot, onder leiding van Sonny en Inez, zullen dit jaar weer een openingsdans verzorgen en natuurlijk vele demonstraties geven. De groep groeit ieder jaar en is inmiddels ook uitgebreid met een jeugdgroep. De organisatie hoopt dat dit jaar nog meer mensen zich in Rock 'n Roll-kleding naar het weekend komen. Dat geeft net dat beetje extra 'jeu' aan de 25ste editie.

Meer informatie vinden of aanmelden voor deelname aan de markt, solexrace of oldtimershow kan via www.rockenrollstreet.nl. Volg ons ook op facebook.com/rockenrollstreetakersloot. De organisatie is nog op zoek naar vrijwilligers voor ondersteuning tijdens het evenement. Geïnteresseerd, en wat uurtjes over? Neemt u dan contact op via 06-16294024.

Kinderkamp reist om de wereld

Het kinderkamp van vorig jaar Foto: aangeleverd

HEEMSKERK - In de zomervakantie organiseert Stichting Welschap Welzijn het jaarlijkse kindervakantiekamp in de Heemskerkse duinen, voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar. Het thema voor deze week is: 'Kinderkamp reist over de wereld'. Ga samen met ons op reis en 'vlieg' met ons mee naar verschillende landen, alle activiteiten op het kindervakantiekamp zullen in dit thema staan. Vijf dagen lang sport en spel in de vrije natuur, slapen in een tent en vooral heel veel plezier maken met andere kinderen.

Het kindervakantiekamp vindt dit jaar plaats van 24 tot en met 28 juli op natuurkampeerterrein Klein Hemelrijk in de Heemskerkse duinen. Inschrijven kan via de website van Stichting Welschap Welzijn (www.welschapwelzijn.nl). De kosten voor deze geweldig leuke week bedragen €110,-. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen kunt u eventueel korting aanvragen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Natasja Turenhout, tel. 06-24448384 of natasja.turenhout@welschap.nl.

16 en 23 mei: wandelingen tussen de weidevogels in Hempolder

Een grutto. Foto: Joke Huijser-Spekken

AKERSLOOT - De boswachter van Landschap Noord-Holland organiseert voor natuurliefhebbers een wandeling in de Hempolder bij Akersloot. Het is een rijk gebied voor weidevogels: buitelende kieviten, roepende grutto's en zenuwachtige tureluurs. Ze broeden hier volop door de hoge waterstand in combinatie met de kruidenrijke weilanden. De boswachter maakt een wandeling van 1,5 uur over de dijk zodat men de vogels prachtig kan bekijken. Ook de vogelhut midden in de polder wordt bezocht.

Wanneer: dinsdagavonden 16 en 23 mei van 19.00 tot ongeveer 20.30 uur
Kosten: € 7,-, beschermers € 4,-. Kinderen resp. € 3,- en € 2,-.
Reserveren is noodzakelijk en kan op www.gaatumee.nl
Tip van de boswachter: doe laarzen of stevige waterdichte wandelschoenen aan.

Activiteiten 't Kruispunt Akersloot

AKKERSLOOT - Zaterdag 13 mei is er van 10.00 tot 15.30 uur een rommelmarkt in 't Kruispunt, Mozartlaan 1A, Akersloot. Ook aanwezig zijn Livon met tweedehandskleding, Chris en Marion met Tiffany en glas in lood, Riet Verduin met kettingen en Carin Overpelt met babykleding.

Woensdagmiddag 17 mei geeft Mary Schoon een lezing. Aanvang: 14.00 uur, kosten: € 7,50 (inclusief versnaperingen). Zij vertelt over het schrijven van toneelstukken, kinderboeken en historische romans. Na de pauze wordt er een gezellig spel gespeeld over weetjes, gezegdes en gewoontes uit het boerenlandleven - met een powerpointpresentatie en natuurlijk doorspekt met een flinke dosis humor. De winnaar ontvangt een gesigneerd boek.

FC Uitgeest MO13-1 kampioen

MO13-1, staand vlnr: Sterre van der Wolf, Eric Jan Truijens (leider), Mandy Luyt, Nanouk Nelis, Sanne Lijesen, Gwen Truijens, Lara Vaalburg, Jan Paul Vaalburg (leider), Elin Renken, Senna Duinmaijer. Gehurkt vlnr: Dewi Lubbers, Floor Ursem, Myrthe Ursem, Lieve de Jong, Suze Baltus. Foto: aangeleverd

UITGEEST - Afgelopen zaterdag zijn de meiden van FC Uitgeest MO13-1 kampioen geworden. Dit ijzersterke team wist zaterdag ook Jong Holland MO13-1 aan de zegekar te binden, waardoor ze met nog één wedstrijd te spelen niet meer zijn te achterhalen door de concurrentie en ongeslagen kampioen zijn geworden.

Na een spannende eerste helft gingen de meiden met een 1-2 voorsprong rusten, waarbij ze na rust alle zenuwen van zich af gooiden en met mooi verzorgd aanvallend voetbal Jong Holland naar een 1-5 nederlaag speelden, waarbij het ene doelpunt nog mooier was dan de andere.

Het afgelopen seizoen heeft het team vaak de toeschouwers laten genieten, waarbij ze ook regelmatig complimenten van toeschouwers van tegenstanders in ontvangst mochten nemen. Al met al een prestatie om trots op te zijn. Klasse meiden!

Wilfred Knegt op dreef

UITGEEST/AKERSLOOT - Wilfred Knegt uit Uitgeest heeft donderdagavond bij Sportcomplex de Cloppenburgh in Akersloot na lange tijd weer eens de winst in de wekelijkse wedstrijd om de Kids and Parents Bikeschool (KPB) naar zich toe getrokken. Na de uitgestelde start in verband met de aandacht voor de jaarlijkse Dodenherdenking was het Wilfred Knegt die liet zien er vol voor te willen gaan.

Voor de overige deelnemers was Knegt te sterk om ook maar enige weerstand te kunnen bieden. Alleen Henk Jan Verdonk senior uit Egmond aan de Hoef kon nog redelijk in het spoor van de Uitgeester blijven. Uitslag: 1. Wilfred Knegt, Uitgeest 2. Henk Jan Verdonk senior, Egmond aan de Hoef 3. Wesley Hollenberg, Uitgeest 4. Ton Wiering, Akersloot 5. Lars van den Wijngaard, Akersloot.

HEEMSKERK - De uitslagen van de voorjaarscompetitie na 5 ronden zijn: A.Evert Hup 43, Dennis Swart 42, Jan de Groot 37; B. Margriet Duin,Gré de Graaf 40, Henny Coenders 39; C. Mart Schaar 37, Frans Ponder 31, Mart Schaar 26, Gea Meijer 27; D. Sandra Schaar 36, Kees Konijn 30, Patrick Ferket 27. De hoogste dagscores: Dennis swart 1306, Ingeborg Bruijns 1294, Anneke de Groot 1289, Evert Hup 1284, Jan de Groot 1272, Robert Pick 1231, Margriet Duin 1230, Ruud van Kalmthout 1226, Gré de Graaf en Henny Coenders 1184.

Bij de ledenvergadering werd afscheid genomen van bestuurslid Jolanda Breed en Chris van Kalmthout werd gekozen tot secretaris (functies van voorzitter (Robert Pick), wedstrijdleider (Dennis Swart) en pr (Ruud van Kalmthout) werden gecontinueerd). Ook werden de prijzen van de bekercompetitie uitgereikt: Trees Knebel 85 punten, Chris van Kalmthout 84, Anneke van den Heuvel 80, Margriet Duin en Sandra Schaar 77, Kees Konijn 73, Ruud van Kalmthout en Gerrit Spies 70, Jan de Groot en Henny Coenders 68. Tweede ronde: A. Dennis Swart 44, Evert Hup 43, Anneke van den Heuvel 42; B. Frans Ponder, Gerrit Spies en Jolanda Breed. Woensdag 14 juni is de slotavond van dit seizoen. Op 16 september is er het befaamde trio-sjoelen in Den Helder. Op 23 september vindt het Sjoelschijftoernooi plaats. In de Jansheeren worden elke woensdagavond de competitewedstrijden gehouden vanaf 20.00 uur.

FC Uitgeest JO17-2 kampioen

JO17-2 Foto: aangeleverd

UITGEEST - Zaterdag 6 mei is JO17-2 van FC Uitgeest kampioen geworden in de tweede klasse. Ze hebben allemaal keihard gewerkt voor deze prestatie en de 0-5 overwinning tegen FC Castricum was het slot van de competitie. Er moest gewonnen worden om het kampioenschap veilig te stellen. Dit heeft tot de laatste speelronde geduurd. Maar door hard te trainen en bakken vol motivatie is het de spelers gelukt.

Frank Rodenburg pakt de overwinning vanuit Chimay

Frank Rodenburg Foto: aangeleverd

UITGEEST/CHIMAY - Voor zaterdag 6 mei stond de vijfde Vitesse-vlucht Naar Quiévrain op het programma. Maar wederom een verplaatsing ter elfder ure in verband met een te verwachtte sterke oostelijke wind. Ditmaal werd er gelost vanuit het op 60 kilometer oostelijker gelegen Chimay met een afstand van 278 km.

De duiven gingen werden al redelijk vroeg in de morgen gelost door het goede weer die ochtend op de losplaats. Om exact 10.10 uur gingen de duiven van start met een redelijk straffe oostelijke wind in hun zij richting de hokken. Die dag waren er dertien deelnemers met 421 duiven voor het concours, een groter aantal dan normaal omdat de overnachtvliegers hun duiven ook gaan invliegen (trainen) voor de nog langere afstand vluchten van rond de 1000 kilometer. Eindelijk voor het eerst dit voorjaar eens een aankomst voor de duiven én liefhebbers met een betere temperatuur.

Om 13.49.26 uur meldde de eerste duif zich in Uitgeest bij Frank Rodenburg. Zijn duif maakt een gemiddelde snelheid van 1268,283 meter per minuut (ruim 76 kilometer per uur). De uitslag van zaterdag 6 mei van de eerste vijf liefhebbers luidt als volgt: 1-7-20-35-39e Frank Rodenburg, 2-17-28-31-32e Peter Schellevis, 3-9-12-18-23e Dirk de Bruin, 4-6-8-10-97e Henk Brondijk en 5-11-13-14-15e Wim Rodenburg. Achteraf géén gemakkelijke vlucht voor de duiven, menig liefhebber sprak van een matige aankomst met grote gaten tussen de aankomst tijden. Met het uitslaan van de klokken om 15.30 uur waren er bij ieder nog wel wat duiven niet gearriveerd. Gelukkig minder koude nachten, en hopelijk gaan de achtergebleven duiven zich de komende dagen ook nog wel melden.

De taartenbon van deze week gaat naar Peter Schellevis met een van zijn duiven op de 50e plaats. De eerste plaats in de vereniging was tevens goed voor een 14e plaats in het CC 3/A tegen 67 deelnemers met 1746 duiven en een 26e plaats in de gehele Kring 3, tegen 129 deelnemers met 2999 duiven. Mede door het grote aantal deelnemende duiven in het concours, konden dit keer alle deelnemers zich in de prijzen vliegen. Volgende week de zesde en laatste Vitesse vlucht vanuit het Belgische Quiévrain op circa 245 kilometer.

Schoolkorfbaltoernooi Stormvogels

Illustratie: aangeleverd

UITGEEST - Zaterdag 20 mei organiseert Korfbal Vereniging Stormvogels de titelstrijd om het schoolkorfbalkampioenschap van Uitgeest. Na een aantal jaren van afwezigheid wordt dit initiatief weer nieuw leven ingeblazen. Verschillende vrijwilligers van de vereniging verzorgen in de komende periode gymlessen bij diverse basisscholen in Uitgeest om de jeugd te enthousiasmeren voor de korfbalsport.

Het toernooi richt zich op de groepen 4, 5 en 6 van het basisonderwijs maar ook aan de jongere jeugd wordt gedacht. De dag zal worden opgesplitst in twee delen. Van 10.00 tot 12.00 uur is het de beurt aan de groepen 1, 2 en 3 van het basisonderwijs. Deze ochtend zal in het teken staan van kangoeroe-activiteiten; spelenderwijs kennismaken met de korfbalsport met tot slot een mogelijkheid tot het spelen van een wedstrijd. Opgeven voor deze dag kan via de leerkracht, maar inschrijving ter plekke op het terrein aan de Niesvenstraat 14 behoort ook tot de mogelijkheden.

Na een korte pauze zal aansluitend van 13.00 tot 16.00 uur het scholenkampioenschap voor de groepen 4, 5 en 6 plaatsvinden. Inschrijven kan via de intekenlijsten die beschikbaar zijn in de klaslokalen bij de deelnemende scholen (de Binnenmeer, de Molenhoek, de Wissel en de Kornak). Kun je geen team vormen, maar wil je wel meedoen? Individuele opgave is ook mogelijk. Neem dan contact op met Nico Molenaar via tel. 06-51218643

Voor verdere vragen of informatie kan ook contact worden opgenomen via infostormvogels@gmail.com

Stormvogels nipt onderuit

UITGEEST - Afgelopen zondag stond voor Stormvogels een belangrijk duel op het programma. De Uitgeester ploeg zou zich bij winst een goede uitgangspositie verwerven om ook volgend seizoen in de derde klasse uit te kunnen komen. Tegenstander was de Amsterdamse middenmoter Sporting West. De heenwedstrijd ging verloren, maar toch zag trainer/coach Ton van Duijn perspectief. Als zijn ploeg scorend bij zou kunnen blijven, zou het mogelijk moeten zijn om punten te pakken.

Stormvogels werd echter al snel met een achterstand geconfronteerd. De Amsterdammers kwamen in de eerste minuut al op voorsprong en verdubbelden deze al snel. Door scores van Jose Heijne en Eveline Nootebos werd de stand weliswaar na een kwartier spelen gelijk getrokken, maar het was Sporting dat vervolgens het initiatief nam en wist uit te lopen tot een 6-2 voorsprong na een half uur spelen. De Uitgeesters wisten mooie aanvallen neer te zetten maar verzuimden te scoren. Maartje Vermij wist dit kort voor rust te doorbreken maar in de slotfase van de eerste helft kon het gaatje niet worden gedicht.

De Uitgeesters keken bij rust tegen een 4-7 achterstand aan. Op zich geen ramp, de ploeg van Van Duijn is wel vaker van een achterstand teruggekomen en met nog 35 minuten op de klok kon er nog van alles gebeuren. Sporting West wilde hier echter niet aan meewerken. Bij aanvang van de tweede helft moest Stormvogels direct twee tegentreffers incasseren alvorens Sebastiaan van den Bosch zijn ploeg weer terug in het spel bracht. In de 10 minuten die daarop volgden wisten beide ploegen niet te scoren, waardoor de stand heel lang op 10-5 bleef steken. Stormvogels leefde rond de 20e minuut op en wisten de spanning terug te brengen. In deze fase waren onze dorpsgenoten trefzekerder en kwamen terug tot 11-9. Het momentum lag bij de Uitgeesters en de hoop op minimaal een punt nam toe.

De scheidsrechter speelde echter een cruciale rol, het spel verruwde en de leidsman trad niet adequaat op. Een benutte toegewezen vrije bal aan Sporting West deed Stormvogels de das om. De Amsterdammers speelden de partij routinematig uit, ondanks een fraaie tegentreffer van Nootebos. Van Duijn was niet ontevreden over het vertoonde spel en kon de uiteindelijke 13-11 nederlaag wel accepteren, al bleef het jammer dat zijn ploeg niet kon stunten. Volgende week de kraker tegen streekgenoot Helios, die de Uitgeesters een goede dienst bewezen door van hekkensluiter Aurora te winnen. Support welkom, aanvang 14.30 op het terrein aan de Niesvenstraat.

Annemarie den Boer eerste tijdens halve finale Rotterdam

Foto: aangeleverd

UITGEEST/ROTTERDAM - Afgelopen zondag 7 mei was de halve finale in Rotterdam voor junioren derde divisie. Annemarie den Boer van Unitas turnde deze halve finale en wist zich met een eerste plaats te plaatsen voor de finale.

Na een goede start op balk met het hoogste cijfer van de dag 12.00 punten en een goede vloeroefening waar ze een 11.90 scoorde, volgde sprong en met twee mooie sprongen kreeg Annemarie een 12.175. Op naar het laatste toestel brug, dit is een van de betere toestellen voor Annemarie. Zij turnde een zeer stabiele oefening en kreeg hier een 11.250 voor, ook dit was het hoogste cijfer. Annemarie heeft vanaf toestel één op de eerste plaats gestaan en heeft zich ook voor twee toestelfinales brug en balk geplaatst. Wat een geweldige dag voor Unitas en Annemarie. Volgende week zaterdag 13 en zondag 14 mei zal het NK in Almelo plaatsvinden.

FC Uitgeest kampioen: waardig en als een gentleman

FC Uitgeest aan bal Foto: aangeleverd

Door: De Afvallende Bal

UITGEEST/IJMUIDEN - Waar zij van Stormvogels er alles aan deden om de grenzen van sportiviteit op te rekken als ware het een oude voetbalschoen die weer gebruikt moest worden, blonken zij van FC Uitgeest, die kampioen konden worden, uit in sportiviteit en elegant zijn.

Zelfs toen de ploeg uit IJmuiden de uiterste grens bereikt had door met nog inmiddels negen overgebleven spelers het speelveld te verlaten, bleven onze jongens rustig. Ondanks dat daardoor, bij een 4-1 voorsprong en een zeker kampioenschap, uitstel van feest zou kunnen plaatsvinden. Gelukkig deed het bestuur van Stormvogels dat waar de spelers en trainer in faalden, namelijk zijn sportieve plicht. Zij kregen hun jongens weer in het veld waardoor FC Uitgeest toch nog op waardige wijze het kampioenschap kon vieren. Een verdiend kampioenschap omdat FC Uitgeest bijna het hele jaar bovenaan heeft gestaan en ondanks een paar tikken op de neus nooit echt in de problemen is geweest. Trainer Florian Wolf kon weer beschikken over routinier Emiel Sinnige maar durfde het nog niet aan om hem een volledige wedstrijd te laten spelen. Niet nodig ook want op die plaats deed Tinus Putter het prima de afgelopen weken.

Blije kampioenen Foto: Marianne Jonker

Na een wat nerveus begin herpakte FC Uitgeest zich vrij snel maar merkte ook dat Stormvogels niet van plan was om de schaal zomaar cadeau te doen. Met harde overtredingen en veel gepraat tegen scheidsrechter Straver werd geprobeerd FC Uitgeest te ontregelen. Niet dat het hielp want in de 22e minuut kregen de gasten een ietwat gemakkelijk gegeven penalty nadat Augustin Yeboah een zet had gekregen binnen de zestien. Wederom bleef Mike Olgers de koele kikker en scoorde. Al had hij daar twee keer voor nodig omdat hij bij de eerste keer te vroeg inschoot. Het bleek een flinke steun in de rug want in de 27e minuut was het Lester Half die op aangeven van Kick Smit de bal snoeihard in de korte hoek speelde. Dankzij een wederom makkelijk gegeven penalty (aangeschoten hands van Stan Vrouwe) kon de ploeg uit IJmuiden via Scholten iets terugdoen. 1-2.

De wedstrijd kantelde definitief in de 37e minuut omdat Jansen een tweede gele kaart kreeg en Stormvogels met tien man kwam te staan. Toen Stan Vrouwe vlak voor rust ook nog eens handig de 1-3 binnen liep leek de wedstrijd beslist. In de tweede helft liet de eens zo roemruchte ploeg uit IJmuiden zich van zijn slechtste kant zien. Scheidsrechter Straver was de gebeten hond terwijl spelers en coach hun frustraties steeds meer de vrije loop lieten. Toen na de 1-4 van Augustin Yeboah ook Wirjosomito een rode kaart kreeg, sloegen de stoppen door. De complete ploeg liep van het veld en er dreigde ondanks de 1-4 stand en een zeker kampioenschap een situatie te ontstaan waarbij FC Uitgeest weleens, via een schriftelijke verklaring van de KNVB, later in de week het officiële kampioenschap zou kunnen vieren.

Een regelrechte schande natuurlijk dat gelukkig door het bestuur en enkele spelers van Stormvogels werd voorkomen. Zo won het verstand uiteindelijk, kwamen de spelers weer in het veld en kon de wedstrijd worden uitgespeeld. Ondertussen had ook Yilmaz rood gekregen en tekende Jordy Duijn voor de 1-5 eindstand. Spelers en staf van FC Uitgeest gedroegen zich ondertussen als een ware gentleman, maar waren maar wat blij dat scheidsrechter Straver er nul van de, minstens tien minuten die hij had moeten bijtrekken, ook daadwerkelijk toevoegde aan de speeltijd. Zo kon het feest een aanvang nemen in de wetenschap dat er volgend seizoen weer gespeeld gaat worden in de Eerste Klasse. Mooi voor de club, de toeschouwers en vooral spelers en staf. Het is iedereen gegund.

FC Uitgeest: Koning, de Jong (85e Koedijk), Vrouwe, Groen, Marchena (59e E.Sinnige), Olgers, Smit (66e Duijn), Putter, Half, Yeboah, Brouwer.

Snelvaren of waterskiën op het Alkmaardermeer

Waterskiën op het Alkmaardermeer Foto: aangeleverd

Vanaf mei kan er weer worden snelgevaren in het snelvaargebied De Deilings op het Alkmaardermeer. Vele watersporters maken hier jaarlijks gebruik van. Om dit gebruik veilig te houden wordt er ook dit jaar weer regelmatig gecontroleerd op het juiste gebruik van het gebied en het bezit van geldige ontheffingen.

Snelvaargebied De Deilings
Op het Alkmaarder- en Uitgeestermeer geldt een maximale vaarsnelheid van 16 kilometer per uur. Voor het snelvaargebied De Deilings, is echter een uitzondering gemaakt op deze beperking van de vaarsnelheid. Hier kan de watersporter, mits voorzien van een ontheffing, tussen 1 mei tot en met 31 oktober snelvaren en waterskiën. De soorten ontheffingen en de aanvraagformulieren hiervoor staan op de vernieuwde website www.alkmaarder-enuitgeestermeer.nl. In het Beleid snelvaren Alkmaardermeer 2016-2020 staan de voorwaarden genoemd waaraan de aanvraag van een snelvaarontheffing moet voldoen. Ook staat hier hoe de handhaving plaatsvindt en waar klachten gemeld kunnen worden.

Veiligheid
Om de veiligheid te bevorderen, houden toezichthouders regelmatig en op verschillende momenten toezicht op het meer. Net als voorgaande jaren wordt dit seizoen ook doordeweeks weer regelmatig gecontroleerd. Let dus goed op de maximale vaarsnelheid en zorg ervoor naast de juiste ontheffing ook een geldig vaar-, registratie- en verzekeringsbewijs aan boord te hebben. Het snelvaargebied is met gele boeien als een bijzonder vaarwater gemarkeerd. Dit betekent dat alleen vaartuigen met een ontheffing hier mogen varen. In het Binnenvaartpolitiereglement staat het gebied omschreven als bestemmingswater. Andere boten mogen dus niet het snelvaargebied invaren.

Snelvaren
Om op doordeweekse dagen tussen 08.00 uur en zonsondergang in het gebied te mogen varen, kan een beperkte ontheffing aangevraagd worden. Deze ontheffing bestaat uit twee delen. Deel A kan kosteloos aangevraagd worden via een speciaal aanvraagformulier. Deel B kan gekocht worden via de kaartautomaat op recreatieterrein De Woudhaven. Deel A en B vormen gezamenlijk de geldige ontheffing voor de duur die op deel B staat aangegeven. Het tarief is € 6,00 per 2 uur. Een volledige ontheffing is om de hele week tussen 08.00 uur en zonsondergang te varen.

Del Toros en Stories from Shamehill in De Bakkerij

Del Toros Foto: aangeleverd

CASTRICUM - Wees gereed voor een fiks avondje heerlijke Rock'n'Roll en surf met Del Toros en Stories From Shamehill op vrijdag 12 mei in De Bakkerij in Castricum.

Del Toros
Del Toros is een band die de snelwegen van Noord-Holland als hun 'stomping grounds' ziet. Deze band heeft een pedal to the metal sound met swingende Rock'n'Roll invloeden. Dus gooi die vuistjes maar in de lucht en ga mee op de surf riffs, garage rock en punk. Voor meer informatie, zie de website: www.del-toros.com.

Stories from Shamehill
Dit strak geklede drietal neemt je mee op hun reis door alle kneiters die ze maar kunnen maken, van de zoutige zee tot de hitte van de woestijn. Meedogenloze upbeat en een lekkere wave. Deze band brengt traditionele surf met een moderne vibe. Voor meer informatie, zie de website: www.storiesfromshamehill.nl.

Stories from Shamehill Foto: aangeleverd

Zaal open: 21:00 uur
Entree: €4,-/€3,- voor leden

FrunsJazzClub
Fruns Dansstudio is al jarenlang een begrip in Castricum. Ook deze maand is De Bakkerij op de Fruns Jazz tour met de FrunsJazzClub. Een fijne avond met vinyl, Lindyhop en mooie oude filmbeelden! Iedere tweede zaterdag van de maand is de FrunsJazzClub in De Bakkerij, zo ook op zaterdag 13 mei.

Zaal open: 21 uur
Entree: gratis

Internetcafé buurtcentrum het Spectrum

HEEMSKERK - Elke donderdag kunt u terecht bij het Internetcafe van 13.00 tot 14.00 uur (behalve in de schoolvakanties).

Het internetcafé is bedoeld voor mensen die geen of weinig gelegenheid hebben om met een computer om te (leren) gaan of te gebruiken. Elke donderdag van 13.00 tot 14.00 uur is iedereen van harte welkom in buurtcentrum Het Spectrum, Lauraplein 1 te Heemskerk.

Op basis van de behoeften van de deelnemers wordt er uitleg gegeven over hetgeen zij willen leren. Zo kunnen taalprogramma's aan bod komen om het Nederlands te verbeteren, leren omgaan met de computer, typeles volgen, de weg vinden op internet, gebruik van facebook etc. Het team vrijwilligers is inmiddels uitgebreid en kunnen daardoor meer vragen aan. De kosten zijn € 1,- per keer. Docente Pauline Snijders en vier vrijwilligers geven les in een gezellige, ongedwongen sfeer.

O'Dreams sluit theatertour 2017/2018 af in Uitgeest Een avond vol Ierse songs en dwaze verhalen

De mannen van O'Dreams Foto: aangeleverd

UITGEEST - Het Iers/Nederlandse O'DREAMS timmert flink aan de weg in de internationale wereld van folk en singer/songwriters. De Noord-Hollanders John Flierman (Amsterdam), Danny Guinan (Haarlem) en Ed Veltrop (Purmerend) spelen niet alleen in Nederland en België, maar tourden in het verleden ook veelvuldig door Ierland en deden zelfs een reeks concerten in de Chinese steden Beijing en Shanghai.

Na het succes van twee jaar touren met de muziektheatervoorstelling 'Irish ways and Irish laws' komt O'DREAMS ijzersterk terug met 'An Irish Crossroads'. Een nieuwe voorstelling die op 27 mei te zien en te horen is in Dorpshuis De Zwaan in Uitgeest. Een verrassende avond met heerlijke songs uit Ierland en een flinke portie dwaze verhalen. Kaarten voor dit concert kunnen worden besteld op www.dorpshuisdezwaanuitgeest.nl.

Na de zomer gaat de voorstelling 'An Irish Crossroads' wegens succes in reprise. Daar staan ze dan. Op een kruispunt in hun leven. Een roodharig ventje uit de Ierse middle of nowhere. En een langharige folky uit de Hollandse polder. De een droomt onder het genot van een pint Guinness van de oversteek naar Nederland. Terwijl de ander juist een leven tussen de groene Ierse heuvels romantiseert. Maken ze hun dromen waar? Komen ze zichzelf en elkaar tegen? En wie is toch die dwaze rocker uit Holland die telkens opduikt en dwarsligt? Dertig jaar later wordt alles duidelijk als deze drie elkaar tegenkomen op een nieuw kruispunt in hun leven. Ze grijpen hun instrumenten en spelen zichzelf terug in de tijd. Van nu naar toen. En weer terug. Hier links, daar rechts. En dan weer keihard rechtdoor. Het aantal kruispunten lijkt eindeloos op deze muzikale memory lane vol Ierse songs...

De combinatie van drie eigenzinnige muzikanten maakt O'DREAMS uniek. Verwacht daarom geen standaard Ierse ballads die iedereen in de pub luidkeels meezingt. Integendeel! O'DREAMS kiest voor echte parels uit de Ierse muziekgeschiedenis en geeft ze eigenzinnige arrangementen mee. Bovendien slaat de band soms verrassende crossovers naar Nederland, de actualiteit en de wereld van morgen. Op het theaterpodium voegt het drietal daar nog een flinke portie humor, zelfspot én interactie aan toe. Meer info: www.odreams.nl en www.impactentertainment.nl

Maandag
00.00 – 02.00 OSU Love Songs.
02.00 – 08.00 OSU door de Nacht.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12.00 OSU Infomagazine (HH).
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich.
13.00 – 18.00 Carrousel – Nonstop met Lokale informatie.
18.00 – 20.00 Lisette Prager – Lisette Pakt UIT (HH).
20.00 – 22.00 Carry Munter – Carry's Music Machine.
22.00 – 24.00 Rythmo del Mundo – Salsa Radio.

Dinsdag
00.00 – 08.00 OSU door de Nacht.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12.00 Tom Jacobs – Jacobs in de Ochtend.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich.
13.00 – 14.00 Oranje Top 30 (HH)
14.00 – 16.00 OSU Nonstop.
16.00 – 18.00 Bart van de Heuvel – Muzikale tijdmachine.
18.00 – 20.00 Camille Jansen – Hits from the Heartland.
20.00 – 22.00 Crackhelder en Mella – Dubbel & Dwars
22.00 – 24.00 OSU Nonstop.

Woensdag
00.00 – 08.00 OSU door de Nacht.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12:00 OSU Nonstop.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich
13.00 – 15.00 John van der Geld – In Het Wilde Weg
15.00 – 18.00 Carrousel – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
18.00 – 20.00 Lisette & Paula – Dier en Welzijn.
20.00 – 24.00 Binnenkort nieuw programma.

Donderdag
00.00 – 08.00 OSU door de Nacht.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix
10.00 – 12.00 OSU – Nonstop.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich
13.00 – 15.00 Radio Kornak (Elke 2-weken Schoolradio).
13.00 – 16.00 Carroussel – Nonstop met Lokale Informatie.
16.00 – 18.00 Bart van der Heuvel – Muzikale Tijdmachine
18.00 – 20.00 Lisette Prager – Lisette Pakt Uit
20.00 – 22.00 Hugo Smit – Soultrain
22.00 – 24.00 OSU Nonstop

Vrijdag
00.00 – 08.00 OSU door de Nacht.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12.00 OSU muziek Carrousel
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich.
13.00 – 15.00 Leo van Zwol – Hollandse Toppers.
15.00 – 17.00 Johnny van der Geld – The Other Side of Elvis.
17.00 – 20.00 Carrousel – Lokale en Regionale informatie.
20.00 – 22.00 Richard Schmitt – Back to the 70ties & 80ties.
22.00 – 24.00 DJ Scoja – Club 106

Zaterdag
00.00 – 03.00 DJ Keanu – The Sound of Ibiza
03.00 – 08.00 OSU Nonstop.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 11.00 OSU Nonstop
11.00 – 12.00 Oranje Top-30.
12.00 – 14.00 Louis Carpaij – Prettig Weekend.
14.00 – 18.00 OSU – Info Carrousel.
18.00 – 20.00 Lisette Prager – Gezondheid & Lifestyle.
20.00 – 22.00 Return to the Dance Classics.
22.00 – 24.00 Ed Hoekmeijer – Tune Inn.
00.00 – 03.00 Jan van Dale – Sessions Mix.

Zondag
03.00 – 08.00 OSU Nonstop.
08.00 – 10.00 Zendtijd voor Kerken / Songs of Praise.
10.00 – 12.00 Ricky Koole – Het Zondagochtend Gevoel.
12.00 – 13.00 Peter de With – Cabaret.
13.00 – 15.00 Louis Carpaij – Prettig Weekend
15.00 – 17.00 Rob Offerhaus – OSU Sportief – Sport op Zondag
17.00 – 18.00 Bart van der Heuvel – Rock & Roll Jukebox.
18.00 – 20.00 Intermezzo – OSU Klassiek
20.00 – 22.00 OSUJazz – Blues and Big Bands.
22.00 – 24.00 OSU – Nonstop

De programma's zijn informatief, sportief, muzikaal en gezellig maar vooral voor en door Uitgeesters waarbij Uitgeester-gezelligheid en Lokale informatie voorop staat.

Lijkt het je leuk om ook een radio-programma te maken? Te presenteren, de techniek bij een programma verzorgen, de redactie helpen of heb je een programma idee en wil je graag meewerken? Van Jong tot Oud, iedereen is van harte welkom. Meer informatie? Stuur een mailtje naar info@osuradio.nl of kom langs in de studio. De koffie staat altijd klaar.

U vindt de OSU in de ether 106FM, Ziggo kabel 104.5FM en Ziggo kanaal 918 en via internet.

Veel zang op Open Podium

Vrouwenkoor Soerdanya uit Egmond aan den Hoef Foto: aangeleverd

UITGEEST - Het programma van het Open Podium op zaterdag 20 mei bevat dit keer veel zang. Luister bijvoorbeeld naar Fine Tuned, met Cindy Corse, Marcel Rutten en Frans Stoker. Of Same Message met Mirjam Franzel en Mark Kirkenier, zij zingen Nederlands- en Engelstalig.

Zonder zijn andere maatje van The Visitors speelt Ton van Dam. Lydia Mentink en haar twee gitaristen zijn hun programma nog aan het samenstellen dus dat blijft nog even een verrassing maar het vrouwenkoor Soerdanya uit Egmond aan den Hoef zingen Russisch repertoire, gearrangeerd door dirigente Svetlana Tsariova. Liedjes over liefde, weemoed en verlangen.

De presentatie is weer in de handen van Mandy Lodder aangezien Ton Hemmen dit keer andere bezigheden heeft. Aanvang van het programma is 20.30 uur en de toegang is gratis.

Uitgeester Harmonie speelt eigen favorieten

Het harmonieorkest van de Uitgeester Harmonie Foto: Arno Hiemstra

UITGEEST - Op zaterdag 13 mei organiseert de Uitgeester Harmonie het concert 'Onze Favorieten'. Onder leiding van Thomas Eveleens worden acht muziekstukken gespeeld die gekozen zijn door leden van de harmonie zelf.

Veel van de stukken die worden opgevoerd, komen van films af: 'Lord of the Rings', 'Pirates of the Caribbean' en 'Lilo and Stitch'. Er wordt in een unieke samenwerking met de dixielandband De Upmates het nummer 'At the Jazzband Ball' uitgevoerd. Ook zal de Slagwerkgroep Blast én het opleidingsorkest zijn kunnen laten horen. Het concert begint om 20.00 uur in de Zwaan, kaartjes zijn te bestellen via de website www.uitgeesterharmonie.tk

De Uitgeester Harmonie bestaat uit vier muziekgroepen. Het grote Harmonieorkest bestaand uit ongeveer 35 leden, het Opstaporkest waarin beginnende muzikanten de eerste stappen oefenen in samenspelen, de Slagwerkgroep Blast; slagwerkers die incidenteel optredens verzorgen en de dixielandband 'The Upmates'. Door het jaar heen worden verschillende optredens gegeven zoals de aubade tijdens Koningsdag, het juni-zomerconcert in de buitenlucht, de Sinterklaasoptocht, muziek tijdens de Avondvierdaagse en nog veel meer. Voor oud-leden heeft de Uitgeester Harmonie een speciale actie: kom oude herinneringen ophalen en speel drie maanden mee zonder contributie te betalen. Lijkt het u leuk om een keer te komen kijken, of direct mee te doen? De Uitgeester Harmonie speelt iedere donderdagavond in het ZienHouse van 19.30 tot 21.30 uur, of neem contact op via de website.

Vieringen Onze Lieve Vrouwe Geboorte Uitgeest

Woensdag 10 mei: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kapel.
Vrijdag 12 mei: 19.00 uur H. Eucharistieviering in Geesterheem.
Zaterdag 13 mei: GEEN VIERING.
Zondag 14 mei: 09.00 uur H. Eucharistieviering m.m.v. Laus Deo en 19.00 uur Rozenkransgebed in de kapel.

Kerkdiensten Protestantse Gemeente Uitgeest - Akersloot

Zondag 14 mei: 10.00 uur Akersloot, Dielofslaantje, voorganger ds. B. Appers, met medewerking van de Cantorij.

251tv, televisie voor de regio twee-vijf-één, is te bekijken via YouTube, Facebook en Ziggo Kanaal 42 (digitaal).

De nieuwste programmering start om:
19.00 uur Nieuws uit de regio
20.00 uur Muziek & Entertainment
21.00 uur Informatie en documentaires
22.00 uur Herhaling bovenstaande uitzendingen