De Uitgeester

16 maart 2016

De Uitgeester 16 maart 2016


Marije de Vos en Jonas van Kappel schitteren in zelfgeschreven A Coded Mind

Marije de Vos kruipt in de huid van Bletchley Park en Jonas van Kappel speelt Alan Turing.

Door Eva Mark

UITGEEST - Marije de Vos en Jonas van Kappel, allebei nog maar zeventien jaar oud, schreven mee aan en spelen mee in de muzikale theaterproductie A Coded Mind. De voorstelling gaat 12 april in première op het Bonhoeffercollege in Castricum. Voor Marije en Jonas is het hun laatste productie; na de zomervakantie starten ze met hun studie aan de universiteit. Een gesprek met twee jonge, talentvolle scriptschrijvers en acteurs.

A Coded Mind is een muzikale theaterproductie van en voor leerlingen van het Bonhoeffercollege. De voorstelling is gebaseerd op de film The Imitation Game. Het verhaal gaat over Alan Turing die in de Tweede Wereldoorlog de Duitse berichtcodering probeert te breken. Jonas en Marije schrijven en acteren al jaren mee in de verschillende theaterproducties van het Bonhoeffer. Al voor de zomervakantie begint wordt het onderwerp en worden de schrijvers gekozen. Jonas en Marije hadden inspraak op de keuze van het onderwerp. "Wij vonden dit zo'n sterk verhaal en plot, dat het ons erg geschikt leek voor een nieuwe theaterproductie", aldus het duo. Het verbaast velen niets dat het schrijversduo tevens een grote rol heeft in de voorstelling. Jonas speelt Alan Turing en Marije is zijn tegenspeelster Bletchley Park.

Een onderwerp, een basis en waar start je dan?
Jonas en Marije: "Om te beginnen wordt er een schrijversworkshop georganiseerd. Daar worden zes á zeven 'beste' schrijvers uit gekozen. De leerkrachten van het Bonhoeffercollege maken het raamwerk en de schrijvers die naar voren zijn gekomen tijdens de workshop werken de scènes uit. En dat allemaal in de zomervakantie, zodat het script na de zomer vers van de pers klaar ligt voor gebruik." Jonas en Marije zijn een schrijversduo, zij hebben dus samen een aantal scènes uitgewerkt. De samenwerking verliep goed, zeggen ze zelf. Af en toe zijn er natuurlijk weleens discussies maar daar komen de twee naar eigen zeggen meestal wel uit.

Zeven verschillende schrijvers? Hoe kan dat?
"Ja, dat is een goede vraag. A Coded Mind is een theaterproductie van leerlingen voor leerlingen. Dus er schrijven verschillende leerlingen verschillende scènes. Daardoor zit er veel contrast tussen de scènes, de ene scène zit vol humor en in de andere scène is het een en al drama. Maar dat maakt het juist zo bijzonder!" Om mee te doen aan de theaterproductie moet er auditie worden gedaan. Jonas en Marije moesten ook gewoon auditie doen. De groep acteurs bestaat uit zo'n twintig man en repeteert elke donderdag samen met hun regisseuse Ellen Philips. Aan de theaterproductie werken ook enthousiaste leraren mee, die zelf ook meeschrijven en acteren. Marije en Jonas: "Wat deze theaterproductie bijzonder maakt is dat de muziek ook geheel door leerlingen wordt verzorgd. De band van het Bonhoeffercollege verzorgt de muziek en de acteurs verzorgen het theater. Zo is er ook weer een mooie samenwerking waarin de talenten van vele leerlingen betrokken worden."

Toekomst
Dit is het laatste jaar dat Jonas en Marije zullen schitteren in een muzikale theaterproductie op het Bonhoeffercollege. Volgend jaar gaat Jonas Nederlands studeren aan de UVA en Marije gaat aardwetenschappen studeren aan de VU. Niks met theater dus? Daar zijn Jonas en Marije heel stellig in: "Theater is een deel van ons en wij zullen dat altijd in ons leven willen blijven houden, maar een toekomst in de theater- en acteerwereld is erg onzeker. Dan kiezen wij liever voor een zekere toekomst en theater als hobby." Jonas en Marije voorspellen dat de voorstelling een groot succes gaat worden. De crew heeft er in ieder geval veel zin in!

Ook zo nieuwsgierig naar hoe Jonas en Marije hun rol gaan vertolken? Kom dan vooral kijken naar deze spetterende muzikale theaterproductie.

Palmpaasoptocht

UITGEEST - De Palmpasen-gezinsviering van Onze Lieve Vrouwe Geboorte is zondag 20 maart om 11.15 uur. Alle kinderen mogen, met of zonder palmpaasstok, om 11.05 uur verzamelen bij Geesterheem. Kapelaan Mario Agius zal dan met de kinderen in processie naar de kerk lopen. Het is de bedoeling dat de ouders naar de kerk gaan om daar de kinderen te zien binnenkomen. Elk jaar is dit weer een bonte en vrolijke optocht. In de kerk maken de kinderen nog een rondje zodat alle ouders, oma's en opa's en andere belangstellenden de tijd hebben om de palmpaasstokken te bewonderen. Koor Sound of Life verleent zijn medewerking. De kerk hoopt op een grote opkomst.

Antwoord op de stelling: Voelt u zich weleens onveilig door vliegverkeer?

In De Uitgeester van vorige week vroegen we of u zich weleens onveilig voelt door het vliegverkeer boven het dorp. Hieronder de reactie(s):

"Het luchtverkeer neemt toe en heeft een grote impact op onze woon- en leefomgeving. Specifiek voor Uitgeest geldt de zeer ongunstige ligging ten opzichte van de 24/7 preferente Polderbaan. Vlieghinder is nog verergerd nadat de Cluster Noord uit de CROS (nu ORS) stapte met als gevolg een zeer onvoordelige positie voor Uitgeest bij het dubbel baangebruik. Teveel, te laag, maar vooral onveilig en ongezond (o.a. slaapverstoring nachtregime). Vliegen boven Uitgeest en omgeving zou veel meer de aandacht van de politiek moeten krijgen. Concrete maatregelen door LVLN en (geldelijke) compensatie zijn aan de orde. Een stappenplan is nodig om dit te bereiken.
In het najaar van 2015 werd een start gemaakt met een 'Klankbordgroep Schiphol' waar de wethouder van Uitgeest en vertegenwoordigers van PVRC, de WTL en ORS aan deelnemen. Er werd al een bijdrage geleverd aan de nieuwe strategische visie die door de ODIJ Omgevingsdienst in opdracht van een achttal gemeenten onlangs gereedkwam. Gezien het uiteenvallen van de colleges in Uitgeest en Castricum en de tijd die daarbij verloren gaat, is een eerste prioriteit het leggen van een directe verbinding tussen de bewoners vertegenwoordigers en politiek verantwoordelijken in onze BUCH-regio. Liefst een afgevaardigd duo van een burgemeester en een portefeuillehouder. Het is opvallend dat veel onafhankelijk onderzoek de ORS en politiek Den Haag niet bereikt. Toch kan juist deze research een belangrijke rol spelen bij doorprikken van de vele mythes die door de luchtvaartsector in stand worden gehouden. En bij het ontrafelen van de enorme machtspositie die via een strategische operatie (via de vereniging EU-Deltametropool) door de jaren heen is opgebouwd. Ontvlechting met bestuurslagen is bepaald aan de orde! Zo werkt de NHTV Breda samen met de universiteit van Surrey (Engeland), het Western Norway Research Institute (Noorwegen) en de universiteit van Otago (Nieuw-Zeeland). En ook de onafhankelijke denktank WTL (www.toekomstluchtvaart.nl) biedt een goed aanknopingspunt voor een noodzakelijke, frisse kijk op de hele problematiek. Met de opbrengst van de inspanningen van de Klankbordgroep Schiphol kan op overzichtelijke termijn een stappenplan richting de Provincie NH, de LVNL en ORS worden opgesteld."

Jaap de Jong

Wat vindt u van de speelvoorzieningen in Uitgeest?

De speeltoestellen aan het Wittebroodslaantje en De Rozeknop zijn aan vervanging toe. Aan de buurtbewoners van beide straten is een drietal ontwerpen gepresenteerd. De varianten met de meeste stemmen zijn te vinden op www.uitgeest.nl onder het kopje Wijk & Wonen. In beide ontwerpen zijn onder andere een wip en een schommel terug te vinden. De voorbereidende werkzaamheden starten deze maand, eind april/begin mei worden de nieuwe speeltoestellen geplaatst.

Wat vindt u van de andere speelvoorzieningen in Uitgeest? Zijn ze nog van deze tijd of moet er iets anders komen? En zo ja, wat dan? Stuur uw reactie naar redactie@uitgeester.nl.

Handen uit de mouwen

Foto: Sander Visser

UITGEEST - In het kader van NLdoet staken ook in Uitgeest talloze mensen belangeloos hun handen uit de mouwen afgelopen zaterdag. Er werd hard gewerkt bij onder meer zwembad De Zien en wooncomplex De Brug.

Een flinke groep vrijwilligers liet zich afgelopen zaterdag in het kader van NLdoet van haar beste kant zien op het terrein van zwembad De Zien. Bijna zeven weken voor de opening van De Zien, op Koningsdag, zijn veel klussen uitgevoerd. Er is een nieuw beachvolleybalveld aangelegd, de tafeltennistafel is geschilderd en er is schoongemaakt. Het zwembad maakt zich zo weer op voor een mooi zwemseizoen.

De Brug
Wooncomplex De Brug bestaat uit negentien appartementen waarin negen jongeren met een sociale beperking samen met senioren wonen. De binnentuin is voor gemeenschappelijk gebruik. Tijdens NLdoet werd deze binnentuin klaargestoomd voor de zomer. In totaal 22 mensen, waaronder de jongere en oudere bewoners van De Brug en enthousiaste vrijwilligers gingen na het verdelen van de klussen, hard aan de slag. Onder het genot van een lentezonnetje werd de binnentuin schoongemaakt, werden de tuinmeubelen klaargezet, het plantenkasje ingericht, de plantenbakken gevuld en de galerijen ontdaan van de algen. Ook werd er tijd gemaakt voor een praatje en gezamenlijk koffiedrinken. Vorig jaar werd er ook al meegedaan aan NLdoet en ook deze keer ging iedereen positief naar huis.

Hanneke Bekkers Jongerentherapie en -coaching

Voor lichamelijke klachten ga je naar de huisarts. Het zou mooi zijn om bij psychische klachten net zo vanzelfsprekend naar een (jongeren)therapeut/-coach te gaan. Gevoelsmatig is deze stap vaak wat lastiger. Je bent toch niet gek, je kunt er toch zelf ook wel uit komen? Natuurlijk. Dat kan alleen wel lang duren, dus waarom niet je problemen aan gaan pakken. Waarom leer je als jongere alles over Napoleon, het skelet en grammatica, maar vertelt niemand je iets over gedachten, gevoelens, en dat ingewikkelde superdrukke leven van je? Het is soms al gewoon hartstikke moeilijk om jong te zijn, laat staan als je er allemaal problemen bij krijgt. Ik hoop dat ik het een beetje gemakkelijker voor je kan maken. We gaan het niet steeds uitgebreid hebben over problemen, maar vooral over oplossingen. Ik ga ook niet de leraar uithangen. Je moet van mij helemaal niks. Ik begeleid je, geef wat voorzetjes en jij bepaalt of je ze wel of niet inkopt.
Jongeren kunnen goed en relatief snel leren hoe zij voor zichzelf kunnen zorgen als ze niet lekker in hun vel zitten. Integratief betekent dat je alleen verandert wat jij wilt veranderen. Daarvoor zetten we alles in wat je al in huis hebt. Zo bekeken is integratieve jongerentherapie/-coaching eigenlijk een prachtig cadeau, want wat is er nu mooier dan bij moeilijkheden er zelf voor kunnen zorgen dat je weer lekker in je vel zit en je je fijn kunnen voelen?

Informatie of afspraak?

06-18760760

www.bekkers.net

André Wesche te gast bij Kerk in Beweging

UITGEEST - André Wesche is zaterdag 19 maart te gast bij Kerk in Beweging in de rooms-katholieke kerk in Uitgeest. Wesche gaat voor in een woord- en gebedsviering. In het weekend van Palmpasen wordt het verhaal verteld van de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem. Het verhaal gaat dat de mensen langs de kant van de weg hun mantels afdeden en op de weg legden als teken van respect voor zijn koningschap. Het thema van de viering is: Voor wie doe jij je jas uit? Je jas uitdoen, dat maakt soms het verschil tussen een vluchtige ontmoeting en een moment van écht contact. André Wesche volgde een studie theologie in Amsterdam, daarna ging hij aan de slag als pastoraal werker in Hoorn. Nu is hij al jaren verbonden aan de Dominicuskerk in Amsterdam en is hij geestelijk verzorger in de psychiatrie in Castricum en Hoorn. De viering begint om 19.00 uur, muzikale medewerking wordt verleend door Sound of Life. Na afloop is er een kop koffie of thee in parochiehuis De Klop. U bent van harte welkom op zaterdagavond 19 maart aan de Langebuurt.

Feestelijke opening 'Nieuwe Bieb'

UITGEEST - Na een lange aanloop wordt komende zaterdag, 19 maart, om 11.00 uur de 'Nieuwe Bieb' officieel geopend. Dit wordt gedaan door wethouder Kloosterman en Wies de Wit, voorzitter van de stichting Bibliotheek Uitgeest, met de onthulling van de naam van de bibliotheek.

"Veel mensen hebben geholpen met de opbouw en inrichting", vertelt Wies de Wit. "Nog meer mensen hebben boeken geschonken en daardoor hebben we nu al een mooie collectie: romans, thrillers, prachtige kunstboeken en een leuke kinderhoek. Er is een leestafel, maar we zijn nog op zoek naar mensen of bedrijven die een abonnement op een blad of krant willen sponsoren." De opening belooft een groot feest te worden. "Paulien van Tol biedt haar nieuwe kinderboek aan en we hopen dat veel mensen zich inschrijven als Vriend van de bieb. Daarmee kunnen we geld binnenkrijgen om de boekencollectie aan te vullen. U bent al Vriend voor € 10,-, maar meer geven mag natuurlijk ook." De 'Nieuwe Bieb' is gevestigd aan de Dr. Brugmanstraat en is geopend op maandagmiddag, dinsdagavond, woensdagmiddag, vrijdagavond en zaterdagochtend.

Kom whisky proeven bij Vreeburg

Vreeburg schenkt donderdag 17 maart diverse whiskysoorten. Foto: Pixabay

(advertorial)

UITGEEST - Whiskyliefhebbers kunnen donderdag 17 maart hun hart ophalen bij Vreeburg. In de slijterij aan de Beatrixlaan 25 wordt dan een whiskyproeverij gehouden. Voor 20 euro mogen deelnemers allerlei bijzondere whiskysoorten proeven. De whiskyproeverij begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur. Aanmelden voor deze Super Whisky Tasting? Dat kan in de winkel. Voor meer informatie: 0251-769145.

5 / 12

Putters koffiebranderij brengt nostalgie terug in Uitgeest

Willem Putter vertelt over de koffiebrander (links) aan onze collega's van RTVNH. Foto: Gerrit Bus

UITGEEST - Dat Willem Putter een inventieve bakker is met een vooruitziende blik, zal niemand ontkennen. Zijn gisteren geopende geheel vernieuwde bakkerij annex koffiehoek De Oude Bakkerij aan de Middelweg is daar een goed voorbeeld van. Onder grote belangstelling van publiek en pers onthulde burgemeester Verkleij gisteren de koffiebrandmachine, die samen met de houtgestookte oven zorgt voor de ouderwetse bakkersbeleving.

Voorafgaand hieraan waren al vanaf 's morgens zeven uur heren in de weer met paard en wagen om meel van de molen naar de bakkerij te brengen. Een bijzondere happening, waarvoor velen zelfs eerder waren opgestaan, om dit spektakel te kunnen aanschouwen. De Oude Bakkerij ademt de sfeer van vroeger, een aanwinst voor het dorp. Dat vond ook de burgemeester. Ze complimenteerde Willem Putter met zijn vernieuwde winkel en noemde hem een ambassadeur van Uitgeest. Ten slotte beloofde ze dat ze binnenkort met haar college "zeker een bakkie komt halen."

Waar vind je dat nu nog, een bakkie vers gebrande koffie, vol aroma met een stevige smaak? Dat is écht puur genieten van verantwoorde en duurzame koffie. Echte koffie zoals koffie hoort te zijn, een ware lust op de tong. Dat is in ieder geval de ervaring van uw redacteur. Ter gelegenheid van de opening krijgt men tot Pasen het tweede kopje gratis. Een leuke manier om zelf deze heerlijke koffie eens te proeven. Dat geldt trouwens ook voor de vers gezette thee in vele (h)eerlijke variaties.

Met paard en wagen werden de zakken meel naar de bakkerij gebracht. Foto: Gerrit Bus
De bakker in gesprek met de burgemeester. Foto: Gerrit Bus

Eigen koffiebranderij bij Bakkerij Putter

UITGEEST - Dat Willem Putter een inventieve bakker is met een vooruitziende blik, zal niemand ontkennen. Zijn gisteren geopende geheel vernieuwde bakkerij annex koffiehoek De Oude Bakkerij aan de Middelweg is daar een goed voorbeeld van. Onder het toeziend oog van publiek en pers onthulde burgemeester Verkleij de ouderwetse koffiebrander, die samen met de nieuwe houtoven een gevoel van nostalgie oproept.

De opening was volledig in stijl. Al vanaf 7.00 uur brachten mannen met paard en wagen zakken meel van de molen naar de bakkerij. Een bezienswaardigheid waarvoor sommigen zelfs eerder uit hun bed waren gekomen om het bijzondere plaatje te kunnen aanschouwen. Bakkerij Putter bestaat 161 jaar en met de nieuwe koffiehoek hoopt Willem Putter het gevoel van weleer weer een beetje terug te brengen in het dorp. Wat ons betreft is hem dat aardig gelukt; de zaak is prachtig verbouwd en ademt een authentieke sfeer. Ook de burgemeester sprak haar trots uit. Nadat ze haar complimenten had overgebracht benadrukte ze de aanwinst die de nieuwe bakkerij is voor het dorp. "Je bent een ambassadeur van onze gemeente", zo sprak ze Willem toe. Ze beloofde de bakker dat ze zeker met haar college "een bakkie zou komen halen".

Proef zijn versgebrande koffie, die vol aroma is met een stevige smaak, dat is écht puur genieten van een verantwoorde duurzame kwaliteit met een eerlijke aanbouw en op een ambachtelijke wijze bereid.

Echte koffie zoals koffie hoort te zijn, een ware lust op de tong. Nu met een leuke actie, want tot Pasen krijgt u het tweede kopje gratis. En dat geldt ook voor zijn versgezette thee in vele (h)eerlijke variaties.

Winkelier aan het Woord Juliette de By van Size Up 38/60

Size Up zit nu nog aan het Gladiolenpad maar verhuist binnenkort naar de Middelweg. Foto: Aangeleverd

Voor een relatief klein dorp heeft Uitgeest een groot aanbod aan winkels. Van bloemen tot natuurproducten, van kleding tot boeken; je kunt in het dorp voor (bijna) alles terecht. Al die bekende en minder bekende winkels staan centraal in de rubriek Winkelier aan het Woord. Ondernemers vertellen over hun winkel, hun assortiment, speciale acties of geven tips. Vandaag: Juliette de By van Size Up 38/60.

Juliette: Zoals u waarschijnlijk al heeft vernomen gaat Size Up 38/60 verhuizen naar een ander pand in Uitgeest. Het duurt nog wel even voordat het zover is, maar wij hebben er nu al enorm veel zin in. Als we straks op de Middelweg 81 de winkel hebben, zitten wij veel meer in de loop en kan het alleen maar gezelliger worden. Wij houden u op de hoogte. Samen met ijssalon De Florijn zit Size Up nu nog op het Gladiolenpad in Uitgeest. Als het zonnetje schijnt en het terras van de ijssalon staat buiten dan zitten wij als ondernemers in een heel gezellig straatje. In de wintermaanden is de ijssalon gesloten en is het erg stil. Sommige Uitgeesters komen dan ook verbaasd binnen. 'Oh... hoe lang zit je hier al?', hoor ik vaak. 'Anderhalf jaar mevrouw.' Zij weten van het bestaan niet af. Vanaf vorig jaar februari verkopen wij al vanaf maat 38 dameskleding. Het past misschien niet helemaal bij de grote maten, maar ja, als er vraag naar is... Wij hebben mode voor jongere en oudere dames, waaronder ook leggings, treggings en skinny's. Ook heeft Size Up een prachtige collectie van Setter en Rabe. De pantalons met elastiek doen het goed bij de ouderen. Inmiddels hebben wij al vele vaste klanten, die vanuit andere dorpen ons weten te vinden. Dames met een maatje meer zijn zeer verrast over de ruime keus die wij te bieden hebben. Neem bijvoorbeeld de merken X-Two Ophilia Sempre Piu en Magna. Allemaal stuk voor stuk mooie grotematenmerken. Ook proberen wij de prijs leuk te houden en evengoed kwaliteit te bieden. Daar wordt iedereen blij van, en daar doen wij het voor! U bent van harte welkom op het Gladiolenpad 3 in Uitgeest. www.facebook.com/sizeup3860."

Struinen voor Time Square

Foto: Gerrit Bus

UITGEEST - De jaarlijkse rommelmarkt van Uitgeester musicalvereniging Time Square, afgelopen zondag 13 maart in dorpshuis De Zwaan, werd druk bezocht. Met name de boeken waren erg in trek. De opbrengst van de markt komt ten goede aan de musicalvereniging.

Laatste keer Fort oude stijl

Fort Krommeniedijk was afgelopen weekend het domein van vogelspotters. Foto: Gerrit Bus

UITGEEST/KROMMENIEDIJK - Duizenden trekvogels streken afgelopen weekend rond het Fort bij Krommeniedijk neer, tijdens het jaarlijkse vogelkijkfestijn waarbij grote delen van de landerijen rond het fort onder water zijn gezet. Voor fortliefhebbers was het de allerlaatste kans om de vesting in haar oude glorie te bewonderen: het fort gaat op de schop.

Nooit hoefde het gebied rond de vesting voor oorlogsdoeleinden onder water gezet te worden, maar de laatste jaren vindt wel ieder voorjaar inundatie plaats ten behoeve van de eerste trekvogels. Voor deze vroege vogels is het plasdrasterrein ideaal om te foerageren, een gebeurtenis waar honderden vogelaars op afkomen. Van lepelaar tot slechtvalk, van kemphaan tot bonte strandloper: in de vorige editie werden ruim zestig vogelsoorten waargenomen, waaronder 4500 grutto's. Landschap Noord-Holland zette eind februari de weilanden rondom het fort onder water. De situatie die daardoor ontstaat verschaft veel voedsel voor de trekvogels.

Roofvogels
Op het talud van het fort stelden Vogelbeschermingswacht Zaanstreek statieven met kijkers en fotoapparatuur op waarmee bezoekers de trekvogels konden observeren. Vanaf deze bijzondere locatie hadden de bezoekers een prachtig uitzicht over het drasland. Je kon niet alleen terecht bij een van de vogelkijkers, ook een kijkje nemen in het fort behoorde tot de mogelijkheden. Jong en oud waren vertegenwoordigd. Ook de rondleiding door het fort mocht zich verheugen onder een grote belangstelling. Op de zitjes buiten langs het water kon men genieten van de zon en koffie, thee of soep. Rond het middaguur stond de teller op 220 bezoekers. Er verschenen ook drie roofvogels: de sperwer, torenvalk en buizerd.

Laatste kans
Het vogelkijk- en inundatieweekend was voor het fortminnende publiek tegelijk de allerlaatste mogelijkheid om onder begeleiding van gidsen het fort in zijn oude luister te bezichtigen, met alle authentieke details: het fort zal binnenkort drastisch verbouwd worden om te gaan dienen als huisvesting voor autistische jongeren. De soldatenvertrekken, de latrines met de tonnetjes, de kamers waar de kardoezen met buskruit werden gevuld en tientallen andere unieke bijzonderheden zullen daarmee verdwijnen of niet langer toegankelijk zijn voor bezoekers.

Radio en tv
Voor het VARA-radioprogramma Vroege Vogels vormen het trekvogelfestijn en de unieke geschiedenis een mooie aanleiding om de wekelijkse uitzending vanaf het Fort bij Krommeniedijk te laten plaatsvinden. Op zondagochtend 20 maart luistert u op NPO Radio 1 van 7.00 tot 10.00 uur live naar de uitzending vanuit het fort. Ook Humberto Tan kwam naar Uitgeest om de trekvogels te bewonderen voor zijn nieuwe programma Het Zijn Net Mensen. Een gepast slotakkoord, waarna de verbouwingsactiviteiten aan het fort in april van start kunnen gaan.

Ouderwetse service in een nieuw jasje bij fietsenwinkel Melker

Siem Melker en Jim Krom (rechts) in de nieuwe fietsenwinkel in het Akerhof. Foto: Myrke van der Does

Fietsenwinkel Melker, Akerhof 5, Akersloot. 0251-313 560

AKERSLOOT – Ze hebben het roer flink omgegooid bij fietsenwinkel Melker. Niet alleen verhuisde de rijwielspecialist van de Raadhuisweg naar de Akerhof, sinds 1 januari is er ook een nieuw gezicht van de zaak: Jim Krom. Hij volgt Pe Melker op die na 32 jaar gestopt is als fietsenmaker.

Fietsenwinkel Melker is een familiebedrijf, ooit begonnen als smederij. Toen was het repareren van fietsen een bijverdienste, naast het smidswerk. In de jaren zestig namen de reparaties aan fietsen en bromfietsen een vlucht en werd de winkel aan de Raadhuisweg geopend. In 1975 ging zoon Siem aan de slag als gediplomeerd fietsenmaker. Broer Pe volgde niet veel later zijn voorbeeld. Siem werd loodgieter en Pe zette de fietsenhandel voort. En nu, na 32 jaar, is ook hij toe aan een nieuwe uitdaging. Daardoor staat er voor het eerst in de lange familiegeschiedenis geen Melker meer in de werkplaats. "Mijn zoon had er geen oren naar, die houdt niet eens van fietsen", grapt Siem Melker. Het is jammer dat we geen fietsenmaker meer binnen de familie hebben, maar we zijn blij dat we in Jim zo'n goede opvolger van Pe hebben gevonden."

Vakmanschap
Jim Krom is pas 27 jaar oud maar heeft al meer dan tien jaar ervaring in het fietsenmakersvak. Op zijn vijftiende begon hij in Krommenie. Wat doen nog een bijbaantje was groeide uit tot een hobby waarvan hij later zijn fulltime baan maakte. Hij rondde zijn opleiding tot fietstechnicus af en bouwde aan zijn carrière. Met zijn huidige baan als kroon op zijn werk. Jim: "Fietsenmaker is een ontzettend gevarieerd vak. Elke fiets en elke klant zijn anders. Zeker nu de elektrische fiets zo'n toevlucht heeft genomen, moet je als fietsenmaker echt wel over behoorlijke kennis beschikken om storingen te kunnen verhelpen. " Of mensen nu bij Jim komen met een kapot ventiel of voor een grote reparatie, ze kunnen allemaal rekenen op zijn enthousiaste benadering en vakmanschap.

Openingsactie
Ook bij het uitkiezen van een nieuwe fiets helpt Jim klanten graag. In de winkel vindt men een uitgebreide collectie gewone en elektrische kinder-, dames- en herenfietsen van merken als Rih, Victoria, Batavus, BSP, Rat Holland en Loekie. Om de opening van de nieuwe winkel te vieren krijgt men in maart een waardebon van 15% van het aankoopbedrag bij aankoop van een nieuwe fiets, vrij te besteden in de winkel. Daarnaast geeft Melker 10% korting op alle accessoires. Een goede redenen om nog deze maand even langs te gaan. Tenslotte staat het fietsseizoen alweer voor de deur. (mvdd tekst en communicatie)

Mayor Verkleij for Peace

UITGEEST - Wendy Verkleij is niet alleen burgemeester van Uitgeest maar ook Mayor for Peace. In haar rol als vredesburgemeester onthult zij vrijdag 18 maart om 10.30 uur een vredesboom planten en een plaquette onthullen aan de Gorskamplaan, hoek Kromme Sloot, nabij basisschool Kornak.

Op verzoek van Vrouwen voor Vrede IJmond hebben burgemeesters in de IJmond zich in 2008 aangesloten bij de wereldwijde organisatie van Mayors for Peace. Mayors for Peace werd in 1982 opgericht tijdens een speciale VN-zitting over ontwapening door de burgemeesters van Hiroshima en Nagasaki met als doel een nucleair vrije wereld te bereiken in 2020. Inmiddels zijn er wereldwijd 6500 Mayors for Peace. Vrouwen voor Vrede IJmond is sinds 1982 actief. Dat er kruisraketten geplaatst zouden worden in Nederland bracht hen op de been. Sinds die tijd vragen de vrouwen op diverse manieren aandacht voor ontwapening en geweldloze conflictoplossingen. De vredesboom, een walnotenboom, is bedoeld als symbool voor vrede, voor een nucleair vrije wereld en voor het leven op aarde. Hij wordt geplant met de wens dat hij net als de wereldvrede moge groeien. Bij deze bijeenkomst is er medewerking van kinderen van basisschool Kornak. Er is muziek van De Trawanten van Banjaert en er wordt afgesloten door het uitvliegen van witte vredesduiven. Iedereen is van harte welkom.

Foutje

Op de voorpagina van de krant van vorige week stond een foutje. Bij het artikel over de recordpoging tennis stond Rob Offerhaus vermeld als maatje van tennisser Ronald Vlieland. Rob Offerhaus is echter de presentator van OSU Sportief.

Nieuws van de bridgeclub

Door Paul Wijte

UITGEEST - Zoals bekend spelen wij per seizoen vijf setjes van zes wedstrijden. Afgelopen woensdag speelden wij de eerste avond van de vijfde en laatste set. Deze zelfde wedstrijdavond werd óók gebruikt om het jaarlijkse Ruitenboertoernooi te spelen. Het Ruitenboertoernooi? Wat is dat nu weer? Dit toernooi is een landelijk toernooi waarbij de NBB (Nederlandse Bridge Bond) spelverdelingen levert, ik mag wel zeggen: uitdágende spelverdelingen, die worden geboden en gespeeld, en waarbij je na afloop commentaar van deskundo's kunt nalezen over hoe het spel nou wél geboden en gespeeld had moeten worden. Ik ben altijd een voorstander geweest van dit soort toernooien (als ik het gemor en gekners der tanden hoorde woensdagavond was ik een van de weinigen) omdat ik dan met mijn maat goed kon toetsen aan de hand van de verdelingen en het commentaar waar in ons biedsysteem nog lekken zaten. Daar word je immers niet dommer van. Maar reeds halverwege de wedstrijdavond was ook ik om. Je zou het bieden en spelen kunnen vergelijken met het fietsen met vierkante wielen. Ik weet niet of u dat wel eens geprobeerd heeft, in een of ander attractiepark, maar dat is eigenlijk helemaal niet leuk. We kregen de ene freak-hand na de andere. Ik heb nog nooit zo vaak een kleur niet gehad (renonce), en had je een keer een mooie schoppenopening dan zat HB-vijfde achter jouw opening. En weet je uit de statistiek dat snijden op de heer normaal gesproken een 50% kans is, nu was het zo dat de snit 100% fout was. Gauss zou zich in zijn graf omdraaien! En nu we er toch een wiskundige bijhalen, er bestaat een manier om met vierkante wielen tóch vloeiend te fietsen. Dat lukt als we het wegdek gaan aanpassen en het model geven van een omgekeerde kettinglijn (zoek maar even na op internet). En ook het bridgen zou aldus met zulke verdelingen vloeiend en vlekkeloos gaan, maar geen enkel bridgepaar past zijn biedsysteem aan aan de vierkante-wielen-verdelingen van de NBB. Hieronder ziet u de tien paren die, de uitslag is een topintegraal, het hotseknotse parcours het beste hebben doorstaan.

1. Carien Willemse-Jaap Willemse 60,80%;
2. Jan Goeman-Henk Zwaan 59,41%;
3. Gré Appelman-Tineke van Sambeek 58,58%;
4. Wim Hoogeboom-Nico Molenaar 58,43%;
5. Henk Groen-Herman van Sambeek 57,45%;
6. Wies de Wit-Annie Nijman 57,22%;
7. Wim Nugteren-Nel van Bergen 56,50%;
8. Gerda Geukes-Tineke Eijking 56,42%;
9. Marian de Vries-Truus Jansen 54,98%;
10. Wil van der Pol-Ank van der Eng 54,85.

FC Uitgeest trekt een 'zuur gezicht'

UITGEEST - FC Uitgeest trekt een 'zuur gezicht' na de tweede nederlaag op rij. Was het vorige week Stormvogels dat dwars zat, nu was het ZAP dat in de laatste tien minuten van de wedstrijd er met de volle buit vandoor ging. Dat was jammer want juist in de tweede helft toonde het elftal van René van Marsbergen tegen het stevig aandringende ZAP mentale weerbaarheid en vooral veel strijdlust. Alleen al op basis daarvan verdiende het team meer dan het vandaag kreeg. Met de nederlaag lijkt de rol van FC Uitgeest uitgespeeld en kan en moet het team zich richten op een zo'n eervol mogelijke klassering in de tweede klasse A. Dus, maar lekker onbevangen voetballen en hard werken voor een goed resultaat de komende weken.

FC Uitgeest moest het vandaag (en de komende weken) doen zonder zijn geblesseerde aanvoerder Sander van den Helder. Het eerste half uur golfde het spel heen en weer. Zowel de thuisploeg als de bezoekers waren in die fase dicht bij een openingstreffer. Zo mikte in de 6e minuut linksbuiten Hoep de bal uit een moeilijke hoek tegen de paal, maar was ook Lester Half bijna de gevierde man toen hij in de 32e minuut geheel vrijstaand voor keeper Veen kon uithalen. Helaas belandde zijn inzet naast het doel. Drie minuten later kon hij wel juichend de middenstip opzoeken. Goed doorzetten van Joost de Jong eindigde met een door keeper Veen niet goed verwerkt schot. De terugspringende bal werd een prooi voor de attente Lester Half die niet faalde: 0-1. FC Uitgeest bleef in de fase daarna de betere ploeg maar slaagde er vlak voor en na rust niet in om een tweede treffer op het scorebord te krijgen. De mannen uit Anna Paulowna werden daardoor steeds meer gesterkt in het idee dat er vandaag toch echt wat te halen viel. FCU werd meer en meer naar achteren gedrukt maar keeper Sven Koning toonde zicht vooralsnog een onneembaar bastion. Dat leek te eindigen in de 68e minuut. Een overtreding in het strafschopgebied was voor de arbiter van dienst, de heer Evers, reden genoeg om de bal op de stip te leggen. Gelukkig was middenvelder Raap zo vriendelijk om de bal tegen de paal te schieten. Dan, in de 87e minuut slaat het noodlot alsnog toe. Een hard ingeschoten bal raakt de arm van de nietsvermoedende Emiel Sinnige die daarmee echter wel de bal tegenhoudt. Wederom strafschop. Zuur, maar niets op af te dingen. De door Robert slecht ingeschoten bal wordt nog gehouden door Sven Koning maar helaas ploft het leder wederom voor zijn voeten. Herkansing en raak: 1-1.

In de daarop volgende hectische slotfase kregen beide teams grote kans op de overwinning maar het was tenslotte weer Robert van ZAP die zich tot matchwinner ontpopte. Slim weglopen achter de rug van een verdediger, beslist hij in de 95e minuut de wedstrijd: 2-1. De grimassen op de gezichten van de FC Uitgeest-spelers na het laatste fluitsignaal als gevolg van de late treffer waren die als van een klein kind dat een lepel citroensap naar binnen krijgt. De moegestreden Sven de Wit, symbool van werklust vandaag, hing na afloop maar wat over het hek tegen zijn vriendin aan. Alles was verzuurd aan hem. Toch verdient het team een compliment want het had op zijn minst gestreden voor wat het waard was. Maar ja, voetbal kan een heel wreed spelletje zijn als dat kleine beetje geluk ontbeert. Kop op, gewoon op naar het 'zoet der overwinning'. Volgende week thuis tegen West Frisia de volgende afspraak.

De Afvallende Bal.

FC Uitgeest: Koning, T.uit den Boogaard, E. Sinnige, Vrouwe, de Wit, Olgers (80e T. Sinnige), de Jong, Half, Koedijk (69e Post), Duijn (86e van Rossum).

Henk Verdonk junior slaat weer toe

AKERSLOOT - Henk Verdonk junior heeft na een verzuim van een week zijn normale draad weer opgepakt door de wekelijkse donderdagavondwedstrijd om de Kids and Parents Bikeschool (KPB) op sportcomplex De Cloppenburgh met overmacht op zijn naam te schrijven. Van meet af was Henk Verdonk junior weggesprongen bij zijn medestrijders om ze pas na een uur weer terug te zien. De strijd om de resterende podiumplekken was lange tijd spannend. Het verschil tussen Uitgeester Wilfred Knegt, de winnaar van vorige week, en de sterke man uit Alkmaar Henk Louwe schommelde steeds tussen de dertig en vijftig meter. Ook Henk Jan Verdonk senior leek zich lange tijd te gaan mengen in die podiumstrijd, maar in het tweede gedeelte van de koers bleek dit niet haalbaar. Het optreden van thuisrijder Piet Veldt, in januari nog goed voor de vier keer tweehonderd kilometer schaatsen op de Weissensee binnen veertien dagen, geeft aan dat deze veteraan uit het goede hout gesneden is en ook deze wedstrijd verdienstelijk voltooide en daarmee veel respect afdwong bij zijn collega-coureurs.

Uitslag:
1. Henk Verdonk junior (Egmond aan Zee)
2. Wilfred Knegt (Uitgeest)
3. Henk Louwe (Alkmaar)

Teampresentatie Edwin Ott Motoren

Racingteam Edwin Ott Motoren Foto: Karin Ott

UITGEEST - Racingteam Edwin Ott Motoren presenteerde zich afgelopen zondag op geheel eigen wijze. Op het terrein van camping De Swaenebloem stond de trailer van Edwin Ott Motoren met de motoren uitgestald, zodat iedereen deze kon bewonderen. Ondanks dat het nog frisjes was, was de belangstelling groot, vooral voor de motoren, waaronder de Yamaha YZF-R6'n van de broers Alex en Eric Ott en de Yamaha YZF-R1 van coureur Rob Juwett. De broers Ott gaan uitkomen in de NK Supercup 600 en Juwett gaat rijden in de NK Supercup 1000. Alex zal pas later in het seizoen zijn opwachting maken, terwijl Eric en Rob hun eerste meters gaan rijden op 25 en 26 maart op het circuit van Assen. Ook kon er zondag een kijkje genomen worden in de racetrailer, wat velen dan ook vol bewondering deden. De trailer is voorzien van zes bedden, een kleine keuken met een zitruimte en een grote werkplaats, waar ook de banden en onderdelen voor de circuitservice liggen. Edwin Ott levert op het circuit namelijk de Metzeler-racebanden, Yamaha YEC racingparts, Yamalube raceolie, CRC racekuipen voor Yamaha Honda Suzuki en Kawasaki en nog veel meer producten die een coureur nodig heeft tijdens de trainingen en wedstrijden. Tevens is Edwin Ott adviseur en keurmeester bij de OW-cupwedstrijden voor alle andere coureurs. Vele racemotoren worden dan ook door Edwin Ott onderhouden en opgebouwd. Na deze presentatie kan het seizoen weer beginnen, het mooie weer is aangebroken en het team heeft er zin in. Iedereen is welkom om te komen kijken op zaterdag 26 maart bij de eerste wedstrijden. De toegang is gratis.

Eerste plek voor Zoë Guit

AMSTERDAM/UITGEEST - De D1- en D2-turnsters van Unitas deden zaterdag 13 maart mee aan de finales Zuid in Amsterdam. De turnsters konden zich via deze wedstrijd plaatsen voor de regiowedstrijd op 16 april in Beverwijk. In de eerste wedstrijd was Iris de Ruijter aan de beurt. Het is voor Iris haar eerste wedstrijdseizoen en ze was best een beetje zenuwachtig waardoor ze kleine foutjes maakte. Hierdoor is ze helaas niet doorgestroomd naar de regiowedstrijd. Iris had wel het derde vloercijfer. In de tweede ronde waren Bente Putter, Sophie Ploeger en Sterre Bakker aan de beurt om zich bij de beste veertien te plaatsen. Bente turnde een prima wedstrijd en ondanks een val van de balk wist zij zich te plaatsen voor de volgende wedstrijd. Sophie en Sterre hebben zich niet geplaatst voor de volgende wedstrijd. Sophie stond na drie toestellen nog op een zevende plaats, maar viel van de balk wat haar een heel punt kostte en zij daardoor net niet bij de eerste veertien kwam. In de derde ronde waren het Linda den Boer, Silvia Berkhout en Isa Timmermans die mochten laten zien wat ze geleerd hadden. De onderlinge verschillen waren heel klein en een klein foutje kon al fataal zijn. Linda den Boer viel helaas van de balk en viel net buiten de beste veertien. Silvia en Isa zijn negende en dertiende geworden. In de vierde en laatste ronde van de dag waren de Jeugd 1-turnsters Zoë Guit en Chiara Garita aan de beurt voor hun wedstrijd. Na sprong en brug stonden ze niet bij de eerste tien en moesten Chiara en Zoë op balk en vloer laten zien wat ze in hun mars hadden. Nou dat hebben ze gedaan hoor. Chiara turnde een mooie balkoefening en kreeg er een hoog cijfer voor en Zoë kreeg zelfs, met val, het hoogste cijfer van de dag. Op vloer vergat Chiara een element, maar kreeg toch nog een hoog cijfer en Zoë kreeg op vloer ook het hoogste cijfer. Zoë eindigde deze dag op een eerste plaats en Chiara werd keurig zevende. Het was een mooie afsluiting van een zeer lange dag.

TTV Uitgeest maakt nog kans op handhaving

Dennis Janssen in actie voor TTV Uitgeest. Aangeleverde krant

UITGEEST - Drie van de vier teams van tafeltennisvereniging Uitgeest kwamen afgelopen weekend in actie. Team 4 was te gast in Beverwijk en speelde tegen Rapidity 13. Helaas was er voor Team 4 niet veel te halen. Eugenie Rasch zorgde door haar vaste contraspel voor het eerste punt voor Uitgeest. Huib van Leeuwen begon een zware wedstrijd voor het tweede puntje, maar pakte het uiteindelijk met gemak. Helaas werd het 8-2 voor Rapidity 13 uit Beverwijk. Team 1 speelde tegen ASSV1 in Amstelveen. Deze tegenstander was een nummer te groot voor onze mannen. Alleen Henk Spoelstra wist twee partijen te winnen. De einduitslag: 8-2 voor Amstelveen. Team 3 moest tegen Sporting SDO 2 uit Hillegom. Sporting kwam maar met twee mensen opdagen, waardoor Uitgeest alvast drie punten cadeau kreeg. Dennis Janssen wist door weergaloos spel van zijn twee tegenstanders te winnen. Nico Baltus viel helaas niet in de prijzen, maar het scheelde niet veel. Jelle van Werkhoven wist zijn eerste partij overtuigend te winnen en zijn tweede ging nipt verloren. Uitgeest wist met 6-4 te winnen van de twee mannen uit Hillegom. Uitgeest zit in een sterke poel en maakt nog kans om in de vierde klasse te blijven.

Ouwe sok op oude sokken

Foto: Gerrit Bus

UITGEEST - De vijftigste verjaardag van Ton Rumphorst, afgelopen zaterdag, ging niet onopgemerkt voorbij. Waar een andere jubilaris verrast wordt met een Abraham in de tuin, hingen er bij Ton 49 paren geitenwollensokken aan de waslijn. Ton, bekend van onder meer zijn vrijwilligerswerk bij de Uitgeester Harmonie, draagt al zijn leven lang geitenwollensokken. Als grapje waren ze nu aan de waslijn gehangen. Het vijftigste paar droeg de jarige zelf die dag; een 'ouwe sok' op oude sokken.

De Sjoelschijf

UITGEEST - De bekercompetitie is negen ronden oud: Dennis Swart 82 punten, Gea Meijer 72, Gré de Graaf 70, Margriet Duin en Ingeborg Bruijns 69, Gerrit Spies 68, Nel Spruit 66, Rita Hoogeland 65, Martin Wilson en Ruud van Kalmthout 59. 2e ronde: A. Dennis Swart 44, Ruud van Kalmthout 40, Evert Hup 34; B. Jolanda Breed 43, Gerrit Spies 29, Frans Ponder 28. De dagscores: Robert Pick 1373, Evert Hup 1339, Monique Brandsma 1321, Martin Wilson 1308, Anneke van den Heuvel 1271, Ruud van Kalmthout 1268, Ab Brandsma 1255, Chris van Kalmthout 1252, Anneke de Groot 1229, Nel Henneman en Dennis Swart 1223. Sjoelvereniging De Sjoelschijf houdt de clubavond elke woensdagavond in De Jansheeren in Heemskerk, aanvang 20.00 uur.

Wethouder Van Schoonhoven opent mountainbikeparcours Akersloot

AKERSLOOT - Wethouder Leo van Schoonhoven opent aanstaande zaterdag, 19 maart, het nieuwe mountainbikeparcours van de stichting Kids and Parents Bikeschool (KPB) op sportcomplex De Cloppenburgh. Van Schoonhoven, aan de basis van de realisatie van dit mtb-parcours, rijdt om 10.30 uur samen met de aanwezige jeugdrenners een openingsronde, waarna deze officiële happening wordt afgesloten met het luiden van de startbel door de sportwethouder. Aansluitend vindt vervolgens de reguliere zaterdagochtendles plaats, waaraan ditmaal alle jeugd van de doordeweekse KPB-lessen mogen meedoen. Voor info www.kpbiking.nl.

Derde plaats voor tafeltennisdebutant Dorien Dekker

De derde plaats van Dorien Dekker was goed voor een megapack snoep. Dat is nog eens met recht een lekkere prijs.

CASTRICUM/UITGEEST - Op haar eerste toernooi als jeugdlid van tafeltennisvereniging Uitgeest behaalde Dorien Dekker een prachtige derde plaats. Het toernooi voor jeugdleden van acht tot twaalf jaar die geen competitie spelen werd afgelopen zondag gehouden in Castricum en georganiseerd door de tafeltennisvereniging aldaar. Alle deelnemers werden hartelijk in het mooie clubhuis van de vereniging ontvangen. Met in totaal negen tafeltennistalentjes werd besloten om 'best of three' te spelen. Dorien Dekker vertegenwoordigde TTV Uitgeest en heeft prima gespeeld. Van de acht partijtjes won zij er vijf met als resultaat de derde plaats. Uiteraard ging het voornamelijk om het plezier en om ervaring op te doen. De deelnemers wisten een spannende en vooral sportieve sfeer voor elkaar en voor het publiek te creëren. Het toernooi was goed georganiseerd, er werd gezorgd voor limonade en broodjes, en kan als zeer geslaagd de boeken in gaan.

Word ook Vriend van De Uitgeester

Ook u kunt De Uitgeester steunen door Vriend van De Uitgeester te worden. De krant ontvangt u gratis – per post en online -, maar voor een bedrag van € 12,50 (méér mag ook!) profiteert u van allerlei extra's, zoals de krant wekelijks gratis in uw mailbox, een gratis doeltreffertje, voordeel bij plaatselijke winkels en restaurants en bij concert- en theaterbezoek, winacties en deelname aan een redactieadviesraad. Wij hopen dat u De Uitgeester een warm hart toedraagt. Aanmelden kan via www.vriendenvandeuitgeester.nl. Iedere vijftigste aanmelding krijgt een spijsbrood van Bakkerij Putter; wie weet valt u ook in de prijzen!

Paulien Aarts-Venekamp is 250ste Vriend van De Uitgeester!

"De Uitgeester hoort er gewoon bij", aldus Paulien Aarts-Venekamp. Foto: Aukje Verlinden

Blij verrast nam Paulien Aarts-Venekamp het spijsbrood van Bakkerij Putter in ontvangst, als 250ste Vriend van De Uitgeester! De familie Aarts is abonnee van De Uitgeester geworden toen ze jaren geleden in Uitgeest kwam wonen. "Dat hoorde er gewoon bij", zegt Paulien. En dus vindt ze het logisch dat ze De Uitgeester blijft steunen met een bijdrage voor de Vrienden van De Uitgeester. "En al die leuke aanbiedingen, dat is mooi meegenomen!" Dat horen wij graag natuurlijk. Gefeliciteerd, familie Aarts, en geniet van het spijsbrood!

Profiteer nog tot 1 april van 25% korting op een hightea bij Havenrijk!

Heerlijk genieten met familie of vrienden van een driegangen-hightea. Met hartige hapjes zoals sandwiches en quiche, traditionele scones met room en afsluitend zoetigheden en koekjes. Daarbij kunt u kiezen uit diverse theesoorten. De normale prijs van dit arrangement is € 19,50. Als Vriend van De Uitgeester betaalt u slechts € 14,65, een korting per persoon van maar liefst 25%!

De hightea wordt geserveerd vanaf twee personen, op zaterdag en zondag vanaf 12.30 uur. Vrienden van De Uitgeester hebben een kortingsbon ontvangen. Nog geen Vriend? Dan ontvangt u de bon direct bij uw aanmelding.

Reserveren kan direct bij restaurant Havenrijk in Uitgeest via 0251 - 313 937, havenrijk@live.nl of via www.havenrijk.nl. De aanbieding is geldig tot 1 april voor maximaal 8 personen per kortingsbon en niet in combinatie met andere aanbiedingen. Niet geldig met Pasen.

Gratis Doeltreffertje

Bent u Vriend van De Uitgeester? Dan mag u 1 x per jaar een gratis Doeltreffertje plaatsen in De Uitgeester! Geef uw tekst door op www.vriendenvandeuitgeester.nl.

Nog geen Vriend?

Bent u nog geen Vriend van De Uitgeester en wilt u wel profiteren van een van deze aanbiedingen? Meld u dan snel aan op www.vriendenvandeuitgeester.nl!

Politienieuws

Vandalisme
UITGEEST - Tussen 7 en 9 maart werd een op de Anna van Renesselaan geparkeerde stationwagen bekrast. Er ontstonden drie diepe krassen op de achterklep en rechter achterzijde.

Snelheidscontroles
UITGEEST - Bij een snelheidscontrole op 7 maart op de Provincialeweg werden 74 overtredingen geconstateerd. De hoogste snelheid was 111 kilometer per uur. De maximum snelheid op de Provincialeweg is 80 kilometer per uur. Op 10 maart werd er gecontroleerd op de Geesterweg. Hier reden 70 weggebruikers te hard. De hoogste snelheid was 74 kilometer per uur, waar 50 kilometer is toegestaan.

Fietsendiefstal
UITGEEST - Een blauwe dames opoefiets van het merk Union werd tussen 9 en 10 maart gestolen vanaf het Stationsplein.

Oplichting
UITGEEST - Een bewoonster van een woning aan de Dokter Brugmanstraat werd op 8 maart gebeld door een persoon die zich voordeed als medewerker van de woningbouwvereniging. Deze wilde die avond langskomen. De bewoonster ging hier heel verstandig niet op in. Een woordvoerster van de woningbouwvereniging deelde desgevraagd mee dat de bewoners op de hoogte zijn van de juiste procedure bij de woningbouwvereniging en niet op dit soort telefoontjes in moeten gaan.

Inbraak
UITGEEST - Tijdens afwezigheid van de bewoner werd tussen 2 en 10 maart ingebroken in een woning aan de Geesterweg. Op meerdere kozijnen werden moeten aangetroffen, ook werd getracht een slot te forceren. Uiteindelijk werd een ruit ingegooid met een stoeptegel. De gehele woning werd doorzocht. Het is nog niet duidelijk wat wordt vermist.

Aanrijding
UITGEEST - Bij een inhaalmanoeuvre op de A9 ontstond 13 maart om 5.00 uur een aanrijding. Een personenauto reed tegen de achterzijde van zijn voorganger aan. In het voertuig zaten zeven personen. Deze zijn door zes ter plaatse gekomen ambulances onderzocht. Twee personen zijn voor onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van deze auto bleek vermoedelijk onder invloed van alcohol/drugs. Hij werd aangehouden. Aan het bureau is een bloedproef afgenomen. Beide auto's werden weggesleept door een bergingsbedrijf.

Olieverfdemonstratie Bij Bakker

Ida Bakker.

(advertorial)

CASTRICUM - Mieke Rozing geeft aanstaande zaterdag, 19 maart, een demonstratie bij lijstenmakerij Bij Bakker. Ze gaat werken met structuren door middel van gesso en glas beads medium, daarna werkt ze verder met olieverf van Rembrandt, Van Gogh en Scheveningen, geïnspireerd op de Duits-Zwitserse kunstschilder Paul Klee. Mieke demonstreert van 10.00 tot 15.00 uur. Kom gezellig langs en laat je inspireren. Tijdens de demonstratie geven we 10% korting op alle olieverf. Lijstenmakerij Bij Bakker, Dorpsstraat 102, Castricum. Tel: 0251-673977.

Wat deed Humberto in Uitgeest?

Humberto Tan postte op Instagram een selfie, gemaakt in Uitgeest. Foto: Instagram

UITGEEST - Manou Pruim spotte op Instagram een foto van niemand minder dan Humberto Tan in... Uitgeest. Zijn post: 'Duizenden weidevogels in Uitgeest... binnenkort meer daarover @rtllatenight. Wij vroegen ons natuurlijk af waarom hij in ons mooie dorp was. Uit navraag bij bleek dat hij hier was voor zijn nieuwe programma Het Zijn Net Mensen dat vanaf 30 april te zien is bij RTL4. Humberto presenteert het tweede seizoen van de komische spelshow. Samen met teamcaptains Najib Amhali en Philippe Geubels duikt hij iedere zaterdagavond de wondere wereld van het dierenrijk in. De twee panels worden uitgedaagd met gevarieerde én komische vragen over de gedragingen, gewoontes, uiterlijke kenmerken en geluiden van de meest uiteenlopende dieren. Humberto wordt op zijn beurt terzijde gestaan door boswachter Arjan Postma. Hij licht in elke aflevering de antwoorden toe. Voor een van de afleveringen was Humberto samen met boswachter Arjan in Uitgeest. In een ondergelopen weiland spotten zij meer dan 70.000 weidevogels. Wanneer de uitzending met deze opnames te zien is, is nog niet bekend.

St. Patricksday in De Bonte Vivant

The Fisherman's Bend. V.l.n.r: Jeroen Stam, Bouke Warger, Geert Kuip en Paul Jurriens.

(advertorial)

UITGEEST - Café De Bonte Vivant viert zaterdag 19 maart St. Patricksday. Overal in de wereld waar Ieren zijn wordt deze Ierse nationale feestdag uitbundig gevierd. Zo ook in Uitgeest. Ervaar die typische Ierse-Pub-gezelligheid met Ierse hapjes en Iers bier. Tevens wordt er een quiz gehouden over Ierland. De winnaar is dan voor een jaar de Bonte St Patrick (of Patricia). De Ierse muzikale omlijsting wordt verzorgd door The Fisherman's Bend. Vier topmuzikanten met een Ierse achtergrond, namelijk Jeroen O' Stam (bas en zang), Geert O' Kuip (gitaar, banjo en zang), Bouke O' Warger (zang, troms en boezoeki) en Paul McJurriens (fluit). Ben je op zaterdagavond toevallig vrij? Kom dan naar De Bonte Vivant voor de viering belangrijkste feestdag in Ierland. Aanvang 21.00, entree gratis.

Kerkdiensten

Onze Lieve Vrouwe Geboorte

Woensdag 16 maart 19.00 uur: H. Eucharistieviering in de kapel.
Vrijdag 18 maart 15.00 uur: Kruisweg, 19.00 uur: H. Eucharistieviering in Geesterheem.
Zaterdag 19 maart 19.00 uur: Kerk in Beweging m.m.v. Sound of Life.
Palmzondag 20 maart 9.30 uur: H. Eucharistieviering m.m.v. Laus Deo.
Palmzondag 20 maart 11.15 uur: Kinderviering m.m.v. Sound of Life.

Protestantse Gemeente Uitgeest/Akersloot
Zondag 20 maart, 10.00 uur, Dielofslaantje Akersloot, voorganger hr. B. van der Bent