De Uitgeester

5 oktober 2016

De Uitgeester 5 oktober 2016


Hightech rolstoel uit Akersloot te zien in nieuwe film Dick Maas

Auke de Vries in de kleinere versie van de Action Trackchair. Foto: Vincent Bloothoofd

AKERSLOOT - Voor de film Prooi van Dick Maas, die komende maandag in première gaat, is de speciale Action Trackchair-rolstoel van Auke de Vries uit Akersloot gebruikt. Auke zelf gebruikt deze rolstoel om het buitenleven weer te kunnen ervaren.

Auke de Vries (48) liep op dertienjarige leeftijd een gedeeltelijke dwarslaesie op als gevolg van een auto-ongeluk, waardoor hij in een rolstoel terechtkwam. "Mijn tweelingdochters Estelle en Veronique kwamen op het idee van zo'n actie-rolstoel. Ze vonden het jammer dat ik nooit eens met ze mee kon naar de paarden of de paardenbak in. Op eigen houtje speurden zij internet af naar een rolstoel die 'off the road' kon rijden en kwamen op een Amerikaanse site terecht. Ik bedacht me niet langer en besloot de Action Trackchair te gaan importeren. Niet alleen voor mezelf, maar ook om anderen die rolstoelgebonden zijn de mogelijkheid te kunnen bieden om hun grenzen te verleggen. Deze uitvinding is dé uitkomst voor iedereen die aan een rolstoel gekluisterd zit en daardoor beperkt is tot verharde wegen zonder obstakels," aldus Auke.

Rupsbanden
De rolstoel is elektrisch aangedreven en heeft rupsbanden, waarmee moeiteloos het strand op, of het bos in kan worden gereden en bijvoorbeeld langs de waterkant kan worden gevist. Met deze inventieve rolstoel kan door twintig centimeter diep water worden gereden zonder problemen. Auke reist tegenwoordig graag af naar Winterberg voor een wintersportvakantie aangezien sneeuw nu ook geen issue meer is. Er zit een kantelbeveiliging op, dus steile hellingen zijn vormen totaal geen belemmering meer. Met de geïntegreerde veiligheidsbeugels kun je zelfs goed stevig staan in dit goed doordachte vervoermiddel.

Still uit De Prooi met Lizzy en Jack.

Leeuw
De mogelijkheden die de rolstoel te bieden heeft, met name het kunnen staan, was een van de redenen dat Dick Maas de Action Trackchair uitkoos voor zijn nieuwe thriller Prooi, die op 13 oktober aanstaande in de Nederlandse bioscopen gaat draaien. Auke: "Dick Maas heeft mij vorig jaar februari benaderd en vroeg of hij de Action Trackchair mocht gebruiken voor deze film. Hij was op zoek naar een rolstoel waarmee een eenbenige jager off the road op een leeuw kon jagen. Dus hij was bij mij aan het goede adres!" vertelt Auke trots. Lachend: "Normaal gesproken gaat de stoer uitziende rolstoel slechts zes kilometer per uur maar in de film scheurt hij met 120 kilometer per uur door de bossen, bestijgt steile trappen en is uitgerust met een houder voor een machinegeweer en een kompas.

Smal
In de film is de oorspronkelijke Amerikaanse versie van de Action Trackchair ingezet. Die is 93 centimeter breed, wat grof is voor onze smalle Nederlandse (tuin)deuren, gangen, hekken en dergelijke. In Amerika hebben ze meer ruimte. Daarom heb ik meegeholpen en advies uitgebracht om een smallere versie van 75 centimeter breed te fabriceren, wat veel praktischer is voor ons kikkerlandje. Ook voor bus en trein is de 75 centimeter-versie beter toegankelijk. Voor iemand die driehoog achter woont is deze rolstoel niet geschikt, maar hier in Akersloot en omgeving zeker! Volgens Auke zou het zou mooi zijn als instanties zoals bijvoorbeeld Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en strandpaviljoen- of hoteleigenaren zo'n rolstoel ter beschikking zou stellen of te huur aanbieden, zodat mensen in een rolstoel weer eens het échte buitenleven kunnen ervaren. "Voor mij is deze uitvinding een prachtige toevoeging op mijn dagelijks leven en maakt me weer compleet!"

CDA Uitgeest bezoekt Brussel

Een deel van de CDA-delegatie in Brussel. V.l.n.r.: Annemiek van de Vliet, Wim Rodenburg en Jack Zwarthoed.

UITGEEST - Een delegatie van het CDA vanuit de BUCH en IJmond bezocht vorige week woensdag het Europarlement in Brussel. Vanuit Uitgeest waren dat wethouder Jack Zwarthoed, fractievoorzitter Annemiek van de Vliet, raadslid Wim Rodenburg en Ad Corten. Wim Rodenburg: "Het was een interessant bezoek, waarbij wij uitleg kregen van Wim van de Camp, die als lid van het CDA werkzaam is binnen de EVP-fractie in het Europees Parlement. Wim van de Camp houdt zich onder andere bezig met vervoer per spoor, over de weg, over binnenwateren, over zee en door de lucht. Voor Jack Zwarthoed een gelegenheid om hem vragen te stellen over het vliegverkeer boven Uitgeest in vergelijking met andere Europese luchthavens. Vanuit het CDA Uitgeest is onze oud-burgemeester Jaap Kroon afgevaardigde voor de Schiphol-problematiek. Toch fijn dat je als plaatselijke partij kan putten uit de kennis van je landelijke- en zelfs Europese partij."

Jumbo mag uitbreiden

Door Lucia Rodenburg

UITGEEST - Supermarkt Jumbo mag gaan uitbreiden. Tijdens de raadsvergadering van donderdag 29 september ging de raad van gemeente Uitgeest akkoord met een verklaring van geen bedenkingen voor de verbouwing.

De supermarkt aan de Melis Stokelaan 1 wil het bestaande gebouw aan de oostzijde met vierhonderd vierkante meter uitbreiden. Daarnaast is het plan om het aantal parkeerplaatsen met 24 stuks te verhogen naar 75. PU diende een amendement in. De partij is tegen de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen. Jan Schouten (PU): 'We zijn vóór uitbreiding van de Jumbo, maar we zien het nut van extra parkeerruimte niet in. Het winkeloppervlak neemt met een derde toe, terwijl het aantal parkeerplekken met de helft toeneemt. Bovendien moet er dan extra groen worden opgeofferd en daar zijn wij tegen." Ook wees Schouten op de explosieve groei van de online markt. "De groei bij supermarkten zal laag liggen. Nu wordt er nog twee procent online besteld, in 2020 zal dat al twintig procent zijn. Wij stellen dus voor de extra parkeerplaatsen te schrappen."

Overlast beperken
René Oud (D66): "Als een ondernemer in het dorp wil uitbreiden, kijken wij graag hoe het wél kan. We kunnen de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk beperken, soms al door simpele oplossingen als het plaatsen van een hogere heg bijvoorbeeld. Heeft u al gesproken met de bedrijfsleider? Ik heb hem gevraagd of het nieuwe aantal parkeerplaatsen wel voldoende zal zijn. Hij zei: 'Net aan'. Het lijkt mij geen slim plan om dit tegen te houden, omdat anders de Melis Stokelaan volgezet zal worden." Bert Weijers (Uitgeest Lokaal) sloot zich hierbij aan. "Er is nu al overlast met parkeren, dus het lijkt ons niet meer dan logisch dat er meer parkeerplaatsen komen bij een uitbreiding." Annemiek van de Vliet (CDA) was het met Oud eens dat ondernemers de ruimte moeten krijgen. "Twee zaken zijn voor ons belangrijk; ondernemerschap en veiligheid. Ik mis een veilige ruimte rondom Jumbo. Tijdens piekmomenten ontstaan regelmatig gevaarlijke situaties bij het oversteken."

Aparte in- en uitrit
Veiligheid was een belangrijke overweging voor het indienen van een amendement door de partijen UVP, D66, UL en CDA. Daarin werd voorgesteld een afzonderlijke in- en uitrit te creëren, zodat vrachtwagens niet meer achteruit hoeven te rijden. Dit amendement werd met elf stemmen voor en vier stemmen tegen aangenomen. Het amendement van PU werd verworpen met vier stemmen voor en elf stemmen tegen. Wethouder Zwarthoed: 'We nemen alles mee en gaan ermee aan het werk. Ik wil graag voor PU nog benadrukken dat het groen wat moet wijken, gecompenseerd zal worden op andere plekken. Dat lijkt een beetje onderbelicht nu. Er komen nieuwe platanen en een nieuwe haag en we gaan kijken of er mogelijkheden zijn om nog extra groen toe te passen." Het voorstel om een verklaring van geen bedenkingen af te geven werd uiteindelijk met dertien stemmen voor en twee tegen aangenomen. Dat betekent dat het plan zes weken ter inzage komt te liggen. Als er geen zienswijzen worden ingediend, is de verklaring definitief.

Aanbod omlaag, kwaliteit omhoog Uitgeest maakt afspraken over bedrijventerreinen

Het Regionaal Convenant Werklocaties Regio Alkmaar is maandag 26 september ondertekend door vertegenwoordigers van de zeven regiogemeenten en de provincie Noord-Holland. Links burgemeester Verkleij van Uitgeest.

UITGEEST - Uitgeest heeft met zes andere gemeenten uit de Regio Alkmaar de handen ineengeslagen om evenwicht te brengen in vraag en aanbod van bedrijventerreinen. Ze hebben hiertoe een convenant gesloten. Inzet is het overaanbod terug te dringen en de kwaliteit te verbeteren zodat deze bedrijventerreinen weer aantrekkelijker worden voor bestaande en nieuwe ondernemingen.

Enkele jaren geleden bleek uit een behoefteraming dat zonder ingrijpen een fors overschot aan bedrijventerreinen dreigt. Niettemin zijn er nog steeds bedrijventerreinen in ontwikkeling of in de planning. De levensvatbaarheid daarvan is onderzocht. Het blijkt noodzakelijk om de eerder gemaakte afspraken aan te scherpen. Overaanbod van bedrijventerreinen is zeer ongewenst, omdat dit kan leiden tot half gevulde terreinen, leegstand op bestaande terreinen, lagere vastgoedwaarden, oneigenlijke concurrentie tussen gemeenten, hoge onrendabele investeringen en een onnodige aanslag op gronden en de landschappelijke kwaliteit. Zonder ingrijpen zou er in 2030 meer dan tweehonderd hectare aan bedrijventerreinen zijn bij een behoefte van circa tachtig hectare.

Afspraken
Dit gegeven is aanleiding geweest om goede regionale afspraken te maken. Daarom is er het convenant tussen de gemeenten Uitgeest, Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo en Langedijk. Adviesbureau Bureau Buiten heeft de regio ondersteund bij het ontwikkelen van een strategie om het overaanbod terug te dringen en optimaal in de verwachte vraag te kunnen voorzien op zowel de bestaande als de nieuwe bedrijventerreinen. De strategie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de provincie Noord-Holland en het ontwikkelingsbedrijf NHN. Er wordt enerzijds ingezet op gezamenlijke (boven)regionale en internationale marketing en acquisitie en anderzijds op het fysiek terugdringen van het overaanbod en het op kwaliteit houden van de bestaande terreinen. Regionaal projectwethouder, Monique Stam van de gemeente Heerhugowaard geeft aan: "We zijn ons er binnen de regio Alkmaar terdege van bewust dat er een overaanbod is aan bedrijventerreinen en kantorenterreinen. Daarom richten wij ons samen op enkele sectoren en gebieden en zetten die goed in de markt".

Avonduur

UITGEEST - 'Die mij droeg' is het thema van het eerste Avonduur van dit seizoen in de protestantse kerk. De dienst gaat over de momenten in het leven waarop men zich gedragen voelt of voelde. Tijdens een muzikaal meditatieve bijeenkomst met kaarslicht, zang, muziek, teksten, en stilte verbindt men oude en nieuwe woorden met dit thema in de vorm van een Avonduur. De cantorij van de Protestantse Kerk Uitgeest-Akersloot vervult de rol van voorganger. Zondag 9 oktober om 19.30 uur in de Dorpskerk aan de Castricummerweg.

Complimenten voor samenwerking bij ontwerp sportvelden

Door Lucia Rodenburg

UITGEEST - Bert Weijers van Uitgeest Lokaal sprak tijdens de raadsvergadering van vorige week donderdag zijn waardering uit voor de manier waarop samen is gewerkt bij het plan voor het nieuwe gecombineerde hockey- en korfbalveld. "Dit is een mooi voorbeeld van een goed resultaat van het samenwerken van de burger en de politiek, waarbij we vooral de Mixed Hockey Club Uitgeest (MHCU) zeer dankbaar zijn. Je ziet dat wanneer je de burger erbij betrekt, de kans op bezwaren heel klein wordt. Niet alleen mevrouw Kloosterman maar ook de andere wethouders hebben zich hiervoor ingezet." Ook de andere partijen konden zich hier in vinden. René Oud (D66): 'We zijn erg enthousiast en dankbaar, ook naar de heer Spaanderman, die veel voorwerk verricht heeft." Ook de PU was positief over de heer Spaanderman en de voorzittter van de MHCU: "Hier zijn bergen werk verzet." Het ontwerpbestemmingsplan voor de nieuwe sportvelden wordt nu zes weken ter inzage gelegd.

Over hoesten en proesten

Door huisarts Dirk Jan van Wijk

De R is weer in de maand en dat betekent dat alle virussen weer uit hun zomerslaap zijn ontwaakt en onze luchtwegen gaan treiteren. Er wordt alweer heel wat afgeproest en gehoest in Uitgeest! Niet fijn voor jou, maar wel voor de handelaren in slijmoplossers, neusontstoppers en hoestverzachters. Over hoesten, verkoudheid en griep bestaan nog altijd de nodige misverstanden, merk ik dagelijks in de spreekkamer. Enkele wil ik hier met u bespreken.

Luchtwegvirussen
De virussen die ons via de luchtwegen besmetten, kun je grofweg indelen in verkoudheidsvirussen en griepvirussen. Van die verkoudheidsvirussen zijn er honderden verschillende. De besmetting gaat meest via de handen en we overwinnen dergelijke virussen in één tot enkele dagen. Wanneer we zo'n virusinfectie doorstaan hebben, houden we levenslang actieve antistoffen. Het lukt hetzelfde virus niet om ons nog een tweede keer ziek te maken. Anders is dit bij het griepvirus. De twee soorten (influenza A en B) veranderen hun uiterlijk regelmatig een beetje, waardoor ons immuunsysteem voor het lapje wordt gehouden, omdat het virus niet wordt herkend. Griep kun je dus wél vaker krijgen. Jaarlijks wordt het griepvaccin aangepast aan de nieuwste 'vermommingen' van het virus. Besmetting van het griepvirus gebeurt wel door direct aanhoesten of -niezen. Hand voor de mond houden heeft bij griep daarom wel zin. Griep verloopt doorgaans langer en ernstiger dan een verkoudheid. Maar bij een normale weerstand is ook het griepvirus geen partij voor ons immuunsysteem. Ouderen en mensen met een verminderde weerstand echter kunnen wel in de problemen komen. Hen wordt daarom aangeraden om in oktober een griepvaccin bij de huisarts te halen.

Hoesten
Luchtwegvirussen irriteren in eerste instantie de luchtwegen: men krijgt een snotneus, krijgt keelpijn of gaat hoesten. Niet veel later zijn zowel neus, keel als luchtpijp geïrriteerd en kan ook temperatuursverhoging optreden. Bij griep staat de temperatuursverhoging en het algemeen ziek zijn vaak meer op de voorgrond dan de luchtwegirritatie. Dat snotteren en hoesten maakt overigens geen deel uit van onze afweerreactie tegen het virus. Het is een truc van het virus om zichzelf verder te verspreiden: Het virus irriteert, wij gaan niezen en hoesten (in de hand die we voor de mond houden) en zo besmetten we anderen. En zo houden we de viruspopulatie in stand. We zouden er met z'n allen dus verstandig aan doen om af te spreken niet meer te niezen en hoesten. Wanneer we niet hoesten, beschadigen we bovendien onze luchtwegen niet. Want deze beschadiging zorgt voor steeds weer nieuwe hoestprikkels. De meeste mensen hoesten daardoor veel langer dan die ene dag dat het virus actief is in ons lichaam. Ik heb zelf ervaren dat er bij een gewone verkoudheid maar drie of vier keer een flinke hoestprikkel ontstaat. Wanneer ik niet toegeef aan die prikkel (dus niet hoest en wacht tot de prikkel voorbij is - meestal na een halve minuut), voorkom ik dus beschadiging van mijn luchtwegen en langdurig hoesten. Ik ben voorstander van een landelijk hoestverbod (met alleen een uitzondering in geval van verslikken).

Tips
Vermijd dus hoesten en niezen vanaf het begin van een verkoudheid. En doet je het toch, houdt liever de onderarm of elleboog voor de mond of neus. Gebruik eenvoudige zuigsnoepjes ter verzachting van keel en hoestprikkel (en geen menthol of andere 'hete' snoepjes). Voorkom extra irritatie van de slijmvliezen. Ook slijmoplossers zijn volksverlakkerij. Deze middelen werken niet en slijm beschermt de luchtwegen, dus hoeft niet te worden opgelost. Niet kopen dus. Een verstandiger keus is een hoestprikkel-dempend middel. Dat kan je helpen om de hoest te onderdrukken. Mocht je je behoorlijk ziek voelen door zo'n virus of koorts hebben, dan kan paracetamol ervoor zorgen dat de temperatuur daalt en je je beter voelt, zonder dat dit een negatief effect heeft op het herstel. Ook dagelijkse activiteiten hebben geen negatief effect, al zal niet iedereen zich fit genoeg voelen om die te blijven doen. Rust houden is echter niet heilzaam.

Griepvaccinatie
Bovenstaande tips gelden ook als er sprake is van griep. Doorgaans is februari de griepmaand. Vaccinatie geeft een bescherming van ongeveer zestig procent op het krijgen en de ernst van het verloop van griep. Dat is dus vooral nuttig voor ouderen en mensen met een geringe weerstand.

Wanneer naar de dokter?
Bijna altijd zal je luchtwegvirussen gemakkelijk de baas worden. En als het lukt om hoesten en niezen te vermijden, zullen de klachten heel snel over zijn. Maar als de koorts langer (dan drie dagen) aanhoudt of er ná een hoestperiode ineens koorts ontstaat of wanneer je je zó ziek en benauwd voelt dat dagelijkse activiteiten niet meer tot de mogelijkheden behoren, dan is een bezoekje aan de huisarts aan te raden. Wij zijn er graag voor je, maar liever niet!

Ik wens je een gezonde herfst en winter!

Dit artikel verscheen vorig jaar ook in De Uitgeester en is opnieuw geplaatst omdat het weer actueel is.

Politienieuws

Fietsendiefstal
UITGEEST - Een donkergrijze damesfiets van het merk Gamma Stavast Robuust werd 26 september ontvreemd vanaf het Stationsplein.

Vernieling
UITGEEST - Een auto die geparkeerd stond op de Kruiskamplaan werd in de nacht van 27 op 28 september vernield. Met een baksteen werden twee portieren beschadigd.

Zwartrijden
UITGEEST - Bij controle bleken twee jongens 2 oktober zonder geldig vervoersbewijs met de trein te reizen. Bovendien hadden zij geen ID-bewijs bij zich.Toen zij vervolgens de conducteur uit begonnen te schelden werden zij aangehouden en overgedragen aan de politie. Op het bureau Beverwijk kregen beiden een proces-verbaal.

Wie is wie?

In de rubriek Wie is wie? dit keer foto 00845 uit de beeldbank van de Vereniging Oud Uitgeest. De foto is van omstreeks 1950. Het is een groep welpen met haar leidsters, die onderdeel was van de katholieke jeugdbeweging, tegenwoordig scouting genaamd.

Eerste rij van links naar rechts: .... , Ber Heijne, Klaas Scheerman, Cor Nijman;
Tweede rij: Raksha Ans de Vries, Jaap Heine, Peter Baltus, Sjon van Goethem, Bert van Goethem, Bagheera Gré Meijne;
Derde rij: Adriaan van Berkhout, Piet Stam, Wim Groen, Arie van der Eng;
Vierde rij: Kees Kuyt, Wim Willemse, Wim Bakkum.

De welpen en verkenners waren onder andere ondergebracht in het Baefgenhuis dat stond tussen de rooms-katholieke kerk en de Jozefschool. Het pand is in de jaren zestig afgebroken. De foto van het Baefjeshuis (21698) waarbij op de achtergrond de voormalige Jozefschool zichtbaar is, staat hierbij afgedrukt. Zoals u ziet ontbreekt nog één naam van de welp op de eerste rij linksvooraan. Uw reactie kunt u kwijt op de website www.ouduitgeest.nl/Wie is wie. Hier kunt u de foto op uw scherm verder bekijken en reageren. Heeft u ook foto's waarvan u denkt dat ze voor de Vereniging Oud Uitgeest interessant zijn, neem dan contact op met de vereniging.

Feestelijke opening Zienhouse

UITGEEST - Met streetdance, straatvoetbal, spelletjes en een disco gaat vrijdag 7 oktober een nieuw seizoen in jongerencentrum ZienHouse van start. Tussen 16.00 en 19.00 uur zijn er allerlei kinderactiviteiten. Loco-burgemeester Antoine Tromp verricht om 20.00 uur de officiële opening, waarna om 20.30 uur het Fris-feest losbarst. Meer informatie over de activiteiten is te vinden op Facebook: Zienhouse Uitgeest of Instagram: Zienhouse0251.

5 / 16

Vormselinformatieavond

UITGEEST - Parochie Onze Lieve Vrouwe Geboorte organiseert een informatieavond over het vormsel. Kinderen die in groep acht van de basisschool zitten kunnen dit schooljaar deelnemen aan de vormselvoorbereiding van de parochie. Er is een programma voor de kinderen ontwikkeld en in juni worden de kinderen gevormd. Donderdagavond 6 oktober is er informatiebijeenkomst voor de kinderen en hun ouders in de pastorie van Uitgeest, Langebuurt 37. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt een uur. Men krijgt informatie over de voorbereiding op het vormsel en ontvangt een inschrijfformulier. Aanmelden vooraf is gewenst. Dit kan per mail: mariojragius@gmail.com. Graag naam, naam van het kind, school en eigen telefoonnummer vermelden.

FC Joyce rent voor KiKa

Het team FC Joyce klaar voor de Run for KiKa.

UITGEEST/AMSTERDAM - Run for KiKa is een hardloopevenement met als doel 95% genezingskans voor kinderen met kanker. Een groep van zeventien vrienden en vriendinnen uit Uitgeest heeft afgelopen zondag 2 oktober deelgenomen aan de Run for KiKa in Amsterdam.

Stan, Levi, Joris, Igor, Kaj, Nick, Jelle, Daan, Boris, Dante, Sonny, Jop, Alex, Aaron, Iris, Gina en Daniëlle deden dit - in de stromende regen - vol enthousiasme voor KiKa én speciaal voor hun vriendin Joyce Duijn. Joyce komt ook uit Uitgeest, is net beter verklaard en ondergaat momenteel in het AMC preventief de laatste behandelingen voor de ziekte Hodgkin (lymfklierkanker). Het team FC Joyce heeft vijf kilometer hardgelopen en ruim € 3.000,- opgehaald met behulp van sponsors; familie, vrienden en bedrijven uit Uitgeest en omgeving. Ze willen iedereen die een bijdrage heeft geleverd hiervoor hartelijk bedanken. De runners en sponsors zetten zich in voor KiKa: Stichting Kinderen Kankervrij. De opbrengst gaat naar wetenschappelijk onderzoek en betere behandelmethoden voor kinderen met kanker. Sponsoren van het team FC Joyce kan nog de hele maand oktober via de site www.runforkika.nl/fc-joyce. Iedereen die in de maand oktober Kika sponsort via de link in het bericht, maakt kans op de welbekende leuke, heerlijk zachte KiKa-beer! Deze wordt beschikbaar gesteld door De Uitgeester. (Tekst en foto: Aukje Verlinden)

Ella ter Heide wint provinciale molenprijs

Ella ter Heide met haar oorkonde. Naast haar gedeputeerde Jack van der Hoek.

AKERSLOOT - Aan Ella ter Heide uit Castricum, vrijwillig molenaar op De Oude Knegt in Akersloot, is een van de Molenprijzen 2016 toegekend. Ze kreeg de bijbehorende oorkonde zaterdag 1 oktober uitgereikt door gedeputeerde Jack van der Hoek. Dat gebeurde tijdens de Noord-Hollandse Molencontactdag in het stadhuis van Haarlem. Personen die een bijzondere bijdrage leveren aan de promotie en instandhouding van molens komen voor de onderscheiding in aanmerking. Gedeputeerde Van der Hoek noemde Ella ter Heide een inspirerend voorbeeld voor een betrokken vrijwilliger. Het juryrapport roemde haar initiatieven als de kinderfeestjes 'pannenkoeken eten met de molenaar' en de taartenbakwedstrijd met meel van de molen. Die leverden veel positieve publiciteit en extra aanloop op voor de korenmolen. Met name het educatieve karakter van de activiteiten voor scholieren werd geprezen.

Honden mogen weer los

Foto: Marianne Jonker

UITGEEST - Sinds zaterdag mogen de honden weer lekker los lopen op de recreatieterreinen Dorregeest en Zwaansmeer. De opruimplicht blijft natuurlijk wel van kracht, zodat iedereen kan genieten van een fijne, schone wandeling. Na 1 april moeten de viervoeters weer aan de lijn.

Brothers-4-Tune

Brothers-4-tune

UITGEEST - De groep Brothers-4-Tune zal dinsdag 11 oktober de bijeenkomst van de Katholieke Vrouwenbeweging muzikaal invullen. Brothers-4-tune is een a capella-groep, Haar repertoire bestaat uit een mix van Engelse en Nederlandse nummers die veelal speciaal voor hen zijn gearrangeerd. Het motto van de zanggroep is al jaren a capella is fun. Dat enthousiasme straalt de groep op het podium ook uit. Om 20.00 uur in dorpshuis De Zwaan.

Ronald Vlieland werpt bal op voor Stichting Terre

Initiatiefnemer van de paarsebalactie en wereldduurrecordverbeteraar Ronald Vlieland.

UITGEEST - Ten behoeve van het Stichting Terre en het onderzoek naar het Rett Syndroom zal tennisleraar Ronald Vlieland uit Uitgeest volgend jaar juli alles uit de kast halen om het wereldduurrecord dubbelspeltennis te verbeteren. Het oude record staat nu op 57 uur en 30 minuten.

Samen met drie collega-tennissers, Kees Beentjes, Rob Klaver en Dennis Bakkum en Maarten Koelman als reserve, wil hij maar liefst 62 uur achter elkaar gaan tennissen om zo deze ziekte onder de aandacht te brengen en de stichting zo groots mogelijk financieel te steunen. Om zoveel mogelijk te kunnen betekenen voor de stichting zal dit drie dagen durend wereldduurrecord verpakt worden in een groots evenement.

Rett-syndroom
Het Rett-syndroom is een ernstige neurologische ontwikkelingsstoornis die vooral bij meisjes voorkomt. Eind 1999 is de oorzaak ontdekt. Bij meisjes met Rett-syndroom is in het erfelijk materiaal op een van de X-chromosomen een verandering ontstaan. Dit syndroom is bij de geboorte en ook in de eerste levensmaanden nog niet te herkennen. Ergens tussen de zes tot achttien maanden stagneert de vooruitgang in de ontwikkeling, waarna een periode met ernstige achteruitgang volgt. Een aantal ernstige en moeilijk behandelbare symptomen zijn te wijten aan de onrijpheid van de hersenstam en de hersenen. De controle op de zelfsturende functies zoals hartritme, bloeddruk, ademhaling en aansturing van de organen is hierdoor vaak ernstig verstoord en leidt meestal tot onder andere epilepsie. Stichting Terre is opgericht door Nathalie en Rob van der Stel en vernoemd naar hun dochter Terre, die op 3 september jongstleden op elfjarige leeftijd overleed aan de gevolgen van deze vreselijke aandoening.

Twee gezinnen
Ronald Vlieland (28), werkzaam voor Tennisschool Kennemerland en vooral te vinden bij TV De Dog: "Een op de tienduizend kinderen in Nederland heeft dit syndroom. Uitgeest telt dertienduizend inwoners. In ons dorp zijn er al twee gezinnen met een kind met dit syndroom. Ik ga me, samen met veel Uitgeesters en sponsoren, met hart en ziel inzetten voor Stichting Terre - Rett Syndroom omdat ik de twee gezinnen goed ken: Bas en Maaike van der Landen met hun dochter Evi en Dennis en Marieke Bakkum met hun dochter Pleun. Ik vond het zelf als vader van een driejarige dochter vooral erg dat ze ruim twee tot drie jaar bezig geweest zijn met het zoeken naar de diagnose. Rett Syndroom moet echt meer onder de aandacht gebracht worden. Natuurlijk zijn er veel onderzoeken waarvoor geld nodig is, maar over deze ziekte is veel te weinig bekend."
De zeer gedreven Ronald Vlieland heeft grootse plannen. "Ik ben sportgek en ik wil deze prestatie zo goed mogelijk neerzetten zodat men niet makkelijk over mijn record heen gaat. We kleden dit evenement, dat gepland staat op 21 tot en met 23 juli 2017, aan met onder andere voetbal-, tennis-, hockey- en korfbalclinics. We gebruiken heel sportpark De Koog om een zo breed mogelijk publiek te trekken. Er komt een feesttent met een bar, een podium, verschillende eettentjes en zal muzikaal worden opgeluisterd door dj's en zangers! Ook organiseren we een bedrijventoernooi met grappige activiteiten en een loterij. Noteert u de datum alvast in uw agenda?"

#Paarsebalselfie
In de lange aanloop naar Ronalds unieke prestatie kunnen hij en zijn team alle support gebruiken. Zij roepen daarom iedereen op om de Facebookpagina wereldduurrecord te liken en een selfie te maken met een paarse tennisbal met daarbij de tekst: Ik support wereldduurrecord dubbelspel tennis. Jij ook? #paarsebalselfie. De paarse tennisballen zijn verkrijgbaar bij Ronald Vlieland en het organisatiecomité en zullen verschijnen bij tennislessen en diverse tennisevents. Wie zelf nog ergens een paarse (tennis)bal heeft liggen mag deze uiteraard ook gebruiken. De gehele opbrengst gaat uiteraard naar de stichting en vervolgens rechtstreeks naar het onderzoekcentrum in Maastricht. Men kan voor vijf euro een paarse tennisbal kopen om dit fantastische doel te steunen en tegelijkertijd mee te doen met de like-en-winacties. Deze komen regelmatig voorbij tot aan het evenement volgend jaar juli.
Landelijk maakt Ronald zich hard voor de actie en vraagt aandacht door onder andere met bekende Nederlanders op de foto te gaan met de paarse bal. BN'ers als Raymond van Barneveld en onze eigen Nienke van den Berg (Zappelin) hebben al met hun eigen paarse tennisbal een paarsebalselfie gemaakt. Ook brengt Ronald de actie bij onder andere de voetbalclubs Heerenveen, Ajax, AZ, Feyenoord en PSV onder de aandacht. De ontwikkelingen rondom de wereldduurrecordpoging zijn te volgen op www.62uur.nl. (Tekst & foto: Anita Webbe)

Wie verzint een mooie slogan?

Hoofdsponsor Media Meadows mag, als onderdeel van de sponsordeal, een spandoek ophangen van vijftien meter breed en tweeënhalve meter hoog. Jacob Groen, eigenaar van Media Meadows, nodigt iedereen van harte uit om hiervoor een pakkende slogan te bedenken. Hij zou dat zelf ook kunnen, maar het lijkt hem veel leuker wanneer u dat doet. Bij voorkeur geen pure reclame voor Media Meadows, daar zijn weer andere momenten voor. Deze slogan mag bijvoorbeeld gaan over tennis, over Stichting Terre en Rett, over de vermetele sporthelden, over Media Meadows, maar het zou ook een combinatie mogen zijn. Kortom, laat uw fantasie en creativiteit de vrije loop. 'Retteketeterett voor 62 uur aan het tennisnet' bijvoorbeeld? Of: 'Media Meadows, trotse sponsor van tennispret, Terre en Rett - en na 62 uur mogen de sporthelden lekker naar bed.' Tot uiterlijk 31 oktober aanstaande kunnen inzendingen gestuurd worden naar jacobgroen@mediameadows.nl. Een heuse jury beoordeelt alle inzendingen op originaliteit en toepasbaarheid. De uitslag zal bindend zijn. De jury bestaat uit: Bas van der Landen, Ronald Vlieland en Jacob Groen. De winnaar ontvangt een diner voor twee en een fijne fles Don Jacobo bij restaurant Klaas.

Vesper is de mooiste zomerfoto 2016

Vesper, Jennifer en Ivo Snijder Foto: Aukje Verlinden

UITGEEST - Deze zomer nodigde De Uitgeester u uit om uw leukste zomerfoto in te zenden voor een fotowedstrijd. Uit de vele leuke en mooie vakantiekiekjes die massaal zijn ingezonden is de foto van Jennifer Snijder tot de allermooiste gekozen door middel van het aantal stemmen via de likes op Facebook. Van harte gefeliciteerd met de heerlijke slagroomtaart, verzorgd door banketbakkerij Versteeg. Hieronder de winnende foto, zoals beloofd, extra groot afgebeeld.

Vesper (4) kan nog niet lezen, maar wil wel graag op de hoogte blijven van alle nieuwe modetrends! Foto: Jennifer Snijder
9 / 16

de bomen komen uit de grond
en uit hun stam de twijgen
en ied'reen vindt het heel gewoon
dat zij weer bladeren krijgen
we zien ze vallen op de grond
en dan opnieuw weer groeien
zo heeft de aarde ons geleerd
dat ál wat sterft zal bloeien

(Toon Hermans)

Lumen uitvaart: betrokken en stijlvolle uitvaartbegeleiding

Joan in de Afscheidshuiskamer aan de Castricummerweg 4 te Uitgeest. Foto: Anita Webbe

UITGEEST - "Lumen betekent licht. Licht kan een gids zijn, het kan verwarmen, het kan verhelderen. Op deze manier wil ik, Joan van de Ven, u in de dagen tussen overlijden en de uitvaart begeleiden. Na een overlijden komt er veel op u af en vaak moeten er keuzes gemaakt worden waar u nog nooit over nagedacht heeft. Dat wil echter niet zeggen dat u niet weet wat u wilt. Het is van belang dat de mensen die achterblijven de rust, ruimte en vrijheid krijgen om bewuste keuzes maken. Als u bewust kiest zal het afscheid uiteindelijk passend zijn bij u én bij degene van wie u afscheid moet nemen. Ik leg u de verschillende keuzes en de daarbij horende consequenties voor en houd voor u het overzicht. Op die manier werken we samen aan een passend afscheid. Mocht een thuisopbaring voor u niet wenselijk of mogelijk zijn dan kunt u terecht in de Afscheidshuiskamer van Lumen uitvaart in het Jeugdhuis aan de Castricummerweg 4 in Uitgeest. Deze sfeervolle huiskamer is 24 uur per dag voor u toegankelijk. Hierdoor kunt u wanneer en zo lang als u wilt in een rustige sfeer bij de overledene zijn. Ook is het mogelijk om daar een condoleance-avond te houden. U kunt - ook als u nog in goede gezondheid verkeert - een kosteloos en geheel vrijblijvend gesprek aanvragen waarin ik uw uitvaartwensen met u bespreek. Naar aanleiding daarvan zet ik –uiteraard ook kosteloos- uw wensen op papier en maak ik een kostenindicatie voor u. Lumen uitvaart is 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar op: 06-20822260, zie ook www.lumenuitvaart.nl of op facebook: lumen uitvaart."

Wegens omstandigheden geopend

AMSTERDAM - Wist u dat er in Nederland een uitvaartmuseum bestaat? Haarschilderijen, dodenmaskers, grafzerken, kisten, urnen, miniatuurlijkwagentjes, monumenten en heel veel foto's en filmpjes over onze omgang met de dood zijn te vinden in de collectie van uitvaartmuseum Tot Zover.

Tot Zover toont het verleden, heden en de toekomst van onze omgang met de dood. Het nationaal funerair erfgoed en de moderne uitvaart in het multiculturele Nederland van nu staan hierin centraal. De collectie omvat dus naast vele historische voorwerpen bijvoorbeeld ook de ingrediënten voor een moderne moslimuitvaart zoals lotuspoeder, kamfer en musk. Hoe een crematie precies verloopt en hoe het een in de grond begraven lichaam vergaat, wordt eveneens duidelijk tijdens een bezoek aan dit museum.

Thema's
Aan de hand van vier thema's, rituelen, lichaam, rouw & herinnering en memento mori, wordt de bezoeker door het museum geleid. Het bezoek begint met de dood en eindigt met het leven. En houdt niet op bij het museum zelf. Tot Zover organiseert namelijk ook diverse audiotours op het terrein van gedenkpark De Nieuwe Ooster waar het museum gevestigd is. Voor kinderen is een speurtocht opgezet in en rond het museum. Naast de expositieruimtes is er ook een museumwinkel, een bibliotheek en een museumcafé dat ook voor bezoekers van De Nieuwe Ooster toegankelijk is.

Luisteren kan veel zeggen…

Susan Twaalfhoven.

Dood is een onderwerp waar moeilijk over wordt gesproken. Het overkomt ons allemaal. Het einde van het leven, de laatste fase, levenseinde... Hoe jij het noemt maakt voor mij niet uit, wat je erbij voelt en denkt wel.
Ik ben Susan Twaalfhoven. Na jarenlange luisterervaring in mijn praktijk, Westergeest 16 Uitgeest, ontstond bij mij de wens hier meer mee te doen. Daarom ben ik in 2008 gestart met mijn studie Sociale Psychologie, welke ik in 2012 heb afgerond. Ook ben ik sinds 2014 een aantal uur per week actief bij een telefonische en online hulpdienst voor mensen die suïcidaal zijn.

Heb jij vragen over de dood?
Angsten en gedachten die door je hoofd dwalen? En wil of kun je jouw naasten hier niet mee belasten? Dan kun je bij mij terecht. In gesprek gaan met iemand die naar je luistert en jou beweegt, kan ervoor zorgen dat je gedachten en gevoelens naar buiten komen. Dit geeft rust in je hoofd en de rest van je lijf. Behalve van mijn intuïtie en gezond verstand maak ik tijdens onze gesprekken gebruik van cliëntgerichte therapie. Je kunt verwachten dat jouw levensvragen, levenseinde vragen, angsten, woede, verdriet worden besproken. Ook praktische vragen komen aan bod. Waar jij nu tegenaan loopt in het leven wordt belicht. Oprecht en onvoorwaardelijk zal ik naar jou luisteren en meegaan op wat is en komt. Ik draag geen oplossingen aan maar ondersteun jou in het zoeken naar je eigen oplossingen, waardoor je inzicht en gevoel een andere dimensie kunnen krijgen.

Voor wie kan een gesprek iets opleveren?
Voor iedereen die te maken heeft met afscheid nemen. Als je zelf ongeneeslijk ziek bent. Als je je geliefde moet gaan missen en je niet weet hoe je hiermee om kunt gaan, terwijl je lief nog leeft. Als je werkzaam bent in de zorg en moeite hebt met levenseindevragen van cliënten. Als je als mantelzorger te maken krijgt met de dood. Als je doodsangsten hebt. Kortom, als je wilt praten over de dood. Een gesprek duurt zestig minuten en omdat de praktijk is aangesloten bij de LVPW (landelijke vereniging voor psychosociaal werkenden) kun je, afhankelijk van je zorgverzekering, een deel van de kosten vergoed krijgen.
06 53486241, www.susantwaalfhoven.nl

Sweet Art for World Light Day

ZEIST - Het duurt nog even, maar omdat het prima past in dit themanummer een aankondiging van Wereldlichtjesdag, zondag 11 december. Op deze dag branden om 19.00 uur lokale tijd wereldwijd mensen een kaars om overleden kinderen te herdenken. Carola Smits, taartdecorateur en initiatiefnemer van Sweet Art For World Light Day, is zelf moeder van een overleden dochter. Ze maakt vaak kindertaarten en denkt dan ook aan overleden kinderen die nooit meer een taart krijgen. Vanuit die gedachte is Sweet Art for World Light Day ontstaan. Op Sweet Art for World Light Day maken verschillende taartdecorateurs en ouders die een kind verloren hebben een creatie met als thema Wereldlichtjesdag. Op 11 december 2016 worden alle creaties tentoongesteld in Hotel Restaurant Oud London in Zeist.

Eerbetoon
In de eerste plaats is Sweet Art for World Light Day een eerbetoon aan alle kinderen die er niet meer zijn. Maar het is ook in het leven geroepen om het onderwerp bespreekbaar te maken en steun te bieden aan nabestaanden. De organisatie organiseert op 11 december ook een loterij ten bate van Make a Memory. Stichting Make a Memory fotografeert op verzoek van ouders en via bemiddeling van zorgprofessionals ernstig zieke, terminale en overleden kinderen in de leeftijd van 23 weken (zwangerschap) tot en met zeventien jaar. De foto's bieden de ouders troost en een blijvende herinnering en kunnen wezenlijk helpen bij de verwerking van het verlies. Make a Memory heeft een landelijk netwerk van 140 fotografen en is volledig afhankelijk van sponsoren, donaties, schenkingen en andere wettige inkomsten. Belangstellenden zijn welkom op 11 december 2016 van 14.00 uur tot 17.00 uur in Hotel Restaurant Oud London, Woudenbergseweg 52 in Zeist. Voor meer informatie: www.facebook.com/sweetartforworldlightday.

Peter de Haan: serviceverlener bij uitvaarten

De nieuwste rouwauto van Peter de Haan.

UITGEEST - In deze uitvaarteditie en hierna nog driemaal wil ik u graag een stukje van wat wij doen laten meebeleven. En 'wij', dat zijn 'wij' van uitvaartservicebedrijf De Haan in Uitgeest: vier vaste medewerkers en vier oproepkrachten. Vrijwel dagelijks ziet u onze auto's door het dorp rijden. Gelukkig meestal niet omdat in het dorp iemand is overleden, al komt dat ook voor. Ons werkgebied strekt zich uit tot ongeveer veertig kilometer in de omtrek, van Bergen tot Hoorn van Abcoude tot Lisse maar voornamelijk in en rond Haarlem en ook steeds meer in en rond Amsterdam. Wij zijn serviceverleners, wat inhoudt dat wij niet de uitvaart regelen of bespreken, maar service verlenen aan die bedrijven die dat wel doen. Deze bedrijven zijn dan uitvaartondernemers die van misschien maar 1 tot wel 250 uitvaarten op jaarbasis regelen. De serviceverlening bestaat uit het overbrengen van overledenen van de plaats van overlijden naar een rouwcentrum of, steeds vaker, naar huis. In een uitvaartcentrum of thuis aangekomen zorgen wij ervoor, eventueel met behulp van nabestaanden en de uitvaartondernemer, dat de overledene netje aangekleed en opgebaard wordt zoals dat dan heet. Vroeger noemde men dit afleggen tegenwoordig spreken we van de laatste verzorging. Wanneer iemand thuis wordt opgebaard is het wenselijk dat het lichaam wordt gekoeld. Hiervoor hebben wij ongeveer 25 mobiele koelingen tot onze beschikking. Tot zover deze keer, volgende keer over waar we dan precies zitten en waarom u ons zoveel door het dorp ziet rijden.

Peter de Haan

Eerste elektrische rouwwagen

GORINCHEM - In opdracht van Van der Lans & Busscher Staatsievervoer uit Den Haag ontwikkelde carrosseriebouwer RemetzCar uit Lisse de eerste volledig elektrische Tesla rouwwagen. "Het is een wereldprimeur", zegt directeur Jan Busscher op de website Uitvaart.nl. "Wij zetten al jaren in op groen en duurzaam. Omdat er echter niet eerder een elektrische auto was met een actieradius van tenminste 350 kilometer hebben wij de stap naar volledig elektrisch nooit eerder willen zetten." De Tesla rouwwagen was voor het eerst te zien tijdens de Uitvaart Vakbeurs 2016, eind september in Gorinchem. RemetzCar is volgens Busscher de enige carrosseriebouwer in Nederland die gespecialiseerd is in het verlengen van luxewagens, executive auto's en 'special purpose' voertuigen. "Met dit unieke duurzame project hebben zij werkelijk uniek werk geleverd", aldus de directeur op de site.
Voordat de aluminium carrosserie van de Tesla S door midden werd gezaagd, is eerst de zeshonderd kilo zware lithium-ion accu onder de auto verwijderd. Dankzij de verlenging met tachtig centimeter heeft de auto nu een lengte van 5,77 meter. In het ontwerp is volledig rekening gehouden met de originele belijning van de Tesla om het sportieve karakter te behouden. De spitse neus met daarachter de volledig doorgetrokken glazen zijwanden en het glazen dak zorgen voor een strakke uitstraling. Het interieur is voorzien van een separatiewand met ruit, een handmatig uitschuifbare vloer voor één uitvaartkist, aan weerszijden een bloemenrek en een praktische opbergruimte onder de vloer. (Bron: Uitvaart.nl)

TCU Leeuw van Uitgeest

Honderd tennissers deden dit jaar mee aan de Leeuw van Uitgeest. Foto: Peter Vrouwe

UITGEEST - Honderd tennissers hadden zich aangemeld voor de Leeuw van Uitgeest op het tennispark van tennisvereniging de Dog afgelopen zaterdag. Het tennistoernooi voor en door de leden van TV de Dog en TCU werd dit jaar voor de vierde keer gehouden. Na de ietwat teleurstellende inschrijving van vorig jaar was de organisatie erg blij mee met het huidige deelnemersveld.

De organisatie besloot om het toernooi dit jaar op één dag, de zaterdag, te houden. De trofee werd al twee keer door de Dog gewonnen en vorig jaar lukte het TCU om de trofee mee te nemen naar haar park. Zou het TCU dit jaar weer lukken of zou de Dog de sterkste zijn? Marcel Veldhuis en Anouk van Duin hadden de deelnemers ingedeeld en nadat de groep deelnemers op de foto werd genomen en Marcel Veldhuis namens de twee verenigingen alle deelnemers van harte welkom heette, gingen de eerste wedstrijden van start onder een stralende zon. Een ieder deed zijn of haar best om de punten binnen te slepen voor de club. Het weer zat mee, aardig wat publieke belangstelling, leuke potjes tennis, veel gezelligheid en tijdens de pauze werden de deelnemers getrakteerd op heerlijke soep en belegde broodjes, salades en stokbrood en kruidenboter. Hierna werden de laatste rondes afgewerkt en kon men met zijn allen toewerken naar de grande finale.

Beslissingsgame
Het eindigde in een gelijke stand, zodat er een beslissingsgame moest komen om te bepalen welke club uiteindelijk met de eer en trofee ging strijken. Deze keer werden de deelnemers uitgenodigd om mee te doen door hun service te meten via de snelheidsmeter. De uitslag van de beste heer en dame van beide clubs werden bepalend voor de einduitslag. Deze werd uiteindelijk gewonnen door TCU, dus mogen zij zich wederom een jaar lang de Leeuw van Uitgeest noemen. Een mooi resultaat , zodat TCU in de onderlinge stand gelijk komt met TV de Dog. Na de prijsuitreiking was het nog lang gezellig op de club, waarbij werd nagepraat over deze editie. De TCU'ers zijn er trots op om de Leeuw voor de tweede keer in huis te hebben. Gezelligheid, saamhorigheid, sportiviteit; het was dit weekend allemaal te vinden tijdens de vierde editie van de Leeuw. De vijfde editie van dit toernooi en zal worden gehouden in het eerste weekend van oktober 2017 bij TCU. De tennisverenigingen bedanken alle deelnemers en organisatoren voor hun inbreng en hopen iedereen volgend jaar weer te zien.

De Sjoelschijf

UITGEEST - De uitslagen en standen van de competitie na vier speelronden: A. Ruud van Kalmthout 31, Anneke van den Heuvel 21, Dennis Swart 18; B. Jan de Groot 32, Margriet Duin 30, Ingeborg Bruijns 27; C. Sonja Pick 25, Jolanda Breed en Rita Hoogeland 24; D. Irma Wijntjes 26, Gerrit Spies 22, Jannie Meems 18. Weekscores: Anneke de Groot 1322, Martin Wilson 1289, Robert Pick 1278, Anneke van den Heuvel 1259, Ruud van Kalmthout 1252, Ank Versnel 1233, Jan de Groot 1232, Ingeborg Bruijns 1230, Chris van Kalmthout 1213, Margriet Duin 1212. Koppels: Ingeborg Bruijns/Gré de Graaf 614, Jolanda Breed/Ruud van Kalmthout 597, Martin Wilson/Frans Ponder 571, Anneke van den Heuvel/Trees Knebel 556, Robert Pick/Kees Konijn 544. Vrijdag 28 oktober houdt De Sjoelschijf een kienavond in de Jansheeren, Maltezerplein 1 in Heemskerk. De aanvang is 20.00 uur, de zaal is open om 19.30 uur. Er zijn drie kienronden inclusief gratis staande kien. Deelname kost € 8,00. Voorts is er een verloting met vele hoofdprijzen De kosten hiervoor zijn € 1,25 per boekje met vier lootjes. De competitiewedstrijden van De Sjoelschijf zijn elke woensdag in de Jansheeren vanaf 20.00 uur.

Oktober is tafeltennismaand bij TTV Uitgeest

UITGEEST - Oktober is tafeltennismaand met TTV Uitgeest. De club nodigt (toekomstige) sportievelingen uit om kennis te maken met de sport. Kinderen uit groep vijf tot en met acht mogen op elke donderdag in oktober gratis komen trainen voor de jaarlijks terugkerende Uitgeester Scholencup (US Cup). De trainingen zijn van 19.00 tot 20.00 uur in de gymzaal van OBS De Wissel aan De Hoop 3. De US Cup vindt plaats op zondag 30 oktober in De Wissel. Kinderen kunnen zich voor 5 € p.p. voor het toernooi inschrijven. Er zijn maar een beperkt aantal plekken, dus wees er snel bij. Ook volwassenen mogen donderdags vanaf 20.00 uur een balletje komen slaan. Voor meer informatie raadpleeg: www.ttvu.nl.

Bridgen 'als poepen zonder douwen'

Door Paul Wijte

Voor de niet-bridgers (die ook niet klaverjassen): aan het begin van de avond worden de 52 kaarten geschud en gedeeld. Iedere bridger krijgt er dertien. Soms komt het voor dat je van een kleur slechts één kaart hebt en dat heet dan in bridgetermen een singleton. In meer volkse termen zeggen we dat die kaart kaal zit. Afijn, de tegenpartij speelt vier schoppen, en ik heb een kale heer. Nu worden kale heren nogal eens gemaakt omdat de leider een snitje doet in die kleur. De bezitter van de heer probeert zo onnozel mogelijk te kijken, de leider die die gemaakte onnozelheid niet herkent heeft aldus geen aanwijzingen. Maar mijn kale heer zat vóór aas-vrouw derde in de dummy. Kansloos dus: kleine schoppen richting dummy en de heer meldt zich. Maar wat schetst mijn verbazing? Mijn maat heeft tussendoor een schoppenbodje losgelaten, en de leider annonceert, aan slag in de dummy, een kleine schoppen! En tot mijn grote verbazing maak ik zo mijn kale heer, en sindsdien begrijp ik dat de uitdrukking 'Hoe een koe een haas vangt' niet louter metaforisch hoeft te zijn. En als de leider dan behoorlijk van slag is (figuurlijk, maar bij bridgen ook letterlijk) omdat na het spel ook de twee anderen aan tafel zich, in vriendelijke bewoordingen maar wél verbaasd, ermee gaan bemoeien, dan gaan ook de volgende drie spellen mis, en stromen de punten wel heel gemakkelijk binnen. In Rotterdam hebben ze daar (met dank aan Paul v.d. Meij) een weliswaar volkse maar niet minder ware uitdrukking voor: 'Als poepen zonder douwen!'. Hieronder ziet u van iedere lijn de drie besten van afgelopen competitieronde. In de E-lijn zijn de scores niet hoog en liggen dicht bij elkaar. Blijkbaar ging het niet 'zonder douwen'.

A-lijn: 1. Hans Wijte-Paul Wijte 63,54, 2. Ed de Ruyter-Siem Wijte 59,03, 3. Marlene Heijne-Cas van Andel 54,86;
B-lijn: 1. Riet Schafgans-Leo Tromp 62,08, 2. Lia Hendrikse-Corrie Nijsen 58,33, 3. Milja van den Booren-Jeanne Admiraal 57,92;
C-lijn: 1. Tineke de Groot-Constance Dirks 61,98, 2. Ria Beerens-Riet Meyer 60,42, 3. Annie Bleeker-Wim Weber 55,73;
D-lijn: 1. Joke Jacobs-Marianne Cappendijk 56,25, 2. Auke Hulshof-Gonny Hulshof 55,73, 3. Marianne de Groot-Hans Kollerie 55,21;
E-lijn: 1. Anneke Pel-Karel Romkes 53,47, 2. Ger van Andel-Rob de Neef 52,78, 3. Hans Eijking-Roland Kiès 52,08.

Eerste zege voor Stormvogels is binnen

UITGEEST - De belangen waren groot afgelopen zondag; een heuse streekderby tussen het Castricumse Helios en Stormvogels. De weersomstandigheden waren extreem, hevige regenval maakte het veld nauwelijks bespeelbaar, waardoor de wedstrijd een sterk gehalte aan korbalvechtlust vergde. Stormvogels trok hierbij aan het langste eind.

Trainer-coach Ton van Duijn van de Uitgeesters heeft sterke banden met beide verenigingen en kent de tegenstander door en door. In de voorbereidingen op deze match werd dan ook een tactisch plan doordacht om de eerste punten van het seizoen binnen te halen. Van runner-up Helios werd verwacht dat zij de bovenliggende partij zouden zijn versus de nog puntloze Uitgeesters. Ondanks een vroege voorsprong van de Castricummers, wist Stormvogels de partij al snel naar zich toe te trekken. De Uitgeesters hadden het voordeel dat zij een redelijk bespeelbaar stuk veld hadden om te kunnen aanvallen en speelden organisatorisch sterk. Helios kon geen oplossing vinden voor het dominante spel van voornamelijk de Uitgeester dames en wist ook minder goed om te gaan met het doorglijden van de bal. Technisch gezien was het dan ook geen hoogstaande partij. Stormvogels, dat dit seizoen na de promotie in de derde klasse uitkomt, heeft jarenlang fysiek moeten korfballen in de vierde klasse en kon deze ervaring nu goed toepassen.

Modderpoel
Bij rust leidde Stormvogels met 8-11. De ploeg moest zich beraden op de tweede helft. Helios zou zich niet zomaar gewonnen geven en de modderpoel waarin de laatste 35 minuten gespeeld moesten worden zou onzekerheid kunnen geven. Verantwoord was het niet om door te gaan, en Van Duijn zinspeelde om het verleggen van het speelveld. Helios wilde hier niet in meegaan en de scheidsrechter durfde geen beslissing te nemen. Na ampel beraad werd de partij toch voortgezet. Met inachtneming van de kans op blessures werd er ingetogener gespeeld en ook beduidend minder gescoord. Stormvogels kwam echter geen moment meer in gevaar en wist de partij solide uit te spelen, hetgeen resulteerde in een verrassende maar welverdiende 11-15 overwinning. Een blije Van Duijn prees zijn team na afloop. Individueel roemde hij het optreden van Lisa Haije en Gerard Valkering, maar bovenal was deze prestatie het resultaat van een bijzonder sterk collectief.

Doelpunten: Jord Betjes (5), Gerard Valkering (4), Demi Erkelens (3) en Lisa Haije (3).

FC Uitgeest: zonnestraal in grauwsluier

Mike Olgers.

UITGEEST - De regen kwam met bakken naar beneden, het veld raakte doorweekt en de zorgvuldig aangebrachte gel werd uit de haren van de spelers gespoeld. Herfst. Maar op de zompige grasmat dartelden elf jongens rond (minus de keeper dan) in het groen en geel als ware het een partijtje strandvoetbal op het strand van Wijk aan Zee op een mooie zomerse dag. Zie het plezier, zie de overgave en vooral ook de discipline om te doen wat de trainer zegt. De coach, Florian Wolf, is een moderne trainer die weet waar er met deze selectie winst geboekt kan worden. Maandag 3 oktober stond er een buitengewoon interessant interview in de Volkskrant over de jeugdopleiding van Willem II. Daar werken ze met de inzichten van de Belgische neurowetenschapper professor Bruyninckx die stelt dat 'het voetbalveld een doolhof is dat ontcijferd moet worden'. Sleutel van zijn benadering is het kweken van automatismen bij spelers. Florian Wolf weet dat blijkbaar en past deze benadering toe in de trainingen. Tot zijn vreugde kon hij constateren dat het begint te werken bij zijn jongens. Het was afgelopen zondag de basis van een meer dan verdiende 3-1 overwinning op De Blokkers.

FC Uitgeest startte, in de vertrouwde opstelling van de afgelopen weken, overdonderend. Binnen vijf minuten lag de bal achter keeper Pool van De Blokkers. Een fraaie aanval over links bracht de bal via Kick Smit bij Lester Half die zijn fraai aangesneden voorzet zag belanden voor de voeten van de alerte Jorn Brouwer die niet aarzelde: 1-0. In de 10e minuut eenzelfde opzet maar nu met Mike Olgers als eindstation. Hij had echter de pech dat de bal tegen de paal belandde. Hetzelfde overkwam hem in de 27e minuut toen hij wederom kon aanleggen voor een schot na een vlotlopende aanval. Toch kwam nog voor rust de verdiende 2-0 op het scorebord al was daar de hulp van de scheidsrechter voor nodig. Hij floot tot ieders verbazing voor een overtreding van een zelden toegepaste spelregel namelijk de zes-seconderegel: de keeper mag de bal niet langer in de handen vasthouden dan zes seconden. Het is maar dat u het weet! Het gevolg was een indirecte vrije trap ter hoogte van de penaltystip. Lester Half schoot onberispelijk binnen: 2-0.

Na de rust was er een heel ander Blokkers te zien. Fel trok men ten aanval maar ook zij hadden de hulp nodig van scheidsrechter Reingoud. Een lichte overtreding van de vandaag ook weer uitstekend spelende Nayschel Marchena werd zwaar bestraft met een strafschop. Machielse faalde niet: 2-1. Het was de inleiding voor de enige zwakke fase in de wedstrijd van de thuisploeg die pas in het laatste gedeelte weer uit zijn schulp kroop. Kansen voor vooral spits Augustine Yeboah, Paul Groen en Lester Half leidde echter nog niet tot de bevrijdende treffer. Die volgde pas in de 93e minuut met de tweede treffer van de altijd op buitenkansjes 'loerende Lester' Half die tekende voor de 3-1. Alsof het zo moest zijn trok de hemel open, verdwenen de regenbuien en straalden de gezichten van de thuisploeg na het laatste fluitsignaal van arbiter Reingoud. Blij en tevreden was ook vooral Florian Wolf die er vooralsnog goed in slaagt om het doolhof van het voetbalveld te ontcijferen.

De Afvallende Bal

FC Uitgeest: Koning, de Jong, Putter, Vrouwe, Marchena, Smit, Olgers,E. Sinnige, Brouwer,Yeboah, Half.

Bakkum en Krookspeler van de wedstrijd: Mike Olgers
Hij is niet groot maar technisch goed onderlegd, slim in het veld en ondanks zijn negentien jaar staat hij wel degelijk zijn mannetje: 'Mighty Mike' Olgers. Met voornoemde kwaliteiten is hij wederom dit seizoen een vaste basisspeler en ook vandaag weer belangrijk. De jury koos hem, ondanks dat andere spelers ook goed waren, tot Bakkum en Krookspeler van de wedstrijd. Gefeliciteerd Mike.

Winkelier(s) aan het Woord De Woonzaken

Het team van de Woonzaken. .

Bekende en minder bekende winkels staan centraal in de rubriek Winkelier(s) aan het Woord. Ondernemers vertellen over hun bedrijf, hun assortiment, speciale acties of geven tips. Deze week: Manon de Ruijter van De Woonzaken.

Op zoek naar een geschikte nieuwe vloer? De woonbladen staan vol met ideeën. Maar dan? Parket, kurk, laminaat, PVC, tapijt, vinyl, plavuizen, (betonnen) gietvloer? Zit u met de handen in het haar omdat u door de bomen het bos niet meer ziet? Dan wordt het tijd een bezoek te brengen aan de Woonzaken.

Bij De Woonzaken in Heemskerk wordt u deskundig en geheel vrijblijvend geïnformeerd. De binnenhuis-adviseurs bij De Woonzaken willen u graag onafhankelijk informeren over de voor- en nadelen van alle vloeren.
Bij het maken van uw keuze spelen veel technische aspecten een belangrijke rol. Want naast alle mogelijkheden zijn er soms ook onmogelijkheden. Hoewel deze door allerlei nieuwe ontwikkelingen worden beperkt tot een minimum. Zo bestaan er inmiddels ongekende mogelijkheden voor het probleemloos leggen van houten, PVC en laminaat vloeren op vloeren met vloerverwarming. Voor vrijwel elke vloer bestaat dus een professionele en probleemloze oplossing! Naast de technische overwegingen wordt er bij de Woonzaken veel waarde gehecht aan de uitstraling van een vloer. Gaat uw voorkeur uit naar een moderne of rustieke vloer? In onze showroom kunt u uzelf perfect laten inspireren. Denk bijvoorbeeld aan onze ambachtelijke vloeren in visgraat patroon. Door hierbij te kiezen voor grotere en bredere delen, steekt u een ambachtelijke klassieke vloer in een modern jasje. Uitgesproken vloeren voor een persoonlijk interieur! U maakt uw interieur helemaal af met ons unieke 'A la Carte' concept in tafels en stoelen. Verschillende (industriële) onderstellen worden geleverd met nog meer verschillende tafelbladen en stoelzittingen. Elke zelf samengestelde tafel of stoel wordt dan ook nog eens afgewerkt in de kleur naar uw keuze. U bent van harte welkom op de Lijnbaan 43 in Heemkerk waar u nog makkelijk en gratis parkeert voor de deur! www.dewoonzaken.nl.

Open dag Stormvogels

Kinderen in actie op de open dag van korfbalvereniging Stormvogels.

UITGEEST - Korfbalvereniging Stormvogels organiseert zaterdag 8 oktober een open dag voor de leerlingen van de basisscholen in Uitgeest. Leerlingen uit alle groepen zijn van harte welkom om vrijblijvend kennis te maken met de korfbalsport. Voor de allerkleinsten worden er 'kangoeroe'-activiteiten georganiseerd. Op het veld zijn verschillende balspelen te doen waarmee leuke prijzen te winnen zijn. Tevens is er gelegenheid om deel te nemen aan een echte wedstrijd. Na afloop van de open dag trakteert de vereniging de deelnemers op pannenkoeken. De open dag wordt gehouden op het sportcomplex aan de Niesvenstraat 14 in Uitgeest, van 14,00 tot 16.00 uur.

Inschrijving Prinses Christina Concours

AMSTERDAM - Jonge muzikanten van twaalf tot en met negentien jaar (zang tot en met 21) kunnen zich vanaf 1 oktober inschrijven voor het Prinses Christina Concours. Iedereen mag meedoen, ongeacht niveau. Het Prinses Christina Concours wordt in januari tot en met april 2017 georganiseerd en vindt plaats op zes verschillende locaties in Nederland.

Het Prinses Christina Concours staat open voor alle jonge muzikanten die een klassiek stuk al aardig in de vingers hebben. Alle deelnemers mogen tien minuten optreden. Het concours is er niet alleen voor de toptalenten, maar juist ook voor diegenen die graag een extra stimulans willen. Na afloop krijgen alle deelnemers persoonlijk advies van juryleden. Bovendien kunnen deelnemers naar elkaars optreden luisteren en collega-musici ontmoeten. Of de deelnemer nu een prijs wint of niet, meedoen aan het Prinses Christina Concours is een onvergetelijke ervaring. Deelnemers kunnen zich vanaf 1 oktober online inschrijven via www.christinaconcours.nl. De inschrijving sluit op 1 december 2016 of eerder als het maximumaantal deelnemers bereikt is. Kinderen van vier tot en met twaalf jaar kunnen vanaf 1 oktober meedoen aan De Muziekwedstrijd door een filmpje van een eigen optreden te uploaden. Meer informatie is te vinden op www.demuziekwedstrijd.nl.

Pas op, een Ork!

Er lopen enge figuren rond bij camping Geversduin.

AKERSLOOT - Voor het vijfde achtereenvolgende jaar is het de stichting Samen Spelen gelukt om een griezeltocht op te zetten. Dit jaar wordt het een bijzonder jaar, de stichting viert haar eerste lustrum als griezeltochtaanbieder, er is een volledig nieuwe locatie gevonden en de tocht wordt voor het eerst georganiseerd in samenwerking met camping Geversduin. Een prachtige locatie waar de griezeltocht beter tot zijn recht komt en het voor de gasten nog specialer wordt. De plek waar u 's zomers kunt genieten van zon, zee en gezelligheid wordt omgetoverd tot een duister landschap, waar bijzondere figuren wonen die het lang niet allemaal goed met u menen. Het thema van dit jaar is: The Walk of The Ring. Wie weet komt u een Ork tegen in het bos, een zwarte geest of wellicht een lief (maar niet zo onschuldig) hobbitje. Ze lijken allemaal zo sprookjesachtig, maar het is niet voor niets een griezeltocht, dus houd te allen tijde uw aandacht erbij. Niets is wat het lijkt!
Naast het griezelen valt er ook veel te lachen. Het is in de afgelopen jaren gebleken dat mensen het waarderen als ze ook plezier kunnen hebben, dus is het griezelen met humor doorspekt. Zo bestaat toch nog de mogelijkheid dat u 's nachts na de griezeltocht goed slaapt en niet steeds onder uw bed of in de kast kijkt. De tocht wordt gehouden op vrijdagavond 11 en zaterdagavond 12 november. De kosten zijn 11 euro per persoon. De tocht is toegankelijk voor volwassenen en kinderen vanaf twaalf jaar. Kinderen tussen de twaalf en zestien jaar mogen alleen meedoen samen met een volwassene. Mensen die slecht ter been zijn wordt afgeraden de tocht te lopen; het is donker en het terrein is niet vlak. Durft u het aan, meld u zich dan zo spoedig mogelijk aan via de website van de stichting Samen Spelen: www.stichtingsamenspelen.nl. Daar staat ook meer informatie over de tocht. Voorgaande jaren waren de twee avonden snel volgeboekt, dus wilt u meedoen, wacht dan niet te lang met aanmelden. De opbrengsten van de griezeltocht komen ten goede van zieke en/of gehandicapte kinderen of ouderen met een beperking.

Kerkdiensten

Onze Lieve Vrouwe Geboorte

Woensdag 5 oktober, 19.00 uur: H. Eucharistieviering in de kapel.
Vrijdag 7 oktober, 19.00 uur: H. Eucharistieviering in Geesterheem.
Zaterdag 8 oktober: geen viering.
Zondag 9 oktober 9.00 uur H. Eucharistieviering m.m.v. Laus Deo, 19.00 uur Rozenkransgebed in de kapel.

Koffiedrinken in Klop

UITGEEST - Elke zaterdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur staat er voor belangstellenden koffie en thee klaar in parochiehuis de Klop aan de Langebuurt 39. Mensen kunnen even samen zijn en met elkaar praten. Er zijn twee dames aanwezig die de bezoekers voorzien van koffie of thee.