De Uitgeester

26 oktober 2016

De Uitgeester 26 oktober 2016


Is uw sloot ook schoon? De najaarsschouw is begonnen

Zijn de sloten schoon? Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Maandag 17 oktober was de start van de najaarsschouw. Schouwmeesters van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier controleren de sloten in het gebied. Er wordt gekeken of de sloten voldoende schoon zijn.

Voor een goed waterbeheer is het van belang dat sloten, hoe klein ook, goed worden onderhouden. Tijdens de schouw controleert het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) de sloten op de doorstroming van water. In natte perioden moet het overtollige water naar de gemalen kunnen stromen om het water weg te pompen en in droge tijden moet water juist worden aangevoerd. We leven onder zeeniveau. Aan- en afvoer van water is essentieel in dit kwetsbare gebied, zeker met de klimaatverandering. Clusterbuien komen steeds vaker voor waarbij een grote hoeveelheid water valt in korte tijd. Om deze hoeveelheid water af te voeren moeten de sloten voldoende schoon zijn.

Kaartje ter herinnering

In het gebied zijn zo'n zevenduizend bedrijven en particulieren die de schoonmaakklus van 'hun' sloten en vaarten nog wel eens willen vergeten. Dit jaar heeft HHNK ze een kaartje gestuurd ter herinnering, waarop staat waarom het belangrijk is om een goed onderhouden sloot te hebben. Met deze actie zijn er hopelijk minder 'overtreders'. Het relatief mooie weer schept ook gunstige verwachtingen. Uit het verleden blijkt dat onderhoudsplichtigen voor sloten met mooi weer eerder hun sloot schoonmaken.

Wanneer is een sloot schoon?

Een sloot is goed onderhouden als het riet en waterplaten de aan- en afvoer van de sloot niet belemmeren en de walkanten in goede staat zijn. Ook moet de sloot vrij zijn van grofvuil, afval en drijfvuil. Een schone sloot heeft goed onderhouden beschoeiingen en de kunstwerken (duikers, bruggen en dammen). Bomen, planten en takken mogen de doorstroming van de sloot niet belemmeren. Ze mogen niet in de weg hangen voor het onderhouden van de sloot.

Meer informatie

Voor meer informatie over de onderhoudsrichtlijnen voor een schone sloot, kan men terecht op www.hhnk.nl/schouw. Tijdens kantooruren is het schouwteam bereikbaar via telefoonnummer 072 - 582 8282.

Doktersassistente Ineke van de Eng-Kuijs neemt afscheid

Ineke van de Eng-Kuijs, Assistente dokter Huisman en Veenstra Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Na 16 jaar trouwe dienst en het gezicht van de praktijk te zijn geweest is de tijd aangebroken dat Ineke van der Eng van haar welverdiende pensioen mag genieten. De eerste 13 jaar heeft ze in de huisartsenpraktijk van dokter Veenstra aan de Melis Stokelaan gewerkt , de laatste 3 jaar in het Medisch Centrum Molenstraat in de praktijk van dokters Huisman en Veenstra.

Naast haar professionele ondersteuning had ze ook altijd een extra luisterend oor of een bemoedigend woord voor de patiënt die dat nodig had. We zullen haar professionaliteit, menselijkheid en haar gezelligheid enorm gaan missen. Gelukkig hebben we in haar opvolgster Sandra Buur een goede vervangster gevonden. Ineke heeft ervoor gekozen geen afscheidsreceptie te houden maar mocht u toch gedag willen zeggen dan kan dit tot woensdag 9 november.

Bouwplan Erfgoedpark De Hoop in de herkansing? Erfgoedpark verpaupert.

Erfgoed de Hoop Foto: Marianne Jonker

UITGEEST - De PvdA Uitgeest maakt zich grote zorgen over de aantasting van ons prachtige open landschap bij Erfgoedpark De Hoop en omgeving. De Uitgeester coalitie van VVD, Uitgeest Lokaal, CDA en D'66 stelt samen met het Recreatieschap (RAUM) voor om te onderzoeken of er geld verdiend kan worden met het bebouwen van dit gebied. In de raadsvergadering van 27 oktober wordt het voorstel behandeld.

De inwoners van Uitgeest zullen verbaasd zijn: november vorig jaar heeft de raad toch een bouwplan van 60 recreatiewoningen afgeschoten? Inderdaad, na veel protesten van de bevolking kwam een meerderheid van de raad tot de conclusie dat bebouwing van dit gebied ongewenst was. De val van de coalitie was het gevolg.

De PvdA Uitgeest is niet van mening veranderd. Geen bouwplannen langs de zuidoever van het Uitgeestermeer! Het geld voor een nieuw onderzoek kunnen we in onze zak houden. Naast geld kost een nieuw onderzoek en een nieuw inspraakproces ook veel tijd. En al die tijd staat het Erfgoedpark De Hoop, dat met inzet van vele vrijwilligers en subsidie is gerealiseerd, te verpauperen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.

Tekst: Jelle Brouwer

Geslaagde korenmiddag voor gasten van "De Zonnebloem"

Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Vrijdag 14 oktober jongstleden werden de gasten en ander genodigden van "de Zonnebloem", afdeling Uitgeest verrast met een heel bijzondere middag. Deze middag was door de afdeling georganiseerd omdat de jaarlijkse korenmiddag van de regio geen doorgang kon vinden.

Onlangs is de regio-indeling veranderd: regio IJmuiden is bij Kennemerland gekomen en men vreesde logistieke problemen in verband met de afsluiting van de Velsertunnel. Omdat de gasten van de Zonnebloem altijd erg uitkijken naar een dergelijke middag, besloot de afdeling Uitgeest het dit jaar zelf te organiseren. Het bestuur vond het koor "de Singende Swaenen" bereid om een dergelijke middag te verzorgen.

Het was van twee kanten een groot succes. De Singende Swaenen hadden een in alle opzichten aansprekend herfstprogramma samengesteld met vooral 'oude liedjes' die bij de toehoorders een groot gevoel van herkenning en herinnering opriep. De dames en heren zagen er prachtig uit in hun paars met zwarte outfit (hun 'winterkostuum') en het begeleidingsorkestje deed haar naam eer aan. Het koor heeft de senioren van Uitgeest met hun aanstekelijke performance en prima koorklank een heel prettige middag bezorgd en het bestuur van 'de Zonnebloem' dankt dan ook dirigente en koorleden van harte voor de zo gul gegeven medewerking. Voor herhaling vatbaar!

Door: Thijs Fonville

Uitnodiging voorbereiding vormsel

UITGEEST - Ben je gedoopt, heb je je eerste communie gedaan en zit je in groep acht? Dan word je uitgenodigd om mee te doen met het vormselproject. Donderdagavond, 27 oktober, is de eerste bijeenkomst.

Er is een mooi programma gemaakt. Centraal staan de volgende vragen: Wie is God, wie is onze naaste? We beginnen donderdagavond om 19.30 uur en de avond duurt tot 20.45 uur. We komen samen in de pastorie van Uitgeest. De vormelingen van Uitgeest en Castricum vormen samen één groep. Kom je uit Uitgeest of uit Castricum? Wil je meedoen? Kom dan donderdagavond naar de eerste bijeenkomst in Uitgeest ! Je ontvangt dan ook alle informatie.

Voorlichting in Uitgeest over alcohol, drugs en gamen Voor ouders en verwanten

UITGEEST - Wanneer spreek je van verslaving? Welke drugs gebruiken mensen en wat dat doet met ze? Wat doe je als je denkt dat je kind te veel blowt? Hoe herken je alcohol- of drugsgebruik bij je je kind of partner? En hoe ga je daarover in gesprek? Waar kun je terecht als je denkt dat iemand problemen heeft met alcohol, drugs of gamen?

De antwoorden geeft Margriet Katoen van Brijder Jeugd/Parnassia Groep in een gratis voorlichtingsavond over alcohol, drugs en gamen. Wanneer en waar? Dinsdag 15 november in Uitgeest van 19.30 tot 21.00 uur in Dorpshuis De Zwaan Middelweg 5 in Uitgeest. Aanmelden kan via secretariaat preventie 088-358 22 60 of via de mail preventie@brijder.nl

De klok gaat weer een uur achteruit...

Zaterdag 28 op zondag 29 oktober aanstaande moet de klok weer een uur worden teruggezet. Dat betekent een uur extra langer kunnen slapen, maar ook een uur minder lang daglicht.

In deze donkere dagen is het voor inbrekers dus makkelijker om ongezien binnen te sluipen. Uit politiegegevens blijkt dat ruim zestig procent van de woninginbraken sinds oktober vorig jaar is gepleegd in de maanden tussen oktober en maart.

Een aantal tips om te kunnen genieten van het extra uurtje, zonder angst voor inbraak: Laat het licht branden. Een tijdschakelaar op binnen- en buitenverlichting kan dat probleem al oplossen. Echter, verlichting is niet genoeg. Inbrekers slaan graag toe zonder dat toevallige voorbijgangers hen kunnen zien. Kijk daarom eens kritisch naar de eigen woning. Zijn er plekken waar het zicht slecht is, zoals een raam met een grote struik ervoor of een niet verlicht portaal? Dat zijn de plekken die extra aandacht vergen. Indien u langer van huis weg gaat, doet u er ook goed aan om de buren te informeren.

Verder zijn er genoeg preventiemiddelen om inbraak te voorkomen zoals een cilindertrek-beveiliging, goed hang- en sluitwerk en natuurlijk stevige kozijnen. Ook een beveiligingsstrip aan de binnenkant van de deur is geen overbodige luxe: Door het flipperen met een bankpasje kan de deur namelijk open vallen. En daarbij dient de deur natuurlijk altijd op slot gedraaid te worden. Dat werkt ook tegen andere zaken zoals 'hengelen' met een stuk ijzer door de brievenbus waardoor de deurklink bereikt kan worden. Vanzelfsprekend dient u alle ramen goed te sluiten, ook de kleinste raampjes boven een deur!

Er is weinig tegen te doen aan ruiten ingooien, tenzij alles vervangen wordt door dik glas. Maar door dure spullen uit het zicht te houden, zullen inbrekers minder snel voor deze methode kiezen. De meeste inbrekers zijn 'gelegenheidsinbrekers.' Door de bovenstaande veiligheidsmaatregelen zullen ze die kans minder snel zien. Zo kunt u een uurtje langer blijven liggen, en alle waardevollen spullen nóg langer...

Bron: Facebook Waldijk Uitgeest

Fort aan Den Ham sluit seizoen af met workshop voor de jeugd (30 okt) door: Fred Braaksma

Workshop tinnen soldaatjes gieten en schilderen Foto: F. Braaksma

UITGEEST - Fort aan Den Ham, Busch en Dam 13 Uitgeest, heeft op 30 oktober weer de laatste open zondag van 2016. Het is inmiddels traditie om het seizoen af te sluiten met een workshop voor de jeugd. "Tinnen soldaatjes gieten en schilderen".

Zelf je tinnen speelfiguren maken is een ouderwetse hobby die in vergetelheid is geraakt.
De doorlopende workshop begint om 11.00 uur en eindigt rond 16.00 uur. De workshop is gratis.
Figuurtjes die gemaakt en beschilderd zijn, mogen voor een kleine bijdrage meegenomen worden.

Natuurlijk is het hele fort te bezoeken voor rondleidingen en is de kantine geopend.
Met originele keuken, ziekenzaal, manschappen privaten en officiersverblijven bent u terug in de tijd van de mobilisatie 1914-18. Er zijn exposities over onze militaire geschiedenis:1799, WO-2, de Politionele Acties in Indië en een scoutingmuseum. U krijgt een laatste kans om uw "Stampions op de Stelling" bij te werken.

Fort aan Den Ham is onderdeel van de Stelling van Amsterdam en UNESCO Werelderfgoed sinds 1996. Het fort ligt aan de rand van Krommenie langs de Provinciale weg N204. 1400 meter vanaf NS station Krommenie-Assendelft. Er is voldoende (gratis) parkeergelegenheid. Fort toegang (incl. workshop) € 3,50 Kinderen vanaf 6 tot 12 jaar € 2,50. Veteranen hebben gratis toegang. U kunt hier niet pinnen.Kunt u niet? Ook op alle woensdagen is het fort geopend. Meer info op www.fortaandenham.nl

Stichting Hertenpark Uitgeest zoekt beheerder

Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Op het park lopen niet alleen herten, maar ook ezels, schapen, geiten, konijnen en diverse exemplaren van pluimveerassen en ook twee varkens.

Er zijn momenteel 15 vrijwilligers die het park onderhouden en de dieren verzorgen. Gezocht wordt naar iemand die dit coördineert en die het overzicht houdt over de noodzakelijke werkzaamheden,
zoals het afsluiten van de waterleiding bij vorst, die de gezondheid van de dieren in de gaten houdt en de voorraden aan voer en hooi bijhoudt. Deze persoon zal iemand zijn bij wie de vrijwilligers terecht kunnen als problemen zich voordoen.

Voor een handig persoon met agrarische belangstelling moet dit een uitdaging zijn.
Heb je belangstelling? Neem dan contact op met een van onze bestuursleden.Dit zijn: H. Wiegers (voorzitter) 0251-311333; T. Kater (penning meester) 0251-310353; J. Bleker (secretaris) 0251-833329; T. Verveer (lid) 0251-832532; R. Ernst (lid) 06-21188362.


        
        

Workshop 'Werken vanuit Vlekken' als de surrealisten

Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Op zondag 30 oktober aanstaande geeft Mary Boele in De Nieuwe Kuil een workshop: werken vanuit vlekken en ontdek wat je zelf kunt creëren.

De kosten bedragen €25,00, gedeeltelijk exclusief materiaal, inclusief koffie/thee en exclusief lunch.U kunt zich aanmelden via tel.nr. 0251-241734 of 06-25131802. Email: maryboele@ziggo.nl

5 / 12

Jack Keijzer: 'Lint van herinnering'

UITGEEST - Zaterdag 29 oktober is Jack Keijzer te gast in een bijzondere viering van Kerk in Beweging.

Hij vertelt over het boek 'Lint van herinnering', door hem zelf samengesteld en uitgegeven. Het boek bevat gedichten die geschreven zijn door nabestaanden van geweldslachtoffers. Een boek vol monumentjes; met teksten, tekeningen, foto's. Voor betrokkenen en geïnteresseerden een tastbare vorm van troost.

Keijzer raakte jaren geleden betrokken bij de Landelijke Organisatie voor Nabestaanden Geweldslachtoffers (LOvNG). Zijn zoon Pascal werd in 2007 om het leven gebracht tijdens een drugsdeal. Sindsdien trekt Keijzer de wereld in met zijn verhaal, spreekt bijvoorbeeld op scholen en in gevangenissen. Keijzer was zeven jaar geleden in onze kerk en vertelde toen het aangrijpende verhaal van zijn zoon Pascal. Pascals jongere broer Remy was die avond ook bij ons te gast, hij sprak over het verdriet en hoe hij z'n broer mistte.

Remy had het de afgelopen jaren niet makkelijk. Naast het verlies van zijn grote broer en het verdriet van z'n ouders waren er nog een aantal heftige gebeurtenissen op persoonlijk vlak. Remy raakte in de war, werd in de gaten gehouden door vrienden, familie en hulpverleners. Uiteindelijk heeft niemand hem echt kunnen helpen, Hij was 22 jaar oud toen hij begin dit jaar een eind aan zijn leven maakte...

Jack Keijzer treed ook na de dood van Remy weer naar 'buiten'. Hij vertelt over zijn zonen, en over de gevolgen van een moord in 2007. Over zijn drang om dit verhaal te vertellen over drugs en geestelijk lijden, maar ook over troost, verbinding tussen mensen en zijn steeds groter wordende geloof.
Het verhaal van Keijzer wordt afgewisseld met teksten, gedichten en liedjes van het koor Sound of Life.

Het boek 'Lint van herinnering' is deze avond te koop voor € 10,-. De opbrengst van het boek komt volledig ten goede aan een weeshuis in Afrika waar Remy zijn hart aan had verloren.
U bent van harte welkom in de parochiekerk aan de Langebuurt, de viering begint om 19.00 uur.

Activiteiten van de Stichting Uitgeester Senioren

Stedenwandeling langs o.a. Station Baarn Foto: Aangeleverd

BINGO op woensdag 2 november

Op deze bingomiddagen kunt u prachtige prijzen winnen en het is elke keer weer gezellig. De zaal is open om 13.30 uur, aanvang 14.00 uur. Kosten € 4,50 voor een bingokaart. Er worden 3 ronden gespeeld. Vooraf opgeven is niet nodig.

STEDENWANDELING Baarn op woensdag 9 november

Baarn is een dorp met landhuizen, villa's en parken. Doordat paleis Soestdijk hier vlakbij ligt was station Baarn een belangrijk station voor de Koninklijke familie, waar de Koninklijke wachtkamer nog aan doet herinneren. Tijdens de wandeling wordt bekijken wat er nog meer van oude tijden terug vinden is. Er kunnen maximaal twintig personen mee. Woensdag 9 november, vertrek vanaf station Uitgeest om 09.12 uur. Terugreis voor 16.00 uur vanaf station Baarn. Kosten € 2,--. Reiskosten zijn voor eigen rekening. Eigen lunch meenemen. Gids: Wim de Wit. Opgeven stedentrip bij Ada Molenaar, telefoonnummer 310172.

KUNSTLEZING door Bertus Bakker op donderdag 10 november

Onderwerp: "Oude Stijlen en Nieuwe Kunst"

In deze lezing wordt het culturele leven van de tweede helft van de 19de eeuw in ons land behandeld. De industrialisatie zorgt voor fabrieksgebouwen, spoorwegstations en watertorens. Daarnaast worden er vele, voornamelijk katholieke kerken gebouwd. Voor de bouwstijlen kijkt men aanvankelijk vooral naar het verleden, zoals bij het nieuwe Rijksmuseum. Voor elke vaderlandse held verrijst wel een standbeeld. Multatuli publiceert de Max Havelaar en de Tachtigers schrijven nieuwe poëzie. De fotografie wordt uitgevonden. De Friese schilder Alma – Tadema laat de Romeinse oudheid herleven en wordt wereldberoemd. Schilders verlaten hun atelier en gaan buiten schilderen. Het Franse impressionisme vindt hier zijn vertaling in de Haagse Schol, terwijl Vincent van Gogh juist een exponent wordt van het expressionisme. Met zijn nieuwe Beursgebouw zet Berlage de toon voor een nieuwe architectuur. Donderdag 10 november van 09.30 – 11.30 uur. Kosten € 4,--. U kunt vooraf of aan de zaal een kaartje kopen.

Informatie op het kantoor van de Stichting Uitgeester Senioren, op de eerste etage van dorpshuis De Zwaan, Middelweg 5, 1911 EA Uitgeest, telefonisch: 0251 – 31 90 20 of via de mail: s.u.s@inter.nl.net. Zie ook onze website: www.uitgeestersenioren.nl

Fiets- en bromfiets diefstallen


UITGEEST - Vanaf het Stationsplein werden opnieuw een drietal fietsen gestolen. Op zaterdagmiddag 22 oktober 2016 tussen 14.00 en 16.00 uur werden er twee fietsen gestolen en de andere werd op vrijdagmiddag weggenomen. Verder werd er woensdagavond 19 oktober 2016 tussen 20.00 uur en 20.15 uur een bromfiets, merk Yamaha, type Aerox weggenomen vanaf de Zienlaan.

Aanrijding Prinses Beatrixlaan/fietspad Geesterweg.

Op de kruising verleende een bestuurster van een personenauto die over de Prinses Beatrixlaan reed geen voorrang aan de bestuurder van een snorfiets die over het fietspad van de Geesterweg reed.
De snorfietser kwam ten val, doch kwam er gelukkig goed vanaf. Wel ontstond er materiele schade. De oorzaak van het ongeval lag mede aan het laag staande zonnetje.

Snelheidscontrole

Op de Geesterweg is op maandag 17 oktober 2016 tussen 11.00 uur en 12.00 uur een snelheidscontrole gehouden met behulp van de lasergun. 7 bestuurders reden te snel en kregen een bekeuring.

Op de Provincialeweg N 203 werd eveneens een snelheidscontrole gehouden en wel op vrijdag 21 oktober 2016 tussen 13.30 uur en 16.30 uur.
Hier werd ook gecontroleerd met de lasergun. In totaal werden 9 bestuurders betrapt op het te snel rijden. 7 bestuurders kregen een bekeuring voor de snelheid. 2 bestuurders kregen een bekeuring voor het rijden door rood licht en een bekeuring werd uitgeschreven voor het overschrijden van een doorgetrokken streep.

Rijbewijzen ingevorderd

Twee bestuurders moesten hun rijbewijs inleveren bij bovengenoemde controle en moeten voorkomen. Een bestuurder reed 135 km/u (toegestane snelheid 80 km/u) en de andere maakte het dusdanig bont dat hij pas staande gehouden kon worden bij het Afas stadion te Alkmaar. Deze 61 inwoner uit Rhoon reed met zijn auto met een snelheid van maar liefst 167 k/m u na correctie.

Legally Blonde van The Cast sprankelt

Repetitiefoto Legally Blonde Foto: Aangeleverd

CASTRICUM - The Cast maakt zich op voor de nieuwe musical Legally Blonde. Alle teksten en scènes zitten erin en de eerste doorloop tijdens het afgelopen repetitieweekend zag er veelbelovend uit! In de resterende maand kunnen de puntjes op de i gezet worden, zodat het publiek zich kan verheugen op een sprankelende musical. Legally Blonde is te zien in het Kennemer Theater op 17, 18 en 19 november 2016.

Regisseur Regisseur Martijn Egelmeer kijkt met tevredenheid terug op de eerste volledige doorloop: "Deze musical staat stevig in de steigers en dat is heel knap, want Legally Blonde is een technisch ingewikkelde voorstelling, met snelle decorwisselingen en grote schakels tussen uitbundig en ingetogen. Als regisseur geeft dat vertrouwen in het eindresultaat. Ik ben heel trots op The Cast als groep; ze gaan er allemaal voor: van hoofdrolspelers, bijrollen en dan-sers tot en met de changeurs. De komende weken is het alleen nog bijschaven en zorgen dat de vaart erin blijft, maar dat gaat helemaal goedkomen", aldus Martijn.

Film De musical Legally Blonde is gebaseerd op de MGM film met Reese Witherspoon. Elle Woods, een knappe en blonde studente gaat haar ex-vriendje Warner achterna naar de rechtenfaculteit van Harvard. Na allerlei avonturen laat zij zien dat Wettelijk Blond zo gek nog niet is.

Kaarten Legally Blonde is een heel leuke familiemusical. De muziek, live gespeeld door het orkest van Grand Circle, de grote dansscènes, de chemie tussen alle spelers van de hechte, enthousiaste groep maken deze musical tot een onvergetelijke! Kaarten voor Legally Blonde op 17, 18 en 19 november zijn te koop via de kassa van het Kennemer Theater in Beverwijk, tel. 0251 221453 of via www.kennemertheater.nl Musicalgroep The Cast speelt sinds 1990 bekende musicals zoals The Wiz , Aida, Beauty and the Beast, Zorro – De Musical en Cabaret, alsmede eigen producties. De semi-professionele vereniging heeft ongeveer vijfenveertig leden uit heel Noord-Holland. The Cast wordt ondersteund door een groep trouwe donateurs en sponsors.

Jack van der Laan Schilderwerken: alles goed in de verf door: Anita Webbe Kalverkamplaan 22 1911 LS UITGEEST Email: Jackvanderlaan73@gmail.com Tel. nr. 06-22307783 Website en Facebook: www.jackvanderlaan.nl

Jack van der Laan Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Jack van der Laan is, na vele jaren werkzaam geweest te zijn bij verschillende bedrijven, zij eigen schildersbedrijf in 2009 begonnen. Inmiddels heeft hij al 27 jaar ervaring en veel kennis van (verf)materialen en samenstelling. Zijn werkgebied heeft Jack voornamelijk in een straal van tien kilometer om Uitgeest. Jack (43): "Voor grote klus ben ik natuurlijk bereid om wat verder in het land te gaan, maar over het algemeen heb ik genoeg werk in de regio. Ik ben goed te vinden op google en via mijn website en mond-op-mond-reclame werkt prima. Normaal gesproken werk ik alleen, voor grote klussen of bij een te volle agenda huur ik een ZZP-er of iemand via het uitzendbureau in."

Van Afspraak tot Zorg

Jack doet veel herstelwerk, ook via verzekeringen zoals brand- inbraak en waterschade, zowel voor particulieren as bedrijven. "Mijn sterke kant is, dat het totaalplaatje klopt. Vanaf de eerste afspraak vooraf en goede adviezen onderhoud ik persoonlijk contact en werk ik met de opdrachtgever naar een duidelijk gespecificeerde offerte, zorgvuldig uitgevoerde werkzaamheden tot aan de nazorg, zoals bijvoorbeeld bij beschadiging naar aanleiding van onvoorziene weersomstandigheden. Dit moet natuurlijk op korte termijn worden opgelost en garantie los ik op naar redelijkheid." Veiligheidsnormen Ten alle tijden werkt Jack volgens veiligheidsnormen welke door VCA (Veiligheid Checklist Aannemers) is vastgesteld. Steigers zullen al snel gebruikt worden en vanaf 8 meter hoogte wordt de steiger zelfs aan de buitenmuur geborgd met slechts 2 pluggen in een voeg met een haak eraan, die daarna vanzelfsprekend weer onzichtbaar wordt dicht gevoegd. Aanbieding Voor binnen wordt milieuvriendelijke, water gedragen acrylverf gebruikt, dat snel droogt en geen chemische geur heeft. Voor het buitenschilderwerk wordt wel verf op terpentinebasis gebruikt omdat dit gewoonweg sterker is. "Wij hebben gewoonweg het klimaat er niet voor om acrylverf voor buiten te gebruiken" aldus Jack. In de zomer wordt vanzelfsprekend meer buiten geschilderd, maar 's winters houdt de vakkundige schilder zich voornamelijk bezig met niet alleen met verfwerkzaamheden binnen, maar ook wand- en plafondafwerking, alsmede het plakken van oersterk en in alle wenselijke kleuren te sauzen glasvezelbehang. Tussen 31 oktober en 24 maart heeft Jack zelfs een leuke actie: Bij een schilderklus in één ruimte, wordt het plafond in dezelfde ruimte gratis gedaan! En niet te vergeten: de BTW is nog altijd maar 6%.

PWN vraagt aandacht voor lichthinder en energiebesparing

REGIO - Nachtelijk kunstlicht heeft negatieve gevolgen voor planten en dieren, zoals een verstoord bioritme. Bovendien blijkt lichthinder ook schadelijk voor de gezondheid van mensen. Als natuurbeheerder en als werkgever van meer dan 600 werknemers vindt PWN het belangrijk om aandacht te vragen voor deze lichtvervuiling. Daarom doen wij op zaterdag 29 oktober weer mee met de jaarlijkse Nacht van de Nacht. Daarnaast zijn wij mede-organisator van de prijsuitreiking van de Ster van de Nachtprijs. Deze prijs wordt tijdens de Nacht van de Nacht door de provincie Noord-Holland uitgereikt aan het beste plan voor maatschappelijk verantwoorde buitenverlichting.

Ster van de Nachtprijs wordt uitgereikt

In het Bezoekerscentrum De Kennemerduinen in Overveen wordt op zaterdag 29 oktober de Ster van de Nachtprijs uitgereikt. PWN is mede-organisator van deze prijsuitreiking, die is ingesteld met het doel lichthinder terug te dringen en energie te besparen. De Provincie Noord-Holland wil zo de productie van goede lichtplannen stimuleren en koplopers een hart onder de riem steken.

Verminderen van lichthinder is geen koud kunstje
Nederland is een van de lichtste landen ter wereld. Vanuit de ruimte is goed te zien dat ons land helemaal oplicht door de hoeveelheid kunstlicht. Al dit overvloedige licht wordt lichtvervuiling genoemd. Lichtvervuiling kent vele bronnen. Denk aan verlichting van bijvoorbeeld sportvelden, wegen, kantoorgebouwen, parkeerterreinen/garages, kassen, monumenten en reclameborden die soms de hele nacht onnodig branden. Verminderen gaat echter niet altijd zo simpel als het lijkt. Led-lampen vragen wel minder stroom, maar moeten goed worden afgesteld, het licht ervan is fel en kan tot ver stralen. Het voorkómen van lichthinder vormt dan ook een belangrijke uitdaging bij de toepassing van led-verlichting. De Ster van de Nachtprijs 2016 is te winnen door het beste plan voor maatschappelijk verantwoorde buitenverlichting. Om mee te dingen konden bedrijven, overheden en organisaties hun plannen indienen tot en met 1 oktober 2016. De prijzen – in drie categorieën - worden uitgereikt op 29 oktober 2016. Er zijn prijzen voor bedrijven, organisaties, overheden. De drie winnaars ontvangen ieder een unieke 'Ster van de Nacht' sculptuur en een persoonlijk advies van een licht(hinder)expert voor het ingediende plan.

PWN doet het licht uit
PWN doet ook mee met de Nacht van de Nacht zelf. Zowel in Nationaal Park Zuid-Kennemerland als in het Noordhollands Duinreservaat organiseren wij enkele evenementen waarbij bezoekers het duin in het donker kunnen beleven. Tegelijkertijd doven wij deze nacht de lichten van ons hoofdkantoor in Velserbroek. Op deze manier willen wij voorbijgangers en bezoekers trakteren op een stukje nachtelijk duister en hopelijk een flonkerende sterrenhemel.

Meer informatie over onze activiteiten: www.pwn.nl/eropuit.
Meer informatie over de Nacht van de Nacht: www.nachtvandenacht.nl.

Beverwijkse brandweer moet straks ook naar Uitgeest (bron Noordhollands Dagblad - Bart Vuijk)

Beverwijk straks naar Uitgeest Foto: aangeleverd

                                                                                                                                

BEVERWIJK - UITGEEST: De Beverwijkse brandweer, het enige korps ten noorden van het kanaal met beroepsbrandweerlieden, moet straks ook branden blussen in Heemskerk en Uitgeest. Dat baart de fractie van Gemeentebelangen Beverwijk grote zorgen.

Gemeentebelangen stelt hierover vragen aan de burgemeester. De fractie wil weten wat hij vindt van het voornemen van Veiligheidsregio Kennemerland om de Beverwijkse brandweer straks als eerste met een voertuig te laten uitrukken naar calamiteiten in de buurgemeenten.

Dat leidt volgens Gemeentebelangen tot ongewenste situaties. Nu al rukt de Beverwijkse brandweer als eerste uit voor branden in Velsen-Noord, in plaats van de brandweer van Velsen.

,,Een recent voorbeeld van zo'n situatie is dat de brandweer van Beverwijk in Velsen-Noord stond en dat het korps van Heemskerk naar een brandgerucht op de Acacialaan moest rijden. Uit cijfers blijkt dat de brandweer van Heemskerk, bestaande uit vrijwilligers die eerst van huis moeten komen, gemiddeld met 4 minuten en 7 seconden uitrukken.'' Dat is pakweg 2,5 minuut langer dan de beroepsbrandweer van Beverwijk nodig zou hebben.

Om die reden maakt Gemeentebelangen zich zorgen dat de Beverwijkse brandweer als eerste wordt ingezet om uit te rukken voor calamiteiten in een veel groter gebied. Dat betekent dat branden die onderwijl in Beverwijk gebeuren, door vrijwilligers in de buurgemeenten moeten worden bestreden. Dat komt de aanrijdijden niet ten goede, vreest de fractie.

Maalboek van een poldermolen – 76

De Dog met oranje zeilen.

In de rubriek Maalboek van een poldermolen doet molenaar Edwin Blok elke maand verslag van het reilen en zeilen rond molen de Dog. Deze week aflevering 76.

Op de molen hebben we zeilen om de windvang op de wieken te beïnvloeden. Het zijn vier witte en vier bruine zeilen. De witte zijn al op leeftijd, hebben jaar in jaar uit buiten op de wieken gehangen. Dat was op een gegeven moment te merken ook: de zeilen waren dun, voelden aan als perkament, er zat een groene aanslag op, maar voldeden nog wel. De bruine zeilen heb ik toen besteld om de witte zeilen eraf te kunnen halen, schoon te maken en te repareren. Het werkt: per half jaar worden de zeilen gewisseld en ze zien er keurig uit. We vouwen ze losjes op en ze komen te liggen in een stelling op de tussenzolder waar ze goed kunnen luchten, dat is goed voor de levensduur. In diezelfde stelling lagen nog twee oude zeilen. Strak gevouwen, vuil, gemaakt van katoen, en kapot. Er rolde een kaartje uit waarop geschreven stond dat de lange hals, dat is de linker bovenhoek van het zeil, was gescheurd, maar dat de kwaliteit in orde was. Wat kan je doen met twee oude zeilen die het niet meer waard zijn om nog te gebruiken, maar nog wel gebruikt kunnen worden? Nou, verven natuurlijk. Het is mogelijk om een molenzeil een nieuw leven te geven met een verfstof, maar hoe doe je dat? Verfmolen de Kat op de Zaanse Schans, daar zullen ze het me vast wel kunnen vertellen. Het toeval wilde dat ik een uitnodiging in de bus kreeg voor de heropening van oliemolen de Bonte Hen, ook op de Schans. Heen en weer werken, zo stond ik na de heropening in de winkel van de Kat en stelde ik mijn vraag. Om zeilen te verven heb je nodig de verfstof, hydroline, en terpentine. Welke kleur wil je? Over de kleur was ik al uit, dat moest oranje worden. Dan geef ik je twee zakken van elk een kilo Ercolano-oranje. Dat bestaat uit naftolpigment, azopigment en krijt. Elke zak voldoende voor een zeil. Dat moet gemengd worden met hydroline. Dat is een coating, een kleurloze en geurloze substantie die ervoor zorgt dat het zeil waterdicht wordt. De terpentine dient ervoor om het geheel dun en smeerbaar te maken en dat koop je gewoon in de winkel. En verder heb je nodig een zachte bezem en dit. Hij zwaaide met een verfmenger. Die zet je in een boormachine, krijg je geen klonten. Voor de mengverhouding van de terpentine, ga op je gevoel af. Als het maar goed uitsmeert, maar ook weer niet te dun. En als laatste dringende advies: doe het vooral buiten bij warm weer. De hydroline kon hij niet direct leveren, die moest besteld worden. Daarvoor moest ik nog een keer naar de Kat terug, maar dat was voor mij geen straf. Verder had ik alles. Een emmer voor het mengen van de verf en waar de zachte bezem in kon. Een verfmenger die ik van school meenam. Bezems hadden we nog in de molen. En zo zijn we aan de gang gegaan. Sanne ging met de boormachine de verf mengen, ik legde de zeilen op het pad naar de molen. Ik zag al dat ik het kapotte zeil zelf kon repareren, maar niet dezelfde middag nog. Het was een losgeraakte naad van een meter en een lijktouw wat over twee meter opnieuw moest worden vastgemaakt. Ernstiger waren een aantal scheuren dicht bij elkaar, het was net of er met een schaar een aantal malen in geknipt was. Stan kwam met het slimme idee om een los stukje zeil mee te verven om daarmee de reparatie te doen. En zo gingen we aan de gang met twee bezems en een emmer vol oranje verf in de blakende zon. Met het laatste beetje verf werden de vergeten stukjes nog wat bijgewerkt, en de zon moest de rest doen. De zon deed het zo goed dat Peter 's avonds beide zeilen al heeft opgevouwen. Het stukje zeil wat op advies van Stan geverfd is heb ik op maat geknipt zodat het de scheuren in het zeil goed overlapte. Met mijn naaimachine die ik in de bakfiets had meegenomen ben ik samen met Sylvia, de vrouw van Peter, aan de gang gegaan. Elke naaimachine heeft een transportsysteem om de stof onder de persvoet door te halen. Dat is afgestemd op kleingoed: kleding, lichte stof dat met twee handen te doen is. Een molenzeil van tien meter is zwaar en onhandelbaar, echter als twee personen het zeil begeleiden zou het moeten kunnen lukken. Met Sylvia aan de ene kant en ik aan de andere kant is het gelukt om drie zijdes van het opzetstuk vast te maken. Allebei zijn we goed thuis in het gebruik van de naaimachine. Met wat handigheidjes hebben we de hele klus tot een goed einde gebracht. Bij de laatste zijde moest de naald door vier lagen zeil heen en dat was niet mogelijk. Die zijde heb ik met de hand gedaan toen ik het lijktouw opnieuw aan het zeil ging bevestigen. Nu is het hele project klaar en draaien we met twee witte en twee oranje zeilen. Het grappige is dat de molens op de Zaanse Schans met exact dezelfde zeilen draaiden toen ik daar was. De Zaanse afkomst van de Dog blijft terugkomen.

Edwin Blok

Tablet Café in bibliotheek Castricum

CASTRICUM - Op vrijdag 4 november is er bij Bibliotheek Kennemerwaard in de vestiging Castricum van 14.00 tot 16.00 uur een Tablet Café. Tijdens deze bijeenkomst kunt u uw kennis delen en is er de mogelijkheid om vragen te stellen.

Kennis delen en ervaringen uitwisselen

Bent u ook zo enthousiast over de tablet/iPad? Of vindt u het nog lastig? Misschien overweegt u om er één aan te schaffen? Kom dan naar het Tablet Café. U kunt hier vragen aan elkaar stellen, elkaar op weg helpen, kennis delen en ervaringen uitwisselen. Vrijwilligers van Bibliotheek Kennemerwaard zijn aanwezig om u te helpen bij uw vragen. Het is handig om uw eigen tablet mee te nemen. Neemt u uw eigen iPad mee? Zorgt u dan dat u uw AppleID (wachtwoord om apps te kunnen downloaden ) paraat heeft. Heeft u nog geen tablet? Dan zijn er voldoende tablets aanwezig om ervaring op te kunnen doen.

Toegang is gratis. Aanmelden of geïnteresseerd? U bent van harte welkom op vrijdag 4 november in het Tablet Café. Aanmelden kan op www.bibliotheekkennemerwaard.nl of bij de klantenservice in de bibliotheek.

Repair Café repareert diverse kapotte spullen

HEEMSKERK - Op zaterdag 5 november aanstaande is er weer een Repair Café in buurtcentrum de Schuilhoek. Heb je kapotte spullen op het gebied van: kleding (ook re-styling), elektrische apparaten, fietsen, speelgoed, computers etc. Kom dan langs in ons Repair Café en onze enthousiaste reparateurs gaan samen met jou kijken of het nog te maken is. Wij laten het aan de bezoekers over welk bedrag zij de reparatie waard vinden.

Het Repair Café is elke eerste zaterdag van de maand geopend van 10.00 tot 14.00 uur. Ook als u gewoon een kijkje wilt nemen, bent u van harte welkom. Informatie & contact: Ria Zieltjens, tel. 0251-253054, ria.zieltjens@welschap.nl Zie ook facebook pagina: Repair Café Heemskerk.

Bioloog/Uitgever Rolf Roos in De Vriendschap

Rolf Roos

AKKERSLOOT - De Stichting tot behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving organiseert haar jaarlijkse bijeenkomst voor donateurs en belangstellenden op dinsdag 8 november 2016. De bijeenkomst vindt dit jaar plaats in De Vriendschap aan de Kerklaan te Akersloot. De zaal is vanaf 19.30 uur open en het programma begint rond 20.00 uur. Bij binnenkomst krijgt men een kopje koffie of thee aangeboden.

Rolf Roos, bioloog en uitgever uit Heiloo is bereid gevonden de bezoekers deze avond mee te nemen op een fascinerende reis door de natuur, de relatie tussen bloemen en insecten met speciale aandacht voor de bijenteelt in de oudheid en het belang van de rijke insectenwereld van nu. Rolf Roos is onder meer mede-auteur van de "bijen en bloemenboeken" Vergilius' Bijentuin en Niet zonder elkaar - bloemen en insecten. Zijn laatste boek werd vorig jaar bekroond met de Jan Wolkers Prijs. Hij is ook de schrijver van de boeken Duinen en Mensen Kennemerland en Texel en beheert met vele auteurs de website www.duinenenmensen/nl waarop zeer veel informatie over ons kustlandschap. De besproken boeken zijn die avond met korting te verkrijgen. Vanzelfsprekend gaat Rolf in op al uw vragen. De Stichting hoopt deze avond vele donateurs en andere belangstellenden te kunnen begroeten.

Inzameling oud papier

UITGEEST - Op zaterdag 29 oktober aanstaande is er weer een oud papier inzameling bij basisschool De Molenhoek in Uitgeest. De inzameling is van 9.30- 11.30 uur.

Nieuws van de Bridgeclub Door: Paul Wijte

UITGEEST - We speelden de laatste avond van de eerste periode. In een seizoen spelen wij 5 periodes van ieder 6 wedstrijden. Aan het einde van een periode krijgt een koppel plaatspunten. Het koppel dat aan het einde van het seizoen de meeste plaatspunten bij elkaar heeft gesprokkeld wordt kampioen. Zo simpel is dat!

Tot vorige week stonden Carien en Jaap Willemse bovenaan in de A-lijn met een zodanige voorsprong dat ze meenden wel op vakantie te kunnen gaan. Reglementair krijg je bij wegblijven op de laatste avond van een periode 45%. Vanuit Portugal zullen zij, via internet, zien dat zij zijn voorbijgestreefd door Klaas de Groot-Peter Kossen, die, en dat is toch knap, deden wat ze moesten doen, namelijk méér dan 51,5% halen. In die A-lijn was de dagzege voor Tineke Ligthart-Eric Molenaar, de eerste dagzege voor dit nieuwe koppel, en waarschijnlijk niet de laatste. In de C-lijn zien wij gedegen werk van Nelleke vd Kraats-Joke Mooy. Zij winnen niet alleen deze dagwedstrijd maar eindigen ook als eerste in de periode en promoveren daarmee naar de B-lijn. Hun score had nog ietsje hoger kunnen zijn. Zij kwamen in een te hoog contract dat 4 down ging, voor de nul, maar bij dit contract speelt nog een arbitragegevalletje. Het was sowieso een 'avond van de arbitrage', en dat is wat mij betreft een goed teken. Er wordt gestreden op het scherp van de snede en men zegt wat minder gauw: 'ach, doe maar terug, die kaart!'. Nee, gespeeld is gespeeld. En krijg je een arbiter aan tafel dan moet je soms, op dat moment, genoegen nemen met het oordeel van de arbiter. Na afloop kan dan nog altijd een protest worden ingediend, waarna een heuse protestcommissie wordt geformeerd die zich buigt over de casus en met een bindend oordeel komt. Een ander arbitragegeval waarbij een koppel hun score van 3SA + 2 gewijzigd wilde zien in 3SA + 3 haalt die protestcommissie niet! 3SA + 2 was een nul, maar ook 3SA + 3 was niet genoeg voor een paar puntjes.

Hieronder ziet u de dagkampioenen van afgelopen woensdag, met speciale aandacht voor Theo Vijn-Henk Graafsma met de hoogste dagscore van ruim 64%, een eindspurt waarmee promotie naar de A-lijn is geregeld. A-lijn: weest waakzaam! A-lijn 1 Tineke Ligthart-Eric Molenaar 56,00% 2 Klaas de Groot-Peter Kossen 54,25% 3 Hans Wijte-Paul Wijte 53,67% B-lijn 1 Henk Graafsma-Theo Vijn 64,24% 2 Lia Hendrikse-Corrie Nijsen 55,21% 3 Wim Hoogeboom-Nico Molenaar 52,43% C-lijn 1 Nelleke van de Kraats-Joke Mooy 57,81% 2 Tineke de Groot-Siebren Graafsma 53,13% 3 Ria Beerens-Riet Meyer 52,60% 3 Marianne de Groot-Hans Kollerie 52,60% D-lijn 1 Wil van der Pol-Ank van der Eng 60,00% 2 Riet Jaape-Petra de Ruyter 59,38% 3 Wies de Wit-Annie Nijman 58,75% E-lijn 1 Hans Eijking-Roland Kiès 63,89% 2 André Hermans-Bert van der Pol 62,50% 3 Henk de Wildt-Karel Romkes 54,86%

DKV Victoria te sterk voor Stormvogels

Open invitatie Korfbal Vereniging Stormvogels Aangeleverd

Stormvogels liep afgelopen zondag opnieuw tegen een nederlaag aan en weer kon de ploeg van trainer/coach Ton van Duijn het alleen zichzelf verwijten. Ditmaal was DKV Victoria uit Diemen te sterk voor de Uitgeester formatie, die zoekende is naar de juiste balans. Het wachten is op de rentree van Demi Erkelens.

Stormvogels begon niet slecht aan de partij en een felle Lisa Haije wist haar ploeg al snel op het scoreboard te brengen. Zij scoorde uit een vrije bal en wist haar directe tegenstandster regelmatig af te troeven. DKV moest het voornamelijk van de snelle heren hebben. Velddoelpunten wisten zij nauwelijks te scoren, maar Stormvogels maakte de nodige overtredingen in de korfzone met een fiks aantal strafworpen ten gevolge. Ook de Uitgeesters kregen deze toegewezen maar waar DKV de buitenkansjes benutte, faalde Stormvogels deze punten te pakken. Halverwege de eerste helft begon DKV afstand te nemen en kon de ploeg van Van Duijn scorend niet meer bijblijven, waardoor er bij rust tegen een 11-5 achterstand werd aangekeken.

Met nog 35 minuten op de klok is dat geen onoverbrugbaar verschil, ware het niet dat de ploeg er eigenlijk al niet meer in geloofde. DKV maakte hier dankbaar gebruik van en wist verder uit te lopen. Stormvogels kon weliswaar de mand zo nu en dan vinden, maar het geslagen gat was zodanig groot dat dit weinig perspectief bood. 8 minuten voor het einde van de wedstrijd moest de scheidsrechter geblesseerd afhaken met een vermoedelijke zweepslag, waardoor de partij vroegtijdig ten einde kwam. De tussenstand van 21-11 werd daarmee tot eindstand verklaard.

Stormvogels maakt zich nu op voor de zaalcompetitie, waarin de ploeg terugkeert naar de 4e klasse. De komende week zal de voorbereiding starten met de Haarlemse korfbalweek en een teambuildings weekend in het zuiden van het land.

Open invitatie

Aansluitend op de succesvolle open dag van korfbalvereniging KV Stormvogels, verzorgen de trainers een training voor de F en E pupillen in Sporthal de Zien op zaterdag 29 oktober. Met de training start het nieuwe zaalseizoen. De training begint om 10.00 uur en is vrij toegankelijk voor kinderen van 6 tot en met 10 jaar en hun ouders. Jongens en meisjes met interesse kunnen ook actief deel nemen aan de training. Dus aarzel niet en neem je gymschoenen mee! Na de training spelen de Uitgeester pupillen een wedstrijd, tegen hun leeftijdsgenoten van korfbalvereniging Koog Zaandijk. Na afloop is er voor iedere deelnemer een verrassing.

Nieuwe tribunestoelen bij FC Uitgeest door: B. Vredenburg

Foto: Anita Webbe

UITGEEST - De afgelopen week heeft de tribune van FC Uitgeest een make-over ondergaan. De oude stoeltjes hebben plaatsgemaakt voor nieuwe stoelen in de clubkleuren groen/geel.

Jacob Groen van Media Meadows en Johan de Meij van Noord Holland Inbouw hebben de vereniging nieuwe tribunestoeltjes in de clubkleuren van de vereniging geschonken. De bestaande tribune stoeltjes, die op fusiedatum in 1996 op de tribune waren geplaatst, waren verouderd en de kleuren waren door de zon danig verbleekt. Beiden heren hebben het initiatief genomen om deze stoelen te vervangen. Met de hulp van enkele vrijwilligers werden de bestaande stoeltjes verwijderd en de nieuwe zetels geplaatst. De heldere groene en gele stoeltjes geven de tribune weer een fraai uiterlijk en geeft het hoofdveld en het sportpark De Koog nog meer uitstraling. De tribuneklanten genoten daardoor nog meer van de spannende wedstrijd FC Uitgeest – ZAP. Het bestuur bedankt beide heren voor dit prachtige cadeau en de betreffende vrijwilligers voor hun inspanningen!

Weekbericht De Sjoelschijf

De uitslagen/standen van de competitie na 7 speelronden: punten: A. Ruud van Kalmthout 45, Dennis Swart 38, Robert Pick 33; B. Jan de Groot 57, Margriet Duin 51, Ingeborg Bruijns 46; C. Sonja Pick 47, Rita Hoogeland 39, Frans Ponder 38; D. Irma Wijntjes 39, Gerrit Spies 35, Jannie Meems 34. De weekscores: Robert Pick 1349, Monique Brandsma 1337, Dennis Swart 1326, Jan de Groot 1255, Margriet Duin 1247, Ab Brandsma 1246, Martin Wilson 1234, Anneke de Groot 1213, Ingeborg Bruijns 1145, Chris van Kalmthout 1144, Sonja Pick 1121. Yvette Sap boekte bij haar 2e wedstrijd een p.r. van 862. Koppel: Sonja Pick/Dennis Swart 622, Robert Pick/Dennis Swart 588, Trees Knebel 562, Kees Konijn/Frans Ponder 549.

Op vrijdag 28 oktober 2016 organiseert de Sjoelschijf een kienavond in de Jansheeren, Maltezerplein 1, Heemskerk. De aanvang is om 20.00 uur. De zaal is open om 19.30 uur. Er zijn drie kienronden inclusief gratis staande kien (€ 8,00). Voorts is er een verloting met vele hoofdprijzen (€ 1,25 per boekje met vier lootjes) In de Jansheeren worden elke woensdagavond de competitewedstrijden gehouden vanaf 20.00 uur.

Verslag IJsclub Uitgeest

De 1e langebaan clubwedstrijd van IJsclub Uitgeest is weer verreden. De resultaten van de zomertrainingen uitte zich direct in diverse Persoonlijke Records. De omstandigheden waren prima zo rond de 2 graden en windstil en een spiegelgladde ijsvloer. STG IJsclub Uitgeest: Langebaan wedstrijd 22 oktober 2016 Naam Cat 100m         500m         1000m Allard Schipper HPA 16.21 PR 1:16.92 PR         Anne Schoon DN1 15.98 PR 1:06.74 PR         Brian Bloedjes HC2 12.97 PR 53.40        1:50.47 PR Femke Jongenotter DA1 13.62 PR 52.94        1:50.73 Joni Krom DN1 13.66 PR 52.59         Kees Molenaar H55 12.45        48.06        1:39.44 Kris Aardenburg HB1 12.66        53.40         Leon Schot HPB 13.95        57.81        1:55.92 Luna den Elsen DC2 13.17 PR 53.26 PR 1:52.37 Merel Schouten DC2 14.32 PR 59.36 PR 2:20.34 Nancy Molenaar DSA 12.16        47.64        1:39.87 Roos de Boer DC2 12.89        52.19         Sanne Veenboer DN4 12.26        48.16         Stan de Ruijter HPE 15.58 PR 1:16.81 PR         Thijs van Tol HC2 12.42 PR 49.20 PR 1:37.68 PR Thijs Zonneveld HPD 17.26 PR 1:28.45 PR        

Nacht van de nacht met Ron van 't Veer

Smient Foto: Larry Kef

WORMER - In de Nacht van de Nacht op zaterdag 29 oktober aanstaande doven gemeenten en bedrijven in heel Nederland om 21.00 uur hun lichten. Vaar mee de duistere nacht van het Wormer- en Jisperveld in en hoop op een heldere hemel, zodat je volop kunt genieten van de mooiste sterrenbeelden. Tegelijkertijd kun je je verwonderen over geheimzinnige nachtelijke vogel- en dierengeluiden.

Zondag 30 oktober 13.30 uur: Wintergasten uit Siberië

Duizenden smienteenden vliegen 4000 kilometer om de winter door te brengen in het Wormer- en Jisperveld. Ze komen hier voor rust en hun favoriete voedsel 'gras', dat volop in het veld aanwezig is. Andere wintergasten die we tijdens de vaartocht tegen kunnen komen zijn grote zilverreigers, buizerd, blauwe kiekendief, torenvalk, wulpen, watersnippen, goudplevieren, kieviten, futen, meeuwen- , eenden- en ganzensoorten. Vaarexcursie o.l.v. gids. 13.30 uur. Halverwege de vaartocht wordt een bezoek gebracht aan de Schaalsmeer.

Reserveren bij bezoekerscentrum De Poelboerderij via 075-6219100 of per e-mail bezoekerscentrum@poelboerderij.nl onder vermelding van naam, aantal personen en telefoonnummer. Kosten mét consumptie na afloop €12, kinderen €3. Leden Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, Vogelbeschermingswacht Zaanstreek en Vrienden van Bezoekerscentrum De Poelboerderij €10. Meer info: www.bezoekerscentrumpoelboerderij.nl Afvaart Bezoekerscentrum Poelboerderij, Veerdijk 106, Wormer.

Pech Knegt, maar geluk Louwe Verslag KP Biking


REGIO - Henk Louwe heeft donderdagavond met een grote doses geluk de wekelijkse wedstrijd in Akersloot om de Kids and Patents Bikeschool (KPB) mountainbikecup op zijn naam geschreven.

Na de start op Sportcomplex de Cloppenburgh nam Heemskerker Jan Koper het voortouw en sleurde de groep op een lint. Al gauw leidde dit tot enkele breuken in de groep, waarna Henk Louwe (Alkmaar) en Uitgeester Wilfred Knegt aan de kop kwamen. Chris Kemp (Egmond aan de Hoef) probeerde nog in zijn eentje de schade te beperken, maar dit kostte hem de kop en verdween naar de achterhoede. Het duo Louwe/Knegt dicteerde tot bijna halfkoers het wedstrijdbeeld, vervolgens ging bij Knegt de grote plaat erop en had Louwe het nakijken. Het gezegde "zonder geluk, vaart niemand wel " kwam boven drijven, toen Wilfred Knegt wegens pech de koers moest verlaten, nog wel terug kwam, maar toen was de vogel voorgoed gevlogen en kon Henk Louwe weer eens een overwinning pakken. De twee overige podiumplekken werden ingenomen door respectievelijk thuisrijder Peter Langevoort en nieuwkomer Robin Prigge (Heemskerk) die plaatsgenoot Jan Koper achter zich liet. Wout Bakker uit Heiloo pakte vervolgens een knappe vijfde plek, hoewel hij bijna nog in het wiel gekomen was van Prigge en Koper, maar een valpartijtje gooide roet in het eten.

Door: Ton Kramer

Wildcard voor Wessel Nijman voor het Finder Darts Master Youth Tournament

Wessel Nijman foto: Aangeleverd

Nederlandse Darts Bond

De derde deelnemer aan het Finder Darts MastersYouth Tournament 2016 is vandaag door de organisatie bekend gemaakt. Wessel Nijman, een talentvolle dartsspeler uit het Noord-Hollandse Uitgeest, werd met deze wildcard verrast.
Wessel won eerder dit jaar het Denemarken Open voor jongens, staat vierde op de wereldranking en deelt samen met Marvin van Velzen de eerste plaats van de NDB junioren ranking 2016.
Meer: http://www.ndbdarts.nl/nieuws/finder-darts-masters/item/2456-wessel-nijman-ontvangt-wildcard-voor-finder-darts-masters. Gefeliciteerd Wessel!

(Bron: foto en tekst op NDB website: © Organisatie Finder Darts Masters)

Programmering OSUradio.nl

Maandag
00.00 – 02.00 OSU Love Songs.
02.00 – 08.00 OSU door de nacht.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12.00 Chantal Mallet – Infomagazine.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich.
13.00 – 15.00 OSU Jukebox
15.00 – 17.00 Richard Schmitt – Infomagazine (HH).
17.00 – 18.00 Bart van der Heuvel – Muzikale Tijdmachine.
18.00 – 20.00 Lisette Prager – Lisette Pakt UIT (HH).
20.00 – 22.00 Carry Munter – Carry's Music Machine.
22.00 – 24.00 Rythmo del Mundo – Salsa Radio.

Dinsdag
00.00 – 08.00 OSU Nonstop.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12.00 OSU Nonstop.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich.
13.00 – 14.00 Oranje Top 30 (HH)
14.00 – 16.00 Carrousel – Lokale en Regionale informatie.
16.00 – 17.00 OSU Nonstop
17.00 – 18.00 Bart van der Heuvel – Muzikale Tijdmachine.
18.00 – 20.00 Country Train.
20.00 – 22.00 Crackhelder en Mella – Dubbel & Dwars
22.00 – 24.00 OSU Nonstop.

Woensdag
00.00 – 08.00 OSU Nonstop.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12:00 OSU Nonstop.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich
13.00 – 15.00 John van der Geld – In Het Wilde Weg
15.00 – 17.00 Carrousel muziek, lokale en Regionale informatie.
17.00 – 18.00 Bart van der Heuvel – Muzikale Tijdmachine
18.00 – 20.00 Lisette & Paula – Dier en Welzijn.
20.00 – 22:00 Dennis Lute – Ja Heerlijk, het is Woensdag.
22.00 – 24.00 OSU Nonstop

Donderdag
00.00 – 08.00 OSU Nonstop.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix
10.00 – 12.00 OSU Nonstop.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich
13.00 – 15.00 Radio Kornak (Elke 2e & 4e donderdag Schoolradio).
13.00 – 15.00 OSU – Nonstop.
15.00 – 17.00 Carrousel – Lokale en Regionale informatie.
17.00 – 18.00 Bart van der Heuvel – Muzikale Tijdmachine
18.00 – 20.00 Lisette Prager – Lisette Pakt Uit
20.00 – 22.00 Hugo Smit – Soultrain
22.00 – 24.00 OSU Nonstop

Vrijdag
00.00 – 08.00 OSU Nonstop.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12.00 OSU muziek Carrousel
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich.
13.00 – 15.00 Leo van Zwol – Hollandse Toppers.
15.00 – 17.00 Johnny van der Geld – The Other Side of Elvis.
17.00 – 18.00 Bart van der Heuvel – Muzikale Tijdmachine.
18.00 – 20.00 Carrousel – Lokale en Regionale informatie.
20.00 – 24.00 OSU – Dance Night

Zaterdag
00.00 – 08.00 OSU Nonstop.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 11.00 OSU Nonstop
11.00 – 12.00 Oranje Top-30.
12.00 – 14.00 Louis Carpaij – Prettig Weekend.
14.00 – 16.00 Richard Schmitt -Infomagazine.
16.00 – 18.00 OSU Nonstop
18.00 – 20.00 Mirte Kaan & Lisette Prager – Gezondheid & Lifestyle.
20.00 – 22.00 Return to the Dance Classics.
22.00 – 24.00 Ed Hoekmeijer – Tune Inn.
00.00 – 03.00 Jan van Dale – Sessions Mix.

Zondag
03.00 – 08.00 OSU Nonstop.
08.00 – 10.00 Zendtijd voor Kerken / Songs of Praise.
10.00 – 12.00 Ricky Koole – Het Zondagochtend Gevoel.
12.00 – 13.00 Peter de With – Cabaret.
13.00 – 15.00 Louis Carpaij – Prettig Weekend
15.00 – 17.00 Rob Offerhaus – OSU Sportief – Sport op Zondag
17.00 – 18.00 Bart van der Heuvel – Rock & Roll Jukebox.
18.00 – 20.00 Intermezzo – OSU Klassiek
20.00 – 22.00 OSUJazz – Blues and Big Bands.
22.00 – 24.00 OSU – Nonstop

Laat Zwaantje maar schuiven, blijspel door Jo Snoeren.

Foto: Aangeleverd

AKKERSLOOT - Toneelvereniging Rossenbacker speelt dit blijspel op vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober om 20:00 in de theaterzaal van sportcafé De Lelie te Akersloot. Een heerlijk stuk, als een echte soap, in een avondvullend blijspel vol verhoudingen, carrières en affaires.

Zwaantje, huishoudelijke hulp bij Germaine Goedgeluk, zorgt in de breedste zin van het woord voor alles en iedereen. Wethouder Joost Goedgeluk, zoon van Germaine, is zeven jaar getrouwd met Laetitia Leeflang. Zij maken allebei een 'uitstapje' met hun secretaris/secretaresse. Robbert Leeflang, vader van Leatitia, ontmoet onverwachts zijn eerste liefde Colette Goudappel, met alle gevolgen van dien! Joost is belast met de begeleiding van de bouw van een groot vakantiepark, waarbij Leatitia het project moet ontwikkelen. De aankoop van de grond wordt tegengewerkt door een koppige boer. Het is Zwaantje haar taak om alles in goede banen te leiden. En omdat zij iets van het verleden van haar bazin weet, kan zij alle problemen tot een goed einde brengen.

Spanning, onverwachte wendingen en wie hoort bij wie? En hoe lang nog? Emoties, liefde, lastige situaties, belangrijke carrières, alles komt langs. In twee bedrijven kunt u komen genieten van deze soap! De spelers van Rossenbacker zijn er klaar voor, u ben uitgenodigd voor een gezellig en ontspannen avondje uit.

Kaarten à € 8,- p.p. zijn telefonisch te bestellen via Bart van Vliet: 0251-317457 of info@rossenbacker.nl. Tevens te koop bij Veldt's Toko en aan de zaal.

Zelf interesse om toneel te spelen? Rossenbacker is op zoek naar nieuwe leden! Neem (vrijblijvend) contact met ons op en kom een keer sfeer proeven. Voor meer info, zie www.rossenbacker.nl.

Vieringen RK Parochie

Deze week:
Woensdag 26 okt.: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kapel.
Vrijdag 28 okt: 19.00 uur H. Eucharistieviering in Geesterheem m.m.v. het koor Amivocalis. Na afloop is er koffiedrinken
Zaterdag 29 okt.: 19.00 uur Kerk in Beweging m.m.v. Sound of Life.
Zondag 30 okt.: 09.00 uur H. Eucharistieviering m.m.v. Laus Deo.
                         19.00 uur Rozenkransgebed in de kapel met processie.

Klassiek concert De Zwaan

Maaike Widdershoven Foto: Aangeleverd

UITGEEST - De Zwaan Cultureel is er trots op dat zij voor het eerste koffieconcert, een klassiek recital met een knipoog, een zeer getalenteerde zangeres heeft kunnen contracteren, namelijk sopraan Maaike Widdershoven. Zij treedt op zondag 6 november voor u op.

Maaike is een veelzijdige zangeres die cum laude is afgestudeerd als klassiek musicus, maar haar liefde voor de lichtere muziek is ze nooit kwijtgeraakt. Dat is te merken aan haar indrukwekkende cv waarin opera, musical en kleinkunst hand in hand gaan. Inmiddels heeft ze al meer dan 15 hoofdrollen op haar naam staan en 3 prijzen waaronder de Johnny Kraaijkamp musical award voor Maria in The sound of music. Ook in de klassieke wereld heeft ze prachtige rollen gezongen: o.a. Polly uit de Dreigroschenoper, Chrysothemis uit Elektra, Micaëla uit Carmen.

In dit concert verzorgen Maaike en pianiste Ineke Geleijns een mooi theatraal programma. Zij zal prachtige klassieke liederen zingen van oa. Debussy, Léhar en Poulenc, (kamer) aria's van Puccini maar ook een link leggen naar de musical (haar specialiteit) en stukken van Leonard Bernstein (I hate music cyclus) en Ruud Bos (liedjes van Annie M.G. Schmidt). Maar ook wat aanstekelijke licht klassieke stukken die haar als een handschoen passen. Ze linkt Hedendaagse muziek met de klassieke muziek met verrassende voorbeelden. Kortom: een concert dat verrast, ontroert en vermaakt. U gaat met een brede glimlach weer weg.

Het concert in Dorpshuis de Zwaan begint om 11.00 uur en duurt ca. een uur. De toegang bedraagt € 10,-, vrienden van De Zwaan Cultureel betalen € 7,50. Kaartverkoop online via www.dezwaancultureel.nl of bij Boekhandel Schuyt, Middelweg 139 in Uitgeest.

Parlan: informatieavond over pleegzorg

ALKMAAR - Parlan verzorgt maandag 7 november een informatieavond over pleegzorg. Dat gebeurt op de Van der Lijnstraat 9 in Alkmaar.

Als er problemen met kinderen zijn, wordt altijd eerst geprobeerd om die in het gezin zelf op te lossen. Meestal lukt dat wel. Soms kunnen ouders vanwege verschillende oorzaken - tijdelijk of langdurig - niet of niet voldoende voor de opvoeding van hun kinderen zorgen. Dan is een pleeggezin een goede en veilige oplossing. Als het even kan is dat een gezin in de eigen woonplaats. Dan kan een pleegkind naar de eigen school blijven gaan en zijn of haar vrienden houden. Dat is logisch. Want zoveel mogelijk bij het oude vertrouwde houden is voor een kind enorm belangrijk. Daarom zoeken we steeds pleeggezinnen. Om te zorgen dat een pleeggezin bij een pleegkind past hebben we meer pleegouders nodig dan er pleegkinderen zijn.

Pleegzorg Nederland en de organisaties voor de pleegzorg in de regio ondernemen samen veel activiteiten om aandacht voor pleegkinderen te vragen en nieuwe pleegouders te werven. Een voorbeeld daarvan is de Week van de Pleegzorg. Die loopt van 29 oktober tot en met 6 november.

Komt ook naar de informatie avond op 7 november in Alkmaar. Kijk op www.pleegzorgparlan.nl