De Uitgeester

12 september 2018

De Uitgeester 12 september 2018


Uitgeest bakermat van de topsport

Darter Wessel heeft inmiddels heel wat medailles in de wacht gesleept.

UITGEEST - Veel inwoners weten het niet, maar Uitgeest is de bakermat van verschillende topsporters in diverse disciplines. Sommige disciplines liggen niet zo voor de hand. Darter Wessel Nijman was op zijn 17e al eerste op de wereldranglijst.

Door: Margreeth Anema

In 2017 kwam hij thuis in Uitgeest met twee titels en twee zilveren medailles die hij won op het WK in Japan. Deze editie besteden wij aandacht aan Wessel die zijn pijlen op de top van de wereld gericht heeft. In een vorige editie besteedden we aandacht aan Anissa Haddaoui, viervoudig wereldkampioene kickboksen. Wellicht kent u ook Gavin de Gelder, een 17-jarig golftalent met handicap 2.0. Gavin leeft voor zijn sport en is vastbesloten de beste te worden. "Mijn handicap gaat steeds meer omlaag," zo meldt de fanatieke golfer als het over zijn nu al verbazingwekkende handicap gaat. De 18-jarige Millen Baars is bijvoorbeeld ook zo'n talent: iedereen heeft hem zien voetballen tijdens het ICGT-toernooi op sportpark De Koog waar hij uitkwam voor Manchester United, niet ver van zijn ouderlijk huis in Beverwijk. Ook al zo'n toptalent die je vast vaak op straat bent tegengekomen.

De komende tijd zullen wij in De Uitgeester aandacht besteden aan deze jonge talentvolle topsporters waarvan Uitgeest de bakermat is. Lees verder op pagina...

Open Monumentendag: "Dit was een uitgelezen kans om even binnen te kijken"

Veel belangstelling in het Regthuys waar bezoekers te woord werden gestaan door de vereniging oud-Uitgeest. Foto: Margreeth Anema

UITGEEST - Het dorp Uitgeest is ontstaan op de zuidflank van dezelfde strandwal waarop ook Akersloot en Dorregeest zijn gelegen. Geest is een algemeen woord voor bouwland op deze wat hoger gelegen zandgrond tussen de lagere, venige gronden. De Kerkbuurt vormt hier het hoogste punt, dat voor de bouw van de 14e-eeuwse dorpskerk nog eens verder tot een terp is opgehoogd.

Door: Margreeth Anema

Hier is nog sprake van een mooie eenheid van historische gebouwen: de kerk met naastgelegen pastorie, het Regthuys, door een muur van de begraafplaats gescheiden, de opnieuw gemaakte waterpomp en het grote plein waarop de markt werd gehouden. Pas in de loop van de tijd is de hele geest bebouwd geraakt; in de tweede helft van de 20e eeuw werden ook de meeste open ruimten opgevuld.

Op zaterdag 8 september openden acht monumenten hun deuren voor het publiek. Oorspronkelijk zouden er negen monumenten te bezichtigen zijn maar helaas kon het gemaal aan de Meldijk niet open omdat het hoogheemraadschap niet genoeg vrijwilligers had. Gelukkig kon de verslaggever toch een glimp van het gemaal opvangen dankzij Rob de Reus, de aardige kunstenaar die zijn atelier in het monumentale gebouw heeft gevestigd. Lees het vervolg op pagina...

Werkzaamheden Uitgeesterweg begonnen

De weg is sinds maandag afgesloten voor al het verkeer. Foto: De Uitgeester

UITGEEST - De Uitgeesterweg en het kruispunt met de Geesterweg zijn tot en met 19 oktober wisselend afgesloten voor al het verkeer. De gemeente richt de weg en het kruispunt opnieuw in. Het asfalt wordt vernieuwd en de verkeersveiligheid wordt verbeterd. De werkzaamheden zijn al begonnen maar sinds afgelopen maandag is de weg echt dicht. Er zijn een aantal omleidingsroutes. Auto- en fietsverkeer vanuit Limmen kan omrijden via Akersloot, hetzelfde geldt voor verkeer vanuit Uitgeest naar Limmen. Fietsverkeer naar Castricum of Limmen kan omfietsen via De Koog. Tijdens de avond- en nachtafsluiting loopt de omleiding via bedrijventerrein Westerwerf en Molenwerf.

Column Dirk Jan van Wijk - Over grootmoeder

Door huisarts Dirk Jan van Wijk

In de afgelopen zomervakantie kwam er een einde aan het leven van mijn schoonmoeder. Ondanks vele gebreken, stierf zij toch 'gezond'. Hoe kan dat, zul je je wellicht afvragen. Dat zal ik je uitleggen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelde al bij haar oprichting in 1948 vast dat gezondheid een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn is en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere gebreken. Inmiddels kunnen wetenschappers en filosofen zich niet vinden in deze definitie, maar zij hebben ook nog geen betere gevonden. 'Gezond' zegt in elk geval niet iets over wat we zijn, maar iets over hoe we ons voelen.


Het is een waarheid als een koe (en dat wist mijn schoonmoeder als geen ander, maar die was dan ook boerin!): overal waar té voor staat is niet goed, weten we. Té klein, té dik, té voorzichtig etc. Behalve te-vreden! Dat deze vergelijking taalkundig niet klopt (want in de eerste voorbeelden staat té voor een bijvoeglijk naamwoord en bij tevreden is het onderdeel van het bijvoeglijk naamwoord), doet niets af aan de boodschap. Misschien zou je beter kunnen zeggen: tevreden is het enige bijvoeglijk naamwoord waar je géén té voor kunt zetten: Té tevreden bestaat niet. Want hoe meer tevreden, hoe beter!

Oma
Mijn schoonmoeder was de moeder van Gerard, de overleden eerste man van mijn vrouw Els. Zij was feitelijk dus een soort 'stief-schoonmoeder', maar ik ervoer haar als mijn lieve schoonmoeder, die ik liefkozend 'oma' noemde. "Je had er niet moeten zijn, jongen (want als haar zoon niet was overleden, had ze mij niet gekend!), maar ik ben wel blij met je", placht zij te zeggen. Zij was een voorbeeld van iemand die het leven nam zoals het zich aandiende. Haar lijf mankeerde van alles, maar ze deed wat ze wél kon en aanvaardde haar handicaps opgewekt en optimistisch. De meeste tijd was ze alleen en als ze bezoek kreeg, was ze daar altijd blij mee. Het was ook leuk om haar te bezoeken, want ze was geïnteresseerd en had zelf optimistische verhalen.

Focus
Velen van ons bezitten de eigenschap om vooral oog te hebben voor wat we níet kunnen, voor wat tegengevallen is of anders dan verwacht. Ikzelf betrap me er regelmatig op dit te doen en even te vergeten wat er allemaal wél is. Dat veroorzaakt dan negatieve energie, die niets aan de feiten verandert. Het zou veel beter zijn als je altijd kunt zien dat het glas nog halfvól is. En je jouw gevoel afstemt op wat er wél is en daar tevreden mee te zijn. Een fantastisch voorbeeld van iemand die dat kan, is onze dorpsgenoot Kevin Wubbels, die dat treffend verwoord heeft in zijn boek 'Focus'.

Lééf
Stel je eens voor dat je maar één leven hebt. Of dat dit leven je laatste leven is. Bederf dit leven dan niet met chagrijn! Wees blij met wat je allemaal wél kunt, nu je het nog kan, in plaats van boos te zijn wanneer het niet meer gaat! Negeer je gebreken en aanvaard in vreugde de hulp die je krijgt! Verlies jezelf niet in het verlies van je dierbaren, maar geniet van hun aanwezigheid nu ze er nog zijn! Het woord 'gezond' slaat immers op de zon die in jezelf schijnt! Laat die zoveel mogelijk stralen! Oma had de WHO niet nodig om zich gezond te voelen. Dank u wel, oma, voor het voorbeeld dat u voor mij blijft!

Vrijwilligers Bedankt! Save the date

UITGEEST - 'Waar zouden we zijn zonder vrijwilligers?' vraagt de gemeente Uitgeest zich af. Hun inzet verdient een bedankje. Daarom zet het Vrijwilligers Informatie Punt Uitgeest samen met ons - net als vorig jaar - de vrijwilligers in het zonnetje.

Onder het motto 'Vrijwilligers Bedankt!' worden 3 tot en met 11 november tal van workshops en andere activiteiten georganiseerd. Bent u een van onze inwoners die dit jaar ook weer actief is geweest als vrijwilliger? Dan kunt u zich vanaf 1 oktober 2018 om 09.00 uur inschrijven voor een van de gratis activiteiten via de website www.vrijwilligers-bedankt.nl. "Zet deze datum dus alvast in uw agenda! Vanaf half september volgt verdere informatie over de activiteiten die georganiseerd worden," aldus de organisatie.

Door de lens van Bus

Foto: Ger Bus

Voorzitter Joost Coppens: "Volkstuinvereniging Aan de Dije is in 1974 opgericht. Het complex in West-Uitgeest, dat altijd al een agrarisch karakter heeft gehad, is na de realisatie van de wijk De Koog in Uitgeest een volkstuincomplex geworden. Het complex bestaat uit 62 tuinen die in een aantal gevallen zijn gedeeld. De grootte van de tuinen varieert van 80 tot 200 m2. De volkstuinvereniging telt ongeveer 80 leden, waarvan ongeveer 40% uit vrouwen bestaat. De leeftijd van de tuinders varieert van 20 tot 85 jaar. Het complex wordt goed onderhouden doordat elke tuinder naast zijn eigen tuin ook een deel van het complex heeft toegewezen gekregen om te onderhouden. Ook worden er gedurende het jaar meerdere keren algemene werkzaamheden georganiseerd. Hierbij worden grotere klussen aangepakt." Door de warme zomer van 2018 zijn er gewassen die het wonderlijk goed doen, denk hierbij aan de watermeloen. Andrea, een van de vrouwelijke volkstuiniers, liet me dan ook met terechte trots haar watermeloenen zien, met een gewicht van meer dan zes kilo per stuk. Ger Bus.

Ingezonden Brief: Zuinige bestuurders Uitgeest

Nieuwe bestuurders hebben we van buiten Uitgeest gehaald na de verkiezingen. Zijn ze zuinig of durven ze niet? Help ons dorp verenigen over de sporen heen. Al vele miljoenenprojecten zijn gerealiseerd en altijd is daar weer draagvlak voor gevonden zonder noemenswaardige OZB-verhoging. Waag de onderhandelingen met NS. Sta erop dat ze zich houden aan hun eerder gedane beloften voor compensatie aan Uitgeest voor de te verliezen groene strook voor een opstelterrein ten gunste van die NS. Eis desnoods dat ze hun belofte gestand doen. Kies deze keer niet voor de goedkoopste variant zoals in 2000. Moeten we over 18 jaar weer spijt betuigen aan onze kinderen als we weer op zo'n onzalige slecht beoordeelde lijst komen met ons zuinige station. Dan is er al veel groen buitengebied opgeofferd voor die 800 beloofde woningen aan Amsterdam. Nu kunnen we dat nog realiseren op dat nieuwe terrein boven ons nieuwe NS-metrostation onder de grond. Welk station dat bovengronds de reizigers helpt, kan erop bogen dat er snel van perron kan worden gewisseld met een lopende passagiersband door een woonwijkje? Zo'n mooie transparante looptunnel naar een ander perron veilig geïntegreerd in de nieuwe woonwijk. Me dunkt niet duurder dan zo'n onzalig nieuw 'monster' in Uitgeest. Daarbij kan dan het parkeren van fietsen en auto's ook dubbeldeks gemaakt worden, zodat het parkeerprobleem meteen is opgelost. (Het 'PENgebouw' ook nog onder de grond tezijnertijd?) Deze nieuwe stationswijk kan een prima ontsluiting vormen naar de onbenutte groene driehoek tussen de spoorlijnen, waar Uitgeesters nu nauwelijks profijt van hebben. Daar kan dan een prachtig park gerealiseerd worden voor die nieuwe woonwijk en héél Uitgeest. Zo krijgen we eindelijk een wandelgebiedje waar onverharde paden nog doen denken aan oud Uitgeest. Anita Smulders

Column Monique Teeling: Horde

Foto: Monique Teeling

Het ligt al weer een aantal weken achter ons, de Europese Kampioenschappen atletiek in Berlijn, maar het hele gebeuren hield mij danig in de greep. Ik vind sport leuk en heb bewondering voor topsporters hoewel ik hun ambitie soms best heel ver vind gaan. Dan bekruipt mij een gevoel van medelijden, wat onzin is want ze willen het uiteindelijk zelf. Persoonlijk ben ik niet zo van het afzien en doorgaan tot het gaatje. Maar goed ik keek vorige maand naar het zevende EK atletiek en zag Dafne Schippers rennen. Ik ben fan van Dafne en van sport waar het op pure lichaamskracht en -techniek aankomt. Niets met motoren, niets met een team of bal, nee 'me myself and I'.

In slowmotion ziet het er nog indrukwekkender uit en als ik die beenspieren van Dafne bekijk, moet ik direct aan paardenrennen denken. Bij paarden zie je ook die cadans van de benen, alsof het wieltjes zijn. Ik weet niet of reïncarnatie bestaat maar zo ja, dan heb ik twee wensen. Óf ik kom terug als zangeres van een Fleetwood Mac-achtige band óf als sporter. Geen idee of dit aan de hemelpoort te regelen valt maar ik ga het proberen. Ik bedoel, hoe moeilijk kan het zijn? Bij het programma NOS Europese Kampioenschappen volgde ik samen met Dione de Graaff en Gregory Sedoc de prestaties van de verschillende sporters. Ik ben erachter dat dit wel zo'n beetje mijn favoriete presentatoren zijn op sportgebied. Dione interviewt makkelijk, doorspekt met veel humor en Gregory…. tja Gregory wie vindt hem nou niet leuk? Hij weet alles van atletiek want hij was of is zelf atleet. Het is sowieso prettig een deskundige met rustige stem te horen zeggen dat het ontzettend knap is en dat een bepaalde sporter van heel héél ver is gekomen en dat diegene veel respect verdient enzo. Hij geeft fijne achtergrondinformatie waardoor je beseft dat een atleet bijna een gewoon mens is met gewone probleempjes. Dus helemaal geen übermensch maar een soort van normaal persoon met toevallige aanleg tot rennen, speerwerpen of hoogspringen. Het maakt 't voor mij een beetje te behappen allemaal.

Toch kleeft er iets aan Gregory wat ik waarschijnlijk nooit ga snappen. Greg is bekend geworden door hordelopen en als er íets is waar ik niet bij kan dan is het de reden tot hordelopen. Dit is een sport die je volgens mij niet vrijwillig gaat doen, er ís iets niet helemaal goed gegaan in de hoofden van deze sportbeoefenaars. Als je bij de start die hindernissen ziet staan waar je overheen moet dan vergaat je toch direct alle lust tot vertrekken? De sport ontstond rond 1837 in Engeland met hindernissen die bestonden uit takken en riet zodat bij aanraking akelige blessures niet uitbleven. Daarna werden het hoge metalen buizen waar je praktisch in spagaat overheen moest. Nee horde gaat 'm voor mij nie worde.

Uitgeest laat pareltjes zien tijdens Monumentendag

Organist Ton Schoen voor het imposante orgel in de Onze Lieve Vrouwe Geboorte kerk. Foto: Margreeth Anema

UITGEEST - Schuin tegenover het gemaal, aan de Meldijk 23, is de stokkenfabriek gevestigd van de familie Zonjee. Arie Zonjee heeft in de fabriek zijn ansichtkaartenverzameling tentoongesteld.

Door: Margreeth Anema


De man kan bevlogen vertellen en is een lopend geschiedenisboek. Hij laat trots zijn paradepaardjes zien. Zo is er een foto waarop een van de eerste artsen van het dorp te zien is, dokter Warning, hij overleed in 1914. Op de foto staat hij met zijn paard en wagen voor het bedrijf van de familie Visser, daar is de bekende dubbele moord van Uitgeest gepleegd. Ook heeft Zonjee een foto uit 1895 van boerderij 'De Horn', de enige foto van de boerderij in originele staat. In 1799, tijdens de slag bij Castricum, waren de Franse soldaten en hun paarden hier ingekwartierd.

De archivaris van de Vereniging Oud Uitgeest in het Regthuys weet ook veel te vertellen over de geschiedenis van Uitgeest en haar monumenten. Voor de bezoekers liggen er boeken, oude foto's, het jaarboek en de voorjaarsprent op tafel. Er wordt gretig in gesnuffeld door de belangstellenden en de archivaris van de vereniging geeft uitleg. Iedere maandagmiddag heeft de vereniging inloopmiddag in het Regthuys, iedereen is dan welkom om vragen te stellen of de archeologische vondsten te bekijken. In een van de vitrinekasten ligt een menselijke schedel uit de late middeleeuwen, gevonden op het grafveld in Groot Dorregeest. Het nog volledig gave bootpistool uit de periode 1840-1860 is ook een bijzonder object.

Om de hoek van het Regthuys, op het grasveld voor de Dorpskerk tref ik een koor die een swingende Beatles-medley ten gehore brengt. Het blijkt Recreation te zijn uit Heemskerk, een 17-koppig interkerkelijk koor. Onder leiding van Eibert de Vries, die tevens op de piano speelt, besloten zij spontaan op te treden tijdens Open Monumentendag. Het klinkt prachtig en het plezier straalt van de koorleden af.

Arie zonjee van de stokkenfabriek aan de Meldijk met zijn ansichtkaart verzameling. Foto: Margreeth Anema
Recreation, het koor uit Heemskerk dat spontaan een optreden gaf. Foto: Margreeth Anema

In de Dorpskerk spreek ik Jos en Carrie Cornelisse, ze wonen sinds een jaar in Uitgeest. "We horen altijd de klokken en lopen vaak langs, dit was een uitgelezen kans om even te komen kijken," vertelt Carrie. Het stel staat op de grafstenen in de kerk en leest gebiologeerd de opschriften. Siem Cornelisse, die het uurwerk van de Dorpskerk al sinds jaar en dag onderhoudt, vertelt dat de graven ondertussen leeggehaald zijn. "Deze kerk heeft echt een mooi karakter, je merkt hier veel van de geschiedenis," concludeert Jos terwijl hij nog even om zich heen kijkt voordat hij zijn weg vervolgt naar het Regthuys. Het interieur van de kerk is sober. "Hier kwamen de gelovigen echt voor het woord, niet voor de tierelantijntjes," vertelt Siem.

Het is heel bijzonder dat de Dorpskerk een Hemony-klok heeft, deze is gebouwd in 1642. Alleen de grote steden hadden zo'n klok in het carillon. Siem vermoedt dat Uitgeest zich ook een Hemony-klok kon veroorloven omdat Cornelis Corneliszoon van Uitgeest in 1592 de houtzaagmolen uitvond en hier een jaar later octrooi op kreeg. Er zijn in die tijd 40 molens gebouwd in Uitgeest, wat zorgde voor veel welvaart. In Uitgeest zijn in totaal 5 molens te vinden waarvan De Dog en De Kat zich ook voor het publiek openstelden tijdens Open Monumentendag.

De Onze Lieve Vrouwe Geboorte kerk aan de Langebuurt is een rooms-katholieke kerk en dat is te zien: waar de protestantse Dorpskerk mooi is van eenvoud met alleen het invallende zonlicht door de ramen, is het interieur van de kerk aan de Langebuurt weelderig en kleurig met bijvoorbeeld prachtige hoge glas-in-loodramen. De kerk is vernoemd naar de patroonheilige en zondag 9 september is ook de dag van de patroonheilige. "Er zal dan een groot parochiefeest plaatsvinden," zo meldt Ton Schoen, organist van de kerk, enthousiast. Iedere zondagochtend tijdens de mis verzorgt Ton met het koor lofzangen en schuldbelijdenissen op het imposante orgel. "Het is een romantisch orgel, vooral geschikt voor Frans-romantische muziek," vertelt Schoen. Het Adema-orgel dateert uit 1898 en is in 2015 gerestaureerd, waarbij alles in de oude staat teruggebracht is, inclusief de klank. Ton heeft nog steeds orgelles. "Je bent nooit uitgeleerd," vertelt Ton. Vervolgens brengt hij een prachtig stuk ten gehore. Vanaf het balkon waar normaal het meerstemmig koor zingt, neerkijkend op het altaar, maakt het op mij en de andere bezoekers een onvergetelijke indruk.

Spreekuur rijbewijskeuring in Uitgeest

UITGEEST - Senioren (75+), chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor op 24 september terecht in het Cultureel Centrum aan de Hogeweg 8. Schikt de datum u niet dan zijn er andere mogelijkheden in de regio.

Voor senioren kost de keuring 35 euro en voor chauffeurs tot 75 jaar met rijbewijs C/D/E is het 55 euro. Voor informatie en een afspraak belt u tijdens kantooruren naar het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen: 088-2323300. Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.nl.

Geadviseerd wordt om ten minste vier maanden voor het verlopen van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring. Veel gemeenten verstrekken geen gezondheidsverklaring meer en verwijzen naar het CBR. Deze verklaring is echter ook verkrijgbaar bij regelzorg en kost 41 euro.

5 / 16

TV De Dog doet volop mee aan de Nationale Sportweek

UITGEEST - De 15e Nationale Sportweek staat op het programma en Tennis Vereniging De Dog opent haar deuren voor iedereen die graag eens wil proeven van de tennissport. Iedereen die dat een goed idee vindt is van harte welkom.

Wij hebben aan diverse groepen gedacht: op dinsdag 18 september organiseren wij van 19.00-21.00 uur een tennisclinic. Iedereen van 17 jaar en ouder is van harte uitgenodigd om eens een balletje te komen slaan. E.e.a. zal plaatsvinden onder leiding van onze top tennistrainers. Kom alleen, met je vriendenclub, je partner, je zwager/schoonzus, het maakt niet uit met wie. Hoe meer enthousiaste mensen er meedoen, hoe leuker het wordt. Op woensdagmiddag 19 september hebben we van 15.00-17.00 uur tennisactiviteiten georganiseerd voor de jongere jeugd (leeftijd t/m groep 7). Aansluitend van 17.00-20.00 uur doen we hetzelfde maar dan met de wat oudere jeugd (leeftijd vanaf groep 8 t/m de middelbare school).
Kom gezellig naar onze club en neem ook vooral je vrienden, vriendinnen, broers en zussen mee. Op donderdag 20 september organiseren we vanaf 19.30 uur een invitatietoernooi voor de senioren. Dat houdt in dat iedereen van de club wordt uitgedaagd om één, maar het liefst zoveel mogelijk mensen uit de vrienden-/familiekring mee te nemen om een balletje te komen slaan.

Wij denken hiermee een prachtig aanbod te hebben voor jou. Je hoeft je niet vooraf in te schrijven. Maar zorg wel dat je op tijd komt! Let op: bij alle activiteiten moet je wel voor je eigen (tennis/sport)schoenen zorgen. Voor een racket zorgen wij. Wij zullen aan het eind van de activiteiten de geïnteresseerden een mooi vrijblijvend aanbod doen om lid te worden van onze verenging.

Hopelijk zien we jou op onze club! TV De Dog is te vinden aan de Niesvenstraat 18 in Uitgeest.

Aftrap Gouden volleybalseizoen Voluit

"Een goed begin is het halve werk". Foto: Aangeleverd

UITGEEST - ''Een goed begin is het halve werk'', aldus het bestuur van Volleybalvereniging Voluit. Met die slogan ging de eerste training van het nieuwe seizoen van start.

Na de opening door de voorzitter werd er dit jaar gezamenlijk gestart met alle teams van de vereniging met een opzwepende warming-up op muziek. Met veel plezier werden de leden door IJmond Fit bootcamp goed warmgedraaid om aan de eerste training te beginnen.

''Wij zijn een kleine vereniging waarvan veel leden elkaar persoonlijk kennen. Wij vinden het belangrijk om het verenigingsgevoel te behouden en te blijven stimuleren met dit soort gezamenlijke activiteiten. Daarnaast mag het duidelijk zijn dat dit niet een gewoon jaar is,'' vertelt de voorzitter. De vereniging viert dit seizoen namelijk haar 50-jarig jubileum. Op 21 mei 1961 is de vereniging opgericht en dat betekent dit jaar feest voor de vereniging en haar leden. Hoe zij dat gaan invullen blijft nog even geheim maar het belooft een mooi feest te worden!

Stijn Hink supersterk

AKERSLOOT - Stijn Hink uit Heiloo heeft in Akersloot laten zien dat een mountainbikeverleden nooit weg is en nog altijd zijn vruchten kan afwerpen. Hij wist zijn deelname aan de wekelijkse donderdagavondwedstrijd in winst om te zetten. De 14-jarige Stijn Hink proefde ruim zes jaar geleden op een kinderfeestje voor het eerst van deze sport. Daarna ging hij lessen volgen bij Kids and Parents Bikeschool (KPB). Ook voetbal trok zijn aandacht, maar het fietsen bleef lonken. De afgelopen vakantieperiode was het weer intensief mountainbiken, wat resulteerde in de aanschaf van een nieuwe bike. Na enkele trainingen stond Hinkie voor het eerst aan de start op Sportcomplex de Cloppenburgh en direct was het raak. Al na twee omlopen, waarvan de eerste doorkomsten respectievelijk op naam kwamen van de Akerslootse Femke Mossinkoff en Henk Jan Verdonk senior uit Egmond aan den Hoef, reed de jongeman uit Heiloo aan kop, en hij bouwde zijn voorsprong uit. Alleen good old Verdonk senior en de even later bij hem aangesloten thuisrijder Pleun Lodewijks, met in eerste instantie ook nog Femke Mossinkoff, konden zicht op de losgeslagen Stijn Hink houden. Gebroederlijk samenwerkend waren zij in staat Hink te achterhalen. Eenmaal bijeen moest de volgorde tot op de streep uitgevochten worden. Na eerst nog een valpartijtje van de met veel risico rijdende Stijn Hink, wat niet door iedereen gewaardeerd werd, doch toegeschreven mag worden aan de leeftijd, lieten de senioren het tempo zakken om Hink de gelegenheid te geven aan te sluiten. Deze nobele actie deed de felheid van Stijn Hink niet temperen doordat hij alsnog besloot tot een geslaagde greep naar de macht.

Plaatsgenote drie keer tenniskampioen van Nederland bij de senioren

Drie prijzen voor Anneke Jelsma de Jong. Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Vorige week vond in Hilversum het Nederlands kampioenschap tennis voor senioren plaats. In zowel het enkelspel, het dames dubbel en het gemengd dubbel viel plaatsgenote Anneke Jelsma de Jong in de prijzen.

Ze mag zich nu drie keer kampioen van Nederland noemen. "De dubbels waren zwaar bevochten wedstrijden met in beide finales super tie breaks", zo vertelt Anneke die een uitmuntende prestatie heeft geleverd. Over 14 dagen begint in Umag (Kroatië) het wereldkampioenschap, waar zij voor Nederland mag uitkomen in het nationale team.

Anneke woont sinds 1975 in Uitgeest. Zij is 20 jaar trainster bij TCU geweest en ze geeft nog wekelijks tennisles in Sport- en Tenniscentrum Uitgeest.

Jeugd Stormvogels zeer trefzeker

Jeugd Stormvogels deed dit weekend goede zaken. Foto: Aangeleverd

UITGEEST - De jongste vogels in de leeftijdscategorie 5-7 jaar waren dit weekend zeer trefzeker. Deze startende korfballers beleefden veel plezier bij de opening van het seizoen en wisten maar liefst 11 keer te scoren.

Ook de D- jeugd in de leeftijdscategorie 10-12 jaar wisten hun partijen winnend af sluiten, en de E-jeugd van 7-9 jaar wist een gelijkspel te halen. Een goede start voor deze jeugdige sporters. Vind jij het na het schoolkorfbal van afgelopen juni ook leuk om een keertje mee te komen trainen, kom dan geheel vrijblijvend eens langs op de donderdagavond tussen 18.30 en 20.00 uur op het sportterrein aan de Niesvenstraat.

De 18-jarige Wessel Nijman richt zijn pijlen op de wereldtop

De 18-jarige Wessel uit Uitgeest is nu al een topdarter. Foto: Marie José - Foto&Design

UITGEEST - De 18-jarige Wessel Nijman lijkt een normale jongen uit Uitgeest, bescheiden en nuchter, een rustige serieuze gast. Wessel volgt de opleiding elektrotechniek aan het NOVA-college in Beverwijk. Hij gaat graag met zijn vrienden naar AZ en woont bij zijn ouders in de Kleis.

Door: Margreeth Anema

Soms blijft hij weg van school, dat mag ook gewoon. Wessel dart namelijk op topniveau en dat betekent dat hij vaak naar het buitenland moet en veel toernooien 'gooit', om maar even een dartterm te gooien. Er zijn verschillende dartbonden en Wessel valt onder de PDC, de toernooien van deze bond zie je op televisie. Hier gaat veel geld in om. Wessel heeft in Engeland dezelfde manager als bijvoorbeeld Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld.

Wessel verdient nog geen bakken geld, maar wat niet is kan snel komen. In januari 2019 doet hij mee met de Qualification School. Dit is het jaarlijkse toernooi waar PDC-spelers hun tourkaart verdedigen. Nieuwe darters, met grote dromen, proberen die van hen af te pakken. Met een tourkaart zit je in het professionele circuit. 90% van de darters met een tourkaart kunnen leven van de sport. Nuchter als hij is staart hij zich hierop niet blind: "Er zijn 500 deelnemers en slechts 9 winnen een tourkaart. Als het lukt ben ik blij maar anders is mijn streven er in 2020 een in handen te hebben".

Zenuwachtig is hij eigenlijk nooit: "80% van het darten is mentaal, de kunst is zo min mogelijk na te denken over de wedstrijd. Je doet gewoon je ding." Het is moeilijk om uit te leggen aan een niet-darter, zegt Wessel. "Je wordt mentaal sterk door veel toernooien te spelen," vult hij aan. Maar thuis oefent hij ook elke dag zo'n anderhalf uur: "Daar word je namelijk constanter van," vertelt hij.

Een valkuil in de dartwereld is alcohol. "Sommige darters drinken sloten bier tegen de spanning voordat ze moeten gooien," vertelt Annemarie Nijman, de trotse moeder van Wessel. Ze begeleidt hem vaak naar toernooien. "Gelukkig heeft Wessel dit niet nodig," zegt ze opgelucht.

Wessel heeft een aantal sponsoren die zijn weg naar de top mede mogelijk maken. Een sponsor van het eerste uur is Zandbergen Transport. Zijn kwamen precies op het juiste moment. Wessel was toen 14 jaar en had zich net gekwalificeerd voor een groot toernooi in Engeland. Dankzij de sponsoring van Zandbergen Transport kon hij hieraan deelnemen. Ook de Subway in IJmuiden en aannemer Richard Boots in Akersloot zijn belangrijke sponsoren, zij geloven allemaal in Wessel en zijn pijlen. Robot Vloerverwarming is een Uitgeester onderneming die Wessel sponsort, zij lazen over Wessel en zijn prestaties en belden hem op. Wessel is zijn sponsoren zeer erkentelijk: "Mede door mijn sponsoren kom ik zo ver, zonder hen had ik dit nooit gered."

Als ik hem vraag of hij misschien een vriendin heeft zegt hij kort: "Geen vriendin, geen tijd". De 18-jarige Wessel is nog niet getroffen door de pijl van Cupido, hij focust voorlopig alleen op zijn eigen pijlen en die zullen hem ongetwijfeld ver brengen.

FC Uitgeest Vrouwen 1 winnen ook tweede bekerwedstrijd

Woman of the match: Sophie Walsmit. Foto: Aangeleverd

UITGEEST - FC Uitgeest Vrouwen 1 heeft de tweede bekerwedstrijd tegen het sportieve Kolping Boys Vrouwen 2 overtuigend gewonnen. Al snel werd duidelijk dat de goede wedstrijd van vorige week een vervolg kreeg.

Gedurende de hele eerste helft was FC Uitgeest de bovenliggende partij. Alle duels werden gewonnen, de linies bleven goed gesloten en good old Sandy zette op het middenveld de lijnen uit. Toch duurde het tot de 20e minuut voordat er gescoord werd. Goed afjagen van Ivana Zeeuw en Floor Glorie stelde Danielle Kortekaas in staat om te scoren. Uitgeest bleef ook na de 1-0 goed in de organisatie spelen, dit resulteerde in de 2-0 in de 38e minuut. Sophie Walsmit zette op het juiste moment druk op de tegenstander waardoor zij in staat was na de omschakeling een diagonaal pass te verzenden die door Bo Smit prachtig werd aangenomen om vervolgens Anouk de Goede in staat te stellen te scoren.

Het begin van de tweede helft speelde FC Uitgeest zoals het ook in de eerste helft speelde, linies gesloten en messcherp in de duels. Na 15 minuten kwam Uitgeest in een mindere fase. Kolping kreeg de overhand en door het verkeerd inschatten van een situatie werd het 2-1. Uitgeest herpakte zich na deze tegengoal. Sophie Walsmit bracht Anouk de Goede in stelling om in de 70e minuut de 3-1 binnen te schieten. Hiermee was het verzet van Kolping gebroken. De 4-1 was een prachtige goal van Danielle Kortekaas. Zonder achterzwaai schoot zij de 4-1 onberispelijk in de kruising op een manier zoals Romario dat ooit bij PSV deed. Volgende week de derde bekerwedstrijd uit bij RKEDO; bij winst zijn de dames verzekerd van een plek in de volgende ronde van het bekertoernooi.

Woman of the match was Sophie Walsmit. De 17-jarige alleskunner heeft met 3 assists een belangrijke bijdrage geleverd aan deze overwinning. Zij koppelde deze wedstrijd inzicht en inzet aan elkaar waarmee de jongeling aantoont en welkome aanvulling voor Vrouwen 1 te zijn.

Stormvogels imponeert bij seizoensopening

Een sterk duel van Jord Betjes en de jongste jeugd van KV Stormvogels. Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Stormvogels kende afgelopen zondag een uitstekende start. De ploeg van Ton van Duijn moest de confrontatie aan met het Amsterdamse DKV Victoria en wist de punten overtuigend binnen te halen.

Beide ploegen zijn geen onbekenden van elkaar, waarbij de onderlinge resultaten uit het verleden redelijk in evenwicht waren. Van Duijn heeft dit seizoen Romy Erkelens en Meike Betjes in zijn selectie opgenomen, die beiden een impuls geven aan de ploegdynamiek. Het was DKV dat de openingstreffer wist te noteren, maar Jord Betjes bracht zijn ploeg al snel langszij. Betjes, die zeer trefzeker was, vormde een plaaggeest voor zijn directe tegenstander. De Amsterdammers werden op allerlei gebieden overtroefd, al kwam dat in de eerste helft niet direct tot uiting middels het scoreverloop. Tot een stand van 5-5 kon DKV nog redelijk in het spoor blijven, maar in de slotfase van de eerste helft namen onze dorpsgenoten afstand van de opponent. Scores van Jeroen Kuijk, Lisa Haije en tweemaal Demi Erkelens brachten Stormvogels in een riante positie met rust, 9-5.

Het was van belang voor de ploeg om niet overmoedig te worden, een marge van vier is geen garantie voor een overwinning. De Uitgeesters moesten het goede spel uit de eerste helft voortzetten. Routinier Eveline Nootebos profiteerde van een defensieve fout van DKV en wist de voorsprong daardoor verder uit te breiden, waarna Ward Betjes een strafworp verzilverde. De hoofdstedelingen raakten steeds verder gefrustreerd en probeerden de partij te kantelen door Amsterdamse bravoure in te zetten. Met overdreven valpartijen en het voorwenden van overtredingen konden zij het tij echter niet keren. De sterk optredende scheidsrechter liet zich niet intimideren en Stormvogels bleef het eigen spel spelen. De ploeg groeide naarmate de speeltijd verstreek en liet prachtige aanvallen zien. Dit leidde uiteindelijk tot een indrukwekkende 17-9 overwinning.

Uitslagen Tafeltennisvereniging Uitgeest

UITGEEST - Team 1 speelde afgelopen donderdag thuis tegen Tempo Team 10, die de reis vanuit de hoofdstad moesten maken. Henk Spoelstra had deze avond alleen moeite tegen Pia Fruytier van Tempo Team, zij speelt met weinig effect wat altijd lastig is voor deze antispeler.

De andere twee gebruikten juist veel effect, dat dus omgekeerd teruggespeeld wordt door de gladde rubber. Patrick Rasch verloor zijn eerste partij en wist de andere twee bloedstollend in elk 5 games te winnen. Jelle van Werkhoven was goed bezig, maar werd toch nog te vaak afgetroefd, al won hij weliswaar zijn laatste partij van de avond. Patrick en Henk wonnen ook de dubbel, waardoor de eindstand 7-3 in het voordeel van Uitgeest werd.

Team 3 was veel te sterk voor HTC 12 uit Hoofddorp. Thuis lieten Dennis Janssen, Nico Baltus en Marijn van Kampen weinig heel van de tegenstander. Alleen de laatste partij van de avond werd in vijven gespeeld en Marijn verloor de laatste game met 13-15. 9-1 werd de uitslag. Na een wedstrijd gespeeld staan ze tweede, want Castricum deed net even beter en won met 10-0 van ASSV in hun poule. In de duocompetitie van de 4e klasse moesten Rob de Boer en Michel Switser (Team 1) het opnemen tegen Rapidity en dat was zo makkelijk nog niet. Michel verloor van Iris van der Worp in 5 games en de dubbel ging ook naar Rapidity. Voor de rest speelden de Uitgeesters foutloos. 3-2 voor Uitgeest.

In de 5e klasse moest Team 3 (Dimitry van der Park en Nick de Vries) tegen Team 2 (Dennis Janssen en Marcel Couwenberg) spelen. Het was een strijd tussen jong en oud, tussen wild en ervaren. Dennis won zijn eerste set op het nippertje, de jonge Dimitry kwam heel dichtbij om een game te winnen, hij verloor er twee met 11-13. De tweede enkel van Dimitry tegen Marcel pakte beter uit. Nick won ook maar net van Marcel en zelfs van Dennis. In de dubbel waren de 'oudjes' superieur! Team 3 wint met 3-2.

Conflict in uw eigen straat? Schakel Buurtbemiddeling in!

UITGEEST - Conflict in uw eigen straat? Schakel Buurtbemiddeling in! De gemeente Uitgeest vindt het belangrijk dat u zich als bewoner veilig voelt. Ook in uw buurt.

Geluidsoverlast, ruzie om een parkeerplek, pesterijen, intimidatie, onenigheid over bijvoorbeeld de tuin? Buurtbemiddelaars kunnen u helpen. Bemiddelaars zijn getrainde vrijwilligers die ingeschakeld kunnen worden om problemen tussen buren naar tevredenheid te helpen oplossen.

Werkwijze van bemiddelaars
Als u hulp vraagt van buurtbemiddeling, komen er twee bemiddelaars op bezoek. Zij luisteren naar het verhaal van beide buren, geven geen oordeel en zijn onpartijdig. Onder begeleiding van de bemiddelaars volgt een gezamenlijk gesprek om tot een oplossing te komen.

Bemiddeling nodig?
Wilt u gebruikmaken van buurtbemiddeling? Dat kan door te bellen naar 06-41198606. Meer informatie vindt u op de website www.debemiddelingskamer.nl.

Schoonheidssalon viert jubileum

Mooier DAN viert jubileum. Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Deze maand viert Mooier DAN haar 6-jarig jubileum. Naast diverse gezichtsbehandelingen, hotstone massages en bijvoorbeeld het epileren van wenkbrauwen, kunt u bij Mooier DAN ook terecht voor een workshop huidverzorging, make-up en kinderfeestjes.

Tijdens de jubileummaand zijn er wekelijks voordelige aanbiedingen, die worden aangekondigd op o.a. Facebook.

Na de zomer
Na de zomer heeft de huid behoefte aan extra verzorging. Zo kunt u de huid voeden en hydrateren met een serum of ampullenkuur. Uw huid zal u dankbaar zijn.

Kruidenpeeling
De kruidenpeeling bij Mooier DAN is een behandeling die leidt tot huidverbetering. De kruidenpeeling dringt door tot de huidlaag onder de opperhuid en zet aan tot het aanmaken van nieuwe huidcellen en collageen, wat de huid steviger maakt. Na de behandeling ziet de huid er frisser uit. Wanneer u optimaal resultaat wilt bereiken, is een kuur van drie behandelingen aan te bevelen. Fijne lijntjes en pigmentvlekken vervagen en deze behandeling is uitstekend geschikt voor het najaar.

Graag tot ziens bij Mooier DAN. Voor meer informatie: Mooier DAN, Kooglaan 70, 1911 TH Uitgeest. 06-12900228, www.mooierdan.nl, info@mooierdan.nl, facebook@mooierdanschoonheidssalon.

Leer- en innovatieafdeling Noordwest Ziekenhuisgroep geopend

Marieke ten Hove en Vanessa Broekkamp knipten het lint door. Foto: Aangeleverd

REGIO - De verpleegafdeling Interne Geneeskunde van de locatie van de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar heeft deze maand de deuren geopend van de leer- en innovatieafdeling.

"De afdeling is een weergave van een verpleegafdeling. Het wordt gerund door leerling-verpleegkundigen die er worden opgeleid. Als opleidingsziekenhuis zijn wij er ontzettend trots op!" vertellen Marieke ten Hove en Vanessa Broekkamp, verpleegkundigen en leden van de werkgroep.

Wat is de leer- en innovatieafdeling?
Op de leer- en innovatieafdeling hebben leerling-verpleegkundigen de patiëntenzorg in handen. Dit gebeurt onder begeleiding en verantwoordelijkheid van werkbegeleiders: gediplomeerde verpleegkundigen. Er zijn 7 bedden beschikbaar voor patiënten met diverse zorgzwaarte. Er is plaats voor 10 leerling-verpleegkundigen. Dit zijn 3e- en 4e-jaars leerlingen van de Noordwest Academie-opleidingen VIP, duaal en HIP. Naast de leer- en innovatieafdeling op Interne Geneeskunde beschikt ook de verpleegafdeling Chirurgie (431) over een leerafdeling.

Uitleg aan bed
Vanzelfsprekend kunnen patiënten dezelfde zorg verwachten als die van gediplomeerde verpleegkundigen. Rondom het bed kunnen meerdere zorgverleners aanwezig zijn om leerling-verpleegkundigen uitleg te geven. Ook is er meer tijd beschikbaar voor aandacht aan de patiënt.

Training 'In Balans' helpt vallen voorkomen

Training 'In Balans' helpt vallen voorkomen. Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Jaarlijks komen duizenden ouderen in het ziekenhuis terecht ten gevolge van een val. Vooral ernstige botbreuken leiden tot vermindering van zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Onze groepstraining van 13 weken is erop gericht de kans op vallen te verkleinen, omdat uw spierkracht en balans worden getraind.

Uw zekerheid neemt toe, waardoor u minder snel valt. U krijgt adviezen hoe u het vallen kunt voorkomen, over risicofactoren om te vallen en wat te doen als u toch gevallen bent.

Voor wie?
De cursus is bedoeld voor zelfstandig wonende senioren, die onzeker ter been worden of al eens zijn gevallen en daar wat aan willen doen! Meer weten? Kom naar de informatiebijeenkomst op maandag 24 september 2018, om 13.00 uur. Graag aanmelden via 0251-254161 of info@smc-ijmond.nl. SMC Uitgeest, Zienlaan 3 (oude de Opmaat).

Uitbreiding oedeemfysiotherapie bij Fysiotherapie Uitgeest

Uitbreiding oedeemfysiotherapie bij Fysiotherapie Uitgeest. Foto: Annegien van Lieshout

UITGEEST - Anita Mooij is sinds maart 2018 afgestudeerd als oedeemfysiotherapeut. Daarbij kan zij Marijke de Vries, de huidige oedeemfysiotherapeut van Fysio Uitgeest, bijstaan in de toenemende patiëntenstroom met oedeemklachten in de regio Uitgeest en Akersloot.

Wat is oedeem?
Oedeem is een abnormale ophoping van vocht. Dit kan ontstaan door verschillende oorzaken en aandoeningen waarbij het lymfestelsel beschadigd raakt of niet goed werkt. Bekende mogelijke oorzaken zijn de behandeling van (borst)kanker, vaatproblematiek, een trauma of operatie, wondroos of ongelijkmatig verdeeld vetweefsel. Door de zwelling van de weefsels kan er pijn, een vermoeid gevoel en bewegingsbeperking ontstaan in het lichaamsdeel.

Kennis en kunde van de oedeemfysiotherapeut
De oedeemfysiotherapeut heeft kennis en vaardigheden om verschillende soorten oedeem, de ernst ervan, eventuele huidveranderingen en bijkomende klachten te onderzoeken en te behandelen. Dit geldt, naast lymfoedeem, ook voor veneus oedeem en lipoedeem.

Behandeling door een oedeemfysiotherapeut
Tijdens behandelingen wordt, afhankelijk van het type oedeem, compressietherapie toegepast in combinatie met oefentherapie, lymfetape en manuele lymfedrainage. Daarnaast is er aandacht voor huidverzorging, benodigde hulpmiddelen en adviezen. De oedeemfysiotherapeut begeleidt u in training, zelfmanagement en een gezonde leefstijl.

Marijke de Vries is al sinds 2006 oedeemfysiotherapeut en is daarnaast MSc Oncologiefysiotherapeut en meet therapeutisch elastische kousen aan. Kortom: een totaalbehandeling voor de oedeempatiënt is mogelijk bij Fysio Uitgeest. Oedeemfysiotherapie wordt meestal vergoed door de zorgverzekeraar.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Anita of Marijke 0251-313040 of via de site op www.fysiouitgeest.nl.

Inloopspreekuur over geldzaken

Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Hebt u vragen over geldzaken? Dan kunt u terecht op het inloopspreekuur in het gemeentehuis van Uitgeest. Het spreekuur is elke vrijdag van 9.00 tot 10.30 uur. Een afspraak maken is niet nodig. Deskundigen zijn tijdens het spreekuur aanwezig om de vragen te beantwoorden.

Laagdrempelig
Als het korte gesprek tijdens het inloopspreekuur onvoldoende is, wordt er een vervolgafspraak gemaakt. Bij dat gesprek zijn dezelfde deskundigen aanwezig. Door het inzetten van deskundigen hoopt de gemeente dat vroegtijdig problemen met geld worden voorkomen en/of de doorverwijzing te verbeteren en versnellen.

Kom gerust langs op het spreekuur
Op dezelfde tijd is het inloopspreekuur van het Sociaal Team. Hier kunt u terecht met vragen op het gebied van gezondheid, (mantel)zorg, zelfstandig blijven wonen, werk, dagbesteding, geld, opvoeden en gezinsrelaties.

Wat u moet weten over wespensteken

We hebben deze zomer veel last van wespen. Foto: Pixabay

REGIO - U heeft het vast al meegekregen: het is een goed jaar voor wespen. Dat is niet zo erg. Wespen zijn namelijk heel nuttig. Ze jagen op muggen, vliegen en andere vervelende insecten. Maar zelf zijn ze soms ook vervelend – voor sommige mensen zelfs gevaarlijk.

Internist hematoloog P.W. van der Linden van het Spaarne Gasthuis in de regio Haarlem promoveerde op een onderzoek naar insectensteken. De ideale persoon dus om uit te leggen wat een wespensteek voor gevolgen kan hebben.

Wat is het eerste dat je moet doen als je wordt gestoken door een wesp?
"Meestal blijft bij wespensteken geen angel achter, maar als dat wel gebeurt, wrijf deze er dan uit. Dit kun je voorzichtig doen met een bankpas of iets scherps. Maar het allerbelangrijkste is koelen. Je lichaam reageert op het gif dat de wesp inspuit door een stof aan te maken. Deze stof heet histamine. Histamine helpt het lichaam te reageren op lichaamsvreemde stoffen, maar veroorzaakt ook jeuk en zwelling. Door de plek van de wespensteek te koelen, blijft de histamine op die plek en voorkom je uitbreiding van de jeuk en zwelling. Tegen de zwelling kun je aspirine nemen. Om de jeuk en roodheid tegen te gaan, neem je antihistamine; een anti-allergiemiddel."

Wat moet je vooral niet doen als er een wesp in de buurt zit?
"Wegrennen van een wesp heeft geen zin, want die haalt je altijd in. Slaan is ook geen goed idee, want dan voelt de wesp zich bedreigd. Je moet het zo zien: wespen houden van alles waar mensen ook van houden. Van suiker, eten en warm weer. Als jij op het terras wat zit te eten en drinken – zeker in het wespenseizoen – dan heb je wespen die daar ook van willen eten en drinken. Dit kan geen kwaad, maar het is wel irritant. Op het moment dat jij gaat slaan, voelt de wesp zich bedreigd en is de kans groot dat ze steekt. Het beste kun je blazen of wapperen, maar niet te agressief."

Hoe herken je een allergische reactie?
"Als je bijvoorbeeld op je vinger wordt gestoken, maar daarna een dik oog krijgt, dan is er wel sprake van een allergische reactie. Je wordt dus ergens gestoken en op een andere plek van je lichaam treedt een reactie op. In allergische reacties spreken we van 4 gradaties. Graad 1 zijn huidverschijnselen, zoals jeuk, roodheid of bultjes. Graad 2 zijn maag-darmverschijnselen, bijvoorbeeld misselijkheid, braken en diarree. Graad 3 zijn luchtwegverschijnselen als een dikke keel of astmatische neigingen. Graad 4 zijn hartverschijnselen, zoals hartritmestoornissen, pijn op de borst of zelfs een hartaanval. Alleen graad 3 en 4 zijn bedreigend, de andere 2 zijn vervelend. Ongeacht de gradatie raden we patiënten aan om een afspraak te maken bij de allergoloog. Zo is voor de patiënt duidelijk wat hij of zij bij een mogelijke volgende allergische reactie moet doen."

Meer weten? Lees verder op www.uitgeester.nl

Leefstijl als medicijn

Anita Veldt is een integraal leefstijl- en vitaliteitscoach. Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Wil je ook beter in je vel zitten, meer rust, energie en vreugde ervaren? Zet jezelf in beweging om te kunnen genieten van je leven.

Een coach kan je daarbij helpen. Ga op zoek naar iemand die bij je past. Voorkomen is beter dan genezen, maar neem ook als je ziek bent zelf het heft in handen en werk aan je gezondheid en vitaliteit.

Anita Veldt is een integraal leefstijl- en vitaliteitscoach. Tevens werkt zij in het ziekenhuis als verpleegkundige en begeleidt mensen na een beroerte. Daar bemerkt zij dat leefstijl een grote rol speelt in ziekte en gezondheid. Er is echter te weinig tijd om de mensen daarin te begeleiden. Dat is de reden dat Anita een eigen praktijk is gestart. Wil je meer weten? www.leefstyle.nl.

Programmering OSU Radio

Maandag
00.00 – 02.00 OSU Love Songs
02.00 – 07.00 OSU door de Nacht
07.00 – 09.00 Bart van der Molen – In de Ochtendshow
09.00 – 10.00 Hollandse hitmix
10.00 – 12.00 OSU Carrousel – Nonstop met lokale en regionale informatie
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich
13.00 – 15.00 John van der Geld – In Het Wilde Weg
15.00 – 19.00 OSU Carrousel – Nonstop met lokale en regionale informatie
19.00 – 20.00 Bart van de Heuvel – Barts Guitar Place
20.00 – 22.00 Carry Munter – Carry's Music Machine
22.00 – 24.00 Rythmo del Mundo – Salsa Radio

Dinsdag
00.00 – 07.00 OSU door de Nacht
07.00 – 09.00 Bart van der Molen – In de Ochtendshow
09.00 – 10.00 Hollandse hitmix
10.00 – 12.00 OSU Carroussel – Nonstop met lokale en regionale Informatie
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich
13.00 – 14.00 Oranje Top 30 (HH)
14.00 – 15.00 OSU Carrousell – Nonstop met lokale en regionale informatie
15.00 – 17.00 Jools & Hannah – De Koning en Sutherland Show (Jeugd)
17.00 – 18.00 OSU Infomagazine
18.00 – 20.00 Camille Jansen – Hits from the Heartland
20.00 – 22.00 Crackhelder & Joe Davinci – Dubbel & Dwars
22.00 – 24.00 OSU Carrousel – Nonstop

Woensdag
00.00 – 07.00 OSU door de Nacht
07.00 – 09.00 Bart van der Molen – In de Ochtendshow
09.00 – 10.00 Hollandse hitmix
10.00 – 12:00 OSU Carroussel – Nonstop met lokale en regionale informatie
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich
13.00 – 16.00 Tom Jacobs – Drie Decennia Hits
16.00 – 18.00 OSU Carrousel met lokale en regionale informatie
18.00 – 20.00 Lisette & Paula – Dier en Welzijn
20.00 – 22.00 Paul van den Berg – Carte Blanche
22.00 – 24.00 OSU Carrousel – Nonstop

Donderdag
00.00 – 07.00 OSU door de Nacht
07.00 – 09.00 Bart van der Molen – In de Ochtendshow
09.00 – 10.00 Hollandse hitmix
10.00 – 12.00 OSU Carroussel met lokale en regionale informatie
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich
13.00 – 15.00 Radio Kornak – Schoolradio
15.00 – 16.00 OSU Carroussel met lokale en regionale informatie
16.00 – 18.00 Bart van der Heuvel – Muzikale Tijdmachine
18.00 – 20.00 Lisette Prager – Lisette Pakt Uit
20.00 – 22.00 Hugo Smit – Soultrain
22.00 – 24.00 Rob Offerhaus – Muziek voor het slapen gaan

Vrijdag
00.00 – 07.00 OSU door de Nacht
07.00 – 09.00 Bart van der Molen – In de Ochtendshow
09.00 – 10.00 Hollandse hitmix
10.00 – 12.00 OSU Carrousel met lokale en regionale informatie
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich
13.00 – 15.00 Leo van Zwol – Hollandse Toppers
15.00 – 17.00 Johnny van der Geld – The Other Side of Elvis
17.00 – 20.00 OSU Carrousel met lokale en regionale informatie
20.00 – 22.00 Joop Schouten – Thank God it's Friday
22.00 – 24.00 Mike Lambooij – Vinylized & More

Zaterdag
00.00 – 03.00 DJ Keanu – The Sound of Ibiza
03.00 – 08.00 OSU door de Nacht
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix
10.00 – 11.00 OSU Carrousel met lokale en regionale informatie
11.00 – 12.00 Oranje Top-30
12.00 – 14.00 Louis Carpaij – Prettig Weekend
14.00 – 18.00 OSU Carrousel met lokale en regionale informatie
18.00 – 20.00 Lisette Prager – Gezondheid & Lifestyle
20.00 – 22.00 Richard Schmitt – Back to the Dancefloor
22.00 – 24.00 Tom Jacobs – Club 106
00.00 – 03.00 Jan van Dale – Sessions Mix

Zondag
03.00 – 08.00 OSU Nonstop
08.00 – 09.00 Songs of Praise
09.00 – 10.15 Live kerkdienst vanuit de katholieke kerk
10.15 – 12.00 OSU Nonstop
12.00 – 14.00 Louis Carpaij – Prettig Weekend
14.00 – 15.00 OSU Cabaret
15.00 – 17.00 Rob Offerhaus – OSU Sport op Zondag
17.00 – 18.00 Bart van der Heuvel – Rock & Roll Jukebox
18.00 – 20.00 Intermezzo – OSU Klassiek
20.00 – 22.00 OSUJazz – Blues and Big Bands
22.00 – 24.00 OSU Carrousel – Nonstop met lokale en regionale informatie

De programma's zijn informatief, sportief, muzikaal en gezellig maar vooral voor en door Uitgeesters, waarbij Uitgeester gezelligheid en lokale informatie vooropstaan.

Lijkt het je leuk om ook een radioprogramma te maken? Te presenteren, de techniek bij een programma te verzorgen, de redactie te helpen of heb je een programma-idee en wil je graag meewerken? Van jong tot oud, iedereen is van harte welkom. Meer informatie? Stuur een mailtje naar info@osuradio.nl of kom langs in de studio. De koffie staat altijd klaar.

U vindt de OSU in de ether op 106FM, Ziggo 104.5FM, Ziggo kanaal 918 en via internet.

Modeshow in Dorpshuis de Zwaan

UITGEEST - De Stichting Uitgeester Senioren organiseert op woensdag 19 september een modeshow in Dorpshuis de Zwaan. Voor deze modeshow is modehuis Marion Mode uitgenodigd.

De modellen showen op de catwalk de nieuwe collectie. Na afloop is er voldoende gelegenheid om de kleding te passen. Er is een paskamer aanwezig. Er worden twee waardebonnen van € 25,-- verloot. Uw entreekaartje is tevens uw
lotnummer. Dit is elke keer weer een gezellige middag. Woensdag 19 september van 14.00 – 16.00 uur. Zaal open om 13.45 uur. Kosten 2 euro, inclusief koffie/thee en cake in de pauze. Alleen zaalverkoop. Zie ook de website: www.uitgeestersenioren.nl.

Excursie naar landgoed Beeckestijn

REGIO - Beeckestijn is een historische buitenplaats met allure, die in de 18de eeuw aan de duinrand in Kennemerland is gesticht als zomerverblijf van Amsterdamse regenten. Rond het huis Beeckestijn liggen de geometrisch aangelegde tuinen, die in oorsprong nog dateren uit de 17de eeuw.

Aansluitend is in de 18de eeuw een romantische landschapstuin aangelegd. Samen vormen ze een van de belangrijkste historische tuinen van ons land. In het noordelijke koetshuis is Brasserie Beeckestijn gevestigd, waar we na afloop koffie of thee gaan drinken. Donderdag 27 september van 11.00–12.30 uur. Kosten 10 euro, dit is inclusief entree, rondleiding met gids door huis en tuin, tentoonstelling in het hoofdhuis en koffie/thee. Opgave op het kantoor van de S.U.S. in Dorpshuis de Zwaan.

The Frogs Ltd in 't Portiertje Uitgeest

The Frogs Ltd in 't Portiertje Uitgeest.  Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Op zondagmiddag 16 september 2018 organiseert 't Portiertje in Uitgeest 'Back to the Sixties', met een optreden van de legendarische Castricumse formatie The Frogs Ltd.

Deze good old rockers nemen u terug naar de revolutionaire zestiger jaren. In deze jaren genoot de band een landelijke bekendheid en werden er bovendien drie singles uitgebracht. Met de onvervalste muziek van The Animals, Beatles, Byrds, Stones, Bob Dylan, Procol Harum, CSN en vele anderen beleeft u ongetwijfeld een feest van herkenning. Bezetting: Dave Fendershave (piano/hammond/vocals), Jean Hanck (gitaar/vocals), Jaap Neele (basgitaar/fluit/vocals) en Cor Boot (drums/vocals).

Het belooft dus een gezellige, sfeervolle middag te worden. Iedereen is van harte welkom in het gezelligste bruine café van Uitgeest, 't Portiertje , Langebuurt 16. Aanvang: 16.30 uur. Gratis entree.

Wilma Vonk schittert in 'Herfst in Riga'

Wilma Vonk schittert in 'Herfst in Riga'. Foto: Aangeleverd

UITGEEST - 'Herfst in Riga' is een bekend Russisch toneelstuk uit 1968, met als thema de privérelatie tussen de geneesheer-directeur van een sanatorium en een van zijn patiënten.

Het stuk bevat slechts twee rollen, namelijk de enigszins introverte oudere geneesheer-directeur (Robert Jan Peters) en de ook niet meer zo jonge, maar wel zeer levendige patiënte (Wilma Vonk). De vele gesprekken tussen beiden ontstijgen al snel het medische, en gaan vooral over onderlinge verwijten, levenservaringen en eerdere relaties. Naast veel irritaties ontstaat er ook genegenheid tussen arts en patiënt, die in de herfst van hun leven zijn beland.

Zodoende biedt het stuk voortdurend een grote diversiteit aan humor, verdriet, spanning, ontroering en ook herkenning! Om een dergelijk subtiel geschreven spel op boeiende wijze voor het voetlicht te kunnen brengen is er naast lef tevens vakmanschap nodig. Beide spelers staan immers onafgebroken op de planken, en de vele dialogen dienen ondanks deze extra moeilijkheidsgraad en zonder souffleur voortdurend geloofwaardig over te komen bij het publiek.

Beiden zijn daarin, mede dankzij hun talenten, uitstekend geslaagd. Uitgeester Wilma Vonk verdient een extra pluim vanwege het feit dat zij veruit de meeste tekst had en desondanks op alle fronten volledig gelijkwaardig was aan beroepsspeler Robert Jan Peters. Midden jaren '70 werd dit stuk trouwens al met veel succes gebracht door toneelcoryfeeën Ko van Dijk en Mary Dresselhuys. Hadden zij deze uitvoering, afgelopen weekend in het Amsterdamse Betty Asfalt Complex, mogen meemaken, dan waren zij ongetwijfeld ook vol lof geweest.

Vele hemels boven de zevende in Dorpshuis de Zwaan

Foto: Aangeleverd

UITGEEST – De Vlaamse film van de regisseur Jan Matthys 'Vele hemels boven de zevende' draait vrijdag 21 september in Filmhuis De Zwaan. Hoe ga je om met diepgewortelde familieproblemen?

Eva staat altijd klaar om de wereld te redden. Ze is een baken in een wilde zee voor haar pubernichtje, haar ouders en haar zusje dat verliefd is. Ze geeft aan iedereen maar vergeet zichzelf. Achter haar lieve glimlach en empathie gaat een diepe eenzaamheid schuil. In de film leveren vijf personen een strijd met zichzelf. In de film strijden twee levenshoudingen om voorrang: ben je tevreden met wat je hebt, of ga je op zoek naar meer? Bewaar je de lieve vrede, of gooi je alles eruit? Beide keuzes hebben verregaande gevolgen. De regisseur brengt dit gedetailleerd in beeld, begeleid door de soundtrack van de Nederlandse singer-songwriter Spinvis. Deze muziek maakt de film melancholisch, maar ook wat dromerig. De film is gebaseerd op de debuutroman van Griet Op de Beeck, die ook het scenario schreef.

De zaal is open vanaf 19.45 uur en de film begint om 20.15 uur. Toegang € 6 ('Vrienden van de Zwaan' € 5). Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Boekhandel Schuyt aan de Middelweg 139 in Uitgeest, of aan de zaal, indien nog beschikbaar.

Vieringen Onze Lieve Vrouwe Geboorte

Woensdag 12 september 19.00 uur: H. Eucharistieviering in de kapel.
Vrijdag 14 september 19.00 uur: Woord en Communieviering in Geesterheem.
Zondag 16 september 09.00 uur: H. Eucharistieviering m.m.v. Laus Deo.

Start sloop eerste flat Debora Bakelaan in Heemskerk

REGIO - Vorige week zijn de voorbereidingen begonnen voor de sloop van de eerste (rode) flat aan de Debora Bakelaan. Volgens planning is deze flat vóór het eind van 2018 gesloopt. De rode flat is de eerste van de vier te slopen flats aan de Debora Bakelaan en is onderdeel van het project De Slotvrouwe, een samenwerking tussen de gemeente Heemskerk en wooncorporatie Woonopmaat.

In het gebied komen drie nieuwe woongebouwen. Verder bestaat het project uit de herinrichting van het openbaar gebied en een reconstructie van de Tolweg.

Werkzaamheden
Sloopbedrijf Oranje begint met het inrichten van het werkterrein en het plaatsen van hekken. In september is er verder onderzoek en begint de asbestsanering. Nadat het asbest uit het pand is verwijderd kan de sloop beginnen. De sloper werkt van boven naar beneden en maakt gebruik van een bouwlift voor het transport. Dit beperkt overlast voor de omgeving. Na de sloop maakt het bedrijf het terrein schoon en egaliseert de grond. Als de hekken zijn weggehaald, is het terrein weer veilig. Als alles volgens planning verloopt is dit voor het einde van 2018 afgerond.

Duurzaam hergebruik materialen
De vrijgekomen materialen worden voor 98% hergebruikt. De afvalscheiding gebeurt op het sloopterrein. Stukken beton en puin worden zoveel mogelijk verwerkt in bouwmaterialen voor de nieuwbouw en de reconstructie van de Tolweg.

Route afvoer sloop
Afvoer van materialen gaat zo veel mogelijk via de Tolweg om de achterliggende woonwijk zo weinig mogelijk overlast te geven. Hiervoor wordt een tijdelijke bouwweg aangelegd.

Veiligheid en gezondheid
Een belangrijke veiligheidsmaatregel is de wegafzetting op het moment dat de kranen dichtbij de Debora Bakelaan staan en de sloop met machines gaat beginnen. De slopers werken ook continu met waternevel om te voorkomen dat het vrijgekomen stof wegwaait.

1.000 euro voor Hertenpark Uitgeest

Stichting Hertenpark Uitgeest wordt volledig gerund door vrijwilligers. Foto: Aimée Kniese

UITGEEST - Stichting Hertenpark Uitgeest ontvangt een sponsorcheque van 1.000 euro van Wecycle. Inwoners van Uitgeest steunden dit goede doel door afgedankte elektrische apparaten of spaarlampen (e-waste) in te leveren bij de gemeentelijke milieustraat. Wecycle organiseert in Nederland de inzameling en recycling van e-waste.

Inwoners konden punten scoren voor het lokale goede doel door e-waste in te leveren. De 25 gemeenten met de meeste punten per inwoner, ontvangen van Wecycle een sponsorcheque van 1.000 euro voor het gekozen lokale goede doel. Uitgeest staat op nummer zestien. Heiloo en Castricum hebben het ook goed gedaan, met respectievelijk plaats een en vier.

Jan Vlak, algemeen directeur Wecycle: "We zamelen landelijk afgedankte elektrische apparaten en spaarlampen in waarbij we ons ook verbinden met onze lokale inzamelpartners. Deze actie is hier een voorbeeld van. Door lokale goede doelen te steunen, komen de sociale en de circulaire economie op een mooie manier samen. Ik feliciteer de winnaars van de sponsorcheques van harte."

Stichting Hertenpark Uitgeest wordt volledig gerund door vrijwilligers en is afhankelijk van giften en donaties.

Loten voor de club

UITGEEST - Acht Uitgeester verenigingen doen vanaf 15 september mee aan de Grote Clubactie. De clubleden verkopen loten, waarvan 80% van de opbrengst naar de verenigingen gaat.

Een lot kost 3 euro, 2,40 euro van dit bedrag gaat rechtstreeks naar de vereniging. Bij aankoop van een lot is een prijs te winnen uit de Grote Clubactie Loterij. De clubs halen gemiddeld tussen de 1.000 en 15.000 euro op, wat weer in de club gestoken kan worden. De verenigingen die meedoen zijn B.C. Castricum, Fusie Club Uitgeest, Gymnastiekvereniging Unitas, Jeugdvereniging Don Bosco, Korfbalvereniging Stormvogels, Loeka Dance Exp., MHC Uitgeest en Uitgeester Harmonie.