De Uitgeester

29 juni 2016

De Uitgeester 29 juni 2016


Gezonde, pure melk gewoon uit de tap

Als beloning voor hun participatie kwamen alle deelnemers aan de crowdfundingcampagne bijeen om de melktap te openen en te toasten op dit mooie project.

AKERSLOOT - Boerderij Het Vertrouwen hield de afgelopen twee maanden een crowdfundingcampagne om een melktap op haar melkveebedrijf te realiseren. Binnen twee weken was het doelbedrag bereikt en inmiddels is de melktap geplaatst, zodat iedereen in de omgeving van pure melk kan genieten. De gekoelde melk in de melktap komt rechtstreeks van de eigen honderd melkkoeien. Supervers dus. Bovendien heeft de melk nog geen enkele bewerking ondergaan.

Melkveehoudster Wendy de Koning (39) wil een goed leven voor haar koeien. Ze vertelt: "Onze dames worden gemolken met twee melkrobots die 24 uur per dag tot hun beschikking staan. Ze lopen nu buiten maar tussendoor worden zij binnen gemolken. Eenmaal op stal, liggen ze heerlijk op de koematrassen en zorgen de massageborstels voor de nodige ontspanning. Gezond eten en drinken vind ik heel belangrijk, niet alleen voor mijn gezin, maar ook voor onze koeien. Daarom zit er in hun krachtvoer geen genetisch gemanipuleerde bestanddelen. Want gezond voer betekent een gezonde koe en gezonde melk!"

Puur
Wendy gaat verder: "Deze verse volle melk is nog helemaal puur en is een van de weinige natuurlijke voedingsmiddelen die alles in zich heeft om ons lichaam op te bouwen en te onderhouden. Gewone melk wordt gepasteuriseerd, ontvet en gehomogeniseerd. Door die bewerkingen verliest de melk zijn goede bestanddelen. Bij rauwe melk gebeurt dit niet en daardoor is rauwe melk supergezond. Rauwe melk is een compleet pakket; het bevat veel vitaminen, waaronder de onmisbare vetoplosbare vitaminen A, D en K, mineralen en zelfs spoorelementen, alles in een bruikbare vorm. Het levert eiwitten, goede vetten, enzymen en goede bacteriën. Het stimuleert het immuunsysteem en zorgt voor een goede ontwikkeling van de darmwand. Hetzelfde geldt voor melkkefir. Dit is een probiotische zuiveldrank met een zachtzure, frisse romige smaak. Bij de bereiding hiervan wordt dezelfde verse melk gebruikt, waar melkzuurbacteriën en gisten aan worden toegevoegd. De kefir is licht verteerbaar, heeft ook een hoge voedingswaarde en is zeer gezondheidsbevorderend."

Immuunsysteem
Wendy is een groot voorstander van wat biologisch is. "Puur en onbewerkt kan nooit slecht zijn. De goede bacteriën die onze producten bevatten zijn belangrijk voor iedereen. Tegenwoordig wordt zoveel gemanipuleerd waardoor ons immuunsysteem wordt aangetast. Er zou meer samenwerking moeten komen tussen reguliere en de alternatieve geneeskunde. Natuurlijk kunnen we niet zonder medicijnen, maar medicijngebruik is het oplossen. De alternatieve geneeskunde zoekt de oorzaak op en kan veel soorten ziekten voorkomen. Het zou mooi zijn als deze twee geneeswijzen samenwerken!" aldus de enthousiaste Wendy.

De melktap is zes dagen in de week geopend van 8.00 tot 20.00 uur (zondag gesloten). Neem zelf een fles mee en tap de verse melk voor 1 euro per liter. De melkkefir is ook in het melktaphuisje verkrijgbaar voor 2 euro per liter. Graag gepast geld meenemen. Kom ook eens proeven op Boerderij Het vertrouwen, Verlengde Roemersdijk 6 in Akersloot. Voor meer informatie: www.boerderijhetvertrouwen.nl of Wendy de Koning, tel. 06-21221352. (Tekst + foto: Anita Webbe)

Kadernota 2017: verbetering stationsgebied, zonnepanelen en eigen pluche

Door Lucia Rodenburg

UITGEEST - In een extra raadsvergadering op donderdag 23 juni werd de Kadernota 2017 unaniem vastgesteld. In de Kadernota worden de uitgangspunten vastgesteld waaraan de begroting voor 2017 moet voldoen. Tijdens de vergadering werd ook een aantal moties op de Kadernota aangenomen. Deze hebben betrekking op de verbetering van het stationsgebied en de verduurzaming van Uitgeest.

De motie over het stationsgebied werd ingediend door D66. René Oud (D66): "Onlangs kwam naar voren dat het station van Uitgeest als een van de minst gastvrije stations van Nederland ervaren wordt. Ook heerst een breed gevoel van onveiligheid. Wij vinden dat een structurele aanpak van die onveiligheid nodig is, en willen daarom dat er een kader wordt vastgesteld. Op basis van dat kader kan het gesprek worden aangegaan met ProRail en NS. We dragen het college hierbij op om een gebiedsvisie op het stationsgebied te ontwikkelen." De motie werd unaniem aangenomen. Ook het CDA hamerde op het belang van veiligheid. Annemiek van de Vliet (CDA): "Wij hebben al meerdere malen aangegeven dat er meer politiecontrole moet komen op de bekende onveilige plaatsen in het dorp. Wordt het alcoholverbod wel gehandhaafd? Wordt er controle gehouden bij het station, Zienhouse en op de hangplekken? Het gevoel van onveiligheid en ontevredenheid neemt toe, ondanks inspanningen van de politie. Er is te weinig blauw op straat en wij roepen het college op om politie meer zichtbaar te maken."

Verduurzaming
De andere motie, over het verduurzamen van Uitgeest, werd ingediend door de fracties van PU, UVP en PvdA. De PU stelt dat duurzaamheid niet genoeg aan bod komt in de Kadernota. "Op het gemeentelijk vastgoed ligt nog geen enkel zonnepaneel, en de tijd om er alleen over te praten in plaats van te handelen ligt achter ons. We dragen het college op met concrete voorstellen te komen en budget vrij te maken voor projecten voor verduurzaming van Uitgeest." Ook deze motie werd aangenomen.

Wonen
Een belangrijk punt in de Kadernota gaat over wonen en woningbouw. Vorige maand werd de Woonvisie goedgekeurd, waarin staat dat tot 2040 er behoefte is aan achthonderd nieuwe woningen. PU en UVP spraken daar nog eens hun zorgen over uit. Volgens PU is er geen ruimte voor achthonderd woningen en de UVP is bang vooral voor inwoners uit andere gemeenten te moeten bouwen. Wethouder Mens antwoordde: "We willen geen verstedelijking, maar het alternatief is dat we 'nee' moeten zeggen tegen onze kinderen en senioren. We willen hen niet Uitgeest uit sturen. Bij achthonderd woningen gaan we uit van het minimale groeiscenario. We gaan dus niet bouwen voor mensen van buiten, want dit aantal voldoet niet eens in de behoefte vanuit Uitgeesters zelf." Bert Weijers (Uitgeest Lokaal) benadrukte dat er geen verhoging van de onroerendezaakbelasting mag komen en stelde voor de ozb juist te verlagen. Wethouder Zwarthoed antwoordde echter dat het bestaande beleid wordt voortgezet. Dat betekent dat er alleen een trendmatige verhoging van de ozb zal plaatsvinden, in lijn met de inflatie.

Onvrede
Verder werden er drie moties ingediend door oppositiepartij PvdA. De partij wilde een sport- en cultuurpas instellen voor jongeren uit gezinnen met minimuminkomen. De tweede motie ging over extra budget voor het Sociaal Team en de derde motie over het verlengen van de gebruiksovereenkomst door zwembad De Zien. Die overeenkomst staat nu op vijf jaar, maar dat ziet de partij graag verlengd worden naar twaalf jaar. De moties werden alledrie met acht tegen zeven verworpen. Na de vergadering sprak Viola Breeuwer-Hofman (PU) daar haar onvrede over uit. Zij vindt dat er een verharding binnen de politiek is opgetreden. "De coalitie bestaat nu uit vier partijen met vier wethouders, met in de oppositie drie partijen, de PU, UVP en PvdA. We zien een starre verhouding van acht tegen zeven. Bij besluiten en moties is de uitslag bij voorbaat al bekend. Zo worden de moties van de oppositiepartijen vaak weggestemd. In hoeverre is de huidige politiek nog een afspiegeling van de keuze van de Uitgeester? Is de volksvertegenwoordiging zichtbaar of zit men voor het eigen pluche?"

Afhaalpunten De Uitgeester

Heeft u een keer geen krant ontvangen of wilt u een extra krant?

De Uitgeester is op de volgende afhaalpunten verkrijgbaar:

- Gemeente Uitgeest;
- Boekhandel Schuyt;
- IJs- en koffiehuys de Florijn;
- Lekker aan de Haven (Jachthaven Uitgeest);
- Jumbo;
- Busch en Dam 15;
- Veldt's Toko Akersloot.

Daarnaast is de krant online te lezen op www.uitgeester.nl.

Zonnepanelen-informatieavond

Tijdens de informatieavond komt u alles te weten over de werking en het rendement van zonnepanelen.

REGIO - Iedereen die meer wil weten over zonnepanelen en de werking ervan is welkom op donderdagavond 7 juli bij een informatieavond voor inwoners van de gemeenten Uitgeest, Heiloo en Castricum. Er wordt verteld over onder meer geschiktheid van daken en verschillende montagemogelijkheden. Naast uitleg over de technische werking en verschillen tussen bijvoorbeeld 'gewone' en zwarte zonnepanelen krijgen de aanwezigen uitleg over hoe opbrengsten worden verrekend. Tevens is er uitleg over een innovatieve techniek, namelijk SolarEdge optimizers achter de zonnepanelen, waarmee ook daken die te maken hebben met schaduw uitstekend geschikt gemaakt kunnen worden voor zonnepanelen. Ook de mogelijkheid voor particulieren om nu de btw terug te vragen op de aanschaf komt aan bod. Aanmelden kan via www.greenybros.com/events.

Mysterie in het sprookjesbos

UITGEEST - De musicalklas van de Nieuwe Muziekschool Uitgeest sluit het leerjaar af met een door de leerlingen zelf bedachte musical: Mysterie in het sprookjesbos. Een leuke, grappige en spannende minimusical van dertig minuten. Bent u ook benieuwd naar de avonturen van draak, wolf, assepoester, prinses en fee? Bezoek dan op vrijdagavond 1 juli om 19.00 uur de voorstelling in dorpshuis De Zwaan. Toegang is gratis.

Over multivitamines en voedingssupplementen

(Derde en laatste deel van een drieluik over vitamines)

Door huisarts Dirk Jan van Wijk

In de vorige delen van dit drieluik over vitamines heb ik uitgelegd dat eigenlijk iedereen dagelijks een vitamine D-tablet zou moeten nemen en dat het voor een aantal mensen ook nuttig zou zijn om vitamine B12 te gebruiken of te laten bepalen. In dit derde deel gaat het over de voor- en nadelen van het slikken van multivitaminepreparaten en voedingssupplementen

Wat zijn dat?
Om goed te kunnen functioneren heeft ons lichaam niet alleen voedingsstoffen (vetten, koolhydraten en eiwitten) nodig. Daarnaast kunnen we dertien verbindingen, de 'vitamines' , niet zelf maken en verbruiken we ook zo'n vijftien mineralen die essentieel zijn om goed te kunnen functioneren. In gezonde gevarieerde voeding zitten deze noodzakelijke vitaminen en mineralen echter gelukkig in voldoende mate. De enige uitzondering is vitamine D, waar ik in het eerste deel van dit drieluik over schreef.

Mogelijk tekort
Toch kunnen we te weinig van deze essentiële stoffen binnen krijgen en kan het nuttig zijn om dagelijks een multivitaminepreparaat (met alle vitamines) of een voedingssupplement (dat daarnaast ook de noodzakelijke mineralen bevat) te nemen. Uiteraard geldt dat voor mensen die onvolwaardig eten. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen met een alcoholprobleem. Maar ook zijn er nog altijd velen die te weinig groenten eten. Vegetariërs kunnen een vitamine B12-tekort verwachten. Daarover schreef ik in deel 2. Ook zijn er groepen die extra veel vitamines en mineralen nodig hebben. Hierbij denk ik aan topsporters en mensen met een chronische ziekte. Zwangeren wordt aangeraden extra vitamine B11 (foliumzuur) te nemen. En tenslotte zijn er groepen die vitamines in onvoldoende mate uit goede voeding kunnen opnemen. Ik denk hierbij aan veel mensen met een chronische ziekte en aan ouderen.

Gevaar voor overdosering
De heersende gedachte over vitamines is: baat het niet dan schaadt het niet. Helaas is dat maar gedeeltelijk waar. Van enkele vitamines (A, B6) zijn schadelijke effecten bekend als ze worden overgedoseerd. Zo zag ik dit jaar enkele mensen in mijn praktijk met een vitamine B6-vergiftiging als gevolg van het nemen van een multivitamine dat meer dan vijf keer de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid B6 bevat. Een hoge dosis van het ene mineraal kan de opname van het andere mineraal verstoren. Te veel van het één kan dus tot een tekort van het ander leiden.

Advies
Gezonde gevarieerde voeding bevat in principe voldoende vitamines en mineralen om het lichaam goed te laten functioneren. Multivitamines of voedingssupplementen kunnen nuttig zijn voor ongezonde eters, (top)sporters, chronisch zieken en ouderen. Let er echter op dat in het preparaat nooit meer dan 300% van de aanbevolen hoeveelheid van het vitamine of het mineraal zit! Daarnaast is het belangrijk dat iedereen dagelijks een tablet met 800 IE (dat is 20 mg) vitamine D neemt, behalve als dit al in het multivitaminepreparaat zit. Maar bovenal, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, : behoud van gezondheid en behandeling van ziekte beginnen met gezonde voeding!

Uitgeesters genieten van zwemvierdaagse in De Zien

UITGEEST - Vier dagen was het een groot feest in en om zwembad De Zien. 225 mensen zwommen dit jaar vier en soms zelfs vijf dagen voor hun zwemvierdaagsemedaille. Een van de deelnemers haalde dit jaar zelfs voor de 36e (!) maal zijn medaille op. Anderen hadden net hun A-diploma en zwommen dit jaar voor het eerst mee. Naast het banenzwemmen waren er iedere dag allerlei activiteiten. Clinics van waterpolovereniging Aquafit, duikvereniging Spiro en het modelbootvaren met de FABO werden goed bezocht. Op het veld kon men meedoen met de activiteiten van volleybalvereniging Voluit en korfbalvereniging Stormvogels. Er werd genoten op de gezellige en goedbezochte Zomerfair. Lekker langs de marktkraampjes slenteren, elkaar ontmoeten, bijkletsen en genieten van het mooie weer. Vrijdag werd de feestweek afgesloten met een slotfeest en de grote loterij. De winnaar mag met zeven anderen met een sloep én goedgevulde picknickmand het Uitgeestermeer op. Anderen gingen liever een rondje rijden op een van de pony's van De Meijerij. Om de zwemmers aan te moedigen liepen ook de De Upmates een rondje om het zwembad. (Foto's: De Zien)

Molenhoek neemt afscheid van juf Aafke en meester Peter

UITGEEST - De Molenhoekschool neemt donderdag 7 juli afscheid van Juf Aafke Winder en meester Peter Welbedacht. Beiden hebben jarenlang hard en met veel plezier gewerkt en gaan nu genieten van hun welverdiende pensioen. Juf Aafke is 19 jaar werkzaam geweest in de onderbouw op de Molenhoek en meester Peter 11 jaar als directeur. "We zullen ze heel erg gaan missen!", aldus het team van de Molenhoek. Ouders, (oud)leerlingen en bekenden kunnen op 7 juli afscheid nemen van juf Aafke en meester Peter. De receptie op de Molenhoek is van 16.30 uur tot 18.00 uur.

5 / 16

Jac. P. Thijsse College

Vwo

Akersloot: Ilse Buur, Daan Koomen, Dana Ruijter, Maura Sintemaartensdijk, Britt van Vliet
Castricum: Tom Bakker, Olof Baltus, Wessel de Boer, Reina Borst, Freek Borst, Adriënne Borst, Joeri Braams, Danae Brouwer, Roderik Brugman, Sanne Bruin, Bente Bruinsel, Blanca Casanovas, Benthe Dijkman, Jamie van Dodewaard, Jerney de Goede, Julya Groen, Sabine Jezovska, Arthur de Jong, Lisa Kappers, Finn Karels, Yannick van de Klundert, Emma Romée Koopmans, Huub Kuijs, Marleen Liefting, Thomas Lute, Cédric Meijering, Marisa Niemeijer, Janine de Nijs, Daan Oudejans, Dennis Pierneef, Elise Plijter, Sanne te Riele, Suzanne Rozing, Tineke de Ruijter, Stan Schijen, Anne-Fleur Schipper, Aranka Schoorl, Misha Schram, Pepijn Stet, Miriam van der Veen, Lucia Veenstra, Renée van der Vinne, Luna Visser, Yur Welagen, Joeri Westerhof, Ray Zonneveld, Anouk Zonneveld, Zeno Zonneveldt, Luca Zweet, Yuna Zweet.
Egmond aan den Hoef: Yara Ciliacus, Fabienne Kick.
Egmond-Binnen: Mitch Klaver, Sven Oud, Jenny Sombroek
Heemskerk: Jolien Kamphuis, Daan Kapitein
Heiloo: Bob Adels, Suzanne Arnold, Alex van As, Lyke Besteman, Merijn Biesterveld, Thomas den Boer, Jolijn Bollen, Martijn Comans, Merle van Dokkum, Tim Favot, Julia van der Haagen, Anna Heilig, Sarah Hiemstra, Hidde Hoekstra, Matthijs Janssen, Eline Koenz, Malou Kroon, Roman van der Lee, Dagmar Meijer, Rick Orij, Bas Otto, Frits Reijners, Remko Schokker, Anouk Schouten, Puck Sie, Myrthe van de Velde, Roel Verlooij, Suzanne de Vries, Jitske van der Woude.
Limmen: Amber Admiraal, Lilian Beentjes, Femke Belder, Daniël Besselink, Yves Defesche, Solèn de Goede, Thomas van der Graaf, Céline Heijne, Lotte Koot, Timo Min, Bart de Nijs, Perle Oosterveer, Junior van Ophuizen, Jill van Putten, Lisanne Schut, Maaike Talsma, Zoë Tuinman, Lisanne Zuyderduin.

Havo

Akersloot: Ruben Adriaanse , Gijs Beentjes, Pleuni Buur, Stan van Diepen, Jeroen Donia, Laura van Duin, Koen Kippersluis, Iris Leijen, Anne-Roos Pettinga, Marleen Ridder, Theo Schoon, Quintie Stam, Britt Stolk, Linde Verduin, Yael Verduin, Nienke Vermast, Mirte van Vliet, Priscilla Zijp.
Assendelft: Finya Booter
Castricum: Tim Aaij, Dave Baltus, Eline van der Beek, Tim Beentjes, Merel van den Berg, Daan Binkhuysen, Lisa van den Boogaard, Britt Buijsingh, Mats van Burgel, Max Dam, Ruben van Dansik, Jim Dekker, Rosa van Delden, Mees Derksen, Julya van Doorn, Cas van Dort, Daan Dreijer, Rens Dreijer, Kim Gijzen, Ward Haak, Jonne van Hagen, Lieke Harwijne, Renée den Heijer, Rens Ithurbure, Marelijne Janse, Jessenia Jong, Chendo Klokkers, Floor Koppen, Bart Kornblum, Daan Kraefft, Merle Kroesen, Sam Lammertse, Marleen van de Langenberg, Noah Leithuijser, Brent Lemsom, Morris van Lohuizen, Bart Luimes, Aike Lute, Yari Lute, Jesse van der Moolen, Ties Muys, Anna Nijhof, Maurice Ooms, Alyssha van der Park, Lars Peeters, Luuk Ploeg, Anouk Raap, Rein Rodemeier, Sander Rustenburg, Emma Schipper, Noor Smit, Evi Smith, Jos Straathof, Afra Straathof, Dirk Tromp, Quinten Twisk, Sam Veldt, Veerle Vermanen, Jesper Vierhout, Roy Visser, Bram Visser, Marit Welagen, Roel van der Werf, Mirthe Zaal, Maud Zandbergen, Esmee Zuurbier.
Egmond-Binnen: Martijn Beukers, Bow Duinmeijer, Kevin Gul, Laura Janssen, Jesse Sengers, Anouchka Swart, Maan Uljée, Ramon Wesselingh, Nikki Zwart.
Heemskerk: Heaven Bergfeld, Inger Kaasenbrood, Marjon Phu.
Heiloo: Ilse Bakker, Sam van Basten Batenburg, Nils Böhne, Wander van den Bos, Branco Bosch, Martijn Brouwer, Jonina Bruin, Jazz Czeyki, Puck Dekker, Wouter van Delden, Ralf van Deventer, Thijs Dijkstra, Larissa Disseldorp, Jetske Dunnewind, Tim van der Flier, Rachelle van de Griek, Joris Groot, Nick de Groot, Wout Gudde, Justin Hansen, Isabelle Harlaar, Martijn den Hartog, Max Haverkamp, Renée Herman, Quincy Johnson, Luuk de Jong, Marlou van den Kommer, Anna Koopman, Eva Koops, Bas Liefting, Ryan Luesken, Jip Manson, Joris Mathôt, Dillan Meijer, Kim van Mever, Mees Molenaar, Daphne Natte, Hau Nguyen, Lina de Nijs, Jurriaan Odekerken, Roos Ooijevaar, Denise Oostinga, Bas Opdam, Lisa Otterbeek, Merel Rijs, Douwe Roedema, Leon Schilder, Tessa Schoonewil, Puck Schoppink, Niels van Senten, Sam Slotemaker, Charlotte Veerman, Leonie Velders, Finn Volger, Julia de Vries, Lars de Vries, Puck de Waard, Jeffrey Zwart, Tim van der Zwet.
Limmen: Joeri Admiraal, Chantal Baltus, Jessie Baltus, Noud Bijvoet, Nick Bochem, Wesley Borst, Thijs Clever, Marc Edelenbos, Tim Ehlhardt, Koen Fluri, Sam de Goede, Luke Groot, Bonnie Groot, Marnix Groot, Femke Groot, Hessel Haan, Gaby Hageman, Leon Mous, Ilse van der Neut, Ron de Nijs, Mees Nolting, Tom Nuijens, Tanisha Pronk, Carmen Rijs, Steyn Rijs, Ruben van Rooijen, Doris Sassen, Danielle Schermer, Timo Schneider, Joyce Schouten, Charmaine Schut, Roanne Vleugel, Robin van de Wal, Kick Wamsteeker, Mike de Wildt, Tom de Wildt, Daniek de Zeeuw.
Uitgeest: Merel Dekker, Sanne Kaandorp.

Mavo

Akersloot: Wies Buur, Tamara Frinking, Jules Higgins, Thijs Hoogenboom, Luuk Hoogenboom, Ilse van der Klei, Tom Knowles, Kim Konijn, Matthijs Meijer, Maria Nolden, Rick Pieterse, Febora Ridder, Jenna Schoon, Sem Tiebie, Luke Tijssen, Stefan Vasbinder, Loes Vrouwe.
Alkmaar: Madelief Ruigewaard.
Assendelft: Robert Readyhoof.
Castricum: Simone Aris, Laura Baltus, Mike Beentjes, Jiri van den Berg, Yoni Bianchi, Luuk Blom, Wiet Boon, Ruben Brakenhoff, Floris Bus, Atarah Cosby, Ezra Frenkel, Lotte Glerum, Bas Hirs, Fleur Hollenberg, Tobias van Ikelen, Damian Jansen, Jeroen Korf, Max Kroes, Maartje Laan, Melissa Landman, Stefan de Lange, Floor Liefting, Amber Lievers, Esther Lute, Danny Lute, Thomas Moggré, Femke de Nas, Isabelle Poel, Pieter Res, Rachell de Ruiter, Senna Smit, Merel Vingerhoeds, Sharon van der Voort, Dirk Wierenga, Bart Wierenga, Daniël de Winter.
Egmond aan den Hoef: Jet Dekker.
Egmond-Binnen: Coen Hoogeboom, Emma Lute, Rik Swart, Lindsey van Zandbergen.
Heemskerk: Isa Wouterse.
Heiloo: Patrick van Andel, Rick Bakker, Wessel Beemster, Toon Bolten, Mercedes de Bruijne, Sewints Dahi, Lars van den Dam, Daan Destombes, Ruben Drommel, Linde Heilig, Willem Hink, Tommie van der Horst, Bram Huijzer, Sem Jongerius, Siem Karels, Mikal Keuning, Bram Liefting, Scott Metzelaar, Thomas Opdam, Noa Overbeek, Ruben Scepanovic, Michelle Schouten, Michael Schouten, Menno van Senten, Koen Smits, Jason Sprenkeling, Jelle Stam, Tiana Stroet, Simon Twisk, Sabine de Vries, Thom de Vries, Myrthe Wols, Julian Zeeman.
Limmen: Larissa Boon, Jesse ten Cate, Madé Couwenberg, Jente Fopma, Maaike Groot, Amber van 't Hof, Annabel de Jonge, Joyce Kaandorp, Cody Kerssens, Roos Metselaar, Beau Min, Sanne van Putten, Caia Riet, Ena Rizvanovic, Rianne Rotteveel, Mick Sassen, Myla Schoonhoff.
Uitgeest: Emilia Bouwman, Mike van Coezand, Maartje Gabriels, Sander Groenink, Joppe Groot, Delano Hasselbaink, Sten Houthuyzen, Teun de Leeuw, Mayim Roelofs, Stefan Schot, Richard Spijkerman, Ferry van Tol, Sterre Vreeburg, Esmee Walsmit.
Velsen Noord: Marina Kramer.

Vervolg: Uitgeester zeilschip naar 'einde van de wereld'

De Riyal of Humble is gearriveerd in Schotland. Foto: Bert Albrink

De Riyal of Humble vertrok maandag 6 juni vanuit Akersloot richting de Hebriden, een uitgestrekte eilandengroep voor de westkust van Schotland. Aan boord de Uitgeesters Bert Albrink en Peter Sanders, Ton van den Brink uit Limmen en Akersloter Willem Burgering. Een televisie-uitzending van het programma 'Floortje naar het einde van de wereld', waarin Floortje Dessing een bezoek brengt aan het kleine eilandje Canna tussen de binnen- en buiten Hebriden, is de aanleiding van deze reis. Bert Albrink vertelt in De Uitgeester over de avonturen op zee.

"De weersvooruitzichten voor de lange oversteek richting Inverness zijn goed. Woensdagmorgen liggen de drukke scheepvaartroutes achter ons. Een lijntje met paravaan achter de boot uitgegooid, moet de makrelen verleiden om te happen en zo via de koekenpan in onze magen te belanden. Helaas... Het water is te koud, de boot vaart te snel of de makrelen zijn te slim? Als de wind aantrekt proberen we ze te lokken door onze maaginhoud aan de zee toe te vertrouwen. Maar eigenlijk hoeft zo'n vette vis van ons al niet meer; bij de bemanningsleden is de trek tot in het verste puntje van de tenen gezakt. Plotseling verschijnt een school dolfijnen uit het niets. Links en rechts schieten ze onder de boeg door. Ik kan hun rugvinnen bijna aanraken, wat een voorstelling maken zij ervan! Na ongeveer een kwartier zijn ze ineens weg. Gelukkig zijn zowel onze zeeziekte als ook de wind verdwenen."

Dolfijnen
"De Riyal of Humble is genoodzaakt op de motor verder te varen, via de Long Forties richting het stadje Peterhead. Dit ligt aan de zuidoostelijke punt van de Moray Firth. Firth betekent brede rivieruitloop en doet zijn naam eer aan. Een opengesperde bek (waar driekwart van Nederland in past) met diep in zijn keelgat Inverness. Het is dan ook een hele nacht en ochtend varen voordat de bemanning beide oevers in zicht krijgt. In een sterk stromend deel van de Inverness Firth staat een grote groep mensen met hun voeten in het water te turen. Ze spotten Bottlenose-dolfijnen, die hier voorkomen. Nergens in Europa schijnt deze soort zich zo dicht bij de kust op te houden. De combinatie van de heersende stroming en het aanwezige microklimaat en de diepe geul vlak langs de oever schijnt hier verantwoordelijk voor te zijn. Door de opkomende vloedstroom laat het schip zich tussen de dolfijnen door naar binnen drukken."

Voet aan wal. Cheers! Foto: Bert Albrink

Douchen
"Zaterdag 12 juni, aan het einde van de middag, ligt de Riyal of Humble vijf meter boven zeeniveau achter de eerste twee sluizen bij Inverness. Nog zevenentwintig sluizen te gaan tot aan Fort Williams. Het Caledonian Canal loopt langs de breuklijn van de Great Glen en verbindt de drie meren: Loch Ness, Loch Oich en Loch Lochy. Dit kanaal is tussen 1803 en 1822 gegraven zodat vissers voortaan veilig van de Atlantische Oceaan op de Noorzee konden komen en niet meer de gevaarlijke ronding van de Northwestern Highlands hoefden te ondernemen. Tegenwoordig staat het kanaal uitsluitend in dienst van de pleziervaart.
Na zes dagen zout water is douchen met gewoon water in Inverness een weelde. In de plaatselijke cafetaria blijkt geen zitgelegenheid te zijn, daarom eten we onze sausages met chips op de stoep van een drukke kruising. Wat er in onze magen zit verraadt zich de rest van de dag! Maar het zij de Schotten allemaal vergeven, het zijn ontzettend aardige, behulpzame en relaxte mensen. Na zes dagen 'kanaal' liggen we op 16 juni bij Fort Williams met uitzicht op de Ben Nevis, die in wolken gehuld is. Nog één zeiletappe van vijfendertig mijl, dan liggen we vrijdag 17 juni onder een lekker zonnetje bij Oban, waar Peter Sanders van boord zal gaan en op de trein naar Glasgow zal stappen. Oban is de eindbestemming van de eerste etappe van deze tour. Met zijn drieën gaan we verder om de Hebriden te verkennen. Op 4 juli komen we weer terug in Oban om Joke Albrink en haar zus Paulien op te pikken."

Zonnig kunstweekend met veel publiek

UITGEEST - De traditionele Kuilart-tentoonstelling van stichting De Nieuwe Kuil, waarbij werkstukken gemaakt door de deelnemers aan de creatieve cursussen van het afgelopen seizoen werden gehouden, was weer een groot succes. Ruim 860 mensen bezochten de tentoonstelling die gelijktijdig met de Uitgeester Kunstroute werd gehouden, van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juni.

Het publiek werd getrakteerd op mooie kunstwerken en prachtig kunstkijkweer: zonnig maar niet te warm. Vrijdagavond werd de tentoonstelling, onder grote belangstelling, door wethouder Tromp geopend. Na de opening zijn de prijswinnaars bekendgemaakt met betrekking tot het tentoonstellingsthema cultuur. Aan het begin van het seizoen is aan alle cursisten gevraagd om een werkstuk te vervaardigen dat hierop betrekking had. De docenten beeldende vorming van het Jac. P. Thijsse College in Castricum, Anke Scholder en Marieke van Nierop waren bereid gevonden om als onafhankelijke jury op te treden. Vergezeld van een door Anke spontaan uitgesproken juryrapportage werden de trofeeën en bijbehorend flesjes wijn aan de prijswinnaars uitgereikt.

In de categorie Schilderijen zijn dat geworden:

1. Marijke Noortman - acrylschilderij - Twee vrouwen met mantels;
2. Riek Koek - acrylschilderij - Vrouw met kind op de rug;
3. Lotte van Walstijn - acrylschilderij in pointillisme stijl – Cancandanseressen.        

In de categorie Overige kunstzinnige uitingen gingen de prijzen naar:
1. Sonja Barhorst - beschilderd porselein – tegeltableau - vrouw in wit bollenveld.                
2. Tineke Kramer - beschilderd porselein - Romeins godenbeeldje Victoria                        
3. Terry Mendes - beschilderd porselein – tegel in lijst - gesluierde vrouw

Fieneke de Beer, beschilderd porselein - bord met geisha, kwam in principe voor de tweede prijs in aanmerking. Zij ontving echter niet de bijbehorende trofee, aangezien zij deel uitmaakt van het bestuur van stichting De Nieuwe Kuil.                                

Publiekstrofeeën
Zoals ieder jaar werden de bezoekers van de Kuilart-tentoonstelling in de gelegenheid gesteld om, middels een invulstrookje, de drie meest aansprekende werkstukken in de twee categorieën aan te geven. Zo'n keuze maken blijkt voor een groot aantal bezoekers een hele opgave, want de drie lokalen worden meermalen bezocht, waarbij de werkstukken aandachtig worden bekeken. Erg blij is het bestuur met de reacties van de talrijke bezoekers (865 personen) over de mooie inrichting en het toegedichte hoge niveau van de werkstukken die bekeken konden worden.

De winnaars van de publiekstrofeeën, die na afloop van de tentoonstelling werden uitgereikt, zijn voor de categorie schilderijen:

1. Marion Frieser - aquarel - Aziatische vrouw - 205 voorkeurstemmen
2. Lotte van Walstijn - acryl - Cancandanseressen - 166 voorkeurstemmen
3. Lotte van Walstijn - acryl - Bootje op het water in avondrood - 160 voorkeurstemmen
4. Riek Koek - acryl - Moeder met kind op de rug - 129 voorkeurstemmen
5. Peter Hilversum - aquarel - Van nostalgisch dorpsgezicht - 127 voorkeurstemmen

De trofeeën voor de eerste, tweede en derde prijs gingen naar respectievelijk Lotte, Riek en Peter omdat per persoon slechts een ereprijs wordt uitgereikt en Marion deel uitmaakt van het bestuur van de stichting.

Bij de categorie Overige kunstzinnige uitingen (kleivoorwerpen/keramiek en beschilderd porselein) zijn de trofeeën gegaan naar:        

1. Sonja Barhorst - beschilderd porselein – vrouw in tulpenveld - 169 voorkeurstemmen
2. Barbara Blaeke - keramiek – bruine haas - 152 voorkeurstemmen
3. Marion Tervoort - beschilderd porselein – tegeltableau met pauwen - 144 voorkeurstemmen

Kunstroute van Uitgeest
Naast De Kuil konden mensen het afgelopen weekend dertien andere expositielocaties bezoeken. Drommen fietsende dorpelingen maar ook een groot aantal bezoekers vanuit de omringende regio waren druk met elkaar in gesprek over hetgeen zoal te zien was. De mooie folder van Studio Miller/Mastersign Uitgeest met foto's, locatie-informatie en routebeschrijving vond gretig aftrek bij de veertien locaties of was reeds eerder bij de verspreidingsadressen afgehaald. Werkstukken van een aantal nieuwe, landelijk bekende exposanten, zoals Tejo Hendriks uit Oosthuizen met portretten in het jeugdhuis, Wout Wachtmeester (Dalerpeel, Friesland) met personages in lichtcontrast in Het Regthuys, Ger Zaagsma (Wormer) met o.a. vergezichten en Peter Sluijter (Limmen) met bronzen beelden in het gemeentehuis, waren het aanschouwen meer dan waard. De enthousiaste reacties van het publiek geven het organisatiecomité alle reden om in 2017, mits voldoende financiële middelen beschikbaar komen, de traditie van de Kunstroute van Uitgeest in ere te houden. Voor dit jaar bedankt de organisatie haar donateurs die het mogelijk maakten om de kunstroute van Uitgeest te kunnen organiseren.

Kriebels
Mocht u, na het aanschouwen van zoveel creatieve resultaten, ook de kriebels krijgen om in een gezellige sfeer, onder vakkundige leiding, deel te nemen aan een van de cursussen, waarvan de meeste in september van start zullen gaan, dan kunt u het nieuwe cursusprogrammaboekje van De Nieuwe Kuil afhalen bij o.a. het gemeentehuis en de bibliotheek. Aanleg voor tekenen en/of schilderen is prettig, maar zeker niet noodzakelijk. Met aan te leren basisprincipes weten de docenten u tot veelal fraaie resultaten te brengen. U kunt zich rechtstreeks aanmelden bij de in het boekje vermelde docenten. Meer informatie over de cursussen en overige activiteiten is te vinden op de website www.denieuwekuil.nl of te verkrijgen bij het secretariaat van Stichting De Nieuwe Kuil, Anneke Heijne, Meerpad 2 in Uitgeest.

(Foto's: Aukje Verlinden)

Lumen Uitvaart Gids naar een bewust afscheid

Joan in de afscheidshuiskamer aan de Castricummerweg 4.

Joan van de Ven, tel. 06-20822260, www.lumenuitvaart.nl

UITGEEST - Lumen betekent licht. Op een heldere, verwarmende manier proberen de uitvaartbegeleidsters van Lumen Uitvaart een gids te zijn in de dagen tussen overlijden en de uitvaart.

Joan van de Ven (51) uit Uitgeest startte op 1 april 2009 haar uitvaartonderneming. Inmiddels is Lumen Uitvaart uitgebreid met drie freelance uitvaartbegeleiders: Annet Peetoom, Lisette Verheijen en Anne Smaal. Uitgangspunt is dat mensen met één uitvaartbegeleidster te maken hebben, zodat een vertrouwensband kan ontstaan. Joan van de Ven: "Bij het maken van weloverwogen keuzes hoort onlosmakelijk tijd. De dagen tussen overlijden en uitvaart zijn hectisch, er moeten veel beslissingen genomen worden in korte tijd. Wij vinden het belangrijk dat degenen die achterblijven zoveel mogelijk de tijd en ruimte krijgen om bewust hun keuzes te maken. Als men bewust kiest zal het afscheid uiteindelijk passend zijn bij de persoon en bij degene van wie afscheid genomen moet worden. Het is de bedoeling om mensen te begeleiden naar een zo persoonlijk mogelijk afscheid waaruit zij troost en kracht kunnen putten om verder te gaan."

Kinderen
"Wij vinden het van groot belang om ook de kinderen te betrekken bij het afscheid nemen. De dood kan kinderen onzeker maken en veel vragen oproepen. In de drukke dagen na een overlijden is hier niet altijd tijd en aandacht voor. Wij hebben een grote collectie (prenten)boeken over de dood en afscheid. Die kunnen mensen lenen om het verdriet bespreekbaar te maken, wat erg belangrijk is voor de verwerking" aldus Joan.
Lumen beschikt over een eigen afscheidshuiskamer in het Jeugdhuis, gelegen naast de protestantse kerk in Uitgeest. De kamer is ingericht als huiskamer, waar men dankzij een codeslot alleen, met familie of met vrienden ongestoord op ieder tijdstip naar binnen kan. Dagelijks wordt de opbaring, net als bij een thuisopbaring, gecontroleerd. Men kan er ook rouwbezoek ontvangen, net zoals dat thuis zou gaan. Indien een condoleance-avond gewenst is, dan kan het zaaltje naast de afscheidshuiskamer of de kerk daarvoor geregeld worden. Op deze manier ervaart men toch dezelfde voordelen als van een thuisopbaring, namelijk in ongestoorde nabijheid op ieder gewenst moment.

Transparantie
Een ander onmisbaar aspect bij het maken van bewuste keuzes is transparantie. Betrokkenen worden helder en duidelijk voorgelicht over de verschillende keuzemogelijkheden en wat de consequenties van deze keuzes kunnen zijn, ook in financieel opzicht. Het is altijd mogelijk om kosteloos en vrijblijvend een gesprek te hebben over de eigen uitvaart of over het afscheid van een naaste. Dit kan wanneer het afscheid nabij is, maar ook wanneer men gewoon graag de dingen op tijd besproken wil hebben. Van dit gesprek wordt een verslag met een kostenoverzicht gemaakt zodat degene niet voor verrassingen komt te staan. Joan: "Ongeacht waar men lid van is of verzekerd is, in de keuze van de uitvaartonderneming is men vrij. Bij twijfels of vragen, kan ik of een van de andere medewerksters naar de persoonlijke situatie kijken en een eerlijk advies geven."

(Tekst + foto: Anita Webbe)

Hollandse Nieuwe happen in café De Bonte Vivant

De Bonte Vivant is er opnieuw in geslaagd om Papa John te strikken voor het haring happen.

UITGEEST - Feest-, sport- en pretcafé De Bonte Vivant organiseert komende vrijdag 1 juli wederom een oer-Oudhollands feestspektakel: haring happen. En dit jaar zelfs Hollandse Nieuwe. Omdat deze horeca-onderneming immer haar culinaire uitstraling wil behouden, is men er wederom in geslaagd chef-kok Papa John te strikken. Hij gaat de haringen op professionele wijze schoonmaken. De lichte ziltheid van deze heerlijke Hollandse Nieuwe maakt wel dorstig. Gelukkig wordt in De Bonte Vivant rijkelijk bier geschonken, waaronder een aantal speciaalbieren. Papa John heeft overigens het advies gegeven om na het haring happen een pepermuntje in te nemen. 'Wel zo fijn voor je vriendje of vriendinnetje' , gaf hij met een knipoog aan. Iedereen is welkom vanaf 16.00 uur in café De Bonte Vivant aan de Middelweg 180.

Eclipse dé sensatie op Uitgeester kermis

Durfals kunnen hun hart ophalen in de Eclipse. .

UITGEEST - Nog maar enkele dagen en dan barst de jaarlijkse kermis weer los. Net als andere jaren zal er weer een keur aan attracties staan opgesteld op het kermisterrein aan de Castricummerweg. Daaronder bevinden zich een reeks vertrouwde gezichten maar er worden steevast ook een aantal voor Uitgeest geheel nieuwe attracties begroet. Enkele daarvan zijn absolute blikvangers. Zo waren er in het verleden de Crazy Mouse Achtbaan, Booster Maxxx of Around the world. Laatstgenoemden zijn ook letterlijk hoogtepunten en kondigen de kermis al van verre af aan.
Ook bij deze editie is de organisatie erin geslaagd om zo'n mega-attractie te contracteren middels de komst van de Eclipse van de familie Korten. "Een beest van een machine", zoals de kenners hem graag aanduiden. Met zijn bijna vijftig meter hoogte is daar niets teveel over gezegd. De Eclipse kan het best vergeleken worden met een enorme zwaaiarm die vastzit aan een lange mast. Aan het uiteinde is een gondel geplaatst waarin maximaal acht personen kunnen plaatsnemen. Na het sluiten van de veiligheidsbeugels starten de motoren en vangt met het heen en weer zwiepen van de arm een heuse ruimtereis aan. Een enorme propeller die achter de gondels is geplaatst geeft nog meer impact aan de beleving en zoeft dreigend over de hoofden van de toeschouwers. Steeds hoger slaat de arm uit totdat het moment aanbreekt waarom de arm en gondel met passagiers volledig over de kop gaan. En of dat nog niet genoeg is blijkt dan dat ook de gondel waarin is plaatsgenomen om haar eigen as kan draaien. Met een snelheid van soms bijna honderd kilometer per uur rondtollend drukt de 4G kracht die dan wordt bereikt de passagiers stevig in hun stoel. Durfallen en echte sensatiezoekers kunnen met een ritje in de Eclipse hun hart ophalen. Zij worden op hun wenken bediend. Ook een ritje meemaken op duizelingwekkend grote hoogte? De kermis in Uitgeest gaat zaterdag 2 juli van start en zal duren tot en met woensdag 6 juli.

Klimmen en klauteren bij Monkey Town Uitgeest

Weer of geen weer, bij Monkey Town Uitgeest is het altíjd leuk spelen. Foto: Monkey Town Uitgeest

UITGEEST - Monkey Town Uitgeest, het indoorspeelparadijs in oerwoudsetting, is gevestigd aan de Molenwerf 20. Kinderen van 0 tot 12 jaar kunnen hier klimmen, klauteren, door tunnels kruipen, van diverse glijbanen glijden, springen op trampolines, voetballen in de voetbalkooi of lekker rondkruipen in een van de twee aanwezige ballenbakken. Ook het ruimtelijk inzicht wordt gestimuleerd door het kunnen bouwen van constructies in de Legoblokkenhoek. Als speciale attractie kunnen kinderen groter dan 1,25 meter een rondje 'vliegen' in de Luna-Loop-attractie. Voor de allerkleinste gasten is er de speciale peuterhoek, voorzien van een ballenbak, ballenblazers, klim- en klauterkussens en allerlei spellen. De peuterhoek is voor de ouders overzichtelijk ingericht en heeft een aparte ingang.
Begeleiding is verplicht maar mag gratis mee naar binnen (18 jaar of ouder) en wordt verwend met een kop verse koffie, fijne stoelen en gratis Wifi. De Monkey-menukaart biedt de kinderen en ouders een ruime keuze aan eet- en drinkmogelijkheden.
Monkey Town Uitgeest is in de zomervakantie (18 juli t/m 26 augustus 2016) alle dagen geopend. Als speciale proef is Monkey Town Uitgeest deze zomer dagelijks van 9.00 uur tot 14.00 uur geopend. Zo kunt u op warme dagen vanaf 9.00 uur de kinderen nog even koel laten spelen voordat u naar het strand of het meer toegaat. Bij minder weer, regen en temperaturen rond of onder 20°C zullen de deuren vanzelfsprekend pas om 18.00 uur sluiten. Voor de dagelijkse actuele openingstijden kunt u de website www.monkeytown.eu/uitgeest raadplegen.

Feest bij 't Portiertje en Buona Sera

UITGEEST - Zaterdag barst de kermis los in Uitgeest. Bij café 't Portiertje en Buona Sera ook dit jaar weer een grote feesttent en bandjes. Het feest begint zaterdag met een boerenkermis in de tent, met een rodeostier en - wie kent haar niet - Country Wilma. Deze gezellige zangeres bruist van de energie. Een goed begin van vijf dagen kermisplezier! De zaterdagavond start in 't Portiertje start met een optreden van Foute Boel en later komt #OJKB#. Dit deejaykoppel maakt er een groot feest van voor jong en oud. #OJKB# speelt vooral 80's- en 90's-muziek. Zondag begint lekker op tijd met, bij zo`n beetje iedereen bekend, het hooivorkdarten. Dit evenement op zich behoeft geen uitleg; alleen op tijd inschrijven want meedoen is wel het leukste. 's Avonds staat de band La Stampa op het podium. Zij begint om 18.00 en gaat door tot 1.00, want deze band kan als geen ander een hele avond de tent op z'n kop zetten. Binnen draaien de voor iedereen bekende dj's. Zo is dj Dolphin ook weer aanwezig. Maandag de after-deun met Dolphin, ook weer zoals elk jaar om 11.00 en de bedoeling is om dit de hele dag vol te houden. Dinsdag was altijd een rustdag, maar dit jaar niet. Vorig jaar begon 't Portiertje met Beer Pongen. Dat was zo'n succes dat dit ook nu weer op het programma staat. Wat moet je anders op de dinsdagmiddag. Ook hiervoor geldt: schrijf je in want meedoen is veel leuker dan alleen kijken. De wat oudere Uitgeesters kunnen rock-'n-rollen met de Uitgeester JJ & The Fatcats in Buona Sera. Wat natuurlijk ook leuk voor jongeren is. Het kermisfestijn wordt afgesloten met een optreden van de feestband Giga. Deze coverband gaat er een afsluiter van maken die nog twee dagen in je hoofd zit. En dan is het alweer voorbij. Het team van 't Portiertje wenst iedereen een reuzegezellige kermis. En wie een kermisshirt wil van 't Portiertje: wees er snel bij want op=op.

Kermis bij Klaas

UITGEEST - Drie weken is Café Restaurant Klaas inmiddels geopend en de horecagelegenheid mag gerust spreken van een vliegende start. "Vele Uitgeesters hebben wij al mogen verwelkomen en de reacties zijn overweldigend!", aldus het team van Klaas. Bij Klaas kunt u van donderdag tot en met maandag vanaf 17.30 uur terecht voor diner en vanaf 22.00 uur zonder reservering voor een mooie gin-tonic, een goed glas wijn of een fijn speciaalbiertje met passend borrelgarnituur. Tijdens de Uitgeester kermis, die aanstaande zaterdag begint, is de keuken gesloten. De bar daarentegen draait op volle toeren. Buiten, aan de voorkant van Klaas, staat een grote tent waar het van zaterdag tot en met woensdag elke dag gezelligheid troef is. Binnen is het restaurant omgetoverd tot café en gaat het dak eraf! Vanaf zaterdag 9 juli is Klaas weer geopend voor diner. Eigenaar Niek: "Blijft u vooral reserveren via de website www.klaasuitgeest.nl. Tot ziens bij Klaas!"

Zomerfestival Marquette in teken van Jheronimus Bosch

Yorick van Norden, 'bitterzoete' singer-songwriter.

HEEMSKERK - Onder de groene hemel, in de blauwe zon... vindt zondag 3 juli van 12.30 uur tot 17.30 uur het jaarlijkse Zomerfestival Marquette plaats. Geïnspireerd door Jheronimus Bosch is landgoed Marquette op deze zondagmiddag het toneel van straattheater, cultuur en fantastische bands. Heerlijk luieren in het gras en genieten van de smaken en geuren van de zelf meegebrachte picknickmand of van de plaatselijke verkrijgbare lekkernijen, terwijl de klanken van bekende bands je oren bereiken. Voor jong en oud is er van alles te beleven op het gebied van natuur, cultuur, kunst en muziek.

In 2016 is het 500 jaar geleden dat Jeroen Bosch, ook wel Jheronimus of Hiëronymus genaamd, overleed. Ook tijdens zijn leven was Jeroen Bosch een beroemde schilder en kunstenaar. Hij staat vooral bekend om de fantasiefiguren in zijn werken waarbij de natuur een belangrijke plaats inneemt. Alles tussen hemel en aarde vormt een onuitputtelijke inspiratiebron voor Jeroen Bosch. Veel van deze elementen zijn te herkennen tijdens het Zomerfestival Marquette op zondagmiddag 3 juli aanstaande.

Zomerpodium Heemskerk en PWN slaan wederom de handen ineen om een festival voor bezoekers van alle leeftijden neer te zetten, waar de sfeer ongedwongen, de toegang gratis en iedereen welkom is. De boswachters van PWN en de aanwezige (natuur-)organisaties vertellen je alles over de natuur, je komt veel te weten over het zuiveren van kraanwater door het spelen van het Kraanwaterspel en kinderen mogen de PWN-monteur helpen met 'Kraantje Drukken'. Op het muziekpodium verschijnen landelijke bekende bands zoals Marten Fisher, Yorick van Norden en een swingende verrassing als afsluiter. Dus tot 3 juli in Heemskerk!

Kijk ook op www.zomerpodiumheemskerk.nl.

Zomer in het Pieter Vermeulen Museum

In het Pieter Vermeulen Museum kom je deze zomer alles te weten over dino's.

DRIEHUIS - In de eigen omgeving iets leuks doen deze zomer? Bij het Pieter Vermeulen Museum in Driehuis is van alles te beleven. Je kunt er de spannende tentoonstelling 'Dino's' bezoeken. Maak kennis met de verschrikkelijke Tyrannosaurus Rex en voel aan zijn tanden en klauwen! Ga aan de slag met het skelet van een Allosaurus, compleet met inzetbotten (op ware grootte). Bekijk de sporen in de dino-voetstappenbak en graaf naar fossielen in de opgraafbak. Deze doe-dino-expositie is gemaakt voor kinderen tussen de 2 en 14 jaar. In een echt dinosaurusdecor, met levensgrote modellen, is er veel te leren, te beleven en vooral te doen!
Voor wie liever naar buiten gaat is er een natuurpad of gps-wandelroute. Het natuurpad is leuk voor wat jongere kinderen. In de tas die je meekrijgt zit alles wat je nodig hebt om samen opdrachtjes in het park achter het museum te maken. De gps-route leidt langs de 22 bomen van de Keltische bomenhoroscoop. Je komt je eigen boom dus ook tegen! Het huren van het GPS-apparaat kost maar € 5 en het horoscopenboekje, dat naast de materialen en opdrachtenboekje in de tas zit, mag je na afloop houden.
Elke woensdag kun je onder begeleiding van vrijwilligers zelf dino's knutselen en in augustus is er iedere woensdagmiddag om 13.00 uur een poppenkastvoorstelling.

Pieter Vermeulen Museum, Driehuizerkerkweg 34d, 1985 EL Driehuis. Tel. 0255 – 536726, e-mail: info@pieter-vermeulen-museum.nl, www.pieter-vermeulen-museum.nl.
Openingstijden: wo, vrij, zo: 13.00 – 17.00 uur. Tijdens schoolvakanties: di t/m vrij en zo: 13.00 – 17.00 uur. Groepen op afspraak. Feestdagen gesloten.
Tarieven: volwassenen: € 3,00, kinderen (3 t/m 12 jr): € 2,50. 65+ en CJP: € 2,50. Vrienden 50% korting. Museumkaart niet geldig. Groepen kinderen (vanaf 15 personen): € 2,00. Groepen kinderen uit Velsen (vanaf 15 personen): € 1,50.

Mysterie Brederode in Huis van Hilde

De mensfiguren van Brederode. Foto: Huis van Hilde

CASTRICUM - De nieuwe tentoonstelling Mysterie Brederode die vanaf 1 juli in Huis van Hilde te zien is, belicht wat we weten en vooral ook wat we niet weten over het adellijk echtpaar Willem van Brederode en zijn vrouw Hillegonda van Voorne. Heeft Willem, een van de belangrijkste ridders in de dertiende eeuw, Kasteel Brederode bewoond? Wat vertelt hun graf ons en welke informatie heeft skeletonderzoek opgeleverd? Wie waren de kinderen in het graf? De tentoonstelling toetst de romantische overlevering aan archeologisch bewijs en presenteert vondsten die het kasteelleven in die tijd illustreren.

De skeletten van Willem en Hillegonda van Brederode liggen in de vaste tentoonstelling van Huis van Hilde en hun gezichten zijn met forensische technieken gereconstrueerd. Het verhaal over dit echtpaar, en over de Van Brederodes in het algemeen, is echter verre van compleet. De familie speelde tot in de zestiende eeuw een bijzondere rol in de Nederlandse geschiedenis. Bekend is dat Willem van Brederode (1226-1285) in 1248 met Willem II van Holland mee op veldtocht tegen opstandelingen in het Ruhrgebied ging, en dat hij in 1256 ten strijde trok tegen de West-Friezen. De vraag is echter of we meer van zijn persoonlijke geschiedenis kunnen reconstrueren. De weinige archeologische vondsten geven geen goed beeld; bovendien doen er tal van romantische verhalen de ronde over de Van Brederodes.

Ruïne van Brederode
Waren Willem en Hillegonda wel de eerste bewoners van het Kasteel Brederode? Wat vertellen de archeologische vondsten ons hierover? Van een adellijke familie verwacht je luxe objecten te vinden, maar zijn die er ook? De tentoonstelling laat aan de hand van vondsten zien hoe het er op het kasteel aan toe ging. Zo is er eet- en drinkgerei uit die tijd en een deel van een mozaïekvloer uit een van de kasteelruimten. De stamboom van de familie Van Brederode, geïllustreerd met afbeeldingen van munten, brengt de familie tot leven. Opmerkelijk was de vondst, in 1967 tijdens een opgraving bij de Engelmunduskerk in Velsen-Zuid, van de voormalige Brederodekapel met daarin vele graven. Daar werd ook een fraai versierde grafzerk met de afbeelding van een ridder en zijn vrouw aangetroffen. Daaronder bevonden zich twee bakstenen graven met de skeletten van Willem en Hillegonda. Deze vondst heeft veel informatie opgeleverd, maar ook weer vragen opgeroepen. Hillegonda is naar alle waarschijnlijkheid een natuurlijke dood gestorven op 72-jarige leeftijd. Maar wat voor leed viel Willem, die op 49-jarige leeftijd overleed, ten deel? En wat doen de skeletresten van kinderen in dat graf?

Extra's
In de tentoonstelling worden zoveel mogelijk feiten en vondsten gepresenteerd. Films illustreren het onderzoek naar de geschiedenis van de familie en de gezichtsreconstructies die van Willem en Hillegonda zijn gemaakt. Voor wie het allemaal nog eens na wil lezen is er een gratis brochure. Ook staan er vier lezingen over verschillende aspecten van de Brederodes gepland (Hildes Lezingen op 7 en 28 september, 2 en 30 november). In Hildes Heerlykhyd is een speciaal Brederode-menu verkrijgbaar. De tentoonstelling kwam tot stand met steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de provincie Noord-Holland, en wordt gehouden in het kader van het Brederodejaar 2016; tal van instellingen en verenigingen organiseren dit jaar activiteiten en presentaties rond deze familie. Mysterie Brederode is t/m 25 september 2016 in Huis van Hilde te zien.

De Zien's got Talent

UITGEEST - Kun je jongleren met alles wat los en vast zit? Prachtig dansen, of zing je met je vrienden de sterren van de hemel? En wil je dat aan heel Uitgeest laten zien? Geef je dan op voor 2 juli voor De Zien's Got Talent, zaterdag 9 juli. De act mag maximaal vier minuten duren. Je mag uiteraard van alles doen. Van zingen, playbacken en dansen tot goochelen of een act met je huisdier. Deelname is gratis en ook voor het publiek is de toegang vrij. Ouders, opa's en oma's, broertjes en zusjes; iedereen is welkom. Op de website van het zwembad, www.zwembad-dezien.nl, kun je meer hierover lezen.

Muziek op het water

Foto: Anita Webbe

UITGEEST - Er heerste een zeer goede sfeer afgelopen zaterdagavond bij het Schippersrijk. Wegens jaarlijks succes werd wederom Muziek op het Water georganiseerd. Het was gezellig druk rondom de buitentap en op het terras speelde dit jaar de band Marsha & Friends de sterren van de hemel met zeer gevarieerde muziek, van Nederlandstalig tot rock, van de oude hits uit de jaren '70 tot aan de hits van nu.

Politienieuws

Auto's te water
UITGEEST - De bestuurder van een personenauto verloor op 21 juni omstreeks 2.00 uur de macht over het stuur op de Tolweg. De auto kwam in de berm en sloeg over de kop en kwam op zijn kop in de naastgelegen sloot terecht. De wagen zakte weg totdat er nog maar twintig centimeter ruimte over was voor de beide inzittenden om adem te halen. Zij werden door de brandweer uit hun benarde positie bevrijd. De bestuurder is voor nader onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis. Daar werd in verband met alcoholgebruik een bloedproef van hem afgenomen.

Autobrand
UITGEEST - Een auto die geparkeerd stond aan de Hogeweg brandde donderdag 23 juni uit. Dit gebeurde rond 00.30 uur. De achterzijde van de auto stond volledig in brand en moest door de brandweer worden geblust. Enkele in de buurt geparkeerde auto's moesten worden verplaatst. Bij de auto werden resten van aanmaakblokjes aangetroffen. Na onderzoek bleek de brand vermoedelijk te zijn veroorzaakt door een inwoner van Uitgeest. Deze is kort hierop aangehouden in zijn woning.

Inbraak
UITGEEST - Bij een huis aan de Langebuurt werd 24 juni om 00.55 uur ingebroken. Een ruitje aan de voorzijde van de woning werd ingeslagen. Werd een ruitje aan de voorzijde van een woning ingeslagen. Via de ontstane opening werd een portable speaker weggenomen.
Tussen 24 en 26 juni werd tijdens de afwezigheid van de bewoner ingebroken in een woning aan de Sluisbuurt. De dader verschafte zich de toegang door een raam te forceren. De gehele woning werd doorzocht. Het is nog niet duidelijk wat precies wordt vermist.

Snorren zonder rijbewijs
UITGEEST - Een jongen werd 25 juni om 21.00 uur aangehouden nadat hij zonder rijbewijs op een snorfiets reed. Hij kreeg een bekeuring.

Openbare dronkenschap
Na horecabezoek, 20 juni om 1.10 uur op de Langebuurt, stapte een man in zijn bedrijfsbus. Bij het wegrijden raakte hij een paaltje. Omdat de weg afgezet was in verband met wegwerkzaamheden kon hij niet verder en wilde hij zijn weg lopend vervolgen. Hierbij werd hij vervolgens echter aangehouden. Bij de ademanalyse op het politiebureau blies hij 1095 ugl. Zijn rijbewijs is ingevorderd en er wordt proces-verbaal opgemaakt.

Word ook Vriend van De Uitgeester

U kunt De Uitgeester nog steeds steunen door Vriend van De Uitgeester te worden. Voor een bedrag van € 12,50 (méér mag ook!) profiteert u van allerlei extra's, zoals de krant wekelijks gratis in uw mailbox, een gratis Doeltreffertje, voordeel bij plaatselijke winkels en restaurants, bij concert- en theaterbezoek en winacties. Aanmelden kan via www.vriendenvandeuitgeester.nl.

Kermisaanbieding Enorm Siro

Zet de bloemetjes buiten met deze kermisaanbieding! 2 zakken potgrond voor slechts 2 euro, alleen voor Vrienden van De Uitgeester.

De normale prijs van 2 zakken potgrond (20 liter) is 3,98 euro, u ontvangt dus een korting van 50%. Deze aanbieding is de hele maand juli 2016 geldig bij Enorm Siro.

Zomeraanbieding Bakkerij Putter

Zomeraanbieding voor de Vrienden van De Uitgeester: een spijsbrood van Bakkerij Putter voor slechts 5 euro!

De normale prijs van een spijsbrood is 6,95 euro, u ontvangt dus een korting van ruim 25%. Deze aanbieding is de hele maand juli 2016 geldig bij Bakkerij Putter in Uitgeest.

Vrienden van De Uitgeester ontvangen voor beide aanbiedingen deze week de kortingsbon per e-mail. Heeft u deze niet ontvangen en wilt u wel gebruik maken van de aanbieding? Neem dan contact met ons op via info@uitgeester.nl. Of geef uw e-mailadres door via het contactformulier op de website www.vriendenvandeuitgeester.nl.

Auto met gezin te water langs N203

Foto: 112-Uitgeest

UITGEEST - Een auto met drie inzittenden, waaronder een baby, en twee honden is vanochtend rond 6.35 uur in een sloot beland langs de N203. Onder andere brandweer Uitgeest, Wormerveer en de brandweerduikers van Velsen werden met spoed naar het ongeval gestuurd. De inzittenden konden op eigen kracht de auto verlaten en raakten niet gewond. Door het vroege tijdstip leverde het ongeval weinig overlast op voor het overige verkeer. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit de berm gehaald en afgevoerd. De oorzaak van het ongeval is niet bekend.

Maalboek van een poldermolen – 72

Foto: Edwin Blok

In de rubriek Maalboek van een poldermolen doet molenaar Edwin Blok elke maand verslag van het reilen en zeilen rond molen De Dog. Deze week aflevering 72.

Stan is regelmatig bezig met zijn molentjes. Hij repareert ze, neemt ze in onderdelen mee naar huis, om samen met zijn vader aan de slag te gaan. Ze hebben bijvoorbeeld voor het dubbele spinnetje nieuwe wieken gemaakt. Dat ontbrak nog nadat het verplaatst was naar het pad wat naar de molen loopt. De kap van een ander molentje van Stan was opgeknapt, de wieken waren er ook, maar die konden nergens aan vastgemaakt worden. Een bovenas ontbrak. Nu vroeg Stan aan mij of ik een oplossing had. Na wat peinzen en zoeken had ik die gevonden. Vier vierkante plaatjes en een draadeind M8 brachten uitkomst. Het draadeind wordt met twee moeren stevig aan het onderste plaatje vastgemaakt. Vervolgens een plaatje, een roede, een plaatje, de tweede roede, en eindigend met het vierde plaatje. In elk plaatje heb ik vier gaten geboord om ze te kunnen koppelen. Lijkt makkelijk, bleek het toch niet te zijn. Het is natuurlijk wel gelukt, het draadeind bleek echter zo lang dat er achterin de kap van het molentje nog een extra gat geboord moest worden. Een beetje een timmermansoog en het zat er in. Stan blij. Het was echter toch niet zo'n succes, de hekkens van de wieken waren zo beroerd gemaakt dat het niet of nauwelijks draaide. Een latere zorg, eerst een leven redden, in dit geval van een vis. In de afvalbak van het gemaal stond een laagje water, en terwijl ik daar langs liep zag ik plots wat beweging. Het bleek een snoek van veertig centimeter, die dappere pogingen deed het vege lijf te redden. Het was een hopeloze strijd, daarom heb ik het slachtoffer er met de putemmer uitgeschept, even in de molen laten zien, en toen vlug in het water vrijgelaten. Voor de aalscholver die op dat moment op de wiek zat net even te groot. Die gaan eerder af op de kleinere voorntjes en witvis. Aalscholvers zijn trouwens alom vertegenwoordigd bij de molens. Op de wieken van de Kat heb ik er elf tegelijk geteld. Nu ik toch aan het scheppen was in de bak kon ik meteen wel doorgaan aan de volgende klus: het dichtmaken van een groot gat naast de vijzelkom. Afmetingen: één meter bij vijftig centimeter bij vijftig centimeter, tegen de beschoeiing en onder de overloop, en zodoende nauwelijks zichtbaar. Ontstaan bij de werkzaamheden vorig jaar. Zou eigenlijk volgestort moeten worden met zand, echter zoveel zand hebben we niet. Wel waterplanten uit de bak, als ik die in het gat stort vergaat het vanzelf tot zand. Drie keer heen en weer met de kruiwagen, en de klus was geklaard. En het ruimt in de bak nog lekker op ook. De kruiwagen staat binnen in de molen klaar voor gebruik naast een grijze kist. Deze grijze kist is gevuld met allerlei gereedschap, in de herkomst van deze kist komt een molen uit West Zaandam boven water. Dat is de Huisman. Het is een klein molentje dat vanaf 1769 voor het eerst als molen bekend was, staande aan het Blauwe Pad, bovenop een huis. Heeft een aantal functies gehad, achtereenvolgens snuifmolen, mosterdmolen en zaagmolen. Uit de laatste functie is de grijze kist afkomstig, het zaagde voor een kistenmakerij. De Huisman werd in 1955 verplaatst naar de Zaanse Schans en geplaatst op de schuur van pakhuis de Haan. Vrij kort geleden is deze schuur aangepast aan de situatie als die op het Blauwe Pad, dat wil zeggen een vierkante onderbouw. De herkomst van de kist is dus bekend, de herkomst van bepaalde gereedschappen uit de kist niet. Wat te denken van een hamer die aan beide zijden een soort beitel heeft, die ook nog eens 45 graden gedraaid ten opzichte van elkaar zitten. Lang leve internet, na 33 pagina's met allerlei hamers kwam ik erachter dat het een ketelbikhamer is. Dat is een hamer die gebruikt wordt om bij het lassen binnen in een ketel bramen af te slaan. Wordt niet meer zo vaak gebruikt volgens een deskundige die jarenlang dit soort hamers verkocht heeft. De lasbikhamer heeft deze hamer verdrongen. En een ronde beitel die veel wegheeft van een beitel die door klompenmakers gebruikt wordt. Maar toch zit er dan weer een eigenaardigheidje aan de beitel die dat weer tegenspreekt. Schaven in allerlei soorten en maten. Een aantal haarhamers met haarspitten. De kist staat voorlopig in de Dog, maar niet voor lang. In een plaatselijke supermarkt raakte ik aan de praat met een mevrouw die kenbaar maakte dat ze werkzaam is in molen de Huisman als vrijwilliger. Ik vertelde over de kist, en zij zou dit aan de molenaar van de Huisman doorgeven. Met als gevolg dat deze molenaar enkele weken later bij de Dog voor de deur stond. De kist is aan hem toegezegd, alleen voor vervoer moest nog even gezorgd worden. Daar zullen we dan maar op wachten.

Edwin Blok

"Met Vier Het Leven voel ik me net de koningin"

Senioren genieten van culturele uitjes dankzij de steun van Stichting Vier Het Leven. Foto: Reinout van Roekel

REGIO - Wat tien jaar geleden begon als een sympathiek lokaal initiatief van twee vrouwen in Huizen is inmiddels aan een opmars door heel Nederland bezig: Stichting Vier Het Leven. Een stichting die dankzij de begeleiding van vele vrijwilligers, senioren in staat stelt een avondje uit te gaan. En die onlangs door de ANWB-vakjury uitgeroepen is tot "meest maatschappelijke uitje van 2016".

Door de vergrijzing zijn er veel alleenstaande ouderen die het niet leuk vinden alleen op pad te gaan. En die niet altijd iemand hebben die mee wil of kan. Bovendien is er een groep die zich fysiek kwetsbaar voelt maar prima uit de voeten kan als hem of haar een arm geboden wordt. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers die de stichting heeft weten te enthousiasmeren (landelijk 1600 vrijwilligers) worden ouderen weer in staat gesteld gezellig een avondje uit te gaan: naar het theater, een mooie balletvoorstelling, opera, concert of cabaret. In deze regio zijn dat bijvoorbeeld Het Kennemer Theater, Stadsschouwburg Velzen en voor de Corso Bioscoop in Castricum.

Samen beleven
Anne Marie Koster, regiocoördinator Noord-Holland: "In de afgelopen tien jaar zijn in heel Nederland ruim 80.000 keer ouderen met ons een middag of avond uit geweest. Onze gastvrouwen en gastheren (allemaal vrijwilligers) vallen op door hun warmte, hun geduld en hun gezelligheid. Het zijn zelf ook allemaal kunst- en cultuurliefhebbers dus we kunnen vol trots zeggen: bij ons hebben we een wachtlijst van vrijwilligers. Zo leuk vinden ze het om dit te doen, zo dankbaar werk is het ook. We halen de mensen thuis op, rijden naar het theater en regelen alles wat met het parkeren van de auto te maken heeft. We brengen iemands jas naar de garderobe, halen een kopje koffie, begeleiden onze gasten naar een speciaal gereserveerd Vier Het Leven-tafeltje. En in de pauze en na afloop is er alle gelegenheid om na te praten. Het mooie van onze uitjes is dat we de voorstellingen echt sámen beleven. We zien mensen opbloeien, vooral mensen die wel graag uit zouden willen maar niet goed weten met wie. Ik heb eens iemand horen zeggen: 'Ik voel me dankzij jullie een avondje net de koningin!' Dat is ook ons streven: mensen uit hun isolement halen, een klein clubje waar je een avond lang bij hoort. Bij wie je je echt welkom voelt, waarmee je ongecompliceerd kunt genieten. Ook voor mensen die moeilijk lopen, een rollator hebben of in een rolstoel zitten zetten onze vrijwilligers zich graag in."

Het komende najaar bezoekt Vier het Leven onder andere de nieuwe show van Tineke Schouten en de cabaretvoorstelling van Marc-Marie Huijbregts. Ook films, toneelstukken, opera- en jazzvoorstellingen staan op het programma én een bezoek aan het Frans Halsmuseum in Haarlem. Het volledige programma kunt u aanvragen via 035 – 5245156 of info@4hetleven.nl. U vindt de voorstellingen ook op www.4hetleven.nl.

FC Uitgeest gastheer voor AZ

Krijgt Ferdy Druijf speelminuten op het oude nest? Foto: Jarrik Bijsterbosch

UITGEEST - FC Uitgeest is zaterdag 9 juli gastheer voor AZ. Dan vindt namelijk de oefenwedstrijd AZ-FC Volendam plaats op sportpark De Koog. Paul Klijn namens FC Uitgeest hierover: "AZ heeft ons gevraagd om deze wedstrijd op ons terrein te spelen. Vanuit de vereniging hebben wij hier direct ja op gezegd." De wedstrijd begint om 13.30 uur en het terrein is open voor toeschouwers vanaf 12.00 uur. Klijn over de aanpak. "Nadat bekend was dat het doorging hebben we direct een groep mensen opgetrommeld om allerlei zaken te regelen. Naast de eisen die AZ stelt moesten we ook een aantal afspraken maken met de gemeente." Louis Reuzenaar namens het bestuur hierover. "De basis voor onze aanpak is het draaiboek en de afspraken die we gemaakt hebben met de gemeente. Als vereniging krijg je zo'n kans misschien maar één keer en we willen het voor iedereen aantrekkelijk maken om naar ons park te komen. Zo zal er een horecaplein ingericht worden zodat de bezoekers net als in onze kantine broodjes en wat te drinken kunnen aanschaffen. Daarnaast komt AZ met een voetbalpark voor de jeugd waarbij professionele trainers aanwezig zullen zijn." Normaliter zijn de velden van FC Uitgeest in onderhoud. Bestuurslid accommodatiezaken Ton van Egmond heeft samen met de groenploeg van FC Uitgeest en de gemeente ervoor gezorgd dat het hoofdveld eredivisiewaardig is op 9 juli. "Normaliter starten we eind van het seizoen met het reguliere onderhoud aan het park en de kleedkamers, door deze wedstrijd hebben we de planning omgegooid" aldus van Egmond. Voormalig FC Uitgeest jeugdspeler Ferdy Druijf zal de voorbereiding bij de eerste selectie van AZ meedraaien, waardoor FC Uitgeest hoopt dat deze speler op het oude nest speelminuten zal krijgen.

Eerste jongeduivenvlucht voor Frank Rodenburg

Frank Rodenburg toont zijn winnende duif.

UITGEEST - De Jonge duiven vlogen voor de eerste maal dit seizoen vanuit het Belgische Minderhout met een afstand van 123 kilometer. Aantal deelnemers was zeven met 220 ingekorfde duiven. De duiven werden gelost om 9.30 uur met een matige westenwind. De eerste duif werd geconstateerd om 11.01.18 uur bij Niels Goeman in Uitgeest met een snelheid van 1335,539 m.p.m. (ruim 80.13 km p/uur). Echter de duif die een kleine anderhalve minuut later viel bij Frank Rodenburg (Uitgeest) maakte met een wat grotere afstand ook een iets hogere snelheid van 1336,782 m.p.m. (ruim 80.20 km per uur). De uitslag van de eerste vijf liefhebbers eerste wedvlucht jonge duiven op zaterdag 25 juni luidt als volgt: 1-14-15-24-30e Frank Rodenburg (Uitgeest), 2-5-6-8-26e Niels Goeman (Uitgeest), 3-7-9-10-20e Combinatie Kerssens-Krom (Akersloot), 4-13-19-21-29e Wim Rodenburg (Uitgeest) en 11-12-16-17-18e Henk Brondijk (Uitgeest). De taartbon gaat deze week naar Dirk de Bruin (Uitgeest) met een van zijn duiven op de 50e plaats. De attractie geschonken door Hein Berkhout voor de 9e duif in de uitslag gaat naar Comb. Kerssens-Krom (Akersloot). De eerste duif van Frank Rodenburg was tevens goed voor een fraaie derde plaats in het Rayon B tegen 106 deelnemers met 2887 duiven. Geen van de zeven deelnemers viel dit weekend buiten de prijzen. Volgende week de tweede jonge duivenvlucht vanuit wederom Minderhout met een afstand van 123 kilometer.

Dagfondvlucht
Het goeie afkomen van de jonge duiven gaf voor de oude duiven die later in de middag vanuit het Franse Le Mans (595 km) zouden komen, ook het vermoeden van een vlot lopende vlucht. Met een redelijk vroege lossing om 7.30 uur in de morgen, maar op de vlieglijn boven Noord-Frankrijk en België een lichte toename van de wind vanuit het westen, kwamen de duiven redelijk snel naar huis. De eerste en snelste duif werd al om 14.49.31 uur geklokt bij Hein Berkhout in Uitgeest. De eerste duif vloog een gemiddelde van 1355,282 m.p.m. wat neer komt op een snelheid van ruim 81 km per uur. Die dag waren er zeven deelnemers met 52 duiven aan de start verschenen. De uitslag van de eerste vijf liefhebbers op zaterdag 25 juni luidt als volgt: 1-4-6-12-13e Hein Berkhout (Uitgeest), 2-3-5-11e Peter Schellevis (Uitgeest), 7-9-16e Comb. Kerssens-Krom (Akersloot), 8-14-17e Piet Groentjes (Uitgeest) en 10e Comb. J. Hommes & Zonen (Akersloot). De taartbon van deze vlucht gaat naar Comb. J. Hommes & Zonen (Akersloot) en de attractieprijs, geschonken door Peter Schellevis, gaat naar de eerste duif in de uitslag van Hein Berkhout. De eerste duif in de uitslag van Hein Berkhout was tevens goed voor een tweede plaats in het Rayon B tegen 87 deelnemers met 1006 duiven. Over de gehele afdeling Noord-Holland was deze duif goed voor een dertiende plaats tegen 438 deelnemers met 5169 duiven. Twee van de zeven deelnemers vielen dit weekend buiten de prijzen.

Kerkdiensten

Protestantse gemeente Uitgeest-Akersloot

Zondag 3 juli 10.00 uur: Akersloot, Ds. E. Hagen (Kerk Avezaath)

Onze Lieve Vrouwe Parochie

Woensdag 29 juni: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kapel.
Vrijdag 1 juli: 19.00 uur H. Eucharistieviering in Geesterheem.
Zaterdag 2 juli: 19.00 uur H. Eucharistieviering met samenzang.
Zondag 3 juli: 9.00 uur H. Eucharistieviering m.m.v. De Cantorij en kinderkerk. Na afloop van de viering is er koffiedrinken in De Klop.

Het secretariaat is van 1 juli t/m 25 juli op de donderdagmorgen gesloten.

In juli en augustus zal het kerkhof op woensdagavond tot 20.00 uur open blijven.

Mandemakers staat weer zijn mannetje

AKERSLOOT - Wim Mandemakers uit Heiloo heeft weer de overwinning gepakt in de wekelijkse donderdagavondwedstrijd om de Kids and Parents Bikeschool (KPB) mountainbikecup. Zoals gewoonlijk op sportcomplex De Cloppenburgh gingen om acht uur alle remmen los om met elkaar de strijd aan te gaan. Lang was niet duidelijk wie uiteindelijk deze rit winnend ging afsluiten. Wim Mandemakers stak direct de lont in het kruitvat, waarna Wim Verdonk de schade zoveel mogelijk wilde beperken. Het bleef een te overbruggen gat tussen Mandemakers en Verdonk. Het verschil werd echter niet groter of kleiner, doordat Mandemakers zijn tegenstrever scherp in de gaten hield. Een valpartij van dezelfde Verdonk maakte hem plotseling in één klap volledig kansloos voor de aansluiting. Maar mocht Wim Verdonk niet zijn gevallen, dan nog zou Verdonk niet gewonnen hebben, omdat Mandemakers op een zo uiterst mogelijke zuinige manier deze wedstrijd op het oog gereden had. Vader Henk Jan Verdonk senior stoomde volgens zijn eigen bekende recept naar een mooie derde plek.

Uitslag:
1. Wim Mandemakers (Heiloo)
2. Wim Verdonk (Egmond aan den Hoef)
3. Henk Jan Verdonk senior (Egmond aan den Hoef)
4. Bram Houtkooper (Alkmaar)
5. Mariette Riessebosch (Alkmaar)