De Uitgeester

2 november 2016

De Uitgeester 2 november 2016


PU breekt het ijs voor keuze schoollocatie

UITGEEST - De mogelijke bouw van een school op het huidige ijsbaanterrein, zorgt voor nogal wat onrust in het dorp. Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag diende Thom van Son namens PU een motie van afkeuring in op basis van wat hij dacht een uitspraak van de onlangs vertrokken wethouder Karel Mens. Volgens gemeentewoordvoerder Peter Dicker is dit echter een uitspraak geweest van toenmalig PU-wethouder Jan Schouten, niet door Mens."

Van Son stelde dat de raad "onvolledig en onjuist" geinformeerd is: op een oude bandopname werd duidelijk toegezegd dat op het ijsbaanterrein "geen woningen of andere bouwsels" geplaatst zouden worden. Deze toezegging was voor PU de reden om destijds akkoord te gaan met het raadsbesluit over de toekomst van dit gebied. "Nu het college zegt dat het ijsbaanterrein een van de zoeklocaties is voor de nieuwe school, is dat in tegenspraak met de eerder gedane uitspraak", aldus Van Son.

Het nieuwe college, dat sinds november 2015 actief is, heeft als opdracht om te onderzoeken hoe het centrum kan worden heringericht binnen een stedenbouwkundig kader. De wens voor een nieuwe school in het centrumgebied is onderdeel van het raadsbesluit van september 2015. Gemeentewoordvoerder Peter Dicker zegt in het Noordhollands Dagblad dat het nieuwe college, evenmin als het vorige, een op voorhand afgebakken visie heeft. "Dat zou geen recht doen aaan het participatietraject", waarmee hij verwijst naar de inspraakmogelijkheden die burgers hebben.

Petitie
De raad ging niet akkoord met de motie van PU. Op 8 december wordt besloten waar de nieuwe school moet komen. Tot die tijd laat PU het er niet bij zitten. De partij roept inwoners van Uitgeest op om een petitie te tekenen. Met de slogan 'IJsbaan bebouwen? Nee! is PU een actie gestart waarbij zij burgers oproepen om "massaal in verzet te komen tegen de plannen van de gemeente om op het ijsbaanterrein een megaschool te gaan bouwen. Er is haast geboden, want op 8 december zal in de raad een besluit hierover worden genomen. Alleen de PU en de UVP zijn tot op heden tegen deze plannen. Alle andere politieke partijen, ondanks beloftes en besluiten in 2009 en 2015, dreigen nu voor de bouw van een megaschool op het ijsbaanterrein te stemmen", aldus Thom van Son in een brief aan De Uitgeester. "Daarom deze oproep aan allen die tegen het bebouwen van het ijsbaanterrein zijn, om massaal hun stem te laten horen. Hoe? Door bijvoorbeeld een te ontvangen poster achter hun raam te hangen, de petitie op www.petitie.nl te ondertekenen, handtekeningenacties te starten of te tekenen. Raadsleden en leden van het college via belangengroepen benaderen om ze op andere gedachtes te brengen. Massaal de raadsvergadering te bezoeken. Kortom, alle legale middelen uit de kast te halen om dit onzalige plan om het laatste stuk historisch open groen in het oude dorp te verkwanselen." De PU is er van overtuigd dat het overgrote deel van de Uitgeesters achter haar standpunt staat, namelijk om de ijsbaan, de ijsbaan te laten blijven voor de huidige en toekomstige generaties. "Want ijs komt er heus wel weer en het open terrein is tevens een prachtige groene locatie om veilig te spelen, voor evenementen en nog veel meer."

Investeringen in ICT en FCU

Door Lucia Rodenburg

UITGEEST - Uitgeest gaat circa vierhonderdduizend euro bijdragen aan ICT-investeringen in de BUCH-gemeenten. Dat is besloten tijdens de raadsvergadering van donderdag 27 oktober. Voor deze investeringen moet aanvullend budget komen. Tot en met 2019 wordt in totaal ruim vier miljoen euro geïnvesteerd door alle gemeenten. Een ander punt op de raadsagenda was een geldlening aan FC Uitgeest van 210.000 euro. Het voorstel om vijftig procent garant te staan voor deze lening werd, net als het ICT-voorstel, unaniem aangenomen door de raad. De lening is nodig om het clubhuis van de voetbalclub te renoveren.

Molens in de mist

2e Broekermolen.

UITGEEST - De drie Uitgeester molens in nevelen gehuld, afgelopen maandagmorgen. Margret Kruyshaar-Hollenberg maakte er prachtige foto's van. Zo begon de week met een gouden randje door de mist heen.

De Dog,
De Kat.

Eeuwenoude loods herrijst aan de Meldijk

De oude loods ofwel Schilderswerkplaats wordt weer opgebouwd. Foto: Anita Webbe

UITGEEST - Een aantal weken geleden schreven we over de tweehonderd jaar oude loods aan Meldijk 23. Deze loods is ook wel bekend als de Schilderswerkplaats. Hij is onlangs gedemonteerd om teruggebracht te worden in de originele staat, zoals deze was rond 1900, mét de authentieke onderdelen, zonder één spijker of schroef. De loods, sinds 1845 eigendom van Stokkenfabriek Zonjee, is door de jaren heen in verval geraakt, waardoor het noodzakelijk werd om actie te ondernemen. Het pand blijft bewaard om de geschiedenis van de Meldijk te bewaren voor toekomstige generaties.

De loods aan de Meldijk werd gebouwd in 1802 als bierstekerij ten behoeve van de opslag en vooral verdeling van bier. Dit alles mét dorpsprivilege, wat wil zeggen dat de schouten er toestemming voor gaven. Destijds werd het bier in vaten aangeleverd per schip vanaf een van de oudste bierbrouwers van Nederland: 't Scheepje uit Haarlem. In de loods werden kranen in de vaten geslagen en werd de inhoud in kannen en kruiken verdeeld over het hele dorp. Rond de zeventiende eeuw leefde Uitgeest hoofdzakelijk van de scheepsbouw en houthandel, dankzij de innovatieve uitvinding van Cor Corneliszoon van Uitgeest. Hij vond de toepassing van de krukas in de windmolen uit, waardoor de houtzaagmolen ontwikkeld werd. Hierdoor kon men dertig maal sneller hout zagen dan met de hand. Als uitvloeisel van deze uitvinding groeide de houtproductie in Uitgeest. Er werden honderden houtzaagmolens in de wijde omgeving geplaatst. De loods aan de Meldijk werd voortaan gebruikt voor de productie van blokken, masten en stokken voor de schepen. Die productie verplaatste zich later, mede door de inpolderingen van de Beemster en Purmer, voor een groot deel naar de Zaanstreek. Stokkenfabriek Zonjee is een overblijfsel uit deze zestiende-eeuwse ontwikkeling.

Renbanen
Mede door zijn uitvinding kan wel gesteld worden dat Corneliszoon een van de grondleggers is geweest van de Gouden Eeuw. Tijdens de Franse bezetting onder heerschappij van Napoleon werd tot 1815 nauwelijks handel meer gedreven en zeker niet met Engeland. Dit was voor Uitgeest een dramatische ontwikkeling. Uitgeest ontwikkelde zich tot een agrarische gemeenschap. Vanaf 1845 tot 1911 werden in de nu gedemonteerde loods alleen nog maar rechte en ronde stokken vervaardigd. De loods herbergde destijds drie renbanen, later aangedreven door de eerste stoommachine van Uitgeest. Men noemde dit een renbaan omdat men rondjes om de stokkenbank liep, met de schaaf in de hand. Bij elke passage gaf men een haal met de schaaf, net zo lang tot de stok rond was. Vanaf 1911 werd de loods uitsluitend gebruikt als opslag voor stokken die in de fabriek ernaast werden gemaakt. Vanaf 1970 werd de loods gebruikt om vlaggenmasten te schilderen. De vraag naar vlaggenmasten was na de bevrijding enorm, aangezien toen iedereen de vlag wilde uithangen. Daarom heet de loods in de volksmond nog steeds de Schilderswerkplaats.

Pareltje
Arie Zonjee: "De rijke geschiedenis, waar de gedemonteerde loods een waardevol onderdeel van is, mag nooit verloren gaan. Daarom wilden wij deze loods, die in een slechte staat verkeerde, niet slopen maar demonteren. Inmiddels wordt dit pareltje gelukkig alweer opgebouwd met de originele delen uit 1802. Het complete frame staat zelfs alweer fier overeind. De stokken worden nog altijd in de fabriek gemaakt, maar de loods zal waarschijnlijk niet meer nodig zijn als opslagplaats. Niet bekend is nog waar de loods in de toekomst voor bedoeld gaat worden, het behoud van dit nostalgische pand kwam op de eerste plaats. Misschien dat het heden door het verleden zal worden ingehaald en dat er weer handmatig stokken gemaakt gaan worden? De herbouw is mede mogelijk gemaakt dank zij een financiële bijdrage door de gemeente Uitgeest uit het monumentenfonds, waar we erg blij mee zijn. Dit maakt de betrokkenheid van de gemeente Uitgeest met het verleden tastbaar." (Tekst en foto: Anita Webbe)

Wilt u meer weten over de geschiedenis van Uitgeest, dan is het boek Cornelis Corneliszoon van Uitgeest een aanrader. Het boek kost € 15,00 en is verkrijgbaar bij Arie Zonjee, Meldijk 23. U steunt hiermee de herbouw van de paltrokmolen op erfgoedpark De Hoop.

Met de boot naar Sint

UITGEEST - Sinterklaas komt 13 november aan in Uitgeest. Kinderen kunnen zich aanmelding bij Watersportcentrum Uitgeest om Sint en zijn Pieten per boot te onthalen. Na deze sloepvaartocht kan men aansluiten bij de stoet in het dorp. De boot vertrekt rond 12.20 uur vanaf jachthaven Uitgeest. Deelnemers wordt verzocht om rond 12.00 uur aanwezig te zijn bij Lekker aan de Haven.

Er gelden een aantal spelregels. Zo krijgt elk kind krijgt een zwemvest aangeboden en deze moet gedragen worden. Er mogen geen kinderen alleen mee aan boord; er moet altijd een ouder mee voor de begeleiding. Per persoon moet je een instapkaart hebben (dus ook als ouder/volwassene). Bij slecht weer wordt deze vaartocht afgelast. Houd de pagina van Stichting Watersportcentrum Uitgeest in de gaten voor up-to-date informatie. Instapkaartjes zijn gratis en kunnen opgehaald worden bij Blue Peter Watersport. Er is beperkt plaats en op is op! De sloepen worden aangeboden door Zeilschool en Bootverhuur Het Uitgeestermeer.

Uitgeest, waar ben je mee bezig?

Uitgeest is een prachtige gemeente voor recreatievormen als wandelen, zeilen, windsurfen, fietsen, zwemmen, etc. Om de terreinen voor deze recreatievormen te beheren, riep de provincie Noord-Holland het Recreatieschap in het leven. Jaren geleden wilden enkele particulieren een replica bouwen van een houtzaagmolen om daar Krelis van Uitgeest (Cornelis Corneliszoon) mee te eren. De provincie en gemeente vonden dit plan zo goed, dat zij daar een paar miljoen gulden aan gemeenschapsgeld instaken. Het is de stichting SIEDH helaas niet gelukt op de fundering een molen op te richten. Toen de stichting ermee stopte werd het halfafgebouwde park aan het Recreatieschap nagelaten. Daarna kreeg het Recreatieschap dollartekens in de ogen; als we op de plek van erfgoedpark vastgoed ontwikkelen, dan zijn wij voorgoed uit de schulden. Helaas vergat de oeverparkbeheerder dat zij die rol helemaal niet heeft. Het ontwikkelen van vastgoed langs de zuidoever van het Uitgeestermeer dient het doel van kleinschalige recreatie helemaal niet, sterker nog, het bijt elkaar. Het grootste deel van de recreant die Uitgeest bezoekt heeft geen behoefte aan huisjesparken. Om het gemeenschapsgeld niet verloren te laten gaan kan ik bedenken dat Stichting Cornelis Corneliszoon van Uitgeest een kans krijgt om het erfgoedpark af te maken. Zij kan dan in samenwerking met bijvoorbeeld de Zaanse Schans, Stichting het Oerij en scholen wat leuks creëren. Het Recreatieschap kan gewoon blijven beheren, dat kan het namelijk erg goed. Gemeenteraad van Uitgeest laat u alstublieft niet verleiden. Onze kleinkinderen willen we toch niet het polderlandschap tonen d.m.v. foto's?

Chris Winter, landschapsliefhebber

Diëtistenpraktijk De Voedingstuin

Michelle Arendsen.

Wist u dat Michelle Arendsen elke donderdag werkzaam is als diëtist bij Medisch Centrum Molenstraat te Uitgeest? Samen met haar vriendin en collega runt zij haar eigen diëtistenpraktijk genaamd De Voedingstuin. Voor vragen over en hulp bij alles rondom voeding schiet Michelle te hulp! Veel vragen die Michelle krijgt gaan over de zogenoemde feiten en fabels over voeding. Zo zouden bananen verstoppend zijn en zou het drinken van water vet verbranden. Zijn smoothies nou wel of niet gezond? Verbrand je meer calorieën bij het eten van een komkommer zodat je extra snel gewicht verliest? De meest gestelde vraag is toch wel of je aankomt als je na 20.00 uur 's avonds nog iets eet. Dit is gelukkig een fabel! De verbranding gaat 's nachts namelijk gewoon door. Wat wel het geval kan zijn, is dat mensen last krijgen van darmklachten als ze te dicht op het naar bed gaan nog wat eten. Het is niet raadzaam grote maaltijden te gaan eten vlak voor je naar bed gaat omdat je geen grote inspanningen meer gaat leveren, maar een gezonde snack, zoals een gekookt ei met een plakje rookvlees of een stuk fruit kan geen kwaad. Heeft u ook vragen over voeding? Maak dan snel een afspraak via 06-81127154. Bent door uw eigen risico heen? Dan kunt u dit jaar nog vijf keer gratis naar Michelle toe voor voedingsadvies. Bent u nog niet door uw eigen risico heen? Geen probleem! Kijk dan op de website www.devoedingstuin.nl voor meer informatie.

Oranje Fonds zoekt maatjes

UITGEEST - Het Oranje Fonds is op zoek naar maatjes: vrijwilligers die iemand een steuntje in de rug bieden. Omdat de vraag op dit moment groter is dan het aanbod, staan veel Noord-Hollanders die een maatje nodig hebben op een wachtlijst. Het Oranje Fonds vindt dat daar snel verandering in moet komen en voert daarom twee weken lang campagne om nieuwe vrijwilligers te vinden. Iedereen die maatje wil worden kan zich aanmelden op www.ikwordmaatje.nl. Er zijn diverse organisaties die verschillende soorten maatjes zoeken. Bijvoorbeeld maatjes die mensen uit hun sociale isolement halen door samen een kopje koffie te drinken, een museum te bezoeken of te sporten. Maar er zijn ook maatjesprojecten die zoeken naar vrijwilligers die mensen Nederlands leren of die kwetsbare gezinnen ondersteunen. Het Oranje Fonds zet zich sinds 2006 extra in voor de vele maatjes-, mentor- en coachprojecten in het land. Ronald van der Giessen, directeur Oranje Fonds, vertelt: "Een maatje is iemand die een enorm verschil maakt in het leven van een ander. We horen vaak van maatjes dat zij veel terugkrijgen voor het vrijwilligerswerk dat zij doen: waardering, vriendschap. Dat maakt maatje zijn zo mooi, beiden ontvang je iets van onschatbare waarde."

Toch plan voor ontwikkeling erfgoedpark De Hoop

Door Lucia Rodenburg

UITGEEST - Er komt toch een zogeheten procesplan voor de ontwikkeling van erfgoedpark De Hoop. Dat werd duidelijk tijdens de raadsvergadering gemeente Uitgeest van donderdag 28 oktober. Jelle Brouwer (PvdA) was het niet eens met het voorstel en sprak over een fopspeen en een herhaling van zetten.

Brouwer: "Het is een toeristisch gebied en daar moet je geen recreatiewoningen gaan bouwen. Dat doen ze bij de Zaanse Schans toch ook niet? We zijn dit hele proces als eens doorlopen. Dit is een fopspeen en een herhaling van zetten." Ook de PU begreep het voorstel niet. Thom van Son: "Komt er nu weer een nieuw onderzoek door het college? Bebouwing is voor ons niet nodig, de natuur- en landschapswaarden moeten beschermd worden. Bebouwing tast het landschap aan en is ongewenst."

Alle ruimte
Burgemeester Verkleij greep in. "Wat voor u ligt is slechts het voorstel om een plan te ontwikkelen. Straks is er alle ruimte om dat plan naar eigen inzicht in te vullen. Het kan dus nog alle kanten op. U moet nu alleen voor of tegen stemmen, dit gaat nog niet om in de inhoud van het plan." Bert Weijers van Uitgeest Lokaal voegde daaraan toe: "Alle partijen kunnen straks hun zegje doen. Waarom dan deze commotie? Iedere partij wil het overleg open houden, met Uitgeest Lokaal voorop. Geef dit plan een kans."

Fuik
De PvdA en PU waren niet overtuigd. Jan Dubelaar (PU): "Welk procesplan er ook komt, het is niet blanco. Er is al een raamwerk van waaruit we dan verder moeten. Het werkt als een fuik, als we hiervoor stemmen, kunnen we niet meer terug." Brouwer wilde een motie indienen, maar zag daar na een schorsing toch vanaf. "Wij zullen de motie vanavond niet indienen, maar we blijven ons grote zorgen maken over de positie van Stichting Cornelis Corneliszoon. We komen er op een later moment op terug." Het voorstel om verder te gaan met het procesplan werd uiteindelijk met acht tegen zeven stemmen aangenomen.

Aanmelding gelegenheidskoor Songs for You

Het gelegenheidskoor van vorig jaar.

UITGEEST/BEVERWIJK - Iedereen die van zingen houdt kan zich vanaf nu weer opgeven voor het gelegenheidskoor van Songs for You. Samen verzorgen de twee koren op zondag 18 december een kerstconcert.

De eerste repetitie voor het concert is op vrijdagavond 25 november van 19.30 tot 21.30 uur. In verband met het uitdelen van de bladmuziek en de betaling kunt u al vanaf 19.00 uur binnenlopen. De overige repetitie-avonden zijn op vrijdag 2, 9 en 16 december. Plaats: Vredevorstkerk, Laan der Nederlanden 152 te Beverwijk. De kosten voor deelname aan het gelegenheidskoor 2016 deel te nemen zijn € 20,00. De organisatie verzoekt deelnemers zoveel mogelijk gepast te betalen. Aanmelden kan bij Janneke Metselaar: janenannekemetselaar@ziggo.nl onder vermelding van naam, adres, e-mailadres en stemsoort.

5 / 12

Natuurschouwspel

Foto: H.M. Pel

UITGEEST - Een bizar tafereel bij de familie Pel aan de Populierenlaan zondag 23 oktober. Op een meter van de voordeur, pal naast de geparkeerde auto op de oprit werd een tortelduif geslacht door een vrouwtjessperwer. Zij liet zich totaal niet afschrikken door het feit dat twee personen haar door de volkomen glazen voordeur op een meter afstand bekeken. De duif werd eerst in zijn borst van zijn veren ontdaan, waarna de rover zijn borstkas openmaakte en op zoek leek te zijn naar het hart van de tortel. Na ongeveer twintig minuten had de sperwer genoeg gegeten en ging nog even onder de auto zitten met zijn buit. Kort daarna is zij vertrokken. De kat des huizes heeft zich een goed uur tegoed gedaan aan de rest van het karkas.

Trollbeads-event bij Peek Juwelier

HEILOO - Peek Juwelier staat komende zaterdag geheel in het teken van creativiteit, verhalen en dromen. Peek Juwelier houdt een speciaal event rond het sieradenmerk Trollbeads. Iedereen is zaterdag 5 november van harte welkom in de winkel aan het Stationsplein 96 in Heiloo.

"De bedels van Trollbeads zijn stuk voor stuk kleine kunstwerken", vertelt eigenaar Rita Peek. "De kunstenaars willen maar één ding: dat hun kraal verbonden raakt met degene die hem aanschaft. 'Elk verhaal heeft een eigen kraal', dat is de grote kracht van het Deense merk."Trollbeads gaat over mensen en levensverhalen. De kralen op een armband of collier koesteren mooie herinneringen en symboliseren toekomstdromen. Vanaf 13.00 uur is de ambassadrice van het Deense sieradenmerk van aanwezig. Zij deelt graag haar tips & tricks met alle bezoekers. Met elke aankoop maken bezoekers ook nog kans op leuke prijzen uit de loterij. Vanaf vrijdag 4 november wordt de wintercollectie `Winter Wonderland` gelanceerd. Voor meer informatie: Peek Juwelier, tel. 072-5335730 of e-mail naar: info@peekjuwelier.nl.

Gevarieerde kunst in het gemeentehuis

Vanaf donderdag 20 oktober is in het gemeentehuis tijdens de openingsuren een groepsexpositie te zien van drie kunstenaars uit onze regio: Marjan de Gilde, Rob Nan en Martin Leek.

Marjan de Gilde woont sinds 2013 in Uitgeest. Zij volgde haar opleiding aan de Koninklijke academie voor beeldende kunsten in Den Haag, waar zij zich bekwaamde in alle technieken op de afdeling vrij tekenen en schilderen. Zij gaf les in aquarelleren, figuurtekenen en zijde-schilderen en exposeerde in onder andere Soest en Zaltbommel. In opdracht maakt zij tekeningen en schilderijen van personen, huizen en veel bloemen.
Martin Leek werd na het doorlopen van de Amsterdamse kunstacademie etaleur voor grote warenhuizen. Daarnaast schilderde hij tal van aquarellen, maar werkte ook in olieverf en acryl. Hij exposeerde zijn werk op veel plaatsen in Nederland. 'Ik heb niet echt een vaste stijl,' zegt hij. 'Wat op een bepaald moment goed voelt zet ik ook zo op doek of papier.'
Na zijn pensionering in 2011 klopte Rob Nan aan bij schilderdocent Joop de Beer van Stichting De Kuil. Van hem leerde hij de eerste beginselen van tekenen en schilderen met waterverf. Rob Nan ging met zijn werk deelnemen aan de jaarlijkse kunstroute in Uitgeest. Daarbij had hij veel steun aan het schilderen aan de hand van thema's, zoals cultuur, sport en spel. Na de kunstroute is dit de eerste keer dat hij zijn werk op een expositie laat zien.

Cadeautjesmarkt

UITGEEST - Met de feestdagen in het vooruitzicht is er zaterdag 12 november een cadeautjesmarkt in het Jeugdhuis aan de Castricummerweg. Vijf vrouwen uit Uitgeest en Akersloot hebben een jaar lang grappige en nuttige dingen gemaakt van textiel en papier. Deze worden op de markt te koop aangeboden. Daarnaast wordt een patchwork kerstkleed met kerstboom verloot en er koffie met iets lekkers. De opbrengst van de markt is voor de Nederlands-hervormde kerken van Uitgeest en Akersloot. De markt duurt van 10.00 tot 16.00 uur.

Griezelen bij De Zien

UITGEEST - Gillen in het spookhuis, je toekomst laten voorspellen door een waarzegger, heksentenenkaas proeven; het kon dit weekend allemaal bij De Zien. Honderd kinderen kwamen afgelopen weekend griezelen tijdens het Halloweenfeest georganiseerd door Scouting Uitgeest en Stichting Openluchtzwembad De Zien. Toneelspelers van TimeSquare joegen alle bezoekers de stuipen op het lijf.

Veerpont Akersloot in Onderhoud

AKERSLOOT - De veerpont van Akersloot gaat weer in onderhoud. Het gaat om het uitvoeren van het maandelijks onderhoud en het geluidsarm maken van de ponsfuik aan de polderzijde.

Maak je gebruik van de veerpont bij Akersloot, houd er dan rekening mee dat op maandag 31 oktober vanaf 8.00 uur tot en met 16.00 uur de pont niet vaart. Zodra de onderhoudswerkzaamheden klaar zijn, vaart de pont weer. Het onderhoud op 1 november vervalt.

(Bron: BE@TFM)

Bibliotheek zoekt nieuwe kinderdirecteur

REGIO - De bibliotheek IJmond Noord heeft behalve een echte directeur ook nog een kinderdirecteur. De afgelopen jaren was dat Blossom Meijer en zij heeft dat met veel plezier gedaan. Nu is het tijd voor een nieuwe kinderdirecteur en alle kinderen uit groep vijf, zes en zeven hebben de kans om dat te worden.

Het werk van de kinderdirecteur is heel afwisselend. De kinderdirecteur mag bijvoorbeeld de Kinderboekenweek op het kinderboekenfeest openen. Of stukjes schrijven voor de website of meebepalen wat voor leuke activiteiten de bibliotheek voor kinderen kan gaan organiseren. De aftredende directeur heeft zelfs aan gemeenteraden verteld hoe belangrijk de bibliotheek voor haar was en een toespraak gehouden bij de opening van de Boekenboot in Wijk aan Zee, het lokaal in basisschool De Vrijheit waar de bibliotheek IJmond Noord een Jeugdservicepunt heeft. Maar het mooie van directeur zijn is dat een directeur het meeste van wat hij of zij doet natuurlijk zelf mag bepalen! Dus kinderen die graag in de bibliotheek komen, houden van lezen en niet bang zijn om in de schijnwerpers te staan mogen vóór 5 november een sollicitatie sturen naar de bibliotheek. Natuurlijk geen grotemensensollicitatie, maar een sollicitatie in de vorm van een verhaal, gedicht, strip, lied, filmpje, kunstwerk of op een andere manier. Ze moeten daarin vertellen wie ze zijn en waarom ze graag kinderdirecteur willen zijn. Op de website www.bibiotheekijmondnoord.nl/kinderdirecteur staat meer informatie en de voorwaarden voor de ouders en de kinderen in de vorm van een echte vacature. Reacties kan men sturen naar kinderdirecteur@obijmond.nl of naar Bibliotheek IJmond Noord t.a.v. Floor Braber, Kerkplein 5, 1941 HD in Beverwijk.

Wie is wie?

Foto: Vereniging Oud Uitgeest

In de rubriek Wie is wie? deze keer foto 02909 uit de beeldbank van de Vereniging Oud Uitgeest. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog was er op veel plekken in ons dorp duidelijk een gevoel van saamhorigheid onder o.a. de bewoners van de Kleis. Men organiseerde toentertijd een uitje en ging gezamenlijk op stap. Deze foto laat zo'n moment zien met de deelnemers ergens buiten het dorp. Een aantal namen zijn al bekend, maar er ontbreken er nog zes.

1. Wijnand de Bakker                5. .......                                        9. Mevrouw Van der Schaaf                13....
2. Mevrouw Bakker                 6. ....                                         10. De heer Van der Schaaf                14....
3. Mijne Roozendaal                 7. Mevrouw Van Tunen         11. ....
4. Mevrouw Roozendaal         8. De heer Van Tunen                12....

Weet u de namen die ontbreken? Neem dan telefonisch contact op met Nel Tromp: 0251-311572 of Herman Tervoort: 0251-313196. Op de website van Oud Uitgeest, www.ouduitgeest.nl (zoeken in beeldbank op nummer 02909), kunt u de foto verder bekijken en u kunt de ontbrekende namen ook daar doorgeven. Heeft u ook foto's waarvan u denkt dat ze voor de vereniging Oud Uitgeest interessant zijn, dan wil de vereniging graag met u in contact komen.

Kerstmarkt bij Noppes

Noppes in Zaanstad is gehuld in kerstsfeer.

REGIO - Gebruikt goed is gewild, zo blijkt de laatste tijd uit berichten in de media. Logisch, ondanks de verbeterde economische omstandigheden. Crisis voorbij of niet: de Noppes Kringloopwinkel is sowieso supervriendelijk voor ieders portemonnee, alle jaargetijden door. Alle Noppes-winkels zijn zaterdag 5 en zondag 6 november in kerstsfeer met een supergezellige kerstmarkt. Met de naderende feestdagen is Noppes nóg voordeliger voor u, vooral met kerstartikelen. Op=op!

Voor de kerstmarkt hebben de enthousiaste medewerkers van Noppes het gehele jaar door kerstspullen verzameld. Zo weten zij het winkelend publiek ook de komende weken te verrassen met een zeer gevarieerd aanbod. Het loont de moeite en spaart de portemonnee om bij Noppes binnen te lopen voor een uitgebreide keuze aan kerstartikelen, voor een ander of voor jezelf. Profiteer van de waanzinnige prijzen en de gezellige sfeer. Een bezoek aan Noppes is altijd een avontuur.

Tweede kans
Noppes heeft geen winstoogmerk en biedt werk aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Door de kringloopactiviteiten verminderen we afvalverbranding en wordt er een serieuze reductie gerealiseerd van de CO2- uitstoot. Meer hergebruik, minder klimaatverandering. Zo zorgt Noppes samen met u voor een tweede kans voor mens en milieu. Noppes Kringloopwinkel heeft winkels in Zaandam, Wormer, Purmerend, Volendam, Hoorn, Grootebroek, Velserbroek, Santpoort-Noord, Gouda, Nieuwegein, IJsselstein, Houten en Woerden. Spullen aanbieden of gratis laten ophalen (na afspraak) kan alle werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. Info/route: www.noppeskringloopwinkel.nl.

Nieuws van de Bridgeclub

Door Paul Wijte

UITGEEST - Schreef ik vorige week nog dat Tineke Ligthart en Eric Molenaar na hun eerste dagwinst waarschijnlijk dit seizoen nog weleens genoemd zouden worden in deze kolommen, welnu, mijn pen is amper droog en het koppel, de smaak te pakken hebbend, plakt er direct een volgende dagwinst aan vast. En niet zomaar een gestolen winstje met 0,1% of zoiets, maar met de hoogste score van de avond, bijna 65%. Daarmee gaat zij fier aan kop in de stand voor de tweede periode. Het was trouwens een 'zware' avond, in de A-lijn. Her en der hoorde je geweeklaag en gekners der tanden. In de regel scoren de toppers zich gedurende de avond wel omhoog - topje links, topje rechts, hier en daar een 50%-score en soms een, meestal onverdiende, nul - maar vanavond wenste 'de tweede garnituur' niet mee te werken. Goed zo! We willen meer van dit soort avonden. Laat die A-blaaskaken maar eens een poepie ruiken, dat is goed voor iedereen. In de D-lijn zien wij de tweede hoogste score van de avond: André Hermans-Bert vd Pol troeven alle andere D-lijners af met een voorsprong van zo'n 6%. En speciale aandacht voor de dagwinnaars in de E-lijn: Elly Neele en Annie Sanders. Op verjaardag bij Ome Siem deelde een van de twee mij mee dat "bridgen toch wel een heftig gebeuren is. De hele avond ingespannen bezig om ingewikkelde kaartpuzzeltjes te ontrafelen, waarbij de tegenpartij uit alle macht tegenwerkt, doet nogal een aanslag op het inslaapvermogen." Zij zullen niet de enige bridgers zijn die, na de uitslag vernomen te hebben, thuisgekomen nog even een sapje (of iets anders) inschenken, de tv aanzetten en vervolgens helemaal niet zien of horen wat er op tv is, maar nog eens in het hoofd nagaan waar het nu allemaal weer eens is misgegaan met die 24 spellen. Ver na het middernachtelijk uur wordt dan toch de sponde beklommen, en zelfs daar gaat het malen door. Desalniettemin gaan al die bridgers de week daarop weer met goede moed naar de kantine van FCU om de sterren van de hemel te spelen.

Hieronder van iedere lijn de beste drie sterren van afgelopen woensdag:

A-lijn: 1. Tineke Ligthart-Eric Molenaar 64,58%, 2. Paul van der Meij-Richard Hoeben 60,42%, 3. Hans Wijte-Paul Wijte 51,25%;
B-lijn: 1. Henk Groen-Herman van Sambeek 58,33%, 2. Tiny ten Hoeve-Aad Wijte 57,99%, 3. Lia Hendrikse-Corrie Nijsen 54,17%;
C-lijn: 1. Marry Zwaan-Gerda Geukes 59,38%, 2. Jaap Molenaar-Karin Tushuizen 57,81%, 3. Ans Andringa-Ria de Wildt 53,13%;
D-lijn: 1. André Hermans-Bert van der Pol 63,33%, 2. Wil van der Pol-Ank van der Eng 57,50%, 3. Henny Kaandorp-Ans Verheijde 55,00%;
E-lijn: 1. Elly Neele-Annie Sanders 60,94%, 2. Jan van den Booren-Eddy Jansen 59,90%, 3. Wim Koning-Jacqueline Hoeben 58,33%.

FC Uitgeest ongeslagen naar periodetitel

ZAANSTAD/UITGEEST - Een op en neer golvende wedstrijd zondagmiddag op sportpark Poelenburg in Zaandam. Beide ploegen lieten niet hun beste voetbal zien maar spannend was het zeker. FC Uitgeest trok aan het langste eind en behaalde met een knappe 2-4 overwinning bij directe concurrent Zilvermeeuwen de periodetitel in de tweede klasse A.

FC Uitgeest startte vandaag met Paul Groen in plaats van Joost de Jong (duim uit de kom) en Emiel Sinnige weer op zijn vertrouwde stek op het middenveld in plaats van Sven de Wit. Ook in de technische staf een wijziging. Frits 'ongeslagen' Walsmit nam plaats op de bank als stand-in voor de voor één wedstrijd geschorste Florian Wolf.

De start van de wedstrijd was van beide kanten zenuwachtig en rommelig. Zilvermeeuwen leek iets de overhand te hebben in het begin van de wedstrijd. Het resulteerde in kleine mogelijkheden voor beide partijen. In de 15e minuut plaatste keeper El Guebli van Zilvermeeuwen, die ver voor zijn doel verdedigde, de bal in de voeten van Kick Smit maar helaas kon hij niet profiteren. In de 20e minuut verdiende FC Uitgeest na goed doorzetten van Yeboah een corner. De corner belandde voorbij de tweede paal voor de linker van Lester Half, die met een sprongvolley de bal via de grond in het dak van het doel knalde: 0-1. FC Uitgeest pakte het daarna iets beter op. In de 27e minuut was het wederom raak. Een lange bal van achteruit bracht de verdediging van Zilvermeeuwen in verlegenheid. Die greep niet in waarna Jorn Brouwer en Lester Half vrije doorgang kregen. Jorn Brouwer reageerde als eerste en lepelde de bal mooi over de uitlopende keeper heen: 0-2. Aanvallers van Zilvermeeuwen zorgden nu met enige regelmaat voor gevaar. Met name de rechtsbuiten Juary Dos Santos van Zilvermeeuwen creëerde een aantal mogelijkheden en was moeilijk af te stoppen. In de 42e minuut kwam Zilvermeeuwen weer terug in de wedstrijd. Een overtreding rond de zestien meter van FC Uitgeest resulteerde in een vrije trap voor Zilvermeeuwen. De vrije trap van Mitchell Kleiman werd vanaf 25 meter onberispelijk ingeschoten: 1-2. Vlak voor het rustsignaal moest Sven Koning nog een keer handelend optreden. Met een mooie zweefduik naar de hoek voorkwam Sven Koning de 2-2.

De tweede helft gaf hetzelfde onrustige beeld. Zilvermeeuwen wist de druk iets op te voeren. In de 58e minuut was het wederom de rappe rechtsbuiten Juary dos Santos die de achterlijn haalde. Met zijn voorzet wist hij Kevin Wijndal te bereiken die met een geplaatste bal Sven Koning wist te verschalken: 2-2. Vanaf dat moment leek FC Uitgeest rijp voor de sloop. In de 61e minuut ontsnapte FC Uitgeest aan een achterstand na een spetter op de paal uit een vrije trap van Mitchell Kleiman. Amper een paar minuten in het veld deed Jordy Duijn van zich spreken. Een korte corner van Jorn Brouwer en Mike Olgers belandde bij de eerste paal voor de voeten van Jordy Duijn. Hij schoof de bal beheerst binnen: 2-3. Zilvermeeuwen trok weer ten aanval. Mike Olgers stopte op het middenveld zijn tegenstander onreglementair af. In het daaropvolgende opstootje liet Juary dos Santos van Zilvermeeuwen zich gaan. Hij deelde een kopstoot uit met een rode kaart als gevolg. Vanaf dat moment kwam FC Uitgeest niet meer in gevaar. Het slotakkoord kwam van de voet van Lester Half. Op aangeven van de goed invallende Romario twijfelde hij niet en schoof de bal netjes door de benen van keeper El Guebli. Eindstand 2-4 en ongeslagen periodekampioen. Mooie tijden.

De Reserve Bal

FC Uitgeest: Koning, Putter, Vrouwe, Groen, Marchena, E.Sinnige, Brouwer, Smit (64e Aroma), Olgers (83e Idema), Yeboah (75e Duijn), Half.

Uitslagen Sjoelschijf

UITGEEST - De uitslagen/standen van de competitie na acht speelronden. Punten: A. Ruud van Kalmthout 51, Robert Pick 41, Dennis Swart 38; B. Jan de Groot 61, Ingeborg Bruijns 57, Margriet Duin 56; C. Sonja Pick 52, Rita Hoogeland 46, Frans Ponder 42; D. Jannie Meems 50, Irma Wijntjes 48, Gerrit Spies 44. Weekscores: Robert Pick 1357, Ingeborg Bruijns 1327, Monique Brandsma 1320, Anneke de Groot 1298, Martin Wilson 1290, Ab Brandsma 1286, Chris van Kalmthout 1267, Gré de Graaf 1228, Tini Meijer 1220, Ruud van Kalmthout 1216. Irma Wijntjes behaalde een persoonlijk record van 1023. Koppel: Gré de Graaf/Ruud van Kalmthout 641, Ingeborg Bruijns/Robert Pick 605, Kees Konijn/Martin Wilson 576. De eerstvolgende kienavond is op 2 december. De Sjoelschijf houdt elke woensdagavond vanaf 20.00 uur haar competitie in De Jansheeren in Heemskerk.

Game, set, match

UITGEEST - Ruim 35 enthousiaste kinderen speelden zondag 30 oktober een potje tennis én hun favoriete spelletje tijdens het evenement Game, Set, Match dat de trainers en jeugdcommissie van TC Uitgeest organiseerde. De kinderen namen hun tennisracket mee om te tennissen en ze namen hun favoriete spelletjes mee om samen te spelen. Daarnaast namen zij speelgoed mee waar ze iemand anders blij mee wilde maken. Er was ontzettend veel meegebracht! De trainers zorgen ervoor dat dit speelgoed terechtkomt bij de vrijwilligers van Sint Voor Ieder Kind, georganiseerd door de Kennemer Praktijkschool in Heemskerk.

Matige week voor tafeltennissers

UITGEEST - Team 1 van TTV Uitgeest speelde deze week uit tegen het derde team van Amsterdam '78. Het werd een latertje: vijf sets in vijf games. Twee ervan wist Henk Spoelstra met zijn vechtersmentaliteit en humorvolle praatjes te winnen. Patrick Schuddeboom was er dichtbij, zoals altijd. Hij mist net nog dat stukje vastigheid door het weinig spelen. Billy Fatels viel in en wist deze avond een game te winnen in de tweede klasse. Met een 8-2 nederlaag ging Uitgeest 1 deze avond naar huis. Team 2 had HBC 2 uit Heemstede te gast. Het werd een spannende avond met drie sets in vijf games. Helaas gingen alle drie de sets naar de tegenpartij. Billy Fatels pakte het volle puntenaantal uit zijn enkels (drie). Renee van Buren behaalde ook een punt. Patrick Rasch bleef helaas net zonder punt. Een kleine 4-6 tegenvaller voor Uitgeest 2. Team 3 speelde tegen De Volewijckers 3 in Amsterdam. Dennis Janssen, Jelle van Werkhoven en Nico Baltus wonnen hun eerste partij, de dubbel ging verloren: 3-7 winst voor Uitgeest 3. Team 4 nam het op tegen Rapidity 11 uit Beverwijk. Er werd fel gestreden en beide teams gingen gelijk op. Peter Middel won twee sets en Roger Schuddeboom en Antoine van der Spek wonnen twee enkels en samen de dubbel. Deze wedstrijd eindigde uiteindelijk in 5-5. In de duocompetitie wist team 1 in Rijsenhout weer te schitteren. Marcel Couwenberg en Rob de Boer behaalden opnieuw de ultieme winst: 0-5. Tot nu toe liet het duo maar één set liggen in de competitie.

Programma FC Uitgeest

Zondag 6 november 14.00 uur FC Uitgeest 1 – De Kennemers 1

Het volledige programma is te lezen op www.fcuitgeest.nl.

Stichting Uitgeester Senioren

UITGEEST - Stichting Uitgeester Senioren organiseert de komende tijd weer diverse activiteiten.

Filmmiddag op woensdag 16 november
Deze keer een vrolijke komedie. Wilt u weten welke films er gedraaid worden? Kijk dan op de posters in dorpshuis De Zwaan of in het filmboekje op het kantoor van de SUS op de eerste etage van De Zwaan. In de pauze krijgt u een kopje koffie of thee met een plakje cake.
Woensdag 6 januari van 14.00 tot 16.00 uur. Zaal open om 13.45 uur. Kosten € 3,- inclusief koffie/thee en cake. U kunt vooraf of aan de zaal een kaartje kopen.

Informatie en opgeven:
Op het kantoor van Stichting Uitgeester Senioren, op de eerste etage van dorpshuis De Zwaan, Middelweg 5, 1911 EA Uitgeest. Telefonisch: 0251 – 31 90 20 of via e-mail: s.u.s@inter.nl.net. Zie ook de website www.uitgeestersenioren.nl.

Leren typen in Het Spectrum

HEEMSKERK - Welschap Welzijn biedt mensen nu ook de mogelijkheid om te leren typen. Belangstellenden kunnen de typecursus Typeworld volgen bij buurtcentrum Het Spectrum, Lauraplein 1 in Heemskerk. Dit kan vanaf begin november tijdens het Internetcafé op donderdag van 13.00 tot 14.00 uur.

Deelnemers kopen een licentie voor de typecursus en tijdens het Internetcafé kunnen zij dan aan de slag met het programma Typeworld. Uiteraard kan men ook thuis oefenen met het programma. Het is mogelijk eerst het programma uit te proberen. De typecursus is alleen bedoeld voor volwassenen. Het Internetcafé is voor mensen die geen of weinig gelegenheid hebben om met een computer om te (leren) gaan of te gebruiken. Op basis van de behoeften van de deelnemers wordt uitleg gegeven over hetgeen zij willen leren. Zo kunnen taalprogramma's aan bod komen om het Nederlands te verbeteren, leren omgaan met de computer, de weg vinden op internet, gebruik van Facebook et cetera. En nu dan ook de typecursus. Docente Pauline Snijders en twee vrijwilligers geven les in een ongedwongen sfeer. De kosten voor de Typeworld-licentie zijn € 17,50 per persoon. Voor het Internetcafé wordt een bijdrage gevraagd van € 1,- per keer (contante betaling).

Nederland Leest

REGIO - De campagne Nederland Leest, bedoeld om Nederland aan het lezen te zetten, is weer van start gegaan. Vanaf 1 november worden in het hele land activiteiten georganiseerd, zo ook bij de bibliotheek IJmond Noord.

De rol van de bibliotheek is de laatste jaren veranderd; meer dan ooit is het een centrum van ontmoeting en debat. De campagne Nederland Leest, die de hele maand november duurt, verandert mee, want draait niet langer om één boek, maar om meningen. De campagne wil Nederland niet alleen aan het lezen zetten, maar ook aan het debatteren. Dit jaar kan men uit drie cadeauboeken kiezen: Heer van de Vliegen (William Golding), Liefde en schaduw (Isabelle Allende) en Morten (Anna Levander). Leden van de bibliotheek kunnen een keuze maken uit een van de boeken en die tijdens de campagne gratis ophalen (zolang de voorraad strekt). Vrijdag 18 november komt het schrijversduo Anna Levander naar de bibliotheek voor een presentatie. Anna Levander is het pseudoniem van Dominique van der Heyde (NOS/Nieuwsuur) en Annet de Jong (Telegraaf) en schreef de thriller Morten, een boek waarvan de film- en tv-rechten inmiddels zijn verkocht. Woensdag 30 november om 14.00 uur is er een pop-up leeskring over Heer van de Vliegen. Wat gebeurt er als een groep jongens strandt op een onbewoond eiland? De ontstane rivaliteit mondt uit in een bloederige oorlog. Schuif woensdag 30 november aan en praat mee over deze klassieker tijdens deze eenmalige leeskring. Wie lid word van de Bibliotheek tijdens Nederland Leest! ontvangt op 18 november een uniek door Dominique van der Heyde en Annet de Jong gesigneerd Nederland Leest exemplaar van hun boek Morten en bezoekt gratis de lezing.

Herfstconcert Out Loud en Uitgeester Harmonie

UITGEEST - Zanggroep Out Loud en de Uitgeester Harmonie geven zaterdag 19 november samen een herfstconcert. Zij spelen nummers van onder anderen Amy Winehouse, Franky Valli & The Four Seasons en Adele. Daarnaast laten beide muziekgroepen ook eigen muziek horen. Zo brengt Out Loud nummers van onder anderen Sam Smith, Dusty Springfield en Shan Mendez. De Uitgeester Harmonie speelt onder leiding van Thomas Eveleens muziek uit onder meer de films Frozen en Soldaat van Oranje. "Deze samenwerking maakt dat we als groepen nog meer verschillende muziek kunnen laten horen, wat in de Dorpskerk een mooie, muzikale avond moet opleveren", aldus Frank Snijder van de Uitgeester Harmonie. Het concert begint om 20.00 uur in de Dorpskerk aan de Castricummerweg 2 in Uitgeest. Kaarten à € 7,50 zijn te koop via kaartenconcert@gmail.com en aan de kassa.

Art-quilts van Christine Meerman in Limmen

LIMMEN - Christine Meerman (1941) uit Heiloo exposeert in november en december haar schilderijen en art-quilts op de bovenverdieping van het pand aan de Rijksweg 127 in Limmen. Bezig zijn, iets maken, iets creatiefs; dat is wat Meerman vanaf haar kindertijd al wilde. Ze besloot de opleiding lerares textiele werkvormen te gaan volgen en volgde daarmee haar weg in het onderwijs. De creatieve inslag heeft ze nog steeds. Wat begon bij eerst vooral kleding maken is uitgegroeid tot veel meer. Het tekenen, wat ze vroeger graag deed, heeft ze op latere leeftijd weer opgepakt. Zelfs de penselen werden erbij gehaald, ze volgden een cursus en workshops en is verder gegaan met aquarelleren en schilderen met acryl. Soms een uitstapje naar beeldhouwen in speksteen en beeldhouwen met (bijen)was. Deze wassen beelden zijn in brons gegoten. Weer wat later is haar passie vormgeven ook uitgegroeid naar werken met stoffen, zoals art-quilten. Haar inspiratie haalt ze uit de natuur, een vleugje architectuur en uit de mensen om haar heen. Een paar van deze art-quilts, met afbeeldingen van onder anderen haar kleinkinderen en schoondochter, en een selectie van haar schilderijen in aquarel en acryl zijn op deze expo te zien. Meerman heeft veel in groepsverband geëxposeerd, dit is haar eerste solo-expositie. De expositie is te bezichtigen van dinsdag tot en met vrijdag 9.30 tot 17:30 uur en op zaterdag van 9:30 tot 16:30 uur. Voor informatie kunt u bellen met Trudy Keyzer: 06-10585278.

Monsieur Chocolat in De Zwaan

Omar Sy als monsieur Chocolat.

UITGEEST - Monsieur Chocolat is te zien op vrijdag 11 november in filmhuis De Zwaan. De zaal is open vanaf 19.45 uur en de film begint om 20.15 uur.

In het rondreizende circus vertoont de Afrikaanse clown monsieur Chocolat zijn rare fratsen voor een paar luttele centen. De mensen op het Franse platteland vergapen zich aan hem. Want hoewel Frankrijk al in de achttiende eeuw een kwart van Afrika heeft gekoloniseerd, hebben de meeste Fransen rond 1880 nog nooit een echte Afrikaan gezien. Chocolat sluit vriendschap met de clown Footit die al snel merkt dat Chocolat meer in zijn mars heeft dan het op stang jagen van een paar dorpelingen. Footit overtuigt Chocolat om een duo te vormen. Ze werken aan sketches, verfijnen hun humor en timing en beginnen aan een onstuitbare, succesvolle opmars. De opmars eindigt in het mondaine Parijs waar ze een weergaloze tijd beleven. Maar is het duo bestand tegen de roem, de vele vrouwen en het grote geld?

Monsieur Chocolat vertelt het waargebeurde verhaal van een legendarisch duo en het vergeten verhaal van een bijzondere man. De hoofdrollen worden vertolkt door Omar Sy (Chocolat) die bekend is van de film Intouchables, en James Thierrée (Footit), die met zijn mimiek en uitstraling erg doet denken aan wijlen Charles Chaplin. Niet verwonderlijk, want Thierrée is zijn bloedeigen kleinzoon. Toegang: € 6,- incl. een kopje koffie voorafgaand aan de film. Vrienden van de Zwaan betalen € 5,-. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Boekhandel Schuyt aan de Middelweg 139 in Uitgeest.

Klaverjassen

UITGEEST - Klaverjasliefhebbers kunnen maandag 7 november komen klaverjassen bij speeltuinvereniging Kindervreugd in Uitgeest. Het clubgebouw aan de Middelweg is vanaf 19.00 uur geopend. Om 19.30 uur start het spel. De entree bedraagt 1,50 euro. Men streeft ernaar om rond 23.00 uur weer klaar te zijn. Na het kaarten is er een verloting. Voor meer informatie kunt u terecht op www.speeltuinuitgeest.nl of stuur een mail naar info@speeltuinuitgeest.nl.