De Uitgeester

7 maart 2018

De Uitgeester 7 maart 2018


Buch-bestuur: "Investering in dienstverlening en personeel"

UITGEEST - De dienstverlening aan de inwoner moet weer op peil en zelfs beter, én het ziekteverzuim moet omlaag. Dat zijn de uitgangspunten van het plan dat de BUCH heeft opgesteld om knelpunten op te lossen waar de organisatie in het eerste jaar na de fusie tegenaan loopt.

Het bestuur van de BUCH heeft vorige week het besluit genomen om de vier gemeenteraden (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo) voor te stellen hier een bedrag voor vrij te maken. Het gaat om 457.000 euro incidenteel en 2.903.000 euro structureel. Dit voorstel is in de afzonderlijke colleges besproken en naar de vier raden verzonden. De raden kunnen hun zienswijzen op dit verhaal geven en vervolgens is het aan hen om de begrotingswijziging mogelijk te maken. Lees verder op pagina...

It giet oan! En hoe... Uitgeest geniet!

Foto: Marloes Blok - Marloesblokfotografie.nl

UITGEEST - IJsmeester Nico Brantjes sprak donderdag de verlossende woorden: It giet oan! De jeugd tot dertien jaar had de eer om als eerste de ijzers onder te binden.

Dit was niet aan dovemansoren gericht: ruim 350 kinderen kwamen schaatsen. Vrijdag mochten ook de volwassenen het ijs op. De sfeer in de avond was gezellig en druk. Er was glühwein, koffie en natuurlijk warme chocolademelk. Muziek en led-verlichting maakten de vrijdagavond compleet. Zaterdag overdag werd er ook de hele dag geschaatst. Tussen 17.00 uur en 19.00 uur was de ijsbaan het toneel van een kortebaanwedstrijd. In de avond was het weer sfeervol schaatsen.

Perfect ijs tot het eind
Zondag was de ijsbaan tot halverwege de middag geopend. "Ondanks alle belasting hield het mooie harde (zwarte) ijs zich perfect. Naast wat veeg- en schuifwerk hebben we dit jaar minder reparaties te hoeven te verrichten," laat ijsmeester Nico Brantjes weten. In vier dagen tijd hebben ruim 2000 bezoekers de ijzers onder gebonden. "Het waren vier prachtige dagen rond de ijsbaan aan de Castricummerweg. Hopelijk tot in lengte van jaren. De onverwoestbare IJsclub Uitgeest van 1854 is er klaar voor," aldus Brantjes.

Natuurijs in Uitgeest
Ook op veel andere plekken in Uitgeest kon er geschaatst worden. Zo werd er volop geschaatst op de slootjes in De Waldijk. Foto's van het schaatsen en het winterweer zijn te vinden op pagina ... en ... Nog meer foto's zien? Kijk dan op: www.facebook.com/DeUitgeester.

Foto: Marloes Blok - Marloesblokfotografie.nl
Foto: Gertruud Rumphorst

Monique Teeling - Duco

Jarenlang schreef Monique Teeling een wekelijkse column voor de Uitgeester Courant. Vorige week verscheen de laatste editie van deze huis-aan-huiskrant in Uitgeest. Na het stoppen van de Uitgeester Courant zijn de columns van Monique vanaf deze week te lezen in De Uitgeester. Redactie De Uitgeester.

Duco
Als je steeds heel hard zegt dat jij als enige nog grieploze persoon in het gezin rondloopt, dan roep je het onheil natuurlijk over je af. Het begon met een gewone verkoudheid die ik makkelijk kon handelen maar na twee dagen keelpijn en snotteren ging het licht uit. Ik zal u verdere onaangename details besparen maar ik belandde in bed en iedere beweging kostte te veel moeite. Mijn man zette heel lief kopjes thee die ik braaf dronk en later at ik mij dapper door m'n misselijkheid heen want dat wordt dan aangeraden. Gewoon dooreten. Het duurde een week voor ik langzaam de draad weer oppakte en ik merkte dat de spiertjes toch wel redelijk verzwakt waren. Tennis en Zumba moest ik echt nog niet aan denken maar ik voelde dat ik toch beweging nodig had om weer op gang te komen. Ineens herinnerde ik mij een vriendin die iedere ochtend meedoet aan 'Nederland in beweging'. Het leek mij eerlijk gezegd meer iets voor bejaarden maar het hele gebeuren duurde maar een kwartiertje en dat was een prettige bijkomstigheid. Ik zocht het programma en daar verscheen Olga Commandeur in beeld. Net zo oud als ik, geboren in IJmuiden en ooit een veelzijdig atlete. Achter haar op vijf grote ronde schijven een aantal mensen die haar bewegingen imiteerden. De programmamakers hebben daar heel slim verschillende typen mensen neergezet. Mannen, vrouwen, jong en wat ouder, gezet en wat dunner. Olga begon heerlijk rustig om de spieren even goed op te warmen. Eitje. Met haar prettige stem liet ze mij een paar simpele oefeningen doen. Mijn verwachting was dat Olga en ik het prima met elkaar zouden gaan vinden deze komende hersteldagen. Na een paar minuten veranderde het scherm en stond daar opeens een bloedmooie man op de schijf die mij lachend aankeek en aanspoorde iets pittiger door te stappen want het ging nu om de hartslag. Zijn naam verscheen onder in beeld, Duco Bauwens. Ik was even totaal afgeleid door Duco's indrukwekkende biceps en torso. Maar dat was niet het enige. Duco heeft prachtig witte tanden en lacht heel guitig, wat beslist aanspoort net even extra gas te geven. Als Duco zegt dat we nog acht keer een oefening moeten doen en met aftellen begint, wil ik heel uitsloverig een paar extra stappen zetten. Of als hij met twee waterflesjes traint, ben ik zonder meer bereid er vier in mijn handen te houden. Totaal niet de bedoeling maar ik heb het voor Duco over, echt! Ik kan ook veel meer dan al die schijfbewoners achter hem en dat zou ik hem het liefst willen melden. "Zet mij daar neer Duco en ik laat Nederland zien hoe makkelijk het is en hoe goed ik bezig ben." Maar hoe meld ik mij hiervoor aan? Woont er in IJmuiden nog familie van Olga die dit even door kan spelen aan haar?

Open dag op basisschool De Wissel

Foto: Google Maps

UITGEEST - Basisschool De Wissel organiseert op 21 maart een open dag. De Wissel is een school voor 'daltononderwijs'. Daltononderwijs... wat is dat eigenlijk?

In de wijk De Kleis staat basisschool De Wissel, een school voor daltononderwijs. Naast de normale lesstof, die op alle Nederlandse scholen wordt aangeboden, wordt op De Wissel aandacht besteed aan een aantal daltonprincipes. Het gaat hierbij om het nemen van verantwoordelijkheid, het ontwikkelen van zelfstandigheid, het leren samenwerken en daarnaast het goed reflecteren op jezelf en op je eigen werk. Deze principes zijn in je hele verdere leven van groot belang, je hebt ze nodig om je te ontwikkelen tot een mens met lef. Het leren op basis van deze daltonprincipes vormt een goede voorbereiding op het succesvol functioneren van de kinderen in de maatschappij, en het is tevens een goede basis voor het voortgezet onderwijs.

Nieuwsgierig geworden?
Tijdens de open dag op woensdag 21 maart kunt u zien hoe het onderwijs er in de praktijk uitziet. U wordt keurig ontvangen door een aantal kinderen van groep 8, gevolgd door een rondleiding door de directie. Kunt u niet op 21 maart, dan kunt u altijd een andere afspraak maken.

Pontje Akersloot uit de vaart gehaald

Foto: Ruben Noom

AKERSLOOT - Door het aanhoudende winterweer en de ijsvorming op het Noordhollandsch Kanaal is het pontje van Akersloot vrijdagmiddag uit de vaart gehaald. De harde wind blies het ijs naar de aanlegsteiger aan de Schouw in Akersloot.

Ook nam de pont te veel ijs mee onderweg waardoor aanmeren zowat onmogelijk was. De schipper liet weten dat hij gemiddeld een kwartier bezig was met het aanleggen van de pont. In overleg met de gemeente is besloten om de pont uit de vaart te nemen. Later in het weekend is de pontje weer gaan varen.

Open avond Rotaryclub Heemskerk–Uitgeest

UITGEEST - "Rotary elitair? Alleen voor mannen van zekere leeftijd? Niets is minder waar! Rotaryclub Heemskerk–Uitgeest nodigt belangstellenden van harte uit op maandagavond 12 maart te komen kennismaken met Rotary én met onze club," aldus de organisatie.

"Ons lid Jules van Els zal ons meenemen in de wondere én actuele wereld van het 3D-kijken: wat is dat precies? Hoe goed ontwikkeld is dat bij jezelf en bij anderen? Dat gaan we met elkaar testen vanavond. We krijgen ook antwoord op de vragen waarom televisieproducenten zijn gestopt met 3D-televisie en waarom Google Glass is mislukt. En tenslotte komt ook de invloed van het blauwe licht van onze beeldschermen aan de orde. Een interactieve avond dus over een onderwerp dat ons allemaal raakt. U bent van harte welkom op de open avond," aldus Caroline Klein-Bart.

Inloop vanaf 18:00 uur. 18:30 uur gezamenlijk eten. Daarna is ruimte voor uitwisseling en de presentie tot 20:00 uur. Er zijn geen kosten verbonden aan de avond, maar in verband met de voorbereiding is aanmelding verplicht. Datum: maandag 12 maart. Tijd: van 18:00 uur tot 20:00 uur. Locatie: Lekker aan de Haven, Uitgeest. Aanmelden: rodenburgcees@gmail.com. Aanmelden kan tot zaterdag 10 maart.

BUCH trekt lering uit eerste fase ambtelijke fusie

UITGEEST - In de afgelopen maanden zijn de raden van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo regelmatig geïnformeerd over de stand van zaken binnen de werkorganisatie BUCH. In deze rapportages kwam naar voren dat er in het eerste jaar veel goed is gegaan.

Zo is de afgesproken besparing van 700.000 euro gerealiseerd. Anderzijds ziet het BUCH-bestuur dat er meer tijd en (financiële) ruimte nodig is om de dienstverlening weer terug te brengen op het niveau van voor de ambtelijke fusie én te verbeteren. Onderzoeksrapporten en ervaringen van andere fusiegemeenten bevestigen de complexiteit van ambtelijke fusie in de eerste jaren van een nieuwe organisatie. Ondanks voorbereiding zijn er zaken die nu in het tweede fusiejaar duidelijk aandacht verdienen en bijgesteld moeten worden.

Oplossingen
Uit de oplosrichtingen die zijn aangeboden kiest het BUCH-bestuur ervoor om te investeren in een scenario dat de werknemers vooropstelt. Zij moeten de kwaliteit in de dienstverlening bieden. In dit scenario worden de negatieve effecten van de autonome ontwikkelingen weggenomen, wordt er voldoende budget gereserveerd voor opvang van ziekteverzuim en is er ruimte om de medewerkers voldoende op te leiden voor de toekomstige ontwikkelingen. Met deze keuze brengt de werkorganisatie de dienstverlening op orde, geeft het bestuur een impuls aan een betere communicatie met de inwoner, wordt de Participatiewet beter vormgeven en gaat het bestuur voor een duurzame bedrijfsvoering. Kortom, het bestuur kiest voor een solide en toekomstgerichte basis waarmee kan worden voldaan aan de ambities van de BUCH: een uitstekende dienstverlening aan de inwoners en ondernemers.

Vraag aan de gemeenteraden
Om deze ontwikkeling in gang te zetten vraagt het bestuur van de BUCH-werkorganisatie uit de begroting van de vier gemeenten samen een bedrag van 4.457.000 euro incidenteel en 2.903.000 euro structureel. Daarvan is een groot deel bedoeld voor de opvang van ziekteverzuim en voor autonome ontwikkelingen. De bijdrage wordt volgens de gebruikelijke verdeelsleutel over de vier gemeenten verdeeld.

Brandweer heeft handen vol aan natuurbranden

Brandweer Uitgeest zaterdagmiddag in actie aan het Dorregeest. Foto: Ruben Noom / 112-Uitgeest.nl

UITGEEST - De brandweer van Uitgeest heeft zaterdagmiddag de handen vol gehad aan twee grote natuurbranden. De brandweer van Uitgeest werd rond 11.45 uur gealarmeerd voor een rietbrand aan het Dorregeest in Uitgeest.

Ter plaatse werd er al snel door de brandweer opgeschaald naar "middelbrand" vanwege de slechte bereikbaarheid van de brand en de uitbreiding ervan. Aan de overkant van het Alkmaardermeer langs het Zwaansmeerpad ontstond ook een grote rietbrand. Met behulp van brandweer Heemskerk en Beverwijk kon de rietbrand aan het Dorregeest geblust worden. De brand langs het Zwaansmeerpad aan de andere kant van het Alkmaardermeer was voor de brandweer niet te bereiken. De brandweer heeft dit vuur gecontroleerd laten uitbranden.

Opnieuw raak
Zondag moest de brandweer van Uitgeest opnieuw in actie komen voor een natuurbrand. De spuitgasten moesten toen uitrukken voor een bermbrand aan de Broekpolderweg in Uitgeest. Bij aankomst was er al een groot gedeelte grasland verloren gegaan en waren er alleen wat kleine vlammetjes te zien. Er restte voor de brandweer alleen nog wat nabluswerkzaamheden. De oorzaak van de branden is niet bekend.

Code oranje
In de regio Noord-Holland Noord geldt code oranje omdat er een verhoogd risico is op een snel uitbreidende natuurbrand. De brandweer raadt mensen af om in bosrijke gebieden onder meer te roken, meldt mediapartner NH Nieuws. Ook mogen er in natuurgebieden geen vuren gemaakt worden. Vuurkorven, fakkels en wensballonnen zijn niet toegestaan. De waarschuwing geldt voor het gebied tussen Uitgeest en Texel.

Door de vrieskou en de harde wind wordt het steeds droger in natuurgebieden. En het was al droog, omdat het al weken niet hard heeft geregend. Bovendien zijn de sapstromen van bomen en struiken in deze tijd van het jaar nog niet op gang gekomen, zodat het hout makkelijk vlam vat. Als er eenmaal ergens brand ontstaat, kan die zich door de wind snel uitbreiden, aldus NH Nieuws.

De schade na de bermbrand zondagmiddag aan de Broekpolderweg. Foto: Ruben Noom / 112-Uitgeest.nl

"Door de lens van Bus"

Foto: Ger Bus

UITGEEST - We nemen afscheid van Koning Winter. De zonsopgang bij het Uitgeestermeer in Uitgeest met overblijfselen van de ijsmassa. Ger Bus.

Jarenlang verscheen de rubriek "Door de lens van Bus" in de Uitgeester Courant. Vorige week verscheen de laatste editie van deze huis-aan-huiskrant in Uitgeest. Na het stoppen van de Uitgeester Courant zijn de foto's van Ger Bus vanaf deze week te zien in De Uitgeester. Redactie De Uitgeester.

Ingezonden brief: IJsbaan

Na vier fantastische ijsbaandagen, heb ik sterk de behoefte mijn verhaal te vertellen. Dit in de hoop dat ik een positief steentje kan bijdragen aan de besluiten, die er te zijner tijd genomen moeten worden. Er is vier dagen geschaatst in Uitgeest op de ijsbaan. Mensen van heinde en verre waren verrast door het unieke van het dorpstafereel. Vele Uitgeesters zeiden mij ook dat de ijsbaan annex evenementenweide toch niet gemist mag worden. Voor de goede orde, de ijsbaan gaat niet langer dan drie maanden onder water en na één maand kan er weer op gesport worden! Het terrein kan multifunctioneel gebruikt worden! En laten wij de mogelijkheid bekijken en onderzoeken om één school in De Koog (Paltrok?) en één school in het Oude Dorp te situeren. Wat zou het niet mooi zijn om de Binnenmeerschool te restaureren en te gebruiken! Toch de mooiste plek om naar school te gaan? Herman van Sambeek, voorzitter IJsclub Uitgeest.

Mekan Kebabs en Burgers

Middelweg 176, 1911 EL Uitgeest, tel. 0251-312022, Website: www.mekan.nl, online bestellen: www.mekan.nl of www.mekan.eu.

Even geen tijd of zin om te koken en wilt u eens iets anders dan een Hollandse pot? Denk dan eens aan de heerlijke Turkse keuken. Mekan Kebabs en Burgers is sinds 2006 gevestigd nabij het station van Uitgeest en uitvalswegen. Daarnaast heeft eigenaar Mehmet Kaya ook een filiaal in Heiloo. In 2014 is deze moderne 'dönerzaak' zelfs beoordeeld met het 'Beste Broodje Kebab' door Radio 3FM.

Place to be
Mekan is een begrip en zeer populair bij de jeugd in de regio. Mekan betekent 'the place you want to be' of 'warm huis' in het Nederlands. En deze indruk krijgt u ook wanneer u binnenstapt in het onlangs gerenoveerde restaurant aan de Middelweg. U kunt hier niet alleen bestellen en afhalen, tegenwoordig kunt u de heerlijke gerechten van chefkok Celil Ipek ook aan een van de tafels in het restaurant nuttigen. Turks eten is lekker en ook nog eens goed betaalbaar.

Heerlijk halal
Populair onder de jeugd is de Kapsalon, ook wel gekscherend de 'moderne hutspot' genoemd. Al het vlees is halal en bestaat hoofdzakelijk uit diverse vleessoorten zoals kip, gehakt, kalfs- en schapenvlees. De Turkse pizza, broodjes döner en shoarma zijn welbekend. Verder kunt u ook kiezen uit diverse andere specialiteiten zoals dürüms (wraps), köfte, kebabs en burgers, heerlijk met bijvoorbeeld een keuze uit diverse salades en sausjes. Populair zijn ook de zeer complete family-schotels voor één óf meerdere personen. Alles is dagvers gemaakt en bovendien ook nog eens gezond!

Catering
Een bijeenkomst, receptie, trouwerij, verjaardag, school- of personeelsfeest te vieren? Mekan heeft voor elke bijeenkomst een passend arrangement. Vraag vrijblijvend naar een offerte. Binnen een straal van tien kilometer kan uw maaltijd desgewenst op elke dag van de week worden bezorgd.

Afhalen / thuisbezorgen
Tussen 17.00 - 22.00 uur wordt uw telefonische of online bestelling bij u thuisbezorgd. Wegens het tienjarig bestaan wordt het afhalen deze maand beloond met 10% korting! Mekan is 7 dagen in de week open van 11.00-22.00 uur.

Mekan, the place you want to be!

Hoe voorkom je dat een ziekteverzuimdossier een hoofdpijndossier wordt?

UITGEEST - Ziekteverzuim is een bron van juridische conflicten. Kort na een ziekmelding speelt vooral de vraag: Is de werknemer medisch echt ziek? Of is hij arbeidsongeschikt door spanningen in de arbeidsverhouding?

Bij langdurige afwezigheid door ziekte leggen de verplichtingen van de Wet Verbetering Poortwachter druk op de verhoudingen. UWV verwacht dan interventies gericht op werkhervatting, zoals het inschakelen van een re-integratiebedrijf of het opvolgen van adviezen van de bedrijfsarts. Niemand wil dat het UWV na 104 weken nog een loonsanctie oplegt, omdat er niet genoeg aan re-integratie is gedaan. Als de werknemer aangepast werk kan doen maar toch niet werkt, wordt gekeken of er geen 'kansen' gemist zijn en dat is volgens UWV snel het geval.

Naast het inschakelen van een ziekteverzuimspecialist of een arbeidsrechtjurist op het moment dat er een hoofdpijndossier lijkt te ontstaan, kunnen de werkgever en de werknemer er ook voor kiezen één of meer gesprekken onder leiding van een arbeidsmediator te voeren om:

 • begrip voor elkaar te creëren;
 • afspraken te maken over het plan van aanpak die gedragen worden;
 • te zorgen voor regelmatig contact;
 • een beëindigingovereenkomst te sluiten als terugkeer op de werkvloer niet meer haalbaar is en de gespannen arbeidsverhouding de belangrijkste oorzaak is van de ziekmelding;

Wij zien hier dagelijks de positieve effecten van:

 • de werknemer gaat (veel) eerder aan het werk;
 • door het verminderen van de spanningen in de arbeidsrelatie wordt de communicatie tussen de werknemer en de leidinggevende beter;
 • de risico's op terugval en op een loonsanctie na 104 weken nemen sterk af.

Wij zijn gespecialiseerd in arbeidsrecht en hebben jarenlange ervaring. Bent u op zoek naar een arbeidsmediator of een arbeidsrechtadvocaat, belt u dan gerust naar 0251–362022 of mailt u naar lewin@advocaatlewin.nl.

Officiële opening Hummel Kozijnen 9 en 10 maart

HEEMSKERK - Komende vrijdag 9 en zaterdag 10 maart viert Hummel Kozijnen de officiële feestelijke opening van de nieuwe woonwinkel midden in het bruisende centrum van Heemskerk. Tijdens de openingsdagen worden alle bezoekers met een hapje en een drankje ontvangen.

Niet alleen het eigen verkoopteam, maar ook vertegenwoordigers van de leveranciers zijn aanwezig om de klanten zo optimaal mogelijk te kunnen informeren. Tevens worden er leuke attenties uitgedeeld. De nieuwe showroom van Hummel Kozijnen & Wooncomfort bevindt zich nu aan de Kerkweg 36. Na ruim twintig jaar aan de Lijnbaan gevestigd te zijn geweest, vond eigenaar Aad Hummel dat het roer om moest: "Steeds meer mensen uit omringende gemeentes weten het winkelcentrum van Heemskerk te vinden, het is er gezellig, veel diversiteit en gewoon een winkelcentrum waar je graag wilt zijn en shoppen." Aad Hummel wist dat er behoefte was aan een woonwinkel. "Mensen lopen nu eenmaal sneller naar binnen in een winkelcentrum dan in een showroom op een industriegebied." Vanaf de eerste dag dat de woonwinkel van Hummel Kozijnen open was, kreeg eigenaar Aad Hummel zijn gelijk. De bezoekersaantallen in het centrum stegen direct. De oude showroom aan de Lijnbaan wordt nu gebruikt als opslagruimte.

Hummel Kozijnen bestaat sinds 1996 en heeft een betrouwbare naam opgebouwd in Heemskerk en omgeving. Niet alleen met de kunststof kozijnen van het kwaliteitsmerk HBI, waarvan zij sinds de start dealer zijn, maar ook met een uitgebreide collectie zonwering voor binnen en buiten. De laatste jaren zijn daar de veranda's aan toegevoegd. Hummel Kozijnen biedt de laagste prijs voor topkwaliteit. Het team hoopt komende vrijdag en zaterdag veel mensen te mogen ontvangen en zij worden beloond met met een echte Hummeltas gevuld met leuke attenties.

Open Huis bij De Vijfhoek

HEILOO - Tijdens de landelijke Open Dag van de Zorg op zaterdag 17 maart zet orthopedagogisch dagcentrum De Vijfhoek de deuren open aan het Vierkant 22 in Heiloo. Tussen 10.30 uur en 15.30 uur zijn belangstellenden van harte welkom.

ODC De Vijfhoek biedt kinderen tot achttien jaar met een verstandelijke en/of meervoudige beperking een veilige en plezierige omgeving waar zij zich kunnen ontwikkelen. Tijdens de open dag zijn er verschillende workshops en krijgt men informatie over hoe de ontwikkeling van de kinderen wordt gestimuleerd. Ook kan men zich laten informeren over zintuigelijke activiteiten, omgaan met epilepsie en totale communicatie. Uiteraard is er gelegenheid om in het eigen tempo rond te kijken in de activiteitenruimtes, waaronder het zwembad, de snoezelruimte en de gymzaal.

Hier kunnen de bezoekers vragen stellen aan de medewerkers en met hen in gesprek gaan over de ontwikkelingsgerichte aanpak bij het ODC. Tijdens de open dag kan men zich ook oriënteren op de mogelijkheden van zaterdagopvang en vakantieopvang. Tevens is er gelegenheid tot het stellen van vragen over vrijwilligerswerk of over werken in de zorg. ODC De Vijfhoek is onderdeel van De Waerden, een organisatie die bijdraagt aan een gelukkig leven voor mensen met een beperking en werkt aan een samenleving waaraan iedereen een bijdrage mag leveren. Meer informatie is te vinden op www.dewaerden.nl

Sandd postpunt nu ook in Uitgeest

Foto: Fietsshop Uitgeest

UITGEEST - Als DHL parcelshop verzorgen wij, Fietsshop Uitgeest, nu ook een Sandd postpunt. Sandd is namelijk onderdeel van DHL.

U kunt bij ons de post inleveren die door Sandd verzonden moet worden. Daarnaast kunt u verschillende postzegels bij ons verkrijgen. Per vel of per stuk. U kunt een brief al voor € 0,60 verzenden. En dat is inclusief btw, dus voor verenigingen en bedrijven wordt het nog goedkoper. Wilt u meer informatie over Sandd, kijk dan eens op www.sandd.nl. Fietsshop Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 9, 1911 HP Uitgeest.

7 / 20

Vrijwilliger in Beeld

Greetje Plaisier, vrijwillig coördinator bij de Voedselbank Uitgeest / Akersloot.

UITGEEST - Elke maand laat het Vrijwilligers Informatie Punt een vrijwilliger actief in Uitgeest aan het woord. Deze maand zijn we in gesprek met Greetje Plaisier.

Greetje Plaisier is zeer maatschappelijk betrokken, zowel vanuit haar werkzaamheden bij de gemeente Uitgeest als in het onderwijs. Inmiddels gepensioneerd is Greetje vrijwillig coördinator bij de Voedselbank Uitgeest/Akersloot.

De Voedselbank Uitgeest/Akersloot bestaat 11 jaar. Vanwege de handige busverbinding valt Akersloot in dit geval ook onder Uitgeest. Elke vrijdag tussen 11.00 en 12.00 uur worden vanuit het Jeugdhuis naast de protestantse kerk levensmiddelen uitgedeeld aan mensen die het door omstandigheden niet breed hebben.

De levensmiddelen bestaan hoofdzakelijk uit houdbare producten, maar ook melkproducten en groenten, die veelal worden aangeleverd door tuinders en supermarkten. Ook Bakkerij Putter schenkt royaal brood. Fijn dat er zoveel wordt gegeven, ook door de kerk en Unicef. Alles wordt in kratten op kleur en gezinsgrootte klaargezet, de regels volgens de Warenwet daarbij in acht nemend.

"Vanuit mijn onderwijservaring vind ik het vooral belangrijk dat ieder kind het goed heeft en er geen onderscheid is tussen arm en rijk," aldus Greetje. "Het geeft mij veel voldoening dat ik iets kan betekenen voor dorpsgenoten. Als iedereen een steentje bijdraagt leef je als dorp prettiger samen."

Voor meer informatie over de Voedselbank kunt u contact opnemen met Greetje Plaisier: 0251-313092.

VIP Uitgeest
Voor meer informatie over vrijwilligerswerk in Uitgeest kunt u kijken op de website van het Vrijwilligers Informatie Punt: www.vrijwilligerswerkuitgeest.nl of kom langs op maandag of woensdag van 9.30-12.00 uur. U kunt ons vinden in de hal van het gemeentehuis.

Buurtbewoners in Uitgeest jagen op inbrekers "Dikke bingo, hartstikke gaaf"

Foto: Ruben Noom / 112-Uitgeest.nl

UITGEEST - Twee buurtbewoners hebben de politie in Uitgeest vannacht een flinke dienst bewezen. Ze maakten een surveillerend rondje door de wijk toen ze bij de Burgemeester van Roosmalenstraat drie mensen in een Canta behoorlijk opvallend gedrag zagen vertonen. Dankzij het tweetal kon de politie in actie komen en drie inbrekers arresteren. "Het waren amateurs."

Door: Mediapartner NH Nieuws

Het drietal bestond uit een 18-jarige man en 17-jarige vrouw uit Wormer en een 30-jarige man uit Amsterdam. Tegenover NH Nieuws doet een van de buurtbewoners die de inbrekers in de smiezen kreeg zijn verhaal. "Wij rijden af en toe in de nacht door wat dorpen omdat we het leuk vinden om te rijden en om een oogje in het zeil te houden." Hij wil anoniem blijven omdat hij de politie nog vaker hoopt te kunnen helpen.

"Als je dan zo'n Canta ziet rijden zonder verlichting en steeds ziet stoppen bij busjes, dan weet je gewoon: dit klopt niet," gaat hij verder. "Wie verwacht er nou dat je met een invalidenwagentje gaat inbreken? Dit waren echt amateurs." Het tweetal zag hoe de ruiten van drie auto's waren ingeslagen. Ze alarmeerden vervolgens de politie, die direct ter plaatse kwam om de drie inbrekers in de boeien te slaan.

Foto: Ruben Noom / 112-Uitgeest.nl

"Heterdaadjes"
"Dan is het dikke bingo en hartstikke gaaf," beschrijft hij het moment waarop de politie 'hun werk' afmaakt. "We doen dit al jaren en hebben nu vier of vijf van dit soort heterdaadjes gehad," vertelt hij nuchter. Los daarvan hebben ze in die periode ook nog zo'n 20 inbraken weten te voorkomen door de politie tijdig te alarmeren. "Dat is natuurlijk fantastisch."

Uitgeest in Statiegeldalliantie

UITGEEST - Nog veel te veel verpakkingen belanden naast de vuilnisbak. Daarom sluiten de BUCH-gemeenten, waaronder de gemeente Uitgeest, zich aan bij de Statiegeldalliantie, die de overheid oproept om statiegeld in te voeren op kleine flesjes en blikjes.

Inmiddels hebben meer dan 200 gemeenten, organisaties en bedrijven in Nederland en België zich verenigd in de alliantie. De Tweede Kamer bespreekt 15 maart de statiegeldkwestie. Plastic flesjes en blikjes zijn op dit moment verantwoordelijk voor zo'n 40 procent van het zwerfafval. Dat leidt tot vervuilde straten en natuur en veel dierenleed. Koeien en andere landdieren worden ziek van stukjes plastic in hun voedsel en overlijden daar soms aan. Ook belandt veel zwerfaval uiteindelijk in zee en wordt onderdeel van de plastic soep.

De drijvende vuilnisbelt in de oceanen die veel schade toebrengt aan vissen en vogels. Het zwerfvuil levert in Nederland opgeteld een kostenpost van zo'n 250 miljoen euro per jaar op. Desondanks blijven straten, stranden en natuurgebieden vervuild met zwerfafval. Met statiegeld zal veel minder van dit afval bij het zwerfvuil belanden; tot wel 90 procent minder, zo is berekend. Inzamelen via statiegeld heeft bovendien als voordeel dat het materiaal goed kan worden hergebruikt. Zo hoeft het niet in de verbrandingsoven te eindigen.

Inzameling oud papier

UITGEEST - Zaterdag 10 maart is er weer een inzameling van oud papier bij basisschool de Molenhoek in Uitgeest. De inzameling is van 09.30 tot 11.30 uur.

De overige inzameldata zijn op 21 april, 2 juni en 14 juli.

Even voorstellen...

Foto: Jumbo Uitgeest

Op de foto: rechts afdelingschef Paul en links medewerker Pascal. Samen met nog zes collega's zorgen wij er met veel plezier voor dat u zeven dagen in de week uw keuze kunt maken uit de lekkerste producten van het grootste Groente & Fruit assortiment van Uitgeest.

Mist u ondanks ons assortiment toch nog een product? Laat het ons weten, dan doen wij er alles aan om het in huis te krijgen. Om ons assortiment vernieuwend te houden, hebben we naast onze nieuwe seizoensaanbiedingen op onze Groente & Fruit afdeling een maaltijd- en soeppakketten assortiment verkrijgbaar. Probeert u bijvoorbeeld eens het maaltijdpakket winterratatouille of het erwtensoeppakket.

Onze afdelingsspecialisten geven u graag advies, de nodige toelichting en informatie over verschillende bereidingswijzen.

In beeld: Uitgeest geniet van schaatsbaan en winterweer

Foto: Marloes Blok - Marloesblokfotografie.nl

UITGEEST - De schaatskoorts steeg afgelopen week in Uitgeest naar grote hoogte. Het was volop genieten! Ook voor de niet-schaatsers was het een mooie week. Prachtig koud winterweer, natuurlijke ijssculpturen en ijszeilen. Het leverde zeldzame Hollandse winterplaatjes op. De fotografen van De Uitgeester gingen warm gekleed op pad en maakten deze prachtige foto's!

Foto: Marloes Blok - Marloesblokfotografie.nl
Foto: Marloes Blok - Marloesblokfotografie.nl
Foto: Marloes Blok - Marloesblokfotografie.nl
Foto: Marloes Blok - Marloesblokfotografie.nl
Foto: Marloes Blok - Marloesblokfotografie.nl
Foto: Ruben Noom
Foto: Ruben Noom
Foto: Ruben Noom
Foto: Ruben Noom
Foto: Ruben Noom
Foto: Ruben Noom
Foto: Ruben Noom
Foto: Gertruud
Foto: Jolanda
Foto: Luchtfoto: Daan Kouijzer
Foto: Luchtfoto: Daan Kouijzer

'Sambavoetbal' ICGT compleet met Red Bull Brasil

Foto: Aangeleverd

UITGEEST - In navolging van Palmeiras komt er nóg een Braziliaanse club naar ICGT 2018: Red Bull Brasil! Daarmee is sambavoetbal op het ICGT van dit jaar een zekerheid!

Red Bull Brasil is voor het grote publiek misschien nog een onbekende. Echt gek is dat niet, want de club bestaat sinds 2007. Dankzij de steun van Red Bull klom de club echter razendsnel op de ladder van de Braziliaanse competities. Inmiddels komt Red Bull Brasil uit op het hoogst mogelijke niveau in de regio, Campeonato Paulista.

Het mooie aan deze deelnemer is dat Red Bull Brasil vol inzet op de jeugdopleiding. De jeugdteams van de plaatselijke Red Bull spelen veel internationale toernooien en staan te boek als zeer getalenteerd. De spelers worden opgeleid om door te stromen naar het eerste. Die aanpakt werkt, want Red Bull Brasil is al vele malen gepromoveerd.

Daarmee is het team een prachtige toevoeging aan het toernooi, vertelt toernooidirecteur Mats Idema. "Mooi, aanvallend en aansprekend voetbal naar Uitgeest halen, dát is wat wij willen! En we weten zeker dat dit mede dankzij de komst van Red Bull Brasil ook dit jaar weer lukt. Het toernooi van 2018 belooft namelijk ijzersterk te worden. Manchester United is van de partij, net als het Braziliaanse Palmeiras en de voetbalacademie van NEC en FC Oss, dat bekendstaat om zijn verzorgde voetbal. ICGT 2018 belooft, kortom, een van onze sterkste edities ooit te worden en daar zijn we hartstikke trots op!"

Het ICGT is ook dit jaar weer in het pinksterweekend. De eerste speeldag is op 19 mei, de tweede op 21 mei. Uiteraard is ook dit jaar het toernooi weer gratis toegankelijk. Daarmee is het ICGT niet alleen het beste jeugdvoetbaltoernooi van Nederland, maar ook het meest toegankelijke.

Stormvogels handhaaft zich in derde klasse

UITGEEST - De korfballers van Stormvogels traden afgelopen zondag aan tegen Conventus uit Zwijndrecht. Bij winst of een gelijkspel zou de ploeg van Ton van Duijn zich handhaven in de derde klasse, wat voorafgaand aan het seizoen de doelstelling was.

Er was de Uitgeesters dus veel aan gelegen om een goed resultaat neer te zetten. Stormvogels begon gretig en kwam al snel op een 3-0 voorsprong, maar kon deze helaas niet vast houden. De bezoekers, die ook gebaat waren bij een overwinning om eventuele degradatie af te wenden, kwamen op gelijke hoogte en wisten lang in het spoor te blijven. Na ruim 20 minuten spelen wisten onze dorpsgenoten voor het eerst afstand te nemen van Conventus door scores van Sebastiaan van den Bosch, Romy Erkelens en Sjoerd Noorda. Bij rust stond dan ook een comfortabele 13-9 voorsprong op het scorebord.

Bij aanvang van de tweede helft zette Stormvogels de goede lijn voort. De sterk spelende Romy Erkelens, die de geblesseerde Eveline Nootebos verving, wist andermaal te scoren waarna Jeroen Kuijk zijn ploeg zelfs naar een marge van 6 bracht. Geen vuiltje aan de lucht en inwendig werd er al een klein feestje gevierd. Waar de ploeg van Van Duijn zo nu en dan wat scherpte mist kort na rust, was daar dit weekeinde geen sprake van. Niet vermoedende dat de laatste tien minuten moeizaam zouden worden. Het scorend vermogen van de Uitgeesters stagneerde en de opponent zag kans om weer aansluiting te vinden. Bij een stand van 19-18 in het voordeel van Stormvogels leek Jord Betjes de bevrijdende treffer te maken.

Niets was echter minder waar; Conventus noteerde een tegentreffer en in de allerlaatste seconden van de wedstrijd werden de bezoekers uit Zwijndrecht rijkelijk beloond met een strafworp die zij verzilverden, waardoor de partij in een gelijkspel eindigde (20-20). De oorspronkelijke teleurstelling over het feit dat er niet gewonnen was maakte al snel plaats voor blijdschap. Van Duijn heeft het geflikt om zijn ploeg in de derde klasse te handhaven, na de promotie van vorig seizoen. Een resultaat om trots op te zijn.

AZ verlengt met Uitgeester Ferdy Druijf

Foto: AZ Media

UITGEEST - AZ heeft deze week het contract met Uitgeester Ferdy Druijf verlengd. De 20-jarige spits ligt daardoor tot medio 2021 vast bij de Alkmaarders.

Door: AZ Media


Via FC Uitgeest kwam de aanvaller in 2012 bij de AZ Jeugdopleiding terecht. De aanvaller van Jong AZ kwam dit seizoen tot vijftien Jupiler League-wedstrijden (6 goals) en maakte op 28 januari zijn debuut in de hoofdmacht. Dit seizoen speelt hij zijn wedstrijden voornamelijk bij de Alkmaarse beloften en kwam daarnaast tot twee invalbeurten in AZ 1. Op 28 januari debuteerde hij in de uitwedstrijd tegen Willem II (0-2). Ook in het thuisduel met Sparta Rotterdam (2-1) viel hij in. In oktober 2017 zat de spits voor het eerst bij de selectie van Oranje Onder 20 en maakte hij minuten tegen Duitsland Onder 20.

Druijf: 'Vertrouwen voelt goed'
"Het vertrouwen dat de club naar me uitspreekt voelt goed", reageert Druijf na het zetten van zijn handtekening. "Ik ben aan het begin van het seizoen drie maanden geblesseerd geweest. Daarna ben ik vol voor mijn laatste kans gegaan. Die heb ik met beide handen gegrepen. Nu moet ik stappen maken en zorgen dat ik vast bij het eerste elftal hoor. En dan op naar een basisplek."

Huiberts: 'Heeft ons overtuigd'
"Ferdy doet het erg goed en dat hebben we beloond met een langer verblijf", zegt Directeur Voetbalzaken Max Huiberts. "Hij doet het wekelijks goed bij Jong AZ. En voor een spits niet onbelangrijk: hij maakt ook doelpunten. Ferdy heeft ons echt overtuigd."

Open middag bij tennisvereniging De Dog

UITGEEST - Tennisvereniging De Dog organiseert zaterdag 17 maart een open middag voor de jeugd. Op het tennispark van De Dog aan de Niesvenstraat kan de jeugd van Uitgeest kennismaken met het tennisspelletje.

"Onder leiding van trainer Sharon Krop kunnen jullie ontdekken hoe leuk het tennisspel is," laat de organisatie weten. Voor de jeugd wordt er vanaf 12.00 uur een clinic gegeven, waarbij veel elementen van het tennisspel aan de orde zullen komen. Voor degenen die besluiten om lid te worden van TV De Dog op de open middag, is de contributie het eerste jaar gratis (mits er tennislessen worden afgenomen).

Senioren trotseren vrieskou en wind

AKERSLOOT - Good old Henk Jan Verdonk senior uit Egmond aan den Hoef heeft onder barre winterse omstandigheden de wekelijkse donderdagavondwedstrijd in Akersloot om de Kids and Parents Bikeschool (KPB) mountainbikecup gewonnen.

De snijdende kou, aangewakkerd door de harde oostenwind, weerhield de oudere bikkels niet om met elkaar de strijd aan te gaan. De jonkies bleven thuis. Gezamenlijk werden onder aanvoering van Alkmaarder Henk Louwe de eerste ronden afgelegd. Daarna scheidden Louwe en latere winnaar Henk Jan Verdonk senior zich af van de rest. Niet veel later, halfkoers, wist Verdonk senior afstand te nemen van Henk Louwe, die tot dat moment al het kopwerk op zich had genomen. Een aantal ronden leek Louwe geen genoegen te nemen met zijn opgedrongen tweede positie.

Toch was het op de streep duidelijk dat Verdonk senior de terechte winnaar werd. Chris Kemp moest een robbertje vechten met de winterharde Akersloter Piet Veldt alvorens hij het koude podium mocht beklimmen voor zijn derde plaats.

13 / 20

Uitgeest stemt op woensdag 21 maart

Wie komen hier na 21 maart te zitten? Foto: Anita Webbe

UITGEEST - Woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Door te stemmen laat je weten welke politieke partij jij in de gemeenteraad wilt. Zo geef je richting aan de kant die onze gemeente opgaat. En wie er misschien wethouder wordt.

Laat deze dag ook jouw stem horen over het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Op welke partij je stemt mag je zelf weten, maar maak wel gebruik van jouw recht om jouw stem te laten horen. Het is niet alleen belangrijk dát je stemt, maar ook dat je weet wát je stemt. Er zijn zeven politieke partijen in Uitgeest waar je uit kunt kiezen.

Praat erover. Via debatten en interviews in De Uitgeester en op internet kom je erachter hoe partijen denken over onderwerpen. Binnenkort kun je ook het KiesKompas invullen. Via de website Uitgeester.nl is ook al het politieke verkiezingsnieuws te volgen.

Politieke debatten in Uitgeest

Foto: Aukje Verlinden

UITGEEST - In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart vinden twee openbare politieke debatten plaats. Het eerste is op donderdag 8 maart tussen de lijsttrekkers van de politieke partijen in Uitgeest.

Dat gebeurt vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis van Uitgeest. Het tweede debat is op donderdag 15 maart in de protestantse kerk. Dat begint om 19.30 uur. Het thema is dan verduurzaming en woningbouw. Inwoners zijn van harte welkom op beide avonden. De onderwerpen die op 8 maart aan de orde komen zijn: bestuur, welzijn, zorg, sport, jongeren, ouderen, en cultuur (in Uitgeest).

15 maart
De bijeenkomst van 15 maart gaat over twee landelijk en lokaal belangrijke thema's: verduurzaming en woningbouw. De avond wordt georganiseerd met Bouwend Nederland en ook bedrijven uit de regio zijn uitgenodigd. De avond in de protestantse kerk aan de Castricummerweg begint om 19.30 uur; vanaf 19.00 is de inloop. Vragen en informatie A.P.A. Koolen, griffier gemeenteraad Uitgeest, e-mail: griffie@uitgeest.nl.

Verslag in De Uitgeester
De Uitgeester is bij beide debatten aanwezig. Een verslag zal na afloop verschijnen op onze website Uitgeester.nl en uiteraard in de krant.

In gesprek over kansen voor kinderen

Foto: Aangeleverd

UITGEEST - D66 heeft het initiatief genomen voor een themabijeenkomst met de titel "Kansen voor kinderen, kansen voor Uitgeest". Er zijn twee inspirerende sprekers uitgenodigd op 16 maart vanaf 20.00 uur in het dorpshuis de Zwaan.

Allereerst zal Marcel van Herpen spreken vanuit zijn passie voor de ontwikkeling van kinderen. Hij is pedagoog en onder meer schrijver van het boek "Ik de Leraar". Hij heeft ook het "Sportief presteren" geïntroduceerd bij F.C. Uitgeest. Zijn boeiende verhaal zal een raamwerk voor kansen voor kinderen schetsen. Vervolgens zal Aletta Hekker spreken uit haar ervaring met IKC-vorming en wat dat betekent voor de gemeente. Als wethouder onderwijs van eerst Bergen en daarna Delft kan zij putten uit een schat aan kennis. Een inkijkje in welke kansen een IKC biedt voor kinderen maar ook voor de gemeente als geheel, zal de opmaat zijn voor het gesprek.

Er zal gelegenheid zijn om suggesties, vragen en opmerkingen voor te leggen aan zowel de deskundige sprekers als de kandidaat raadsleden van D66 Uitgeest. Met de opbrengst van de avond zullen deze laatsten zich de komende vier jaar nog sterker kunnen inzetten voor kansen voor kinderen en dus voor Uitgeest! Gaat u voor kansen voor kinderen in Uitgeest, dan graag tot ziens in het Dorpshuis, vrijdagavond 16 maart om 20.00 uur!

CDA in de Waldijk en Kleis Wandelen over het "Nieuwe Plankenpad"

Wandelen met het CDA over het “Nieuwe Plankenpad”. Foto: CDA Uitgeest

UITGEEST - Het CDA nodigt bewoners van de Waldijk, Kleis en andere belangstellenden uit om zaterdag 10 maart uitleg te krijgen over het CDA initiatief voor een wandelroute vanaf de Groene Driehoek naar het centrum van Uitgeest en richting Busch en Dam, het "Nieuwe Plankenpad".

Wij starten met een presentatie in de Kornak. Welkom met koffie vanaf 9:45 uur, aanvang presentatie 10:00 uur. Lijsttrekker Jack Zwarthoed zal een inleiding geven over de speerpunten uit het CDA verkiezingsprogramma, zoals vernieuwing van het stationsgebied. Daarnaast zal woongenot en parkeren in Kleis en Waldijk aan de orde komen. Hierna zal raadslid Wim Rodenburg een toelichting geven over het idee voor de aanleg van het "Plankenpad" gevolgd door een wandeling naar de Groene Driehoek, het startpunt van de wandelroute.

Wij zien u graag op zaterdag 10 maart om 9:45 uur in de Kornak en ook kinderen zijn uiteraard van harte welkom! Einde programma is rond 12.00 uur.

Uitgeest Lokaal pakt door in het Leeslokaal!

UITGEEST - Uitgeest Lokaal nodigt u van harte uit om op zaterdag 10 maart met ons in gesprek te gaan in het Leeslokaal aan de Dr. Brugmanstraat 11 van 14.00 uur tot 15.00 uur.

Graag praten wij met u over onder andere:

 • Het in stand houden van de voorzieningen,
 • Het groene karakter van Uitgeest,
 • Het verduurzamen van gebouwen en woningen,
 • Het bouwen van betaalbare woningen,
 • Het contact met de gemeente,
 • Het Uitgeester beleid voor de komende jaren.

Uitgeest Lokaal benadrukt het belang van onder andere bovengenoemde onderwerpen voor Uitgeest. Ga in gesprek met de lijsttrekker Judie Kloosterman en de kandidaten van Uitgeest Lokaal.

De afgelopen jaren is in Uitgeest op meerdere gebieden het één en ander in de steigers gezet. Het is nu tijd om op alle fronten door te pakken! Uitgeesters zijn trots op hun dorp. Om dit gevoel vast te houden voor de komende jaren, is het van het grootste belang dat wij, inwoners van Uitgeest, de verantwoordelijkheid nemen voor de komende generaties. Kom 10 maart aanstaande met Uitgeest Lokaal praten.

Wij luisteren naar u zodat wij klaar zijn om na de verkiezingen ook onze verantwoordelijkheid te nemen en verder te mogen bouwen aan een vitaal en in meerdere aspecten gezond Uitgeest'. Graag tot de 10e in het Leeslokaal van 14.00 tot 15.00 uur.

Terugblik Hete Hangijzers: Zwembad De Zien in Uitgeest is er gelukkig nog

Margriet de Beurs, voorzitter van het zwembad De Zien. Foto: Mediapartner NH Nieuws

UITGEEST - Ruim vier jaar geleden ging Mediapartner NH Nieuws in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2014 op zoek naar wat jullie Hete Hangijzers waren. In elke gemeente speelden er volop kwesties, die inwoners graag anders zouden willen zien. Voor de verkiezingen in 2018 zochten wij uit wat er in vier jaar tijd veranderd is: zijn de hangijzers opgepakt of is alles nog zoals het was?

Door: Mediapartner NH Nieuws

Veel Uitgeesters hielden vier jaar geleden hun hart vast: hun geliefde zwembad De Zien dreigde te verdwijnen. Protesten volgden en met succes: het zwembad wordt momenteel goed onderhouden door een groep bevlogen vrijwilligers. Margriet de Beurs, voorzitter van het zwembad: "De rust binnen het zwembad, en dus ook binnen de gemeente, is weergekeerd." Dat is mede gelukt dankzij de grote groep vrijwilligers, die het zwembad weer rendabel hebben gekregen. En dat zonder subsidies. "Dat geeft aan hoe erg het leeft binnen de gemeenschap."

Wennen voor college
Wethouder Antoine Tromp zag ook hoe de Uitgeesters het probleem zelf succesvol wisten aan te pakken. "Het was in het begin even wennen voor het college om het over te dragen aan de groep vrijwilligers die dit ter hand hebben genomen. Maar ze hebben een enorme prestatie geleverd." Maar ook na 2026 willen de vrijwilligers zekerheid. "De overeenkomst moet geen einddatum krijgen, die moet oneindig zijn. Dat is de inzet," vindt De Beurs. Zo ver wil de wethouder nog niet gaan, maar hij gaat het gesprek graag aan. "We onderkennen het belang van het zwembad. Dat moet ook behouden blijven voor het dorp."

Heb jij ook een Heet Hangijzer in Uitgeest dat jij onder de aandacht wil brengen van de politici? Laat het Mediapartner NH Nieuws weten: nhkiest@nhnieuws.nl.

Maak kennis met kandidaten Uitgeest Lokaal

Ton van den Ende, nummer 12 op de lijst van Uitgeest Lokaal. Foto: Uitgeest Lokaal

UITGEEST - Maak kennis met de kandidaten van Uitgeest Lokaal. Deze week nummer 12: Ton van den Ende.

48 jaar geleden ben ik met mijn gezin naar Uitgeest gekomen om te gaan werken als hoofd technische dienst bij de Holland Melksuiker. Na mijn pensionering heb ik samen met mijn vrouw veel vrijwilligerswerk gedaan. Na het overlijden van mijn vrouw ben ik verhuist naar de seniorenflat aan de Dokter Brugmanstraat (de Slimp 2) waar ik met veel plezier woon. Hier heeft men mij gevraagd voor het bestuur van de bewonersvereniging en ik ben gekozen als lid van het bestuur. In deze rol heb ik veel kunnen doen aan het onderhoud aan en in de gebouwen.

Op dit moment ben ik penningmeester en beheer ik de penningen voor activiteiten die georganiseerd worden voor de bewoners. Hierdoor zie ik dat er weinig wordt gedaan voor de groep ouderen. Ik kwam hierachter door het bijwonen van raadsvergaderingen. Zo lag er een heel mooi centrumplan op tafel wat door de oppositie werd weggestemd. Wat daar gezegd werd, mede ook over onze ouderen, stemde mij zeer boos en zodoende heb ik de pers opgezocht. Er is toen een flink stuk in het Noord Hollands dagblad verschenen (Boze burger staat op) waar ik nog steeds achter sta. Ik vind dat er in ons mooie dorp niets gebeurd, er is geen vooruitgang en als er dan door het college een bijzonder plan op tafel komt wordt het door PU, UVP en PvdA weggestemd.

Daarom heb ik gekozen voor de heldere, goede en frisse standpunten van Uitgeest Lokaal en ben daarom op de kandidatenlijst gaan staan om samen met Uitgeest Lokaal op te komen voor onze ouderen en jongeren die, als het zo doorgaat, in Uitgeest geen toekomst meer hebben.

Geen uitsterfbeleid ouderen. Samen sterk, frisse kijk, heldere ideeën. www.uitgeestlokaal.nl/verkiezingen.

De stille krachten achter VVD Uitgeest

De stille krachten achter VVD Uitgeest: Wienus van Oosterum, Robert Mens en Greetje Plaisier. Foto: Marloes Blok - Marloesblokfotografie.nl

UITGEEST - Wil een politieke partij goed kunnen functioneren, dan mogen leden die kunnen ondersteunen en adviseren niet ontbreken. Voor VVD Uitgeest zijn dat Wienus van Oosterum, Robert Mens en Greetje Plaisier, respectievelijk nummer 8, 9 en 10 op de lijst.

Zij helpen de partij waar ze kunnen, ieder met zijn of haar eigen kennis en ervaring. Zo neemt Van Oosterum, die gepensioneerd is, zijn kunde uit zijn werkzame leven mee als het gaat om milieu en recycling, en adviseert hij nu de anderen binnen de fractie op dat gebied.

Mens is in zijn huidige baan specialist op het gebied van planologie en ruimtelijke ontwikkeling. Plaisier is werkzaam geweest in het onderwijs en is nu gepensioneerd, maar druk met vrijwilligerswerk, waaronder voor de voedselbank in Uitgeest en Akersloot. Ze is tevens voorzitter van de gemeentelijke monumentencommissie in Uitgeest.

Historische kern
Plaisier: "Ik probeer vanuit mijn werk voor de monumentencommissie mee te denken hoe we de nieuwbouw in het centrumplan zo goed mogelijk kunnen laten passen bij de historie in Uitgeest. Het Regthuysplein is zo mooi, het is niet de bedoeling dat dat ingebouwd wordt. Je moet een bepaalde ruimte bewaren."

Plaisier stelt daarnaast dat we, in verhouding tot het aantal inwoners, veel faciliteiten in het dorp hebben en dat we daar best wat trotser op mogen zijn. "Mensen mopperen wel, maar kijk eens wat we onder andere allemaal hebben: een zwembad, een bibliotheek, de sportvelden en –hallen. Gelukkig weten we met de hulp van veel vrijwilligers deze faciliteiten betaalbaar te houden."

Met zijn kennis op het gebied van planologie heeft Mens geholpen bij het vinden van de meest geschikte plek voor de opstelterreinen van NS. "We hebben verschillende mogelijkheden onderzocht en de andere kant van de A9 is de beste plek gebleken wat betreft licht- en geluidsoverlast."

Durven bouwen
"Wat betreft het bouwen van woningen is een goede mix van belang voor de leefbaarheid. Het dorp is dermate klein dat het vanzelf wel mengt. Het zou vreemd zijn om alleen maar seniorenwoningen te bouwen bij het station en startersappartementen bij de kassen van Baars. Bij de kassen van Baars moet je juist groot durven bouwen, voor mensen die van ruimte houden. Je hebt daar ook een prachtige aansluiting met de A9."

Wat betreft het onderzoek waarbij gekeken werd of het nieuwe IKC op de Paltroklocatie gebouwd kon worden, is Mens duidelijk. "Je hoeft geen planoloog te zijn om te zien dat dat simpelweg niet gaat passen."

Van Oosterum sluit zich daarbij aan. "Dat onderzoek is er slechts gekomen om stemmen te trekken voor de verkiezingen."

13.000 meningen
Van Oosterum vindt ook dat aan inwoners duidelijker gemaakt moet worden dat participatie tot op zekere hoogte mogelijk is. Plaisier vult aan: "Het is mijns inziens de taak van het college om te vertellen dat inspraak nu eenmaal niet de ultieme macht betekent. Er zijn in Uitgeest ruim 13.000 inwoners met 13.000 meningen. Je kunt niet iedere mening in een plan opnemen, dan wordt het een onbestuurbaar gebeuren. De kunst is om tot een overeenstemming te komen en met een meerderheid een besluit te nemen."

Rommelmarkt theatergroep Time Square

De rommelmarkt in 2017 werd druk bezocht. Foto: Aangeleverd

UITGEEST - De jaarlijkse rommelmarkt van Uitgeester theatergroep Time Square zal worden gehouden op zondag 18 maart, van 10.00 tot 15.00 uur. De markt zal ook dit jaar plaatsvinden in dorpshuis de Zwaan.

"De toegang is gratis en ook voor de inwendige mens wordt gezorgd," laat de organisatie aan De Uitgeester weten. Time Square houdt zich van harte aanbevolen voor spullen die te verkopen zijn, dus iedereen die van plan is eens flink op te ruimen, wordt vriendelijk verzocht aan de vereniging te denken voor overtollige zaken. Ook (kinder)kleding is welkom. Aangezien de ruimte beperkt is, kunnen grote meubelen niet worden geaccepteerd; dat geldt helaas ook voor 'klassieke' tv's en beeldschermen.

Op zaterdag 17 maart zal Time Square met een vrachtauto door Uitgeest en omstreken rijden om de aangeboden spullen bij de mensen thuis op te halen. Time Square verzoekt de aanbieders de spullen te verpakken in stevige dozen. Voor het aanbieden van spulletjes kunt u bellen met Gré Teeling (310220).

Klaverjasdrive in de Vriendschap

AKERSLOOT - Zaterdag 10 maart is de volgende klaverjasdrive van dit seizoen in Café de Vriendschap in Akersloot. Er staat een mooie prijzentafel gereed voor de winnaars.

"En mocht je met het kaarten geen geluk hebben, dan kun je je geluk bij de superloterij proberen, want daarbij zijn ook hele mooie prijzen te winnen," laat de organisatie weten. De aanvangstijd is 20.00 uur en men kan zich telefonisch opgeven via telefoonnummer 0251-312866. Er zijn schitterende prijzen te winnen, zoals Smoothie apparatuur, weerstations, pannensets, fruitmanden, paling, besteksets, koffers en levensmiddelen.

De volgende drive is op zaterdag 31 maart, de Paasdrive. Naast de drive vindt er ook altijd een superverloting plaats waarbij ook prachtige prijzen te winnen zijn. Opgeven voor deze drives is mogelijk via 0251-312866 of via info@vriendschapakersloot.nl.

Sami Blood in Filmhuis De Zwaan

Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Vrijdag 16 maart wordt de film Sami Blood vertoond, een Zweeds drama over de onbekende geschiedenis van de Sami. Een indrukwekkend en meeslepend verhaal over de Sami, een rendierherdersvolk in Lapland, het enige oorspronkelijke inheemse volk dat Europa nog kent.

Sami Blood brengt een onbekende racistische kant van de Zweedse maatschappij in de jaren dertig tot leven. Lene Cecilia Sparrok, die de hoofdrol speelt van de veertienjarige Elle-Marja, is zelf een volbloed Sami. Regisseur Amanda Kernell (half Sami, half Zweeds) schetst met haar bekroonde speelfilmdebuut Sami Blood een intiem portret van een meisje dat vastberaden is haar dromen na te jagen en op zoek is naar haar identiteit. Op haar kostschool wordt Elle-Marja gediscrimineerd en onderworpen aan vernederende medische onderzoeken.

Vervolgonderwijs is ook niet voor de Sami weggelegd, maar Elle-Marja weigert zich hierbij neer te leggen. Om dit te kunnen realiseren worstelt ze met een dilemma. Moet ze afstand doen van haar eigen cultuur en de banden met haar familie loslaten? De zaal is open vanaf 19:45 uur en de film begint om 20:15 uur. Toegang 6 euro ('Vrienden v/d Zwaan' 5 euro) inclusief een kopje thee of koffie voorafgaand aan de film.

Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Boekhandel Schuyt aan de Middelweg 139 in Uitgeest, of aan de zaal, indien nog beschikbaar.

DekaTuin bestaat 10 jaar en dat vieren we

Foto: DekaTuin

HEILOO - Precies tien jaar geleden op 7 maart opende DekaTuin haar deuren als volledig tuincentrum aan de Vennewatersweg in Heiloo. Een tuincentrum gericht op tuin, huis en dier.

Mede door het succes heeft DekaTuin twee jaar later de deuren geopend van een tweede filiaal aan de Vlaamseweg in Haarlem. Nu tien jaar verder kunnen we zeggen dat we deze mooie prestatie samen met bewoners uit de omstreken hebben bereikt. Dat vinden wij wel een feestje waard…

Onder het mom van wie jarig is trakteert ontvang je op woensdag 7 maart een schaal violen cadeau! Deze ontvang je bij iedere aankoop (max. één schaal per klant). Daar laten we het niet bij zitten. Dit feestje vieren we het hele jaar door met iedere maand een nieuwe DekaTuin 10 jaar actie. Van winacties en kortingen tot workshops. Hierover lees je meer op www.deka-tuin.nl/dekatuin10jaar.

Werk Meldijk en Sluisbuurt ligt stil

Foto: De Uitgeester

UITGEEST - Als gevolg van het vriesweer liggen de werkzaamheden aan de Meldijk en Sluisbuurt tijdelijk stil.

Tijdens de vorstperiode zijn deze straten wel begaanbaar voor al het verkeer. Er geldt tijdelijk geen verkeersomleiding. Door de vorst kunnen de werkzaamheden niet doorgaan. Zodra de werkzaamheden worden hervat, komt er een aangepaste planning op de website www.uitgeest.nl.

Pitch politieke partijen op Facebook De Uitgeester

Foto: De Uitgeester

UITGEEST - In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart hebben alle politieke partijen in Uitgeest van ons de gelegenheid gekregen hun politieke boodschap uit te dragen in een pitch van ongeveer 1 tot 2 minuten.

In deze korte pitch presenteren de partijen zich in een video. Benieuwd naar de video's en de pitches? Ga naar: Facebook.com/DeUitgeester/Videos.

Tophitters weer bijeen tijdens oefensessie "Alsof we nooit gestopt zijn"

De Tophitters van toen: vlnr. Nico Hoogland, Piet de Groot, Jaap Neele, Jan van den Kommer, Henk Berghuis (hurkend). Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Wie kent ze nog? De in 1960 opgerichte Uitgeester muziekformatie De Tophitters was in de jaren '60, '70 en '80 'wereldberoemd' in Uitgeest en wijde omtrek. Onlangs kwamen zij in Uitgeest bijeen om oude herinneringen op te halen én te oefenen voor een aankomend optreden.

Alive and Rocking
De band De Tophitters bestaat uit inmiddels gepensioneerde, maar nog altijd zeer getalenteerde muzikanten en met zijn vijven beleven zij nog veel plezier aan het muziek maken. Jan van den Kommer (drums en zang) en Piet de Groot (accordeon, keyboards) zijn beiden actief bij Dolorosa; Jan speelt daarnaast ook bij accordeonvereniging Con Piacere. Henk Berghuis zingt en speelt gitaar. Nico Hoogland (accordeon) woonde vroeger in Akersloot, nu in Doetinchem en speelt in een kwartet genaamd Rose-Île (Spaans- en Franstalig en Jiddisch repertoire); Jaap Neele (bas, gitaar) begon zijn zangcarrière als koorknaapje. Inmiddels heeft hij zijn hoge stem gevormd tot een mooie zware stem met een rauw randje. Momenteel zit hij in de band The Frogs Ltd, welke kan worden beschouwd als de bekendste Castricumse popgroep aller tijden.

Beroemd in Noord-Holland
De band was in de jaren '60 tot '80 heel populair en speelde op kermissen, bruiloften en andere evenementen door heel Noord-Holland. Ook waren zij dé huisband bij dansschool Jack en Tiny Smit. "In 1965 traden we wel 98 keer op," vertelt Jaap trots. Bijna twee keer per week reden we, na het werk, door naar een locatie ergens in Noord-Holland. Dat was best zwaar want het werd altijd laat. Overdag sukkelden we vaak tijdens het werk in slaap. Voor, tijdens en na de optredens bleven we altijd nuchter. De afspraak was: De eerste de beste die alcohol drinkt op zo'n avond vliegt uit de groep!"

De Tophitters van nu: vlnr. Piet de Groot, Henk Berghuis (hurkend), Henk Berghuis, Jaap Neele, Nico Hoogland, Jan van den Kommer. Foto: Anita Webbe

'Bal Na'
Traditioneel speelde De Tophitters direct na een evenement, in de volksmond ook wel 'Bal Na' genoemd. "Anderhalf uur lang speelden we heerlijke jaren '60-'70 muziek, van de Beatles tot de Zangeres Zonder Naam en alles wat ertussen zit. We hadden zelfs drie instrumentale plaatjes gemaakt, waarvan later bleek dat deze een noot te hoog gespeeld waren," vertelt Jan lachend. Rijk is de band er nooit van geworden. Voor een optreden werd destijds 6 à 7 gulden afgerekend. Deze royalties werden door de mannen vaak direct in Alkmaar omgezet in een slaatje of een Duitse biefstuk plus fooi voor de uitbater...

Oefenen voor De Jansheeren
Het is inmiddels tien jaar geleden dat De Tophitters voor het laatst speelden in Uitgeest. Wekenlang werd reikhalzend door de bandleden naar het moment uitgekeken om elkaar weer regelmatig te ontmoeten én als vanouds te jammen in huiskamersfeer bij Jan van den Kommer. Wat blijkt? Ze spelen alle nummers weer net zo soepel, alsof zij nooit gestopt zijn!

De Tophitters plannen in de aankomende maanden nog een drietal oefensessies. Dit allemaal voor het 'Bal Na' in De Jansheeren, welke op zaterdag 27 oktober 2018 zal plaatsvinden. Een avond om alvast in de agenda te zetten dus!

Programmering OSU Radio

Maandag
00.00 – 02.00 OSU Love Songs.
02.00 – 07.00 OSU door de Nacht.
07.00 – 09.00 Bart van der Molen – In de Ochtendshow.
09.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12.00 OSU Carrousel – Nonstop met lokale en regionale informatie.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich.
13.00 – 15.00 John van der Geld – In Het Wilde Weg.
15.00 – 19.00 OSU Carrousel – Nonstop met lokale en regionale informatie.
19.00 – 20.00 Bart van de Heuvel – Barts Guitar Place.
20.00 – 22.00 Carry Munter – Carry's Music Machine.
22.00 – 24.00 Rythmo del Mundo – Salsa Radio.

Dinsdag
00.00 – 07.00 OSU door de Nacht.
07.00 – 09.00 Bart van der Molen – In de Ochtendshow.
09.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12.00 OSU Carroussel – Nonstop met lokale en regionale informatie.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich.
13.00 – 14.00 Oranje Top 30 (HH).
14.00 – 15.00 OSU Carrousell – Nonstop met lokale en regionale informatie.
15.00 – 17.00 Binnenkort nieuw jongerenprogramma.
17.00 – 18.00 OSU Infomagazine.
18.00 – 20.00 Camille Jansen – Hits from the Heartland.
20.00 – 22.00 Crackhelder & Joe Davinci – Dubbel & Dwars.
22.00 – 24.00 OSU Carrousel – Nonstop.

Woensdag
00.00 – 07.00 OSU door de Nacht.
07.00 – 09.00 Bart van der Molen – In de Ochtendshow.
09.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12:00 OSU Carroussel – Nonstop met lokale en regionale informatie.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich.
13.00 – 16.00 Tom Jacobs – Drie Decennia Hits.
16.00 – 18.00 OSU Carrousel met lokale en regionale informatie.
18.00 – 20.00 Lisette & Paula – Dier en Welzijn.
20.00 – 22.00 Paul van den Berg – Carte Blanche.
22.00 – 24.00 OSU Carrousel – Nonstop.

Donderdag
00.00 – 07.00 OSU door de Nacht.
07.00 – 09.00 Bart van der Molen – In de Ochtendshow.
09.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12.00 OSU Carroussel met lokale en regionale informatie.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich.
13.00 – 15.00 Radio Kornak.
15.00 – 16.00 OSU Carroussel met lokale en regionale informatie.
16.00 – 18.00 Bart van der Heuvel – Muzikale Tijdmachine.
18.00 – 20.00 Lisette Prager – Lisette Pakt Uit.
20.00 – 22.00 Hugo Smit – Soultrain.
22.00 – 24.00 Rob Offerhaus – Muziek voor het slapen gaan.

Vrijdag
00.00 – 07.00 OSU door de Nacht.
07.00 – 09.00 Bart van der Molen – In de Ochtendshow.
09.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12.00 OSU Carrousel met lokale en regionale informatie.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich.
13.00 – 15.00 Leo van Zwol – Hollandse Toppers.
15.00 – 17.00 Johnny van der Geld – The Other Side of Elvis.
17.00 – 19.00 OSU Carrousel met lokale en regionale informatie.
18.00 – 20.00 Max & Jord – De "No Name Show".
20.00 – 22.00 Joop Schouten – Thank God it's Friday.
22.00 – 24.00 Tom Jacobs (DJ Scoja) – Club 106.

Zaterdag
00.00 – 03.00 DJ Keanu – The Sound of Ibiza.
03.00 – 08.00 OSU door de Nacht.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 11.00 OSU Carrousel met lokale en regionale informatie.
11.00 – 12.00 Oranje Top-30.
12.00 – 14.00 Louis Carpaij – Prettig Weekend.
14.00 – 18.00 OSU Carrousel met lokale en regionale informatie.
18.00 – 20.00 Lisette Prager – Gezondheid & Lifestyle.
20.00 – 22.00 Richard Schmitt – Back to the Dancefloor.
22.00 – 24.00 Ed Hoekmeijer – Tune Inn.
00.00 – 03.00 Jan van Dale – Sessions Mix.

Zondag
03.00 – 08.00 OSU Nonstop.
08.00 – 09.00 Songs of Praise.
09.00 – 10.15 Live kerkdienst vanuit de katholieke kerk.
10.15 – 12.00 OSU Nonstop.
12.00 – 14.00 Ricky Koole – Ricky op Zondag.
14.00 – 15.00 OSU Cabaret.
15.00 – 17.00 Rob Offerhaus – OSU Sport op Zondag.
17.00 – 18.00 Bart van der Heuvel – Rock & Roll Jukebox.
18.00 – 20.00 Intermezzo – OSU Klassiek.
20.00 – 22.00 OSUJazz – Blues and Big Bands.
22.00 – 24.00 OSU Carrousel – Nonstop met lokale en regionale informatie.

De programma's zijn informatief, sportief, muzikaal en gezellig maar vooral voor en door Uitgeesters, waarbij Uitgeester gezelligheid en lokale informatie voorop staan.

Lijkt het je leuk om ook een radioprogramma te maken, te presenteren, de techniek bij een programma te verzorgen, de redactie te helpen of heb je een programma-idee en wil je graag meewerken? Van jong tot oud, iedereen is van harte welkom. Meer informatie? Stuur een mailtje naar info@osuradio.nl of kom langs in de studio. De koffie staat altijd klaar.

U vindt OSU in de ether op 106FM, Ziggo 104.5FM, Ziggo kanaal 918 en via internet.

Uitgeester Nico Brantjes over 'vergeten fruit' en het wonder van het enten

Foto: Aangeleverd

UITGEEST - In het kader van het thema van de Boekenweek, Natuur, zal Uitgeester Nico Brantjes op donderdag 15 maart in de bibliotheek in Beverwijk vertellen over vergeten fruitrassen en het enten daarvan.

Tijdens de ontwikkeling van de plannen voor de historische tuin achter Kasteel Assumburg in Heemskerk, bedacht Nico Brantjes dat er ook wel eens (vergeten) fruitbomen in die tuin hadden kunnen staan. Hij ontdekte dat er op de Assum in Uitgeest een fruitteler rond 1880 twee fruitrassen had ontwikkeld, de Assumer Peer en de Uitgeester Zoet. Die twee rassen heeft hij later gepromoot via de actie "Uitgeest wordt Fruitgeest".

Nadat de aanleg van de historische tuin bij kasteel Assumburg was voltooid heeft Nico Brantjes zich verder verdiept in het enten van de Assumer Peer en Uitgeester Zoet en ent hij hobbymatig op zijn akkertje veel laagstam fruitboomrassen. Na zijn powerpointpresentatie over de historie, het bestaan, het kweken en enten van oude fruitrassen zal hij het enten ter plaatse in de praktijk demonstreren. Onder de bezoekers zal Nico een aantal door hem op deze avond geënte boompjes verloten. Meer informatie en kaartverkoop via de site van de bibliotheek, www.bibliotheekijmondnoord.nl.

Vieringen Onze Lieve Vrouwe Geboorte

Woensdag 7 maart: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kapel.
Vrijdag 9 maart: 15.00 Uur Kruisweg.
Vrijdag 9 maart: 19.00 uur Woord en Communieviering in Geesterheem.
Zondag 11 maart: 09.00 uur H. Eucharistieviering m.m.v. de Cantorij.