De Uitgeester

15 november 2017

De Uitgeester 15 november 2017


Bericht van Sinterklaas...

Foto: Archieffoto: Marianne Jonker

UITGEEST - Hallo kinderen en ouders van Uitgeest. Ik wil jullie vertellen dat ik zondag 19 november naar Uitgeest kom varen. Als de boot geen storm tegen krijgt, kom ik om 13.00 uur aan in de gemeentehaven aan de Meldijk. Ik hoop jullie daar allemaal te verwelkomen. Ik zal aan de OVU vragen of die weer vlaggetjes willen uitdelen en dan wordt het vast weer een leuke en gezellige intocht. Tot zondag 19 november om 13.00 uur! Groeten van Sint en zijn pieten. Tijden en route op pagina...

Paltroklocatie te klein?

Bezorgde en boze omwonenden van de Paltroklocatie op de publieke tribune.

UITGEEST - Bezorgde en boze omwonenden van de Paltroklocatie in Uitgeest hadden zich vorige week op de publieke tribune van de raadszaal verzameld. In het gemeentehuis van Uitgeest werd een informele raadsbijeenkomst gehouden over de toekomst locatie van het Integraal Kind Centrum. Het college heeft de opdracht gekregen om te laten onderzoeken of een IKC (Integraal Kind Centrum) op de Paltroklocatie mogelijk is, en wilde bij de raad peilen wat de ideeën hierover zijn. Lees verder op pagina...

Sint Maarten traditie springlevend in Uitgeest Kinderfeest trekt langs de deuren

Kinderen trekken van deur tot deur om zoveel mogelijk snoep op te halen. Foto: De Uitgeester

UITGEEST - Gewapend met lampions en een tassen belden de kinderen zaterdagavond bij veel huizen in Uitgeest aan. 11 november is de dag, dus trokken kinderen langs de deuren. Sint Maarten is een traditie die in Uitgeest nog altijd springlevend is.

Zodra de voordeur open gaat zingen de kinderen een liedje in afwachting van een snoepje. Sint Maarten wordt van oudsher gevierd in dorpen en steden waar een katholieke kerk of parochie aan Sint Maarten is gewijd. De viering is inmiddels los komen te staan van de kerkelijke traditie. Door de straten van Uitgeest klonk het dan ook: "Sint Maarten, Sint Maarten, koeien hebben staarten, meisjes hebben rokjes aan, daar komt Sintemaarten aan."

Juf Astrid neemt afscheid van Uitgeest

Juf Astrid zwaait af na ruim veertig jaar basisschool de Vrijburg. Foto: Anita Webbe

UITGEEST – Honderden kinderen in Uitgeest kregen les van juf Astrid. Vele jaren stond de leerkracht voor de klas van basisschool de Vrijburg. Na ruim veertig jaar gaat Astrid van Iwaarden-Van Griensven per 1 januari met vervroegd pensioen.

"De grootste vreugde is met kinderen werken", vertelt zij in een interview aan De Uitgeester. Op woensdag 22 november neemt Astrid afscheid van alle leerlingen van de Vrijburgschool, na schooltijd is er een receptie voor ouders en belangstellenden van 16.30 – 17.30 uur. Lees het interview met juf Astrid op pagina...

Ingezonden brief: kunnen ze zomaar afwijken van het raadsbesluit?

Afgelopen week was er een informatieve raadsbijeenkomst en hier werdt onder andere het IKC besproken. Het geamendeerde raadsbesluit van 28 september 2017 welke door de UVP, PVDA, PU en de overgelopen mevrouw Voordewind gesteund werdt, geeft het college van B en W opdracht voor "het maken van een ontwerp van HET IKC op de Paltroklocatie en het onderzoeken van de ruimtelijke en verkeerstechnische gevolgen". Ik heb voor mijn eigen duidelijkheid nog maar eens naar "IKC" gegoogeld en heb hierover het volgende gevonden: Een Integraal Kind Centrum (IKC) is een voorziening waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd. Het gaat bij een Integraal Kind Centrum om één fysieke locatie en een nieuwe organisatievorm. Het college stelde een aantal vragen aan de raad: De PVDA gaf bij het beantwoorden van de vragen aan ook inderdaad een onderzoek te willen naar "het IKC zoals dat in het oorspronkelijke raadsvoorstel is omschreven" en daarbij zelfs bereidt te zijn een groot deel van het Paltrok park op te offeren. De UVP wil niet afwijken van het huidige bouwvlak van de Paltroklocatie en geven aan dat het sporten en buitenschoolse opvang ook elders gepland kunnen worden en dat voor het kinderdagverblijf nog een leegstaand pand beschikbaar is elders in de Koog. Progressief Uitgeest vroeg zelfs om een onderzoek naar iets wat nergens meer op een IKC leek: twee scholen, een sportzaal elders in het dorp en de opvang hoeft ook niet centraal geregeld te worden. De UVP en Progressief Uitgeest vragen dus om een onderzoek naar iets heel anders dan wat er in de tekst van het raadsbesluit staat, deze spreekt letterlijk over het onderzoeken van HET IKC op de Paltroklocatie. Nou ben ik maar een leek maar volgens mij is er dus maar één partij en dus ook maar één raadszetel voor een onderzoek naar HET IKC op de Paltroklocatie. De overige raadsleden die voor dit raadsbesluit hebben gestemd, vragen nu om een onderzoek naar iets heel anders dan de in het amendement genoemde opdracht volgens mij! Kan dat zomaar? Sander Molenaar

Thuisbij - het dagboek van Jan

Wat ooit als therapie is begonnen, mondde uit in een dagboek met boeiende en soms ontroerende verhalen. In deze column schrijft Jan Baaij over zijn dagen bij Thuisbij Uitgeest. Je vraagt dat niet brutaal weg aan een jonge vrouw de eerste keer dat je haar mag ontmoeten.

Vrijdag 3 november 2017
Deze vrijdag was een gedenkwaardige. Om in ieder geval twee redenen. De eerste was de aanwezigheid van de toekomstige schoondochter van Rob en Ilona. Ze zat vanochtend onopvallend aanwezig te zijn aan de ruime koffietafel bij Thuisbij. Zij luistert naar de fraaie naam van Esmé. Ik schrijf dat gewoon zo. Maar het kan ook Esmée of Esme zijn. Je vraagt dat niet brutaal weg aan een jonge vrouw de eerste keer dat je haar mag ontmoeten. Om typefouten te voorkomen noem ik haar de T.S., de toekomstige schoondochter, zij begint namelijk te horen bij Daan, de oudste zoon van Ilona en Rob.

Esmé werd vanmorgen haast zonder het te merken ingeschakeld bij het Thuisbij-gezin. Nou. Ze trof het, want we waren sowieso met z'n tienen. We hadden vorige week geheel democratisch besloten, dat we vandaag kaasfondue zouden eten. Dat is heel erg lekker, maar ook heel erg handig. Het scheelt je namelijk voor tien man/vrouw aardappelen schillen, je kunt je dus moeiteloos in het ochtend-gesprek mengen. Niet dat dat simpel is, deelnemen aan een kringgesprek van volwassenen die al wekenlang bij elkaar zitten en de klappen van zo'n gesprek dus aardig onder de knie beginnen te krijgen.

Om precies 12.00 uur gingen we allemaal aan tafel. Ook Esmé. Ze zat daar heel wijs opgeprikt tussen twee volwassen Thuisbijers en ze hielp pittig van te voren de tafel dekken. Maar ze moest zich daarvoor eerst de tafelschikking eigen maken. Ging haar dankzij de coaching van schoonmoeder Ilona goed af. Esmé bleek zogezegd een snelle leerling, of Ilona een goede schoonmoeder.

Zoals al eerder gezegd was, aten we kaasfondue. Voor sommige Thuisbijers een nieuw gerecht, dat er vlot inging, ondanks dat de stukken brood van tijd tot tijd los van de prikkers geheel zelfstandig rond ging zwemmen en de eters de grootste moeite hadden dat brood weer op te vissen. Maar gezellig dat het was!! Dat bleek wel uit de eindtijd van de maaltijd. Maar die opgeschoven eindtijd kon ook komen door de gezelligheid. Het maakt niet uit waardoor het kwam, we vermaakten ons kostelijk, en een van de Thuisbijers kwalificeerde de kaasfondue als verrukkeluk. En het moet gezegd, zij heeft smaak.

Ik vergeet nog een bezoekster te melden. Zij luistert naar de naam van Margje. Het kan zijn dat zij later in onze annalen voor komt. Ilona heeft deze vriendin namelijk zo mal gekregen misschien de cursus "bewegen voor Thuisbijers" te komen geven. Er moet meer bewogen worden, ook door de ouderen zeggen de bewegings-leermeesters. En Ilona en Margje knikten er vol overtuiging bij.

Lees alle dagboek verslagen op http://uitgeest.thuisbij.eu/dagboek-van- jan

Basisscholen Uitgeest bezoeken Clusius College

Leerlingen uit groep acht maken kennis met het Clusius College. Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Leerlingen uit groep acht van de Uitgeester basisscholen Vrijburg, Molenhoek en De Wissel bezochten de afgelopen twee weken het Clusius College Castricum. Dit om een beeld te vormen wat deze school te bieden heeft.

"Behalve dat het Clusius gewoon goed onderwijs geeft, heeft het Clusius College Castricum een groen profiel. Dat houdt in dat er vakken worden aangeboden die de leerlingen veel leren over plantenteelt, dierverzorging, groenvoorziening, gezonde voeding en duurzaamheid," vertelt Veerle Veltman van het Clusius College. Elk vak presenteerde zich met een kleine opdracht. Zo konden heel veel leerlingen een glimp opvangen van hoe het er op het Clusius aan toegaat. "Voor degenen die nog eens een keer willen kijken, maar nu met papa, mama of opa en oma zijn er eind januari weer de voorlichtingsdagen op school," aldus Veltman.

4 / 16

VVD: "IKC op Paltroklocatie gaat niet passen" Raadslid Krom: "Laat de burger tijdens de verkiezingen spreken"

Paltroklocatie in beeld voor Integraal Kind Centrum. Foto: Anita Webbe

UITGEEST - Het college heeft de opdracht gekregen om te laten onderzoeken of een IKC (Integraal Kind Centrum) op de Paltroklocatie mogelijk is, en wilde bij de raad peilen wat de ideeën hierover zijn. Daarom was er vorige week dinsdag een informele raadsbijeenkomst in het gemeentehuis van Uitgeest. Vooral bezorgde en boze omwonenden van de Paltroklocatie hadden zich op de publieke tribune verzameld.

Door Lucia Rodenburg


Het college legde de raad een aantal vragen voor, bijvoorbeeld of er een sportzaal bijgebouwd moet worden, of en hoeveel van het naastgelegen groen gebruikt mag worden, of er meerdere bouwlagen mogen komen en welke verkeerstechnische gevolgen moeten worden onderzocht.

'Niet nodig'
De coalitie (VVD, CDA, Uitgeest Lokaal en D66) kon zich vinden in het oorspronkelijke plan van een IKC op de ijsbaan en vond het onderzoek niet nodig. De oppositie (PU, UVP en PvdA) vindt echter dat de Paltroklocatie niet goed is onderzocht. In de raadsvergadering van 28 september jl. werd door de oppositie een amendement ingediend waarin staat dat eerst de Paltroklocatie moet worden onderzocht. Wethouder Zwarthoed wilde daarom tijdens de avond input vanuit de raad verzamelen zodat hij het onderzoeksbureau een duidelijke opdracht kan meegeven.

Volgens de coalitie is de oppervlakte te klein om een IKC te bouwen. De heer Dubelaar (PU) stelde voor om bijvoorbeeld een kleinere gymzaal voor groep 1 en 2 te bouwen, en dat de hogere groepen in sporthal De Zien terecht kunnen. PvdA en UVP zijn bereid een deel van het groen rondom de locatie op te offeren, waartegen de heer Weijers (Uitgeest Lokaal) inbracht dat dat al aangeeft dat 'het niet past'.

Twee schoolgebouwen
De PU bleef erop hameren dat de partij graag twee scholen aan de noordkant van de spoorlijn wil behouden. Er moet iets te kiezen zijn, zo stelde de heer Dubelaar (PU). De heer Mens (VVD) wees erop dat in het plan uitdrukkelijk gekozen is voor één school. Daarop zei Dubelaar dat hij doelt op in ieder geval twee gebouwen, desnoods van dezelfde school. "Een dependance zou wat ons betreft ook prima zijn."

PU stelde dat één schoolgebouw niet groot genoeg zal zijn als rekening wordt gehouden met het aantal woningen dat bijgebouwd gaat worden. Dubelaar: "Wij zien graag een brede school in De Koog met 350 leerlingen, die eventueel kan groeien naar 500 leerlingen. Daarnaast een school in het oude dorp van maximaal 250 leerlingen. Dat kan renovatie van een oud gebouw zijn, maar ook nieuwbouw."

Bestemmingsplan
Mens (VVD) greep in. "Het oorspronkelijke plan wordt op deze manier in zijn totaliteit uitgehold. Ook PU weet dat een IKC op de Paltroklocatie niet gaat passen." Hij kreeg bijval van de heer Weijers (Uitgeest Lokaal). "Je hebt je aan het bestemmingsplan te houden, wat zegt dat maar 75% van het oppervlak bebouwd mag worden. Om het bestemmingsplan te wijzigen moeten we opnieuw in procedure en dat vraagt om kostbare tijd."

De heer Brouwer (PvdA): "Er zal inderdaad een wijziging van het bestemmingsplan moeten komen, maar dat zou bij de ijsbaanlocatie hetzelfde zijn geweest. Er wordt gesuggereerd dat er vertraging ontstaat door de keuze voor een nieuwe locatie, maar dat is dus niet waar."

Mevrouw Krom (UVP) vroeg zich af of het niet beter zou zijn het hele plan over de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 heen te tillen. "Gaan we nu veel geld uitgeven aan een plan terwijl het over drie maanden de kaarten misschien weer heel anders liggen? Laat de burger tijdens de verkiezingen spreken. Dat is pas burgerparticipatie."

Intramurale zorg
Waar de meningen over het nieuwe IKC ver uit elkaar lagen, vonden de coalitie en de oppositie elkaar wel als het ging om intramurale zorg, ofwel de zorg die dag en nacht wordt geleverd binnen bijvoorbeeld een ziekenhuis of zorgcentrum. Alle partijen willen deze vorm van zorg zo snel mogelijk in Uitgeest geregeld hebben, in het nieuw te bouwen Geesterheem. De bedoeling is dat een nieuw Geesterheem gerealiseerd wordt op de huidige locatie. De raad was het eens dat behalve over, ook vooral met ViVa Zorggroep gepraat moet worden. Zowel het college als de raad stelden dat gesprek aan te zullen gaan.

Wethouder Zwarthoed gaat nu met het college een opdracht formuleren voor het onderzoeksbureau. In de commissievergadering Grondgebiedzaken van januari zal die worden besproken.

Ingezonden brief: politiek wil bepalen...

Tijdens de raadsbijeenkomst van dinsdag 7 november in het gemeentehuis hoorde ik de heer Dubelaar van de PU zeggen dat zij voor het ontmoedigen van het naar school brengen van onze kinderen zijn. Hij trok zelfs vergelijkingen met grote steden waar kinderen vaak met een bakfiets naar school gebracht worden. Meneer Dubelaar is misschien een beetje blijven hangen in het verleden want in de meeste tweeoudergezinnen werken tegenwoordig beide ouders. Volgens het CBS gaat dit zelfs om ruim drie kwart van de ouderparen. In de 21e eeuw brengen wij onze kinderen naar school om aansluitend zelf direct door te gaan naar ons werk en veelal doen we dit dus met de auto om onnodig heen en weer reizen te voorkomen. Niet alle ontwikkelingen zijn altijd een vooruitgang maar het blijft wel de keuzevrijheid van het individu en het lijkt mij niet aan de PU om de keuzes in ons leven te dicteren! In grote steden werken veel mensen in de stad en reizen zij per openbaar vervoer of fiets en de vergelijking van de heer Dubelaar gaat hier dan ook volledig mank! Het mag duidelijk zijn dat een IKC op de Paltrok locatie meerdere keren per dag een verkeersinfarct zal veroorzaken met alle ergernis en onveilige verkeerssituaties van dien. Ook was volgens de PU parkeren bij deze locatie niet nodig want dat kan volgens de heer van Son wel op de Kooglaan... De PU vergeet zeker dat er ook nog tussen de 25 en 35 mensen zullen werken op zo'n IKC . Simon de Jong

Wildparkeren Zientunnel lijkt onder controle

Foto: Tweet Wijkagent Frans Pals

UITGEEST - Het wildparkeren onder aan de stationstrap aan de voet van de Zientunnel lijkt onder controle. De inspanningen van de gemeente, politie en handhaving lijkt daarmee zijn vruchten af te werpen.

Ruim tachtig fietsen heeft de gemeente Uitgeest verwijderd vanaf het NS-Station. Het ging om onder meer foutief gestalde fietsen in de Zientunnel. Om het parkeerverbod duidelijk te maken zijn er borden geplaatst en zijn er speciale stickers geplaatst op het wegdek aan de voet van de trap. Het lijkt er op dat al deze inspanningen nu zijn uitwerking heeft. De gemeente Uitgeest blijft streng controleren op fout geparkeerde fietsen.

Van de ruim tachtig fietsen is overigens slechts een handje vol tweewielers opgehaald. Eigenaren van de fietsen kunnen hun stalen ros tegen betaling van 45 euro ophalen bij de gemeentewerf.

Bedankactie Social Brokers Uitgeest

Dennis Verreijken en Shawn bedanken voorbijgangers Foto: Anita Webbe

UITGEEST - Positiviteit en wederzijds respect zijn essentiële fundamenten in het versterken van de sociale basis. Daarom organiseerde Social Brokers Uitgeest tijdens de week van respect op zaterdag 11 november een bedank actie om alle mensen die nu al klaar staan voor anderen én de lokale jeugd te bedanken.

Ondanks het koude en regenachtige weer stond het Social Brokers team tussen 12.00 en 14.00 uur aan de Prinses Beatrixlaan in Uitgeest. De vraag: 'mag ik u bedanken' zorgde voor veel verraste gezichten bij voorbijgangers. "Wat fijn dat jullie hier staan om mensen te bedanken en bewust te maken. Voor elkaar zorgen hoort iets vanzelfsprekends te zijn, maar gebeurt helaas nog te weinig."

Respect
Voorbijgangers werden bedankt met een gezond appeltje of een lekker plakje cake. Op deze manier tonen we ons respect voor deze mensen en stimuleren we hen dat respect voor personen, die belangrijk zijn voor anderen, te uiten. Dat is niet alleen aantoonbaar effectief, maar bovenal een erg leuke manier om vele mensen te spreken die het vangnet vormen voor 'onze' (jonge) inwoners.

Benieuwd naar Social Brokers Uitgeest? Kijk dan eens op de Facebookpagina 'Social Brokers Uitgeest'.

Kookworkshop voor mantelzorgers Uitgeest

Foto: Aangeleverd

UITGEEST – Italiaanse gerechten is het thema tijdens de kookworkshop voor mantelzorgers in Uitgeest, georganiseerd door Meet & Eat (M&E). De workshop is op donderdagmiddag 23 november in de keuken van het Zienhouse.

Yvonne Hoogeland, de coördinator van M&E, heeft een aantal heerlijke gerechten voorbereid. Medewerkers van M&E begeleiden de workshop. "We starten om 13.00 uur en als de gerechten zijn bereid dan gaan we gezamenlijk aan tafel. Er ontstaan dan vaak mooie gesprekken", vertelt Hoogeland. Aan de workshop zijn voor de mantelzorgers geen kosten verbonden. De kosten worden gedragen door onder andere het Rode Kruis, de gemeente Uitgeest en door sponsoren, zoals slagerij Dick Kok. Aanmelden kan bij Yvonne Hoogeland 06-11186727 of Aad Visbeen 0251-310379. Kijk voor meer informatie op: Meeteneat.com.

'Snertparty' in Dorpshuis de Zwaan

UITGEEST - De Stichting Uitgeester Senioren organiseert op donderdag 23 november in Dorpshuis de Zwaan een 'Snertparty'. Er wordt begonnen met een glaasje drinken, dan stokbrood met kruidenboter, roggebrood met spek en de overheerlijke erwtensoep. Een lekker toetje en een kopje koffie/thee met bonbons na. Trouwe deelnemers weten dat de Snertparty de moeite waard is: een echte traditie. Neemt u gerust een vriend(in) mee. Altijd weer een gezellige happening en heerlijk smullen. De gastvrouwen verwennen u, zodat u voldaan en met een goed gevulde maag naar huis gaat. Donderdag 23 november van 15.30 – 19.00 uur. Zaal open om 15.00 uur. Kosten zijn acht euro.

Auto zwaar beschadigd bij ongeluk op A9

UITGEEST - Bij een ongeluk op de A9 vloog zaterdagavond rond 23.00 uur een auto door onbekende oorzaak uit de bocht. Vervolgens schaafde deze langs een lichtmast en kwam in de berm tot stilstand.

De auto raakte aan één zijde zwaar beschadigd en moest worden weggesleept door een bergingsbedrijf. Ter plaatse werd een persoon achter het stuur aangetroffen, welke onder invloed van alcohol bleek, meldt de politie. Uitslag ademanalyse: 755 ugl, waarna het rijbewijs werd ingenomen. De bestuurder ontkende echter te hebben gereden. Het voertuig zou bestuurd zijn door een ander. Deze bleek niet onder invloed te zijn.

Een nader onderzoek door de politie wordt ingesteld.

Ingezonden brief: Bespreking Centrumplan

De opkomst vorige week dinsdag was zo groot dat de mensen achter de glazen wand (die niet open kon) in de hal zaten en de stoelen overal vandaan moesten worden gesleept. Ondanks dat er door de gemeente geen aankondiging van deze avond was geweest, heeft een raadslid alle omwonende van de paltrok locatie opgetrommeld, want dat was een bespreekpunt. Ook viel veelvuldig het woord: Intramurale zorg, met andere woorden 1e lijn zorg voor de bewoners van het Geesterheem als die op de bestaande locatie of naar de nieuwbouw 1 of 2 keer moeten verhuizen Aan dit probleem zullen nog wel enkele vergaderingen en een nieuwe maquette moeten worden gewijd zodat u misschien ook mee kunt beslissen. Lou Winter

Cheque voor zwembad De Zien

Corry Mijnster (midden) en Margriet de Beurs (rechts) nemen de cheque in ontvangst. Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Zwembad De Zien kreeg afgelopen vrijdag een cheque van maar liefst 800 euro van basisschool Kornak. Nog voor de zomervakantie hebben de kinderen van Kornak alles gegeven in de sponsorloop, waarvan een deel nu dus is geschonken aan het zwembad.

Corry Mijnster en Margriet de Beurs van De Zien vroegen de kinderen, na het in ontvangst nemen van dit mooie bedrag, wat zij het liefst nieuw willen zien in het zwembad. De antwoorden varieerden van 'een nieuwe duikplank!' tot aan 'een spannende glijbaan!'. Of dat met dit bedrag gerealiseerd kan worden is de vraag, maar ga vooral binnenkort kijken wat het geworden is.

Geluk in Wonen: Webshop in woonaccessoires en lifestyle artikelen Populierenlaan 51, 1911 BK Uitgeest, Tel. 06-53481033, Mail: info@gelukinwonen.nl Website: www.gelukinwonen.nl Facebook/Instagram

Jolanda Groen in haar showroom van webwinkel 'Geluk in Wonen' Foto: Anita Webbe

Een mooi kussen op de bank, een plaid om onder weg te kruipen, een geurkaars waardoor je huis heerlijk ruikt...Sfeervolle en unieke woon accessoires waar je een beetje blijer van wordt is te vinden in de goed gevulde webshop van Geluk in Wonen. "Voor mij zit geluk onder andere in fijn wonen. Dit hoeft niet groot of extreem luxe te zijn, maar een plek waar je je thuis voelt met de mensen om je heen waar je van houdt." is de visie van eigenaresse Jolanda Groen.

Geluk in wonen is een webwinkel, en is sinds ruim een jaar gevestigd boven Autobedrijf Uitgeest. Hier vindt u een selectie uit het complete assortiment aan accessoires voor het interieur, mode en lifestyle. Op afspraak kunt u de showroom bezoeken en de artikelen 'live' bekijken en hier de bestelde artikelen ophalen. Een aantal accessoires zijn ook verkrijgbaar of desgewenst af te halen bij Size Up aan Middelweg 81b in Uitgeest. Verder zijn bij Geluk in Wonen cadeaubonnen verkrijgbaar en leuk samengestelde gift-sets te bestellen.

Een greep uit het assortiment

Foto: Anita Webbe

Voor het interieur zijn er niet alleen kussens, plaids, windlichten, kandelaars, vaasjes (geur), kaarsen verkrijgbaar, maar ook manden, fotolijstjes en dienbladen. Op het gebied van mode en lifestyle zijn bijvoorbeeld mooie tassen en armbandjes te bestellen en allerlei tuin- en terrasaccessoires. Ook voor kinderen is er leuk Snurk beddengoed en diverse Bentoboxen en koeltasjes verkrijgbaar in leuke prints (handig voor mee naar school, werk of onderweg).

Bestellen

Via de webshop kunt u op eenvoudige wijze door de collectie 'lopen'. In de menubalk treft u een prachtige en unieke collectie aan woonaccessoires, welke onderverdeeld is in categorieën. Door het gewenste product te selecteren, krijgt u alle details op een rij.

Heeft u een leuk idee of speciale wensen? Jolanda is elke week op zoek naar leuke nieuwe accessoires en speurt graag op uw verzoek naar het gewenste artikel. Ook helpt zij graag bij het kiezen van de juiste accessoires om uw interieur compleet te maken.

Events
Op 24 t/m 26 november houdt Geluk in Wonen een Winterevent / Open Huis zodat u een heel weekend lang inspiratie kunt opdoen en shoppen voor de feestdagen, onder het genot van een hapje en drankje. Mirjam Fiseler van Interieuradvies aan Huis, Wijntijd en Stichting Bo zullen op deze dagen ook aanwezig zijn. Voor alle details zie de website.

Zullen we dit samen laten bouwen?

HEILOO – Goed nieuws voor de 40.397 bedrijven, 14.268 starters en 37.468 zzp'ers in de regio. Voor hen komt binnen 30 minuten reistijd nieuwe bedrijfsruimte beschikbaar op het bedrijventerrein de Boekelermeer. Op het bedrijventerrein de Boekelermeer is een perceel grond gereserveerd voor het realiseren van 20 duurzame bedrijfsunits.

Een standaard bedrijfsunit is circa 40 m 2 . De unit is uit te breiden met een verdiepingsvloer van 40 m 2 . Ook is het mogelijk om 2 units te combineren waardoor een totale oppervlakte van 160 m 2 realiseerbaar is. Standaard zijn de units voorzien van een aansluiting voor water, elektra en internet/glasvezel. Bij oplevering beschikt het pand over een wandcontactdoos, led verlichting, brievenbus en reclamezuil. Als extra's wordt er o.a. een elektrische overheaddeur, verwarming via HVC en/of zonnepanelen aangeboden.

Ook voor spaarders die een lage rente willen omzeilen en/of investeerders zijn deze units interessant. Bij verhuur kan een rendement tot wel 8 procent gerealiseerd worden. De verkoop is in handen van Bregman Bedrijfsmakelaardij uit Alkmaar. In overleg met Bregman Bedrijfsmakelaardij kunnen kopers de omvang en de vorm van de unit kiezen. Zo wordt invulling gegeven aan het credo: ondernemen op maat.

Boekelermeer
Het bedrijventerrein de Boekelermeer in Heiloo is een groen en waterrijk bedrijventerrein. Als ondernemer in de Boekelermeer bent u optimaal bereikbaar. Het bedrijventerrein ligt gunstig in Noord-Holland. Er wordt gewerkt aan een afslag vanaf de A9 zodat het bedrijventerrein goed bereikbaar wordt. ME-2 architecten Het ontwerp is gemaakt door ME-2 architecten. Naast het ontwerp doen zij ook de vergunningaanvraag en de bouwgeleiding. Hiermee is de kwaliteit ook tijdens de bouw gewaarborgd.

Reno Projecten
Reno Projecten is de aannemer van Bedrijfsunits Boekelermeer. De bouwactiviteiten van Reno Projecten zijn zeer uiteenlopend. Zo bouwen ze woningen in de stijl van onze zeer bekende Nederlandse ontwerper Piet Boon en bedrijfspanden.

Muziekcursus voor dreumesen en peuters

Foto: Aangeleverd

UITGEEST - De populaire muziek- en dans wintercursus voor dreumesen en peuters in Uitgeest, Beverwijk en Heemskerk gaat op 20 november weer van start. "Wat is er leuker voor een kind van 0 tot 4 jaar en een ouder, dan zingen, dansen, bewegen op muziek, luisteren naar en vooral spelen op echte muziekinstrumenten?" stelt docent Alice Ploeg.

Al twintig jaar verzorgt de gediplomeerde 'muziek op schoot' en dwarsfluitdocente Alice Ploeg met veel enthousiasme de muziek en danscursussen. Ploeg geeft een herfst-, winter- en lentecursus. De kinderen worden op leeftijd ingedeeld. In Heemskerk start de wintercursus op maandagochtend 20 november en woensdagochtend 22 november in het gebouw van St. Caecilia. In Beverwijk start de cursus op donderdagochtend 23 november en op zaterdagochtend 25 november in de BHK. In Uitgeest start de cursus op vrijdag 24 november in Kindergarden Uitgeest. Er zijn acht lessen (geen les in de schoolvakanties). Meer informatie is te vinden op aliceploeg.nl

Brommobiel te water langs Busch en Dam

Hardlopers treffen brommobiel te water langs Busch en Dam. Foto: Ruben Noom / 112-Uitgeest.nl

UITGEEST - De hulpdiensten werden zondagochtend rond 07.45 uur massaal gealarmeerd voor een voertuig te water langs Busch en Dam in Uitgeest.Twee hardlopers vonden langs Busch en Dam een voertuig in het water en schakelde de hulpdiensten in.

Brandweer Wormerveer, brandweer Uitgeest en de brandweerduikers uit Velsen werden direct gealarmeerd, een ambulance en de traumahelikopter uit Amsterdam. Al snel bleek duidelijk na aankomst van de hulpdiensten dat het om een 45km brommobiel ging en de brommobiel leeg was. De hulpdiensten konden hierop weer retour naar de kazerne. De traumahelikopter werd boven Zaandijk afgemeld en kon terug naar Amsterdam.

Vermoedelijk is het wagentje `s nachts te water geraakt en zijn de inzittende op eigen houtje vertrokken. Een bergingsbedrijf heeft het wagentje uit het water gehaald en afgevoerd. (Bron: 112-Uitgeest).

"Uitgeester postzegel" vanaf nu verkrijgbaar

De afbeelding die staat op de Uitgeester postzegel Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Vergeet de speciale decemberzegels, want vanaf nu is er een speciale "Uitgeester postzegel". De Vereniging Oud Uitgeest heeft het initiatief genomen om een Uitgeester postzegel in de boekwinkel Schuijt aan te bieden.

Als afbeelding is een tekening van het oude Postkantoor aan de Middelweg genomen. Het gebouw verrees in 1906 en had een torentje bovenop de dakvorst. In het torentje kwamen uit allerlei richtingen telefoondraden bijeen. Beneden in het gebouw werden vroeger door een telefoniste de gewenste verbindingen tot stand gebracht. Het Postkantoor functioneerde tot 1987. In 1993 was het omgetoverd tot een pand met vier appartementen. Het grappige torentje is jammer genoeg niet teruggekomen.

In boekwinkel Schuijt is de zegel nu per tien stuks te koop voor 11,00 euro. "Voor verzamelaars van plaatselijke curiosa is zo'n serie beslist aantrekkelijk. Voor anderen is zo'n velletje geschikt als surprise op verjaardagen en straks met Sinterklaas. De zegels zijn om te bewaren of om te gebruiken op een brief of ansichtkaart", vertelt Herman Tervoort van de Vereniging Oud Uitgeest.

Ferry Karssen heeft klasse

AKERSLOOT - Alkmaarder Ferry Karssen heeft met zijn winst in de wekelijkse donderdagavondwedstrijd in Akersloot op Sportcomplex de Cloppenburgh om de Kids and Parents Bikeschool (KPB) mountainbikecup laten zien tot de betere coureurs te behoren in deze ruim een uur durende technische discipline.

Meerdere keren al wist Ferry Karssen zich te nestelen in de topdrie van de uitslag met sporadisch een overwinning. De laatste weken blijkt Ferry Karssen toch de man te zijn waar terdege rekening mee moet worden gehouden met als resultaat van nu deze mooie en welverdiende zege. De eerste ronden verstreken met Ferry Karssen op kop met Castricummer Vincent Tiebie in het wiel en de rest van het deelnemersveld al op een kleine achterstand, waarvan Alkmaarder Henk Louwe en de jonge Wout Bakker, die in het verdere vervolg door pech moest afhaken maar wel aan de streep kwam, nog het dichtst in de buurt bleven, doch geen potten konden breken. Nadat Vincent Beentjes in de vierde omloop de leiding had overgenomen, bleek dat Karssen met speelsgemak kon volgen. Had Ferry Karssen het gaatje met Vincent Beentjes wat laten oplopen, dan was hij instaat op souplesse licht pedalerend de afstand weer teniet te doen.

In de finale met nog drie ronden te gaan, vond Ferry Karssen het tijd worden om het niet aan te laten komen op een eindsprint en koos de ruimte om gedecideerd los te komen van Beentjes.

"Volley Wall" FC Uitgeest redding Nederlands voetbal?

Samen met Fery Druijf (AZ) een balletje trappen tegen de 'Volley Wall' Foto: Anita Webbe

UITGEEST - Wat moet het Nederlandse voetbal doen om er weer bovenop te komen? Welnu, komen kijken bij FC Uitgeest want daar staat sinds afgelopen zaterdag 11 november een "Volley Wall". Heuu, hoor ik u denken. We zijn toch geen volleyballclub?

Een Volley Wall is een licht gebogen muur van roestvrij staal van ongeveer drie bij twee meter waar je van korte afstand de bal tegen aan kunt schieten. Maar dan? Het lijkt vervolgens wel of de muur terugschiet maar dan niet op de makkelijkste manier want door de kromming van de Wall krijgt de bal een onvoorspelbaar effect. Dus wil je de bal goed terugspelen (je kunt het ook met z'n tweeën doen) moet je goed anticiperen en reageren. Kortom , een oefening waarmee je, door het maar vaak genoeg te doen, veel beter wordt met de bal.

De Volley Wall is geplaatst op het nieuwe, door middel van een hek afgeschermde kunstgras voetbalveldje, dat de naam heeft gekregen van de onlangs overleden voormalige jeugdtrainer van FC Uitgeest Toon Dekker, namelijk de "Toon Dekker Arena". Het was dan ook zijn weduwe die onder belangstelling van tientallen genodigden samen met jeugdtrainer en clubicoon Henk Boonstra (inmiddels ook een ruime zeventiger) de openingshandeling mocht verrichten. Toon en Henk, allebei jeugdtrainers die op hun eigen unieke wijze veel Uitgeester jongetjes en meisjes de grondbeginselen van het voetbal hebben bijgebracht. Voorzitter Frans van Zijl van FC Uitgeest benadrukte nog maar eens hoe belangrijk zij en al die andere vrijwilligers zijn voor hun "cluppie".

Nadat De Afvallende Bal had stilgestaan bij trainer en mens Toon Dekker bedankte bestuurslid Frits Walsmit de zogenaamde founders van de "Toon Dekker Arena". Natuurlijk Ferdy Druijf omdat met zijn overheveling naar Jong AZ een geldbedrag werd overgemaakt naar FC Uitgeest. Geld dat is ingezet voor de realisatie van het veld. Daarnaast waren er bijdragen van het ICGT, de stichting Old Boys, het bedrijf KWS, geld van de grote clubactie en was er de inzet van Dennis Krom om alles in goede banen te leiden. Tot slot was het de beurt aan Ferdy Druijf om met een welgemikte trap de Volley Wall in gebruik te nemen.

Ik weet zeker dat over een kleine twintig jaar er spelers zijn die tegen deze Volley Wall hebben getrapt en in 2034 eindelijk eens Nederland wereldkampioen maken. Ik hoop het nog mee te maken. (De Afvallende Bal)

Ferdy Druijf, Uitgeester bij Jong AZ

AZ speler Ferdy Druijf begon zijn voetbal carrière bij FC Uitgeest Foto: Anita Webbe

UITGEEST - "Zelf heb ik maar een paar keer trainen gehad van Toon Dekker dus ik weet daar niet zo heel veel van anders dan dat ik me inderdaad zijn humor kan herinneren. Ik heb destijds veel gehad aan mijn trainer Tom Smit waar ik veel van geleerd heb.

In 2012 ben ik van FC Uitgeest naar de jeugd van AZ gegaan. Dat was een hele overgang want ik ging van twee keer in de week trainen naar zes keer. Bovendien doe je ook veel zaken buiten het voetbalveld zoals trainen in de sportschool of met een virtual reality bril, terugkijken van spelsituaties en videoanalyses of ben je bezig in Soccer Lab. Dat is een online leren omgeving die allerlei data en video's met elkaar combineren en op basis daarvan analyses maakt. Voetbal 2.0 zogezegd. Ik hoop natuurlijk dat ik een kans krijg in het eerste van AZ maar ik moet ook geduld hebben.

Ik ben pas negentien jaar. Ik vind het hartstikke leuk dat ik een bijdrage heb kunnen leveren aan de totstandkoming van dit prachtige veldje en daarmee aan de voetbalontwikkeling van de jeugd. En... FC Uitgeest is natuurlijk een prachtige club". (De Afvallende Bal)

Uitslagen tafeltennisvereniging Uitgeest

Team 1 speelde tegen ASSV 2 in Duivendrecht. Er waren een aantal spannende partijen en mooie balwissels. Alleen Henk Spoelstra won één partij. Ook de dubbel, die samen met Billy Fatels gespeeld werd, ging nipt verloren. Patrick Rasch en Billy gingen naar huis zonder punten. 9-1 voor ASSV 2.

Team 2 had Castricum 2 over de vloer. Youri Rasch, het nieuwe aanstormende talent van de club, liet Renny Hup in de eerste twee games de hoeken van de tafel zien. Renny won de derde game net aan met 9-11 en de uiteindelijk laatste game was weer met 14-12 voor Youri. Ook bij zijn andere twee partijen, waren de eerste twee games makkelijk voor Youri, dan wordt het wat lastiger, maar uiteindelijk overwon hij door weer kalm en rustig te worden. Jelle van Werkhoven begon zwakjes en groeide, de eerste partij tegen Sandra Staring ging verloren. Jelle verloor de eerste game tegen Renny en daarnaar maakte Renny geen schijn van kans meer. Tegen Kees van der Meulen was het wat lastiger, maar naar een beetje coaching werd ook deze klus geklaard. Marijn van Kampen viel in en liet overduidelijk zien, dat hij klaar is voor de 4e klasse. Zijn eerste partij verloor hij in vijven, maar had deze net zo goed kunnen winnen en met de rest had hij minder moeite dan Youri en Jelle. 8-2 overwinning voor Uitgeest.

Team 3 speelde tegen Tazan 96 4 in Wormer. Dennis Janssen smashte de eerste tegenstander genadeloos van tafel. Met zijn tweede tegenstander had ie klein beetje meer moeite, maar niet voldoende, de derde maakte weer geen schijn van kans. Marijn van Kampen had het net iets lastiger in de 5e klassen, dan in de 4e, maar won alsnog 3 keer. Nico Baltus won zijn eerste partij en had net aan in de tweede het nakijken en de had ie ook wel kunnen winnen, maar deed dat net niet. Een mooie 3-7 winst voor Uitgeest.

Team 4 speelde tegen Tempo Team 16. Eugenie Rasch was niet te verslaan deze avond en kan zo langzamer hand ook wel een klasse hoger. Huib Van Leeuwen en Antoine van der Spek hebben allebei van Anja verloren. Op de dubbel moet nog geoefend worden, maar toch een mooie 7-3 overwinning voor Uitgeest.

In de DUOcompetitie waren Michel Switser en Peter Middel uit Team 2 oppermachtig tegen Sporting SDO 2. 5-0 voor Uitgeest.

DSS handbal zoekt jongens

De jongens van DSS zoeken nog teamgenoten uit Uitgeest Foto: Aangeleverd

HEEMSKERK - Noah, Mike, Mees, Chiel, Brandon, Stijn en Kyrian van handbalvereniging DSS uit Heemskerk zoeken nieuwe teamgenoten.

"Jongens uit 2002, 2003, 2004 en 2005 kunnen zo instromen in één van onze twee jongensteams. Als je jonger bent, ben je uiteraard ook van harte welkom, dan spelen de teams gemengd", laat Peter van Kan weten. Handbal is de perfecte sport voor jongens vanwege de atletische aspecten, de snelheid, intensiteit, veelzijdigheid en het fysieke contact. "Ben jij nog op zoek naar een leuke sport, kom dan eens kennis maken met handbal! Wij trainen twee keer in de week. In de winter in de zaal en in de zomer op ons buitencomplex aan de Communicatieweg", aldus Van Kan.

Kinderen kunnen twee maanden gratis proeflid worden. Dan mogen kinderen naast trainingen óók wedstrijden meedoen, zodat kids precies weten hoe leuk handbal is. Vier weken alleen meetrainen kan ook.

RKZ hoog in ranglijst 'Ziekenhuis top 100'

Archieffoto: open huis Rode Kruis Ziekenhuis in 2017. Foto: De Uitgeester

BEVERWIJK - Het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk staat op nummer elf in de 'Ziekenhuis top 100'. De hoge notering is een compliment voor alle medewerkers van het ziekenhuis.

Jaap van den Heuvel, voorzitter van de Raad van Bestuur van het RKZ, is trots op het resultaat: "We zijn wederom koploper in onze regio. De kwaliteit van onze zorg is in orde, ook nu er naar andere criteria is gekeken dan bij de vorige editie van de ranglijst." De AD Ziekenhuis top 100 maakt gebruik van gegevens over 2015 van de Inspectie van de Gezondheidszorg, die ziekenhuizen verplicht moeten aanleveren. Ziekenhuizen zijn beoordeeld op 36 verschillende aspecten die een doorsnede zijn van de behandeling in ziekenhuizen, zoals oncologie, cardiologie, operatiekwaliteit en de kwaliteit van de verpleging. Het Rivas Beatrixziekenhuis in Gorinchem is net als vorig jaar winnaar van de Ziekenhuis Top 100.

Tien jaar kinderdagverblijf De Regenboog

UITGEEST - Stichting Kinderdagverblijf De Regenboog is eind dit jaar alweer tien jaar gevestigd in de Waldijk. De locatie startte met twee verticale dagopvang groepen en een BSO. Dat werden al snel drie dagopvang groepen. De BSO verhuisde naar een andere plek. In 2015 werd de locatie grondig verbouwd en gemoderniseerd, waarna er vier prachtige groepen werden gerealiseerd.

Onze peuteropvang is inmiddels een begrip in Uitgeest en vanaf het begin vol met enthousiaste kinderen die zich samen met de medewerkers voorbereiden op de basisschool. Het personeelsbestand is vast, de medewerkers zijn bekend bij kinderen van alle leeftijden. Zij krijgen nog regelmatig een knuffel wanneer de kinderen langs lopen. De afgelopen tijd is het personeel aangevuld met gepassioneerde medewerkers die de kinderen begeleiden in hun ontwikkeling.

Intro voor thema zorg en welzijn

Archieffoto: open huis Rode Kruis Ziekenhuis in 2017. Archieffoto: De Uitgeester

Voor u ligt het themanummer van De Uitgeester waarin we aandacht besteden aan zorg en welzijn in onze regio, in de breedste zin van het woord. Wist u bijvoorbeeld dat het Rode Kruis Ziekenhuis op plek elf van de ziekenhuis top100 staat? Dat en nog veel meer interessants in deze editie. Kortom een themanummer dat wij met zorg hebben samengesteld. Wij wensen u veel leesplezier.

Winterse feestdagen

Foto: Schoonheidssalon Mooier DAN

UITGEEST - De winter is bepaald geen vriend van onze huid. De huid wordt schraal, droog en trekkerig en dient extra gehydrateerd te worden. Gaat u binnenkort op wintersport? Bescherm de huid met een hydraterende crème, serum en UV bescherming. November actie: Bij aanschaf van een reiniging, crème en serum van Dr.Spiller ontvangt u een oog crème cadeau. Nog een paar weken dan staan de feestdagen weer voor de deur. Heeft u in deze periode weinig tijd maar wilt u er toch verzorgt uitzien, reserveer dan een Snel Mooi behandeling. Deze behandeling kost €35 en is te boeken tussen 13 november en 22 december. Voor de decembermaand kunt u terecht voor mooie cadeaus of een cadeaubon. Bekijk de vernieuwde website voor alle mogelijkheden: mooierdan.nl. Schoonheidssalon Mooier DAN, Kooglaan 70 Uitgeest. 0612900228

Diëtistenpraktijk De Voedingstuin

Foto: Diëtistenpraktijk De Voedingstuin

Diëtisten Michelle Arendsen en Anne Harms van Diëtistenpraktijk De Voedingstuin helpen hun cliënten graag om de meest uiteenlopende doelen te bereiken door middel van deskundige voeding- en leefstijladviezen. Komend jaar doen zij mee aan het project SportHero in Uitgeest waarbij verschillende disciplines samenwerken om kinderen met (dreigend) overgewicht te helpen bij een gezonde leefstijl.

Michelle en Anne kunnen zich goed voorstellen hoe lastig het moet zijn een goede inschatting te maken wat wel gezond is en wat je beter niet kunt eten of drinken. Door alle voedingsdeskundigen op internet die hun eigen visie over voeding verspreiden met bloggen en vloggen weten veel mensen niet meer wat nu de waarheid is en wat niet. Bijvoorbeeld: zijn vetten slecht of moet je juist op de suikers letten? Zijn speltproducten nu echt gezonder dan 'gewoon' brood en zorgt koffie ervoor dat je vocht vasthoudt? Ook voor dat soort vragen over gezonde voeding kan je bij een diëtist terecht! ''Wij helpen niet alleen mensen bij het afvallen, maar geven ook adviezen over gezonde voeding. Daarnaast zien we o.a. mensen met Diabetes, een verhoogd cholesterol en/of bloeddruk, Prikkelbaar Darmsyndroom, allergieën en ondervoeding''.

Naast deelnemen aan projecten zoals SportHero en het geven van voedingsadvies stellen Michelle en Anne ook ieder jaar een verantwoord Kerstmenu samen. Deze zullen zij dit jaar in de wachtruimtes van hun locaties verspreiden zodat iedereen hier inspiratie uit kan halen. Wil jij het kerstmenu via de mail ontvangen of wil je een afspraak maken? Dat kan! Mail naar info@devoedingstuin.nl of bel naar 0681127154.

Maak kennis met '18.21 MAN MADE'

UITGEEST - Dinsdagavond 28 november kunt u bij De Kapsters MV kennismaken met ons nieuwe mannenmerk uit Amerika: "18.21 MAN MADE". Een geurig en verleidelijk idee voor de feestdagen.

De basis van dit merk wordt gelegd door de indrukwekkende geur van Sweet Tobacco. Een geur zo karaktervol, dat 18.21 MAN MADE hem heeft geconcentreerd in een eigen parfum: Sweet Tobacco Spirits. Een fles van 100ml is al te krijgen voor tachtig euro. De lijn (vrij van sulfaten en parabenen) bestaat uit een 18.21 MAN MADE Wash Shampoo, een conditioner en een douchegel-alles in één, gebotteld in een stoere whiskyfles van 530 ml.

Tijdens deze introductieavond zullen wij u adviseren welk product het meest geschikt is voor uw kapsel. Uw haar wordt heerlijk gewassen, fraai gestyled en u kunt een mooi pakket 18.21 MAN MADE winnen ter waarde van 130 euro. Alle producten kunt u op deze avond met 10% korting kopen en alle abonnementhouders krijgen maar liefst 20% korting. Verder krijgt u bij aankoop van een product een cadeaubon van 10 euro, die in januari 2018 geïnd kan worden bij een knipbeurt.

Onder het genot van een schuimend biertje en een lekker hapje hopen we u te mogen ontvangen. Laat even weten of u komt op: info@dekapstersmv.nl of via nummer 0251-312287. Dus: dinsdag 28 november van 19.00 – 21.00 uur naar De Kapsters, Middelweg 95, Uitgeest

Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen

Advies medewerkers bij Koninklijke Visio Rosalie de Mol en Fred Boot Foto: Anita Webbe

Hoe kun je zelfstandig (blijven) wonen, reizen en werken wanneer je blind of slechtziend bent, en hoe ga je ermee om? Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn op visueel gebied? Bezoek dan eens Koninklijke Visio in Heerhugowaard.

Slechtziendheid/blindheid

Koninklijke Visio is een landelijk georganiseerd expertisecentrum dat ondersteuning biedt bij het (opnieuw) leren benutten van de mogelijkheden bij slechtziendheid/blindheid en het aanleren van nieuwe vaardigheden. In Nederland zijn ongeveer 340.000 mensen een visuele beperking, waarvan er 76000 blind zijn. Blind zijn betekent dat iemand niet of minder ziet dan 0.05. Slechtziend betekent dat de gezichtsscherpte lager is dan 0.3 of het gezichtsveld kleiner of gelijk aan 30 graden.

"Ons doel is om slechtziende en blinde mensen te ondersteunen en begeleiding te bieden om zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de thuissituatie, te werken en te leren," vertelt adviesmedewerker Rosalie de Mol. "Dat kan gaan om alledaagse handelingen, zoals de juiste kleding bij elkaar zoeken, koffie zetten, schoonmaken, boodschappen doen of koken, maar ook om vaardigheden op het gebied van mobiliteit, reizen, lezen of studeren. We kijken juist naar wat wél kan – al dan niet met ondersteuning van hulpmiddelen en revalidatie. Met betrekking tot het visuele aspect kan iedereen langskomen wanneer er op andere manieren geen oplossing te vinden is. Soms kunnen mensen goed zien, maar hebben bijvoorbeeld veel last van lichthinder. De oorzaak hiervan kan een oogprobleem zijn. Wij van Visio kunnen hierin adviseren of hulpmiddelen aanreiken ter verbetering."

Naar school

Kinderen en jongeren met een visuele beperking kunnen veelal regulier basis- en voortgezet onderwijs volgen door gebruik te maken van onze ambulante onderwijsbegeleiding. Rosalie: "Wij zorgen ervoor dat de kinderen op een normaal mogelijke manier onderwijs kunnen volgen met aangepast lesmateriaal, en/of een specifieke plek in de klas. Leerlingen en leraren worden hierbij gecoached."

Werk

Een cliënt bij Visio houdt altijd de regie en geeft aan wat voor hem/haar belangrijk is. Ook op het gebied van werk. Hoe kan een arbeidsplek behouden blijven? Ook daar heeft Visio veel expertise in huis. Samen met werkgevers, UWV en Arbodienst wordt gekeken naar arbeidsbehoud of gezocht naar een arbeidsplaats. Visio richt zich op werk door bijvoorbeeld de juiste match te vinden.

Mogelijkheden tablet en smartphone

Hoe ga je als blinde om met een tablet of smartphone? Adviesmedewerker Fred Boot: "Met speciale vergroting- en spraakprogrammatuur, waarmee surfen op het internet, een boek lezen of contacten onderhouden mogelijk is. Visio biedt training in het gebruik van deze mogelijkheden. Op alle vlakken in de maatschappij waar je als visueel beperkte tegenaan kunt lopen, kunnen wij als Visio advies en begeleiding bieden. Iedereen kan vrijblijvend langskomen om informatie in te winnen, te snuffelen naar mogelijkheden en om vragen te stellen. U gaat vast met veel tips de deur uit!"

De adviezen tijdens de inloopspreekuren zijn gratis, aanvullende onderzoeken en revalidatie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. (De zorg kent een verplicht eigen risico). In Heerhugowaard is op elke donderdagochtend van 10.00-13.00 uur inloop zonder afspraak.

Adres: Gildestraat 3, 1704 AG in Heerhugowaard, tel. 088-5859000. Extra inloopspreekuren staan gepland op 17 november en 15 december van 11.00-12.30 uur in de bibliotheek aan het Kerkplein 5 in Beverwijk. Op vrijdag 1 december van 11.00-12.30 uur bij de bibliotheek in Heemskerk in de Maerten van Heemskerckstraat 3. Zie ook de Website www.visio.org/agenda en Twitter of Facebook.

SMC Uitgeest Fysiotherapie

UITGEEST - Sport is belangrijk voor de gezondheid van het kind. Maar zodra blessures ontstaan, kan de tol erg hoog zijn. Een tol met soms grote gevolgen op korte, maar ook op lange termijn. Wat is een probaat middel om de kans op knieblessures te verkleinen?

Join(t)forces: een uitdagend en effectief trainingsprogramma als warming-up ter preventie van knie blessures bij kinderen, waardoor de kans op kleine- maar ook ernstige blessures met 50% tot 70% afneemt. Dit programma heeft zijn waarde in de afgelopen 10-15 jaar al bewezen in de Verenigde Staten en Noorwegen. Naast blessurevermindering geeft deze warming up ook een enorme verbetering van het prestatievermogen in sport. Deze kans om kinderen niet alleen nu, maar ook in de toekomst te kunnen laten sporten kunnen we niet voorbij laten gaan. Wilt u meer informatie over dit programma? Neem contact op met SMC Uitgeest Fysiotherapie telefoonnummer 0251-750655 of kijk op de website www.SMCUitgeest.nl

Verdien een Pieten Diploma bij Monkey Town

UITGEEST - De komende decembermaand is het ook bij Monkey Town Uitgeest feest. Naast het bekende klimmen, klauteren, door tunnels kruipen, van glijbanen glijden, op trampolines springen, voetballen in de voetbalkooi of lekker rondkruipen in een de twee aanwezige ballenbakken, kunnen de kinderen vanaf eind november een 'echt' Pieten Diploma verdienen.

Samen met uw kind zoekt en voert u de vijf 'Piet-opdrachten' uit, en ligt er na het volbrengen van de opdrachten een heus, van naam voorzien, Pieten Diploma voor uw kind klaar. In het laatste weekend van november en het eerste weekend van december zijn er twee echte Pieten aanwezig. Plezier voor jong en oud is hiermee gegarandeerd.

Later in de maand, in de aanloop naar het kerstfeest, waarbij sprankelende lichtjes, de voorpret van het versieren van de boom, maar vooral het vooruitzicht van het krijgen van cadeautjes de nodige spanning met zich meebrengt, is er niets fijners dan deze spanning te ontladen met een dagje spelen bij Monkey Town Uitgeest. Wat is er lekkerder om aan de voet van onze kerstboom te genieten van warme chocomel met slagroom terwijl de kinderen lekker aan het spelen zijn.

Wij hopen u ook in December Feestmaand bij Monkey Town aan de Molenwerf 20 in Uitgeest te mogen verwelkomen.

"De grootste vreugde is met kinderen werken" Juf Astrid van Iwaarden neemt woensdag 22 november afscheid van De Vrijburg

Juf Astrid van Iwaarden-Van Griensven houdt van uitdagingen Foto: Anita Webbe

UITGEEST - Na ruim 40 jaar voor Stichting Tabijn werkzaam te zijn geweest, voornamelijk als groepsleerkracht op basisschool De Vrijburg en als intern begeleider, gaat Astrid van Iwaarden-Van Griensven per 1 januari 2018 met vervroegd pensioen.

Door Anita Webbe

Astrid begon in 1975, samen met Wies van de Ven, haar carrière als fulltime juf bij kleuterschool De Vrijbuiter. Tien jaar later kwam de wet op het basisonderwijs. Vanaf die tijd sprak men niet meer over klassen, maar van groepen 1 tot en met 8. Dit was voor Astrid een cruciaal jaar, want in 1985 werd zij zelf ook moeder en ging zij het jaar daarop parttime werken.

Leerling 'achtervolgsysteem'
Naast groepsleerkracht is Astrid opgeleid tot intern begeleider en remedial teacher binnen Tabijn in Noord-Holland. Zij is verantwoordelijk voor leerlingenzorg, na- en bijscholing van het team en geeft vorm aan de onderwijsvisie en het uitzetten van lijnen met betrekking tot de pedagogische en didactische aanpak binnen de school. Ook MRT (Motorisch Remedial Teaching), dyslectie, discalculie en sociale vaardigheden behoren tot haar specialiteiten. "Alles moet getoetst worden: niveau, groei en prestaties van kinderen moeten aan diverse maatstaven voldoen. "Mijn man zei gekscherend: 'Het is geen leerlingvolgsysteem, maar een leerlingachtervolgsysteem!" vertelt Astrid lachend. "Vroeger was er schaarste aan banen in het onderwijs, nu is er schaarste aan leraren. Meer klassenassistenten waardoor de werkdruk verminderd zou kunnen worden zou een betere investering zijn dan salarisverhoging, want met meer salaris neemt de werkdruk niet af. Meer mannen in het basisonderwijs zou ook wenselijk zijn."

Bij de les
Het leuke aan werken met kinderen vindt Astrid de spontaniteit, de onbevangenheid en ongeremdheid van kinderen. In de eerste plaats moet het kind zich vooral veilig en prettig voelen op school. Geef het vertrouwen en laat het kind ook kind zijn in een uitdagende omgeving, dan komt het leren vanzelf. Astrid hecht veel waarde aan het doelen stellen: "Het durven uiten, het durven bewegen, het durven toneelspelen is heel belangrijk. Door kinderen uit te dagen maak je gebruik van hun gretigheid om iets te willen leren. Ik ga graag met de kinderen op excursie en vind het leuk om hen te laten ontdekken, enthousiast te maken en dit vast te houden." Door leuke (spel)elementen aan een lesprogramma toe te voegen en te werken vanuit de gevoelswereld van het kind, weet Astrid elk kind meestal goed 'bij de les' te houden. "Is een kind goed in dictee, daag ik hem/haar uit door het toevoegen van een extra bonuswoord. Hoe leuk is het om Roodkapje te spelen tijdens de gymles of verstoppertje te spelen in de school?"

Digitalisering
Digitalisering heeft een belangrijke rol gekregen binnen het onderwijs en biedt veel voordelen, meent Astrid: "Niet alleen zijn er zoveel handige tools, methodes en programma's om kinderen de lesstof onder de knie te laten krijgen, deze vaak leuke en leerzame programma's zorgen er ook voor dat kinderen zich meer kunnen focussen omdat de foto's en filmpjes veel meer spreken. Tegelijkertijd kun je de lesstof verdiepen. Ieder kind kan op zijn eigen niveau een programma volgen en hierbij goed worden uitgedaagd."

Astrid wil na haar pensionering volgend jaar ook uitdagingen blijven aangaan en ontdekken. "Ik houd van reizen, fietsen en fotografie en ik ben graag in de natuur. Verder blijf ik doen waar mijn hart ligt, wat ik leuk vind en waar ik achter sta. Daarom blijf ik werkzaam voor Stichting Welzijn in Castricum. Ik geef er bijvoorbeeld fietslessen aan allochtonen en lees voor."

Afscheid
Op woensdag 22 november neemt Astrid afscheid van alle leerlingen van de Vrijburgschool. Na schooltijd is er een receptie voor ouders en belangstellenden van 16.30 - 17.30 uur. Indien u niet in de gelegenheid bent om Astrid persoonlijk te spreken, dan is een kaartje ook altijd leuk. Deze kunt u sturen naar Mient 61, 1901 AC Castricum.

Programma OSU Radio

Maandag
00.00 – 02.00 OSU Love Songs.
02.00 – 08.00 OSU door de Nacht.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12.00 OSU Carrousel – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich.
13.00 – 18.00 OSU Carrousel – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
18.00 – 20.00 Lisette Prager – Lisette Pakt UIT (HH).
20.00 – 22.00 Carry Munter – Carry's Music Machine.
22.00 – 24.00 Rythmo del Mundo – Salsa Radio.

Dinsdag
00.00 – 08.00 OSU door de Nacht.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12.00 Tom Jacobs – Jacobs in de Ochtend.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich.
13.00 – 14.00 Oranje Top 30 (HH)
14.00 – 16.00 OSU Carrousell – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
16.00 – 18.00 Bart van de Heuvel – Muzikale tijdmachine.
18.00 – 20.00 Camille Jansen – Hits from the Heartland.
20.00 – 22.00 Crackhelder – Dubbel & Dwars
22.00 – 24.00 OSU Carrousel – Nonstop.

Woensdag
00.00 – 08.00 OSU door de Nacht.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12:00 OSU Carroussel – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich
13.00 – 15.00 John van der Geld – In Het Wilde Weg
15.00 – 18.00 OSU Carrousel – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
18.00 – 20.00 Lisette & Paula – Dier en Welzijn.
20.00 – 22.00 Paul van den Berg – Carte Blanche.
22.00 – 24.00 OSU Carrousel – Nonstop.

Donderdag
00.00 – 08.00 OSU door de Nacht.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12.00 Tom Jacobs – Jacobs in de ochtend.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich
13.00 – 15.00 Radio Kornak.
13.00 – 16.00 OSU Carroussel – Nonstop met Lokale en Regionale Informatie.
16.00 – 18.00 Bart van der Heuvel – Muzikale Tijdmachine.
18.00 – 20.00 Lisette Prager – Lisette Pakt Uit.
20.00 – 22.00 Hugo Smit – Soultrain.
22.00 – 24.00 OSU Carrousel – Nonstop.

Vrijdag
00.00 – 08.00 OSU door de Nacht.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12.00 OSU Carrousel – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich.
13.00 – 15.00 Leo van Zwol – Hollandse Toppers.
15.00 – 17.00 Johnny van der Geld – The Other Side of Elvis.
17.00 – 19.00 OSU Carrousel – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
18.00 – 20.00 Max & Jord –
20.00 – 22.00 Joop Schouten – Thank God it's Friday.
22.00 – 24.00 Tom Jacobs (DJ Scoja) – Club 106.

Zaterdag
00.00 – 03.00 DJ Keanu – The Sound of Ibiza.
03.00 – 08.00 OSU door de Nacht
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 11.00 OSU Carrousel – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
11.00 – 12.00 Oranje Top-30.
12.00 – 14.00 Louis Carpaij – Prettig Weekend.
14.00 – 18.00 OSU Carrousel – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
18.00 – 20.00 Lisette Prager – Gezondheid & Lifestyle.
20.00 – 22.00 Back to the Dancefloor.
22.00 – 24.00 Ed Hoekmeijer – Tune Inn.
00.00 – 03.00 Jan van Dale – Sessions Mix.

Zondag
03.00 – 08.00 OSU Nonstop.
08.00 – 10.00 Zendtijd voor Kerken / Songs of Praise.
10.00 – 12.00 (Binnenkort nieuw programma).
12.00 – 14.00 Ricky Koole –
14.00 – 15.00 OSU Cabaret.
15.00 – 17.00 Rob Offerhaus – OSU Sport op Zondag
17.00 – 18.00 Bart van der Heuvel – Rock & Roll Jukebox.
18.00 – 20.00 Intermezzo – OSU Klassiek
20.00 – 22.00 OSUJazz – Blues and Big Bands.
22.00 – 24.00 OSU Carrousel – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.

De programma's zijn informatief, sportief, muzikaal en gezellig maar vooral voor en door Uitgeesters waarbij Uitgeester-gezelligheid en Lokale informatie voorop staat.

Lijkt het je leuk om ook een radio-programma te maken? Te presenteren, de techniek bij een programma verzorgen, de redactie helpen of heb je een programma idee en wil je graag meewerken? Van Jong tot Oud, iedereen is van harte welkom. Meer informatie? Stuur een mailtje naar info@osuradio.nl of kom langs in de studio. De koffie staat altijd klaar.

U vindt de OSU in de ether 106FM, DAB+ 9C, Ziggo 104.5FM en Ziggo kanaal 918 en via internet.

Historische stadswandeling

UITGEEST - De Stichting Uitgeester Senioren (S.U.S.) organiseert op dinsdag 16 januari 2018 een historische wandeling in Den Haag. Deze stad heeft veel historische hoogtepunten te bieden.

Opgeven voor deze wandeling kan tot 20 november. "We brengen een bezoek aan het Binnenhof, de Tweede en Eerste Kamer en de Ridderzaal. De rondleiding hier wordt verzorgd door een plaatselijke gids. Omdat de rondleiding ruim van tevoren geboekt moet worden kunt u zich nu al aanmelden," aldus Hetty Franzani. Kosten totaal 20 euro. Dit is inclusief 11 euro voor de rondleiding, 7 euro voor de groepstreinreis naar Den Haag (bij maximaal 20 personen) en 2 euro deelnamekosten, en exclusief lunchkosten (ongeveer 10 euro). U bent definitief ingeschreven als uw bijdrage van 20 euro is voldaan. Opgave tot 20 november bij Hetty Franzani (tel. 315060, na 18.00 uur).

Lampionnen maken op De Wissel

Druk bezig met het maken van een 'Dolfje Weerwolfje' lampion. Foto: Josine van Tol

UITGEEST - Op De Wissel in Uitgeest is er dit jaar weer hard gewerkt aan het maken van de mooiste lampionnen. Bijzonder hierbij was ook dit jaar weer de aanpak. De kinderen konden zelf kiezen welke lampion zij wilden maken. Hierbij konden zij kiezen uit een aantal ontwerpen.

Zo was er bijvoorbeeld een spookkasteel of een echte 'Dolfje Weerwolfje' lampion. Vervolgens werd er klas-overstijgend gewerkt. Dit noemt men op De Wissel toepasselijk 'een Wisselochtend' en sluit aan bij het Daltononderwijs. "Daltononderwijs gaat onder andere uit van vrijheid in gebondenheid, zoals het maken van eigen keuzes. Daarnaast staat bijvoorbeeld ook samenwerken centraal. Bij het maken van de lampionnen konden de oudere kinderen de jongere kinderen helpen met hun lampion. De jongere kinderen leren op hun beurt om hulp te vragen aan andere kinderen," legt Josine van Tol uit.

Het klas-overstijgend werken is geen nieuwe bezigheid op De Wissel. Regelmatig plannen de leerkrachten op De Wissel een moment in waarbij de kinderen in een andere klas aan de slag gaan. Zo leren de kinderen niet alleen de kinderen uit andere klassen beter kennen maar raken ze ook vertrouwd met alle juffen en meesters. "Er is hard gewerkt en de lampionnen zijn prachtig geworden!" aldus Van Tol.

De kinderen gingen afgelopen zaterdag dan ook vol trots langs de deuren om veel snoep op te halen.

WOZ-waarde woningen in Uitgeest met 2,9 procent gestegen

UITGEEST - De WOZ-waarde van woningen in Uitgeest is in 2016 met 2,9 procent gestegen tot 247.000. Het is het tweede jaar op rij dat de WOZ-waarde in de lift zit. In 2016 steeg de WOZ met 1,3 procent tot 240.000 euro.

Huizen in Uitgeest waren het meest waard in 2010, toen de gemiddelde WOZ-waarde 268.000 euro bedroeg. Gemeenten stellen ieder jaar de WOZ-waarde van huizen vast op basis van de verkoopprijs van vergelijkbare huizen in de omgeving. Op basis van die WOZ-waarde wordt de hoogte van de onroerendezaakbelasting en het eigenwoningforfait bepaald. De WOZ stijgt in Heiloo met 3,9 procent, Castricum 4,7 procent, Beverwijk 4,0 procent, Alkmaar 3,3 procent, Bergen 2,3 procent, Zaanstad 5,7 procent en in Heemskerk 2,3 procent, zo blijkt uit cijfers van het CBS.

Maak december magisch

Foto: Aangeleverd

HEEMSKERK - Ze komen er weer aan, de feestdagen, en Beers & Komen Jewels is er meer dan klaar voor: met twinkelende lichtjes, glimmend zilver, glanzend goud, glinsterend kristal en fonkelend briljant ademt de winkel magie en betovering uit.

De Sint vindt er zéker iets leuks en onder de kerstboom doet een feestelijk pakje van hét juweliershuis in Heemskerk het ook altijd goed. Bovendien krijgt u als klap op de vuurpijl de komende weken een tweede sieraad voor maar 1 euro! Het is maar goed dat de temperatuur buiten wat omlaag gaat, zodat u kunt afkoelen na een bezoek aan Beers & Komen Jewels, want uw hart gaat er onbetwist sneller slaan. Wegsmelten bij het zien van zoveel moois is overigens ook niet uitgesloten. Van de meest schattige oorknopjes voor dametjes in de dop tot de uitgebreide collectie verlovings- en trouwringen van de bijzondere collectie briljanten sieraden tot de serie kristallen karaffen: u zult ogen tekort komen. Beers & Komen Jewels is nu eenmaal de juwelier met passie voor het vak. Met een uniek assortiment voor elke portemonnee, een eigen atelier en een enthousiast team en dat allemaal op de kerkweg 48 te Heemskerk.

Tweede sieraad 1 euro
Met het Pietenspektakel en de intocht van Sinterklaas in het weekend van 18 en 19 november start meteen ook de spectaculaire eindejaarsactie van Beers & Komen Jewels. Tot 30 december krijgt u een tweede sieraad voor maar 1 euro. Dat wilt u toch niet missen? Daarom is Beers & Komen Jewels de komende 6 zondagen geopend. Op 16 december, tijdens het kerstspektakel zelfs van 11.00 tot 20.00 uur. Alvast een voorproefje? Kijk dan op www.beersenkomenjewels.nl.

Whiskyproeverijen bij Cave du Vin

UITGEEST - De maand november is begonnen en dat betekent dat Cave du Vin in Uitgeest weer een nieuwe leuke actie heeft voor whiskyliefhebbers. Ook worden er deze maand twee whiskyproeverijen georganiseerd.

Voor deze maand is gekozen voor de Highland Journey. Highland Journey is een blended malt uit de portefeuille van Hunter Laing. De whisky is geïnspireerd door de lange treinreizen van Stewart Laing naar de verschillende distilleerderijen in de Highlands. Vandaar de naam Highland Journey. In deze blended malt zitten alleen maar single malts van diverse Highland distilleerderijen zoals Blair Athol, Clynelish en Teaninich, gelagerd op zowel bourbon- als sherryvaten. Deze maand is de whisky in de actie van 45 voor 39,99 euro.

Naast de 'whisky van de maand' kunt u zich vanaf nu inschrijven voor twee whiskyproeverijen. Op 22 november is het thema Ierland. Er worden dan twee nieuwe Ierse whisky's op de Nederlandse markt geïntroduceerd. Op donderdag 30 november is er ook een proeverij, en dan is het thema Schotland.

Kaarten kosten 25 euro. Uiteraard zijn ook de hapjes geregeld. U kunt zich in de winkel of per mail opgeven voor een van de proeverijen. Wees er snel bij, want vol=vol. De proeverijen beginnen om 20:00 uur, maar het zou fijn als de deelnemers al om 19:30 binnen zijn. De winkel van Cave du Vin is gevestigd aan de Prinses Beatrixlaan 25 in Uitgeest. E-mail: uitgeest@caveduvin.nl

Tijden en route intocht Sinterklaas Uitgeest

Archieffoto: Aangeleverd

UITGEEST - Zondag 19 november komt Sinterklaas weer naar Uitgeest. Om ongeveer 13.00 uur meert de boot met de Sint en zijn Pieten aan in de gemeentehaven aan de Meldijk.

Daarna volgt Sint voorafgegaan door de Uitgeester Harmonie samen met ruitervereniging Sterneo de volgende route: Meldijk, Langebuurt, Brugmanstraat, Hogeweg, Kerkbuurt. Bij het Oude Reghthuys zal burgemeester van Verkleij dan om ongeveer 13.45 uur de Sint en zijn gevolg welkom heten in Uitgeest. Daarna om 14.15 uur maken Sint en zijn pieten een rit door het dorp. Route: Schevelstraat, langebuurt, gladiolenpad, middelweg, Beatrixlaan, Bernhardstraat,dr. Brugmanstraat tot Geesterheem.

Bij Geesterheem wordt de stoet ontbonden en gaat de Sint de bewoners om ongeveer 14.30 uur een bezoek brengen. Hierna stappen Sint en pieten over in speciaal vervoer. Bij droog weer in open auto's, motoren en brandweerauto, anders in gesloten voertuigen. Vervolg: Via Langebuurt, Middelweg, naar de Kleis en Waldijk. Daarna zullen Sint en pieten hun welverdiende rust nemen.

Deze intocht van Sinterklaas wordt mogelijk gemaakt door de Ondernemersvereniging Uitgeest (OVU)

Johan Bos geeft lezing over bijzondere vogelsoorten

Foto: Johan Bos

CASTRICUM - De Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland organiseert zaterdag 18 november in samenwerking met PWN Bezoekerscentrum De Hoep een lezing met beelden onder de titel: "Roemenië, land van bekende en bijzondere vogelsoorten". De lezing wordt verzorgd door Johan Bos en vindt plaats in PWN Bezoekerscentrum De Hoep aan de Johannisweg 2 in Castricum. Johan Bos is auteur, natuurfotograaf en journalist. Er wordt aandacht besteed aan de natuur, de cultuur en recente historie van dit land. De lezing is gratis voor leden van de vogelwerkgroep, niet-leden betalen drie euro.

Avond muzikaal genieten in de Zwaan

De band No Pasa Nada uit Castricum. Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Tijdens het maandelijkse akoestische 'Open Podium' in de Zwaan valt er weer heel veel te genieten. Op het podium staan op zaterdag 18 november: Mirjam Fränzel en Mark Kirkenier: zang en piano. Bart van Beveren en anderen: Ierse folk, zang met gitaar, viool en accordeon. Otto Cepella: fingerstyle gitaar in de stijl van o.a. Tommy Emmanuel. Marieke Beerthuis, John Rozing, Gert-Jan Kaper en Lex van Amsterdam: Nederlandstalige liedjes met zang, gitaar, contrabas, dobro en mandoline. No Pasa Nada: een duo uit Castricum met eigen liedjes, zang en gitaar. Lydia Mentink: Nederlandstalig repertoire met zang en gitaar. De zaal is open vanaf 20.15 uur, de optredens beginnen om 20.30 uur. Toegang gratis. Meer informatie is te vinden op: dezwaancultureel.nl.

Taizé viering in de Protestantse kerk Akersloot

AKERSLOOT - Op zondag 19 november om 10.00 uur zal er weer een Taizé viering zijn; dit keer in de Protestantse kerk in Akersloot, Dielofslaantje 2. Het thema van de viering is: voor het licht bestemd. In deze dienst volgen we de liturgie van Taizé, een oecumenische geloofsgemeenschap in de Bourgogne (FR). Lezingen en muziek, stilte en meditatie wisselen elkaar af. Het symbool van het licht staat centraal.

Dienst van de Protestantse Gemeente Uitgeest-Akersloot

Op zondag 19 november om 10.00 uur een taizéviering met voorgangers Mw. C. de Bruijn en Mw. . Wiegman. Adres: Dielofslaantje, Akersloot.

Onze Lieve Vrouwe Geboorte Uitgeest

Woensdag 15 november 19.00 uur: H. Eucharistieviering in de kapel
Vrijdag 17 november 19.00 uur: Woord en Communieviering in Geesterheem.
Zondag 19 november 09.00 uur: H. Eucharistieviering m.m.v. Laus Deo.