De Uitgeester

25 januari 2017

De Uitgeester 25 januari 2017


Vrijwilligers 2016 in het zonnetje gezet

vlnr: Mevr. Yvonne Hoogland, Mevr. Tineke Liphuijzen-Mulder, Dhr. René Vermeer, Mevr. Wies de Wit, Mevr. Ryan Buys-van Bunderen, Mevr. Alie de Reus-Brandjes, Peter de Reus Vincent Bloothoofd

UITGEEST - Wethouder Judie Kloosterman huldigde op donderdagmiddag 19 januari jl. zeven Uitgeester vrijwilligers. Zij zijn door diverse instanties voorgedragen vanwege hun bijzondere inspanningen in het afgelopen jaar 2016. Zij werden in de bloemen gezet en ontvingen een bijzonder aandenken in de raadzaal van het gemeentehuis.

De volgende personen werden in het zonnetje gezet;

  • Mevrouw Yvonne Hoogland, zij is al zes jaar actief bij het team Meet & Eat.
  • Mevrouw Tineke Liphuijzen-Mulder werkt al dertig jaar twee ochtenden per week als vrijwilliger bij basisschool De Binnenmeer.
  • De heer René Vermeer zette zich de afgelopen twaalf jaar met hart en ziel in voor het Internationaal Groenewegen Toernooi (ICGT). In die tijd was hij voorzitter van de commissie PR. Hij was de drijvende kracht achter de totstandkoming van een nieuwe website en de populaire huis-aan-huis-krant, die meerdere jaren een oplage van boven de 50.000 had. Elk toernooi weer zette hij zich dagenlang in met het aansturen van de PR-vrijwilligers.
  • Mevrouw Wies de Wit voor het opzetten van de ruilbibliotheek Lees Lokaal.
  • Ryan Buys-van Bunderen organiseert ruim twintig jaar met een team vrijwilligers het 'Eetproject'.
  • Alie de Reus-Brandjes en Peter de Reus zijn de drijvende krachten achter het opzetten van wooncentrum De Brug en nu achter het dagelijks reilen en zeilen aldaar.
  • Mevrouw Nel Groen (niet aanwezig) is onlangs gestopt als stimulator/aanjager/allesdoener/coördinator van/voor zwembad De Zien.

Samenwerken aan veilige scholen

Vlnr: Marianne Dubbeld, teamchef politie IJmond, René de Reuver, vestigingsdirecteur ROC Nova college Beverwijk, Marcel Jobse Adjunct-directeur Clusius College Castricum, Jeroen de Wit, conrector Jac. P. Thijsse College Castricum, Marga Nievelstein, rector Bonhoeffer college Castricum, Jos van der Maas, conrector Kennemer College havo-atheneum-gymnasium, Marjolein Dolfin, teamchef politie Alkmaar en Duinstreek & Kees Rood, wethouder geme Foto: VIOS

Veiligheid op school krijgt een extra impuls.

REGIO - De scholen voor voortgezet onderwijs, de gemeenten Beverwijk, Uitgeest, Heemskerk en Castricum en de politie bevestigen hun samenwerking met een nieuwe samenwerkingsovereenkomst 'VIOS'.

Het samenwerkingsverband VIOS staat voor Veiligheid in en om school. De samenwerking is gericht op het vergroten en waarborgen van een veilig klimaat in en rondom scholen in de regio Kennemerland. Een veilige school is een school waar men elkaar respecteert en waar leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien Een veilige school stimuleert jongeren om hun schoolcarrière af te maken en om zich later optimaal verder te ontplooien in de maatschappij. Leerlingen, docenten, onderwijsondersteunend personeel en ouders dragen bij aan die veiligheid. Ook de omgeving rondom een school is gebaat bij een veilige school, hierbij spelen de politie en gemeente en belangrijke rol.

VIOS is opgericht in 2003. Er is een samenwerkingsverband tussen gemeentes (Castricum, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest), scholen (Bonhoeffercollege, Jac. P. Thijsse college, Kennemer college, Clusius college en ROC NOVA college Beverwijk) en politie Noord-Holland. Het is opgericht om een actiever veiligheidsbeleid op te zetten. De nieuwe overeenkomst laat zien dat de partners de volgende stappen gaan zetten, waarbij de scholen meer regie krijgen om het veiligheidsbeleid op de eigen school af te stemmen.

Jeroen Maréchal (voorzitter van de VIOS stuurgroep): "Niet elke school en omgeving is hetzelfde, dus maatwerk is belangrijk. De ene school heeft meer last van hangjongeren rond de school en de andere school maakt zich meer zorgen over het gebruik van sociale media. Hierbij is het belangrijk dat we van elkaar leren en waar nodig samen optrekken. Gezamenlijk gaan we aan de slag met verschillende onderwerpen, zoals het verminderen van alcohol en drugs, het kennen van signalen die duiden op loverboy problematiek en regelen we dat de taken van de scholen, gemeente en politie goed op elkaar aansluiten. Maréchal geeft een voorbeeld van de samenwerking: "Op een van de aangesloten scholen zagen we dat minderjarige leerlingen in en om de school alcohol dronken. Hierop heeft de school contact gezocht met de politie en gemeente en hebben diverse gesprekken plaats gevonden met de politie, leerlingen en ouders. Samen met de gemeente en bureau Halt kwam er zo voorlichting in de onderbouw.

Belangrijk is dat de partners elkaar snel kunnen vinden en dat kennis en ervaring worden gedeeld. Daarnaast worden vanuit het VIOS samenwerkingsverband diverse thema's als sociale media, transitie jeugdzorg en Loverboy & Lovergirls uitgediept en handreikingen voor de deelnemende scholen ontwikkeld.

De IJsbaan na jaren weer even open

Gertruud Rumphorst

UITGEEST - Het was van korte duur: op maandag 23 januari jongstleden om 12.00 uur heeft IJsclub Uitgeest toch de hekken van de land ijsbaan aan de Castricummerweg open gezet.

Afgelopen maandag was de ijsbaan alleen voor de schoolgaande jeugd tot en met 14 jaar even gratis toegankelijk. Het ijs was namelijk nog te zwak om grote hordes mensen te kunnen dragen. De slechte gedeelten van de ijsbaan zijn afgezet geweest met lint. Het algehele advies luidt nog steeds: ga niet op eigen houtje het Uitgeester/Alkmaardermeer op of andere open wateren uitproberen. Zeker niet onder bruggen en/of viaducten: het is daar nog altijd onveilig! Laten we hopen dat de weergoden ons gunstig gezind zijn en dat we deze winter nog flink van 'onze' ijsbaan kunnen genieten!

Foto: Sander Visser
Eindelijk de ijzers uit het vet Foto: Sander Visser
De ijsmeester keurt nog even Foto: Gertruud Rumphorst

Wilt u lid worden, een seizoenskaart aanschaffen of verdere (actuele) informatie? Kijk dan even op de website www.ijsclubuitgeest.nl

Dansen...in de kerk

UITGEEST - Zaterdag 4 februari 2017 bent u vanaf 13.15 uur welkom in de Dorpskerk van Uitgeest, Castricummerweg 6. Op het programma staan Sacred Dance en het zingen van meditatieve Taizé-liederen met tussendoor een theepauze.

In de vorige eeuw ontstond een meditatieve vorm van dansen, Sacred Dance, omdat deze dansvorm helend, heilzaam werkte. De grondlegger was Bernard Wosien: theoloog, danser, choreograaf. In Castricum wordt al 20 jaar deze dansvorm beoefend onder de bezielende leiding van Jenny Appers. 4 Februari zal Jenny een workshop Sacred Dance in Uitgeest verzorgen.

De dans bestaat uit voorgeschreven, eenvoudige passen en patronen die vaak in een kring worden uitgevoerd. De muziek varieert van klassiek, religieus, folkloristisch tot hedendaags. Het dansplezier en de beleving zijn belangrijk, werkt ontspannend en verbindend. In het hedendaags klooster Taizé in Frankrijk worden meditaties gehouden en eenvoudige liederen gezongen, bekend als Taizé- liederen. Onder leiding van Cora de Lange gaan we een aantal liederen zingen. Op verschillende Taizé- muziek/ liederen zijn dansen gemaakt, die we met elkaar kunnen zingen en dansen.

U bent van harte welkom om mee te doen. Ervaring is niet nodig. Graag wel even van tevoren opgeven voor 2 februari aanstaande. De kosten bedragen € 4,00.
Thealet Bos-Olthoff, tel. 0251-314661, Corrie Lijesen-Terpstra, tel. 0251-310899.

Open dag Fabo modelspoorclub 1313

Schaalmodel oude raadhuis Uitgeest Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Op zondag 29 januari van 11.00-16.00 uur houdt de Fabo Modelspoorclub 1313 Uitgeest een open dag. In het Zienhouse is die dag van alles te zien op het gebied van modelspoortreinen.

Een complete treinbaan is gebouwd met daarbij tot in detail uitgevoerde gebouwen, waaronder het oude raadhuis en het oude station van Uitgeest. Ervaren modelbouwers doen hun best om alles zo realistisch mogelijk op schaal na te bouwen. Op de begane grond is een groep modelbouwers aanwezig, die de bezoekers alles kunnen vertellen over de modelbouw en hen de fijne kneepjes van het vak laten zien. Ook is daar een groep van Twenot aan het werk. Zij bouwen militaire voertuigen op verschillende schalen naar echtheid. Iedereen is van harte welkom om te komen kijken of wat informatie in te winnen voor wellicht een nieuwe hobby. Het Zienhouse is aan de Zienlaan 10 te Uitgeest. Entree is gratis.

Grenzeloze stad en metrodictatuur: een zegen?

In de gemeenteraad van Uitgeest lijkt een kleine meerderheid de oprukkende 'grenzeloze stad' en de metrodictatuur die daarbij een rol speelt te omarmen. Grootschalige projecten verdringen helaas de afspraken en besluiten om, in samenspraak met de burger, een bij ons dorp en BUCH regio passende 'Omgevingsvisie 2030' te realiseren. Van de in de fase 1 vastgelegde noodzaak voor een gezonde balans tussen infrastructuur, bebouwd gebied, groen en water komt zo weinig terecht. Dat is jammer, want juist op deze manier valt een gezonde woon- en leefomgeving in de toekomst voldoende te garanderen.

Naast de te grootschalige projecten probeert het College van B&W deze maand ook nog groen licht te krijgen voor aansluiting bij een MRA bestuursbureau voor Groot Amsterdam (MRA) op de Zuidas (zie: www.metropoolregioamsterdam.nl). Jaarlijkse bijdragen door 32 gemeenten zullen daar om te beginnen zo'n 7,5 miljoen euro per jaar in het laatje brengen. Wel wordt het een en ander beloofd en de slogan: 'Elke metropoolbewoner twee gezonde jaren extra!' moet een handje helpen. Maar wie bij het onderdeel 'Economic board' verder leest, ontdekt de gestelde voorwaarden: pas na 20 jaar braaf contributie betalen en het afstaan van alle medische gegevens ten behoeve van een digitale avatar(!) zal van die extra gezonde jaren sprake zijn. Dan wordt het toch interessant voor welke gezondheid optie de raad zal kiezen. Kortom, wie gezondheid hoog in het vaandel heeft staan en een bestuur op te grote afstand geen goed idee vindt, kan in de komende periode het beste nadenken over deze merkwaardige ontwikkeling. En eens met medeburgers overleggen of dit nu de weg is die lokaal en regionaal moet worden bewandeld?

J. de Jong Uitgeest

Wintertaferelen in Uitgeest

's Morgens vroeg geeft de zonsopkomst in Uitgeest een mooi cadeautje! Foto: Margret Kruishaar-Hollenberg

Deze prachtige foto's zijn de afgelopen dagen binnen gekomen bij de redactie.

IJspret op De Dije Foto: Arthur de Swart
Tolpad, Uitgeest Foto: Marja Nootebos
Lynn en Robyn genieten op de IJsbaan Foto: Moniek Neele

Activiteiten van de Stichting Uitgeester Senioren

Inge Verbaan Foto: Aangeleverd

Lezing gezonde en verantwoorde voeding
Gewichtsconsulente Inge Verbaan uit Uitgeest komt op donderdag 2 februari een interessante lezing geven over gezonde en verantwoorde voeding. Zij besteedt onder andere aandacht aan wat voedingsmiddelen kunnen doen bij klachten zoals moeizame stoelgang, hoge bloeddruk, gewrichtsproblematiek, hart- en vaatziekten, slapeloosheid, het verkrijgen of behouden van een gezond cholesterolgehalte en uiteraard overgewicht. Door inzicht te krijgen in wat juiste voeding kan doen, is het afvallen een logisch gevolg van het aanleren van een verantwoord voedingspatroon. De juiste voedingsmiddelen zorgen voor behoud en versterking van gezondheid. Maar bovenal wordt daardoor meer energie, vitaliteit, behoud van soepele spieren en gewrichten en een versterkt immuunsysteem verkregen. Er is voldoende gelegenheid tot vragen stellen. Ook is er foldermateriaal aanwezig. Indien wenselijk kan er een afspraak worden gemaakt voor een persoonlijk advies. De lezing is van 9.30–11.00 uur. Kosten € 2,00, inclusief koffie/thee in de pauze. U kunt vooraf of aan de zaal een kaartje kopen.

Bingo
Op woensdag 8 februari. Op deze bingomiddag kunt u prachtige prijzen winnen en het is elke keer weer gezellig. Zaal open om 13.30 uur, aanvang 14.00 uur. Kosten € 4,50 voor een bingokaart. Er worden 3 ronden gespeeld. Vooraf opgeven is niet nodig.

Lezing over het zeilschip 'De Riyal of Hamble' in Schotse wateren
De lezing wordt gegeven door Uitgeester Bert Albrink, op donderdag 9 februari. De Riyal of Hamble vertrok in juni vorig jaar vanuit de thuishaven ARZV te Akersloot richting de Hebriden, een uitgestrekte eilanden groep voor de westkust van Schotland. Aan boord Bert Albrink, Peter Sanders, Ton van den Brink en Willem Burgerink. Aanleiding van deze reis was een tv-uitzending van 'Floortje naar het einde van de wereld' waarin Floortje Dessing een bezoek brengt aan het kleine Hebriden eiland Canna. Afgelegen met slechts 19 inwoners en geen haven, maar wel een mooie ankerbaai, werd dit het doel van de reis. Waarom met een zeilboot zo'n reis willen ondernemen? Wat is de aantrekkingskracht van die soms zo vijandige zee? Tijdens deze lezing zal Bert Albrink trachten hierop een antwoord te geven en vertelt hij, aan de hand van foto's, over de ervaringen tijdens de twee maanden durende tocht in de Schotse wateren. De lezing begint om 09.30–11.00 uur. Kosten € 2,00, inclusief koffie/thee in de pauze. U kunt vooraf of aan de zaal (indien voorradig) een kaartje kopen.

De Riyal of Hamble Foto: Aangeleverd
Repair Café Foto: Aangeleverd

Bami- en nasiparty
Op donderdag 16 februari. Uit de enquête, gehouden tijdens de Snertparty, bleek dat er grote belangstelling was voor nieuwe gerechten. Daarom is er deze keer gekozen voor de bami en nasi met saté, een gebakken eitje en kroepoek. Zoals gebruikelijk wordt er eerst met zijn allen een glaasje gedronken, dan stokbrood met kruidenboter mét natuurlijk ook een lekker toetje en een kopje koffie/thee met bonbon na. Trouwe deelnemers weten dat deze party echt de moeite waard is. Neem uw vriend(in) of partner mee! De party is van 15.30 – 18.30 uur. De zaal is open om 15.00 uur, de kosten bedragen € 8,00.

Over denken

Dirk Jan van Wijk Foto: Aangeleverd

Door huisarts Dirk Jan van Wijk

Ik zat laatst te denken dat het leuk zou zijn om een stukje te schrijven over denken. Een overpeinzing over peinzen.

Voor of nadeel?
Het denken (de 'cognitie' met een duur woord) onderscheidt mensen van alle andere dieren. Het heeft ons ongetwijfeld veel voorspoed gebracht, al heeft die voorspoed ook de nodige nadelen voor de aarde en haar bewoners. We profiteren dagelijks van ons denken. Het stelt ons in staat te communiceren, ons werk te doen, te leren en te plannen. Maar 'elk voordeel heeft zijn nadeel', zei een onlangs overleden 'denker' ooit. Elke goede eigenschap heeft ook een keerzijde. Als je bijvoorbeeld altijd voor een ander klaarstaat, is dat een zeer nobele eigenschap, maar bestaat de kans dat je voorbij gaat aan je eigen behoeftes. Als je hooggevoelig bent, ben je goed in het aanvoelen van anderen en stemmingen, maar loop je ook het risico overprikkeld te raken. Als alleen het beste goed genoeg is voor je, kun je veel bereiken in het leven, maar ook gemakkelijker met teleurstellingen geconfronteerd worden. Zo is het ook met de 'goede' eigenschap van het denken. Er zitten ook nadelen aan, die dieren en planten niet kennen.

Denken
Vrouwen denken veel meer dan mannen. Het schijnt zelfs zo te zijn dat vrouwen altijd denken. Terwijl mannen ook in staat zijn om niet te denken. Mannen zitten dan in hun zogenaamde 'nothing box'. Mannen zijn in de regel impulsiever, terwijl vrouwen beter zijn in plannen en zichzelf behoeden voor ongelukken. Als we geboren worden, denken we waarschijnlijk nog niet zoveel. Een baby beziet de wereld met alleen nieuwsgierigheid. Maar langzamerhand vormen zich gedachtes en leren we oordelen. We kennen belang toe aan dingen en scheppen verwachtingen. Hartstikke handig maar verwachtingen zijn wel de oorzaak van teleurstellingen. Oordeel is wel de oorzaak van veroordeling, minderwaardigheidsgevoelens, verwijt, haat en oorlog. Zonder denken zouden depressie, (faal-)angst, en onzekerheid niet bestaan. Helaas kennen we allemaal deze negatieve denkpatronen en bij sommige mensen beheersen ze zelfs het leven.

Wanneer jouw leven te veel beïnvloed wordt door negatieve gedachtes, is het goed om daar eens met de huisarts of de praktijkondersteuner GGZ over te praten. Die kan je helpen om je denkpatronen te veranderen of je verwijzen naar een psycholoog. Het proces om al die bezwarende gedachtes van je 'af te pellen' noemen we 'persoonlijke ontwikkeling'. Hinderlijke gewoontes en gedachten, die je dagelijks omvatten, wikkel je als het ware van je af. En daardoor sta je weer vrijer in het leven. Kun je weer nieuwsgierig zijn en genieten van wat er allemaal is, zonder te piekeren over het verleden of de toekomst. ('Leven in het hier en nu' is het doel van mindfulness). Je proeft weer bewuster wat je eet, je geniet meer van de natuur. En misschien ervaar je ook het genot van even niet denken als de wind op het strand je hoofd heeft leeg geblazen of je onder de douche even weg zwijmelt.Train jezelf in gedachteloosheid, daar knap je van op!

Workshop 'Samen spiegelen' in de bibliotheek

Spiegelen

Zaterdag 28 januari geeft Janna van Zuijlen de workshop 'Samen spiegelen' voor (groot) ouder en (klein) kind (vanaf ca. 8 jaar). Bij spiegelbeelden zijn twee delen tot in de kleinste details precies gelijk aan elkaar. Een goed voorbeeld zijn de vlinders, schitterend van vorm en kleur en beide vleugels zijn elkaars perfecte spiegelbeeld.

Spiegelbeeldtekenen In de ontwikkeling van de mens is spiegelen een heel belangrijk onderdeel van het totale leerproces. Naast alles wat een kind gaat en wil ontdekken is het nabootsen van wezenlijk belang. Op deze manier leert het allerlei vaardigheden en gedragingen, waardoor het zich verder ontwikkelt. Bij mandala tekenen gebruikt men vaak spiegelbeeld en symmetrie. Bij spiegelbeeld tekenen wordt altijd uitgegaan van een duidelijke aslijn, deze kan bijvoorbeeld horizontaal, verticaal of diagonaal zijn. In een cirkel kunnen we natuurlijk ook meerdere aslijnen tegelijk gebruiken, statische rozetten zijn daar hele mooie voorbeelden van. Janna heeft veel ervaring met mandala tekenen en heeft daar al diverse workshops over gegeven in de bibliotheek. Nu geeft zij, in het kader van de Maand van de Spiritualiteit, deze workshop 'Samen spiegelen' voor (groot)ouders en (klein)kinderen! Een geweldig leuke ervaring voor zowel de ouder als het kind! Er zijn twee gelijke workshops, een om 14.00 en een om 15.00 uur. Toegangskaarten a € 5,- per tweetal zijn te koop via de online kaartverkoop op website van de bibliotheek: www.bibliotheekijmondnoord.nl, of bij de klantenservice in een van de bibliotheekvestigingen.

Cursus Foto's op tablet of pc

BEVERWIJK - Maandag 6 februari aanstaande start om 14.00 uur de cursus Foto's op tablet of pc. In twee lessen van twee uur lang (les 2 op 13 februari) leren ambassadeurs van SeniorWeb u alles over het maken van foto's met uw smartphone of tablet en het bewerken van deze foto's. Ook de opslagmethode komt aan de orde. Hoe gebruikt u albums, hoe 'momenten' enzovoorts. Er wordt uitgegaan van de programma's Aviary en/of Foto's (van Apple).

Locatie: bibliotheekvestiging Beverwijk, Kerkplein 5. Kom voor meer informatie en inschrijving naar de bibliotheek of schrijf u in via de website www.bibliotheekijmondnoord.nl (zie het onderdeel Agenda). Deze cursus is georganiseerd door SeniorWeb in samenwerking met Bibliotheek IJmond Noord.

5 / 12

Historische Vereniging Oud Uitgeest

Voetgangersbrug Foto: Archieffoto Vereniging Oud Uitgeest

Vroeger…

Onder koning Willem III werd middels de wet van 18 augustus 1860 besloten de Staatsspoorlijnen aan te leggen, waaronder Staatslijn K. Deze moest de spoorwegverbinding worden tussen het Nieuwe Diep (Den Helder) - Alkmaar - Uitgeest - Zaandam - Amsterdam. Er werd vanaf Den Helder gebouwd. Op 20 december 1865 werd het traject Den Helder - Alkmaar in gebruik genomen. Bijna 150 jaar geleden kon op 1 mei 1867 de eerste trein officieel gaan rijden op de spoorlijnverbinding Uitgeest - Haarlem (18.0 km).

Uitgeest had een verlaagd perron gekregen met daar achter een groot stationsgebouw op de locatie waar nu het fietspad ligt. Det project werd niet aangelegd en geëxploiteerd door de Staatsspoorwegen, maar het werd uitbesteed aan de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij. Twee jaar later, in 1869 werd de lijn Uitgeest - Zaandam een feit, maar het duurde nog tot 1878 voordat een ononderbroken lijn Uitgeest - Amsterdam in gebruik kon worden genomen.

Aankondiging Foto: Archieffoto Vereniging Oud Uitgeest

De voetgangersluchtbrug werd in 1914 gebouwd om het nieuw aangelegde eilandperron te kunnen bereiken. Tot 1927 reden op de lijn Haarlem - Velsen nog stoomtreinen. Daarna werd het geëlektrificeerd en in 1931 volgde het traject Velsen - Uitgeest. Om dit te kunnen verwezenlijken werd in 1930 de luchtbrug verhoogd voor de elektrische bovenleidingen. Deze brug werd later het 'monster van Uitgeest' genoemd en is in 1979 door burgemeester De Nijs gesloten. Via een ABOP kon men het eilandperron bereiken. In 1990 werden er nieuwe overkappingen op de perrons geplaatst en kwam er een voetgangerstunnel. De plannen voor een ondertunneling naar de nieuwe woonwijk de Kleis werden in 2005 gerealiseerd. En op 13 mei 2006 werd het geheel vernieuwde station feestelijk geopend. Het station is in de loop van de tijd veelal als onaangenaam ervaren, maar de Uitgeester bevolking heeft toch al anderhalve eeuw gebruik kunnen maken van deze vorm van openbaar vervoer.        

Koffie

Koffieplant Foto: Nancy Brantjes

Oud-Uitgeestse Nancy Brantjes woont al 23 jaar in Costa Rica. Ze is verliefd geraakt op Johnny Alpizar én op het land. Ze trekt zich het lot aan van de armsten van centraal Costa Rica. Om haar doelen te bereiken is de Alpizar Stichting opgericht. Deze stichting ondersteunt vanuit de thuisbasis Uitgeest het werk van Nancy Brantjes.

Er zijn niet veel mensen die van hun hobby hun werk kunnen maken. Maar van je werk kun je ook je hobby maken. Zo leek het mij ooit vreselijk om Engelse les te geven. Maar nu vind ik het zo leuk dat ik het mijn hobby zou kunnen noemen. Een andere hobby die ik heb, en die soms veel tijd in beslag neemt, is het verbouwen en verwerken van koffie. Ik heb momenteel 5 koffiestruiken in productie, 4 nog zonder productie en 4 kleine plantjes. Niet veel dus. Zo blijft het leuk, want het is wel veel werk.

De koffiepluk
Het koffie plukken is vergelijkbaar met kruisbessen plukken. Meestal in de regentijd, en je kan allerlei beesten en beestjes tegenkomen in de struiken, dus zonder gevaar is het niet. Bovendien word je meestal vies en nat. Maar ik heb de struiken dicht bij huis, dus geen probleem. Koffiebessen zijn eetbaar, maar niet erg smakelijk. Door erin te knijpen, komen de zaden eruit. Dat doe ik meestal 's avonds op de bank, voor de TV, met de bak op mijn schoot. Daarna worden de zaden gewassen en in de zon gedroogd. Als het veel regent is dat moeilijk. Eenmaal gedroogd, kunnen de zaden lang worden bewaard. Maar wel op een droge, geventileerde plek en ver weg van beesten en rare geurtjes, want koffie absorbeert aroma's uit de omgeving. Onze poezen vinden koffie veel op kattebakvulling lijken,dus meer dan eens heb ik de koffie weg moeten gooien.

Schilderij van koffieplukker Foto: Nancy Brantjes
Nancy Brantjes Foto: Aangeleverd

Leuk werk
Vóór de consumptie moeten de koffiezaden ontdaan worden van een hard schilletje. Met de hand pellen is mogelijk, maar duurt lang. Dus gebruik ik een molentje dat hier niet voor is bestemd, maar wel redelijk funcioneert. Met een waaier blaas ik de droge schilletjes weg en dan kan de koffie gebrand worden. Dat duurt meestal een paar uur, in een pan met een dikke bodem. De koffie moet steeds omgeroerd worden. En daarna nog het koffie malen...koffie zetten... Eindelijk een kopje koffie! En wat daar nou zo leuk aan is, zoveel werk? Het feit dat je zelf iets natuurlijks en smakelijks produceert. Maar ook de geuren en kleuren: Als de eerste regens vallen na de droge tijd, is de koffiebloei. De struiken zitten plots vol heerlijk ruikende, sneeuwwitte bloemen. Het aroma vult de slaapkamer. Koffiebessen worden rood en rijp tegen de kersttijd. De struiken lijken net op kerststukjes. Koffiebessen en zaden hebben ook hun eigen geur. Niet zo lekker als de bloemen, maar wel karakteristiek. En dan het koffie roosteren en malen. Dat vult het hele huis met een heerlijk koffiearoma. Ook zo'n zin in een lekker bakkie koffie?

Nancy Brantjes

Smits Keukens: Nieuwe keukens, keukenrenovatie en verbouwing

René Schellevis met zijn vrouw Esther Foto: Aangeleverd

Door: Natalie Bottemanne

Geesterweg 10, 1911 NB Uitgeest, Telefoon: 0251-311880 Website: www.smitskeukens.nl, E-mail: info@smitskeukens.nl
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 9.30- 17.30 uur, donderdagavond 19.00- 21.00 uur (m.u.v. juli, augustus en december), zaterdag 9.30-17.00 uur.

In het Bad & Keuken Plaza aan de Geesterweg in Uitgeest zijn twee bedrijven gevestigd, waaronder Smits keukens. Eigenaar René Schellevis startte zijn keukenbedrijf zo'n vijftien jaar geleden met de overname van Smits keukens in Haarlem. In 2006 opende hij een tweede filiaal in Uitgeest. Sinds 2010 is dat filiaal gevestigd op de Geesterweg, onder één dak met badkamer- en tegelspecialist Bakkum & Krook. Enige tijd geleden werd Smits keukens uitgeroepen tot beste keukenzaak van Noord-Holland door het blad Elsevier-Retail.

Een nieuwe keuken op maat
Het is een belangrijke aanschaf, een nieuwe keuken. Er zijn veel opties qua design, apparatuur en budget. Elke klant en ieder huis is anders en daarmee ook de locatie en uitstraling van de keuken. Bij Smits keukens kunt u op een ontspannen manier kijken en bespreken hoe uw specifieke keuken er uit zou moeten zien. René Schellevis: "Iedereen kan natuurlijk binnenlopen in onze showroom. Op zaterdag zijn we met vier personen aanwezig waardoor er meer kans is om samen rond de tafel te gaan zitten dan doordeweeks. Om echter zeker te zijn van de persoonlijke aandacht die wij graag bieden, kan het beste een afspraak worden gemaakt. Dit is altijd vrijblijvend". Het is handig om de maten en plattegrond mee te nemen van de betreffende ruimte. In het gesprek verkent en bespreekt u alle mogelijkheden. Kiest u voor modern en strak design of knus, romantisch en landelijk? Neemt u kastjes met een kunststof- of houtgelakt front en een werkblad van hout, composiet, graniet of keramiek? Smits keukens levert alle denkbare keukenapparatuur van vele merken. Nieuw is het 'Home Connect' systeem, waarmee je in een App op je telefoon bijvoorbeeld je koffieapparaat kan aanzetten of zelfs op afstand in je koelkast kan kijken.

Uw ontwerp in 3D
Bij een tweede afspraak ziet u uw droomkeuken in 3D. Een speciaal programma maakt het mogelijk om, op het computerscherm, door uw toekomstige keuken heen te lopen zodat een zo goed mogelijk beeld gevormd wordt van het te verwachten resultaat. René vertelt: "Wij leveren maatwerk. Zoals we het samen met de klant bedenken en tekenen kan het kwalitatief worden uitgevoerd. Zo kan je bijvoorbeeld een keukendeur in elke gewenste RAL of Sikkenskleur laten spuiten". Maatwerk betekent overigens niet dat u duurder uit bent dan met een standaard keuken. U ziet de prijs direct op het scherm en heeft alle tijd om thuis na te denken.

Smits woningverbetering
Voor wie niet de hele keuken wil vervangen, maar wel een nieuwe uitstraling wil in huis, is keukenrenovatie een mooie en voordelige optie. Vaak is de basis van een keuken nog prima en volstaat het om nieuwe frontjes aan te schaffen en wellicht een nieuw keukenblad. Ook daarvoor bent u bij Smits keukens aan het juiste adres. Door zijn achtergrond als aannemer ziet René Schellevis de meerwaarde van een strakke planning en een vast team mensen voor alle benodigde werkzaamheden. Smits woningverbetering neemt dan ook de complete planning uit handen zodat u zich zelf geen zorgen hoeft te maken over de volgorde van werkzaamheden van bijvoorbeeld de loodgieter of elektricien. U kunt dus naast een nieuwe keuken ook bij Smits keukens terecht voor: keukenrenovatie, verbouwing, sloopwerk, nieuwe kozijnen, stucwerk, loodgieterswerk, elektra en wandafwerking.

Concert 'De Lage Landen' door Kamerkoor Endora

HEEMSKERK - Op zondag 12 februari 2017 om 15.00 uur geeft kamerkoor Endora een concert in de dorpskerk van Heemskerk met de titel 'De Lage Landen'.

Onder leiding van Chris Jobse zingt het koor stukken van componisten uit Nederland en Vlaanderen. Er zijn onder andere werken te horen van Alphons Diepenbrock, Albert de Klerk, Jurriaan Andriessen, Vic Nees en Jacob Obrecht. Het lied " Lieve Magnolia lieveling" van Kurt Bikkenbergs zal door het koor vierstemmig vertolkt worden. De 'Maria Antifonen' van Herman Strategier en het 'Magnificat' van Hendrik Andriessen worden begeleid door Andrine Stal (fluit), Harry Postema (klarinet) en Nick Thomas (fagot).

Kaarten kunt u reserveren via endora@live.nl of telefonisch bij Ria Braat tel. 0251-239084. De gereserveerde kaarten kunt u tot een kwartier voor aanvang van het concert in de kerk ophalen. Alleen contante betaling is mogelijk. Adres: Dorpskerk Heemskerk, Kerkplein 1, 1961 EA Heemskerk

Heropening 't Kruispunt

AKERSLOOT - Na een lange voorbereiding en inzet van het bestuur en vrijwilligers van de SWOA zullen burgemeester T. Mans van de gemeente Castricum en mevr. T. Buur-Welboren, oudste deelneemster aan de activiteiten, het vernieuwde Kruispunt op zaterdag 28 januari 2017 openen.

Mede door sponsoring van o.a. het Oranjefonds, Stichting TriArcus, de Piusstichting, Stichting Woonzorg De Lage Weide, Akerbouw BV, Coöperatiefonds Rabobank, de Lions Club Akersloot/Uitgeest hebben wij dit prachtige resultaat kunnen bereiken. Ook de inwoners van Akersloot hebben hun steentje bijgedragen. Vanaf 16.00 uur staat 't Kruispunt open voor alle inwoners van Akersloot.

Zege Verdonk junior ondanks foutje

Door: Ton Kramer

REGIO - Henk Verdonk junior uit Egmond aan de Hoef is donderdagavond 19 januari jl. na de wekelijkse wedstrijd in Akersloot om de Kids and Parents Bikeschool (KPB) mountainbikecup na enige commotie toch uitgeroepen als winnaar.

De organisatie had, in overleg met de jury, zichzelf de vrijheid gegeven een variatie aan te brengen in het technische gedeelte. Gebruikelijk is dat de renners naar verkenning als warming up het parcours vooraf rijden. Dit was bij Henk Verdonk junior door tijdnood niet gebeurd. Door zijn snelle start op Sportcomplex de Cloppenburgh dook hij als eerste het technische gedeelte in met het gevolg, dat hij op de plek van de wijziging, de daar aangebrachte linten in dook en van de fiets moest. Het lint onder leiding van Henk Louwe zag zijn kans schoon en passeerde de geparkeerde Verdonk junior. Toen was hij helemaal de weg kwijt en zocht via een andere route zo snel mogelijk naar aansluiting. De wedstrijd kreeg vervolgens weer zijn normale loop, doordat Henk Verdonk junior, na enkele ronden, weer zijn vertrouwde eerste positie had ingenomen en deze niet meer liet afpakken.

Alwin Hes uit Castricum leek het nog moeilijk te krijgen om Alkmaarder Henk Louwe van zich af te houden, maar had in de laatste ronden nog zoveel kracht over dat dit geen waarheid werd. Na de finish brak nog lichte paniek uit toen de jury Henk Verdonk junior uit de uitslag wilde halen en hem zodoende de zege af te nemen. De reden was het niet geheel afleggen en volgen van het juiste parcours. Unaniem kwamen de collega renners in opstand tegen deze beslissing van de jury, omdat die dan direct bij het constateren van de fout Henk Verdonk junior uit koers had moeten nemen en niet als mosterd na de maaltijd. De jury moest zijn fout erkennen maar zwichtte bovenal voor de solidariteit onder de mountainbikers.

Uitslag 1 Henk Verdonk Egmond a/d/ Hoef 2 Alwin Hes Castricum 3 Henk Louwe Alkmaar 4 Emiel Prins Egmond aan Zee 5 Dirk Dekker Egmond aan Zee.

Nieuws van de Bridgeclub

Door Paul Wijte

UITGEEST - Het leek er even op dat Klaas de Groot-Peter Kossen wat minder scoorden, de afgelopen weken, maar de laatste twee sessies is het weer goed raak. Met zevenmijlslaarzen aan struinen zij door de ranglijst in deze derde periode. En als dan de sterren goed staan, de 'mood' is goed en de kaarten zitten lekker dan kan je het zomaar oplopen tegen die gasten.

Mijn maat doet een volgbodje in harten, Noord doubleert, negatief is dat, Oost past, en Zuid wrijft zich eens over de bol en verzucht, grimlachend: "Ik moest ook maar eens passen!", aldus een negatief doublet omzettend in een strafdoublet. Dat eindigde met drie onder de tram, kwetsbaar gedoubleerd. Nul! Dat zal ze leren, zullen ze gedacht hebben, kwetsbaar volgen op H9xxx. Afijn, het volgende spel zit ik in 1SA, en als na de uitkomst de dummy op tafel wordt neergelegd, zie ik: 'dat wordt lastig!'. En dat blijkt dertien slagen later: min 2. En: 8% (van de 100). Anderen scoren nog min 1, en twee zelfs 1SA contract, maar Klaas en Peter gaven ons daarvoor, en dat is toch wel hun kracht, geen enkele ruimte. We voelden ons Kleinduimpje. Gelukkig, voor u denkt dat ik ze een godenstatus toedicht, bakten ze er niks van tegen een van de lagere koppels, en zo zie je maar. Met een variant op 'wrong time, wrong place': we speelden de verkeerde spellen tegen ze. Hieronder ziet u de koppels die zelf sterk speelden, en daarnaast, op de juiste tijd en de juiste plaats, de kaarten kregen waarmee ze konden excelleren. De hoogste score van de avond was, in de E-lijn, voor Jan vd Booren-Eddy Jansen, met ruim 62%. En in de C-lijn zagen wij zowaar weer eens een hoge score voor Jan Goeman-Henk Zwaan. Ga door zo, heren!

A-lijn 1 Klaas de Groot-Peter Kossen 59,38% 2 Fred van Andel-Ruud Berkhout 57,99% 3 Tineke Ligthart-Eric Molenaar 57,64% B-lijn 1 Nellie Modderman-Ans Stephan 57,92% 2 Evelien Huising-Ria Weel 56,67% 3 Wim Hoogeboom-Nico Molenaar 54,17% C-lijn 1 Jan Goeman-Henk Zwaan 61,11% 2 Jan Sinemus-Wim Weber 59,72% 3 Auke Hulshof-Gonny Hulshof 56,25% D-lijn 1 Tineke de Groot-Constance Dirks 58,75% 2 Hans Eijking-Roland Kiès 58,33% 3 Jaap Molenaar-Karin Tushuizen 57,08% E-lijn 1 Jan van den Booren-Eddy Jansen 62,50% 2 Elly Stuijt-Aad Stuijt 61,11% 3 Anneke Pel-Karel Romkes 56,25

Nederlaag kost Stormvogels koppositie

UITGEEST - In de ongekend spannende poule waarin Stormvogels uitkomt in de zaalcompetitie, liepen de Uitgeesters afgelopen zondag onnodig tegen een nederlaag aan. Duur puntenverlies, aangezien daarmee de koppositie op de ranglijst uit handen werd gegeven en de formatie van Ton van Duijn de titelrace nu niet meer in eigen hand heeft.

Stormvogels trad aan tegen Vogel
De nummers een en twee van de ranglijst zouden er op papier een boeiend duel van moeten maken, waarbij het collectief van de Uitgeesters wel eens de doorslag zou kunnen geven. Maar juist daar schortte het aan in deze wedstrijd. De ploeg van Van Duijn startte slap en keek gedurende de eerste helft voortdurend tegen een achterstand aan. Vogel nam van begin af aan initiatief, waardoor de Uitgeesters zich al snel realiseerden dat dit wel eens een moeilijke pot zou kunnen worden. De opponent wist echter geen grote afstand te nemen, waardoor Stormvogels nog enigszins kon aanklampen. Bij een stand van 6-9 in de 20e minuut herpakten onze Vogels zich en door scores van Jord Betjes, Danny Haije en Maartje Vermij was de stand op slag van rust in evenwicht. Vogel deelde echter een moreel tikje uit door kort voor het fluitsignaal nog een treffer te noteren. Van Duijn benadrukte tijdens de rust dat niet het individu maar het team van doorslaggevend belang was. Toegegeven, de ploeg wordt geteisterd door een blessuregolf en niet volledig fitte spelers, maar er is voldoende kwaliteit in de ploeg om dat te kunnen ondervangen. Het kwam er alleen niet uit. Na rust verging het de Uitgeesters niet veel beter. Binnen 10 minuten was de tegenstander uitgelopen naar een comfortabele 10-15 voorsprong. Het lijkt wel alsof Stormvogels een achterstand nodig heeft om te kunnen presteren, want plotseling herleefde de ploeg en werd de inhaalrace ingezet. Onze dorpsgenoten domineerden, zoals zij dat kunnen, maar faalden te vaak in de afronding. Geforceerd werd gezocht naar een gelijkspel, maar de tijd verstreek te snel. Een teleurgestelde Van Duijn droop af met een 14-16 nederlaag en becommentarieerde dat hij geen kampioenswaardig optreden had gezien. Volgende week zondag de derby tegen HBC, aanvang 15.20 uur in sporthal de Zien.

Doelpunten: Jord Betjes(3), Danny Haije(3), Sebastiaan van den Bosch(2), Lisa Haije(2), Jeroen Kuijk(2) en Maartje Vermij(2)

Tom van de Berg erelid golfclub De Bakker

Tom van den Berg (links) ontvangt uit handen van voorzitter Peter van Driel de speld behorend bij het erelidmaatschap Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Afgelopen vrijdag vond de nieuwjaarsbijeenkomst van de Uitgeester golfclub De Bakker plaats. Tijdens de bijeenkomst werd Tom van den Berg benoemd tot erelid van De Bakker. Voor Tom een verrassing, maar hij heeft het verdiend.

Tom was in 2003 één van de oprichters van De Bakker en heeft sindsdien 13 jaar in het bestuur gezeten waarvan de laatste driejaar als voorzitter. Daarnaast houdt Tom de handicapregistratie van de leden bij. Kortom, iemand die zijn sporen ruimschoots heeft verdiend, met het erelidmaatschap als blijk van waardering. Tevens werden vrijdagavond nog twee leden in het zonnetje gezet: Ellen Wansink bleek Golfster van het jaar te zijn geworden bij de dames. Dezelfde eer was weggelegd voor Martin van Velzen bij de heren, die ook de meeste birdies van alle leden gemaakt bleek te hebben.

Weekbericht De Sjoelschijf

De 3e ronde van de bekercompetitie van de Sjoelschijf: Trees Knebel 26, Sandra Schaar 25, Ruud van Kalmthout 21, Jan de Groot , Anky Versnel, Gré de Graaf 19, Gea Meijer, Frans Ponder, Chris van Kalmthout, 18, Margriet Duin 17. De hoogste weekscores: Monique Brandsma 1368, Anneke de Groot 1295, Jan de Groot 1283, Dennis Swart 1271, Anneke van den Heuvel 1259, Anky Versnel 1256, Ruud van Kalmthout 1250, Martin Wilson 1242, Ingeborg Bruijns 1209, Evert Hup 1206. Henny Coenders (nieuw) scoorde 1131. Terug waren Dina en Cor Seggelink (1145 en 1018). Ex-lid José Huijbens scoorde 1127.

Op 22 januari was er het 19e EASV toernooi in Amsterdam: Er waren geen Sjoelschijfwinnaars. Anneke van den Heuvel scoorde als beste 2602 (1302/1300) Ruud van Kalmthout scoorde 2601 (1290/1311), met de hoogste dagscore van de Sjoelschijfdeelnemers). Margriet Duin kwam tot 2413, Gré de Graaf 2221, Rita Hoogeland 2152, Frans Ponder 2110, Gea Meijer 2051, Irma Wijntjes 1986. In de Jansheeren worden elke woensdagavond de competitiewedstrijden gehouden vanaf 20.00 uur.

Programma FC Uitgeest

Op zondag 29 januari aanstaande om 14.00 uur: FC Uitgeest 1 – Kolping Boys 1

Een beter Uitgeest

Gijs de Koning Foto: Anita Webbe

De eerste vergadering van de Jeugd- en Jongerenraad van 2017 is weer geslaagd. In deze vergadering is naar voren gekomen hoe belangrijk het is, dat wij de jongeren een stem geven binnen de gemeente Uitgeest. Wij gaan dit doen door komende maand langs te gaan bij wat vroeger de Paltrok school was. Hier zitten vaak jongeren en wij zijn benieuwd naar hun mening over Uitgeest! Verder kijken we hoe we kunnen samenwerken met de Zienhouse. Het is de bedoeling dat we daar ook regelmatig langs gaan om op de hoogte te blijven van datgene wat er bij de jeugd en de jongeren speelt. Wij proberen zo goed mogelijk te luisteren naar wat de jongeren te zeggen hebben over Uitgeest en naar wat volgens hen beter kan.

Verder hebben wij besproken wat wij kunnen betekenen voor het zwembad De Zien. Mede omdat wij zijn uitgenodigd voor een evenementen vergadering van De Zien in maart. Wij zullen gezamenlijk gaan nadenken over wat het zwembad aantrekkelijker zal maken voor jongeren boven de 16 jaar. Heeft u nu ook een idee hoe wij Uitgeest een stukje beter kunnen maken? Of hoe wij zwembad De Zien (nog) leuker kunnen maken voor jongeren? Mail ons gerust! Wij zijn voor vragen of opmerkingen bereikbaar op info@jjruitgeest.nl. Alvast bedankt!

Gijs de Koning, Penningmeester Jeugd- en Jongerenraad

Gratis proefles Tekenen en schilderen voor kinderen bij Toverzicht

Foto: Aangeleverd

HEEMSKERK - Voor alle creatieve kinderen (7-11 jaar) die het leuk vinden om iets nieuws te leren start er vanaf 8 februari weer een cursus tekenen en schilderen in Heemskerk (Breedweer).

In de cursus leer je werken met verschillende technieken en materialen, zoals houtskool, pastelkrijt, aquarel, acrylverf en markers. De lessen zijn afwisselend en hebben steeds een ander thema. Zo gaan we een portret maken, bomen tekenen, een stripverhaal schrijven, een keer knutselen en gaan we met mooi weer naar buiten om te tekenen. Wil je het een keer uitproberen? Kom dan op 1 februari naar de gratis proefles. De kinderen worden in twee groepen ingedeeld op leeftijd, een groep tekent van 13.30 tot 15.00 uur, de andere van 15.30 tot 17.00 uur. De groepen blijven altijd klein (maximaal 6 kinderen), zodat er voldoende aandacht is voor iedereen.

Marloes Bloedjes is de schrijfster en illustrator van het kinderboek Wittie en de Regenboogfontein. Op dit moment richt ze zich met Toverzicht volledig op het schilderen, illustreren en schrijven en het geven van cursussen. Meer informatie over de proefles of de cursus vind je op www.toverzicht.nl/tekenen-en-schilderen-voor-kinderen/ of stuur je vraag naar marloes@toverzicht.nl.

Expositie Hetty Spaanderman bij Boekhandel Schuyt

Hetty Spaanderman, begeleid door pianist Jan van der Schaaf Foto: Marianne Jonker

UITGEEST - Hetty Spaanderman, vooral bekend als kunstenares, exposeert de komende weken een selectie van haar schilderijen bij Boekhandel Schuyt aan de Middelweg. Aan de wand hangen zowel olie- als acryl schilderijen en in de etalage een portret van haar eigen hond Myra. Onlangs, op dezelfde locatie, presenteerde Hetty samen met Joke Limmen het boekje over donorschap 'Een sterretje voor Luna', waarvoor zij de illustraties heeft getekend.

Zaterdagmiddag 21 januari jl. was zij zelf aanwezig in de boekhandel en konden de klanten niet alleen van haar schilderijen, maar ook van haar zangtalent genieten. Muzikaal begeleid door pianist Jan van der Schaaf, bracht Hetty verschillende bekende chansons ten gehore. (Op Facebook van De Uitgeester is het filmpje te zien, waarin de veelzijdige kunstenares te beluisteren is).

Twee kunstwerken, gemaakt door Hetty Spaanderman

Workshop 'Samen een schilderij maken'

UITGEEST - Mary Boele geeft op zaterdag 4 februari van 13.30 tot 15.00 uur een leuke workshop 'Samen een schilderij maken.'

Deze workshop is bedoeld voor (groot)ouder en (klein)kind, vanaf 6 jaar. Gezamenlijk aan de hand van een thema, wordt er een mooi schilderij gemaakt. Het thema dit keer is een winterlandschap. Alle info en aanmelden via de website: www.kunstvanmary.nl of 06-25131802 of 0251-241734. Adres: Cultureel Centrum De Nieuwe Kuil, Hogeweg 8 in Uitgeest.

Disco Tennis 2017 weer groot succes

Discotennis Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Zondag 22 januari jl. was alweer de vierde editie van Disco Tennis in de A9 studio's.

In totaal negentig kinderen van de drie organiserende verenigingen TC Uitgeest, TV de Dog en TV Akersloot hadden de middag van hun leven.
Onder heerlijke disco muziek, van trainer David, namen ze alle tennisslagen door en gingen de voetjes van de vloer! Ook de ouders genoten volop, al moesten ze wel oppassen dat er geen tennisbal in hun drankje vloog. Na afloop kregen de kinderen nog een attentie mee en ging iedereen met een lach op het gezicht naar huis.

Gedeputeerde luidt actie kerkbalans in

Gedeputeerde Jack van der Hoek heeft er zichtbaar lol in! Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Zaterdag klonken in Uitgeest de klokken van de oude dorpskerk. Het was de start van de landelijke actie Kerkbalans.

Net als in bijna 150 andere plaatsen in Nederland gebeurde dat door een toespraak van een bekende plaatsgenoot en het luiden van de klokken. In Uitgeest hield de gedeputeerde van de Provinciale Staten van Noord Holland, Jack van der Hoek, een korte inleiding over het belang van de kerk in de samenleving. Daarna luidde hij als eerste de klok. Het was een enthousiaste bijeenkomst en het gehele dorp heeft de klokken horen luiden.

'Eye in the sky' in Filmhuis de Zwaan

UITGEEST - Op vrijdag 3 februari draait de film "Eye in the sky" te zien in Filmhuis de Zwaan.

Zou je één onschuldig persoon vermoorden als je daarmee de waarschijnlijke dood van meerdere mensen zou kunnen voorkomen? Dit dilemma staat centraal in 'Eye in the Sky'. Kolonel Katherine Powell heeft vanuit Groot-Brittannië de leiding over een zeer geheime drone-operatie, waarmee terroristen in Kenia worden opgespoord. Via informatie op afstand en ter plaatse, ontdekt Powell dat er een zelfmoordaanslag in voorbereiding is. Dit verandert de missie van 'opsporen' in 'uitschakelen'. De Amerikaanse piloot Steve Watts staat op het punt in te grijpen, wanneer een onschuldig meisje zich bevindt op de plaats van de aanval. Dit leidt tot een internationale discussie binnen de hoogste gelederen van de Britse en Amerikaanse regering over de morele, politieke en persoonlijke consequenties van de moderne oorlogsvoering. Deze oorlogsthriller met Helen Mirren (bekend van The Queen) werd geregisseerd door Gavin Hood, die in 2005 de Zuid-Afrikaanse Oscarwinnaar Tsotsi maakte. Hij is ook bekend van X-Men-Origens en Wolverine.

Kaarten zijn vooraf verkrijgbaar bij boekhandel Schuyt, Middelweg 139 in Uitgeest. De zaal is open vanaf 19.45 uur en de film begint om 20.15 uur. Toegang € 6,- ('vrienden' € 5,-) inclusief een kopje koffie/thee voorafgaand aan de film.

Welschap organiseert klaverjasavond en maakt werk van laaggeletterdheid

HEEMSKERK – Op dinsdagavond 31 januari organiseert Welschap Welzijn een gezellige klaverjasavond in Buurtcentrum de Schuilhoek in de Van Bronckhorststraat 1, 1962 TV Heemskerk Vanaf 19.30 bent u van harte welkom. Voor meer info 0251 -253054

Welschap maakt werk van laaggeletterdheid
Om mensen betere kansen te geven, is bij Welschap een coördinator laaggeletterdheid aangesteld, die zorgt voor informatie, samenwerking en ondersteuning op dit onderwerp. Wat is laaggeletterdheid, bij wie komt het voor, waarom belemmert het kansen van mensen en wat is er aan te doen? We staan er vaak niet bij stil, maar we worden omringd door taal. En steeds vaker in geschreven vorm, mede door de toenemende digitalisering. 2,5 Miljoen mensen hebben zoveel moeite met lezen, schrijven, rekenen en werken op de computer, dat zij niet goed kunnen meedoen in onze samenleving. Dit noemen we laaggeletterdheid.

Laaggeletterdheid komt het meest voor onder mensen die het Nederlands als moedertaal hebben. Onder ouderen meer dan onder andere leeftijdsgroepen maar laaggeletterdheid onder jongeren neemt toe. De kans is groot dat u een laaggeletterd persoon kent (ook al weet u dat zelf misschien niet). Iemand die opvallend vaak zijn leesbril vergeet. Die een boek lezen zonde van de tijd vindt. Die liever niet met het openbaar vervoer reist. Geen buitenlandse films of series kijkt. En formulieren het liefst thuis invult. Allemaal signalen waaraan u kunt herkennen dat iemand moeite heeft met lezen of schrijven en misschien ook met rekenen. De coördinator laaggeletterdheid van Welschap helpt scholen, lokale overheid, organisaties en bedrijven om laaggeletterdheid te herkennen, bespreekbaar te maken en naar de juiste ondersteuning te verwijzen en stimuleert de samenwerking tussen alle betrokken partijen. Daarnaast werft en ondersteunt de coördinator taalvrijwilligers die verbonden worden met iemand die laaggeletterd is. Vrijwilligers kunnen na een basistraining en met goed materiaal snel aan de slag. Wilt u, als organisatie, leren herkennen, bespreken en verwijzen of wilt u taalvrijwilliger worden? Dan kunt u contact opnemen met de coördinator laaggeletterdheid bij Welschap: mevrouw Josje Bisschop, tel. 06-13278736 of mail: josje.bisschop@welschap.nl op maandag of vrijdag. Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.welschapwelzijn.nl.

Kerkdienst Protestantse Gemeente Uitgeest-Akersloot

AKERSLOOT - Op zondag 29 januari verzorgt de Cantorij weer een Avonduur. Het thema van dit Avonduur is: "Wij rusten op de adem van God".

Wie de bergrede grondig doorleest (Mat. 5:1-7:29) en op zich laat inwerken, komt al snel in grote verlegenheid. Men kan namelijk niet zeggen: "Ik heb er niets mee te maken". In de bergrede geeft Jezus in zeer concrete, radicale en pakkende woorden "geestelijke en zedelijke" waarden door. Het is deze bergrede, die in de geschiedenis gewerkt heeft, gewetens heeft gewekt en verontrust, mensen bemoedigd heeft en wanhopig gemaakt. Met teksten en liederen bezinnen wij ons op het eerste deel van de bergrede: de zaligsprekingen. De Cantorij vervult de rol van voorganger. U bent van harte welkom in de kerk aan het Dielofslaantje te Akersloot. Aanvang 19.30 uur.

Diaken Ton Hekkenberg bij Kerk in Beweging

UITGEEST - Zaterdag 28 januari is Ton Hekkenberg te gast in de RK-kerk aan de Langebuurt.

Hij gaat voor in een woord- en gebedviering met als thema 'sporen van licht'. Hekkenberg houdt een mooi verhaal over de verscheidenheid van mensen. Ieder heeft z'n eigen kwaliteit, geeft op een eigen manier kleur aan de wereld. In de viering van een uur is er ruimte voor lezingen, muziek, stilte en gebed.
Het koor Sound of Life verleent muzikale medewerking en zingt bijvoorbeeld 'Pak maar m'n hand'. De viering begint om 19.00 uur.

Vieringen voor de Onze Lieve Vrouwe Geboorte Uitgeest

Woensdag 25 januari: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kapel.
Vrijdag 27 januari: 19.00 uur Woord en Communieviering in Geesterheem en koffiedrinken na afloop van de viering.
Zaterdag 28 januari: 19.00 uur Kerk in Beweging m.m.v. Sound of Life.
Zondag 29 januari: 09.00 uur H. Eucharistieviering m.m.v. de Cantorij en na afloop van de viering is er koffie in de Klop.

Politieberichten

Diefstal
Afgelopen week is er omgeving station een tweetal fietsen gestolen: Een zwarte opoefiets, merk Pointer en een witte dames(sport)fiets, merk Trek Allant.
Op 17 januari om 14.30 uur is er aangifte gedaan met betrekking tot de diefstal van twee elektriciteitskabels, elk met een lengte van circa vijftig meter, vanaf het terrein van jachthaven Zwaansmeerpolder.

Aanrijding
Op 19 januari om 18.00 uur reed een fietser aan de verkeerde zijde van de rijbaan over de Castricummerweg. De bestuurster van een personenauto, welke over de Pr. Irenestraat reed en links af sloeg de Castricummerweg in, zag de fietser over het hoofd. Een aanrijding volgde. De schade viel mee en de fietser kwam er met zeer licht letsel van af.