De Uitgeester

6 juni 2018

De Uitgeester 6 juni 2018


Crisis bij Dorpshuis de Zwaan Hoekstra: "Wij willen besturen, geen politiek bedrijven"

Dorpshuis de Zwaan aan de Middelweg is op dit moment stuurloos. Foto: De Uitgeester

UITGEEST - Boos liep Gerard Hoekstra, voorzitter van Dorpshuis de Zwaan, afgelopen donderdag weg uit de raadsvergadering van gemeente Uitgeest. Dit nadat duidelijk werd dat zijn herbenoeming door 7 van de 15 raadsleden niet gesteund werd.

Door: Lucia Rodenburg

De heer Oud (D66) zette donderdagavond vraagtekens bij het feit dat de benoeming van het bestuur van de Zwaan überhaupt op de agenda stond. Oud: "Wij bemoeien ons ook niet met het bestuur van andere clubs of verenigingen in ons dorp die subsidie van de gemeente ontvangen, dus waarom wel bij de Zwaan?" Zijn partij kreeg steun van de VVD, Uitgeest Lokaal, CDA en PvdA.

In een verklaring waarmee deze vier partijen de volgende dag kwamen stond te lezen: "De PU vond dat de raad hier wel degelijk een rol in hoorde te hebben en wenste schriftelijke stemming over de benoeming. De voorzitter kreeg 8 stemmen voor en 7 stemmen tegen. Nu wij, het CDA, de VVD, D66, Uitgeest Lokaal en de PvdA allen hebben voorgestemd, kan het niet anders dan dat de PU en de UVP tegen de benoeming van de huidige voorzitter hebben gestemd. Wij vinden het onvoorstelbaar dat iemand die vijf jaar lang in zijn vrije tijd zoveel heeft gedaan voor ons Dorpshuis, en daarmee voor de gemeenschap Uitgeest, zonder enige onderbouwing op deze wijze wordt afgeserveerd." Lees verder op pagina...

"Sportvissen is een simpel spelletje wat je simpel moet houden"

Jeugd gaf acte de présence tijdens visdag bij Zwaansmeer. Foto: Margreeth Anema

UITGEEST - Jan van de Bovenkamp, coördinator van het wedstrijdvissen van Sportvisserij MidWest Nederland, omschrijft de sportvisserij als: "Een simpel spelletje wat je simpel moet houden".

Door: Margreeth Anema

Het is voor wedstrijdvissers belangrijk om elementaire kennis te hebben: wat doet een vis? Hoe reageert een vis en wat bied je de vis aan. Van de Bovenkamp vist al 42 jaar en brengt zijn kennis nu over op de jeugd. Zijn doelstelling is om van hangjongeren vangjongeren te maken. Sportvisserij MidWest Nederland heeft nu vier teams in de landelijke competitie en hij is dan ook naarstig op zoek naar coaches die op nationaal niveau gevist hebben om de teams van MidWest te ondersteunen.

De organisatie bedacht dat het leuk zou zijn om vissende dames bij elkaar te brengen aangezien dames bij uitstek van gezelligheid houden, zo redeneerden zij. Het regende inschrijvingen voor de visdag aan het Zwaansmeer die op zondag 3 juni werd georganiseerd, binnen een week zat de visdag vol met maar liefst zestig aanmeldingen. Van de Bovenkamp had zo'n opkomst niet verwacht. Ook de jeugd gaf acte de présence, zij startten om 8.30 uur met diverse clinics en een wedstrijd. Lees het vervolg op pagina...

Dorpshuis de Zwaan stuurloos na raadsvergadering Opgestapt bestuur geeft uitleg

Grote problemen bij Dorpshuis de Zwaan na opstappen bestuur. Foto: De Uitgeester

UITGEEST - De Stichting Dorpshuis de Zwaan is na de raadsvergadering van donderdagavond stuurloos geworden. Drie bestuursleden van het dorpshuis besloten er na de raadsvergadering direct mee te stoppen nadat voorzitter Gerard Hoekstra uit pure frustratie de raadszaal had verlaten.

Door: Lucia Rodenburg

Hoe kon het zover komen?
Tijd voor een gesprek met voorzitter Gerard Hoekstra en penningmeester Jan van der Putten. Hoe zit het precies? Hoekstra: "Het is zo dat Stichting Uitgeester Senioren (S.U.S.) ooit een eeuwigdurend contract met de gemeente heeft afgesloten, waarbij de SUS van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur de beschikking heeft over de Zwaan. Dan is er dus geen plek voor andere partijen of huurders."

"Maar de gemeente verlangt dat wij steeds meer onze eigen broek gaan ophouden, met minder subsidie. Er moet dus wat verdiend worden. Daarom was dat contract wat de S.U.S. had niet langer houdbaar, en moesten ze opnieuw in onderhandeling. Daar hebben we natuurlijk geen vrienden mee gemaakt. Er ontstond een strijd tussen de S.U.S. en de Zwaan, waarbij de S.U.S. alles uit de kast haalde om het contract in stand te houden, en daar ook de politiek bijhaalde. Al met al een nare toestand."

Mede met hulp van mediation was er weer contact met de S.U.S. en langzaam werden de verhoudingen beter. We hebben de afgelopen maanden afspraken gemaakt waar beide partijen tevreden mee waren. We kregen alleen de locatiemanager niet mee, en daar hebben we in goed overleg afscheid van genomen. Vanaf januari ben ik dus voorzitter en locatiemanager, wat veel werk met zich meebrengt. Dat geeft niet, want Jan en ik doen het met veel plezier."

"Besturen, geen politiek bedrijven"
"Ik dacht dat mijn inzet gewaardeerd zou worden. En nu dit. Zonder dat we het willen, zijn we in een politieke zaak verwikkeld geraakt. Wij hebben altijd geweigerd om er een politieke zaak van te maken. We willen besturen, geen politiek bedrijven." Van der Putten: "De ellende is dat we volledig drijven op vrijwillige krachten. En als de bindende krachten wegvallen, stort het gehele bouwwerk in elkaar. Wim de Wit (technische kracht), de hulpbeheerders en wij zijn allemaal emotioneel betrokken bij de Zwaan. Het doet je wel wat als dit gebeurt."

Hoekstra, De Wit en Van der Putten hebben besloten voorlopig nog aan te blijven voor de dagelijkse gang van zaken en de lopende zaken af te handelen. Hoekstra: "Zo lang dit demissionaire college er nog zit, blijf ik aan. Maar als er een nieuw gemeentebestuur komt, waarbij de PU hoogstwaarschijnlijk een of misschien wel twee wethouders aanlevert, ben ik weg." Dat geldt ook voor De Wit. Van der Putten blijft aan tot een nieuwe penningmeester gevonden is. "Maar dat mag ook niet te lang duren. Het nieuwe college moet dus doorpakken. Bovendien ontstaat er een probleem met het dagelijks beheer. De plaatsvervangend locatiemanager gaat met Hoekstra weg. Dus geen dagelijkse leiding meer. Naast het bestuur dat vertrekt, vertrekken ook de vier hulpbeheerders, mensen waar je dag en nacht een beroep op kon doen. Het is gewoon erg zonde. Ik had er nog zoveel zin in en borrelde van de nieuwe ideeën. Maar nu kunnen we geen plannen meer maken."

Reactie PU
Ook hebben we Progressief Uitgeest om een reactie op de situatie gevraagd. De heer Dubelaar: "Wij keuren deze gang van zaken af, omdat het niet zo kan zijn dat bij een schriftelijke stemming over personen bekend wordt gemaakt wie er voor en wie er tegen heeft gestemd. Dan kunnen we net zo goed stemmen door middel van het opsteken van vingers. Voor hetzelfde geld heeft iemand van een andere partij toch tegen gestemd en een ander juist voor. Bewijs dan maar eens wie er gelijk heeft. Daarom geven wij inhoudelijk ook geen reactie. Daar zijn we heel principieel in. Wat ik er nog wel over kwijt wil, is dat in de overeenkomst met Stichting Dorpshuis de Zwaan staat dat het bestuur van de Zwaan iedere 4 jaar gekozen dient te worden. Bovendien dient het bestuur uit minimaal 5 leden te bestaan, en niet uit 3 zoals voorgesteld. Daar hebben we al die jaren ook nooit iets over gehoord. Al met al kunnen wij niets met deze beschuldigingen."

Zelf wijzigen
Hier reageerde mevrouw Kloosterman van Uitgeest Lokaal vervolgens schriftelijk op. "Wat meneer Dubelaar zegt, klopt niet. Het staat niet in de overeenkomst met de gemeente, maar in de statuten van het Dorpshuis, waar zij zelf over gaan en die zij zelf kunnen laten wijzigen. De benoeming van de bestuursleden staat in de statuten van de Zwaan en daar gaat het bestuur over, niet de gemeente (zoals bij alle statuten van stichtingen en verenigingen). De gemeente heeft alleen een overeenkomst met de Zwaan voor de subsidie, niet voor benoemingen of contracten met huurders als de S.U.S."

Collecteren om insecten te redden

Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Van maandag 11 juni tot en met zaterdag 16 juni gaan vrijwilligers van Natuurmonumenten in Uitgeest collecteren. De collecte staat dit jaar in het teken van insecten.

Het aantal insecten neemt dramatisch af. En dat is erg, want insecten zijn cruciaal in haast ieder ecosysteem. Natuurmonumenten roept heel Nederland op om de strijd aan te gaan voor de insecten. Ook Natuurmonumenten neemt extra maatregelen om de leefwereld van insecten te verbeteren. Denk aan een grotere bloemenrijkdom in natuurgebieden, meer afwisseling in het landschap en insectvriendelijk maaibeheer. Wil jij helpen Nederland insectvriendelijker te maken, dan is het nu het moment om te geven.

Actie nodig
"We hadden het niet zo in de gaten, misschien omdat we ze niet misten. Maar het gaat slecht met de bijen, de vlinders en bijna alle andere insecten. Hun aantal neemt in een moordend tempo af. We kunnen deze kleine beestjes niet missen. Ze zijn cruciaal in haast ieder ecosysteem. Als bestuiver, voor een gezonde bodem, als opruimers en als voedsel voor onder andere vogels," licht Marc van den Tweel, algemeen directeur van Natuurmonumenten toe. "Er is dringend actie nodig om de leefwereld van insecten te herstellen. Met 1 euro helpt u al 1 m2 natuur insectvriendelijker te maken. Alle kleine beetjes helpen de kleine beestjes vooruit."

Hou jij ook van de natuur? Geef dan tijdens de collecteweek van Natuurmonumenten! Meer informatie op: www.natuurmonumenten.nl/insect.

Huub de Kruijf neemt afscheid van Voedselbank

Huub de Kruijf krijgt van Greetje Plaisier -Wartenhorst het brood. Foto: Alfred de Boer

UITGEEST - Huub de Kruijf van de Voedselbank IJmond Noord neemt na twaalf jaar afscheid van de organisatie. Kruijf was een van de oprichters van de Voedselbank.

Nu vindt hij het genoeg en heeft een nieuwe voorzitter gevonden. De coördinator voor Uitgeest en Akersloot, Greetje Plaisier-Wartenhorst, overhandigde hem een Uitgeester Krentenbrood van bakker Putter voor het vele werk dat hij heeft gedaan voor de Voedselbank. De nieuwe voorzitter wordt Donald van Kollem. Op dit ogenblik maakt een aantal gezinnen iedere week gebruik van de Voedselbank. Het aantal varieert per week. Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket kan men zich aanmelden bij Socius, een overkoepelende sociale dienst.

Vrijwilliger in Beeld: Sjaak Brasser

Sjaak Brasser, vrijwilliger bij ICGT. Foto: Aangeleverd

Elke maand laat het Vrijwilligers Informatie Punt een vrijwilliger actief in Uitgeest aan het woord. Deze maand zijn we in gesprek met Sjaak Brasser.

"Draaiboek ICGT kan ik wel dromen"

Achter de schermen van het ICGT zijn veel vrijwilligers actief. Sjaak Brasser (73) is daar een van. Al twaalf jaar zit hij in de organisatie, voornamelijk m.b.t. divers technisch onderhoud. Sinds 2010 zit Sjaak in de Organisatie Algemene Zaken. Het ICGT draaiboek kent hij uit zijn hoofd. "Het is puur teamwork waar we op draaien! Voorafgaand aan het ICGT ben ik nauw betrokken bij de voorbereidingen. We beginnen met de evaluatie van het vorige toernooi, gevolgd door het coördineren van de materialen die nodig zijn voor het toernooi en de opbouw."

Gedurende het evenement is Sjaak wel 140 uur aanwezig en ligt hij soms om 02.00 uur pas in bed, om 's morgens vroeg alweer op het veld te staan. Na afloop moet er natuurlijk opgeruimd en afgebroken worden. "Ik vind het heerlijk om lekker buiten onder de mensen te zijn en voor alle faciliteiten zorg te dragen. Als vrijwilliger doe je de werkzaamheden waar je bedreven in bent. Verder moet je doortastend en flexibel zijn. Voor het hele team worden gratis muntjes uitgedeeld en wordt er een vrijwilligersavond georganiseerd, maar daar is het mij niet om te doen." De harde kern wordt ouder en maakt langzamerhand plaats voor jongeren. "Dit is een positieve ontwikkeling! Immers, zonder vrijwilligers bestaat er geen ICGT. Als alles weer achter de rug is zeggen we moe maar voldaan tegen elkaar: Wat wás het weer leuk he!"

Voor meer informatie over vrijwilligerswerk in Uitgeest kunt u kijken op de website van het Vrijwilligers Informatie Punt: www.vrijwilligerswerkuitgeest.nl of kom langs op maandag of woensdag tussen 9.30-12.00 uur. U kunt ons vinden in de hal van het gemeentehuis.

Meer geld voor Werkorganisatie BUCH

UITGEEST - De gemeenteraad van Uitgeest is akkoord gegaan met een wijziging van de begroting van de Werkorganisatie BUCH. Dat betekent dat de Werkorganisatie meer geld krijgt om de problemen op te lossen waar ze mee te kampen heeft, zoals hoog ziekteverzuim en gebrek aan motivatie onder de medewerkers.

Door: Lucia Rodenburg

Dat bleek tijdens de raadsvergadering van donderdag 31 mei. Het voorstel om een positieve zienswijze af te geven stond al een maand eerder op de agenda, maar PU, Pvda en UVP wilden liever eerst met de raden van de andere BUCH-gemeenten om tafel. Dat is nu gebeurd. "Uitstel betekent dus zeker niet altijd afstel," aldus de heer Van Son (PU). "We zijn blij dat we hebben vastgehouden aan het uitstel, want ook bij andere gemeenten bleken problemen te zijn. Wel vragen wij ons af of een forse financiële injectie altijd alle problemen oplost."

Plan van aanpak
De heer Van Son diende een amendement op het voorstel in, samen met mevrouw Terra (PvdA) en de heer Van Herpen (D66). Hier staat onder andere in dat de werkorganisatie voor 1 oktober 2018 een plan van aanpak moet voorleggen, waarin wordt aangegeven hoe het ziekteverzuim wordt aangepakt en hoe de werkachterstanden worden weggewerkt. Ook moet er over een half jaar, en daarna jaarlijks, inzicht worden gegeven in hoe het geld wordt besteed, hoe het gaat met het ziekteverzuim en de werktevredenheid onder de medewerkers.

Van Son gaf aan dat er twijfel binnen de PU bestaat of dit het juiste antwoord zal zijn. "Daarom zullen twee van onze raadsleden tegen het amendement stemmen, de andere vier zullen het steunen." Mevrouw Terra (PvdA): "Budget alleen is niet de oplossing. Het personeel voelt zich verloren, niet geïnformeerd en raakt zelfs gedesinteresseerd. Het werken met veel verschillende systemen bevordert niet de efficiency maar zorgt juist voor irritatie. Dit moet beter, als we niets doen zijn de burgers de dupe."

Veel waardering
Meneer Weijers begreep niet dat er zoveel commentaar was op de ambtelijke organisatie en stak de hand in eigen boezem. "Zij leveren uitstekend werk, alleen hebben wij als raad waarschijnlijk nagelaten om voldoende financiële middelen ter beschikking te stellen. Laten we vanavond hier uitspreken dat we heel veel waardering hebben voor het personeel dat enorm zijn best doet. Mevrouw Terra: "Het is absoluut niet mijn bedoeling om ze af te serveren, ik wilde juist aangeven hoe zwaar zij het hebben."

Gefrustreerd
Mevrouw Krom (UVP) legde de vinger op de zere plek. "Wij doen niets af aan de inzet van die mensen, maar we vragen ons alleen af of een zak geld altijd de oplossing is. De ambtenaren zijn gefrustreerd, omdat er allemaal andere werkwijzen zijn. Bouwvergunningen bijvoorbeeld liggen hierdoor al heel lang stil. Ga gewoon reorganiseren zonder dat het geld kost." Wethouder Tromp was het daarmee eens. "Veel processen moeten geharmoniseerd worden. Ik heb begrip voor alle zorgen en we zullen dit met grote zorgvuldigheid bespreken met het bestuur." Het geamendeerde voorstel werd met 12 stemmen voor en 3 stemmen tegen overgenomen.

Zomermarkt voor Prijedor in Bosnië

UITGEEST - Dit jaar is de zomermarkt voor Prijedor op zaterdag 23 juni. Zoals ieder jaar wordt deze markt gehouden tussen 09.00 en 15.00 uur op het plein achter De Klop, naast de kerk aan de Langebuurt.

De opbrengst gaat naar de allerarmste mensen in Prijedor en omgeving in Bosnië. "Vroeger kon men nog weleens spullen naar Prijedor brengen, maar dat is nu onmogelijk. Buitenlandse spullen mogen het land niet meer in, tenzij je een enorm bedrag betaalt," aldus Ria Pijlman van de organisatie. De enige mogelijkheid hier in Nederland is geld inzamelen door middel van collectes en het verkopen van goederen.

Eén telefoontje naar Han Scheerman (311019), Fetze Pijlman (313632) of Siem van Zutphen (310193) en u kunt een afspraak maken om goed verkoopbare spullen af te geven of te laten ophalen. Alles is welkom, behalve kleding. "Maar kopen is nog belangrijker! Elke cent wordt rechtstreeks overgemaakt naar pastoor Marko Vidovic in Bosnië, die precies bijhoudt waar het geld aan besteed wordt," besluit Pijlman.

Jaarlijkse F-overnachting bij FC Uitgeest

Voetbal stond centraal tijdens de Jaarlijkse F-overnachting. Foto: Marloes Blok / Marloes Blokfotografie.nl

UITGEEST - Bij FC Uitgeest vond afgelopen vrijdag de jaarlijkse F-overnachting plaats. Het begrip 'F' is inmiddels vervangen door 'JO8/9' maar bij FC Uitgeest houden ze gewoon vast aan de term F-overnachting.

De F-overnachting was bedoeld als afscheid van de F-sectie. Alle kinderen, spelend en trainend bij de JO9, waren door FC Uitgeest uitgenodigd. Er was een mooi programma samengesteld. Uiteraard stond alles in het teken van voetbal. Na het voetballen vrijdagavond was er ook tijd om spelletjes te spelen en muziek te draaien. Daarna was het tijd om te gaan slapen in de kleedkamers van FC Uitgeest.

Na een korte nacht was er zaterdagochtend ontbijt en daarna was de F-overnachting afgelopen.

Golfbaanalternatief als tracé voor de verbinding A8-A9

REGIO - Om de bereikbaarheid en leefbaarheid in het gebied tussen de A8 en A9 te verbeteren en de UNESCO-waarden van de Stelling van Amsterdam te herstellen, is het Golfbaanalternatief de beste verbinding tussen beide snelwegen.

Tot die conclusie komen Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Holland op basis van de uitkomsten van diverse onderzoeken, gesprekken, aanbevelingen en ingediende zienswijzen. GS hebben hun keuze gemaakt op basis van de PlanMER, de adviezen en de aanbevelingen van ICOMOS, de ARO, de Commissie voor de milieueffectrapportage, de gesprekken met de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Infrastructuur en Waterstaat (I&W), de ingediende zienswijzen, de uitkomsten van het geluidsonderzoek Broekpolder en de financiële haalbaarheid. Ook het advies van de Stuurgroep Verbinding A8-A9 is in deze afweging meegenomen.

Onderzochte alternatieven
Naast het Golfbaanalternatief werden ook het Nul-plusalternatief en het Heemskerkalternatief bekeken. Het Nul-plusalternatief draagt onvoldoende bij aan de doelstellingen van het project en is bovendien maatschappelijk onrendabel. In de afweging tussen het Golfbaanalternatief en het Heemskerkalternatief gaven de betere mogelijkheden om het Golfbaanalternatief in te passen in het landschap en de lagere kosten de doorslag. Het Golfbaanalternatief is € 180 miljoen goedkoper dan het Heemskerkalternatief.

Broekpolder
In de keuze voor het Golfbaanalternatief hebben GS nadrukkelijk gekeken naar de resultaten van het geluidsonderzoek Broekpolder. Bewoners van deze woonwijk zijn bang voor meer geluidsoverlast van de A9 na aanleg van het Golfbaanalternatief. GS zijn daarom bereid om extra geluidsmaatregelen te nemen ten behoeve van de Broekpolder, gekoppeld aan de bijdragen van de gemeenten aan het project. Uitgangspunt is om de geluidsbelasting op de Broekpolder op hetzelfde niveau te krijgen als bij het Heemskerkalternatief.

Advies van de stuurgroep
De stuurgroep is, net als in juni 2017, verdeeld in hun advies over een voorkeursalternatief voor de verbinding A8-A9. Alle partijen vinden de aanleg van een verbinding van belang, maar over de wijze waarop bestaat geen unanimiteit. De Vervoerregio Amsterdam kiest voor het Golfbaanalternatief. Ook adviserend lid Rijkswaterstaat lijkt dit het beste alternatief. De gemeente Heemskerk en de gemeente Beverwijk kiezen voor het Heemskerkalternatief. De gemeente Velsen en de gemeente Uitgeest maken nu nog geen keuze. In de gemeente Zaanstad is geen draagvlak voor het Nul-plusalternatief; er is geen voorkeur voor het Golfbaanalternatief of het Heemskerkalternatief.

Vervolg procedure
Het besluit over het gekozen alternatief wordt begin juli ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten (PS). Na behandeling in PS wordt het besluit definitief. Het Golfbaanalternatief wordt in de volgende fase van het project nader uitgewerkt. Voor het herstellen van de waarden van de Stelling van Amsterdam en een goede inpassing van de weg in dat gebied wordt eerst, in samenwerking met het ministerie van OCW, een landschapsplan opgesteld. Hierna volgt een go/no-go besluit bij zowel de provincie Noord-Holland als bij het ministerie van OCW. Daarna volgt een Provinciaal Inpassingsplan waarin alle benodigde planologische procedures worden doorlopen. Na het besluit van PS wordt een bewonersavond georganiseerd. De precieze datum wordt via de website bekendgemaakt.

Meer informatie over de alternatieve tracés, de diverse onderzoeken en adviezen is te vinden op de site van de Verbinding A8-A9.

Hoorbare werkzaamheden 'Waterman'

Heimachine begonnen met het slaan van de eerste palen. Foto: De Uitgeester

UITGEEST - Bij het woningbouwplan 'Waterman' in Uitgeest wordt deze dagen hoorbaar gewerkt aan de drie appartementencomplexen. Sinds vorige week is Vroom Funderingstechnieken bezig met het slaan van de eerste heipalen.

Binnenkort volgt de feestelijke 'eerste paal'. In totaal komen er drie appartementencomplexen met totaal 52 woningen aan de (toekomstige) Smallekamplaan in de Waldijk. De naam 'Waterman' is gekozen door de unieke ligging van de appartementen, omringd door water. Op dit moment zijn er nog drie appartementen te koop, de rest is al verkocht.

Nationale Buitenspeeldag bij Kindervreugd

Lekker spelen bij 'kindervreugd' tijdens Nationale Buitenspeeldag. Foto: Aangeleverd

UITGEEST - 13 juni is het de Nationale Buitenspeeldag. Buiten spelen is superbelangrijk maar wordt steeds minder vanzelfsprekend. Daarom wordt al 10 jaar de Nationale Buitenspeeldag georganiseerd.

Die dag moet Nederland één grote speeltuin worden en de kinderen een stimulans geven vaker buiten te spelen. Speeltuin Kindervreugd in Uitgeest doet hier ook aan mee. "Dus kom achter je computer vandaan, proef de buitenlucht en ga lekker buiten spelen met je vrienden en vriendinnen. Gezellig kletsen boven op de grote kubussen. Wedstrijdje wie het eerste boven in de klimtoren is en het snelste van de glijbaan komt. Probeer je evenwicht te bewaren op het nieuwe klautertoestel. De entree is gratis en voor iedereen is er limonade en een koekje!", aldus de organisatie.

De speeltuin is open van 13.30 tot 17.00 uur. "We hopen jullie allemaal te zien! Om 15.00 uur krijgen we ook een nieuw veerelement voor de kleintjes. Dit hebben we gewonnen op Facebook. De fabrikant Proludic komt het element zelf overhandigen. Ben je benieuwd wat voor veerelement het is? Kom dan ook naar de Nationale Buitenspeeldag!"

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de speeltuin, www.speeltuinuitgeest.nl.

Fiets mee voor Vereniging Oud Uitgeest

Foto: Rabobank IJmond

UITGEEST - Zondag 10 juni wordt de jaarlijkse fietsdag gereden, georganiseerd door de Rabobank. Een leuk en sportief evenement in de IJmond waarbij een vereniging of club een bijdrage ontvangt voor iedereen die de rit uitrijdt.

Vereniging Oud Uitgeest heeft zich ook dit jaar weer ingeschreven en hoopt dat velen de trappers rond zullen draaien voor de vereniging. Voor de opstaplocaties en verdere informatie kunt u terecht op de site van Rabobank IJmond: Rabobank.nl/IJmond.

Storende klacht? Homeopathie Noord-Holland!

Saskia Olivier van Homeopathie Noord-Holland. Foto: Aangeleverd

CASTRICUM - Terugkerende ontstekingen, hoofdpijn, hooikoorts, darmproblemen? Stressklachten, niet goed slapen, slechte concentratie? Homeopathie biedt een goed alternatief bij allerlei soorten klachten.

Saskia Olivier van Homeopathie Noord-Holland vertelt: "Homeopathie is een milde, natuurlijke geneeswijze, met hele goede resultaten. Ik neem de tijd voor de cliënt en onderzoek samen met de cliënt de lichamelijke, mentale en emotionele klachten. Dan schrijf ik een homeopathisch geneesmiddel voor dat precies past bij die cliënt. Daardoor voelt de cliënt zich niet alleen lichamelijk, maar ook mentaal en emotioneel beter. Natuurlijk kan homeopathie ook heel goed naast de reguliere geneeskunde worden toegepast."

Een verwijzing van de huisarts is niet nodig. De meeste zorgverzekeringen vergoeden klassieke homeopathie in het aanvullende pakket. Het gaat dus niet ten koste van het eigen risico. Meer informatie? Maak vrijblijvend een afspraak of bezoek de website. Saskia Olivier, Homeopathie Noord-Holland. Oude Parklaan 111, Castricum. Meer informatie? www.homeopathie-noordholland.nl, info@homeopathie-noordholland.nl, tel. 06-29566438.

Kunstroute Uitgeest 2018: deelnemers stellen zich voor...

Werk van Karin Zomerdijk Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Zaterdag 23 juni en zondag 24 juni staat Uitgeest in het teken van de kunst. Op een dertiental locaties in het dorp zijn twee dagen tussen 11.00 en 17.00 uur exposities van lokale en regionale kunstenaars gratis te bewonderen.

Deze week licht de Uitgeester een tweetal kunstenaars uit, die tijdens de kunstroute exposeren.

Keramiste Karin Zomerdijk
Karin is samen met haar tweelingzus Liesbeth in 1962 geboren. Het gezin Zomerdijk bestond uit vader, moeder en tien kinderen. Op de zuivelfabriek in Limmen groeien de kinderen op met veel respect voor de natuur, mens en dier.

Moeder was een groot voorbeeld voor haar kinderen. Creativiteit werd gestimuleerd, ontwikkeling stond hoog in het vaandel. Wat zij deed werd altijd een succes. Buiten de zorg voor haar gezin was er ook tijd om een van haar talloze hobby's tot uiting te brengen. Haar heerlijke maaltijden met groenten en kruiden uit haar moestuin waren culinaire hoogstandjes. Vader had buiten de kaasfabriek een grote hobby: het maken van onder andere meubels en kinderspeelgoed. De dames hebben hun creativiteit dus niet van een vreemde, het is ze zogezegd met de paplepel ingegoten.

Werk van Liesbeth Zomerdijk Foto: Aangeleverd

Karin heeft voor man en kinderen gezorgd en op de kaasfabriek gewerkt. Toen de kinderen al wat groter waren, moest het er toch van komen. Een opleiding tot bloemist, 15 jaar schilderles en beeldhouwen met verschillende soorten natuursteen werd de inspiratie om weer een nieuwe uitdaging aan te gaan. In 2004 kwam ook de ontdekking van 'de klei' op haar pad. Vijf jaar heeft ze les gekregen van een keramist in Alkmaar. Daarna is ze haar eigen atelier begonnen aan de Visweg in Limmen en heeft ze zich ontwikkeld tot keramiste met een eigen stijl.

Karin maakt bijzondere beelden van mens en dier, met veel gevoel voor humor. De 'dames' die onder haar handen tot leven komen zijn een lust voor het oog.

Naast werken op eigen initiatief maakt zij ook beelden in opdracht voor anderen. Wil je een mooi cadeau voor iemands verjaardag, een huwelijk of een beeld voor jezelf, dan kun je bij Karin goed terecht. Een workshop in haar atelier? Dat kan ook. Beleef het plezier en haar enthousiasme en gegarandeerd dat je met een mooi eigen werk huiswaarts keert. Op Facebook en www.keramist-karin.nl kun je alvast een kijkje nemen.

Keramiste Liesbeth Zomerdijk
Liesbeth is de andere helft van de tweeling. Zij heeft lange tijd in de interieurbouw gewerkt. In 2001 heeft ze haar atelier gebouwd om in de toekomst haar creativiteit verder tot uiting te brengen.

Liesbeth heeft onder meer cursussen gevolgd bij Perspectief in Castricum. Allerlei materialen heeft zij in handen gehad, waaronder verschillende soorten natuursteen. Ook heeft ze jaren geschilderd. En bijna als vanzelfsprekend ging zij als een van de eersten in het atelier van Karin in 2004 ook aan de slag met klei en leerde zij de kneepjes van het werken met dit materiaal. Een tijdlang heeft zij figuratieve beelden gemaakt, vanuit eigen ideeën en in opdracht. Een mooi aandenken met tekst in het object gegraveerd. Een diepere betekenis ter herinnering aan een persoon of gebeurtenis.

Autodidact, zo heet dat… Talent is een beter woord. Het vak je echt eigen maken. Bij haar thuis en in de diepe achtertuin vind je een breed scala aan beelden, zowel in keramiek als in diverse soorten natuursteen. Heel gedetailleerd en met veel zorg gemaakt. De toewijding en passie om de uitstraling of juist die ene uitdrukking van dier of mens vast te leggen, zie je in haar werken terug. Het beeld weergeven dat je niet uit kunt drukken in schrift.

Karin en Liesbeth, een tweeling met beiden een goed technisch inzicht in beeld en vorm, waarbij ook humor niet ontbreekt. Ze gebruiken de prachtigste, goed gekozen glazuurkleuren. Nieuwsgierig zijn de dames op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Met plezier in het creatieve leven staan, dat is wat hun drijft en waar ze beiden zo van genieten. Bijzondere creaties van mens en dier, die tot leven lijken te komen. Bij het zien van hun kunstwerken zal de bewonderaar dit zeker beamen.

Veel reclame maken de dames niet, een beetje mond-tot-mondreclame vinden ze genoeg. Exposities zijn er talloze door heel Nederland, zoals in Groningen, Friesland, Brabant, Zeeland, Schermer en nu in Uitgeest. Neem alvast een kijkje op de site www.liesbethzomerdijk.nl of op Facebook. In de protestante kerk op locatie 9 zijn Karin en Liesbeth met hun beelden te zien.

'De Meccanoman' is niet te stoppen Jan de Goede heeft 's nachts eurekamomenten

Foto: Margreeth Anema

UITGEEST - 'De meccanoman' wordt hij ook wel genoemd in de volksmond. Jan de Goede, bakker van beroep, ging in 2010 met pensioen en toverde zijn bakkerij aan de Bonkenburg 10 om in zijn eigen meccanowalhalla. Daar waar andere mensen het rustiger aan doen tijdens hun pensioen, heeft de bakker nu "teveel hobby's en te kort tijd", zoals hij zelf gekscherend zegt.

Door: Margreeth Anema

Jan startte al op zijn zevende met zijn grote hobby meccano. Toen hij in de puberteit zat verdwenen de bouwwerken even naar zolder, hij had toen andere prioriteiten. Na een brommerongeluk zat zijn been in het gips, Jan verveelde zich en pakte zijn hobby weer op. Als Jan aan een nieuw project begint is hij niet te stoppen. Hij bouwt geen modellen uit boekjes maar doet alles uit zijn hoofd. Als hij ergens niet uitkomt dan heeft hij vaak middenin de nacht een eurekamoment. Laatst was hij met zijn vrouw Ans in het Militair Museum in Soesterberg, daar zagen ze de opvolger van de tank met een laserkanon er bovenop. "Het zou zomaar kunnen zijn dat dit mijn nieuwe project wordt," vertelt Jan dromerig.

Jan is aangesloten bij het Meccanogilde, iedere maand komen meccanohobbyisten samen om tips uit te wisselen en elkaar modellen te showen. De gemiddelde leeftijd van de vierhonderd leden is rond de zeventig, dus Jan zou het fantastisch vinden als jongere mensen zich aansluiten. Jan en Ans dragen ook hun steentje bij, zij zijn verantwoordelijk voor de verzending van het clubblad.

Bakker Jan de Goede, ook wel 'De Meccanoman' genoemd, samen met zijn vrouw. Foto: Margreeth Anema
Foto: Margreeth Anema

Voor het raam aan de Bonkenburg staat zijn eerste project, een enorme paltrok houtzaagmolen. Jan deed twee jaar over dit project maar dat kwam omdat hij toen nog werkte. Hij begon in de bakkerij om vier uur 's morgens, ging na de middag even slapen en 's avonds werkte hij aan de molen.

Hij is erg trots op zijn laatste project, wat hij bouwde voor het Meccanogilde. De opdracht was om iets te maken uit de Engelse industriële revolutie. Jan moet nog een beetje lachen, want hij koos er eigenwijs voor om een van de eerste Franse auto's te maken van meccano: de 'Mancelle'. (1878-1881). Hij won hiermee de tweede prijs tijdens het feest ter ere van het 35-jarig bestaan van het gilde in het Techniekmuseum in Veldhoven.

Als u ook nieuwsgierig bent geworden naar de technische hoogstandjes die Jan de Goede maakt dan kunt u die zelf bewonderen op zaterdag 2 juni van 11.00 uur tot 15.00 uur in Hotel De Rijper Eilanden op de Zuiddijk 2a in De Rijp.

'Ontdek de schatten van de sloot'

REGIO - Waterschorpioenen, kokerjuffers of stekelbaarsjes: wat leeft er allemaal bij jou in de sloot? Dat kan je op zondag 10 juni met eigen ogen zien tijdens Slootjesdag.

Zo zie je met een beetje geluk schaatsenrijders over het water glijden. Bij Het Ruiterhuys in Bakkum kunnen liefhebbers met een schepnetje aan de slag en de vondsten bespreken met deskundigen. Jong en oud kunnen kennismaken met waterdieren als poelslakken en stekelbaarsjes. IVN Midden Kennemerland en de gemeente Castricum houden Slootjesdag op zondag 10 juni. Het leven keert weer terug in de sloten en plassen. Dankzij de inspanningen van gemeenten en waterschappen wordt het oppervlaktewater beter beheerd en dat is te merken. Sloten en plassen zitten vol leven. Een sloot is feitelijk een klein ecosysteem. Dat systeem kan gemakkelijk worden verstoord. Daarom is goed waterbeheer van levensbelang. Dat geldt zowel voor de hoeveelheid water als voor de waterkwaliteit.

Met het organiseren van Slootjesdag wordt aandacht gegeven voor het leven in de sloot, de waarde van schoon oppervlaktewater en de investeringen van de overheid om het oppervlaktewater schoner te krijgen. IVN organiseert door heel Nederland in het weekend van 8 tot en met 10 juni diverse wateractiviteiten. IVN laat jong en oud de natuur van dichtbij beleven. Bezoekers kunnen ervaren wat de natuur betekent voor Nederland én voor henzelf. Iedereen is van harte welkom op zondag 10 juni van 11.00-16.00 uur achter Het Ruiterhuys, Heereweg 83, 1901 MC Castricum.

Verdonken voeren de boventoon

AKERSLOOT - Henk Verdonk junior uit Egmond aan den Hoef heeft toch weer aan het langste eind getrokken door winst te behalen in de wekelijkse donderdagavondwedstrijd in Akersloot om de Kids and Parents Bikeschool (KPB) mountainbikecup.

Michel Agterberg, die als eerste vertrok, werd nog in dezelfde ronde door Henk Verdonk junior tot de orde geroepen. Dit was op zich niet fataal, ware het niet dat hij ook direct daarna aan de kant stond met een lekke band. De aangeboden hulp van latere winnaar Henk Verdonk junior werd van de hand gewezen. Wellicht mentaal aangetast verliet Michel Agterberg Akersloot onder de uitroep "Ik rijd nooit meer op Sportcomplex de Cloppenburgh!" Na een aantal eerdere lekke banden in het verleden hadden collega-coureurs hem al hadden aangeraden wat zwaardere banden te monteren, maar dit advies werd ook in de wind geslagen. De overige renners zeiden dat Agterberg zich nog wel even achter zijn oren zal krabben om zich van dit schitterende parcours in de buurt te ontdoen en wel op dit emotionele besluit zal terugkomen en met sterkere banden aan de start komt.

Door al het oponthoud moest Henk Verdonk junior, die zich had laten terugzakken om Agterberg te helpen, zich vanuit de achterhoede zien op te werken naar het front. In eerste instantie reed vader Henk Jan Verdonk aan de leiding, maar al na twee doorkomsten nestelde Verdonk junior zich weer op kop en liet van de rest geen spaan heel. De enige strijd ging om de resterende podiumplekken tussen Verdonk senior, Ramon Tromp uit Heiloo en de Akerslootse Femke Mossinkoff. Laatstgenoemde moest voortijdig met pech de koers verlaten. Ramon Tromp had vijf ronden lang bij het voornoemde trio het zware werk op zich genomen. Na het wegvallen van Femke Mossinkoff koos Henk Jan Verdonk senior ervoor een versnelling te plaatsen, waarop Tromp in eerste instantie geen antwoord had.

Toch slaagde Ramon Tromp erin terug te komen in het wiel van de nestor en hem met hetzelfde wapen om de oren te slaan, wat hem een verrassende maar welverdiende tweede plaats opleverde.

Stormvogels 1 handhaaft zich in derde klasse

UITGEEST - De afgelopen week verliep erg succesvol voor de korfballers van Stormvogels. Na het behaalde kampioenschap van senioren 2, lukte het ook het 3e seniorenteam om de titel binnen te halen en ook het A1 team was de sterkste in de competitie.

Het eerste team had ook voldoende reden om een feestje te vieren. Zij wisten in de allesbeslissende wedstrijd tegen Zaandam Zuid te voorkomen dat er play offs gespeeld moesten worden. Stormvogels en Zaandam Zuid hadden dezelfde belangen afgelopen zondag. De ploeg die het onderspit zou delven zou zich genoopt zien tot het spelen van play offs in de strijd om lijfsbehoud in de derde klasse. Er was trainer/coach Ton van Duijn dan ook alles aan gelegen om minimaal een punt in de wacht te slepen. Zijn ploeg kwam goed uit de startblokken, kwam op een 1-3 voorsprong maar zag vervolgens Zaandam Zuid toch weer langszij komen.

De opponent wist halverwege de eerste helft net iets effectiever met de kansen om te gaan, waardoor de Uitgeesters tegen een 6-4 achterstand aankeken. Het gaf een vertekend beeld van de verhoudingen tussen partijen. Een bevlogen Sebastiaan van den Bosch nam zijn ploeg op sleeptouw; de teams kwamen weer op gelijke hoogte, waarna Eveline Nootebos kort voor het rustsignaal Zaandam Zuid een morele dreun gaf door van afstand te scoren. Met een minimale voorsprong van 8-9 lag de ploeg op koers. Bij aanvang van de tweede helft wist Zaandam Zuid de stand weer gelijk te trekken, maar dat bleek al snel een van de laatste wapenfeiten van de opponent te zijn voor het verloop van de wedstrijd.

De Uitgeesters trokken de partij volledig naar zich toe, lieten zich niet verleiden om in het negatieve gedrag van de opponent mee te gaan en speelde de partij gedegen uit. Met een dikverdiende 11-17 overwinning kon het feest losbarsten.

Zwem4Daagse 2018 bij openluchtzwembad De Zien

UITGEEST - Van maandag 18 juni tot en met vrijdag 22 juni is het 'Zwem4daagse-week' bij De Zien. In het grote bad zwem je vier dagen lang 250 of 500 meter.

De hele week zijn er voor iedereen leuke evenementen op het droge en in het water. Je kunt aan van alles meedoen. Hou de website en Facebookpagina in de gaten voor het programma. De Zwem4Daagse wordt op vrijdag 22 juni feestelijk afgesloten met een optreden van de Party Rockers. Voor de kinderen komt Nienke van den Berg, bekend van Zapp, optreden.

Inschrijven voor de Zwem4Daagse kan vanaf woensdag 6 juni aan de kassa of via het inschrijfformulier op de website van het zwembad, www.zwembad-dezien.nl.

Meidenteam TC Uitgeest weet alles te winnen

Achterste rij vlnr: Dorien, Linde, Sanne, Rosa, Lotte, Denise. Onderste rij vlnr: Anne, Quinte, Dewi, Shanna. Foto: Aangeleverd

UITGEEST – Op het eerste meidenteam (tot en met 17 jaar) van TC Uitgeest stond deze voorjaarscompetitie geen maat. De speelsters wonnen alle competitiedagen op rij.

Op de laatste competitiedag, 3 juni, hadden de Uitgeester dames genoeg aan slechts één overwinning. Alle tennisvriendinnen in het roze kwamen op de laatste speeldag de medaille voor het kampioenschap in ontvangst nemen.

Hockeymeiden MHCU MB1 kampioen

Het kampioensteam MHCU MB1. Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Afgelopen zaterdag zijn de Uitgeester hockeymeiden van MB1 kampioen geworden. Nadat twee weken geleden de topper tegen naaste concurrent Abcoude met 1-0 werd gewonnen, kon het karwei zaterdag afgemaakt worden.

En dat bleek geen enkel probleem te zijn. De 'buren' uit Castricum werden met 5-1 verslagen, waarna het behaalde kampioenschap gevierd kon worden.

Intro Thema Genieten

Foto: Marloes Blok / Marloesblokfotografie.nl

Genieten doen we van alles wat groeit en bloeit. Natuurlijk is het deze weken ook volop genieten van heerlijk zonnig weer. De mooie regio Uitgeest heeft enorm veel te bieden. De jachthaven, het Uitgeestermeer en heel veel prachtig groen om ons heen. En, niet te vergeten, lekker eten, drinken en ijsjes! De Uitgeester pakt daarom uit met deze bijlage van 'Lekker Genieten'. Ga er maar lekker voor zitten en geniet!

Recept voor eigengemaakt yoghurtijs

Foto: Pixabay

UITGEEST - Yoghurtijs maken zonder ijsmachine? Dat kan! Het is makkelijk te maken met ingrediënten die je vaak toch al in huis hebt.

Ingrediënten voor 4 personen: 2 dl volle yoghurt, 80 gram suiker, 1 zakje vanillesuiker en 250 ml slagroom.

Bereidingswijze
- yoghurt, suiker en vanillesuiker kloppen tot suiker is opgelost
- slagroom kloppen tot vla
- voorzichtig door elkaar scheppen
- in de diepvries
- ieder halfuur met een vork helemaal doorkloppen om de ijskristallen tegen te gaan en dan weer terugzetten
- herhalen tot volledig ijs

Genieten maar!

Serveertip
Evt. halfuurtje van tevoren uit de vriezer halen als het erg hard is geworden. Heerlijk met sinaasappeljelly en stokjes mikado puur. Ook lekker met rood fruit. (Via: Smulweb.nl)

Wat is de ideale koelkastindeling...?

Foto: Monique de Jager

REGIO - Zet u vaak eten en drinken op exact dezelfde plek terug in de koelkast? U bent daarin niet de enige! 75 procent van de consumenten doet dit namelijk.

Groente en fruit onderin, pak melk in de deur en je vleeswaren ergens in het midden. Wel lekker makkelijk; zo weet u precies waar alles staat en hoeft u niet eindeloos te zoeken. Maar wist u dat de indeling van de koelkast ook écht van invloed is op de versheid van de producten?

4 graden is de juiste temperatuur
Uit onderzoek is gebleken dat twee van de drie consumenten niet weet wat de ideale koelkasttemperatuur is. De temperatuur van de koelkast kan nogal eens verschillen doordat bijvoorbeeld de deur van de koelkast met enige regelmaat opengaat of per ongeluk open blijft staan. Ook kan het zijn dat u bij het terugleggen van een product tegen de temperatuurregelaar aankomt. Bij bijna de helft van de consumenten staat de koelkast te warm ingesteld. De juiste temperatuur van de koelkast is 4 graden Celsius.

De ideale indeling van je koelkast
Hierbij geldt: alle producten die niet (meer) gekookt hoeven te worden, zijn het beste te bewaren bovenin de koelkast. Hier is de temperatuur het hoogst, wat prima is voor producten die minder snel kunnen bederven. Denk bijvoorbeeld aan sausjes, vleeswaren of kliekjes van de vorige dag. De temperatuur van de middelste plank is gemiddeld. Niet te koud en niet te warm. Ideaal voor al uw zuivelproducten zoals melk, kaas en yoghurt. Helemaal onderin is de temperatuur het koudst. Hier kan het best rauw vlees, vis of gevogelte liggen. Ook is dit een prima plek voor koud bier. Heeft u ook groentelades in de koelkast? Perfect voor al uw groentes en salades.

De deur van de koelkast gaat regelmatig open. Hierdoor wil de temperatuur hier nogal flink schommelen. U kunt er daarom het beste producten bewaren waar niet zo snel iets mis mee kan gaan. Denk aan sapjes, frisdrank of potjes jam. Hoewel meer dan de helft van de consumenten aangeeft zich bewust te zijn van het feit dat de koelkastindeling van invloed is op de versheid van de producten, liggen bij minder dan de helft producten zoals boter, kaas en sauzen daadwerkelijk op de juiste plek.

Ontdek de jachthaven van Uitgeest

Genieten aan het water? Jachthaven Uitgeest is dé plek! Foto: Jachthaven Uitgeest

UITGEEST - Aan het schitterende Uitgeestermeer vindt u Jachthaven Uitgeest. Een aangename, moderne en groene jachthaven op een prachtige locatie. Wilt u genieten op of aan het water? Dan is Jachthaven Uitgeest dé plek om te zijn.

Jachthaven Uitgeest biedt onder andere:
• 400 ligplaatsen
• Camperplaatsen aan het water
• Twee moderne toiletgebouwen met gratis gebruik van douche en toilet
• Een wasserette
• Een boothelling
• Huurfietsen en bootverhuur

Op het terrein van Jachthaven Uitgeest zijn verschillende ondernemingen te vinden, die alle bijdragen aan watersport, recreatie en vrijetijdsbesteding. Lekker aan de haven, Bistro 't Schippersrijk, Blue Peter Watersport, Zeilmakerij De Weers, Fijn timmerwerk Jelle Eiling, Zeilschool & Bootverhuur Het Uitgeestermeer, de Caribbean Bar en de MeerParel. Kortom, u kunt uw bezoek aan Jachthaven Uitgeest naar eigen wens inrichten. Hier bent u van alle gemakken voorzien!

www.jachthavenuitgeest.nl - info@jachthavenuitgeest.nl. 0251-312315 Lagendijk 7 1911 MT Uitgeest.

Steeds meer mensen genieten van alcoholvrij bier

Foto: Pixabay

REGIO - De consumptie van speciaalbier steeg afgelopen jaar flink met 7,9 procent en van alcoholvrij bier zelfs met 24,7 procent. De categorie pils blijft voor het tweede jaar op rij stabiel.

Dit blijkt uit de jaarlijkse biercijfers over 2017 die Nederlandse Brouwers vandaag presenteert. De alcoholvrije variant lijkt nu echt ingeburgerd. Meer dan de helft van de Nederlandse alcoholvrij bierdrinkers geeft aan nu (veel) vaker voor alcoholvrij bier te kiezen dan twee jaar geleden en ziet dit ook in hun sociale omgeving gebeuren. Opvallend is dat de stijging van de consumptie van alcoholvrij/-arm bier het sterkst is onder jongvolwassenen (25jr -34 jr).

Stijging sinds 2010 van 285 procent
De jaarlijkse biercijfers laten wederom een duidelijke groei zien in 2017. Alleen de categorie biermix, zoals Radler, daalt licht met 3,2 procent. De categorie alcoholvrij bier laat daarentegen voor het achtste jaar op rij de sterkste groei zien. Sinds 2010 steeg deze categorie met maar liefst 285 procent. "Alcoholvrij bier is niet alleen meer een alternatief voor als je bijvoorbeeld nog moeten rijden," licht Cees-Jan Adema (directeur Nederlandse Brouwers) toe. "De consument kiest tevens steeds vaker voor de alcoholvrije variant omdat ze het lekker vinden." De peiling laat zien dat negen van de tien alcoholvrij bierdrinkers positief zijn over het uitgebreide aanbod aan alcoholvrije bieren. "Het aantal biersoorten dat in een alcoholvrije variant wordt gebrouwen, stijgt ieder jaar verder. Eerst zag je alleen pils en witbier, toen veel Radler en inmiddels Weizen, amber en IPA. Hiermee spelen de brouwers in op de wensen van de consument om gevarieerd en verantwoord te genieten van een mooi glas bier, ook als zij even helemaal geen alcohol tot zich willen nemen."

Consument geniet verantwoorder
Dat alcoholvrij bier een belangrijke en niet meer weg te denken categorie is binnen het bierlandschap, laten de resultaten van de peiling zien. Een meerderheid van 55 procent van de alcoholvrij bierdrinkers zegt nu (veel) vaker alcoholvrij bier te drinken dan twee jaar geleden. Daarnaast heeft de helft (51%) het gevoel dat er vaker alcoholvrij bier wordt gedronken in zijn/haar omgeving. Het uitgebreide aanbod dient tevens als stimulans voor degenen die nu (veel) vaker alcoholvrij bier drinken. Consumenten verwachten in de toekomst net zo vaak of zelfs nog vaker alcoholvrij bier te gaan kopen in de winkel (94%) of in de horeca (90%) te bestellen.

Last van hooikoorts? Met deze tips kom je de zomer door

Kruidenvrouw Trudy van Diepen geeft tips tegen hooikoorts. Foto: NH Nieuws

REGIO - Deze periode zitten er enorm veel pollen in de lucht! Een ramp voor hooikoortspatiënten. Gelukkig heeft kruidenvrouw Trudy van Diepen tips om de klachten te verminderen!

Door: NH Nieuws

Haar eerste tip is om te proberen je aandacht af te leiden van hooikoorts. Dus heb je dit weekend wat leuks, ga je op die emotie focussen! De volgende tip: tijm! "Veel mensen drinken muntthee, maar je kan ook tijmthee drinken. Tijmthee maakt het slijmvlies los en maakt de slijmvliezen sterker. De volgende tip is hondsdraf. Een plantje dat aan de kant van de weg groeit. Eigenlijk is de hondsdraf goed om preventief in te nemen. Nog een fijne tip: als je al hooikoorts hebt dan is het heel fijn om citroenmelissethee te nemen.

Ginkgo
Ginkgo is volgens Trudy ook een echte aanrader. Dat kan je nemen in een capsule, te koop bij de drogist of apotheek. Bovendien is het goed tegen vergeetachtigheid. De ginkgo zorgt ervoor dat het hoofd beter doorbloed wordt en zorgt dat de longen beter gaan werken. Als laatste wil Trudy meegeven dat het géén goed idee is om in bed te blijven als de klachten aanhouden.

Snelvaren of waterskiën op het Alkmaardermeer

Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Vanaf mei kan er al weer worden snelgevaren in het snelvaargebied De Deilings op het Alkmaardermeer. Vele watersporters maken hier jaarlijks gebruik van.

Om dit gebruik veilig te houden wordt er ook dit jaar weer regelmatig gecontroleerd op het juiste gebruik van het gebied en het bezit van geldige ontheffingen.

Snelvaargebied De Deilings
Op het Alkmaarder- en Uitgeestermeer geldt een maximale vaarsnelheid van 16 kilometer per uur. Voor het snelvaargebied De Deilings, is echter een uitzondering gemaakt op deze beperking van de vaarsnelheid. Hier kan de watersporter, mits voorzien van een ontheffing, tussen 1 mei t/m 31 oktober snelvaren en waterskiën. De soorten ontheffingen en de aanvraagformulieren hiervoor staan op de website www.alkmaarder-enuitgeestermeer.nl. In het Beleid snelvaren Alkmaardermeer 2016-2020 staan de voorwaarden genoemd waaraan de aanvraag van een snelvaarontheffing moet voldoen. Ook staat hier hoe de handhaving plaatsvindt en waar klachten gemeld kunnen worden.

Veiligheid
Om de veiligheid te bevorderen houden toezichthouders regelmatig en op verschillende momenten toezicht op het meer. Net als voorgaande jaren wordt dit seizoen ook doordeweeks weer regelmatig gecontroleerd. Let dus goed op de maximale vaarsnelheid en zorg ervoor naast de juiste ontheffing ook een geldig vaar-, registratie- en verzekeringsbewijs aan boord te hebben. Het snelvaargebied is met gele boeien als een bijzonder vaarwater gemarkeerd. Dit betekent dat alleen vaartuigen met een ontheffing hier mogen varen. In het Binnenvaartpolitiereglement staat het gebied omschreven als bestemmingswater. Andere boten mogen dus niet het snelvaargebied invaren.

Snelvaren
Om op doordeweekse dagen tussen 08.00 uur en zonsondergang in het gebied te mogen varen kan een beperkte ontheffing aangevraagd worden. Deze ontheffing bestaat uit twee delen. Deel A kan kosteloos aangevraagd worden via een speciaal aanvraagformulier. Deel B kan gekocht worden via de kaartautomaat op recreatieterrein De Woudhaven. Deel A en B vormen gezamenlijk de geldige ontheffing voor de duur die op deel B staat aangegeven. Het tarief is € 6,00 per 2 uur. Een volledige ontheffing is om de hele week tussen 08.00 uur en zonsondergang te varen.

Wachtlijst
Jaarlijks worden 85 volledige ontheffingen afgegeven, hierna kom je op een wachtlijst te staan. De wachttijd is nu gemiddeld 1 jaar. Voor diegenen die op de wachtlijst komen te staan, is het wel mogelijk toestemming aan te vragen om in overleg met ervaren leden van de Waterskiclub 'Akersloot' te snelvaren in de weekenden. De waterskiclub vaart met geschikt weer op zaterdag en zondag tussen 11.30 en 16.00 uur onder een zogenaamde vlaggendienstregeling.

Verbod jetski's
Op het gehele Alkmaarder- en Uitgeestermeer zijn jetski's, waterjetpacks, hydro jetpacks, flyboards, waterscooters, jetboards, propellorboten, hovercrafts en watervliegtuigen verboden. Dit geldt ook voor het snelvaargebied.

Waterplantenbestrijding
Het recreatieschap laat in het waterskiseizoen de waterplanten eenmalig om het midden van De Deilings maaien. Snelvaarders en waterskiën kunnen hierdoor goed in de buitenste ring van het snelvaargebied blijven varen.

Visdag bij het Zwaansmeer enorm succes

Fabiënne ter Horst blijkt een natuurtalent te zijn. Foto: Margreeth Anema

UITGEEST - Tijdens de visdag bij het Zwaansmeer viel tussen de jeugd van de talententeams vooral het enige meisje op, de 19-jarige Fabiënne ter Horst. Zij haalde de ene na de andere brasem binnen terwijl de rest eigenlijk een matige vangst heeft.

Door: Margreeth Anema


"De brasems zwemmen in scholen en Fabiënne heeft ze er blijkbaar voor liggen", zegt een ervaren wedstrijdvisser die het tafereel met verbazing aanschouwt. "Fabiënne geeft ons allemaal visles vandaag, ze kan echt goed vissen", roept een andere toeschouwer enthousiast. Het 19-jarige vismeisje uit Zeewolde vist sinds een jaar. Ze is eigenlijk besmet met het visvirus door haar vriendje. Mensen zijn vaak verbaasd als ze over haar sport vertelt, ze vinden het vaak stoer en ook wel interessant. Soms vinden mensen het vies, maar dat vindt Fabiënne niet. Bij een viswedstrijd gaat het om het totaalgewicht van de gevangen vissen. Fabiënne ligt duidelijk voor op de rest.

Lucas Wijfje, bijna 16 jaar, komt uit Alphen aan de Rijn en zijn truc om een goede wedstrijd te vissen is dat hij de vissen veel bijvoert, zo nu en dan moet je ook even je dobber bewegen en deze natuurlijk goed in de gaten houden, vertelt hij geconcentreerd. Helaas gaat het bij Lucas niet zo goed op deze warme zondag.

De dames die zich rond 10.30 uur verzamelen komen net als de jeugd uit alle windstreken. Fatma en Jolanda zijn een vistuigje aan het maken onder toeziend oog van Kaylee Goedhart uit Assendelft. De 24-jarige Kaylee begeleidt de clinics en heeft al een aantal keer deelgenomen aan de wereldkampioenschappen vissen. Fatma en Jolanda zijn tijdens een vakantie in Zweden enthousiast geraakt over de vissport. Fatma had namelijk een hengel meegenomen maar die brak doormidden toen iemand erop ging zitten. De dames togen naar een Zweedse viswinkel en kwamen in een waar visparadijs terecht. "Als je al niet gek bent van vissen dan wordt je het wel in zo'n winkel", vertelt Jolanda enthousiast. Ze kochten een uitrusting, gooiden hun hengel te water en de rivier verzwolg hun uitrusting. "Hier hebben we geen verstand van, dus hier moeten we iets mee", bedachten de dames.

De vrouwelijke vliegvis club (DWFF) is ook aanwezig op de visdag. Eén van de dames vertelt dat alle leden hun eigen specialiteit hebben. Eén van de dames vist vooral in de tropen, een ander juist in Scandinavië. De aangesloten deelnemers komen maandelijks bij elkaar om in een waterpak te vissen. Soms gaan ze in een belly boat nog verder het water op. Dit is een soort tractorband met een stoeltje erin. Als het vriest en er ligt ijs dan kan er niet gevist worden. De dames laten zich hierdoor niet uit het veld slaan, ze gaan dan bijvoorbeeld vliegen binden. De vrolijkgekleurde vliegen zijn nepinsecten die ze aan hun hengel binden om de vissen te lokken.

Na de clinics startten de koppelwedstrijden voor de dames. Onder het motto: "Meedoen is belangrijker dan winnen", werden einde van de middag de winnaars door de organisatie geloot. Vijf koppels mochten een prijs uitzoeken van de prijzentafel. De loting werd gedaan door Samantha Steenwijk, bekend van The Voice of Holland. Dat Samantha de loting deed is niet zo gek, zij is zelf namelijk ook wedstrijdvisser.

Programmering OSU Radio

Programma's

Maandag
00.00 – 02.00 OSU Love Songs.
02.00 – 07.00 OSU door de Nacht.
07.00 – 09.00 Bart van der Molen – In de Ochtendshow.
09.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12.00 OSU Carrousel – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich.
13.00 – 15.00 John van der Geld – In Het Wilde Weg
15.00 – 19.00 OSU Carrousel – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
19.00 – 20.00 Bart van de Heuvel – Barts Guitar Place.
20.00 – 22.00 Carry Munter – Carry's Music Machine.
22.00 – 24.00 Rythmo del Mundo – Salsa Radio.

Dinsdag
00.00 – 07.00 OSU door de Nacht.
07.00 – 09.00 Bart van der Molen – In de Ochtendshow.
09.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12.00 OSU Carroussel – Nonstop met Lokale en Regionale Informatie.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich.
13.00 – 14.00 Oranje Top 30 (HH)
14.00 – 15.00 OSU Carrousell – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
15.00 – 17.00 Jools & Hannah – De Koning en Sutherland Show (Jeugd).
17.00 – 18.00 OSU Infomagazine
18.00 – 20.00 Camille Jansen – Hits from the Heartland.
20.00 – 22.00 Crackhelder & Joe Davinci – Dubbel & Dwars
22.00 – 24.00 OSU Carrousel – Nonstop.

Woensdag
00.00 – 07.00 OSU door de Nacht.
07.00 – 09.00 Bart van der Molen – In de Ochtendshow.
09.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12:00 OSU Carroussel – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich
13.00 – 16.00 Tom Jacobs – Drie Decenia Hits.
16.00 – 18.00 OSU Carrousel met Lokale en Regionale informatie.
18.00 – 20.00 Lisette & Paula – Dier en Welzijn.
20.00 – 22.00 Paul van den Berg – Carte Blanche.
22.00 – 24.00 OSU Carrousel – Nonstop.

Donderdag
00.00 – 07.00 OSU door de Nacht.
07.00 – 09.00 Bart van der Molen – In de Ochtendshow.
09.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12.00 OSU Carroussel met Lokale en Regionale Informatie.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich
13.00 – 15.00 Radio Kornak – Schoolradio
15.00 – 16.00 OSU Carroussel met Lokale en Regionale Informatie.
16.00 – 18.00 Bart van der Heuvel – Muzikale Tijdmachine.
18.00 – 20.00 Lisette Prager – Lisette Pakt Uit.
20.00 – 22.00 Hugo Smit – Soultrain.
22.00 – 24.00 Rob Offerhaus – Muziek voor het slapen gaan.

Vrijdag
00.00 – 07.00 OSU door de Nacht.
07.00 – 09.00 Bart van der Molen – In de Ochtendshow.
09.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12.00 OSU Carrousel met Lokale en Regionale informatie.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich.
13.00 – 15.00 Leo van Zwol – Hollandse Toppers.
15.00 – 17.00 Johnny van der Geld – The Other Side of Elvis.
17.00 – 20.00 OSU Carrousel met Lokale en Regionale informatie.
20.00 – 22.00 Joop Schouten – Thank God it's Friday.
22.00 – 24.00 Mike Lambooij – Vinylized & More.

Zaterdag
00.00 – 03.00 DJ Keanu – The Sound of Ibiza.
03.00 – 08.00 OSU door de Nacht
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 11.00 OSU Carrousel met Lokale en Regionale informatie.
11.00 – 12.00 Oranje Top-30.
12.00 – 14.00 Louis Carpaij – Prettig Weekend.
14.00 – 18.00 OSU Carrousel met Lokale en Regionale informatie.
18.00 – 20.00 Lisette Prager – Gezondheid & Lifestyle.
20.00 – 22.00 Richard Schmitt – Back to the Dancefloor.
22.00 – 24.00 Tom Jacobs – Club 106
00.00 – 03.00 Jan van Dale – Sessions Mix.

Zondag
03.00 – 08.00 OSU Nonstop.
08.00 – 09.00 Songs of Praise.
09.00 – 10.15 Live kerkdienst vanuit de Katholieke kerk.
10.15 – 12.00 OSU Nonstop.
12.00 – 14.00 Louis Carpaij – Prettig Weekend
14.00 – 15.00 OSU Cabaret.
15.00 – 17.00 Rob Offerhaus – OSU Sport op Zondag
17.00 – 18.00 Bart van der Heuvel – Rock & Roll Jukebox.
18.00 – 20.00 Intermezzo – OSU Klassiek
20.00 – 22.00 OSUJazz – Blues and Big Bands.
22.00 – 24.00 OSU Carrousel – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.

De programma's zijn informatief, sportief, muzikaal en gezellig maar vooral voor en door Uitgeesters waarbij Uitgeester-gezelligheid en Lokale informatie voorop staat.

Lijkt het je leuk om ook een radio-programma te maken? Te presenteren, de techniek bij een programma verzorgen, de redactie helpen of heb je een programma idee en wil je graag meewerken? Van Jong tot Oud, iedereen is van harte welkom. Meer informatie? Stuur een mailtje naar info@osuradio.nl of kom langs in de studio. De koffie staat altijd klaar.

U vindt de OSU in de ether 106FM, Ziggo 104.5FM en Ziggo kanaal 918 en via internet.

Lezing over Dakota DC3 bij Fort Veldhuis

REGIO - Op zondag 10 juni is het luchtoorlogmuseum Fort Veldhuis, gelegen aan de Genieweg in Heemskerk, weer geopend voor het publiek.

Ook is er op deze dag een lezing door Hans Walrecht over de Dakota DC3, het wereldberoemde vrachtvliegtuig dat tijdens en na de Tweede Wereldoorlog haar sporen in de lucht heeft verdiend. De lezing begint om 14.00 uur. De Stichting Aircraft Recovery Group doet al meer dan 30 jaar onderzoek naar de luchtoorlog boven Nederland. De resultaten van deze onderzoeken zijn samengebracht in het luchtoorlogmuseum Fort Veldhuis te Heemskerk.

Fort Veldhuis is onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Het fort is een van de oudste en grootste forten van deze stelling. Het fort is gelegen aan de Genieweg 1, 1967 PS Heemskerk. De ligging van het fort is op de grens van Heemskerk en Zaanstad. Toegang: volwassenen € 3,50, kinderen van 8 tot 12 jaar € 2,50, kinderen jonger dan 8 jaar gratis en houders van een veteranenpas gratis. Meer informatie op de site arg1940-1945.nl.

Door de Lens van Bus

Foto: Ger Bus

Jeu de boules (het heet eigenlijk pétanque) is een echte buitensport, alhoewel er 's winters in de regio ook binnen gespeeld kan worden. In Uitgeest kan er gespeeld worden aan de Castricummerweg 12. Pétanque wordt praktisch het hele jaar door gespeeld. Jeu de boules is een sport die tot op hoge leeftijd kan worden beoefend. Mannen en vrouwen kunnen samen één team vormen. Je kunt kennismaken en meespelen. Speeltijden zijn: dinsdag- en zaterdagmiddag vanaf 14.00 uur, woensdagavond vanaf 19.00 uur en zondagmiddag vanaf 14.00 uur. Ger Bus.

Kerkdiensten protestantse gemeente Uitgeest-Akersloot

Zondag 10-06 10.00 uur: Uitgeest, Castricummerweg, Ds. E.Plaisier

Vieringen Onze Lieve Vrouwe Geboorte

Woensdag 6 juni 19.00 uur: H. Eucharistieviering in de kapel.
Vrijdag 8 juni 19.00 uur: Woord en Communieviering in Geesterheem.
Zondag 10 juni 09.00 uur: H. Eucharistieviering m.m.v. de Cantorij.