De Uitgeester

20 april 2016

De Uitgeester 20 april 2016


Startsein restauratie Fort Krommeniedijk Gedeputeerde Geldhof: 'Mooie balans tussen zorg, natuur en cultuur'

Wethouder Antoine Tromp (links) van de gemeente Uitgeest overhandigt de omgevingsvergunning aan directeur Onno Meerstadt van Stadsherstel. Foto: Ted Jansen

UITGEEST - Gedeputeerde Joke Geldhof gaf afgelopen vrijdag samen met de samenwerkende partijen, betrokkenen en omwonenden het officiële startsein voor de restauratie en herbestemming van Fort Krommeniedijk. Geldhof: "Dit fort heeft een speciale plek in mijn hart, ook binnen de Stelling van Amsterdam. Het krijgt een bijzondere en waardevolle herbestemming, met een mooie balans tussen zorg, natuur, landschap, economische benutting en cultuur."

Fort bij Krommeniedijk UNESCO werelderfgoed wordt binnenkort gerestaureerd door Stadsherstel Amsterdam en daarmee herbestemd. Er komt een woontrainingscentrum van De Heeren van Zorg voor jongvolwassenen met Autisme Spectrum Stoornis en een belevingscentrum Natuur & Landschap in de Stelling van Amsterdam. Wethouder Antoine Tromp van de gemeente Uitgeest overhandigde de omgevingsvergunning.

Restauratie
Het fort ligt in een schitterende landschappelijke omgeving. Maar schijn bedriegt. Het fort verkeert in slechte staat en moet nodig gerestaureerd. Het fort stond grotendeels leeg. Vrijwilligers van Landschap Noord-Holland hielden er vele tientallen rondleidingen. Door de slechte staat van het dak kon regenwater binnendringen. Stadsherstel Amsterdam, projectleider Paul Morel: "Met de restauratie lossen we dit probleem op. We passen duurzame technieken toe, zoals zonnecollectoren, hergebruik van regenwater en gebruik van aardwarmte. De restauratie vindt plaats met respect voor het monument, streekidentiteit en het omliggende landschap."

Belevingscentrum
Landschap Noord-Holland creëert een belevingscentrum ofwel bezoekerscentrum over natuur en landschap in het fort en daarmee in de Stelling van Amsterdam. Voor de inrichting en de promotie van het bezoekerscentrum werkt Landschap Noord-Holland nauw samen met het Amsterdam Museum en de provincie Noord-Holland. Gedeputeerde Joke Geldhof: "Ik kijk enorm uit naar het eind van dit jaar wanneer het tweede bezoekerscentrum van de Stelling in gebruik wordt genomen." De weilanden rondom het fort zijn een echte trekpleister, niet alleen voor weidevogels maar ook voor vogelliefhebbers. Gebiedsmanager Forten en Landgoederen Els Zwartendijk van Landschap Noord-Holland maakte duidelijk dat het bezoekerscentrum in het fort straks openbaar toegankelijk en voor iedereen te bezoeken is. Vanuit dit deel van het fort kan de vrijwilligersgroep van Landschap Noord-Holland ook educatieve activiteiten aanbieden.

Wonen
De jongvolwassenen met autisme gaan wonen en werken in het fort. Telly Noutsis van De Heeren van Zorg: "Het fort is voor ons een unieke locatie waar wij begeleiding, behandeling en werk-dagbesteding kunnen bieden onder één dak. Er zijn veel mensen met autisme die niet in staat zijn om direct midden in de maatschappij te wonen. Voor hen is het fort zeer geschikt om te verblijven. Dankzij onder andere de nieuwe theeschenkerij op het fort kunnen wij de maatschappij juist naar binnen halen. De verwachting is dat mei 2017 de bewoners intrek in het fort nemen."
De belangrijkste financiers voor de restauratie zijn de Provincie Noord-Holland en Stadsherstel Amsterdam. De inrichting van het bezoekerscentrum wordt gefinancierd vanuit de provincie samen met de Visie Erfgoed en Ruimte (VER). De restauratie is te volgen via http://fortbijkrommeniedijk.tumblr.com, op Facebook en Twitter. Op www.landschapnoordholland.nl/fortbijkrommeniedijk is meer achtergrondinformatie te vinden over dit project.

Opening nieuwe zwemseizoen op Koningsdag

UITGEEST - Zwembad De Zien opent woensdag 27 april weer de poorten voor het nieuwe zwemseizoen. Traditiegetrouw is de toegang op deze dag gratis. Natuurlijk kan men de eerste baantjes van het seizoen trekken. maar er is op deze openingsdag nog veel meer te beleven! Een gezellige middag vol sport en spel, met medewerking van volleybalvereniging Voluit, LieftingFit en de korfballers van KV Stormvogels. Men kan meedoen aan bumpervoetbal, springen op het springkussen of het bad in voor het uitdagende Stand Up Paddle. Op de ligweide zijn diverse spelletjes te doen. De dag wordt afgesloten met een spannende badeendjesrace. Het zwembad is geopend van 14.00 tot 16.00 uur.

Basisschool Kornak op het Madurodam Debattoernooi in Rotterdam: Geen prijs, wél een mooie ervaring!

De twee trotse debatteams van basisschool Kornak.

Met medewerking van Finette Vermeulen en Renske van der Pas

UITGEEST - Twee teams uit groep acht van Basisschool Kornak namen afgelopen zaterdag - voor het eerst - deel aan het Madurodam Debattoernooi in Rotterdam. In totaal deden 28 teams mee van verschillende scholen uit heel Nederland. De debatteams van Kornak eindigden na drie spannende debatrondes op de zestiende en twnitgste plek. Finette Vermeulen en Renske van der Pas vertellen over deze bijzondere ervaring.

"Voor de opening werd er verzameld in de aula. Daar werd ook de stelling voor de eerste debatronde bekendgemaakt en of men voor- of tegen was. De stelling luidde: 'In klassen waar gepest wordt, moeten alle leerlingen gelijke straffen krijgen'. Kornak team 1 was voor, Kornak team 2 was tegen deze stelling. Helaas hadden beide teams deze ronde verloren. Tijdens de lunch in de aula werd de stelling voor de tweede debatronde bekend gemaakt: 'Als je vlucht voor armoede, moet je ook in Nederland kunnen blijven.' Kornak team 1 was tegen en won deze ronde!"

Debateendjes
"Er bleek ook een verrassingsstelling in het debattoernooi, die de debaters niet van tevoren konden voorbereiden. Deze luidde: 'Leerlingen moeten computerles geven aan docenten.' Het was een erg spannend debat bij team 1, maar na uitvoerig overleg door de jury verloor dit team toch. Team 2 had gelukkig wél gewonnen. Helaas stond geen van de beide Kornak-teams de finale. Er waren ook andere prijzen te verdienen zoals: Beste Nieuwkomer en er was een quiz waarbij een snoeppot vol debateendjes te winnen viel. Ook deze prijzen gingen helaas aan Kornaks neus voorbij."

Trots
"Ondanks dat we niets wonnen, heeft iedereen er toch een hele mooie ervaring en een certificaat aan overgehouden. Daar zijn we ontzettend trots op! We vonden het erg leuk en leerzaam. We raden andere basisscholen zeker aan om hieraan mee te doen. Daarnaast willen wij graag juf Barbro van Kuik bedanken voor haar inzet en goede begeleiding tijdens het toernooi. Ook de supporters bedanken wij voor hun aanwezigheid en denktanks voor het mee helpen voorbereiden op school!"

Oefenen
Door mee te doen aan het Madurodam Basisschool Debattoernooi oefenen de leerlingen al op jonge leeftijd mondelinge taalvaardigheid en kritische denkvaardigheid. Voorzitter van de Stichting Nederlands Debat Instituut Roderik van Grieken stelt: ''Leerlingen uit groep zeven en acht zijn vaak heel betrokken bij de wereld om hen heen. Door met elkaar over actuele onderwerpen in debat te gaan, vergroten ze hun blik op de wereld en maatschappij en verrijken ze hun woordenschat. Daar hebben ze hun hele leven plezier van''.

Geprikkeld
Hoe jong de debaters ook zijn, ze gaan uitdagende en actuele onderwerpen niet uit de weg. Van Grieken: ''De stellingen sluiten aan bij interesses en belevingswereld van deze leeftijdsgroep en tegelijkertijd ook bij de actualiteit. Daarbij worden de leerlingen geprikkeld om hun argumenten actief en creatief te brengen.'' De leerlingen bereiden debatstellingen vooraf voor, maar weten pas kort van tevoren of zij voor- of tegenstanders moeten zijn.

Het toernooi wordt al tien jaar georganiseerd door het Nederlands Debat Instituut met steun van Stichting Madurodam Steunfonds, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ministerie van Veiligheid & Justitie, Gemeente Rotterdam en gastlocatie Wolfert van Borselen Tweetalig.

Team 1:
Aanvoerder: Finette Vermeulen, teamleden: Iris Renkema, Britt Burgering, Bas Schoel, Norah Renken, Sophie Ploeger en Kornak-jurylid: Kristian Jongewaard.

Team 2:
Aanvoerder: Quinte Huisman, teamleden: Renske van der Pas, Linde Huisman, Kyrian van der Vlugt, Joris Wals, Eline Thijmensen en Kornak-jurylid: Thom Schoorl.

Reghthuysplein

Afgelopen week ontving ik namens de Gemeente Uitgeest een schrijven waarin aangekondigd wordt dat Koningsdag een andere opzet kent dan voorgaande jaren. De grootste verandering betreft hier de locatie die de gemeente hiervoor in gedachten heeft. De altijd gezellige locatie Reghthuysplein wordt in de nieuwe situatie buitenspel gezet. Er wordt gesproken over de traditionele vrijmarkt. Ten eerste bevreemdt het mij dat een traditie, namelijk vrijmarkt op het Reghthuysplein, wordt doorbroken of zo u wilt beëindigd. Ten tweede is de essentie van het woord 'vrijmarkt' dat deze zich ontvouwt op een te ontstane locatie die door de verkopers wordt gekozen. Eerdere jaren is bijzonder weinig bemoeienis van gemeentewege geweest omtrent deze activiteit. Waarom dit jaar ineens wel en waarom moet er een doorgaande weg, namelijk de Middelweg voor afgezet worden? De onderliggende gedachten aan deze wijzigingen worden niet genoemd. Naar mijn mening is het dan ook wenselijk dat een ieder die de behoefte voelt om op het Reghthuysplein en in de omliggende straten in het Oude Dorp een kraampje in te richten, of een bij Koningsdag passende activiteit ten uitvoer te brengen, zich vooral niet moet laten tegenhouden door de voornemens van Gemeente Uitgeest. Het spreekt vanzelf dat bewoners van andere straten, waaronder de Middelweg, ook zeker niet moeten schromen om in hun eigen omgeving iets dergelijks te doen. Laat Koningsdag een dag zijn voor iedereen, op de plek waar men dat wil. Gemeente Uitgeest, neem voor deze feestvreugd niet alle regie in handen.

Leo Brombacher

Ingezonden brieven

Heeft u een mening over een actuele gebeurtenis? De Uitgeester ontvangt graag uw ingezonden brief hierover. U kunt uw bijdrage sturen naar redactie@uitgeester.nl. Voor ingezonden brieven geldt een maximum van 250 woorden. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven en artikelen te redigeren, in te korten of in zijn geheel te weigeren. Anonieme bijdragen worden alleen bij hoge uitzondering geplaatst.

Kerk in Beweging: Samen in geloof op weg

UITGEEST - Pastoor Niesten is zaterdagavond 23 april te gast bij Kerk in Beweging. Hij gaat voor in een eucharistieviering vol muziek en mooie teksten. Het thema is Samen in geloof op weg. Het koor Sound of Life geeft muzikale ondersteuning, na afloop is er koffie en thee. De viering begint om 19.00 uur in de parochiekerk aan de Langebuurt.

Kerkdiensten

Onze Lieve Vrouwe Geboorte

Woensdag 20 april: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kapel.
Vrijdag 22 april: 19.00 uur Woord en Communieviering in Geesterheem.
Zaterdag 23 april: 19.00 uur Kerk in Beweging m.m.v. Sound of Life.
Zondag 24 april: 9.00 uur H. Eucharistieviering m.m.v. Laus Deo.


Protestantse Gemeente Uitgeest/Akersloot

24 april, 10.00 uur: Uitgeest, Castricummerweg, pastor B. van Schie m.m.v. Cantorij.

Winkelier aan het Woord: Marjon Brugman van De Kapsters M/V over haarverzorging

Het team van De Kapsters M/V.

Voor een relatief klein dorp heeft Uitgeest een groot aanbod aan winkels. Van bloemen tot natuurproducten, van kleding tot boeken; je kunt in het dorp voor (bijna) alles terecht. Al die bekende en minder bekende winkels staan centraal in de rubriek Winkelier aan het Woord. Ondernemers vertellen over hun winkel, hun assortiment, speciale acties of geven tips. Vandaag: Marjon Brugman van De Kapsters M/V.

"Al ruim achttien jaar is De Kapsters M/V een begrip in Uitgeest. De kracht van onze salon is kennis van zaken. We werken met professionele producten (Alfaparf/Paul Mitchell) waar we in geloven. Hoge kwaliteit en betaalbaar. Ze moeten doen wat ze beloven. Haar is heel belangrijk voor ons welzijn; we voelen ons niet lekker als het niet goed zit.
Haar groeit gemiddeld één centimeter per maand en elke dag verliezen we ongeveer zestig haren. Haar is dood, behalve dat wat in de hoofdhuid zit. Het haarzakje neemt de goede bestanddelen op, dus met de juiste producten gaat haar er weer sterker en glanzend uitzien. Onze producten zijn vrij van sulfaten en parabenen. Deze bestanddelen zorgen vaak voor irritatie aan de hoofdhuid. Sulfaten drogen je haar en hoofdhuid uit en ontdoen haar van de benodigde vetten en vocht. Ze worden aan producten toegevoegd om het meer te laten schuimen. Parabenen (conserveringsmiddelen) houden het product langer goed, maar uit onderzoek blijkt dat ze een rol spelen bij het ontstaan van borstkanker. Mooi lang haar behouden vereist een goede verzorging. De uiterste punten zijn jaren oud en blootgesteld aan zon, wind, ondeugdelijke kleuringen of andere chemische behandelingen. Voedende niet vette oliën zijn daar heel geschikt voor. Veel dames hebben last van dunner wordend haar. Wij hebben een verzorgingslijn waarin vrouwelijke hormonen zijn verwerkt, die de haaruitval verminderen en het nieuwe haar sterker laten terugkomen. Dit product wordt ook aangeraden bij behandeling met chemotherapie. Omdat haar één centimeter per maand groeit, moet een kort kapsel om de vier á vijf weken geknipt worden. Ook bij kleuringen heb je na een maand een centimeter uitgroei. Een knip/kleurabonnement is de uitkomst om er altijd goed uit te blijven zien. Uw haar verdient dus onze allerbeste zorg!"

AVBU gaat weer de boer op

(Ingezonden mededeling)

Voor het eerst sinds tien jaar gaat de AVBU (Algemene Verenging van Bewoners/eigenaren Uitgeest) weer op grootschalige wijze leden werven. De afgelopen jaren zijn veel woningen in Uitgeest verkocht en door deze migratie alsook door de voortschrijdende vergrijzing is het ledenbestand niet meer up-to-date. Op het moment zijn er bijna geen huizen meer in Uitgeest te koop en is sprake van een redelijk stabiele opbouw van de woonsituatie. Een uitgelezen moment om alle Uitgeesters via een bijsluiter van De Uitgeester, het enige blad dat zich specifiek op Uitgeest richt, te benaderen om samen aan de toekomst van Uitgeest te bouwen.
Uitgeest ligt ingeklemd tussen de A9, wordt doorsneden door de N203 en de Geesterweg/Tolweg en is omringd door een onaantastbaar buitengebied, waardoor men voorzichtig moet omgaan met de schaarse mogelijkheden die er nog zijn. De participatiemaatschappij vereist een verenigd optreden tegen de druk die van buitenaf op Uitgeest wordt uitgeoefend. De bestuurlijke concentratie binnen de BUCH-gemeenten en het feit dat de vertegenwoordiging in de Omgevingsraad van Schiphol is gebaseerd op het aantal betalende leden, vragen om een sterke en duurzame organisatie van belanghebbende inwoners. De AVBU vervult reeds sinds 1980 die rol.

Aangepaste dienstregeling door renovatie Velsertunnel

VELSEN/UITGEEST - Rijkswaterstaat is begonnen met de renovatie van de Velstertunnel. De werkzaamheden duren naar verwachting tot medio januari 2017. Connexxion zorgt voor een aangepaste dienstregeling om de hinder voor reizigers zoveel mogelijk te beperken. Ook op enkele andere buslijnen in de regio is sprake van een gewijzigde dienstregeling. Sinds 16 april rijdt lijn 73 (Haarlem-Uitgeest v.v.) twee keer per uur vanaf de halte Velserbroek Centrum door naar station Santpoort-Noord. De overige twee ritten eindigen bij de halte Velserbroek Centrum. Op station Santpoort-Noord is een goede aansluiting op de trein naar Beverwijk met een overstaptijd van circa zes minuten. Op station Beverwijk sluit de trein weer aan op de busdiensten in Beverwijk en omgeving. Vanaf station Beverwijk rijdt lijn 73 volgens de vertrouwde dienstregeling naar Uitgeest, alleen het nummer van de lijn verandert in 573. Voor busreizigers op het traject Velserbroek – Beverwijk betekent dit een extra reistijd van acht minuten. Dit is inclusief de overstaptijd op de trein in Santpoort-Noord. De halte Velsen-Noord, Velsertraverse vervalt gedurende de afsluiting van de Velsertunnel. Reizigers wordt geadviseerd als alternatief gebruik te maken van de nieuwe buslijn 77 of van de bushalte bij het station in Beverwijk.

De Uitgeester is op zoek naar ervaringsverhalen van reizigers. Reisde u altijd via de Velstertunnel? Hoe reist u nu deze dicht is? Of reist u misschien helemaal niet meer en werkt u de komende maanden vanuit huis? Wat zijn uw ervaringen met de aangepaste dienstregelingen van Connexxion en de NS? Kortom, wij zijn benieuwd naar uw verhaal. U kunt u bijdrage sturen naar redactie@uitgeester.nl.

Vier gewonden bij aanrijding A9

File op de A9 vrijdag door een aanrijding. Foto: 112-Uitgeest.nl

UITGEEST - Vier mensen raakten gewond bij een ongeval op de A9 vrijdagmiddag rond half twee. Vijf ambulances, brandweer Uitgeest en brandweer Wormerveer en diverse politie-eenheden werden gealarmeerd. Ter plaatse bleken zes voertuigen met elkaar in botsing te zijn gekomen. Een bestuurster zat bekneld in haar auto en moest deels door de brandweer uit haar auto bevrijd worden. Vier betrokkenen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. In de richting van Haarlem waren twee rijstroken afgesloten wat voor file zorgde. Ook in de richting van Alkmaar werd een rijstrook afgesloten. Dit zorgde voor een (kijkers)file. De betrokken voertuigen zijn door een bergingsbedrijf afgevoerd. Rond kwart voor drie was de A9 weer vrij. Tijdens het ongeval werd er éénmaal een rood kruis genegeerd door een bestuurder. Deze heeft een bekeuring ontvangen van de politie.

Tieners mishandelen conductrice

UITGEEST - Twee 17-jarige jongens uit Uitgeest zijn dinsdagavond door de politie aangehouden op verdenking van de mishandeling van een 50-jarige conductrice. Omstreeks 20.40 uur kreeg de politie melding dat een conductrice in de trein de twee jongens naar hun kaartje had gevraagd. Toen een van hen geen kaartje bleek te hebben, maar het kaartje van de ander liet zien, wilde het slachtoffer een bekeuring uitschrijven. Er ontstond een woordenwisseling die uit de hand liep. Beide jongens sloegen en schopten de conductrice. Door ingrijpen van andere passagiers werden de verdachten overmeesterd. De gewaarschuwde politie hield de verdachten aan. Zij werden voor verhoor overgebracht naar het politiebureau.

5 / 12

Met deze studietips wordt slagen een makkie!

Voor de laatstejaars scholieren breekt volgende maand misschien wel de spannendste periode in hun leven aan: de eindexamens voor vmbo, mavo, havo en vwo. Speciaal voor hen vroeg De Uitgeester Judith Kat van KatWijs naar tips om nóg beter te kunnen sturen. Doe er je voordeel mee!

1. Maak een planning
Een heleboel scholieren ervaren dat een planning niet werkt, ze zeggen dat ze zich er toch nooit aan houden... Maar:
a. Het feit dat alle te bestuderen stof toch ingepland is, zorgt wel voor overzicht!
b. Plan ook niet alleen maar studie-activiteiten in, plan alles in: bijbaantjes, sport en ontspanning!
c. Deel je studietijd in in kleine eenheden, plan bijvoorbeeld steeds stukjes van 40 minuten, en neem dan even pauze en bedenk van te voren wat je in die pauze gaat doen, bijvoorbeeld de hond uitlaten of je social media checken op je telefoon. Bedenk ook van te voren wat je in elke 40 minuten gaat bestuderen.
d. Als het je niet lukt om 40 minuten achter elkaar te studeren, plan dan kortere tijdseenheden in, of langere tijdseenheden als je je langer kunt concentreren.. maar neem in ieder geval elk uur even pauze, als je te lang achter elkaar doorgaat, word je te moe!

2. Studeer slim!
Al die tekst, al die bladzijden… hoe krijg je alle stof in je hoofd?
a. Begin bij leerdoelen, eindtermen, studiewijzers: in dergelijke stukken staat meestal op hoofdlijnen beschreven wat je allemaal moet kennen en kunnen. Gebruik die doelen en eindtermen als een soort kapstok waaraan je de stof uit de hoofdstukken die je leest, kunt hangen.
b. Samenvattingen kun je op vele manieren maken. Veel scholieren schrijven te veel op. De samenvatting wordt dan lang en onoverzichtelijk. Tip 1: Heel veel mensen zijn visueel ingesteld, dus: probeer de kern van de tekst om te zetten in een plaatje. Dat kun je doen door een mindmap te maken. Op internet kun je vinden hoe je dat kunt doen, bijvoorbeeld op www.leren.nl Tip 2: gebruik de opbouw van de tekst: elke studietekst is verdeeld in hoofdstukken en paragrafen en kopjes. Ga bij elk kopje en bij elke paragraaf na wat het meest belangrijke is van dat stukje en bedenk hoe dat stuk samenhangt met de totale tekst.
c. Als je bepaalde stof moeilijk vindt, vertel dan aan bijvoorbeeld je vader, moeder, opa, oma, buurvrouw wat je aan het leren bent. Doe dat zo precies mogelijk. Je merkt dan vanzelf waar je vastloopt, en dan weet je wat je nog beter kunt bestuderen. Als er even niemand is aan wie je iets kunt vertellen, doe dan alsof… dat helpt ook!
d. Maak 'flitskaarten' van dingen die je moeilijk vindt: op de voorkant zet je bijvoorbeeld het begrip, op de achterkant de uitleg. ' Flits' deze kaarten zo vaak mogelijk.

3. Leef gezond
Het klinkt misschien raar, maar een gezonde levensstijl is heel belangrijk bij succesvol studeren!
a. Slaap voldoende: het is heel verleidelijk om voor het examen een nachtje door te gaan, dit werkt helaas juist contra! Je kunt alleen maar stof opnemen en reproduceren als je brein uitgerust is. En misschien is het wel leuk om te weten dat juist tijdens je slaap nieuwe verbindingen tussen hersencellen gelegd worden, van slapen word je dus slim!!
b. Beweeg voldoende! Beweging heeft een positieve invloed op je concentratie. Door te sporten en te bewegen kun je je beter ontspannen, je maakt endorfine aan. Hierdoor maak je je hoofd leeg en dat geeft weer ruimte voor…. alles wat je voor je examens moet onthouden!
c. Eet gezond: ook daardoor kun je je beter concentreren. Vermijd in ieder geval veel suiker. Dat zit vooral in frisdrank, snoep en koek. Door teveel suiker te eten, krijg je pieken en dalen in je bloedsuikerspiegel, en daardoor kun je je erg moe voelen, waardoor het je niet lukt te studeren. Neem gezonde tussendoortjes als fruit, komkommer, tomaatjes, melk en yoghurt. Eet niet te vet, vetten verteren traag en daardoor voel je je moe. Eet graanproducten zoals volkorenbrood, havermout en muesli.

4. Social Media?
Natuurlijk hoef je je niet af te sluiten van de wereld! Gebruik social media slim! Zet alles uit, of leg je telefoon weg wanneer je actief aan het leren bent. De berichten die binnnekomen halen je steeds uit je concentratie! En nee… we kunnen NIET multitasken. In de geplande pauzes kun je weer even je social media checken.

5. Beloon jezelf!
Wees lief voor jezelf. Doe elke dag waarop je hard gestudeerd hebt, ook iets wat je heel leuk vindt! Bedenk aan het begin van de dag, wat dat is. Dat helpt je misschien door een ' dipje' heen.

KatWijs en De Uitgeester wensen je heel veel succes! En heb je nog een tip die je graag wilt delen? Mail die naar: info@katwijs.nl of deel 'm op onze Facebookpagina.

Acdapha Apotheek Uitgeest

Acdapha Apotheek Uitgeest is inmiddels ruim 2,5 jaar gevestigd in Medisch Centrum Molenstraat en inmiddels een begrip in Uitgeest. Dit uit zich o.a. in een hoge score op de ZorgkaartNederland (gemiddeld een 9). Sinds 1 januari 2016 ben ik, Patricia de Jong, als beherend apotheker in Apotheek Uitgeest verantwoordelijk voor de farmaceutische zorg. Na jarenlange ervaring, zowel in de ziekenhuisapotheek, als in de openbare apotheek, ben ik enthousiast de uitdaging in Apotheek Uitgeest aangegaan.

Samen met het team zet ik mij in voor:
* Cliëntgerichtheid;
* Zorg voor de individuele patiënt/cliënt;
* Persoonlijk medicijnconsult;
* Korte lijnen met de huisartsen in Uitgeest en Akersloot;
* Aanvullende thema's zoals gratis bloeddrukmeting, incontinentieadvies, diabetesconsult of een huidanalyse;
* 24-uurs-afhaalkluis;
* Herhaalreceptenservice;
* Zelfzorgartikelen met deskundig advies;
* Bezorging van medicatie aan huis;
* Uitgebreide informatie en bestelservice op onze website beschikbaar;
* Aansluiting op de dienstapotheek.

Voor een betere dienstverlening sta ik, samen met het team, open voor klachten en/of complimenten. Deze kunt u zowel telefonisch, schriftelijk als per mail (website: www.apotheekuitgeest.nl 'klantenservice') aan ons kenbaar maken. De uitdeelposten in Uitgeest (de Kleis) en Akersloot blijven bestaan, evenals ons spaarkaartensysteem.

Uit het voorgaande mag blijken dat de cliëntgerichtheid van de Acdapha Groep mij buitengewoon aanspreekt en ik vertrouw er dan ook op dat ik uw vertrouwen in Apotheek Uitgeest niet zal teleurstellen.

Voor een persoonlijk consult kunt u met mij een afspraak maken, waarbij ik samen met u uw medicatie bespreek en mogelijke wijzigingen aan uw (huis)arts voorstel. Hierbij let ik niet alleen op uw vragen/opmerkingen, maar ook op de huidige (behandelings)standaarden. Uiteraard kunt u ook medicatiegerelateerde problemen ter sprake brengen.

Ik vertrouw erop dat u mij in geval van vragen/onduidelijkheden weet te vinden.

Zomeryoga

HEEMSKERK - Wie wil kennismaken met yoga kan zich aanmelden voor de cursus zomeryoga die vanaf maandag 9 mei worden gegeven in buurtcentrum De Schuilhoek. De cursus bestaat uit zeven lessen die wekelijks plaatsvinden van 19.30 tot 20.30 uur. De lessen zijn gericht op het verhogen van de vitaliteit, levenslust en het ervaren van een diepe, meditatieve ontspanning en het verhogen van het lichaamsbewustzijn. Verschillende houdingen en oefeningen brengen je in contact met spanningen in je lichaam. In combinatie met een diepe ademhaling leer je spanningen op een zachte manier loslaten. Hierdoor word je niet alleen soepeler maar krijg je ook letterlijk meer lucht. Buurtcentrum De Schuilhoek ligt aan de van Bronckhorststraat 1 in Heemskerk. Inschrijven is mogelijk via de website www.welschapwelzijn.nl. U kunt ook even langskomen in het buurtcentrum. Voor meer informatie kunt u bellen met het Cursusbureau van Welschap: 0251-207725.

Veertig jaar gastvrijheid Open dag bij 't Hoorntje

Jan en Jetty vieren zondag 24 april het 40-jarig bestaan van hun zaak.

AKERSLOOT – 't Hoorntje in Akersloot viert zondag 24 april haar veertigjarig bestaan tijdens een feestelijke open dag. Geïnteresseerden die eens willen zien en horen wat er allemaal komt kijken bij een veelzijdig horeca, rondvaart en recreatiebedrijf zijn van harte welkom tussen 13.00 en 18.00 uur.

't Hoorntje werd in 1976 opgericht door Siem en Sien Sander. De eerste bewoners van de camping, de families Dekker en Zoon, wilden graag een kantine, dat werd 't Achterom. Hier vonden de bingo- en klaverjasavonden plaats, maar ook de jeugd van Akersloot wist al snel de weg naar 't Achterom te vinden. De locatie bleef niet onopgemerkt, de allereerste reservering was de bruiloft van Diana Deijlen en Jan Berkhout. De gehele familie Sander werd in het diepe gegooid en gelukkig werd het feest een groot succes! Na tien jaar, in 1986, kwamen zoon Jan en zijn vrouw Jetty in het bedrijf.

Ontspanningsplaats
't Hoorntje anno nu is het resultaat van vele verbouwingen en bestaat inmiddels uit: Zaal 't Achterom, zaal Op Zolder, partyschip Claes Horn, salonboot De Nesch, bar 't Voorom, de jachthaven en camping met stacaravans. Jan en Jetty zorgen er samen met hun team van medewerkers voor dat de feesten en partijen, vaak in combinatie met een rondvaart op een van de schepen, geheel naar wens van de opdrachtgevers verzorgd worden. Het recreatiepark en de jachthaven, waar sinds mei 2012 de Blauwe Vlag wappert, zijn een geliefde ontspanningsplaats voor de gasten.

Smoorverliefd
Nu is het natuurlijk zo dat je een bedrijf als 't Hoorntje niet zomaar met z'n tweetjes kunt runnen. Zonder alle zeer gewaardeerde medewerkers van 't Hoorntje tekort te doen, willen Jan en Jetty onder de aandacht brengen dat Hans Dekker en Daniëlle Duin hun rechterhanden zijn. Duizendpoot Hans werkt onofficieel al meer dan vijfentwintig jaar bij 't Hoorntje en werd tijdens het werk smoorverliefd op Daniëlle, die inmiddels ook niet meer weg te denken is bij 't Hoorntje. 't Hoorntje anno 2016 is het fantastische resultaat van hard werken met hart voor de zaak!

Jan en Jetty vieren het veertigjarig bestaan van 't Hoorntje op zondag 24 april met een feestelijke open dag. Belangstellenden zijn tussen 13.00 en 18.00 uur onder het genot van een hapje en een drankje van harte welkom bij 't Hoorntje, Kerklaan 20 in Akersloot. Meer informatie over het bedrijf kunt u vinden op www.hoorntje.nl.

Fysiotherapiepraktijk SMC Uitgeest opent deuren in voormalig Opmaat

Rob Jonker en Robertino Mens (niet op de foto) heten iedereen van harte welkom in hun fysiotherapiepraktijk.

UITGEEST - Na drie maanden intensief verbouwen, kunnen de deuren van de fysiotherapiepraktijk Sport Medisch Centrum Uitgeest worden geopend. De praktijk is gevestigd aan de Zienlaan 3 naast de voetbalclub van FC Uitgeest, voorheen de Opmaat. De selectiespelers van FC Uitgeest hebben nu de mogelijkheid om op trainingsavonden in de praktijk te worden behandeld. Zij kunnen ook gebruikmaken van de trainings- en krachtapparatuur. Voor overige leden en sporters is er op maandagavond tussen 19.00 en 20.00 uur een speciaal sportspreekuur. Op afspraak is de praktijk ook toegankelijk voor mensen die een fysiotherapeutische behandeling nodig hebben met of zonder verwijzing van de huisarts of specialist. SMC is bereikbaar via telefoonnummer 0251-750655. De fysiotherapiepraktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars. De praktijk werkt samen met MassageCentrum Uitgeest en omstreken van Mieke Beerta. De officiële opening van de praktijk is op 29 april. Eigenaren Rob Jonker en Robertino Mens heten u vanaf 16.00 uur van harte welkom.

Gewichtsconsulente Uitgeest helpt u op weg naar een gezonde leefstijl

Inge Verbaan.

(Ingezonden mededeling)

Voelt u zich ook zo moe en futloos en kijkt u soms ook in de spiegel met zo'n blik van 'hoe heb ik het toch zover laten komen'? Kom dan nu in actie en doe er iets aan! Mijn naam is Inge Verbaan, gediplomeerd gewichts- en voedingscoach. Door mijn interesse in de combinatie gezondheid en voeding en wat voor invloed dit heeft op ons welzijn, heb ik besloten om van mijn hobby en kennis mijn werk te maken. Vanaf 1 mei start ik een eigen praktijk aan huis. Lekker in huiskamersfeer en laagdrempelig. Een plek waar je jezelf kan en mag zijn! In mijn praktijk begeleid ik volwassen, kinderen en groepen op hun weg naar een gezonde leefstijl! Tijdens een geheel vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek vertel ik u meer over mijn werkwijze. Hierdoor krijgt u een helder beeld over wat ik u kan bieden om tot een gezonde leefstijl te komen. U wordt volop in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen om zo eventuele onduidelijkheden weg te nemen. Als mijn persoon en werkwijze u bevalt, kunnen we een afspraak inplannen voor een intakegesprek. Meer energie, beter slapen, betere stoelgang, geen hoofdpijn meer en een gezond gewicht! Wie wil dit nu niet? Doordat ik aangesloten ben bij de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland kunt u, indien u aanvullend verzekerd bent, voor een tegemoetkoming in aanmerking komen. Belangrijke tip: doe nooit boodschappen met een lege maag en zorg dat je nergens anders mee bezig bent als je eet! Zo voorkom je dat je gedachteloos alles naar binnen werkt. Juist dat wat moeite kost, blijkt achteraf de moeite waard.

www.gewichtsconsulenteuitgeest.nl

Voor huidverzorging of Beauty Face-je naar Mooier DAN

Danny van Lieshout-Aarts.

UITGEEST - Wie er stralend uit wil zien - en zich ook zo wil voelen - , is bij schoonheidssalon Mooier DAN aan de Kooglaan 70 (eerste etage) aan het goede adres. In deze professionele salon kunnen jonge- en wat oudere dames - en uiteraard ook heren - terecht voor fijne behandelingen en deskundig advies van eigenaresse Danny van Lieshout-Aarts.

Danny van Lieshout-Aarts: "Ik werk met het merk Dr. Spiller en binnenkort komt er een natuurlijk verzorgingsproduct bij. Mensen worden zich steeds bewuster van wat ze eten, maar ook van wat ze op hun huid smeren. Voor mensen die allergisch reageren op bijvoorbeeld geurstoffen of conserveermiddelen is een natuurlijk product een uitkomst. Veel jongeren krijgen tijdens de puberteit te maken met acne, een huidaandoening die gepaard gaat met ontstekingen. Als acnespecialist reinig en kalmeer ik de huid en geef de klant advies voor thuis."
Meiden in de leeftijd van zeven tot dertien jaar kunnen bij Mooier Dan terecht voor een Beauty Face-je. Tijdens dit twee uur durende kinderfeestje gaan de dames de huid reinigen, nagels lakken en make-up aanbrengen. Speciaal voor Moederdag heeft Mooier DAN een leuk arrangement, waarbij moeder zelf de behandeling kan samenstellen. Meer weten? Kijk op www.mooierdan.nl of bel 06-12900228.

Toch langer thuis kunnen blijven wonen met Volledig Pakket Thuis

(Ingezonden mededeling)

Soms hebben mensen naast hulp in de huishouding, hulp bij kousen aantrekken of hulp bij het innemen van medicijnen éxtra ondersteuning nodig om toch thuis te kunnen blijven wonen. Het is het gesprek van deze dag. Hóe kun je langer thuis blijven wonen als het echt niet meer geheel zelfstandig kan? Marjolein, coördinator bij Evean vertelt: "Sommige mensen moeten er niet aan denken om in een verzorgingshuis te wonen. Maar hebben wel hulp nodig om veilig zelfstandig te blijven. Aan die mensen bieden wij het Volledig Pakket Thuis. Dat betekent thuis wonen, maar mét de zorg die je ook in een verzorgingshuis krijgt. Men krijgt naast de reguliere thuiszorg, extra hulp en ondersteuning. Ondersteuning bij het bereiden van een maaltijd, of bij het doen van de boodschappen. Begeleiding naar een belangrijke familiegelegenheid of de specialist in het ziekenhuis is ook mogelijk."
Het Volledig Pakket Thuis valt onder de Wet Langdurige Zorg. En om deze vorm van ondersteuning thuis te krijgen heeft men een ZZP-indicatie (indicatie voor zorg met verblijf) van het CIZ nodig. "Wij helpen hier graag bij", vertelt Marjolein.
Volledig Pakket Thuis zorgt ook voor klussen in en om het huis. Daarnaast is men automatisch lid van de Ledenvereniging en krijgt men een abonnement op de Personenalarmering. "Met deze laatste roep je met één druk op de knop hulp in als er iets gebeurd is. Een valpartij bijvoorbeeld." Voor meer informatie: www.evean.nl/vpt of bel 0900 9892 (€0,10 p.m.).

Kampioenen!

FC Uitgeest F8

FC Uitgeest D1
UITGEEST - De talenten van FC Uitgeest D1 zijn kampioen geworden in de eerste klasse. In de voorgaande seizoenen heeft een groot aantal van de spelers uit dit team successen gevierd in de competitie en op nationale- en zelfs internationale toernooien. Dit blijft dit ook bij de scouts van clubs als Ajax en AZ niet onopgemerkt en halen zij supertalenten als Loek Postma en dit seizoen ook Fedde de Jong (AZ) binnen. Als de ontwikkelingen bij deze groep spelers zich doortrekt, dan spelen er over een jaar of acht alleen maar inwoners uit Uitgeest in de selectie van AZ! Wellicht verstandig om nu al na te denken welke consequenties dat voor de naam van deze mooie club zou kunnen hebben. Stelt u zich eens voor: AZ (Alkmaar Zaandam) verandert in AZU (tja, Uitgeest kan dan niet meer ontbreken!). Met andere woorden: er is dus veel voetbaltalent in deze groep aanwezig. Als er een speler voor AZ wordt geselecteerd, dient een volgend talent zich alweer aan. Dat kan natuurlijk alleen maar door een constante groei en ontwikkeling bij deze spelers en niet te vergeten de geweldige begeleiding door de trainer en elftalbegeleider. Voor dit seizoen heeft dit geresulteerd in het behalen van kampioenschap in de eerste klasse (zonder ook maar één wedstrijd te verliezen), een tweede plaats bij het prestigieuze D1-toernooi bij AFC Alkmaar (resulteert in plaatsing voor de nationale finale in mei) en de eerste plaats bij het prachtige boardingtoernooi in Akersloot (met deelnemers als Ajax, AZ en Sparta Rotterdam). Op de foto het complete team inclusief begeleiding. Prent al die gezichten goed in uw geheugen. Over een jaar of acht kunt u ze allemaal terugzien; zondagavond bij de NOS op Nederland 1 om 19.00 uur. Bord op schoot en genieten maar!

FC Uitgeest F8
UITGEEST - Na een 7-3 overwinning op DEM F11 werd FC Uitgeest F8 zaterdag 16 april kampioen in de voorjaarscompetitie van de zevende klasse. De score: negen wedstrijden gespeeld, 22 punten. Met nog één wedstrijd te gaan niet meer te achterhalen door de nummer twee Haarlem-Kennemerland F6. Staand van links naar rechts: Denise de Boer, Damien van der Helm, Finn Baas, Sterre Verduin, Simeon van Velzen. Zittend van links naar rechts: Yentl Verbaan, Dean Baaren, Rick Dekker, Hazem Harba, Tom Altenburg.

FC Uitgeest D6
FC Uitgeest D1

FC Uitgeest D6
UITGEEST - Met een straatlengte voorsprong op de rest is de D6 van FC Uitgeest afgelopen zaterdag kampioen geworden. In het najaar waren de jongens al dicht bij het kampioenschap, maar toen werden ze nipt tweede. In de reeks na de winterstop werden tot dusver alle wedstrijden gewonnen en ook zaterdag was er – na een voorzichtig begin – uiteindelijk een dik verdiende overwinning van 4-0 op Hercules uit Zaandam. Daarmee is het kampioensteam, met nog drie wedstrijden te gaan, nu al niet meer in te halen. Natuurlijk groot feest voor de jongens van de D6. Gezang, gejuich en een flinke champagnedouche in kleedkamer 13! Van links naar rechts: trainer/coach Guus Otten, Steff Leeflang, Ian Nieswaag, Daan Paap, Milan Otten, Rens de Ree, Teun Sombroek, Mika Nelis, Thorben Mul, Johnny Schoute, Jesse Kuik, Luuk Post, Jasper Postma, Stefan Sutterland en coach Nup Sombroek.

Uitgeest 2 promoveert naar derde klasse

Billy Fatels won zijn drie enkels.

UITGEEST - Ondanks een gelijkspel mag het tweede team van TTV Uitgeest het in de derde klasse gaan proberen. Team 2 speelde afgelopen week tegen Heemskerk 2. Het bleek een lastige pot te worden. René van Buren en ook Patrick Rasch hadden hun avond niet. Allebei wisten ze maar één enkel te winnen. De dubbel ging ook verloren. Gelukkig won Billy Fatels zijn drie enkels. De punten werden eerlijk verdeeld: 5-5. De promotie naar de derde klasse voor Uitgeest 2 is een feit, de nummer twee in de poule is meer dan tien punten verwijderd.

Team 1 was deze week te gast in Weesp en speelde tegen The Victory 3. Helaas werd het niet eens spannend. Er werd maar één wedstrijd in vier games beslist en de rest allemaal in drie games, heel duidelijk dus. Patrick Schuddeboom en Viktor Tchernov konden niet overtuigen. Alleen Henk Spoelstra wist Uitgeest met twee punten te vertegenwoordigen. De uitslag: 8-2 voor The Victory 3.
Team 3 speelde tegen Rijsenhout 1. Jelle van Werkhoven begon de avond goed en won zijn eerste twee enkels. Zijn laatste enkel moest hij uitvechten tegen een mooie meid en daar had Jelle wel een beetje last van. Zodoende verloor hij deze ook. Dennis Janssen kwam wat moeilijker op gang en verloor zijn eerste partij, maar won weliswaar zijn andere twee partijen, waaronder ook tegen de dame. Thom van Son heeft deze avond weer eens hard gevochten, waaronder twee wedstrijden in vijf games. Hij won er één van en de andere verloor hij tegen de meid. Ook hier werd uiteindelijk gelijkgespeeld: 5-5.
Team 4 speelde tegen HTC 17 uit Hoofddorp. Eugenie Rasch maakte het twee keer spannend, maar kon uiteindelijk net niet overtuigen. Antoine van der Spek begint steeds meer vastigheid in zijn spel te krijgen, maar kon deze avond alleen in de dubbel samen met Marijn van Kampen overtuigen. Marijn heeft twee partijen voor zich kunnen beslissen en moest helaas van zijn honderd procent winst afstand nemen. Het werd 3-7 voor Hoofddorp.

Podiumplaats voor Ruud van Kalmthout en Rita Hoogeland bij NK sjoelen

UITGEEST/BARNEVELD - Bij het NK sjoelen in Barneveld afgelopen zaterdag 16 april wisten twee leden van De Sjoelschijf een ereplaats te behalen. Ruud van Kalmthout werd tweede in de F-klasse. Rita Hoogeland eindigde als derde in de H-klasse. Nederlands kampioenen: Dick Eijlers (146,75 gem.) en Elly Mensen (142,60). Het open toernooi was voor Leo van Tiem (142,85). De competitiestand na drie wedstrijden: A. Robert Pick 24, Anneke van den Heuvel 17, Nel Henneman 15; B. Dennis Swart 29, Ruud van Kalmthout 16, Ank Versnel 13; C. Gré de Graaf 23, Rita Hoogeland 21, Frans Ponder 19; D. Trees Knebel 24, Gea Meijer 20, Irma Wijntjes 18. De weekscores (top 12): Nel Henneman 1370, Robert Pick 1357, Anneke de Groot 1314, Martin Wilson 1307, Anneke van den Heuvel 1303, Monique Brandsma 1274, Ruud van Kalmthout 1268, Ab Brandsma 1248, Gré de Graaf 1241, Margriet Duin 1234, Ank Versnel 1233, Ingeborg Bruijns 1219. Tweede ronde: switch 1,2,3,4: Martin Wilson 571, Evert Hup 570, Ingeborg Bruijns 531, Robert Pick 514, Ruud van Kalmthout 513. Sjoelvereniging De Sjoelschijf houdt de clubavond elke woensdagavond in De Jansheeren in Heemskerk, aanvang 20.00 uur.

Tinnen soldaatjes gieten bij Fort aan Den Ham

Kinderen kunnen zondag 24 april tinnen soldaatjes gieten bij Fort aan Den Ham. Foto: Fred Braaksma.

UITGEEST - Fort aan Den Ham opent zondag 24 april zijn zware stalen deuren voor publiek. Het fort is geopend tussen 11.00 en 16.00 uur. Er is een doorlopende workshop Tinnen soldaatjes gieten en beschilderen voor de jeugd en er zijn rondleidingen met gids. Kinderen kunnen ook zelf met een puzzeltocht het fort ontdekken. Het fort, gebouwd in 1903, is ingericht zoals het er vroeger uitzag. In de originele slaapruimtes, keuken, ziekenzaal, manschappenprivaten en officiersverblijven beleeft u de mobilisatie 1914-1918. Tevens zijn er exposities over de militaire geschiedenis van Nederland, waaronder 1799, de slag bij Waterloo, Tweede Wereldoorlog en de politionele acties in Indië. Er is een scoutingmuseum in de officierskantine. Fort aan den Ham ligt aan de Busch en Dam 13, Uitgeest, net over het spoor tussen Krommenie en Uitgeest langs de provinciale weg N203. Het fort is opgenomen in de Holland Route die langs tal van industrieel erfgoed in Noord-Holland loopt. Het fort en fortterrein zijn rondom geheel toegankelijk en al twintig jaar UNESCO werelderfgoed als onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Er is voldoende (gratis) parkeergelegenheid. Ook op alle woensdagen is het fort geopend. Meer info: www.fortaandenham.nl.