De Uitgeester

27 september 2017

De Uitgeester 27 september 2017


Binnenmeer in actie voor Stijn en KIKA

De 5-jarige Dex uit 1/2c gaat langs bij de buren om geld op te halen voor de sponsorloop. Foto: Sarah Stengs

UITGEEST - Opa's, oma's, buren, vaders, moeders, ooms en tantes: de leerlingen van de Binnenmeer mobiliseerden de afgelopen dagen zoveel mogelijk mensen voor de sponsorloop voor KIKA.

Met een sponsorlijst in de hand gingen de kinderen op pad om zoveel mogelijk geld per rondje (250 meter) op te halen. De sponsorloop is woensdag 27 september op het schoolplein van de Binnenmeer gelopen.

Aanstaande zondag is er een grote sponsorloop voor KIKA in Amsterdam. Juf Astrid uit groep 8 van de Binnenmeer loopt dan samen met team Stijn. Team Stijn bestaat uit familieleden, vrienden, vriendjes en klasgenoten van Stijn. Team Stijn heeft al 14.000 euro opgehaald voor onderzoek naar kinderkanker. Daar komt het bedrag van de sponsorloop op de Binnenmeer nog bovenop.
"Wij wilden iets terug doen voor alle mensen die zo goed voor onze Stijn zorgen. En wij beseften ons toen steeds meer hoeveel 'geluk' wij hebben dat Stijn leukemie heeft. Dit is namelijk een vorm van kanker waar al heel veel onderzoek naar gedaan is," vertelt Astrid Geertsema, moeder van Stijn en juf op de Binnenmeer. Stijn staat op 1 oktober zelf ook aan de start en gaat de 1 km rustig lopen of huppelen. "Stijn kan namelijk heel moeizaam rennen. Zijn zenuwen worden steeds meer aangetast door de chemo. Hij heeft heel veel zin om met zijn vriendjes aan de start te staan."

'Team-Uitgeest'
Naast team Stijn is er ook 'Team-Uitgeest' wat zondag mee loopt voor Kika. Dit team bestaat uit een grote groep jongens en meiden uit Uitgeest. Ook een bijdrage leveren? Dat kan via: Runforkika.nl/Team-Uitgeest of Runforkika.nl/Team-Stijn. Benieuwd hoeveel geld de leerlingen van de Binnenmeer hebben opgehaald? Dit zal geplaatst worden op Uitgeester.nl en Facebook.com/DeUitgeester.

Bouwen in een positieve 'flow' aan het nieuwe IKC- en onderwijsconcept op studiedag Tabijnscholen Binnenmeer, Molenhoek en Vrijburgschool

De vlieger als symbool voor een gezamenlijke toekomst Foto: Gerrit Bus

UITGEEST - In de aanloop naar de fusie en de ontwikkeling van een Integraal Kind Centrum in het Centrumplan wordt de samenwerking steeds intensiever. Na de eerste studiedag in februari is een projectgroep, bestaande uit collega's van de drie scholen én een externe begeleider, aan de slag gegaan met de te vormen missie en visie van de toekomstige fusieschool en het IKC.

Pijlers en kernwaarden IKC
Afgelopen woensdag 20 september hebben de teams van de Vrijburg, Molenhoek en Binnenmeer wederom een gezamenlijke studiedag gehad. De leden van deze projectgroep stonden op deze dag bij Tabijn te trappelen om de andere collega's te 'updaten' over de stand van zaken en verder mee te nemen in dit proces. De hele ochtend hebben zij met elkaar verder 'gebouwd' aan het nieuwe IKC- en onderwijsconcept. In een hele positieve en gedreven sfeer hebben zij gezamenlijk weer een mooie stap gezet…de pijlers en de kernwaarden van het Kind Centrum en de school worden al steeds duidelijker.

Vlieger als symbool
De middag stond 'Bouwen aan…' ook centraal, maar dan bij een teambuildingsactiviteit in sporthal 'de Meet'. De teams werden bij Tabijn opgehaald met een oude schoolbus. Getooid met 'veiligheidshelm' en veiligheidsvest werden zij vervoerd naar sporthal 'De Meet'. De hal was omgetoverd tot een gigantische bouwplaats…wat zag dat er fantastisch uit! Op deze bouwplaats werden in dertien groepen onderdelen gefabriceerd voor één gigantische vlieger. Iedere groep bestond uit collega's van de drie verschillende scholen. Het was nog 'aanpoten' geblazen en er moest goed worden samengewerkt. Na ongeveer anderhalf uur werden de onderdelen naar het ernaast gelegen ijsbaanterrein gebracht, waar deze met elkaar werden verbonden tot één prachtige vlieger. Gelukkig stak er 's middags een lichtje briesje op, waardoor het oplaten van de vlieger ook voorspoedig verliep. Het was een spectaculair gezicht! Tijdens de show met de vlieger waren ook Wethouder A. Tromp (gemeente Uitgeest) en Carla Smits (voorzitter van College van Bestuur) aanwezig. Voor de teams van de Vrijburg, Molenhoek en de Binnenmeer stond het oplaten van deze vlieger én het gejuich dat het lukte, echt symbool voor de positieve 'flow' waar zij zich bevinden…op weg naar een gezamenlijke toekomst!

Door: Hans Groot, directeur Binnenmeerschool

Noord-Hollanders vragen om meer natuur, schone lucht en een mooi landschap Citaat uit Landschap triënnale 20 sept.2017

Ik begin met deze koptekst en met een stevige frustratie vertrokken we uit deze goed bedoelde landschapstriënnale. Mede georganiseerd door bijna alle groen organisaties in Noord-Holland in de aanwezigheid van de gedeputeerde met natuur, milieu en Schiphol in zijn portefeuille.

Als vertegenwoordiger van de stichting Burgerbelang Omgevingskwaliteit BUCH regio moet ik eigenlijk een gat in de lucht springen van vreugde. Helaas ik zie het tegendeel gebeuren in ons dorp. We hebben als burgers vele registers open getrokken om onze volksvertegenwoordiging duidelijk te maken: er gaat wel heel veel teloor in ons oude dorp. Hebben we deze mensen circa vier jaar geleden gekozen om dit alles door onze strotten te moeten laten duwen? Ik, nee. Misschien u ook niet en anders een klein gedeelte van het electoraat. Toch dreigen we groen te moeten inleveren en notabene in het centrum gebied. Daarnaast is de discussie over het molengebied nog niet van de baan. Archeologische waarde, windrecht en de molenbiotoop worden genegeerd en de IJsclub opgeofferd.

De grote school moet er komen op een in onze ogen meest ongeschikte locatie. Al eerder heb ik over de onveiligheid gesproken en dat het kind centraal moet staan. Nu wil ik u allen wijzen op de gezondheid van uw kinderen, de daar werkzame onderwijsgevenden en hulpverleners. De staat heeft onlangs een proces verloren dat aangespannen werd door de milieu federatie. Vervuiling (fijnstof en koolmonoxide), veroorzaakt door verkeer en industrie hebben een negatieve invloed op onze gezondheid. Frappant is hierbij dat de grootste vervuilers niet mee gerekend zijn namelijk het toenemende luchtverkeer. Hier rust een veto op. Nederland moet het beleid op schone lucht bijstellen naar de door Brussel geëiste normering. Uitgeest moet daar ook rekening mee houden is onze conclusie. Dat gold ook in de discussie met betrekking tot de A8-A9, over de variant keuzes die te dicht bij komen van een al bestaande school. Dat gaat op ca. 200 m afstand van de verkeerslus komen. Met andere woorden: onzes inziens kan en mag het IKC niet gebouwd worden op deze locatie bijna naast de verkeersader de Geesterweg ook hiervoor gelden dezelfde eisen.

Frank du Long, voorzitter stichting B.O.B.

Uitgeest fluit terug die harteloze burgemeester!

Uitgeesters hebben hart voor hun dorp, daarom mogen zij die dat niet hebben, niet het hart uit ons dorp halen! Dat wordt een stenen hart zonder gevoel, zónder parkeren voor diegenen die er wonen. Burgermeester, handlangers en consorten zijn speelbal van projectontwikkelaars.

Burgers van Uitgeest kom in grote getale naar de presentatie van het NS gebied op 26 september en/of de raadsvergadering van 28 september. Het dorp wordt verkwanseld aan projecten van NS (rangeer en opstelterrein + station met grootse luchtbrug, tunnel is te duur!) de goedkopere beoogde brug op het stations terrein wordt erger dan het minimonster van destijds. Nu gaat men over negen sporen, twee perrons en een nog nieuw aan te leggen perron, dat tweezijdig zal worden gebruikt! Een mega monsterbrug dus, zie Alkmaar. Dat zal ons dorp pas echt verdelen en ontsieren. Maak het spoor helemaal ondergronds en brei ons dorp aan elkaar met nieuwe huizenbouw. NS wil vast wel huurbaas worden van alle te openen stationswinkeltjes. Hun taak is vervoeren van passagiers, géén winkelcentra bouwen in kleine dorpen. Het open karakter van de Geesterweg, het zwembad en de volkstuinen staan op de tocht. Als er maar geen woningen óp het station, á la melksuiker hoogbouw komen, met bochtige wegen!

Dan sluiten we Uitgeest aan de andere kant nabij de molens af met een wedstrijd ijsbaan annex skatebaan en bouwen een megaschool ín het dorpshart. Alle Uitgeesters blij met zulke projecten of alleen de ontwikkelaars en de rest wordt gedirigeerd vanuit stedelijke conglomeraat Amsterdam. En intussen vliegt Schiphol kris-kras door ons luchtruim. Hoera voor Weesp die zich daartegen verzet en een referendum uitroept. Maar in Uitgeest kan dat niet want ónze ambtenaren hebben het referendum afgeschaft. Kan dat zomaar? Zomaar?

A. Smulders

Thuisbij - het dagboek van Jan

Zaterdag 14 oktober 2017

Vandaag waren we met een flinke pluk Thuisbij-ers als het ware op schoolreisje naar Thuisbij-Limmen. Daar betrokken de Limmers onder leiding van Anette en Hans hun eigen Thuisbij-pand aan de Schoolweg in het vriendelijke dorp op een steenworp afstand van Uitgeest. Anette Zeeman had al heel lang het idee om met een eigen Thuisbij te beginnen. Ze maakte kennis met Ilona en die gaf met haar Rob de Limmers advies uit eigen ervaring.

Zo zorgde Uitgeester franchisegever Rob voor de foto's die het geheel keurig en kleurig vastlegden, zodat iedereen later kon zeggen 'weet je nog hoe vol het was in onze tuin op die zonnige zaterdag in oktober'. Rob en Ilona sloegen het allemaal trots gade. Men kon veel zeggen, maar de Limmer start was zonder meer geslaagd te noemen. Kortom, een prettig begin.

Vandaag was de officiële opening en daar waren wij van de Uitgeester vestiging dus bij uitgenodigd. Daar staken de Uitgeesters hun jongere broertjes en zusjes een hart onder de riem. Ze zongen er zelfs een welgemeend lied over met onder andere solo's van Tinie en Jan. De rest van de Uitgeesters was ongeveer een vierstemmig koor.

Dat deden ze zo welgemeend – met een lied en een traan – dat tijdens het zingen er spontaan tranen in de Limmer ogen verschenen. Dat vroeg om assistentie van zakdoeken, die dan ook vlotweg aangeboden werden tijdens het concert in de Limmer achtertuin aan de Schoolweg 15.

Onder de talrijke bezoekers noteerden wij – voor zover wij kennis van de Limmer gemeenschap hebben – een wethouder, een vertegenwoordiging van de onmisbare Rabobank, idem van de Viva Thuiszorg, huisartsen en hun ondersteuners, buren, familie en vrienden. Naar men ons vertelde waren er onder de ongeveer 200 bezoekers ook veel gezond-nieuwsgierige bezoekers met het oog op de toekomst.

En die kwamen allemaal met cadeaus zodat de Limmer Thuisbij-ruimten binnen de kortste keren vol met onder andere kleurige bloemstukken en lekkere drankjes stonden. Men kan rustig beweren, dat Thuisbij-Limmen een gezonde start had op deze zon-overgoten zaterdag-morgen in oktober. Het was net of Limmen sinds die zaterdag een stuk rijker was geworden…

Lees alle dagboek verslagen op http://uitgeest.thuisbij.eu/dagboek-van-jan

Activiteiten van de Stichting Uitgeester Senioren

Maaltijd met Muziek Foto: Aangeleverd

Bingo
Op deze bingomiddag kunt u prachtige prijzen winnen en het is elke keer weer gezellig.
Woensdag 4 oktober. Zaal open om 13.30 uur, aanvang 14.00 uur. Kosten € 4,50 voor een bingokaart. Er worden 3 ronden gespeeld. Vooraf opgeven is niet nodig.

Maaltijd met muziek
In het kader van de 'Dag van de Ouderen' wordt er een maaltijd (soep en lekkere broodjes) geserveerd en is het begeleidingsorkest van de Zingende Zwanen aanwezig voor een muzikale bijdrage. Het doel van deze jaarlijks terugkerende dag is om u extra aandacht te geven en u in het zonnetje te zetten.
Donderdag 5 oktober van 10.00 – 12.30 uur. Er is geen zaalverkoop. Kosten € 5,--. Opgeven tot 4 oktober.

Gratis proefles 'Dansen zonder Partner'
Het dansen zonder partner is gebaseerd op verschillende dansstijlen en voor iedereen toegankelijk, ongeacht niveau, leeftijd of danservaring. Geschikt voor zowel mannen als vrouwen. Aan bod komen ballroom en Latin dansen, zoals de quickstep, cha cha, jive, samba, merengue, salsa, paso doble en disco. De choreografie begint eenvoudig en wordt aangepast aan het niveau van de deelnemers. Het belangrijkste is het plezier hebben in het dansen. De lessen worden gegeven door een ervaren en gediplomeerde dansdocente
Gratis proefles op donderdag 5 oktober van 15.15 – 16.15 uur, daarna wekelijks bij voldoende aanmeldingen. Kosten € 70,-- voor 25 lessen.

Digitale fotobewerking

In deze cursus leert u foto's bewerken, foto's van uw fototoestel op uw computer zetten, een diavoorstelling van foto's maken, filmpjes met muziek van foto's maken, een fotoboek maken en foto's versturen. Kortom een interessante en leerzame cursus. Heeft u een laptop, neemt u deze dan mee naar de cursus. Digitale camera meenemen.Eenmaal per 2 weken op woensdag van 10.30 – 12.00 uur, start zo spoedig mogelijk bij voldoende deelnemers, kosten € 20,80 voor 8 bijeenkomsten. Dit is inclusief koffie/thee.

Cursus Word/Excel

U leert hoe u een Word document kunt verfraaien. Aandacht wordt besteed aan regelafstand en lettertypen. U leert tekst in kolommen zetten, een katern maken, een plaatje bij een tekst zetten, tekst knippen en plakken, werken met tekstvakken. Verder leert u werken met tabs, een document beveiligen met een wachtwoord, een eigen sjabloon maken, het verschil tussen opslaan en opslaan als en documenten opslaan op een usb-stick. In Excel leert u een werkblad opstellen, werken met eenvoudige formules, een adressenbestand maken en etiketten printen, grafieken maken en opmaken. U heeft Microsoft Office (Word en Excel) 2010, 2013, 2016 of 365 nodig.
Eenmaal per 2 weken op woensdag van 09.00 – 11.30 uur, start zo spoedig mogelijk bij voldoende deelnemers. Kosten € 41,60 voor 16 lessen. Dit is inclusief koffie/thee en exclusief materiaalkosten.

Cursus Windows 10 gevorderden

U leert het verschil tussen het startscherm en het bureaublad, een eigen foto op uw bureaublad zetten, een app op het Startscherm en op het bureaublad zetten, een app uit de PlayStore downloaden en installeren, mappen maken en daarin bestanden opslaan, een Microsoft account aanmaken (die heeft u nodig om apps/ programma's te downloaden), de Cloud One Drive, Skype en schoonmaak programma's gebruiken, een back-up van bestanden maken op een externe harde schijf of een memory stick, foto's versturen, muziek beluisteren, downloaden en nog veel meer. App Instellingen en de linten in de Windows Verkenner komen aan bod en nog veel meer. Op woensdag van 15.00 – 16.30 uur. 10 wekelijkse lessen, start zo spoedig mogelijk bij voldoende deelnemers. € 26,-- voor 10 lessen. Dit is inclusief koffie/thee.

Informatie en opgave op het kantoor van de Stichting Uitgeester Senioren, op de eerste etage van Dorpshuis De Zwaan, Middelweg 5, 1911 EA Uitgeest, telefonisch: 0251 – 31 90 20 of via de mail: s.u.s@inter.nl.net. Zie ook de website: www.uitgeestersenioren.nl

College, luister naar de bevolking!

Uitgeest is een prachtig dorp met veel groen en uitstekende faciliteiten op elk gebied. Ons dorp verdient een goed bestuur en daar ligt het knelpunt. Het college bestaat uitsluitend uit slopers en mensen met geen enkel dorpsgevoel. Het college is er op uit om binnen vier jaar alles wat met zorg is opgebouwd zo snel mogelijk te vernielen. Kijk naar de ijsbaan, waar binnenkort een mammoetschool rijst en waar vrijheid van onderwijs ver te zoeken is. Het dorpshuis, waar wekelijks vijfhonderd mensen met veel plezier vertoeven. College, luister eens naar de bevolking! Of ziet u die uitsluitend als stemvee die in maart 2018 moet komen opdraven? Hopelijk wel, maar dan om af te rekenen met uw wanbeleid. Maak eens een echt plan met steun van de bevolking. Maak echte plannen zonder miljoenen kostende adviesbureaus... Na de verkiezingen in maart 2018 met een nieuwe gemeenteraad kan er nog veel hersteld worden: door andere bestemmingsplannen, andere gemeentelijke voorstellen en nieuwe financiële voorstellen.

Hoogachtend,
Evert-Riet Rozemeijer,

Oneigenlijk gebruik van de ijsbaan

Dat waren vorige week de snode plannen van wethouder Tromp en scholen stichting Tabijn. Maar daar werd een stokje voor gestoken door de oppositieleden van de gemeenteraad die de aankondiging uit de krant moesten vernemen.

Niet alleen zij, maar ook u als meedenkend burger zou op deze manier een rad voor ogen gedraaid worden, want u hebt ook nog steeds geen antwoord gekregen waarom er geen grote school op de Paltrok locatie gebouwd kan worden? Dit zou met de demonstratieve ondertekening van een te bouwen IKC op de ijsbaan van de baan zijn. Evengoed kon de wethouder het niet laten om samen met tabijn de in elkaar geknutselde vloeger op te laten. Moeen we dit zien als een luchtballonnetje, of heeft de pennenstreek in de sporthal de Meet plaatsgevonden?

Lou Winter, Uitgeest

Ondersteuning S.U.S. voortgezet

UITGEEST – Burgemeester en wethouders van Uitgeest hebben op 19 september 2017 besloten om de professionele ondersteuning van de Stichting Uitgeester Senioren (S.U.S.) door een ambtelijk medewerker tot nader order voor te zetten. Het college en het S.U.S.-bestuur verwachten dat hiermee de rust onder de vrijwilligers en de bezoekers van activiteiten van de S.U.S. in Dorpshuis de Zwaan terugkeert en dat de uitvoering van het programma voor het komende seizoen gewaarborgd is.

Op 4 april van dit jaar besloot het college de ambtelijke ondersteuning van de S.U.S per 1 december 2017 af te bouwen. In gesprekken met het college op 24 augustus en 11 september liet het bestuur van de S.U.S. weten sterk afhankelijk te zijn van professionele ondersteuning voor het uitvoeren van het programma. Ook verzocht de commissie Samenlevingszaken het college op 4 september om de ondersteuning van de S.U.S. te continueren. Mede gezien de onzekerheid en onrust die waren ontstaan heeft het college geconcludeerd het besluit van afgelopen 4 april op te schorten.

Een gevolg van dit collegebesluit is dat de professionele ondersteuning door een ambtelijk medewerker tot nader order van kracht blijft. Het college gaat vanaf nu met het S.U.S.-bestuur in gesprek over de invulling van deze professionele ondersteuning door een derde partij (bij voorkeur een welzijnsorganisatie). Voor het college en het S.U.S.-bestuur is het van groot belang dat het betreffende programma van welzijnsactiviteiten uitgevoerd kan blijven worden met de inzet van de vele vrijwilligers van de S.U.S. Gemeente en S.U.S.-bestuur gaan nu verder in gesprek over de toekomst van het welzijnswerk voor ouderen in Uitgeest.

Bron: gemeente Uitgeest

Jeugd- en Jongerenraad '17/'18

Josephine Gilissen, Voorzitter Jeugd- en Jongerenraad Foto: Aangeleverd

Het zomerreces is weer voorbij en dat betekent een nieuw politiek jaar voor de Jeugd- en Jongerenraad (JJR). Maar er was meer nieuw de eerste vergadering! Een nieuwe taakverdeling, nieuwe gezichten, nieuwe projecten, weer veel nieuwe motivatie en een nieuw e-mail adres.* Voor mij persoonlijk was het allemaal éxtra nieuw aangezien ik als opvolger van voormalig voorzitter Eva Mark voor het eerst een vergadering moest leiden. Gelukkig was onze secretaris (lees: steun en toeverlaat) Sabine Admiraal er nog een laatste vergadering bij voor dat ze helaas gaat stoppen bij de JJR. Voor het zomerreces hebben wij al afscheid genomen van drie andere leden: Eva Mark, Anne Jansen en Gijs de Koning. Wij wensen ze allemaal veel succes in de toekomst en bedanken ze voor hun toewijding en enthousiasme! Echter, zoals hierboven al verklapt, zijn er al weer nieuwe gezichten die lid gaan worden van de JJR. Maar de raad zit nog niet vol!

Lijkt het jou ook leuk om je in te zetten voor de belangen van jong Uitgeest en mee te werken aan projecten waarin wij de jeugd kennis laten maken met politiek? Ben jij gemotiveerd om de gemeente te adviseren over uiteenlopende jeugdvraagstukken en tegelijkertijd aan je CV te werken? Grijp dan je kans! Stuur ons een mailtje of benader ons via social media als je geïnteresseerd bent om lid te worden of gewoon meer wilt weten over wat wij doen. Onze eigen website zal binnenkort verdwijnen maar daarentegen krijgen wij een mooi plekje op de algemene site van Gemeente Uitgeest.

Josephine Gilissen, voorzitter Jeugd- en Jongerenraad
*Nieuw e-mail adres: infojjruitgeest@gmail.com

Nancy Brantjes vanuit Costa Rica: Midden Amerika viert onafhankelijkheid

Dochter Rosita (in klederdracht) houdt van volksdansen Foto: Nancy Brantjes

Van de week heb Ik het huis maar weer eens versierd. Ik houd wel van een feestje. Deze keer niet ter ere van een verjaardag of Katholiek feest. Deze keer is de versiering in rood-wit-blauw. En dan zult u misschien denken: "Hé, dat is de Nederlandse vlag." Ja, dat klopt. Want de Costaricaanse vlag heeft dezelfde kleuren als de Nederlandse vlag. Beiden zijn afgeleid van de Franse vlag, want Frankrijk was een paar eeuwen geleden ontzettend in de mode, met z'n vrijheid-gelijkheid-broederschap.

In deze maand viert men de onafhankelijkheid van Midden-Amerika, en heel veel mensen en alle staatsinstituten hangen vlaggen uit en versieren gebouwen met de nationale kleuren. Ik vind dit niet het mooiste feest van het jaar, maar het heeft toch ook wel weer zijn eigen sfeer. Op 14 september gaat een soort olympisch vuur van Guatemala naar Panama. Dan worden in Costa Rica 's avonds allemaal lampionnen aangestoken en om 6 uur wordt in het hele land het volkslied gezongen. De dag erna worden er optochten gehouden. Kinderen en jongeren met vlaggen, drumbands, praalwagens met nationale symbolen en mensen in klederdracht gaan door de straten, en de rest van de bevolking staat aan de kant te kijken.

Vlag Costa Rica
Nancy Brantjes

Dan denk ik ook altijd even aan de Nederlandse Koningsdag. Zo anders; In Nederland drinkt men oranjebitter of wordt een biertje op het koningshuis gedronken. Hier worden alcoholische dranken verboden. In Nederland viert men Koningsdag uitbundig en spontaan, met vrijmarkten en gezelligheid. Hier wordt bijna alles door scholen georganiseerd en zijn de kinderen verplicht deel te nemen aan het zingen van de liederen. Gecontroleerd door de regering. Maar toch ook wel leuk. Zo heb ik al een paar jaar een zelfgemaakte lampion van plastic aardbeiendoosjes in de nationale kleuren. Terwijl andere ouders met de lampion van hun kind zeulen of gewoon meelopen, heb ik mijn eigen lampion met brandende kaars, géén batterijlampje. Misschien vinden ze me wel gek, zo'n buitenlandse mevrouw met een eigen lampion, maar ik geniet van de drukte en mijn kaarsje en weet dat ik eigenlijk het beste voorbeeld aan het geven ben, want dit wordt gestimuleerd door de gemeenschap en de regering. Soms zing ik dan een Sint-Maarten liedje voor de grap, niemand die het verstaat!

Poppendokter in Rode Kruis Ziekenhuis

Open Huis Rode Kruis Ziekenhuis zaterdag 14 oktober Aangeleverde Foto

BEVERWIJK - Pop of beer ziek? Geen nood. Zaterdag 14 oktober is de poppendokter weer te bezoeken in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Op deze dag organiseert het ziekenhuis tussen 10.00 en 15.00 uur een open Huis.

Kinderen kunnen hun poppen meenemen, want er zal een poppendokter aanwezig zijn om zieke poppen of knuffels beter te maken. Tijdens het open huis is er voor jong en oud een gevarieerd programma met workshops, presentaties en demonstraties. Ook verzorgen medewerkers weer rondleidingen door het ziekenhuis. De rondleiding neemt u mee door het hele ziekenhuis: de operatiekamer, centrale sterilisatieafdeling, afdeling radiologie en de kleding in- en uitgifte automaat. De tijdstippen en vertrekpunten zijn te vinden op de site (www.rkz.nl/openhuis).

Uitgeweest

Foto: Dirk Jan van Wijk

Een nieuwe activiteit voor de oudere Uitgeesters: Elke donderdag wandelen zij een half uur vanuit Geesterheem en praten na aan de koffietafel. Het is gezond en gezellig en helpt zo onze oudere dorpsbewoners vitaal te houden! Niet alleen met de rollator, maar ook in de rolstoel kan worden meegewandeld.

'Social Brokers' actief in Uitgeest Door: Kees Deken

Wethouder Antoine Tromp met Social Broker Dennis Vereijken (r) Foto: Anita Webbe

UITGEEST - Opvoeden en opgroeien is tegenwoordig nog helemaal niet zo makkelijk. Dat blijkt ook uit het interessante boek 'De Pretparkgeneratie' van Prof. Dr. Aryan van der Leij. Je leven kan en hoeft niet elke dag een feest te zijn. Ook al lijkt dat wel zo op Facebook en Instagram. Vaak wordt hier alleen het goede nieuws gemeld, maar (kleine) problemen blijven zo onopgemerkt.

De gemeente Uitgeest heeft daarom (in eerste instantie voor een half jaar) de hulp ingeroepen van 'Social Brokers'. Uitgeesters die veel te maken hebben met jongeren kunnen binnenkort tijdens hun werk, sport of gewoon op straat aangesproken worden door onder andere Dennis Vereijken van dit 'Social Brokers' team.

Introductie: Wie zijn en wat doen deze 'Social Brokers' eigenlijk?

Dennis Vereijken, community manager bij 'Social Brokers' vertelt: "Het is een initiatief van innovatiebureau 'Big Thinking International' en betekent letterlijk: sociale makelaars. Daarmee bedoelen wij eigenlijk de mensen die beroepsmatig of op vrijwillige basis veel contact met jongeren hebben zoals kappers, supermarkt managers, jongerenwerkers of sportcoaches/trainers. Deze mensen horen daar veel meer van wat jongeren bezighoudt dan je zou verwachten. De vertrouwde omgeving rondom jongeren (familie, vrienden en bekenden) is vaak het eerste aanspreekpunt voor de jeugd, maar jongeren praten soms makkelijker over problemen met mensen die ze tijdens ontspanning of werk tegenkomen. Deze 'Social Brokers' kunnen, zonder dat ze het zelf vaak weten, voorkomen dat kleine problemen groter worden. Een soort preventieve jeugdhulp dus. We hebben het over jongeren van 0 tot 25 jaar, met de nadruk op de leeftijd van 12-14 jaar, de kritische leeftijd waarop jongeren veel ontdekken en proberen. We benaderen de 'Social Brokers' om ze te bedanken en om zichzelf bewust te maken van hun belangrijke rol."

Doel

Dennis: "We zijn in 2012 met een pilot begonnen in de Zaanstreek om te kijken wat er wel en niet werkt. Toen dit een succes bleek, hebben we het concept over het hele land uitgerold met onder andere Leiden, Dordrecht en Wageningen als gemeenten van het eerste uur."

Na een presentatie in de jongerenraad met wethouder Antoine Tromp is er door de gemeente Uitgeest groen licht gegeven. Inmiddels is er contact geweest met de buurtsportcoach van Uitgeest en Kim Stolk, jongerenwerker van de 'Zienhouse'. Tevens zal de organisatie regelmatig 'Hot Spots' bezoeken: plekken waar veel jongeren samenkomen: cafés, scholen (denk aan conciërges) en sportevenementen. Het doel is om problemen bij de jeugd tijdig te signaleren en mensen bewust te maken van hun eigen kracht om hulp te bieden. "We gaan voor een succesvolle periode in de gemeente Uitgeest met wellicht een uitbreiding naar de BUCH gemeenten", aldus Dennis.

Mocht je meer informatie willen of ervaringen delen ga dan naar: www.socialbrokers.nl/uitgeest of kijk op de Facebookpagina van Social Brokers Uitgeest.

Kiplekker Foodtruck Facebook/Instagram @Kiplekkerfoodtruck; Tel. 06-53376017 (Ook te boeken voor feesten, partijen, event-catering en festivals)

Namkje Frinking grillt heerlijke kipproducten in haar Foodtruck Foto: Anita Webbe

Sinds twee maanden kijkt men reikhalzend uit naar de Kiplekker Foodtruck van Namkje Frinking. "Ik ben eind juni begonnen en krijg al veel positieve reacties!" vertelt Namkje enthousiast.

Met haar voorliefde voor eten en door haar eigen kritische visie op lekker voedsel bedacht Namkje zich niet langer. Met haar horecapapieren op zak besloot zij naar Amerikaans concept haar missie uit te voeren. Namkje: "Het concept van 'eten verkopen vanuit een truck' is in Nederland nog niet zo bekend, maar in Amerika een echte hype."

De stoer ogende Truck, een Renault Master, is geheel naar eigen wens omgebouwd tot Foodtruck: compleet ingericht met frituurwand en kippengrill. Tesamen met de (h)eerlijke producten is Kiplekker Foodtruck een opvallende verschijning. Alleen al de geur van de grote, knapperige bruin gegrillde kip doet je watertanden!

Verse, malse kip én gezonde friet

De lekkere malse Noordhollandse kip - ambachtelijk en soms nog mét het nekje eraan, wordt elke dag vers gehaald bij het slachthuis en vervolgens knapperig en zeer smaakvol bereid in de gasgrill. Buiten gegrilde kip om heeft de Kiplekker Foodtruck wekelijks andere kipspecialiteiten zoals kipfingers, hotwings, spicy burgers of kipnuggets. De zeer schone friteuses bevatten uitsluitend 100% natuurlijke olie. De friet komt niet uit de diepvries, maar is vers bereid en dus ook gezonder. Vanzelfsprekend worden de normen van HCCP-hygiënecode in acht genomen.

De kip 'vliegt weg'

Twee dagen in de week staat de Kiplekker Foodtruck in Uitgeest. Op woensdag aan de Prinses Beatrixlaan en op vrijdag aan het Anna van Renesseplein bij de Deen.

Vanaf ongeveer drie uur komen de eerste kippen van het spit. De kip 'vliegt' weg en op = op. Wilt u op een van deze dagen verzekerd zijn van een lekker kippetje? Stuur dan een berichtje via Facebook of bel/sms even. dan kan er eventueel een kippetje worden gereserveerd. Heerlijk om mee te nemen na een lange werkdag bijvoorbeeld. De kip kunt u gegarandeerd tot drie dagen na het grillen nog eten. Een kip kost € 9,50 en een halve € 5,50. Pinnen is mogelijk.

Volg de Kiplekker Foodtruck via Facebook zodat je altijd op de hoogte blijft! Elke maand wordt er een kip verloot: 'Like' Kiplekker Foodtruck op Facebook, vul de review in en maak kans op een gratis heerlijk mals kippetje!

Te koop! Luxe appartementen project Waterman

Project Waterman Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Waterman, hier komt het beste van twee werelden samen; de gemoedelijke rust van het dorp en de gezellige drukte van de stad binnen handbereik. Het kleinschalige Waterman biedt 12 en 16 koopappartementen, ieder met een fantastisch uitzicht.

Waterman

Dit kleinschalige project ligt op een schiereiland. De drie appartementengebouwen zijn in een waaiervorm opgesteld. Door deze openheid sluiten de appartementen volledig aan bij het landschappelijke en waterrijke karakter van de omgeving. Een kleine haven, rietkragen en subtiele hoogteverschillen, afgewisseld met gazons, zorgen voor een optimale waterbeleving vanuit de appartementen. Het uitzicht van deze appartementen aan de rand van Uitgeest, is weids, groen en waterrijk. GeO Architecten uit Schagen heeft dit ontwerp exclusief voor deze locatie getekend. Waterman komt aan de toekomstige Smallekamplaan, in plan Waldijk in Uitgeest en is een ontwikkeling van Scholtens Projecten B.V. uit Wognum.

Project Waterman Foto: Aangeleverd

Er wordt een verkoopmanifestatie op donderdag 19 oktober georganiseerd van 18.00 tot 20.00 uur. Adres: Atrium van het Scholtens Gebouw, Geert Scholtenslaan 10, 1687 CL in Wognum. Tijdens de verkoopmanifestatie wordt de verkoopdocumentatie beschikbaar gesteld en is het mogelijk de sfeer van de verschillende appartementen te ervaren. Ook krijgt u een idee van de te gebruiken materialen en zijn de keuken en badkamer te bezichtigen.

Drie appartementencomplexen

Waterman bestaat uit drie kleinschalige gebouwen die verschillend zijn van grootte.

  • Appartementencomplex A, bevat 4 driekamerappartementen van 93 m2, en 8 vierkamerappartementen van 128 m2 verdeeld over 4 woonlagen. De appartementen op de verdieping hebben een balkon en de appartementen op de begane grond beschikken over een riante tuin aan het water. Alle appartementen beschikken over een berging en parkeerplaats in de parkeerkelder.
  • Appartementencomplex B, heeft 12 driekamerappartementen en 4 tweekamerappartementen van ruim 77 m2 verdeeld over 3 woonlagen. Deze appartementen beschikken over een berging op de begane grond en kunnen parkeren op eigen terrein.

Deze levensloop-bestendige woningen van zowel blok A als B worden standaard voorzien van vloerverwarming, luxe keuken en een compleet afgewerkte badkamer.

Bij complex B komt een kleine sloepenhaven en een aantal appartementen hebben een eigen aanlegsteiger waar bewoners een bootje kunnen aanleggen. Een boottochtje is snel gemaakt door de wijk Waldijk, het dorp of de omliggende natuur. Daarnaast kan men direct varen naar het Uitgeestermeer of Alkmaardermeer. Bewoners zullen hier heel veel plezier aan beleven.
Appartementencomplex C bevat 24 appartementen. Deze huurappartementen zullen door een belegger op de markt worden gebracht.

Voorzieningen

Het woonplezier wordt vergroot door de goed bereikbare voorzieningen op fietsafstand, zoals: het levendige centrum met een weekmarkt en het station. De supermarkt, het zorgcentrum en het sportcomplex liggen zelfs op loopafstand. Gemeente Uitgeest ligt centraal waardoor je met de auto al met 20 minuten in Alkmaar of Haarlem bent. Andere omliggende grote steden zijn ook snel te bereiken via de snelweg. Elk kwartier vertrekt de intercity naar Amsterdam en elk half uur naar Haarlem. In beide steden arriveer je binnen 30 minuten.

Recreatie

In de directe omgeving is volop gelegenheid tot recreëren. Met een half uur fietsen ligt het strand van Castricum aan Zee aan je voeten. De duinen, bossen, het levendige centrum en ook het Uitgeestermeer en Alkmaardermeer bieden volop vertier en ontspanning. Van fietsen, wandelen, een terrasje pakken, varen, zwemmen tot picknicken; het is allemaal in de omgeving mogelijk.

Op www.wonen-uitgeest.nl vindt u meer informatie over het project.

Schrijver, illustrator en uitgever Harald Timmer komt tweemaal naar Lees Lokaal

UITGEEST - Op vrijdag 29 september en dinsdagmiddag 3 oktober komt schrijver Harald Timmer, bekend van de kinderboekenserie Het wiebelmannetje, naar het Lees Lokaal.

In het kader van de Kinderboekenweek zal hij voor alle groepen 3 van de basisscholen in Uitgeest een les verzorgen. Alle leerlingen die een boek meebrengen om te ruilen ontvangen een pasje en worden gratis 'vriend' van het Lees Lokaal. Harald Timmer is schrijver, illustrator en uitgever van heerlijke voorleesboeken voor jonge kinderen. Tijdens de lessen in Lees Lokaal zal hij uitgebreid vertellen over wat er allemaal komt kijken bij het tot stand komen van een kinderboek. Natuurlijk laat hij enkele originele tekeningen zien en de kinderen mogen hem alles vragen! Op zijn website www.wiebelmannetje.nl is alles te lezen over Harald, zijn boeken en activiteiten.

Harald Timmer signeert op de:
Wissel         Maandag 09 oktober, van 15.15 tot 16.15 uur
Molenhoek Donderdag 12 oktober, van 18.00 tot 20.00 uur
Kornak         Woensdag 18 oktober, van 12.30 tot 13.30 uur
Binnenmeer Donderdag 19 oktober, van 14.30 tot 15.30 uur
Vrijburg         Donderdag 19 oktober van 18.30 tot 19.30 uur

Joren Romijn Europees kampioen Hockey met Jong Oranje

Joren Romijn (keeper) tijdens het EK Hockey in Spanje Foto: Gerry O'Sullivan

UITGEEST/VALENCIA - De 20-jarige Uitgeester Joren Romijn, keeper van het Jong Oranje hockeyteam, is afgelopen zomer met zijn team Europees kampioen geworden in Valencia. Na shoot-outs werd België in de finale verslagen.

Joren: "nadat we vorig jaar op het WK in India teleurstellend 7e waren geworden, hebben we nu sportief revanche genomen door o.a. Duitsland en Belgie te verslaan, waar in India nog van werd verloren. India was wel een prachtige ervaring. We zijn hier, in december 2016, drie weken geweest. Als je ziet hoe populair hockey daar is! Er werd gespeeld in een stadion waar 14.000 toeschouwers in kunnen, die er ook regelmatig waren!"

Begin

Joren is bij MHCU in Uitgeest begonnen, waar hij veldspeler was. Na zijn overstap naar hockeyclub Castricum belandde hij bij toeval in het doel, waar zijn talent snel opviel. Hierna is hij naar hoofdklasser Hurley verkast. Daar is hij, vanaf zijn vijftiende jaar, geselecteerd voor de jeugdteams van Oranje. Op dit moment speelt Joren bij overgangsklasser Qui Vive in Uithoorn.

Joren vertelt verder: "Ik heb de keuze gemaakt om mijn studie ALO( Academie voor Lichamelijke Opvoeding) in een lager tempo te doen, dat wordt toegestaan als blijkt dat je voldoende voortgang houdt in je opleiding. Door soms wel tot acht keer per week te trainen en regelmatige training stages ontkom je hier niet aan. Je bent toch wel 20 à 30 uren per week met hockey bezig, inclusief reizen en besprekingen. De trip van drie weken naar het WK in India, was ook buiten de schoolvakanties. Mijn ouders hebben me gelukkig altijd vrij gelaten in mijn keuze voor de combinatie topsport en studie."

Verandering

"Dit jaar wordt mijn interland carrière (tijdelijk?) beëindigd omdat ik in december 21 jaar word en dan te oud voor Jong Oranje ben. Een oproep voor de heren Oranje selectie zit er nog niet in omdat ik nu een klasse lager speel bij overgangsklasser Qui Vive. Dit is een bewuste keuze om meer aan spelen toe te komen. Bij Hurley was de concurrentie groot en omdat er maar één op doel kan staan, heb ik gekozen voor Qui Vive, waar ik wel een basisplaats heb. Mijn doel is om volgend jaar weer in de Hoofdklasse te spelen. Door deze veranderingen kan ik dit jaar ook wat tempo maken in mijn studie. Ik moest vorig jaar op school telkens aanschuiven bij verschillende klassen, dat was verre van optimaal (waardoor ik mij soms best ontheemd voelde). Dat is nu anders: ik zit nu in een leuke, vaste klas."

Combinatie topsport en studie

Joren vindt het soms wel lastig dat hij door de intensieve sport/studie combinatie weinig op vakantie en uit kan gaan. De trainingstages zijn namelijk ook niet echt vakantie. Joren: "Hoewel we op een stage in Zuid Afrika wel een aantal leuke trips (Table Mountain en Robbeneiland) tussendoor hebben gedaan. Het geld daarvoor hebben we wel zelf als team creatief bijeen moeten brengen door middel van sponsorwerving en veilingen, wat ook weer een leerzame en leuke ervaring is!"

Over de toekomst is Joren duidelijk: "Ik kijk niet te ver vooruit. Mijn focus ligt nu op hockey en mijn studie op de ALO. Ik geef dit jaar ook training aan de hockeyjeugd en dames 1 van Qui Vive. Wellicht kan ik, als ik over een paar jaar mijn opleiding heb afgerond, tophockey combineren met een parttime docentschap op een middelbare school."

Door: Kees Deken

Geef het spel terug aan de kinderen 'Ouders appel in de mond: beter voor het spel én ook nog gezond'

Pedagoog Marcel van Herpen overhandigt zijn boek 'Ik de coach' aan topscheidsrechter Kevin Blom Foto: Anita Webbe

Onder het motto: 'Ouders appel in de mond: beter voor het spel én ook nog gezond', heeft FC Uitgeest op vrijdag 22 september tijdens de eerste competitiedag appels uitgedeeld aan alle ouders. Waarom? De bal is rond. Het spel is veel complexer dan je kunt zien. Natuurlijk moeten kinderen uitgedaagd worden en aangemoedigd. Maar tijdens het spel, moet het spel van de kinderen zijn. Een coach mag coachen, maar ouders moeten zich realiseren dat hun invloed vaak beperkt is en – als ze niet opletten op wat ze zeggen – ook nog negatief kan zijn.

Ouders van zowel de thuis- als de bezoekende clubs reageerden positief op de actie. Kinderen, leiders en bestuursleden deelden de appels uit en vertelden erbij wat voor kinderen het prettigst is: positieve reacties aan alle kinderen, maar geen negatieve opmerkingen en ook geen aanwijzingen. Ook al is dat goed bedoeld, kinderen kunnen vaak niet uitvoeren wat er wordt geroepen. Dat stelt ouders teleur en maakt kinderen onzeker en ongerust. De ouder die de neiging krijgt om te gaan schreeuwen… neemt een hap van de appel! De ouders liepen met een appel én een glimlach naar het veld van hun kinderen. Maar sommige ouders vertelden ook dat ze het moeilijk vonden om niet te roepen.

Topscheidsrechter Kevin Blom deelde mede de appels uit en floot een wedstrijdje. Hij onderschrijft het belang van het tegengaan van agressie. "Als mijn vader liep te blèren op het veld, had ik daar ook een hekel aan. Ik ging daar niet beter van voetballen. Soms vraag je je af wie de scheidsrechter is en wie de coach is. Prachtig om te zien dat iedereen hier met een smile naar de wedstrijd gaat. Je kunt niet iedereen aan blijven spreken. Dit werkt veel beter."

Kevin Blom fluit een wedstrijdje! Foto: Anita Webbe

"Geef mijn man maar 5 appels", zei een vrouw. "Heb je ook een watermeloen voor hem", riep een vader. De appel werd een mogelijkheid om met een lach elkaar aan te spreken. Een groep ouders liep van het veld, langs de kist appels. Een vader wees naar de kist en toen naar een andere vader. "Laat die kist maar staan voor volgende week!" zei hij. Samen liepen ze lachend de kleedkamer in, maar kunnen nu ook – via de appel - iets zeggen over wat ze minder prettig van elkaar vinden. Samen met voorzitter Frans van Zijl initieerde pedagoog Marcel van Herpen de 'appelactie', gesponsord door supermarkt de Jumbo. Marcel schreef het boek 'Ik, de coach'. Naar aanleiding daarvan begeleidt hij de trainer/coaches en ouders om greep te krijgen op het gedoe. De ouders krijgen de volgende tips:

Tijdens de wedstrijd: Zeg niets over de tactiek; laat het coachen over aan de coach. Zeg niets tegen de scheidsrechter. Zeg iets positiefs tegen álle kinderen.

Na afloop: Praat niet negatief over teamgenootjes of de scheidsrechter tegen je kind. Vraag je kind regelmatig: Hoe ervaar je de trainingen/wedstrijden? Hoe ervaar je je trainer/teamgenoten? Hoe ervaar je mij, langs de lijn? Wat gaat er goed? Wat kan beter? Hoe denk je dat te gaan doen? Wie of wat kan je daarbij helpen?

TTVU verslag

REGIO - Team 1 had een thuiswedstrijd tegen ASSV 2 uit Duivendrecht. Henk Spoelstra begon goed, speelde een zwakke tweed wedstrijd en won net nog met rand en netballetjes zijn laatste van de avond. Billy Fatels won maar een partij en Patrick Rasch haalde geen punten binnen. Helaas een 3-7 winst voor ASSV 2.

Team 2 speelde in en tegen Castricum 2. Youri Rasch, het veelbelovende nieuwe talent uit Uitgeest had het zwaar en kreeg het zeker niet cadeau. Er zaten nooit meer dan 3 punten verschil tussen hem en zijn tegenstrijder voor de winst en zijn zwoegen en zweten werd beloond. Hij haalde 3 punten met zijn enkels en samen met Renee van Buren won hij de dubbel voor nog een punt. Renee wist er ook een punt toe te voegen en Jelle had hard getraind en was ook goed voor 2 punten, de eindstand werd 3-7 voor Uitgeest.

Team 3 speelde ook thuis tegen Tazano 96 4 uit Wormer. Rob de Boer startte sterk en won van zijn eerste tegenstander, tegen zijn tweede maakt hij pas in de derde game kans maar helaas ging die verloren en was het te laat. In zijn laatste partij van de avond maakte hij er een spannende pot van en won deze verdiend. Marijn van Kampen moest hard voor zijn eerste overwinning van de avond werken, maar toen liep het wel lekker. Ook de dubbel wist hij samen met Rob te winnen. Roger Schuddeboom zorgde alleen bij zijn laatste tegenspeler voor zweet, maar bleef op het eind net niet koel genoeg. Uitgeest wint met 6-4.

Team 4 hadden hun wedstrijd in Amsterdam tegen Tempo-Team 16. Peter Middel en Eugenie Rasch waren meedogenloos, ze pakten samen de dubbel en elk punt in totaal goed voor 7 punten. Huib van Leeuwen was ook mee en gaf de oppositie een erepuntje. Een fantastische 1-9 overwinning voor Uitgeest.

Team 1 van de DUO Competitie begon heel sterk. Marcel Couwenberg en Rob de Boer kwamen met 0-3 voor te staan, maar konden op het eind de score niet verhogen. Alsnog 2-3 voor Uitgeest

Uitgeester Scholen (US) Cup

De (toekomstige) sportievelingen van Uitgeest worden opgeroepen om deel te nemen aan de tafeltennismaand in Oktober.

De Tafeltennisvereniging Uitgeest nodigt iedereen (jong en oud) om kennis te maken met de sport. De jeugd (groep 5 t/m 8) mag op elke donderdag in Oktober van 19.00 - 20.00 uur gratis in de gymzaal van OBS De Wissel in De Hoop 3 komen trainen voor de jaarlijks terugkerende Uitgeester Scholencup (US Cup). De US Cup vindt plaats op Zondag 5 November in De Wissel. Je kan je voor 5 € p.p. voor het toernooi inschrijven, TVVU heeft maar een beperkt aantal plekken, dus wees er snel bij. De ouders en ook niet-ouders mogen donderdags vanaf 20.00 uur een balletje komen slaan.Voor meer informatie raadpleeg onze website www.ttvu.nl.

FC Uitgeest heeft pruttelende startmotor

Jelle Hopman Foto: Marianne Jonker

Eén van mijn eerste auto's, ergens midden jaren '70, was een 2cv6. Een witte. Gekocht voor 125 gulden. Veilig? Nee, maar wel hip. Vrouwen wilden er maar wat graag in rijden. Starten van de 'Lelijk Eend', zoals dit type auto in de volksmond ook wel bekend stond, ging niet altijd even makkelijk. Geen nood, als de startmotor haperde dan was er altijd nog de 'slinger'. Vooraan bij de motor zat een soort vliegwiel. De slinger kon er op bevestigd worden. Draaien maar en hupsakee, daar hoorde je weer het vertrouwde geluid van de Citroën motor.

In de eerste wedstrijd van het seizoen, terug in de Eerste Klasse, tegen Legmeervogels kwam het motortje van FC Uitgeest moeizaam op gang. Pas diep in de tweede helft toen de thuisploeg al een royale 0-3 achterstand had, konden de supporters een heel klein beetje van het vertrouwde motorgeluid van het vorige seizoen horen. Met 1-3 op het scorebord moest FC Uitgeest echter erkennen dat zij van Legmeervogels vandaag duidelijk de betere ploeg waren geweest.

Het was puzzelen voor trainer Florian Wolf. Vooral achterin waren er problemen. Stan Vrouwe net op tijd wedstrijdfit, Paul Groen weer juist net niet en op de back-plaatsen nieuwe spelers namelijk Mike Beentjes (eigen jeugd) aan de rechterkant en de teruggekeerde Jelle Hopman op links met daar tussen in een tot verdediger 'omgebouwde' spits namelijk Jordy Duijn. Voorin mocht Margel Muzo zijn debuut maken. De onwennigheid straalde er in de eerste helft van af. Verdedigen tegen lepe aanvallers terwijl je ook bezig bent te kijken naar de positie van je medeverdedigers is vragen om problemen. Welnu die dienden zich dan ook in ruime mate aan. Na twee waarschuwingen overleefd te hebben als gevolg van matig uitverdedigen, was het in de 23e minuut Verschut die Legmeervogels op een verdiende voorsprong zette. 0-1. In de 37e minuut was het weer raak. Niet gehinderd door welk groengeel shirt dan ook kon Legmeervogels ongehinderd combineren waarna Verwey het karwei keurig afmaakte. 0-2. Fraai was de derde treffer van de ploeg uit Uithoorn. Poyraz krulde in de 43e minuut op subtiele wijze de bal in de kruising en legde FC Uitgeest daarmee nog meer op de pijnbank.0-3

De tweede helft gaf enige verbetering te zien aan de kant van de thuisploeg maar meer dan een tegentreffer in de 63e minuut van de goed ingevallen Mike Adrichem leverde dat niet op. 1-3 eindstand. Parijs is nog ver om even in wielertermen te spreken maar dat trainer Florian Wolf op zoek moet naar de slinger is na één wedstrijd al wel duidelijk. Aanduwen gaat namelijk niet weet ik nog van die Lelijk Eend. Het zal met de slinger moeten. Het gaat hem vast lukken.

De Afvallende Bal

FC Uitgeest: Koning, Hopman, Vrouwe, Duijn (81e Groen), Beentjes, Smit, Olgers, E.Sinnige, Brouwer, Augustin (60e Adrichem), Murzo (66e Bilal).

Bakkum en Krookspeler van de wedstrijd is Jelle Hopman. Ondanks dat de verdediging van FC Uitgeest het moeilijk had vandaag was er toch een ruime voldoende voor Jelle Hopman. Jelle woont in Uitgeest maar heeft een verleden als speler bij o.a. AZ en ADO'20. Nu dus als linksback in het groengeel en als de tekenen niet bedriegen kon de plaatselijke wel eens veel plezier beleven aan deze veelzijdige voetballer. Jelle gefeliciteerd.

KP Biking: Tegenstanders Henk Verdonk junior bijna wanhopig

AKERSLOOT - Weer was het Henk Verdonk junior uit Egmond aan de Hoef, die na zijn zoveelste overwinning in de wekelijkse donderdagavond-wedstrijd in Akersloot om de Kids and Parents Bikeschool (KPB) mountainbike cup de bloemen mee naar huis mocht nemen.

Het gaat nu toch wel eens tijd worden dat Henk Verdonk junior op 'zijn' Cloppenburgh-parcours zijn meerdere tegenkomt. Nu was het zijn jongere broer Wim, die de hele koers in het wiel mocht blijven van de latere winnaar. Alleen aanklampen was het maximale dat broer Wim in huis had. De eindsprint liet vervolgens niets aan duidelijkheid over. Achter het leidende duo leek Uitgeester Wilfred Knegt naar de laagste trede van het podium te gaan rijden, maar dit streven werd gedwarsboomd door de talentvolle Akerslootse Femke Mossinkoff, die Knegt vijf ronden voor tijd wist te overklassen. Voordat Femke Mossinkoff bij Wilfred Knegt wist aan te sluiten, had zij ruim halfkoers Alkmaarder Henk Louwe en Wout Bakker uit Heiloo al haar hielen laten zien.

Uitslag: 1. Henk Verdonk junior Egmond aan de Hoef 2. Wim Verdonk Egmond aan de Hoef 3. Femke Mossinkoff Akersloot 4. Wilfred Knegt Uitgeest 5. Henk Louwe Alkmaar 6. Henk Jan Verdonk senior Egmond aan de Hoef 7. Marco Wetsteijn Egmond aan Zee 8. Wout Bakker Heiloo 9. Ton Wiering Akersloot 10. Lars van den Wijngaard Akersloot

Eerste Alzheimer Trefpunt in Akersloot: 'Is het vergeetachtigheid of dementie?'

AKERSLOOT - Jong of oud, iedereen vergeet wel eens wat. Als je ouder wordt gaat je geheugen anders werken, waardoor het vaker gebeurt dat je iets vergeet. Dat is heel gewoon. Maar wanneer is dat het niet? En kan het misschien dementie zijn?

Op donderdag 5 oktober vindt het eerste Alzheimer Trefpunt in Akersloot plaats. het onderwerp is: 'Is het vergeetachtigheid of dementie?' Gespreksleider Essy Ferares gaat in gesprek met casemanager Marjon Peters over hoe deze twijfel kan worden weggenomen. Dan zal duidelijk worden dat vergeetachtigheid en dementie niet hetzelfde zijn. Hierna is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Naast het thema zal er deze avond aandacht besteed worden aan het 10-jarig bestaan van de Alzheimer Trefpunten in de regio Midden-Kennemerland. Iedereen is welkom: mensen met geheugenproblemen, partners, kinderen, vrienden, buren. Wie er nog nooit eerder is geweest moet beslist komen kennismaken. De toegang en de koffie/thee zijn gratis. Aanmelding vooraf is niet nodig.

Wat kunt u verwachten?

De bezoekers krijgen informatie van hulpverleners en van mensen die uit eigen ervaring spreken. Bij elk Trefpunt worden deze mensen geïnterviewd door onze vaste gespreksleider. Na dit gesprek is er gelegenheid om vragen, ook op andere gebieden, te stellen. Er is een tafel met brochures en andere literatuur om thuis nog eens rustig na te lezen. Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u behoefte aan andere informatie over dementie? Kom dan naar het Alzheimer Trefpunt in 't Kruispunt, Mozartlaan 1a, 1921 XC Akersloot. De ontvangst is vanaf 14.00 uur, het programma start om 14:30 uur en eindigt rond 16.00 uur.

Politieberichten

Penningkruid

Op de parkeerplaats van Penningkruid werd op 18 september tussen 12.15 en 12.50 uur een personenauto bekrast met een scherp voorwerp. Schade: een diepe kras over het spatbord en een portier. Het bleek dat de auto de afgelopen maanden al meerdere keren was bekrast. Ook een ander voertuig van de eigenaar werd eerder bekrast. Aangifte is opgenomen en er wordt een onderzoek ingesteld.

Stationsplein

Op 21 september om 15.45 uur deed een vrouw aangifte van de diefstal van 400 euro. Zij had gereageerd op een advertentie op marktplaats, waar een jas werd aangeboden. Zij had contact gelegd en een afspraak gemaakt bij het station Uitgeest. Op de afgesproken tijd verscheen daar een dame in een auto. Vervolgens kreeg zij de betreffende jas overhandigd om deze te passen. Tijdens het passen gaf zij haar tas aan de vrouw. De jas bleek te klein en de deal ging niet door. Nadat zij haar tas weer had terug gekregen liep zij naar de trein. In de trein bleek, dat er 400 euro uit haar tas was ontvreemd.

Op 24 september om 02.00 uur werd door een getuige een harde klap gehoord vanaf de parkeerplaats op het Stationsplein. Vervolgens zag hij, dat een ruit van een geparkeerde personenauto was ingeslagen. Het was niet duidelijk of er iets was ontvreemd. De eigenaar zal worden benaderd.

Verkeerscontroles

Op 21 september waren op de Provinciale Weg (80) snelheidscontroles gehouden. 500 passanten werden hierbij gemeten en er waren 6 overtredingen. De hoogste snelheid was 123 km per uur. Ook op de Geesterweg (50) werden 694 automobilisten gemeten. Hierbij reden er 48 automobilisten te hard. De hoogst gemeten snelheid was hier 83 km per uur.

Op 22 september overschreden 3 automobilisten de maximum snelheid tijdens een verkeerscontrole op de Provinciale weg. Eén bestuurder reed 143 km p/u, waar 80 km p/u was toegestaan. Zijn rijbewijs werd ingevorderd. Verder werden vier bekeuringen uitgeschreven voor het niet handsfree bellen in een personenauto.

Stormvogels doet goede zaken

Stormvogels - DKV Victoria Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Voor Stormvogels stond afgelopen zondag een thuiswedstrijd op het programma tegen het Amsterdamse DKV Victoria. Een welbekende tegenstander, waar de Uitgeesters regelmatig moeite mee hebben gehad. Maar op deze zonnige najaarsdag waren de rollen omgedraaid en sloot de formatie van trainer/coach Ton van Duijn de partij af met een dikverdiende overwinning.

Stormvogels kwam fel uit de startblokken en had duidelijk het initiatief in handen. Na een kwartier spelen leidde de ploeg onder aanvoering van Sebastiaan van den Bosch met 6-1. Een riante voorsprong, waarna de focus een klein beetje leek te verdwijnen. De opponent kon enigszins terugkomen in de wedstrijd , maar was niet in staat om op gelijke hoogte te komen. De Uitgeesters wisten een voorsprong vast te houden tot aan de rust (8-6) waarna de puntjes weer even op de I konden worden gezet. Van Duijn was tevreden, maar benadrukte dat zijn ploeg wel moest blijven scoren, om DKV niet de illussie te geven dat er wat te halen viel. Met het momentum bij de opponent loert altijd het gevaar dat een ploeg alnsog overlopen kon worden. Zover kwam het gelukkig niet. Sjoerd Noorda en Danny Haije vergrootten de marge weer naar 4 bij aanvang van de tweede helft, waardoor Stormvogels op rozen kwam te zitten. DKV was niet in staat om nog iets terug te doen, de Uitgeesters waren oppermachtig en speelde de partij gedecideerd uit (15-11).

Van Duijn keek met tevredenheid terug. Wie vooraf gezegd zou hebben dat zijn ploeg 6 punten uit vier wedstrijden zou halen, zou door hem voor gek verklaard zijn. Een ongemeen spannende competitie, waarin iedereen van iedereen kan winnen zou zomaar eens een verrassende wending kunnen nemen. Tegelijkertijd zullen er twee ploegen degraderen en de nummer 6 zal ook om lijfsbehoud moeten strijden om in derde klasse te blijven. De focus ligt nu op Purmer, de eerstvolgende tegenstander.

Doelpunten: Ward Betjes(4), Sebastiaan van den Bosch(4), Danny Haije(2), Sjoerd Noorda(2), Lisa Haije(1), Eveline Nootebos(1) en Gerard Valkering(1)

Weekbericht van de Sjoelschijf

HEEMSKERK - De stand na 2 wedstrijddagen bij de Sjoelschijf (in de Jansheeren te Heemskerk, elke woensdagavond vanaf 20.00 uur speelavond).

A. Dennis Swart 133,15, Martin Wilson 131,40, Anneke de Groot 130,30; B. Ruud van Kalmthout 130,40, Anneke van den Heuvel 125,05, Ank Versnel 124,90; C. Dina Seggelink 117,80, Gerrit Spies 108,05, Jolanda Breed 107,35; D. Irma Wijntjes 95,75, Hennie Reuzenaar 90,10, Talitha Wijntjes 89,40; koppel (6 bakken): Ingeborg Bruijns/Martin Wilson 671, Ruud van Kalmthout/ Dennis Swart 666, Gré de Graaf/Gerrit Spies 552. De weekscores: Anneke de Groot 1356, Dennis Swart 1335, Martin Wilson 1327, Ruud van Kalmthout 1315, Jan de Groot 1253, Ank Versnel 1249, Anneke van den Heuvel 1229, Henny Coenders 1225, Ingeborg Bruijns 1211. Zaterdag 23 september vond het 6e koppeltoernooi (30 bakken/35 koppels totaal over 4 klassen)van de Sjoelschijf plaats: Jan Drent/ Kees Kuipers wonnen met 124,43 gemiddeld, 2: Petra /Elisa Houweling 115,23, Anneke de Groot/Ruud van Kalmthout 111,20; Margriet Duin/Gré de Graaf werden 2e in de C-klasse: 94,87, Frans Ponder/Danny de Graaff 3e (93,40). De poedelprijs ging naar de meisjes Nadine en Merle met 55,50.

Kinderkleding- en speelgoedbeurs

Foto: Aangeleverd

Heemskerk - Op 29 september is er weer een tweedehands kinderkleding en speelgoedbeurs in de Vrijburcht in Heemskerk. Leuke najaars- en winterkleding voor uw kinderen voor een betaalbare prijs! Ook veel speelgoed, schoenen, sportkleding en winterjassen. De deuren staan open op vrijdag van 18.30 tot 21.00 uur aan de Vrijburglaan 2. De toegang is gratis. Inbrengen van kleding is ook mogelijk: meldt u dan vooraf aan via kinderkledingkast@gmail.com.

Programma OSU Radio

Maandag
00.00 – 02.00 OSU Love Songs.
02.00 – 08.00 OSU door de Nacht.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12.00 OSU Carrousel – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich.
13.00 – 18.00 OSU Carrousel – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
18.00 – 20.00 Lisette Prager – Lisette Pakt UIT (HH).
20.00 – 22.00 Carry Munter – Carry's Music Machine.
22.00 – 24.00 Rythmo del Mundo – Salsa Radio.

Dinsdag
00.00 – 08.00 OSU door de Nacht.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12.00 Tom Jacobs – Jacobs in de Ochtend.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich.
13.00 – 14.00 Oranje Top 30 (HH)
14.00 – 16.00 OSU Carrousell – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
16.00 – 18.00 Bart van de Heuvel – Muzikale tijdmachine.
18.00 – 20.00 Camille Jansen – Hits from the Heartland.
20.00 – 22.00 Crackhelder – Dubbel & Dwars
22.00 – 24.00 OSU Carrousel – Nonstop.

Woensdag
00.00 – 08.00 OSU door de Nacht.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12:00 OSU Carroussel – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich
13.00 – 15.00 John van der Geld – In Het Wilde Weg
15.00 – 18.00 OSU Carrousel – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
18.00 – 20.00 Lisette & Paula – Dier en Welzijn.
20.00 – 22.00 Paul van den Berg – Carte Blanche. (Start binnenkort)
22.00 – 24.00 OSU Carrousel – Nonstop.

Donderdag
00.00 – 08.00 OSU door de Nacht.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12.00 Tom Jacobs – Jacobs in de ochtend.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich
13.00 – 15.00 Radio Kornak.
13.00 – 16.00 OSU Carroussel – Nonstop met Lokale en Regionale Informatie.
16.00 – 18.00 Bart van der Heuvel – Muzikale Tijdmachine.
18.00 – 20.00 Lisette Prager – Lisette Pakt Uit.
20.00 – 22.00 Hugo Smit – Soultrain.
22.00 – 24.00 OSU Carrousel – Nonstop.

Vrijdag
00.00 – 08.00 OSU door de Nacht.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12.00 OSU Carrousel – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich.
13.00 – 15.00 Leo van Zwol – Hollandse Toppers.
15.00 – 17.00 Johnny van der Geld – The Other Side of Elvis.
17.00 – 19.00 OSU Carrousel – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
19.00 – 20.00 Max & Jord – ……….. (Start 01-09-2017)
20.00 – 22.00 Joop Schouten – Musicbeats.
22.00 – 24.00 DJ Scoja – Club 106.

Zaterdag
00.00 – 03.00 DJ Keanu – The Sound of Ibiza.
03.00 – 08.00 OSU door de Nacht – Nonstop.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 11.00 OSU Carrousel – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
11.00 – 12.00 Oranje Top-30.
12.00 – 14.00 Louis Carpaij – Prettig Weekend.
14.00 – 18.00 OSU Carrousel – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
18.00 – 20.00 Lisette Prager – Gezondheid & Lifestyle.
20.00 – 22.00 Return to the Dance Classics.
22.00 – 24.00 Ed Hoekmeijer – Tune Inn.
00.00 – 03.00 Jan van Dale – Sessions Mix.

Zondag
03.00 – 08.00 OSU Nonstop.
08.00 – 10.00 Zendtijd voor Kerken / Songs of Praise.
10.00 – 12.00 (Binnenkort nieuw programma).
12.00 – 14.00 Ricky Koole –
14.00 – 15.00 OSU Cabaret.
15.00 – 17.00 Rob Offerhaus – OSU Sportief – Sport op Zondag
17.00 – 18.00 Bart van der Heuvel – Rock & Roll Jukebox.
18.00 – 20.00 Intermezzo – OSU Klassiek
20.00 – 22.00 OSUJazz – Blues and Big Bands.
22.00 – 24.00 OSU Carrousel – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.

De programma's zijn informatief, sportief, muzikaal en gezellig maar vooral voor en door Uitgeesters waarbij Uitgeester-gezelligheid en Lokale informatie voorop staat.

Lijkt het je leuk om ook een radio-programma te maken? Te presenteren, de techniek bij een programma verzorgen, de redactie helpen of heb je een programma idee en wil je graag meewerken? Van Jong tot Oud, iedereen is van harte welkom. Meer informatie? Stuur een mailtje naar info@osuradio.nl of kom langs in de studio. De koffie staat altijd klaar.

U vindt de OSU in de ether 106FM, DAB+ 9C, Ziggo 104.5FM en Ziggo kanaal 918 en via internet.

Vieringen Onze Lieve Vrouwe Geboorte

Woensdag 27 sept.: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kapel
Vrijdag 29 sept.: 19.00 uur H. Eucharistieviering in Geesterheem en koffiedrinken
Zaterdag 30 sept.: GEEN VIERING
Zondag 1 okt.: 10.00 uur H. Eucharistieviering m.m.v. Laus Deo.

Zondag 1 oktober wordt er in een feestelijke hoogmis van 10.00 uur in de parochiekerk van Uitgeest de gouden Pro Ecclesia et Pontifice uitgereikt aan de heer Cees Rozemeijer. Deze pauselijke onderscheiding krijgt Cees Rozemeijer, niet alleen omdat hij 54 jaar trouw lid is van het kerkkoor Laus Deo, maar omdat hij veel betekend heeft voor kerk en samenleving.

De film 'Lion' in Filmhuis De Zwaan

Fragment uit 'Lion'

De film 'Lion' draait vrijdag 6 oktober in Filmhuis De Zwaan. Het verhaal is gebaseerd op Saroo Brierleys memoires 'A Long Way Home' (2013).

Saroo woont met zijn moeder, een oudere broer en zusje in een krottenwijk in India. Zijn moeder is analfabeet en zij voorziet in haar levensonderhoud door het sjouwen van stenen. Op vijfjarige leeftijd raakt Saroo verdwaald in de straten van Calcutta, duizenden kilometers van huis. Hij blijft in leven door op een vuilnisbelt zijn kostje bij elkaar te sprokkelen en slaapt op straat. Saroo overleeft vele uitdagingen waarna hij door een stel in Australië wordt geadopteerd. Het wordt een ware obsessie voor hem als hij 25 jaar later besluit op zoek te gaan naar zijn verloren familie.

De zaal is open vanaf 19.45 en de film begint om 20.15 uur. Toegang € 6,- ('Vrienden v/d Zwaan' €5,-) inclusief een kopje thee of koffie voorafgaand aan de film. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Boekhandel Schuyt aan de Middelweg 139 in Uitgeest, of aan de zaal, indien nog beschikbaar.

'Janus' door Jasper van Kuijk bij De Zwaan Cultureel

Jasper van Kuijk Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Zaterdag 7 oktober speelt Jasper van Kuijk de try-out van zijn nieuwe cabaretprogramma Janus. In 2010 won Van Kuijk de jury- en publieksprijs bij het cabaretfestival. In 2014 ontving Van Kuijk het Stijgend Applaus Stipendium Ook schreef Van Kuijk mee aan het vijftiende seizoen van het satirische televisieprogramma Koefnoen.

Nu alles en iedereen steeds extremer wordt, verlangt Jasper van Kuijk terug naar het midden. Maar zijn uitgesproken meningen passen niet tussen gemiddeld en modaal. Daarom bekijkt hij in Janus de zaken eens radicaal van twee kanten. Van Kuijk zet zijn tanden in het nu. Hij analyseert, fileert en serveert met een lach. Cabaret om bij naar voren te leunen, dat én ergens over gaat én vermaakt.

Jasper van Kuijk speelt in dorpshuis De Zwaan op zaterdag 7 oktober, aanvang 20.15 uur. De toegangsprijs is € 13,50, Vrienden van de Zwaan Cultureel krijgen € 2,50 korting. Kaartverkoop via boekhandel Schuyt of aan de zaal (mits nog beschikbaar), of via de online kaartverkoop. Voor meer informatie en andere voorstellingen zie de website van De Zwaan Cultureel: www.dezwaancultureel.nl.

145-jarig Vondel speelt 'De Vrek'

Foto: Aangeleverd

UITGEEST - 'De Vrek' van Molière is een oud stuk en daardoor vaak veronachtzaamd. Ten onrechte. Molière belichtte de zwakheden van de gewone mens en vergrootte deze karaktertrekken op bijna cabareteske wijze. Hij was er een meester in de mensen een spiegel voor te houden. De mooiste voorbeelden hiervan zijn 'De Ingebeelde Zieke' en 'De Vrek'.

Met name die cabareteske uitvergroting was voor 'Vondel' de reden 'De Vrek' op de planken te zetten. Hierbij heeft 'Vondel' zich niets gelegen laten liggen aan de tijd waarin dit zou moeten spelen. Gierigheid en de daarmee gepaard gaande hebberigheid zijn van alle tijden. De spelers kun je vergelijken met een rondtrekkend toneelgezelschap, dat op markten en kermissen, het publiek vergast op een vlotte komedie met een plot, dat de schrijvers van hedendaagse soaps zou doen watertanden. Al met al voldoende reden om enthousiast met dit stuk aan de slag te gaan onder de inspirerende leiding van Iwan Dam, onze nieuwe zomerregisseur. Hij gaf de spelers de vrijheid om met die cabareteske uitvergroting aan de slag te gaan. Niet zo gemakkelijk als het lijkt, omdat de spelers van 'Vondel' vaak te horen hebben gekregen, dat 'kleiner' spelen mooier is. Toch zijn ze er in geslaagd er een fijne voorstelling van te maken.

Het resultaat kunt u op 12, 13, 14 en 15 oktober in 'De Zwaan' te Uitgeest bewonderen. Aanvangstijden donderdag, vrijdag en zaterdag 20.15 uur en zondagmiddag 14.15 uur. Kaarten à € 10 zijn verkrijgbaar bij de boekhandel Schuyt, Middelweg 139, Uitgeest en te bestellen op onze reserveerlijn 06-53513750 (alle werkdagen van 16.00 tot 19.00 uur).

.

Griezel mee, gratis Dolfje Weerwolfje kijken in de bibliotheek!

BEVERWIJK - De bibliotheek heeft deze maand een speciale Griezel-Kinderboekenbios! De Kinderboekenbios is op vrijdag 6 oktober. De film is geselecteerd door Sandra, zij heeft gekozen voor Dolfje Weerwolfje. Deze film is gebaseerd op de gelijknamige boekenreeks van Paul van Loon. De film is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar en ouder. Kom je kijken? Het is gratis!

Iedere eerste vrijdag van de maand om 15.00 uur is het Kinderboekenbios. We kijken naar een verfilmd boek op de 100-talentenjeugdafdeling in vestiging Beverwijk. Wil jij zelf ook een keer een boekenfilm kiezen? Dat mag! Stuur een mailtje naar kinderboekenbios@obijmond.nl en kom samen met anderen naar je eigen uitgekozen film kijken!