De Uitgeester

31 augustus 2016

De Uitgeester 31 augustus 2016


Metaaldetector-hobbyist Ronald Spooren bewijst rijke geschiedenis Uitgeest Door: Anita Webbe

Foto's: Anita Webbe

UITGEEST - Amateur archeoloog en metaaldetector-verkoper Ronald Spooren heeft sinds drie jaar van zijn hobby zijn werk gemaakt. De enthousiaste Uitgeester ontwikkelde deze passie al op jonge leeftijd. Het geluk treft, dat Uitgeest nogal wat bodemschatten blijkt te verbergen. Door onder andere veldslagen die hier eeuwen geleden zijn uitgevochten, zoals de Slag van Castricum (1799) zit de grond vol met verborgen rijkdom. Onderhand heeft die geschiedenis van onze omgeving een hotspot voor schatzoekers gemaakt.

Ronald (31): "Al van jongs af aan vind ik het opsporen van oude objecten uit de geschiedenis interessant. Mijn passie ontstond mede door een archeologische opgraving in Castricum uit de Romeinse Tijd. Ik mocht hierbij helpen waardoor mijn interesse in het zoeken naar bodemschatten werd aangewakkerd. Ook zag ik mensen op het strand met een metaaldetector zoekend naar verborgen schatten. Jaren later kocht ik mijn eerste metaaldetector en vond allerlei voorwerpen uit de periode 1600-1800, zoals oude muntjes, gespen en zelfs een kanonskogel! Het geeft me een kick wanneer ik iets vindt dat eeuwen geleden gebruikt werd en dat door mijn toedoen in een museum belandt. Het lijkt me fantastisch om ooit een echte schat te vinden. Het kán want ze worden wereldwijd nog gevonden. Ook heb ik diverse zoekgeraakte sieraden gevonden zoals ringen en kettinkjes en terug gegeven aan de eigenaren. Dit is vaak een mooi maar ook emotioneel moment. Men mag mij hiervoor altijd benaderen!"

Een stukje geschiedenis

Inzetje

Uitgeest heeft een rijke historie qua bodemvondsten uit de ijstijd en bronstijd. Zo zijn er bijvoorbeeld kano's gevonden op de plaats waar nu Waldijk is. Ook oude metalen vist Ronald uit de grond, voornamelijk munten uit de periode 1600-1800, duiten genoemd. Archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat de eerste bewoners van Uitgeest rond 450 v.chr. hier neerstreken. Zij bouwden hun eenvoudige houten woningen op de daarvoor meest gunstige plaats: de strand- en stroomwallen, die hoger lagen dan de omgeving. Omstreeks de 4e eeuw na chr. nam de bewoning sterk af, vermoedelijk door de hoge waterstanden en stormvloeden in de periode vanaf 250 na Chr. Toch verdween de bevolking niet. Met name de hoger gelegen strand- en stroomwallen van Dorregeest boden toch nog gelegenheid tot bewoning. Binnen Uitgeest kan men in het huidige wegenpatroon nog een viertal van deze vroegmiddeleeuwse nederzettingen herkennen. Dit zijn Assum, Westergeest, Oostergeest en Dorregeest. Bevolkingsgroei en betere klimatologische omstandigheden maakten het mogelijk dat het ten oosten van de strandwallen gelegen veengebied in de loop van de 10e eeuw kon worden ontgonnen. Daarbij ontstonden talrijke nieuwe woonkernen. Zo zijn Krommenie, de Uitgeester Woude en Marken-binnen vanuit Uitgeest ontstaan.

Regels

Ook enthousiast geraakt? Het is aan te bevelen eerst vooronderzoek te doen door te googlen en/of oude kaarten en boeken te bekijken. Veel gebieden stonden - ook in Uitgeest - namelijk onder water, dus daar woonden geen mensen. Onmisbaar naast een metaaldetector is een goede schep een paar laarzen en een pinpointer om kleine objecten sneller op te kunnen graven. Verder dienen er een aantal belangrijke regels in acht genomen te worden. Men mag namelijk niet zomaar overal met een metaaldetector gaan zoeken: Altijd toestemming vragen aan landeigenaren, niet op archeologische grond graven, netjes omgaan met de natuur dus maak de kuilen dicht en ruim afval op. Meld bijzondere vondsten altijd aan archeologische instanties. Dit is belangrijk voor het erfgoed van Nederland. Vondsten mag je meestal wel houden. Het melden is alleen voor onderzoek en tijdlijn zeer belangrijk. In de duinen mag men niet zoeken. Dit heeft te maken met dat het natuurgebied is en eigendom is van PWN. Bovendien worden er soms nog explosieven gevonden uit de Tweede Wereldoorlog.

"Je wordt niet rijk van deze hobby, je moet van archeologie /geschiedenis houden. Gelukkig heb ik wel de kans gekregen om er mijn werk van te maken. Ik ben nu werkzaam voor een bedrijf in Friesland dat detectors wereldwijd levert aan schatzoekers, dealers, beveiliging, bouwbedrijven en hobbyisten," aldus Ronald. (Voor meer informatie ga naar www.facebook.com/dutchdiggersmetaaldetectors.

(foto)

Onderschrift: Ronald Spooren vindt met zijn metaaldetector een zegelloodje uit begin achttiende eeuw! Hier werden vroeger zakken aardappels mee verzegeld (zie inzetje).

Auto-inbraken teisteren Uitgeest

UITGEEST - Een serie auto-inbraken afgelopen weekend in het dorp. Bij een auto die geparkeerd stond op de inrit van een woning aan De Kuil werden van 22 op 23 augustus een kentekenbewijs en twee ruitentikkers meegenomen. Er werden geen braaksporen gevonden. Op 23 augustus werd een ruit ingeslagen van een vrachtauto die geparkeerd stond aan de Zienlaan. Donderdag 25 augustus waren twee mannen aan het vissen in De Kuil. Zij lagen te slapen in een tentje en hadden de auto geparkeerd op het naastgelegen parkeerterrein. Omstreeks 03.50 uur werden zij wakker van het geluid van het inslaan van een ruit. Zij renden naar hun auto en zagen dat twee ruiten waren vernield. Het navigatiesysteem bleek uit het dashboardkastje te zijn ontvreemd. Bij het voertuig zagen zij twee jongens op een scooter, die wegreden in de richting van de Geesterweg/ Provincialeweg.
Van 25 op 26 augustus werd en een ruit ingeslagen bij een grijze Audi A3 aan de Kruiskamplaan. Het stuur met airbag en drie zonnebrillen werden gestolen. Dezelfde nacht werd ook ingebroken bij een auto aan de Benningskamplaan, opnieuw door een ruit in te slaan. Dit maal betrof het een blauwe BMW. Hieruit werden de stuurairbag en navigatie meegenomen. Uit een grijze Mitsubishi aan de Vrede werd die nacht aan navigatiesysteem meegenomen. Ook bij een bruine Mercedes aan de Graskamplaan werd die nacht een stuur met airbag ontvreemd door een ruit in te slaan. Vrijdag 26 augustus was een zwarte Audi A3 aan de Kalverkamplaan het doelwit van inbrekers. Rond 4.00 uur werd een ruitje ingeslagen waarna het alarm afging. Er was niets ontvreemd. Van 26 op 27 augustus werd ingebroken bij een zwarte Volkswagen Golf aan de Spin. Na het inslaan van een ruit werden een los navigatiesysteem, een zonnebril, schoenen en papieren meegenomen. Ook werd geprobeerd het ingebouwde navigatiesysteem te demonteren. Op de Cnollebijter had men het gemunt op een grijze VW Polo. Ook hier werd een ruit ingeslagen. Er werd niets meegenomen. Van 27 op 28 augustus sloegen de inbrekers toe bij een zwarte VW Polo op de Juffer. Er werd een ruit ingeslagen en een navigatiesysteem ontvreemd.

In verband met bovenstaande auto-inbraken verzoekt de politie om uw medewerking. Misschien heeft u iets gezien (camera's) of gehoord en draagt uw informatie bij aan de oplossing van deze misdrijven. U kunt uw informatie of tip doorgeven via 0900-8844. Indien u anoniem wenst te blijven kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.

Groenbeleidsplan noodzakelijk voor Uitgeest

Groenvoorziening aan de Geesterweg Foto: Anita Webbe

UITGEEST - De huidige en toekomstige bewoners van Uitgeest willen in een aantrekkelijke gemeente wonen. Met respect voor de huidige kwaliteiten van het openbaar groen, is het noodzakelijk om verbeteringen in de groenelementen en de groenstructuur aan te brengen en de samenhang te waarborgen. Visie en de waarden vormen de basis voor het groenbeleid.

Groen is een belangrijk onderdeel van de openbare ruimte dat in sterke mate het beeld en de leefbaarheid van een gemeente bepaalt. Vooral bomen zijn sterk beeldbepalend. Groen heeft een toegevoegde waarde voor zowel bewoners als bedrijven. Het gebied rond Uitgeest, in het centrumgebied en een aantal woonwijken van het dorp is de bebouwing overwegend beeldbepalend. Het dorp heeft geen beeldbepalende of uitgestrekte groenelementen, zoals bossen, maar er zijn wel mooie bomen en plantsoenen die het waard zijn om goed beheerd en beschermd te worden. Andere gebieden zoals de sportterreinen, de begraafplaatsen, een bungalowpark en dergelijke hebben een overwegend groen karakter. Ook het natuurlijk groen in het buitengebied is belangrijk. De gemeente wil in Uitgeest een kwalitatief hoogwaardige groenstructuur veiligstellen en ontwikkelen. Tot nu toe beheert de gemeente Uitgeest zowel het budget, als het onderhoud en de herstelplannen, maar op lange termijn is dit niet voldoende en is er behoefte aan een groenbeleidsplan.

Strategisch plan

Vanaf de Plezierstraat zo het mooie park ingelopen in de Koog Foto: Anita Webbe
Groenvoorziening aan de Geesterweg Foto: Anita Webbe

Dit Groenbeleidsplan Uitgeest 2016–2025 is een strategisch plan, dat op het hele gebied van de gemeente Uitgeest van toepassing is, zowel de bebouwde kom als het buitengebied. Het is een gemeentelijk beleidsplan en heeft geen formele juridische status zoals een bestemmingsplan. Het Groenbeleidsplan geeft voor de komende 10 jaar een visie op het gewenste kwaliteitsniveau, de uiterlijke verschijningsvorm en de kaders voor het te voeren groenbeheer. Bij het opstellen van het groenbeleidsplan zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 1. Het groenbeleid heeft de volgende kenmerken: aantrekkelijk, vernieuwend doch sober, doelmatig en duurzaam. 2. De kaders in dit plan zijn leidraad bij het beheer en de herinrichting van bestaande gebieden of ontwikkeling van nieuwe gebieden.

De groenparels van Uitgeest

Er worden vier groenparels binnen het bebouwd gebied van Uitgeest onderscheiden. Ten eerste de langs de Kerkbuurt bij de dorpskerk/Regthuysplein. Ten tweede het langs de Middelweg gelegen plein voor het gemeentehuis. Ten derde het langs Westergeest gelegen plein voor de Katholieke kerk. Ten vierde het plantsoen bij het haventje aan de Meldijk. Tot slot bevindt zich tussen Westergeest en Middelweg (naast de boekhandel) een plantsoen dat ook de potentie heeft een groenparel te worden. Het dorp Uitgeest kent relatief weinig openbare pleinen. Het is zaak om te koesteren wat er wél is. Er worden drie groenparels in het buitengebied van Uitgeest onderscheiden: de eendenkooi Van der Eng ten westen van Uitgeest en de twee in het buitengebied tussen Uitgeest en Krommenie gelegen forten. Deze twee forten maken onderdeel uit van de Stelling van Amsterdam, een Unesco Werelderfgoed.

Week van de Alfabetisering

REGIO - Nederland staat van maandag 5 tot en met zondag 11 september helemaal in het teken van taal. Ook Bibliotheek IJmond Noord besteed er aandacht aan. Tijdens de Week van de Alfabetisering staat het wekelijks voorlezen op woensdagochtend in het teken van de kinderboekenvriendjes Woezel & Pip. Baby's, dreumesen, peuters en hun (groot)ouders zijn van harte welkom op 7 september van 11.00 tot 11.30 uur in Vestiging Beverwijk van Bibliotheek IJmond Noord. Een enthousiaste vrijwilliger maakt er een feestje van: voorlezen, plaatjes kijken en benoemen, liedjes zingen en spelletjes doen. Met je kind op schoot een boekje ontdekken is leerzaam. Het stimuleert de taal- en spraakontwikkeling van je kind, zo blijkt uit onderzoek. En het verhoogt de concentratie. Allemaal zaken waar je kind een leven lang plezier van heeft. De toegang is gratis. Je kunt je kind direct inschrijven als lid van de bibliotheek. Voor kinderen tot drie jaar betaal je geen inschrijfgeld en het lidmaatschap is gratis. Voor je baby tot één jaar ontvang je een BoekStart-koffertje met inhoud voor thuis. Kinderen van één en twee jaar krijgen een leuk boekje cadeau. Voor kinderen vanaf drie jaar betaal je eenmalig vier euro inschrijfkosten, het lidmaatschap is gratis.

Taalspreekuur
Op dinsdag 6 en woensdag 7 september worden belangstellenden voor de Taalspreekuren feestelijk ontvangen. Het Taalspreekuur is bedoeld voor volwassenen die willen weten waar ze Nederlands kunnen leren of waar ze hun kennis van de taal kunnen verbeteren. Tijdens dit spreekuur is er iemand aanwezig die kan helpen om te kijken welke cursus goed bij iemand past of die kan zoeken naar iemand die kan helpen met de Nederlandse taal. Er is informatie over scholen en cursussen voor elk niveau. Taal- en rekenvaardigheden zijn basisvoorwaarden voor een goede participatie in de maatschappij, denk bijvoorbeeld aan werk, gezondheid en omgaan met geld. Toch blijkt dat een op de negen mensen deze vaardigheden onvoldoende beheerst. Daarom stimuleren ministerie en gemeenten diverse programma's gericht op een betere taalvaardigheid. Het Taalspreekuur is iedere dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur in de Bibliotheek IJmond Noord, vestiging Heemskerk, Maerten van Heemskerckplein 3 en iedere woensdag van 15.00 tot 17.00 uur Bibliotheek IJmond Noord, vestiging Beverwijk, Kerkplein 5 .

Willem Franke Particulier Zwemonderwijs: luxe zwemlessen bij Hotel Akersloot Geesterweg 1a, 1921 NV Akersloot, mail: info@whfranke.nl website: www.whfranke.nl Door: Anita Webbe

vlnr. Willem en Sandra Franke proosten met Hotel Van der Valk's bedrijfsleider René Switser op hun prachtig nieuwe zwembad Foto: Anita Webbe

Willem Franke verzorgt al 34 jaar zwemlessen in Hotel Akersloot. De laatste 12,5 jaar als zelfstandig ondernemer. Hij heeft daar samen met zijn vrouw Sandra al duizenden kinderen uit Uitgeest en omstreken leren zwemmen. Zij zijn nu klaar voor een nieuwe start in het prachtige, compleet vernieuwde zwembad van Hotel Akersloot!

Tussen april en augustus 2016 is het oude zwembad van Hotel Akersloot verbouwd tot een luxe ingerichte zwem-accommodatie. De vloeren, wanden en ruimtes zijn afgewerkt met hoogwaardige materialen in prachtige sfeervolle dessins. Exclusief voor de kinderen die zwemles krijgen zijn douches, toiletten en kleedruimten gesitueerd. Doordat er nu een gescheiden luchtbehandeling is aangebracht, kunnen ouders op het aangenaam gekoelde terras de zwemles bijwonen. De zwembad-ruimte is een stiltegebied geworden waarin een optimaal werk- en leerklimaat voor de kinderen gecreëerd is, maar wel met transparantie. Willem en Sandra zijn vanaf het begin bij het bouwplan betrokken geweest en daardoor kon rekening gehouden worden met de speciale wensen van de zwemschool. Verder is de zwembadruimte uitgerust met sfeerhaard, sauna stoomcabine, fitness en whirlpool en verwarmde ligbedden. Ook heeft het heerlijk verwarmde zwembad een prachtige fontein.

Zwemles hoort bij de opvoeding

Willem: "Er is steeds minder schoolzwemmen. In zo'n waterrijk land als Nederland, is het juist belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd leren zwemmen. Zwemles is elementair en wij vinden dat dit hoort bij de opvoeding." Als vanouds worden straks de zwemlessen door Sandra en Willem verzorgd volgens het vertrouwde en beproefde concept van kind- en resultaatgericht zwemonderwijs. Sandra vult aan: "Onze lesmethodiek is gebaseerd op het blijven evalueren van de zwemlessen, gezond verstand en openstaan voor vernieuwende ideeën. Zwemles wordt klassikaal, maar wel met individuele begeleiding, vanuit het water gegeven: Ieder kind krijgt de uitdaging die het aankan. We werken met zwemniveaus en zijn flexibel wanneer een kind sneller vordert of juist niet. De communicatie verloopt rechtstreeks met de ouders. Wanneer een kind afzwemt maken we er een feestje van en ontvangt hij of zij een internationaal erkend diploma volgens het ENVOZ." De eerste zwemlessen starten vanaf 5 september aanstaande. Inschrijven voor het A, B of C diploma kan vanaf 4 jaar en zwemles volgen vanaf ongeveer 5 jaar. Oudere kinderen inschrijven, die door omstandigheden nog niet kunnen zwemmen is ook mogelijk. De lessen worden 7 dagen in de week gegeven na schooltijd en in de weekenden tot 19.00 uur. Tijdens schoolvakanties worden snelcursussen B-diploma gegeven. Het C-diploma wordt niet in snelcursusvorm geboden.

Rectificatie politiebericht

In De Uitgeester nummer 34 van vorige week is een foutje gemaakt bij de rubriek "Politieberichten." Niet op 25 augustus werd door baldadige jeugd alle 30 winkelwagentjes van een supermarkt aan het Anna van Renesseplein losgekoppeld en in paartjes aan elkaar vastgemaakt op de rijbaan, maar dit vond plaats op 20 augustus jongstleden. Onze excuses, de redactie.

Modelbouwdag in Luchtoorlogmuseum Fort Veldhuis

REGIO - Luchtoorlogmuseum Fort Veldhuis houdt zondag 4 september in samenwerking met de VWMH (Vereniging van Wargamers en Modelbouwers Haarlemmermeer) een modelbouwdag.

In het museum treft u vele modelbouwers en special interest groups die bezig zijn met hun modellen. Tevens worden vele al gebouwde modellen en diorama's tentoongesteld en worden er nieuwe en oudere bouwmodellen te koop aangeboden. Daarnaast worden voor het museum enkele antieke militaire voertuigen van de SRMME (Stichting Rijdend Museum Militair Erfgoed) opgesteld. Voor de hobbyist op modelbouwgebied is Fort Veldhuis op 4 september een bezoek dus meer dan waard.

De Stichting Aircraft Recovery Group 1940-1945 doet al meer dan 25 jaar onderzoek naar de luchtoorlog boven Nederland. De resultaten van deze onderzoeken zijn samengebracht in het luchtoorlogmuseum Fort Veldhuis te Heemskerk.
Het Fort bij Veldhuis is onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Het Fort is gelegen aan de Genieweg 1, 1967 PS Heemskerk. De ligging van het fort is op de grens van Heemskerk en Zaanstad.
Toegang: volwassenen € 3,50, kinderen van 8 tot 12 jaar, € 2,50, kinderen jonger dan 8 jaar gratis en houders van een veteranenpas gratis.

Schilderswerkplaats

Wat een leuk informatief artikel over de 'schilderswerkplaats' in de Uitgeester van 2 augustus en wat mooi dat dit karakteristieke plekje in Uitgeest blijft bestaan! Eén aanvulling wil ik graag kwijt: begin 50'er jaren startten Frans Zonjee en Wim Rijkenberg (mijn vader) in dit pand hun Machinale Graveerinrichting Rijkenberg & Zonjee. Later zou dit bedrijf uitgroeien tot Medaillefabriek Cuprolux en verhuizen naar Scharloo, eerst in het oude Weeshuis en later sinds 1972 op vrijwel dezelfde plek nieuwbouw. In 1988 werd Cuprolux overgenomen door Van Kempen & Begeer en verhuisde hierdoor naar Zoetermeer. Arie Zonjee vertelde mij dat hij (als een soort herinnering aan Cuprolux) de oude, inmiddels van de gevel gehaalde letters CUPROLUX in de toekomst weer wil laten aanbrengen.

Wim Rijkenberg jr
Krommenie

Ingezonden brieven

Heeft u een mening over een actuele gebeurtenis? De Uitgeester ontvangt graag uw ingezonden brief hierover. U kunt uw bijdrage sturen naar redactie@uitgeester.nl. Voor ingezonden brieven geldt een maximum van 250 woorden. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven en artikelen te redigeren, in te korten of in zijn geheel te weigeren. Anonieme bijdragen worden alleen bij hoge uitzondering geplaatst.

Kerkdiensten

Onze Lieve Vrouwe Geboorte

Woensdag 31 augustus, 19.00 uur: H. Eucharistieviering in de kerk.
Vrijdag 2 september, 19.00 uur: H. Eucharistieviering in Geesterheem.
Zaterdag 3 september, GEEN VIERING.
Zondag 4 september, 9.00 uur: H. Eucharistieviering m.m.v. de Cantorij.

Protestantse Gemeente Uitgeest-Akersloot

Zondag 4 september, 10.00 uur Akersloot, Ds. B. Appers.

5 / 12

Jong dierendag 2016, met gratis huisdieren keuring!


LIMMEN - Bij diervoeders Admiraal zal a.s zaterdag 3 september het jaarlijkse jongdieren dag van kleindiersport vereniging jongleven gehouden worden.

Kleindiersportvereniging Jong Leven Uitgeest bestaat al meer dan 50 jaar.
Zij hebben als hobby het fokken van hoenders, konijnen, cavia's of sierduiven. Dit in vele soorten en kleuren. neem een kijkje op de website voor wat wie fokt en misschien tentoon gesteld gaat worden.

Door de vaak jarenlange ervaring met het houden en fokken van de dieren beschikken de leden van Jong Leven Uitgeest over veel vakkennis die zij graag met anderen willen delen.
Nieuwe leden, oud of jong, zijn dan ook van harte welkom in de vereniging en zij kunnen rekenen op deskundige hulp bij het verzorgen van hun dieren.Op zaterdag 3 september van 9.30 tot 15.30 uur is er tevens een huisdierenkeuring. Kom kijken en neem je eigen huisdier mee!

Voor meer informatie of opgeven: willemkoot@hotmail.com of bel 06-16346801. Adres: Diervoeders Admiraal, Stetlaantje 5 in Limmen.

Informatie over de vereniging en het lidmaatschap van Jong Leven Uitgeest wordt graag verstrekt door de secretaris F. Redeker, tel. 072-5330547, www.jong-leven.nl.

Het nieuwe programma van Limmen Cultuur 2016-2017 door: Carrie Cornelissen

Foto: Anita Webbe

LIMMEN - Het nieuwe programma 2016-2017 voor het komend seizoen van Limmen Cultuur is klaar. Het is een zeer gevarieerd programma geworden met bijna iedere maand een optreden.

Zo beginnen we in oktober met het Westfries Collectief in Vredebrug. Een avond vol sfeer, sketches en muziek. In november komt schrijver/bioloog Midas Dekkers naar Limmen en in februari 2017 schrijver/muzikant Nico Dijkshoorn. Beide heren, bekend van vele boeken en televisieoptredens, zullen op eigen wijze de bezoekers verrassen met hun verhalen. In december hebben we een kerstconcert met de Tata Big Swingband in Vredeburg. De band gaat het publiek alvast in de kerststemming brengen met swingende muziek. In januari 2017 staat de Ierse folk-band O'Branons op het programma, een middagvoorstelling met een verrassend verloop. Op 2 april eindigen we het seizoen met het Leids Barok Ensemble. Dit ensemble komt, op veler verzoek, weer naar Limmen en gaat spelen in de PKN kerk. Natuurlijk denken we ook aan de kleintjes. Op 27 november is er de jaarlijks terugkerende Sinterklaasvoorstelling en we zijn natuurlijk benieuwd wat de Pieten nu weer voor kattenkwaad uit gaan halen. Op 11 en 12 maart 2017 onze jaarlijks expositie Limmen Artistiek en Creatief, waar kunstenaars uit de omgeving hun werk kunnen tonen aan de vele bezoekers. Op onze site www.limmencultuur.nl staat alle informatie over tijden, locaties en toegangsprijzen. Ook zijn wij op zoek naar vrijwilligers die leuk vinden om deel uit te maken van het bestuur van Limmen Cultuur. Lijkt het je leuk om culturele activiteiten te organiseren, de communicatie/PR te verzorgen of misschien wel onze website beheren? Bezoek onze site, laat een bericht achter of neem contact met ons op. Het belooft weer een mooi seizoen te worden en tot ziens bij een van onze voorstellingen.

ZonStijl: Stijl voor alle soorten zonwering! Molenwerf 36E Uitgeest Tel. 06-49099818 info@zonstijl.nl

ZonStijl-eigenaar Ruud Goeman in zijn showroom. Foto: Anita Webbe

UITGEEST - ZonStijl is een klein gespecialiseerd zonweringsbedrijf dat de klant altijd voorop stelt. Met succes bedient ZonStijl vanaf februari dit jaar de zonweringsmarkt in de regio.

Met ruim twintig jaar ervaring in deze branche, weet Ruud Goeman (38) waar hij het over heeft als het om zonwering gaat. "We weten ons te onderscheiden met een uitgebreide collectie kwaliteitsmerken en grote vakkennis met betrekking tot advies, levering en montage. De uitgebreide vakkennis en klantvriendelijkheid maken het mogelijk om voor de klant het juiste advies te geven en daardoor maatwerk te leveren. Geen project is ons te gek en we doen geen concessies aan kwaliteit."

De knusse, overzichtelijke showroom van ZonStijl bevindt zich op de eerste etage van een bedrijfsunit op de Molenwerf. "Omdat de showroom van ZonStijl alleen op elke zaterdag van 11.00 uur tot 16.00 uur open is (of op afspraak) en zich niet op een A-locatie bevindt, kunnen wij de zonwering extra voordelig aanbieden. De klanten hebben ook als voordeel dat ze altijd met mij te maken hebben, omdat ik zowel de montage doe als in de showroom sta. Hierdoor blijven de lijntjes kort, wat een stuk prettiger is voor de klant", aldus Ruud.

Voor iedere smaak en in verschillende prijsklassen heeft ZonStijl een uitgebreid aanbod in binnenzonwering zoals: (duo)rolgordijnen, zowel houten als aluminium jaloezieën, plissé en duettes, lamelgordijnen en horren. Aan buitenzonwering zijn er de knikarmschermen, uitvalschermen, markiezen, screens en rolluiken. Van elk product hangt een showmodel in de showroom. ZonStijl verkoopt deze producten niet alleen, ook de montage, reparaties en onderhoud valt onder dit dak.

Geheel vrijblijvend kan er een afspraak gemaakt worden en gratis, zonder verplichtingen een passende, prijsvriendelijke offerte worden gemaakt. Ruud: "Ik ben er door mijn ervaring van overtuigd dat ik een perfect aanbod van prijs-kwaliteitsverhouding in mijn showroom heb. Niet alleen particulieren zijn aan het juiste adres voor scherpgeprijsde zonwering, ook bedrijven zoals Van der Valk Akersloot en Oostzaan, Stam Bouw en Aannemersbedrijf Piet Putter blijken erg tevreden klanten."

ZonStijl heeft van september tot en met december 2016 een ideaal aanbod om te kunnen profiteren van kwaliteitszonwering, dus houd de advertenties van ZonStijl in deze krant in de gaten! Anita Webbe

Succesvolle 2016-editie voor Tennis Club Uitgeest Jeugdonderlinge

De deelnemers aan de jeugdclubkampioenschappen kunnen terugkijken op een geslaagd toernooi.

UITGEEST - Zon en publiek zetten het sportieve strijdtoneel van de jeugdclubkampioenschappen van TC Uitgeest luister bij. Ruim honderd kinderen in de leeftijd van vijf tot achttien jaar streden om mooie prijzen en eeuwige roem. Afgelopen zaterdag was de slotdag met spannende tenniswedstrijden en leuke activiteiten. Het was een superweek, met activiteiten rond het thema Superhelden! Heerlijk trainen en bingo iedere dag, beach-tennis, ruilshow, barbecue, pub-quiz, loterij met superprijzen en popcorn, om maar wat te noemen. En een top-Jeugdraad. Kijk op www.tcuitgeest.nl voor de uitslagen en foto's van het toernooi en ook voor informatie over lid worden van TC Uitgeest.

Uitslagen

ME 17 1 Sophie Groen, 2 Daphne Mostert
MD 17 1 Sophie Groen + Luna Pirovano, 2 Monica van Assema + Daphne Mostert
JE 17 1 Stephan Bakker, 2 Tim van Osch
JD 17 1 Stephan Bakker+Tim van Osch, 2 Ole Stoops + Isidoor Stuifbergen
GD 17 1 Stephan Bakker + Dana Half, 2 Tim van Osch + Sophie Walsmit
ME 14 1 Quinte Huisman, 2 Anne Cappendijk
MD 14 1 Lotte De Groot + Quinte Huisman, 2 Anne Cappendijk + Luna den Elsen
JE 14 1 Kasper Stoops, 2 Alex Bakker
JD 14 1 Alex Bakker + Kasper Stoops, 2 Bas Groen + Sam Heijne
GD 14 1 Bas Groen + Anne Cappendijk, 2 Sam Heijne + Eline Krom
ME GROEN 1 Linde Huisman, 2 Denise de Leeuw
JE GROEN 1 Pablo Douwma, 2 Mike Hangjas
Dubbel GROEN 1 Linde Huisman + Renske van der Pas, 2 Pablo Douwma + Mike Hangjas
ORANJE enkel 1 Sara de Groot, 2 Mats Zuyderduin
Dubbel ORANJE 1 Núria Beudeker + Sara de Groot, 2 Janne Kroon + Mats Zuyderduin

Obstacle Run wordt ZienGames Spektakel voor jong en oud

Foto: Anita Webbe

UITGEEST - In De Uitgeester van 24 augustus jongstleden kondigde De Zien aan dat er een gezellig, sportief evenement zou plaatsvinden op 11 september. Dat evenement krijgt de naam ZienGames! Van 15.00 tot 17.00 uur is jong en oud van harte welkom voor een middag vol uitdagingen. Twintig verschillende spellen staan klaar op het terrein van het zwembad. De enthousiaste vrijwilligers van De Zien begeleiden het, samen met het team van LieftingFit. Je gaat zwemmen, duiken en rennen. Er zijn spellen met een slamball, tractorbanden en kettlebells. En hoe is het met je gevoel voor balans en evenwicht? Hoe behendig ben je met een bal?
De moeilijkheid en uitdaging van de spellen worden aangepast voor drie verschillende categorieën: 7 t/m 10 jaar, 11 t/m 14 jaar, 15 jaar en ouder. Scores worden bijgehouden, er is een competitie-element met kleine prijzen, maar: meedoen is belangrijker dan winnen! Entree is voor abonnementhouders gratis, overige deelnemers betalen € 3,-. Opgeven is niet nodig. De ZienGames is ter vervanging van de eerder aangekondigde Obstacle Run.

Laatste inzendingen Zomerfoto Wedstrijd! Mooiste zomerfoto van deze week: Marianne Jonker met Fluitekruid

Zomaar spontaan deze mooie combi van fluitenkruid, molentje en ondergaande zon. Foto: Marianne Jonker

De fotowedstrijd beëindigen we met deze laatste serie mooie en leuke foto's van het afgelopen zomerseizoen. Alle inzendingen, dus ook de foto's die net geen weekwinnaar zijn geworden, dingen mee naar de hoofdprijs en maken kans op de titel "Mooiste Zomerfoto 2016." Alle inzendingen worden nog een keer online gezet en kunt u uw stem uitbrengen. Wie de meeste stemmen krijgt, wint de heerlijke slagroomtaart van Banketbakkerij Versteeg én krijgt eeuwige roem met zijn/haar foto in de krant!

Mos als mooi kunstwerkje op een bank! Foto: Rody Persijn
Een frisse duik voor de musjes! Foto: Dirkje Konijn
Een echte kameleon op je arm is best spannend... Foto: Pauline Roelands
Opa Cees houdt Lynn stevig aan 't handje in Salo aan het Gardameer Foto: Jessica van Yperen
Maud Klaver plukt bloemetjes met haar moeder op vakantie in Eerbeek. Foto: Ramona de Vries
Foto: Henk Roelands
Kes (5) heeft de dag van zijn leven: Dagje fietsen met opa op Texel! Foto: Marianne Schoemaker
Paul geniet met zijn dochter Lynn van een heerlijke zonnige dag op het strand. Foto: Wendy Gooijer - Van Velzen

Businessclub FC Uitgeest ondersteunt en stimuleert

UITGEEST - FC Uitgeest is een voetbalvereniging met een stevig fundament. Niet alleen is het bestuurlijk en organisatorisch goed georganiseerd maar heeft het ook extra ondersteuning dat helpt het verschil te maken namelijk de Businessclub FC Uitgeest.

De leden van de club zijn lokale en regionale ondernemers die de club een warm hart toedragen en bereid zijn daarvoor een financiële bijdrage te leveren. Met dat geld worden ondersteunende faciliteiten geleverd voor de hoogste selectie-elftallen. Het doel is uiteraard om zo hoog mogelijk te voetballen maar vooral ook om getalenteerde voetballers uit de eigen vereniging duurzaam te binden aan de club. Het is namelijk altijd leuk om langs de lijn bij het eerste te staan en te zien dat de opgestelde elftallen een grote mate van herkenbaarheid hebben.

"Maar we hebben het ook gewoon gezellig met elkaar" legt de huidige voorzitter van de Businessclub Cor Jongejans uit. "We organiseren ieder jaar weer activiteiten voor de leden. Dat kan variëren van een etentje in een goed restaurant tot een bezoek aan voetbalwedstrijden. Natuurlijk is het ook een zakelijk netwerk en wordt er elkaar werk gegund als het voor een goede prijs is. Maar bovenal is het de binding die we hebben met een prachtige voetbalclub". De club is opgericht in oktober 2000 met als drijvende krachten Roel Koster, Peter de Groot en Cor Feenstra. Een mooi project in die jaren is de realisatie van de bestuurskamer annex sponsorhome. In 2006 neemt Cor Jongejans het roer over. Samen met Peter de Groot en Jacob Groen weten ze de club uit te breiden en wordt o.a het materiaalgebouw bij de kunstgrasvelden gebouwd. Nadat eerder al Peter de Groot gestopt was heeft ook voorzitter Cor Jongejans besloten het vaandel over te dragen. Na tien prachtige jaren vindt hij het wel mooi geweest. Op de aanstaande ledenvergadering op 18 september zal Jacob Groen worden voorgedragen als de beoogde nieuwe voorzitter.

Het aankomende seizoen zal het bestuur dan bestaan uit Jacob Groen (voorzitter), Johan de Meij (secretaris) en Rianne Demmers (penningmeester). "Uiteraard zijn nieuwe leden altijd van harte welkom. Ben je geïnteresseerd? Kom dan gerust eens langs bij thuiswedstrijd van FC Uitgeest of neem contact op met een van de bestuursleden. "Je bent van harte welkom in ons prachtige sponsorhome voor een hapje en een drankje tijdens en na afloop van de wedstrijd. Je zult warm worden ontvangen", aldus de scheidende voorzitter die natuurlijk wel gewoon lid blijft van de Businessclub. De club FC Uitgeest is er maar wat blij met die positieve ondersteuning en de stimulerende krachten binnen de Businessclub.

Florian Wolf heeft er zin in! Door: De Afvallende Bal

Florian Wolf.

"Top vijf spelen en een periodekampioenschap behalen moet de ambitie zijn met een prachtige club als FC Uitgeest". De nieuwe trainer van FC Uitgeest zegt het met het zelfvertrouwen van iemand die weet dat hij gelijk gaat krijgen.

"Waarom ook niet. Ze hebben vorig jaar goed gepresteerd, jonge jongens zijn weer meer man geworden en de routine is ook niet ver weg. Er zou dus zomaar een mooie mix kunnen ontstaan van een team in balans met een gemiddelde leeftijd van zo'n twee a drieëntwintig jaar. Maar niet alleen daarom heb ik gekozen voor FC Uitgeest. Ik ben voordat ik een beslissing nam een paar keer wezen kijken en het is gewoon een goed gefaciliteerde club met een prachtig complex. Daarnaast heb ik met de mensen van de club goede gesprekken gehad. Daaruit bleek dat de ambities niet ver uit elkaar lagen.

Ik wil deze club en spelers gewoon verder brengen. Ik merk nu al op de trainingen dat de jongens leergierig zijn en ik zie spelers die ik op dit moment tot mijn beschikking heb, nu al stappen maken. Overigens is dat wel lastig hoor, die vakanties van al die jongens. Van harte gegund natuurlijk maar wel een hobbel in de aanloop naar de start van de competitie. Naast mijn werk voor de selectie wil ik ook graag samen met het bestuur bekijken hoe en op welke wijze we de jeugdopleiding nog beter kunnen maken. Ik heb natuurlijk in het verleden ruim ervaring opgedaan in het opzetten van jeugdopleidingen onder andere bij FC Volendam. Daarnaast kunnen trainingen altijd verbeterd worden als het gaat om organisatie en intensiteit. Dat is namelijk gewoon heel moeilijk bij jeugdelftallen. Met mijn kennis en ervaring kan ik daar wellicht een bijdrage aan leveren.

De weken voor de competitie heb ik vooral gebruikt om mijn spelers te leren kennen maar zal er natuurlijk ook steeds scherper voorgeselecteerd worden om zo tot een stevige groep te komen die het eerste elftal gaat bemensen. Daarbij zal ik vooral de beoogde speelwijze voor ogen houden. Ik wil graag met vleugelspitsen spelen en een team dat bij balbezit van de tegenstander met veel mensen tegelijk agressief druk op de bal zet. Dat vereist discipline en daar besteed ik dan ook veel aandacht aan op de training. En juist daarin zie ik ook dat de groep leergierig is en dat ze het goed oppakken. Ik heb er dus vreselijk veel zin" aldus de nieuwe sympathieke, heerlijk fanatieke trainer van FC Uitgeest. Dat laatste zal een beetje wennen zijn voor sommige spelers maar De Afvallende Bal doceert : "Ga mee en volg hem". Dan kunnen er zomaar weleens mooie dingen ontstaan in Uitgeest.

Florian Wolf is geboren op 5 september 1986 en op dit ogenblik woonachtig in Assendelft. Florian is in het bezit van het diploma TC 1 en heeft o.a. in de klas gezeten met Ruud van Nistelrooij en Andre Ooier. Juist op het moment dat hij als talentvol voetballer op 17 jarige leeftijd de overstap zou maken van Blauw Wit Amsterdam naar de toenmalige profclub Haarlem liep hij een ernstige knieblessure op. Voetballen zat er niet meer in maar gedurende zijn revalidatie begon hij als CIOS student belangstelling te krijgen voor het trainersvak. Na gewerkt te hebben voor Sparta Rotterdam, AZ, zaterdagclub Katwijk en DHC kwam hij drie seizoen geleden terecht bij de jeugd van Volendam waar hij de A1 onder zijn hoede kreeg. Daarmee promoveerde hij naar de Eredivisie en wist hij zich daarin het afgelopen seizoen te handhaven. Dit jaar hoopt hij FC Uitgeest een stapje verder te brengen.

Lake City Players klaar voor 40-jarig jubileumfeest

De Lake City Players is een club voor jong en oud(er). Foto: Myrke van der Does

UITGEEST - Aanstaande zaterdag 3 september is het zover. Lake City Players viert haar 40-jarig bestaan in Sport- en Tenniscentrum Uitgeest. De dag wordt begonnen met een twee uur durende basketbalclinic voor de jeugdleden, waarna er voor de junioren, senioren en oud-leden een mixed toernooi wordt gespeeld. Na afloop van het toernooi zal rond half acht het jubileumfeest worden gevierd. Om de kosten te dekken en wat extra inkomsten te genereren voor de club zal er tijdens de feestavond een veiling worden gehouden. Er worden etentjes, voetbal- en theaterkaartjes, sportactiviteiten en vele leuke spullen aan de hoogste bieder verkocht. De jubileumcommissie roept iedereen die in het verleden lid is geweest van de vereniging op om langs te komen en herinneringen op te halen met oud-teamgenoten en basketbalvrienden. Voor informatie: www.lakecityplayers.nl of kijk op de Facebook-pagina van de club.

Huttenbouw 2016 zeer succesvol

Foto: Kiek Valkering

Huttenweek 2016 Uitgeest is weer voorbij. Vrijdag jongstleden zijn de hutten in alle vroegte afgebroken en het materiaal afgevoerd door GP Groot.

Afgelopen week was voor de 350 kinderen één groot feest. Ze timmerden dat het een lieve lust was maar konden ook heerlijk afkoelen op de waterglijbaan. Er werd zelfs een extra watertappunt aangelegd. Woensdag in het waterpark op de "ijsbaan aan de Geesterweg was ook dolle pret." Donderdag werd de week afgesloten met een gezellige en drukbezochte bonte avond. De kinderen verzorgden schitterende optredens, van goochelacts tot zang en dans.

Foto: Anita Webbe
Foto: Anita Webbe
Foto: Anita Webbe
Foto: Anita Webbe
Foto: Anita Webbe
Foto: Marianne Jonker
Foto: Anita Webbe
Foto: Anita Webbe

Er kan worden terug gekeken op een zeer mooie week, niet alleen door het mooie weer met temperaturen van boven de 30 graden, maar vooral ook door de geslaagde samenwerking tussen organisatie, leiding, alle vrijwilligers, EHBO, Politie, Brandweer, OSU Radio en natuurlijk ook dankzij alle sponsoren die deze huttenbouw week mogelijk maakten.

Knielen op een bed violen in filmhuis De Zwaan

UITGEEST - Knielen op een bed violen is te zien op vrijdag 9 september in filmhuis de Zwaan. De zaal is open vanaf 19.45 uur en de film begint om 20.15 uur.

Hans en Margje Sievez leiden een bijzonder gelukkig leven. Ze hebben een mooi gezin en houden zielsveel van elkaar. Daarnaast bezitten ze een eigen kwekerij en werken hard om hun bedrijf gezond te houden. Dan slaat het noodlot toe. Op een dag ontmoet Hans Jozef Mieras, een prediker van een strenggelovige sekte. Als Hans dan ook nog een bovennatuurlijke religieuze openbaring krijgt, voelt Hans zich geroepen om zich bij Mieras aan te sluiten. Margje ziet met pijn en verdriet toe hoe haar grote liefde zich steeds meer overlevert aan de prediker en diens streng-christelijke sekte.

Deze film is de verfilming van het gelijknamige boek van Jan Siebelink. De regie is in handen van Ben Somboogaart die ook de Tweeling regisseerde. Hugo Heinen schreef het scenario. Doordat Heinen in het script koos voor het perspectief van Margje krijgt de film een mildere lading dan het oorspronkelijke boek. Maar of de liefde uiteindelijk zal triomferen kunt u zien op vrijdag 9 september in Filmhuis de Zwaan in Uitgeest. Toegang: € 6,- incl. een kopje koffie voorafgaand aan de film ('Vrienden' € 5,-). Kaarten in de voorverkoop verkrijgbaar bij: Boekhandel Schuyt, Middelweg 139, Uitgeest.

Dameskoor Viridicanta zoekt mezzosopraan

UITGEEST - Dameskoor Viridicanta, dat twee jaar geleden begon met liederen van Hildegard von Bingen (1098-1178), heeft plaats voor een mezzosopraan. Naast von Bingen en ander Gregoriaans zingt het koor meerstemmige muziek uit de Middeleeuwen en Renaissance, zowel geestelijk als werelds. Soms ook bijzondere moderne muziek. Viridicanta treedt een paar maal per jaar op. Het koor ademt een sfeer van onderlinge verbondenheid, plezier, bezieling en muzikale kwaliteit. Lekkere taarten bakken kunnen deze dames ook uitmuntend en laten geen gelegenheid voorbijgaan om iets te vieren! Dameskoor Viridicanta repeteert in de katholieke kerk van Uitgeest, iedere maandagmiddag van 15.30 tot 17.00 uur. Als u graag een auditie wilt doen, kunt u contact opnemen met Ineke Mulder (dirigent): tel. 075-06219192. U ben ook van harte welkom een keertje te komen luisteren naar dit mooie koor!

HIRB-subsidie voor energieonderzoek bij bedrijven

REGIO - Om ondernemers te helpen kansrijke maatregelen voor energiebesparing in kaart te brengen en door middel van samenwerking tot een stap richting duurzaamheid te komen, heeft GreenBiz IJmond de HIRB-subsidieregeling van de Provincie Noord-Holland aangesproken.

Met het project 'Samen Sterk, Samen Duurzaam – Energieonderzoek' streeft GreenBiz IJmond ernaar om bedrijven elkaar te laten informeren, te laten sparren en zo elkaar op weg te helpen met energiebesparing. Met als start een uitgebreid energieonderzoek, dat het bedrijf EnergyGO uitvoert, wordt het voor de ondernemer duidelijk waar de meeste winst te behalen valt. Dit met betrekking tot het besparen van energie, wat de terugverdientijden van bepaalde maatregelen zijn en wat een volgende stap richting duurzaamheid inhoudt.

HIRB-subsidie
De Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen (HIRB) is opgezet om verouderde bedrijventerreinen te herstructureren en te verduurzamen, waardoor het vestigingsklimaat voor ondernemers verbetert. Bedrijven kunnen dankzij deze subsidie tegen de helft van de oorspronkelijke kosten een energieonderzoek door EnergyGO laten uitvoeren, hierdoor kan het voordeel oplopen van € 600,- tot € 1.750,-. EnergyGO levert pasklare oplossingen voor de energietransitie en ze voeren een breed scala aan projecten uit. In de IJmond komen vier bedrijventerreinen in aanmerking voor de subsidie: Houtwegen (Heemskerk), de Pijp (Beverwijk), Velsen-Noord en de Broekerwerf (Velsen). In totaal is er plaats voor twintig bedrijven. Naast deze vier terreinen werkt GreenBiz IJmond ook op de Trompet en in Uitgeest. GreenBiz IJmond werkt met en voor ondernemers om hun bedrijventerreinen te verduurzamen. Gemeenten en Omgevingsdienst IJmond ondersteunen GreenBiz IJmond in haar activiteiten. Kijk voor meer informatie op www.greenbizijmond.nl.