De Uitgeester

27 januari 2016

De Uitgeester 27 januari 2016


Hartverwarmend onthaal voor Thuis bij

Een trotse Ilona de Boer (rechts) opent Thuis bij, dagbesteding voor ouderen met dementie. Foto: Gerrit Bus

UITGEEST - Hartverwarmend waren de reacties tijdens de opening van Thuis bij. "Eindelijk wordt míj gevraagd wat ik wil in plaats van dat ik iets opgedrongen krijg", aldus een van de aanwezigen. Initiatiefneemster Ilona de Boer glundert van trots. Na maanden hard werken met tientallen vrijwilligers kon zaterdag 'haar' Thuis eindelijk geopend worden. Met Thuis bij biedt zij dagbesteding voor ouderen met dementie in een omgeving waar zij zich prettig voelen: in hun vertrouwde dorp.

Meer dan tweehonderd mensen woonden de opening bij, waaronder vele vrijwilligers. Een van hen, Jan Dubelaar, sprak zijn waardering uit voor Ilona. "Wij zijn juist dankbaar dat wij bij de totstandkoming betrokken mochten zijn. Het was gezellig en er werd goed voor ons gezorgd met heerlijk eten en drinken. Kortom, de sfeer tijdens het klussen was uitstekend." Om er als grapje aan toe te voegen: "Totdat vriendinnen van Ilona binnenkwamen. Dan was het een en al gekakel." Ilona is ontroerd door de woorden van Jan. "Dat een vrijwilliger zegt dat hij blij is om bij mij te mogen zijn, dat is fantastisch." Net zo dankbaar is ze voor alle steun en middelen die ze van anderen heeft ontvangen. Financiële steun van vrienden, sponsorbijdragen van bedrijven, benodigde materialen en inventaris, zelfs de auto waarmee de mensen in het dorp worden opgehaald is betaald. Ilona: "Vooraf had ik de benodigde opstartkosten geschat op 50.000 euro. Daarvoor zijn we op zoek gegaan naar investeerders. Maar dankzij de vele bijdragen in mankracht en materieel hebben we voor de verbouwing maar vijfduizend euro hoeven uittrekken. Dat is natuurlijk te gek!" Het huis is klaar, nu de tuin nog. Dat is het volgende project op Ilona's verlanglijst. "Hopelijk kunnen we ook hiervoor vrijwilligers en sponsors vinden."

Thuiskomen
Thuis bij is een droom van de 40-jarige Uitgeestse die uitkomt. De betrokkenheid die ze heeft bij ouderen een haar visie op het zorgen voor senioren resulteerde eerde al in de belevingstuin Corrie Ruiter bij woonzorgcentrum Geesterheem, waar zij tien jaar werkte met ouderen met dementie. En nu is er dus Thuis bij. Ilona: "Door de huidige maatschappelijke ontwikkelingen blijven ouderen steeds langer zelfstandig thuis wonen. Maar bij menigeen met een psychogeriatrische indicatie ofwel dementie is dat geen eenvoudige opgave. Zelfs niet met steun van partner of mantelzorger. Gedegen kennis gecombineerd met de juiste zorg zal de dementerende echter wel zo lang mogelijk actief in z'n waarde houden." Bij Thuis bij kunnen ouderen met dementie naar eigen behoefte hun hobby uitoefenen, lezen, een spelletje doen of gewoon samenzijn. Het is een huiselijke locatie waar mensen naartoe kunnen om een leuke dag te beleven. Ilona: "Het gaat om het gevoel van thuiskomen. De ouderen zullen betrokken worden bij huishoudelijke taken als tuinieren en boodschappen doen. We bereiden en nuttigen samen een verse, gezonde maaltijd. Allemaal met als doel lichaam en geest actief te houden en het goede gevoel te behouden. Belangrijk daarbij is dat de partner en/of mantelzorger ook de noodzakelijke ruimte en rust krijgt." Thuis bij kan tien personen per dag ontvangen, vier dagen per week. Samen met een groep van enthousiaste vrijwilligers en stagiaires zorgt Ilona ervoor dat de senioren die bij haar komen een heerlijke dag hebben. Uitkijkend op een speelveld, dicht bij winkels, groenvoorzieningen en met zicht op het Regthuysplein. "Een herkenbare omgeving die iemand het gevoel geeft vol in het leven te staan", besluit een dolgelukkige Ilona.

Brede school

Het onlangs uitgebrachte verslag van de participatiebijeenkomst Centrumgebied (10 november 2015) van bureau Islant geeft niet de inhoud en teneur van de debatten van deze avond weer. Wij willen het college en verantwoordelijke wethouder duidelijk maken dat de Uitgeesters gegronde bezwaren hebben tegen een grote brede school in het centrumgebied. Na de presentatie van dit plan en het pleidooi van de directeur van de Binnenmeerschool in september, stuurden wij een brief naar de media en gebruikten in oktober het burgerspreekrecht om de bezwaren naar voren te brengen: de grootschaligheid en ongewenste beperking van de vrijheid van onderwijskeuze (ook in strijd met de grondwet). Helaas stemde de raad toch in met het voorstel. Nu blijkt dat dit plan totaal niet is onderbouwd als het gaat om logistiek, ruimtebeslag en financiën. We hebben ons inmiddels verder in deze materie verdiept. Leerlingen en docenten worden de dupe en het zal financieel nadelig uitpakken (bronnen: onderzoeksbureau HEVO, Volkskrant-artikel Rik Kuiper en de Scholenbouwatlas van Dolf Broekhuizen). 3 februari wordt aan een kleine groep omwonenden een 'vlekkenplan' voorgelegd. Wij vragen betrokken bewoners om alert te reageren en een zorgvuldig en behoorlijk verloop van de burgerparticipatie te eisen.

Werkgroep Acties Uitgeest e.o.
Frank du Long, voorzitter.

Structuurvisie

In de participatiebijeenkomst over Wonen, Zorg en Welzijn wezen wij er opnieuw op dat Uitgeest beperkt is in zijn mogelijkheden. Het ligt ingeklemd tussen de A9, de N203 en een ogenschijnlijk onaantastbaar buitengebied. Niettemin blijft Uitgeest met zijn snelle verbindingen naar alle windstreken een aantrekkelijke plaats voor forensen, zzp'ers en tegenwoordig ook studenten vanwege de beperkingen op de studiefinanciering. De Uitgeester woningmarkt floreerde in 2015 dan ook als vanouds. In de toekomst moet men rekening houden met een steeds grotere druk op onze woningmarkt en zullen woningen worden opgekocht door forensen. Slechts een beperkt deel van de verkochte woningen ging in 2015 nog naar Uitgeester ingezetenen. Uitgeester jongeren zullen in toenemende mate moeten opbieden tegen liefhebbers van buiten. Uitgeest is en blijft een dynamische forensengemeente en de sombere voorspellingen over vergrijzing zullen waarschijnlijk gelogenstraft worden. Dat betekent een beperking voor andere functies die beter elders kunnen worden vervuld binnen het BUCH-gebied of in de IJmond. Dit scenario dient mede te worden beschouwd als een gegeven voor de omgevingsvisie waarin alle rapporten van participatiebijeenkomsten en andere gremia samenkomen. Laten we hopen dat de nieuwe, jongere wethouders in staat zijn daar een adequaat beleid op te zetten.

A. van Dam, secretaris AVBU

Subsidie voor herstel polderpiramides

Dakherstel is urgent bij deze stolp in Westwoud. Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Eigenaren van stolpboerderijen in onder meer Uitgeest kunnen zich tussen 1 februari en 1 maart 2016 aanmelden voor Alle hens aan dak, de laagrentende lening voor dakherstel bij stolpboerderijen. Dat zegt Mart Groentjes van Boerderijenstichting Noord-Holland Vrienden van de Stolp.

"Met deze financiële regeling wil de provincie Noord-Holland de restauratie van rieten- en pannendaken, maar ook van de dakgoten en waterafvoer van stolpboerderijen bevorderen. Er is een laagrentende lening bij herstel van minimaal 25.000 euro aan kosten mogelijk", aldus Groentjes namens de stichting. De regeling is onderdeel van het Noord-Hollands Fonds voor Monumenten en wordt uitgevoerd door het Nationaal Restauratiefonds.

Polderpiramides
"De stolpen bepalen als 'piramides van de polder' het beeld en silhouet van het Noord-Hollandse platteland. Inwateren van het stolpdak bevordert het verval van deze karakteristieke boerderijen. Het is daarom van groot belang de daken water- en winddicht te houden. Van de ruim 5.500 stolpen in Noord-Holland heeft bijna 90% geen monumentenstatus en er is voor deze categorie geen financiële tegemoetkoming voor restauratie. Stolpen op gemeentelijke monumentenlijsten kunnen overigens ook voor deze regeling in aanmerking komen. Het gaat om stolpboerderijen met een houten vierkantsconstructie, gebouwd tot 1940 voor de (aanvankelijke) agrarische bedrijfsvoering."

Voorwaarden
Op de website www.boerderijenstichting.nl van de Boerderijenstichting Noord-Holland Vrienden van de Stolp zijn de voorwaarden en procedure vermeld. Vanaf 1 februari 2016 is het aanmeldingsformulier op de site te downloaden dat tot 1 maart 2016 ingevuld en met beeldmateriaal ingezonden kan worden. Uit de aanmeldingen worden vier inzendingen geselecteerd die na inspectie van Monumentenwacht Noord-Holland in aanmerking kunnen komen voor een aanvraag bij het Nationaal Restauratiefonds.

Tien dagen voorleesfeest

UITGEEST - De Nationale Voorleesdagen beginnen vandaag. Hoewel de bibliotheekvestiging in Uitgeest onlangs haar deuren sloot, kunnen Uitgeesters - en dan vooral de Uitgeester kinderen - in de andere vestigingen van Bibliotheek IJmond Noord genieten van allerlei activiteiten omtrent het leesfestijn.

De Nationale Voorleesdagen duren van 27 januari tot en met 6 februari. Bibliotheek IJmond Noord heeft een gevarieerd programma samengesteld waarbij het Prentenboek van het Jaar 2016 We hebben er een geitje bij! van Marjet Huibers en Iris Deppe centraal staat. Zo komen De Biebpimpers woensdag 27 januari naar de vestiging in Heemskerk en in vestiging Beverwijk nodigt de Kamercommissie alle jonge kinderen uit voor woensdag 3 februari. Beide middagen starten de activiteiten om 15:00 uur. Zaterdag 6 februari speelt Het Zoldertheater de voorstelling Piepklein in de vestiging in Beverwijk. Piepklein is speciaal gemaakt voor kleintjes van drie tot zes jaar en hun ouders en is gebaseerd op het Prentenboek van het Jaar We hebben er een geitje bij! De voorstelling begint om 15:45 uur en duurt een uur. Kaarten kosten zes euro per persoon en zijn te koop via www.bibliotheekijmondnoord.nl of de klantenservice in de bibliotheekvestigingen. Kinderen tot zes jaar die tijdens de Nationale Voorleesdagen lid worden van de bibliotheek, krijgen een vingerpopje van het geitje cadeau (zolang de voorraad strekt).

5 / 12

Woningverkoop Uitgeest in de lift

Vanessa Vendel (links) en Marit Nieboer van Teer Makelaars over wonen in Uitgeest: "Het dorpse karakter, de centrale ligging en de kwaliteit van het woningaanbod spreken kopers aan." Foto: Aangeleverd

UITGEEST - De woningverkoop in Uitgeest zit net als in de rest van Nederland in de lift. Dat zegen Marit Nieboer en Vanessa Vendel van Teer Makelaars Uitgeest. "De hypotheekrente is ontzettend laag, zodat de netto lasten bij een koopwoning in vergelijking tot een aantal jaren terug sterk zijn gedaald, terwijl die lasten bij een huurwoning juist zijn gestegen. Verder zien we dat het consumentenvertrouwen enorm is toegenomen. De markt in Uitgeest plukt daar ook de vruchten van."

De NVM kende in het vierde kwartaal van 2015 een nieuw record wat betreft het aantal geregistreerde woningtransacties: vijftien procent meer dan het jaar ervoor. De transactieprijs van woningen is in het vierde kwartaal 2015 verder gestegen. Er zijn echter grote regionale verschillen. Er is een dalende tendens bij het woningaanbod. In vergelijking met een jaar geleden staat er bijna 14% minder te koop.

Dorps
De koopwoningmarkt heeft de wind in de rug. Nieboer en Vendel: "We zien dat de verkooptijd verkort, de transactieprijzen stijgen en dat het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs kleiner wordt. De gemiddelde woningprijs in Uitgeest is circa 250.000 euro. Opvallend is dat ongeveer vijftig procent van de verhuisbewegingen binnen Uitgeest wordt veroorzaakt door Uitgeesters zelf. Daarnaast zijn het vooral kopers uit Heemskerk, Beverwijk en grote steden als Amsterdam en Haarlem die naar Uitgeest komen." Volgens spreken het prettige dorpse karakter, de centrale ligging en de kwaliteit van het woningaanbod de kopers vooral aan."Een prachtige woonwijk als De Waldijk zet Uitgeest ook prima op de kaart. Kwalitatief hoogwaardige bouw, aansprekende architectuur, water en groen, dat spreekt huizenkopers aan, aldus Vanessa Vendel. Nieboer vervolgt, "De effecten van een verdere verlaging van de NHG-grens, het feit dat je meer eigen geld moet meenemen om een huis te kopen en dat je ook minder mag lenen, lijken de markt niet te beïnvloeden. Op dit moment is er nog steeds meer vraag dan aanbod."

24 januari 1991

Milieudefensie Uitgeest start kampagne tegen broeikaseffekt
Deze week ging de landelijke kampagne tegen het broeikaseffekt van start. Een kampagne van Milieudefensie Nederland waar ook Milieudefensie Uitgeest aan meewerkt. Een van de belangrijkste oorzaken van het broeikaseffekt is het verdwijnen van het tropisch regenwoud. Een verbond tussen rijke westerse gemeenten en de bewoners van tropische regenwouden zal verdere vernietiging moeten voorkomen, vindt Milieudefensie. Een aantal grote Europese steden hebben daarvoor het initiatief genomen. In ons land is Den Haag als eerste gemeente toegetreden, andere gemeenten zijn deze week benaderd. In een schrijven van Milieudefensie Uitgeest is ook onze gemeente gevraagd zich aan te sluiten. Een gesprek met een jonge maar aktieve vereniging.
In de herfst van 1989 werd de vereniging Milieudefensie Uitgeest opgericht. Zes leden van de Milieuvriendelijke Tuin Uitgeest: Tineke Bakker, Joop Driesten, Nancy Eilert, Loes Huisman, Tinie Kakes en Thea van de Werff, besloten ook in ons dorp de aandacht te gaan richten op de milieuproblemen.

Kollegekrisis nog niet voorbij
In een Open Brief schrijven CDA en PU het gemeentebestuur dat zij kennis hebben genomen van de verklaringen van wethouder De Ridder over de kommotie die is ontstaan rond de slibaffaire, maar dat het antwoord niet in alle opizchten bevredigend was. "De kommunikatie en koördinatie tussen Gemeente en het Samenwerkingsverband van de Ymondgemeente is duidelijk onvoldoende." Daarbij komt dat de frakties van CDA en PU met het Kollege ernstig van mening verschillen ten aanzien van de te volgen strategie. Zij willen dat de gemeente niet langer in gesprek blijft met Provincie, die een mogelijke storting van vervuild slib in het Uitgeestsermeer overweegt. Op grond van de gevoerde diskussies menen partijen dat wethouder De Ridder bestuurlijk gezien beschadigd uit de diskussie is gekomen, maar desondanks zullen zij niet het aftreden van de wethouder eisen.

Jan Deckwitz onderscheiden
De Stichting Vrienden van de Stolp heeft een aantal onderscheidingen uitgereikt aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de stolpboerderij. Vrijdag 18 januari werden de onderscheidingen in het gemeentehuis van Schermer uitgereikt. Onder de vijf personen die de oorkonde van grafisch kunstenares Joyce Ennik kregen uitgereikt bevond zich ook Uitgeester Jan Deckwitz. Hij ontving de oorkonde vanwege het beschrijven, fotograferen en het organiseren van tentoonstellingen over de Noordhollandse stolpboerderijen.

Nieuwe Algemene Politie Verordening is meer afgestemd op de praktijk
UITGEEST - Op donderdag 31 januari is er om 20.00 uur een vergadering van de gemeenteraad in de Blauwe Zaal van de openbare bibliotheek. Er zijn artikelen opgenomen die overlast op straat moeten voorkomen van zowel loslopende honden als van dronken personen. In het recente verleden hebben horeca-bezoekers veel overlast veroorzaakt in het dorp, terwijl in het algemeen hondenpoep en loslopende honden overal een probleem vormen.
De Algemene Politie Verordening (APV) is geheel nieuw opgezet. Vele bepalingen die verouderd waren of op een andere manier anders geregeld zijn geschrapt uit de bestaande verordening waaruit inmiddels 50 artikelen zijn verdwenen.

Goud en brons voor Uitgeester dansparen
Bij de danswedstrijd die dansschool Cor Oosterhoorn afgelopen zaterdag in 'De Zien' organiseerde, vielen twee Uitgeester dansparen in de prijzen. De fam. Krom haalde goud in de afdeling Latin American, debutanten III en de fam. Dekker ging zelfs met twee bronzen plakken naar huis. In de klasse IV haalden de Dekkers zowel in de afdeling ballroom als Latin de derde prijs. De wedstrijd telde mee voor de bondskampioenschappen en er namen dansscholen deel uit o.a. Drachten, Boijl (Fr), Vollenhoven, Oosterhaule en Doldersum.

Dronken Uitgeester aangehouden met pepperspray

BERGEN - Een 41-jarige dronken automobilist uit Uitgeest werd bij zijn aanhouding zo agressief dat de politie pepperspray moest gebruiken om hem in bedwang te houden. De man werd donderdagmiddag aangehouden nadat hij gevaarlijk rijgedrag vertoonde op de N9 ter hoogte van Bergen. Een getuige belde de politie omdat hij was afgesneden en hij de bestuurder een gevaar op de weg vond. Op een parkeerterrein aan de Prins Hendriklaan werd de bestuurder naar zijn papieren gevraagd. Die had hij niet en hij droeg ook geen gordel. De man rook naar drank en moest blazen. Hij werkte niet mee aan de blaastest en verzette zich bij zijn aanhouding; hij haalde met zijn vuist uit richting een agent en werd vervolgens bespoten met pepperspray. Op het bureau moest hij ook zijn openstaande boetes betalen.

Groeten uit Thailand

Foto: Gerbrand Castricum

Gerbrand Castricum (66) is oud-fotograaf van De Uitgeester. Zestien jaar geleden vertrok hij naar Thailand voor een drieweekse vakantie en inmiddels woont hij er zeven maanden per jaar. In De Uitgeester brengt hij regelmatig verslag uit van zijn leven daar.

Huis op palen
Net als in de rest van de wereld is ook in Thailand het weer een beetje van slag. Normaal regent het hier in januari en februari vrijwel niet. De laatste week hebben we echter al diverse flinke buien met de nodige wateroverlast gehad. Ik heb ooit een paar dagen gewoond in een soort huisje dat hoog op palen staat (zie foto). Deze hut staat vlakbij de rivier. Je kunt je niet voorstellen dat in de regentijd het water tot ongeveer een meter onder het huisje komt te staan. Slapen in deze hut was niet echt een succes: geen bed maar gewoon op een dun matje op de harde houten vloer. Gelukkig ben ik onderhand wel wat gewend. Ondanks een soms wat pijnlijke rug maakte het uitzicht alles goed. Ik keek uit op een dode boom en daarin kwamen steeds de meest prachtige vogels zitten. Ook beneden aan de oever van de rivier was genoeg te zien. Mijn camera maakte overuren. Ik heb nog nooit zoveel soorten ijsvogels gezien als daar bij die rivier. Niet ver van mijn hut lag ook een poel waarin het wemelde van de schildpadden. Deze soms enorme dieren worden door de plaatselijke bevolking bijgevoerd. Ze leven dus in een waar paradijs,
Ik ben nu weer terug in Jomtien (Pattaya) op mijn basisadres. Op dit moment ben ik samen met Auke Boon van de Facebookgroep Je bent Uitgeester als... bezig met de voorbereiding van een grote feestavond voor Nederlandse en Belgische vakantiegangers en bewoners. De kaartverkoop loopt goed en als hoofdartiest hebben we Hans Vermeulen (voor muziekkenners geen onbekende). In het voorprogramma mag ik naast diverse plaatselijke artiesten zelf ook nog wat nummers doen, heel spannend allemaal. Maar het meest kijk ik uit naar mijn avontuur in maart. Dan laat ik mij voor een dag of tien afzetten in het enorme Khao Yai-natuurreservaat op de grens met Cambodja. Mijn bedoeling is om begin april weer naar Holland te komen, want na zes maanden wil ik m'n dochters en kleinkinderen natuurlijk ook wel weer zien. Ik hoop dat jullie een leuke winter hebben met sneeuw en ijs!

Groetjes Gerbrand

Stormvogels zet zegereeks voort

Gerard Valkering in actie. Foto: Aangeleverd

UITGEEST - De Stormvogel-selectie trad afgelopen zondag aan tegen het laaggeklasseerde Oosterkwartier. Hoewel de stand op de ranglijst zou kunnen doen vermoeden dat deze partij bij voorbaat als gewonnen kon worden beschouwd, waarschuwde trainer/coach Ton van Duijn vooraf de opponent niet te onderschatten. De Haarlemmers zijn geen onbekenden en beide korfbalploegen zijn vaak aan elkaar gewaagd.

Net als vorige week begonnen de Uitgeesters slap en was het Oosterkwartier dat in de tweede minuut op voorsprong kwam, waarna Demi Erkelens haar ploeg langszij bracht. Beide ploegen kwamen in het verloop van de eerste helft om en om tot scoren waardoor de wedstrijd lang in evenwicht bleef. Stormvogels had initieel moeite om structuur in het spel aan te brengen waardoor de mand lastig werd gevonden. Het was diep in de eerste helft dat de ploeg op stoom was gekomen en uiteindelijk met een minimale voorsprong kon gaan rusten (7-6). Van Duijn, die bekendmaakte zich nog een jaar langer aan de vereniging te binden en dus ook volgend jaar de hoofdmacht onder zijn hoede zal hebben, was nauwelijks tevreden. Hij herinnerde de ploeg eraan dat vooraf gemaakte afspraken niet werden nagekomen waardoor het team zichzelf in een lastig parket bracht. De instructie voor de tweede helft was eenvoudig: terug naar de basis.

Groei
Door scores van Gerard Valkering en Jord Betjes liep Stormvogels bij de hervatting vlot uit naar 9-6 om vervolgens, na nog een tegentreffer te moeten incasseren, door te stoten naar een comfortabele 13-7 voorsprong. De Uitgeesters hadden inmiddels hun draai gevonden. Oosterkwartier staat echter bekend om hun niet aflatende vechtlust en dus was het van belang om bij de les te blijven. Te vaak heeft Stormvogels zich dit seizoen in de slotfase laten verrassen waardoor kostbare punten om de titelstrijd zijn verloren. Het kampioenschap is daardoor inmiddels uit zicht, maar de ploeg van Van Duijn wil nog wel bovenin meedoen. Dat de ploeg gegroeid is bleek uit het feit dat de rust werd bewaard in de slotfase. Hoewel Oosterkwartier nog wel terugkwam liet Stormvogels zich niet gek maken en speelden zij de overwinning van 14-11 veilig.

Uitslagen De Sjoelschijf

De bekercompetitie is drie ronden oud: Evert Hup 32 (uit 4), Dennis Swart, Margriet Duin 26. Gré de Graaf, Gerrit Spies, Gea Meijer 24, Nel Spruit 23, Ingeborg Bruijns 22, Aranka Bakker (uit 4), Hennie Reuzenaar, Jannie Meems 21. Ria Hoogeland had een nieuw PR van 1133, Jannie Meems 979. Irma Wijntjes kwam tot 924 (eerste speelavond). Hoogste dagscores: 13 januari: Evert Hup 1396, Robert Pick 1372, Anneke de Groot 1358, Nel Henneman 1326, Ruud van Kalmthout 1314, Martin Wilson 1312; Dennis Swart 1301; 20 januari: Robert Pick 1390, Evert Hup 1387, Nel Henneman 1374, Martin Wilson 1365, Anneke de Groot 1341. Tweede ronde (vijftien onderbeurten): Evert Hup 137,10, Martin Wilson 134,83, Ingeborg Bruijns 132,70, Robert Pick 131,73, Anneke van den Heuvel 130,10. Het koppeltoernooi in Lisse werd gewonnen door Jan Drent/Wim Eijlers. Anneke de Groot en Cock Tukker werden vierde in de A-klasse. In de B-klasse werden Nel Henneman en Nel Spruit zesde. Het EASV-toernooi in Amsterdam: (135 of meer) 1. Patrick Haring (Aalsmeer) 143,95, 11. Robert Pick 135,70; tweede klasse (125-135): 9. Anneke van den Heuvel 125,05; derde klasse (115-125): 1. Ruud van Kalmthout 126,75, 2. Margriet Duin 125,75, 7. Gré de Graaf 117,40; vierde klasse (105-115): 3. Jolanda Breed 115,66, 4. Sonja Pick 109,95. 7. Rita Hoogeland 108m55, 9. Frans Ponder 106,30; vijfde klasse (95-105): 5. Gea Meijer 104,60, 9. Gerrit Spies 99,85. De clubavond van sjoelvereniging De Sjoelschijf is elke woensdagavond in De Jansheeren in Heemskerk, aanvang 20.00 uur.

Florian Wolf nieuwe hoofdtrainer FC Uitgeest

Florian Wolf. Foto: Aangeleverd

UITGEEST - FC Uitgeest is erin geslaagd om een opvolger te vinden voor de vertrekkende Ron Bouman. De huidige Hoofdtrainer van FC Volendam A1 onder 19, Florian Wolf (29) krijgt de jeugdige selectie van FC Uitgeest onder zijn hoede. Wolf moest vanwege een knieblessure al op jeugdige leeftijd stoppen met voetballen. Hij was toen net gestart was bij HFC Haarlem. Als hoofdtrainer wist de Assendelver afgelopen seizoen met FC Volendam A1 te promoveren naar de Eredivisie. Eveneens behaalde hij grote successen met het tweede elftal van Topklasser VV Katwijk. FC Uitgeest-bestuurslid voetbaltechnische zaken Frits Walsmit over de aanstelling van Wolf. "Wij wilden de lijn doorzetten die wij met Jurg Bosman en Ron Bouman hadden ingezet. Wij zochten dus wederom een echte verenigingstrainer die, net als wij, het opleiden van eigen spelers belangrijk vindt. Bij FC Volendam onder 19 heeft Florian aangetoond dat hij in staat is een jonge selectie te enthousiasmeren, te motiveren en spelers individueel en als teamspeler beter te maken."

Programma FC Uitgeest

Zondag 31 januari 14.00 uur FC Uitgeest 1 – Den Helder 1

Voor het volledige programma: www.fcuitgeest.nl.

LSVV-FC Uitgeest: 'null-null'

LANGEDIJK - Het is en blijft een merkwaardig iets in het voetbal: een nul-nul-gelijkspel. De uitslag zegt niets en suggereert tegelijkertijd alles. Taalkundig kan het genadeloos worden verwoord als zijnde een bloedeloze nul-nul of neutraler zoals brilstand, begin- en eindstand en nul-nul-remise. Hoe dan ook, er is altijd de suggestie dat er weinig tot niets gebeurde, de wedstrijd saai was en het spel matig. Na negentig minuten geploeter in de polder van Langedijk bleek dat bij LSVV tegen Uitgeest allemaal van toepassing: 0-0
FC Uitgeest had de winterstop benut om onder andere een trip te maken naar Newcastle United en flink door te trainen, wetende dat direct na de winterstop een serie lastige tegenstanders wachtte, waarvan als eerste het op de tweede plaats staande LSVV. Trainer Ron Bouman kon nog niet beschikken over de geblesseerde Jorn Brouwer, Dave Davidson en Tinus Putter. Daarom startte, net als voor de winterstop, Sven Koning in het doel en Bob Out op de backplaats.
Het eerste halfuur toonden beide teams zoveel respect voor elkaar dat er op een paar halfslachtige pogingen na weinig tot niets gebeurde. Pas in de 30e minuut, eigenlijk uit het niets, was er een schot van afstand door Jordy Duijn die pardoes op het gladde veld als een soort ijshockeypuck doorgleed tegen de paal. De wederom trouw meegereisde supporters van FC Uitgeest konden zich daarna op de tribune weer probleemloos wijden aan het nieuws over de nieuwe trainer, want er gebeurde hoegenaamd niets. Zoals inmiddels bekend gaat Ron Bouman de club na drie seizoenen verlaten en wordt de 28-jarige, van de A1 van Volendam afkomstige Florian Wolf zijn opvolger. In de 43e minuut werden de gesprekken plotsklaps onderbroken door een wondermooie aanval van FC Uitgeest waarbij de bal razendsnel van voet tot voet ging en Lester Half zich ineens oog in oog zag staan met keeper Stet die daarbij met een katachtige beweging voorkwam dat zijn ploeg op achterstand kwam.
Na de thee kreeg het publiek grotendeels voorgeschoteld wat ze voor rust ook al hadden gezien, namelijk twee teams die echt hun best deden maar waarbij zoveel mislukte, zoveel ritme ontbrak dat nul-nul steeds logischer leek. Eerlijkheidshalve wel de aantekening dat LSVV nog het dichtst bij een treffer was. Gelukkig was daar tot twee keer aan toe de steeds beter keepende Sven Koning die schade voor FCU voorkwam. Zo floot de veelvuldig fluitende scheidsrechter Guergouri na negentig minuten af bij de eindstand 'nulll-null'. Ouderen onder ons herinneren zich dan natuurlijk de legendarische Frits van Turenhout (1913-2004) die vijfentwintig jaar lang in het programma Langs de Lijn, stipt om half vijf, de voetbaluitslagen van het betaalde voetbal voorlas aan een grote schare in spanning verkerende luisteraars die op dat moment van veel wedstrijden de uitslagen en het wedstrijdverloop nog niet kende. Bij 5-1 kon je je nog iets voorstellen maar zoals hij 'null-null' uitsprak werd je wel erg nieuwsgierig naar wat er bij die wedstrijd was gebeurd of... niet gebeurd. Soms het laatste. LSVV- FC Uitgeest: 'null-null'.

De Afvallende Bal

FC Uitgeest: Koning, Uit den Boogaard (Thomas Sinnige), Vrouwe, Van den Helder, Out, De Wit, Emiel Sinnige, Olgers, Half, Koedijk, Duijn (65e Tonin)

Schaatser Wesley Hollenberg naar NK junioren

Schaatstalent Wesley Hollenberg heeft zich geplaatst voor het NK junioren. Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Wesley Hollenberg heeft zich verzekerd van deelname aan het NK voor junioren. Om hier te komen moest de zestienjarige Uitgeester zich plaatsen via de landelijke selectiewedstrijden, afgelopen weekend op de Ireen Wüst-ijsbaan in Tilburg. Hier kwam Wesley terecht nadat hij eerder al de gewestelijke en regionale wedstrijden succesvol doorliep. Bij de landelijke selectiewedstrijden kwamen de snelste B1- en B2-junioren (16 en 17 jaar) op het ijs. Zes junioren plaatsten zich al rechtstreeks voor het NK dankzij hun goede prestaties bij de regiowedstrijden. Wesley zat daar niet bij en moest zich dus nog bewijzen dit weekend. 28 deelnemers deden er zaterdag mee aan de eerste ritten. Wesley startte in rit drie en moest tien minuten wachten doordat zijn voorgangers waren gevallen en daardoor ijsreparatie noodzakelijk was. "Je bent al gespannen, moet je weer aankleden om warm te blijven en daarna weer het ijs op. Dat is niet fijn", aldus moeder Miranda Hollenberg. Wesley leek er gelukkig niet veel hinder van te ondervinden. Hij startte goed met een 23ste tijd van 40.42 op de 500 meter. Wesley is geen sprinter, dus dit was in de lijn der verwachting. 's Avonds reed de Uitgeester de 1500 meter en klokte hier een eindtijd van 2.01.14, een zesde tijd in het klassement, wat zorgde voor een dertiende plaats in het tussenklassement na twee afstanden. De eerste veertien plaatsten zich voor het NK, dus dit was een mooie uitgangspositie voor dag twee. De 3 kilometer van zondag was meer Wesleys ding. In rit acht mocht hij gaan knallen en dat deed hij. Zijn eindtijd, 4.14.60, was goed voor een derde plek. Hiermee eindigde hij op op een negende plaats in het eindklassement en is daarmee zeker van deelname aan het NK dat op 12, 13 en 14 februari wordt verreden in Alkmaar.

Henk Spoelstra clubkampioen TTV Uitgeest

De winnaars in de A-poule (v.l.n.r.): Martin van Veen, Henk Spoelstra en Billy Fatels. Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Henk Spoelstra is opnieuw clubkampioen van TTV Uitgeest. Tijdens de kampioenswedstrijden zondag 17 januari werd door veel leden hard gestreden om de eerste plekken in de A- en B-poule. Nico Baltus behaalde de derde plek en liet Eugenie, de enige dame die meedeed, naast de prijzen vallen. Marijn van Kampen wist in zijn eerste jaar bij de club gelijk in de B-poule de finale te bereiken en leverde een spannende strijd met Jelle van Werkhoven. Jelle heeft al wat toernooien achter de rug en is gewend aan de spanning. Hij wist de concentratie van Marijn te breken en won de finale in vijf games. In de A-poule was Billy Fatels de grootste verrassing deze dag. Hij deed voor het eerst mee in deze poule en wist twee spelers uit Team 1 te verslaan, waardoor hij op de laagste trede mocht gaan staan. De finale werd gespeeld tussen Henk Spoelstra en Martin van Veen, beiden uit Team 1. Hij moest zich erg inspannen om zijn titel te verdedigen maar mag zit uiteindelijk opnieuw clubkampioen noemen van TTV Uitgeest. De enige dame van het span, Eugenie, reikte de prijzen - gesponsord door Tuincentrum Frits Jansen - uit. Wie meer wil weten over de clubkampioenschappen of ook eens wil tafeltennissen kan terecht op de website van de tafeltennisvereniging: www.ttvu.nl.

De winnaars in poule B (v.l.n.r.): Marijn van Kampen, Jelle van Werkhoven en Nico Baltus Foto: Aangeleverd

Voluit zoekt versterking

Het eerste herenteam van VV Voluit is op zoek naar versterking. Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Volleybalvereniging Voluit zoekt nieuwe leden voor Heren 1. Dit team komt uit in de tweede klasse en traint één keer per week op dinsdag van 21.00 tot en met 22.30 uur en speelt eens per week een wedstrijd. Oud-leden, volleyballers die op zoek zijn naar een nieuwe club, maar ook jongens of heren zonder ervaring die het spel graag onder de knie willen krijgen zijn welkom. Belangstellenden kunnen vrijblijvend een keer komen kijken of meetrainen. Hiervoor kan men mailen naar de technische commissie: TC@vvvoluit.nl.

Bridgeclub Uitgeest

Uitslagen woensdag 20 januari 2016:

A-lijn 1 Cas van Andel-Tineke Ligthart 62,92% 2 Carien Willemse-Jaap Willemse 60,83% 3 Ineke Los-Annie Bleeker 55,75%
B-lijn 1 Marian de Vries-Truus Jansen 60,54% 2 Gré Appelman-Tineke van Sambeek 56,77% 3 Milja van den Booren-Jeanne Admiraal 56,00%
C-lijn 1 Joop de Beer-Fieneke de Beer 63,54% 2 Evelien Huising-Ria Weel 61,98% 3 Toos Schalk-Jaap Schalk 56,77%
D-lijn 1 Lisette Klein-Ronald Klein 59,90% 2 Auke Hulshof-Gonny Hulshof 59,38% 3 Wim Nugteren-Nel van Bergen 53,65%
E-lijn 1 Jan van den Booren-Eddy Jansen 62,50% 2André Hermans-Bert van der Pol 56,94% 3 Riet Jaape-Petra de Ruyter 56,67%

Activiteiten van Stichting Uitgeester Senioren

Hachee en rode-kool-met-appeltjes party
De Stichting Uitgeester Senioren organiseert een hachee- en rode-kool-met-appeltjesparty. Met zijn allen eerst een glaasje drinken, dan stokbrood met kruidenboter en natuurlijk de hachee en rode-kool-met-appeltjes. Een toetje en een kop koffie/thee met bonbon na. Donderdag 25 februari van 15.30 tot 18.30 uur in dorpshuis De Zwaan aan de Middelweg 5. Zaal open om 15.00 uur. Kosten acht euro. De kaartverkoop is inmiddels gestart.

Workshop Tablet
In drie bijeenkomsten leert men o.a. het bedienen van het aanraakscherm (tikken, swipen, vasthouden, dubbel tikken), verbinding maken met een wifi-netwerkwerk en instellingen op de tablet gebruiken (achtergrond instellen, apparaatopties, software-update), gebruik van Google en het toetsenbord. Maar ook wat apps zijn en apps binnenhalen, wat men moet doen al een programma vastloopt, mailen op de tablet en E-books downloaden. Donderdag 17, 24 en 31 maart van 09.30 uur tot 11.30 uur in dorpshuis De Zwaan aan de Middelweg 5. Kosten twaalf euro voor drie lessen, inclusief koffie/thee en lesmateriaal.

Workshop iPad
In drie bijeenkomsten leert men de functies van het aanraakscherm, basishandelingen zoals aanzetten, sliden en vegen, een tekst typen, zoeken met Google en wifi instellen. foto's en video's maken, mailen, E-books downloaden, apps installeren, standaard apps gebruiken (Apple ID/I tunes Store) en samenvoegen (mapjes maken) en nog veel meer. Donderdag 25 februari, 3 maart en 7 april van 09.30 tot 11.30 uur in dorpshuis De Zwaan. Kosten twaalf euro voor drie workshops, inclusief koffie/thee en lesmateriaal.

Opgave en informatie op het kantoor van de stichting Uitgeester Senioren, op de eerste etage van dorpshuis De Zwaan, Middelweg 5 te Uitgeest. Telefoon: 0251-319020, internet: www.uitgeestersenioren.nl.

Politienieuws

Snelheidscontrole
De politie controleerde 19 januari op snelheid op de Geesterweg. Van de 589 passanten reden er 25 te hard. De hoogste snelheid bedroeg 68 kilometer per uur.

Fietsendiefstal
Een witte damesfiets van het merk Batavus werd 22 januari ontvreemd vanaf het Stationsplein.

Diefstal bromfiets
Een bromfiets werd 19 januari meegenomen vanuit een voortuin aan de Twaalfmaat. De brommer werd later teruggevonden bij een woning in de buurt. Hierbij werd een man aangehouden.

Willibrordus speelt De Maffe Maffiosa

Leden van toneelvereniging Willibrordus kruipen in de huid van een maffiafamilie. Foto: Aangeleverd

AKERSLOOT - Toneelvereniging Willibrordus speelt 5 en 6 februari de klucht De Maffe Maffiosa van Hub Fober. Over een man die enorm veel gestolen geld en juwelen in de kluis heeft, maar er niet bij kan omdat een 'logee' de kamer maar niet wil verlaten. Hij kan zijn vrouw natuurlijk niet vertellen dat hij inbreker is van beroep. En aan zijn eigen zoon, zijn zogenaamde rechterhand, heeft hij ook niets; dat is me een sukkel! De dienstmeid duikt plotseling op met de verdwenen sleutel van de brandkast en tante speelt een dubieuze rol.
Vrijdag 5 en zaterdag 6 februari om 20.00 uur te zien in cultureel centrum De Lelie aan de Rembrandtsingel 3. Kaarten à € 7,50 zijn verkrijgbaar bij Firma Melker aan de Julianaweg 85 of aan de kassa. Verloting in de pauze en muziek na.

Bibliotheekagenda

UITGEEST - Bibliotheek IJmond Noord heeft een Bibliotheekagenda samengesteld waarin alle activiteiten in de eerste helft van dit jaar zijn opgenomen. Daarnaast komt de Bibliotheek met een folder: Digitaal Handig(er). SeniorWeb en Bibliotheek IJmond Noord hebben de handen ineengeslagen en bieden cursussen en lezingen die helpen de digitale vaardigheden (verder) te ontwikkelen. Voor beginners en gevorderden. Al deze cursussen staan in de brochure. De Bibliotheekagenda en de folder Digitaal Handig(er) zijn verkrijgbaar in alle vestigingen van Bibliotheek IJmond Noord en te raadplegen op de website www.bibliotheekijmondnoord.nl. Hier vindt men tevens meer informatie over de verschillende activiteiten.

Wereldkoken

HEEMSKERK - Bij voldoende deelname start donderdag 4 februari een cursus Wereldkoken in buurtcentrum De Schuilhoek. Zes donderdagavonden op een rij worden er gerechten uit een ander land gekookt. De landen die voorbij komen zijn Portugal, Mexico, Italië, Frankrijk, India en China. Meer informatie is verkrijgbaar via 0251-207725 of www.welschapwelzijn.nl.

Kinderdisco

HEEMSKERK - Jeugd tussen de acht en twaalf jaar kan zaterdag 30 januari komen swingen in buurtcentrum Het Spectrum. White sensation is het thema van deze kinderdisco. De dresscode is daarom wit. De disco begint om 19.00 uur en duurt tot 21.00 uur. De kosten zijn twee euro. Meer informatie bij Silke Brosig via 06-24448484 of silke.brosig@welschap.nl.

Kerkdiensten

Onze Lieve Vrouwe Geboorte

Woensdag 27 januari, 19.00 uur: H. Eucharistieviering in de kapel.
Vrijdag 29 januari, 19.00 uur: Woord en Communieviering in Geesterheem, koffiedrinken na afloop.
Zaterdag 30 januari, 19.00 uur: H. Eucharistieviering met samenzang.
Zondag 31 januari, 9.00 uur: H. Eucharistieviering m.m.v. De Cantorij.

Protestantse gemeente Uitgeest-Akersloot
Zondag 31 januari 10.00 uur, Dielofslaantje Akersloot, voorganger ds. B. Appers.