De Uitgeester

7 december 2016

De Uitgeester 7 december 2016


Paardrijschool draait als geoliede machine dankzij vrijwilligers

De hechte groep vrijwilligers van Helen Admiraal's Paardrijschool. (Helen in roze bodywarmer) Foto: Anita Webbe

7 december - Dag van De Vrijwilliger

Door: Anita Webbe

UITGEEST - Op Klein Dorregeest 1b heeft Helen Admiraal sinds vijf jaar haar paardrijschool met een zevental paarden en pony's, waar zij het welbevinden van de paarden als hoofdzaak ziet. Hierin staat ze zeker niet alleen: samen met vele vrijwilligers zorgen ze voor fijne, warme en gezellige omstandigheden tijdens de lessen en daarbuiten, voor zowel het paard als de ruiters.

Als secretaresse was paardrijden al Helens' grootste passie. Inmiddels heeft zij ruim dertig jaar ervaring in het geven van paardrijlessen en is ze erg blij met haar eigen paardrijschool en alle hulp van de vrijwilligers die zij daarbij krijgt. Helen: "Als eerste heb ik mijn Orun diploma behaald voor het geven van paardrijlessen. Inmiddels ben ik zit- en houdingscoach en heb ik hiervoor het Akasha diploma behaald. Ik heb geleerd de ruiter op het paard in balans te brengen. Hierdoor wordt zowel het lichaam van de ruiters, als dat van het paard, op een fijne manier getraind. Dit vermindert de kans op blessures door slijtage of overbelasting. De ruiter leert tijdens het rijden zijn/haar lichaam bewust te gebruiken, iets wat in het dagelijks leven ook weer van pas komt! We proberen het altijd voor het paard zo aangenaam mogelijk te maken, wat kunnen we betekenen voor een paard en wat heeft een paard nodig? Zelfs in deze tijd als het weer het toelaat, lopen de paarden nog op het land, zodat ze nog lang met de andere paarden contact kunnen hebben. Paarden zijn kuddedieren dus dat is heel prettig voor ze. Eens in de zoveel tijd maken we ritjes buiten de bak met de paarden en pony's. Met de trailer gaan we dan op pad om in een mooi gebied te gaan rijden; met de vrijwilligers zijn we een goed georganiseerd team. Dit kun in je eentje niet. Zelfs de paardentandarts geeft ons een aanzienlijke korting, omdat ze ziet hoe goed we zijn voor de dieren. Ik ben ze allemaal erg dankbaar"!

De vrijwilligers verrichten met elkaar alle voorkomende werkzaamheden en zijn elke vrije minuut in de bak of stal te vinden. Henk Ottens en zijn vriendin Sandra Pijlman hebben hun paard Knillis er gestald en gezien hoeveel werk het is. "Daarom zijn we mee gaan helpen. Er is altijd wel wat te doen, zoals het schoonhouden van stallen en buitenbak, alsmede alle voorkomende werkzaamheden zoals onderhoud en reparaties. We vinden het erg leuk"!, aldus Henk. Brenda en Monique Wagendorp hebben hun pony Lyza gedoneerd aan de paardrijschool. Samen met Maaike en Nienke helpen zij met het organiseren van het jaarlijkse ponykamp en vinden het "fijn om lekker bezig te zijn." Emma, Kyani en Diede zijn er, buiten de schooltijden om, bijna elke dagbezig met het verzorgen van de paarden, het opzadelen en het klaarmaken van de lessen. Ook wanneer er geen lessen zijn, zorgen de meiden dat de paarden genoeg beweging krijgen door bijvoorbeeld de paarden te longeren. Doordat zij er zo vaak zijn, maken zij alles mee met betrekking tot de edele dieren en zodoende leren zij erg veel.

"Lekker bezig zijn met de voeten in de klei"

De paardrijschool is bewust kleinschalig gehouden. Het idee erachter is, dat er op deze manier meer aandacht aan zowel het paard als de leerling kan worden gegeven. De opleiding is algemeen, zodat leerling én paard alle aspecten van het paardrijden, zonder problemen en angsten, kunnen meemaken en overwinnen. "Wanneer je heel veel paarden zou hebben, is het lastig om alle paarden goed te leren kennen en te weten waar de frustraties zitten, hoe het staat met hun gezondheid en is hun ontwikkeling lastiger te volgen", aldus Helen. Indy, Iris, zijn veel met de paarden bezig. Zij helpen waar ze kunnen en samen met de andere meiden bereiden ze de paarden voor, zodat zij hun angsten kunnen overwinnen om bijvoorbeeld ergens overheen te kunnen springen of om tijdens paardenkamp een leuk potje paardenvoetbal te kunnen spelen. Ze vinden dit zelfs uiteindelijk leuk! Désirée Meijne is er iedere vrijdag om de rijlessen voor te bereiden. "Pas nog heb ik de dekens uitgezocht; gecontroleerd wat er eventueel gerepareerd en gewassen moet worden. Elk paard heeft een eigen deken. Ik ben in het dagelijks leven projectmanager en voer deze werkzaamheden hier ook gewoon door. Even niet alleen met mijn hoofd, maar ook lekker met mijn voeten in de klei meedenken, plannen en doen wat nodig is. Heerlijk toch"? Tot slot fotografeert Helens' zoon David meestal de belevenissen tijdens het ponykamp en Claudia Fleuren regelt de mooie fotoshoots voor de website. Op die manier draagt deze hechte groep vrijwilligers met elkaar een steentje bij, zodat de paardrijschool draait als een geoliede motor met één gemene deler: de liefde voor het paard.

Uitgeest in de 21e eeuw

De gemeenteraad van Uitgeest staat voor een belangrijke keuze: de invulling van ons Centrumgebied. Ook voor het CDA is dit geen gemakkelijke keuze. Wij gaan niet over één nacht ijs.De ijsbaan moet blijven, maar kan op een andere locatie.

Er is discussie over dit onderwerp in Uitgeest en terecht want het gaat over een belangrijk onderwerp. Het CDA kiest voor een brede school met vele mogelijkheden. Een Integraal Kind Centrum voor kinderen van 2 tot 12 jaar met één visie. Kwalitatief goed onderwijs, voor- en naschoolse opvang, peuterspeelzaal. Deze school biedt plaats aan 500 leerlingen. Passend onderwijs, zorg, sport, spel, techniek, toneel, schooltuin , muziek, een bibliotheek, opvoedkundige diensten. Alles onder één dak en op één plek. Dat gaat niet lukken in de huidige gedateerde schoolgebouwen. Dat lukt wel in een moderne school waarin alle voorzieningen onder één dak kunnen worden ondergebracht. Er is geluisterd naar de bewoners, medezeggenschapsraden, ouders en betrokkenen tijdens drie inspraakavonden in de Zwaan, daar bleek dat er niet zoveel mogelijkheden zijn in ons centrum. De school moet passen in de omgeving met voldoende spel en sport mogelijkheden, voor- tijdens en na schooltijd. Een duurzame, energie zuinige school in het groen. Kortom, er is goed over nagedacht. Door circa 1/3 van de IJsbaan te bebouwen, blijft er voldoende groen over voor sport en spel en blijft ons mooie dorpsgezicht behouden en in beeld. De Jeux de Boules vereniging kan op de huidige plaats blijven. Met deze keuze is er ook voldoende ruimte in het centrum voor de bouw van een sportzaal, een zorgcomplex en zorgwoningen voor de oudere Uitgeesters in een groene omgeving. Het herinrichten van het Centrumgebied biedt kansen voor veilige verkeersaanpassingen met voldoende parkeerplaatsen. Met de ruimte die vrijkomt van de bestaande scholen kan een invulling worden gegeven aan betaalbare starters woningen. Het CDA denkt in KANSEN voor de 21e eeuw.

Fractie CDA

De VVD ziet het liefst drie kleine scholen in Uitgeest

De VVD ziet het liefst drie kleine scholen in Uitgeest. Dat past het beste bij ons dorp. Waarom de keuze van één brede school op het ijsbaanterrein:

De taakstellingen die we opgelegd krijgen vanuit het Rijk, maken drie kleine scholen met overal dezelfde voorzieningen, onbetaalbaar. Dus de opgelegde voorzieningen (denk aan een BSO) moeten we vanuit financiële overwegingen concentreren op één locatie.

Andere overwegingen om te kiezen voor één locatie. Wanneer we drie locaties zouden handhaven, dan zijn er twee mogelijkheden:

1. Alle voorzieningen op één locatie, daarmee bloeden de andere twee locaties leeg. Ouders willen hun kind op de school met de beste voorzieningen.

2. De voorzieningen verdeeld over drie locaties. Vervolgens gaan kinderen over straat tussen de locaties zwerven met alle gevaren van dien.

Vanuit de scholen wordt gevraagd om één locatie. Is er dan voldoende debat en participatie vanuit de maatschappij? Volgens ons wel; ouders besturen immers de scholen via de MR. Zij staan aan de basis van de keuzes voor de toekomst. Wie kan dat beter dan de ouders van de kinderen? Wij, als raadsleden? Daarom één locatie.

Waarom het ijsbaanterrein? Simpel: het is de enige locatie in het centrum waar we een dergelijke voorziening kunnen realiseren. Daarbij stelt de VVD wel de volgende randvoorwaarden:

1. Compensatie van het groen dat verloren gaat; op de oude schoollocaties moeten we groenvoorzieningen terug brengen. Het IKC mag niet een netto verlies van groen opleveren in het dorp.

2. Realisatie van een nieuwe ijsbaan; door alle zachte winters kunnen we bijna nooit meer schaatsen in het dorp. Gaat het nu om het schaatsen of om een ondergelopen weiland dat de waterhuishouding verstoort? Nu hebben we de kans om een nieuwe ijsbaan neer te leggen, waar we elk jaar op kunnen schaatsen, zelfs na één nachtvorstje zoals in De Lier.

Een 'Once in a lifetime'- kans!

Wat een unieke kans…wat een mooie uitdaging. De door het College van B en W van Uitgeest voorgestelde locatie voor het IKC biedt de unieke kans op de realisatie van een Integraal Kind Centrum….een IKC waar alles om het kind draait…het kind centraal staat!

De teams en Medezeggenschapsraden van de Vrijburg, Molenhoek en Binnenmeer zijn doordrongen van de urgentie van een besluit. Er moet iets gebeuren! Zij staan open voor verandering en positief tegenover deze plannen en zien de kansen en uitdagingen. En natuurlijk …ook zij zien nog wel wat mitsen en maren. En natuurlijk…er spelen ook emoties op, maar zij willen ervoor gaan! Waar wij gezamenlijk voor willen gaan, is een IKC waar kinderen zich thuis voelen…zich gezien en gekend voelen...waar zij komen om te leren, te spelen, te sporten, zich te ontwikkelen en anderen te ontmoeten…alles gericht op het hoogst haalbare voor ieder kind…op een zo optimaal mogelijke ontwikkeling.

Een IKC waar sprake is van één visie…één pedagogische lijn voor kinderen van 2 tot 12 jaar…één organisatie, één aanspreekpunt, één multidisciplinair team, één management…één totaalpakket van educatie, opvang, ontwikkeling, zorg, welzijn en vrije tijd onder één dak…naadloos op elkaar aansluitend…met zeer korte lijntjes! Het volgen van de ontwikkeling van het kind en het plegen van interventies of inzetten van begeleiding daarop worden gemakkelijker!

Een IKC waar, door de bundeling van krachten, financiën en expertises, een grote mate van flexibiliteit wordt gerealiseerd die veel beter tegemoet komt aan de eisen die Passend Onderwijs aan ons stelt…een plek waar tegemoet kan worden gekomen aan specifieke onderwijsbehoeften van (bijna) alle kinderen…anno de 21ste eeuw! Een IKC waar sprake is van een zeer breed aanbod/totaalpakket, door samenwerking met partners als de bibliotheek, de muziekschool en andere organisaties en verenigingen met een aan onderwijs gerelateerd aanbod…lezen…muziek…dans…sport…spel…ict…techniek…en ga zo maar verder. Het IKC als een plek waar interesses en talenten van kinderen worden aangeboord en ontwikkeld. Een IKC waar allerlei organisaties en voorzieningen in het kader van (met name preventieve) jeugdzorg laagdrempelig toegankelijk zijn…thuisnabij met zeer korte lijntjes! Het IKC als een zelfvoorzienend energiezuinig duurzaam gebouw…passend in het dorpse karakter…met een duidelijke verbinding met het dorp/de wijk…met een intieme en kleinschalige uitstraling…in een verkeersveilige omgeving Een IKC met flexibele multi-inzetbare binnenruimtes, waar ook na schooltijd, in de weekenden en in de vakanties een aanbod kan worden gerealiseerd voor de jeugd.

Een IKC met een natuurlijke, groene en veilige buitenruimte, waar sport en spel…bewegen ook na schooltijd en in de vakanties een aanbod kan worden gerealiseerd voor de jeugd. Een IKC met een buitenruimte waarin 'groenbeleving' echt mogelijk is…kinderen weer met hun handen in de grond mogen wroeten…kinderen mogen zaaien, verzorgen en oogsten…een plek die past bij het groene agrarische karakter van Uitgeest. Het moment nadert dat de raad een historisch besluit kan nemen…een besluit dat Uitgeest een unieke plek geeft…centraal in het dorp…goed onderwijs…goede voorzieningen…groen…ruim opgezet…uitdagend…bruisend…voor iedereen…voor alle Uitgeesters….voor de komende decennia…een plek waar je wilt zijn…een plek waar je wilt opgroeien…gelukkig opgroeien in Uitgeest!

Namens Tabijn – Vrijburg, Molenhoek en Binnenmeer Hans Groot – directeur Binnenmeer

MFA's zijn problematische gebouwen

Van: Bewonersoverleg Centrumgebied en Werkgroep Acties Uitgeest & Omgeving

Op 1 december jl. publiceerde de website 'gemeente.nu' de resultaten van onderzoek naar onderkomens voor meervoudig gebruik, in ambtenaren termen MFA's.

"Uitgaande van een gemiddeld investeringsniveau van € 2.000,= per vierkante meter is er in totaal ongeveer 10 miljard euro geïnvesteerd. Bijna de helft van de MFA's is in het bezit van gemeenten, zo'n 570. Een groot aantal panden (34 procent) is in handen van verschillende partijen. Volgens het onderzoek hebben de gebouwen een niet al te beste reputatie: MFA's zijn bijna altijd een gemeentelijk initiatief, gestart vanuit de verwachting dat het delen van ruimte leidt tot meer maatschappelijke opbrengsten voor minder geld. Maar daar komt weinig van terecht, ze staan bij gemeenten te boek als dure gebouwen, waar veel geld bij moet. MFA's worden vaak als problematisch en lastig te beheren ervaren. Tot zover het onderzoek.

Het is te hopen dat het College, de Raad en de ambtenaren in Uitgeest zich nog eens achter de oren krabben, nu dit als schokkend te kenmerken onderzoek openbaar is gemaakt. Want naast alle reeds naar voren gebrachte bezwaren, geconstateerde onregelmatigheden en belangenverstrengeling onder het motto: 'Tabijn bepaalt, gemeenschap betaalt' is dit onderzoek helaas ook een feitelijke bevestiging van het falende Collegebeleid in de afgelopen jaren. Het roer moet om!

Zie ook: https://www.gemeente.nu/ruimte-milieu/bouw/mfas-staan-boek-als-problematische-gebouwen/

Stemverhouding tegen IJsbaan bebouwing 7 : 7

Mits het CDA raadslid de letter D van haar partij serieus neemt en zich daarom van stemming zal onthouden vanwege belangenverstrengeling in relatie met Tabijn, waar ze achter de schermen al tijden mee bezig is. Ze heeft het kunnen zien aankomen net als een paar jaar geleden toen haar voorgangster zich onthield van stemming om dezelfde reden.

Maar bij het gelijkspel van 7 tegen en 7 voor zal er toch nog wat moeten gebeuren. Dit kan als er nu nog van een andere partij een twijfelend raadslid van haar partijstandpunt zou afwijken, net als toen er over de ambtelijke aansluiting bij het Noorden (buch) gestemd moest worden. Hierdoor kan de stemverhouding kantelen van 8 stemmen tegen ijsbaanbebouwing en 6 voor. Diegene, die tot inkeer komt, kan geschiedenis schrijven en zich met opgeheven hoofd door Uitgeest en de Waldijk begeven en de nodige complimenten in ontvangst nemen. Dat de voorstemmers van een IKC op de ijsbaan straks in het dorp met hun nek zullen worden aangekeken valt te verwachten, want dit is de conclusie van de door het College genegeerde publieke opinie. Dus raadsleden als ik u was, zou ik hier wel rekening mee houden met het uitbrengen van uw xtem.

Lou Winter

Groeiende leegstand en verpaupering

Wie met enige regelmaat door Uitgeest (Koog,centrum) fietst of wandelt, valt al snel het groeiend aantal panden op dat geen bestemming meer heeft. Eerst gold dat eigenlijk alleen winkel- of bedrijfspanden, maar nu is er veel meer aan de hand. Of het nu een bibliotheek, school, crêche of ander publiek- of nutsgebouw betreft, een toenemend aantal gebouwen staat steeds langer leeg door gebrek aan leden, leerlingen, subsidie of door vergrijzing van de buurt.

Langzaam maar zeker krijgt de verpaupering grip op deze gebouwen. Des te merkwaardiger is het dat er nu een plan ligt om een nieuw, multifunctioneel gebouw te gaan ontwikkelen, dat in exact dezelfde als hierboven beschreven behoeftes (bibliotheek, scholen, crêche) moet gaan voorzien als de gebouwen die nu leeg staan. Raar. En dat ook nog eens op één van de weinige, over gebleven groenstroken. Mocht dit megalomane plan ooit gerealiseerd worden, kijk dan eens naar al die gebouwen, die nog eens kunnen worden toegevoegd aan de toch al indrukwekkende lijst van leegstaande panden. En twijfel gerust aan eventuele toezeggingen van overheden en andere instanties als er beloftes worden gedaan ten aanzien van de oude gebouwen. Dat er wat dat betreft weinig beleid en visie is, bewijst de huidige langdurende leegstand wel.

Jos van Rossum Uitgeest

Over kinderen en koorts

Door huisarts Dirk Jan van Wijk

Als de R in de maand is, zijn de virussen in de lucht. Er zijn honderden verschillende soorten en de meeste komen 1 keer in je leven bij je op visite. Bij voorkeur in de leeftijd van een half tot 4 jaar. Kun je er iets tegen doen en wanneer moet je je zorgen maken als je kind ziek is?

Honderden virussen

Die honderden verschillende virussen kunnen ons verkouden maken. Maar altijd maar 1 keer, want bij een tweede poging zal ons afweerapparaat ze herkennen en niet binnen laten. Baby's krijgen deze antistoffen mee van hun moeder. Deze blijven nog ongeveer een half jaar actief. Dat betekent dat kinderen het eerste half jaar beschermd zijn tegen alle virusziektes die moeder al heeft doorgemaakt en dat zijn ze bijna allemaal. In dat eerste half jaar worden baby's dan ook niet ziek. Mocht dat toch het geval zijn, dan is dat reden waakzaam te zijn en bijtijds de huisarts te waarschuwen. Na dat 1e half jaar komen al die honderden virussen echter achter elkaar langs en is het kind, vooral in de herfst en de winter, ziek of onderweg ziek te worden. Doorbrekende tanden krijgen dan vaak de schuld van de verhoogde temperatuur, maar de virussen zijn de werkelijke boosdoeners.

Klachten

De meest virusziektes zullen snel, binnen 1 tot 2 dagen overgaan, maar ze kunnen ook voor veel hinder zorgen. Ze kunnen ogen (jeuk, tranen), neus (verstopping, loopneus, niezen), keel (pijn), oren (pijn), stembanden (heesheid) en luchtwegen (hoesten en piepen) irriteren. En soms ontstaat er ook huiduitslag bij. Of het kind last krijgt en waarvan, hangt van het virus af en van de gevoeligheid van het kind. Bijna altijd gaat het vanzelf over en zou je kunnen overwegen de symptomen te bestrijden:

Koorts

Koorts wordt veroorzaakt door het virus en is niet nuttig voor ons lijf. We functioneren immers het best bij een temperatuur tussen 36,5 en 37 graden. Paracetamol verlaagt bij de meeste kinderen de temperatuur, waardoor ze zich veel beter voelen en ook beter gaan drinken en slapen.

Oorpijn

Dit komt veel voor bij kinderen. Klassiek symptoom is dat een kind gillend van de pijn ontwaakt en na enige tijd huilen gewoon weer verder slaapt. Paracetamol kan helpen tegen de pijn.

Verstopte neus

Dit geeft vooral problemen bij het drinken. De neus is meestal goed open te houden door frequent fysiologisch zout (bij apotheker of drogist) in de neus te druppelen. Druppels met xylometazoline helpen beter, maar mogen nooit langer dan een week worden gebruikt.

Heesheid

Als de stembanden zijn aangedaan, hebben kinderen een zware ('zeehonden-blaf-')hoest. Soms worden ze op de eerste avond van hun verkoudheid om een uur of 10 's avonds benauwd-hoestend wakker en hebben dan een zogenaamde 'pseudocroup-aanval'. Geruststelling en afleiding volstaan. Het kind slaapt meestal na een half uur weer in. Met een zagende ademhaling, dat wel.

Hoesten

Dit is het lastigste probleem. We kunnen kinderen nog niet leren dat ze de hoestprikkel moeten negeren. En hoestprikkel-verminderende medicijnen mogen pas vanaf 3 jaar worden gegeven. Soms vermindert het hoesten als het kind goed door de neus kan blijven ademen, dus door fysiologisch zout hierin te druppelen.

Besmettelijkheid

Vroeger maakten we ons hier zorgen over en werd aangeraden om contact met andere kinderen te vermijden. Tegenwoordig weten we dat dit zinloos is, want ziektes zijn het besmettelijkst voordat je er ziek van wordt. Bovendien willen we graag dat kinderen op jonge leeftijd met zoveel mogelijk virussen in contact komen, omdat ze dan veel beter in staat zijn ze te overwinnen, dan op latere leeftijd.

Wat is normaal

Het is akelig als onze kleine dreumes zo ziek is. Kinderen zijn immers ons kostbaarste bezit. Het valt niet mee om ze zo ziek te zien. Bedenk echter hoe nuttig het is om al die virusziektes op jonge leeftijd door te maken! Kinderen die ziek zijn, zijn sloom en initiatiefloos en willen niet spelen en eten. Dat is normaal. Maar eigenlijk zijn er altijd wel momenten op de dag dat ze ineens een stuk lijken te zijn opgeknapt (al duurt dat soms maar kort). Ook kunnen ze goed opknappen als door paracetamol de temperatuur is verlaagd.

Wat is zorgelijk

Als een kind voortdurend suf is en slaapt, niet opknapt van paracetamol en minder dan de helft van de gebruikelijke hoeveelheid drinkt, is dat zeker een reden om de huisarts te raadplegen. En dat geldt beslist ook als er spontaan blauwe plekken ontstaan.

Niet zorgelijk

Vaak wordt gezegd dat een temperatuur boven de 40 graden een reden is om naar de huisarts te gaan. De hoogte van de temperatuur zegt bij kinderen echter niets over de ernst van de ziekte. Ze kunnen gewoon hun temperatuur nog niet zo goed regelen als volwassenen. Ook het langer ziek zijn dan 3 of 4 dagen is geen reden voor doktersbezoek, al wordt dat vaak gezegd. Als kinderen langer ziek zijn dan 2 dagen is meestal sprake van meerdere virusziektes achter elkaar.

Kortom

Het is geruststellend als zieke kinderen nog goede momenten hebben op een dag, al of niet na paracetamol. En tenminste de helft van de gebruikelijke hoeveelheid drinken. Maar ben je toch ongerust, kom dan gerust naar de huisarts. Deze zal je altijd dezelfde dag de gelegenheid geven om langs te komen met je zieke peuter!

Kerstdorp Uitgeest

UITGEEST - De organisatie van het Kerst Dorp Uitgeest is druk bezig met alle voorbereidingen. Het Kerst Dorp zal worden gehouden op vrijdag 16 en zaterdag 17 december van 15.00 tot 21.00 uur en zondag 18 december van 14.00-20.00 uur.

Net zoals vorig jaar zullen er tien huisjes gevuld zijn met heerlijke kerstproducten van onder andere Bakkerij Putter en Café Klaas. Maar ook vindt u er leuke cadeaus van bijvoorbeeld Volle Vazen en Geluk in Wonen. En dit is nog maar een kleine greep. Kerst Dorp Uitgeest heeft ook weer een loterij, waarbij de totale opbrengst gaat naar Stichting Vergeten Kind. Aansluitend zondagmiddag de trekking van de verkochte loten en uitreiking van alle cadeaus. Kinderen tot 12 jaar kunnen gedurende drie dagen hun wens inleveren bij de kerstboom in het Kerst Dorp. Burgemeester Wendy Verkleij zal zondagmiddag de wens bekend maken die in vervulling zal gaan. Diverse attracties zoals een springkussen voor de kleinsten, een rodelbaan voor de jeugd tot 12 jaar en een kunstijsbaan zijn weer aanwezig. Redactieleden van De Uitgeester en onze wereldberoemde dorpsfotograaf Gerrit Bus zullen op één of meerdere dagen rondlopen om foto's te maken. Kortom: weer genoeg te beleven op het Gemeentehuis plein in Uitgeest!

Winterfair bij Zwembad de Zien

UITGEEST - Op vrijdag 16 december van 17.00-21.00 uur aanstaande is het terrein van Zwembad de Zien omgetoverd tot een gezellige en sfeervolle Winter-fair: Kramen met leuke (kerst)spullen zoals sieraden, woonaccessoires, bakprodukten en kerststukjes vormen het decor, waar je ook nog eens met de kerstman op de foto kunt.

Het pronkstuk van de Winterfair is een gehaakte kerstgroep met stal, die door één van de dames van het Haakcafé van de Zien afgelopen maanden is gemaakt. De kerststal wordt verkocht aan de hoogste bieder. Alle opbrengsten zijn voor Stichting Zwembad de Zien. Koud geworden en trek gekregen? Dan snel een lekker hapje of drankje uit de kantine halen. Om 20.00 uur is er een optreden van het Uitgeester koor De Singende Swaenen. Lekker shoppen en sfeer proeven dus op het sfeervol verlichte zwembadterrein!

Grote schrijfactie in Lees Lokaal

UITGEEST - Op zaterdag 10 december is het de Dag van de Rechten van de Mens en zoals ieder jaar organiseert Amnesty International een schrijfmarathon.

Dit jaar wordt er een schrijfactie in Lees Lokaal Uitgeest gehouden. Aan de hand van voorbeeldbrieven kan iedereen, die hier aan mee wil doen, een brief schrijven voor mensen van wie de rechten worden geschonden. De schrijfactie begint om 11.00 uur en duurt tot ongeveer 15.00 uur; wanneer er veel mensen meeschrijven langer. Lees Lokaal bevindt zich aan de Dr. Brugmanstraat 11 in Uitgeest. We rekenen op een grote opkomst!

'Kindervreugd' organiseert Klaverjas-avond

UITGEEST - Op maandag 12 december is er weer een gezellige klaverjasavond bij speeltuinvereniging 'Kindervreugd' in Uitgeest. Het clubgebouw, gelegen aan de Middelweg in Uitgeest, is vanaf 19.00 uur geopend. Om 19.30 uur start het spel. De entree bedraagt € 1,50. Men streeft er naar om rond 23.00 uur klaar te zijn. Na het kaarten is er een verloting.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.speeltuinuitgeest.nl of stuur een mail naar info@speeltuinuitgeest.nl.

5 / 12

Fijn(e) vakantie(dagen) opnemen!

De feestdagen komen steeds dichterbij. Sinterklaas, Kerst en Oud & Nieuw zijn voor veel mensen reden om vakantiedagen op te nemen. Op ons kantoor krijgen wij regelmatig vragen over vakantiedagen, in deze column zal ik een aantal van deze vragen beantwoorden:

Mag ik altijd vakantiedagen opnemen?

Elke werknemer bouwt jaarlijks vakantiedagen op. Dit is in de wet vastgelegd. Het wettelijk minimum is viermaal het aantal uren dat u per week werkt (bij een fulltime dienstverband is dat 20 vakantiedagen). Alle extra vakantiedagen worden bovenwettelijke vakantiedagen genoemd.

U moet het opnemen van vakantiedagen afstemmen met de werkgever. Een werkgever mag een verzoek weigeren als uw afwezigheid voor grote problemen zorgt binnen het bedrijf of als er een collectieve vakantie is afgesproken zoals in het onderwijs. Een weigering moet binnen twee weken schriftelijk na uw verzoek worden medegedeeld. De werkgever moet dan wel toestaan dat u op een ander moment vakantiedagen opneemt.

Wanneer vervallen mijn vakantiedagen?

Wettelijke vakantiedagen vervallen een half jaar na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. De opbouw van 2016 vervalt dus op 1 juli 2017.

Sommige vakantiedagen vervallen pas na 5 jaar na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd.

Deze vervaltermijn geldt:

  • als u geestelijk of fysiek in de onmogelijkheid verkeert om vakantiedagen op te nemen;
  • als de werkdruk zo hoog is, dat het onmogelijk voor u is, om vakantiedagen op te nemen;
  • voor alle bovenwettelijke vakantiedagen.

Moet ik vakantiedagen opnemen als ik ziek ben?

Als u ziek bent mag u ook op vakantie. U bouwt ook tijdens ziekte vakantiedagen op. Het is belangrijk om ook tijdens ziekte vakantiedagen op te nemen omdat ze anders voor een groot deel vervallen. Dit speelt bijvoorbeeld als u tijdens ziekte naar het buitenland gaat of een periode vrijgesteld wilt worden van de re-integratieverplichting.

Heeft u juridische vragen? Ik beantwoord deze graag, mijn e-mailadres is: esmee.kuyt@advocaatlewin.nl.

Politieberichten

30-11 Aan de Populierenlaan werd een telefoon uit een jas ontvreemd in een sportschool. De jas hing in een kleedruimte.

Tussen 29-11 en 2-12 werd een buitenboordmotor vanaf een boot ontvreemd.
De boot stond op een trailer gestald op een afgesloten bedrijfsterrein.

2-12, 15.53 uur aanrijding
De bestuurster van een personenauto reed over de Geesterweg in de richting van de kruising met de Pr. Beatrixlaan.
Op dat moment reed de bestuurder van een andere personenauto over de Pr. Beatrixlaan eveneens in de richting van die kruising. Deze bestuurder remde, maar schoot toch door de kruising op. Hij kwam in aanrijding met de eerstgenoemde auto, schoof door de groenstrook op, raakte een betonnen paal en kwam tegen een boom tot stilstand. Hij gaf aan, dat zijn voet van het pedaal was geschoten. Beide voertuigen werden weggesleept. Gelet op de leeftijd en zijn rijstijl werd het rijbewijs van de bestuurder ingevorderd.

3-12, 10.25 uur kop/staart aanrijding
Op de Provincialeweg moest de bestuurder van een vrachtauto vol in de remmen door een manoeuvre van een voor hem rijdend voertuig. Hetzelfde gold voor de achter hem rijdende personenauto's. Eén van de bestuurders van deze personenauto's kon zijn voertuig niet tijdig tot stilstand brengen en kwam in aanrijding met zijn voorganger.
Deze werd op zijn beurt doorgeschoven tegen de voor hem rijdende personenauto.
Twee auto's raakten dusdanig beschadigd, dat deze moesten worden weggesleept door een bergingsbedrijf.
De inzittenden van een auto (een vader en drie kinderen) zijn voor nader onderzoek per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

5-12, om 07.40 uur vond een aanrijding plaats op de Geesterweg. De bestuurder van een personenauto reed over de Geesterweg in de richting van de kruising met de Castricummerweg. Kort voor de kruising verloor hij de macht over het stuur en kwam in aanrijding met een lichtmast, welke op de verkeerheuvel in de wegas stond. Voertuig en lichtmast raakten zwaar beschadigd.

5-12, Rond 01.00 uur viel de bestuurder van een Porsche op door zijn rijgedrag op de Pr. Beatrixlaan. Na staandehouding blies deze een "F". Vervolgens werd hij aangehouden en overgebracht naar het bureau. Daar bleek uit de ademanalyse een alcoholgebruik van 545 ug/l. De bestuurder kreeg een rijverbod van 5 uur. Proces-verbaal wordt opgemaakt.

1-12 Diefstal fiets Stationsplein
Herenfiets, merk Gazelle G7+, kleur zwart; damesfiets, merk Trek T300, kleur wit; damesfiets, merk Trek, kleur beige.

4-12 Langebuurt diefstal jas
Verloor een bezoeker van een horecagelegenheid zijn bonnetje van de garderobe. Bij het ophalen van zijn jas, bleek deze aan iemand anders te zijn afgegeven. Kennelijk had de dader het bonnetje gevonden en de jas opgehaald.

Snelheidscontroles Provincialeweg
                                                                 1-12                                                 29-11
Passanten                                                 1154                                                 2464
Overtredingen                                         101                                                 136
Hoogste snelheid                                         162                                                 128

Gedichtje over Plezier

Plezier heeft iedereen op zijn eigen manier.
De een heeft plezier met zijn huisdier.
De ander heeft plezier om in de stad te lopen en kleding te kopen.
De ene heeft weer dat hij plezierig van sport wordt.
Zo kan je nog veel meer dingen kwijt, maar plezier is zogezegd gezelligheid.
Plezier komt ook wel eens uit een klein hoekje, zoals je brengt je opa en oma een bezoekje.
Of je hebt een fijne werkdag achter de rug en je gaat weer fijn naar huis terug.
En je fluit er een liedje uit of je zingt een liedje vol in de zon, omdat je dag zo goed begon en je werkdag ook eindigt met een glimlach.
Iedereen verdient plezier en dan op zijn eigen manier.
Maakt niet uit wat, al heb je maar plezier gehad.

Anouk

Humanitas is dringend op zoek naar vrijwilligers en een coördinator

REGIO - Humanitas is dringend op zoek naar vrijwilligers en een coördinator voor Participatie Migranten. Humanitas is een vrijwilligersvereniging en is actief op gebied van ondersteuning op diverse maatschappelijk en welzijnsgebied. Landelijk zijn er 14.000 vrijwilligers actief en 60.000 deelnemers.

De activiteit Participatie Migranten IJmond bestaat uit begeleiding van migranten (statushouders) bij alledaagse activiteiten, waarbij de nadruk wordt gelegd op zelfredzaamheid binnen ongeveer een jaar. Zoals bijvoorbeeld een buurthuis bezoeken, hoe werkt het treinkaartje, aanvragen van een opleiding, rijbewijs, e.d. De coördinator begeleidt de vrijwilligers en maakt de koppeling met de deelnemers, staat in contact met andere organisaties waarbij de nadruk ligt op samenwerking. Humanitas zoekt niet alleen vrijwilligers voor deze activiteit in Heemskerk, Beverwijk, Velsen-Noord en Uitgeest, maar ook nog een coördinator. Allen krijgen een volledig opleidingstraject en een onkostenvergoeding. Ervaring met vluchtelingenwerk is een pré maar geen must. Vrijwilligerswerk geeft veel voldoening. Is het tijd voor een nieuw initiatief en meldt u zich aan? Wij zorgen voor een volledige opleiding, onkostenvergoeding en leuke activiteiten.

U kunt over het vrijwilligerswerk contact opnemen met Astrid van der Sluis, te 0635113435 of via www.humanitas.nl/afdeling/Ijmond, ook vindt U Humanitas IJmond op Facebook

VVD Uitgeest levert toch wethouder

UITGEEST - Enige maanden geleden is Karel Mens terug getreden als wethouder. De VVD was voornemens geen wethouder te leveren voor de laatste 1,5 jaar. Dit voornemen heeft voornamelijk te maken met de financiële gevolgen; een wethouder vervangen kost namelijk nogal wat.

Nu bekend is geworden dat wethouder Kloosterman binnenkort met zwangerschapsverlof gaat en er daarmee nog een wethouder weg valt, voelt het als een noodzaak om opnieuw een wethouder aan te dragen. Dit in het belang van de bestuurbaarheid van de gemeente Uitgeest. De VVD van Uitgeest draagt Anke de Vink-Hartog voor als wethouder. Zij wordt voorgedragen op donderdag 8 december 2016. Anke is momenteel lid van de commissie samenlevingszaken en vanuit die rol steeds betrokken bij vraagstukken uit onze gemeente.

Bron: VVD Uitgeest

INKX Wellness viert tienjarig bestaan

Het enthousiaste team van INKX Wellness Foto: Aangeleverd

REGIO - Inkx Wellness, gevestigd in de Broekpolder in Heemskerk, bestaat in december tien jaar. Eigenaresse Ingeborg Hilgersom (uit Uitgeest) is maar wat trots op haar zaak die in de afgelopen tien jaar behoorlijk is veranderd.

Ingeborg begon 16 jaar geleden in Uitgeest met een eigen kapsalon aan huis. In 1996 maakte ze de overstap naar Heemskerk. En inmiddels kan men bij Inkx niet alleen terecht voor knippen en verven, maar ook voor bijvoorbeeld een schoonheidsbehandeling, massage, permanente make-up en waxing. En sinds 2014 is daar de haarwerksalon Inkx Xtras bij gekomen. Er wordt altijd gebruik gemaakt van kwalitatief zeer goede en milieuvriendelijke producten. Een bezoekje bij Inkx is dan ook een echte verwennerij. Na tien jaar weten Ingeborg en alle leden van het enthousiaste team namelijk precies wat de klanten willen. Zaterdag 10 december wordt het jubileum gevierd met een retro-DJ, die in de salon verzoeknummers op vinyl draait. Daarnaast ontvangen alle klanten de hele week een leuke verrassing. Meer info: www.inkx.eu.

Trekking Zonnebloem-loterij

De trekking van de Zonnebloem loterij is geweest:
Op lotnummer 0311761 is de 30e prijs van € 50,00 gevallen.

Verder nog: de 32e prijs op de lotnummers 0311901 en 0310901
                 de 33e prijs op de lotnummers 0311765 en 0310765
                 de 34e prijs op de lotnummers 0311402 en 0312402

De 32e, 33e en de 34e prijs is € 15,00. Op de achterkant van het lot staat de verdere informatie.

Een Memoriebox is een souvenir van jezelf

Nathalie van der Wal: "Mooie herinneringen mogen niet verstopt zijn!" Foto: Anita Webbe

Memoriebox.nl, Westerwerf 52, 1911 JA UITGEEST contact@ memoriebox.nl Nathalie van der Wal, tel. 06-46347041 of 0251-752411

Hoe mooi is het wanneer je herinneringen niet alleen in je hoofd bewaart of op een stoffige zolder, maar voortaan ook in een mooie en duurzame 'Memoriebox'. De naam spreekt voor zich: Een unieke, gepersonaliseerde houten box waar je de meest dierbare spulletjes overzichtelijk in kunt bewaren, als tastbare herinnering.

Nathalie van der Wal: "Herinneringen laten zien wie je bent. Deze memoriebox kun je zien in de breedste zin van het woord en laat een levensverhaal zien. Je kunt er niet alleen foto's in doen, maar ook verslagen, souvenirs, prille babyspulletjes om maar een paar voorbeelden te noemen."

Tastbare herinneringen in één mooie doos

"Door de box een tastbare, persoonlijke inhoud te geven, kan deze bijvoorbeeld voor oudere mensen of mensen met een vorm van dementie een steun zijn. Een houvast met betrekking tot het ophalen van herinneringen om te delen met mensen in hun omgeving en daardoor weer gesprekstof te hebben" aldus Nathalie.

Voor deze doelgroep wordt een speciaal stappenplan doorlopen met behulp van een vragenlijst en op basis van de vijf zintuigen worden de belangrijkste gebeurtenissen tastbaar gemaakt en in een prachtig document samengevat. Dit gebeurt in samenwerking met familie of andere naasten en de klant zelf, op een door hen gewenste locatie. Niet alleen voor henzelf maar de Memoriebox kan natuurlijk ook een mooie herinnering zijn voor nabestaanden.

Thema's

Vanuit een basis-box kunnen verschillende thema's toegepast worden zoals trouw-, reis-, baby- of rouw-herinneringen. Er is een keuze uit diverse kleuren en dessins, ook qua handgrepen. Het deksel kan op diverse manieren worden bekleed, zoals bijvoorbeeld met een mooie foto naar keuze, tot aan een gravure en/of een inleg van steentjes. Desgewenst kunnen er ook wieltjes onder de Memoriebox worden bevestigd. Kortom: Er zijn legio mogelijkheden, alles naar wens en overleg. Ter inspiratie heeft Memoriebox.nl ook een keuze uit diverse bijpassende cadeau-artikelen, die als basisvulling kunnen worden besteld via de website. In deze feestelijke maand zijn er diverse aanbiedingen. Interesse in een souvenir van jezelf, of om als een geschenk geven? Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Tekst en foto: Anita Webbe

Mike de Jong wint drie prijzen op Nationale Bakkersvakwedstrijd

Mike de Jong: "Prima naar mijn zin bij bakkerij Putter" Foto: Kees Deken

UITGEEST - Mike de Jong van bakkerij Putter heeft kortgeleden meegedaan aan de Nationale Bakkersvakwedstrijd. Naast een zilveren prijs voor zijn monchou-kersttaart heeft Mike maar liefst twee nationale titels behaald in de disciplines Innovatie- en Sierstuk. Het Innovatiestuk moest een compleet nieuw product zijn en is een stertaartje geworden met frambozen en bessen. Het Sierstuk is gemaakt van brooddeeg. Bij de beoordeling wordt naast de presentatie natuurlijk ook gelet op smaak en bite.

Achter de sfeervol ingerichte koffiehoek bij bakkerij Putter is Mike in de oude bakkerij druk bezig met het kneden van deeg. Mike werd al vroeg gegrepen door het 'bakvirus'. "Ik ging vroeger bij mijn oma altijd meehelpen met bakken en daar is de kiem gelegd voor mijn passie". Mike heeft ondanks zijn jeugdige leeftijd al een schat aan ervaring opgedaan. Wie kan op 25-jarige leeftijd zeggen dat hij als bakker in New York, Curaçao en Duitsland heeft gewerkt? Mike: "ik heb na mijn diploma's brood en banket in verschillende werkomgevingen ervaring opgedaan. Van biologisch dynamisch tot ambachtelijk werken. De verschillende werkmethodes hebben mij veel inspiratie opgeleverd. Het bakkersvak is namelijk best wel een creatief beroep". Mike woont inmiddels met vrouw en zoontje in Heemskerk. Hij heeft na zijn omzwervingen nu een vaste basis gevonden bij bakkerij Putter in Uitgeest, waar hij het prima naar zijn zin heeft. "Ik heb in het verleden ook bij bakkerij Putter gewerkt en ben na mijn tijd in Duitsland weer terug op het oude honk".

Op de vraag of hij ooit voor zichzelf wil beginnen, zegt hij glimlachend: "Die vraag wordt mij vaker gesteld. Ik ben het liefst bezig met de ambachtelijke kant van het vak, de randzaken zoals administratie en boekhouding laat ik liever aan anderen over, maar je weet het nooit". Zijn werktijden kunnen best wel verschillen. "De ene keer begin ik bijvoorbeeld om 2 uur 's nachts tot 10 uur 's ochtends en de ander keer van 6 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags. Problemen met verstoord nacht/dag ritme heeft hij niet. "Ik begin het liefst heel vroeg, maar de afwisseling in werktijden geeft mij ook veel vrije tijd." De prijswinnende monchou-kersttaart is voor de kerst te bestellen bij bakkerij Putter.

Tekst en foto: Kees Deken

Warme Wintermarkt in Akersloot

Gezellig: even naar de Warme Wintermarkt in Akersloot Foto: Aangeleverd

AKERSLOOT – De dagen worden korter, de nachten langer, de kaarsjes gaan 's avonds weer aan en de spelletjes komen uit de kast. Zondag 11 december vindt de "Warme Wintermarkt" plaats in en rondom 't Hoorntje in Akersloot. Aanvang van de Warme Wintermarkt is 13.00 uur en om ca.17.00 uur loopt de markt ten einde.

Ondernemers uit Akersloot en omgeving zullen op de Warme Wintermarkt hun producten laten zien en proeven. Natuurlijk kunt u deze ook ter plaatse kopen of een bestelling plaatsen. De winkeliers bieden onder andere leuke cadeau-artikelen, kerstlekkers en sfeervolle december-items aan en voor de kleintjes staat het schminkteam klaar! Altijd al eens willen varen in december? Partyschip Claes Horn ligt klaar en maakt op deze Warme Wintermarkt gratis rondvaarten vanaf 13.30,14.30 en 15.30 uur. Welkom aan boord en geniet van het Alkmaardermeer in al zijn winterse pracht. Locatie: 't Hoorntje, Kerklaan 20, Akersloot Voor informatie: info@hoorntje.nl of 0251-312120.

Nieuws van de Bridgeclub

We speelden de laatste avond van de tweede periode en daarmee is de grote zeswekelijkse stoelendans weer begonnen.

Uit iedere lijn schuiven de bovenste drie door naar de hogere lijn, behalve in de A-lijn, daar stoten de bovenste drie het hoofd tegen de nokbalk van onze clubcompetitie. Hoger kan niet, althans niet als je niet bereid bent om in de districtscompetities mee te doen. De ambities van onze A-lijners zijn bescheiden. Enkele koppels spelen, soms in andere samenstelling, op een tweede club mee, dus ook in de clubcompetitie. En net zoals er koppels promoveren, degraderen de drie laagst geëindigden van iedere lijn een niveautje. Sommige koppels vinden het een zegen om af te zakken naar de B-lijn: Al dat nakaarten in de A-lijn, en dat elkaar vliegen afvangen, en dat roepen van de arbiter als je je hand hebt uitgestrekt naar de biedbox en dan toch weer hebt teruggetrokken, en dat commentaar dat je achteraf krijgt! Van de drie koppels die promoveren naar de A-lijn heb ik niet de indruk dat zij moeite hebben met dat gedoe aldaar. Henk Groen-Herman Sambeek brengen met hun geheel eigengebreide stijl schwung in het gebeuren. Ineke Los-Marjan de Gilde, daarvan hadden wij al eerder verwacht dat zij in de A zouden gaan optreden, dus wij zijn benieuwd, en Lea van Dommelen-Nel Weber hebben al eerder op ons hoogste-dorps-niveau meegedaan, en zullen hun huid duur verkopen. Rest mij om u mee te delen dat de club voornemens is om, als de dagen weer wat gaan lengen, februari-maart, weer een kleine viertallencompetitie te organiseren op drie vrijdagavonden. Binnenkort zal daar meer informatie over worden rondgebazuind. Het kan geen kwaad om alvast eens bij andere koppels te polsen of zij zin hebben om een viertal te vormen.

A-lijn

1 Carien Willemse-Jaap Willemse 63,54%

2 Klaas de Groot-Peter Kossen 58,68%

3 Ed de Ruyter-Siem Wijte 57,99%

B-lijn

1 Ineke Los-Siebren Graafsma 65,63%

2 Henk Groen-Herman van Sambeek 53,13%

3 Evelien Huising-Ria Weel 52,08%

C-lijn

1 Ria Beerens-Jan Meijer 69,44%

2 Annie Bleeker-Ina Woerden 63,19%

3 Theo Huising-Pieter Andringa 54,17%

D-lijn

1 Joke Jacobs-Jaap Zonneveld 68,75%

2 Auke Hulshof-Gonny Hulshof 68,23%

3 André Hermans-Bert van der Pol 55,73%

E-lijn

1 Agnes van der Hoorn-Jacqueline Hoeben 59,72%

2 Riet Balster-Evert Rozemeijer 56,25%

3 Wies de Wit-Annie Nijman 51,39%

FC Uitgeest heerst en beheerst

Nino Marchena is Bakkum en Krookspeler van de week Foto: Marianne Jonker

UITGEEST - De kunst van koploper zijn is het te blijven. Het lijkt wel een uitspraak van een ons ontvallen voetbalgrootheid maar is net zo waar als "voetballen is heel simpel, maar het moeilijkste wat er is, is simpel voetballen". Winnen is daarom een vereiste want anders heb je kans dat je koppositie verloren gaat. FC Uitgeest snapt dat en gaat daar aan de hand van coach Florian Wolf slim en met respect voor iedere tegenstander mee om. Er wordt gedoseerd druk gezet op de tegenstander en geen overmoedige risico's genomen. Wordt dat allemaal goed uitgevoerd, dan krijg je een resultaat als afgelopen zondag in de thuiswedstrijd tegen Stormvogels. Met een 5-0 nederlaag mocht de ploeg uit IJmuiden nog in de handen knijpen, want dat had zomaar nog meer kunnen zijn.

FC Uitgeest startte zondag zonder Emiel Sinnige enmmet Tinus Putter in het hart van de verdediging in plaats van Stan Vrouwe. Het laatste was niet het gevolg van slecht spel, maar van de enorme concurrentie op die positie.

De eerste twintig minuten waren overduidelijk voor de thuisploeg die gecontroleerd de aanval zocht en in de 17e minuut een eerste beloning mocht incasseren. Nadat hij in de 14e minuut met een kopbal, overigens fraai gered door keeper van Nieuwkoop, al dicht bij de openingstreffer was, lukte het in de 17e minuut Lester Half om op zijn "Halfs" de bal op slinkse wijze in de korte hoek te plaatsen en de keeper kansloos te laten. 1-0

De thuisploeg bleef de betere maar kwam in de 27e minuut goed weg toen spits Scholten verzuimde een kopbal voor open doel te promoveren tot een treffer. Veelzeggend was dat dit zo ongeveer de enige kans was die Stormvogels over de gehele wedstrijd zou krijgen. Volkomen verdiend werd in de 29e minuut de voorsprong uitgebouwd. Een helder moment deed Romario Aroma bedenken om de bal slim, over de te ver voor zijn doel staande keeper te lepelen. Applaus was zijn deel. 2-0. In de tweede helft werd het wat slordiger aan de kant van de thuisploeg. De zorgvuldigheid verdween en het balverlies kwam. Ondanks deze wat mindere fase waren er nog genoeg mogelijkheden voor vooral Lester Half om de score uit te breiden. Het duurde daarom nog tot de 79e minuut voordat de bevrijdende goal viel. De net in het veld gekomen Ruud Koedijk nam de bal fraai op de pantoffel. 3-0. Vier minuten later deed hij het nog een keer dunnetjes over. Een gestileerde volley liet keeper van Nieuwkoop kansloos. 4-0. De vandaag goed spelende Romario Aromia bepaalde tot slot in de 87e minuut de eindstand op 5-0 door vanaf de rand zestien de bal hard in de hoek te jagen. Daarmee besloot de ploeg van trainer Florian Wolf een wedstrijd waar het van begin af aan had "geheerst" en toch de kunst "beheerste" om geduldig en gedisciplineerd te blijven.

Daarmee toonde de ploeg aan "de kunst van het koploper zijn" te beheersen en blijft het ook nog eens ongeslagen dit seizoen. Voorwaar een prestatie. Volgende week uit bij De Foresters in Heiloo maar weer "koplopertje" spelen en "heersen".

De Afvallende Bal

FC Uitgeest: Koning, Marchena, Groen, Putter, de Jong, Brouwer (84e Duijn), Aroma, Smit (45e E. Sinnige) , Olgers, Yeboah (79e Koedijk), Half.

Bakkum en Krookspeler van de wedstrijd: Nayshel Marchena. Nayshel is al enige weken in vorm. Als rechtsback doet hij zijn werk goed en laat hij op die positie dit seizoen menig buitenspeler volstrekt kansloos. Daarnaast stoomt hij regelmatig mee naar voren om extra druk te zetten op de tegenstander. Vandaag werd hij daarvoor door de jury beloond met de uitverkiezing tot Bakkum en Krookspeler van de wedstrijd. Nayshel van harte.

KPBiking: Henk Verdonk junior nog steeds niet te temmen

REGIO - Henk Verdonk junior uit Egmond aan de Hoef heeft wederom beslag weten te leggen op de winst in de wekelijkse donderdagavondwedstrijd in Akersloot om de Kids and Parents Bikeschool (KPB) mountainbikecup. Bijna niemand twijfelt er meer aan, dat wanneer Henk Verdonk junior op de startlijst staat, hij ook met de overwinningsbloemen naar huis gaat. Ook deze avond was het weer raak.

Verdonk junior presteerde het door iedere ronde als eerste door te komen, maar ook zijn voorsprong tot onoverbrugbaar uit te bouwen en iedereen het nakijken gaf. Na het al vroeg uitvallen wegens pech van Wim Verdonk, toen rijdend op plek twee en daarvoor Ben Visser voorbij gestoken te zijn, liet hij de rest van de wedstrijd een levendig beeld zien met als hoofdrolspelers Ben Visser uit Heerhugowaard, Castricummer Vincent Beentjes, Wilfred Knegt (Uitgeest), Alkmaarder Henk Louwe en Peter Dekker uit Egmond aan Zee. Dat voornoemde volgorde ook de uitslag weergaf, was tijdens de koers lang niet vanzelfsprekend. Ben Visser leek de grootste kandidaat voor de tweede plek, maar toen in de slotfase Vincent Beentjes steeds dichterbij kwam en zelfs kon aansluiten, moest Ben Visser gaan vrezen, dachten de toeschouwers. Toch gaf Visser geen krimp op het aandringen van Beentjes en het ging steeds meer lijken op een kat en muis spel. Dit werd ook bewaarheid doordat Ben Visser toch nog ruim voor Vincent Beentjes, maar ver achter Henk Verdonk junior finishte.

Uitslag: 1. Henk Verdonk junior Egmond aan de Hoef 2. Ben Visser Heerhugowaard 3. Vincent Beentjes Castricum 4. Wilfred Knegt Uitgeest 5. Henk Louwe Alkmaar

Uitgeester Wessel Nijman zet pijlen op Finder Darts Masters

Uitgeester dart-talent Wessel Nijman Aangeleverd

UITGEEST/EGMOND AAN ZEE - Ons plaatselijke 'kopstuk' van de dartsport, Wessel Nijman, doet het goed! Op 25 oktober jl. is bekend gemaakte dat Wessel door middel van een wildcard mee doet aan het Finder Darts Masters Youth Tournament 2016.

Wessel won eerder dit jaar het Denemarken Open voor jongens, staat vierde op de wereldranking en deelt samen met Marvin van Velzen de eerste plaats van de NDB junioren ranking 2016. In totaal doen zes jeugdspelers mee aan de komende editie van de Finder Darts Masters die van 9 tot en met 11 december plaats vindt in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee. Zij worden door een open loting verdeeld over twee poules van drie en de winnaars van iedere poule spelen op zondag 11 december de finale. Meer informatie over de Finder Darts Masters: www.findermasters.nl

Weekbericht De Sjoelschijf

De uitslagen/standen van de competitie na 13 speelronden: punten: A. Ruud van Kalmthout 76, Robert Pick, Dennis Swart en Anneke van den Heuvel 61; B. Chris van Kalmthout 81, Margriet Duin 78, Ingeborg Bruijns 76; C. Sonja Pick 74, Rita Hoogeland 73, Frans Ponder 72; D. Gerrit Spies en Irma Wijntjes 69, Jannie Meems 67; De weekscores: Dennis Swart 1312, Ankie Versnel 1296, Anneke de Groot 1263, Jan de Groot 1262, Robert Pick 1254, Chris van Kalmthout 1253, Martin Wilson 1242, Evert Hup 1234, Tini Meijer 1217, Ingeborg Bruijns 1214. Koppel: Dennis Swart 100,91, Jolanda Breed 100,83, Ruud van Kalmthout 100,48, Martin Wilson 99,86, Ingeborg Bruijns 99,38, Robert Pick 99,02. 2 persoonlijke records: Irma Wijntjes 1033, Patrick Ferket 1030!

In de Jansheeren worden elke woensdagavond de competitiewedstrijden gehouden vanaf 20.00 uur.

Kersteditie Superzaterdag bij 'Kindervreugd'

Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Op zaterdag 17 december organiseert speeltuinvereniging 'Kindervreugd' Uitgeest weer een vermakelijke superzaterdag. Het thema is deze keer 'Kerst'. Liefst drie leuke kinderactiviteiten staan op deze dag op het programma. Tussendoor wordt er een lekkere kerstlunch geserveerd. Om 10.00 uur begint men met een creatieve kerstworkshop. Daarna volgen nog een gezellige kerstbingo en spetterende Santa's Christmas Party.

Onder begeleiding van Wilma Rodenburg maken de kinderen tijdens de workshop beschilderde en beplakte kerstbakjes waar je van alles in kan zetten. Aansluitend (11.00 uur) zijn er te gekke prijzen te winnen tijdens de kerstbingo. Ondertussen wordt er achter de schermen een lekkere kerstlunch klaargezet. Als iedereen is uitgegeten gaan de kinderen rond 13.00 uur nog even swingen en springen tijdens Santa's Christmas Party. De speeltuin-DJ's maken er samen met de lichteffecten, lasers, rookmachines, bellenblaas en kerstmuziek een geweldig feest van.

Vooraf inschrijven

Kinderen die het leuk vinden om bij deze speciale kerstsuperzaterdag aanwezig te zijn moeten vooraf worden opgegeven. Dit kan via www.inschrijven.speeltuinuitgeest.nl. Aanmelden is mogelijk van donderdag 8 tot donderdag 15 december 17.00 uur. Kun je niet bij alle activiteiten zijn? Dat is niet erg. Het is uiteraard ook mogelijk om later aan te schuiven; geef dit dan wel even aan bij het inschrijven.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de speeltuin, www.speeltuinuitgeest.nl.

Uitslagen TTVU

TTVU 1 (2e Klasse) speelde tegen Amsterdam '78 3 in eigen hal. Team speelde verzwakt met Jelle van Werkhoven uit Team 3 (5e klasse). Het verschil was dus groot voor deze eene Uitgeester, maar toch kon hij een game winnen, wat al in zich een hele mooie prestatie is. Henk Spoelstra bleek weer eens de grote man en won zijn enkels en ook nog samen met Martin van Veen de dubbel. Martin speelde ook weer sterk maar werd twee keer in 5 games verslagen. 4-6 voor Amsterdam 78 '3. De Uitgeesters eindigen hiermee op een vijfde plek in de poule.

TTVU 2 speelde in Heemstede tegen HBC 6. Van beginaf aan was al bekend, dat beide gaan degraderen naar de 4e klasse. René van Buren liet nog een keer zien, dat hij ook een enkel in de 3e klasse kan winnen, het werden er bijna twee. Helaas kwam hij dit seizoen niet helemaal in het spel. Billy Fatels won twee enkels en wist samen met Patrick Rasch de dubbel te domineren. Voor Patrick was het twee keer net niet raak en de laatste was ver ervan vandaan. HBC 6 wint met 6-4. TTVU 2 eindigt ook als vijfde in de 3e klasse.

TTVU 3 speelde hun laatste wedstrijd tegen de Volewijckers 3 uit Amsterdam. Dennis Janssen, Marijn van Kampen en Nico Baltus verpletterden de tegenstanders, lieten alleen de dubbel liggen en werden kampioen in de 5e klasse en proveren naar 4e klasse. TTVU 3 won met 9-1.

TTVU 4 speelde tegen Rapidity 11 uit Beverwijk om het kampioenschap in de 6e klasse. het was een gelijke strijd en het eindigde 5-5, helaas had Beverwijk in het begin van de strijd meer punten en worden hun kampioen. Ook in de DUOComepetitie heeft Uitgeest iets te vieren. Team 1 won nog een keer 5-0 van Rijsenhout 1. Rob de Boer en Marcel Couwenberg waren weer eens te sterk en promoveren naar de 5e klasse. Team 2 eindigd op een mooie 3e plek.

Het najaarseizoen is bij deze afgesloten.

Stormvogels beslist duel in slotseconden

UITGEEST - "Het is erop of eronder", aldus Stormvogels trainer/coach Ton van Duijn voorafgaand aan de kraker van afgelopen zondag tegen Zaandam Zuid. Bij winst zou zijn ploeg goede zaken doen op de ranglijst, bij een nederlaag zouden er al drie verliespunten zijn geleden en zou de titelaspiratie een moeilijk verhaal worden. Zoals verwacht, deden beide ploegen weinig voor elkaar onder. Stormvogels had echter wel veel moeite met de scheidsrechter, die regelmatig dubieuze beslissingen nam. Het eerste aanvalsvak,onder leiding van Sebastiaan van den Bosch, werd veelvuldig, ten onrechte, door de leidsman berispt waardoor er offensief niet voldoende kon worden gebracht.

Verdedigend stond de organisatie sterk, maar werd er toch onder de druk bezweken. Na een kwartier spelen was het gevolg een schamele 0-1 achterstand. Zaandam Zuid kreeg vervolgens een strafworp mee en verdubbelde de score. Het tweede aanvalsvak trok de stand vlot gelijk door scores van Eveline Nootebos en Lisa Haije, waarna Demi Erkelens haar ploeg voor het eerst op voorsprong zette. Het spel golfde op en neer waarbij de ploegen elkaar scorend in evenwicht hielden. Kort voor rust benutte Gerard Valkering een strafworp, waardoor Stormvogels met een minimale voorsprong van 6-5 kon gaan rusten. Van Duijn loofde zijn ploeg tijdens de rust voor de getoonde vechtersmentaliteit, want gemakkelijk ging het niet. Bij aanvang van de tweede helft was het wederom Valkering die een strafworp benutte en de Uitgeesters voor het eerst twee punten los waren. Vervolgens lag het momentum bij onze dorpsgenoten die konden uitlopen naar 13-9. Met nog 10 minuten op de klok een relatief veilige marge, ware het niet dat Zaandam Zuid nog volop in de kansen geloofde. De meegereisde Zaanse supportersschare zweepte de bezoekers zodanig op, dat die vervolgens op gelijke hoogte kwamen in de slotminuut. Ongeloof heerste bij Stormvogels, maar met nog enkele seconden te gaan werd er va banque gespeeld. In de bloedstollende slotseconden werd de uitstekend spelende Lisa Haije beloond met een strafworp, die koelbloedig werd benut door Valkering. De zo gewenste overwinning, 14-13, was binnen. Een sprakeloze Van Duijn wist niet veel meer te zeggen dan dat zijn ploeg deze zege verdiende. Aan vechtlust en mentale weerbaarheid ontbrak het vandaag niet in deze adembenemende match.

Vrijwillig bij FC Uitgeest

Tiny Groen, Lid van Verdienste FC Uitgeest Foto: Louis Reuzenaar

Tijdens de jaarvergadering werden een tweetal vrijwilligers bij FC Uitgeest benoemd tot Lid van Verdienste. Dat waren Tiny Groen-Meijer en Tiny Nijman-Kuil. Beide dames waren voor de fusiedatum al als schoonmaakster en vrijwilliger actief voor de voetbalvereniging. Ze ontvingen een plaquette, bloemen en een fles wijn uit handen van Ton van Egmond, bestuurslid Accommodatiezaken.

Tiny Nijman Lid van Verdienste FC Uitgeest Foto: Louis Reuzenaar

Kerststukjes van de Kerstman

Aangeleverd

UITGEEST - Het is inmiddels een jaarlijkse traditie geworden, de kerststukjes bij KV Stormvogels. Ieder jaar worden er door leden kerststukjes gemaakt, onder professionele begeleiding. Deze kerststukjes worden dan de volgende dag door de jeugdleden verkocht aan de deuren in Uitgeest (een deel van De Koog en het Oude Dorp). Ook de Kerstman helpt een handje mee met zijn grote bakfiets.

Het is altijd een gezellige activiteit voor jong en oud!! Wilt u ook een kerststukje kopen en daarmee de jeugd van KV Stormvogels steunen, dat kan. De kerststukjes kosten € 8,00 per stuk, voor twee betaalt u slechts € 15,00.

• U kunt het kerststukje zelf uitzoeken op vrijdagavond 9 december, vanaf 20.30 uur in de kantine van KV Stormvogels. De kantine is gevestigd aan de Niesvenstraat 14 op Sportpark de Koog.

• Als u in Uitgeest woont, kunt u een kerststukje bestellen via de mail of per telefoon. Dan wordt het kerststukje op zaterdag 10 december (eventueel op afgesproken tijd) bij u thuis bezorgd. E-mailadres: stormvogels.uitgeest@knkv.nl Telefoon: 0251-320035

Cor Duinmaijer: Bedankt!

Cor Duinmaijer Foto: Aangeleverd

Cor regelt voor onze volleybalvereniging V.V. Voluit zowel de ledenadministratie als het wedstrijdsecretariaat. Feitelijk komt het er op neer dat hij de vereniging draaiende houdt. Zonder hem zijn we nergens. Namens het Bestuur en de hele vereniging: "Bedankt voor deze jaren van inzet Cor!"

Pietenfeest bij TV De Dog

Met zijn allen nog even de 'Dab!' Foto: Nancy Walsmit

UITGEEST - Vorige week was het erg gezellig bij TV de Dog: Er was een groots pieten-feest georganiseerd met diverse tennis spelletjes. Ruim zestig kinderen deden hieraan mee. Het werd helemaal leuk toen er twee leuke zwarte pieten langs kwamen.

Maria's gratis naar Maria Juncal Maria Juncal & Company

Foto: Aangeleverd

Binnenkort in het Zaantheater: Flamenco Fantasy: meer dan flamenco Donderdag 8 december – 20.15 uur.

ZAANDAM - Flamencodanseres Maria Juncal komt op donderdag 8 december naar het Zaantheater met een nieuwe show: 'Flamenco Fantasy'. Met twee jonge dansers en vier muzikanten voert zij haar publiek mee in een indrukwekkende, authentieke voorstelling van het hoogste niveau. Het Zaantheater heeft in de aanloop naar kerst een speciale actie bij deze voorstelling: iedereen die Maria heet, mag gratis naar Flamenco Fantasy.

Maria Juncal combineert Olympisch voetenwerk met sensualiteit en zinderende expressiviteit. Als geen ander weet de Spaanse diva haar danskunst te moderniseren en de huidige tijdgeest daarin een plek te geven. In haar nieuwe show brengt ze een ode aan haar dromen en verbeeldingskracht en brengt ze de liefde voor het leven over op haar publiek. "Betoverend," schreef de Telegraaf.

Heet u Maria? Kom dan gratis naar Maria Juncal

Iedereen die Maria heet, mag op donderdag 8 december gratis naar de voorstelling van Maria Juncal in het Zaantheater. Maria's betalen wèl € 3,50 voor een drankje en de garderobe. Kaarten voor deze speciale actie zijn verkrijgbaar aan de kassa van het Zaantheater op vertoon van paspoort of identiteitskaart. De actie geldt niet op reeds gekochte kaarten. De kaartverkoopbalie in het theater is van dinsdag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur geopend en bereikbaar via tel.: 0900-3344553 (0,30 euro per minuut). Iedereen die geen Maria heet, kan kaarten kopen vanaf € 13,25 + € 3,50 voor een drankje en de garderobe. Kaarten zijn te koop via www.zaantheater.nl en aan de kassa.

Dorpshuis De Zwaan:

16 december Filmhuis - 17 december Open Podium

The Lady In The Van in Filmhuis De Zwaan

Actrice Maggie Smith is grandioos in 'The Lady In The Van.' De film is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Het is een komisch drama met Maggie Smith.

Juffrouw Shepherd is een koppige vrouw van onbekende afkomst die in de jaren zeventig 'tijdelijk' haar oude busje parkeerde op de oprit van de Londense toneelschrijver Alan Bennett. Vervolgens bleef ze hier 15 jaar wonen. The lady In The Van is een verfilming van het gelijknamige boek en het toneelstuk dat de schrijver Alan Bennett op zijn eigen ervaringen baseerde. De film wordt vrijdag 16 december vertoond. De zaal is open vanaf 19:45 uur en de film begint om 20:15 uur. Toegang € 6,- (Vrienden v/d Zwaan € 5,-) inclusief een kopje thee of koffie voorafgaand aan de film. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Boekhandel Schuyt aan de Middelweg 139 in Uitgeest, of aan de zaal, indien nog beschikbaar.

Open Podium bij De Zwaan cultureel: mis het niet!

Zaterdag 17 december kunt u weer genieten van een keur aan artiesten die ons Open Podium zullen betreden. In willekeurige volgorde zullen voor u optreden:

- TroubaDichter BartenofCornelis, Nederlandstalig eigen werk met gitaar, mooi/leuk/prikkelend en roerend.

- Anouk de Wit: Gedichten: Anouk leest voor uit eigen werk.

- Ampless: 3 dames en 1 heer uit Velsen. Door het unieke geluid van accordeon en samenzang geeft Ampless een originele, onverwachte twist en een subtiele akoestische invulling aan een gevarieërd repertoire.

- Bert Pruis: Een regelmatige bespeler van ons podium: fingerstyle gitaar en zang.

- Nicolaas Snel: soloviool, in de traditie van de solo sonates van Bach en de caprices van viool virtuoos Paganini, gespeeld in een modern jasje met jazz-, pop- en folk invloeden.

- Ton Hemmen en friends: zang, gitaar, sax en cajon: Een verrassende nieuwe bezetting rond onze presentator Ton Hemmen.

Kom ook en laat u verrassen! Het begint om 20.30 uur en de toegang is natuurlijk als altijd gratis.

Kerst met Time Square

Foto: Fons Duin

UITGEEST - Op 16 en 17 december aanstaande zal musicalkoor 'Time Square' een tweetal kerstconcerten verzorgen in de Hervormde Kerk te Uitgeest. Geen vanzelfsprekende keuze na de succesvolle productie van de musical 'Titanic.'

Dirigent Arno Hillege legt uit: "Vóór de productie van 'Titanic' was 'Time Square' gewend om musicalmedleys te zingen. Dat is toch wel iets anders dan de uitvoering van een hele musical, waar behalve zang ook toneelspel bij komt kijken. Om nog maar te zwijgen over het zelf bouwen van een compleet decor. Na 'Titanic' gaf een aantal leden aan dat ze wel graag weer 'lekker wilden zingen'. Alvorens meteen te beginnen aan een volgende productie, hebben we er daarom voor gekozen om ons eerst te richten op het geven van een kerstconcert, waarbij we lekker kunnen zingen en in korte tijd een optreden kunnen realiseren." Op de vraag of je als musicalkoor zomaar kerstnummers kunt gaan zingen, antwoordt dirigent Hillege dat het niet veel uitmaakt of je nu kerstnummers zingt of musicalliedjes: "De basis blijft dezelfde, namelijk een combinatie van techniek en overtuiging. Als je vóélt wat je zingt, dan kun je dat ook overbrengen."

Tijdens de concerten zal 'Time Square' veel Engelstalige kerstnummers laten horen, maar ook een lied in het Latijn. Het is een mengeling van oude 'Christmas Carols' en moderne versies, van á capella en op de piano begeleide liedjes. Er zullen bekende nummers klinken, zoals 'Have Yourself a Merry Little Christmas' en 'Oh Holy Night', en minder bekende titels als 'Scarborough Carol' en 'Mary Did You Know'. Hillege is erg enthousiast: "De diversiteit van de nummers zorgt ervoor dat er voor elk wat wils is. Het zal geen meezingconcert worden, maar we beloven wel een uitvoering waardoor het publiek geraakt, verrast en blij zal worden." Kerst met Time Square zal worden uitgevoerd in de Hervormde Kerk aan de Castricummerweg 4 te Uitgeest.

Kerstconcert Popkoor SurpriSing in PKN Uitgeest

Popkoor Surprising treedt tweemaal op wegens groot succes Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Het kerstconcert van Popkoor SurpriSing in de PKN kerk te Uitgeest is inmiddels een traditie. Wegens groot succes treden zij maar liefst twee keer op dit jaar. De primeur is tijdens de middagvoorstelling op zondag 18 december van 14.30 tot 16.30 uur. De avondvoorstelling wordt gegeven op woensdag 21 december van 20.00 tot 22.00 uur en bakkerij Putter sponsort het koor deze avond met kerstlekkernijen.

De voorverkoop was zo'n succes, dat alle kaarten zijn uitverkocht. Graag verwijzen zij u naar de agenda op www.surprising.nl voor meer spetterende optredens!

Vieringen RK Parochie Uitgeest

Woensdag 7 dec.:         Vervalt.

Donderdag 8 dec.:        19.00 uur i.v.m. Maria onbevlekte Ontvangenis.

                                 H. Eucharistieviering met samenzang.

Vrijdag 9 dec.:         19.00 uur H. Eucharistieviering in Geesterheem.

                                 18.45 uur Stille aanbidding.

Zaterdag 10 dec.:         GEEN VIERING.

Zondag 11 dec.:         09.00 uur H. Eucharistieviering m.m.v. Laus Deo.