De Uitgeester

21 februari 2018

De Uitgeester 21 februari 2018


Wijkagent Uitgeest: "het is weer inbraaktijd" Zes woninginbraken in maand februari

Bij de inbraakmethode kerntrekken schroeft een inbreker een schroef in de cilinder, en trekt deze met cilinder en al uit het slot. Foto: Stichtingnipw

UITGEEST – "Volgens de statistieken wordt er in de maand februari het meest ingebroken in Uitgeest", meldt wijkagent Frans Pals aan De Uitgeester. Afgelopen weekend was het drie keer raak in het dorp.

Wijkagent Pals roept de bewoners van Uitgeest extra waakzaam te zijn en verdachte situaties door te geven aan de politie. "Sluit aan bij de Whatsapp-groepen, Burgernet en informeer de politie".

Twee inbraken op vrijdagavond
Vrijdag werd er rond 20.00 uur ingebroken in een woning aam de Jacoba van Beierenlaan. Oplettende buren hoorden lawaai en namen een kijkje. "Zij zagen tot hun verbazing dat er een man op de aanbouw van hun buren stond en bezig was een raam open te breken. Bij het zien van de buren nam de man de kuierlatten en kon helaas niet meer worden achterhaald", aldus wijkagent Frans Pals. Op dezelfde avond werd er tussen 19.45 uur en 22.45 uur ingebroken in een woning aan de Kerverslaan. "Men verschafte zich de toegang tot de woning door de voordeur open te breken. Vervolgens doorzocht men de woning en nam men diverse goederen weg."

Zes woninginbraken deze maand
Zaterdag werd er tussen 16.30 uur en 21.00 uur ingebroken in een woning aan de Westergeest in Uitgeest. "Aldaar brak men aan de achterzijde van de woning een raam open. Men doorzocht de boven- en zolderverdieping en nam enkele goederen weg." Vorig weekend was het raak op De Melksuiker. Doormiddel van "kerntrekken" (zie foto) probeerden de inbrekers binnen te komen. Dankzij een oplettende buurman bleef het bij een poging.

Voor februari staat de teller op drie keer een woninginbraak en drie keer een poging tot woninginbraak. Lees ook het artikel: "Frustreer inbrekers!" op pagina …

Kruiend ijs en kraakhelder winterweer

Foto: De Uitgeester

UITGEEST - Een bijzonder schouwspel zondag bij het Uitgeestermeer: kruiend ijs. Door de nachtelijke vorst en een flinke wind werd het ijs het strandje bij Dorregeest opgeduwd. Met een heerlijk zonnetje en een temperatuur van 6 / 7 graden was het een prima winterweekend. Veel Uitgeesters waren dan ook te vinden rond het Uitgeestermeer voor een winterwandeling. Her en der zijn er in het dorp ook al wat bloemetjes te zien. Kortom: laat het voorjaar maar beginnen! Ook mooie weerfoto's gemaakt? Mail het De Uitgeester: redactie@uitgeester.nl.

Uitgeest tegen verhoging nachtvluchten Schiphol

Foto: Aerovista Luchtfotografie / Shutterstock.com

UITGEEST – De gemeente Uitgeest is tegen het plan om het maximum aantal nachtvluchten op de Luchthaven Schiphol voorlopig te verhogen naar 32.000. De verhoging staat haaks op de nadrukkelijke wens van de regio Alkmaar-IJmond-Haarlem om juist de hinder van nachtvluchten te verminderen.

Hoge percentages ernstige slaapverstoring
Binnen onze regio wordt de overlast vooral ervaren in de nachtperiode. Nachtvluchten zorgen voor matige tot ernstige slaapverstoring en daarmee voor verslechtering van de gezondheid. Onderzoeken van GGD Kennemerland en de GGD Hollands Noorden onderschrijven dit. Bij twaalf procent van de inwoners van Uitgeest zorgen nachtvluchten van en naar Schiphol voor ernstige slaapverstoring en hinderbeleving. In totaal 22 procent van de inwoners uit Uitgeest ervaart hinder door nachtvluchten. Lees verder op pagina...

Goochelaar Hilbert Geerling bij De Zwaan Cultureel

Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Niemand minder dan goochelaar Hilbert Geerling komt zondag 25 februari langs bij De Zwaan Cultureel. Geerling maakt voorstellingen die bol staan van humor en sterk goochelen.

I
n 2013 ontving hij voor de vijfde keer de Gouden NMU Speld, de hoogste Nederlandse onderscheiding die wordt uitgereikt aan goochelaars met een bijzondere verdienste. Hij is één van de grootmeesters die in het ZAPP TV-programma 'de Magische goochelaar' de kunstjes van het vak aan beginnende goochelaars leert. Hilbert begon als 'normale' goochelaar maar bewandelt nu zijn eigen weg.

De voorstelling
De geheimzinnige grotten van Grok M'Gar is een voorstelling vol verhalen en goochel acts die je met recht magisch mag noemen. Vermakelijk voor jong en (zeker ook voor) 'oud'! "Hilbert Geerling goochelt bij ons op zondag 25 februari, aanvang 14.30 uur", laat de organisatie weten. De toegangsprijs is 10 euro, vrienden van de Zwaan Cultureel krijgen € 2,50 korting. Kaartverkoop via boekhandel Schuyt of aan de zaal (mits nog beschikbaar), of via de online kaartverkoop. Speciale actie voor deze voorstelling: het vierde kaartje is gratis!

Frustreer inbrekers!

Beeld: Stichtingnipw

UITGEEST - De voorjaarsvakantie staat weer voor de deur. Tijdens vakanties wordt altijd vaker dan normaal ingebroken. U kunt een aantal dingen doen om de kans op inbraak te verkleinen.

Frusteer inbrekers door:

  • niet op sociale media te melden dat u op vakantie bent of gaat.
  • uw buren wel te vertellen dat u op vakantie gaat. Zo kunnen zij een oogje in het zeil houden en voor uw post en planten zorgen. Vraag ook of ze 's avonds de gordijnen dicht willen doen en 's morgens weer openen.
  • te zorgen dat als het donker is, er op verschillende plekken en tijden in huis licht brandt. Dit kan bijvoorbeeld met een schakelklok. Denk ook aan de bovenverdieping!
  • tijdens uw vakantie een auto op de oprit of voor de deur te laten staan. Dit kan bijvoorbeeld uw een eventuele tweede auto zijn of die van uw buren.
  • wat speelgoed rond te laten slingeren op de grond. En zet wat koffiekopjes op tafel, laat er een krant op liggen. Zo maakt uw huis een bewoonde indruk.

Meer informatie vindt u op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl.

Wegwerkzaamheden omgeving Uitgeest

UITGEEST - Rijkswaterstaat voert deze week onderhoudswerkzaamheden uit bij het knooppunt Zaandam, Uitgeest en Heemskerk. Deze werkzaamheden bestaan uit het reinigen van goten en kolken.

Om het werk veilig uit te kunnen voeren, worden naast wegafzettingen ook tijdelijke omleidingen ingesteld. De werkzaamheden vinden 's avonds en 's nachts plaats. Daarom zijn er afsluitingen en omleidingsroutes van kracht voor de omgeving Uitgeest/Heemskerk.

Vrijdag 23 februari op zaterdag 24 februari:

  • Tussen 23:00 uur en uiterlijk 05:00 uur wordt de A9 afrit Uitgeest (10), voor verkeer komend vanuit Alkmaar, afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de A9 aansluiting Heemskerk (9);
  • Tussen 23:59 uur en uiterlijk 05:00 uur wordt de A9 oprit Uitgeest (10), voor verkeer richting Heemskerk, afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de A9 aansluiting Akersloot (11);
  • Tussen 00:30 uur en uiterlijk 05:00 uur wordt de A9 afrit Heemskerk (9), voor verkeer komend vanuit Alkmaar, afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de A9 aansluiting Beverwijk (8);
  • Tussen 01:00 uur en uiterlijk 05:00 uur wordt de A9 oprit Heemskerk (9), voor verkeer richting Beverwijk, afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de A9 aansluiting Castricum.

Weggebruikers worden geïnformeerd door middel van een tekstwagen. De extra reistijd bedraagt ongeveer 10 minuten.

Gemeenten vragen aandacht vlieghinder nachtvluchten

UITGEEST – Negen gemeenten, waaronder Uitgeest, in de regio Alkmaar-IJmond-Haarlem zijn tegen het plan om het maximum aantal nachtvluchten voorlopig te verhogen. In ieder geval totdat hinder beperkende maatregelen ook ten goede komen aan deze regio.

In 2013 is als compensatiemaatregel overeengekomen om het aantal nachtvluchten terug te brengen van 32.000 naar 29.000. Schiphol kon niet voldoen aan de afspraak, uit het Aldersakkoord, dat er na 20.30 uur op de Polderbaan aangevlogen zou worden in glijvlucht. Sinds 2015 is dit maximum aantal nachtvluchten tijdelijk verhoogd naar 32.000. Het Ministerie heeft nu de intentie om het aantal van 32.000 vast te leggen zodat er een wettelijke basis is om dit aantal te handhaven.

Meer aandacht voor vlieghinder nachtvluchten
De gemeenten Alkmaar, Bergen, Beverwijk, Castricum, Haarlem, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Velsen herkennen het belang van economische groei van Schiphol, maar vinden het belangrijk dat de hinder, als gevolg van de groei, gelijkmatig wordt verdeeld. Om aandacht te vragen voor de regionale problematiek en om met aanbevelingen te kunnen komen, voerden de gemeenten een verkenning uit naar de impact van nachtvluchten.

Aanbevelingen regiogemeenten
Om de hinder in de regio te verminderen, zetten de negen gemeenten in op strikte naleving van het beleid van vaste aanvliegroutes met daarbij gunstige randvoorwaarden voor de aankomend vliegverkeer om een glijvlucht goed te kunnen uitvoeren. Uit de verkenning van de regio blijkt verder dat veel nachtvluchten niet mainportgebonden zijn en daarom economisch van minder belang. De regio roept daarom op tot enerzijds een evaluatie en zonodig herberekening van het aantal ernstig slaapverstoorden voor de criteria van gelijkwaardigheid en anderzijds een maatschappelijke kosten-batenanalyse, waarin kosten als gevolg van slaapverstoring (zowel ernstig als matig) en daarmee gezondheidsproblemen worden afgezet tegen baten.

Muzikale middag bij Boekhandel Schuyt

Veel publiek voor de jonge talenten in Boekhandel Schuyt. Foto: Anita Webbe

UITGEEST - Op zaterdag 17 februari vond bij Boekhandel Schuyt een voorspeelmiddag plaats van de leerlingen van pianodocent Gijs Braakman en harpdocente Colet Nierop van de Nieuwe Muziekschool.

Vanaf 15.00 uur speelden een aantal leerlingen van verschillende leeftijden en verschillende niveaus hun prachtige repertoire. Het was een gevarieerd programma met klassieke en hedendaagse muzikale verrassingen van piano- en harpmuziek. De drukbezochte voorspeelmiddag was gratis toegankelijk tijdens het bezoek aan de winkel. Het was een uurtje genieten van (jong) Uitgeester talent.

Fitkids bij Fysio Uitgeest

Voor alle kinderen die willen sporten maar door langdurige beperkingen niet mee kunnen doen op reguliere sportclubs biedt Fysio Uitgeest het programma Fitkids aan.

Fitkids is een geprotocolleerd fitness- en oefenprogramma, opgezet door Stichting Fitkids, voor kinderen met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening. Deze kinderen kunnen bij Fitkids gedurende een aantal maanden trainen en bewegen onder professionele begeleiding. Bij elk Fitkidscentrum is een kinderfysiotherapeut betrokken. In een Fitkids-uur wordt er zowel individueel op fitnessapparatuur, als in groepsverband getraind. In groepsverband worden er allerlei soorten sport en spel gedaan.

Voor wie
Fitkids is er voor kinderen van 6 tot 18 jaar met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening, die een inactief leven leiden. De kinderen worden meestal doorverwezen door een kinderarts of specialist. Aan Fitkids doen bijvoorbeeld kinderen mee met astma, taaislijmziekte, downsyndroom, diabetes, jeugdreuma, DCD, autisme of een aangeboren hartafwijking.

Doel van Fitkids
In Fitkids ontdekken de kinderen weer het plezier en het nut van bewegen. Een belangrijk doel is het verbeteren van de fysieke en mentale conditie. Voor ieder kind worden er ook individuele doelen gesteld. In Fitkids wordt het kind gestimuleerd om na het doorlopen van het Fitkidsprogramma door te gaan met een andere sport of activiteit.

Kosten
Fitkids wordt vergoed door de meeste zorgverzekeraars.

Fitkids bij Fysio Uitgeest
Het Fitkids-uur zal plaatsvinden in het Medisch Centrum Molenstraat onder begeleiding van kinderfysiotherapeut Karlijn van de Worp. Heb jij interesse in Fitkids? Meld je dan aan! Een informatiefolder met inschrijfformulier ligt op verschillende locaties, bij ons in de praktijk, de scholen in de regio, bij huisartspraktijken en bureau jeugdzorg. Stuur het inschrijfformulier op of kom langs bij de praktijk. Natuurlijk kun je ook de website bezoeken: www.fysiouitgeest.nl of bellen: 0251-313040 of 0251-313894 Karlijn van de Worp Fysio Uitgeest, Molenstraat 1 1911 BR Uitgeest.

Foto: Aangeleverd

'Haakcafé De Zien' schenkt haakdieren aan goed doel

Siem Schoon ontvangt de knuffels van de vrijwilligers van het haakcafé. Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Op woensdagochtend 14 februari werden vele gehaakte knuffeldieren van de dames van het haakcafé van Stichting Zwembad De Zien gedoneerd aan het goede doel. Tijdens de wekelijkse bijeenkomst kwam Siem Schoon langs om de knuffeldieren in ontvangst te nemen namens Stichting Samen Spelen uit Akersloot.

Dit is een stichting die zich inzet voor zieke, beperkte, mishandelde, misbruikte kinderen, kinderen van de stichting Pax Kinderhulp en voor beperkte volwassenen. De Stichting Samen Spelen, die 20 jaar geleden werd opgericht door Siem Schoon, organiseert leuke spellen en activiteiten voor eerder genoemde kinderen en volwassenen met een beperking of die een traumatische ervaring hebben meegemaakt. "De achterliggende gedachte hierbij is dat humor en ontspanning een bijdrage kunnen leveren aan de genezing, welzijn en levensgeluk," aldus Siem.

"We spelen in veel ziekenhuizen met een handpop, we spelen in de Efteling, in Villa Pardoes en verder eigenlijk in heel Nederland. We spelen hier onder andere met harlekijns, boeven, piraten, feeën, tovenaars en kabouters. We doen dit voor niets en de kinderen krijgen aan het einde van het spel altijd een leuk presentje cadeau, waaronder knuffels."

De knuffeldieren zijn gedoneerd aan de Stichting Samen Spelen. Foto: Aangeleverd

Column Jeugd- en Jongerenraad Uitgeest

Foto: Eline Vonk

Geschreven door: Eline Vonk

Uitgeest heeft al jaren een goed lopende en actieve Jeugd en Jongerenraad en het is zelfs één van de langst bestaande jongerenraden van Nederland! Op dit moment zijn we ontzettend hard aan het werken aan verschillende projecten, waaronder het verkiezingsboekje en ons project 'Jongeren & Politiek'. In de vorige column is er al gesproken over het verkiezingsboekje en volgende maand zal onze voorzitter Josephine Gilissen met trots kunnen vertellen dat het verkiezingsboekje af is.

Op de vergadering van twaalf februari konden wij maar liefst zes gasten verwelkomen. Ontzettend leuk dat mensen en organisaties benieuwd zijn naar onze bezigheden en graag met ons willen samenwerken.

Één van de gasten van de avond was Wietske Postma, voorzitter van het CDJA van Noord-Holland Noord. Zij krijgt vaak de vraag vanuit andere gemeenten: 'Hoe moeten we jongeren actief te betrekken bij de politiek?'. Zij kwam naar onze vergadering toe in de hoop inspiratie op te doen en tips te ontvangen voor het eventueel opzetten van een jongerenraad in een andere gemeente. We kunnen dan ook echt wel trots zijn dat de jeugd- en jongerenraad van Uitgeest een voorbeeld kan zijn voor andere gemeenten.

Ook hebben we kennis mogen maken met het Vrijwilligers Informatie Punt Uitgeest (VIP). Een mooi initiatief om vrijwilligers en organisaties met elkaar in contact te brengen. Tegenwoordig is er een enorme keuze aan vrijwilligerswerk, en past er bij iedereen wel iets.Tot slot is er tijdens de vergadering met wethouder Tromp en twee werknemers van omgevingsdienst IJmond gesproken over een mogelijke rol van de Jeugd- en Jongerenraad op het gebied van duurzaamheid en milieu. Jongeren zijn namelijk de ambassadeurs van de toekomst op het gebied van duurzaamheid en milieu.

Sportspektakel Uitgeest in De Zien

Bouwen, klimmen en lekker actief bezig zijn tijdens het Sportspektakel in Sporthal De Zien. Archieffoto: De Uitgeester

UITGEEST - Op woensdag 28 februari kunnen alle kinderen in Uitgeest van 13.00 tot 17.00 uur lekker sporten, springen en gek doen in sporthal De Zien.

Zij kunnen meedoen aan verschillende clinics en zo kennismaken met verschillende sporten. Verder zijn er luchtkussens en een stormbaan. Voor BSO's en groepen geldt een aangepaste toegangsprijs. Zij kunnen zich per mail aanmelden bij Chantal Thomas, de buurtsportcoach van Uitgeest via c.thomas@alkmaarsport.nl. Toegang is € 3,50 per persoon.

"Alles op één locatie juist veiliger"

Michel de Jong op zijn favoriete plek in Uitgeest: de eendenkooi. Foto: Foto: Marianne Jonker

UITGEEST - Waar sommige politici vrezen voor parkeerproblematiek en onveilige situaties wanneer er een IKC komt, is Michel de Jong van VVD Uitgeest het daar niet mee eens. Hij is juist van mening dat alles op één locatie veiliger is.

Oorspronkelijk uit Beverwijk woont de 45-jarige De Jong nu al jaren met veel plezier in Uitgeest. Hij staat nummer 5 op de lijst voor de VVD voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. De Jong maakt nog niet zo lang onderdeel uit van de partij, maar heeft wel altijd veel interesse gehad voor de lokale politiek. "Mensen hebben snel ergens een mening over, maar het is makkelijk om te roepen vanaf de zijlijn. In plaats daarvan besloot ik de daad bij het woord te voegen en me aan te sluiten bij een politieke partij. Dan kan ik ook echt iets voor het dorp betekenen."

Sport
De Jong is een sportief type. "Ik doe veel aan crosstraining, hardlopen en ik neem regelmatig deel aan obstacle runs. Sport heeft voor iedereen wel gunstige effecten, op wat voor manier dan ook. Is het niet om gezond te blijven, dan wel voor de sociale contacten die je opdoet. Bovendien is het fijn om lekker fysiek bezig te zijn; het is voor veel mensen een uitlaatklep." Sport is natuurlijk ook voor kinderen van groot belang. De Jong wil zich daarom graag inzetten voor het behoud van de sportfaciliteiten die we nu hebben. "Ik zie graag dat we genoeg keuze houden in het dorp, naast de mooie sportvelden ook sporthal De Zien en natuurlijk het zwembad."

IKC
Als het gaat om het nieuwe IKC is het VVD-lid niet bang voor onveilige situaties door het vele haal- en brengverkeer van de ouders. "Wij als VVD zijn juist van mening dat het veiliger is om alles op één locatie te hebben: onderwijs, naschoolse opvang, logopedie, enzovoorts. Ouders hoeven dan niet meer, zoals nu het geval is, heen en weer te rijden tussen al die activiteiten, waardoor er ook minder verkeersbewegingen zijn. Daarnaast geeft het veel rust en een vertrouwd gevoel voor de kinderen zelf." Dan is er nog een praktische overweging. "Natuurlijk zullen we, als we nog maar één school aan deze kant van het dorp hebben, oversteekhulpen nodig hebben. Ouders van nu krijgen het steeds drukker en zullen minder tijd hebben voor deze activiteiten. Daarom is het juist gunstig om een grotere school te hebben, want hoe meer leerlingen, hoe meer beschikbare ouders."

Kort maar krachtig
Net als zijn partijgenoten staat ook De Jong voor heldere en begrijpelijke communicatie vanuit de politiek naar de inwoners. "Ons partijprogramma is kort maar krachtig. Gebruik niet te ingewikkelde termen, maar leg duidelijk uit wat je wilt." "Nog te vaak baseren inwoners hun mening op een paar dingen die ze van de buurvrouw of bij de slager gehoord hebben. Dat merk ik nu ook als het om het IKC gaat. Het is ook begrijpelijk, want het is best ingewikkelde materie. Er ligt echt een taak voor ons om beter uit te leggen wat de feiten zijn."

Favoriete plek
Tot slot: Wat is volgens De Jong de mooiste plek van ons dorp? "Ik mag graag hardlopen en dat doe ik het liefst langs de eendenkooi, het natuurgebied tussen Uitgeest en Castricum. Het is een prachtig gebied."

Excursie naar vuurtoren Egmond aan Zee

Foto: Aangeleverd

REGIO - Stichting Uitgeester Senioren (S.U.S) organiseert 28 maart een excursie naar de vuurtoren in Egmond aan Zee. De vuurtoren J.C.J. van Speijk staat in Egmond aan Zee en is één van de oudste, nog actieve vuurtorens van Nederland.

De voet van de vuurtoren vormt een imposante graftombe die herinnert aan luitenant-ter- zee Jan van Speijk. De toren heeft 127 treden. " Onder begeleiding van een gids, die over veel over de vuurtoren vroeger en nu weet te vertellen, gaan we de vuurtoren beklimmen", aldus de organisatie. Na afloop wordt er een kopje koffie/thee gedronken. Woensdag 28 maart, aanwezig 09.50 uur bij de vuurtoren, aanvang 10.00 uur. Kosten 5 euro, dit is inclusief entree, gids en één kop koffie/thee. Wilt u meerijden of heeft u plek voor meerijders, geeft u dit dan aan bij opgave.

Maak kennis met kandidaten Uitgeest Lokaal

Nummer 4 op de lijst van Uitgeest Lokaal: Jan Ros. Foto: Uitgeest Lokaal

UITGEEST - Maak kennis met de kandidaten van Uitgeest Lokaal. Deze week nummer 4: Jan Ros.

Ik ben een verbinder, die niets liever wil dan samen op te trekken. Samen er iets moois van maken! Sociale en technische duurzaamheid, kwaliteit van leven voor iedereen in ons mooie dorp, kansen voor iedereen, niemand uitsluitend. Als voormalig voorzitter van stichting Zwembad De Zien, weet ik hoe je 'samen participeren' in de praktijk brengt. Een bijdrage leveren voor Uitgeest, daarom heb ik me verkiesbaar gesteld. In mijn dagelijks leven hou ik me bezig met stolpboerderijen om te bouwen tot woonzorgboerderijen. Zorg en wonen op een menswaardig hoog niveau, zonder gas en elektra. Deze kennis neem ik mee richting het gemeentehuis.

Stem 21 maart op onze kandidaten. Samen Sterk, Frisse kijk, heldere ideeën. UitgeestLokaal.nl

Yvonne Hoogeland 'Valentijnsvrijwilliger'

Taart voor het hele team van "Meet & Eat" Uitgeest Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Half januari deed D66 Uitgeest een oproep om in het kader van hun jaarlijkse Valentijnsactie een vrijwilliger van het jaar te nomineren. Maar liefst vijf verschillende nominaties werden er ingestuurd.

Op 15 februari werd Yvonne Hoogeland, coördinator van "Meet & Eat", verrast met een taart. Rene Oud van D66 Uitgeest licht toe: "Yvonne runt samen met Aad en alle andere vrijwilligers eigenlijk een klein bedrijfje, vrijwillig en belangeloos. Ze is het aanspreekpunt voor de vrijwilligers die middels samen eten en koken één motto nastreven: samen is niet alleen! Wij dragen Meet & Eat een warm hart toe."

In de gemeente Uitgeest gebeurt heel veel op het gebied van vrijwilligerswerk. Dat blijkt wel uit het grote aantal genomineerd. Vrijwilligers dragen bij aan sociale verbinding en kostenbesparing. Dit doen ze vaak belangeloos – maar niet vrijblijvend – voor de essentiële dingen in onze maatschappij.

Palmeiras uit Brazilië óók naar ICGT 2018

UITGEEST - ICGT 2018 belooft weer een van de absolute topjeugdvoetbaltoernooien van Nederland te worden. In navolging van Manchester United komt ook een van de grootste clubs van Zuid-Amerika naar het ICGT: Palmeiras uit Brazilië!

Even kennismaken: Palmeiras is opgericht in 1914 in Sao Paolo. In de meer dan honderd jaar dat deze topclub bestaat, sleepte het een waslijst aan titels binnen. Hoogtepunt voor Palmeiras is het winnen van de Copa Libertadores in 1999, de Champions League van Zuid-Amerika. Het won toen in de finale over twee wedstrijden na strafschoppen van het Colombiaanse Deportivo Cali. In het verleden speelden een heleboel toppers voor Palmeiras die daarna furore in Europa maakten. Denk aan bijvoorbeeld Rivaldo, voor wie Palmeiras de laatste club was waarvoor hij speelde voordat hij doorbrak in Europa en toen speelde voor onder andere Barcelona en AC Milan. Andere bekende ex-spelers zijn Cafu, de aanvoerder van het Braziliaanse elftal dat in 2002 wereldkampioen werd, en Roque Junior. Gabriel Jesus, spits bij Manchester City, is door Palmeiras opgeleid: de Citizens betaalden 32 miljoen euro voor hem. Met de bevestiging van dit team is er weer een Braziliaanse topclub op het ICGT te zien. In het verleden kwamen bijvoorbeeld Cruzeiro en Atlético Mineiro al naar Uitgeest. Nu mogen we Palmeiras aan dit mooie lijstje toevoegen. Iets waar het ICGT natuurlijk erg naar uitkijkt!

"Het ICGT wordt zowel nationaal als internationaal meer en meer een topjeugdvoetbaltoernooi van formaat", vertelt toernooidirecteur Mats Idema. "Nadat we eerst al een wereldtopper als Manchester United vastlegden, vinden we het prachtig dat er nu een van de absolute topclubs van Zuid-Amerika naar het ICGT komt. Palmeiras heeft een fantastische jeugdopleiding die al meerdere wereldtoppers voortbracht. We zijn daarom ontzettend benieuwd of we straks in Uitgeest een glimp kunnen opvangen van de nieuwe Gabriel Jesus, die door Palmeiras is opgeleid en inmiddels al acht goals voor het Braziliaanse nationale elftal heeft gemaakt." Het ICGT is dit jaar op 19 en 21 mei.

Uitslagen Tafeltennisvereniging Uitgeest

Henk Spoelstra (links op de foto) Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Team 1 was in Amsterdam bij JOVO 3. Billy Fatels (foto rechts) begon maar was niet in vorm deze avond, hij pakte hier en daar wat games, maar kon over het geheel niet overtuigen. Henk Spoelstra (foto links) de "Anti-Held" van het tafeltennis wist wel te presteren. Hij won 2 van zijn 3 enkels en bracht ongelofelijke ballen terug, die al verloren leken. Jelle van Werkhoven (foto 2e van rechts) maakte weer een introductierondje in de 2e klasse en liet ook formidabele punten zien, maar het ontbreekt nog aan de vastigheid. Uitgeest vertrekt met de grootste nederlaag dit seizoen. 8-2 voor JOVO 3.

Team 3 had Rijsenhout 2 over de vloer. Het werd een wisselvallige avond. Helaas viel elke partij die in vijven gespeeld werd, naar de kant van de tegenstander. Dat waren er 3. Dennis Janssen smashte er twee na binnen voor Uitgeest. Ook de dubbel won hij samen met Marijn van Kampen. Marijn van Kampen won er maar één enkel, maar zal zeker wraak nemen in de uit wedstrijd. Nico Baltus zal hetzelfde overwegen. Ook hj won één enkel. Hierdoor werd het een gelijkspel 5-5.

Team 5 had JOVO 8 uit Amsterdam te gast. Hun kreeg nog een dikkere verliespot te verduren als Team 1 (8-2). Met pijn in m'n hart moet ik helaas schrijven dat JOVO 8 oppermachtig was, tegen wel de jongste teamopstelling van Uitgeest. Antoine van der Spek bleef helaas zonder punten, maar maakte er wel bijna één. Dimitry van der Park, die zijn eerste seizoen speelt, deed erg zijn best en kwam er toch vaak dichtbij om een game te winnen. Nick de Vries, die na een langere pauze teruggekeerd is na de club, kon als enige de eer redden om tenminste één punt in Uitgeest te houden. 1-9 heeft JOVO 8 gewonnen.

FC Uitgeest wint spannende derby

UITGEEST - In de sport is een derby een wedstrijd tussen twee teams uit dezelfde stad of regio en waarvan de leden van de twee clubs elkaar kennen. Een wedstrijd die op voorhand veel beleving kent, een beladen duel.

De wedstrijd tussen vv Assendelft en FC Uitgeest voldeed op voorhand aan alle criteria. Voetballiefhebbers uit de twee dorpen zouden massaal toestromen was de verwachting en daarom was de wedstrijd verplaatst naar de voor velen vrije zaterdagavond. Het inderdaad in groten getale toegestroomde voetbalvolk kreeg wat het wilde; een intense wedstrijd, scherpe duels, kleine opstootjes en vooral strijd . Goed voetbal was er op sporadische momenten maar de spanning vergoedde veel. Dat de wedstrijd uiteindelijk al vroeg in de 9e minuut (0-1) werd beslist door een eigen goal van Fatels was zuur voor de Assendelvers en zorgde voor vreugde aan de kant van de gasten die daarmee voor het eerst sinds mensenheugenis weer eens de derby in Assendelft wist te winnen.

FC Uitgeest startte met de van een blessure teruggekeerde Paul Groen in de basis maar miste de afwezige Emiel Sinnige. Daarnaast is het vaste doelman Sven Koning enige weken kwijt vanwege een spierblessure. Paul Roos was zijn vervanger. Al snel na aanvang was duidelijk dat Assendelft het initiatief graag aan FCU liet om vanuit die positie te loeren op de counter. Helaas pakte dat vanwege een uiterst ongelukkige actie van rechtsback Fatels verkeerd uit. Een strak aangesneden voorzet van rechts werd in de 9e minuut door hem steenhard en onbereikbaar voor de eigen keeper van Hoolwerff binnen gekopt. 0-1.

Merkwaardig was dat, daar waar je zou verwachten dat FCU hier vertrouwen uit zo putten en naarstig de weg naar het goal van Assendelft zou zoeken, er het tegenovergestelde gebeurde. De thuisploeg herpakte zich en aan de kant van FCU werd het allengs slordiger. Steeds vaker was er balverlies en belandde goedbedoelde passes naar voren in de voeten van zwart-wit gestreepten. Het gaf de thuisploeg steeds meer het vertrouwen dat de achterstand gerepareerd kon worden. Zo moet er in de rust ook over gesproken zijn in de kleedkamer want het team van coach Dekker vloog uit de startblokken.

Fel en fanatiek jagend werd FCU onder druk gezet, was er hier en daar de provocatie met als doel de tegenstander uit zijn spel te halen. Bijna bezweek FC Uitgeest, zoals in de 55e minuut toen Tinus Putter de bal ternauwernood van de lijn wist te halen. Langzaam slaagde FCU er weer in om het initiatief naar zich toe te trekken met name vanwege het sterke optreden van de verdediging vandaag. Zij van Assendelft deden aandoenlijk hun best om de gelijkmaker te bewerkstelligen maar dat zat er helaas voor hen niet meer in.

Zo won FC Uitgeest eindelijk weer eens een uitwedstrijd in en bij vv Assendelft. Na het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Takacs werden sportief de handen geschud en besloten om gezamenlijk de inmiddels stampvolle en gezellige kantine van de thuisclub in te gaan waar de aanhangers van beide clubs een gezellig feestje aan het vieren waren. Het bleef nog lang onrustig in Assendelft. Ook dat hoort bij een derby. (De afvallende bal)

Henk Verdonk junior op zijn sloffen weer naar winst

AKERSLOOT - Voor de zoveelste keer heeft Henk Verdonk junior uit Egmond aan de Hoef na zijn winst in de wekelijkse donderdagavondwedstrijd in Akersloot om de Kids and Parents Bikeschool (KPB) mountainbikecup bewezen toch echt de allersterkste en beste te zijn in deze discipline en op dit parcours.

Alwin Hes (Bakkum) nam op Sportcomplex de Cloppenburgh de eerste doorkomst voor zijn rekening met de rest in zijn kielzog. Al snel daarna moest Alwin Hes met pech de koers verlaten en als toeschouwer verder gaan. Ook Henk Verdonk junior bleef pech niet bespaard, moest van de fiets en kon na een snelle latexpompbeurt weer achterin het veld plaatsnemen. Door dit oponthoud moest Verdonk junior zich door het gehele veld weer naar voren zien te rijden. Na gelukkig hierin te zijn geslaagd nestelde hij zich weer op de kop om daarna zijn voorsprong weer uit te breiden tot een onoverbrugbare kloof voor de rest.

Op twee fronten was er felle strijd te zien. Allereerst vochten Alkmaarder Henk Louwe en thuisrijder Pleun Lodewijks om iedere meter. Ook Henk Jan Verdonk senior (Egmond aan de Hoef) en Uitgeester Wilfred Knegt gunden elkaar geen moment rust, waarna Verdonk senior toch de uiteindelijke strijd om de tweede plaats moest laten aan Knegt. Pleun Lodewijks tenslotte kreeg Henk Louwe tot overgave en kon met een fraaie vierde plek thuiskomen.

Programma FC Uitgeest

Zondag 25 februari 2018
14.00 uur FC Uitgeest 1 – HFC EDO 1

Korfballers Stormvogels onnodig onderuit

UITGEEST - Verslagenheid overheerste na de nederlaag van afgelopen zondag tegen Dordrecht. De ploeg van Ton van Duijn ging in de slotseconden onderuit in een partij die niet hoogstaand was, maar waar de Uitgeesters zeker niet de mindere waren.

De rol van de scheidsrechter was weliswaar discutabel, maar uiteindelijk deed de ploeg zichzelf tekort. Stormvogels keek al snel tegen een 0-2 achterstand aan. De ploeg startte niet scherp , maar wist door scores van Jeroen Kuijk en Lisa Haije weer op gelijke hoogte te komen. Toch was het de opponent, die onderaan de ranglijst bivakkeert, die steeds aan de goede kant van de score bleef gedurende de eerste helft.

De Dordtenaren profiteerden maximaal van het discutabele arbitraire optreden van de scheidsrechter door strafworpen en vrije ballen te benutten. Buitenkansjes die Stormvogels met enige regelmaat werden onthouden. Toch wisten onze dorpsgenoten in het spoor te blijven en kort voor de break was de stand dan ook in evenwicht (10-10). Een toevalstreffer van Dordrecht in de slotseconden leidde tot een minimale achterstand van Stormvogels bij het daadwerkelijk aanbreken van de rust. Bij aanvang van de tweede helft begon Stormvogels gretig. Het aanvalsspel oogde attractiever en de wil om te winnen was merkbaar te zien. De Uitgeesters creerden dan ook volop kansen, maar het schortte in de afronding. Dordrecht daarentegen was uiterst effectief in het benutten van kansen, waardoor de wedstrijd qua scoreverloop niet kantelde.

De opponent was niet bij machte om verder uit te lopen gezien het beperkte korfbaltechnisch vermogen, maar onze dorpsgenoten waren niet in staat om op voorsprong te komen. Dat de ploeg van Van Duijn het betere van het spel had maar niet in doelpunten kon omzetten leidde tot de nodige irritaties, mede gevoed door de nodige dwalingen van de arbiter. Dat deze man in de ogen van Stormvogels de 19-20 nederlaag inleidde door een zeer discutabele beslissing in de slotseconden was tot op zekere hoogte terecht, maar uiteindelijk heeft de ploeg zichzelf te kort gedaan door de partij niet in een eerder stadium naar zich toe te trekken.

Van Duijn, die recent zijn contract bij Stormvogels met een jaar verlengde, blijft van mening dat zijn ploeg een volwaardige 3e klasser is. "Het zit de laatste weken weliswaar wat tegen, maar dat keerpunt gaat komen". Eerst mogelijke revanche voor deze nederlaas is op zondag 4 maart, 16.10 tegen Conventus in Sporthal de Zien.

Twee zaalkampioenen bij MHCU

Het team MD3. Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Afgelopen zondag werden twee meisjesteams van Mixed Hockey Club Uitgeest (MHCU) zaalkampioen. MD1 werd kampioen in de eerste klasse.

Na een nipte nederlaag tegen De Kraaien (2-3) en een ruime overwinning tegen Athena (5-1) kon het kampioenschap gevierd worden. Ook MD3 mocht zich laten huldigen tot kampioen. Mijdrecht werd in de laatste wedstrijd met ruime cijfers verslagen (6-2) waarna de meiden hun feestje konden vieren.

Het team MD1. Foto: Aangeleverd

'Hilde schept op', over eten van vroeger Nieuwe tentoonstelling om van te smullen

Foto: Aangeleverd

CASTRICUM - Wat eten we vandaag? We gaan naar de supermarkt en toveren dezelfde dag iets lekkers op tafel. Dat is niet altijd zo geweest. De tentoonstelling 'Hilde schept op… Over eten van vroeger' laat zien hoe mensen vroeger aan hun eten kwamen, wat ze aten en hoe ze het klaar maakten.

Archeologische vondsten uit Noord-Holland, van prehistorische bakplaat tot middeleeuwse vetvanger, illustreren dat. In de voorjaarsvakantie kunnen kinderen koekjes bakken, de tafel dekken of een workshop volgen. Het museumcafé serveert 'vergeten soepen' en biedt gratis recepten. De tentoonstelling loopt van 24 februari t/m 21 mei 2018.

Vlees, vis, groente, fruit en lekkers van ver: het aanbod van etenswaren is vandaag de dag enorm. Dat was vroeger anders. De tentoonstelling laat zien hoe eten in verschillende periodes werd verkregen, bereid en gegeten. Archeologische vondsten uit het depot van de provincie Noord-Holland onthullen veel over die geschiedenis; het menu van de prehistorische mens bijvoorbeeld, Romeinse eet- en tafelgewoonten en de invloed van handel en welvaart op ons menu. Te zien zijn daagse en minder daagse potten, schalen en serviesgoed, om mee te koken of eten in te bewaren; zoals een bakplaat uit 3000 voor Chr. uit Opmeer bijvoorbeeld, een Romeinse zeef uit Castricum, een 'grape' -typisch middeleeuwse kookpot-, en een vetvanger uit Enkhuizen. Ook zijn werktuigen te zien; daarmee werd gejaagd of voedsel mee bereid. Speerpunten, spitsen en zelfs een boemerang uit de prehistorie bijvoorbeeld. En schrabbers om huiden mee schoon te maken. Er zijn herkenbare spullen, zoals de vishaak, de amfoor en de poffertjespan, maar ook minder bekende zoals een 18de-eeuwse zoutschaal.

Dek de tafel
Wat op het menu stond veranderde met de tijd, en handel bracht telkens nieuwe producten en gerechten; vissaus in de Romeinse tijd, specerijen en kokosnoten in de 17de eeuw, aardappels, tomaten en sinaasappels in de Nieuwe Tijd bijvoorbeeld. De gedekte tafel ontwikkelde zich natuurlijk ook. Bezoekers kunnen zelf de tafel dekken en het verschil ervaren tussen een middeleeuwse dis en een gedekte tafel uit de 18de eeuw.

Koekjes bakken in de voorjaarsvakantie
In de voorjaarsvakantie zijn er activiteiten om van te smullen. Kinderen kunnen koekjes bakken, een eetspeurtocht doen, er is poppentheater en een workshop rond eten. In het museumcafé is het ook genieten; je kunt er recepten krijgen zoals die van brandnetel-kraailooksoep, Romeinse oliebollen of gans met kastanje. Er is een wisselend historisch menu met wekelijks een nieuwe 'vergeten soep' en er staan proeverijen op het programma.

Programma voorjaarsvakantie
Poppentheater (25 feb, 27 feb en 1 maart, om 13.30 en 15 uur, 4 maart 15 uur, € 7,50 p.p incl. entree). Koekjesbakken (zat 24 feb en 3 maart, 14 uur, € 2,50 p.p. na entree). Workshop 'mozaïek om van te smullen' (28 februari, van 13.30- 16 uur, € 2,50 p.p. na entree). ArcheoHotspot (25 en 28 feb, 2 en 4 maart, 13- 16 uur, gratis na entree). ArcheoLab Belevenis (26 feb en 1 maart, 13 uur: 8 t/m 14 jaar, 14.15 uur: 4 t/m 7 jaar). ArcheoGames, interactieve zandbak, rondleidingen, speurroutes (€ 0,50 cent na entree). Activiteiten zijn gratis na entree, tenzij anders is vermeld.

Foto: Aangeleverd

1 op de 2 houtkachels is dringend aan vervanging toe

Foto: Aangeleverd

UITGEEST - In Nederlandse woningen staan meer dan 1 miljoen houtgestookte (open)haarden waarvan 50% gemiddeld ouder is dan 20 jaar en daarmee dringend aan vervanging toe. De Stichting Nederlandse Haarden- en Kachelbranche (NHK) pleit al jaren voor aanvullende beleidsmaatregelen om oude vervuilende houtkachels te vervangen door nieuwe die voldoen aan de strengste eisen op het gebied van fijnstof uitstoot.

Dergelijke maatregelen blijven vooralsnog uit en daarom is de NHK in januari gestart met een landelijke inruilactie waarbij je tot € 350,- inruilpremie ontvangt voor je oude (open)haard. In 2022 wordt de EcoDesign regeling voor toestellen met vaste brandstoffen van kracht, die ervoor gaat zorgen dat houtgestookte toestellen aan strengere kwaliteits- en emissie-eisen voldoen. EcoDesign is een EU-regelgeving, erop gericht te zorgen dat fabrikanten al bij het ontwerp van een product rekening houden met de impact op het milieu gedurende de hele levensduur. Per 1 januari 2022 moeten alle nieuw verkochte houtgestookte toestellen in Europa aan deze milieucriteria voldoen. "De Nederlandse fabrikanten ontwikkelen al jaren conform deze richtlijnen, dus waarom wachten tot 2022 wat in 2018 al realiseerbaar is?" aldus Gert Kooij, woordvoerder van de NHK.

50% minder fijnstof uitstoot
Nieuwe generatie houtkachels scoren qua emissie veel beter dan oude kachels en open haarden. Een nieuwe kachel stoot tot 50% minder fijnstof uit dan een verouderde kachel. En in vergelijking met een open haard zelfs honderden procenten. Daarnaast verbranden moderne kachels hout op een veel hogere temperatuur waardoor het hout volledig verbrandt. Het rendement ligt daardoor hoger en de schoorsteen rookt bij goed stookgedrag nauwelijks. In Nederland zijn er nog steeds ca. 500.000 verouderde (open)haarden. "Een bestaande (open)haard renoveren en upgraden is in vrijwel elke situatie eenvoudig te doen. Daarvoor zijn zeer goede oplossingen beschikbaar. Het rendement gaat dan van 15-20% naar 75-85%,'' zegt Kooij.

Tijdelijk € 350,- inruilpremie en stookcursus
De inruilactie is een initiatief van de NHK en geldt voor inruil tegen een houthaard of kachel met minimaal een A-label. De consument wordt daarbij volledig ontzorgd doordat de NHK zorgdraagt voor verantwoorde inname en recycling van de oude haarden. Bovendien ontvangt iedere deelnemer een gratis stookcursus voor verantwoord stookgedrag. De actie loopt tot en met 31 maart 2018. Voor meer informatie en actievoorwaarden www.stichting-nhk.nl.

Theater Poppekus leest voor in Lees Lokaal

UITGEEST - Na een tweetal geslaagde, en volgepakte, optredens in Lees Lokaal in 2017 zijn de PR-commissie van Lees Lokaal en Tineke (eigenaresse van Theater Poppekus) begin 2018 met elkaar om de tafel gaan zitten.

Een van de dingen die daaruit voortgevloeid is, is het maandelijkse voorleesmomentje op de zaterdagmiddag voor peuters en kleuters! Het voorleesmoment wordt een interactieve activiteit, waarbij het voorlezen en poppenspel in elkaar over zullen gaan. In de moderne wereld vol digitale activiteiten blijft het toch héél erg leuk om op een 'analoge' manier met de kinderen bezig te zijn! Zaterdag 24 februari is het eerste voorleesmoment om 14.00 uur.

Tineke leest voor uit het boek "Mijn held" van Ingrid & Dieter Schubert. Het gaat over een verliefd muizenstel. Het mannetje is zo verliefd op zijn meisje dat hij zegt dat niets hem bij haar vandaan kan houden. Geen bergen, geen woestijn, geen water, geen rovers! Met zijn touw als hulpmiddel overwint hij alles en iedereen! Uiteindelijk moeten ze vluchten voor een grote valse kater….. met of zonder touw?

Het antwoord op deze vraag wordt duidelijk op zaterdagmiddag 24 februari, 14.00 uur in Lees Lokaal Uitgeest. Kom en beleef het mee! Aanmelden kan zowel in Lees Lokaal zelf als via info@leeslokaal-uitgeest.nl

Vieringen Onze Lieve Vrouwe Geboorte

Woensdag 21 februari 19.00 uur: H. Eucharistieviering in de kapel.
Vrijdag 23 februari 15.00 uur: Kruisweg.
Vrijdag 23 februari 19.00 uur: H. Eucharistieviering in Geesterheem met koffiedrinken.

Zondag 25 februari 09.00 uur: H. Eucharistieviering m.m.v. Laus Deo.

In de Onze Lieve Vrouwe Geboorte kerk langs de staties!
Goede Vrijdag om 15.00 uur 's middags, het tijdstip waarop volgens de overlevering Jezus stierf aan het kruis. In de vastentijd, die op Aswoensdag is begonnen, wordt elke vrijdag om 15.00 uur de kruisweg van Christus herdacht in de katholieke kerk Onze Lieve Vrouwe Geboorte aan de Langebuurt. U bent van harte welkom.

Filmmiddag voor grootouders met kleinkinderen

UITGEEST - Op woensdag 28 februari organiseert de Stichting Uitgeester Senioren (S.U.S) een filmmiddag voor grootouders met hun kleinkinderen. Deze keer een modern sprookje voor alle leeftijden.

Wilt u weten welke film? Er hangen posters in Dorpshuis de Zwaan, u kunt langskomen op het kantoor van de S.U.S., waar u een filmboekje in kunt kijken of u kunt bellen. In verband met de restrictie van de licentie mogen de filmtitels niet in de krant genoemd worden. De filmmiddag is op woensdag 28 februari van 14.00 – 16.00 uur. Zaal open om 13.45 uur. Kosten senioren/grootouders 3 euro, inclusief koffie/thee en cake, kleinkinderen 1 euro, inclusief limonade en wat lekkers in de pauze. U kunt vooraf of aan de zaal (indien voorradig) een kaartje kopen.

13 / 16

14 / 16

15 / 16

16 / 16