De Uitgeester

14 december 2016

De Uitgeester 14 december 2016


Brede school tóch op deel van de ijsbaan

Een lange zit voor de raadsleden Foto: Vincent Bloothoofd

Door: Lucia Rodenburg

Donderdagavond 8 december besloot de raad van gemeente Uitgeest, met 8 stemmen voor en 7 tegen, dat de Brede School toch op een deel van de ijsbaan gebouwd gaat worden. Oppositiepartijen PU, UVP en PvdA waren vooral erg teleurgesteld omdat volgens hen niet voldoende naar alternatieven is gekeken.

Voordat de beslissing werd genomen, maakten meerdere burgers gebruik van hun spreekrecht, onder wie Herman van Sambeek, voorzitter van de IJsclub en Frank du Long, voorzitter van Werkgroep Acties Uitgeest. Zij stelden vooraf voor de gang naar de bestuursrechter te maken als voor het plan gestemd zou worden. De heer Dubelaar (PU) zei zich bedonderd te voelen, door "het doordrammen van deze onomkeerbare beslissing. Het is Uitgeest onwaardig. Wij krijgen een brok in de keel als coalitiepartijen zeggen dat het niet anders kan. Want het kan wèl anders".

Een lange zit tijdens de raadsvergadering Foto: Vincent Bloothoofd

600 leerlingen
Dubelaar vond dat het voorstel niet rijp was om er een beslissing over te kunnen nemen, temeer omdat twee dagen eerder pas een nieuwe leerlingenprognose bekend werd. Het Oude Dorp zal na 2020 niet met 500 leerlingen, maar met 600 leerlingen te maken krijgen. Wethouder Tromp stelde dat het oude raadsvoorstel van een school voor 500 leerlingen echter nog steeds staat. "Toen het nieuws ons te ore kwam, zijn we direct in beraad gegaan met Stichting Tabijn, maar het voorstel blijft hetzelfde." In verband met de nieuwe prognose sloot Tromp niet uit dat er in De Koog ook een school blijft bestaan.

Tijdsdruk
Dubelaar: "Ik sta perplex. Nu zijn het al 600 leerlingen, wie biedt meer? Ik waarschuw nu alvast, dit wordt straks een school voor 600 leerlingen. Doordat we nu nieuwe informatie hebben, kunnen we geen beslissing nemen. De tijdsdruk die er nu opgelegd wordt, doet geen recht aan de zwaarte van het dossier. Dit moet niet plaatsvinden. Dit verdient een besluitvorming met een breed draagvlak". Mevrouw Krom (UVP) sloot zich hierbij aan. "Ik vind het stuitend hoe dit er doorheen geduwd wordt. Straks komt er een levensgrote school, geen jeu de boules meer en ook geen ijsbaan. Zo komt het af".

Paltrok
Ook de PvdA betreurde dat er te weinig naar alternatieve locaties is gekeken. De heer Brouwer (PvdA) pleitte voor de locatie van de Paltrok. "Daar mag tot 9 meter hoog gebouwd worden, dat is ruim twee lagen. Daar is dus ruimte genoeg. Bebouw de ijsbaan dus niet, maar kies voor de Paltrok". De heer Schouten (VVD) zag daar niets in. "Dat is te krap, en ook dan zal het park daar opgeofferd moeten worden. Dat wordt een te groot gebouw". Ook de heer Oud (D66) zag niets in een andere locatie. "Er is wel degelijk onderzoek gedaan naar alternatieve locaties, maar die zijn niet haalbaar gebleken. Wij steunen dit voorstel".

Nieuwe plek voor ijsbaan
Op de beslissing werd ook een amendement ingediend door de coalitiepartijen, waarbij werd voorgesteld een nieuwe plek te zoeken voor de ijsbaan. Dit werd met 8 tegen 7 gesteund. De heer Weijers (Uitgeest Lokaal) wees erop dat veranderingen altijd weerstand oproepen. "Maar is het echt zo erg als de ijsbaan verhuist? Het gaat erom dat er een plek is om te schaatsen". De heer Rodenburg (CDA) voegde eraan toe: "Een deel van de ijsbaan is een mooie locatie voor een Brede School. Bovendien blijft het andere deel van de ijsbaan groen. Dat is toch een veel mooier gezicht dan een stuk grond dat vier maanden per jaar ondergelopen met water staat?" Voor een nieuwe ijsbaan wordt gedacht aan de locatie waar nu de Huttenweek wordt gehouden. Volgens de heer Van Sambeek is dit echter geen optie, vanwege de windvang van molens De Kat en De Dog. Rondom die molens mag niet hoger worden gebouwd dan 2 meter. Een ijsbaan zou dus wel kunnen, maar er zijn bijvoorbeeld ook een clubgebouw en lichtmasten nodig.

Protest
Toen de uiteindelijke beslissing viel, verliet de heer Van Son (PU) "na dit zeer ondemocratische besluit" uit protest de raadszaal. De heer Dubelaar stelde dat het aantoonbaar is dat het College juridisch niet goed handelt. "Dit is in strijd met de Groennota, met de Structuurvisie en met de motie dat er in de Koog tot 2030 een school behouden blijft. Ik waarschuw dat de gang naar de rechter, die een aantal partijen willen inzetten, het hele proces ernstig zal vertragen. Afstel in een latere fase kost nog veel meer geld".

Vroeger…

Monique de Goede maakt speculaas in de bakkerij van haar ouders Jan en Ans Fotobeeldband Vereniging Oud Uitgeest

December is voor menig winkelier een gezellige, maar drukke maand. De groenteboer, slager en bakker leveren vele rustuurtjes in, om maar aan de vraag van de klant tegemoet te kunnen komen.

Eind jaren '60 groeide de bevolking van Uitgeest heel snel door de bebouwing van woonwijk de Koog. De lonen gingen eindelijk omhoog en de economie trok aan. Dat was te merken in de ambachtelijke zaken! Kruidenierswinkels waren er wel, maar supermarkten nog niet. Weken van 70 uur werken was heel gewoon. De slagers wisten niet beter. Veel zaken gingen over van opa op vader en dan op een zoon. Van jongs af aan werkten ze mee. Dat begon vaak met 'klanten vragen'. Gewapend met een lekkernij uit de winkel gingen ze langs nieuwe bewoners om te vragen of zij mochten leveren. Was dat het geval, dan gingen ze wekelijks langs om te horen wat er nodig was, om dan de volgende dag de bestelling te bezorgen. De bakkers brachten kriskras door het hele dorp brood rond, totdat Henk Putter een wijkverdeling maakte voor alle bakkers. Begin jaren '70 gingen de klanten meer en meer zelf naar de winkel en werd het rondbrengen gestopt. Sinterklaas gaf extra drukte, maar Kerstmis spande de kroon. In de week daarvoor werden de bestellingen gebracht en er werd met extra mankracht doorgewerkt tot alles ingepakt klaar lag. Na de winkelsluiting werkte ze soms 's nachts gewoon door tot de volgende ochtend. Ze fristen zichzelf even op, deden een schoon schort voor en werkten de gehele dag door totdat alle bestellingen waren opgehaald. Moe maar voldaan werd het voor de winkeliers dan ook Kerstmis….

Henk Putter vent zijn broden op de Middelweg rond 1965 Fotobeeldbank Vereniging Oud Uitgeest

Uitgesproken brief

Bij het spreekrecht tijdens de gemeenteraadsvergadering van 8 december kon ik mijn pleidooi niet afmaken, daarom nu schriftelijk:

Voorzitter:
De tam tam is sneller dan de geschreven pers want het CDA raadslid, die ik in mijn ingezonden brief in De Uitgeester benoemde, belde mij al een paar dagen eerder op om mij op andere gedachten te brengen. In het gesprek dat ik met haar had, vond zij dat haar functie van directrice van een Tabijn school in Heiloo, en het contact (belangenverstrengeling) met haar collega directeur van Tabijn in Uitgeest, geen reden is om zich tijdens deze vergadering van stemming te onthouden.
Maar er is een oud gezegde dat luidt: 'Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt.'

Voorzitter:
Volgens de regels van de Vereniging van Nederlandse Gemeente, waar u goed in thuis bent neem ik aan, zou u hoofdelijke stemming kunnen houden, maar vanavond niet onder de raadsleden, maar bij hand handopsteking van het publiek over het wel of niet meestemmen door het betreffende CDA raadslid? Mag ik u vragen: WAT is hier op uw antwoord? Een gepikeerde VVD'er interrumpeerde mij meteen toen ik over haar functie begon. De burgemeester beaamde dit en kapte mij helemaal af toen ik over stemming door handopsteking van het publiek begon, en sommeerde mij te stoppen met spreken. Ook de spreker na mij werd afgekapt.

In mijn brief voorzag ik al een stemronde van 7 tegen en 7 voor bebouwing op de ijsbaan. Deze situatie dreigde een paar jaar geleden ook te gebeuren in de raadsvergadering, toen er voor ambtelijke aansluiting voor het zuiden of BUCH moest worden gestemd. Hier gaf een VVD-raadslid met zijn stem tegen het partijstandpunt in de doorslag. Dit zou op deze raadsvergadering ook bij één van de collegepartijen kunnen gebeuren. Dat noem ik pas Democratie.

Lou Winter                                        

Programma Zienhouse Uitgeest

Foto: Anita Webbe

UITGEEST - December is weer een mooie maand in het Zienhouse voor groep 7/8 van de basis school. Vrijdag 9 december kun je komen Sumoworstelen! De pakken zijn gehuurd dus kom op als je durft! Woensdag 14 dec. diverse spellen: van Twister tot kaartje leggen. Woensdag 21 dec. Kerstkoekjes versieren, alle kleurtjes zullen er zijn. Vrijdag 16 december: De geweldige KinderDisco van het Zienhouse met als thema Kerstgala. Doe je mooiste kleren aan en kom swingen! Voor de groep boven 13 jaar: iedere woensdag van 19.00 tot 22.00 uur en vrijdags van 17.00 tot 22.00 uur geopend. Vrijdag 23 december Wintervuur: Met een boot naar het Pannekoekeneiland en wordt er een kampvuur gebouwd. Meer details: volg ons op facebook: ZienhouseUitgeest of Instagram: Zienhouse0251.

Zienhouse, Zienlaan 10 Uitgeest.

Zoek de verschillen!

Even ouderwets gezellig puzzelen voor jong en oud. Het spelletje 'Zoek de verschillen' blijft leuk en uitdagend. Bovendien zijn er leuke prijzen te winnen. Ziet u de zeven verschillen?

De prijzen:

  • Twee familiespellen t.w.v. ca. € 17,50 te besteden bij Marskramer Siro.
  • Twee cadeaubonnen t.w.v. € 10,- te besteden bij Boek- en kantoorboekhandel Schuyt en Mooier Dan.
  • Twee cadeaubonnen t.w.v. € 7,50 te besteden bij Monkey Town.
  • Mandje wijn t.w.v. € 45,-. Keuze uit Port, Moscato, Rood, Wit, Rose, Bordeaux bij Vreeburg 2.0.
  • Drie cadeaubonnen t.w.v. € 25,- te besteden bij Dick Kok Keurslager, Restaurant Klaas en BeauZen.
  • Een groot spijsbrood, Oudhollandse tulband en een pak Uitgeester koffie bij Bakkerij Putter.
  • Een tegoedbon voor een uurtje bowlen bij Bob's. Geldig van dinsdag t/m donderdag (niet inwisselbaar voor geld en niet in combinatie met andere acties).

Geef de verschillen aan op de tekening, vul uw gegevens in en stuur de tekening vóór 30 december 2016 naar De Uitgeester, p/a Populierenlaan 27, 1911 BJ in Uitgeest. Of scan uw oplossing en mail dit naar marketing@uitgeester.nl.

De Uitgeester maakt de winnaar in het nieuwe jaar bekend.

Naam:
E-mailadres:

Telefoonnummer:

Sobere Kerst in Thailand

Gerbrand vermaakt zich nog steeds prima! Foto: aangeleverd

Al is het alweer twee maanden geleden dat Koning Bhumibol is overleden, ik zal nooit het moment vergeten dat zijn dood werd gemeld. Ik zat op een terras met wat vrienden toen er een motoragent langs kwam. Direct nadat hij dit nieuws vertelde, moesten alle bars, restaurants en terrasjes worden gesloten. Al lopend onderweg naar huis zag ik overal huilende mensen. De anders zo stoere taxi-jongens zaten verslagen op de grond bij hun motoren. Er werd voor een maand totale rouw afgekondigd; geen muziek en geen drank, hoewel... na een paar dagen waren de meeste barretjes alweer open, echter zonder muziek. De totale rouwperiode duurt een jaar. Gedurende deze periode zullen geen grote feesten worden georganiseerd, maar gelukkig blijft er genoeg te zien en te beleven hier hoor! Dus mocht u plannen hebben om deze kant op te komen en zijn er twijfels gerezen: Gewoon komen. Toeristen zullen namelijk weinig tot niets merken van de aangepaste omstandigheden hier.

Kerstmis stelt hier eigenlijk sowieso al niet veel voor. Hier en daar verschijnen wel wat kerstbomen maar dat is meer voor de toeristen bedoeld. Van uitbundige versiering zal dit jaar geen sprake zijn. Sorry, niet echt een vrolijk stukje dit keer, maar ik vermaak me hier nog steeds wel hoor! Een in Thailand bekende zanger is gevraagd om een lied voor de koning op te nemen. Ik ben er best wel trots op dat ik hieraan ook mee mocht werken, al is mijn aandeel bescheiden: Ik speel gitaar en doe bijna alle stemmen in het koor. Het was leuk om te doen en gelijk komen er leuke dingen op je af zoals een paar TV-optredens. Het is weer eens wat anders dan door de jungle trekken, wat toch het leukst blijft om te doen. Ik heb trouwens weer een te gek tochtje gemaakt, maar daarover vertel ik de volgende keer meer. Vanuit het prachtige Thailand wens ik alle Uitgeesters hele fijne kerstdagen toe en het allerbeste voor 2017!

Groetjes en Sawatdee Gerbrand

Keezen, klaverjassen en leren klaverjassen in Buurtcentrum het Spectrum

KEEZMIDDAG
Iedere donderdag (behoudens de schoolvakanties) vanaf 13.30 uur bent u van harte welkom om gezellig een spelletje Keezen te spelen tijdens de Recreatiemiddag in buurtcentrum Het Spectrum. Keezen is een gezellig bordspel dat wordt gespeeld met een vaste maat. Het spel is een soort "mens erger je niet", maar in plaats van met een dobbelsteen wordt het in combinatie met kaarten gespeeld. De kosten bedragen € 2,- per keer.

KLAVERJASSEN IN HET SPECTRUM
Op maandag 12 december om 19.30 uur is iedereen van harte welkom om gezellig te komen klaverjassen in buurtcentrum Het Spectrum. Deelname € 3,50. Er zijn weer mooie prijzen te winnen.

LEREN KLAVERJASSEN
Op maandag 12 december van 13.30 tot 16.30 uur kunnen diegenen, die helemaal niet of enigszins kunnen klaverjassen alle kneepjes leren tijdens het 'Leren Klaverjassen' De kosten bedragen € 2,50 per keer.

Buurtcentrum Het Spectrum vindt u aan Het Lauraplein 1 te Heemskerk, tel. 207777.

KLAVERJASSEN
Op dinsdagavond 20 december organiseert Welschap Welzijn een gezellige klaverjasavond in Buurtcentrum de Schuilhoek in de Van Bronckhorststraat 1,1962 TV Heemskerk Vanaf 19.30 bent u van harte welkom. Voor meer info 0251 -253054

5 / 16

Politieberichten

5-12 - snelheidscontrole Provincialeweg (80 km p/u)
Passanten                         3719
Overtredingen                        82
Hoogste snelheid                 122 km p/u

6-12, 08.00 uur - De bestuurder van een personenauto reed over het Stationsplein en wilde keren, teneinde te parkeren.
Op dat moment werd hij ingehaald door de bestuurder van een bromfiets. Een aanrijding volgde, de bromfietser sloeg over de kop en kwam ten val op het wegdek. Hij werd voor onderzoek per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

9-12, 05.00 uur
Melding inbraak kiosk op het perron van het NS-station Uitgeest. In de kiosk werd een Israëlische toerist aangetroffen, die in Amsterdam verbleef. Hij had de laatste trein gemist en het koud gekregen. Om zich te verwarmen had hij een ruit van de kiosk ingetrapt en was naar binnen geklommen.
De man werd aangehouden en ingesloten voor verder onderzoek.

10-12 - Om 02.30 uur kwam er een melding binnen, dat er een fietser zou rijden op de A9. Ter plaatse bleek een fietser tegen het verkeer in over de vluchtstrook te rijden. Deze was onverstoorbaar en probeerde zelfs na het aanzetten van de blauwe zwaailichten nog om het politievoertuig heen te rijden. De jongeman is staande gehouden. Hij bleek flink te hebben gedronken en was na een horecabezoek op weg naar huis (Broekpolder). Hij had totaal niet in de gaten, dat hij zich op de snelweg bevond. Hij is, voorzien van een aantal bekeuringen, overgedragen aan zijn geschrokken vader.

11-12 Aan de Zienlaan vond een controle op fietsverlichting plaats. Er werden drie personen bekeurd, omdat de verlichting niet in orde was.VIP Koopavond in kerstsfeer bij Mooier DAN

De kerstdagen staan voor de deur. Op vrijdag 16 december heeft schoonheidssalon Mooier DAN een VIP koopavond in kerstsfeer. U kunt mooie kerstcadeautjes aanschaffen en op deze avond krijgt u 15 % korting op uw aankopen (m.u.v. cadeaubonnen). De cadeaus worden mooi verpakt en wanneer de keuze lastig is kunt u een cadeaubon geven zodat de ontvanger zelf iets kan uitzoeken.

Bij uw aankopen ontvangt u een lot voor de oudejaarsloterij en maakt u kans op mooie prijzen. Wanneer u zelf niet in de gelegenheid bent om een cadeaubon op te halen kunt u de bon online bestellen via www.mooierdan.nl en uitprinten. Voor mensen die weinig tijd hebben maar er toch verzorgd uit willen zien is er de snel mooi behandeling. Een beknopte behandeling welke bestaat uit: reiniging, enzymatische peeling, decolleté scrub, masker en verzorgende crème voor €35,00. In het nieuwe jaar krijgt Mooier DAN een vegan make up lijn en een kruidenpeeling. Deze kruidenpeeling vermindert fijne lijntjes en pigmentvlekken. Ik wens u hele fijne feestdagen en een stralend 2017.

Unieke delicatessen bij Bakkerij Putter

Foto: aangeleverd

UITGEEST - Putter's Spijsbrood is het enige krentenbrood met verdeeld spijs, waarop een Nederlands Octrooi is verleend. In 1945, nadat Nederland was bevrijd, waren er nog geen zuidvruchten te krijgen, en omdat Antoon Putter voor de feestdagen tóch een gevuld brood wilde hebben, bedacht hij om klontjes, zo groot als een rozijn, te maken als amandelspijs. Daarna zijn de krenten en rozijnen erbij gekomen, en het Putter's Spijsbrood was geboren. Omdat dit zo uniek was in de hele wereld, heeft Wim Putter in de jaren '80 dit krentenbrood beschermd met een Nederlands Octrooi, zodat u dit unieke brood nog steeds kunt krijgen bij Bakkerij Putter.

Ook de unieke Oudhollandse Putter Tulband is een echt familierecept. De oorsprong van deze tulband bevond zich in de jaren '90 bij Bakkerij Putter in Akersloot. En nadat de bakkerij daar stopte, is dit recept terug naar Bakkerij Putter in Uitgeest gegaan, waar de bakkersfamilie Putter in 1855 is begonnen. In de prachtige, nieuwe bakkerswinkel aan de Middelweg 113 te Uitgeest is sinds kort ook de Dorpsbranderij Putter gevestigd, waar Willem Putter zelf zijn koffie brandt, welke van een superieure kwaliteit is. Zijn Speciality Coffee verkoopt hij als bonen of gemalen en u kunt het zelfs ter plekke proeven!

Dick Borst

Schoolkinderen uit Uitgeest en Heiloo werken mee aan show Pink Floyd Project in A9 Studios

UITGEEST/HEILOO - Pink Floyd Project, de meest gewaardeerde Pink Floyd tributeband van Nederland, inviteert basisschoolkinderen van Basisschool Kornak uit Uitgeest en St. Radboud uit Heiloo om mee te werken aan het optreden in A9 Studios op zaterdag 17 december aanstaande.

De band is ambassadeur van Stichting KidsRights en laat de scholieren het koor vormen tijdens de uitvoering van de grootste Pink Floyd-hit 'Another Brick in the Wall.' Special guest tijdens dit voor Noord-Holland exclusieve concert is Durga McBroom, de originele zangeres van de legendarische band. Permanent lid van Pink Floyd Project is de van Vandenberg en Kayak bekende vocalist Bert Heerink. Tijdens de twee en een half uur durende show wordt het publiek meegenomen in een reis door het sprookjeslandschap van vijftig jaar Pink Floyd. Van de psychedelische periode met Syd Barrett tot en met het recente werk onder aanvoering van David Gilmour. Verdeeld over twee sets is de show een trip 'down to memory lane', inclusief quadrafonisch zaalgeluid, audiosamples, een grootse lichtshow, spectaculaire lasereffecten, drie videoschermen met kunstzinnige visuals, de natuurlijk voor Pink Floyd zo herkenbare attributen en last but not least een muzikale uitvoering waaruit de diepgewortelde liefde voor de muziek van een van 's werelds meest invloedrijke rockbands spreekt. Ouderen in het publiek zullen de concerten van Pink Floyd herbeleven. De jongere generatie maakt kennis met de prachtige en unieke muziek van één van de meest originele en innovatieve bands uit de geschiedenis van de popmuziek. Tickets via www.a9studios.nl

Mirjam maakt mensen blij met zilver en glas

"Ik geniet ervan als mensen trots zijn op wat ze hebben gemaakt" Jaap van Egmond

Door: Jaap van Egmond

By Mirjam, Adres: Melis Stokelaan 2, Tel. 06-55865165, www.bymirjam.nl

UITGEEST - Het is een fascinerend proces om van glas zelf kralen te maken. Je houdt een glasstaaf in de vlam, een rvs-staaf erbij en draaien maar. Langzaam krijgt het glas dan de vorm van een kleine ring. Het maken van kralen met glas en zilver is een specialiteit van Mirjam Kruijff. Ze geeft er workshops over.

Mirjam Kruijff was in een vorig leven onderwijzeres. Tegenwoordig is ze als zzp'er eigenaar van een creatief bedrijf: 'By Mirjam', een verzameling workshops waarbij de deelnemers op ambachtelijke wijze werken met glas en zilverklei. "Het is eigenlijk begonnen met een mobiele kralenwinkel, waarmee ik langs markten ging", zegt de Uitgeestse. "Ik heb acht jaar markten gedraaid in Hilversum, Heemskerk, Schagen, Oegstgeest, Heemstede en Zandvoort. Dat liep een hele tijd leuk en van daaruit ontstond het idee om workshops te gaan geven". Dat doet ze nu: in de ruimte aan haar huis staan zes gasbranders en afzuigers opgesteld. Daarmee kan aan een lange tafel naast elkaar worden gewerkt. Mirjam: "Ik laat de deelnemers helemaal de vrije hand. Er kan met verschillende kleuren glas worden gewerkt. Zo ontstaan altijd de meest verrassende creaties".

Open dag

Jaarlijks is er bij Mirjam een open dag. "Altijd op de laatste zondag van november. De mensen zijn dan in 'Sinterkerstsfeer' en dat is een mooi moment om met mijn workshops kennis te maken". De workshops met zilverklei zijn elke tweede zaterdag van de maand, elke vierde zaterdag van de maand is het tijd voor een workshop met glas. Mirjam: "Geïnteresseerden kunnen zich individueel aanmelden, met groepen maak ik een aparte afspraak". De creatieve vrouw bevalt het zzp-schap goed: "Ik vind het fantastisch om alles zelf te kunnen bepalen, ook al werk ik vijftig tot zestig uur in de week. Op het moment dat er iets interessants voorbij komt en ik vind het leuk, dan kan dat. Ik kan gewoon lekker mijn eigen koers varen. Maar de grootste voldoening haal ik uit mijn klanten. Ik kan ervan genieten als ik zie dat mensen trots zijn op wat ze maken".

Inschrijven zwemlessen bij Willem Franke particulier Zwemonderwijs

Foto: aangeleverd

AKERSLOOT - De eerste stap naar succesvol leren zwemmen begint bij Willem Franke particulier Zwemonderwijs. In het voorjaar van 2017 kunnen er weer nieuwe groepen starten. De eerste mogelijkheden hiervoor komen op woensdag- en vrijdagmiddag.

Op een originele, maar ook gestructureerde manier wordt uw kind opgeleid tot een sterke zwemmer. Naast het hebben van veel kennis en ervaring, weet Willem Franke ook de juiste toon te vinden om kinderen te motiveren. In klassikale lessen worden kinderen door 2 vaste instructeurs vanuit het water individueel begeleid. Deze stabiele en transparante wijze van werken maakt het verschil! Onder het oog van ouders, bereiken kinderen vol zelfvertrouwen, hun persoonlijke top.

Kijk voor meer informatie op : www.whfranke.nl. Voor vragen of aanmelden: info@whfranke.nl Of volg/like/deel Facebook Willem Franke Zwemonderwijs.

Ron de Boer: "Ik bouw door totdat ik geen sneeuw meer zie!"

Ron de Boer in zijn prachtig gedetailleerde kerstdorp Foto: Gerrit Bus

Door: Anita Webbe

UITGEEST - Ron de Boer bouwt elk jaar een zeer gedetailleerd kerstdorp van 14 x 1,20 m. Er staan 65 huisjes, 3 molens, 3 spoorbanen, een kabelbaan, vliegtuigjes en een 16-tal marktkraampjes. Inmiddels beslaat de bekendheid van dit prachtige kerstdorp van formaat heel Noord Holland.

Na jaren gewerkt te hebben als bakker en ambtenaar in Heemskerk ging Ron met pensioen er verhuisde naar Uitgeest. De interesse in Kerst is er altijd geweest. Ron geeft het toe: "Dit is geen hobby meer maar een verslaving! Sinds ik mijn eerste Dickensville huisjes van familie kreeg, ben ik steeds meer gaan uitbreiden, ook van het merk Lemax. Mijn voorkeur gaat uit naar deze, wat duurdere merken. Het is niet zo dat ik alles nieuw koop, integendeel: Na de kerst ga ik direct weer op zoek naar leuke dingen in de uitverkoop voor het volgende jaar, ook koop ik spulletjes tweedehands. Ik prijs me ook altijd heel gelukkig met schenkingen. Onlangs kreeg ik bijvoorbeeld dikke isolatieplaten van de heer Baltus."

Foto: Gerrit Bus

Half oktober haalt Ron zijn kerstdorp al van zolder en begint hij met het bouwen op zijn overdekte terras in de tuin. "Vorig jaar kreeg ik ruim 190 bezoekers dus heb ik nu de ingang voor bezoekers maar verplaatst van voordeur naar schuurdeur. Ik word ook wel eens verrast met een kerstkaart van mensen met mijn dorp erop en dat geeft me een gevoel van waardering. Ik heb het kerstdorp zo gefixt, dat met één druk op de knop het hele kerstdorp verlicht en in beweging is." Dat de energienota wat hoger uitvalt, maakt voor de enthousiaste kerstdorp-bouwer niet uit: "Iedereen heeft wel een hobby dat geld kost. Ik ben van plan door te bouwen tot ik geen sneeuw meer zie!" Belangstellenden zijn welkom om het kerstdorp te komen bewonderen aan De Kleis 89. Gelieve wel van te voren even een afspraak te maken: 0251-315283.

Deur-tot-deurcollecte Leger des Heils

UITGEEST - De jaarlijkse deur-tot-deurcollecte van het Leger des Heils werd gehouden van 28 november tot en met 3 december 2016. De opbrengst komt ten goede aan het sociaal-maatschappelijk werk van het Leger des Heils, in de plaats of regio waar het is opgehaald. Het werk van het Leger des Heils levert een belangrijke bijdrage aan het welzijn van de buurt. Juist mensen die niemand anders hebben om op terug te vallen, vinden hier contacten om zich aan op te trekken. De kleine, praktische hulp en goede gesprekken dragen bij aan een stuk gezelligheid en helpen in de strijd tegen eenzaamheid. Bovendien kunnen hierdoor andere problemen worden voorkomen.

Een groot deel van dit sociaal-maatschappelijk werk wordt niet gesubsidieerd. Daarom organiseert het Leger des Heils een landelijke deurcollecte van 28 november tot en met 3 december 2016. Wilt u alsnog uw steentje bijdragen? Geef aan de collectant of SMS "collecte" naar 4333. De opbrengst van de collecteweek van het Leger des Heils heeft in Uitgeest € 922,92 opgebracht. Heel hartelijk dank voor uw gift.

Geniet van de donkere dagen met Lees Lokaal

Foto: Aangeleverd

UITGEEST - De temperatuur daalt, de dagen worden korter, de avonden langer. Kortom, het is weer tijd voor lekker languit op de bank met een goed boek in de hand. Lees Lokaal heeft dit boek!

Met een collectie van duizenden boeken voor jong en oud is er voor iedere Uitgeester volop keus. Uw favoriete schrijver of schrijfster, jouw favoriete young adult serie of wellicht een vrolijk voorleesboek voor de allerkleinsten? De kans is groot dat het heel gewoon bij ons in de kast staat. Mocht er toch een boek ontbreken, geef dit aan via de daarvoor bestemde bus in het Lees Lokaal. Door het unieke ruilsysteem (een boek voor een boek) vernieuwt de collectie zich dagelijks. Daarnaast zorgt een speciale werkgroep binnen Lees Lokaal er voor dat ook de nieuwste titels uit de top 10 voor zowel volwassenen als ook voor de jeugd niet ontbreken.

Op zoek naar een uniek kado voor onder de kerstboom? Kom vrijdag 16 december naar de stand van Lees Lokaal op de Winterfair bij Zwembad de Zien. Voor slechts € 10,= geef je een Vriendenpas met boek naar keuze kado. Honderden Uitgeesters hebben de weg naar Lees Lokaal aan de Dr. Brugmanstraat 11 al gevonden. Mogen wij u of jou binnenkort ook begroeten?

Winterfair bij Zwembad De Zien

UITGEEST - Een gezellige Winterfair op het terrein van Zwembad De Zien. Twintig kramen met leuke (kerst)spullen, op de foto met de kerstman en een warm hapje of
drankje uit de kantine. Sieraden, woonaccessoires, kerststukjes, bakprodukten... kom gezellig shoppen en sfeer proeven op het sfeervol verlichte zwembadterrein.

UITGEEST - Op 8 december jl. is bekend geworden dat de gemeente Uitgeest mogelijk te maken heeft met een datalek.

De gemeente Velsen voert voor de gemeente Uitgeest werkzaamheden uit op het gebied van belastingen. Een laptop is gestolen van de medewerker van een leverancier van de gemeente Velsen. Deze medewerker voert werkzaamheden ui,t die gerelateerd zijn aan de uitvoering van de Wet Waardering onroerende zaken. De leverancier heeft op 8 december gemeld, dat hierop mogelijk gegevens van inwoners en bedrijven van de gemeente Uitgeest hebben gestaan.

Excuses

De gemeente Uitgeest betreurt dat dit heeft kunnen gebeuren. In overleg met de gemeente Velsen, de informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) en de betrokken leverancier wordt gewerkt aan een zorgvuldige afhandeling. De betrokken leverancier heeft aangifte bij de politie en een melding bij de informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) gedaan. Aanvullend onderzoek heeft helaas geen uitsluitsel gegeven welke informatie op de laptop stond. Er was geen backup beschikbaar van de gestolen laptop.

Datalek

De gemeente Uitgeest kan niet uitsluiten dat gegevens op de laptop door onbevoegden zijn benaderd of dat de gegevens zijn vernietigd. Daarom heeft gemeente Uitgeest melding van een datalek gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens, zoals bedoeld in de Wet bescherming Persoonsgegevens. Via berichtgeving op de website van de gemeente Uitgeest en de lokale kranten informeren wij inwoners en bedrijven.

Welke gegevens stonden mogelijk op de laptop?

De leverancier voerde de bovenvermelde werkzaamheden via de gemeente Velsen uit voor de gemeente Uitgeest in de periode 2015-2016. Het is mogelijk dat de laptop de volgende - naar inwoners herleidbare - gegevens bevat:

• Burgerservicenummer

• Achternaam en initialen

• Adres

• Geboortedatum

• In geval van bedrijven: KVK en RSIN-nummer

Let op: het is niet zeker dat gegevens van de gemeente Uitgeest op de laptop stonden. Verder zijn geen financiële gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, gebruikersnamen, wachtwoorden en bankgegevens ter beschikking gesteld aan de leverancier. Het is dus uitgesloten dat deze gegevens op de laptop stonden.

Voorjaarscursussen 2017 bij stichting "de Nieuwe Kuil" in Uitgeest

Gemeentehuis Uitgeest in de winter Foto: Aangeleverd

Schilder en tekenlessen

Tekenen en Schilderen (aquarel en acryl)

Cursus voor beginners alsook voor gevorderden. 7/8 lessen op maandagavond van 19.30 uur tot 22.00 uur (twee wekelijks) Aanvang cursus – 9/16 januari 2017 Info/aanmelding bij docent Joop de Beer, tel. 0251-311348.

Tekenen en Schilderen (aquarel en acryl)

Cursus voor beginners alsook voor gevorderden. 14 lessen op dinsdagmorgen van 9.00 uur tot 11.30 uur Aanvang cursus – 3 januari 2017 Info/aanmelding bij docent - Joop de Beer tel. 0251 311348.

Tekenen en Schilderen Alle aspecten van het tekenen en schilderen worden behandeld, ieder op zijn/haar eigen niveau. 10 lessen op donderdagavond van 19.30 uur tot 22.00 uur Aanvang cursus – 12 januari 2017 Info/aanmelding bij docente - Josine van Os tel. 075 7718928 of 06 24773508.

Workshops

Tekenen en Aquarel schilderen Basisprincipes m.b.t. het tekenen en materiaalgebruik bij het aquarelleren. U vervaardigt, onder begeleiding, een aquarel van een landschappelijk aanzicht van het dorp Uitgeest. Een workshop op zaterdag 21 januari 2017 van 10.00 uur tot 16.00 uur Info/aanmelding bij docent - Joop de Beer tel. 0251 311348 www.joopdebeer.exto.nl

Acryl en/of Aquarel schilderen

Een workshop op zaterdagmiddag 4 februari 2017 van 13.30 uur tot 16.00 uur Samen een schilderij maken voor (groot)ouder en (klein)kind vanaf 6 jaar aan de hand van een thema bijvoorbeeld van dieren of van een landschap waarin iets gebeurt. Info/aanmelding bij docent - Mary Boele tel. 0251 241734 of 06 25131802 www.kunstvanmary.nl

Werken met klei

Met witte klei vormen we een beeld dat na twee weken drogen wordt gebakken. Het beeld kan thuis beschilderd worden en/of gelakt voor evt. buiten opstelling. Een workshop op zaterdag 21 januari 2017 van 10.00 uur tot 16.30 uur

Acryl schilderen

Een workshop op zondag 19 maart 2017 van 10.00 uur tot 16.00 uur Info/aanmelding bij docente - Josine van Os tel. 075 7718928 of 06 24773508 www.vanoskunst.com

Alle cursussen/workshops worden gegeven in het Cultureel Centrum aan de Hogeweg 8 in Uitgeest Voor nadere informatie zie onze WEB site www.denieuwekuil.nl Voor algemene vragen kunt u terecht bij het secretariaat van Stichting "de Nieuwe Kuil" Mw. Anneke Heijne, Meerpad 2, 1911 AS Uitgeest telefoon: 0251 311776 E-mail anhvrijn@casema.nl

Indoor kerstmarkt in A9 Studios

Foto: Aangeleverd

UITGEEST - RC.Events Organiseert op zondag 18 december in samenwerking met de A9 Studios de tweede indoor Kerstmarkt.

Van 10.30 tot en met 17.00 uur is iedereen welkom om de leukste kerstgerelateerde artikelen te scoren. Entree is symbolisch € 1,00 (gaat voor een deel naar Kika).
Maar liefst 75 standhouders laten zien wat zij in huis hebben en bieden een gevarieerd aanbod aan artikelen. De feestelijke aankleding brengt iedere bezoeker in kerstsfeer. Maar, ook live muziek, de Kerstman, kerstshows van Totally dance en het Alkmaars showballet zorgen voor de ultieme kerstmarkt beleving. Bij het podium hebben wij een horecaplein ingericht waar bezoekers kunnen genieten van de optredens onder het genot van een hapje en een drankje. Kom je zondag 18 december aanstaande ook even kijken?

Oud papier inzameling Molenhoek

Zelf niet zo creatief met papier? Op zaterdagochtend 17 december is er weer een papier inzameling bij de Molenhoek aan de Meidoornstraat. De inzameling begint om 09.30 uur en duurt tot 11.30 uur.

FC Uitgeest wint en is "Herbstmeister"

UITGEEST/HEILOO - Staat leuk en klinkt ook leuk. Zeg het maar eens hardop: "herpstmaister". In Duitsland is het een serieuze titel bestemd voor het team dat voor de winterstop de meeste punten heeft behaald. In de Bundesliga heeft Bayern Munchen een abonnement op het "herbstmeisterschaft". In de Nederlandse competitie lijkt Feyenoord met de eer te gaan strijken. In Engeland doen ze daar niet aan. Daar voetballen ze gewoon tussen het kalkoengerecht en oudejaarsoliebollen door. Meestal is de "herfstkampioen" ook de latere echte kampioen. In de tweede klasse A West 1 is FC Uitgeest "herbstmeister" geworden. Na de wat moeizaam tot stand gekomen 1-2 overwinning bij De Foresters is het team van Florian Wolf voor de winterstop niet meer te achterhalen door de concurrentie. Een mooi resultaat. Een compliment voor spelers en de spelersstaf is daarvoor op zijn plaats.

FC Uitgeest startte zonder de verlate Paul Groen en de nog licht geblesseerde Kick Smit op de bank. Eenmaal gearriveerd kon Paul Groen in de 19e minuut direct het veld in voor de op het oog ernstig geblesseerde Emiel Sinnige die een snoeiharde tackle van de agressief spelende Duindam niet overleefde. Tot op dat moment was er hoegenaamd niets gebeurd behalve dan een kopbal van Groot en een bijna schot in de kruising van Hoorn. Beide keren bleek doelman Sven Koning weer eens een betrouwbare sluitpost. Voor het overige speelden beide ploegen zo voorzichtig als de huisvader die op een wankel trappetje bezig is de kerstballen in de boom te hangen. Maar zie daar, plotseling in de 30e minuut, leken de gasten de "piek" gevonden te hebben. Een razendsnelle uitbraak bracht de bal bij de diep gelopen Romario Aroma die een afgemeten voorzet afleverde waar topscorer Lester Half wel raad mee wist. 0-1.

Na de thee en de kerstkransjes kabbelde de wedstrijd gezapig verder, al had FCU in de 61e minuut de wedstrijd moeten beslissen, maar de geheel vrijstaande Jorn Brouwer besloot de bal af te leggen in plaats van voor eigen gewin te gaan. Buitenspel was het gevolg. In de 65e minuut ontplofte de wedstrijd. Wederom was Duindam hoofdrolspeler. Een smerige overtreding op Mike Olgers werd tot woede van de FC Uitgeest aanhang slechts met geel bestraft door de zwak leidende arbiter Kooij. Vervolgens was het Duindam zelf die theater maakte en onder het oog van de scheidsrechter Augustine Yeboah opzichtig provoceerde. De laatste was zo sukkelig om met een duwende beweging te reageren. Voldoende voor de scheidsrechter om nu wel rood te geven. Daarmee leek het nog een moeilijke middag te worden voor FC Uitgeest. Het tegendeel bleek het geval. Ook met tien man verloor de aanstaande herfstkampioen geen moment de controle over de wedstrijd. Het scoorde zelfs in de 81e minuut na een prachtige actie van Lester Half die met een slim hakballetje Jorn Brouwer alleen voor keeper Snieder zette. Ditmaal faalde de dit seizoen regelmatige scorende middenvelder niet. 0-2. Dat de thuisploeg in de 94e minuut via Kruit nog scoorde was alleen belangrijk voor het scorebord. Met nog één thuiswedstrijd tegen De Kennemers voor de boeg is FC Uitgeest "herbstmeister". Ik ga het nog een keer of wat hardop voorlezen aan mijn kleinzoon. "Herpstmaister"!

De Afvallende Bal

FC Uitgeest: Koning, Marchena, Vrouwe, Putter, de Jong, E. Sinnige (19e Groen),Brouwer, Olgers (82e Koedijk), Augustine, Aroma (66e Smit), Half

Op zondag 18 december om 14.00 uur speelt FC Uitgeest 1 tegen De Kennemers 1. Het volledige programma kunt u lezen op de website van de vereniging www.fcuitgeest.nl

Cruciaal duel Stormvogels lastige opgave

De Uitgeesters troffen de Haarlemse mede titelkandidaat Aurora, een opponent die zij nog kenden van de veldcompetitie. Destijds werd er nipt verloren en werd Stormvogels geklopt op getruced aanvalsspel. Die angel moest worden verwijderd, aldus trainer/coach Ton van Duijn. Hij stuurde zijn ploeg met duidelijke instructies de zaal in, met maar één doel voor ogen: winnen.

Hoewel Demi Erkelens de score wist te openen, was haar ploeg toch niet echt overtuigend. Aurora is niet alleen een sterke ploeg, maar speelt ook bijzonder fysiek en Stormvogels had moeite om daar mee om te gaan. "We waren ook niet allemaal even fit, dat was duidelijk merkbaar", aldus aanvoerder Sebastiaan van den Bosch. De Haarlemmers liepen uit naar een 5-2 voorsprong en onze dorpsgenoten konden slechts in het spoor blijven. Stormvogels kon geen potten breken, liet zich meeslepen in het ruwe spel van de tegenstander en deed zichzelf daarmee tekort. Met de rust in zicht keek de ploeg van Van Duijn tegen een 7-4 achterstand aan, maar door treffers van Lisa Haije en Van den Bosch(2) werd er op miraculeuze wijze toch een gelijkstand bereikt na 30 minuten spelen. Een getergde Van Duijn liet zijn ploeg merkbaar voelen dat hij niet tevreden was met het vertoonde spel. Individuele fouten stapelden zich op en qua team ervoer hij los zand. "We moeten voor en met elkaar door het vuur", aldus de coach. In de tweede helft had Stormvogels wel iets meer het voortouw. Jord Betjes bracht zijn ploeg op voorsprong, maar Aurora trok de stand onmiddellijk weer gelijk. Geen van de ploegen wist echt afstand te nemen, waardoor een gelijkspel wellicht het hoogst haalbare was. Met nog acht minuten op de klok keek Stormvogels tegen een 13-12 achterstand aan, welke pas in de 58e minuut gelijk werd getrokken door Van den Bosch. In de hectische slotminuten probeerden beide ploegen nog te stunten. Aurora leek aan het langste eind te trekken door een late goal maar Betjes bracht zijn ploeg weer terug. De allerlaatste aanval van de Uitgeesters leverde Van den Bosch op de valreep nog een strafworp op, die door Gerard Valkering werd benut waarmee een 14-15 zege werd veilig gesteld alsmede de koppositie in de poule voor de titelstrijd.

Doelpunten: Sebastiaan van den Bosch(5), Jord Betjes(3), Lisa Haije(3), Demi Erkelens(1), Jose Heijne(1), Jeroen Kuijk(1) en Gerard Valkering(1)

Nieuws van de Bridgeclub

Vinden wij bridgers het bridgen wel zo leuk? Het eerste wat bridgers doen als ze zo om en nabij 19.30 uur binnendruppelen in de kantine van de voetbalclub. Nog voor de jas is opgehangen, en voor er koffie wordt gehaald (oké, thee mag ook) wordt het loopbriefje ook gehaald: (Al sinds jaar en dag bij Ria Beerens, waarvoor hulde!). Op dat loopbriefje worden de versnaperingen geturfd en aan de andere kant staat de tafelvolgorde plus de tegenstanders. En als de maat dan ook is gearriveerd, wordt gezamenlijk het loopbriefje gemonsterd. Ook wordt vastgesteld of het een zware avond wordt of dat het mee zal vallen met de tegenstand.

Eén van de leden van een bevriend koppel, tegen wie wij de derde ronde moesten spelen, merkte op: "Als we jullie hebben gehad, hebben we het ergste wel achter de rug!" Je zou bijna denken dat ze er helemaal geen zin in hebben, dat ze gestuurd worden, een kwaaie partner thuis hebben! Als het nou kickboksen was, ja, dan zou ik me zorgen maken als er op mijn loopbriefje stond dat ik de eerste ronde tegen Badr Hari mocht 'spelen'. Maar het gaat om een wedstrijd waarbij elke speler 13 stukjes karton in zijn handen heeft, daarover een beetje stoer doet tijdens het bieden, en vervolgens probeert de tegenstander figuurlijk knock out te slaan door het in een slimme volgorde neerleggen van die stukjes karton! Na al deze psychologie nog even een opmerkelijk resultaat.

In de B-lijn slaan Marian de Vries en Truus Jansen, net gedegradeerd uit de A-lijn, alle tegenstanders in de B-lijn finaal knock out. Na zes tafeltjes is de score: 78,13%. Nou is een score boven de 70 al uitzonderlijk, maar een score van bijna 80% is buitenaards. In al die ruim 40 jaren dat ik bridge speel, heb ik dat nog nooit meegemaakt. Als ik volgende week tegen deze (kick boksende) dames zou moeten spelen zou ik me toch wel ernstig zorgen gaan maken. En de vraag van het begin? Ja, wij bridgers vinden bridgen leuk. Het 'kickboksen' hebben wij, met dank aan Sigmund, gesublimeerd naar 52 kaarten. En ja, kickboksen kan onlustgevoelens oproepen, verliezen met bridgen ook. Hieronder ziet u de eerste drie van iedere lijn.

A-lijn 1 Hans Wijte-Paul Wijte 61,81% 2 Marlene Heijne-Cas van Andel 59,72% 3 Tineke Ligthart-Eric Molenaar 56,60% B-lijn 1 Marian de Vries-Truus Jansen 78,13% 2 Gré Appelman-Tineke van Sambeek 56,25% 2 Milja van den Booren-Jeanne Admiraal 56,25% C-lijn 1 Jan Sinemus-Wim Weber 63,02% 2 Auke Hulshof-Gonny Hulshof 56,77% 3 Jac Sintenie-Piet de Wildt 53,13% D-lijn 1 Henny Kaandorp-Ans Verheijde 61,46% 2 Wil van der Pol-Ank van der Eng 60,42% 3 Tineke de Groot-Constance Dirks 55,21% E-lijn 1 Karel Romkes-Nel van Bergen 58,85% 2 Riet Jaape-Petra de Ruyter 53,13% 3 Gré Krom-Ank Kager 52,60%

Tibor Zwaan heeft vleugels

REGIO - Tibor Zwaan uit Egmond aan Zee heeft na de wekelijkse donderdagavondwedstrijd in Akersloot om de Kids and Parents Bikeschool (KPB) mountainbikecup, ondanks de deelname van veelvraat Henk Verdonk junior, de overwinning naar De Egmonden meegenomen. Dat de winst naar een Egmonder gaat is op Sportcomplex de Cloppenburgh allang geen verrassing meer.

Het gevarieerde parcours trekt steeds meer specialisten en diegenen die het zich eigen willen maken naar de boorden van het Alkmaarder/Uitgeestermeer. De confrontatie tussen Henk Verdonk junior en Tibor Zwaan werd jammer genoeg verstoord door het vroegtijd uit moeten stappen wegens pech van Verdonk, die al wel direct na de start een gaatje wist te slaan. De achteraan gestarte Tibor Zwaan werkte zich al vrij snel door het grote veld deelnemers naar voren. Eenmaal in de voorhoede was Verdonk junior al uit koers, maar stuitte hij op jongere broer Wim Verdonk om vervolgens het initiatief over te nemen. Het ging lijken op een soort Zwaan kleef aan; op het meest technische gedeelte moest Verdonk een veer laten, door er daarna weer alles op alles te moeten zetten om in het wiel terug te komen. Dit herhaalde zich een aantal ronden, waarna Wim Verdonk zich gewonnen leek te geven en achterstand opliep. Toch wist de jonge sterke Verdonkentelg weer terug te komen bij Zwaan, maar moest toch moegestreden genoegennemen met plek twee. De gesprekken na afloop gingen alweer snel over de tweekamp van volgende week donderdag.

Uitslag: 1. Tibor Zwaan Egmond aan Zee 2. Wim Verdonk Egmond aan de Hoef 3. Erwin Krom Limmen 4. Wilfred Knegt Uitgeest 5. Peter Dekker Egmond aan de Hoef 6. Henk Louwe Alkmaar 7. Pim Molenaar Heiloo 8. Henk Jan Verdonk senior Egmond an de Hoef 9. Dirk Dekker Egmond aan Zee 10. Jan Koper Heemskerk Uitslag: dames 1. Rosan Koper Heemskerk

MHCU C3 winnaar herfstcompetitie

MHCU C3 Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Goed nieuws voor de meiden van MHCU C3; afgelopen week werd duidelijk dat hun team winnaar was geworden van de herfstcompetitie! Vanwege de vorst waren nog niet alle wedstrijden gespeeld, zodat de spannende ontknoping nog even op zich liet wachten. Uiteindelijk eindigde de C3 samen met Bloemendaal C3 bovenaan in de poule waardoor het doelsaldo doorslaggevend was. Met slechts één punt verschil werd het team uit Uitgeest kampioen van de herfstcompetitie.

"Minstens 300 nieuwe sociale huurwoningen"

Foto: aangeleverd.

REGIO - Na een jaar van besprekingen voeren en afspraken maken, zijn de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo, zes huurdersorganisaties en Kennemer Wonen het eens geworden. Woensdag 7 december zijn de handtekeningen gezet onder de prestatieafspraken voor de komende vier jaar. Deze afspraken gaan onder meer over de bouw van extra woningen, over kwaliteit en duurzaamheid en de betaalbaarheid van woonlasten.

Elke vier jaar maken de gemeenten en Kennemer Wonen afspraken over de prestaties die ze de komende jaren gaan leveren. Met de nieuwe Woningwet is dit het eerste jaar dat huurdersorganisaties als gelijkwaardige partij hebben meegepraat. Doel van de prestatieafspraken is om invulling te geven aan de gemeentelijke woonvisies en duidelijkheid te geven over de huisvesting van mensen met een lager inkomen. Belangrijkste uitgangspunt is dat deze groep goed en betaalbaar kan wonen. Nu en in de toekomst.

De prestatieafspraken staan beschreven in een bondig document met duidelijke intenties en concrete beloften aan de huidige en toekomstige bewoners van circa 7900 huurwoningen in de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. Op hoofdlijnen ziet dat er tot en met 2020 ongeveer zó uit:
- Minimaal 80% van alle woningen blijft onder een huur van € 628,= per maand.
- 65% blijft komende jaren onder een huur van € 586,= per maand.
- Van al het woningbezit blijft minimaal 95% bestemd voor sociale huur.
- Minstens 300 nieuwe woningen erbij in de komende 4 jaar.
- Minstens 250 meer verhuizingen dan de afgelopen 4 jaar.
- Veel aandacht voor leefbaarheid: groen, veilig en schoon.
- Optimale samenwerking met hulpverlenende instanties voor senioren, die langer thuis willen of moeten wonen.
- Zonnepanelen voor 3800 wooneenheden.

Directeur-bestuurder Dick Tromp van Kennemer Wonen kijkt tevreden terug op het proces, waarin zoveel partijen met uiteenlopende belangen tot een gedeelde visie zijn gekomen. "Wethouders, beleidsadviseurs, huurdersvertegenwoordigers: een ieder is gehoord. En allen staan achter de afspraken, die we voor de komende vier jaar hebben gemaakt. In een wereld waarin mensen zich snel richten op tegenstellingen en verschillen, vind ik dat een verfrissende prestatie."

Wethouder Peter van Huissteden is erg blij dat Kennemer Wonen bereid is om de komende vier jaar bijna 200 nieuwe woningen te bouwen in de gemeente Bergen. Als locaties zijn het voormalige Alta Mira in Schoorl, landgoed Merici en het voormalige voetbalcomplex van BSV in Bergen in beeld. Hij stelt verder dat de prestatieafspraken goed aansluiten op vijf beleidsdoelen van de Woonvisie van de gemeente Bergen. "Het gaat dan om afspraken over onder andere duurzaamheid, beschikbaarheid (voldoende nieuwbouw, doorstroming, vergunninghouders, nultredenwoningen) en betaalbaarheid. Ook het aanstellen van een verhuiscoach om de doorstroming te bevorderen past goed in ons woonbeleid." Wethouder Marcel Steeman van Castricum: "Onlangs mocht ik bij de oplevering van de nieuwe woningen aan de Hoogevoort zijn. Een prachtig voorbeeld van duurzame nieuwbouw met kwaliteit. Geschikt voor kleine huishoudens, waar veel behoefte aan is. Dit soort woningen zouden we graag op meer plekken willen zien, onder meer aan de Eerste Groenelaan."

Nu de handtekeningen staan, begint het echte werk. Ieder jaar wordt een concreet activiteitenplan gemaakt waarin de partijen laten zien hoe zij dat jaar gaan bijdragen aan de realisatie van de prestatieafspraken. Gemeenten, huurdersorganisaties en Kennemer Wonen overleggen enkele keren per jaar over de voortgang van de gemaakte afspraken.

Bron en foto: Kennemer Wonen.

Nederlandse Rolstoelhandballers Prolongeren Europese titel

De trotse spelers uit het team.

CASTRICUM - Het Nederlandse Rolstoelhandbalteam met onder andere vijf spelers van CSV Castricum wonnen vorige week voor de tweede keer op rij de Europese titel. Dit jaar bestaat het Nederlandse team uit een selectie waarvan CSV hoofdleverancier is. Vijf van de twaalf spelers komen van CSV. Dit zijn Bart Neeft (Krommenie), Mayenka de Bruin (Castricum), Martijn Dokkum (Heerhugowaard), Joyce van Haaasteren (Leeuwarden) en Frank Hooning (Uitgeest). Zij maakten allen voor de tweede keer deel uit van de selectie.

Het beloofde een zwaar toernooi te worden omdat Portugal gebrand was op revanche. Vorig jaar in het Oostenrijkse Sankt Pölten verloren de Portugezen twee keer van het Nederlandse team. Tijdens het EK dat dit jaar in het Zweedse Sölvesborg werd gehouden, wilden de Portugezen duidelijk laten zien dat ze beter zijn geworden. Het Nederlandse Rolstoelhandbal dat afgelopen jaar van vijftien naar ruim zestig spelers landelijk is gegroeid, heeft echter ook een duidelijke groei doorgemaakt. Dit bleek wel tijdens de gespeelde wedstrijden.

Nederland had de openingswedstrijd tegen de Zweedse selectie. De selectie van de Zweden die ook sterker is geworden, was echter niet opgewassen tegen Nederland. 26-7 was de uitslag. De Italianen waren hierna aan de beurt: 32-4 in het voordeel van Nederland. De tweede dag van het EK was in de ochtend het Portugese team aan de beurt. Derde poulewedstrijd…

Het Nederlandse team zette met het uitproberen van tactieken een gelijkspel neer met als resultaat 15-15. Dit gaf beide teams een hoopvol vooruitzicht voor de finale later op de dag. De finale werd echter een redelijk eenrichtingsverkeer met een duidelijk sterker Nederland. Nederland was scherper met afronden en in de dekking om Portugezen het scoren te belemmeren. Verder liet een Portugees team redelijk wat kansen liggen. In de rust was het reeds 9-2 voor Nederland en de tweede helft gooide beide teams er een tandje bovenop. De wedstrijd eindigde in 19-10 in het voordeel van Nederland.

Naast het feit dat Nederland de titel pakte, werden twee spelers van CSV - Joyce en Mayenka - ook benoemd tot spelers van het ALL Star Team, wat voor Joyce de tweede keer op rij is! Voor meer wedstrijdverslagen en vooral een gedetailleerd overzicht van de wedstrijden, volg het Nederlandse Rolstoelhandbal team op Facebook.

Saartje opent met burgemeester Mans Amnesty schrijfmarathon op Clusius

Initiatiefneemster Saartje Rox (Zaandam) uit klas 1G3 van het Clusius College Castricum opent op school de schrijfmarathon van Amnesty International met burgemeester Mans. Foto: aangeleverd.

CASTRICUM - Dinsdag 6 december kwam Amnesty International naar het Clusius College Castricum om de tweedejaars leerlingen en klas 1g3 enthousiast te maken voor de landelijke schrijfmarathon. Het meedoen aan de schrijfmarathon is een initiatief van leerling Saartje Rox en haar vader. Saartje zit in klas 1 G3 van het Clusius College Castricum en woont in Zaandam. Saartje en haar vader hadden gezorgd voor flink wat aandacht voor de schrijfmarathon.....er was een heel programma.

Op dinsdag 6 december om 9.00 uur hield Saartje een speech met de burgemeester van Castricum, Toon Mans. Om de schrijfmarathon in te luiden schreven zij, de burgemeester en Saartje, de eerste briefkaart. De hele aula zat vol tweede klassers, die enorm hun best deden om een aardige tekst (in het Engels) op de kaart te krijgen. Zowel directeur Patricia Bleeker als burgemeester Toon Mans liepen rond in de aula om de leerlingen te stimuleren en te complimenteren met hun hartelijke teksten.

Stichting Uitgeester Senioren organiseert activiteiten in Dorpshuis De Zwaan

Foto: Aangeleverd

KERSTMIDDAG - Op vrijdag 16 december

De Stichting Uitgeester Senioren organiseert op vrijdag 18 december een gezellige kerstmiddag met een optreden van het Kastrikums Shanty- en Folksongkoor 'De Skulpers'. In de pauze wordt u verwend met heerlijke glühwein of warme chocolademelk en kerstbrood. Vrijdag 16 december van 14.00 – 16.00 uur. Zaal open om 13.45 uur. Kosten € 3,--. U kunt zich t/m 14 december opgeven op het kantoor van de S.U.S. Vooraf opgeven is noodzakelijk.

FILMMIDDAG ?op woensdag 21 december.
Maandelijks wordt er een leuke film gedraaid. Deze keer een komedie. Wilt u weten welke film? Er hangen posters in dorpshuis De Zwaan of u kunt langskomen op het kantoor van de S.U.S., waar u een filmboekje in kunt kijken. In verband met de restrictie van de licentie mogen de filmtitels hier niet genoemd worden. Woensdag 21 december van 14.00 – 16.00 uur. Zaal open om 13.45 uur. Kosten € 3,-- inclusief koffie/thee en cake.

Weekbericht De Sjoelschijf

De uitslagen/standen van de competitie na 14 speelronden: punten: A. Ruud van Kalmthout 76, Anneke van den Heuvel 67, Dennis Swart 66; B. Jan de Groot 85, Chris van Kalmthout 81, Margriet Duin 78, C. Sonja Pick 74, Rita Hoogeland 73, Frans Ponder 72; D. Gerrit Spies 78,Jannie Meems 75, Irma Wijntjes 69; De weekscores: Monique Brandsma 1334, Dennis Swart 1333, Martin Wilson 1320, Margriet Duin 1310, Evert Hup, Ingeborg Bruijns 1309, Ruud van Kalmthout 1301, Jan de Groot 1278, Ab Brandsma 1256, Robert Pick 1254. Koppel: Ruud van Kalmthout 100,99, Dennis Swart 100,21. Martin Wilson 99,96, Robert Pick 99,22, Ingeborg Bruijns 99,07. In de Jansheeren worden elke woensdagavond de competitewedstrijden gehouden vanaf 20.00 uur.

17-jarige Lennard exposeert zijn werk in Johanna's Hof

Foto: aangeleverd.

CASTRICUM - Lennard Dunselman exposeert in januari tot en met maart 2017 in Johanna's Hof. Hij is 17 jaar oud en maakt olieverfschilderijen.

Lennard schildert nu zo'n twee jaar, bij voorkeur met olieverf. Hij heeft altijd graag getekend en heeft een periode les gehad. Het schilderen met olieverf heeft hij zichzelf aangeleerd. "In het begin concentreerde ik mij op het schilderen van bijzondere auto's, zoals klassieke Bugatti's. Ik heb daar veel belangstelling voor. Deze schilderijen hebben geleid tot enige opdrachten voor het schilderen van auto's, onder meer van een autobedrijf en voor een brandweerkazerne. Dat is erg leuk om te doen.
Inmiddels heb ik enige portretten geschilderd, onder andere van Morgan Freeman en van Albert Einstein. Het is lastig om ze de goede blik in de ogen te geven.
Het schilderen doe ik naast mijn school opleiding, werktuigbouwkunde bij InHolland in Alkmaar."

Kerststallenexpositie bij de Abdij van Egmond

Foto: aangeleverd


Luid het jaar uit in gedicht

EGMOND BINNEN - Dit najaar organiseerde de abdij een Haak-In voor dames, en een enkele heer. Samen werd gehaakt aan een kerststal voor de abdij. De heren bleken meer talent te hebben voor timmeren en maakten de stal. De dames haakten het kindeke en alle andere figuren. De kerststal heeft een ereplaats gekregen in de kerststallenexpositie, die nog tot en met 6 januari te zien is in de abdij. De bijzondere kerstperiode bij de Abdij van Egmond wordt omlijst met lezingen, concerten en workshops. Op zaterdag 17 december is er van 14.00 tot 15.30 uur een optreden van leerlingen van Artiance. Zondag 18 december kunnen bezoekers tussen 14.00 en 16.00 uur genieten van het gospelkoor B'lief.

Van oud naar nieuw - mijn hartewens
Op vrijdag 30 december om 10.30 uur wordt het jaar uitgeluid met een dichtworkshop onder leiding van Arij van der Vliet. Arij: "Aan de vooravond van een van de keerpunten van het jaar kunnen we voelen hoe ons hart zich beweegt tussen hoop en vrees. In beide kan je gevangen zitten. Hoe maak je jezelf wat transparanter? Een dichterlijke kijk op onszelf of de omgeving kan ons helpen evenwicht te scheppen tussen verleden en toekomst. Hartekrachten zijn sterke krachten. Deze leven in het nu. Aan het doorzichtige papier vertrouwen wij onze gevoelens toe en een boomschijf met haar jaarringen dient als ondergrond." Aanmelden is noodzakelijk.

De kerstexpositie is van maandag t/m zondag geopend van 10.00 – 17.00 uur (Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten). De broeders demonstreren hun ambacht in de kaarsenmakerij en er zijn kloosterproducten te koop. Meer informatie en aanmelden op www.abdijvanegmond.nl

Gedeputeerde Jaap Bond wil meer doen met het Oer-IJ

Jaap Bond in gesprek tijdens de werkconferentie van de Stichting Oer-IJ Foto: Henk Z. Hommes

Werkconferentie duurzaam toerisme in de driehoek Velsen, Zaanstad, Alkmaar

REGIO - Voor gedeputeerde Jaap Bond is het Oer-IJ gebied door zijn specifieke landschapskwaliteiten waardevol genoeg om meer concreet te betrekken bij het provinciaal ruimtelijk beleid in de nabije toekomst. Hij onderkent de unieke natuurhistorische waarde, ziet zeker kansen voor duurzame recreatie en beschouwt de groene open ruimte ook als een belangrijke economische factor voor een succesvol woon- en werkklimaat voor de regio.

De gedeputeerde zei dat vrijdag tijdens een werkconferentie voor bestuurders en ambtenaren over duurzaam toerisme in de groene driehoek Alkmaar, Zaanstad, Velsen. De bijeenkomst, gehouden in het PWN-bezoekerscentrum De Hoep, was georganiseerd door de Stichting Oer-IJ. De gedeputeerde nodigde de aanwezige wethouders, ambtenaren nadrukkelijk uit om samen met de bewoners te verkennen waar de mogelijkheden liggen om dat beleid vorm te geven. Hij wil de input vanuit het gebied betrekken bij het opstellen van een nieuwe 'omgevingsvisie' waaraan de provincie werkt. De discussie hierover moet zeker een vervolg krijgen, zei de provinciaal bestuurder. Beleidsambtenaren van de provincie, acht gemeenten en diverse aan de overheid gelieerde organisaties waren aanwezig tijdens de werkconferentie. De bijeenkomst krijgt een vervolg in een breder symposium, waar ook vertegenwoordigers vanuit de politiek, het recreatieve bedrijfsleven en natuurorganisaties voor uitgenodigd zullen worden. Een uitgebreid verslag van de werkconferentie is te lezen op de website www.oer-ij.eu .

Volop feest deze week bij Expert de Graaf in Castricum

Foto: aangeleverd

Deze week is het volop feest bij Expert de Graaf in Castricum. "Om het mooiste kerst cadeau te vinden zit u bij ons wel goed" zegt Danny de Graaf.
Met ruim 550m2 heeft Expert Castricum enorme keus in home-elektronica. De kerstacties van deze week staan in het teken van beleving.
We hebben een doorlopende demonstratie van de nieuwste OLED tv's van LG. Dit beeld is zo mooi dat iedereen zeker moet komen kijken. Hierbij tot €1000 euro voordeel en ontvang deze week 50% korting op een soundbar bij aanschaf van een OLED tv. Daarnaast hebben we ook op veel UHD tv's 15% korting.
Tijdens het Candlelight shoppen aankomende zaterdag van 17-21 uur demonstreert Expert de airfryer van Montana. Wij nodigen iedereen uit om te komen proeven!

Publieksdagen Velsertunnel: 7 en 8 januari

IJmond bereikbaar

REGIO - Op zaterdag 7 en zondag 8 januari 2017 is iedereen van harte welkom om de vernieuwde Velsertunnel met eigen ogen te bekijken. Rijkswaterstaat organiseert 2 publieksdagen om belangstellenden de kans te geven door de gerenoveerde tunnel te wandelen, voordat er dagelijks weer duizenden auto's doorheen rijden. De publieksdagen in de Velsertunnel worden een feestelijke gebeurtenis voor jong en oud. Bezoekers kunnen op hun gemak door de nu nog smetteloze tunnel lopen. In de tunnel leggen we op allerlei manieren uit wat er de afgelopen maanden aan werk is verzet. Mensen van Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie Hyacint zijn aanwezig om toelichting te geven bij de hoogtepunten van de renovatie. Denk aan de nieuwe ventilatie of de vijf nieuwe, veilige ruimtes in het midden van de tunnel.

De publieksdagen zijn gratis te bezoeken. Ook voor kinderen is het leuk door de Velsertunnel te wandelen. Er staan onder meer zware bouwmachines tentoongesteld. De publieksdagen zijn het best bereikbaar per fiets of met het openbaar vervoer. Wèl moet je je inschrijven voor een bepaalde dag en tijd. Dit kan vanaf donderdag 8 december 12.00 uur via www.rijkswaterstaat.nl. Je ontvangt een kaartje dat geldt als toegangsbewijs.

Vieringen Onze Lieve Vrouwe Geboorte Uitgeest

Woensdag 14 dec.: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kapel.
Vrijdag 16 dec.: 19.00 uur Woord en Communieviering in Geesterheem.
Zaterdag 17 dec.: 19.00 uur Kerk in Beweging m.m.v. Sound of Life.
Zondag 18 dec.: 09.00 uur H. Eucharistieviering m.m.v. Laus Deo.

De kerststal bezichtigen
De vrijwilligers van de O.L.Vrouwe Geboorte Uitgeest aan de Langebuurt hebben de prachtige kerststal weer van zolder gehaald. Zoals elk jaar worden dan de oude beelden door vaste vrijwilligers uitgestald. Het is echt de moeite waard om deze kerststal te komen bezichtigen van 13 december t/m 6 januari 2017. De kerk is van maandag t/m zaterdag van 09.00-15.00 uur open. Komt u gerust langs met uw kinderen of kleinkinderen. Op onze website kunt u alle informatie vinden, zoals het maandprogramma met de vieringen in de kerk met Kerstmis. www.rkparochie-uitgeest.nl. Het secretariaat is te bereiken op werkdagen van 09.15-12.00 uur.

Het parochiesecretariaat is van 28 december t/m 1 januari gesloten. Voor dringende gevallen en voor contact met een priester: telnr.: 0251-312331 (pastorie)

Winter-lichtjes Wandeling op Krommeniedijk

KROMMENIE - Op vrijdag 23 december 2016 organiseren Dorpshuis "de Horn" en de kerk van Krommeniedijk gezamenlijk een WINTER - LICHTJES - WANDELING ROUTE. Om 18.00 uur starten we met een welkomstdrankje in het spuithuis. Hier kunt u een strippenkaart en programma kopen waarmee langs de route allerlei lekkere (alcoholische) drankjes en hapjes zijn te krijgen, zoals onder andere een kom winterse erwtensoep en een snee kerstbrood. Uiteraard zijn er (voor de kinderen) ook drankjes zonder alcohol.

De korte route (ongeveer 1 km) wordt opgeluisterd door verschillende muziek- en zanggroepen. In de kerk wordt u ontvangen met een glaasje glühwein en gezang, waarbij u naar hartelust mee kunt zingen met bekende kerstliederen. Kortom: dit mag u niet missen! Strippenkaarten kosten slechts €3,- voor volwassenen en €1,50 voor kinderen. Als u nog meer trek heeft dan kunt u na het wandelen in de kerk nog koffie, thee of warme chocolade kopen voor €1,-

RESERVEREN Reserveren is niet verplicht maar wel aan te raden. Alleen dan kunt u er zeker van zijn dat u alle hapjes en drankjes kunt krijgen. Reserveren kan t/m 19 december via evelynhagedoorn@gmail.com of door een briefje in de bus te gooien op Krommeniedijk 30. Vermeld u a.u.b. naam, adres, telefoonnummer en het aantal volwassenen en kinderen. Dan liggen de strippenkaarten voor u klaar 23 december. Wilt u zelf een lichtje meenemen tijdens de wandeling?

Regina Albrink te gast bij kerstconcert in Castricum

Regina Albrink Foto: Aangeleverd

Op 26 december een jubileum Kerstrecital in Concertgebouw Amsterdam

CASTRICUM - Maandag 19 december is Regina Albrink te gast bij het fanfareorkest Emergo, die een kerstconcert geven in de St. Pancratiuskerk in Castricum. Aanvang 20.00 uur. Regina speelt dan de Mondschein sonate van Beethoven, de Romance uit het 1e pianoconcert van Chopin en Gnomenreigen van Liszt.

Maandag 26 december geeft ze een jubileum Kerstrecital in Het Concertgebouw Amsterdam. Daar speelt ze o.a. de Pathétique sonate van Beethoven, 16 walsen van Brahms, Romance en 3e ballade van Chopin en 3 etudes van Liszt. Regina Albrink geeft al jaren een kerstrecital in Het Concertgebouw in Amsterdam. Ze begon hiermee in 1991. Het concert is steevast uitverkocht, dankzij interesse vanuit heel de wereld. Over haar spel werd geschreven: 'Technisch meesterschap van absoluut topniveau! 'Buitengewone zeggingskracht en zeldzaam briljant van uitvoering.' - Gazzetta del Sud 'Ongelooflijk briljant. Wat een parelend spel, wat een parel!' - Le nouvel Observateur over haar CD The Best of Gootschalk. Aanvang 14.15 uur. www.concertgebouw.nl

Kamerkoor Puur Sangh sluit het jaar goed af

UITGEEST - Zondagmiddag 18 december staat de grote zaal in dorpshuis de Zwaan aan de Middelweg in Uitgeest in het teken van Kerstmis. Na een zeer geslaagd presentatieconcert met vier koren op 29 oktober jl., gaat Puur Sangh nu solo met een sfeervol kerstconcert onder leiding van dirigente Ineke Mulder. Het koor zingt een aantal liederen uit verschillende landen, waaronder het mooie 'In this heart', 'The linden tree Carol,' 'Entre le boeuf et l`ane gris à capella,' maar ook liederen die muzikaal ondersteund worden door het Piavento Trio, bestaande uit Andrine Stal op dwarsfluit, Harry Postema op klarinet en Betty Lavooij op piano. Het concert begint om 14.30 uur. Een half uurtje vroeger dan eerder was aangegeven. De zaal gaat open om 14.15 uur. De entree is gratis. Na afloop kunt U Uw waardering kenbaar maken door het geven van een vrijwillige bijdrage.

Kerstsfeer bij Kerk in Beweging

UITGEEST - Zaterdag 17 december om 19.00 uur is er een sfeervolle viering van Kerk in Beweging voor iedereen die alvast een voorproefje wil nemen op het naderende kerstfeest.

Er worden twee kerstverhalen voorgelezen: het verhaal dat al meer dan 2000 jaar wordt verteld over de geboorte van Jezus én een verhaal over het kerstgevoel anno nu. Een gezellig verlichte kerk, mooie teksten en heel veel muziek en zang van het koor Sound of Life. Na de viering is er chocomel en glühwein in parochiehuis De Klop. Jong en oud is hierbij van harte uitgenodigd om deze mooie kerstviering mee te maken! De viering in de RK-kerk begint om 19.00 uur.

Speciale adventviering heren Laus Deo

UITGEEST - Zondag 18 december, om 09.00 uur, zingen de heren van Laus Deo voor de eerste keer de 11e Gregoriaanse mis. Op deze vierde zondag van de advent worden ook de vaste Gregoriaanse gezangen, alsmede het 'Rorate' en het traditionele 'O come, o come, Emmanuel' gezongen. Om in de meditatieve sfeer voor Kerstmis te komen, zingt het herenkoor bij het kleine Adema-orgel, dus in de parochiekerk, naast het priesterkoor. Het koor staat onder leiding van dirigente Ineke Mulder en organist Ton Schoen.