De Uitgeester

1 februari 2017

De Uitgeester 1 februari 2017


Gulle gift voor Stichting Hertenpark Uitgeest

vlnr: Richard Schmitt, Lenneke Baars, Hennie Lenselink, Ed Hoekmeijer, Thea en Jan-Willem Kater Foto: Anita Webbe

Tekst en foto: Anita Webbe

UITGEEST - De kruiwagens van het hertenpark aan de Geesterweg zijn dringend aan vervanging toe. Het hertenpark draait volledig op vrijwilligers en is afhankelijk van donaties. De financiën, om een nieuwe kruiwagen aan te schaffen, zijn er nauwelijks. Vrijwilligster Lenneke Baars nam daarom het initiatief om een crowdfunding actie te starten via Dierendonatie.nl.

Wie had kunnen denken dat deze actie zo snel voor elkaar zou zijn: Radiomaker Richard Schmitt van de lokale radio Omroep Stichting Uitgeest (OSU) zag de oproep van de Stichting op Facebook staan en aarzelde geen moment. Richard: "Toevalligerwijs heeft onze penningmeester Ed Hoekmeijer een onderhoudsbedrijf (EH Onderhoudswerken, gevestigd aan J.E. de Witstraat in Uitgeest). Na mijn vraag aarzelde Ed geen moment en zorgde niet alleen dat de kruiwagen beschikbaar werd gesteld aan Stichting Hertenpark, ook een bezem en een schep mocht niet ontbreken"! Ed vindt het een logische en uitgemaakte zaak: "Elke rasechte Uitgeester heeft hier als kind wel aan het hek gestaan. Het is toch heerlijk om zo'n park als dit in het dorp te hebben. Bovendien vind ik het een kleine moeite om de Stichting hier blij mee te maken. Dit geeft mij veel voldoening"!

De Stichting Hertenpark Uitgeest beheert het park, dat uitsluitend door vrijwilligers wordt onderhouden. De Stichting bestaat uit twintig personen, waarvan vijftien dierenverzorgers en vijf bestuursleden. Er lopen in het park niet alleen herten rond, ook geiten, konijnen, ezels, schapen en diverse exemplaren pluimvee hebben het er prima naar hun zin. Ook lopen er twee varkens en zelfs twee struisvogels rond. Al deze dieren worden door de vrijwilligers liefdevol verzorgd. Lenneke Baars: "We zijn Ed Hoekmeijer en de OSU erg dankbaar voor hun gulle gift. De crowdfunding actie op Facebook blijft nog wel staan, zodat we misschien nog een tweede kruiwagen aan het eind van het jaar kunnen aanschaffen. Elke donatie of gift is meer dan welkom! Op deze manier kan het hertenpark, dat al sinds 1964 bestaat, blijven bestaan en kunnen generaties kinderen en volwassenen genieten van deze gezellige beestenboel". Draagt u de dieren van Stichting Hertenpark Uitgeest ook een warm hart toe of wilt u meer weten? Kijk dan eens op hun Facebookpagina. Daar vindt u ook de link naar dierendonatie.nl.

Nog geen startkrediet voor Centrumgebied

Gemeentehuis Uitgeest Foto: Marianne Jonker

Door: Lucia Rodenburg

UITGEEST - De beslissing om de eerste € 350.000,- beschikbaar te stellen voor de herinrichting van het Centrumgebied van Uitgeest is uitgesteld. Dat bleek tijdens de raadsvergadering van donderdag 16 januari.

Op 8 december 2016 is besloten om het Centrumgebied in het dorp opnieuw in te richten. Er komt een brede school met gymzaal en er komen zorg- en levensloopbestendige woningen. De € 350.000,- is een voorbereidingskrediet, dat nodig is om een 'beeldkwaliteitsplan' op te stellen. Voor dit plan is een stedenbouwkundige en een planeconoom nodig.

Onduidelijkheid
De oppositiepartijen konden zich niet in het voorstel vinden, omdat er nog te veel onduidelijkheid heerst over het plan. De heer Dubelaar (PU): "Maakt de verkeersvisie hier ook deel van uit? Komt er wel of geen gemeenschappelijke ruimte bij de zorgwoningen? Is er geen kennis in de BUCH aanwezig? Nu wordt weer een duur adviesbureau ingehuurd. Maar hoe kunnen zij aan de slag, als er nog helemaal geen kaders zijn"? Ook UVP en de PvdA vonden het nog te vroeg om € 350.000,- te beloven aan een extern bureau. De heer Brouwer (PvdA): "We moeten eerst duidelijk hebben waar het bureau mee aan de slag kan. Stel dat het beeldkwaliteitsplan opgesteld wordt en dat het vervolgens niet naar wens is? Moet er dan weer geld komen voor een nieuw plan"?

Kip of het ei
De coalitiepartijen brachten er tegenin dat het geld er moet komen, juist om de situatie in kaart te brengen. De heer Weijers (Uitgeest Lokaal): "Daar is nou zo'n beeldkwaliteitsplan voor. We moeten voortvarend van start gaan, anders komt er nooit wat van". De heer Rodenburg (CDA) sloot zich daarbij aan. "Dit is een beetje een 'kip of het ei'-verhaal. Maar je moet ergens beginnen. Hier is specialistische kennis voor nodig die we niet in huis hebben. Wij stemmen voor, omdat er nu iets moet gebeuren. Ook ViVa Zorggroep heeft haast en wil duidelijkheid". Wethouder Kloosterman: "Wij denken dat er voldoende kaders zijn om van start te gaan. We gaan nu bekijken, welke expertise we in huis hebben en welke niet. Kennis, die we niet hebben, zal ingehuurd moeten worden. Ook komt er nog een participatieavond. We nemen alles mee en zodra er meer bekend is, kom ik bij u terug".Uiteindelijk kreeg het voorstel zeven stemmen tegen en zeven stemmen voor. Mevrouw Van de Vliet (CDA) was afwezig. Het voorstel wordt verschoven naar de volgende raadsvergadering op 2 maart 2017.

Bijdrage A8-A9 uitgesteld
Uitgeest gaat ook nog geen € 700.000,- beschikbaar stellen voor de aanleg van de verbindingsweg tussen de A8 en de A9. In december 2014 is besloten dat Uitgeest een bijdrage zou leveren onder bepaalde voorwaarden. De heer Dubelaar (PU) gaat echter niet akkoord, zolang er geen duidelijkheid over het tracé is. Ook de heer Brouwer (PvdA) wil wachten met het beschikbaar stellen van geld. Het voorstel om toch € 700.000,- beschikbaar te stellen, werd verworpen. Volgens de heer Schouten (VVD): "Wij staan achter het besluit van 2014 en we zijn voor de verbinding, maar er is geen sprake van zwaarwegende argumenten of nieuwe inzichten".

Dansen...in de kerk

UITGEEST - Zaterdag 4 februari 2017 bent u vanaf 13.15 uur welkom in de Dorpskerk van Uitgeest, Castricummerweg 6. Op het programma staan Sacred Dance en het zingen van meditatieve Taizé-liederen met tussendoor een theepauze.

In de vorige eeuw ontstond een meditatieve vorm van dansen, Sacred Dance, omdat deze dansvorm helend en heilzaam werkte. De grondlegger was Bernard Wosien: theoloog, danser, choreograaf. In Castricum wordt deze dansvorm al 20 jaar beoefend onder de bezielende leiding van Jenny Appers. Op 4 februari zal Jenny een workshop Sacred Dance in Uitgeest verzorgen.

De dans bestaat uit voorgeschreven, eenvoudige passen en patronen die vaak in een kring worden uitgevoerd. De muziek varieert van klassiek, religieus, folkloristisch tot hedendaags. Het dansplezier en de beleving zijn belangrijk, werkt ontspannend en verbindend. In het hedendaags klooster Taizé in Frankrijk worden meditaties gehouden en eenvoudige liederen gezongen, bekend als Taizé- liederen. Onder leiding van Cora de Lange gaan we een aantal liederen zingen. Op verschillende Taizé- muziek/ liederen zijn dansen gemaakt, die we met elkaar kunnen zingen en dansen.

U bent van harte welkom om mee te doen. Ervaring is niet nodig. Graag wel even van tevoren opgeven voor 2 februari aanstaande. De kosten bedragen € 4,00.
Thealet Bos-Olthoff, tel. 0251-314661, Corrie Lijesen-Terpstra, tel. 0251-310899.

Mooie Uitgeester koeien leveren bijzondere prestatie

De Zilveren Koe Foto: Bon Beentjes

UITGEEST - Woensdag 25 januari was een bijzondere dag voor melkveebedrijf Maatschap Beentjes-Vonk aan de Broekpolderweg in Uitgeest. Deze liefhebbers van mooie koeien stelden tien van hun beste dieren beschikbaar voor een beoordelingswedstijd voor ruim dertig veehouders uit half Noord-Holland.

In manege 'De Groenhoeve' van de familie Groen hield Veeteelt-studieclub Uitgeest een wedstrijd in 'Exterieur-Beoordeling' van een vijftal vaarzen (eerste kalfskoe) en evenzoveel oudere koeien, die al vier keer gekalfd hebben. Deze koeien werden beoordeeld en op volgorde gezet van één tot vijf op vijf onderdelen: frame, type, uier, benen en algemeen voorkomen. Deze vijf hoofdkenmerken bestaan uit ruim dertig kleinere onderdelen zoals grootte, vorm van de uier enzovoorts. De uiers en de benen vormden een belangrijk onderdeel van de beoordeling. In de middag mochten de tien besten hun papieren uitslag mondeling toelichten. Aan het eind van de dag vond de prijsuitreiking plaats in de stal genaamd 'De 3 J's' van de Familie Beentjes-Vonk, (vernoemd naar Jan, Joop en John).

Aansluitend werden Jan Beentjes en John Vonk in het zonnetje gezet omdat ze een 100.000 liter koe hebben! Zij kregen de Zilveren Koe uitgereikt voor de in 2005 geboren koe 'Ground Lake Jannie 197', die deze prestatie heeft geleverd. Voorheen werd deze prestigieuze prijs door de melkfabriek verzorgd, maar nu deed Nico van Tunen dit ten overstaan van collega boeren en familie. Nico: "Jan Beentjes, de voorzitter van de Veeteelt-studieclub stopt na dertig jaar voorzitterschap. Als dank, ook voor het beschikbaar stellen van de koeien, vonden wij het een mooi gebaar om Jan en John de Zilveren Koe als blijvend aandenken te overhandigen".

vlnr: Yvonne Vonk, John Vonk, Nico van Tunen, Jan Beentjes Foto: Bon Beentjes

OZB 0,1239% verlaagd. (Nepnieuws)

Als vorige week de klap met de hamer was gevallen met de stemverhouding acht Voor en zeven Tegen, dan was er € 3,5 ton naar een nieuw onderzoeksbureau gegaan voor de plannen van een nieuwe school op de ouwe ijsbaan, die een meerderheid van de burgers op die plek niet zien zitten en daartegen (door middel van BOB ) bezwaar hebben aangetekend. Ook zou er een douceurtje van € 190.000,- voor Tabijn worden vrijgemaakt. Maar door de afwezigheid van het CDA-raadslid, u weet wel die op 8 december niet van de tafel was weg te slaan vanwege haar belangenverstrengeling met Tabijn, werd het dit keer zeven stemmen Voor en zeven stemmen Tegen, dus onbeslist. Triomfantelijk klonk het daarna: 'we schuiven het agendapunt gewoon door naar volgende maand, wanneer de raad weer compleet is'. Denkt u nou echt dat het bedrag van een half miljoen in de eerste twee maanden van dit jaar en de nog komende uitgaves, geen verhogende gevolgen zullen hebben voor de onroerende zaak belasting, dan kunt u dit vragen aan de partijvoorzitter, waar u op heeft gestemd, mits u weet wie dit is?

Lou Winter, Narcissenpad 16

Muziek uit de hemel

Kremlinkerk in Moskou Foto: Aangeleverd

UITGEEST - In oktober jongstleden hield ds. Theo Hop een boeiende lezing over liturgische muziek uit de Oosters–Orthodoxe kerk, waarbij veel van deze prachtige 'muziek uit de hemel' te beluisteren viel.

De Protestantse Gemeente Uitgeest-Akersloot heeft ds. Hop uitgenodigd een kerkdienst te houden, waarin hij deze kerkmuziek verwerkt. Deze bijzondere, muzikale dienst vindt plaats op zondag 5 februari aanstaande om 10.00 uur in de Dorpskerk aan de Castricummerweg in Uitgeest. Iedereen, die dit graag wil meemaken, is van harte welkom.

Goede voornemens 2017 met Lees Lokaal

UITGEEST - Winter, Lente, Zomer en Herfst, jaar in en jaar uit, de seizoenen komen en gaan. Zo verschillend als de seizoenen zijn, er is altijd wel een moment op de dag dat je gewoon even lekker wilt wegvluchten in een goed boek. Lees Lokaal biedt je een onuitputtelijke bron van boeken, boeken en nog eens boeken en dat ook nog eens lekker dichtbij/lokaal!

Bij Lees Lokaal ook geen dure en ingewikkelde abonnementen maar gewoon 'een boek voor een boek'. Het boek dat u voor de zomervakantie had gekocht, of het boek dat je voor je verjaardag had gekregen, of wellicht zelfs dat boek van Sinterklaas is uit en ligt nu misschien gewoon ergens in huis te verstoffen. Als dit bekend klinkt, kom dan in actie. Trek de schoenen aan, pak de fiets en kom met je boek naar Lees Lokaal aan de Dr. Brugmanstraat 11. Je kunt het boek gewoon ruilen voor één van de duizenden boeken, die wij als gemeenschap hebben verzameld. Heb je het uitgelezen dan kun je het gewoon weer komen ruilen. Op die manier kan er samen heel veel plezier worden beleefd aan elkaars boeken.

Met het geld dat ontvangen wordt van de 'Vrienden van Lees Lokaal', wordt de collectie aangevuld met de actuele Top Tien voor zowel jeugd als volwassenen. Samen met de boeken die dagelijks geruild of gedoneerd worden, ontstaat hierdoor de grootste ruilcollectie van Uitgeest. Het kan niet genoeg herhaald worden, maar net als Stichting Zwembad de Zien en de Nieuwe Muziekschool Uitgeest is Lees Lokaal een fantastisch (burger)initiatief van en voor alle inwoners van Uitgeest. Honderden Uitgeesters hebben de weg naar het Lees Lokaal al gevonden. Op 19 maart vieren wij het 1-jarig jubileum en hopelijk mogen wij binnenkort ook de 500ste 'Vriend van Lees Lokaal' verwelkomen. Twijfel niet langer: stap eens binnen bij het Lees Lokaal, want zien is geloven!

Een Memoriebox is een mooie, blijvende herinnering

Nathalie van der Wal Foto: Aangeleverd

"Het aardigste van plezierige dingen is de herinnering" Godfried Bomans

Reminiscentie betekent letterlijk 'een verschijnsel, dat herinneringen oproept aan iets overeenkomstig uit het verleden'. Dit woord wordt vaak gebruikt in de ouderenzorg. Het heeft een enorme meerwaarde om geheugensteuntjes te bieden aan iemand met een vorm van dementie. Het biedt vertrouwen en herkenning. Nu denk ik dat dit voor eenieder van groot belang is. Iets tastbaars,dat een bepaalde herinnering oproept. Niet alleen van de dierbare, die je verloren hebt, maar denk ookeens aan een mooie reis, een jubileumfeest, het eerste levensjaar van je kindje, een bruiloft en ga zo maar door. Genoeg mooie redenen om aan terug te denken.

Voor al deze redenen maken wij de Memoriebox. Dit zijn kisten, die volledig met de hand gemaakt zijn en gepersonaliseerd kunnen worden naar de wens van de klant. De herinneringskist is een meubelstuk om uw reminiscenties in te bewaren.

Voorbeeld van een Memoriebox Foto: Aangeleverd

Wilt u een Memoriebox bestellen, heeft u vragen of wilt u gewoon eens komen kijken? Stuur een mail naar: contact@memoriebox.nl of bel 0251-752411 / 06-46347041

Nathalie van der Wal, Memoriebox.nl        

Activiteiten van de Stichting Uitgeester Senioren

Er zijn nog vrije plaatsen beschikbaar bij:

 • Fotocursus 'Met andere ogen kijken', eenmaal per maand op dinsdag van 09.30-12.00 uur, € 12,-- voor 8 bijeenkomsten.
 • Koersbal, wekelijks op woensdag van 10.00-12.00 uur, € 10,-- per seizoen.
 • Tekenen en schilderen, eens per 2 weken op woensdag van 14.00-16.30 uur. € 16,-- voor 16 lessen.
 • Theezakjes vouwen, elke 2de donderdag van de maand van 09.30-11.30 uur, € 8,-- voor 8 lessen.
 • Beeldhouwen en boetseren, wekelijks op donderdag van 09.30-11.30 uur, € 16,-- voor 16 lessen. U heeft een keuze uit eenmaal per 2 weken of wekelijkse lessen.
 • Scrabble, wekelijks op donderdag van 14.00 – 16.00 uur, € 10,-- per seizoen.
 • Koor 'de Zingende Zwanen', wekelijks op vrijdag van 13.30 – 15.30 uur, € 90,-- voor 41 bijeenkomsten.

Informatie en opgeven: bij het kantoor van de Stichting Uitgeester Senioren, op de eerste etage van Dorpshuis de Zwaan, Middelweg 5, 1911 EA Uitgeest, telefonisch: 0251 – 31 90 20 of via de mail: s.u.s@inter.nl.net Zie ook de website: www.uitgeestersenioren.nl

Filmmiddagen
Maandelijks wordt er een leuke film gedraaid. Wilt u weten welke film? Er hangen posters in dorpshuis De Zwaan of u kunt langskomen op het kantoor van de S.U.S., waar u een filmboekje kunt inkijken. In verband met de restrictie van de licentie mogen de filmtitels hier niet worden genoemd.

Uitgeesters door publieksronde IJmonder van het Jaar 2016!

Henk Kempers Foto: Kees Deken

IJMOND - Tot de laatste minuut is de publieksronde van de IJmonder van het Jaar Verkiezing spannend gebleven! Zowel Hiske Brouwer als Henk Kempers zijn tot de finale doorgedrongen. Op de laatste dag kwamen er maar liefst 1000 stemmen bij, waarvan Henk het meest profiteerde. Henk kreeg veel stemmen op papier, maar ook online. Dit levert hem nu de derde finaleplaats op, nét voor Hiske Brouwer.

Op de verkiezingsavond, die zal plaatsvinden op 6 februari a.s. in het Kennemer Theater in Beverwijk, strijden de zes overgebleven finalisten om de titel 'IJmonder van het jaar 2016'. Naast Uitgeesters Henk Kempers en Hiske Brouwer zijn dat Peter van de Bos, Piet van Zijl, Lia Heidenreich en Jacky de Vries.

Hiske Brouwer Foto: Jaap van Egmond

Het verhaal waarom Henk en Hiske genomineerd zijn voor IJmonder van het Jaar 2016 kunt u in de tweede editie van De Uitgeester terug lezen. Of duik in ons archief via digiditi.nl/publicatie/2017/02ug.

5 / 12

9-jarige Uitgeester door het ijs gezakt

Hiske Brouwer verleende haar hulp door Rick naar huis te brengen Jaap van Egmond

UITGEEST - Tegen alle waarschuwingen in om niet het ijs op te gaan, is er afgelopen woensdag, (25 januari) aan de Binnenkruierstraat in Uitgeest toch een kind door het ijs gezakt. Door adequaat optreden van zijn zus, vriendin en twee mensen is alles uiteindelijk goed afgelopen.

De 9-jarige Rick Schmitt zakte door het ijs en kon niet op eigen kracht uit het wak klimmen. Rick's zus Susan (12) en haar vriendinnetje konden hem niet helpen en sloegen alarm bij voorbijgangers. Diverse mensen stopten om te helpen. Jelle Visser uit Akersloot aarzelde geen moment en wist Rick op tijd uit het ijskoude water te trekken.

Jelle Visser: "Mijn hoogzwangere vrouw, zoontje en ik reden met de auto en volle aanhanger toen ik uit mijn ooghoeken drie kinderen bij de sloot zag die in nood waren. Ik zei tegen mijn vrouw "stoppen, stoppen, er is een kind door het ijs heen gegaan"!. Ik ben er onmiddellijk heen gerend. De jongen werd vastgehouden door twee andere kinderen, de paniek was in hun oogjes te lezen. Ik heb de jongen vastgepakt en hem voorbereid/medegedeeld dat ik hem op het droge zou brengen en het goed zou komen. Ik trok hem op de kant en heb hem gerust gesteld. Ik zag dat hij het gelukkig naar omstandigheden goed maakte. Zijn eerste woorden " mijn nieuwe trui ".. Ik stelde hem gerust dat zijn moeder dat niet erg zou vinden en dat hij thuis lekker een warm bad kon nemen. We liepen pratend naar de auto, welke midden op de weg stond en zagen dat de vrouw (Hiske Brouwer zo bleek later), die ook was gestopt, een deken pakte uit de achterbak. Ik liep naar mijn hoogzwangere vrouw om te vragen of ze de auto met aanhanger wilde omkeren, zodat we de jongen naar huis konden brengen. Maar op dat moment had Hiske zich om hem bekommerd. Ik ben naar haar toegelopen om te vragen of zij hem thuis zou brengen en en dat deed ze. Als zijn zusje en vriendinnetje hem niet hadden vastgehouden, had het anders kunnen aflopen. De twee kinderen verdienen alle lof en een lintje voor hun daad! Wat Hiske en ik hebben gedaan, is je plicht als je dit voor je ogen ziet gebeuren. De twee kinderen zijn de helden"!

Slachtoffertje Rick Schmitt Aangeleverd
Jelle Visser haalde Rick Schmitt uit het ijskoude water Foto: Aangeleverd

De op dat moment aanwezige Hiske Brouwer schoot ook te hulp en bood aan om de drijfnatte Rick snel naar huis te brengen met de auto. Hiske: "Mijn aandacht werd getrokken door twee wild, zwaaiende en schreeuwende meisjes en zag toen dat er iemand in het water lag! Eenmaal aangekomen, werd Rick door een andere automobilist (die later Jelle Visser bleek te zijn) op de kant getrokken. Doordat zijn auto midden op de weg stond, is hij vervolgens weg gereden". Hiske bood hem een deken aan en bracht de geschrokken Rick snel in haar verwarmde auto thuis.

Onder het ijs
De helpers gingen vervolgens hun eigen weg. Maar Ricks ouders, Nanouk en Richard, wilden ze nog heel graag bedanken. Het had namelijk weinig gescheeld of Rick had het verhaal niet na kunnen vertellen. "Wij zijn deze mensen ontzettend dankbaar" vertelt Richard. "Rick was op een zeker moment al onder het ijs terecht gekomen. Gelukkig kon hij het wak vinden, maar hij kon er niet zelfstandig uit komen. Hij heeft veel geluk gehad!" Door alle commotie zijn ze vergeten de namen te vragen, maar inmiddels zijn deze dus bekend. Met Rick gaat het ondertussen naar omstandigheden weer goed, al zit de schrik er nog goed in. Hij zal voortaan een tweede keer nadenken, voordat hij nog eens het ijs op gaat".

IJsbaan Open: Zijn dit onze toekomstige leden?

Het enthousiasme is van de gezichten af te lezen! Foto: Aangeleverd

Door: Kees Molenaar (trainer IJsclub Uitgeest)

UITGEEST - Na een voorproefje op maandagmiddag kon ook vrijdag 27 januari de IJsclub zijn poorten openen voor de jeugdige schaatser. Ondanks weersvoorspellingen met invallende dooi op vrijdag werden wij toch verrast met een extra, goede nacht vorst.

Na metingen door ijsmeester Nico en het afzetten van onveilige delen van de ijsbaan konden de poorten open. De muziek schalde over de ijsbaan en de chocolademelk stond te pruttelen. Nadat de basisschool zijn lessen had beëindigd, kwamen de kinderen in grote getale vanuit het dorp aan lopen. Het werd supergezellig en het enthousiasme was van hun gezichten af te lezen. Uitspraken van ouders: "Geweldig, dit is de eerste keer dat mijn kind op natuurijs staat".

Een gezellige sfeer op de verlichte ijsbaan Foto: Aangeleverd

Het ijs hield zich goed en als we water op het ijs kregen werd de plek direct met pionnen afgezet en kon alles weer 'veilig' doorgaan. De baan kon zelfs in de avond nog open. Om 19.00 uur ging de verlichting aan hetgeen een speciale sfeer gaf. Na mijn voorzichtige schatting waren er toen zeker 100 à 150 kinderen op het ijs. Zij hebben een prachtige en 'veilige' ijspret gehad die dag, hetgeen zeker van het buiten ijs niet kon worden gezegd. Om 21.00 uur gingen de poorten weer dicht en zaterdag was de pret helaas alweer voorbij. Maar er komt vast en zeker nog een periode aan, de winter is nog niet voorbij…..

In mijn hart hoop ik dat de 'Uitgeester' politiek zich nog eens achter de oren krabt over het besluit om op deze locatie een 'mega school' te gaan bouwen, terwijl er andere mogelijkheden en oplossingen zijn. Nu kunnen de kinderen op een veilige loopafstand in contact komen met de schaatssport (en in de zomer andere activiteiten). Later zou ik ze dan, via het Jeugdschaatsen bij de trainingsgroep, de kneepjes van het wedstrijdschaatsen kunnen leren.
(Informatie: www.ijsclubuitgeest.nl).

Een lunch met de Businessclub van FC Uitgeest

De Businessclub van FC Uitgeest geeft de ondernemers die lid zijn de kans een presentatie te geven tijdens de ledenlunch. Afgelopen zondag mocht ik vertellen waar wij ons als advocatenkantoor, met arbeidsrecht als speerpunt, in 2016 zoal mee bezig hebben gehouden.

Voorbij kwamen:

 • De kerstborrel die uit de hand liep en tot gevolg had dat een werknemer die teveel had gedronken en zijn baas eens de waarheid ging vertellen, werd ontslagen; de rechter vond dat terecht, maar toch ook schrijnend. De afloop had heel anders kunnen zijn als de baas of de collega's tijdig hadden ingegrepen.
 • De stress die de Wet DBA teweeg heeft gebracht bij alle ondernemingen die met zelfstandigen werken en uiteraard ook bij alle kleine zelfstandigen, die nu minder gemakkelijk opdrachten vinden en gedwongen worden zaken te doen via intermediairs of in loondienst zijn gegaan.
 • De effecten die wij ervaren van de invoering van de WWZ:
  - Dossieropbouw; wat moet je juridisch doen en het effect dat dat heeft op de onderlinge verhoudingen; - Wat je wel of niet mag verwachten van hoger beroep in ontslagzaken; in ieder geval geen snelle oplossing gezien de doorlooptijd van 6 tot 9 maanden.
  - De ontwikkeling van aanvullende ontslagvergoedingen boven op de transitievergoeding variërend van € 5.000 tot € 150.000.
 • De Care for Care-uitspraak die van belang is voor alle detacherings- en payrollbedrijven.
 • Verder zien wij een toename van mediation in arbeidszaken; zonder mediation is er een reëel risico dat de kantonrechter niet ontbindt vanwege een verstoorde verstandhouding, maar je weet ook heel snel of een beëindiging in overleg mogelijk is.

Mr. Hanneke Lewin is advocaat en MfN-mediator voor arbeidsconflicten en zakelijke geschillen. Wij zijn bereikbaar via: lewin@advocaatlewin.nl en 0251 – 362022.

Beestenboel

Foto: Nancy Brantjes

Oud-Uitgeestse Nancy Brantjes woont al 23 jaar in Costa Rica. Ze is verliefd geraakt op Johnny Alpizar én op het land. Ze trekt zich het lot aan van de armsten van centraal Costa Rica. Om haar doelen te bereiken is de Alpizar Stichting opgericht. Deze stichting ondersteunt vanuit de thuisbasis Uitgeest het werk van Nancy Brantjes.

Op het Costaricaanse platteland is het redelijk normaal dat de mensen huisdieren hebben. Men heeft een hond of een kat, kippen, varkens of koeien. Veel honden en poezen zijn niet gecastreerd of gesteriliseerd. Zwangere teefjes, jonge hondjes en kleine poesjes worden ergens langs de weg gedumpt.

Onze weg is favoriet en daar kan ik enorm kwaad over worden. Van alle honden, die wij hier in huis hebben gehad in de loop der jaren, heb ik maar van twee honden de afkomst kunnen achterhalen. De rest is aan komen lopen. Van de poezen krijg ik nooit meer dan een 'miauw' als ik wil weten waar ze vandaan komen. Wij hebben altijd tussen de één tot drie poezen en even veel honden. Ze gaan allemaal, vóór ze in de pubertijd komen, naar één van de vele sterilisatie-acties die een paar keer per jaar in de buurt worden gehouden. Deze worden georganiseerd door een vereniging. Dan worden in één dag, in een geleend zaaltje, tussen de 30 tot 60 dieren tegen een lage prijs door vrijwilligers en artsen geopereerd.

Foto: Nancy Brantjes
Nancy Brantjes

Zoals poezen en honden hier aanlopen, zo zijn onze kippen hier ook aan komen lopen. Eerst liep er een kip in de tuin, die zeker ruzie had met haar haan. Na een paar weken kwam er een andere haan op bezoek en al snel hadden we kuikens. Dat werden vier zwarte hanen en ik leerde kippen slachten. Na deze hanen volgden er meer kuikens en nog meer, en nu hebben we iedere dag eieren, mits er niet een dier mij vóór is geweest. Onze hond wil ook wel eens eieren stelen. Daar krijgt hij een prachtige pels van maar dan moet ik dus wel eieren kopen in de winkel. In dat geval vraag ik aan de kinderen of ze gebakken ei willen van een gelukkige kip of van een trieste kip. Want onze kippen zijn erg gelukkig, omdat ze vrij in onze tuin kunnen rondlopen, terwijl de kippen die de eieren leggen, die verkocht worden in de winkel, waarschijnlijk in een klein kooitje zitten met nog drie kippen in een legbatterij. De kinderen willen meestal een ei van een verdrietige kip, want de eieren uit de winkel zijn veel mooier en groter. Zielig voor die kip, maar zo is de markt nou eenmaal.

Ook hebben we konijnen, simpelweg omdat niemand anders ze wil hebben en wij hadden nog een kooi over. Het fijne van konijnen is dat het rustige beesten zijn. Ze eten van alles wat er in de tuin groeit. Als ik aan het wieden of snoeien ben, geef ik ook meteen eten aan de konijnen. Met zoveel dieren heb ik soms wel het gevoel op een kinderboerderij te wonen, ik ben namelijk nooit alleen.

De Kapsters M/V Marjons Vakvrouwen

vlnr zittend: Marieke, Marjon, Marianne; staand: Ellen, Danique Aangeleverd

Door: Natalie Bottemanne

Middelweg 95, Uitgeest. Telefoon: 0251-312287 Website: www.dekapstersmv.nl. E-mail: info@dekapstersmv.nl
Openingstijden: maandag, woensdag en vrijdag 9.00 - 18.00 uur; donderdag 9.00 – 21.00 uur, zaterdag 8.30 – 15.00 uur.

De naam van de salon zegt het al. Bij De Kapsters M/V werken vakvrouwen. M/V staat dan ook voor Marjons Vakvrouwen. Eigenaresse Marjon Brugman is trots op haar zaak en haar medewerkers. Ze vertelt: "Ruim negentien jaar geleden startte ik in het pand aan de overkant en nu zitten we alweer acht jaar op deze fijne plek in het centrum. Inmiddels hebben we een goede naam opgebouwd en werken we met passie om iedereen het kapsel te geven dat bij hem of haar past".

Professioneel team
In de gezellige, ruime en stijlvolle salon kunt u terecht voor knippen, wassen, haarkleuring, extensions en exclusieve haarproducten. Het hechte team bestaat uit topstylisten Marjon, Marianne, Ellen, Marieke en Danique. Zij geven eerlijk advies, kunnen adviseren over de nieuwste haartrends en hebben de juiste knowhow om ieder haartype te verzorgen. De Kapsters M/V staat voor vakmanschap gecombineerd met een gezellige en ongedwongen sfeer.

Nieuw merk L'Anza
Sinds kort werkt de salon met het Amerikaanse merk L'Anza. Deze lijn producten brengt het haar in conditie door het van binnen uit sterker te maken. Het is belangrijk om het haar in de basis gezond te maken vóór het stylen, kleuren en föhnen. Marjon: "We hebben het eerst zelf gebruikt en staan daardoor helemaal achter deze productlijn. Het is geweldig om te merken dat je echt verschil voelt en ziet. Dat willen we ook graag door onze klanten laten ervaren". L'Anza is zo natuurlijk mogelijk, milieuvriendelijk en niet getest op dieren. Met een zogenaamde rektest voelt de stylist wat uw haar specifiek nodig heeft. Bij grijs haar moet vaak de vochtbalans hersteld worden en ander haar heeft juist meer keratine of proteïne nodig. De L'Anza methode werkt met drie stappen. Ten eerste de shampoo die het haar reinigt en opent. Dan een basiscrème die gecombineerd wordt met drie andere producten om ieders haar specifiek te voeden met wat het nodig heeft. Tot slot een spray die het haar weer sluit, zodat het voedende en herstellende product behouden blijft. Het resultaat is gezonder en mooier haar, waarbij ook kleur of permanent beter blijft zitten.

Kappersabonnementen
Het is iets nieuws: een abonnement bij de kapper. Wie toch al regelmatig naar de kapper gaat en ook wel eens tussentijds langs wil komen voor advies of om het haar bij te laten werken, is op deze manier wel voordeliger uit. Met een jaarabonnement betaalt u een vast bedrag per maand om vervolgens, zo vaak u wenst, een afspraak te maken voor knippen en/of kleuren. De prijs van een abonnement begint bij € 21,- per maand voor onbeperkt wassen, knippen en drogen. Marjons vakvrouwen verwelkomen zowel dames, heren als kinderen graag in de salon.

Maak online een afspraak via de website of bel 0251-312287. Met de bon elders in deze krant ontvangt u 10% korting bij aankoop van een L'Anza product.

Klaverjasavond bij FC Uitgeest

UITGEEST - Op vrijdag 3 februari a.s. organiseert de Supportersvereniging Geel-Groen weer een klaverjasavond.

Deze vindt plaats in het clubhuis van FC Uitgeest aan de Zienlaan. Het clubhuis is open vanaf 19.30 uur en het begint om 20.00 uur. Er wordt voor mooie prijzen gezorgd en we hopen op een gezellige kaartavond. U mag gerust uw buurman/buurvrouw meenemen voor een ontspannen en gezellige klaverjasavond.

Voorleeswedstrijd in bibliotheek Heemskerk ( besloten bijeenkomst )

REGIO - De 24e editie van de Nationale Voorleeswedstrijd is in volle gang! Veel basisscholen zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest met de voorleeswedstrijd. De schoolkampioenen zijn door de bibliotheek uitgenodigd voor de volgende voorronde. Op zaterdag 11 februari 2017 organiseert bibliotheek IJmond Noord de voorronde van de voorleeswedstrijd.

Er wordt voorgelezen in de raadszaal van het gemeentehuis in Heemskerk. Het programma begint om 12.00 uur en is alleen op uitnodiging toegankelijk. Tien schoolkampioenen lezen een fragment voor uit hun favoriete kinderboek. De kinderen zijn afkomstig uit de groepen 7 en 8. Op school wonnen zij de wedstrijd en zij zijn dan ook allen in het bezit van de titel: 'Voorleeskampioen van de school'. Tijdens de eerste voorronde strijden deze tien kampioenen om één plek in een van de kwartfinales. Wie door gaat naar de regionale ronde, de kwartfinale, ligt in de handen van een deskundige jury; Marjan van Grevenhof, Marina Gossink en Sander Schipper.

De kampioenen van de voorrondes gaan door naar de kwartfinale, die plaatsvindt op woensdag 15 maart in de bibliotheek Zuid-Kennemerland, vestiging Haarlem Centrum. De winnaars van de kwartfinales gaan door naar de provinciale finale van Noord-Holland, die plaatsvindt op vrijdag 7 april 2017 in het theater van de Openbare Bibliotheek van Amsterdam. De winnaar van de provinciale finale gaat door naar de landelijke finale op woensdag 17 mei 2017 in de Schouwburg van Amstelveen.

ADO Den Haag: beleving en vechtlust op het ICGT

Smaakmaker Ado Den Haag doet mee op ICGT! Aangeleverd

UITGEEST – Na FC Uitgeest en AZ Alkmaar komt er nóg een prachtige club van eigen bodem met Pinksteren naar Uitgeest. Ook ADO Den Haag doet namelijk dit jaar mee aan het ICGT.

Een prachtige deelnemer, want ADO staat voor talent, beleving, vechtlust en een ongelooflijke dosis doorzettingsvermogen. Echte krachtpatsers, dus. Twee jaar geleden was de ploeg uit de Hofstad nog een van dé smaakmakers van het toernooi.Toen won ADO Den Haag namelijk alle groepswedstrijden. Allereerst zetten ze Panathinaikos met 3-0 aan de kant en vervolgens FC Uitgeest met 5-0. Daarna sloten de Hagenezen de dag perfect af door Genoa ook nog eens met 3-0 te verslaan. Elf doelpunten voor, nul tegen. Onder andere Dennis van der Heijden, die tijdens zijn debut in het eerste van ADO direct scoorde, speelde in 2015 mee.
Helaas voor Den Haag verloren ze in de halve finale na strafschoppen van Torino. De strijd om de derde plaats ging verloren met 1-0. Panathinaikos, die eerder nog met 3-0 werd verslagen, was nu met 1-0 te sterk.

ADO Den Haag heeft in Uitgeest dus iets recht te zetten, verwacht ook voorzitter van de ICGT-organisatie Gerrit Idema. "We verwachten dat ADO Den Haag met veel vechtlust zal aantreden op het ICGT 2017", vertelt hij. "De ploeg was twee jaar geleden een van de smaakmakers, maar viel toen ongelukkig buiten de prijzen. Wij zijn erg blij dat ze dit jaar weer van de partij zijn en hopen voor ADO dat ze nu niet nét naast het podium komen te staan".

Wesley Hollenberg geplaatst voor Nederlands Kampioenschappen

Wesley Hollenberg gaat voor een geweldig schaatsseizoen! Foto: Miranda Hollenberg

UITGEEST/UTRECHT - De 17-jarige schaatser Wesley Hollenberg uit Uitgeest heeft zich, nadat hij de regioselectie goed was doorgekomen, gekwalificeerd voor de landelijke selectie wedstrijd. Deze werd op 21 en 22 januari gehouden in Utrecht.

Hier moest Wesley samen met 32 andere B junioren bij de eerste 9 zien te eindigen om deel te kunnen nemen aan het NK junioren Allround. Er werden drie afstanden gereden, een 500 meter, waar hij 19-de werd, een 1500 meter, welke goed was voor een vierde plek, en op de drie km noteerde hij een vijfde plek. Dit alles met een negende eindklassering! Daarmee plaatst hij zich voor het NK Allround, welke plaatsvindt op 4 en 5 februari in het vernieuwde Thialf.

Ook rijdt Wesley mee met de marathon competitie in Alkmaar. Het langebaan schaatsen gaat voor, maar als het in zijn trainingsschema past, neemt hij hier op vrijdagavond aan deel. Ook hier heeft hij al meerdere podiumplaatsen gereden. Ook dit met resultaat dat hij is uitgenodigd om deel te nemen aan het NK marathon voor junioren. Dit vindt plaats op zaterdag 11 februari in Den Haag. Kortom, tot nu toe een fantastisch schaatsseizoen, waar Wesley veel plezier aan beleeft. Het is te merken dat het hem goed lukt om zichzelf blijvend te ontwikkelen en te verbeteren.

Nieuws van de Bridgeclub

Door Paul Wijte

UITGEEST - Bridge (en dan bedoel ik wedstrijdbridge waarbij de scores van koppels op dezelfde spellen in een lijn worden vergeleken) kan een ontregelend spelletje voor de gemoedstoestand zijn.

Na de eerste tafel, wij spelen er zes, sta je op met een onbestemd gevoel: 'ging dat allemaal wel goed?' Bij de tweede tafel verschaft de computer al wat meer inzicht: 0% op spel 13, en 25% op spel 15. 'Dat gaat niet helemaal goed!' De derde tafel wenst Henk Graafsma ons voor het eerste spel al sterkte, en verdraaid, na een biedmisverstand beginnen we met weer een nul. 'Dat gaat helemaal niet goed!' Op de vierde tafel nog een biedmisverstand en weer een lage score, 16%. 'Hmm, de poes is goed ziek!'. De vijfde tafel gaat dan wel aardig, en de zesde en laatste tafel zegt Ineke Los: 'Bij ons kun je het ophalen. We scoren de hele avond al niks!' En warempel, biedmisverstand nummer vijf maakt dat wij in 3Ruiten blijven steken waar de hele wereld in 6Klaveren zit. Nul dus. En daarna bieden zij uitstekend een competetief bod waarin ze één down gaan, maar 83% scoren. 'Hmm, k van de b, dus.' En dan blijkt na afloop bij het voorlezen van de uitslag dat de andere koppels met die zelfde spellen óók grote, sterker, nóg meer moeite hebben gehad. Wij overwegen een voetreis naar Delphi, alwaar op de bovendorpel van de tempel van Apollo stond: 'Gnothi Seauton', om ons te laven met zelfkennis zodat het gemoed de volgende keren niet op hol hoeft te slaan. Andere koppels hebben weer andere problemen. Haal je de hoogste score van de avond, Tiny ten Hoeve-Aad Wijte in de B-lijn, dan zorgt dat meteen voor promotie naar de A-lijn, en dat was eigenlijk niet de bedoeling, want in de B-lijn doen ze niet aan die gemoedstoestanden. Hieronder ziet u de beste drie van iedere lijn.

A-lijn 1 Hans Wijte-Paul Wijte 56,25% 2 Ria Vessies-Aad Visbeen 53,82% 3 Carien Willemse-Jaap Willemse 53,47% 3 Henk Groen-Herman van Sambeek 53,47% B-lijn 1 Tiny ten Hoeve-Aad Wijte 63,85% 2 Evelien Huising-Ria Weel 56,25% 3 Marry Zwaan-Gerda Geukes 53,65% C-lijn 1 Auke Hulshof-Gonny Hulshof 58,85% 2 Ans Andringa-Ria de Wildt 57,81% 3 Toos Schalk-Jaap Schalk 56,77% D-lijn 1 Riet Balster-Evert Rozemeijer 58,33% 2 Jaap Molenaar-Karin Tushuizen 56,77% 2 Marianne de Groot-Hans Kollerie 56,77% E-lijn 1 Elly Stuijt-Aad Stuijt 58,85% 2 Jan van den Booren-Eddy Jansen 57,81% 3 Agnes van der Hoorn-Wim Koning 56,46%

Weekbericht De Sjoelschijf

De 4e ronde van de bekercompetitie van de Sjoelschijf: Chris van Kalmthout 34, Ruud van Kalmthout 28, Jan de Groot 27, Gré de Graaf, Trees Knebel 26, Sandra Schaar, Ank Versnel, 25, Anneke van den Heuvel, Kees Konijn 24, Anneke de Groot, Patrick Ferket, Margriet Duin 23. De hoogste weekscores: Ingeborg Bruijns 1322, Chris van Kalmthout 1296, Anneke de Groot en Evert Hup 1281, Jan de Groot 1277, Anneke van den Heuvel 1276, Martin Wilson 1274, Dennis Swart 1259, Ruud van Kalmthout 1254, Margriet Duin 1210. Libre: Martin Wilson 739, Jolanda Breed 709, Ruud van Kalmthout 705, Jan de Groot 699, Ingeborg Bruijns 690. In de Jansheeren worden elke woensdagavond de competitewedstrijden gehouden vanaf 20.00 uur.

Henk Spoelstra weer de TTVU Clubkampioen

De enthousiaste leden van TTVU Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Op zondag 15 januari werd de Clubkampioenschap van de Tafeltennisvereniging Uitgeest gehouden. Het werd weer een groots spektakel, ook al was de opkomst iets kleiner dan verwacht. Helaas konden door ziekte en andere verplichtingen niet alle spelers aanwezig zijn.

De pret en de strijdlust voor de felbegeerde bekers vond plaats in de sportzaal van OBS De Wissel. Het nieuwe clubtenue was sterk vertegenwoordigd. Nico Baltus wist voor het eerst de hoogste trede in de B poule te behalen, wat een prestatie! Peter Middel is een nieuwe aanwinst voor de club en was goed voor de tweede plek. Michel Switser is ook nieuw bij de club en won de derde beker van de B poule. In de A poule stootte Henk Spoelstra dit jaar op iets minder weerstand dan vorig jaar en wist weer een beker aan zijn grote collectie toe te voegen. Onze voorzitter Patrick Schuddeboom wist de tweede plek te behalen en Patrick Rasch is de afgelopen tijd sterk gegroeid. Hierdoor heeft hij verdiend de derde plek veroverd. De prijzen werden door Tuincentrum Frits Janssen gesponsord en uitgereikt door de lieftallige wedstrijdsecretaresse Eugenie Rasch.

Stormvogels weet weer wat winnen is

Foto: Anita Webbe

UITGEEST - Afgelopen zondag trad Stormvogels aan tegen de Heemskerk Beverwijk Combinatie (HBC). Voor de Uitgeesters waren de belangen groot; na twee nederlagen op rij, moest er gewonnen worden om nog aansluiting te kunnen houden in de bovenste regionen van de poule. HBC daarentegen had niets te verliezen en verkeert in de onderste regionen. Trainer/coach, Ton van Duijn was voorafgaand aan de partij optimistisch – de negateive spiraal zou doorbroken worden.

Het was HBC, dat na drie minuten de score wist te openen en Stormvogels had, evenals de voorgaande weken, moeite om tot scoren te komen. Eveline Nootebos wist haar ploeg in de tiende minuut pas op gelijke hoogte te brengen, waarna de wedstrijd echt op gang kwam. Beide ploegen deden niet veel voor elkaar onder met als gevolg dat de stand redelijk in evenwicht bleef. Stormvogels bleef echter steeds aan de goede kant van de score, mede door een zeer sterk spelende Lisa Haije. Haije en Nootebos waren samen verantwoordelijk voor zeven van de elf treffers, die de Uitgeesters gedurende de eerste helft lieten noteren. Stormvogels leidde bij rust dan ook met 11-8.

Haije gaf nog meer blijk aan haar scorend vermogen door direct bij aanvang van de tweede helft een vrije bal te benutten. Een voorsprong van vier punten zou de ploeg van Van Duijn normaliter wel vast kunnen houden, maar de laatste weken blinkt zijn team uit in grilligheid. "Ik kan mijn vinger er niet op leggen, maar het loopt allemaal niet meer zo soepeltjes", aldus de Uitgeester coach. Zijn ploeg liep weliswaar verder uit naar een stand van 18-13, maar zag HBC in de slotfase, toch weer dichterbij kruipen. Onze dorpsgenoten waren de bovenliggende partij, maar faalden verder te scoren. De opponent rook een kans en kwam terug tot 18-16, waarna de speeltijd was verstreken. Conclusie : geen overtuigende overwinning, maar wel twee punten. Scores: Lisa Haije(6), Danny Haije(3), Eveline Nootebos(3), Gerard Valkering(3), Jord Betjes(1), Jose Heijne(1) en Jeroen Kuijk(1).

Annemarie den Boer weer eerste

Annemarie den Boer (links) en Kim Schelvis Foto: Aangeleverd

UITGEEST/AMSTERDAM - Zondag 29 januari jl. werd in de SportExperience sporthal in Amsterdam de 2e Voorwedstrijd gehouden voor de 3e divisie.

Helaas was Adaja Plinck te ziek om deel te nemen aan de wedstrijd, maar was wel aanwezig om zich te presenteren voor doorstroming naar de volgende wedstrijden. Evelien Schouten heeft één klein foutje gemaakt, wat betekent dat je net niet doorstroomt naar de Landelijke wedstrijden. Evelien en Adaja hebben zich wel geplaatst voor de District wedstrijd op 15 maart.

In de laatste ronde mochten Annemarie den Boer en Kim Schelvis aan hun wedstrijd beginnen. Annemarie heeft op alle toestellen weer stabiele oefeningen laten zien. Helaas was ze haar vrije oefening een beetje kwijt en dat kostte haar toch een halve punt. Nu won ze op 0.10 punt. Annemarie mag weer deelnemen aan de Landelijke en District wedstrijden. Kim heeft ook een goede wedstrijd geturnd, maar heeft, net als Evelien, één foutje gemaakt en heeft zich wel geplaatst voor de District wedstrijden. Kim is dit jaar gepromoveerd naar de 3e divisie en het is een hele prestatie om op dit niveau te mogen uit komen.

Welschap organiseert Repair Café, Rommelmarkt en Klaverjassen

Repair Café De Schuilhoek
Zaterdag 4 februari is er weer een Repair Café in buurtcentrum de Schuilhoek. Heb je kapotte spullen op het gebied van: kleding (ook re-styling), elektrische apparaten, fietsen, speelgoed, computers etc. Kom dan langs in ons Repair Café en onze enthousiaste reparateurs gaan samen met jou kijken of het nog te maken is. Wij laten het aan de bezoekers over welk bedrag zij de reparatie waard vinden. Het Repair Café is elke eerste zaterdag van de maand geopend van 10.00 tot 14.00 uur. Ook als u gewoon een kijkje wilt nemen, bent u van harte welkom. Informatie & contact: Ria Zieltjens, tel. 0251-253054, ria.zieltjens@welschap.nl Zie ook facebook pagina: Repair Café Heemskerk.

Binnenkort is het Warme Truiendag. Het Repair Café wil hier graag aandacht aanbesteden. Op 4 februari, tijdens het Repair Café, houden wij een Warme Truien Ruildag. Heeft u een warme trui en bent u daar een beetje op uitgekeken? Kom dan gezellig naar het Repair Café om uw trui te ruilen.

Op zaterdag 11 februari van 10.00 tot 13.00 uur Rommelmarkt in Buurtcentrum de Schuilhoek.
U kunt er weer heerlijk rondstruinen op zoek naar dat ene artikeltje dat u net zocht. U kunt uw spullen ook te koop aanbieden. Voor € 5,00 huurt u al een tafel. Per persoon worden maximaal 2 tafels verhuurd. Als u zelf een kledingrek meeneemt dan wordt dit als tafel gerekend. De tafels kunnen vanaf 09.00 uur worden ingericht. Tafels reserveren en afrekenen kan op donderdag 9 februari tussen 09.00 tot 10.00 uur in Buurtcentrum De Schuilhoek, Van Bronckhorststraat 1, 1962 TV Heemskerk. Telefonisch reserveren is niet mogelijk. Voor informatie kunt u bellen met het buurtcentrum op telnr.: 0251-253054

Klaverjassen
Op maandag 6 februari om 19.30 uur is iedereen van harte welkom om samen gezellig te komen klaverjassen in Buurtcentrum Het Spectrum. Deelname € 3,50. Er zijn weer mooie prijzen te winnen. Voor degenen die helemaal niet of enigszins kunnen klaverjassen: Op maandag 6 februari van 13.30 tot 16.30 uur worden alle kneepjes bijgebracht van dit leuke kaartspel. De kosten bedragen € 2,50 per keer. Buurtcentrum Het Spectrum vindt u aan het Lauraplein 1 te Heemskerk, tel. 207777.

FC Uitgeest JO10-2 kampioen

JO10-2 uit hun dak na overwinning Foto: Aangeleverd

UITGEEST/SCHOORL - Het is vroeg zaterdagochtend en de spanning is al te voelen. Om tien voor acht vertrekt het team FC Uitgeest JO10-2 naar Schoorl. Vandaag staat de beslissende wedstrijd om het kampioenschap tegen Duinrand S op het programma. ?Beide teams hebben tot nu toe al hun wedstrijden gewonnen. De winnaar van vandaag is dus ook meteen kampioen. Al is voor Uitgeest ook een gelijkspel genoeg om op doelsaldo te winnen.

Om negen uur is de aftrap. De teams zijn aan elkaar gewaagd en de kansen gaan op en neer. Duinrand opent de score na een mooie aanval, 1-0. FC Uitgeest laat dit niet op zich zitten en snel wordt de gelijkmaker ingetikt, 1-1. Dit is ook de ruststand. Duinrand is scherp bij de start van de tweede helft en brengt de score al snel op 2-1. FC Uitgeest is nog wat beduusd na de rust en komt niet goed aan opbouwen toe. Duinrand profiteert hiervan en scoort de 3-1. FC Uitgeest begint te beseffen dat het kampioenschap nu wel ver weg is. Ze laten het hier niet bij zitten en gaan op zoek naar de aansluitende treffer. Die wordt gevonden met wat hulp van de keeper van Duinrand, 3-2. Het is spannend, beide ploegen krijgen kansen, maar de bal wil er niet in. Aan het geluid van de supporters te horen stijgt de spanning steeds verder als het eind van de wedstrijd nadert. Met nog twee minuten te spelen weet Uitgeest met een prachtige aanval de gelijkmaker te scoren, 3-3. De spelers en supporters gaan uit hun dak. En dan valt ook nog 3-4 in de allerlaatste minuut. Het kampioenschap is binnen! Vreugde bij FC Uitgeest, tranen bij Duinrand. Beide teams mogen trots zijn op hun prestaties.

'Uitgeest zo mooi mogelijk houden'

Olivier Peek, Uitgeest Lokaal Foto: Lucia Rodenburg

Door Lucia Rodenburg

UITGEEST - Donderdag 26 januari jl. werd Olivier Peek geïnstalleerd als nieuw raadslid voor Uitgeest Lokaal. Wie is dit nieuwe gezicht in de gemeenteraad en waar wil hij zich voor gaan inzetten?

De 31-jarige Peek is geboren in Limmen en is op zijn 23-ste in Uitgeest komen wonen. Wat trekt hem zo aan in dit dorp? "Uitgeest heeft een unieke, centrale ligging tussen Alkmaar, Amsterdam en Haarlem. Het kan als schakel fungeren tussen deze gebieden. Zowel met het openbaar vervoer als de auto zijn omliggende gebieden goed te bereiken en toch is het dorp groen, met veel water en natuur. Dat maakt Uitgeest bijzonder".

Groen dorp
Groen is dan ook een belangrijke factor voor het nieuwe raadslid. "Ik vind het van groot belang om de mooie plekken in Uitgeest te behouden. Een voorbeeld daarvan is het bijzondere initiatief bij de Melksuiker. Daar hebben bewoners, onder leiding van mijn voorganger Serena Doeve, begin 2016 zelf een stuk groen aangeplant. De verzorging ervan zal door de gemeente gebeuren. Als je het dorp binnen rijdt vanuit Krommenie, zie je eerst de twee flats die daar in 2012 zijn gebouwd. Straks zal daar een mooi stuk groen bij komen. Dit, in combinatie met de al bestaande groene driehoek in de Waldijk, maakt Uitgeest naar mijn mening mede mooi."

Centrumgebied
Hoe mooi het dorp ook is, er liggen ook een paar lastige uitdagingen voor Uitgeest in het verschiet. Vooral het herinrichten van het centrumgebied is een heet hangijzer. "Dit is één van de moeilijkste uitdagingen, omdat er fervente voor- én tegenstanders zijn. We moeten dit in goede banen zien te leiden. Het is daarbij heel belangrijk dat de plannen eerlijk besproken worden. Dit heeft namelijk een grote impact op het dorp".

Welke bijdrage wil Peek graag leveren in de raad? "Ik vind dat de raadsbesluiten beter kunnen. Afgelopen december zijn Serena Doeve en ik aangeschoven bij de vergadering van de Jeugd- en Jongerenraad. Daar zit kennis van bepaalde zaken, die we bij de gemeente goed kunnen gebruiken."

Gedegen besluiten
"Verder ben ik iemand die niet impulsief handelt. Ik vind dat eerst alle voors en tegens grondig moeten worden afgewogen, voordat een beslissing kan worden genomen. Dan is de kans het grootst om de juiste beslissing te nemen". Toch is het voor Peek, die in het bedrijfsleven actief is als HR-adviseur, wel even wennen in de politiek. "In het bedrijfsleven worden besluiten sneller genomen. Maar zoals ik al zei, is een gedegen besluitvorming belangrijk en in de politiek heb je te maken met uiteenlopende meningen. Als we die allemaal mee willen nemen, kost dat nu eenmaal wat meer tijd".

Open dag Modelspoorbouwclub 1313 groot succes

Prachtige marquette gebouwd door Modelspoorbouwclub 1313 Foto: Gerrit Bus

UITGEEST - Op zondag 29 januari jl. hield de Fabo Modelspoorbouwclub 1313 een open dag. In het Zienhouse was die dag van alles te zien op het gebied van modelspoortreinen.

Er stond een treinbaan uitgestald, compleet met gedetailleerd, nagemaakte (bekende) gebouwen, waaronder het voormalige gemeentehuis en het oude station met de gehate oversteek. Ervaren modelbouwers doen altijd hun best om alles zo realistisch mogelijk op schaal na te bouwen en dat is heel goed gelukt. Op de benedenverdieping was een groep modelbouwers van Twenot en Dutch Armour aanwezig, die de bezoekers alles konden vertellen over de modelbouw. Zij bouwen militaire voertuigen op verschillende schalen naar echtheid. Door middel van workshops verf- en verweertechnieken lieten zij de fijne kneepjes van het vak zien.

De belangstelling was boven verwachting. Er waren meer dan 500 bezoekers op afgekomen. Tegen een kleine vergoeding kon men koffie, thee en een koek verkrijgen. Hulde aan de organisatie, die heeft bijgedragen aan deze geweldige dag!

Politieberichten

Inbraak
In de nacht van 26 op 27 januari jl. vond er een woninginbraak aan de Waterdief plaats. De dader(s) verschaften zich de toegang door een raam op de 1e etage te forceren. Vervolgens werd de gehele woning doorzocht. Er werd een geldbedrag weggenomen.

Ongeval
Op 24 januari jl. om 01.40 uur kwam een jongedame, door onbekende oorzaak, met haar fiets ten val op de Prinses Beatrixlaan. Zij liep een hoofdwond op en is voor nader onderzoek per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Programma OSU-radio 106 FM

Maandag
00.00 – 02.00 OSU Love Songs.
02.00 – 08.00 OSU door de Nacht.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12.00 OSU Infomagazine (HH).
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich.
13.00 – 17.00 Carrousel – Nonstop met Lokale informatie.
17.00 – 18.00 Bart van der Heuvel – Muzikale Tijdmachine.
18.00 – 20.00 Lisette Prager – Lisette Pakt UIT (HH).
20.00 – 22.00 Carry Munter – Carry's Music Machine.
22.00 – 24.00 Rythmo del Mundo – Salsa Radio.

Dinsdag
00.00 – 08.00 OSU door de Nacht.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12.00 OSU Nonstop.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich.
13.00 – 14.00 Oranje Top 30 (HH)
14.00 – 17.00 Carrousel – Lokale en Regionale informatie.
17.00 – 18.00 Bart van der Heuvel – Muzikale Tijdmachine.
18.00 – 20.00 Country Train.
20.00 – 22.00 Crackhelder en Mella – Dubbel & Dwars
22.00 – 24.00 OSU Nonstop.

Woensdag
00.00 – 08.00 OSU door de Nacht.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12:00 OSU Nonstop.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich
13.00 – 15.00 John van der Geld – In Het Wilde Weg
15.00 – 17.00 Carrousel – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
17.00 – 18.00 Bart van der Heuvel – Muzikale Tijdmachine
18.00 – 20.00 Lisette & Paula – Dier en Welzijn.
20.00 – 24.00 Binnenkort nieuw programma.

Donderdag
00.00 – 08.00 OSU door de Nacht.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix
10.00 – 12.00 OSU – Nonstop.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich
13.00 – 15.00 Radio Kornak (Schoolradio).
15.00 – 17.00 Carroussel – Nonstop met Lokale Informatie.
17.00 – 18.00 Bart van der Heuvel – Muzikale Tijdmachine
18.00 – 20.00 Lisette Prager – Lisette Pakt Uit
20.00 – 22.00 Hugo Smit – Soultrain
22.00 – 24.00 OSU Nonstop

Vrijdag
00.00 – 08.00 OSU door de Nacht.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12.00 OSU muziek Carrousel
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich.
13.00 – 15.00 Leo van Zwol – Hollandse Toppers.
15.00 – 17.00 Johnny van der Geld – The Other Side of Elvis.
17.00 – 18.00 Bart van der Heuvel – Muzikale Tijdmachine.
18.00 – 20.00 Carrousel – Lokale en Regionale informatie.
20.00 – 22.00 OSU – Nonstop 70ties & 80ties
22.00 – 24.00 DJ Scoja – Club 106

Zaterdag
00.00 – 08.00 OSU Nonstop.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 11.00 OSU Nonstop
11.00 – 12.00 Oranje Top-30.
12.00 – 14.00 Louis Carpaij – Prettig Weekend.
14.00 – 16.00 OSU -Infomagazine.
16.00 – 18.00 OSU Nonstop
18.00 – 20.00 Lisette Prager – Gezondheid & Lifestyle.
20.00 – 22.00 Return to the Dance Classics.
22.00 – 24.00 Ed Hoekmeijer – Tune Inn.
00.00 – 03.00 Jan van Dale – Sessions Mix.

Zondag
03.00 – 08.00 OSU Nonstop.
08.00 – 10.00 Zendtijd voor Kerken / Songs of Praise.
10.00 – 12.00 Ricky Koole – Het Zondagochtend Gevoel.
12.00 – 13.00 Peter de With – Cabaret.
13.00 – 15.00 Louis Carpaij – Prettig Weekend
15.00 – 17.00 Rob Offerhaus – OSU Sportief – Sport op Zondag
17.00 – 18.00 Bart van der Heuvel – Rock & Roll Jukebox.
18.00 – 20.00 Intermezzo – OSU Klassiek
20.00 – 22.00 OSUJazz – Blues and Big Bands.
22.00 – 24.00 OSU – Nonstop

De programma's zijn informatief, sportief, muzikaal en gezellig maar vooral voor en door Uitgeesters waarbij Uitgeester-gezelligheid en Lokale informatie voorop staat.

Lijkt het je leuk om ook een radio-programma te maken? Te presenteren, de techniek bij een programma verzorgen, de redactie helpen of heb je een programma idee en wil je graag meewerken? Van Jong tot Oud, iedereen is van harte welkom. Meer informatie? Stuur een mailtje naar info@osuradio.nl of kom langs in de studio. De koffie staat altijd klaar.

U vindt de OSU in de ether 106FM, Ziggo kabel 104.5FM en Ziggo kanaal 918 en via internet.

Vieringen RK Parochie Uitgeest

Woensdag 1 februari: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kapel.
Vrijdag 3 februari: 19.00 uur H. Eucharistievering in Geesterheem. Na de viering is er gelegenheid om de Blasiuszegen te ontvangen.
Zaterdag 4 februari: 19.00 uur H. Eucharistieviering m.m.v. het dameskoor Viridicanta onder leiding van dirigente Ineke Mulder. Tijdens de communie zingen de dames o.a. een lied van Hildegard von Bingen (1150). In dat lied worden de 'wandaden' van de mensen opgelost en hun lot ten goede veranderd door de blijmoedige en heldere stem van Maria. Naast Hildegard von Bingen zingen de dames ook ander gregoriaans en enkele 3 stemmige stukken. En natuurlijk twee Nederlandse liederen om uit volle borst mee te zingen!
Zondag 5 februari: 09.00 uur H. Eucharistieviering m.m.v. Laus Deo en kinderkerk. Na de viering zal er gelegenheid zijn om de Blasiuszegen te ontvangen. Er is koffiedrinken in de Klop.
                                

Basiscursus Windows 10

BEVERWIJK - Van 15 februari tot en met 12 april maakt u in acht wekelijkse lessen op woensdagen van 9.30-11.30 uur stap voor stap kennis met Windows. U krijgt les aan de hand van een cursusboek, dat u bij de eerste les kunt kopen.

Aan bod komen onder andere: meer muisgebruik in Windows, tekst bewerken, mappen en bestanden, surfen op het internet met Internet Explorer en werken met e-mail via Windows Live Mail. Maximaal aantal deelnemers: 8. De lessen worden gegeven in de bibliotheekvestiging aan het Kerkplein in Beverwijk. Deze cursus is georganiseerd door SeniorWeb in samenwerking met Bibliotheek IJmond Noord. Voor inschrijving en meer informatie over de kosten van de cursus en het cursusboek kunt u terecht bij de klantenservice in een van de bibliotheekvestigingen van Bibliotheek IJmond Noord. Of kijk in de Agenda op de website bibliotheekijmondnoord.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ad Kemper, ambassadeur (= vrijwilliger) van SeniorWeb IJmond Noord, telnr.: 0251-231511 of via e-mail: akemper@casema.nl

Spaanse flamenco-klanken bij De Zwaan Cultureel

'De Waterdrager' Eric Vaarzon Morel Foto: Aangeleverd

Begin jaren tachtig kwam een Hollandse jongen in het diepste Zuiden van Spanje aan. In het verblindende licht van Andalusië vond hij langs gortdroge paden zijn weg. De stegen en cafés van Sevilla werden zijn thuis, de flamenco zijn taal. Eenmaal terug, zag hij de pracht van de bevroren rietkragen aan de Hollandse horizon en wist: 'ik ben een waterdrager. Ik zal de kurkeiken op de Andalusische vlakte met mijn gitaarmuziek besprenkelen, de jasmijnbomen laten bloeien en de Spaanse warmte mee terug nemen naar mijn land onder de zee. Van Noord naar Zuid zal ik water dragen, van de zompige klei naar het hete zand, en weer terug".

In De Waterdrager vertelt Eric Vaarzon Morel verhalen over zijn twee thuislanden. In zijn muziek worden deze verhalen meesterlijk verklankt. Hij speelt op warmbloedige Spaanse wijze ook werken van liedmeesters van de lage landen. Zo herleven Het Land van Maas en Waal (Boudewijn de Groot), Amsterdam (Jacques Brel) en natuurlijk Waterdrager (Lennart Nijgh) in onnavolgbare flamencoversies. Eric speelt ook zijn ode aan de grote maestro Paco de Lucía.

Eric Vaarzon Morel treedt op zaterdag 11 februari a.s. op, aanvang 20.15 uur. Toegangsprijs: € 17,50, Vrienden van de Zwaan Cultureel krijgen € 2,50 korting. Kaartverkoop via boekhandel Schuyt of aan de zaal ( mits nog beschikbaar) of via de online kaartverkoop ( www.dezwaancultureel.nl).

Hierbij doen wij ook nog een oproep voor 'sterke' vrijwilligers voor de op – en afbouwploeg. Voor de meeste voorstellingen bouwen we de tribune op en als we zonder tribune werken zetten we stoelen (en eventueel tafels) neer en soms moet er een podium worden opgebouwd. De opbouwploeg kan daarbij nog wel een paar sterke handen gebruiken. Meer informatie of aanmelden via dezwaancultureel@gmail.com

Muziekschool concert in de Zwaan

Uitgeests concert in Dorpshuis de Zwaan

UITGEEST - Aanstaande zondag 5 februari gaan de leerlingen van De Nieuwe Muziekschool Uitgeest optreden in Dorpshuis de Zwaan.

De leerlingen zullen laten horen hoe mooi zij kunnen spelen op dwarsfluit, cello, piano, slagwerk, gitaar, viool, keyboard, zang en harp. Ook gaan de leerlingen Algemene Muzikale Vorming en de zanggroep Out Loud optreden. De eerste voorstelling is van 14.30 uur tot 15.30 uur. De 2e voorstelling is van 16.15 uur tot 17.15 uur. Adres: Middelweg 5, Uitgeest.

Kaarten kunt u bestellen bij: jessicaharmens@ziggo.nl. De kaarten zijn gratis. Een (kleine) vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Kijk voor meer informatie over De Nieuwe Muziekschool Uitgeest op www.muziekschooluitgeest.nl, mail naar muziekuitgeest@gmail.com of bel 06-19911026.

Vieringen Protestantse Gemeente Uitgeest-Akersloot

5-2 Uitgeest Ds.Th. Hop Mw. Wiegman
Hr. Wiegman
Mw. Wiegman
Met Russisch orthodoxe muziek