De Uitgeester

31 januari 2018

De Uitgeester 31 januari 2018


Bierbrouwer in Uitgeest gestart met verbouwing op nieuwe locatie De Noord-Hollandse Bierbrouwerij (DNHBB) dit voorjaar naar Lagendijk

De laatste voorbereidingen voor de verbouwing gaan van start: het intekenen van de tanks en goten.

UITGEEEST – De Noord-Hollandse Bierbrouwerij in Uitgeest is gestart met de verbouwing op de nieuwe locatie aan de Lagendijk in Uitgeest. In het voorjaar zal de brouwerij verhuizen naar het voormalige pand van Watersportwinkel Blue Peter.

De DNHBB heeft in 2012 een eigen productiebrouwerij opgericht in Uitgeest. De brouwerij, alweer zes jaar gevestigd aan de Molenwerf in Uitgeest, is in de loop der jaren steeds groter geworden. Daarom zal het bedrijf dit voorjaar verhuizen naar de Lagendijk. De werkzaamheden in het pand zijn half januari gestart. Ergens in april staat de opening gepland, een datum is nog niet geprikt.

De oppervlakte van de bierbrouwerij zal verdubbelen van 250 m2 naar maar liefst 500 m2. De mogelijkheid van het produceren van eigen bier maakt DNHBB uniek in de regio. Dat is nu nog mogelijk vanaf 500-1000 liter. "Omdat wij in kleine batches brouwen, hebben we wel veel tanks staan: in totaal komen er 29 tanks te staan. Alles is straks te zien in de etalage van de brouwerij en tijdens de rondleidingen. De grootte van de batch varieert van 500 liter tot 2000 liter, daarom hebben we op de nieuwe locatie niet alleen onze huidige brouwinstallatie staan, maar ook een nieuwe installatie van 1000 liter," laat eigenaar Kees Schouten weten. De nieuwe brouwerij zal een capaciteit van ongeveer 250.000 liter op jaarbasis hebben.

Gastbrouwers staan te trappelen
In december viel het witbier 'Witte Klaas' van café-restaurant Klaas in de prijzen. Het biertje, gebrouwen bij DNHBB, werd verkozen tot huisbier van het jaar 2017. Ook in 2018 staan nieuwe 'gastbrouwers' te trappelen om hun eigen bier te brouwen. Zo gaan drie Uitgeester mannen hun bier 'Bier door Mannen' (Bierdoormannen.nl) laten brouwen op de nieuwe locatie. Ondertussen gaat het brouwen op de oude locatie aan de Molenwerf gewoon door. Zo is er afgelopen week het biertje 'Kippenkermis' gebrouwen (Zaans voor: wanneer tegelijk de zon schijnt en het regent).

Klaar voor de toekomst
"Onze brouwerij zetten we met de toekomst in gedachte op: alle lampen gaan uit het pand en worden vervangen door Led. De installaties zullen we gaan verwarmen met stoom en deze stoom gaan we met hout opwekken: we gaan dus CO2-neutraal brouwen. Nu nog heel wat weken verbouwen zodat we in april kunnen beginnen met verhuizen," aldus Schouten.

De vloer moet klaar worden gemaakt om een brouwerij te kunnen dragen, zowel het gewicht als de milieu-eisen.

Opnieuw actie rond fietsenoverlast station

De gemeente Uitgeest gaat fietsenoverlast bij het station aanpakken. Foto: De Uitgeester

UITGEEST - De gemeente Uitgeest gaat opnieuw de problemen rond de fietsenoverlast op het station aanpakken. Zo gaat een toezichthouder erop toezien dat fietsen netjes in de stalling worden geparkeerd.

"Zo voorkomen we dat de doorgang wordt belemmerd door fout gestalde fietsen. Ook let hij op de achterblijvers: een fietsenstalling is bestemd voor het tijdelijk stallen van fietsen", laat de gemeente weten. Eerst krijgt zo'n fiets een label, staat hij er na vier weken nog steeds, dan wordt hij weggehaald. Maandag is de gemeente begonnen met het labelen van achterblijvers. Vanaf 25 februari gaat de gemeente de fietsen verwijderen en drie maanden opslaan. Wie in die tijd zijn fiets terug wil, kan de gemeente bellen.

Eerdere actie
In november werden er ruim tachtig fietsen verwijderd vanaf het NS-station. Het ging om onder meer foutief gestalde fietsen in de Zientunnel. Om het parkeerverbod duidelijk te maken werden er borden geplaatst en zijn er speciale stickers geplakt op het wegdek aan de voet van de trap. Al deze acties heeft zijn vruchten afgeworpen. Er staan nu nog maar zelden fietsen bij de trap in de Zientunnel.

S.U.S. haalt opgelucht adem

UITGEEST - Het waren spannende weken voor de Stichting Uitgeester Senioren (S.U.S.). Op 24 mei 2017 diende de S.U.S. een subsidieaanvraag in voor 2018 bij de gemeente ten bedrage van 31.100 euro.

Dit besluit werd in eerste instantie aangehouden, omdat het ambtelijk advies luidde om deze aanvraag af te wijzen. Vervolgens achtte het College de afwijzing niet wenselijk, gezien de unaniem gesteunde motie van de raad van 28 september jongstleden. De subsidies zijn onlangs tegen het licht gehouden en er zijn duidelijke afspraken gemaakt tussen S.U.S., Dorpshuis de Zwaan en de gemeente Uitgeest. Lees het vervolg op pagina...

Thuisbij - het dagboek van Jan

Wat ooit als therapie is begonnen, mondde uit in een dagboek met boeiende en soms ontroerende verhalen. In deze column schrijft Jan Baaij over zijn dagen bij Thuisbij Uitgeest.

U snapt, het was een leuke bijeenkomst deze vrijdagmorgen aan de Thuisbij-tafel.

Vrijdag 26 januari 2018

We kregen het deze vrijdag over bijnamen. Dat was altijd een geliefd onderwerp bij de gesprekken rond het aan tafel zitten bij Thuisbij. Wie kende de aardigste bijnamen van vroeger nog. Nou, aardig? Die namen waren alleen aardig als je ze niet zelf moest dragen! Met name als de nakomeling van de oorspronkelijk bijnaamdrager voortaan met de verkleinwoordnaam door het leven moest.

Stel je voor dat vader de Knoest heette in het dorp, dan heette zijn zoon toch mooi Knoestje. Het is maar een voorbeeld. Nog erger was het als vader de Heer heette, dan heette de zoon misschien wel de Jongeheer. Het is maar weer een voorbeeld. U snapt, het was een leuke bijeenkomst deze vrijdagmorgen aan de Thuisbij-tafel.

Ilona kwam aan de tafel zitten met een donkergrijze tekening van ons Regthuyspleintje. De tekening was ondertekend en met behulp van een I-pad wist een aanwezige wizz-kid onder de Thuisbij-ers op facebook te ontdekken dat hier van een creatie van onze dorpsgenoot Henk Freyée sprake moest zijn. Als hij zich bij Ilona kenbaar wil maken, kunnen we samen wat meer van kunstenaar en kunst-werk aan de weet komen. Bijvoorbeeld uit welk jaar de tekening dateert. Henk moet ergens in de zeventig zijn, schatten wij.

Deze vrijdag kwam onze Thuisbijer Tess ook een zelf gecreëerd werkstuk aan de puzzelaars showen. Het kunstwerk had bij het voltooien nog geen naam. Wij vonden dat jammer. Je kon zo'n kunstwerk toch niet naamloos achter het raam van Thuisbij neerzetten. Dan krijg je gauw dat de argeloze kijker het een naam kwam geven. Zoiets als Oelewap. Zo noemde Tess zelf het werkstuk. En wie zijn wij om het beter te weten dan de kunstzinnige schepper/schepster zelf.

Als u, beste lezer, een dezer dagen langs komt bij Thuisbij op het Regthuisplein, kunt u de houten "zwarte piet" van Tess met eigen ogen bewonderen. Er zijn trouwens meerdere kunstenaressen op deze vrijdag met een Oelewap aan de gang geweest. Misschien dat onze galerie-houdster Ilona de werken van de andere kunstenaressen ook ten toon wil stellen. Het aardige van deze werkstukken is, dat zij zonder begeleiding gewrocht zijn. Maar ze zijn wel zo kunstzinnig geworden dat zij te zijner tijd makkelijk de vraagprijs van € 80,00 moeten kunnen opbrengen.

O ja, wij aten vandaag een goddelijke bloemkoolschotel, toegedekt met een laagje kruidig gehakt. Simpel maar heerlijk. Wij proefden de kunstzinnige hand waarmee Tinie het een en ander had bereid. Met groet van de artieste.

Lees alle dagboekverslagen op http://uitgeest.thuisbij.eu/dagboek-van-jan

Ingezonden brief: Toekomstig Geesterheem

Een raadslid kon op een bierviltje uitrekenen dat nieuwbouw op dezelfde plek 3 miljoen extra zou kosten en onrealiseerbaar was. Met het bierviltje ging hij naar zijn tegenpolen van de oppositie om ze te overtuigen van zijn berekening. Deze lieten met de verkiezingen in aantocht het idee van het bij betrekken van het voormalige Pastorijhof en aangrenzend half leegstaand gemeentehuis varen en gingen mee in het andere voorstel. Hiermee was het raadslid van het bierviltje in zijn sas en feliciteerde na afloop van de vergadering de op de achtergrond aanwezige schimmige projectleider van de BUCH. Maar als je het te bebouwen perceel naast de bibliotheek bekijk is ongeveer een kwart hiervan nog in handen van de familie Berkhout en nog steeds niet aangekocht. Ook leverde de poging van de man van het bierviltje om als onderhandelaar een gesprek aan te gaan niets op omdat hij daar de aangewezen persoon niet voor is. Dit terwijl het college zich met hun projectleider in stil zwijgen hullen en de Castricummerweg schijnbaar niet weten te vinden. Wordt vervolgt. Lou Winter

Stichting Uitgeester Senioren haalt opgelucht adem

De S.U.S. biljartclub is zichtbaar blij met het goede nieuws Foto: Anita Webbe

UITGEEST - Op 24 mei 2017 diende de Stichting Uitgeester Senioren (S.U.S.) een subsidieaanvraag in voor 2018 bij de gemeente ten bedrage van € 31.100,-. Het besluit daarover werd in eerste instantie aangehouden, omdat het ambtelijk advies luidde om deze aanvraag af te wijzen. Vervolgens achtte het College de afwijzing niet wenselijk, gezien de unaniem gesteunde motie van de raad van 28 september jongstleden.

Door: Anita Webbe

De S.U.S. is dertig jaar geleden opgericht ter bevordering van het welzijn van de senioren in Uitgeest door onder meer het organiseren van sociaal culturele activiteiten, het coördineren daarvan en het hiertoe beschikbaar stellen van ruimte. Door middel van subsidie bevordert gemeente Uitgeest maatschappelijke doelstellingen en stuurt aan op een goede samenwerking tussen Stichting S.U.S. en Dorpshuis de Zwaan. In die dertig jaar heeft Uitgeest wél een ontwikkeling doorgemaakt en binnen het sociaal domein is er veel veranderd. De subsidie is bedoeld als bijdrage uit gemeenschapsmiddelen (belastinggeld) aan het activiteitenprogramma voor senioren en de huur van het dorpshuis. Dit staat los van of en hoe het bestuur ondersteund wordt in de organisatie daarvan.

Subsidies tegen het licht

De gemeente wilde de ambtelijke ondersteuning aan de S.U.S. stopzetten en bij een welzijnsinstelling onderbrengen. Het argument hiervoor was, dat geen enkele andere stichting of vereniging uit de gemeente financiële ondersteuning ontvangt buiten de subsidies om. De ambtelijke ondersteuning valt volgens het college niet te rijmen met het principe dat verenigingen of stichtingen zelf hun ondersteuning regelen. Denk hierbij aan Meat & Eat, de Zonnebloem, Unitas met G-sport of Zwembad de Zien.

Op 12 januari heeft het dagelijks bestuur van de S.U.S. overleg gehad en liet en Portefeuillehouder Wethouder Tromp weten, niet verder te willen met de verkenning hoe ondersteuning in het kader van welzijn 'nieuwe stijl' via een welzijnsinstelling te organiseren. De gemeente, het College van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad van Uitgeest willen dat het activiteitenprogramma van de S.U.S. in 2018 gewoon doorgang vindt. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op dinsdag 23 januari positief beslist op de subsidie aanvraag. De Stichting kan dit jaar dus weer opgelucht ademhalen!

Goede afspraken

Jeannette van den Berg (secretaris S.U.S): "Om in aanmerking te komen voor de subsidie dient de S.U.S. te voldoen aan de prestatievelden die opgesteld zijn door de gemeente. Van dit subsidiebedrag betaalt de S.U.S. meer dan de helft als huur aan de Zwaan voor het wekelijkse gebruik van de diverse ruimten in het dorpshuis. De besturen van de S.U.S en de Zwaan, maken onderling afspraken over het gebruik van ruimte en huur. Verwacht wordt dat de huur op termijn zal oplopen tot bijna twee derde van het huidige subsidiebedrag. Wat er overblijft is bestemd ter financiële ondersteuning van de activiteiten."

Wethouder Tromp: "Het college zal gaan inventariseren welke behoeften kwetsbare inwoners hebben als het om welzijnswerk gaat en waar er hiaten zijn. Het is dan aan de nieuwe raad en college om nieuwe kaders te stellen (indien nodig), ook voor de SUS. Wat betreft een breed aanbod van activiteiten voor jong en oud zullen verschillende partijen zoals Lees Lokaal, basisscholen, verenigingen en stichtingen nog meer met elkaar moeten samenwerken om dat voor elkaar te krijgen in het dorp. In de subsidie beschikking van zowel de S.U.S. als het Dorpshuis heeft het college het opzetten van een programmaraad opgenomen die dit dient te bevorderen."

"Senioren de volle aandacht"

"De S.U.S zal zich blijven inspannen de aangeboden activiteiten betaalbaar te houden voor alle senioren woonachtig in Uitgeest," belooft Jeannette. "Het streven is in te spelen op de behoefte en interesse van de senioren en daarbij heeft ook de zelfredzaamheid en ondersteuning van kwetsbare inwoners de volle aandacht."

U bent als senior (ook al maakt u geen gebruik van onze activiteiten) dagelijks welkom in Dorpshuis de Zwaan, voor een kopje koffie of thee. (tegen een geringe vergoeding), een praatje of het lezen van de krant.

Column huisarts Dirk Jan van Wijk - Over gezondheid

Huisarts Dirk Jan van Wijk

Door huisarts Dirk Jan van Wijk

In de afgelopen weken heb ik beschreven wat de Gemeente Uitgeest zou kunnen doen om de gezondheid van haar burgers te helpen bevorderen. Maar wat kun je er zelf allemaal aan doen? Jij vindt jouw gezondheid jouw belangrijkste bezit, maar leef je daar ook naar

Gezondheid
Gezondheid is niet de afwezigheid van klachten, ziekte of gebrek. Gezondheid wordt bepaald door de 6 factoren die ik hierna zal beschrijven en die elkaar beïnvloeden. Als je in het ene gebied minder gezondheid ervaart, kun je dat gevoel verminderen door je gezondheid in een ander gebied te versterken.

1. Lichamelijke functies: Zorg dat je lijf zo goed mogelijk werkt. Beweeg je wel optimaal? Ik ga ervan uit dat je niet rookt. Eet je gezond en niet te weinig of (veel) te veel? Heb je alcohol en fris drinken tot een uitzondering gemaakt?

2. Mentale functies: Hoe beleef je jouw leven? Heb je er controle over? Ben je optimistisch of laat je je stemming negatief beïnvloeden door dingen die tegenlopen of niet aan je verwachting voldoen? Accepteer je jezelf zoals je bent? Wanneer je steeds opnieuw last hebt van (bijvoorbeeld) het gevoel niet goed genoeg te zijn, maak dan eens een afspraak met de POH-GGZ van de huisarts.

3. Spiritualiteit: Wat is de zin van jouw leven? Heb jij zin in de dag en heb je een dagelijks doel? En heb je vertrouwen in de toekomst? Accepteer je het leven zoals het komt en ben je er dankbaar voor? Zorg daarvoor, dat geeft levenskracht!

4. Levenskwaliteit: Ben je tevreden over je huidige leven? Ben je gelukkig, voel je je veilig en evenwichtig en zit je lekker in je vel? Kan het nóg beter? Doe dat!

5. Maatschappelijke participatie: Welke sociale contacten heb je. Wie inspireert je en zou je vaker willen zien? En wie kost je energie en kun je voortaan beter vermijden? Hoor je bij een groep of vereniging? Heb je een leuke werkkring of doe je vrijwilligerswerk en draag je op die manier bij aan de maatschappij?

6. Dagelijks functioneren: Kun je goed voor jezelf zorgen? Hoe heb je dit georganiseerd? Weet je wat je kunt of nog zou kunnen leren? Is het een idee om dit te plannen?

Gezondheid
Laat je gezondheid er zo min mogelijk door beïnvloeden als het op één van deze gebieden minder goed gaat. Versterk jezelf dan op een ander gebied. Ben je bijvoorbeeld rolstoelafhankelijk, dan kun je nog best voorleesmoeder zijn op de basisschool. En als je depressief bent, helpt het enorm als je meer gaat bewegen. En gebruik hulpbronnen om je op alle gebieden te laten versterken! Denk niet alleen aan de huisarts, maar ook aan de maatschappelijk werker, de gemeente, vrienden en de buurvrouw. Wil je weten hoe het met jouw gezondheid is en hoe je die kunt verbeteren? Doe dan de test op test.mijnpositievegezondheid.nl.

Zorg
Gebruik de dokter liever uit voorzorg (wat kan ik zelf doen aan…..?) dan uit nazorg (kan ik een pilletje krijgen tegen ……?). Gezondheidszorg zou 'zorg om gezondheid' moeten worden. Zorg voor jouw belangrijkste bezit! Als je leven je lief is!

Spinningmarathon levert duizend euro op

Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Keep on Running, team 130 bij de Roparun, organiseerde afgelopen zaterdag een spinningmarathon bij Sportplan Uitgeest. Fietsen voor het goede doel, was de insteek.

Drie uur lang stapten er sportievelingen op de fiets. Dit evenement werd onder andere georganiseerd door de spinningdocente Marleen Zijlstra, tevens hardloopster bij Keep on Running. Na het derde uur spinnen werd er een prachtige cheque binnengebracht van duizend euro. Een fantastisch resultaat voor het goede doel waar team 130 Keep on Running zo hard voor bezig is, de Stichting Roparun. Het geld wordt toegekend aan instellingen, goede doelen of projecten die een bijdragen leveren aan het motto van Roparun: "Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven".

Estafetteloop
Team Smit&Partners Keep on Running gaat hardlopen van Parijs naar Rotterdam. Zij zetten zich in voor de Roparun: dé estafetteloop van meer dan 500 kilometer, voor het goede doel. Deze sportieve prestatie wordt in teamverband geleverd, om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker. Vóór het team op 19 mei start vanuit Parijs vertrekt, worden er in de regio – Uitgeest, Castricum, Limmen, Heiloo en Alkmaar – diverse activiteiten georganiseerd om inwoners meer bekend te maken met Roparun én geld in te zamelen voor team Keep on Running. U leest er meer over op www.keeponrunning.info.

Plannen nieuw Geesterheem gaan door

UITGEEST - De kogel is door de kerk: de bewoners van Geesterheem hoeven niet tweemaal te verhuizen als het oude gebouw vervangen wordt. Er komt namelijk een nieuw gebouw in het gebied van de oude bibliotheek en het terrein van Berkhout.

Door: Lucia Rodenburg

Dat werd duidelijk tijdens de raadsvergadering van donderdag 25 januari. In het oorspronkelijke plan zou herbouw plaatsvinden op de huidige locatie. Hierdoor zouden de bewoners twee keer moeten verhuizen, wat 3 miljoen euro extra zou gaan kosten. Dit werd door ViVa! Zorggroep en de coalitie (VVD, CDA, D66 en Uitgeest Lokaal) als verre van ideaal gezien.

Op initiatief van het CDA vond voorafgaand aan de raadsvergadering informeel overleg plaats met de PU. Deze partij was aanvankelijk, net als PvdA, voor herbouw op de huidige locatie.

'Nu vooruit'
De heer Rodenburg (CDA): "Het is niet verstandig om de plannen nog verder tot na de verkiezingen uit te stellen. Voordat er dan weer een coalitie is… dat wordt niet voor de zomer en voordat je het weet zit je door het zomerreces alweer in september. We moeten nu vooruit." De heer Weijers (Uitgeest Lokaal): "Door dit initiatiefvoorstel kunnen we snelst beginnen met de ontwikkeling van een nieuw Geesterheem." De heer Brouwer (PvdA) bleef de meeste twijfels houden. "Alleen inzetten op deelgebied 2, dus de oude bibliotheek en het terrein van Berkhout, brengt risico's met zich mee. Een tunnelvisie is misschien handig voor bij het nieuwe station, maar niet voor een investering die de komende 50 jaar meegaat. Wij betreuren het dat deelgebied 3 en 4 niet worden onderzocht. Daar gaan we spijt van krijgen. We mogen hier best de tijd voor nemen."

'In godsnaam aan de slag'
De heer Rodenburg bracht hier tegenin dat "het onzin is om hier weer dure onderzoeken en tijd aan te spenderen." De heer Schouten (PU) vatte de visie van zijn partij samen: "Ook al is het niet onze favoriete plek, ga in godsnaam aan de slag!" De heer Brouwer zei daarop dat zijn partij niet voor de plannen wilde gaan liggen. "We willen het een kans geven, maar we betreuren dat er niet alle varianten goed zijn onderzocht. Mevrouw Krom (UVP) zei het plan "met gezond wantrouwen" te bekijken. Het voorstel werd uiteindelijk unaniem gesteund. De heer Rodenburg sprak zijn waardering uit voor de PU. "Een zeer positieve grondhouding van deze partij, in het belang van alle Uitgeesters. Dat mag gezegd worden."

Nieuw stationsgebied
Ander belangrijk agendapunt was het vaststellen van de Visie voor de Stationsomgeving Uitgeest. Het stationsgebied gaat opnieuw ingericht worden, zodat het beter voorbereid is op de toekomst en het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS). Daarnaast komen er veel klachten binnen over de fietstunnel, die te smal, te donker en te vies is, en waar mensen zich onveilig voelen. Het is de bedoeling dat de scheiding tussen Uitgeest Noord en Zuid minder scherp wordt, door een bredere en lichtere tunnel aan te leggen. Er zijn inmiddels verschillende inwonersbijeenkomsten en werksessies met alle stakeholders geweest. Dit heeft tot een conceptvisie voor het nieuwe gebied geleid. De heer Van den Berg (UVP) maakte van de gelegenheid gebruik om een compliment te geven over de werkwijze. "Alle betrokkenen hebben hun zegje kunnen doen, en zo hoort het. Uitgeest is een gemeente met karakter, laten we dat in het verdere proces ook tonen."

Station als centrale plek
Ook de heer Mens (VVD) was positief. "Onze complimenten hiervoor. Bij de plannen sloeg bij veel mensen binnen de gemeente de schrik om het hart, zou het wel passen bij een klein en groen dorp als Uitgeest? In plaats van alleen te kijken naar de nieuwe verbindingen, zou het mijns inziens veel meer een centrale plek mogen worden, waar alle wegen naar toe leiden. We moeten vooral de kansen die het nieuwe gebied biedt, voor ogen houden. Het is wellicht niet direct dorps, maar wel passend in de omgeving." De heer Schouten (PU) was ook enthousiast. "Raadsleden en inwoners zijn goed meegenomen. Zo zien we dat de kans een stuk groter is dat het slaagt en dat we ook de vaart erin kunnen houden. Het is daarnaast goed dat het parkeren van auto's en fietsen als eerste aangepakt wordt, want dat kan geen uitstel verdragen." De visie werd unaniem gesteund.

Beauty for All Middelweg 9,1911 EA Uitgeest; info@beautyforall.nl; Tel. 0251-311198; Website: www.beautyforall.nl Facebook, Instagram

Het Beauty for All team, vlnr: Nel Baltus, Fleur van Egmond, Marcha van Dalen en Michelle Meijer

In april 2007 is Beauty for All begonnen met één schoonheidsspecialiste. Dit jaar viert de salon alweer haar 10-jarig bestaan. Inmiddels is de schoonheidssalon flink gegroeid en heeft een gezellig team bestaande uit vier dames, elk met haar eigen specialisme. De medewerkers stellen zich graag aan u voor en vertellen over hun eigen vakkundigheid binnen deze beautysalon.

Marcha van Dalen: "Ik begon in 2007 als zelfstandig ondernemer bij Beauty for All als schoonheidsspecialiste en werd ook pedicure omdat daar veel vraag naar was. Tot op de dag van vandaag heb ik het erg naar mijn zin en in al die jaren een fijne klantenkring opgebouwd!" Marcha verfraait niet alleen voeten zoals de nagels verzorgen, te lakken en eelt verwijderen, ook bent u bij haar in goede handen wanneer u last heeft van een ingroeiende teennagel of likdoorn. Maak dus op tijd een afspraak.

Michelle Meijer: "In 2011 liep ik stage vanwege mijn opleiding als Allround Schoonheidsspecialiste en een jaar later kwam ik weer als stagiaire bij Beauty for All tijdens mijn pedicure opleiding. Inmiddels ben ik gediplomeerd en sinds 2016 fulltime werkzaam bij Beauty for All." Michelle is gespecialiseerd in Microdermabrasie. Het is een peeling met een apparaat om dode huidcellen te verwijderen, en het stimuleert de aanmaak van nieuwe cellen en collageen. Poriën worden minder grof, pigmentvlekjes en fijne rimpeltjes vervagen. De huid zal na deze behandeling veel gladder aanvoelen en er egaler en mooier uitzien.

Nel Baltus is gediplomeerd Medisch Pedicure en werkt op woensdag en donderdag bij Beauty for All. Ik ben gespecialiseerd in risicovoeten bij o.a. diabetes. U kunt bij mij terecht voor diverse soorten pedicure behandelingen. Daarnaast geef ik ook voetreflexmassage. "De voetreflexmassage kan worden toegepast bij stress, vermoeidheid, hoofdpijn, emotionele klachten, slapeloosheid, spijsverteringsklachten nek-, schouder- en rugpijn en andere 'vage' klachten" legt Nel uit. "Ook zonder klachten wordt de behandeling als prettig en ontspannen ervaren. Een ware opkikker dus en een preventief middel om niet uit balans te raken. Ik zou zeggen: probeer het eens uit!"

Fleur van Egmond heeft haar opleiding tot visagiste en haar- en nagelstyliste afgerond. Wimperlifting en het verven van wenkbrauwen is één van haar specialiteiten. Trouwplannen? Voor een geheel bruidsarrangement bent u bij Fleur ook aan het goede adres. "Ik zie het als de kroon op mijn werk om mensen meer zelfvertrouwen te geven en te laten stralen, niet alleen als bruid, maar ook als de bruiloftsgast!" Het gehele jubileumjaar geldt 10% korting op een bruidsarrangement.

Het 10-jarig jubileum moet natuurlijk gevierd worden, natuurlijk mét aantrekkelijke aanbiedingen! Kijk hiervoor op de website. Ook kunt u eenvoudig online een afspraak boeken via de Website of even bellen.

Parkeerborden aangepast na artikel De Uitgeester

Het woord ‘winkels’ in plaats van ‘winkeliers’ is afgelopen week op het bord aangepast. Foto: De Uitgeester

UITGEEST - Vorige week publiceerde De Uitgeester een artikel over de nieuw geplaatste verkeersborden bij het parkeerterrein (Florijn) aan het Gladiolenpad. Daar stond op te lezen: "Uitsluitend parkeren ten behoeve van bewoners en winkeliers de Florijn".

Met deze tekst waren winkelbezoekers met de auto dus niet meer welkom. Het parkeerterrein was volgens de borden alleen voor de winkeliers / winkeleigenaren en de bewoners van de Florijn-appartementen. De Uitgeester stelde in het artikel de vraag: "en de winkelbezoekers dan...?". Het antwoord kwam van Jan Putter: "Het bord verboden parkeren was niet juist. Het bord is inmiddels gewijzigd, en is nu wel juist", laat hij weten.

"Dit terrein is een particulier parkeerterrein. En bedoeld voor bewoners en winkels de Florijn. Het is niet bedoeld voor de hele omgeving Middelweg en Westergeest. Het Is vaak al zo vol dat er geen plek meer over is voor de bezoekers van de winkels de Florijn. Als dit niet verandert wordt het parkeerterrein na winkelsluiting afgesloten. Ik hoop dat dit niet nodig zal zijn. De borden zijn inmiddels aangepast. Nu staat er te lezen: "Uitsluitend parkeren ten behoeve van bewoners en winkels de Florijn".

"De lang parkeerders worden verzocht hun auto elders te parkeren. Ook zullen deze lang parkeerders een dezer dagen een briefje achter hun ruitenwisser vinden, met het verzoek een andere parkeerplek te zoeken", aldus Putter.

FC Uitgeest verrast wel/niet (?) met overwinning op koploper!

UITGEEST - Verbazing, vreugde en "zie je nu wel, ik heb het altijd al gezegd" gevoelens voerden zondag na afloop van de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen JOS Watergraafsmeer een onderlinge strijd met elkaar bij zowel toeschouwers als schrijver. Waren zij van de ongenaakbare koploper nu zo slecht geweest of was FC Uitgeest deze zondag zo goed?

De waarheid zal wel ergens in het midden liggen maar een feit was dat FC Uitgeest een puike, wellicht verrassende, overwinning boekte op de trotse koploper waar niets op af te dingen was. Dat, terwijl als gevolg van het ontbreken van Paul Groen (blessure), Mike Olgers en Emiel Sinnige (geschorst allebei) een moeilijke middag gevreesd werd. Niet voor het eerst dit seizoen werd echter duidelijk dat trainer Florian Wolf kan beschikken over een brede selectie. Moeiteloos werden de open gevallen plaatsen ingevuld door Tomas Duijn, Tinus Putter en de weer herstelde Jordy Duijn. Leve de onderlinge concurrentie de aankomende weken.

Vanwege misschien de bovengenoemde wijzigingen of de vooruitgesnelde reputatie van JOS om vroeg in de wedstrijd te scoren, koos trainer Florian Wolf voor een iets behoudender tactiek met het doel het eveneens goed gegroepeerd voetballende JOS weinig ruimte te geven. Het gevolg was dat er het eerste half uur eigenlijk niet zo heel veel gebeurde anders dan een hard schot van Fafiani dat onbedoeld gestuit werd door het harde hoofd van doelman Sven Koning die daardoor even helemaal out ging. Gelukkig bleek de schade mee te vallen en kon hij de wedstrijd vervolgen.

In de 34e minuut had FCU op voorsprong kunnen, maar eigenlijk ook moeten komen, toen achtereenvolgens in één situatie Jorn Brouwer, Mike Adrichem en Margel Muzo niet te missen kansen kregen op de openingstreffer. Niet voor het eerst dit seizoen bleek echter dat dit onderdeel van het spel niet eenvoudig is voor FCU want het gebeurde niet. Twee minuten voor rust was er toch de verdiende voorsprong. Een even slimme als verre uittrap van doelman Sven Koning kwam bij de goed doorgelopen Jordy Duijn die met een uiterste krachtsinspanning de bal nog met zijn teen wist te raken waarna de bal via de binnenkant van de paal in het doel stuiterde. 1-0

Na rust zou de koploper toch wel zijn ware gezicht laten zien, was de verwachting. Het tegendeel gebeurde. FC Uitgeest nam met heel volwassen "koploperwaardig" spel de regie in handen en heerste vooral op het middenveld dankzij de vandaag voortreffelijk spelende Kick Smit en Tinus Putter. Kick ideeënrijk en voorwaarts spelend met daarachter de vegende en bezemende Tinus die bijkans iedere aanval van de Amsterdammers in de kiem smoorde. Daarbij gesteund door teamgenoten die nimmer verzaakten en JOS in toenemende mate het gevoel gaf dat er vandaag niets te halen viel in Uitgeest. De beloning volgde in de 67e minuut met een fraaie goal van Tinus Putter. 2-0. Natuurlijk drong JOS nog aan, maar de overtuiging ontbrak en FC Uitgeest was vandaag simpelweg te goed. Daarmee zijn nu in de eerste klasse A vijf teams, met FCU op de 5e plaats, aan de kop van de ranglijst op drie punten van elkaar geraakt. Dat FC Uitgeest daarbij hoort verrast niet want wederom liet de ploeg zien dat het dit seizoen geen enkele club hoeft te vrezen. Het kunnen misschien weleens mooie weken worden. (De Afvallende Bal)

Klaverjasavond bij FC Uitgeest

UITGEEST - Op vrijdag 2 februari organiseert de Supportersvereniging Geel/Groen een klaverjasavond. Deze vindt plaats in het clubhuis van FC Uitgeest aan de Zienlaan. "We zorgen voor mooie prijzen en we beginnen om 20.00 uur. U mag gerust uw buurman/buurvrouw meenemen voor een ontspannen en fijne klaverjasavond," laat de organisatie weten.

MHCU-Bestuurslid Ed van Zijtveld geprezen door KNHB

Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Tijdens het Nationaal Hockeycongres op zaterdag 27 januari heeft de KNHB MHCU-bestuurslid Ed van Zijtveld beloond en geprezen voor zijn inzet en energie bij de realisatie van een veilig sportklimaat bij de Uitgeester hockeyclub.

Van Zijtveld werd net geen 'Vrijwilliger van het Jaar', maar hij kreeg wel een cheque van 1000 euro die ten goede komt van MHCU voor het verder realiseren van een nog veiliger en beter sportklimaat. De trofee voor 'Vrijwilliger van het jaar' is een initiatief van de ereleden van de KNHB, met een steeds wisselend thema. Dit jaar was het thema 'Sportiviteit en respect in een veilig sportklimaat'. Van Zijtveld is door het dagelijks bestuur opgegeven omdat hij zich de afgelopen jaren heeft ingezet voor een veilig sportklimaat binnen MHCU.

Hij begon met het introduceren van een vertrouwens contactpersoon, heeft EHBO-cursussen opgezet voor geïnteresseerden en is bezig met het organiseren van VOG's (Verklaring Omtrent Gedrag). Ook kijkt Van Zijtveld altijd vanuit het oog van veiligheid naar voorstellen en ideeën. Dit alles vanuit zijn eigen persoonlijke gevoel en in het belang van de veiligheid bij MHCU.

"Clubkampioenschappen" IJsclub Uitgeest

UITGEEST - Tijdens de zesde langebaan clubwedstrijd afgelopen zaterdag zijn weer eens op de ouderwetse wijze op 'een avond' de clubkampioenschappen gereden. Voorgaande jaren werden de tijden alle wedstrijden gedurende het seizoen verwerkt tot een klassement voor het clubkampioenschap.

Dit had als voordeel dat de rijders meerdere kansen hadden om een goede tijd te rijden. Het nadeel was dat door de per wedstrijd wisselende weersomstandigheden dit ook sterk de rangschikking kon beïnvloeden. Wel deed dan de drie kilometer mee voor het klassement. Nu was dat niet mogelijk, omdat vier afstanden op een avond rijden toch wel iets te veel van het goeden is voor de rijders.

De pupillen reden de 100m, 300m, en 500m. De overige rijders, zowel dames als heren, reden de 500m, 1000m en 1500m. Als afsluiting werden nog samen met rijders van IJsclub Limmen en Castricum een ploegenachtervolging gereden over drie ronden. Bij de heren drukte de uiteindelijke winnaar Willem Brantjes bij de 500m direct zijn stempel op het kampioenschap door een 44.23 te rijden, terwijl zijn oude PR uit het verre verleden op 43.86 stond. Hij was in topvorm, zoals ook de andere uitslagen laten zien.

Bij de dames was Sanne Veenboer overtuigend de sterkste. Zij reed eindelijk en tot haar opluchting weer eens na twee jaar pr's op de 1000 en 1500m. Het was een echte Clubkampioenschap avond met meer toeschouwers zoals opa's en oma's. De uitslagen zijn te vinden op: ijsclubuitgeest.nl.

Spannende voorwedstrijd voor Turnsters

Spannende voorwedstrijd voor Evelien Schouten (links) en Adaja Plinck (rechts). Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Zondag 28 januari turnde de turnsters uit de derde divisie hun tweede voorwedstrijd in Amsterdam. Een spannende dag waarna de doorstroming bekend werd naar de landelijke- en district wedstrijden.

In de derde wedstrijd waren Adaja Plinck en Evelien Schouten aan de beurt. Adaja is veertiende en Evelien vijftiende van de 50 turnsters geworden. De beste veertien turnsters van de twee voorwedstrijden plaatsen zich voor de landelijke wedstrijden. Evelien heeft zich via haar eerste wedstrijd weten te plaatsen voor de landelijke- en district wedstrijden. Adaja heeft zich weten te plaatsen voor de district wedstrijden en net niet voor de landelijke wedstrijden.

Bakkum en Krookspeler van de wedstrijd: Kick Smit

Kick Smit (Bakkum en Krookspeler van de week) met Jan Bakkum. Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Eerlijk is eerlijk. Kick Smit was vandaag uitblinker in een team van uitblinkers. Primus inter pares ofwel de eerste onder zijn gelijken.

Kick heeft een eigen voetbalschool en leert jongens en meisjes beter te voetballen. Mogelijk heeft hij zijn eigen cursussen gevolgd want hij maakt tot nu toe een sterk seizoen door met als voorlopig hoogtepunt de wedstrijd tegen JOS W. Kick, gooi er nog maar een cursus tegenaan, doe zelf mee en ga zo door! (De Afvallende Bal)

Warme felicitaties voor 120 jaar De Uitgeester

Foto: Gemeente UItgeest

UITGEEST - Als burgemeester van Uitgeest schaar ik mij graag onder de inwoners die De Uitgeester een warm hart toedragen en van harte gelukwensen met het 120-jarig bestaan.

Er zullen niet veel lokale nieuwsbladen zijn die kunnen bogen op zo'n lange geschiedenis en als je beseft wat een lange weg er is afgelegd van gedrukt pamflet naar abonneekrant, huis-aan- huisblad en multimediaal bedrijf dan wordt de waardering des te groter. Natuurlijk heb ik van die 120 jaar er nog maar drie van nabij meegemaakt. Toch is dat lang genoeg om het belang van De Uitgeester in onze gemeenschap op waarde te kunnen schatten. Door het wekelijks verspreiden van nieuws van en over Uitgeesters, verenigingen, instellingen en bedrijven draagt het weekblad bij aan de verbinding tussen al onze inwoners.

Evenals andere gedrukte media fungeert De Uitgeester via de rubriek Ingezonden Brieven ook als een podium voor de vele en uiteenlopende ideeën en meningen over actuele ontwikkelingen in ons dorp. Daar wil ik nog wel graag een kanttekening bij maken. Ieder heeft recht op zijn mening – al vind ik die persoonlijk interessanter worden naarmate er meer feiten aan ten grondslag liggen. Maar ik mis nog weleens het respect voor de persoon en de mening van een ander. Nu we volop in een spannende verkiezingstijd zitten hoop ik van harte dat iedere brievenschrijver zichzelf afvraagt hoe hij of zij zelf het liefst benaderd zou willen worden.

Laat ik afsluiten met de uitspraak in mijn afgelopen Nieuwjaarstoespraak waarin ik Jan van Zanen, burgemeester va Utrecht en voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten parafraseerde: 'Laten we gaan vóór ons dorp en niet tégen elkaar.' Ik hoop dat ook De Uitgeester daar nog tot in lengte van dagen een heel grote rol in mag blijven spelen.

Wendy Verkleij, burgemeester van Uitgeest

Terugblik: Uitgeesters in De Uitgeester

Foto: Astrid Martens van Oosterwijk

UITGEEST - "Dit stond in De Uitgeester op donderdag 30 juni 1988. Wat een feestje was dat! Het behalen van de Europese voetbaltitel door Oranje! Uitgeest was in een mum van tijd oranje en veel Uitgeesters gingen de straat op, schrijft Astrid Martens van Oosterwijk.

Oproep: De Uitgeester 120 jaar
Ooit in De Uitgeester gestaan? Dan zit het krantenartikel vast nog wel ergens geplakt in een fotoboek of ligt het in een doos op zolder. Duik samen met De Uitgeester terug in de tijd! Zoek het op, maak een foto of scan het in en mail het naar redactie@uitgeester.nl. Dan plaatsen wij het met een '2018 tekst' opnieuw in de krant. De redactie is benieuwd naar de verhalen en herinneringen van de Uitgeesters. Alles is welkom.

120 jaar De Uitgeester

UITGEEST - Dit jaar bestaat De Uitgeester 120 jaar. Het eerste exemplaar werd naar verluidt in 1898 gedrukt. De naam was toen "Weekblad voor Uitgeest en Omstreken".

De afgelopen jaren is de krant in handen geweest (vooral in de begintijd) van meerdere drukkerijen en uitgevers. De manier van verspreiding is ook een aantal keer veranderd: van abonneekrant tot huis-aan-huiskrant. Inmiddels maakt de krant alweer jaren deel uit van Uitkijkpost Media bv. Naast De Uitgeester geeft deze uitgever ook de huis-aan-huiskrant uit in Heiloo en omgeving. De laatste jaren heeft De Uitgeester online een flinke inhaalslag gemaakt. De krant is nu niet alleen een huis-aan-huiskrant, maar ook een 24/7 online nieuwsmedium met een website, Facebookpagina en diverse andere onlinekanalen. Het komende jaar zullen we maandelijks stilstaan bij het 120-jarig bestaan.

Redactie De Uitgeester

Een kijkje in de drukkerij...

Foto: Marianne Jonker

UITGEEST - Er vinden elke week heel wat handelingen plaats voordat De Uitgeester bij u op de deurmat ploft. Zo moet de krant gedrukt worden. Het drukken van De Uitgeester doet het bedrijf Rodi Media in Diemen.

Deze drukker drukt milieubewust en zonder water. Rodi Media drukt vele huis-aan-huis kranten, maar ook het Financieele Dagblad (FD). Imposante machines draaien dag en nacht, onder scherp toezicht, om elke dag weer de kranten "in topkwaliteit" op tijd bij de lezers te krijgen. Zo ook deze Uitgeester! Welk proces van de krant volgende maand in '120 jaar Uitgeester'? Laat het ons weten op: redactie@uitgeester.nl.

Foto: Marianne Jonker
Foto: Marianne Jonker
Foto: Marianne Jonker

'Meer woningbouw voor starters'

UITGEEST - Er zouden in Uitgeest meer woningen gebouwd moeten worden voor starters en senioren, om zo de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Dat vindt de 27-jarige Mike Zuurbier, raadslid voor de VVD in Uitgeest.

Zuurbier, de nummer 2 op de lijst van zijn partij, zit nu iets langer dan twee jaar in de raad. "Het is een heel leerzame periode geweest. Het werk is erg interessant en ik ben er trots op dat ik dit mag doen!", vertelt hij enthousiast.

Zijn er ook dingen waar Zuurbier tegenaan is gelopen in zijn werk als raadslid? "Wat mij is tegengevallen is hoe bureaucratisch de gemeente is, alles duurt heel lang. Wat mij ook is opgevallen, is dat de gemiddelde leeftijd in de gemeenteraad vrij hoog is. Dat is geen representatieve afspiegeling van de inwoners van Uigeest. Het is ook één van de redenen waarom ik dit werk ben gaan doen. Ik vind dat de gehele Uitgeester bevolking in de raad vertegenwoordigd zou moeten zijn, ook de jongere generatie. Ik ben trots op het feit dat onze kieslijst wel deze afspiegeling heeft."

Doorstroming woningmarkt
Zuurbier vindt dat het dorp in deze tijd niet stil kan blijven staan, zeker niet wat betreft ruimtelijke ordening. "Als ik om me heen kijk, zie ik veel mensen van leeftijd die graag in Uitgeest zouden blijven wonen, maar dat gewoonweg niet kunnen, omdat er geen aanbod is in het woningsegment waar zij naar op zoek zijn. Ikzelf houd nu ook een huurwoning bezet, terwijl ik graag zou willen kopen. Dat komt de doorstroming niet ten goede. Er moeten daarom veel meer betaalbare huur- en koopwoningen komen."

Waar zouden die woningen gerealiseerd moeten worden? "Wij zien kansen bij het nieuwe stationsgebied. Ik heb het dan niet over hoogbouw, maar bijvoorbeeld een pand met op de begane grond diverse voorzieningen zoals een kiosk en een bewaakte fietsenstalling, met daarboven twee of drie lagen energieneutrale appartementen."

Mooier stationsgebied
Zuurbier vindt sowieso dat het stationsgebied in Uitgeest veel aantrekkelijker gemaakt kan worden. "De fietstunnel die er nu ligt, is niet echt uitnodigend. Met name ouderen voelen zich er onveilig, helemaal als het donker is. Nu het gebied daar toch vernieuwd wordt, zou er mijns inziens een veel bredere, goed verlichte fietstunnel moeten komen. Ook is het tijd voor een grotere, bewaakte fietsenstalling, want het leeuwendeel van de aangiftes bij de politie betreft nu gestolen fietsen."

"Het stationsgebied moet hét visitekaartje van Uitgeest worden in een dynamisch groen en veilige omgeving. Natuurlijk horen we ook van de huidige parkeerproblemen in de wijken rondom het station. Dat moet worden meegenomen in de plannen voor het nieuwe stationsgebied."

Mike Zuurbier: “Het stationsgebied moet hét visitekaartje van Uitgeest worden". Foto: Marianne Jonker

Niet stilstaan
Veel mensen die Uitgeest wonen, werken in de stad. Bereikbaarheid is daarom ook een speerpunt voor de partij, zo stelt het raadslid. "Naast een upgrade van het stationsgebied is daarom de aansluiting van de A8 met de A9 voor ons onontbeerlijk. De doorstroming richting Amsterdam moet op peil blijven, juist om luchtvervuiling te voorkomen. Want als we met zijn allen in de file komen te staan, zorgt dat voor extra luchtverontreiniging. We moeten echt zien te voorkomen dat we stil blijven staan, letterlijk en figuurlijk."

Tot slot: wat is zijn favoriete plek in Uitgeest? "Dat is toch wel mijn eigen huis aan de Middelweg. Het is een fijne buurt en ik woon er tot nu toe met heel veel plezier."

Kom luisteren naar Arthur Japin

Foto: Aangeleverd

REGIO - Limmen Cultuur heeft op vrijdag 16 februari om 20:00 uur Arthur Japin uitgenodigd om te komen praten over zijn nieuwste boek 'Kolja'. Arthur Japin is een gerenommeerd schrijver.

Al zijn romans zijn gebaseerd op gedegen onderzoek en historische feiten waar hij, door zich daarin te verdiepen, verhalen aan toevoegt. Feit en fictie lopen uiteindelijk door elkaar. In september 2017 is zijn roman 'Kolja' verschenen. Het boek beschrijft het verhaal over een doofstomme jongen die wordt opgevangen door de Russische componist Tsjaikovski en zijn broer. Hoe een dove zich staande houdt in een maatschappij waar alles om horen draait. Dezelfde doofheid geeft hem die extra talenten. "Vrijdag 16 februari in Cultureel Centrum Vredeburg, Dusseldorperweg 64 horen we van de schrijver zelf alles over deze roman", laat de organisatie weten.

Voor meer informatie: www.limmencultuur.nl of bel met 072-5053274.

Ze kunnen de pot op...

Foto: Aangeleverd

AKERSLOOT - Op camping Willibrordus loopt het niet zo soepel. Bazin Helga heeft weinig gevoel voor haar gasten en verkoopt liefst de hele santenkraam.

Toiletjuffrouw Dora en de nichterige Chris van het recreatieteam proberen zo goed mogelijk de gasten te plezieren. En wat voor gasten: kampeerders van diverse pluimage passeren en typische campingzaken trekken voorbij als een komische rode draad. Maar als er zich een koper meld voor de camping is er paniek, en blijkt niet iedereen te zijn wie die is!

Dit is de verkorte inhoud van de door Ewout Vogel geschreven muzikale klucht, dieToneelvereniging Willibrordus voor het voetlicht brengt. Op vrijdag 9 en zaterdag 10 februari 20.00 uur in de Lelie Rembrandsingel 85 in Akersloot. Naast acteurs, die ook muzikaal van wanten weten, speelt het koor de Meerzangertjes een rol. Kaarten kosten 8,50 euro bij Melker Julianaweg 85 of aan de zaal.

Schiphol in zee, ja of nee

UITGEEST - Afgelopen weken zijn er berichten in de media verschenen over nieuwe plannen om luchthaven Schiphol uit te breiden op de Noordzee. De algemene visie is dat de groei van de luchthaven in de toekomst niet op te vangen is op de huidige locatie, of door een deel van de vluchten te verplaatsen naar luchthaven Lelystad.

Voor de (zeer) lange termijn zijn andere oplossingen noodzakelijk. Eén daarvan is de uitbreiding van Schiphol op de Noordzee. Zestig bewonersgroeperingen in de regio Schiphol roepen de minister van Infrastructuur en Waterstaat op om alternatieven te gaan onderzoeken. Gevreesd wordt dat als dit onderzoek niet snel genoeg gebeurt de luchtvaart vastloopt en er draconische maatregelen genomen moeten worden. Maatregelen zoals het loslaten van milieuregels, maximaal concentreren van geluidshinder en het afbreken van woonwijken. Ook voor Uitgeest zouden deze maatregelen zeer negatieve gevolgen kunnen hebben.

Dorpsraad Uitgeest, met twee vertegenwoordigers in de bewonersgroeperingen, ziet het onderzoek naar een uitbreiding van Schiphol in de Noordzee als een goede stap om de overlast van het vliegverkeer te kunnen beteugelen. Op de website van Dorpsraad Uitgeest (www.dorpsraaduitgeest.nl) is meer informatie te lezen over het rapport "Vlucht naar Voren" waarin de verschillende mogelijkheden van uitbreiding worden belicht. Heeft u vragen of wilt u meer informatie over Schiphol en de geluidsoverlast, neem dan contact op met Dorpsraad Uitgeest via de website.

Lijsttrekker Uitgeest Lokaal, Judie Kloosterman

Lijsttrekker Uitgeest Lokaal, Judie Kloosterman Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Wie is Judie Kloosterman? Als ambitieuze jonge vrouw zet ik mij met hart en ziel in voor de lokale politiek. Ik ben in 1984 in Uitgeest geboren en er altijd blijven wonen.

In 2014 hebt u mij gekozen als raadslid en in 2015 ging Uitgeest Lokaal deel uit maken van het huidige college en werd ik wethouder. Ik vind het belangrijk dat alle burgers met plezier in ons dorp kunnen (blijven) wonen. Verder ben ik iemand die denkt in mogelijkheden en oplossingen en daardoor heb ik een frisse kijk op de verschillende vraagstukken die op Uitgeest afkomen en kan ik deze met daadkracht oppakken. Het werken met en voor de medemens geeft mij veel voldoening en door het uitbrengen van uw stem op één van de kandidaten van Uitgeest Lokaal kan ik deze kracht en energie de komende vier jaar weer gaan inzetten.

Wat mogen we verwachten van Uitgeest Lokaal?
Uitgeest Lokaal zal ook de komende vier jaar haar best doen om een aantal plannen, die in de afgelopen jaren zijn gestrand of nog niet zijn uitgevoerd, gerealiseerd te krijgen. Naast een nieuw "Geesterheem" zullen wij ons onder andere inzetten voor de bouw van het Integraal Kind Centrum, woningbouw voor jongeren en ouderen en meer functioneel groen zoals parken. Ook kan de bereikbaarheid en leefbaarheid van ons dorp worden verbeterd: vermindering van nachtvluchten, of een totale nachtsluiting van Schiphol voor de vakantievluchten, de intercity weer terug in Uitgeest, betere parkeervoorzieningen en een rollator en kinderwagenvriendelijk dorp.

Tipje van de sluier oplichten over de kandidatenlijst?
Wij hebben een aantal jonge kandidaten mogen verwelkomen, een kandidaat op seniorenleeftijd die zich inzet voor onze ouderen en hulpbehoevenden, maar ook een kandidaat uit het maatschappelijk middenveld met veel expertise op het gebied van duurzaamheid. Als lijsttrekker ben ik trots op onze kandidatenlijst.

Coalitie of oppositie?
Sinds het aantreden van het nieuwe college in november 2015 heb ik het gevoel dat Uitgeest weer in beweging is, projecten worden opgepakt en de inwoners meer worden betrokken bij alle plannen die vanuit de gemeente worden voorgesteld. Wij willen dit voortzetten zodat we verder kunnen bouwen aan een leefbaar en bestuurlijk stabiel Uitgeest. Daarom is het van belang dat partijen zoals Uitgeest Lokaal weer deel gaan uitmaken van de coalitie.

Wat wil je de lezer meegeven?
Keuzes die door de gemeenteraad worden gemaakt hebben direct effect op uw leefomgeving en/of uw portemonnee. Er staan nu een aantal belangrijke ontwikkelingen wel of niet te gebeuren en dat maakt dat uw stem bij de komende gemeenteraadsverkiezingen belangrijker is dan ooit. Wilt u vooruitgang, vernieuwing, behoud van de voorzieningen kies dan een partij die vooruit wil. Kiezers denk vooral: "mijn stem is belangrijk". Komt er straks een partij aan de macht die alles wil behouden zoals het nu is, of gaan we vooruit. Stilstand is immers achteruitgang. De voorzieningen moeten in stand blijven. Daarom is uw stem belangrijk, want u als kiezer bepaalt ten slotte de toekomst van uw en mijn dorp.

Judie Kloosterman, Stem Massaal Uitgeest Lokaal.

Bingo in Dorpshuis De Zwaan

UITGEEST - De Stichting Uitgeester Senioren organiseert op woensdag 7 februari in Dorpshuis de Zwaan een bingo. Op deze bingomiddagen kunt u prachtige prijzen winnen.

Zaal open om 13.30 uur, aanvang 14.00 uur. Kosten 4,50 euro voor een bingokaart. Er worden drie ronden gespeeld. Vooraf opgeven is niet nodig.

Vieringen in de Onze Lieve Vrouwe Geboorte

Woensdag 31 januari 19.00 uur: H. Eucharistieviering in de kapel.
Vrijdag 2 februari: 19.00 uur Maria Lichtmis. Woord en Communieviering in Geesterheem en er zal gelegenheid zijn om de Blasiuszegen te ontvangen.
Zondag 4 februari 09.00 uur: H. Eucharistieviering m.m.v. Laus Deo. Er zal ook gelegenheid zijn om de Blasiuszegen te ontvangen.