De Uitgeester

23 november 2016

De Uitgeester 23 november 2016


Wethouder Tromp beantwoordt vragen commissieleden

Raad besluit 8 december over herinrichting centrumgebied Uitgeest

UITGEEST – De raadscommissie Grondgebiedzaken heeft op 15 november een voorstel behandeld voor de herinrichting van het centrumgebied. Het college presenteerde dat voorstel in opdracht van de gemeenteraad, na een participatietraject met inwoners en belanghebbenden. Wethouder Antoine Tromp beantwoordde tijdens de druk bezochte bijeenkomst een groot aantal vragen van de commissieleden, waarna de commissie besloot het voorstel door te geleiden naar de gemeenteraad, die er op 8 december een besluit over neemt.

Volgens opdracht van de gemeenteraad komen in het centrumgebied voorzieningen die voor de hele dorpsgemeenschap van belang zijn, zoals: zorgwoningen ter vervanging van Geesterheem; woningen voor o.a. senioren, een sportzaal en een Integraal Kind Centrum (IKC). Het IKC brengt drie basisscholen en bijpassende functies samen onder één dak (kinderopvang, jeugdbibliotheek, Centrum voor Jeugd en Gezin).

Het college stelt voor om het IKC een plaats te geven op het ijsbaanterrein. Die keuze is gemaakt omdat andere locaties binnen het centrumgebied onvoldoende mogelijkheden bieden. Op het ijsbaanterrein is meer dan voldoende ruimte beschikbaar, er is een verkeersveilige ontsluiting mogelijk en de openheid van het omliggende terrein past uitstekend bij de gewenste inrichting van een centraal gelegen, openbare ontmoetingsplaats. Onderwijsinstelling Tabijn heeft op grond van zijn onderwijsvisie een sterke voorkeur voor deze locatie. De banen van Jeu de boules-vereniging Boule Plaisir kunnen in de visie van het college blijven waar ze nu zijn. Voor de IJsclub Uitgeest wordt een alternatieve locatie gezocht.

Benodigde oppervlaktes

Het tenminste benodigde bouwoppervlak van het IKC bedraagt 3157 m2, uitgaande van één bouwlaag. Het ijsbaanterrein beslaat 11.000 m2, zodat het bouwvolume van het IKC minder dag een derde van het gebied uitmaakt. Schoolplein, fietsenstalling en parkeerterrein vormen samen nog een zogeheten 'uitloopgebied', dat maximaal 2132 m2 groot wordt.

26-Uurs oefenmarathon wereldduurrecord t.b.v. Stichting Terre zeer geslaagd

De bikkels: Kees Beentjes, Maarten Koelman, Dennis Bakkum, Rob Klaver en Ronald Vlieland Foto: Anita Webbe

UITGEEST - Afgelopen vrijdagavond, 18 november om 20.00 uur werd er afgetrapt door Ronald, Dennis, Rob, Kees en Maarten voor de maar liefst 26 uur durende oefentrainingsmarathon bij TV de Dog. Dit alles ter voorbereiding op de 62-uur durende tennismarathon en het goede doel Stichting Terre die wordt gehouden op 21,22 en 23 juli 2017.

Na veel publiciteit van onder andere Hart van Nederland, 3FM, RtvNH, NHD, OSU, en De Uitgeester werd er voor de start gesproken door Jacob Groen (hoofdsponsor Media Meadows), Hans Schoone (voorzitter TV de Dog), Rob en Nathalie (de ouders van Terre en tevens oprichters van Stichting Terre) en als laatste onze burgemeester Wendy Verkleij. Ter plekke heeft Stichting Terre uit handen van Hans Schoone namens Lands Advies een cheque ontvangen van € 6.200.

Na alle mooie en ontroerende woorden was het eindelijk tijd voor de mannen om de baan op te gaan en zich te wagen aan de heuse testcase om te zien waar zij nu staan op dit moment. De openingsbal werd loepzuiver geslagen door de burgemeester Wendy Verkleij, waarna het de beurt was aan de Rett moeders. Tîjdens de 26-uursoefenmarathon werden er nog een aantal activiteiten georganiseerd. Op vrijdagavond was er Tennispong en zaterdagochtend verzorgde LieftingFit een leuke bootcamp. In de middag werd er door 48 mensen een tennistoernooi afgewerkt en na de poulefases werden de uiteindelijke winnaars bekend gemaakt. De Sunseabar uit Wijk aan Zee met Uitgeester Wouter de Rooij verkocht heerlijke warme chocolademelk, erwtensoep en stamppotten die gretig aftrek vonden bij het publiek. Na dit alles was het aftellen naar de Grande Finale van de 26-oefentrainingsmarathon en om 22.30 uur zaterdagavond werden Ronald, Dennis, Kees, Rob en Maarten onder luid applaus van de baan begeleid.

De mannen kijken terug op een zeer geslaagde oefensessie, ondanks de omstandigheden waarin ze moesten oefenen. De zware onweersbui van zaterdagmorgen vroeg zorgde anderzijds ook voor een rustpuntje. Nu is er tijd om te herstellen, evalueren en vooral verder toewerken naar het grote evenement dat plaats gaat vinden in juli 2017. Dan start namelijk de uitdaging van het 62 UUR WERELDDUURRECORD DUBBELSPELTENNIS voor Stichting Terre. Het doel is om naast het vestigen van het 62 uur-record, zoveel mogelijk geld op te halen ten behoeve van onderzoek naar het Rett Syndroom.

Zet de datum in de agenda want op vrijdag 21, zaterdag 22 en zondag 23 juli 2017 zal het oude record sneuvelen (57 uur en 30 minuten) op het tennispark van TV de Dog. Wij wensen Ronald, Dennis, Kees, Rob en Maarten nog heel veel sterkte toe met alle trainingen en alvast heel veel succes met deze recordpoging.

Geen andere locatie dan de ijsbaan?

Een overvolle zaal in het gemeentehuis Ruben Noom

Door: Lucia Rodenburg

UITGEEST - Er is bij de herinrichting van het centrumgebied geen andere locatie mogelijk voor de Brede School dan een deel van de ijsbaan. Dat waren de woorden van wethouder Tromp (Sociaal Domein, D66) tijdens de massaal bezochte vergadering van de commissie Grondgebiedzaken van gemeente Uitgeest op dinsdag 15 november.

Tijdens de avond, waarbij een recordaantal van elf burgers gebruik maakte van hun spreekrecht, gaf de heer Tromp antwoord op de vraag waarom het college de ijsbaan op het oog heeft als locatie voor de Brede School. "De ijsbaan wordt als heilige grond gezien. Daar kom je niet aan, heb ik velen horen zeggen. Waarom dan toch deze keuze? Simpel gezegd; het is de enige mogelijke locatie. Andere locaties vielen af. Als bijvoorbeeld op de locatie van de bibliotheek gebouwd zou gaan worden, zouden we de hoogte in moeten en dat is onwenselijk. Ook heeft het college naar de omgeving van de Paltrok gekeken, maar daar is te weinig ruimte." Tromp benadrukte dat het om bebouwing van een derde van de ijsbaan zou gaan. "Er blijft een groene ruimte behouden voor sport en spel, kermis en andere activiteiten.

Belazerd

Een aantal partijen, met PU voorop, plaatste grote vraagtekens bij de woorden van wethouder Tromp. De heer van Son (PU): "Tot eind 2015 was ik verantwoordelijk wethouder en er zou geen bebouwing komen van de ijsbaan, en er zou een school open blijven in De Koog tot 2030. Dit wordt nu zo aan de kant geschoven. Wij voelen ons belazerd! Er is geen andere keus mogelijk: het is de ijsbaan, of niet. We hebben nooit over het bebouwen van de ijsbaan gesproken en een dag of tien voor deze vergadering komt dit opeens uit de lucht vallen. En wij moeten u op uw blauwe ogen geloven dat er geen andere locatie mogelijk is? Wij vinden dat alle mogelijkheden uitgezocht moeten worden en wij willen hier geen onomkeerbare beslissing over nemen."

Doodzonde

Ook de UVP was niet te spreken over het voorstel. Mevrouw Krom (UVP): "Een Brede School prima, maar niet op de ijsbaan, dat is doodzonde. Is het niet mogelijk om een schoolgebouw vergelijkbaar met De Kornak te realiseren op de plek van sporthal de Meet?" De heer Weijers (Uitgeest Lokaal) wees op het terrein van de huttenweek als potentiële nieuwe locatie voor de ijsbaan. "Hoe mooi zou het zijn om tussen de molens de Kat en de Dog in een winters landschap te kunnen schaatsen?" Wethouder Tromp antwoordde dat een school op de plaats van de Meet niet zou passen. "Die ruimte hebben we daar niet, omdat de apotheek ook niet weg wil. Het alternatief van Uitgeest Lokaal zullen we wel meenemen."

Kansen

De heer Oud (D66) vond dat de stem de voorstanders te weinig werd gehoord. "Wij begrijpen de weerstand echt, en het is ook geen gemakkelijke keus. Maar verandering stuit altijd op weerstand. En op de negatieve sentimenten kunnen we geen toekomst bouwen. Het wordt echt mooier dan het nu is. Wij willen graag het centrumgebied verbeteren. Wij willen vooruit." De heer Rodenburg (CDA) sloot zich daarbij aan. "Ook wij vinden dit lastig, maar we moeten aan de toekomst denken. Deze school geeft mooie kansen voor de toekomstige generaties kinderen in Uitgeest. Er ligt momenteel geen ijs op de ijsbaan, maar emotie. We snappen dat dit heilige grond is, maar laat de doden de levenden niet begraven. Uitgeest moet vooruit."

Met acht stemmen voor en zes tegen werd besloten het voorstel voor te leggen aan de Raad. Op 8 december zal de Raad beslissen.

Grootsteedse bestuurders! IJSBAAN BEBOUWEN? NEE !!!

Onze grootsteedse bestuurders hebben lak aan Uitgeestermeer, ijsbaan en jeu de boule spelers. Overal moet gebouwd worden. Onomkeerbare vernietiging van natuur, dorpshart en genot van jong en oud in Uitgeest. Volbouwen alsof we stads moeten worden. Grote fabrieksachtige scholen voor minstens 600 kinderen. Ja, ja met integratie van nog velerlei disciplines in datzelfde mega grote schoolgebouw. Zoals bibliotheek, muziekschool, naschoolse opvang, sporthal en bovendien een ouderen zorgcentrum! Hoe groots is dat.

Bouw gewoon zoals het hoort in ons dorpshart zonder het geweld aan te doen. Nieuwe ouderen woningen bovenop de huidige. Dat schijnt te kunnen, daar is rekening mee gehouden bij de bouw van het huidige ouderencentrum.

Een vernieuwde school voor Binnenmeer en Molenhoek samen. De huidige directie van de Binnenmeer en Tabijn denken ook alleen grootsteeds. Die willen wel een mega groot modern schoolgebouw. Oké dan, maar waarom moeten in datzelfde gebouw al die andere activiteiten plaatsvinden? Het huidige gebouw van "de oude Binnenmeer" kan uitstekend dienst doen voor al die activiteiten. Enige aanpassingen, verbouwingen en moderniseringen zoals voor de reeds gerealiseerde woningen in de rest van het gebouw. Zo hoeft ook dit beeldbepalende vertrouwde bouwwerk niet uit ons dorpshart te verdwijnen.

Geen rechtgeaarde Uitgeester wenst aantasting van ons oudste dorpshart bij de hervormde kerk en wenst ook geen afdanken van de Binnenmeer bij de katholieke kerk. Onze Uitgeester architect die in de Binnenmeer woont, weet wel raad met het hergebruik en aanpassing van dat monumentale pand voor bibliotheek, muziekschool, naschoolse opvang, sporthal en ook nog een ouderen zorgcentrum. Of onze ouderen nu naar de Langebuurt of naar het ijsbaanterrein moeten is voor hen even ver. Maar ze zullen met ons, blij zijn met het behoud van het ijsbaanterrein en de jeu de boule baan in een niet al te erg verkracht dorpscentrum.

Laat vooral geen kinderen uit de Koog de Geesterweg dagelijks oversteken. Ook de Koog verdient een eigen school. Zo kunnen ouders die geen mega fabrieksschool wensen voor hun kinderen nog naar de Koog, als alternatief om voor kleinschaliger onderwijs te kiezen.

Ook het erfgoedpark moet er aan geloven. Als we niet opletten wordt ook daar nóg meer gebouwd. Nóg meer verpesten van ons dorpse karakter en het aanzicht van het meer vol plempen met bouwwerken. Steeds meer kavels voor vermogenden worden daar uitgegeven aan mensen die van elders komen. Neem een voorbeeld aan de bouwers langs onze eeuwenoude Meldijk en Sluisbuurt zij bouwen met behoud van dorpse ideeën en maten.

Verontruste burger A. Smulders

Rode Kruis cadeautjesmarkt in Dorpshuis de Zwaan.

UITGEEST - Op woensdag 30 november organiseert het Rode Kruis weer een cadeautjes-markt. Alle presentjes die u koopt zijn gemaakt door de deelnemers van de maandagmiddag activiteiten in Geesterheem.

De opbrengst is bestemd voor de aanschaf van nieuwe materialen. Op deze woensdag van 11.30 uur tot 15.30 uur staan vrijwilligers van het Rode kruis in dorpshuis de Zwaan klaar om u te helpen bij uw aankopen. Voor 1 euro maakt u kans op een zelf geborduurd kerstkleed. Het is ook nog mogelijk om op maandagmiddag 12 december van 14.30 uur tot 15.30 uur in Geesterheem iets van uw gading te kopen.

Stemverhouding op 8 december over de IJsbaan

Bij elk raadsvoorstel van dit college zullen de collegepartijen CDA, D66, UL en VVD tot de gemeenteraads-verkiezingen op 21 maart 2018 met hun acht stemmen, voor hun plannen blijven stemmen. Dit komt mijn inziens door de laatste toegevoegde wethouder want de twee raadsleden gaan hier in mee. Dit noem ik (u ook ?) geen democratie.

In de brief namens deze coalitiepartijen staat: De aanwezige bewoners op de participatieavonden stonden positief tegenover de ideeën en de locatie van de ijsbaan. Maar een percentage van de voor- of tegenstemmers van de ijsbaanlocatie van die avonden is nooit gepubliceerd, wel klonk het in elke groep meteen dat de ijsbaan buiten beschouwing moest blijven! De teruggetreden VVD wethouder zou dit kunnen beamen want later werd er in de GGZ vergadering gevraagd om andere locaties te onderzoeken.

Maar dit heeft het college nagelaten en was men erg laks met het beantwoorden van cruciale vragen door de tegenpartijen op dit gebied. Dit leidde vorige week in de vergadering nadat de burgemeester was vertrokken, maar niet zonder de wijkagent te waarschuwen om eventueel opstandige burgers te verwijderen. Dit gebeurde dan ook toen de wethouder met de toebedeelde portefeuille van RO met leugens aankwam en de boze burger de zaal verliet onder zachte dwang. Nu zal er toch eerst klaarheid moeten komen met die burger en het bestuur van de ijsbaan die ook een worst is voorgehouden, maar die niet wil toehappen en gaat procederen om de tent met koek en sopie open te houden.

Door: Lou Winter

Over plassen

Door huisarts Dirk Jan van Wijk

Na het artikel over poepen enkele weken geleden, ligt het voor de hand om het nu over plassen te hebben. Over het watermanagement in ons lijf. Water Ons lijf bestaat voor meer dan 60% uit water. Die hoeveelheid water moet beheerst en gezuiverd worden. In ons lichaam zijn de nieren zowel het 'PWN' dat het water ontdoet van verontreinigingen, als het 'Waterschap', dat overtollig water loost in onze blaas. Deze blaas legen we van tijd tot tijd door te plassen ('urineren', 'de kleine boodschap').

Afvalstoffen

Het is belangrijk om dagelijks tenminste 2 liter (liefst water of groene thee) te drinken, zodat de nieren voldoende vocht ter beschikking hebben om hun taak goed uit te voeren. Bij warm weer, bij sporten en bij koorts zweten we meer en moet er al gauw een liter extra gedronken worden. Als we te weinig drinken, ontstaan klachten, zoals dorst, hoofdpijn en nachtelijke beenkrampen (en bij kinderen 'groeipijn'). Ook wordt de urine geconcentreerder (donkerder) en kunnen zelfs nierstenen ontstaan, omdat al het afval niet meer in het weinige vocht kan worden opgelost. Geconcentreerde urine irriteert ook de blaas, waardoor we meer plasdrang krijgen of zelfs ongewenst urineverlies (incontinentie) ontstaat. En ook neemt de kans op blaasontstekingen toe.

Plasproblemen

Met het lozen van de urine kunnen ook problemen ontstaan. Dit kan niet of moeilijk gaan (vooral bij mannen) of juist te vaak of ongewild (meest bij vrouwen). Als de blaas gevuld raakt, krijgen onze hersenen een verzoek om te gaan plassen. Als we dat verzoek negeren, komt dat verzoek later opnieuw en heftiger, want de blaas raakt immers steeds voller. En wanneer we dan gaan plassen, ontspannen we onze bekkenbodem, loopt de urine in de plasbuis en deze kneedt de urine eruit d.m.v. een peristaltische beweging (de spiertjes in de wand trekken om de beurt samen en stuwen zo de urine voort).

Moeilijk plassen

Mannen hebben een lange plasbuis, die gedurende het leven minder goed gaat functioneren. Dat leidt tot een slappere straal, nadruppelen (er blijft urine in de plasbuis, die er na het urineren alsnog uitgewerkt wordt) en 's nachts vaker plassen. Ook wordt bij alle mannen de prostaat steeds groter en ook dit kan bijdragen tot moeilijk plassen. Dat is allemaal normaal en hoeft pas behandeld te worden met medicijnen of een operatie als deze klachten onacceptabel zijn geworden. Normaal is ook dat plassen 's nachts moeilijker gaat dan overdag en dat het in de loop van de tijd soms moeilijker en dan weer makkelijker kan gaan.

Incontinentie

Vrouwen hebben eerder een probleem met het ophouden van de plas, omdat hun bekkenbodem minder sterk is, vooral als zij kinderen hebben gebaard. Hen kan het daardoor overkomen dat ze bij tillen of hoesten een beetje urine laten glippen (stress-incontinentie) of dat de plasdrang zó groot is dat ze hun sluitspier niet meer dicht kunnen houden (urge-incontinentie). Deze sterke plasdrang kan het gevolg zijn van geconcentreerde urine of van een 'verwende blaas'. Hoe sneller je namelijk toegeeft aan de plasdrang, hoe eerder en heftiger de blaas zal aandringen op plassen. Vrouwen met stress-incontinentie hebben de neiging om vaker te gaan plassen om het ongewild plassen te voorkomen en veroorzaken op die manier dat de plasdrang verhoogd wordt en naast de stress-incontinentie ook urge-incontinentie kan ontstaan. Zowel bij stress- als urge-incontinentie kan door (gespecialiseerde) fysiotherapie een enorme verbetering verkregen worden. Tips -Drink dagelijks 2 liter (water of groene thee) en nóg meer bij zweten of diarree. Daarmee voorkom je uitdroging, nierstenen en blaasontstekingen en neemt de kans op incontinentie af. -Vermijd alcohol in de avond als je weet dat het plassen 's nachts moeilijk gaat. Door de alcohol zou het plassen dan misschien helemaal niet meer lukken en moet de dokter een katheter plaatsen. -Alcohol en koffie zorgen ervoor dat je meer drinkt dan je plast. De 'kater' is een gevolg van de uitdroging van het lichaam door de alcohol. Het zou een goede gewoonte zijn om bij elke kop koffie of elk glas alcohol een glas water te drinken. -Het nachtelijk plassen kun je verminderen door niet meer te drinken in de laatste 3 uur voor de nacht. Mensen die 's avonds dikke benen hebben kunnen met elastische kousen het ophopen van vocht in de benen overdag voorkomen en zo ook het nachtelijk plassen verminderen. Hoe makkelijk kan het zijn: Met 2 liter water per dag zuiver je meer dan 60% van je lijf! kan het zijn: Met 2 liter water per dag zuiver je meer dan 60% van je lijf!

Met UNICEF naar Libanon Door Frank Meijer

Vluchtelingenkamp in Libanon Foto: Jacqueline van den Heuvel

UITGEEST – Afgelopen voorjaar reisde de 51-jarige Uitgeester Jacqueline van den Heuvel naar Libanon om daar foto's te maken van de vluchtelingenkampen bij de grens met Syrië. In vijf dagen tijd legde zij vast hoe de voor oorlogsgeweld gevluchte mensen hun leven voortzetten in tentenkampen.

Aan de oostelijke grens van Libanon met Syrië ligt de Bekavallei, een woest stuk land dat door een bergketen gescheiden wordt van het door oorlog verscheurde Syrië. Langs de grens zijn kampen ontstaan, met mensen die gevlucht zijn voor het geweld. Teruggaan naar eigen land is voor hen niet mogelijk maar doorreizen is voor velen geen optie; zodra het weer kan willen ze terug naar Syrië. Langs de kampen komt UNICEF, om de mensen in hun basisbehoeften te voorzien en te zorgen dat de kinderen naar school kunnen.

Fotografe Jacqueline van den Heuvel kreeg de kans om enkele dagen met de organisatie mee te reizen om foto's te maken. In vijf dagen reed zij met de organisatie mee naar verschillende locaties langs de grens met Syrië om daar het leven in de vluchtelingenkampen vast te leggen. Ze bezocht de door UNICEF opgezette scholen en bracht de vele gezichten van de bewoners in kaart. Blije kinderen, verveelde ouders, vissenkommen van plastic flessen, zelf ingerichte keukentjes, een burgemeester van een van de kampen en scholen in tenten. Kortom: mensen die proberen een leven op te bouwen met wat ze nog over hebben.

Schooltje in Libanon Foto: Jacqueline van den Heuvel

Safe space

Ook heeft UNICEF in Libanon safe spaces opgezet bij de kampen, ruimtes waar alleen vrouwen mogen komen. Jacqueline heeft mee mogen kijken in zo'n safe space en foto's mogen maken. "Vrouwen gaan hier naartoe onder het mom dat ze daar leren koken en voor de kinderen zorgen, maar eigenlijk komen ze er heen om als vrouwen onder elkaar te zijn. Hier kunnen zij hun verhalen kwijt en even weg bij de mannen", zegt Jacqueline. Naast het vluchten voor oorlogsgeweld en niet geaccepteerd worden in Libanon hebben de vrouwen ook nog te maken met hun mannen, die hen niet altijd even goed behandelen. Jacqueline: "De vrouwen willen alles, maar ze mogen niets. Ze zijn echt de grootste pineut van de oorlog in Syrië." In zo'n safe space komen veel emoties naar boven bij de vrouwen: Jacqueline laat een foto zien van die vrouwen in de safe space, duidelijk bedroefd. Op de achtergrond een bordje dat aangeeft dat er geen wapens mogen worden meegenomen; voor ons heel vanzelfsprekend, voor hun niet.

Scholen

In Libanon wonen meer dan een miljoen vluchtelingen, een kwart van de hele bevolking. Ze kunnen proberen een leven op te bouwen in het land, maar integreren zullen ze nooit. Jacqueline: "De vluchtelingen worden gedoogd in Libanon maar ze zullen nooit Libanees worden. Maar de meesten willen ook gewoon heel graag terug naar Syrië." Hoe lang mensen daar nog op moeten wachten, weet niemand. Sommigen wonen dan ook al meerdere jaren in de kampen. Des te belangrijker maakt dit het werk dat UNICEF verricht in de kampen, zoals kinderen de mogelijkheid bieden om naar school te gaan. De organisatie heeft zelfs scholen opgericht waar kinderen worden opgeleid tot journalist. Het zijn dit soort scholen waar kinderen de meest ontroerende gedichten schrijven, terugverlangend naar het land waar zij geboren zijn. Op een van de foto's die Jacqueline heeft gemaakt van de UNICEF-scholen is een groot kunstwerk te zien wat door kinderen is gemaakt. Het kunstwerk laat een man zien die een muur aan het bouwen is, een man die met een schep aan het graven is en een vrouw die boodschappen bij zich lijkt te dragen. Schrijnend is de afbeelding van de vierde persoon, die met een machinegeweer in zijn handen staat.

Krachtig

Tijdens haar reis naar Libanon heeft Jacqueline veel respect gekregen voor de mensen in de vluchtelingenkampen. "Sommige jongeren gaan zelfs terug naar Syrië om daar examen te doen of om af te studeren. Ze moeten daarvoor de grens met Syrië oversteken, met alle risico's van dien. De situatie maakt de mensen wel heel krachtig, daar heb ik echt respect voor."

Sinterklaasactiviteiten in de bibliotheek

BEVERWIJK - Op woensdag 23 november organiseren de kinderen van de Kamercommissie een Sinterklaasmiddag in vestiging Beverwijk: bouw je eigen schoorsteen van Kapla, zoek je cadeautje en andere activiteiten.

Het begint om 15:00 uur en duurt ongeveer een uur. In vestiging Heemskerk nodigen de Biebpimpers alle kinderen uit voor een feestelijke Sinterklaasmiddag op woensdag 30 november van 15:00 – 16:00 uur. Laat je verrassen door de zelfverzonnen activiteiten van de Biebpimpers! Zaterdag 3 december is er ook nog eens een Sinterklaasfeest in vestiging Beverwijk, georganiseerd door een aantal maatschappelijk stagiairs van het Kennemer College. Het feest begint om 13:30 uur en duurt een uur. Alle activiteiten zijn voor kinderen van 4 – 8 jaar. De toegang is gratis.

5 / 12

Jaarboek 2016 Vereniging Oud Uitgeest

Fokker F17 vloog van Schiphol naar Battavia in 1924 Foto: Archieffoto Vereniging Oud Uitgeest

Tijdens het bloemenfeest in 1925 bouwden de bewoners van het Zwarte Pad (nu: Verzetstraat) het kolossale gevaarte dat op bijgaande foto wordt afgebeeld. Het stelt de Fokker F17 voor die in 1924 een avontuurlijke vlucht maakte van Schiphol naar Batavia. De foto is opgenomen in een van de zeven artikelen die dit jaar zijn verschenen in de Hutgheest, het jaarboek van de Vereniging Oud Uitgeest. Aan de hand van krantenartikelen worden de bloemenfeesten in 1906, 1911 en 1925 uitvoerig beschreven. Het hele dorp was in de ban van dit festijn en duizenden bezoekers vergaapten zich aan al het fraais dat werd geboden.

Ook andere gebeurtenissen in Uitgeest trokken de aandacht van de landelijke pers. Enkele merkwaardige berichten uit kranten van 1766 tot 1911 worden in het jaarboek aangehaald en becommentarieerd. Zo wordt bijvoorbeeld in 1873 in het Nieuws van den Dag vermeld dat een arbeider met gevaar voor eigen leven een treinongeluk wist te voorkomen door net op tijd de spoorwissels te verstellen. De Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij beloonde de held met een geldbedrag van zegge drie gulden en negentig centen.

Jane Torenburg, een inwoonster van Uitgeest, heeft in de periode 1948-1971 een dagboek bijgehouden, waarin voornamelijk kleine gebeurtenissen in het dorp zijn opgetekend. Uit haar aantekeningen blijkt echter ook dat zij daarbij niet uit het oog verloor wat er zich zoal in de wereld afspeelde.

Rond 1550 stonden er ongeveer 135 woningen in Uitgeest en telde het dorp 620 inwoners onder wie ene Jan Cornelisz Cabel (Kabel). Tot op heden wonen er nog steeds nazaten van Jan Cornelis in Uitgeest. Het wel en wee van twaalf generaties Kabel wordt uitvoerig beschreven, evenals de diverse beroepen die in de loop der eeuwen werden uitgeoefend: schipper, zeilmaker, lid van de vroed- en waardschappen, ontvanger van de 100e penning, tuinknecht, bloem- en bollenkweker, enzovoorts.

In twee pagina's wordt de geschiedenis geschreven van brandspuithuisjes in Uitgeest. Aan de hand van een aantal illustraties wordt duidelijk gemaakt hoe ze eruitzagen en op welke locaties ze stonden. Een kort artikel is gewijd aan de bijzondere ontstaansgeschiedenis van de twee paardjes op de darsdeuren van Bonkenburg 8. Het jaarboek wordt afgesloten met de Kroniek, waarin de belangrijkste gebeurtenissen die in Uitgeest in 2015 plaatsvonden, de revue passeren.

Het jaarboek is verkrijgbaar bij boekhandel Schuyt en de secretaris van de Vereniging Oud Uitgeest (tel. 0251-314290; secretaris@ouduitgeest.nl).

Onderstaand de nieuwsberichten uit Uitgeest van de afgelopen week.


Op 17-11 tussen 01.00 en 07.00 uur aan de Melksuiker
werd er ingebroken in een op de Melksuiker geparkeerde stationcar. Een ruit werd ingeslagen. Er wordt niets vermist.

Op 16-11 om 11.00 uur aan de Middelweg
Werd een persoon in een supermarkt aan de Middelweg aangehouden voor de diefstal van een fles drank.
Aan het bureau verklaarde hij, dat hij de fles was vergeten af te rekenen. Hij werd na verhoor heengezonden met een boete van 200 euro.

Op 16-11 tussen 06.15 en 19.15 uur werd er ingebroken in een woning aan de Boterbloem.
De dader heeft zich op onbekende wijze de toegang verschaft. Ontvreemd waren een laptop, sierraden en een mobiele telefoon.

Op 15-11 omstreeks 16.35 uur vond een aanrijding plaats tussen 2 personenauto's op de kruising van de Geesterweg / Prinses Beatrixlaan. Een bestuurder reed over de Geesterweg richting Limmen. De andere bestuurder reed vanaf de Prinses Beatrixlaan de kruising op en wilde deze rechtdoor oversteken richting centrum. Hij verleende hierbij geen voorrang aan de naderende bestuurder. Een aanrijding volgde. Beide voertuigen raakten dusdanig beschadigd, dat deze moesten worden afgevoerd door een sleepbedrijf.

Op 17-11 tussen 21.50 en 22.15 uur werd er ingebroken in een bedrijfspand aan de Molenwerf. Van het toegangshek tot het bedrijfsterrein werden 2 spijlen doorgeslepen. Vervolgens werd een raam geforceerd. Er werd een groot aantal gereedschappen ontvreemd.

Op 20-11 rond 02.05 uur werd er melding gedaan van het feit, dat 2 mannen een televisie hadden ingeladen in een auto op de Molenwerf en vervolgens waren weggereden. De auto kon worden staandegehouden op de Communicatieweg in Heemskerk. Op de achterbank werd een aantal tv's aangetroffen. De bestuurder had geen geldig rijbewijs en de passagier geen id-bewijs. Beiden werden aangehouden. Tevens werden inbrekerswerktuigen, defekte laptops, snoeren en een fles GHB aangetroffen. De tv's bleken afkomstig van de gemeentewerf. De aangehouden mannen zijn ingesloten voor verder onderzoek.

Klaverjassen en Repair Café in Buurtcentrum de Schuilhoek in Heemskerk

HEEMSKERK - Op dinsdagavond 22 november organiseert Welschap Welzijn een gezellige klaverjasavond in Buurtcentrum de Schuilhoek in de van Bronckhorststraat 1, 1962 TV Heemskerk. Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom.

REPAIR CAFE DE SCHUILHOEK

Zaterdag 3 december is er weer een Repair Café in buurtcentrum de Schuilhoek. Heb je kapotte spullen op het gebied van: kleding (ook re-styling), elektrische apparaten, fietsen, speelgoed, computers etc. Kom dan langs in ons Repair Café en onze enthousiaste reparateurs gaan samen met jou kijken of het nog te maken is. Wij laten het aan de bezoekers over welk bedrag zij de reparatie waard vinden. Het Repair Café is elke eerste zaterdag van de maand geopend van 10.00 tot 14.00 uur. Ook als u gewoon een kijkje wilt nemen, bent u van harte welkom.

Informatie & contact: Ria Zieltjens, tel. 0251-253054, ria.zieltjens@welschap.nl Zie ook facebook pagina: Repair Café Heemskerk.

Geslaagd Herfstconcert Out Loud en Uitgeester Harmonie

Foto: Arno Hiemstra

UITGEEST - Afgelopen zaterdag hebben zanggroep Out Loud en de Uitgeester Harmonie een zeer geslaagd concert gegeven in de Dorpskerk te Uitgeest.

In een volle kerk zijn nummers van onder andere ColdPlay, Amy Winehouse en Adele door de zanggroep en de Harmonie samen uitgevoerd. Er waren veel enthousiaste reacties te horen tijdens en na afloop van het concert. Daarnaast is Jan Vastenouw gehuldigd met een gouden speld van de Muziekbond, vanwege zijn 60-jarig lidmaatschap.

Jan Vastenouw krijgt gouden speld van de Muziekbond Foto: Arno Hiemstra

Ook zin om (weer) muziek te maken? Kijk op www.uitgeesterharmonie.tk of op Facebook (Uitgeester Harmonie) voor meer informatie.

Kapsalon Top Hair Styling verhuist

Romy van Sikkelerus (L) en Lieke IJtsma slaan nieuwe weg in Foto: Anita Webbe

Huidige adres: Middelweg 49, 1911 EB Uitgeest Toekomstig adres: Laan van Broekpolder 202, Beverwijk Tel. 0251-311794. Email: salon@tonhairstyling.nl, Website/Facebook: www.tophairstyling.nl

UITGEEST - Dames- en herenkapsalon Top Hair Styling bestaat sinds januari 2012, maar de kapsalon bestaat al zo'n veertig jaar! Ton en Wil Tromp, de vorige eigenaren zijn de zaak toen gestart onder de naam Ton Hair Styling. Lieke IJtsma heeft daar als leerling haar kennis en ervaring opgedaan. Toen Ton haar aanbood de zaak voort te zetten en zelf met pensioen te gaan heeft ze geen moment geaarzeld. Ze besloot in eerste instantie mede-eigenaar te worden om vervolgens na vijf jaar de salon helemaal over te nemen en voort te zetten onder de naam Top Hair Styling die inmiddels al 10 jaar is ingeburgerd in Uitgeest. In de stijlvolle kapsalon werkt zij sinds 2006 met collega Romy van Sikkelerus.

Verhuizen

Ondanks de prettige sfeer, fijne samenwerking en gezellige klanten wordt het voor hen beiden toch tijd om een nieuwe weg in te slaan. Romy (27): "Ik ben in verwachting van mijn eerste kindje en wil daar eerst van gaan genieten. Maar mijn doel is, om na mijn zwangerschapsverlof zeker verder te gaan in het vak, maar dan als ZZP-er." Lieke (31) zet Top Hair Styling voort op een ander adres en verruilt Uitgeest voor Beverwijk (Broekpolder). "Ik woon daar met mijn gezin in een maisonette-woning. De benedenverdieping is zeer geschikt voor een salon, bovendien kan ik op deze manier mijn tijd beter indelen en is mijn baan beter te combineren met mijn gezinsleven. De uitstraling van de kapsalon zal kleinschaliger zijn met een gezellige, huiselijke sfeer."

Zoals men gewend is van Top Hair Styling, is de kapsalon professioneel, klantvriendelijk en heerst er een ongedwongen sfeer. Kwaliteit staat altijd hoog in het vaandel en vanzelfsprekend wordt de klant altijd op een eerlijke en vriendelijke manier geholpen. Uiteraard is men in de salon ook altijd op de hoogte van de laatste trends op kappersgebied, maar wel aangepast aan de klant. "Het kappersvak is een prachtig beroep. Ik vind het heerlijk om met mensen te werken en hen vooral met een goed en zelfverzekerd gevoel de deur uit te laten gaan. Voor onze vaste klanten is het jammer dat we uit Uitgeest weg gaan, maar dit is voor ons ook een moeilijke keuze geweest! Servicegericht proberen we iedereen toch een fijn gevoel te geven. Daarom wil ik de vaste klanten die niet mobiel zijn een haal- en brengservice aanbieden, zodat zij evengoed naar de nieuwe salon kunnen komen. Dit is geen probleem en zo kunt u als vanouds lekker genieten van een kopje koffie in onze comfortabele kappersstoel, aldus Lieke.

Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de kapsalon, is het raadzaam om Facebook en website komende tijd in de gaten te houden. Tot en met januari kunt u nog gewoon een afspraak maken of naar de Middelweg komen. Per 1 februari 2017 begint Lieke een frisse start in Beverwijk.

Tekst en foto: Anita Webbe

Helaas is er vorige week iets mis gegaan bij de redactie met het plaatsen van de sinterklaasfoto's. Onze excuses hiervoor. Bij deze alsnog een selectie uit de vele leuke ingezonden foto's! Aankomst Sinterklaas: gezellig en traditioneel!

Marianne Jonker

Afgelopen zondag 13 november was het zover: Sinterklaas met zijn pieten zetten weer voet op Uitgeester bodem. De weersomstandigheden waren gelukkig goed. Het was een drukte van jewelste zowel bij de gemeentehaven aan de Meldijk als tijdens zijn route op weg naar het Regthuys, Geesterheem en De Koog. Laat de gezelligheid als een warme deken maar weer over ons heen komen! Afijn, de foto's spreken voor zich...

Marianne Jonker
Marianne Jonker
Foto: Margaret Kruyshaar
Margaret Kruyshaar
Marianne Jonker
Gerrit Bus
Margaret Kruyshaar
Margaret Kruyshaar
Gertruud Rumphorst
John
Gerrit Bus
Gerrit Bus
Gerrit Bus
Jolanda van der Laan
Marianne Jonker
Marianne Jonker
Kiek Valkering
Jennifer Snijder
Gertruud Rumphorst

Stormvogels op dreef

Excellerende Jord Betjes, 6 x trefzeker! Foto: Aangeleverd

Afgelopen zondag stond voor Stormvogels de uitwedstrijd tegen het onbekende, uit Maarssen afkomstige Vogel op het programma. Na het gelijkspel van vorige week was trainer/coach Ton van Duijn erop gebrand om deze partij te winnen. In de voorbereidingen oogde Vogel scherp met zuivere schoten. Er zat veel routine in de ploeg en dus was het van belang om defensief geen steken te laten vallen. Aanvallend zouden de Uitgeesters hun opponent op conditie moeten kunnen verslaan, gezien het verschil in gemiddelde leeftijd.

Waar beide ploegen elkaar in de beginfase even moesten aftasten, was het al snel Stormvogels dat het initiatief nam. Bij een stand van 2-2 kwamen de Uitgeesters voor het eerst los om vervolgens uit te lopen naar een comfortabele 3-8 voorsprong. Het spel oogde gemakkelijk en verzorgd, een groot contrast versus vorige week. Met een excellerende Jord Betjes, die in de eerste helft maar liefts 5 maal trefzeker was, werd de opponent vleugellam gemaakt. Beide partijen wisten de mand nog met enige regelmaat te vinden, maar de marge van 5 bleef in tact. Bij een stand van 7-12 kon de wedstrijd eigenlijk al niet meer verlorgen gaan en werd er comfortabel gerust.

Bij de hervatting was het Jeroen Kuijk die zijn ploeg verder in het zadel hielp met een fraaie afstandstreffer. Van Duijn zag zijn ploeg nu lekker op dreef komen en zat bij vlagen te genieten van hoogstandjes. Zijn ploeg speelde de wedstrijd heel volwassen uit en zegevierde uiteindelijk overtuigend. Volgende week de kraker tegen HBC, de eeuwige rivaliteit in deze derby zal Stormvogels motiveren om ook daar te willen winnen.

Nieuws van de Bridgeclub Door Paul Wijte (BCU)

Zou het met de maan te maken hebben? Een paar dagen geleden scheerde de maan op een heel kleine afstand (356.400km, is dat klein? Dat is ruim 140 keer op vakantie gaan naar Zuid Frankrijk, en weer terug. ) langs de aarde. En dat schijnt invloed te hebben. Op alles! Waarschijnlijk ook op de spelverdelingen.

Het schudden van spellen kaarten met de hand leidt op den duur tot vlakke verdelingen. Als je aan de computer vraagt om 24 random spellen, dan krijg je veel grilliger verdelingen. Maar goed, er was geen computer aan te pas gekomen dus hoe komt het dan dat die spellen zo grillig zijn? Maan? We zullen het niet weten. De 8-kaarten, tweekleurenspellen en de singletons en renonces vlogen ons om de oren. Zo kon het gebeuren dat de ene speler 11 kaarten had in ruiten en schoppen en haar maat 10 kaarten in klaveren en harten. Maar ook kwamen we een 8-4 fit in harten tegen. Afijn, hoe houd je je daarin staande? Het biedsysteem, dat wil zeggen de biedafspraken die een koppel maakt, is gericht op datgene wat het meeste voorkomt, niet op allerlei uitzonderingen. Je kunt wel iets over afspreken over 'azenvragen als je een renonce hebt' maar geheid dat het fout gaat als de situatie zich voordoet: 'Goh, hoe was het ook al weer? Twee jaar terug bij de Paasdrive hebben we toch afgesproken dat we bij azenvragen, als je zelf een renonce hebt … … etc'. Dat werkt dus niet.

Maar als de maan invloed heeft op de spelverdelingen, zou die invloed dan niet ook van toepassing zijn op de bridgers zelf? Of zijn juist zij de winnaars die, beide voeten op de grond, zich niks aantrekken van die esoterische invloeden? Hoe het ook zij, Marian de Vries-Truus Jansen winnen deze sessie, gevolgd door Henk Graafsma-Theo Vijn. In de B-lijn winnen Henk Groen-Herman van Sambeek met overmacht... 'jippiejajee!' met de hoogste score van de avond, bijna 70%. In de C-lijn zien wij een fraaie score van Theo Huising (wedstrijdleider) met maat Pieter Andringa, en in de E-lijn zowaar een uitstekende score van Riet Balster-Evert Rozemeijer, met ruim 63%.

A-lijn 1 Marian de Vries-Truus Jansen 57,64% 2 Henk Graafsma-Theo Vijn 57,29% 3 Hans Wijte-Paul Wijte 56,6%

B-lijn 1 Henk Groen-Herman van Sambeek 68,12% 2 Gré Appelman-Tineke van Sambeek 61,74% 3 Margriet de Beurs-Ria Weel 58,58%

C-lijn 1 Theo Huising-Pieter Andringa 64,06% 2 Ria Beerens-Riet Meyer 56,77% 3 Tineke de Groot-Constance Dirks 56,77%

D-lijn 1 Joop de Beer-Fieneke de Beer 58,33% 2 André Hermans-Bert van der Pol 56,25% 3 Wim Nugteren-Nel van Bergen 54,69%

E-lijn 1 Riet Balster-Evert Rozemeijer 63,02% 2 Ger van Andel-Rob de Neef 58,85% 3 Hans Eijking-Roland Kiès 57,81%

Kennismaken met de waterpolosport voor kinderen voor kinderen tot 11 jaar


REGIO - Veel kinderen weten nog niet veel over de sport waterpolo. In aanvulling op het kennismaken met sporten, zoals dat ook via de sportpassen van diverse gemeenten gaat, wil Aquafit Castricum graag alle kinderen in de regio (Castricum, Akersloot, Limmen, Heemskerk, Uitgeest, Heiloo) de gelegenheid geven om de sport eens uit te proberen.

Op 18 december wordt er een minipolotoernooi georganiseerd, waaraan diverse verenigingen zullen mee doen. Dit is een toernooi speciaal voor de beginnende waterpoloërs in de leeftijdscategorie van 8 tot 11 jaar. De leukste manier om erachter te komen hoe leuk waterpolo is, is om eens mee te spelen met zo'n toernooi.
Jongens en meiden die het leuk vinden om mee te doen kunnen zich (kosteloos) hiervoor aanmelden via minipolo.aquafit@gmail.com. Voor het toernooi trainen hoort er uiteraard ook bij. Ook dat kan in de weken voor het toernooi!

Sportief spelend-leren.
Bij deze 'natte' sport ben je erg actief bezig en ontwikkel je verschillende (zwem)vaardigheden. Daarnaast leer je ook nog eens met je teamgenoten samen te spelen.
De succesfactor van het minipolo is het 'spelend-leren'. Het plezier staat voorop, maar tegelijkertijd leren de minipoloërs de beginselen van het waterpolo!

Henk Verdonk junior storm en waterbestendig

REGIO - Henk Verdonk junior uit Egmond a/d Hoef heeft donderdagavond in Akersloot onder barre omstandigheden de winst gepakt in de wekelijkse rit om de Kids and Parents Bikeschool (KPB) mountainbikecup. Het slechte weer met harde wind en regen weer hield de renners er niet van met elkaar de strijd aan tegaan. Andermaal was het Henk Verdonk junior die de koers naar zijn hand wist te zetten en uiteindelijk afgerekend over de streep kwam.

Voor de overige podium plekken bleven er drie kanditaten over respectivelijk Henk Jan Verdonk senior, Wim Verdonk, beiden uit Egmond a/d Hoef en de Alkmaarder Henk Louwe. Wim Verdonk leek het meest recht te hebben op de tweede plek maar de sterke Henk Louwe ging het hem toch nog moeilijk maken met een sterke Henk Jan Verdonk senior op geringe afstand. Tenslotte slaagde Wim Verdonk er toch in zijn tweede positie vast te houden. Ook de jonge Sven van Eerden uit Heemskerk reed zich met een mooie vijfde stek in de kijker. Uitslag 1 Henk Verdonk junior Egmond a/d Hoef 2 Wim Verdonk Egmond a/d Hoef 3 Henk Louwe Alkmaar 4 Henk Jan Verdonk senior Egmond a/d Hoef 5 Sven van Eerden Heemskerk.

Ton Kramer

Jeugd Sponsoractie Deen groot succes voor MHCU

Foto: Aangeleverd

UITGEEST - De Jeugd Sponsoractie van Deen Supermarkten was een groot succes voor Mixed Hockey Club Uitgeest. Via de verzamelde sponsormunten is € 1.130,52 opgehaald voor de hockeyclub. Diederik Husslage (links op de foto) en Floris Cooijmans van MHCU (rechts) ontvingen afgelopen week de cheque van supermarkt manager Marcel de Snaijer van Deen.

Succesvolle WOSU actie voor Rwanda!

Foto: Fred Maquine

UITGEEST - Het is inmiddels traditie dat de Werkgroep OntwikkelingsSamenwerking Uitgeest op gezette tijden een actie organiseert ten bate van een goed doel. En dan met name een goed doel dat gerelateerd is aan Uitgeest of aan de Uitgeester samenleving. Dit keer had de werkgroep het oog laten vallen op Emmanuel Rutahysire, een 28- jarige student uit Rwanda.

Rwanda is het land waar onze plaatsgenote Hetty Franzani twee jaar als vrijwilliger in het onderwijs heeft gewerkt. Gedurende die periode was Emmanuel haar tolk tijdens het geven van workshops en heeft hij geprobeerd haar de beginselen van het Kinyarwanda (de inheemse taal) bij te brengen. Tijdens die periode is er tussen hen een grote vriendschap ontstaan. Emmanuel komt uit een arm Rwandees gezin. Hij heeft tijdens de genocide van 1994 zijn vader verloren en altijd voor zijn moeder, broer en zusje gezorgd. Vanuit zijn kerkgenootschap heeft hij de kans gekregen om zijn bachelor Communicatiewetenschappen en Journalistiek te halen. Maar omdat er nu eenmaal meer kansen zijn als er een vervolgstudie wordt behaald, wilde Hetty het voor hem mogelijk maken om zijn masters te halen. Dat is nu bijna gelukt; eind van dit jaar studeert Emmanuel af aan de universiteit van Kampala in Oeganda, want in Rwanda was deze studierichting niet aanwezig.

Zijn afstudeerproject, een onderzoek naar de bestrijding van malaria onder kinderen tussen de 1-5 jaar in een van de armste districten van Rwanda, heeft inmiddels de aandacht van experts getrokken. Doordat Emmanuel zich heel goed bewust is van de mogelijkheden die hij heeft gekregen, probeert hij samen met andere jonge mensen van zijn kerkgenootschap op zijn beurt jongeren, die minder kansen hebben gehad, een vak te laten leren en te voor zien van de daarvoor benodigde hulpmiddelen. Zo zijn er inmiddels een aantal vakopleidingen voor timmerlieden en coupeuses bekostigd. Om te voorzien in de laatste kosten voor de studie en het voortzetten van deze vakopleidingen, heeft de WOSU op 28 oktober jongstleden een maaltijd georganiseerd, waarvoor iedereen zich kon inschrijven. Ruim vijftig mensen maakten van deze gelegenheid gebruik en hadden een gezellige en interessante avond.

Tijdens een smakelijke maaltijd, verzorgd door Ryan en Ursula, kookteam van "De Klop", kon iedereen d.m.v. een power point presentatie kennismaken met Emmanuel en met Rwanda, het land waar hij vandaan komt. Het was een buitengewoon geanimeerde bijeenkomst en Hetty kan een prachtig bedrag overmaken naar Emmanuel waarmee hij, behalve de laatste kosten voor zijn studie, ook nog een aantal andere jonge Rwandezen hoop op een toekomst kan bieden. Op deze manier geeft hij het stokje zelf door en dat is de manier waarop ontwikkelingssamenwerking zou moeten zijn: een stevig duwtje in de rug en…….gaan!! De opbrengst van de avond helpt zeker mee: € 1060,60 voor Emmanuel. Fantastisch! Heel hartelijk bedankt allemaal!

Terug aan het werk na een rechtszaak

In 2015 is het ontslagrecht veranderd. Rechters mogen arbeidsovereenkomsten pas ontbinden als sprake is van een voldragen ontslaggrond. Zonder voldragen ontslaggrond, geen ontbinding. Voorheen kon de rechter de werknemer die zijn baan verloor nog compenseren door een hogere vergoeding toe te kennen. Dat mag niet meer.

Alle werknemers die hun baan verliezen worden gelijk behandeld en hebben recht op de Transitievergoeding. Dit is alleen anders als of de werkgever of de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.

Hoewel statistisch het aantal afwijzingen door kantonrechters meevalt, zijn er ook gevallen bekend, waarin de rechter heeft beslist dat de werknemer nog een kans verdient om zijn baan te behouden.

Terug aan het werk na een rechtszaak gericht op beëindiging van de arbeidsrelatie is altijd lastig. Dit vereist:

  • een flexibele mindset van de werkgever; mentaal heeft men afscheid genomen en dat gaat niet door;

    sommige managers vrezen voor gezichtsverlies ondanks dat dit niet nodig is (mensen hebben doorgaans respect voor managers die durven te erkennen dat zij het niet bij het rechte eind hadden);
  • lef van de werknemer;

    de confrontatie met collega's terwijl zij weten dat er een rechtszaak heeft plaats gevonden is spannend en soms is men bang dat het functioneren alleen maar bezien wordt vanuit een negatieve basishouding;
  • een goed gesprek en een gezamenlijk plan hoe men het beste maakt van een voor alle betrokkenen moeilijke en (on)wenselijke situatie.

Als advocaat en MfN-registermediator gespecialiseerd in arbeidsconflicten komen wij regelmatig in aanraking met dit soort situaties en zien wij hoe het fout het kan gaan als de nieuwe start niet met beleid wordt gemaakt.

Herkent u deze situatie of wilt u dit voorkomen? Neemt u gerust contact met ons op. Wij zijn telefonisch bereikbaar op nummer: 0251 – 362022 of per e-mail: lewin@advocaatlewin.nl.

Huldiging Kampioenen Jeugdcompetitie TC Uitgeest

Foto: aangeleverd


UITGEEST - Zondag 6 november jongstleden vond er bij TC Uitgeest een klein feestje plaats: Maar liefst vier jeugdteams waren kampioen geworden in hun klasse van de Najaarscompetitie, allen ongeslagen!!
Op de foto van links naar rechts en van boven naar beneden: Jongens t/m 14, Jongens t/m 17-1, Gemengd t/m 17 en Jongens t/m 17-3.

Pianoleerlingen spelen "veelhandig" bij Boekhandel Schuyt

UITGEEST - Zaterdag 26 november vindt er in de boekhandel op de Middelweg in Uitgeest een bijzonder optreden van de pianoleerlingen van de Nieuwe Muziekschool Uitgeest plaats.

Het thema dit jaar is het samenspelen. Dat betekent dat er in ieder geval veel quatremains te horen zijn. Maar ook enkele sixmains, waarbij er 3 leerlingen tegelijk achter de piano zitten. Iedereen komt aan de beurt , van leerlingen die nog maar net 3 maanden les hebben , tot vergevorderde leerlingen die de jongere leerlingen veelal zullen begeleiden. Het belooft een heel leuk en afwisselend programma te worden met stukken van de Sprookjestuin tot Bach.

Het eerste optreden begint om 14.30 uur en zal rond 15.00 uur afgelopen zijn. Om 15.30 uur is dan het tweede optreden tot 16.00 uur.

De toegang is vrij, de winkel is ook gewoon open. U bent dus van harte welkom om op deze muzikale middag te komen genieten van jong Uitgeester talent.

Categorie langebaanwedstrijd IJsclub Uitgeest

Door: Kees Molenaar

Zaterdag 19 november hebben enkele leden van de Trainingsgroep een categorie wedstrijd gereden. Het verschil met de clubwedstrijden is dat hierbij ook leden van andere IJsclubs mee doen. Ondanks het herfstachtige karakter werden er vele PR's gereden. Volgende week de resultaten van de op zondagavond verreden Clubwedstrijd.

Resultaten Categorie wedstrijd

Afstand: 500 meter.

1 Thijs van Tol HC2 48.06 PR

2 Benno van Tol H50 49.07

3 Brian Bloedjes HC2 50.80 PR

4 Kris Aardenburg HB1 54.26

5 Luna den Elsen DC2 51.77 PR

6 Roos de Boer        DC2 52.92

7 Mike Roelands HC1 55.04 PR

8 Patrick Roelands HC1 56.29 PR

Afstand: 1000 meter.

1 Luna den Elsen DC2 1:49.36

2 Kris Aardenburg HB1 1:52.83

3 Roos de Boer        DC2 1:53.92

4 Mike Roelands HC1 1:57.76 PR

5 Patrick Roelands HC1 1:58.01 PR

Afstand: 1500 meter.

1 Thijs van Tol        HC2 2:25.97 PR

2 Benno van Tol H50 2:34.77

3 Brian Bloedjes HC2 2:42.30 PR

Word jij waterambassadeur voor jongeren? Hoogheemraadschap zoekt jeugdbestuurder

Foto: Aangeleverd

De functie jeugdbestuurder is leuk én leerzaam. Je bent waterambassadeur voor de jeugd en leert alles over water. En water is hot! Want hoe houden we hier droge voeten nu het steeds vaker stevig regent? Hoe zorgen we ervoor dat we in ons laaggelegen Noord-Holland veilig kunnen blijven wonen als de zeespiegel stijgt en de bodem daalt? En hoe kunnen we van afvalwater nieuwe energie en grondstoffen maken? Allemaal boeiende zaken waar jij je mee bezig kunt gaan houden.

Wat doet een jeugdbestuurder?

De afgelopen twee jaar was Luuk Zaal jeugdbestuurder van HHNK. Hij heeft veel leuke en interessante activiteiten ondernomen om jongeren waterbewuster te maken op scholen en bij educatieprogramma's. Ook voor de nieuwe jeugdbestuurder staan er weer veel leuke dingen op het programma. Voor een actieve inzet krijg je een jaarlijkse financiële vergoeding.

Nationale Jeugdwaterschap

De jeugdbestuurder maakt deel uit van het nationale Jeugdwaterschapsbestuur. Dit is een groep jongeren die de Nederlandse waterschappen vertegenwoordigt. Met andere enthousiaste jongeren ben je waterambassadeur en bedenk je ideeën hoe we jongeren nog meer kunnen betrekken bij het waterbeheer. Je vergadert en gaat samen op stap. Soms zelfs naar de minister. Kijk voor meer informatie op: www.jeugdwaterschap.nl.

Meld je aan

Wil jij meedenken en -praten over het waterbeheer en waterambassadeur worden voor de jongeren? Meld je aan vóór maandag 28 november en wie weet zet jij vanaf 2017 water op jouw CV. Op www.hhnk.nl/jeugdbestuurder vind je alle informatie over deze leuke functie en een formulier om te solliciteren.

€ 2.100 voor de Humanitas Kindervakantieweken

Foto: Aangeleverd

Afgelopen zondag 13 november trotseerden rond 170 mountainbikers het koude en natte weer tijdens de jaarlijkse MTB-toertocht die werd verreden voor een lokaal goed doel. Deze tocht van ca. 40 km is voor sportieve mountainbikers en ging via stad, strand en duin.

Op het strand had men de wind in de rug. De meeste rijders waren binnen de twee uur weer terug. In de kantine van IJsclub Kees Jongert was het daarna nog gezellig vertoeven met erwtensoep en bockbier. Rond 11.30 uur kon de organisatie een cheque van € 2.100 overhandigen aan vertegenwoordigers van Humanitas. Van het bijeen gebrachte bedrag kunnen kinderen uit de IJmond een onbezorgde week beleven tijdens een van de Humantas kindervakantieweken.

Doorgaans zijn dat kinderen tussen 6 en 12 jaar voor wie een vakantie geen vanzelfsprekendheid is, bijvoorbeeld door een complexe thuissituatie of omdat er gewoon geen geld voor is. De jaarlijkse MTB-toertocht voor een goed doel wordt jaarlijks georganiseerd door IJsclub Kees Jongert, de stichting Wielercomité Heemskerk en serviceclub Pro Kids IJmond. Elk jaar wordt voor een ander lokaal doel gefietst. Voor iedereen die niet heeft meegefietst, maar wel de kindervakantieweken wil steunen, kan daarvoor een bijdrage leveren aan Humanitas District Noordwest, IBAN NL70RABO 0344 759 202 o.v.v. Kindervakantieweken.

Door: Marcel Seignette

KIP, PATAT, APPELMOES Maar dan lokaal!

Eten uit de buurt en zorgvuldiger met je eten omspringen is belangrijk: daar wordt iedereen een beter van! Aan de hand van het favorieten kindermenu KIP PATAT APPELMOES organiseert Stadsambassade Alkmaar in HAL 25 een gezellige middag voor iedereen die van KIP PATAT APPELMOES houdt en die meer wil weten over eten uit je buurt!

Op zondag 27 november, van 13:00 tot 18:00 uur vertelt Michiel Bussink over het belang en het gemak van lokaal voedsel kopen. Hij schreef er ook een boek over!

Verder kun je appelmoes maken van val-appeltjes, kijken we of we zelf mayonaise kunnen maken, eten we natuurlijk KIP PATAT APPELMOES en stoken we de kachels van de Hal flink op, gezellig.

Eten uit de buurt….

Maar waarom dan? Wat maakt het jou nou uit waar de kip, patat en appelmoes van je favoriete kindermenu vandaan komt? Nou gewoon, omdat het een heel goed idee is om over je eten na te denken. En dan niet alleen over wát er allemaal in zit: een verdwaalde noot, E-nummers, gluten of toegevoegde suikers, maar ook wáár het vandaag komt. Het is slim om dat te doen omdat je dan weet wat er allemaal moet gebeuren om aan het eind van de dag een sperzieboon op je bord te krijgen.

Die boon kan namelijk al een enorme reis achter de rug hebben. En de reis die de boon maakt kost energie. Of de boon nou met het vliegtuig, de vrachtwagen of met de boot uit Egypte komt maakt niet zoveel uit, er is in ieder geval meer energie voor nodig als wanneer die boon gewoon uit Nederland komt. Daar valt niets op af te dingen! En, niet geheel onbelangrijk, aan de boon die in het buitenland gemaakt is, verdient de boer in Nederland geen stuiver. Daarom moeten we ons best doen om eten uit de buurt te halen. Goed voor het milieu en goed voor onze boeren!

Maar het belangrijkste onderdeel van de dag is toch wel KIP, PATAT, APPELMOES uit de buurt eten. Dus dat wordt honger-sparen!

De toegang is natuurlijk gratis. Om KIP, PATAT, APPELMOES te kunnen eten koop je een bordje dat je na het eten mag meenemen naar huis. We hebben namelijk helemaal geen zin in afwassen! Een bordje KIP, PATAT, APPELMOES moet je vooraf bestellen! Dat doe je door te mailen naar bigtastenowaste@gmail.com. Je geeft je naam door én de hoeveelheid bordjes die je wilt bestellen. De prijs van een bordje is € 9,00.

SamenLoop voor Hoop Beverwijk

Foto: Aangeleverd

REGIO - In het weekend van 24 en 25 juni 2017 zal in Beverwijk voor de eerste keer een SamenLoop voor Hoop worden georganiseerd. Dit is een 24-uurs wandelestafette van het KWF Kankerbestrijding, tot doel om zoveel mogelijk geld voor het KWF op te halen en gezamenlijk te lopen vóór hoop en tégen kanker. Het evenement is nog ver weg, maar met de inschrijving en het werven van sponsoren kan niet vroeg genoeg worden begonnen.

In teams van ongeveer 15 personen kan men zich aanmelden voor de Beverwijkse editie via de site van het KWF: www.samenloopvoorhoop.nl/beverwijk Gedurende de 24-uursloop zullen er op het evenemententerrein ook allerlei activiteiten, workshops, en optredens worden georganiseerd en is er horeca aanwezig. Daarom wordt er ook gezocht naar sponsoren, die het KWF een warm hart toedragen en graag een steentje bij willen dragen aan dit prachtige evenement, in wat voor vorm dan ook. Voor informatie of interesse kunt u mailen naar: beverwijk@samenloopvoorhoop.nl

Cursus 'Gebruik van Smartphones'

HEEMSKERK - In deze korte cursus van twee dagdelen op woensdag 30 november en 7 december krijgt u uitleg over de basisprincipes van de smartphone. Ambassadeurs van SeniorWeb leggen uit hoe wifi moet worden ingesteld, hoe je voorkomt dat je een hoge rekening krijgt door het gebruik van te veel mobiele data, hoe je foto's en films kunt maken, hoe je de gegevens van je contacten kunt bijhouden, hoe WhatsApp werkt en nog veel meer. Aanvang: 9.30 uur. Kosten: € 20,- voor twee lessen. Cursuslocatie: Baptistenkerk, Maerten van Heemskerckstraat 43 in Heemskerk. Kaartverkoop bij de klantenservice in een van de bibliotheekvestigingen van Bibliotheek IJmond Noord of op de website www.bibliotheekijmondnoord.nl.

Lezing: Uw stamboom vastleggen met Aldfaer

BEVERWIJK - Maandag 28 november laten docenten van SeniorWeb IJmond Noord u om 14.00 uur in de bibliotheekvestiging aan het Kerkplein in Beverwijk graag kennismaken met Aldfaer, een programma waarmee u uw stamboom zeer overzichtelijk kunt vastleggen. Het is weliswaar geen genealogieprogramma, maar het legt de resultaten van uw naspeuringen wel heel mooi vast, want het genereert prachtige overzichten als kwartierstaten en parentelen. Entree gratis.

Welschap Activiteiten in Buurtcentrum Het Spectrum

KIENEN

Zaterdag 26 november is er weer een gezellige KIENAVOND in Buurtcentrum Het Spectrum. Er zijn zoals altijd weer geweldige prijzen te winnen. Het Kienen begint om 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.30 uur. De minimum leeftijd is 15 jaar en de toegang is gratis.

LEREN KLAVERJASSEN

Op maandag 28 november van 13.30 tot 16.30 uur kunnen diegenen die helemaal niet of enigszins kunnen klaverjassen alle kneepjes leren tijdens het "Leren Klaverjassen" in het Buurtcentrum. De kosten bedragen € 2,50 per keer. Buurtcentrum

KLAVERJASSEN

Op maandag 28 november om 19.30 uur is iedereen van harte welkom om samen gezellig te komen klaverjassen in Buurtcentrum. Deelname € 3,50. Er zijn weer mooie prijzen te winnen.

KEEZMIDDAG

Iedere donderdag (behoudens de schoolvakanties) vanaf 13.30 uur bent u van harte welkom om gezellig een spelletje Keezen te spelen tijdens de Recreatiemiddag in het buurtcentrum. Keezen is een gezellig bordspel dat wordt gespeeld met een vaste maat. Het spel is een soort mens erger je niet maar in plaats van met een dobbelsteen wordt het in combinatie met kaarten gespeeld. De kosten bedragen € 2,- per keer.

Voor meer informatie kunt terecht bij de balie van buurtcentrum het Spectrum, Lauraplein 1, 1961 GP Heemskerk of tel. 0251-207777.

Verkiezingsdag in het hol van de leeuw Door Frank Meijer

Voor- en tegenstanders van Trump voor de Trump Tower op verkiezingsdag Foto: Frank Meijer

NEW YORK – "Donald J. Trump is de 45e president van de Verenigde Staten van Amerika". Met open mond kijken we hoe de presentator aankondigt dat de vastgoedmagnaat en reality-tvster de Amerikaanse verkiezingen heeft gewonnen. Het is ongeveer kwart voor drie in de nacht wanneer het nieuws binnenkomt. In de zaal waar we de hele avond verbleven waren nog een handjevol mensen over, waarvan de helft journalisten of personeel. Een man zwaait vermoeit met zijn miniatuur vlaggetje van de VS terwijl we op het grote scherm zien hoe Trump het podium oploopt om zijn speech te geven. De paar aanwezige republikeinen juichen nog maar eens. De hele avond bevonden wij ons in het hol van de leeuw, midden in de stad New York, dat nu rond drie uur in de nacht vrijwel uitgestorven is.

Verkiezingsdag is een erg hectische dag in Amerika en al helemaal in New York City. Voor een schoolopdracht was ik naar New York afgereisd om verslag te doen van de verkiezingen. In de ochtend stond een afspraak met het Nederlandse radiostation BNR Nieuwsradio op de planning. Terwijl ik mij naar het adres begaf passeerde ik de Trump Tower, een van de vele stukken vastgoed van de presidentskandidaat. De stoep was afgezet door politie; alleen mensen die konden bewijzen dat zij in het gebouw moesten wezen mochten passeren. Terwijl wij verzocht werden via de overkant van de straat verder te lopen, zag ik dat tussen de openbare weg en het gebouw een hele rij vrachtwagens vol met zand stond. Een van de vele aanwezige politieagenten – eentje die geen automatisch geweer in zijn handen had – vertelde mij dat de vrachtwagens het gebouw moesten beschermen, in het geval iemand besloot het vanaf de weg te beschieten.

Het adres van BNR Nieuwsradio lag om de hoek van de Trump Tower. Eenmaal aangekomen bleek het radiostation tijdelijk te verblijven in het gebouw van de Nationale Republikeinse Vrouwen Club. New York is een staat die altijd voor de Democraten stemt en een Republikeinse enclave zoals deze zijn niet veel te vinden in de stad. Terwijl ik in de lobby vroeg op welke verdieping ik moest wezen voor BNR, zag ik een pamflet waarop aangekondigd werd dat de Republikeinse Vrouwen Club 's avonds met z'n allen de resultaten van de verkiezingen gingen kijken. Dit kwam mij niet geheel slecht uit, aangezien ik voor mijn opdracht op zoek was naar aanhangers van Trump in het Democratische New York. Een mailtje naar de organisatie leverde al snel een antwoord op: ik was welkom.

Afgesloten stoep voor de Trump Tower Foto: Frank Meijer
Honderden journalisten voor het Hilton in Manhattan, waar Trump zijn overwinningsfeest gaf Foto: Anita Webbe

Voor het echter zo ver was – het evenement begon om acht uur in de avond – besloot ik op zoek te gaan naar de eenzame Republikeinen die de stad niet bepaald rijk is. Aan de overkant van de straat, op Rockerfeller Centre, spotte ik al snel een ietwat gezette man met een rode pet. Op de rode pet stond de bekende slogan van Trump: 'Make America Great Again'. Ik besloot op de man af te stappen en hem wat vragen te stellen. Terwijl ik hem vroeg of hij al gestemd had en of hij inderdaad op Trump had gestemd, keek hij niet op van z'n telefoon. Toch kon hij wel nog de beleefdheid vinden om antwoord te geven op mijn vragen, al kwam er niet meer dan 'ja' uit op elke vraag die ik hem stelde. Ik bereikte echter de limiet van zijn beleefdheid toen ik hem vroeg waarom hij dan voor Trump had gestemd: "None of your business!".

Overal in New York was wel iets van de verkiezingen mee te krijgen. Aanhangers van Trump hadden zich voor het Hilton in Manhattan verzameld, waar de presidentskandidaat zijn overwinningsfeestje zou vieren. Ook was er een compleet leger aan journalisten dat zich al uren van tevoren had verzameld, ieder team met haar eigen satellietbusje. Voor de Trump Tower stonden vooral mensen te protesteren tegen de presidentskandidaat. Terwijl ik probeerde op te vangen wat de protesteerders zeiden, kwam er een man voorbij op skeelers met een gitaar in z'n handen. De schaars geklede man droeg naast een cowboyhoed alleen een onderbroek met de letters 'Trump' erop.

Na etenstijd besloot ik richting de Republikeinse Vrouwen Club te lopen. Onderweg liep ik nogmaals langs het Hilton waar Trump zijn overwinningsfeestje zou geven. Voor het gebouw had een groepje van zo'n twintig mensen zich verzameld. Ze zongen uit volle borst het volkslied en scandeerden: "USA, USA, USA" en "TRUMP, TRUMP, TRUMP", terwijl een van de mannen boos schreeuwde dat hij 'het helemaal zat was'. Iets verderop verkocht een vrouw de petten met 'Make America Great Again', voor twintig dollar. Aangekomen bij de Republikeinen werd er naar mijn naam gevraagd. "Oh de Nederlandse journalist", zei de vrouw enthousiast. Haar gezicht betrok echter toen zij zag dat ik niet in de juiste kleding was gestoken. "Je mag niet met een spijkerbroek naar binnen. Ik heb in de mail gezegd dat het een formele bijeenkomst was", aldus de vrouw. Zonder in te gaan op het feit dat zij dat helemaal niet vermeld had, wist ik ons met enig onderhandelen toch binnen te krijgen, onder de voorwaarde dat we achteraan en uit het zicht gingen staan.

In de grote zaal zaten zo'n honderd tot honderdvijftig mensen. Er was catering en er hing een groot scherm met daarop de zender FOX: een Republikeins georiënteerde nieuwszender. De aanwezigen waren gekleed in driedelige pakken en prachtige jurken. Dat wij ons als Nederlandse studenten van journalistiek in spijkerbroeken en gympies nogal ongepast voelden, was wellicht het understatement van de eeuw.

Ondanks dat Trump verre van geliefd is in New York en zelfs niet altijd bij zijn eigen partij, waren alle aanwezigen gekomen in de hoop dat hij aan het langste eind zou trekken. Terwijl de resultaten binnenkwamen, en Trump al snel een voorsprong pakte, werd Trumps naam regelmatig gescandeerd. Toen de presidentskandidaat eenmaal de belangrijke staat Florida binnen had gehaald, gingen de aanwezigen volledig uit hun dak. Ook hier werd keihard "USA, USA!" gescandeerd. Misschien nog wel het meest merkwaardige moment van de avond was toen Republikein Wendy Long het podium betrad en opriep toch een gezamenlijk gebed, waar iedereen aan meedeed. Daarna werd er ook nog trouw gezworen aan de vlag van de Verenigde Staten. Praktijken die wij hier in Nederland niet (meer) gewend zijn.

Naarmate de avond vorderde, bleef Trump zijn voorsprong behouden. De mensen in de zaal waren enthousiast en vol vertrouwen, maar toch ook lichtelijk nerveus toen de uitslagen van de andere belangrijke staten heel lang op zich lieten wachten. In de tussentijd sprak ik enkele mensen in de zaal, waaronder Scott Holland, een rijke Republikein die alle vertrouwen in zijn 'kampioen' Trump had. "Ik wil dat Amerika op haar best is, dat zij nummer één is. We moeten stoppen met mensen bij de grens doorlaten die ons land niet waard zijn. Donald Trump is de man die we nodig hebben, onze kampioen."

De laatste staten lieten lang op zich wachten en de meeste mensen waren dan ook op huis aan gegaan. Rond half drie in de nacht was nog steeds niet bekend wie er gewonnen had, al leek het er sterk op dat Donald Trump de volgende president zou worden. Plotseling kregen we bericht dat Trump onderweg was naar het Hilton, vermoedelijk om zijn overwinningsspeech te houden. Vrijwel direct hoorden we helikopters overvliegen en rumoer op straat: het gebouw van de Republikeinse Vrouwen Club bevindt zich namelijk precies tussen de Trump Tower en het Hilton. We vlogen de straat op om te kijken of we een glimp van hem konden opvangen, maar we waren helaas te laat. Eenmaal terug op onze plek zagen we op het scherm dat Trump zijn speech gaf. Voor het grootste deel van de avond zagen we zijn overwinning al aankomen en toch zaten we met open mond te kijken.

Kinderen van de straat

CASTRICUM - Zondag 27 november 2016 organiseert de stichting Straatkinderen van Kathmandu wederom een Nepaldag in het Jac.P.Thijsse College in Castricum dat voor deze gelegenheid geheel belangeloos het gebouw ter beschikking stelt. Het doel is om bekendheid te geven aan het werk van de stichting maar ook om geld in te zamelen voor haar activiteiten in de hoofdstad van Nepal.

Vanaf 10 uur en tot rond 17.30 uur bent u van harte welkom en kunt u genieten van Nepalese hapjes, spullen uit Nepal kopen, tegen betaling de toekomst laten lezen en fraai opgeknapt worden door een schoonheidsspecialiste of gekapt worden door de specialisten van Patrick Boots Kappers. Ook is er een loterij met prachtige prijzen, belangeloos ter beschikking gesteld door de winkeliers van de burgemeester Mooystraat, het Bakkerspleintje en winkelcentrum Geesterduin.

Voor jong en oud is er een optreden van de goochelaar Wautier en u kunt met uw kinderen op de foto. De gehele dag door zijn er optredens van bijvoorbeeld het duo Fine Tuned en de virtuoze Flamengo groep El Rio.

De dag zal worden afgesloten met een optreden van de bekende Castricumse formatie Poker die speciaal voor deze gelegenheid kinderen zal begeleiden die worden uitgenodigd om samen met de band een Sinterklaasliedje (of een ander bekend nummer) te zingen. Er zijn nu al diverse aanmeldingen binnen. Gedurende de gehele dag kunt u tegen betaling door het Castricumse feestcafé Boesboes gesponsorde drankjes kopen.

Op zaterdag 25 april 2015 beefde de aarde rondom de hoofdstad van Nepal, Kathmandu. De ergste aardbeving in Nepal sinds 1934 en ook nu met een verwoestende kracht. Duizenden mensen kwamen om het leven, tienduizenden huizen werden verwoest en honderdduizenden bewoners van het toch al niet rijke land werden dakloos.

Al ver voor de aardbeving startte Lies Vink, getroffen als zij was door het lot van arme straatkinderen , een fonds met als doel geld in te zamelen voor een opvanghuis waar kinderen van de straat een veilig onderkomen konden krijgen. Het fonds werd een stichting, namelijk Straatkinderen van Kathmandu, die op dit ogenblik twee tehuizen (Marinka Children Home en Tiom Laura Home) onderhoudt voor in totaal ruim tachtig kinderen. De kinderen krijgen te eten, hebben een dak boven hun hoofd, kunnen spelen en gaan naar school. Na de aardbeving zijn daar tientallen kinderen bij gekomen van een ander tehuis omdat daar de boel was ingestort.

Op dit ogenblik bouwt de stichting een nieuw en aardbevingsbestendig huis dat in mei 2017 gereed moet zijn. Voor al deze activiteiten is geld nodig, veel geld want na de aardbeving zijn de kosten sterk gestegen. U kunt daar een bijdrage aan leveren door een bezoek te brengen aan de Nepaldag op zondag 27 november a.s. in het Jac. P. Thijsse College of door sponsor te worden van een kind in een van de tehuizen. Natuurlijk kunt u ook gewoon een donatie doen. Ga voor meer informatie naar de website www.straatkinderenvankathmandu.nl Zo helpt u om in Kathmandu kinderen van de straat, van de straat te houden.

Programma OSU-radio 106 FM

Programma's

Maandag
00.00 – 02.00 OSU Love Songs.
02.00 – 08.00 OSU door de Nacht.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12.00 Chantal Mallet – Week update.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich.
13.00 – 17.00 Carrousel – Nonstop met Lokale informatie.
17.00 – 18.00 Bart van der Heuvel – Muzikale Tijdmachine.
18.00 – 20.00 Lisette Prager – Lisette Pakt UIT (HH).
20.00 – 22.00 Carry Munter – Carry's Music Machine.
22.00 – 24.00 Rythmo del Mundo – Salsa Radio.

Dinsdag
00.00 – 08.00 OSU door de Nacht.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12.00 OSU Nonstop.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich.
13.00 – 14.00 Oranje Top 30 (HH)
14.00 – 17.00 Carrousel – Lokale en Regionale informatie.
17.00 – 18.00 Bart van der Heuvel – Muzikale Tijdmachine.
18.00 – 20.00 Country Train.
20.00 – 22.00 Crackhelder en Mella – Dubbel & Dwars
22.00 – 24.00 OSU Nonstop.

Woensdag
00.00 – 08.00 OSU door de Nacht.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12:00 OSU Nonstop.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich
13.00 – 15.00 John van der Geld – In Het Wilde Weg
15.00 – 17.00 Carrousel – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
17.00 – 18.00 Bart van der Heuvel – Muzikale Tijdmachine
18.00 – 20.00 Lisette & Paula – Dier en Welzijn.
20.00 – 22:00 Dennis Lute – Ja Heerlijk, het is Woensdag.
22.00 – 24.00 OSU Nonstop

Donderdag
00.00 – 08.00 OSU door de Nacht.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix
10.00 – 12.00 OSU – Nonstop.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich
13.00 – 15.00 Radio Kornak (Elke 2e & 4e donderdag Schoolradio).
13.00 – 17.00 Carroussel – Nonstop met Lokale Informatie.
17.00 – 18.00 Bart van der Heuvel – Muzikale Tijdmachine
18.00 – 20.00 Lisette Prager – Lisette Pakt Uit
20.00 – 22.00 Hugo Smit – Soultrain
22.00 – 24.00 OSU Nonstop

Vrijdag
00.00 – 08.00 OSU door de Nacht.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12.00 OSU muziek Carrousel
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich.
13.00 – 15.00 Leo van Zwol – Hollandse Toppers.
15.00 – 17.00 Johnny van der Geld – The Other Side of Elvis.
17.00 – 18.00 Bart van der Heuvel – Muzikale Tijdmachine.
18.00 – 20.00 Carrousel – Lokale en Regionale informatie.
20.00 – 24.00 OSU – Dance Night

Zaterdag
00.00 – 08.00 OSU Nonstop.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 11.00 OSU Nonstop
11.00 – 12.00 Oranje Top-30.
12.00 – 14.00 Louis Carpaij – Prettig Weekend.
14.00 – 16.00 Richard Schmitt -Infomagazine.
16.00 – 18.00 OSU Nonstop
18.00 – 20.00 Mirte Kaan & Lisette Prager – Gezondheid & Lifestyle.
20.00 – 22.00 Return to the Dance Classics.
22.00 – 24.00 Ed Hoekmeijer – Tune Inn.
00.00 – 03.00 Jan van Dale – Sessions Mix.

Zondag
03.00 – 08.00 OSU Nonstop.
08.00 – 10.00 Zendtijd voor Kerken / Songs of Praise.
10.00 – 12.00 Ricky Koole – Het Zondagochtend Gevoel.
12.00 – 13.00 Peter de With – Cabaret.
13.00 – 15.00 Louis Carpaij – Prettig Weekend
15.00 – 17.00 Rob Offerhaus – OSU Sportief – Sport op Zondag
17.00 – 18.00 Bart van der Heuvel – Rock & Roll Jukebox.
18.00 – 20.00 Intermezzo – OSU Klassiek
20.00 – 22.00 OSUJazz – Blues and Big Bands.
22.00 – 24.00 OSU – Nonstop

Première Seaside Bigband in Lokaal

HEEMSKERK - Woensdagavond 30 november, aanvang 20.00 uur, speelt de Seaside Big Band o.l.v. Konrad Koselleck in Café Lokaal, Anthonie Verherentstraat 5, 1961 GD Heemskerk.

Na oorspronkelijk onder de vleugels van de Muziekschool Heemskerk te hebben gefunctioneerd, staat de band vanaf dit najaar op eigen benen. Onder de bezielende leiding van dirigent en artistiek leider, Konrad Koselleck, wordt er wekelijks gerepeteerd in een oefenruimte van Cultuurcentrum Heemskerk. Het repertoire van de band bestaat uit een mengeling van jazz, blues en latin, dikwijls met bekende titels, echter bijna altijd gecomponeerd en gearrangeerd door de dirigent. In het komende muziekseizoen zal de band een aantal keren op de woensdagavond in Café Lokaal spelen en aansluitend, vanaf ongeveer 21:00 uur, krijgen geïnteresseerden de gelegenheid om mee te spelen tijdens een jamsessie. De toegang is gratis.

MORGENUUR in de PKN kerk te Akersloot

AKERSLOOT - Op zondag 27 november, 1e Advent, zal de Cantorij een 'Morgenuur' verzorgen.

De adventstijd is een tijd van hoop en verwachting, we kijken uit naar het Licht. Het Licht dat het duister van de nacht zal verdrijven, de angsten van ons hart wegneemt en de schaduw van de dood wegjaagt. Het Licht dat terugkomt, hoop die niet zal sterven!

In dit Morgenuur roepen liederen, (bijbel)teksten, kaarslicht en momenten van stilte ons tot overweging van hetgeen ons is geschonken. Wij voelen dat we niet de eersten zijn, maar meelopen in een eeuwenlange stoet door de geschiedenis. In ons hart voelen we de nabijheid van anderen, ons voorgegaan, met ons oplopend of na ons komend. Zo houden wij de lofzang gaande.

De cantorij vervult in dit Morgenuur de rol van voorganger. U bent welkom in de PKN kerk aan het Dielofslaantje 4 te Akersloot. Aanvang 10.00 uur.

Kerstconcert Songs for You en Gelegenheidskoor 2016

BEVERWIJK - Op zondagmiddag 18 december 2016 zal het cgk Songs for You een kerstconcert uitvoeren, samen met het Gelegenheidskoor 2016. U wordt van harte uitgenodigd om naar dit concert te komen luisteren.

Beide koren presenteren hun eigen kerstrepertoire. Het ad-hoc koor, zal laten horen wat zij in slechts 4 repetities onder de knie heeft gekregen. Het geheel staat onder leiding van dirigent Aldert Fuldner. De begeleiding wordt verzorgd door Arthur Postma, piano.

Aanvang concert is 15.30 uur. De zaal is open om 15.00 uur. Vredevorst kerk, Laan der Nederlanden 152 te Beverwijk. Kaarten € 12.50 incl. koffie/thee in de pauze. Voor kinderen t/m 12 jaar entree € 5.00 Kaartverkoop: zie informatie op www.songsforyou.nl of bel 06-37575280 (na 18.00 uur)

Vieringen RK Parochie Uitgeest

Woensdag 23 nov.: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kapel.
Vrijdag 25 nov.:         19.00 uur H. Eucharistieviering in Geesterheem met koffiedrinken.
Zaterdag 26 nov.:         19.00 uur Kerk in Beweging m.m.v. Sound of Life.
Zondag 27 nov.:         09.00 uur H. Eucharistieviering m.m.v. Laus Deo. 1e Zondag van de Advent.