De Uitgeester

13 september 2017

De Uitgeester 13 september 2017


Na ongelukkige valpartij toch de Mont Ventoux beklommen voor het goede doel! Door: Kees Deken

Op de Mont Ventoux met links Myriam en rechts Monique Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Myriam Blanken, werkzaam als Corporate Finance adviseur in Alkmaar en woonachtig in Uitgeest, heeft een knappe prestatie geleverd door met twee andere collega's de Mont Ventoux te beklimmen ten behoeve van het goede doel: 'Groot verzet tegen kanker' van de stichting Mont Ventoux. De inspiratiebron voor deze beklimming is de zoon van een andere collega: Wessel, een op het oog gezond kereltje van anderhalf jaar die neuroblastoom heeft; een vorm van kinderkanker die bij hem, na benauwdheidsklachten, is vastgesteld.

Voorbereiding

Maar wat vooraf ging aan Myriam's uitdaging is wel bijzonder. In de voorbereiding is ze namelijk hard onderuit gegaan met de fiets. Myriam: "Ik was al enkele weken aan het trainen en wilde mijn fiets nog even na laten kijken bij de fietsenmaker in Uitgeest. Op de Beatrixlaan moest ik een noodstop maken waardoor ik over mijn stuur met beide kaken keihard op de grond viel. Bij de valpartij braken vier kiezen af en door de strak staande kaakspieren en pijn kon ik mijn mond nauwelijks openen om te eten. Met nog drie weken te gaan, leek het doel om de Mont Ventoux te beklimmen niet realistisch. Ik zou juist naar Sardinië op vakantie gaan en daar, ter voorbereiding, nog een paar heuvels beklimmen. Uiteindelijk heeft de tandarts vóór mijn vertrek de grootste schade tijdelijk verholpen. Maar van verdere voorbereiding was geen sprake. Uiteindelijk heb ik toch besloten om de uitdaging aan te gaan."

De klim

Vanuit het plaatsje Sault was de tocht 23.8 kilometer lang met een hoogteverschil van 1176 meter. Een behoorlijke klim met een gemiddeld stijging van 4.9%, waarvan het steilste stuk een stijgingspercentage van 9.2% scoort. Myriam vertelt verder: "Als je bij het startpunt verzamelt gaat er wel wat door je heen: Alle familie, vrienden en collega's die daar met dezelfde reden staan: Wessel! Tijdens de eerste 15 á 20 km van de klim dachten mijn collega Monique van der Stelt en ik nog: Is dat alles? Dat valt toch erg mee! Totdat de laatste kilometers in beeld kwamen: de verzuring treedt dan vrij acuut op. Maar met het nodige gepuf en gehijg hebben we onze opdracht uiteindelijk toch volbracht! De totale opbrengst van alle teams die meededen is ruim 550.000 euro geworden, waarvan team Wessel 70.000 euro bijeen heeft gebracht!"

Vervolg

Myriam, die hiervoor nog nooit op een racefiets had gezeten en aanvankelijk zelfs niet wist hoe ze moest schakelen, is inmiddels helemaal om. Waar ze voorheen fanatiek aan hardlopen deed is ze nu al meer op de fiets te vinden. "De rondjes met fietsen zijn een stuk langer dan met hardlopen waardoor je nog meer geniet van de omgeving en de natuur om je heen," aldus Myriam.

En hoe is het met Wessel?

Myriam: "Dat blijft nog even spannend. Hij zit nu midden in de chemokuren en afhankelijk van het resultaat wordt een vervolgbehandeling gestart. We gaan voor hem duimen!"

Wat wil je?

Speeltuin Kindervreugd Foto: Aangeleverd

Dat ieder kind de kans krijgt om te sporten en naar muziekles te gaan, ook als de ouders het niet kunnen betalen. Dat voor jong en oud met een kleine portemonnee ook betaalbare woningen beschikbaar komen. Dat iedereen, ongeacht geslacht, huidskleur, leeftijd of afkomst, moet kunnen deelnemen aan de samenleving. Dat niet ieder plekje in Uitgeest wordt volgebouwd. Dat je je veilig voelt in huis en je directe leefomgeving. Dat onze inwoners en bedrijven veel beter betrokken worden bij plannen. Dat de gemeente en de inwoners zich voorbereiden op de klimaatverandering.

Als bovenstaande onderwerpen je bezighouden en je wilt iets doen, kom dan eens praten met de lokale PvdA mensen en stuur een mail naar pvda.uitgeest@gmail.com

Jelle Brouwer Foto: Aangeleverd

Jelle Brouwer en Theo Buijsman

Collecte Nierstichting

UITGEEST - Van 17 tot en met 23 september staat de jaarlijkse collecteweek van de Nierstichting op het programma.

Jaarlijks overlijden 1.000 dialysepatiënten. Ruim anderhalf miljoen mensen hebben chronische nierschade. De Nierstichting zet alles op alles zodat mensen met een nierziekte in leven blijven, en ook écht kunnen blijven leven. De stichting zet zich actief in om kennis te bundelen, en wetenschappelijk onderzoek naar genezing van nierziekten te versnellen. De inkomsten uit de collecte zijn belangrijk voor de Nierstichting om dit doel te bereiken. Kijk voor meer informatie over de Nierstichting en de campagne op www.nierstichting.nl.

Jong geleerd is oud gedaan

Foto: Irma Kerkhoven

Nieuwe generatie collectanten in opleiding:
Vlnr. Tessa, Lynn, Janna en Eva collecteerden onlangs voor het KWF op Assum.

Lezing in Dorpshuis de Zwaan: Schoenmaker Henk Heine op donderdag 28 september

Schoenmaker Henk Heine

UITGEEST - De familie Heine heeft sinds 1905 een schoenmakerij. Dit is het oudste schoenmakersbedrijf in Nederland. Opa Heine is begonnen in 1905. In 1955 heeft de zoon van opa het bedrijf overgenomen. Henk is op z'n veertiende begonnen als schoenmaker en in 1967 in Uitgeest. Hij heeft een opleiding opgevolgd in Amsterdam. Dit is de enige opleiding in Nederland tot schoenmaker. Op dit moment zijn er 58 leerlingen.

Zijn vrouw, Corrie Heine, heeft meegeholpen in de zaak, maar niet met het schoenmaken zelf. Wel met het inrichten van de etalage, het aannemen van de schoenen, verkoop van tassen, portemonnees, riemen en de stomerij. Dit was tijdelijk. Henk is vijf jaar leraar geweest op de tweede technische school in Amsterdam. Sinds 40 jaar neemt hij examens af en dat blijft hij ook doen. Hij geeft advies aan schoenmakers en geeft cursussen schoenmaken op wedstrijdniveau. Hij is hoofdjury van de vak wedstrijden in Nederland. Henk is vier keer Nederlands en vier keer Europees kampioen geworden (in 2001 de laatste keer). Henk is per 1 januari 2017 na 50 jaar gestopt als schoenmaker en gaat nu, samen met zijn vrouw, van zijn vrije tijd genieten, hoewel hij nog genoeg schoenmakers activiteiten heeft.

Donderdag 28 september, van 09.30 – 11.00 uur. Kosten € 2,-- inclusief koffie/thee in de pauze. Kaarten zijn vooraf op het kantoor van de S.U.S. op aan de zaal te verkrijgen.

INFORMATIE EN OPGEVEN:
Deze activiteiten vinden plaats in Dorpshuis de Zwaan. Informatie en kaartverkoop op het kantoor van de Stichting Uitgeester Senioren, op de eerste etage van Dorpshuis de Zwaan, Middelweg 5, 1911 EA Uitgeest, telefonisch: 0251 – 31 90 20 of via de mail: s.u.s@inter.nl.net. Zie ook de website: www.uitgeestersenioren.nl.

Uitgeest smijt met miljoenen van burgers

Maar parkeren moeten we dan maar vergeten. Als de plannen in Uitgeest doorgaan zoals de maquette was, dan gaan er 101 parkeerplekken verloren. Geteld op alle plekken waar gebouwd zal worden. Niet geteld alle plaatsen gewoon langs straten en langs het Mollenveld, die hopelijk blijven bestaan. Op de maquette staan welgeteld 29 parkeerplaatsen! Niet meegeteld de plekken op het ijsbaanterrein bij de te bouwen megaschool, want daar wil men zelfs wel een slagboom plaatsen om niet bevoegden uit de omgeving te weren. Ondergrondse garage voor een klein deel van de seniorenwoningen 2 miljoen, (dat worden hele dure huizen)!

Hoeveel miljoenen dit onzalige plan ons gaat kosten heeft men met een natte vinger aangegeven. 2,5 Miljoen voor een IKC, zoals dat alleen in grote steden wordt gebouwd. De nieuwe ijsbaan 1,2 miljoen. Het onderzoeksbureau kostte al 2,2 miljoen. Onderzoeken voor een veilig verkeerscirculatieplan, beeldkwaliteitsplan, energie-neutraal bouwen en onderzoek behoefte horeca pleintje enzovoorts waren nog niet berekend. Bouwrijp maken van alle te bouwen gronden, niet berekend (behalve dat van het tuincentrum, dat is voor de tuinder). Het gemeentehuis verdwijnt, maar een voorzieningen loket of zo moet nieuw worden gebouwd (voor hoeveel)? En nog steeds wordt de Paltrok locatie niet onderzocht. Daarbij kwam ik op een slordige 6 miljoen. Dan blijven onberekend de kosten voor herinrichting met rotondes van de Geesterweg en het nieuw te bouwen zorgcentrum. Hoeveel miljoenen moeten er nog bij voor onvoorzien en voor overschrijding van alle plannen? Ik voorzie een failliete gemeente Uitgeest met volgebouwd centrum drie verdiepingen hoog!

Verontruste burger: A. Smulders 8 september 2017

Nieuwe school op Paltrok locatie

Het bevreemdt mij dat de Paltrokschool niet verbouwd en uitgebreid kan worden tot een zogenaamde 'Brede School' (IKC). Met de realisatie van de Paltrokschool, voorheen de Wiekslag, werd er al rekening mee gehouden dat deze uitgebreid zou kunnen worden met een extra verdieping. Dat moet toch bekend zijn.

Om die reden vroeg ik aan de wethouder, in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur, om het keuringsrapport hierover. Ik nam aan dat een deskundig, objectief bureau grondig onderzoek had gedaan naar een Brede School op deze Paltroklocatie. Helaas kreeg ik niet de gevraagde stukken, maar moest ik deze op de website van de gemeente achterhalen. Dit lukte mij niet. Nu twijfel ik of er wel een grondig onderzoek gedaan is naar de haalbaarheid van een Brede School op deze locatie.

Wil de gemeenteraad geen school op deze plek? Gemiste kans! Het Paltrok gebied biedt ruimte voor een Brede School in een prachtige, parkachtige omgeving met voldoende parkeergelegenheid. En niet onbelangrijk: IJsbaan- en Huttenweekterrein worden niet aangetast en blijven hun functie behouden.

M.T. Rodenburg-Tiebie

Eugenie Herlaar bij Vrouwen van Nu

Eugenie Herlaar Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Op donderdag avond 21 september ontvangen wij mevrouw Eugenie Herlaar bij VVNu in dorpshuis De Zwaan.

Na haar werkzame leven bij onder andere het NOS-journaal heeft ze vele reizen gemaakt. De ervaringen hierover deelt ze graag met anderen in de vorm van lezingen. Wij hebben uit de vele lezingen gekozen voor Sint. Petersburg: Een stad gebouwd op een moeras met een Europese grandeur, vol geheimen over tsaren en bolsjewieken.

VVNu nodigt u graag uit om deze avond met hen mee te beleven in dorpshuis De Zwaan Middelweg 5. Niet leden betalen maar € 5,00 euro. Dit is inclusief een kopje thee of koffie. De zaal is open vanaf 19.30 uur, de lezing begint om 20.00 uur.

Cursusprogramma Stichting 'De Nieuwe Kuil' najaar - seizoen 2017-2018 activiteitenlocatie Hogeweg 8 Uitgeest

Aquarel, gemaakt door Joop de Beer Foto: Aangeleverd

Tekenen en schilderen
15 lessen op maandagavond van 19.30 uur tot 22.00 uur (twee wekelijks), aanvang groep 1: 11 september, aanvang groep 2: 18 september. Info/aanmelding bij docent Joop de Beer, tel. 0251-311348 E-mail: joop_de_beer@hotmail.com

Tekenen en schilderen
10 lessen op dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur (wekelijks), aanvang cursus 3 oktober 2017. Info/aanmelding bij docente Paulien van Tol, tel. 072-5054131 / 06-15281472, E-mail: paulienz@hotmail.nl

Bic – pen tekenen en mixed media
6 Lessen op woensdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur (wekelijks), aanvang cursus 20 september 2017.                                

Linosnedes maken
6 lessen op maandagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur (wekelijks), aanvang cursus 30 oktober 2017, Info/aanmelding bij docente Ellen van Putten, tel. 06-40108861, E-mail: ellenvanputten@kpnmail.nl

Tekenen en schilderen
20 lessen op donderdagavond van 19.30 uur tot 22.00 uur (wekelijks), aanvang cursus 19 oktober 2017, Info/aanmelding bij docente Carolina de Graaf, tel. 06-27434618, E-mail: c.graafde@hotmail.nl

Workshop Beeld (bronskleurig) maken van een speciale kunststof

1 workshop op : zaterdag 23 september 2017
1 workshop op : zondag 24 september 2017
1 workshop op : zaterdag 27 januari 2018
tijd: 10.00 uur tot 15.00. uur

Workshop Mixed Media schilderij
Zaterdag 25 november 2017 van 10.00 uur tot 15.00 uur, Info/aanmelding bij docente Carolina de Graaf, tel. 06-27434618 E-mail: c.graafde@hotmail.nl

Workshop Tekenen en Aquarelleren
Zaterdag 14 oktober 2017 van 10.00 uur tot 16.00 uur. Info/aanmelding bij docent Joop de Beer, tel. 0251 311348 E mail: joop_de_beer@hotmail.com

Workshop werken met klei
Zondag 26 november 2017 van 10.00 uur tot 16.30. uur

Workshop Acryl schilderen
Zaterdag 9 december 2017 van 10.00 uur tot 16.00. uur, Info/aanmelding bij docente Josine van Os, tel. 06-24773508 E-mail: josinevanos@hotmail.com        

Bewegingslessen:

Qigong Chinese Bewegingsleer.
28 lessen op maandagavond van 19.30 uur tot 20.45 uur - aanvang 11 september 2017
28 lessen op dinsdagochtend van 10.00 uur tot 11.15 uur - aanvang 12 september 2017                                                                         28 lessen op woensdagavond van 19.30 uur tot 20.45 uur - aanvang 13 september 2017
28 lessen op donderdagochtend van 10.00 uur tot 11.15 uur - aanvang 14 september 2017                        

Info/aanmelding bij docente Marjolein Kaandorp tel. 0251-313322 / 06-15484453, E-mail: m_kaandorp@kpnmail.nl        

Hatha Yoga
34 lessen op dinsdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur (wekelijks) - aanvang 5 september 2017                                                                 34 lessen op woensdagochtend van 9.15 uur tot 10.15 uur (wekelijks) - aanvang 6 september 2017
Info/aanmelding bij docent Peter Baltus, tel. 0251-311300, E-mail: peter.baltus@icloud.com

Voor deze nadere informatie en het gehele cursusprogramma kunt u tevens onze WEB site www.denieuwekuil.nl bezoeken. Voor algemene vragen kunt u terecht bij het secretariaat van Stichting 'de Nieuwe Kuil': Mw. Anneke Heijne, Meerpad 2 1911 AS Uitgeest, telefoon: 0251-311776, E-mail: anhvrijn@casema.nl

Vrijwilliger gezocht voor Internetcafé buurtcentrum het Spectrum

Vanwege toenemende belangstelling voor het Internetcafé wordt een extra vrijwilliger gezocht.

HEEMSKERK - Voor het Internetcafé wordt een extra vrijwilliger gezocht. Iemand die kennis en ervaring heeft met een iPad, een Tablet, een smartphone, Windows 10. Iemand met een sociale instelling en die om kan gaan met verschillende niveau's. Man/vrouw, jong/oud dat maakt niet uit!

Het Internetcafé is bedoeld voor mensen die geen of weinig gelegenheid hebben om met een computer om te (leren) gaan of te gebruiken. Elke donderdag van 13.00 tot 14.00 uur is iedereen van harte welkom in buurtcentrum het Spectrum, Lauraplein 1 te Heemskerk. Lijkt het u wat of bent u nieuwsgierig? Kom dan langs bij het Internetcafé om een kijkje te nemen of neem contact op met Karin Koks, 06-19965444.

5 / 12

Excursie van de Stichting Uitgeester Senioren Schiphol Behind The Scenes Tour op dinsdag 24 oktober

Een uitgelezen kans om te zien hoe Schiphol achter de schermen werkt Foto: aangeleverd

UITGEEST - Kom er met de 'Schiphol Behind the Scenes' achter hoe de luchthaven Schiphol werkt! Wat er allemaal nodig is om al die vliegtuigen te laten opstijgen en landen. Hoe houdt de luchthaven alles veilig?

Bij binnenkomst in de bus ontstaat meteen het gevoel van boarden in een vliegtuig door de geluiden uit de verkeerstoren, de welkomstschermen en de boarding pass. Een vertelscherm legt uit wat er bij komt kijken om het vliegverkeer op Schiphol mogelijk te maken. U komt van alles te weten over onder andere de terminal, het banenstelsel, de aanvliegroutes, baanonderhoud, bagage en de vogelwacht. Tevens duiken we even terug in de tijd. Zo was de eerste vlucht in 1916 een militaire vlucht, ging er al bij de eerste burgervlucht in 1920 vracht mee en zijn er drie verschillende verklaringen voor de herkomst van de naam Schiphol. Schiphol Behind the Scenes is een ervaring van de dynamiek van de luchthaven.

Verzamelen om 9.05 uur op station Uitgeest. Vertrek per trein om 09.18 uur. Kosten € 11,--. Dit is inclusief tour en één kop koffie/thee en exclusief reiskosten. Duur tour ± één uur. Opgeven t/m 5 oktober.

INFORMATIE EN OPGEVEN:
Informatie en opgave op het kantoor van de Stichting Uitgeester Senioren, op de eerste etage van Dorpshuis de Zwaan, Middelweg 5, 1911 EA Uitgeest, telefonisch: 0251 – 31 90 20 of via de mail: s.u.s@inter.nl.net. Zie ook de website: www.uitgeestersenioren.nl.

Problemen rond het dorpscentrum en de SUS

Een tot op het bot verdeelde gemeenteraad gaat over het centrumplan beslissen. Nu is het aan een gemeenteraad om te beslissen over zaken van ruimtelijke ordening, met afweging van alle relevante belangen, maar de opvattingen in de raad staan diametraal tegenover elkaar. Met een stemmenverhouding van 8 : 7 lijkt het een vorm van democratische dictatuur. In dit geval spelen de belangen van Tabijn en de Viva een grote rol, waarbij de horeca-belangen via een horecaplein op indirecte wijze ook zijn binnengeslopen. Gaan we dankzij de sloop van het gemeentehuis terug naar een situatie van horeca-overlast zoals we die in het verleden gekend hebben?

De AVBU heeft in de jaarvergadering van 2017 besloten het werkterrein uit te breiden en verder te gaan als Dorpsraad Uitgeest. Met de huidige discussie rond de SUS, veroorzaakt door de ambtelijke samenwerking binnen de BUCH dient zich het eerste dorpsprobleem aan. Men kan zich afvragen wat de BUCH beter zou doen dan de SUS. De integratie van het ambtenarenapparaat kan niet het enige argument zijn.

De afgelopen 5 jaar hebben meer dan 125 vrijwilligers zich ingezet voor de S.U.S. en de SOOS. Deze mensen hebben ervoor gezorgd dat vele honderden inwoners van Uitgeest in het Dorpshuis de Zwaan een van de vele cursussen konden volgen of meedoen met een van de andere activiteiten. Als er iets in Uitgeest uniek genoemd kan worden is het wel het succes van de S.U.S en daardoor ook van het Dorpshuis de Zwaan. Dit blijkt wel uit het feit dat wekelijks 500 senioren gebruik maken van het aangeboden programma. Hierdoor levert de S.U.S. een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in het dorp.

De laatste tijd circuleren er echter berichten dat door het ontslag van de sociaal cultureel medewerker de S.U.S. zou ophouden te bestaan. Dit zou voor Uitgeest een trieste gebeurtenis zijn, gezien het maatschappelijk en sociaal belang voor de senioren van Uitgeest. Bovendien zou het een forse aanslag zijn op de leefbaarheid van het dorp. Als Dorpsraad Uitgeest maken we ons ernstige zorgen over dit voornemen van de gemeente.

Inmiddels heeft de Dorpsraad begrepen dat er gesprekken gaande zijn tussen de S.U.S. en partijen in de gemeenteraad. De Dorpsraad i.o. hoopt van harte dat er een overeenkomst bereikt kan worden tussen de S.U.S. en de gemeente waardoor de activiteiten in de Zwaan op de vertrouwde manier doorgang kunnen vinden. Dus met behoud van de uren voor een sociaal-cultureel medewerker.

Tot slot: De leefbaarheid in Uitgeest komt mede onder druk te staan van de forse ruimtelijke claim van Viva, die een onevenredig groot beslag legt op de open ruimte in het centrumplan. De gemeenteraad doet er goed aan in de uitvoeringsfase nog eens kritisch te kijken naar dit aspect.

Dorpsraad Uitgeest

Stimulering taalontwikkeling kleuters in Uitgeest

Thuis voorlezen kan een belangrijke stimulering zijn bij de taalontwikkeling bij kleuters Foto: Aangeleverd

UITGEEST - De kinderen in hogere groepen weten het nog van voorgaande jaren…. Aan het begin van het schooljaar krijgen ze via school een gratis Borre-boek mee.

In een samenwerking tussen de uitgever en basisscholen, ontvangen 245 kleuters in Uitgeest tijdens hun eerste schoolweken een exemplaar van het spiksplinternieuwe boek 'Borre en het stekelvarken'. Het is een kleine bijdrage in de stimulering van de taalontwikkeling bij kleuters. Het thuis voorlezen van boeken kan hier een belangrijke rol in spelen. In heel Nederland zullen ruim 350.000 kleuters dit voorleesboek mee krijgen.

Jeroen Aalbers (schrijver) en Stefan Tijs (illustrator) hebben na elf jaar samenwerking ruim 100 Borre-boeken op hun naam staan. Er is inmiddels een hele generatie basisschoolkinderen opgegroeid met de avonturen van het vrolijke ventje in het rood-wit gestreepte shirt. Met hun nieuwste creatie 'Borre en het stekelvarken' hebben ze opnieuw een boek gemaakt dat veel kinderen zal laten genieten van hun 'verhaaltje voor het slapengaan'.

Garage Piet Sanders Spoorlaan 35, 1911 HA Uitgeest. Telefoon: 0251 - 31 27 05. E-mail: info@pietsanders.nl, website: info@pietsanders.nl

Altijd blije gezichten bij Patrick en Rob van Garage Piet Sanders Foto: Arjan Hoogvorst

UITGEEST - Rob Verduin en Patrick de Ruijter zijn de vertrouwde gezichten van Garage Piet Sanders. Na er ooit al samen te hebben stage gelopen, traden ze er een tijd terug in dienst, om de zaak begin vorig jaar samen over te nemen. Dat ging niet met al te veel ruchtbaarheid, maar is menigeen inmiddels wel bekend.

Al raken ze weliswaar vandaag de dag ietwat dungezaaid, zijn ze her en der nog wel te vinden: die onmiskenbare (dorps)garagebedrijven die decennialang op dezelfde plek hun diensten verlenen. Mede bouwend op een stuk historie, vakkundigheid en klantvriendelijkheid, terwijl ze onophoudelijk bijblijven met de nieuwste technieken om klanten met de meest uiteenlopende zaken te kunnen helpen. Zo'n soort bedrijf is ook Garage Piet Sanders. In 1960 opgestart door Piet Sanders, later overgenomen door zoon Peter die begin 2016 het stokje overdroeg aan Rob en Patrick. Het autogekke duo heeft de olie zo'n beetje door de aderen stromen en staat met een gezamenlijk opgebouwde dosis ervaring dagelijks paraat voor een brede klantenkring.

Vertrouwde plek

"Allebei liepen wij hier ooit stage, om na een tijdlang in loondienst te hebben gewerkt onze vleugels uit te slaan en elders de nodige ervaring op te doen", vertelt Rob. "Tot Peter Sanders ons de mogelijkheid bood om terug te keren en uiteindelijk zelfs de zaak over te nemen. Daarmee zijn we terug op het oude nest en staan we hier op deze vertrouwde plek dagelijks met heel veel plezier en toewijding ons werk te doen."

Collega Patrick knikt instemmend. "Dit is voor veel mensen een bekend en markant punt, waar je bijvoorbeeld tijdens het voltanken van de auto gelijk even een lampje of iets dergelijks kunt laten vervangen. Dat maken we mee met voor ons bekende gezichten, maar ook toevallige passanten kunnen hier voor alles terecht en krijgen vanzelfsprekend dezelfde service."

Laagdrempelig

Garage Piet Sanders kenmerkt zich als universeel garagebedrijf vooral door een open, toegankelijk karakter. Met een servicebalie tussen de werkplaats en de showroom, een eenvoudige zithoek voor koffie en praatje en dat alles gepaard gaand met een oprechte glimlach. "Veel klanten waarderen die laagdrempeligheid en komen hier dan ook al jarenlang over de vloer. Van reparatie en onderhoud aan personen- en bedrijfsauto's én campers tot verhuur van aanhangwagens, en van APK en diagnoses tot een gevarieerd aanbod occasions; we helpen iedereen op weg. Daarnaast verkopen wij nieuwe Anssems-aanhangers en zijn we tevens aangesloten bij het kentekenloket.nl, waarmee mensen snel en makkelijk een kenteken kunnen overschrijven. Superhandig en zelfs op zaterdag…"

Door: Arjan Hoogvorst

                

Pand op de hoek Middelweg en Dokter Brugmanstraat

Kruidenierswinkel van J. Veenis rond 1930 Foto: Beeldbank Vereniging Oud Uitgeest

UITGEEST - Op de hoek van de Middelweg en de Dokter Brugmanstraat wordt gewerkt aan een nieuwe gevel en achterliggend gebouw. Dat zal iedereen zijn opgevallen. Hieronder beschrijven wij de geschiedenis van dit pand.

Op de foto van rond 1930 was hier de kruidenierswinkel J. Veenis. Links was de winkel en rechts op ongeveer 1 meter naar achteren was het pakhuis. Het pakhuis heeft een hijsbalk boven de openslaande glasdeuren. De winkel heeft twee bovenramen met zogenoemde 'keperbogen'. Boven de deur staat geschreven: Van Nelles koffie en thee en daaronder : engros J.Veenis en detail. Dit was dus indertijd een groothandel en een winkel. Later kwam Balster in de zaak, daarna Grootjes.

Dierenspeciaalzaak 'De Tijdsgeest' rond 1950 Foto: Beeldbank Vereniging Oud Uitgeest
Links: rijwiel-reparatie, rechts: 2 appartementen Foto: Tekening: Jan Deckwitz

Toen werd het de dierenwinkel "De Tijdgeest" van Van Tol en ten slotte in 1981 van Ria van Tol- van Lieshout. Deze afbeelding staat ons allen nog voor de geest. Het was de Dierenspeciaalzaak 'De Tijdgeest'. Voor de winkel en voor het pakhuis is één brede gevel geplaatst van rode stenen gemetseld. De voorpuien van winkel en pakhuis liggen in hetzelfde vlak. Deze verbouwing vond misschien rond 1950 plaats. In 2011 was dit de Dierenspeciaalzaak/Hengelsport Rentenaar.

Het profiel met twee gebroken kappen van de oorspronkelijke gevels komt terug. De onderpuien hebben andere raam- en deurpartijen. Op de verdieping van het pakhuisgedeelte komen de luiken met de hijsbalk terug. Het geheel krijgt een witte stuclaag en een donkergetinte plint. De winkel wordt een rijwiel-reparatiezaak en in het pakhuisgedeelte rechts komen twee appartementen.

33e editie AMAK-Loop in Akersloot

Schrijf je snel in voor de AMAK-Loop in Akersloot! Foto: Aangeleverd

AKERSLOOT - Op zondag 24 september aanstaande wordt alweer de 33e editie van de AMAK trimloop in Akersloot gelopen.

Er is een trimloop over 5, 10 en 15 km, die start bij de handbalkantine aan de Boschweg 3 te Akersloot. De start van alle drie de afstanden is om 11.00 uur. Voor de eerste drie op iedere afstand zijn leuke prijzen te winnen. De jeugd t/m 8 jaar loopt de 1/2 mijl (805m) en de oudere jeugd (t/m 13 jaar) loopt de hele mijl (1610m). De halve mijl start om 10.00 uur en de hele mijl om ca. 10.15 uur. Deelname voor de jeugd is geheel gratis. De jeugd krijgt na afloop een medaille en maakt kans op prijzen in de verloting.

Inschrijven kan op zondag 24 september vanaf 09.00 uur in de kantine van handbalvereniging Meervogels de Boschweg 3 te Akersloot en kost € 5,00. Voorinschrijving is mogelijk via www.inschrijven.nl en kost € 4,00. Deelname voor de jeugd is gratis!

Voor verdere informatie kunt u terecht op www.amak.nu.

Grote Clubactie aanstaande zaterdag

Uitgeest – De Grote Clubactie gaat dit jaar van start op zaterdag 16 september. Leden van verenigingen uit Uitgeest gaan langs de deuren om loten te verkopen. Ze doen mee aan de jaarlijkse actie om de clubkas te vullen. Clubs gebruiken de opbrengsten vooral voor materiaal, activiteiten, de huur van een accommodatie en begeleiding. Maar liefst 80% van de opbrengst van de loten gaat direct naar de verenigingen.

De Grote Clubactie bestaat dit jaar 45 jaar, een gedenkwaardig jubileum. Vanaf het begin draagt de Grote Clubactie bij aan de financiële gezondheid van duizenden clubs in Nederland. Jaarlijks nemen bijna 6.000 verenigingen deel aan de Grote Clubactie, zo'n 225.000 leden gaan de straat op om loten te verkopen voor hun club. Inwoners van Uitgeest kunnen ook dit jaar de clubs uit hun omgeving weer steunen. Net als voorgaande jaren bedraagt de hoofdprijs 100.000 euro en zijn er vele andere prijzen te winnen, waaronder een auto.

45 jaar later
Veel verenigingen in Nederland zijn afhankelijk van sponsoring en andere initiatieven voor extra financiële middelen. Er is geld nodig om te kunnen groeien en goede faciliteiten aan leden te kunnen bieden. De Grote Clubactie speelt hierin een grote rol. Pierre Claessens bedacht 45 jaar geleden de Grote Clubactie. Ter ere van dit mooie jubileum is het Pierre magazine uitgebracht. In dit jubileummagazine gaat de directeur van de Grote Clubactie, Frank Molkenboer, in gesprek met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Edith Schippers, over het belang van het verenigingsleven en de Grote Clubactie.

Frank Molkenboer: "Vele vrijwilligers en leden zetten zich in om extra geld in te zamelen voor hun vereniging. De betrokkenheid tussen de club en haar leden is enorm groot mede dankzij de Grote Clubactie. Samenwerking is hierbij het sleutelwoord. Vaak zijn de leden nog jong. Zij hebben een intrinsieke motivatie nodig om op pad te gaan voor hun club. Koppel er een beloning aan en kinderen worden enthousiast. Wij zeggen niet voor niets: "Jong geleerd is oud ook nog doen". Jonge leden van nu krijgen later misschien een functie in een commissie of bestuur van een club."

Minister Schippers beaamt dit: "Verenigingen horen bij Nederland, zij zijn het cement van de samenleving. Jong en oud ontmoeten elkaar en komen hierdoor met elkaar in contact. De sociale cohesie versterkt enorm door een actieve inzet van leden. Nederlandse verenigingen zijn daar kenmerkend en uniek in."

Op pad met Jochem van Gelder en Stan van den Dobbelsteen
Dit jubileumjaar reist het hilarisch duo Jochem van Gelder en Stan van den Dobbelsteen, onder de naam 'Het Grote Clubactie Actieteam', kriskras door Nederland om verenigingen en clubs een helpende hand te bieden. Via aansprekende vlogs kan iedereen profiteren van hun tips en adviezen. Van Gelder: "De ene keer instrueren we jeugdleden die langs de deuren gaan om loten te verkopen, de andere keer maken we kennis met sport, dan weer ligt het accent op de Superloten. Ondertussen leren we de verenigingen kennen, ontdekken we wie de spil is en de kar trekt. Het is echt een feest om de vlogs te maken. We komen zoveel mooie verhalen tegen, met weinig moeite zou je er een televisieprogramma van kunnen maken."

Dit jaar doen in Uitgeest de volgende clubs mee: Korfbalvereniging Stormvogels, B.C. Castricum, Jeugdvereniging Don Bosco, Fusie Club Uitgeest, MHC Uitgeest, Uitgeester Harmonie, Gymnastiekvereniging Unitas, Loeka Dance Exp.

Festival TV De Dog

Foto: Aangeleverd

UITGEEST - De clubkampioenschappen bij tennisvereniging de Dog zijn nu al een geruime tijd bezig. Aanstaande weekend is het finale weekend en wordt deze zondag spectaculair afgesloten met een "festival dag". Er staat een Foodtruck waar een lekkere hap kan worden gehaald en er zijn verse sappen en heerlijk schepijs te verkrijgen (op=op). Ook word er voor gratis vermaak gezorgd: Maak een leuke foto in de photobooth, spring op het springkussen of luister, zing en dans mee op de live muziek van Edwin en Faake (vanaf 16.00 uur). De finales beginnen vanaf 12:30 en zijn de moeite waard om te komen bekijken. Er zitten spannende partijen bij!

Afgelopen weekend was het door de slechte weersvoorspellingen even afwachten of alle wedstrijden door konden gaan maar de weergoden waren ons goed gezind en alle wedstrijden konden gespeeld worden. Er zijn wedstrijden gespeeld die zo spannend waren alsof het al finales waren. Mike Schröder en Leon Tor speelde in de HD4 een beste partij tegen zeer sterke tegenstanders maar wisten de wedstrijd ondanks kapotte snaren van beide met een vers racket te winnen. Iwan de Wit speelde tegen Clim Oostra. Korte balletjes net over het net gingen heen en weer en de heren gaven elkaar flink wat koekjes van eigen deeg. André Heine en Elisa Heijne de Wildt hebben ook al flink wat spannende potten gespeeld waarbij al een aantal keer de tiebreak nodig was om te beslissen wie er met de winst vandoor ging. Ze staan niet alleen vaak op de baan maar zijn ook als supporter vaak te vinden naast de baan. Een vaste supporter is ook Willy Groen. De gehele familie speelt al jaren mee en dit jaar werd ze door Corine gevraagd of ze ook mee wilde doen. Waarom niet? Ook wel eens leuk! Zondag tijdens een zeer spannende wedstrijd met de stand op 4-4: Blessure! Beterschap Willy, en volgend jaar wel gewoon weer meedoen he? Hopelijk zien we jullie aankomende dagen voor support langs de baan? Vergeet vooral Festival TV de DOG op zondag 17 september niet in de agenda te zetten!

Nationale Sportweek officieel geopend

Opening met Wethouder A. de Vink-Hartog, beleidsmedewerker Sebastiaan Huys, buurtsportcoach Chantal Thomas, Jorrit Cremers en bootcamp Liefting Fit Foto: Anita Webbe

UITGEEST - Zaterdag 9 september is om 11.00 uur het officiële startsein gegeven voor de Nationale Sportweek in Zwembad de Zien door wethouder A. de Vink-Hartog.

Van 9 tot en met 17 september zetten verenigingen en clubs hun deuren open. Kijk voor het aanbod op www.nationalesportweek.nl. Niet alle verenigingen in Uitgeest staan op deze pagina. Wilt u meedoen met een sport maar het aanbod staat niet op deze site? Neem dan contact op met de vereniging.

Voor vragen kunt u mailen naar buurtsportcoach Uitgeest Chantal Thomas: c.thomas@alkmaarsport.nl.

Zwemdiploma's A, B, C behaald

Al deze kinderen hebben hun zwemdiploma behaald! Foto: Sander Visser

UITGEEST - Vorige week ontvingen Juf Els Veenis en zwembad De Zien de licentie voor
het ZwemABC. Dat betekent dat de zwemlessen en het zwembad waar ze
gegeven worden, dik in orde zijn. Op zondag 10 september waren de kinderen aan de beurt
om te laten zien wat ze geleerd hebben van juf Els. Al deze zwemkanjers
hebben hun A,B of C diploma gehaald. Gefeliciteerd!

Nancy Brantjes vanuit Costa Rica: Lopen

Nancy Brantjes

In Costa Rica loopt men veel. Het is een bergachtig land, dus als je een fiets pakt moet je heel vaak bergop of bergaf, dat erg inspannend is. Fietspaden zijn erg schaars en veel wegen te smal, dat fietsen ook gevaarlijk maakt. Maar het zit ook niet in de cultuur...

Honderd jaar geleden waren de meeste wegen van Costa Rica onverhard. In de droge tijd een beetje stoffig en in de regentijd moeilijk begaanbaar door de kleverige blubber. Voor een auto zeer moeilijk te berijden, maar voor een fiets nog minder. Het meest gebruikte vervoersmiddel was de ossenwagen: Een stevige houten kar die door twee robuuste ossen door rivierbeddingen en diep modder getrokken kon worden. Vaak werden-en worden- ze kleurig beschilderd met krullen en bloemen. Ook werden paarden gebruikt als rijdier. Kleine, magere paardjes die goed tegen het tropische klimaat kunnen en die goed tegen de steile hellingen kunnen klimmen met mensen of een vracht op hun rug.

Veel mensen konden zich geen paard of kar veroorloven. Dus ging men te voet. Hele families liepen iedere zondag een paar uur om naar de kerk te gaan op zondag. Vóór de kerk was een kraan waar men schoenen, laarzen of blote voeten kon wassen, want men zat tot de enkels vol met modder van de wegen, zodat men met schone voeten de kerk kon betreden. Na de mis werd dan een plaatselijk gefabriceerd frisdrankje gedronken in een restaurantje, en dan ging men weer lopend naar huis.

Foto: Aangeleverd

Nu zijn de wegen beter, er zijn bussen en veel families hebben een auto. Toch wordt er nog steeds veel gelopen. In het grote indianenreservaat in het zuiden van Costa Rica kunnen indianen dagenlang lopen om op familiebezoek te gaan, zoals men dat al eeuwen doet. Onderweg zoeken ze onderdak bij vrienden of kennissen. Ik loop ook redelijk veel. Ik woon op 1 kilometer afstand van het centrum van het dorp, en ik heb geen winkel dichtbij. Dus bijna iedere dag loop ik minstens twee kilometer om een bijeenkomst bij te wonen, naar de school te gaan of even een boodschap te doen. Er zijn dagen dat ik zonder problemen 5 kilometer loop.

In deze dagen gaan twee miljoen Costaricanen massaal de straat op. Lopend op bedevaart naar Cartago, waar een basiliek staat met een heel bijzonder Mariabeeldje. Sommige mensen lopen dagenlang, anderen maar een paar uur. Verkeerspolitie regelt de stroom mensen. Er zijn eerste hulpposten, concerten en op TV wordt de bedevaart uitgezonden. Doe ik niet aan mee. Ik gebruik liever mijn tijd en energie op een andere manier. Zo hebben mijn man en ik een paar keer geholpen in een keuken om bedevaartgangers maaltijden te verkopen ten bate van de kerk. Daar heb ik een beter gevoel bij. Op een andere dag loop ik wel weer.

KP Biking: Toch weer Henk Verdonk junior

AKERSLOOT - Henk Verdonk junior uit Egmond aan de Hoef heeft toch weer de winst in de wekelijkse donderdagavondwedstrijd in Akersloot op Sportcomplex de Cloppenburgh op zijn naam geschreven.

Het wachten duurt wel heel erg lang, dat er om de Kids and Parents Bikeschool (KPB) mountainbikecup eens een andere winnaar dan Henk Verdonk junior uit de bus komt. Enkele weken terug was de hoop gevestigd op Heerhugowaarder Ben Visser die wel heel dicht in de buurt kon blijven van velvraat Verdonk junior. Deze keer zou het spannend kunnen worden met onder andere aan de start weer Ben Visser, Jan Langeveld (Bakkum) en Erwin Krom uit Limmen. Maar ondanks alle kwaliteit die aan het vertrek stond kwam Henk Verdonk junior met een pikstart aan de leiding en kwam verder niet meer in gevaar. Zes ronden lang nam Erwin Krom positie twee in met Ben Visser in zijn slipstream. Vervolgens mocht Ben Visser de eer van de tweede plek een drietal ronden op zich nemen. Daarna begon het een beetje te haperen bij Visser, zodat Erwin Krom zijn kans schoon zag Visser definitief in te pakken. Op dat moment kon gesproken worden dat Ben Visser ditmaal bot ving, nadat hij vorige week nog beet had. Het leek er op dat Ben Visser door deze tegenslag mentaal aangeslagen was en daardoor uitstapte. Gehoopt wordt dat Visser deze geestelijke domper snel te boven komp en volgende week nog sterker terugkomt.

Uitslag: 1. Henk Verdonk junior Egmond aan de Hoef 2. Erwin Krom Limmen 3. Jan Langeveld Bakkum 4. Henk Jan Verdonk senior Egmond aan de Hoef 5. Henk Louwe Alkmaar 6. Chris Kemp Egmond aan de Hoef 7. Marco Wetsteijn aan Zee 8. Jasper Revers Castricum 9. Mark Valkering Alkmaar 10. Hans Castricum Egmond aan de Hoef.

Duivensport Wim Rodenburg pakt óók z'n overwinning op de Natour

MENEN/UITGEEST -Afgelopen weekend zaterdag 9 september stond de vierde en voorlaatste Natoer vlucht vanuit het Belgische Menen op het programma. De laatste vluchten van het seizoen geeft het altijd wel problemen om nog een respectabel aantal duiven start de krijgen. Door het korten van de dagen gaat de duif op 'n natuurlijke wijze zijn verenpak vernieuwen en wordt het voor de liefhebber moeilijk om nog een aantal duiven voor de wedstrijd uit te kunnen zoeken. Maar rond 15 augustus gaat de natuur toch echt z'n werk doen en komt er een einde aan het vliegseizoen voor de duiven. Zo konden er de afgelopen vrijdagavond door vijf liefhebbers nog maar 96 duiven worden ingebracht voor de voorlaatste vlucht.

Na nog een ochtendje wachten op de wegtrekkend buien op de vluchtlijn, konden de duiven om 12.45 uur het luchtruim kiezen. Jong en Oud vertrokken gezamenlijk van start en het is altijd weer verrassend of een van de jonge duiven de oudere duiven kunnen verslaan. Ditmaal echter meldde zich een oude duif als eerste en snelste om 15.07.51 uur bij Wim Rodenburg in Uitgeest. De snelheid die werd gemaakt door deze eerste duif én winnaar bedroeg 1548,285 m.p.min. (bijna 93 km p.uur). De uitslag van deze vlucht was als volgt; 1-3-9-11-12 Wim Rodenburg (Uitgeest), 2-7-8-13-17e Hein Berkhout (Uitgeest), 4-14-16e Frank Rodenburg (Uitgeest), 5-10-19-21-22e Comb. Kerssens-Krom (Akersloot) en 15e Dirk de Bruin (Uitgeest). De taartbon van deze week gaat naar Dirk de Bruin en de attractieprijs geschonken door Frank Krom gaat naar Wim Rodenburg met één van zijn duiven op de 10e plaats in de uitslag. De eerste duif in de uitslag van Wim Rodenburg was tevens goed voor een 1e plaats in het CC 3/A tegen 23 deelnemers met 510 duiven en 'n 4e plaats in de gehele Kring 3, tegen 50 deelnemers met 1090 duiven. Volgende week de laatste Natour vlucht vanuit Quiévrain (245km) en tevens de afsluiting van het vliegseizoen 2017.

FC Uitgeest 35+ vrouwen strijdvaardig in eerste competitie wedstrijd

UITGEEST - Vrijdag 8 september was de dag waar iedereen weer naar uit had gekeken: de eerste competitie wedstrijd na de zomerstop voor FC Uitgeest 35+ vrouwen.

Met een compleet nieuw outfit en goede moed reden we naar DRC te Amsterdam waar het water met bakken uit de hemel kwam. Onze voetbal skills werden dus meteen op de proef gesteld. Dit moest geen probleem zijn want tijdens en na de zomerstop werd er flink getraind onder leiding van Shari Breetveld. Een nieuwe competitie met nieuwe tegenstanders is altijd spannend, deze competitie zijn dat Koedijk, WMC en DRC. De aanvangswedstrijd tegen Koedijk beloofde dan ook meteen een zware pot te worden. Koedijk, waar FC Uitgeest tijdens het ICGT toernooi nog een gelijkspel wist uit te slepen, was tactisch goed voorbereid en zorgde voor de nodige weerstand. Een paar mooie kansen voor FC Uitgeest waren helaas niet genoeg om te voorkomen dat Koedijk met de winst naar huis ging. De wedstrijd tegen DRC was spannend, waarbij er goed druk werd gezet door FC Uitgeest en er zelfs mooie combinaties werden gemaakt. Inmiddels waren we doorweekt. De drainage van het kunstgrasveld kon de grote hoeveel regen maar net aan, echter de inzet werd er niet minder om, sterker nog, deze werd alleen maar beter! Helaas konden we niet voorkomen dat DRC een goal maakte en werd ook de tweede wedstrijd nipt verloren. Het laatste duel tegen WMC, die kort geleden in de vrouwen 35+ competitie zijn gestart, ging zeer voortvarend van start met meerdere kansen voor FC Uitgeest. Een doelpunt lag op de loer waarbij in de slotfase zowel WMC als FC Uitgeest hun kansen optimaal hadden moeten benutten maar dit helaas nalieten. Eindstand 0-0. Het eerste punt in de competitie voor FC Uitgeest vrouwen 35+ is een feit.

Lezing en workshop 'Orde op uw PC'

HEEMSKERK - Dinsdag 19 september is er in Heemskerk om 14.00 uur een gratis toegankelijke lezing over hoe je orde op je computer houdt.

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten, dan kunt u over dit onderwerp op dinsdag 26 september en 3 oktober van 14.00 – 16.00 uur ook een tweedelige workshop volgen. Dan wordt uitgebreider ingegaan op het gebruik van mappen en bestanden. Gebleken is dat veel mensen daar moeite mee hebben. Na afloop van de workshop hebt u geleerd overzicht te houden over uw foto's en andere bestanden, weet u voortaan beter waar alles staat en hoe u een bestand dat u kwijt bent, terugvindt. De lezing en de workshop worden gegeven in de Baptistenkerk aan de Maerten van Heemskerckstraat 43. Meedoen kost € 20,-.

Meer info en aanmelding via www.bibliotheekijmondnoord.nl of bij de klantenservice in de bibliotheek. Georganiseerd door vrijwilligersorganisatie SeniorWeb, in samenwerking met Bibliotheek IJmond Noord.

Datum en tijd Lezing: dinsdag 19 september, 14.00 - 16.00 uur (gratis toegankelijk, aanmelden is niet nodig).
Workshop: dinsdag 26 september, 3 oktober, 14.00 - 16.00 uur. (kosten € 20,- voor 2 lessen)
Plaats Baptistenkerk, Heemskerk;
Aanmelden via www.bibliotheekijmondnoord.nl of bij de klantenservice in de bibliotheek. Maximaal 8 deelnemers.

Muziekcursus voor dreumesen, peuters en kleuters in Uitgeest e.o.

Foto: Mos Jessy

REGIO - Vanaf 11 september start weer de populaire muziek en dans herfstcursus voor dreumesen en peuters in Uitgeest, Beverwijk en Heemskerk.

Al 20 jaar verzorgt de gediplomeerde 'muziek op schoot' en dwarsfluit-docente Alice Ploeg met veel enthousiasme de muziek en danscursussen. Wat is er leuker voor een kind van 0 tot 4 jaar en een ouder, dan zingen, dansen, bewegen op muziek, luisteren naar en vooral spelen op echte muziekinstrumenten? Alice geeft een herfst, winter en lentecursus. De kinderen worden op leeftijd ingedeeld. In Uitgeest start de cursus op vrijdag 15 september in Kindergarden Uitgeest. (In Heemskerk start de herfstcursus op maandagochtend 11 september en woensdagochtend 13 september in het gebouw van St. Caecilia. In Beverwijk start de cursus op donderdagochtend 14 september en op zaterdagochtend 16 september in de BHK). Er zijn 8 lessen (geen les in de schoolvakanties). Er is ook een kleutercursus, deze start zaterdagochtend 16 september.

Informatie: www.aliceploeg.nl aliceploeg4@gmail.com 06-11493796.

Nieuwe lezingenserie historie en archeologie in Huis van Hilde Stichting Oer-IJ en Huis van Hilde gaan samenwerken

Landschap bij Castricum Foto: Aangeleverd

CASTRICUM - Onder de titel 'Hilde kan me nog meer vertellen' bieden de Stichting Oer-IJ en Huis van Hilde vanaf oktober 2017 een nieuwe serie van acht lezingen. De lezingen worden gehouden in het archeologie-centrum in Castricum, en bieden verdieping op verschillende thema's uit de geschiedenis en archeologie van de regio. Vanzelfsprekend komen ook het ontstaan van het Oer-IJ en het landschap van Noord-Holland aan bod.

Vorig seizoen hadden beide organisaties elk hun eigen avonden. Het komend jaar trekken ze samen op om publiek een mooi en compleet programma te bieden. Voor de lezingen bestaat altijd veel belangstelling. De meeste avonden worden uitverkocht en de herhalingen trekken ook volle zalen. De populariteit heeft te maken met de groeiende belangstelling voor regionale geschiedenis, maar houdt zeker ook verband met de kwaliteit van de sprekers. De lectoren zijn veelal autoriteit in hun vakgebied.

Kaarten kunnen nu al worden gereserveerd via de website oerij.eu. De kosten bedragen € 10,- per lezing, inclusief koffie (vrienden van het Oer-IJ krijgen 10 procent korting). Wie vier of meer lezingen boekt, betaalt € 2,- per lezing minder. Bezoekers betalen vooraf. Meer informatie is te vinden op de websites van Oer-IJ en Huis van Hilde.

Heemskerk bruist zaterdag!

Cultuurmarkt Heemskerk heeft veel te bieden Foto: Aangeleverd

HEEMSKERK - Zaterdag 16 september staat Heemskerk, cultureel op zijn kop! Er komt een grote cultuurmarkt in het centrum van Heemskerk, met een groot podium op het Nielenplein, een podium bij Grandcafë Ruysdael en een kunstmarkt.

Kijk! organiseert een opening van de expositie 'Staal in Beweging' in de hal van het gemeentehuis. De Vrijburght heeft een korenfestival deze dag. De winkeliersvereniging en de horeca in Heemskerk, sluiten ook aan bij deze dag. Er is al een fotowedstrijd uitgezet door HeemskerkOnline. De winnaar zal tijdens de cultuurmarkt bekend worden gemaakt. Er komt een leuke puzzeltocht in het centrum voor de kinderen en er is een speciaal cultuurmenu. Cultuur snuiven en beleven. De amateurkunst presenteert zich groots. Vier dansscholen geven presentaties, diverse koren en orkesten laten van zich horen, leerlingen van Cultuurcentrum Heemskerk treden op en er zijn diverse (big)bands aanwezig. De Cultuurmarkt begint om 11.00 uur en de Rock 'n Billyband The Barnbees sluiten de dag af om 20.15 uur bij het Ruysdaelpodium.

Meer info: info@cultuurcentrumheemskerk.nl of even langskomen op Kerklaan 1 in Heemskerk.

Jong dierendag 2016, met gratis huisdieren keuring

HEEMSKERK - Bij dierenwereld van Someren zal aanstaande zaterdag 16 september het jaarlijkse 'Jong dierendag' van Kleindiersportvereniging Jongleven gehouden worden.

Kleindiersportvereniging Jong Leven Uitgeest bestaat al meer dan 50 jaar. Zij hebben als hobby het fokken van hoenders, konijnen, cavia's of sierduiven in vele soorten en kleuren. Dit om de originele ras-beschrijving na te streven en misschien tentoon te stellen. Er zijn in totaal 106 dieren ingeschreven waarvan 74 hoenders en 32 konijnen. Neem een kijkje op de website voor wat wie fokt.

Door de vaak jarenlange ervaring met het houden en fokken van de dieren beschikken de leden van Jong Leven Uitgeest over veel vakkennis die zij graag met anderen willen delen. Nieuwe leden, oud of jong, zijn dan ook van harte welkom in de vereniging en zij kunnen rekenen op deskundige hulp bij het verzorgen van hun dieren.

Informatie over de vereniging en het lidmaatschap van Jong Leven Uitgeest wordt graag verstrekt door de secretaris F. Redeker, tel. 072-5330547 www.jong-leven.nl

Dierenwereld van someren, strengweg 15 te Heemskerk
Van 9.30 tot 15.30 uur, Gratis toegang

Politieberichten

Diefstal
Op 5 september is er een zwarte snorfiets gestolen aan het Stationsplein, merk Piaggio, kenteken DKZ08H.

Aanrijding
Op 5 september sloeg een bestuurder van een personenauto komende vanaf de Pr. Beatrixlaan rechtsaf de Geesterweg op. Hij zag hierbij een personenauto, welke over de Geesterweg naderde over het hoofd. Een aanrijding volgde. Gelukkig slechts materiële schade.

Op 9 september rond 03.10 uur werd aan de Hollandse Tuin een onbekend persoon gezien in een garagebox. Deze persoon liep even later weg met iets in zijn handen. Een onderzoek in de omgeving leverde op dat moment niets op. De volgende ochtend werden echter twee koffers met gereedschap aangetroffen in de omgeving. Verder wordt er niets vermist.

Snelheids- en roodlichtcontrole
Op 6 september vond er een snelheidscontrole plaats aan de Provinciale Weg. 3410 passanten werden gemeten, waarbij 159 overtredingen geregistreerd zijn. De hoogst gemeten snelheid was 131 km p/u. Er waren 3 overtredingen bij de rood-licht controle aan dezelfde weg.

Ongeval
De bestuurster van een personenauto reed op 10 september om 11.32 uur over de linker rijstrook van de A9. Zij werd afgeleid door haar dochtertje op de achterbank, kwam met een wiel naast de weg en raakte de macht over het stuur kwijt. Het voertuig spinde naar de andere kant van de weg en kwam tegen de vangrail tot stilstand. De personenauto raakte dusdanig beschadigd, dat deze moest worden weggesleept.

Cursussen voor vrijwilligers en mantelzorgers gebundeld Online overzicht en inschrijven via nieuwe website

REGIO - Sinds 4 september is de website van de Vrijwilligersacademie voor Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo in de lucht via het webadres www.vrijwilligersacademiebuch.nl. De Vrijwilligersacademie biedt aan vrijwilligers en mantelzorgers in de vier gemeenten een uitgebreid scholings- en trainingsaanbod. De vier lokale steunpunten voor vrijwilligerswerk werken hierin samen, waardoor het aanbod aanzienlijk groter is en deelnemers ook buiten hun eigen gemeentegrenzen kunnen zoeken en inschrijven.

Voor wie
De academie biedt workshops, trainingen en cursussen voor vrijwilligers en mantelzorgers die al actief zijn maar zich verder willen verdiepen en bekwamen. Ook mensen die graag vrijwilligerswerk willen gaan doen maar niet precies weten voor welke organisatie of in welke richting, kunnen bij de academie terecht.

Breed aanbod
Ondersteunende cursussen en trainingen bestaan al langer. Het aanbod is inmiddels gedigitaliseerd, en veel cursussen zijn via e-learning te volgen. Door het samenwerkingsinitiatief is het aanbod nu samengevoegd en op één digitale plek te raadplegen. Op de website zijn cursussen te vinden die variëren van een praktische EHBO-cursus of een workshop 'Hoe haal je meer uit sociale media' tot een bijeenkomst 'Omgaan met dementie'. De website komt in de lucht nu de inschrijfperiode voor de cursussen van start gaat.

De Vrijwilligersacademie heeft haar wortels in de vier steunpunten voor vrijwilligerswerk in de gemeenten. Zij kunnen ook meer informatie geven:

Uitgeest: Vrijwilligers Informatie Punt Uitgeest, 06 48500912 www.vrijwilligerswerkuitgeest.nl
Bergen: Vrijwilligers Centrale, (072) 5191600 www.vcra.nl
Castricum: Steunpunt Vrijwilligerswerk Castricum, (0251) 656562 www.vrijwilligerswerkcastricum.nl
Heiloo: Vrijwilligers Informatie Punt Heiloo, (072) 5320281 www.vipheiloo.nl

Thuisbij - het dagboek van Jan

Wat ooit als therapie is begonnen, mondde uit in een dagboek met boeiende en soms ontroerende verhalen. In deze column schrijft Jan Baaij over zijn dagen bij dagbesteding Thuisbij Uitgeest.

Als je iemand wilt eren met zijn/haar eigen werk, vraag dan advies bij Ilona en haar staf.

Vrijdag 8 september 2017

Deze vrijdag was bijzonder. Dat is ongeveer altijd het geval. Maar het was me wat dit keer. Het begon met chauffeur Rob, hij was ons zowat vergeten. Maar dat wist hij godzijdank op het nippertje te voorkomen. Hij reed ons dwars door de regenbui naar Thuisbij. Die regen genoten wij de hele dag, zelfs toen we 's avonds laat naar het RKZ reden, regende het nog. Ik moest daar met Margreet en Teun-Jan heen. Bij het wisselen van mijn gehoorapparaat was de losgebroken helft in de linker gehoorgang blijven zitten. Die was er dus met geen mogelijkheid uit te krijgen. In het ziekenhuis peuterde de dokter hem er moeiteloos uit. Ieder zijn vak. Eenmaal thuis aten we de rest van het toetje smakelijk op en spraken af dat Margreet morgen Schonenberg zou bellen op de Breestraat.

Voor onze middagmaaltijd was daar Milo. Die had ondertussen zijn weg gevonden bij Thuisbij. Hij ging geruisloos met Rob mee voor een wandeling annex lozing van de opgebouwde poep voorraad. Zo waren ook daar de taken volgens traditie verdeeld. Dat bleek ook het geval met de voedselvoorziening. De thuisbij-ploeg van de vrijdag genoot het middagmaal in twee gedeelten, een helft in de opkamer, de rest in de gewone eetkamer. Het voordeel van deze deling was, dat de opkamer ploeg rustig kon eten, met aandacht voor de maaltijd en voor elkaar. Goed, de maaltijd duurde een goed half uur langer, maar kniesoor die daar oplette.

Erica bracht mij thuis. Daar openbaarde zich mijn nieuwe kwaal. Ik slaagde er niet in aan mijn dagboek voor vandaag te typen. Ik kreeg mijn verhaal met geen mogelijkheid op papier. Ten einde raad gingen we met een glaasje wijn aan tafel. De 'hete bliksem' smaakte prima. Aangezien het typen (zie boven) niet lukte, keek ik via de tv de Vuelta en gingen we daarna aan de wijn. Ondertussen vertelde ik het verhaal van de begrafenis van de kennelijk Joodse overbuurvrouw, die – begeleid door 2 rabbi's – zoals het hoort in Joodse kringen binnen 24 uur ter aarde besteld was geworden. Ik was getroffen dat deze plechtigheid kennelijk ook kon bij Geesterheem.

Net zo goed als het inlijsten van het schilderij van onze Ada. De plaats van het kunstwerk was ook al bepaald: in de opkamer van Thuisbij, op een mooie plek, in een passende ruime plek. Als je iemand wilt eren met zijn/haar eigen werk, vraag dan advies bij Ilona en haar staf.

Lees alle dagboek verslagen op http://uitgeest.thuisbij.eu/dagboek-van-jan

Vrouwen voor Vrede IJmond viert 35 jaar bestaan met fietsroute

Foto: Aangeleverd

REGIO - Ter gelegenheid van hun 35-jarig bestaan heeft Vrouwen voor Vrede IJmond een vredesfietstocht ontwikkeld. De toch is ongeveer 40 km lang en neemt ons mee langs monumenten en symbolen van vrede en verbinding die verspreid staan tussen Akersloot en Velsen-noord. Het gaat om vredespalen, monumenten voor de mensenrechten, wereldwinkels, gemeentehuizen met de Mayors for Peace, vredesbomen en kerken. Van de route is een boekje gemaakt met foto's van de objecten.

Dat er kruisraketten geplaatst zouden worden in Nederland bracht de vrouwen destijds op de been. Sinds die tijd vragen de zij op diverse manieren aandacht voor ontwapening en geweldloze conflictoplossingen. Iedereen is van harte uitgenodigd om op vrijdag 22 september samen met de vrouwen deze route te fietsen en stil te staan bij de betekenis van vrede bij de diverse plaatsen. Tijdens de tocht worden routeboekjes aangeboden aan de burgemeesters ( Mayors for Peace) en de 'eigenaren' van de verschillende monumenten.

De start is op 22 september om 9.00 uur bij de vredesboom aan het Cnossenpad achter het gemeentehuis van Heemskerk. Rond 13.00 uur is de lunchpauze bij molen De Knegt in Akersloot waar een vredespaal staat. De tocht eindigt rond 17.00 uur bij de Doopsgezinde Gemeente aan het Meerplein te Beverwijk.

Het routeboekje is te verkrijgen bij nesham@casema.nl

Programma Osu Radio

Maandag
00.00 – 02.00 OSU Love Songs.
02.00 – 08.00 OSU door de Nacht.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12.00 OSU Carrousel – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich.
13.00 – 18.00 OSU Carrousel – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
18.00 – 20.00 Lisette Prager – Lisette Pakt UIT (HH).
20.00 – 22.00 Carry Munter – Carry's Music Machine.
22.00 – 24.00 Rythmo del Mundo – Salsa Radio.

Dinsdag
00.00 – 08.00 OSU door de Nacht.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12.00 Tom Jacobs – Jacobs in de Ochtend.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich.
13.00 – 14.00 Oranje Top 30 (HH)
14.00 – 16.00 OSU Carrousell – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
16.00 – 18.00 Bart van de Heuvel – Muzikale tijdmachine.
18.00 – 20.00 Camille Jansen – Hits from the Heartland.
20.00 – 22.00 Crackhelder – Dubbel & Dwars
22.00 – 24.00 OSU Carrousel – Nonstop.

Woensdag
00.00 – 08.00 OSU door de Nacht.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12:00 OSU Carroussel – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich
13.00 – 15.00 John van der Geld – In Het Wilde Weg
15.00 – 18.00 OSU Carrousel – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
18.00 – 20.00 Lisette & Paula – Dier en Welzijn.
20.00 – 22.00 Paul van den Berg – Carte Blanche. (Start binnenkort)
22.00 – 24.00 OSU Carrousel – Nonstop.

Donderdag
00.00 – 08.00 OSU door de Nacht.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12.00 Tom Jacobs – Jacobs in de ochtend.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich
13.00 – 15.00 Radio Kornak.
13.00 – 16.00 OSU Carroussel – Nonstop met Lokale en Regionale Informatie.
16.00 – 18.00 Bart van der Heuvel – Muzikale Tijdmachine.
18.00 – 20.00 Lisette Prager – Lisette Pakt Uit.
20.00 – 22.00 Hugo Smit – Soultrain.
22.00 – 24.00 OSU Carrousel – Nonstop.

Vrijdag
00.00 – 08.00 OSU door de Nacht.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12.00 OSU Carrousel – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich.
13.00 – 15.00 Leo van Zwol – Hollandse Toppers.
15.00 – 17.00 Johnny van der Geld – The Other Side of Elvis.
17.00 – 19.00 OSU Carrousel – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
19.00 – 20.00 Max & Jord – ……….. (Start 01-09-2017)
20.00 – 22.00 Joop Schouten – Musicbeats.
22.00 – 24.00 DJ Scoja – Club 106.

Zaterdag
00.00 – 03.00 DJ Keanu – The Sound of Ibiza.
03.00 – 08.00 OSU door de Nacht – Nonstop.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 11.00 OSU Carrousel – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
11.00 – 12.00 Oranje Top-30.
12.00 – 14.00 Louis Carpaij – Prettig Weekend.
14.00 – 18.00 OSU Carrousel – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
18.00 – 20.00 Lisette Prager – Gezondheid & Lifestyle.
20.00 – 22.00 Return to the Dance Classics.
22.00 – 24.00 Ed Hoekmeijer – Tune Inn.
00.00 – 03.00 Jan van Dale – Sessions Mix.

Zondag
03.00 – 08.00 OSU Nonstop.
08.00 – 10.00 Zendtijd voor Kerken / Songs of Praise.
10.00 – 12.00 (Binnenkort nieuw programma).
12.00 – 14.00 Ricky Koole –
14.00 – 15.00 OSU Cabaret.
15.00 – 17.00 Rob Offerhaus – OSU Sportief – Sport op Zondag
17.00 – 18.00 Bart van der Heuvel – Rock & Roll Jukebox.
18.00 – 20.00 Intermezzo – OSU Klassiek
20.00 – 22.00 OSUJazz – Blues and Big Bands.
22.00 – 24.00 OSU Carrousel – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.

De programma's zijn informatief, sportief, muzikaal en gezellig maar vooral voor en door Uitgeesters waarbij Uitgeester-gezelligheid en Lokale informatie voorop staat.

Lijkt het je leuk om ook een radio-programma te maken? Te presenteren, de techniek bij een programma verzorgen, de redactie helpen of heb je een programma idee en wil je graag meewerken? Van Jong tot Oud, iedereen is van harte welkom. Meer informatie? Stuur een mailtje naar info@osuradio.nl of kom langs in de studio. De koffie staat altijd klaar.

U vindt de OSU in de ether 106FM, DAB+ 9C, Ziggo 104.5FM en Ziggo kanaal 918 en via internet.

Openingsavond KVB

Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Traditiegetrouw opent de Katholieke Vrouwen Beweging het seizoen met een Heilige mis in de O.L.V. Geboorte kerk op 19 september om 19.00 uur.

Om 20.00 uur de avond worden voortgezet in de Zwaan met de band ZôwasUt. Deze band bestaat al vijftien jaar en zal ons vermaken met mooie luisterliedjes, heerlijke instrumentale nummers en herkenbare feestliedjes. Het zal zeker een erg gezellige avond worden!

Tims Secret Sessions bij De Zwaan Cultureel

Tim Akkerman's 'Secret Sensations' Foto: Marjolein Thijse

UITGEEST - Zaterdag 23 september start het nieuwe theaterseizoen van De Zwaan Cultureel. En daar is een mooie voorstelling voor uitgekozen: Tim Akkerman met 'Tims Secret Sessions'.                                                                                                

In 2011 wist Tim Akkerman zich te ontworstelen aan het imago van tiener- en rockidool en kwam met het zeer persoonlijk en ingetogen album ANNO. Een moedig mens dat zich kwetsbaar durft op te stellen en bereid is alles op te geven om te kunnen doen waar hij echt in gelooft! Beeld je eens in…ontspannen op de bank, een goed glas wijn en onvervalste muziek. Deze gedachte inspireerde Tim Akkerman tot een nieuwe serie concerten waarin hij zijn publiek onderdompelt in de intieme setting van een imaginaire huiskamer: Tims Secret Sessions. Wie houdt van legendes als Bruce Springsteen en Pearl Jam wordt zeker ook een goede vriend van Tim Akkerman. Hij ontpopt zich van tiener rock idool tot een geroutineerde sing and songwriter, die met zijn gepassioneerde muziek en rauw-zoete stem je hart diep van binnen raakt.

Tim Akkerman speelt op vrijdag 23 september, aanvang 20.15 uur. De toegangsprijs is € 13,50. Vrienden van de Zwaan Cultureel krijgen € 2,50 korting. Kaartverkoop via boekhandel Schuyt of aan de zaal (mits nog beschikbaar), of via de online kaartverkoop. Voor meer informatie en andere voorstellingen zie de website van De Zwaan Cultureel (www.dezwaancultureel.nl).

Brimstone in Filmhuis De Zwaan

Brimstone Foto: Aangeleverd

UITGEEST - De film Brimstone draait vrijdag 22 september in Filmhuis De Zwaan. Hoofdrolspeelster Liz (Dakota Fanning) is een jonge vrouw die een gelukkig leven leidt, totdat een mysterieuze dominee (Guy Pearce) in het dorp verschijnt en alles wat Liz lief heeft probeert te verwoesten. Maar Liz is een doorzetter, geen slachtoffer. Een krachtige vrouw die terugvecht voor een beter leven waar zij en haar dochter recht op hebben. Deze film speelt zich af in de negentiende eeuw. De Nederlandse regisseur Martin Koolhoven dwingt je tot nadenken over wraak, religie, afkomst en vrijheid. Carice van Houten heeft een bijrol als de moeder van Liz.

De zaal is open vanaf 19.45 en de film begint om 20.15 uur. Toegang € 6,- ("Vrienden v/d Zwaan" €5,-) inclusief een kopje thee of koffie voorafgaand aan de film. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Boekhandel Schuyt aan de Middelweg 139 in Uitgeest, of aan de zaal, indien nog beschikbaar.

Feestelijke opening Taalhuis IJmond

BEVERWIJK - Na de opening van het Taalhuis in Beverwijk wordt op dinsdag 19 september het Taalhuis IJmond in de bibliotheek in Heemskerk feestelijk geopend.

Om 15.00 uur zal wethouder Schoorl de officiële opening verrichten. Daarna is er nog van alles te doen: zing mee met liedjes, speel taalspelletjes op de multitouchtafel of breng een bezoek aan de informatiemarkt.

Taal is overal om ons heen. Maar wat als je moeite met taal hebt? Net als veel andere mensen loop je dan tegen problemen aan. Blijf er niet meer zitten. Kom langs in het Taalhuis IJmond. Het Taalhuis IJmond is een samenwerkingsverband tussen alle taalaanbieders in de regio. Het is een informatiepunt voor mensen die de Nederlandse taal (beter) willen leren. Maar ook voor vrijwilligers, gemeenten en bedrijven. Je kunt er informeren naar de mogelijkheden voor cursussen en bijeenkomsten van alle taalaanbieders in de IJmond. Of oefenen met je eigen taalmaatje. Maar ook met de computer taal- of rekenoefeningen maken en makkelijke leesboeken lenen.

Waar is het Taalhuis IJmond?

Het Taalhuis IJmond is in de bibliotheek in Beverwijk en Heemskerk. Daar vind je ook informatie over het Taalspreekuur. Tijdens het Taalspreekuur kun je aan een deskundige vragen stellen over hoe je (beter) Nederlands kunt leren.

Dienst Protestantse Gemeente Uitgeest-Akersloot

Op zondag 17 september om 10.00 is er een dienst aan de Castricummerweg te Uitgeest. Startzondag/Gezinsdienst met voorganger Ds. E. Plaisier.

Vieringen Onze Lieve Vrouwe Geboorte

Woensdag 13 september om 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kapel
Vrijdag 15 september om 19.00 uur H. Eucharistieviering in Geesterheem
Zaterdag 16 september GEEN VIERING
Zondag 17 september om 09.00 uur H. Eucharistieviering m.m.v. Laus Deo