De Uitgeester

22 februari 2017

De Uitgeester 22 februari 2017


Spullen weggooien is zonde: gun ze een tweede ronde

Reparateurs Hans van Rijssel in overleg met Rob van der Kleij Foto: Gerrit Bus

Misschien kan het nog gemaakt bij Repair Café Uitgeest

Door: Anita Webbe

UITGEEST - Sinds Donderdag 15 februari jl. is er nu ook een Repair Café in Uitgeest. Deze landelijk georganiseerde gouden formule wordt georganiseerd door Stichting Uitgeester Senioren (S.U.S) en zal eens per maand worden gehouden in Dorpshuis de Zwaan aan Middelweg 5.

De officiële opening werd verricht door Wethouder Antoine Tromp. "Het is fantastisch dat dit concept, waar landelijk al 300 gemeenten bij aangesloten zijn, nu ook in Uitgeest is!" De wethouder bracht een defecte wandlamp mee, waarmee hij, na vakkundige reparatie, weer blij de deur mee uit liep. De opkomst op deze eerste dag viel niet tegen: maar liefst negenentwintig Uitgeesters kwamen langs met reparatieverzoeken!

Carla van Megen (Sociaal Cultureel Werk): "Elke maand kunnen Uitgeesters hier hun kapotte spullen ter plaatse, samen met een zestal vrijwillige reparateurs, weer in orde maken. Het gaat echter wel om kleine reparaties. De vrijwilligers zullen u graag helpen met reparatie aan: kleding/textiel, elektrische apparaten, fietsen, meubels, houten voorwerpen, computers en kleine huishoudelijke apparaten. Het is toch zonde als je iets weggooit wat misschien nog gemaakt kan worden?"

Rollator-controle op 23 maart
Reparaties zijn kosteloos, maar men dient zelf zorg te dragen voor materialen, die nodig zijn voor de reparatie. De toegang is altijd gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. Indien men een klein defect heeft of een APK'tje wil laten uitvoeren aan een rollator, dan kan dat allemaal tijdens het Repair Café.

De volgende Repair Cafés zijn op 23 maart (met als extra: rollatorcontrole), 20 april, 21 september, 19 oktober, 16 november en 21 december. Openingstijden zijn van 9.30 - 11.30 uur. Schrijft u het vast in de agenda? Voor koffie/thee wordt een kleine vergoeding gevraagd.

Stichting Algemene Hulpdienst Uitgeest
Wist u dat S.U.S. ook een Hulpdienst Uitgeest (voorheen Algemene Hulpdienst AHD) heeft, die van maandag tot en met woensdag aanwezig is in Dorpshuis de Zwaan? Deze hulpdienst is bedoeld voor mensen, die hulp nodig hebben bij vervoer en begeleiding bij bezoek aan ziekenhuis, fysiotherapie enzovoorts. Ook een bezoekje, oppas, wandelen, boodschappen doen, en kleine klusjes in huis of tuin behoren tot de mogelijkheden. Van maandag t/m woensdag van 9.00-10.00 uur, tel. 0251-319020. Op donderdag en vrijdag en bij dringende zaken: Tel. 0251-312161, 0251-311826 of 06-10202931.

Tennisleraar Ronald Vlieland in show Paul de Leeuw

Paarsebal-selfie met Richard Krajicek en Esther Vergeer! Rechts Ronald Vlieland met uiterst links zijn vrouw Janet Foto: Ronald Vlieland

Door: Anita Webbe

UITGEEST - De meeste Uitgeesters weten inmiddels dat tennisleraar Ronald Vlieland druk is met de voorbereidingen voor het Media Meadows Wereldduurrecord dubbelspel tennis, dat in juli gaat plaatsvinden. Aan dit evenement heeft hij een goed doel gekoppeld: Stichting Terre (een stichting voor kinderen met het RETT-syndroom). Hij is niet alleen actief met trainen, ook pakt hij gedreven alles aan om aandacht te vragen voor dit doel door onder andere Paarsebal-selfies te maken. Echter, wat vorige week gebeurde, overtrof al zijn verwachtingen.

Ronald en zijn vrouw Janet regelden drie weken geleden kaarten voor 'Wie Steelt mijn show' van Paul de Leeuw. "Ik kijk deze show altijd op zaterdagavond en het leek me leuk om dit een keer mee te maken" vertelt Ronald. "Direct toen de show begon werden we al van de tribune geplukt! Janet bleek achter mijn rug om mijn grootste wens kenbaar gemaakt te hebben aan Paul: Het ABN AMRO World Tournament mee maken én nog een Paarsebal-selfie met Richard Krajicek hebben. Na mijn korte verhaal over de plannen met betrekking tot het Wereldduurrecord en mijn grootste wens, zei Paul: "Dan zit je in de verkeerde show, want dan moet je naar Ahoy!" Er stond een auto klaar en voor we het wisten waren we, samen met een filmploeg, onderweg naar Rotterdam, waar op dat moment het Tournament aan de gang was. Stomverbaasd waren we toen we daar ook nog eens werden opgewacht door tenniskampioen Richard Krajicek en rolstoeltenniskampioene, Esther Vergeer. De Paarsebal-selfie was natuurlijk snel gemaakt...Ik ben al zo lang bezig om dit voor elkaar te krijgen, je komt er niet zomaar en nu kregen we ook nog 'backstage'-kaarten!"

Check! Foto: Paul de Leeuw

Ronald en Janet hebben niets gezien van de show, waar zij zelf onderdeel van uitmaakten. Ook hebben ze de Paarse bal-selfie met Paul de Leeuw niet kunnen maken, want alles ging zo snel. Tot overmaat van ramp stond de tas met paarse tennisballen, om uit te delen, nog op de tribune in de studio van het Luxor Theater waar Pauls' show werd opgenomen. "Gelukkig worden er op een avond twee shows opgenomen, dus bij de tweede show zaten we gewoon weer op de tribune en heeft Paul alsnog een Paarsebal-selfie gestuurd", aldus Ronald lachend.

Een kleine teleurstelling was wel, dat Ronald en Janet niet in de uitzending van Paul de Leeuw te zien zijn geweest. Tijdens de montage is de redactie erachter gekomen, dat het eindresultaat, dat zij voor ogen hadden, niet is behaald. Dit had meerdere oorzaken en daarom is het item geschrapt. Desalniettemin hebben Ronald en Janet een geweldige avond gehad!

Raadsel rond IJsbaan Uitgeest ontrafeld

Hoe kan het toch dat - in strijd met vastgesteld beleid - het IJsbaanterrein in Uitgeest als bouwlocatie werd aangewezen? Waarom was er in juni 2015 een geheim overleg van de gemeenteraad en lag er in de maand september daarop opeens een dergelijk omstreden besluit? Een korte reconstructie maakt al snel duidelijk welk antwoord op deze veel gestelde vragen kan worden gegeven.

Lokale politiek is omgeven met netwerken en bestuurskartels
Een journalistieke analyse van de manier waarop onderwijsbeleid tegenwoordig landelijk tot stand komt, laat zien hoe dit een onderonsje is geworden van bestuurskartels, advieslichamen en media. Docenten op de werkvloer en ouders spelen nauwelijks nog een rol. (Martin Somer onlangs in de Volkskrant). In Uitgeest speelt al langere tijd het te voeren accomodatiebeleid voor basisscholen. Dit in een periode dat - via raadsbesluit - aan een brede "Omgevingsvisie 2030" en een visie op de ontwikkeling van het centrumgebied wordt gewerkt. Hier gaat het o.a. om de inpassing van allerlei maatschappelijke functies naast deze basisscholen via vastgelegde trajecten van burgerparticipatie. Tegelijkertijd geldt nog de leidende "Structuurvisie Uitgeest 2020", die destijds in samenspraak met de bewoners is vastgesteld. En daarin staat op pagina 46 toch heel duidelijk vermeld dat het IJsbaanterrein niet mag worden bebouwd. Blijkbaar is er op het College van B&W en de raad - o.a. via geheim overleg juni 2015 - grote druk uitgeoefend om toch op het IJsbaan terrein te gaan bouwen. Dit via de scholenkoepel Tabijn met een eindverantwoordelijk College van Bestuur. Dat laatste is samengesteld uit vertegenwoordigers van drie grote onderwijs organisaties in Noord Holand, aangevuld met de Bestuursdienst van de Regiopolitie Kennemerland. Een duidelijk bestuurskartel binnen onze provincie.

Onzorgvuldig en onbehoorlijk bestuur?
Het is wrang te constateren dat tal van bewoners - die volgens de gemaakte afspraken dachten te participeren bij de toekomstvisies - op deze wijze op ondemocratische wijze werden gepasseerd. Zeker wanneer in aanmerking wordt genomen dat een directeur in directe dienst van Tabijn meerdere politieke functies in een fractie en de raad van Uitgeest bekleedt en tevens voorzitter is van de direct bij het accomodatiebeleid betrokken commissie. Let wel: er lijkt sprake te zijn van machtsmisbruik, men handelt in strijd met de wet (nWRO) en negeert duidelijke afspraken met de dorpsgemeenschap om het IJsbaan terrein niet te bebouwen (zoals vervat in de "Structuurvisie Uitgeest 2020"). De betrokkenheid van de bestuursdienst van de regiopolitie Kennemerland baart eveneens zorgen: uitstekend dat de regiopolitie een bijdrage levert aan de veiligheid op school, maar de bemoeienis en betrokkenheid bij deze affaire lijkt bepaald ongewenst.

Bewoners organisaties bundelen hun krachten
Helaas zal de resterende raadsperiode tot de verkiezingen in maart 2018 door deze onverkwikkelijke gang van zaken in het teken komen te staan van meerdere beroep- en bezwaarschriften. En wellicht zelfs een gang naar de bestuursrechter. Over de vastgestelde uitvoering fase 2. van de "Omgevingsvisie Uitgeest 2030" is al bijna acht maanden weinig of niets vernomen, ook hier worden bewoners richting beroep en bezwaar gedreven. Als antwoord hierop hebben bewonersorganisaties gekozen voor een bundeling van krachten. Het 'Bewonersplatform Uitgeest 2030' en de "Werkgroep Acties Uitgeest & Omgeving" gaan op in een nieuwe stichting: Per februari 2017 zal deze 'Stichting Burgerbelang Omgevingskwaliteit Buchregio' zich onder het motto: 'Burger verlangt Omgevingskwaliteit!' richten op de Omgevingskwaliteit en het handhaven dan wel bevorderen van de kwaliteit van natuur en milieu in onze Buchregio.

Bestuur Stichting Burgerbelang Omgevingskwaliteit Buchregio Frank du Long, vz.

NL Doet... werk je mee bij De Zien?

UITGEEST - Het Oranje Fonds organiseert op 11 maart 2017, samen met duizenden organisaties in het land, weer NL Doet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NL Doet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken.

Zaterdag 11 maart ben je van harte welkom op het terrein van Zwembad De Zien.
Om 9.30 uur beginnen we en er is vast een klus voor je bij!
Op onze to-do-list staat:
- baden schoonmaken met hogedrukspuit;
- onkruid verwijderen tussen de tegels langs de zwembaden;
- graskanten afsteken;
- aanplanten van een nieuwe heg;
- kleedruimten, waaronder de schapenhokken, schoonmaken.

Foto: Vincent Bloothoofd

De koffie staat klaar en wij verzorgen de lunch! Aanmelden kan op www.nldoet.nl

Papier Hier!

Postma container naast De Meet Foto: Aangeleverd

Bijna iedereen kent hem: de container achter sporthal De Meet aan de Geesterweg. Hier wordt iedere zaterdag oud papier en karton ingezameld. De opbrengst van de inzameling komt ten goede aan de Postma Stichting. Deze is ruim vijftig jaar geleden opgericht door, u raadt het al, wijlen de heer Postma en heeft als doel het onderhoud van de kerkgebouwen van Uitgeest en Akersloot te financieren.

Diverse grote werkzaamheden, zoals voeg- en schilderwerk, zijn reeds volledig betaald door de 'oude kranten.' De werkzaamheden voor de stichting worden volledig door vrijwilligers uitgevoerd. Eénmaal per drie maanden, op zaterdagochtend, een paar uurtjes assisteren en iedereen weet: vele handen maken licht werk. Het gaat om het aannemen van papier dat wordt gebracht en het opstapelen in de container. We zoeken nog enkele vrijwilligers; door leeftijd en verhuizing is de ploeg enigszins geslonken. Het is altijd een sociale bezigheid en het dient tegelijk een goed doel. Voor de kerkgebouwen en voor het milieu. Men hoeft beslist geen lid van een kerk te zijn om mee te doen, sommige zijn dat wel, anderen niet. In januari wordt er altijd een gezellige middag aangeboden en onder het genot van een hapje en een drankje, wordt de opbrengst van het afgelopen jaar bekend gemaakt.

Mocht uw interesse gewekt zijn om niet alleen uw papier te brengen, maar ook af en toe de handen uit de mouwen te steken, dan bent u van harte welkom om de vrijwilligersploeg te versterken. Dat geldt voor mannen en zeker ook voor vrouwen. U kunt reageren bij Ab Wiersma. Telefoon: 0251-313037 of e-mail ab.wiersma@wxs.nl Hopelijk tot ziens bij de container.

Leo Brombacher

Desem brood is heerlijk én gezond!

Bakker Willem Putter legt uit hoe hij desembrood maakt Foto: Anita Webbe

UITGEEST - Bakker Willem Putter, eigenaar van het gelijknamige bakkersbedrijf aan de Middelweg 113, is het beroep met de paplepel ingegoten. Inmiddels bakt hij al 30 jaar brood met veel passie en ontwikkelt hij nog altijd nieuwe variaties in broodsoorten. Zo heeft hij nu verschillende soorten desembrood in de winkel.

Wat is desembrood?
"Bij desembrood wordt vaak gedacht aan zuurdesem, maar dat is niet meer zo", legt Bakker Putter uit. "Door een mengsel van water en bloem te laten fermenteren, ontstaat er een natuurlijke gisting door melkzuur en azijnzuur bacteriën (desem). Dit wordt toegevoegd aan het verse deeg, voor een heerlijke smaak, en het rijzen van het brood. Het desembrood smaakt niet zuur, doordat er meer melkzuur en minder azijnzuur in zit. Dit kan ik sturen door verandering van de temperatuur in de desem. Om het brood goed te laten rijzen, zonder bakkersgist, moet het deeg minimaal een dag rijzen. De eerste dag maak ik mijn desem (bloem en water), de tweede dag maak ik er deeg van (bloem, water, desem en zeezout). Een bruine desem ontstaat door het toevoegen van mout. De derde dag maak ik er een smaakvol brood van, dat ik bak in onze hout gestookte steenoven. De smaak van het desembrood wordt bepaald door het gebruik van rogge- of biologische bloem, alsmede de tijd waarin ik het deeg laat ontwikkelen (gisten) én de temperatuur. De oven wordt opgestookt naar 320 graden, vervolgens loopt de temperatuur langzaam terug naar een temperatuur van 280 graden, waarop het brood bakt op de energie van de stenen."

Geen dikmaker
Bakkerij Putter heeft een ruime keuze in verschilende soorten desembroodjes. Men kan onder andere kiezen uit wit of bruin, desembroodjes met walnoot en bieslook, met olijven, spelt, en Chia-broodjes. 's Zomers zijn er ook desembroodjes met kaas, paprika en ui verkrijgbaar. Een voordeel van desembrood is, dat het langer bewaard kan worden. Voor gebruik even nat maken en in de oven, van maximaal 175 graden, en je hebt weer heerlijk vers brood! Tegenwoordig wordt, bij het diëten, onder andere brood geboycot en in het licht gezet als dik maker. Niets is minder waar, aldus bakker Putter: "Brood is zeer gezond voor de mens. Zeker desembrood. Door het langzame proces worden er veel nadelige stoffen door de desem afgebroken in melkzuur, wat ons lichaam nodig heeft. Er zitten zoveel bouwstoffen in. Het desem zet nadelige stoffen, tijdens het proces, om naar azijn- en melkzuur. Dit melkzuur komt vrij om te verteren en geeft ons lichaam energie en is goed voor het darmkanaal. Of je van brood dik wordt, hangt af van het beleg dat je erop doet!"

Wilt u het filmpje zien? Bezoek dan onze web- of facebookpagina.

Tekst en foto: Anita Webbe

Over kinderkwaliteiten

Dirk Jan van Wijk Foto: Aangeleverd

Door huisarts Dirk Jan van Wijk

Deze week schokte een wetenschapper ons land door te beweren dat dyslexie niet bestaat, maar een gevolg is van de manier waarop het lezen wordt aangeleerd in ons onderwijssysteem. Ik heb geen verstand van onderwijs. Maar ik moest wel denken aan de vele labels, die kinderen tegenwoordig opgeplakt krijgen. En hoe ik daar als huisarts helaas mee te maken krijg….

Zo vader, zo zoon. Jaap en Marjan komen op mijn spreekuur, omdat hun zoon Max afwijkend gedrag vertoont op school. Hij bemoeit zich weinig met andere kinderen. In het speelkwartier speelt hij vaak de baas. Maar het liefst is hij in zichzelf teruggetrokken bezig. Jaap herkent zichzelf in veel van deze eigenschappen van zijn zoon. Ze vonden hem op school destijds maar een bijzondere jongen en lieten hem maar zijn gang gaan. En dat doet hij tegenwoordig eigenlijk nog steeds Hij wordt echter in zijn werk in de autojournalistiek erg gewaardeerd. De school vraagt of Max getest kan worden, want men vermoedt dat hij PDD-NOS heeft, een vorm van autisme. Jan en Marieke zijn door school naar mijn spreekuur gestuurd, omdat hun zoon Sem de orde in de klas steeds verstoort en zich maar niet op zijn werk kan concentreren. Is het niet een idee om hem Ritalin te geven, zodat zijn schoolprestaties verbeteren? Bij navraag was vader Jan ook altijd al een druk baasje.

Variatie
Waarom was Jan een druk baasje en heeft Sem ADHD? En was Jaap een bijzondere jongen en heeft Max PDD-NOS? Wat is de reden dat we kindergedrag, dat afwijkt van het gemiddelde, een label geven? Eén reden is dat we in onze maatschappij erg de neiging hebben om alles en iedereen in hokjes te stoppen. Dat geeft ons dan de mogelijkheid om onderzoek te doen en hopelijk een oplossing te vinden voor deze afwijking. En inderdaad blijken kinderen die moeite hebben om zich te concentreren (ADD en ADHD) dat beter te kunnen als ze Ritalin, een soort amfetamine, gebruiken. Dat verbetert hun schoolprestaties, ze vallen minder uit de toon in de klas (en worden daardoor minder makkelijk gepest) en het zou daardoor hun zelfvertrouwen vergroten. Prima, zou je zeggen. Aan de andere kant blijken kinderen met ADHD een enorm talent te hebben om 'out-of-the-box' te denken. Ze zijn vreselijk creatief en het zijn de kunstenaars en uitvinders van morgen. Hoe mooi zou het zijn, als zij deze talenten op school zouden kunnen ontwikkelen en niet op school steeds met hun minder goed ontwikkelde kant geconfronteerd te worden?

Buitenbeentjes
Ik heb groot respect voor de hedendaagse onderwijskrachten. Ze worden door de overheid verplicht om een volle klas kinderen elk jaar weer aan een heel vol programma te onderwerpen en die kinderen vooral vol te proppen met kennis, zodat de cito-toetsen gunstig uitvallen. Ze krijgen steeds minder ruimte voor creatieve vakken. En hun inspanningen om leerlingen sociaal vaardig en tolerant ten opzichte van elkaar te maken wordt niet getoetst, dus niet beloond. Hun drive om het beste uit kinderen te halen, wordt dagelijks gefrustreerd door het systeem dat de overheid hen oplegt. In deze tijd van 'passend onderwijs' moeten leerkrachten veel kinderen opvangen, die extra ondersteuning nodig hebben. Ook de beste leerkrachten kunnen niet altijd voorkomen dat een kind zich niet gelukkig voelt in een milieu waar dagelijks gepresteerd moet worden. De dokter wordt dan gevraagd een oplossing voor de buikpijn of de depressie te zoeken of een kind een psychologische diagnose te geven, zodat er extra geld komt voor ondersteuning. Hallo Den Haag! Onze maatschappij heeft niet alleen behoefte aan politici, maar ook aan sporters, filosofen, kunstenaars, handwerkslieden en uitvinders!

Verschillende kinderen
Laten we elkaar alsjeblieft toch accepteren zoals we zijn en ook onze kinderen. En laat ze ook doen waar ze goed in zijn, daar wordt de school een stuk leuker van en onze maatschappij een stuk gevarieerder en toleranter. Heb jij een kind dat niet zo lekker meekomt op school, laat je dan troosten door het fantastische korte filmpje op www.gunkinderenhuneigenlabel.nl. En laat ze vooral doen wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn!

Superzaterdag bij speeltuinvereniging Kindervreugd

Gezellig samen maskers maken! Foto: Aangeleverd

Polonaise lopen, prijzen winnen en maskers maken

UITGEEST - Op 4 maart aanstaande is tijd voor de tweede superzaterdag van dit winterseizoen. Maar liefst drie gezellige kinderactiviteiten staan er deze dag op het programma. Om 10.00 uur begint men traditiegetrouw met het carnavalsfeest om vervolgens, rond het middaguur, te starten met een gezellige bingo. Tijdens dit bingorondje wordt achter de schermen een heerlijke verrassingslunch klaargemaakt. Als afsluiting van de dag volgt ook nog een creatieve workshop.

Al jaren kunnen de kinderen van Uitgeest het echte carnaval beleven bij de vereniging. Tijdens deze gezellige ochtend zal de polonaise uiteraard niet ontbreken. Ook worden er verschillende spelletjes gespeeld en is er een heuse modeshow. Hiervoor is het de bedoeling dat de kinderen verkleed als bijvoorbeeld politieman, indiaan, zakenvrouw of voetballer naar de speeltuin komen. Als iedereen is uitgefeest, gaan de kinderen lekker bingoën. Wie, o wie heeft zijn of haar kaart het eerste vol en gaat er met de hoofdprijs vandoor? Omdat zo'n dag enorm veel energie kos,t wordt er rond 12.30 uur een overheerlijke lunch geserveerd. Wat er precies op het menu staat, blijft nog even een verrassing. Om 13.30 uur is het alweer tijd voor de laatste activiteit van de dag. Onder leiding van Wilma Rodenburg gaan de kinderen enge dierenmaskers maken.

Vooraf inschrijven
Kinderen, die het leuk vinden, om bij deze speciale superzaterdag aanwezig te zijn, moeten zich vooraf opgeven. Dit kan via www.inschrijven.speeltuinuitgeest.nl. Aanmelden is mogelijk van donderdag 23 februari tot donderdag 2 maart 17.00 uur. Kun je niet bij alle activiteiten zijn? Dat is helemaal niet erg! Het is namelijk ook mogelijk om later aan te schuiven of eerder weg te gaan. Geeft dit even aan bij het inschrijven. Voor meer informatie kun je terecht op de website van de speeltuin, www.speeltuinuitgeest.nl

5 / 12

Piñata!

Dochter Rosita is jarig Foto: Aangeleverd

Oud-Uitgeestse Nancy Brantjes woont al 23 jaar in Costa Rica. Ze is verliefd geraakt op Johnny Alpizar én op het land. Ze trekt zich het lot aan van de armsten van centraal Costa Rica. Om haar doelen te bereiken is de Alpizar Stichting opgericht. Deze stichting ondersteunt vanuit de thuisbasis Uitgeest het werk van Nancy Brantjes.

Deze maand werd onze jongste dochter 12 jaar oud. En dat hebben we gevierd. Hier in Costa Rica worden verjaardagen niet altijd gevierd. Verjaardagskalenders zijn onbekend, dus verjaardagen worden makkelijk vergeten. Veel mensen willen er niet aan herinnerd worden dat ze weer een jaartje ouder worden en zij laten hun verjaardag rustig voorbij gaan. Maar de meeste kinderen vinden het leuk om te groeien en kinderverjaardagen worden vaak wel gevierd. Zo ook bij ons thuis.

Als eerste had mijn dochter op de computer uitnodigingen voor het feest gemaakt. Samen hebben we ze rondgebracht bij familie en vrienden en ook via internet werd het feest bekend gemaakt.We sloegen een grote hoeveelheid eten in. In Costa Rica gaat geen feest voorbij, zonder gegeten te hebben. Maakt niet uit op welk uur, meestal krijg je al bij binnenkomst een bord rijst. Dus ik kookte een grote pan rijst met groenten en kip. Het is me wel eens overkomen dat ik niet genoeg eten had voor de feestvierders en dat vond ik vervelend, dus maar beter een overvloed aan eten.

Buurjongen Steven graait buit bijeen uit de piñata Foto: Aangeleverd

Een ander verplicht onderdeel van een verjaardag hier is de taart. Geen gebakjes: één grote taart, waar brandende kaarsjes op worden gezet en waarvoor een Spaanse versie van 'Happy Birthday to You' wordt gezongen. De jarige blaast de kaarsjes uit en daarna krijgen we allemaal een stuk mierzoete taart. Onze dochter organiseerde wat spelletjes met de kinderen. Aangezien zij dol is op ijs, deelde ze horentjes met deze lekkernij uit.

En onze dochter wil altijd graag een piñata. Dat is een Azteekse(Mexicaanse) precolombiaanse gewoonte. Oorspronkelijk ging het om een aardewerken pot gevuld met fruit. Men hing hem op om stuk te slaan met een stok, waarna alle feestgangers zich op het gevallen fruit stortten om het bijeen te graaien. Tegenwoordig zijn de piñatas van karton en kleurig versierd met crepepapier. De kleinste feestgangers mogen als eerste met de stok op de piñata slaan. De oudere feestgangers krijgen vaak een blinddoek om, zodat het ritueel wat langer duurt. De vulling van de piñata kan variëren; pel pinda's, snoep, kleine kadootjes, confetti.... Alles wat maar heel blijft en niet teveel pijn doet, als je het tegen je hoofd krijgt. Ik ben geen grote fan van piñatas; bijna altijd is er een kind dat huilt, omdat het per ongeluk geslagen, getrapt of geduwd is of niet genoeg lekkers bij elkaar heeft kunnen graaien. Maar op de verjaardag van mijn dochter ging alles gelukkig goed. Men hield rekening met de kleinsten en iedereen had wat. Na afloop kreeg iedereen ook nog een zakje met snoep mee en tevreden ging iedereen huiswaarts.

Vroeger…

Tekening uit 1949 door Jan Ploeger Tekening: Fotobeeldbank Vereniging Oud Uitgeest

Het komende weekend barst het weer los: Carnaval! Van oorsprong is het een heidens feest. Later werd het voor de katholieke bevolking dé mogelijkheid om zich nog drie dagen tegoed te doen aan allerlei lekkernijen, voordat er 40 dagen werd gevast.

Het carnaval zoals wij dat nu kennen, komt uit de Romeinse tijd. Het werd het feest van Saturnaliën genoemd met optochten, vermommingen en een heuse Prins. Carnaval begint op een zondag en eindigt op vette of dikke dinsdag, de dag waarop extra lekker wordt gekookt en veel wordt gesnoept. Rond 1900 gingen de kinderen op deze dag al zingende langs de deuren met een rommelpot om geld op te halen.

Op Aswoensdag, die daarop volgde, werd geen vlees gegeten. De start van de vastentijd. Zes weken, tot aan Paaszondag, probeerden de katholieken zich aan de regels van het vasten te houden. In Uitgeest is er nooit een carnavalsvereniging geweest. Wèl is bekend dat de eigenaar van hotel Kars en later Piet Tuijn carnavalsfeesten organiseerden. Dit vond alleen binnen plaats in de jaren 1966-1971, uiteraard met live muziek en een uitreiking van prijzen voor de mooiste vermomming of uitdossing. Voor kinderen wordt op de scholen en verenigingen al vele jaren carnaval gevierd. Op bijgaande foto uit 1961 zien we een aantal verklede meisjes uit de omgeving Middelweg, C.C. straat en Achterpad.

Verklede meisjes in 1961 omgeving Middelweg Fotobeeldbank Vereniging Oud Uitgeest

Foto en tekening uit de fotobeeldbank van Vereniging Oud Uitgeest. (www.ouduitgeest.nl).

Maatjes GGZ Humanitas

REGIO - Met trots kunnen wij u melden dat Humanitas IJmond (Velsen, Heemskerk, Bevewijk, Uitgeest) is gestart met een maatjes GGZ activiteit.

Maatjes GGZ richt zich op mensen die een psychische kwetsbaarheid met een min of meer chronisch karakter hebben. In Nederland hebben ongeveer 215.000 last van een dergelijke aandoening. Mensen die tot deze groep behoren ondervinden nog al eens problemen op sociaal en maatschappelijk terrein. Eenzaamheid en sociaal isolement komen dan ook veel voor. Toch streeft de overheid ernaar deze mensen zelfstandig te laten leven met behulp van hulp thuis. Isolement is niet nodig. Het gaat erom dat mensen met een psychische aandoening de regie over het eigen leven herstellen als ze dat tijdelijk zijn kwijt geraakt.

In de maatjes GGZ activiteit wordt een deelnemer gekoppeld aan een vrijwilliger. De vrijwilliger bezoekt de deelnemer eens per week of twee weken. Samen ondernemen zij activiteiten die de deelnemer uit zijn isolement haalt. Bij de start van het traject formuleert de deelnemer een aantal doelstellingen. Het traject is tijdelijk en duurt in principe een jaar.

Bij Bakkum & Krook Tegels & Sanitair altijd het puntje op de i

Aangeleverd

Adres: Geesterweg 10, 1911 NB Uitgeest; tel. 0251-314750; website www.bakro.nl; mail info@bakro.nl

Bakkum & Krook Tegels & Sanitair is al ruim vijftig jaar een begrip in de wijde omgeving. Het dynamische bedrijf is te vinden onder één dak met Smits Keukens in het 'Bad en Keuken Plaza' aan de Geesterweg.

Trendvolgend
In de grote, steeds vernieuwende showroom vindt men niet alleen diverse, complete toilet-, badkamer- en vloer opstellingen, ook heeft men een groot assortiment aan badkamermeubelen, radiatoren, baden, kranen en verdere benodigdheden voor badkamer en toilet. Alles volgens de laatste woontrends. Vanzelfsprekend kan men erop rekenen dat Bakkum en Krook klantgericht het beste advies en eerste kwaliteit kan leveren tegen scherpe prijzen.

Aangeleverd

Ontzorgend
Wat voor een vloer? hoe komt de badkamer eruit te zien? Veel beslissingen moeten weloverwogen worden genomen. Adviseurs bij Bakkum- en Krook nemen uitgebreid de tijd om u hierbij te helpen door uw wensen te vertalen naar een realistische 3D tekening. Aan de hand hiervan wordt vrijblijvend een offerte uitgebracht. Vervolgens worden alle werkzaamheden door vakkundige mensen met uiterste precisie uitgevoerd. Indien wenselijk ontzorgt dit dynamische tegel- en sanitairbedrijf ook. "Sommigen stellen de aanschaf van een nieuwe badkamer uit, omdat ze geen zin hebben in alle rommel. Dat is bij ons niet nodig: we kunnen zelfs een verbouwingsdouche regelen, waardoor niet gedouched hoeft te worden bij de sportschool of bij de buurman! Een badkamer is immers een eerste levensbehoefte," aldus eigenaar Edward Bakkum. Al het werk wordt in een zo kort mogelijk tijdsbestek uit handen genomen: van de sloop, het afvoeren van puin, tot nauwkeurige plaatsing en afwerking tot het laatste puntje op de i, zoals bijvoorbeeld het schilderwerk.

Bakkum & Krook is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00-17.30 uur, zaterdag van 9.30-17.00 uur en op donderdagavond van 19.00-21.00 uur. De koffie staat klaar en parkeren is gratis!

Door: Anita Webbe

ANWB Streetwise bij basisschool De Molenhoek

Tijdens 'Blik en Klik' leren kinderen van groep 3 en 4 veilig oversteken.

UITGEEST - Op donderdag 2 maart a.s. verzorgt ANWB Streetwise, een spannend verkeersprogramma bij basisschool de Molenhoek. ANWB Streetwise leert alle kinderen van de basisschool beter om te gaan met het huidige verkeer. De Molenhoek vindt het belangrijk die 'straatwijsheid' mee te geven en biedt de kinderen graag ANWB Streetwise aan.

In verschillende praktijklessen leren de kinderen over het gebruik van gordels, kinderzitjes, remweg en reactiesnelheid. ANWB Streetwise bestaat uit 4 onderdelen:

  • In Toet toet leren de kinderen van groep 1 en 2 in de speelzaal verkeersgeluiden herkennen en oefenen het veilig oversteken. Daarnaast wordt geoefend met de autogordel in combinatie met het kinderzitje.
  • Tijdens Blik en klik leren de kinderen van groep 3 en 4 in de gymzaal over veilig oversteken. Het belang van het dragen van de gordel en gebruik van een kinderzitje in de auto wordt geoefend met een spannende gele elektro-auto.
  • Hallo auto leert de kinderen van groep 5 en 6 over de remweg van een auto en de invloed van reactietijd op die remweg. Kinderen nemen zelf plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en mogen zelf remmen. Ook het belang van het dragen van een veiligheidsgordel en een stoelverhoger komt in deze les aan bod.
  • Trapvaardig tenslotte traint de kinderen van groep 7 en 8 op het schoolplein in praktische fietsvaardigheid. De leerlingen fietsen over een uitdagend parcours en trainen moeilijke manoeuvres. Ook rijden ze met een zware rugzak op. Hiermee worden de kinderen voorbereid op het zelfstandig fietsen naar de middelbare school.

Daarnaast is er de iCheck, waarmee een simpele maar doelmatige indicatieve oogmeting uitgevoerd wordt. De iCheck is speciaal ontwikkeld voor ANWB Streetwise en is een vast onderdeel van Blik en klik. Daarnaast wordt er een iCheck uitgedeeld voor de groepen 5 t/m 8, waarmee de leerkracht zelf in de klas de oogmeting kan uitvoeren.

Dit programma wordt gesubsidieerd door de gemeente Uitgeest.

In 4 Hair viert feest

Medewerksters vlnr onder: Maartje Putter, Judith Nanne. Boven: Margret Smit en Ingmar Hemke. Afwezig op de foto: Nicole Gijzen en Yvette Gil Foto: Aangeleverd

Het is feest bij kapsalon In 4 Hair Uitgeest! Want op 25 februari bestaan wij 12 ½ jaar. Wij hebben enkele weken een jubileumwiel in de salon staan, om onze klanten te verrassen met leuke prijzen!

In augustus 2004 startten Margret Smit en Marielle Houweling samen met veel enthousiasme deze kapsalon. Met als visie: de laatste trends volgen om de klant altijd met een goed gevoel de deur uit te laten gaan.! Inmiddels zijn beide compagnons op eigen benen gaan staan. Margret is in Uitgeest gebleven samen met haar vertrouwde team. Zij kunnen zeggen dat zij nu na 12 ½ jaar nog steeds met veel passie en plezier de klanten in Uitgeest ontvangen.

De sfeer in de kapsalon is al jaren toegankelijk, laagdrempelig en hartelijk. Wij danken onze klanten die al zoveel jaren met plezier bij ons komen. Wij hopen dit nog jaren te kunnen voortzetten!

FC Uitgeest verliest ongeslagen status

Ruud Koeman is Bakkum & Krookspeler van de week! Foto: Marianne Jonker

'De dag, die je vreesde dat ie zou komen' kwam dan toch nog, namelijk afgelopen zondag in de thuiswedstrijd tegen Zaanlandia. Twee weken geleden werd in de eerste wedstrijd na de winterstop nog een frisse en fruitige overwinning behaald op LSVV, maar in de eerste helft van de wedstrijd tegen de Zaankanters leek een collectieve vorm van voorjaarsmoeheid afgedaald over de spelers. Het gevolg een 0-2 achterstand en gedwongen tot een inhaalrace. Te prijzen in het team is in ieder geval dat de achtervolging ook fanatiek en gepassioneerd werd ingezet. Het leidde uiteindelijk tot een bizar scoreverloop, waarbij je bij een 3-3 stand als supporter zelfs nog even dacht aan een overwinning. Echter, plaaggeest Kho dacht daar anders over en zette alsnog de 3-4 op het scorebord.

Erg? natuurlijk niet. Het leert wel de belangrijke les van nederigheid die een koploper moet kennen. Iedere week weer, tegen elke tegenstander, moeten de mouwen opgestroopt worden en dat vanaf minuut 1. Er is geen ruimte voor de mate van lankmoedigheid, die groengeel in de eerste helft ten toon spreidde, want dat wordt door jagers op een prooi genadeloos afgestraft. Zo bleek zondag.

FC Uitgeest startte met Jordy Duijn in de basis in plaats van of Yeboah of Aroma of… startte eigenlijk niet. Al in de 3e minuut was het bijna raak voor Zaanlandia. Spits Emirdag kon zomaar aanleggen, maar gelukkig voorkwam keeper Sven Koning erger. FC Uitgeest sliep echter dwars door de wake-up call heen, want in de 10e minuut was het toch raak. Een hard ingeschoten voorzet van uitblinker Kho werd door Tinus Putter pardoes in eigen doel gewerkt. 0-1. Het bleef daarna chaos in de Uitgeester gelederen. Zaanlandia hoefde nagenoeg niets te doen om in balbezit te komen, want zij van FCU leverden de bal zelf wel in. Trainer Florian Wolf schreeuwde zich de longen uit het lijf, maar niets leek te helpen. Hij besloot maar tot een vroege wissel en haalde, daar waar hij wel een half elftal had kunnen wisselen, Kick Smit in de 31e minuut naar de kant voor Ruud Koedijk. Vlak voor rust, zo'n wedstrijd is het dan, wist Emirdag na hopeloos gepruts aan de kant van de thuisploeg nog de 0-2 op het scorebord te zetten.

Gelukkig kwam er na de rust een geheel ander FCU uit de kleedkamer. De mouwen waren opgestroopt, de oorlogskleuren opgedaan en vanaf dat moment werd er strijd geleverd. De beloning kwam via Ruud Koedijk in de 51e minuut.1-2. Vijf minuten later was de marge echter weer twee. Een dekkingsfout en een matig reagerende Sven Koning, stelde Emirdag in staat zijn tweede van de dag te scoren. 1-3. Met de moed der wanhoop viel de thuisploeg aan en weer bracht men de marge terug. Ditmaal via een gekraakt schot van Lester Half in de 57e minuut. 2-3. Nog in de 67e minuut was het zowaar weer raak. Een corner, de goed vrijgelopen Paul Groen en een rake kopbal. 3-3. De wereld zag er anders uit. Voorwaarts richting doel van Zaanlandia maar dan, de zeperd. In de 83 minuut wederom Uitgeester gehannes, de slimme Kho met een mooi schot van afstand en een keeper, die op het verkeerde been staat. 3-4. Bijna was er nog de late gelijkmaker maar het zat er vandaag niet in. FC Uitgeest verliest de ongeslagen status maar zal volgende week, voorspel ik, heel anders aan de wedstrijd beginnen.

De Afvallende Bal

FC Uitgeest: Koning, de Jong, Vrouwe, Groen, Putter, E.Sinnige (51e Aroma), Brouwer, Smit (31e Koedijk), Duijn (77e Augustin), Olgers, Half. Ook in een slechte en verloren thuiswedstrijd kiest de jury een speler van de wedstrijd. Vandaag niet eens zozeer de beste speler, maar wel iemand die zich een beetje aan de malaise wist te onttrekken, namelijk vroege invaller Ruud Koedijk. Ruud van harte gefeliciteerd.

Nieuws van de Bridgeclub

Door: Paul Wijte

Afgelopen week las ik in de nieuwe TV-gids een mooi dialoogje. Een klein meisje heeft een autootje afgepakt van een jongetje, dat in huilen uitbarst. Moeder van het meisje zegt: 'Kijk eens, nu huilt hij, vind je dat nou leuk?'. 'Ja!', knikt het meisje enthousiast. En zo is het maar net.

En eigenlijk is er geen noemenswaardig verschil tussen spelende, kleine kinderen en bridgende, grote mensen. Eerst proberen wij elkaar bij het bieden de voet dwars te zetten. Dat voorspel leidt dan nog niet tot huilpartijen, maar na het bieden proberen wij zoveel mogelijk slagen af te pakken van de tegenstanders, die dat natuurlijk ook bij ons proberen. En als de tegenpartij in een spel een slag meer maakt, dan alle andere paren die hetzelfde spel spelen, en wij dus een nul halen, dan staat het huilen ons nader dan het lachen. Mededogen? Ho maar! Wat zou het mooi zijn (geweest) als die kleine kinderen oud en wijs waren geworden en hadden geleerd om grootmoedig de tegenstander, die met kunst en vliegwerk jou een slagje ontfutselt (eigenlijk 'jouw autootje afpakt'), hartelijk en gemeend te feliciteren met zijn geraffineerde afspel. En de tegenpartij, die jou dat kunstje flikte, en grote moeite heeft om een begrijpelijke grijnslach te onderdrukken, zou zich deemoedig moeten excuseren voor het toegebrachte 'grote-mensen-leed'.

Die grootmoedigheid is niet voor iedereen weg gelegd, maar wel een opgave voor degenen, zie hieronder, die er subliem (om met Freud te spreken) in slaagden om zoveel mogelijk 'autootjes af te pakken' van de andere koppels. In de A-lijn zijn dat deze periode Klaas de Groot-Peter Kossen, die een 'stretched limo' voor staan op de rest. De winst in de vierde periode kan ze haast niet meer ontgaan. De hoogste score was woensdag voor Hans Eijking-Roland Kiès, zij tikten net de volle 70% niet aan. En om in de familie te blijven, Margriet de Beurs (of was het nou Margreet?)-Tineke Eijking wonnen de dagprijs in de C-lijn.

A-lijn 1 Klaas de Groot-Peter Kossen 65,42% 2 Tineke Ligthart-Eric Molenaar 53,75% 3 Marlene Heijne-Cas van Andel 53,33%
B-lijn 1 Nellie Modderman-Ans Stephan 63,54% 2 Nelleke van de Kraats-Joke Mooy 62,50% 3 Nel Weber-Wim Weber 56,94%
C-lijn 1 Margriet de Beurs-Tineke Eijking 61,81% 2 Ans Andringa-Ria de Wildt 57,64% 3 Toin Graafsma-Riet Meyer 52,78% 3 Jac Sintenie-Piet de Wildt 52,78%
D-lijn 1 Elly Stuijt-Aad Stuijt 61,98% 2 Riet Balster-Evert Rozemeijer 52,60% 3 Toos Schalk-Jaap Schalk 51,04%
E-lijn 1 Hans Eijking-Roland Kiès 69,44% 2 Will Griffith-Loes Apeldoorn 64,58% 3 Gré Krom-Ank Kager 50,69%

KPBiking: Toch weer Verdonk junior

AKERSLOOT - Henk Verdonk junior uit Egmond aan de Hoef is er, ondanks dat de tegenstand groter wordt, toch weer in geslaagd de hoogste trede van het podium te bezetten. Tot dit moment is er niemand, maar tot dusver ook niemand, die in Akersloot op Sportcomplex de Cloppenburgh de souvereiniteit van Henk Verdonk junior kan aanpakken.

Na een geneutraliseerde ronde voor de nieuwkomers, was het zoals gewoonlijk winnaar Verdonk junior die het voortouw nam, met direct Patrick IJpelaan uit Alkmaar, waar veel van verwacht werd, in het wiel. Wim Verdonk Egmond aan de Hoef volgde waakzaam in het wiel van het duo. Deze situatie hield niet lang stand, doordat Verdonk het tempo opschroefde en Patrick IJpelaan en Wim Verdonk moesten passen. Een paar ronden daarna kon Patrick IJpelaan de jongste van de Verdonken ook niet van zich afhouden. Toch gaat het volgens insiders aan de kant niet lang meer duren, dat de nu nog op eenzame hoogte presterende Henk Verdonk junior, geduchte concutrentie te wachten staat. Patrick IJpelaan, technisch begaafd, moest het parcours zich nog eigen maken, maar zodra dat het geval is, kan hij zeker voor de eerste plek strijden. De plekken voor het podium waren dus al vrij snel verkeken voor de andere deelnemers, waarvan de Alkmaarders Henk Louwe en Ferry Karssens een verbeten gevecht leverden voor de top 5 en ook in voornoemde volgorde over de streep kwamen.

Uitslag 1 Henk Verdonk junior Egmond a/d Hoef 2 Wim Verdonk Egmond a/d Hoef 3 Patrick IJpelaan Alkmaar 4 Henk Louwe Alkmaar 5 Ferry Karssens Alkmaar.

Handbalclinic voor de jeugd in Akersloot

AKERSLOOT - In de voorjaarsvakantie organiseert handbalvereniging Meervogels '60 een handbalclinic in sporthal de Lelie voor de jeugd. Deze clinic, op maandag 20 en dinsdag 21 februari, is een trainingsprogramma dat wordt georganiseerd door de Akersloter trainers Arie Krom en Jacco Kerssens. Zij worden geholpen door vele ervaren gediplomeerde trainers.

Deze clinic wordt georganiseerd om de handballende jeugd van Akersloot en omgeving nog beter te laten worden, waardoor ze automatisch meer plezier in hun sport krijgen. De jongens en meisjes, die in actie komen, zijn geboren in 2003, 2004 of 2005. Inmiddels hebben zich bijna 65 talenten uit de hele regio aangemeld en is er zelfs een wachtlijst! Deze wordt ook nog steeds voller. Het evenement begint op beide dagen om 9.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Ouders, familie, vrienden, kennissen, buren en alle andere geïnteresseerden zijn welkom om een kijkje te komen nemen bij deze talenten! Zij zijn de toekomst van Meervogels '60 en andere verenigingen, in de omliggende gemeenten, en wellicht zelfs van het Nederlands handbalteam. Misschien loopt de nieuwe Estevana Polman wel rond in Akersloot!

Nachtelijke dubbeltennis-training in Sportcentrum Uitgeest

Ronald Vlieland, Rob Klaver, Dennis Bakkum, Kees Beentjes en Robbert Jan Vrenegoor Foto: Ronald Vlieland

UITGEEST - Afgelopen vrijdag trainden de mannen van het Media Meadows Wereldduurrecord dubbelspel tennis voor Stichting Terre - Rett Syndroom Fonds een hele nacht in de sporthal van Uitgeest.

"Zeer nuttig, bedankt Sportcentrum Uitgeest en Robbert Jan Vrenegoor voor het mogelijk maken", aldus organisator Ronald Vlieland. De mannen speelden, als training, vijf kwartier een dubbel of een single; en dat maar liefst acht uur achter elkaar. Nog 152 dagen! #paarsebalselfie.

Programma FC Uitgeest

Aanstaande zondag 26 februari speelt FC Uitgeest 1 tegen Kolping Boys 1. De wedstrijd begint om 14.00 uur. Komt u hen ook aanmoedigen?

Mooie plannen, nieuwe ideeën en samenwerking!

Eva Mark Foto: Aangeleverd

Dit zijn wel de drie steekwoorden, die de vergadering van de Jeugd- en Jongerenraad van 13 februari jl. goed samenvatten.

We hadden de grote eer dat er maar liefst vier gasten aanschoven bij de vergadering! De jongerenwerkster, Kim Stolk en haar stagiair, Niels waren aanwezig. Zij presenteerden hun plannen voor de komende tijd. De Jeugd- en Jongerenraad was hier erg over te spreken. Maar daar bleef het niet bij. Samen hebben we afgesproken, op welke manier we goed kunnen samenwerken de komende tijd. Hierover horen jullie binnenkort meer!

Daarnaast was ook Jan Ros, voorzitter van zwembad De Zien, aanwezig. Hij heeft met ons meegedacht over ons nieuwe crowdfundingproject voor zwembad De Zien. Maar ook hebben we samen nagedacht over eventuele, nog te organiseren evenementen, op het terrein van zwembad De Zien. Yvonne Groen, gebiedsmanager van Uitgeest, was er ook bij. Zij was benieuwd hoe het er aan toe gaat bij een vergadering van de JJR en zij heeft ons ook tot nieuwe inzichten gebracht. Kortom, het was druk, maar zeker productief! Daarnaast kwam het project Jongeren en Politiek natuurlijk ook weer aan bod. Dit jaar doen alle groepen 7 uit Uitgeest mee. Daar zijn wij super blij mee! We hebben er erg veel zin in om het project te starten. De data worden op dit moment ingepland. De jongerenplattegrond (het winnende idee van vorig jaar) is inmiddels al bijna af. De laatste aanpassingen worden gedaan, spannend! We hopen de jongerenplattegrond volgende maand af te hebben en te kunnen plaatsen.

Helaas hebben we, zoals jullie vast al weten, de afgelopen tijd afscheid moeten nemen van twee van onze leden.Onze ex-voorzitter, Jort Gaartman en onze ex-penningmeester, Willem de Jong. Tijdens de vergadering hebben we een uitje ingepland, om deze twee leden te bedanken voor alles wat ze hebben gedaan voor de Jeugd- en Jongerenraad. Een leuke afsluiter van een productieve vergadering!

Vind je het leuk om ook een keer te komen kijken bij één van onze vergaderingen? Ze zijn openbaar, dus je bent van harte welkom! Elke tweede maandag van de maand vergaderen wij in het gemeentehuis. Heb je een heel goed idee, of mis je juist iets in Uitgeest? Mail ons dan gerust op dit e-mail adres: info@jjruitgeest.nl

Eva Mark Voorzitter Jeugd- en Jongerenraad Uitgeest

Politieberichten

Brandmelding
Op 14 februari jl. om 17.30 uur had een bewoner aan de Kon. Wilhelminastraat een pannetje met olie op het vuur gezet en was naar boven gelopen. Toen hij vervolgens rookontwikkeling opmerkte en weer naar beneden liep, zag hij dat het pannetje en de gordijnen in brand stonden. Hij pakte de pan en gooide deze naar buiten. Hierbij verbrandde hij zijn handen.De brand in de woning werd gelukkig tijdig geblust.De bewoner is voor behandeling van zijn brandwonden overgebracht naar het ziekenhuis.

Diefstal fiets
Op 17 februari Stationsplein: zwarte herenfiets, merk Sparta
Op 17 februari De Waterdief: zwarte damesfiets, merk Batavus
Op 19 februari Stationsplein: zwarte damesfiets, merk Cortina

Overlast
Op 18 februari jl. rond 23.15 uur werden, na overlast-klachten, twee jongens aangetroffen op het Regthuysplein.
Zij nuttigden daar alcohol en waren nog geen 18 jaar. De drank is afgenomen en beiden zijn bekeurd.

Ongeval
Op 19 februari jl. om 17.00 uur stond de bestuurder van een personenauto voor de verkeerslichten op de Provinciale weg te wachten, teneinde zijn weg rechtdoor te vervolgen. Een achterop komende bestuurder van een personenauto zag hem echter niet staan en botste met ongeveer 70 km per uur tegen de achterzijde. Een inzittende van de stilstaande auto had last van zijn nek en is per ambulance vervoerd naar het ziekenhuis. Beide auto's zijn weggesleept door een bergingsbedrijf.

Aanhouding
Een reiziger werd bij het verlaten van de trein op het station Uitgeest gecontroleerd door NS-personeel.
Hij bleek geen geldig vervoersbewijs te hebben en weigerde zijn ID te tonen. Vervolgens zette hij het op een lopen.
Helaas voor hem de verkeerde kant op, waardoor hij kon worden aangehouden. Voor verdere afhandeling werd hij overgebracht naar het politiebureau.

18-2, 22.45 uur

Bleek bij een staande houding van een bromfietsbestuurder in de Zientunnel, dat deze niet in het bezit was van een rijbewijs.
De bromfietsbestuurder is bekeurd en kon zijn weg lopend vervolgen.

18-2, 16.40 uur Anna van Renesselaan

Melding dat er graffity werd gespoten op het skatepark.
Ter plaatse werden twee jongens aangetroffen, elk met een spuitbus in de hand.
De gehele skatebaan was voorzien van nog niet opgedroogde verf.
De jongens dachten dat dit wel was toegestaan.
Op een muurtje werden nog een aantal spuitbussen aangetroffen.
Beide jongens zijn aangehouden.

Wie wordt Personal Trainer van het Jaar in Uitgeest?

Turnvereniging Toss Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Personal Trainers in de gemeente Uitgeest kunnen zich nu aanmelden voor de Beste Personal Trainer Verkiezing 2017. Deze verkiezing maakt onderdeel uit van de Dutch Fitness Awards. Personal Trainers kunnen zich gratis aanmelden via www.dutchfitnessawards.nl.

Vanaf 13 maart a.s. kan er dan op de aangemelde Personal Trainers in de gemeente Uitgeest worden gestemd. Na de online stemronde worden er twee titels uitgereikt in de gemeente Uitgeest. Eén titel voor de Personal Trainer met de Beste Gemiddelde Waardering en één titel voor de Personal Trainer met de meeste stemmen. Bij de Personal Trainers,die landelijk gezien hoog scoren,komt er een vakjury op bezoek om de landelijke winnaar te kunnen bepalen.

Rapportcijfers
Bij het uitbrengen van een stem voor een Personal Trainer wordt voor vijf criteria een rapportcijfer gevraagd: klantvriendelijkheid, prijs-kwaliteitverhouding, resultaatgerichtheid, veiligheid, communicatie en enthousiasme. Ook kan men een algemene review geven over de Personal Trainer.

De titels voor de beste Personal Trainers in de gemeente Uitgeest zijn een erkenning voor het ondernemerschap en vakkennis richting consument. Meer informatie is te vinden via www.dutchfitnessawards.nl

De Beste Personal Trainer Verkiezing 2017 wordt mogelijk gemaakt door FitMasterFreddy. Greindwalder, bodyLIFE, Wentink & Partners en Thermen Soesterberg zijn partners van de Dutch Fitness Awards. De organisatie van de verkiezing is in onafhankelijke handen van Vote Company.

Ook Uitgeestse Anneke Jelsma-de Jong kampioene veteranentennis 2017

Anneke Jelsma-De Jong

REGIO - Van zaterdag 4 tot en met zondag 12 februari 2017 vonden de Nationale Overdekte Veteranen Kampioenschappen (NOVK) 2017 plaats. Op de banen (trage hardcourt) van het Tulip Tenniscenter in Hilversum deden 407 tennissers een gooi naar de nationale titel in het enkel-, dubbel- en gemengd dubbelspel.

Uitgeestse Anneke Jelsma – De Jong (DE 70+), Frank van de Heuvel (HE 45+), Hans van Scheppingen (HE 50+), Benno de Jel (HE 70+) en Michael van Berckel (HE 80+), wisten hun titel te prolongeren in het enkelspel. Voor meer informatie over de NOVK, bekijk de KNLTB website: www.knltb.nl

Over de KNLTB
De KNLTB is hét startpunt van de tennissport in Nederland en heeft de ambitie om nog meer mensen méér te laten tennissen. Ruim 1700 tennisverenigingen, en daarmee ruim 580.000 tennissers, zijn aangesloten bij de KNLTB. Hiermee is de tennisbond in grootte de tweede sportbond van Nederland. De KNLTB adviseert en ondersteunt besturen van tennisverenigingen op het gebied van verenigingsbeleid, accommodatie en bij juridische geschillen. De tennisbond is verantwoordelijk voor landelijke en districtscompetities, toernooien, voor de opleiding van tennisleraren en scheidsrechters. Verder heeft de KNLTB als doel de promotie van de tennissport en het vergroten van de betekenis van tennis in de samenleving. Ten slotte begeleidt de KNLTB jeugdig talent op weg naar de top en organiseert topevenementen als de Davis Cup en alle nationale kampioenschappen.

Klaverjassen in Buurtcentrum De Schuilhoek

Heemskerk – Op dinsdagavond 28 februari a.s. organiseert Welschap Welzijn een gezellige klaverjasavond in Buurtcentrum de Schuilhoek in de Van Bronckhorststraat 1, 1962 TV Heemskerk. Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom. Voor meer info: tel.0251-253054.

Programma OSU Radio

Maandag
00.00 – 02.00 OSU Love Songs.
02.00 – 08.00 OSU door de Nacht.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12.00 OSU Infomagazine (HH).
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich.
13.00 – 17.00 Carrousel – Nonstop met Lokale informatie.
17.00 – 18.00 Bart van der Heuvel – Muzikale Tijdmachine.
18.00 – 20.00 Lisette Prager – Lisette Pakt UIT (HH).
20.00 – 22.00 Carry Munter – Carry's Music Machine.
22.00 – 24.00 Rythmo del Mundo – Salsa Radio.

Dinsdag
00.00 – 08.00 OSU door de Nacht.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12.00 OSU Nonstop.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich.
13.00 – 14.00 Oranje Top 30 (HH)
14.00 – 17.00 Carrousel – Lokale en Regionale informatie.
17.00 – 18.00 Bart van der Heuvel – Muzikale Tijdmachine.
18.00 – 20.00 Country Train.
20.00 – 22.00 Crackhelder en Mella – Dubbel & Dwars
22.00 – 24.00 OSU Nonstop.

Woensdag
00.00 – 08.00 OSU door de Nacht.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12:00 OSU Nonstop.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich
13.00 – 15.00 John van der Geld – In Het Wilde Weg
15.00 – 17.00 Carrousel – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
17.00 – 18.00 Bart van der Heuvel – Muzikale Tijdmachine
18.00 – 20.00 Lisette & Paula – Dier en Welzijn.
20.00 – 24.00 Binnenkort nieuw programma.

Donderdag
00.00 – 08.00 OSU door de Nacht.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix
10.00 – 12.00 OSU – Nonstop.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich
13.00 – 15.00 Radio Kornak (Schoolradio).
15.00 – 17.00 Carroussel – Nonstop met Lokale Informatie.
17.00 – 18.00 Bart van der Heuvel – Muzikale Tijdmachine
18.00 – 20.00 Lisette Prager – Lisette Pakt Uit
20.00 – 22.00 Hugo Smit – Soultrain
22.00 – 24.00 OSU Nonstop

Vrijdag
00.00 – 08.00 OSU door de Nacht.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12.00 OSU muziek Carrousel
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich.
13.00 – 15.00 Leo van Zwol – Hollandse Toppers.
15.00 – 17.00 Johnny van der Geld – The Other Side of Elvis.
17.00 – 18.00 Bart van der Heuvel – Muzikale Tijdmachine.
18.00 – 20.00 Carrousel – Lokale en Regionale informatie.
20.00 – 22.00 OSU – Nonstop 70ties & 80ties
22.00 – 24.00 DJ Scoja – Club 106

Zaterdag
00.00 – 08.00 OSU Nonstop.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 11.00 OSU Nonstop
11.00 – 12.00 Oranje Top-30.
12.00 – 14.00 Louis Carpaij – Prettig Weekend.
14.00 – 16.00 OSU -Infomagazine.
16.00 – 18.00 OSU Nonstop
18.00 – 20.00 Lisette Prager – Gezondheid & Lifestyle.
20.00 – 22.00 Return to the Dance Classics.
22.00 – 24.00 Ed Hoekmeijer – Tune Inn.
00.00 – 03.00 Jan van Dale – Sessions Mix.

Zondag
03.00 – 08.00 OSU Nonstop.
08.00 – 10.00 Zendtijd voor Kerken / Songs of Praise.
10.00 – 12.00 Ricky Koole – Het Zondagochtend Gevoel.
12.00 – 13.00 Peter de With – Cabaret.
13.00 – 15.00 Louis Carpaij – Prettig Weekend
15.00 – 17.00 Rob Offerhaus – OSU Sportief – Sport op Zondag
17.00 – 18.00 Bart van der Heuvel – Rock & Roll Jukebox.
18.00 – 20.00 Intermezzo – OSU Klassiek
20.00 – 22.00 OSUJazz – Blues and Big Bands.
22.00 – 24.00 OSU – Nonstop

De programma's zijn informatief, sportief, muzikaal en gezellig, maar vooral voor en door Uitgeesters, waarbij Uitgeester-gezelligheid en Lokale informatie voorop staat.

Lijkt het je leuk om ook een radio-programma te maken? Te presenteren, de techniek bij een programma te verzorgen, de redactie te helpen of heb je een programma idee en wil je graag meewerken? Van jong tot oud, iedereen is van harte welkom. Meer informatie? Stuur een mailtje naar info@osuradio.nl of kom langs in de studio. De koffie staat altijd klaar.

U vindt de OSU in de ether 106FM, Ziggo kabel 104.5FM en Ziggo kanaal 918 en via internet.

Afsluitingen Ring Alkmaar Noord-Oost

ALKMAAR - De provincie Noord-Holland voert van 27 februari tot en met juli 2017 groot onderhoud uit aan de Ring Alkmaar Noord-Oost (de N242 tot en met de N245 en de N508). De asfaltlaag van de hoofdrijbaan, diverse op- en afritten en het fietspad langs de Westerweg (N242) worden vervangen. Het groot onderhoud is bedoeld om de veiligheid, bereikbaarheid en doorstroming van de Ring Alkmaar Noord-Oost te verbeteren. De werkzaamheden kunnen voor ernstige hinder zorgen.

Van 27 februari tot en met juli wordt gefaseerd aan de Ring Alkmaar Noord-Oost gewerkt. De werkzaamheden en afsluitingen zijn in de avonden, nachten en weekenden om hinder zoveel mogelijk te beperken. Doordeweeks zijn er overdag geen afsluitingen. De afsluitingen en (forse) omleidingen in de avonden, nachten en weekenden kunnen, voornamelijk overdag in het weekend, voor ernstige hinder zorgen, zoals filevorming of vertraging. De eerstkomende weekendafsluitingen zijn op 4 en 18 maart. De omgeving en weggebruikers worden voor aanvang van alle afsluitingen geïnformeerd.

Mijd de werklocaties!
Er vinden naar verwachting zeven weekendafsluitingen plaats op diverse locaties van de Ring Alkmaar Noord-Oost. De provincie adviseert weggebruikers met klem om de locaties waar gewerkt wordt overdag, tijdens de weekendafsluitingen, te mijden. Maak gebruik van het openbaar vervoer: het busverkeer krijgt tijdens de weekendafsluitingen doorgang. Tijdens diverse weekendafsluitingen zijn voetbalwedstrijden van AZ in het AFAS-Stadion. Om bezoekers niet te hinderen wordt de N242 2,5 uur vóór, tijdens en 2 uur na de wedstrijd opengesteld voor bezoekers van het AFAS-stadion.

De geplande werkzaamheden zijn afhankelijk van de weersomstandigheden. Raadpleeg voor het actuele overzicht van alle werkzaamheden www.noord-holland.nl/RingAlkmaar. Met vragen of klachten over de werkzaamheden kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt van de Provincie via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn ook te volgen via www.noord-holland.nl/RingAlkmaar of Twitter (@ProvincieNH).

'Parched' vrijdag 3 maart in Filmhuis De Zwaan

Parched: een plaatje van een film Foto: Aangeleverd

"Parched" is een plaatje van een film. Vier vrouwen, in West-India, proberen een eigen leven te leiden in het verstikkende web van een door conservatieve mannen geregeerde samenleving. Deze film is een bijzondere mix tussen feelgood en drama, waarbij de afschuwelijke levens van vrouwen in traditioneel India centraal staan. Leena Yadav regisseerde deze intieme, aangrijpende film. Dit is haar derde werk, maar haar stijl voelt aan als dat van een doorgewinterde regisseur. Prachtige beelden van het droge India en een uitstekende cast maken de cultuur en routines van het gebied voelbaar. Ze slaagt er iedere keer weer in je op je gemak te laten voelen bij de hoofdpersonen, die uit besluiteloosheid voor optimisme hebben gekozen, ondanks de harde werkelijkheid van misbruik en woede.

De zaal is open vanaf 19.45 uur en de film begint om 20.15 uur. Toegang € 6,- ('Vrienden v/d Zwaan' €5,-) inclusief een kopje thee of koffie voorafgaand aan de film. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Boekhandel Schuyt aan de Middelweg 139 in Uitgeest, of aan de zaal, indien nog beschikbaar.

Natuur- en cultuur historische wandeling rond kasteel Marquette

Kasteel Marquette

HEEMSKERK - Op zondag 5 maart organiseert IVN Afdeling Midden Kennemerland een prachtige wandeling rond kasteel Marquette.

De excursie start bij Boerderij Heemshof aan de Oosterweg 2c. Daarna wordt er gewandeld, onder leiding van een IVN gids, richting landgoed Marquette. Onderweg wordt er verteld over de bomen met hun winterkenmerken, de geuren en kleuren van de bijzondere voorjaarsbloei en bloesems, en over de vele bollen- en stinzenplanten die het landgoed rijk is. In de tussentijd luister je naar het vrolijke gekwetter van de vele vogels die zich opmaken om te gaan nestelen. Er zal ook verteld worden over de rijke historie van het landgoed, dat al dateert uit de 13e eeuw.

Vertrek is om 10.00 uur vanaf Boerderij Heemshof, Oosterweg 2c, Heemskerk en u bent rond 12.00 uur weer terug. Daarna krijgt u gratis een kopje koffie of thee met iets lekkers aangeboden.Kosten zijn 4 euro voor volwassen, 2 euro voor kinderen. Graag gepast geld meenemen. Er zijn bij Boerderij Heemshof een beperkt aantal parkeerplekken. Wij adviseren om te parkeren bij het landgoed Marquette en dan naar Boerderij Heemshof lopen in verband met de start van de excursie. Het is vooral lekker om op de fiets te komen.

Wilt u meer weten over deze bijzondere locatie in Heemskerk? Meld u dan aan via de website van IVN Midden Kennemerland (https://www.ivn.nl/afdeling/midden-kennemerland/activiteiten/natuur-en-cultuur-historische-wandeling-rond-kasteel-marquette).

Kerkdienst Protestantse Gemeente Uitgeest-Akersloot

26 februari, Uitgeest ds. B. Appers, Hr. Tigges, Mw. Kraal

Vieringen RK

Woensdag 22 februari om 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kapel.
Vrijdag 24 februari om 19.00 uur H. Eucharistieviering in Geesterheem met koffiedrinken.
Zaterdag 25 februari GEEN VIERING.
Zondag 26 februari om 09.00 uur H. Eucharistieviering m.m.v. Laus Deo.

251tv, televisie voor de regio twee-vijf-één, is te bekijken via YouTube, Facebook en Ziggo Kanaal 42 (digitaal).

De nieuwste programmering start om:
19.00 uur Nieuws uit de regio
20.00 uur Muziek & Entertainment
21.00 uur Informatie en documentaires
22.00 uur Herhaling bovenstaande uitzendingen