De Uitgeester

30 november 2016

De Uitgeester 30 november 2016


Brainstormen over kansen voormalig Erfgoedpark De Hoop

Wat zijn de plannen m.b.t. Ergoedpark De Hoop? Foto: Gerrit Bus

Uitgeest – Een zorgboerderij, een meditatiecentrum, een manege voor mensen met een beperking. Het waren enkele van de ideeën die naar boven kwamen bij de brainstormsessie met burgers en bedrijven afgelopen zaterdag op het terrein van het voormalige Erfgoedpark De Hoop.

Henny Scholten, projectleider bij Recreatie Noord-Holland, schetste aan het begin van de bijeenkomst de huidige situatie: "Alle oorspronkelijke initiatieven, zoals die om de oude houtzaagmolen nieuw leven in te blazen, liggen momenteel stil. Alles is aan het verpauperen. En dat is jammer, want we willen als Recreatie Noord-Holland in elk geval graag de cultuurhistorische identiteit van het terrein en de omgeving behouden." Hij vervolgt: "Deze middag is er om te inventariseren wat zoals de ideeën zijn, wat onwenselijk is en welke kansen en mogelijkheden er zijn". Scholten dacht alvast hardop na over mogelijkheden: "We willen ook de naamsbekendheid van dit gebied versterken als regionaal watersportcentrum. Verder kun je denken aan de mogelijkheid om het recreatieseizoen te verlengen met gebruikersgroepen in het gebied. Het is in elk geval belangrijk om duurzame en rendabele exploitaties toe te voegen waaruit inkomsten kunnen worden verkregen. In die zin is bijvoorbeeld een heropbouw van de houtzaagmolen van Cornelis Corneliszoon een interessante optie". De projectleider stelt dat er momenteel ook een financieel probleem is:"Er wordt onvoldoende gespaard. Het is nu ongeveer € 60.000,= per jaar, maar over een periode van vijftien jaar is dat veel te weinig. Binnen tien tot vijftien jaar is er immers ongeveer vijf miljoen euro nodig. Drie en een half miljoen voor oeververdediging,€ 675.000,= voor aanleg van steigers en € 690.000,= voor verhardingen. Daar moet je nu al elk jaar enkele tonnen voor sparen". Om het financiële plaatje rond te maken: in het bestemmingsplan is geen ruimte voor exploitatie van horeca. Scholten: "Die zou er wel kunnen komen, maar zo'n aanpassing kost € 35.000,=".

Paltrokmolen Léon Klein Schiphorst, van de Stichting Cornelis Corneliszoon, vertelt tijdens de bijeenkomst dat het plan om de historische houtzaagmolen in originele staat terug te brengen, stil is te komen liggen door externe factoren: "Daarop hadden de initiatiefnemers zelf geen invloed. Een nieuwe stichting doet nu een ultieme poging om het project te voltooien. Ondermeer met de herbouw van een originele paltrokmolen, waarvoor de fundering al is aangelegd. Ook enkele gebouwen die er staan, kunnen bij een verdere invulling betrokken worden. Daar komen dan mogelijk een leerlingenwerkplaats en een souvenirwinkel. En uiteraard een museale presentatie van het verhaal over Corneliszoon, en de betekenis van zijn uitvindingen". Hij vervolgt: "We kunnen als Stichting Cornelis Corneliszoon rekenen op veel sympathie van de bevolking en de politiek. Dat maakt het gemakkelijker om, wat er ook met het voormalige Erfgoedpark gaat gebeuren, de herbouw van de historische zaagmolen daarbij te betrekken".

Een belangrijke groep watersporters om rekening mee te houden, zijn de windsurfers. Antoine de Klerk van 'Windsurfvereniging Uitgeester- en Alkmaardermeer': "Wij zijn de enige groep die het hele jaar gebruik maakt van het water bij het voormalige Erfgoedpark. Verdere bebouwing op het terrein van Erfgoedpark De Hoop zou de doodsteek zijn voor al het windsurfplezier". Hij legt uit:"Met de uitbreiding van het erfgoedpark wordt met zuidwestenwind de mogelijkheid tot surfen ontnomen aan het surfstrand Zwaansmeer. We gaan er dan ook vanuit dat we alternatieve opstapplaatsen krijgen als de windschade voor ons bij het voormalige Erfgoedpark te groot wordt. Elke meter extra hoogte in bebouwing geeft ons namelijk dertig meter windschade. Dan ontstaat een dermate groot windgat dat de surfers niet kunnen starten en terugvaren zodat er ook niet elders op het meer kan worden gevaren".

Bereikbaar

Er werd zaterdag ook vastgesteld dat woningbebouwing of de aanleg van een recreatiepark met vakantiehuisjes niet gewenst is."We willen hier ook geen bussen vol met toeristen", aldus de ook aanwezige Uitgeester wethouder Judie Kloosterman van recreatie en toerisme. "Daar is de infrastructuur hier niet toereikend voor. Maar ik kan me wel voorstellen dat het Erfgoedpark over het water beter bereikbaar wordt gemaakt. Voor een veerverbinding met Alkmaar bijvoorbeeld". Kloosterman zegt dat het procesplan voor het Erfgoedpark over heel 2017 zal worden uitgesmeerd: "Eind volgend jaar hakken we knopen door. Dan is er goed inzicht in hoeverre participanten als burgers, bedrijven, stichtingen en verenigingen elkaar gevonden hebben over de bestemming. Maar die zal ongetwijfeld kleinschalig zijn. Als je hier de stemming peilt, blijkt voor kleinschaligheid in Uitgeest een breed draagvlak te zijn." Scholten: "We gaan 6 december in gesprek met de raad over wat er mogelijk is. Dat wordt een informele sessie waarbij we de ideeën die vandaag gegenereerd zijn, kunnen bespreken. Het komt erop neer dat alles in kaart wordt gebracht om dit mooie project weer vlot te trekken."

De winnaars van de kleurwedstrijd zijn...

De kleurplaten van alle winnaartjes. Foto: Aukje Verlinden

Wat een creatief talent bij de jeugd van Uitgeest! We hebben zoveel inzendingen ontvangen voor de Sinterklaas-kleurwedstrijd dat het heel erg moeilijk was om vijf winnaars aan te wijzen. Iedereen verdiende wel een prijs. We hebben toch een keuze moeten maken. De jonge winnaars en hun gewonnen prijs zijn:

Kinderfeestje bij Monkey Town Uitgeest t.w.v. € 50,-:
Fleur de Ruijter (4 jaar)

Kinderarrangement bij Bob's Party & Events t.w.v. € 40,-:
Imke Groen (8 jaar)

Fleur (4) met haar winnende kleurplaat. Foto: Aukje Verlinden

Cadeaubon Boekhandel Schuyt t.w.v. € 10,-:
Tupraq Molla Ahmet (3 jaar)

Familiespel bij Siro Marskramer:
Lars Metselaar (6 jaar)
Leah de Feijter (12 jaar)

Alle winnaars van harte gefeliciteerd en heel veel plezier met jullie prijs!

Regeert Tabijn Uitgeest?

Paltrok-locatie geschikt voor nieuwe school? Foto: Anita Webbe

Daar lijkt het op, omdat de Paltrok locatie maar zeer beperkt is meegenomen in het onderzoek naar een plek voor de brede school, het Integraal Kind Centrum (IKC). Om de volgende redenen lijkt de Paltrok locatie een goede locatie voor het IKC:

• Voldoende ruimte. Uitgaande van het rapport IKC Uitgeest van 12-01-2016 is er 4382 m2 nodig met een tweede bouwlaag van 900 m2. De Paltrok locatie beslaat nu 2390 m2. Voor de extra benodigde ruimte van 2000 m2 kan een deel van het plantsoen achter de Paltrok gebruikt worden. Dit is t.o.v. van het totale plantsoen een zeer beperkt deel en het minst gebruikt. De tweede bouwlaag zou ook nog vergroot kunnen worden.

• Goede ligging van deze locatie. De locatie is ca. 100 m. van de geplande locatie op de ijsbaan.

• Verkeer en veiligheid. De noodzakelijke maatregelen lijken voor beide locaties vrijwel hetzelfde.

• Afstand voor de kinderen. Uitgaande van 50% kinderen uit beide wijken, zou dit geen verschil maken. Een onderzoek naar de juiste percentages is voor een goede afweging gewenst.

• Groenbeleving. Het park is aanzienlijk groter dan de ijsbaan, dus deze beleving zal zeker niet minder zijn.

• Verplaatsing van de ijsbaan is niet nodig.

• Geen aantasting van de zichtlijnen op de kerk door een groot gebouw op de ijsbaan. Groen rond de ijsbaan, wat nu het zicht belemmert, kan gesnoeid worden.

• De groenaantasting van het plantsoen in de Koog is zeer beperkt en de mooie open plek, die de ijsbaan is, blijft voor allerlei activiteiten bestaan.

• De weerstand tegen deze locatie zal waarschijnlijk minder zijn. Dit kan vertraging voorkomen. Blijkbaar wil Tabijn het IKC persé op de ijsbaan hebben en gaat het bestuur hier in mee en volledig voorbij aan de grote weerstand van de burgers voor deze locatie. Echter Tabijn beslist niet over de locatie, daarvoor is onze raad verantwoordelijk. Daarom roep ik bestuur en raad op om de Paltrok-locatie een eerlijke kans te geven.

L. Naastepad

De mening van de UVP Uitgeester vrije partij

Wij vinden dat het nog te vroeg is om een besluit te nemen over een bouwlocatie van een school voor 600 leerlingen, en zeker niet in het oude dorpshart en helemaal niet op de IJsbaan. Er is aan deze kant van de spoorlijn geen openbaar onderwijs, alleen in de Kleis staat de school de Wissel.

Wat het bestuur van Tabijn wil, gaat ons te ver. We worden aangesproken door ouders die een openbare school terug willen aan deze kant van het station. Waldijk is te ver om kinderen alleen naar school te laten gaan. Wij willen dat de Paltrok, gelegen aan een prachtige groene speelweide, weer een openbare school wordt en na een goede renovatie weer meedoet. De Hoekse en Kabeljauwse twisten bestaan dus toch in Uitgeest. Na 2017 moeten de scholen zelf opdraaien voor het groot onderhoud, dus dat ze er vanaf willen dat begrijpen wij, hoewel de scholen volgens de media beslist niet armlastig zijn. Maar om met geld vanuit de Gemeente Uitgeest een enkele miljoenen kostende school te bouwen gaat ons te ver. Wij zeggen: de Binnenmeerschool, de Molenhoek en de Vrijburgschool bij elkaar voegen in een schoolgebouw en op die vrij gekomen plaatsen woningbouw. Ook zeggen we: eindelijk die 150 woningen gaan bouwen bij de kassen van Baars. Op de plaats van de Bibliotheek en Cultureel centrum is plaats voor een nieuw zorgcentrum voor ouderen, als we een stukje weg van de Irenelaan inleveren en de parkeerplaats van de oude bibliotheek, zodat daar een sportzaal gebouwd kan worden. Op de plaats van de Meet een nieuwe school dan heeft de Boules Plaisir net zoals de IJsclub weer bestaansrecht en blijft de IJsbaan van alle Uitgeesters.

De Fractie UVP Guus Krom en Jan v.d. Berg

Idee voor een mooier Uitgeest

Mooi stukje 'verborgen' Uitgeest Foto: Marianne Jonker


In de 33 jaar, dat ik in Uitgeest woon, heb ik al heel wat medebewoners aan het woord gezien die het hadden over "ons mooie Uitgeest". Hoewel het mij in Uitgeest heel goed bevalt, heb ik mij wel eens afgevraagd wat sommigen dan zo mooi vinden. Zelf vind ik namelijk dat het met de schoonheid van dit dorp eigenlijk een beetje tegenvalt. Ik denk dat de mensen, die Uitgeest mooi vinden, het meer hebben over een verbonden zijn met dit dorp en zijn inwoners, over goede herinneringen aan vroeger en aan allerlei goede contacten met anderen, van vroeger tot nu. Dat zijn inderdaad dingen die je mooi kunt noemen. Maar men heeft het waarschijnlijk helemaal niet over iets als de schoonheid van de architectuur hier. Want al is die zeker wel op enkele plekken aanwezig, toch bepaald niet overvloedig in het hele dorp. Ik zou eerder zeggen dat het dorp op dit gebied veel te bescheiden is, een beetje te eenvoudig en armoedig misschien. Ik hoor ook nooit iemand zeggen:"Je moet eens in Uitgeest gaan kijken, dat is de moeite van een bezoekje waard".

En nu komen sommigen met ideeën om grootschalige bouwwerken te gaan neerzetten in het centrum. Ik zou zeggen: niet doen. Wat dan wel doen? Hierbij een idee voor iets waarmee Uitgeest nu eens echt mooier kan worden, en waarvoor volgende besturen en generaties het huidige bestuur zullen blijven loven en prijzen. Daar gaan we:
Het belangrijkste monument van Uitgeest is de oude kerk. Een juweel van een monument uit de twaalfde eeuw. Koester dit juweel door het een open ruimte te bieden in de vorm van een plein of plantsoen vanaf de hoek Brugmanstraat/Irenelaan, met meer ruimte tot en met oude bieb en aanbouw, met in de (wellicht nog niet nabije) toekomst verdere uitbouw in oostelijke en noordelijke richting. Reserveer zo mogelijkheden voor iets wat echt een aanwinst wordt voor het dorp. Groot beeld van Cornelis Corneliszoon in het midden. Prachtig stukje Uitgeest. Niet een verborgen pleintje, zoals bij het oude raadhuis, maar een plek waar velen langs komen. Dus: hier niet het tegenovergestelde doen: het kroonjuweel van het dorp verstoppen achter bouwsels van drie lagen. Zoek daar een andere plek voor. In de Koog is zeker nog ruimte, en daar hoeft enige hoogbouw geen aanslag te betekenen op het dorpsschoon. En ik vernam dat er, als het om uitbreiding voor Geesterheem gaat, met enige goede wil ook nog op een andere manier ruimte te vinden zou zijn: deels bij Geesterheem zelf, deels op het terrein van de oude school.

Jaap Berkhout

Afbraak Erfgoedpark De Hoop

Erfgoed De Hoop Foto: Gerrit Bus

Mijn standpunt over eventuele herontwikkeling is: stoppen met alle plannen tot herbouw, aanbouw en verbouw van het voormalig Erfgoedpark De Hoop.

RAUM: neem het verlies en breng dit prachtige stukje Uitgeest weer terug tot een mooi wandel-, fiets- en natuurgebied. Laten we eerlijk zijn: u wilt bebouwing, onder het mom van 'ontwikkeling' om daarnaast een houtzaagmolen neer te zetten. Redelijkerwijs: dit is geen haalbare kaart. Neem als voorbeeld de Zaanse Schans. Exploitatie en onderhoud van de molens blijven problematisch. Ook in Uitgeest hebben de vier molens moeite om gelden te vinden voor hun noodzakelijke onderhoud. Wellicht denken de enthousiastelingen/ vrijwilligers van nu dat een houtzaagmolen te realiseren is. Toekomstige vrijwilligers bereiken de pensioengerechtigde leeftijd veel later. Van hen is dan ook weinig inzet te verwachten. Tijdens de drukbezochte bijeenkomsten in het gemeentehuis o.l.v. de heer Gijs Kornmann over de omgevingsvisie van Uitgeest bleek dat 'groenbestemming' hoge prioriteit en draagvlak geniet in Uitgeest. Ook tijdens de raadsvergadering van oktober 2015 werden bouwplannen (Plan Oudgeest) aan deze zuidoever, van tafel geveegd.

Tot slot: sloop wat er nu staat. Realiseer een mooi wandel- en fietspad langs het Alkmaarder- en Uitgeestermeer. Zoals dit ook vroeger was. Dit gebied is zo in trek bij de natuurliefhebbers. Met de verstedelijking van het platteland blijven we behoefte hebben aan natuurgebieden. RAUM had in de Buitenlanden van de Wijkermeerpolder ook een plan ontwikkeld dat financieel niet haalbaar bleek. Toen werd er niet naar de bewoners geluisterd. Schadepost van anderhalf miljoen euro. Luister nu a.u.b. wel naar de bewoners en stop met dromen die niet gerealiseerd kunnen worden.

Deze nee-stem om het voormalig Erfgoedpark te herontwikkelen is van M.T. Rodenburg-Tiebie        

KERSTKOFFIETAFEL 73+

De gezamenlijke Kerken van Uitgeest verzorgen ook dit jaar weer een KERSTKOFFIETAFEL in samenwerking met de Stichting Uitgeester Senioren (SUS) en wel op 14 december 2016. De bijeenkomst vindt plaats in het Dorpshuis de Zwaan en begint om 15.00 tot 18.00 uur. De zaal is open om 14.30 uur. Voor vervoer kunt u bellen naar de Algemene Hulpdienst maandag t/m woensdag 9.00-10.00 uur. Telefoon: 319020. Uw aanmelding graag vanaf 1 december tot 7 december 2016 bij onderstaande adressen. Telefonisch dagelijks te bereiken tussen 18.00 en 19.00 uur.

Mevr. Ank van der Eng Prinses Beatrixlaan 65 Tel. 311570

Mevr. Tiny Tijsen Prinses Beatrixlaan 32 Tel. 312567

Mevr. Thea Deijle Dr. Brugmanstraat 90b Tel. 311584

Collecte Leger des Heils: 28 november tot 3 december.

UITGEEST - De jaarlijkse deur-tot-deurcollecte van het Leger des Heils wordt gehouden van 28 november tot en met 3 december 2016. De opbrengst komt ten goede aan het sociaal-maatschappelijk werk van het Leger des Heils, in de plaats of regio waar het is opgehaald.

Het werk van het Leger des Heils levert een belangrijke bijdrage aan het welzijn van de buurt. Juist mensen die niemand anders hebben om op terug te vallen, vinden hier contacten om zich aan op te trekken. De kleine praktische hulp en goede gesprekken dragen bij aan een stuk gezelligheid en helpen in de strijd tegen eenzaamheid. Bovendien kunnen hierdoor andere problemen worden voorkomen. Een groot deel van dit sociaal-maatschappelijk werk wordt niet gesubsidieerd. Daarom organiseert het Leger des Heils een landelijke deurcollecte van 28 november tot en met 3 december 2016. Wilt u ook uw steentje bijdragen? Geef aan de collectant of SMS "collecte" naar 4333.

Vestiging Dokter Bosman geopend in het MCM

UITGEEST - Dinsdag- en vrijdagmiddag is op de bovenverdieping van het Medisch Centrum Molenstraat in Uitgeest een vestiging van Dokter Bosman open. Dokter Bosman is er voor kinderen, jongeren en volwassenen met psychologische problemen of stoornissen. Bij Dokter Bosman gaat psychologische zorg hand in hand met een persoonlijke, praktische en positieve aanpak. Wij stimuleren talenten en leren je omgaan met de problemen waar je in het dagelijks leven tegenaan loopt. Dat is Dokter Bosman en dat is volgens ons psychologie van nu.

Voor kind en jeugd

Dokter Bosman Castricum en Uitgeest is er voor kinderen met ontwikkelings- en gedragsproblemen. Wij zijn gespecialiseerd in het doen van intelligentieonderzoek en onderzoek naar leerproblemen. We doen ook uitgebreid onderzoek naar het werkgeheugen en hoogbegaafdheid. Zijn er leerproblemen, dan betrekken wij altijd de ouders en de school erbij.

Voor volwassenen

We zijn er ook voor volwassenen met angst- en stemmingsklachten, persoonlijkheidsproblematiek en traumagerelateerde klachten. We zijn gespecialiseerd in het doen van traumabehandeling EMDR en leren omgaan met kanker en/of andere (chronische) ziektes. Wij zijn er voor jou. Wil je graag in gesprek met een professional van Dokter Bosman? Wij staan klaar om naar je te luisteren en geven je graag advies. Bel voor vragen 088 - 226 76 26 of meld je aan via 0251 - 700 224 of dokterbosman.nl/aanmelden.

25% korting op het optreden van Karlijn Langendijk in de Zwaan

Foto: Aangeleverd

Als Vriend van De Uitgeester profiteert u van deze speciale aanbieding!

Geniet op 11 december van fijnbesnaarde verhalen door dynamisch gitaarspel van Karlijn Langendijk. Instrumentale akoestische gitaarmuziek staat bij deze voorstelling centraal. Je hoort invloeden vanuit klassiek, jazz, pop en wereldmuziek.

De normale prijs van deze voorstelling is € 10,-. Als Vriend van De Uitgeester betaalt u slechts € 7,50, een korting van maar liefst 25%!

Foto: Aangeleverd

De aanbieding is geldig op zondagmiddag 11 december 2016 voor maximaal 2 personen per kortingsbon. Vrienden van De Uitgeester ontvangen deze week de kortingsbon per e-mail. Heeft u deze niet ontvangen en wilt u wel gebruik maken van de aanbieding? Neem dan contact met ons op via info@uitgeester.nl. Of geef uw e-mailadres door via het contactformulier op de website www.vriendenvandeuitgeester.nl. Kaartjes kunnen op vertoon van de kortingsbon gekocht worden bij Boekhandel Schuyt.Vrienden van de Zwaan ontvangen € 2,50 extra korting.

Grote vraag naar pleegouders voor kinderen in een crisissituatie

ALKMAAR - Koen, Tischa en hun zoon Dim (6) vangen kinderen op die door een crisissituatie niet meer thuis kunnen wonen. De pleegkinderen komen tijdelijk bij hen in huis, totdat er een passende woonsituatie voor ze gevonden is. Voor het gezin is dat behoorlijk schakelen en het is niet altijd gemakkelijk om weer afscheid te moeten nemen, maar het is een verrijking voor hen alle drie: 'Dat je zoveel kunt betekenen voor iemand anders in korte tijd, vind ik fantastisch.' Crisispleegzorg moet bij je passen, vindt Tischa. "Je wordt gebeld en dan hup, kamertje gezellig maken en dan komt het hele dorp kleding brengen. Het heeft iets avontuurlijks en dat vinden we er heel leuk aan."

Parlan Jeugdhulp zoekt mensen die crisispleegouder(s) willen worden. De pleegouders nemen tijdelijk de opvoeding en verzorging van een kind over van de ouders. Hoe lang dat duurt, is afhankelijk van de situatie en wat het beste is voor het kind. Crisisopvang is in principe voor maximaal vier weken. Als er nog geen zicht is op een oplossing, dan kan de plaatsing worden verlengd tot een paar maanden.

Kom naar de infoavond over pleegzorg op 12 december aan Van der Lijnstraat 9 in Alkmaar. Geef je op via www.pleegzorgparlan.nl of bel 088- 1240001.

Geachte dames en heren,

Foto: Aangeleverd

Lieve mensen,

Zoveel jaren met hart en ziel en vooral met plezier als doktersassistente gewerkt.
Als je dan bij je afscheid zo wordt verwend met bloemen, cadeaus, prachtige kaarten en lieve woorden, dan mag je jezelf een gelukkig mens noemen. Zo voel ik me dus ook en daarom wil ik u hartelijk bedanken!
Het ga u allen goed,

Vriendelijke groet,
Ineke van der Eng-Kuijs

Sietse Gijsbers wint gesigneerde ICGT bal

Sietse Gijsbers met de gesigneerde ICGT bal. Foto: Aangeleverd

In mei hield De Uitgeester een winactie met een echte, gesigneerde ICGT wedstrijdbal als prijs. Deze werd gewonnen door Ed Lasker. Ed heeft de bal beschikbaar gesteld aan een jonge speler van FC Uitgeest. Sietse Gijsbers won de bal zaterdag tijdens de prijsuitreiking van de Grote Clubactie. Er waren meerdere prijzen te winnen door spelers die veel loten hadden verkocht. De bal bevat alle handtekeningen van de spelers van het team van FC Uitgeest tijdens het ICGT. Een mooie prijs dus voor een jonge voetballer!

5 / 16

Wie wordt IJmonder van het jaar 2016?

(Bron: Noord-Hollands Dagblad)

IJMOND - De finale van de verkiezing IJmonder van het Jaar 2016, georganiseerd door het Noord-Hollands Dagblad, is dit jaar in Beverwijk. Op 6 februari wordt in het Kennemer Theater in Beverwijk bekend wie van de zes finalisten de IJmuidense Marie-José Schelvis opvolgt. De verkiezing wordt voor de zesde keer gehouden en doordat het Kennemer Theater gastheer is, zal deze verkiezing vanzelfsprekend een theatraal tintje krijgen. De verkiezing start zaterdag 25 november met de nominatieronde. Ken je iemand die zich met passie ergens voor inzet en in de IJmond woont? Nomineer hem of haar dan vandaag nog voor de titel IJmonder van het Jaar 2016. Dat kan door een mail te sturen naar redactie.ken@nhd.nl of redactie ijmuidercourant.nl. Zet in het mailtje je motivatie, naam, woonplaats en telefoonnummer van de kandidaat en van jezelf.

Iedereen mag zijn of haar favoriete kandidaat nomineren. Er zijn maar een paar voorwaarden. De kandidaat moet in Uitgeest, Beverwijk, Velsen of Heemskerk wonen en zich met passie ergens voor inzetten. Vrijwilligers of kandidaten die dat op hun werk of thuis doen, zijn net zo welkom. Als je iemand nomineert, word je ook ambassadeur van de kandidaat.

De afgelopen vijf verkiezingen hadden we schrijvers, ondernemers, organisatoren, sportvrijwilligers, maar ook een campinghouder en een zeehondenredder. De titel is wel een individuele prijs, wat inhoudt dat duo's, trio's en groepen niet meedoen. Alle kandidaten worden voorgesteld in de krant en op de website. Na de nominatieronde worden alle kandidaten nog een keer op een rij gezet en wordt er uitgelegd hoe je moet stemmen. Op een genomineerde kandidaat stemmen kan dus pas ná de nominatieronde. De zes kandidaten met de meeste stemmen gaan naar de finale in het Kennemer Theater op maandag 6 februari.

De wetenswaardigheden van Uitgeest

In de nacht van 14 op 15-11 werd een herenfiets, merk Batavus Tourmalet, kleur grijs, uit een schuur in de Cornelis Corneliszoonstraat ontvreemd.

Op 21-11 tussen 04.00 en 08.00 uur werd ingebroken in een op de Pr. Irenelaan geparkeerde personenauto.
Een ruit werd ingeslagen en het navigatiesysteem werd weggenomen.

22-11 om 09.00 uur
Vond een aanrijding plaats op de kruising Provincialeweg / afrit A9. De bestuurster van een personenauto reed vanaf de afrit de kruising op en wilde linksaf slaan in de richting Krommenie. De bestuurster van een andere personenauto naderde over de Provincialeweg vanuit de richting Krommenie deze kruising. Beide bestuursters gaven aan, dat het verkeerslicht voor hen op groen stond. Eén bestuurster had last van haar hoofd en is per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Beide auto's werden weggesleept door een bergingsbedrijf.

In de avonduren op 22-11 werd er ingebroken in een woning aan de Bennesserlaan. De dader(s) verschafte zich toegang via een raam op de 1e verdieping. Het is nog niet bekend wat er wordt vermist.

23-11 snelheidscontroles Provincialeweg (80km p/u)
Passanten;         1386                 1381
Overtredingen;         335                         84
Hoogste snelheid; 132 km p/u         122 km p/u

Op 23-11 werd een bromfiets, merk Piaggio Zip, kleur zwart, kenteken F015JJ, vanaf het Stationsplein ontvreemd.
Tussen 23 en 24-11 werd een ruit van een schoolgebouw aan de Benningskamplaan vernield.

24-11 tussen 00.15 en 10.00 uur Populierenlaan
Werd een geparkeerde personenauto aangereden. Twee portieren en de buitenspiegel raakten beschadigd.
De veroorzaker reed na de aanrijding weg zonder bekendmaking van zijn identiteit.

25-11

Tijdens een snelheidscontrole aan de Broekpolderweg (80 km p/u) werden een viertal overtredingen geconstateerd. De hoogst gemeten snelheid was 138 km p/u. Het rijbewijs is ingevorderd.


26-11 om 22.30 uur
In de Wethouder Twaalfhovenstraat ontstond brand in een geparkeerde personenauto. De vuurhaard bevond zich in de kofferbak. Door een omwonende werd een aanvang gemaakt met de bluswerkzaamheden.
Door de brandweer werd vervolgens het vuur gedoofd. Het betreft vermoedelijk brandstichting.
De eigenaar deed aangifte.Puur Natuur

Foto: Aangeleverd

Puur natuur, want zo mag ik de plek, waar ik geweest ben, toch wel noemen. Dit keer hoefde ik niet eens ver te reizen, normaal maak je dit soort foto's in de jungle, maar nu vlak bij huis. Op nog geen tien kilometer van waar ik verblijf (Pattaya/Jomtien) woont een inmiddels goeie kennis van mij. Rond zijn huis heeft hij een geweldige, enorme tuin: zeg maar gerust dat er ook een soort jungle is gecreëerd.

Voor mij als natuurliefhebber was het een feest om daar rond te lopen:nog nNooit heb ik zoveel verschillende eekhoorns gezien! Er is goed over de planten en bomen nagedacht met veel prachtig bloeiende struiken die weer geweldige, mooie vlinders lokken. Maar er zitten ook slangen, duizendpoten en schorpioenen. De eigenaar van de tuin heeft zelfs al een aap in zijn tuin gespot! En natuurlijk heel veel vogels. Het mooie van zo'n door mensen aangelegd stuk natuur is, dat je door bepaalde bomen en struiken te planten, je heel veel dieren op allerlei manieren kunt lokken. Kortom ik was even in het paradijs! Eind december is het plan om met een vriend weer een tocht door Cambodja te gaan maken dus we zullen de Kerstdagen en Nieuwjaar waarschijnlijk daar beleven!

Groetjes Gerbrand

Opbrengst NSGK-collecte

UITGEEST - Van 14 t/m 19 november 2016 hebben vrijwilligers in Uitgeest gecollecteerd voor NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind). Zo'n 20 collectanten zijn langs de deuren gegaan en hebben € 1.850,= opgehaald. NSGK bedankt alle collectanten en gulle gevers hartelijk voor hun geweldige bijdrage! Met dit geld steunt NSGK honderden projecten op het gebied van spelen, leren, wonen, werken en voorlichten. Met als doel dat kinderen en jongeren kunnen meedoen in onze samenleving, samen met hun leeftijdsgenoten zonder handicap.

Wilt u volgend jaar ook collecteren, dan kunt u contact opnemen met Leonie Weering (LWeering@nsgk.nl]. Heeft u geen collectant aan de deur gehad maar wilt u toch nog een bijdrage overmaken? Dat kan door een SMS te sturen met de letters NSGK naar nummer 4333 (daarmee doet u een eenmalige gift van € 2,50), of met een online donatie via www.nsgk.nl.

Rectificatie

In de Uitgeester van vorige week (23 november) stond in het artikel van Lucia Rodenburg een vergissing. De heer Thom van Son was niet de voormalig wethouder voor de PU maar de heer J.Schouten.Thom van Son is raadslid.

IKC wat is de beste plek?

Anne Jansen

UITGEEST - Afgelopen 14 november 2016 was er weer de maandelijkse vergadering van de Jeugd- en Jongerenraad van Uitgeest. Het ging deze vergadering met name over het IKC (Integraal Kind Centrum.) Hiervoor waren ook twee gasten aanwezig: Dhr. Zwarthoed en Dhr. Visser. Zij hebben ons verder ingelicht over wat er precies speelt in Uitgeest en wat de gemeente graag zou willen realiseren.

De afgelopen weken zag ik een aantal gele briefjes hangen in de ramen van bepaalde huizen in Uitgeest. Ik vroeg mezelf steeds af: "Wat houdt dat nu eigenlijk precies in? En wat is het doel ervan?" Totdat ik mezelf goed inlas voor de vergadering en goed op de briefjes las wat er precies op stond. Het zijn briefjes als protest tegen het bebouwen van de ijsbaan. Het gaat hier specifiek over de plaatsing van het IKC, de beste plek zou op een gedeelte van de ijsbaan zijn, volgens het raadsvoorstel en de wensen die naar voren kwamen uit het participatietraject. Maar wat vindt u de beste plek? Je hoort verschillende berichten in Uitgeest. Veel mensen zijn tegen, maar ook een aantal mensen zijn voor het plan om het IKC te plaatsen op een gedeelte van de IJsbaan. Waar de meeste bewoners vooral op stuiten, is dat het 'groene hart van Uitgeest', zoals zij dit noemen, volgebouwd wordt en de ijsbaan voor een gedeelte zal verdwijnen. Echter zien wij ook een aantal voordelen van de plaatsing van het IKC op een gedeelte van de ijsbaan. Het ligt dichtbij het centrum, het is goed te bereiken vanuit alle kanten voor de kinderen uit het dorp, het is goed te bereiken met de auto en er komt een nieuwe sportzaal in de plaats van sporthal de Meet aan de overkant. Extra veilig voor de kinderen dus, een gymzaal dichtbij de school.

Wij, als Jeugd- en Jongerenraad, staan positief tegenover het plan dat er nu ligt. Wèl vinden wij dat het beter uitgelegd moet worden aan de bewoners van Uitgeest. Wij merken dat veel bewoners niet op de hoogte zijn van de precieze plannen. Daarnaast vinden wij dat de ijsbaan moet blijven, maar dit kan ook op een andere plek in het dorp. In het plan, dat er nu ligt, staat dat er levensloopbestendige woningen gebouwd zullen worden. Ons lijkt het ook een goed idee om meer starterswoningen te creëren. Zodat ook de jongeren een kans krijgen om te blijven wonen in Uitgeest. Wij zullen dit alles van dichtbij blijven meemaken. Ben jij een tiener en wil je hier meer over weten of lijkt het je een keer leuk om mee te kijken bij onze vergadering? Kom dan vooral de volgende vergadering lang op 12 december aanstaande in het Gemeentehuis te Uitgeest.

Anne Jansen

Anne Jansen Lid Jeugd- en Jongerenraad

Parré Wonen, trendy woonwinkel met alles onder één dak

Adres: Jan van Scorelstraat 28, 1961 EZ HEEMSKERK Tel. 0251-234736 Mailadres: info@parre.nl www.parre.nl/onlinewonen.com

Door: Anita Webbe

Parré Wonen is een grote complete woonwinkel, gespecialiseerd op het gebied van woninginrichting en is al 20 jaar een begrip in wijde omgeving. Men vindt er de meest uitgebreide collectie vloeren, behangsoorten, raamdecoratie en zonwering volgens de laatste trends. Ook hoogwaardige verfsoorten zoals Histor One, Flexa en Sikkens, vanzelfsprekend in alle wenselijke kleuren te mengen, plus alle gereedschap en toebehoren. We hebben een grote voorraad qua verf en toebehoren. Dit kan dezelfde dag nog opgehaald worden. Parre heeft een heel brede collectie en biedt de klant een totaalpakket aan van advies tot en met service. Toekomstgericht als verlengstuk van de winkel hebben zij ook een online shop, genaamd Onlinewonen.com.

Patrick Parré (eigenaar): "Men kan ons assortiment online bekijken, bestellen en zelf aan de slag gaan, maar ook kan men altijd bij ons terecht voor vrijblijvend advies of zelfs kiezen voor ons deskundige team die de klus kan uitvoeren. We hebben servicegerichte stylisten en adviseurs in dienst die het totaalplaatje voor de klant in beeld kunnen brengen. Ook hebben we monteurs, stoffeerders, behangers, schilders en stukadoors, ieder op hun eigen vakgebied gespecialiseerd. Een totaalpakket van alles onder één dak kunnen bieden heeft veel voordelen voor de klant en wordt als prettig ervaren. Zij kunnen goed bijpassend zoeken zonder van de ene winkel naar de ander te hoeven. Dit totaalpakket in combinatie met online maakt het aantrekkelijk en is voor de klant heel overzichtelijk."

Parré Wonen onderscheidt zich door de goede deskundigheid, het blijven vernieuwen zowel qua product als materiaal en de vele extra's die zij kunnen bieden zoals persoonlijk advies, het meedenken en het uitvoeren. Voor elk budget zijn verschillende segmenten. Parré Wonen heeft bijvoorbeeld grote merken in huis zoals Be Pure woonlabel en HK living. Trendy zijn momenteel Pvc vloeren, moderne laminaatvloeren en keramisch parket, alle niet van echte stenen of houten vloer te onderscheiden en heel duurzaam. De prints hebben zelfs 3d effect, waardoor de vloer nóg meer tot leven komt. Behangsoorten in de mooiste dessins, zoals bijvoorbeeld lederlook of zelfs met een aaibaarheidsfactor!

Vijf jaar geleden is de woonwinkel een outlet begonnen aan De Smidse in Heemskerk. Vanwege het grote succes is de outlet onlangs zelfs met ruim 500m2 uitgebreid. Voor aantrekkelijke prijzen vindt men er grote restpartijen laminaat, behang en trapstoffering van hoge kwaliteit. Het voordeel van deze outlet is vooral dat alles direct mee te nemen is. Parré Wonen heeft inmiddels een goede naam opgebouwd: Ze hebben een project gedaan voor Koningsduin in Castricum en er staat een grote renovatie op stapel in de Muziekbuurt van Heemskerk. Verder werken zij veel samen met Huis-make-over, een organisatie die grote woonprojecten doet. Deze werkt mee aan programma's zoals Mission Impossible.

Uitgeesters 'testen' Velsertunnel tijdens Run

Liesbeth Schoorl Foto: Liesbeth Schoorl

VELSEN - De Velsertunnel werd op zondag 27 november jongstleden geopend voor een groots en tevens uniek evenement. Ruim zesduizend hardlopers deden mee aan de Velsertunnel Run, dat beschouwd kon worden als een 'once in a lifetime' ervaring! Vooraf was er al een run op de kaarten: binnen 24 uur waren deze uitverkocht! De Velsertunnel Run startte vanaf het Telstar Stadion in Velsen-Zuid, via de gerenoveerde Velsertunnel en eindigde op de Breestraat in Beverwijk, een afstand van 7,68 kilometer. Deze sportieve Uitgeesters deden ook mee en konden de tunnel gelijk even keuren voordat deze in januari volgend jaar open gaat.

Nanda van 't Veer en Leonie Blom Aangeleverd
Manou Pruim Foto: Aangeleverd
Dirk, Samantha Ageeth en Guido Klaassen Foto: Ageeth Klaassen
Shelly Schoemaker en Maartje Putter Noord-Hollands Dagblad
Ananda Half Foto: Noord-Hollands Dagblad
Heidi Krom, Tamara Vrouwe, Frans Jacobs, André Goeman, Emiel Neeft en Jeffrey Schotvanger Nathalie Vrouwe
Charlotte Opdam-Manderick Foto: Aangeleverd
Patricia Glastra Tijmes Foto: Aangeleverd
Christa van Heerwaarden Foto: Ronald Martens
Thorben Mul (13 en waarschijnlijk jongste renner) samen met vader Bart Foto: Yvonne Mul
Christa van Heerwaarden mét medaille! Foto: Bram Japin
Ronald Vlieland (r) en Rob Klaver Selfie
Monique Verver Foto: Ronald Martens
Maarten Koelman Aangeleverd

KPBiking: Gelukstreffer Ben Visser

Door: Ton Kramer

ADERSLOOT - Heerhugowaarder Ben Visser heeft donderdagavond gezegevierd in de wekelijkse strijd in Akersloot om de Kids and Parents Bikeschool (KPB) mountainbikecup.

Zoals bijna gebruikelijk op Sportcomplex de Cloppenburgh was het Henk Verdonk junior (Egmond aan de Hoef) die het spel op de wagen bond door er als een raket vandoor te gaan. De rest moest passen en toen ze hiervan bekomen waren had Verdonk junior al een redelijk gat geslagen.Op dat moment posteerde Uitgeester Wilfred Knegt zich op de tweede plaats met latere winnaar Ben Visser op een eerbiedwaardige afstand. Zodoende leek Henk Verdonk junior op een zekere overwinning af te stevenen, maar bijna halfkoers sloeg de pech bij hem toe en moest hij de koers noodgedwongen verlaten. Dit met als gevolg dat plotseling Wilfred Knegt titelkandidaat werd. Ben Visser daarentegen was met een opzienbarende inhaalrace op Wilfred Knegt begonnen en slaagde daarin. Eenmaal in het wiel van Knegt te zijn gekomen, plaatste Visser nog een grandioze jump en liet Knegt daarmee definitief achter zich. De door het uitvallen van Verdoonk junior vrijgekomen podiumplek werd in het laatste stadium ingenomen door Henk Jan Verdonk senior. (Egmond aan de Hoef)

Uitslag: 1. Ben Visser Heerhugowaard 2. Wilfred Knegt Uitgeest 3. Henk Jan Verdonk senior Egmond aan de Hoef 4. Henk Louwe Alkmaar 5. Sven van Eerden Uitgeest Dames: 1. Rosan Koper Heemskerk

Stormvogels maatje te groot voor HBC

Gerard Valkering, maar liefst 7 keer trefzeker! Aangeleverd

Afgelopen zondag trad het eerste team van Stormvogels aan tegen HBC. De immer beladen streekderby tegen de Heemskerk Beverwijk Combinatie zorgt altijd voor wat extra motivatie bij de Uitgeesters, die bij winst de voorlopige ranglijst konden aanvoeren. Trainer/coach Ton van Duijn schatte de kansen voor zijn ploeg vooraf hoog in, maar waarschuwde zijn ploeg voor onderschatting.

Eén moment van onachtzaamheid leidde tot een 1-0 achterstand in de eerste minuut, maar Stormvogels gaf al snel een signaal af door vervolgens uit te lopen naar een 1-5 voorsprong. Het fysieke spel van HBC werd bestraft door het toekennnen van strafworpen aan Stormvogels, maar de UItgeesters creeërden en benutten ook veel kansen uit het verzorgde veldspel. Na 20 minuten spelen was de stand 4-12 in het voordeel van de ploeg van Van Duijn, die ontspannen aan de zijlijn stond te genieten. De eerste helft werd een doelpuntrijk spektakel, waarbij onze dorpsgenoten de partij volledig domineerden. Met een ruststand van 8-17 kon er achterover worden geleund.

De Uitgeesters kwamen echter niet goed uit de rust. De organisatie was zoek en de ploeg liet zich verleiden tot de klassieke fout om het spel klein te willen houden en de bal te veel naar binnen te willen spelen. Hoewel Van Duijn zich geen moment zorgen baarde over de overwinning, kwamen er wel de nodige ergernissen. Om kampioen te kunnen worden moet zijn ploeg constanter worden en dat is toch zeker de ambitie. Pas in de 8e minuut werd er gescoord, weliswaar door HBC, waarna de wedstrijd weer op gang kwam. Stormvogels wist zonder echte overtuiging de voorsprong te consolideren en kwam geen moment in gevaar. In de slotfase gunde Van Duijn zijn topschutter, Gerard Valkering, een publiekswissel en maakte Danny Haije zijn opwachting. De partij kende verder geen verrrassende ontwikkelingen, Stormvogels was duidelijk een maatje te groot voor HBC en sleepte een overtuigende 15-24 zege in de wacht. Volgende week de kraker tegen mede-titelkandidaat Zaandam Zuid, aanvang 15.20 in sporthal de Zien.

Treffers : Gerard Valkering(7), Sebastiaan van den Bosch(6), Demi Erkelens(4), Lisa Haije(3), Eveline Nootebos(2), Jord Betjes(1) en Ward Betjes(1)

Uitslagen TTVU

Team 1 speelde thuis tegen Diemen

1. Helaas waren onze mannen maar met twee man, maar presteerden ondanks een man minder ontzettend goed. Henk Spoelstra wist zijn drie partijen met mooie momenten te winnen en ook Martin van Veen wist twee partijen te winnen, ook was hij in een partij onwijs gefrusteerd, wat hem twee games kosten, maar uiteindelijk de finale game won. Net op tijd afgekoeld. Een fraaie 6-4 winst voor TTVU1.

Team 2 speelde in de hoofdstad tegen US11. De heren mochten het tegen een dames team opnemen. Altijd lastig. Billy Fatels kon twee keer gemakkelijk een winst afdwingen en de derde moest hiij zijn meerdere erkennen. Patrick Rasch won er ook een en René van Buren had geen wapen tegen het vrouwelijk schoon. Met een 7-3 verlies kwamen de mannen weer terug naar Uitgeest.

Team 3 speelde tegen het derde team van Castricum. Het was een gelijke strijd. Jelle Werkhoven heeft al zijn concentratievermogen in de eerste wedstrijden moeten steken om in deze te zegevieren. Bij zijn laatste enkel wilde het niet lukken. Nico Baltus was ook twee enkels lang superieur. Marijn van Kampen, die voor het eerst in de 5e klasse speelt, ging heel diep, elk enkel in 5 games, hij wist er één voor zich te winnen. Uiteindlijk werd het 5-5.

Team 4 speelde thuis tegen Tazano 96 team 6. Deze tegenstander ging ook gelijk op met ons. Roger Schuddeboom was hier held van de avond en won twee enkels en de dubbel samen met Huib van Leeuwen. Huib won 1 enkel net als Antoine van der Spek, het was heel spannend en helaas ging het net de andere kant op. Ook hier werd het 5-5.

In de Duocompetie speelde Uitgeest 2 tegen Rijsenhout 1. Michel Switser en Rob de Boer lieten niks van de tegenstander over en wonnen alle partijen deze avond. Uitgeest 1 reisde af naar Patrios 1 welke tweede staan in de competitie. Marcel Couwenberg wist zijn enkels te winnen. Rob de Boer won helaas maar één wat wel genoeg is voor de winst 2-3 voor Uitgeest 1.

TC Uitgeest verwelkomt tweehonderdste jeugdlid

Lizzy Castricum is het tweehonderdste lid van TC Uitgeest Aangeleverd


UITGEEST - Tennisclub Uitgeest is zeer verheugd met het 200ste jeugdlid. Lizzy Castricum was de gelukkige en ontving van hoofdtrainer Perry een prachtig mooi nieuw racket, aangeboden door Inter Sport Veldhuis. Dit is uiteraard een compliment voor de vernieuwde Jeugdcommissie en Jeugdraad, die de goede lijn hebben voortgezet en nieuwe ideeën tot uiting hebben gebracht.

Recept-tip: Speculaas-stoofperentaart

Lekker genieten van een winterse stoofperentaart

Een winterse variatie op de appeltaart: speculaas-deeg gevuld met amandelspijs en stoofperen. Dit recept valt in de categorie 'makkelijk' en vergt slechts 1 uur en 15 minuten van uw tijd!

Ingrediënten: 250 gram bloem, 150 gram lichtbruine basterdsuiker, 125 gram bloter, 10 grap speculaaskruiden, 25 gram melk, 2,5 gram bakpoeder, 250 gram spijs, stoofpeertjes (goed uitgelekt) en abrikozenjam.

Bereidingswijze

  1. Doe de bloem in een kom en maak een grote kuil in het midden. Doe daar de andere ingrediënten in tot en met de bakpoeder. Vanuit het midden rustig gaan kneden tot een egaal deeg. Deeg in plastic verpakken en een half uurtje de koeling in.
  2. Maak het spijs aan met een half geklutst ei, zet weg tot gebruik. Verwarm de oven voor op 175 graden.
  3. Snijd de goed uitgelekte stoofperen in blokjes.
  4. Vet een zandtaartvorm, of vierkante vorm van 20x20 cm in en bekleed de vorm met het speculaasdeeg. Ook de randen. Houd wat deeg over voor het vlechtwerk.
  5. Rol het spijs uit tussen plastic en leg het op de bodem.
  6. Verdeel de stoofpeertjes tot aan de rand van de taart en bekleed de taart met vlechtwerk van het overgebleven deeg.
  7. Zet de taart ongeveer een half uur in de oven en bestrijk direct na het bakken de taart met warme abrikozenjam.
  8. De volgende dag is de taart het LEKKERST, maar of je dat redt.....?

Door brand verwoeste Flying Dragon weer open

Karel en Fong in gesprek met een aannemer voor hun, in april door brand onbruikbaar geworden restaurant Foto: Aangeleverd

Akersloot – Nadat begin april van dit jaar de keuken van Kantonees Specialiteiten Restaurant The Flying Dragon is afgebrand doordat er, na dakdekwerk aan een naburig pand vuur oversloeg, is geen dag hetzelfde geweest voor Karel en Fong.

"Wij zijn echt in een soort racebaan terecht gekomen" vertelt Fong, echtgenote en zakenpartner van uitbater Karel Cheung. "Hadden we voor de brand een agenda die bijna iedere dag hetzelfde was, ons restaurant is namelijk alleen op maandag gesloten, hebben we de afgelopen maanden iedere week wel nieuwe verrassingen op ons pad gekregen. We hadden, en hebben nog steeds intensief contact met de verzekeringsmaatschappijen en de aannemers die onze keuken weer moeten gaan herstellen. En ook de onderhandelingen met de specialisten die ons, door waterschade vernielde Chinees kunstwerk proberen te restaureren, zijn voor ons nieuwe ervaringen.
En dan de keukenapparatuur, waarvan bijna niets valt her te gebruiken, alleen daarmee zijn we al weken zoet geweest om de restwaarde te bepalen. En uit te zoeken of het nog te herstellen is en dan nog voldoet aan de huidige horeca eisen. En of de rook en het bluswater geen onzichtbare schade heeft veroorzaakt met als risico dat we straks, als we weer voor onze gasten koken, geen kortsluiting of andere storingen krijgen".

Karel: "En we maken ons ook steeds meer zorgen! Wie zegt ons dat onze bekende en trouwe gastenkring, uit heel Nederland inmiddels niet een andere eetgelegenheid heeft gevonden? Deze onderbreking duurt zo wel heel erg lang. Eigenlijk hadden we dit najaar weer open gewild, maar door vertraging bij de verzekeringen, door veel hagelschades in Brabant na de zomervakantie, hebben we veel vertraging opgelopen. We hebben gelukkig hulp van specialisten en werken er met z`n allen aan om de heropening zoveel mogelijk te verspoedigen. Want wij willen eigenlijk gewoon weer LEKKER koken en onze gasten bedienen."

Maar gelukkig is er ook goed nieuws te melden. Karel en Fong hebben de afgelopen weken benut om het interieur van het, alleen door rook aangetaste restaurant deel van moderner behang en een frisse verflaag te voorzien. De schilder kan helaas nog niet beginnen, want daarvoor moet eerst de aannemer die de keuken herstelt, klaar zijn met het grote werk. Fong: "Maar het geeft ons wel weer nieuwe moed, want in gedachten zien we ons zo weer op ons best, namelijk door gasten te verwennen met heerlijk eten in een mooie ambiance."

Monkey Town, genieten voor jong en oud

Veilig en overdekt spelen in Monkey Town Foto: Aangeleverd

Monkey Town Uitgeest, gevestigd aan de Molenwerf 20 in Uitgeest voorziet jong en oud alweer ruim 8 jaar van zeer veel speelplezier. Op dagelijkse basis zien wij kind, ouder en/of grootouder genieten in ons 1600m2 grote speelparadijs. Of het nu een baby is, die zijn of haar eerste speelervaring opdoet in ons peuter/softplay gedeelte, of de bijna tiener die nog een rondje in de Luna-loop draait, je ziet het plezier er gewoon van af stralen. En u weet het; op het moment dat de kinderen plezier hebben en genieten, genieten wij daar als ouders ook van.Daarnaast proberen wij het verblijf van de ouders zo aangenaam mogelijk te maken. Naast fijne stoelen en gratis Wifi zetten wij sinds deze herfst koffie met onze nieuwe espresso machine. Met de geur en smaak van verse koffiebonnen bieden wij onze gasten een nog verser en lekkerder kopje koffie aan dan wij al deden. Met deze, en nog meer veranderingen op komst, is het deze winter bij Monkey Town Uitgeest dus nog meer genieten voor jong en oud……

Cafetaria Family Uitgeest introduceert nieuwe formule

Het Family Team Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Cafetaria Family Uitgeest introduceert een nieuwe formule met betrekking tot een zelf samengestelde premium hamburger of kipburger. De hamburger is speciaal voor Family ontwikkeld en bevat 100% rundvlees zonder E-nummers. Hoe werkt het?

Er is een keuze uit 4 soorten brood, en een premium hamburger of kipburger. Ook kunt u een heerlijke tortilla nemen. Vervolgens maakt u bekend wat erop mag zoals bijvoorbeeld bacon, cheddar kaas, paprika met champignons en ui. Ook heeft u de keuze uit diverse soorten saus. Een uniek concept met heerlijke creaties, al dan niet in combinatie met frites en een verse rauwkostsalade. Zowel in ons eethuis te nuttigen maar ook om mee te nemen.

Bent u nieuwsgierig geworden, kom dan naar onze cafetaria of naar de kerstmarkt op het Gemeentehuisplein op 16, 17 en 18 december waar wij ook aanwezig zullen zijn. Ons gehele team staat voor u klaar om dit smakelijk voor u te bereiden.

Gedichtje...

Foto: Anita Webbe

LEKKER samen bij het haardvuur

Dat wil toch vast wel iedereen

maar moet men de as opruimen

dan is men meestal weer alleen

Bestseller Vals van Mel Wallis de Vries te zien als thrillermusical

Foto: Aangeleverd

ZAANDAM - De thrillermusical Vals is gebaseerd op de gelijknamige Young Adult-bestseller van Mel Wallis de Vries, een van de succesvolste jeugdauteurs van dit moment. De voorstelling is tot en met februari te zien door heel Nederland en speelt op vrijdag 9 december 2016 om 19.30 uur in Zaantheater.

Vals gaat over een groepje vriendinnen in een afgelegen vakantiehuisje in de Ardennen. Door het slechte weer sneeuwen ze in. Er is geen elektriciteit, het mobiele netwerk is uitgevallen en het dichtstbijzijnde huis is een paar kilometer verderop. Ze doen er eerst een beetje lacherig over, maar dan verdwijnt een van de vriendinnen opeens na een ruzie. De overgebleven meiden zijn bezorgd, maar denken dat hun vriendin naar huis is gegaan. Als er daarna nog iemand verdwijnt en ze bloedsporen vinden in de sneeuw, maakt de bezorgdheid plaats voor angst. Door het slechte weer kunnen ze geen kant op en de sfeer wordt steeds grimmiger en angstaanjagender. Wie heeft het op de meiden gemunt? Weten ze eigenlijk wel alles van elkaar? In deze spannende musical zijn te zien: Priscilla Knetemann (bekend van SpangaS en Gooische Vrouwen), Patricia van Haastrecht, Rianne Peterson, Vivian Panka en Stef Pits.

Voordat de voorstelling begint, is er in het theater voor alle bezoekers een covermodelwedstrijd met fotograaf en visagist! Meer informatie Mel Wallis de Vries is uitgegroeid tot de succesvolste jeugdthrillerauteur van dit moment. Haar boeken zijn meermaals bekroond en staan hoog in de bestsellerlijsten. In 2012, 2014 én 2015 won Mel de Prijs voor de Jonge Jury met Vals, Klem en Wreed. Mels boeken worden in diverse landen uitgegeven, in Nederland door Uitgeverij de Fontein. Vals is het eerste boek van Mel dat wordt bewerkt tot een theatervoorstelling. De thrillermusical Vals is gemaakt voor het team van BOY 7 – Live on stage, met muziek en regie van Fons Merkies (Turks Fruit en Dolfje Weerwolfje) en liedteksten van Sjoerd Kuyper (Turks Fruit en De Kleine Blonde Dood). De voorstelling is geproduceerd door Dommel Graaf en Michiel Morssinkhof. Kijk voor alle speeldata en locaties op www.valsthrillermusical.nl.

Winactie thrillermusical Vals

De Uitgeester mag 2 kaarten weggeven voor de musical Vals. Beantwoord de vraag en maak kans!

Vals gaat over een groepje vriendinnen die ingesneeuwd zijn in een huisje in de Ardennen. Ze hebben geen elektriciteit. Verzin een leuke activiteit die jij met je vriendinnen/ vrienden in deze situatie zou doen. Let op: er mag dus geen gebruik gemaakt worden van elektronica. Het origineelste antwoord wint 2 kaarten voor Vals!
Stuur je antwoord met je naam voor 6 december naar marketing@uitgeester.nl. De winnaar krijgt uiterlijk 7 december bericht.

Veel acts op tweede Roetz festival IJMOND

Gratis cd

BEVERWIJK - - Muziek, lekker eten, verrassende acts en bekende schrijvers.

In de Grote Kerk in Beverwijk, onder de Wijkertoren, heeft op 9 december de tweede editie plaats van het Roetz Festival. Een feest waarop iedereen welkom is. Tijdens het festival verschijnt niet alleen de nieuwe en extra dikke wintereditie van het Roetz Magazine, de bezoekers krijgen tevens een gratis cd. In het magazine staan verhalen, artikelen en gedichten van IJmondse schrijvers. Onder meer interviews met Conny Braam en Ruud van Zon die ook op het festival aanwezig zijn. De gratis cd heet 'Zachte Realiteit' en bevat liedjes van Ab Winkel en Jan-Paul van der Meij, twee bekende IJmondse muzikanten, die voor het eerst samen een cd hebben gemaakt. Eén van de gastmuzikanten op het schijfje is Marco Bakker.

Het festival begint om 17.00 uur en duurt de hele avond. Je kunt er lekker eten en drinken, genieten van muziek, bekende schrijvers ontmoeten en slenteren langs marktkramen. In het gehele kerkgebouw zijn er optredens en ook als je niet van lezen houdt is het leuk om te komen. Maria Genova laat haar schilderijen zien. Tom Peperkamp, de Bob Dylan Tribute Band, WazMank en het Ampzing Genootschap treden op en er zijn nog meer lokale acts te zien. Ook zijn er allerlei prijzen te winnen. Het festival wordt georganiseerd door de Vrijstaat Roetz, een open podium voor schrijvers en kunstenaars uit de IJmond. De Vrijstaat Roetz is ook de uitgever van boeken, cd's en het Roetz Magazine dat driemaal per jaar wordt uitgegeven.

Er is geen toegangsprijs voor het festival, koop het nieuwe magazine bij de ingang, ontvang de gratis cd en je bent binnen. Het adres is Kerkweg 37 in Beverwijk. Voor meer informatie kijk op roetz.nl

FC Uitgeest toont zich een waardig koploper

Bakkum en Krookspeler van de wedstrijd: Kick Smit Foto: Marianne Jonker

Vreemde titel misschien na een wedstrijd waarin door de koploper met 1-1 werd gelijkgespeeld tegen naaste achtervolger West Frisia. Teleurstelling ligt dan op de loer maar is niet nodig. De thuisploeg domineerde een groot deel van de wedstrijd en had natuurlijk de 1-0 voorsprong moeten uitbouwen naar een geruststellende 2-0. De kansen waren er. Toch is dat niet zo makkelijk as het lijkt. Zi,j van West Frisia waren waarlijk geen koekenbakkers en lieten zien dat ze niet voor niets hun laatste vier wedstrijden hadden gewonnen. Tegen zo'n tegenstander moet geduld bewaard worden en niet veel worden weggegeven zoals dat in voetbaltermen heet. En dat was precies wat FC Uitgeest deed. Gedisciplineerd,op een paar slordigheden na, werd het werk gedaan en als de uitblinkende Sonny Pronk van de Noord-Hollandse ploeg in de 84e minuut niet een briljant moment had gehad door een aangespeelde bal in één keer succesvol op de pantoffel te nemen, was het zomaar volkomen verdiend een overwinning geworden.

FC Uitgeest moest het vandaag doen Emiel Sinnige. Daardoor schoof alleskunner Jorn Brouwer een linie terug, alwaar hij zich deze middag waardig van zijn taak kweet. In de voorhoede was daardoor een plaats ingeruimd voor de dit seizoen wat grillig opererende nieuwkomer Romario Aroma. Het eerste half uur van de wedstrijd stond volledig in het teken van twee ploegen die elkaar met grote omzichtigheid benaderden. Er gebeurde hoegenaamd niets buiten een in de 34e minuut door scheidsrechter Meijer genegeerde handsbal in de zestien van Joost de Jong die de bal toch echt "voordelig" op de arm kreeg. Het venijn zat in de staart van de eerste helft. Eerst miste Augustine Yeboah oog in oog met keeper Kok (gebeurt hem dit seizoen net iets te vaak), waarna vervolgens de later wel koelbloedige Sonny Pronk een enorme kans verprutste na een slippertje van de vandaag overigens goed spelende Paul Groen.

Het begin van de tweede helft was duidelijk voor de thuisploeg die wat meer ging spelen vanuit de gedachte "no guts, no glory" en West Frisa steeds meer terugdrong in het eigen strafschopgebied. De beloning volgde in de 58e minuut toen Lester Half weer eens een zeldzaam staaltje van zijn klasse liet zien en de liefhebbers deed smullen." Loerende" Lester had tot nu toe, straf afgedekt als hij werd, nog geen echte kans gehad. Maar daar was ineens de steekpass van Jorn Brouwer, de slimme en adequate loopactie van Lester waarmee hij zich bij het ontvangen van de bal ineens tussen keeper en verdediger had gepositioneerd en het beslissende "stiffie" dat keeper Kok kansloos liet. 1-0

In de fase daarna was FC Uitgeest de bovenliggende partij en leek de 2-0 in de maak. Echter kansen voor Romario Aroma en ook Lester Half leidden niet tot de bevrijdende treffer. Een overwinning leek in de maak tot de 84e minuut dan toen ook de supporters van groengeel niet anders konden doen dan applaudisseren voor een hoogstandje van Sonny Pronk. Een nog niet eens zo gemakkelijk aangegeven bal werd door hem gepromoveerd tot een weergaloze volley waarop keeper Sven Koning kansloos was. 1-1. Uiteindelijk konden beide partijen daarmee leven. Er was weliswaar niet gewonnen maar belangrijker was (vooral voor FC Uitgeest) dat er niet was verloren van een naaste concurrent. Daarmee verdient FCU een kop als deze in dit verslag.

De Afvallende Bal

FC Uitgeest: Koning, Marchena, Vrouwe, Groen, de Jong, Brouwer, Aromia (84e Koedijk), Smit ( 71e Putter), Yeboah, Olgers, Half.

Bakkum en Krookspeler van de wedstrijd: Kick Smit Kick heeft zich dit seizoen ontpopt als een vaste waarde op het middenveld van FC Uitgeest. Niet voor niets, want hij speelt degelijk en gedreven dit seizoen. Hij durft de bal diep te spelen en schuwt ook het lijf aan lijf gevecht op het middenveld niet. Ondanks een blessure in de 71e minuut, waardoor hij het veld moest verlaten, kozen wijze mannen hem tot Bakkum en Krookspeler van de wedstrijd. Kick gefeliciteerd.

Nieuws van de Bridgeclub

We speelden de vijfde avond van de tweede periode. Nog één avond en we gaan weer plaatspunten bepalen die straks gaan uitwijzen wie in de diverse lijnen clubkampioen wordt. Ons eerste spel van de avond, spel 17, bieden onze tegenstanders: 1Ruiten – 3SA, en na het spelen, het contract werd eenvoudig gemaakt met 3 overslagen (de 3SA-bieder had een 4-kaart Ruiten), barsten mijn maat en ik, met een zeker chagrijn, want we wisten wel dat 3SA+3 goed scoort, gelijktijdig los: 'Moeten jullie dat niet anders bieden? Het kan immers zomaar 6Ruiten zijn!' Het verweer was zowel eenvoudig als onberispelijk: 'Ik zou niet weten hoe we dat zouden moeten bieden', en het gelijk was deze keer aan de zijde van de 3SA-bieders.

De hele lijn zat in 3SA, en scoorde je dat + 3, zoals onze tegenstanders, dan leverde dat 67% op (3SA + 2 leverde maar 9% op). Analyse achteraf, thuis op de computer met de spelverdelingen bij de hand, leerde echter dat 6Ruiten (bijna!) dicht is, bij de gegeven kaartverdeling. Alleen als Noord geen schoppen start, wordt 6Ruiten niet gemaakt. Zo zie je maar dat zo'n spelletje drie keer plezier (of chagrijn) kan opleveren: tijdens het bieden en spelen, tijdens het nakaarten, en thuis op de computer. En voor de vierde keer, chagrijn, tijdens het schrijven van dit verslag. Kijken we naar de uitslagen dan zien wij weer eens een 70%-er, in de E-lijn. Wies de Wit-Annie Nijman scoren maar liefst 70,14% en dat doen zij door maar liefst 11 (elf) toppen te scoren. Op 11 van de 24 spellen scoren zij 100%, dus beter dan alle anderen in de lijn. In de A-lijn zien wij onverwachte winnaars. Nellie Modderman-Ans Stephan lappen alle reputaties aan hun laarzen en geven, bijna, alle anderen het nakijken. Bijna, want ook Theo ('wat zit je nou te zwammen, man?') Vijn met Henk ('Geluk is met de goddelozen') Graafsma trekken zich niks aan van de gevestigde orde en wringen zich brutaal in de top van de A-lijn. Daar houden wij van! Ga zo door.

A-lijn 1 Nellie Modderman-Ans Stephan 56,08% 2 Arie van der Eng-Mart Rietjens 55,49% 3 Henk Graafsma-Theo Vijn 54,97%

B-lijn 1 Ria Admiraal-Wout Admiraal 57,99% 2 Evelien Huising-Ria Weel 55,90% 3 Lia Hendrikse-Corrie Nijsen 53,47% C-lijn 1 Jan Goeman-Henk Zwaan 65,10% 2 Ria Beerens-Riet Meyer 58,85% 3 Annie Bleeker-Ina Woerden 50,52%

D-lijn 1 Joop de Beer-Fieneke de Beer 64,58% 2 Marianne de Groot-Hans Kollerie 55,21% 3 Auke Hulshof-Gonny Hulshof 53,65% 3 Wil van der Pol-Ank van der Eng 53,65%

E-lijn 1 Wies de Wit-Annie Nijman 70,14% 2 Jan van den Booren-Karel Romkes 56,94% 3 Elly Stuijt-Aad Stuijt 53,33%

Klaverjassen bij FC Uitgeest

UITGEEST - Op Vrijdag 2 december organiseert Supportersvereniging Geel/Groen weer een gezellige klaverjas avond.
Het begint om 20.00 uur en het clubgebouw van FC Uitgeest is vanaf 19.30 uur open.
Er zijn zoals altijd mooie prijzen te winnen. Neem gerust uw buurman/buurvrouw mee om een gezellige kaartavond te hebben.

Voorzitter W.P.C. Beentjes

Meervogels JO9-3 ongeslagen kampioen!

Kampioenen Meervogels JO9-3 Foto: Daan Kerssens

UITGEEST - Ondanks het eerste seizoen competitievoetbal (bijna alle spelertjes komen uit de mini-pupillen ) zijn ze ongeslagen kampioen geworden.

10 wedstrijden gespeeld en 30 punten!! Er werden 76 doelpunten gescoord en er werden slechts 14 tegendoelpunten geïncasseerd! Dat is nog eens overtuigend kampioen worden. Jongens en meisje, van harte gefeliciteerd met jullie geweldige prestatie. Leiders Pieter Schorn en Daan Kerssens en natuurlijk ook trainer Koen Lamberts van harte gefeliciteerd.

Weekbericht De Sjoelschijf

De Sjoelschijf 2 met Robert Pick, Ruud van Kalmthout, Gré de Graaf en Rita Hoogeland werd in Voorthuizen tijdens het NK-teams op 19 november 2016 3e in de 3e klasse met 121,6 gemiddeld, evenveel als De Sjoelschijf 1 met Krzysztof Lemanski (gastspeler uit Dortmund), Anneke van den Heuvel, Anneke de Groot en Sonja Pick. Een hogere dagscore gaf de doorslag. Zo werd team 1 vierde! Aalsmeer werd Nederlands kampioen (142,26 gemiddeld), Ter Apel 2e met 141,21. EMWSV 3e met 104,46. Zaanstad viel net buiten het podium met 140,03. De uitslagen/standen van de competitie na 12 speelronden: punten: A. Ruud van Kalmthout 76, Robert Pick en Anneke van den Heuvel 61; B. Margriet Duin 78, Ingeborg Bruijns 76, Chris van Kalmthout 72 C. Sonja Pick 74, Frans Ponder 72, Rita Hoogeland 66; D. Gerrit Spies 69, Irma Wijntjes 61, Jannie Meems 59; De weekscores: Dennis Swart 1331, Robert Pick 1311, Anneke de Groot 1309, Monique Brandsma 1307, Ruud van Kalmthout 1289, Anneke van den Heuvel 1285, Martin Wilson 1274, Margriet Duin 1211, Gré de Graaf 1208. Koppel: Dennis Swart 101,97, Ruud van Kalmthout 100,48, Martin Wilson 99,86, Robert Pick 99,02, Ingeborg Bruijns 98,57.

De eerstvolgende Sinterklaas en Kerstkienavond is op 2 december, met 3 kienronden en een grandioze verloting. In de Jansheeren worden elke woensdagavond de competitewedstrijden gehouden vanaf 20.00 uur.

Programma FC Uitgeest

Zondag 4 december 14.00 uur FC Uitgeest 1 – Stormvogels 1

Het volledige programma kunt u lezen op de website van de vereniging www.fcuitgeest.nl

Uitgeestse Karlijn Langendijk vertelt verhalen met gitaar in De Zwaan

Karlijn Langendijk geeft verrassend gitaarconcert Foto: Aangeleverd

Door: Anita Webbe

UITGEEST - De in Uitgeest opgegroeide Karlijn Langendijk (21) timmert aardig aan de weg als akoestisch gitariste, ook al heeft ze haar studie aan het conservatorium in Utrecht nog niet helemaal afgerond. Internationaal heeft ze zelfs al enkele tours gedaan. Karlijn gebruikt de gitaar als medium om een verhaal te vertellen, met invloeden vanuit Jazz, pop, klassieke en wereldmuziek, waarbij het publiek op 11 december in de Zwaan kan wegdromen en hun fantasie de vrije loop kan laten.

Karlijn zat als kind op de basisscholen Binnenmeer en de Vrijburg. Na de lagere school ging ze naar het Bonhoeffer College. Vanaf haar 17e studeert zij aan het conservatorium in Utrecht en woont daar op kamers. Door een exchange aldaar vervolgt zij momenteel haar Master-opleiding in Dresden (Duitsland). Karlijn: "Slechts één of twee leerlingen mogen er auditie doen per semester, dus het is een strenge selectie. Ik heb nu geen les in Dresden, maar ik heb nog wel een woning daar en wanneer ik in Uitgeest ben, leef ik vanuit mijn tas. Momenteel ben ik vaak onderweg voor optredens."

Karlijn: "Als kind begon ik op een speelgoed-gitaartje, maar dat was al snel niet toereikend meer en daarom pakte ik steeds vaker de gitaar van mijn vader. Als vervroegd cadeautje kreeg ik in 2009 mijn eigen akoestisch gitaar, waarmee ik veel beter uit de voeten kon. Sinds mijn 13e jaar zie ik Tommy Emmanuel als mijn grote voorbeeld; Hij is een beroemde Australische 'fingerstyle' gitarist en speelt de melodie, bas en drumpartij op één gitaar. Ik vind dit geweldig en ben ook op deze verhaal-vertellende manier gaan spelen. Toen ik 15 was mocht ik voor het eerst optreden tijdens het 'Open Podium' in de Zwaan. Om een heel concert te mogen geven in mijn eigen dorp vind ik ontzettend leuk. Ik doe af en toe een tour door Tjechië en Duitsland en ik ben zelfs uitgenodigd om naar China te komen." Karlijn heeft al geproefd hoe het is om daar op te treden. Het is mijn uiteindelijke doel om met mijn gitaar de wereld over te reizen, overal op te treden en tegelijkertijd de verschillende culturen mee te maken."

Ik probeer zoveel mogelijk uit verschillende muziekstijlen zoals klassiek, modern en zelfs uit filmscènes iets te pakken, om vervolgens te verwerken in een arrangement van baspartij, percussie en melodie tegelijkertijd op één instrument. Als afstudeerproject componeert Karlijn zelf ook. Vorig jaar heeft zij samen met Tim Urbanus een duo cd opgenomen, genaamd 'Leap of Faith' met daarop tien eigen nummers met zowel prachtig gespeelde duetten als even zo kunstig gespeelde solo's van Tim en haarzelf. Inmiddels is ze opgevallen in de media en is ze te horen geweest op diverse radiozenders met haar vertolking van het nummers 'Beat it' van Michael Jackson, Englishman in New york van Sting en Lullaby van Billy Joel.

Het matinee vindt plaats op 11 december aanstaande en begint om 14.30 uur, dus bestel snel uw kaarten via www.dezwaancultureel.nl of bij Boekhandel Schuyt, Middelweg 139 in Uitgeest. Of vanaf een uur voordat de voorstelling begint aan de zaal, indien nog beschikbaar (geen pin). De toegang is € 10,00 p.p. Vrienden van De Zwaan betalen € 7,50. Wanneer u ook Vriend van De Uitgeester bent, krijgt u nog eens € 2,50 extra korting! Zie de aanbieding elders in deze krant.

Rommelmarkt in Buurtcentrum de Schuilhoek

HEEMSKERK - Op zaterdag 10 december organiseert Welschap van 10.00 tot 13.00 uur een rommelmarkt in buurtcentrum de Schuilhoek. U kunt er weer heerlijk rondstruinen op zoek naar dat ene artikeltje dat u net zocht. U kunt uw spullen ook te koop aanbieden. Voor € 5,00 huurt u al een tafel. Per persoon worden maximaal 2 tafels verhuurd. Als u zelf een kledingrek mee neemt dan wordt dit als tafel gerekend. De tafels kunnen vanaf 9.00 uur worden ingericht.

Tafels reserveren en afrekenen kan op donderdag 8 december tussen 9.00 tot 10.00 uur in de buurtcentrum de Schuilhoek van Bronckhorststraat 1, 1962 TV Heemskerk. Telefonisch reserveren is niet mogelijk Voor informatie kunt u bellen met buurtcentrum de Schuilhoek tel. 0251-253054.

Keezmiddag

Iedere donderdag (behoudens de schoolvakanties) vanaf 13.30 uur bent u van harte welkom om gezellig een spelletje Keezen te spelen tijdens de Recreatiemiddag in buurtcentrum Het Spectrum. Keezen is een gezellig bordspel dat wordt gespeeld met een vaste maat. Het spel is een soort mens-erger-je-niet, maar in plaats van met een dobbelsteen wordt het in combinatie met kaarten gespeeld. De kosten bedragen € 2,- per keer. Voor meer informatie kunt terecht bij de balie van buurtcentrum het Spectrum.

Leren klaverjassen

Op maandag 5 december van 13.30 tot 16.30 uur kunnen diegenen die helemaal niet of enigszins kunnen klaverjassen alle kneepjes van dit kaartspel leren tijdens het "Leren Klaverjassen" in Buurtcentrum Het Spectrum. De kosten bedragen € 2,50 per keer. Buurtcentrum Het Spectrum vindt u aan het Lauraplein 1 te Heemskerk, tel. 207777.

Klaverjassen in Buurtcentrum De Schuilhoek Heemskerk

Op dinsdagavond 6 december organiseert Welschap Welzijn een gezellige klaverjasavond in Buurtcentrum de Schuilhoek in de van Bronckhorststraat 1, 1962 TV Heemskerk Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom. Voor meer info 0251 -253054.

Vieringen RK Parochie Uitgeest

Woensdag 30 nov.: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kapel. U kunt de kapel via de zijdeur bereiken.
Vrijdag 2 dec.:         19.00 uur H. Eucharistieviering in Geesterheem.
Zaterdag 3 dec.: GEEN VIERING.
Zondag 4 dec.:         09.00 uur H. Eucharistieviering 2e zondag van de Advent m.m.v. Laus Deo en kinderkerk. Na afloop is er koffiedrinken in de Klop.

Serie over Oer-IJ op regionale tv

Lia Vriend en Jos Teeuwisse bij een kaart van het Oer-IJ gebied in Huis van Hilde waarop is aangegeven waar archeologen beloningssporen uit de vroegste geschiedenis hebben gevonden. Foto: Aangeleverd

REGIO - De regionale omroep 251tv zendt in week 49 de eerste aflevering uit van een serie van zes informatieve programma over de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van het Oer-IJ en omgeving.

In de documentaires nemen landschapsdeskundige Lia Vriend uit Limmen en historisch geograaf, Jos Teeuwisse uit Castricum de kijkers mee naar dit 'vergeten landschap'. Tijdens deze ontdekkingsreis vertellen ze op locatie over de bijzondere kenmerken van dit groene gebied. In de uitgestrekte groene driehoek tussen Haarlem, Alkmaar en Zaanstad ligt een bijzonder stuk Noord-Holland. Hier stroomde duizenden jaren geleden het Oer-IJ, een grillige vertakking van de Rijn die bij Castricum in zee uitmondde. Voor wie dat weet, is er nog veel van dat oorspronkelijke getijdenlandschap terug te zien. Het gebied laat zich lezen als een spannend geschiedenisboek.In de serie is ondermeer aandacht voor de préhistorie, de eerste bewoners, flora & fauna, de invloed van de mens op het landschap, de waterhuishouding, de militaire geschiedenis en het industrieel erfgoed.

De uitzendingen van 251tv zijn te bekijken via YouTube, Facebook, Twitter en Ziggo Kanaal 42 (digitaal) of Kanaal 45 (analoog), of via de website 251tv.nl. De documentaire serie is gemaakt door Evert Bakker. Meer op de website 251tv.nl

Lezing over eerste bewoners Oer-IJ gebied

Jan de Koning Foto: aangeleverd

REGIO - De cyclus van vier lezingen bij de Oer-IJ Academie in het Huis van Hilde wordt dit seizoen op donderdag 8 december afgesloten door Jan de Koning. Hij zal die avond vertellen over de bewoningsgeschiedenis van het Oer-IJ gebied van 2000 jaar voor, tot 1500 jaar na Christus. Het wordt een chronologische reis met extreme pieken en dalen beginnend met de klokbekergrafheuvel uit Velserbroek tot de verspreid liggende boerderijen bij Limmen de Krocht, de eerste stolpen die we nog kunnen zien op de vroegste historische kaarten uit de 16e eeuw.

Jan de Koning, geboren in Castricum, werkt tegenwoordig bij Hollandia archeologen in Zaandijk. Kijk voor meer informatie of voor het bestellen van kaarten op de website oerij.eu .