De Uitgeester

20 januari 2016

De Uitgeester 20 januari 2016


Nieuw speeltoestel Binnenmeer officieel geopend

Burgemeester Wendy Verkleij opende dinsdag het nieuwe speeltoestel van de Binnenmeer. Foto: Gerrit Bus

UITGEEST - Eindelijk kunnen de leerlingen van de Binnenmeerschool klimmen en klauteren op het speeltoestel dat zij in het najaar van 2015 bij elkaar liepen. Met een sponsorloop haalden ze toen 8955,13 euro op. Met dit bedrag in het achterhoofd ging men op zoek naar een speelrek dat geschikt was voor leerlingen uit alle groepen. De leerlingen beslisten in samenspraak met de leerlingenraad welk toestel het uiteindelijk zou worden. Het afgelopen weekend is er hard gewerkt door vrijwilligers om het toestel neer te zetten op het schoolplein. Niemand minder dan burgemeester Verkleij verzorgde dinsdag de officiële opening ervan. Na het doorknippen van het lint was het groep vier die de eer kreeg om het speeltoestel als eerste te testen.

Mijn ideale Uitgeest in 2030

De gemeente is bezig met het opstellen van een nieuwe structuurvisie voor Uitgeest tot 2030. Wij zijn benieuwd hoe Uitgeesters hun ideale Uitgeest voor zich zien over veertien jaar. Vanaf nu vragen wij daarom elke week een dorpsgenoot - jong, oud, bekend, minder bekend, man, vrouw - naar zijn of haar toekomstideeën over het dorp in de rubriek Mijn ideale Uitgeest in 2030. De eerste aflevering vindt u op pagina 3.

Eindelijk winter!

Foto: Aukje Verlinden

UITGEEST - We moesten er lang op wachten, maar eindelijk konden we dan genieten van de eerste sneeuw deze winter. De aanblik van Het Regthuys onder een witte deken was prachtig. Jammer genoeg duurde de pret niet lang en was de meeste sneeuw 's middags alweer verdwenen.

Mijn ideale Uitgeest in 2030: 'Iedere Uitgeester zijn eigen energieproducent'

Foto: Aangeleverd

De gemeente is bezig met het opstellen van een nieuwe structuurvisie voor Uitgeest tot 2030. In deze rubriek laten wij Uitgeesters aan het woord over hun visie op Uitgeest in 2030. Hoe ziet hun ideale Uitgeest er dan uit? Hoe zouden ze dit realiseren? Welke ontwikkelingen en eventuele problemen voorziet men? En wat valt hieraan te doen? Vandaag deel 1: het ideale Uitgeest in 2030 van Kees Deken (56), vrijwilliger bij Eendenkooi Van der Eng.

"Mijn ideale Uitgeest in 2030? Een dorp dat zijn landelijke karakter en eigen identiteit blijft behouden, ondanks de oprukkende woningbouw en schaalvergroting. De sportterreinen zou ik laten liggen op de huidige plek in De Koog, waar ze voor alle Uitgeesters goed bereikbaar zijn. Het is hier 's avonds altijd gezellig druk en je hoort volop de verschillende sportgeluiden: hockeytikken, tennislobs, korfbal in het mandje en voetbalkreten. De Eendenkooi, ons cultuurhistorisch monument uit de zestiende eeuw, moet natuurlijk in stand blijven. Liefst met ruimere bezoekmogelijkheden voor alle Uitgeesters. Ik denk dat voor Uitgeest bestuurlijke en administratieve samenwerking noodzakelijk is om kosten in de hand te houden en meer expertise te verkrijgen. Daarom is aansluiting zoeken bij Castricum, Heiloo en Bergen een goede zaak. Maar het compleet fuseren van de BUCH-gemeenten lijkt mij niet wenselijk. Juist met oog op de betrokkenheid is Uitgeest volgens mij het meest gebaat bij een eigen identiteit als gemeente.

Zonnedaken
Ik hoop en verwacht dat Uitgeest er vooral van bovenaf gezien heel anders zal uitzien; met Google Maps levert Uitgeest dan een - letterlijk en figuurlijk - schitterend beeld op van zonnedaken! Alle platte daken van de industrieterreinen Molenwerf en Westerwerf in Uitgeest en De Trompet in Heemskerk zijn bedekt met zonnepanelen, zodat de grote windmolen neergehaald kan worden. Ik denk dat zonne-energie het uiteindelijk wint van de wind. De conventionele woningen krijgen behalve zonnepanelen ook zonnedakpannen, zodat iedere Uitgeester in principe zijn eigen energieproducent wordt. Deze dakpannen bestaan reeds en worden zo ontwikkeld dat zij straks uit alle hoeken de zon opvangen. Dus geen of in ieder geval minder aardgas en zonne-energie als bron voor de meeste energie in huis. De Groninger gaswinningproblematiek voor een groot deel opgelost en voor iedere burger een stukje extra duurzame welvaart. Er moet wel een aanpassing van apparaten en voorzieningen binnenshuis plaatsvinden, denk aan omvormers, elektrische verwarming eventueel met warmtepomp. We zullen wellicht een situatie krijgen zoals in de jaren zestig van de vorige eeuw, toen we massaal overgingen stadsgas naar aardgas, met de (om)bouw van apparaten en infrastructuur als megaproject. Ik hoop dat de rijksoverheid en ook de gemeente hier een pragmatische en ondernemende rol in gaan spelen. Om mensen te stimuleren moet er namelijk een aantrekkelijk subsidiesysteem opgezet worden.

Erfgoedpark
Het straatbeeld verandert in 2030 ook. Elektrische auto's zijn algemeen ingevoerd en bijna ieder huis heeft dan zijn eigen oplaadpunt met zonne-energie als bron. Nieuwbouw kan plaatsvinden in de Limmerkoog op de plek waar nu de oude kassen staan. Natuurlijk wel direct met zonnepannendaken gedekt! Zwaansmeer is een lastig plangebied, reguliere woningbouw is te ver van het dorp met al zijn voorzieningen en recreatiewoningen worden tegenwoordig te vaak oneigenlijk gebruikt. Misschien toch maar een erfgoedpark met een opzet á la Zaanse Schans. Wat zou het mooi zijn om dat te combineren met een innovatiepark duurzame energie, zodat het bruggetje naar onze naamgenoot Cornelis van Uitgeest (uitvinder houtzaagmolen) is gemaakt. Van energie uit wind naar energie uit zon!"

De redactie van De Uitgeester is benieuwd naar het beeld dat Uitgeesters hebben van hun dorp in 2030. Jong, oud, vrijwilliger, ondernemer, bestuurder; wie het leuk vindt om een bijdrage te leveren kan een bijdrage sturen naar redactie@uitgeester.nl. Maximaal 500 woorden en foto van uzelf op uw favoriete plaats in Uitgeest.

Uitgeester

Afgelopen december meldde De Uitgeester dat het blad met ingang van het nieuwe jaar gratis huis-aan-huis verspreid zou worden. Omdat ik hem niet gekregen had ben ik gaan bellen en toen hoorde ik dat dit niet geldt voor de mensen met een nee-nee-sticker. Dus ben ik verstoken van de gemeentelijke informatie, tenzij ik die sticker verwijder en daarmee dus ook alle andere rommel in huis haal. Of ik moet € 12,50 gaan betalen om hem digitaal te kunnen lezen. Nou, dat ben ik geen van beide van plan. Van deze Uitgeester wil ik geen vriend zijn.

H. Wiegers
Uitgeest

Naschrift redactie:
Beste heer of mevrouw Wiegers, De Uitgeester is voor iedereen gratis online in te zien via www.uitgeester.nl. Een e-mailabonnement is eveneens kosteloos. Verder zijn wij bezig met de ontwikkeling van een nee-ja-sticker: NEE, geen ongeadresseerd drukwerk - JA, wel De Uitgeester.

Uitgeest Lokaal

In de publicatie in De Uitgeester van vorige week zegt Uitgeest Lokaal dat zij eerlijk, open en transparant wil zijn. Helaas blijkt dat niet uit het stuk. Het blijft volkomen onduidelijk waarom nu opeens 3,3 FTE-wethouders nodig zijn. Het mag van de wet, maar dat is geen reden. Er is veel werk, maar niet meer dan het vorige college had. En dat wethouders zichzelf terugverdienen door minder projectkosten is onzin. Een wethouder is geen ambtenaar. Dat is zelfs verboden. Uitgeest Lokaal misleidt de inwoners van Uitgeest door te zeggen dat zij de extra kosten niet in hun portemonnee zullen voelen. De kosten worden betaald uit de opgebouwde reserve, het spaarpotje van de gemeente. Maar door wie is dat spaarpotje gevuld? Door Uitgeesters natuurlijk! Op enig moment zal dat potje moeten worden aangevuld, uit de OZB of door een bezuiniging. In ieder geval zullen de Uitgeesters dat in hun portemonnee voelen. Uitgeest Lokaal gedraagt zich als een man die een dure auto heeft gekocht en tegen zijn vrouw zegt: je merkt er niets van hoor, ik betaal hem van onze spaarrekening. Zijn vrouw zal daar niet intrappen. Uitgeesters ook niet.

Annelies Hopman, partijloos inwoner van Uitgeest.

Rietbranden in de Dorregeesterpolder

Het riet wordt eerst gemaaid en dan verbrand. Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) laat deze winter het riet maaien en verbranden van het moerasbos schuin tegenover recreatieterrein De Woudhaven bij De Woude, een deel van de Saskerlei in het Alkmaardermeer en de Dorregeesterpolder in Uitgeest. Doel hiervan is een vitale en gevarieerde rietkraag te behouden die geschikt leefgebied is voor allerlei dieren en planten.

Zodra de grond wat droger is, door bijvoorbeeld vorst, gaat een in ecologisch beheer gespecialiseerd bedrijf het riet maaien. Hierbij worden ook de jonge zaailingen van bomen verwijderd, zodat geen bos ontstaat. Het bedrijf zet het maaisel op hopen om deze daarna in brand te steken. Deze werkzaamheden duren ongeveer een dag per locatie. "Tijdens het verbranden wordt uiteraard rekening gehouden met de windrichting om overlast in de omgeving te voorkomen", aldus een woordvoerder van het RAUM. Het recreatieschap laat jaarlijks een gedeelte van de rietkragen maaien zodat er variatie is in jong en oud riet. "Want het ene dier houdt van jong en het andere van oud riet. En de rietzanger houdt weer van beide." Naast dat riet een zeer geschikt leefgebied is voor veel dieren en planten heeft het ook een belangrijke functie als oeverbescherming.

Weekfoto

Foto: Gerrit Bus

Volgens de kalender is het winter, echter op wat natte sneeuw na is daar nog weinig van te merken. Maar áls het gaat vriezen staat er in ieder geval genoeg water op de ijsbaan. Het geeft wel een mooie aanblik met de spiegeling van de protestantse kerk en het gebouw van de ijsclub in het water.

Kroegenbridgedrive 2016

UITGEEST - De gemeente is akkoord gegaan met het verzoek om zaterdag 17 september 2016 het gemeentehuis weer open te stellen voor de Kroegenbridgedrive 2016. De organisatie van de kroegenbridgedrive vroeg tevens op een verlaging van de kosten van de bode voor het openen en sluiten van het raadhuis. Het verzoek om een subsidie of verlaging van de kosten van de bode werd afgewezen conform het huidige subsidiebeleid.

5 / 12

Jan zingt voor publiek, publiek zingt voor Jan

Foto: Fer Korver

UITGEEST - Jan Smit en de 3JS zetten afgelopen vrijdag een spetterende show neer in A9 Studio's. Voor een uitverkochte zaal brachten de Volendamse vrienden hun mooiste nummers ten gehore. De heren speelden het dak eraf en het publiek zong luidkeels mee, tot en met een 'Lang zal hij leven' aan toe voor 3JS-zanger Jan Dulles die die avond jarig was.

Cyril Mullink van SolidOffice: ' Werken in de cloud is efficiënt, kostenbesparend én veilig'

Cyril Mullink van SolidOffice helpt bedrijven die willen overstappen naar de cloud bij het migratieproces. Foto: Myrke van der Does

Anna van Renesselaan 20, 1911 KR Uitgeest, (06) 34 65 62 59, cmullink@solidoffice.nl, W: www.solidoffice.nl.

"De cloud is de toekomst", zegt Cyril Mullink. Met zijn bedrijf SolidOffice ICT begeleidt hij bedrijven bij het werken in deze virtuele werkomgeving.

SolidOffice heeft zich gespecialiseerd in de clouddiensten van Microsoft, bekend onder de naam Office 365 voor bedrijven. . Met onder meer Outlook en Exchange voor mailgebruik, Sharepoint voor het delen van documenten en One Drive voor persoonlijk gebruik. Maar ook Skype en VOIP (bellen via internet) worden door SolidOffice aangeboden. Het principe is dat bedrijfsinformatie centraal beschikbaar komt en niet meer locatie- of bedrijfsafhankelijk is. Werknemers hebben overal toegang tot de benodigde informatie, of zij nu op kantoor werken, thuis of zelfs op hun vakantieadres. Op hun laptop, tablet of smartphone. Ook samenwerken in documenten wordt zo eenvoudig.

Jasje
Mullink: "Steeds meer bedrijven stappen over op werken in de cloud. Begrijpelijk, want het biedt een organisatie veel voordelen. Als een bedrijf uit zijn jasje groeit qua ICT, of de server of computers zijn aan vervanging toe, is dat vaak een moment dat men over de toekomst gaat nadenken. Wel of niet naar de cloud?" En daar komt SolidOffice om de hoek kijken. Bedrijven of instellingen die overwegen de overstap te maken, kunnen bij Mullink terecht voor een deskundig advies. De ICT-specialist kijkt hoe dit dan het beste gerealiseerd kan worden. Desgewenst begeleidt hij het gehele migratieproces; van het overzetten van alle bestanden tot het inrichten van het documentatiesysteem en het opzetten van de mailaccounts. Tevens zorgt hij voor het verkrijgen van de benodigde licenties. Mullink: "Met de cloud kun je als bedrijf enorm besparen op de ICT-kosten. Je hebt geen (of minder) servers nodig, minder afschrijving, geen onderhoudsmonteur en werkt energiezuiniger. En het bespaart tijd en dus ook geld. Maar ook als een server binnen het bedrijf nodig blijft, kan SolidOffice voor het beheer zorgen. Ik ben zowel voor server als cloud Microsoft-gecertificeerd."

Back-up
Ondanks de opmars van clouddiensten bestaat er bij veel mensen nog angst voor het werken in de cloud. "Dat is helemaal niet nodig", aldus de ondernemer. "Werken in de cloud is meestal veiliger dan werken op de eigen server. Cloudaanbieders zoals Microsoft kunnen zich een slechte beveiliging niet permitteren. Als ze het verknallen kunnen ze het vergeten; op het gebied van veiligheid bereiken zij meer dan een bedrijf alleen ooit kan bereiken. Ook de back-up is goed geregeld, hoe vaak wordt het back-uppen van gegevens bij bedrijven niet verwaarloosd?"

Vrouwen van Nu

UITGEEST - De heer en mevrouw Vriend geven donderdag 21 januari een diapresentatie in dorpshuis De Zwaan. Op uitnodiging van Vrouwen van Nu vertellen ze over hun leven in het Spaanse Andalusië. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Niet-leden van Vrouwen van Nu zijn ook welkom, zij betalen dan vijf euro.

Informatieavond zonnepanelen

UITGEEST - Inwoners van Uitgeest, Castricum en Heemskerk kunnen zich laten voorlichten over het gebruik van zonnepanelen. Donderdag 21 januari is hierover een informatieavond van Greeny Bros aan de Molenwerf 1. Aanvang 20.00 uur.

Tijdens de informatiebijeenkomst vertelt een deskundige onder meer over geschiktheid van daken en verschillende montagemogelijkheden. Naast uitleg over de verschillende soorten zonnepanelen en technieken laat men zien hoe opbrengsten worden verrekend. GreenyBros organiseert de bijeenkomst. "De besparingen die zonnepanelen kunnen opleveren zijn nu aanzienlijk groter dan de rente op een spaarrekening. Niet voor niets hebben inmiddels meer dan 300.000 Nederlandse huishoudens zonnepanelen laten plaatsen. Momenteel is het ook mogelijk voor particulieren om de btw terug te vragen op de aanschaf, wat het nog aantrekkelijker maakt. Ook dit wordt ook tijdens de informatie-avond uitgelegd", aldus een woordvoerder van GreenyBros. Aanmelden kan via www.greenybros.com/events.

Lions Club steunt SWOA

AKERSLOOT - Stichting Welzijn Ouderen organiseert activiteiten voor de ouderen in Akersloot. Deze activiteiten vinden plaats in 't Kruispunt. Door de toenemende belangstelling is dit gebouw te klein geworden. Ook de indeling van het gebouw moet worden aangepast omdat steeds meer ouderen met een rollator of booster komen en dat vraagt ruimte. De stichting is een sponsoractie gestart om een aanbouw aan 't Kruispunt te kunnen financieren. Daar is 140.000 euro voor nodig. De Lionsclub Uitgeest/Akersloot heeft besloten dit initiatief financieel te steunen. ."Uiteraard zijn wij heel blij met deze royale gift. Het is een belangrijke stap in de richting van het beoogde doel", aldus het bestuur van de SWOA.

Klaverjasdrive en popquiz in De Vriendschap

AKERSLOOT - Popkenners kunnen vrijdag 22 januari weer meedoen aan een popquiz in café De Vriendschap. Er worden diverse audio- en videorondes gespeeld waarbij de kennis van popmuziek van vroeger en nu wordt getest. Deelnemers kunnen zich inschrijven per team van twee tot zes personen. Aanvang 20.30 uur, inschrijfgeld drie euro per persoon. Zaterdag 23 januari begint het klaverjassen weer in De Vriendschap. De drive begint om 20.00 uur. Deelnemers maken kans op diverse prijzen, waaronder Senseo-koffiezetapparatuur, weerstations, pannensets, fruitmanden, paling ,besteksets, koffers en levensmiddelen. Tevens is er een loterij. Inschrijven voor de popquiz of klaverjasdrive kan via telefoonnummer 0251-312866 of via e-mail: info@vriendschapakersloot.nl.

Stralende zon op eerste wintermorgen

Foto: Marianne Jonker

Marianne Jonker maakte deze prachtige foto van de buitenrand van Uitgeest op de eerste wintermorgen. Links in beeld molen De Dog.

Stormvogels wint beladen derby

Demi Erkelens scoorde vier maar voor Stormvogels. Foto: Aangeleverd

UITGEEST - De derby HBC-Stormvogels van afgelopen zondag was een beladen duel. De vorige ontmoeting was ontaard in een vechtpartij waarbij de nodige kaarten vielen. Om de wedstrijd onder controle te houden had de KNKV een ervaren scheidsrechter ingezet. Vanaf de eerste minuut was het duidelijk dat met de leidsman niet te spotten viel, iets waar trainer/coach Ton van Duijn al vooraf op gewezen had. Met fysiek spel viel er vandaag niets te halen, hetgeen in het voordeel van het technisch vaardige Stormvogels zou moeten zijn. Toch lieten de Uitgeesters zich in de beginfase overbluffen door de Beverwijkers en keken zij aanvankelijk tegen een 4-1 achterstand aan. Stormvogels werd daarna alert en wist het tij te keren. Bij een stand van 5-3 waren het Gerard Valkering en Jeroen Kuijk die hun ploeg langszij brachten. Hoewel HBC daarna nog eenmaal op voorsprong wist te komen was het toch Stormvogels dat met een minimale voorsprong (6-7) de rust bereikte. Van Duijn prees de veerkracht van zijn ploeg tijdens de rust, maar benadrukte eveneens dat het spel in de tweede helft beter verzorgd moest worden. Zijn mensen vervallen regelmatig in dezelfde fouten door het spel te veel naar binnen te willen verleggen in plaats van de ruimte te gebruiken. De tactische aanwijzingen werden goed opgepakt door het team. Ondanks de gelijkmaker van HBC liet Stormvogels zien dat zij de betere ploeg was. Door scores van Sebastiaan van den Bosch en Maartje Vermij kwam het team weer op voorsprong. Tot een stand van 10-11 kon de opponent blijven aanhaken, maar Jord Betjes, Kuijk en Jose Heijne (2) gaven hun ploeg vleugels door trefzeker te zijn, waardoor zij voor het eerst echt afstand kon nemen. In het laatste kwartier wisten beide ploegen de mand nog een aantal keer te vinden, maar de zege kwam geen moment meer in gevaar. Aanvoerder Van den Bosch knalde in de laatste minuut nog van grote afstand gedecideerd raak, waarna een explosie van vreugde losbarstte. "Een lekkere, verdiende overwinning die nog lang zal blijven heugen. 15-20 is een duidelijk resultaat," aldus Van Duijn.

Bijdrage voor tafeltennisvereniging

UITGEEST - Tafeltennisvereniging Uitgeest kan rekenen op een bijdrage van driehonderd euro van de gemeente. De bijdrage is bedoeld voor de vier instuiven en het Uitgeester basisscholentoernooi die de tafeltennisclub vorig jaar organiseerde. Burgemeester en wethouders gingen tijdens de vergadering van 5 januari akkoord met de aanvraag van de TTV Uitgeest.

Clubicoon Wendy Zandbergen-Kerssens benoemd tot erelid van Meervogels '60

Foto: Aangeleverd

AKERSLOOT - Vanwege haar tomeloze inzet en bijdrage in het succes van Meervogels '60 door de jaren heen is Wendy Zandbergen-Kerssens benoemd tot erelid van de Akersloter handbalvereniging. Zandbergen begon op achtjarige leeftijd bij Meervogels. Het was al snel duidelijk dat zij talent had voor handbal. Hoogtepunt in haar carrière was het aanvoerderschap van het Nederlands handbalteam. Als speelster was Zandbergen een van de drijvende krachten achter de bijzondere prestaties van Meervogels: bij de junioren het Nederlands veldkampioenschap en een eerstedivisieplaats voor Dames 1. Als trainer en later coach van de B-junioren is het Zandbergen gelukt om met 'haar' meiden zowel in de zaal als op het veld Nederlands kampioen te worden. Jarenlang leidde Zandbergen de jeugd-TC (Technische Commissie) en momenteel trekt ze de kar binnen de vrijwilligerscommissie. "Wendy is het clubicoon van Meervogels'60", aldus een woordvoerder van Meervogels. "Zij is de allerbeste speelster die de club ooit heeft gehad!"

Uitslagen De Sjoelschijf

UITGEEST - De bekercompetitie is twee ronden oud: Dennis Swart, Gerrit Spies 17, Margriet Duin, Nel Spruit, Gré de Graaf, Gea Meijer 16, Evert Hup, Ingeborg Bruijns 15, Hennie Reuzenaar 13, Ruud van Kalmthout, Sonja Pick, Aranka Bakker, Jannie Meems 12. Ria Hoogeland had een nieuw persoonlijk record van 1133. Hoogste dagscores: Evert Hup 1396, Robert Pick 1372, Anneke de Groot 1358, Nel Henneman 1326, Ruud van Kalmthout 1314, Martin Wilson 1312, Dennis Swart 1301, Ab Brandsma 1299, Ingeborg Bruijns 1289, Chris van Kalmthout 1286, Gré de Graaf 1254, Nel Spruit 1232. Tweede ronde (vijftien onderbeurten): Martin Wilson 1338, Ingeborg Bruijns 1327, Robert Pick 1323, Dennis Swart 1289, Gré de Graaf 1258, Ruud van Kalmthout 1251. Het koppeltoernooi in Lisse werd gewonnen door Jan Drent/Wim Eijlers. Anneke de Groot en Cock Tukker werden vierde in de A. In de B-klasse werden Nel Henneman en Nel Spruit zesde. De clubavond van sjoelvereniging De Sjoelschijf is elke woensdagavond in De Jansheeren in Heemskerk, aanvang 20.00 uur.

FC Uitgeest 'naar vore'

De bal gaat weer rollen. Op 24 januari hervat FC Uitgeest de competitie met een uitwedstrijd bij LSVV. Eigenlijk al direct een 'do-or-die'-wedstrijd want winnen tegen het een plaats hoger op de ranglijst staande LSVV betekent in ieder geval een mooie tweede plaats op de ranglijst. Verliezen betekent voorlopig weer even afhaken in de race om de bovenste plaatsen. Sowieso zal de komende weken (ijs en weder dienende) veel duidelijk worden want na LSVV wacht FC Den Helder thuis en de week erna de strijd tegen koploper Velsen. Kortom belangrijke weken voor het team van Ron Bouman. Voor de laatste is het overigens het laatste seizoen. Hij en FC Uitgeest hebben besloten om na drie seizoenen andere wegen in te slaan. Te respecteren, hoewel deze trainer het qua resultaten, zeker dit seizoen, niet slecht gedaan heeft. De Afvallende Bal wenst hem veel succes bij zijn volgende club. Wie de nieuwe trainer zal gaan worden is op het moment van schrijven nog niet bekend maar FC Uitgeest lijkt mij in ieder geval een club waar je als trainer graag zou willen werken. Keuze genoeg dus. Wat mij betreft moet de volgende trainer maar aan één eis voldoen, namelijk het onderstaande door De Afvallende Bal bewerkte gedicht van Jules Deelder uit het hoofd leren en tijdens het sollicitatiegesprek opzeggen. Onderscheidend genoeg. Vanaf 24 januari 2016 zullen we weer kunnen genieten van:

'FC Uitgeest naar vore'

Als de geest van Jan Twaalfhoven

Zich warmloopt langs de lijn

En de kreet "FC Uitgeest naar vore"

Boven sportpark De Koog uitstijgt

Weten wij de tijd gekomen

Ons te gorden tot den strijd

En de vijand te bestormen

Tottie een hartverzakking krijgt

Nimmer zullen de groengelen versagen

Strijden om elke meter grond

Hier staan wij, daar gaan wij

Voorwaarts op weg naar het doel

Als Oranje en Rood geboren

Als groen en geel sterven wij

In de geest van Jan Twaalfhoven

En de naam van Ruud Colette

Vrij naar Jules Deelder, De Afvallende Bal

Bridgeclub Uitgeest

UITGEEST - We weten het met zijn allen: bereik je een zekere leeftijd, dan moet je aan een brilletje. Bij mij begon het op mijn 46ste, met een leesbrilletje van de HEMA. U weet wel, zo'n ding van een daalder, en op het puntje van de neus. Al gauw had ik in de gaten dat 'het' niet vanzelf zou overgaan, sterker nog, dat ik baat had bij een kwaliteitsfok en toog ik naar de plaatselijke opticien waar ik zo'n ding op de kop tikte. Kostte wel een paar centen, maar dan heb je ook wat! Nu meende ik afgelopen woensdag, met mijn kwaliteitsbril op, twee nieuwe leden te zien, maar toen ze dichterbij kwamen herkende ik tot mijn verbazing twee oude leden, Joke en Nico, maar onherkenbaar, want zonder bril! Ik kende de twee niet anders dan mét bril. Blijkbaar hadden ze het, in deze tijd van marktwerking in de zorg, op een akkoordje gegooid met een oogarts en allebei een ooglaserbehandeling ondergaan. Nu even terug naar het bridge. Beiden spelen met hun partner in de C-lijn en beide stellen scoorden afgelopen woensdag méér dan behoorlijk, Joke en Nelleke zelfs met een mooie eerste plaats, maar Nico en Wim daar op 1% afstand achter met een vierde plaats. Een wetenschapper zou een positieve correlatie vermoeden tussen ooglaseren en bridgeresultaten. En, dat is het mooie, er is pas één oog gelaserd. We zijn meer dan benieuwd naar de resultaten van beiden als ook het tweede oog is gedaan.
Hieronder ziet u de resultaten van de bovenste drie van iedere lijn, al dan niet bereikt met olftalmologische hulpmiddelen. De hoogste score van de avond was voor Ger van Andel met maat Rob de Neef, op de voet gevolgd door Jaap Molenaar en Karin Tushuizen. En, Joke en Nico, mochten de resultaten achterblijven, dan kun je nog altijd je maat aanmelden voor een laserbehandeling. (Paul Wijte)

A-lijn: 1 Hans Wijte-Paul Wijte 58,68% 2 Carien Willemse-Jaap Willemse 55,56% 3 Ineke Los-Marjan de Gilde 53,47%
B-lijn: 1 Marian de Vries-Truus Jansen 60,42% 2/3 Guurtje Brakenhoff-Ton Brakenhoff 57,08% 2/3 Lea van Dommelen-Nel Weber 57,08%
C-lijn: 1/2 Toos Schalk-Jaap Schalk 58,33% 1/2 Nelleke van de Kraats-Joke Mooy 58,33% 3 Dick Hendrikse-Jac Sintenie 57,92%
D-lijn: 1 Jaap Molenaar-Karin Tushuizen 63,04% 2 Auke Hulshof-Gonny Hulshof 61,56% 3 Maria Jacobs-Roland Kiès 53,49%
E-lijn 1 Ger van Andel-Rob de Neef 63,89% 2 Jan vd Booren-Eddy Jansen 59,72% 3 Gré Krom-Ank Kager 53,47%

Handbalteams Meervogels in de prijzen

De winnende teams van handbalvereniging Meervogels uit Akersloot. Foto: Aangeleverd

CASTRICUM - De dames B-jeugd en Heren 1 van CSV/Meervogels zijn uitgeroepen tot sportploeg van het jaar van de gemeente Castricum. Dit gebeurde vorige week tijdens het jaarlijkse sportgala van de gemeente. De concurrentie bij de jeugdploegen was dit jaar groot. Andere genomineerden in deze categorie waren het turven-rugbyteam, dat ook nationaal kampioen werd, en een G-Hockeyteam. De dames B-jeugd van Meervogels won uiteindelijk de titel omdat zij zowel op het veld als in de zaal kampioen werd op het hoogste niveau. Hierdoor plaatsten de dames zich voor zowel het Nederlands Kampioenschap veld- als zaalhandbal. In de zaal veroverden zij een zevende plek en op het veld werd het team zelfs eerste en daarmee Nederlands kampioen. Een unieke prestatie.
Heren 1 van CSV/Meervogels won de titel vanwege hun kampioenschap in de Hoofdklasse. Zij bleven het waterpoloteam van Aquafit en het mixed-tennisteam van TC Bakkum voor. De verkiezingen waren dit jaar anders van opzet dan voorgaande jaren. Niet het publiek kon stemmen op de genomineerde sportmannen, -vrouwen en -ploegen, maar de besturen van alle verenigingen uit de gemeente Castricum.

Theo Buysman is de 200ste Vriend

Theo Buysman is de 200ste Vriend van de Uitgeester. Foto: Aukje Verlinden

Alweer tweehonderd Vrienden hebben we, en daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee! Als tweehonderdste vriend kreeg Theo Buysman op deze winterse zaterdag een spijsbrood van Bakkerij Putter. "Ik ben De Uitgeester altijd trouw gebleven als abonnee en vindt het belangrijk dat onze krant blijft bestaan", aldus Buysman. "Als lid van de PvdA in Uitgeest voel ik me zeer betrokken bij het dorp, en daar hoort De Uitgeester bij."

Win kaarten voor UB40!

Als Vriend van De Uitgeester maakt u nu kans op kaarten voor het concert van UB40 op 2 april 2016 in A9 Studio's! Het enige wat u hoeft te doen is onderstaande vraag goed te beantwoorden:

Welke Nederlandse band geeft op 4 juni 2016 een concert in de A9 Studios?

Vul uw antwoord voor 15 februari 2016 in op www.vriendenvandeuitgeester.nl/ub40. Onder de juiste inzendingen verloten we 2x2 kaarten t.w.v. 75 euro. Bent u nog geen Vriend van De Uitgeester maar wilt u wel kans maken op deze fantastische prijs? Ga dan naar www.vriendvandeuitgeester.nl en meld u snel aan!

Politienieuws

Fietsendiefstal
Een zilverkleurige Vogue damesfiets werd maandag ontvreemd vanaf het Stationsplein.

Snelheidscontroles
Bij een snelheidscontrole maandag op de Geesterweg begingen 23 van de 1026 passanten een overtreding. De hoogst gemeten snelheid was 67 kilometer per uur, waar vijftig kilometer is toegestaan. Vrijdag 15 januari werd gecontroleerd op de Provincialeweg. Hier werden drie van de 119 passanten bekeurd. De hoogste snelheid was 96 kilometer per uur bij een maximum van tachtig.

Aanrijding
Een bestuurder merkte vrijdagochtend te laat dat er file stond op de A9. Hij reed tegen het achterste stilstaande voertuig die op zijn beurt doorschoof tegen zijn voorganger. Twee voertuigen moesten worden weggesleept. Door de ontstane file vond er een tweede kop/staartaanrijding plaats tussen twee personenauto's. Ook hier slechts materiele schade. Een voertuig werd afgevoerd door een bergingsbedrijf.

Bedreiging
Een automobilist werd in de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 januari om 01.10 uur klemgereden onder het viaduct op de Lagendijk door een personenauto. Uit deze auto stapten twee mannen met een lifehammer in de hand. Zij verzochten de bestuurder uit zijn voertuig te stappen. Toen hij dit niet deed, werd zijn portier opengetrokken en kreeg hij meerdere klappen. De mannen waren hem kennelijk gevolgd. Het gaat meer dan vermoedelijk om een geschil omtrent de verhuur van een woning in Alkmaar. Het slachtoffer doet aangifte van mishandeling/bedreiging.

Leonie Meijer bezorgt De Zwaan een 'avond waarop alles klopt'

Leonie Meijer zorgde voor een uitverkocht De Zwaan. Foto: Marie-Jose Eldering

UITGEEST - Soms heb je zo'n avond waarop alles klopt. Zaterdagavond was zo'n avond bij De Zwaan Cultureel. Op het podium een topartieste, een uitverkochte zaal, een avondvullende show, een enthousiast publiek, een heerlijke sfeer, veelbetekenende contacten voor nieuwe optredens; wat een positieve energie brengt zo'n avond teweeg. Om kwart over acht staat de foyer van het dorpshuis vol met verwachtingsvolle en opgewonden mensen. En het wachten wordt volop beloond met een geweldig optreden door de veelzijdige Leonie Meijer. Met een akoestische en kleine bezetting weet Leonie met haar bekende songs Voor jou vecht ik en Het staat in de sterren de gevoelige snaar te raken. Maar ook parels van nieuwe songs waaronder White Ribbons, door haar geschreven na de ramp met de MH17 samen met de Amerikaanse songwriter Jud Friedman. Tussen haar prachtige nummers door vertelt Leonie een onverwacht geestig en ontroerend verhaal over de weg die zij heeft bewandeld om te komen waar zij als mens en artiest nu is. Een heerlijke avond waarvan het publiek met volle teugen genoten heeft. (Aafke Vlaanderen Oldenzeel)

Gevangenispastor te gast bij Kerk in Beweging.

UITGEEST - Helmine de Graaff is zaterdag 23 januari te gast bij een viering van Kerk in Beweging. Deze jonge vrouw is onder andere werkzaam als geestelijk verzorger in de gevangenis in Haarlem. In de gevangenis krijgen gedetineerden geestelijke bijstand, gesprekken over het leven in de gevangenis en hoe de draad weer op te pakken na de straf. Helmine vertelt over haar werk achter de tralies. Het thema van de viering is Een tweede kans. Het koor Sound of Life verleent muzikale medewerking. Na de viering van een uur is er gelegenheid om na te praten met een kopje koffie of thee. De viering in de rooms-katholieke kerk aan de Langebuurt begint om 19.00 uur.

Kerkdiensten

Onze Lieve Vrouwe Geboorte Uitgeest

Woensdag 20 januari, 19.00 uur: H. Eucharistieviering in de kapel.
Vrijdag 22 januari, 19.00 uur: H. Eucharistieviering in Geesterheem.
Zaterdag 23 januari, 19.00 uur: Kerk in Beweging m.m.v. Sound of Life.
Zondag 24 januari, 9.00 uur: H. Eucharistieviering m.m.v. Laus Deo.

Protestantse gemeente Uitgeest-Akersloot

Zondag 24 januari, 10.00 uur, Dielofslaantje Akersloot, voorganger pastor B. van Schie.