De Uitgeester

24 februari 2016

De Uitgeester 24 februari 2016


PU, Uitgeest Lokaal en PvdA: 'Doe iets aan overvolle treinen'

Door Lucia Rodenburg

UITGEEST - Te drukken treinen zijn onacceptabel en het college moet hier iets aan doen. Dat stelde Uitgeest Lokaal, PU en PvdA tijdens de raadsvergadering van donderdag 18 februari. De partijen dienden een motie in over de volle treinen in de spitsuren.

De partijen wijzen erop dat Uitgeest een belangrijk knooppunt is tussen Alkmaar, Haarlem en Amsterdam. "Dit zien we echter niet terug in de nieuwe dienstregeling van de NS. De sprinters op zowel de Zaanlijn als de Kennemerlijn zijn tijdens de spitsuren overvol. Dit leidt tot onnodig lange reistijden, en dat vergroot de verleiding om te auto te pakken in plaats van de trein." De partijen vinden dat het college samen met de andere BUCH-gemeenten de besluitvorming op het spoordossier actief moet beïnvloeden. De motie werd door alle partijen gesteund.

Imago Uitgeest
Serena Doeve (Uitgeest Lokaal): "Wij krijgen veel klachten van Uitgeesters die werken of studeren in de grote steden. Als straks de Velsertunnel dicht gaat, zal het nog drukker worden in de treinen. Mensen kiezen er dan eerder voor om de auto te pakken, met als gevolg meer drukte op de N8, N203, A8 en A9. Daarbij komt ook het imago van Uitgeest als aantrekkelijke vestigingsplaats in gevaar." De partij wil niet alleen dat het college in gesprek gaat met de NS en ProRail, maar vindt ook dat Uitgeest 'zich niet moet laten ondersneeuwen' door omringende gemeenten en 'zich niet voor de gek moet laten houden' door de NS en ProRail. Deze bewoordingen vonden een aantal partijen echter te ver gaan. Daarom werd alleen het eerste deel van de motie, waarin het college wordt opgedragen in gesprek te gaan met de NS, met acht stemmen voor en zeven tegen aangenomen.

Landelijke normen
Wethouder Mens: "Beide moties zijn heel begrijpelijk. Ik heb toevallig vandaag nog met NS om tafel gezeten, en dat was niet voor het eerst. Ik heb dit probleem al diverse keren aangekaart. Een medewerker van de NS heeft mij vandaag uitgelegd dat Uitgeest qua aantal reizigers groter is dan Heiloo. Zelf had de NS ook liever een intercitylocatie aan Uitgeest gegeven, maar het stuk tussen Uitgeest en Alkmaar is te druk bezet. De treinen die voor de intercity uit gaan, rijden in de weg. Het is dus technisch niet mogelijk. Daarnaast is landelijk vastgesteld, niet door de NS maar vanuit de overheid, dat als vijftien procent van de reizigers een kwartier lang moet staan, dit acceptabel is. Het is een antwoord waarmee u misschien geen genoegen neemt, maar wat wel de realiteit is."

Rendement
"Ik zal geen mogelijkheid onbenut laten om dit te blijven aankaarten", beloofde Mens. "Maar ik weet niet of ik iets aan de dienstregeling kan veranderen, ook omdat de normen landelijk zijn vastgesteld. Ik denk dat het meeste rendement te halen valt in overleg met reizigersvereniging Rover over hoe we drukte in de treinen kunnen laten afnemen. We nemen de moties over en blijven ons hier sterk voor maken."

WhatsApp Groep: ogen en oren in de buurt

UITGEEST - Naar aanleiding van een gesprek dat Ruben Noom afgelopen week had met D66 komt er meer aandacht voor de WhatsApp Groepen in Uitgeest. Initiatiefnemer Noom: "Ik ben als beheerder van de WhatsApp Groepen Uitgeest op uitnodiging bij D66 op gesprek geweest. Dit was een prettig en constructief gesprek. D66 blijft zich inzetten voor het plaatsen van borden in Uitgeest waarop staat dat er WhatsApp Groepen actief zijn. Inmiddels hebben we in Uitgeest 829 leden. Maar we merkten uit het gesprek met D66 dat nog niet iedereen op de hoogte is van de WhatsApp Groepen en wat wij precies doen. Dus hebben wij een nieuwe pagina gemaakt waar mensen zich snel kunnen aanmelden. Hier staan ook de links naar eventuele informatie over de WhatsApp Groepen."
De BurgerAlert WhatsApp Groepen dienen als ogen en oren bij verdachte situaties. Aanmelden kan via www.112-uitgeest.nl/burgeralert.

Ansichtkaart vijftig jaar onderweg naar Meldijk

De ansichtkaart die er vijftig jaar over deed om bij de familie Koopman te komen. Foto: Anneke Metselaar

UITGEEST - Een vakantiegroet uit Geldermalsen is bijna vijftig jaar onderweg geweest om afgelopen week te belanden bij mevrouw Keijsper-Goeman. De ansichtkaart was gericht aan de familie P. Koopman, maar die woont al lang niet meer op het bewuste adres: Meldijk 50. Mevrouw Keijsper woont er namelijk al ruim 47 jaar. Waarschijnlijk is de kaart zo lang onderweg geweest omdat het huisnummer ontbrak. Het nummer is er later in het rood bijgeschreven. De kaart is vermoedelijk in een bureaulade verdwenen. Afgelopen week is de kaart alsnog bezorgd. Wie weet lukt het om via de (sociale) media de kaart alsnog te bezorgen bij de familie Koopman. En anders kan hij misschien een plekje krijgen op de tentoonstelling 'De Meldijk te kijk' die momenteel te zien is in het gemeentehuis. De bijzondere groet haalde zelfs RTVNH. Naar aanleiding van een bericht de onze website maakten de verslaggevers van het tv-station een reportage.

Het ideale Uitgeest van Gerard Hendriks (70) 'Niet stilstaan, maar durven'

Gerard Hendriks in actie tijdens de wielerronde. Foto: Aangeleverd

De gemeente is bezig met het opstellen van een nieuwe structuurvisie voor Uitgeest tot 2030. In deze rubriek laten wij Uitgeesters aan het woord over hun visie op Uitgeest in 2030. Hoe ziet hun ideale Uitgeest er dan uit? Hoe zouden ze dit realiseren? Welke ontwikkelingen en eventuele problemen voorziet men? En wat valt hieraan te doen? Vandaag deel 4: het ideale Uitgeest in 2030 van Gerard Hendriks (70), (voormalig) vrijwilliger bij onder meer speeltuin Kindervreugd, tv De Dog, jongerencentrum De Kuil, huurdersvereniging Uitgeest en de Uitgeester Wielerronde.

"Om Uitgeest voor de toekomst veilig te stellen zullen er toch een aantal maatregelen getroffen of gepland moeten worden, afhankelijk van de BUCH of deze in zijn huidige vorm kan blijven bestaan of dat wij volledig ingelijfd worden. Mijn visie betreft wonen is dat het waarschijnlijk gaat ten koste van wat groen maar Uitgeest zal moeten uitbreiden. Belangrijk zijn sociale woningen om de jeugd gelegenheid te bieden in hun eigen woonplaats te blijven wonen. Ook belangrijk voor de toekomst van Uitgeest is de betrokkenheid van de hier opgegroeide jeugd te behouden om het sociale leven met onder meer toneel, speeltuin, zwembad, sporten in stand te houden. De wachtlijst staat nu op tweeënhalf jaar, deze moet kleiner worden. In het gebied bekend onder 'de kassen van Baars' zou een prachtige woonwijk gecreëerd kunnen worden, samen met een uitgebreid winkelbestand.

Mantelzorg
De zorg in Uitgeest is een verhaal apart, bekend is dat er uitbreiding van zorg komt, maar of dat voldoende is? Ik denk het niet. Aanleunwoningen met een georganiseerde mantelzorg kan een voorlopige oplossing bieden voor het probleem van de steeds meer ouderen die er komen. In de toekomst zal Geesterheem vernieuwd en aangepast moeten worden om straks aan de grotere vraag verzorging te kunnen voldoen. Ouderen in diverse wijken onderbrengen door de huren daar betaalbaar te maken zal doorstroming bevorderen en geen huren zoals in De Slimp, van 700 tot 800 euro per maand, hetgeen met een AOW moeilijk betaalbaar is. Voordeel is dat er jongeren omheen wonen die mantelzorg kunnen geven. Dat het rumoeriger wijken zijn kan positief en negatief werken op ouderen.

Tunnel
Sfeer in het dorp proberen zo te houden. Zoals er plannen liggen om een tunnel te creëren voor de A9 zou geweldig zijn. Minimale geluidsoverlast en fijnstof, het achtergebied ligt dan open en er kan gewerkt worden aan een recreatiegebied wat makkelijk toegankelijk is. Het havengebied wordt daardoor beter bereikbaar en er kan aan toerisme gewerkt worden. Toegang via de parallelweg die er nu ligt en niet door het dorp. Waarbij het erfgoed De Hoop de aandacht krijgt die het verdient, en met een goede bereikbaarheid mogelijkerwijs betaalbaar te krijgen is.

Schoolgemeenschap
In de toekomst zullen er steeds minder kinderen geboren worden, één of maximaal twee per gezin. Nu zijn er vier locaties voor scholen hetgeen een grote kostenpost is en deze daardoor niet rendabel zijn. Een schoolgemeenschap waar alle kinderen van Uitgeest samen zijn en erin ruimte creëren voor naschoolse opvang, wellicht ook een ruimte voor culturele activiteiten. Liefst aan de rand van het dorp in verband met parkeergelegenheid.
Ideaal Uitgeest is voor mij in de toekomst sfeer en gezelligheid behouden zoals het nu is. Niet stilstaan, maar durven woningen te bouwen, vooral sociale woningen. Recreatiegebied verder ontwikkelen. Ouderen een gezellige en betaalbare plek in hun eigen dorp gunnen. Ik hoop dat en weet dat er vele vrijwilligers blijven om het vele vrijwilligerswerk te steunen ten behoeve van sfeer en gezelligheid in Uitgeest en niet te vergeten de mantelzorg die een steeds grotere plaats in de gemeenschap zal innemen.

'Geef onze vriendin haar fotoboeken terug'

UITGEEST - Een emotionele oproep twee weken geleden gericht aan de redactie van deze krant. Paul en Renata van Hattem sprongen in de bres voor een goede vriendin, een alleenstaande moeder van drie opgroeiende kinderen. En met succes.

"Vanwege financiële problemen zijn de spullen van onze vriendin in beslag genomen. Zij kan ze terugkopen, maar dan moet ze wel voor een bepaalde datum het benodigde geld bij elkaar weten te krijgen en de kans dat dat gebeurt is klein en dan gaan ze over tot openbare verkoop."

Onmenselijk
Het echtpaar laat weten dat dit nog niet eens het ergste is. "Er is haar verteld dat alle slechts van emotionele waarde zijnde spullen, zoals foto's van de kinderen en van haar overleden vader zullen worden vernietigd. Naar wij begrepen hebben wordt het haar niet toegestaan deze spullen nog mee te nemen. Hier wordt naar onze mening toch de grens van zakelijkheid naar onmenselijkheid overschreden. Het heeft voor schuldeisers toch geen enkele meerwaarde om iemand deze enige tastbare herinneringen te ontnemen?"

Clementie
Paul en Renata deden een dringend beroep op de schuldeisers om de spullen niet te vernietigen maar enige clementie te tonen en deze dierbare herinneringen aan hun vriendin en haar kinderen af te staan. "Indien zij hier niet toe bereid zijn, dan willen wij een bod uitbrengen van vijftig euro voor deze fotoboeken waarbij wij dan graag zouden zien dat deze direct aan mevrouw overhandigd worden omdat het hier haar privézaken betreft." Uiteindelijk kwam er goed nieuws voor de mevrouw in kwestie. Het incassobureau gaf haar de mogelijkheid om haar persoonlijke zaken alsnog op te halen. "Wij zijn verheugd over deze mooie geste van het bureau", aldus Paul en Renata.

Schandalig
Op internet worden Paul en Renata gesteund. Op de Facebookpagina van De Uitgeester schrijft Wim Groot: "Dat is goed nieuws na een goede inzet. Blijft triest dat dat gezin flink in de piepzak zit. Sterkte en complimenten." Ook Ruud de Vries toont zijn betrokkenheid. "Ik vind het schandalig dat deze weg bewandeld moest worden. Hóe harteloos is het om spullen die voor schuldeisers volledige waardeloos zijn, maar voor de eigenaresse vol met emotionele waarde, zomaar te vernietigen!"

Monddood

In de raadsvergadering van 18 februari zijn, onder aanvoering van de VVD en gesteund door de coalitiepartijen CDA, D66 en UL, vragen van de PU van de agenda gehaald. De vragen betroffen de slechte staat van de stoepen in de Koog, een toegezegde evenementennotitie en vragen over de voortgang van een aangenomen motie inzake toegang verlenen aan de stichting Cornelis Corneliszoon tot de gebouwen van voormalig erfgoedpark De Hoop. Als reden werd aangevoerd, dat in de vragen de naam van een portefeuillehouder stond. Een volkomen drogreden, omdat nergens in de Gemeentewet of in het Reglement van Orde staat dat het vermelden van namen van portefeuillehouders niet is toegestaan. Erger is, dat alle betrokken coalitiepartijen op dit punt 'boter op hun hoofd hebben'. Alle coalitiepartijen hebben de afgelopen jaren vragen gesteld waarin de naam of functie van de portefeuillehouder staat vermeld. De werkelijke reden van de coalitiepartijen is proberen Progressief Uitgeest monddood te maken. De actie van de coalitiepartijen is ook tegen bepalingen in de Gemeentewet. Daarin staat dat elk gemeenteraadslid het recht heeft om schriftelijke vragen te stellen aan het college. Het college verplicht is antwoord te geven op deze vragen. Nergens in de Gemeentewet of het Reglement van Orde, staat dat raadsleden het recht hebben om het beantwoorden van schriftelijke vragen van een andere raadslid te verhinderen of tegen te werken. Dit is ook uiterst ondemocratisch, omdat hierdoor de controlerende taak van een gemeenteraadslid ernstig wordt geschaad.

Thom van Son,
Raadslid PU

Naar een optimale spoorservice door ons open polderlandschap

Aan de plannen van het Opstelterrein N203 kleven een aantal heel grote bezwaren. Door het bijbehorende model 'HUB dorp' zal slechts een ondergeschikt vervoer door metrosprinters voor Uitgeest overblijven. Een zestiental intercitytreinen per uur raast Uitgeest voorbij met bovendien veel rangeerbewegingen rond het opstelterrein in de nachtelijke uren. Een zware aantasting van de woon- en leefomgeving is het gevolg. Een prijs die we als Uitgeesters tevens moeten betalen vormt maximale verstedelijking in een straal van anderhalve kilometer rond het station, waarbij het karakter van ons dorp volledig dreigt te verdwijnen. Ook de aantasting van het open poldergebied van het werelderfgoed Stelling van Amsterdam neemt men voor lief om de megalomane droom te verwezenlijken. Ten slotte zijn er nog grote risico's op het gebied van financiering, twijfelachtige punctualiteit op een overvol traject en een groot veiligheidsprobleem. Het hoogfrequentspoor (HFS) blijkt namelijk afhankelijk te zijn van een sterk vertraagd en budgettair onzeker ERTMS-systeem. Dit moet beter! Door de befaamde London School of Economics is onderzoek gedaan naar het voor de forenzende reiziger optimale gebruik van het spoor. Ook al om de enorme automobiliteit te beperken gaat daarbij de voorkeur uit naar uitstekende intercityverbindingen aangevuld met sprintertreinen met flinke capaciteit die tussenliggende stations bedienen. Kortom, de gehele lijnvoering op de Zaanlijn en Kennemerlijn zou eens goed onder handen moeten worden genomen. Dit gericht op een perspectief voor de reiziger van en naar onze BUCH-regio en niet gebaseerd op misplaatste, megalomane en metropolitaanse fantasieën. Aldus kan een optimale spoorservice door een ongeschonden open polderlandschap gerealiseerd worden. Wij doen een beroep op dorpsgenoten en de politiek om dit voor elkaar te krijgen!

Jaap de Jong, Acties Uitgeest & omgeving

Uitgeest is dumpplaats van metropool Amsterdam

Uitgeest is een prima dorp om in te wonen. Ik ben een import-Uitgeester en woon hier nu zo´n twintig jaar. In die twintig jaar ben ik me aardig thuis gaan voelen in het dorp en van nature ben ik redelijk op de omgeving gesteld, dat wil zeggen dat ik om ons huis bijvoorbeeld het zwerfafval zoveel mogelijk opruim. Ook stilte wordt door mij gekoesterd. Helaas leven we in een tijdperk van zeer veel herrie, te denken valt aan onder andere brommers, sommige auto´s en helaas sinds dertien jaar alweer, ongelofelijk veel laag overvliegende vliegtuigen die een enorme hoeveelheid herrie achter zich aantrekken. Dat zal toch ook bij andere mensen opvallen? En toch probeer je staande te blijven in deze omstandigheden, want na een dag werken verdien je rust. Zo zou het moeten zijn. Of verdeel de herrie en vervuiling, ieder zijn deel, toch? Maar nee, Uitgeest lijkt tegenwoordig wel de dumpplaats van metropool Amsterdam. Weg dorpskarakter, meegesleurd in de grootheidswaanzin van de cosmopoliete gedachtengang van de provinciale bestuurders en de gemeente Amsterdam, hebben zij besloten dat ook het opstelterrein, dat wellicht ook dag en nacht activiteit zal laten horen, ook wel bij Uitgeest kan. Natuurlijk, het wordt verkocht als, dat de omgeving zal worden gerespecteerd, maar terugkijkende in de tijd, heb ik daar geen enkel vertrouwen in! Want er is toen beweerd door de luchtvaartsector dat het vliegtuiggeluid dat over het dorp zou gaan, slechts als het ruizen van de A9 zou klinken. Hoe anders is de werkelijkheid! Dus ik vertrouw die bestuurders uit Amsterdam en de provincie dan ook helemaal niet meer. Immers, de vervloekte Polderbaan is ook een uitvloeisel van de metropool Amsterdam. Een zogenaamd herenakkoord tussen de gemeente Amsterdam en Schiphol, heeft er toe geleid dat de Polderbaan onder het mom van milieubaan is neergelegd om zoveel mogelijk Amsterdam zelf te ontzien. Wat dat uiteindelijk voor onze omgeving betekent, is ons helaas niet ontgaan. Dan zijn we er nog niet: nee, de verbinding A8 / A9 kan dan ook wel in de regio worden aangelegd. Dat elke (snel)weg bedrijven-activiteit aantrekt, is ook slechts een kwestie van tijd. Weg dorpskarakter! Weg leefbaarheid! Opstelterrein voor sprinters? Dump dat maar daar bij diegene die het wil hebben, namelijk Amsterdam zelf! Wij hebben in ons dorp, dat ik graag als een dorp wil blijven zien, al meer dan genoeg herrie en vervuiling door toedoen van onder andere de gemeente Amsterdam!

R.E.Vos

Gevaar van urbanisatie

Ongekende machten proberen ons dorp door grootschalige projecten drastisch te veranderen. Omgevingsvisies worden in een sneltreinvaart herschreven, de bestemmingsplannen worden opnieuw ingeschaald. Getracht werd om de burgers via hearings hierbij te betrekken. Het opstelterrein is een van deze projecten. De nadruk lag op het opstelterrein, maar het gevaar van urbanisatie ligt in het echo-effect. Bij een railcomplex komen uiteraard ook de noodzakelijke gebouwen met een dito grootschaligheidsvereiste en de daarbij behorende overlast. Dan vindt de provincie dat door de komst van dit terrein er ook een OV-knelpunt mag komen. Dit zou de vooruitgang zijn voor ons dorp in economisch opzicht. De voorgestelde visie hierover, gepresenteerd als 'Hupdorp', verblijdde de vele toehoorders in het gemeentehuis niet, zij waren eerder geschrokken en verbaasd. Immers groen stond met twintig punten bovenaan de wensenlijst, dit werd lager ingeschaald en andere zaken kregen de prioriteit. In een straal van vijftienhonderd meter vanuit een meetpunt op het stationcomplex denkt men te kunnen urbaniseren. Dit roept vele vragen op; wat moet er dan wijken en wat mag/moet gehandhaafd worden. Men heeft support gekregen van o.a. Unesco na een advies opgesteld door HIA. Kennelijk zijn deze onomkeerbare groenschades acceptabel? Ik hoop dat de burger ook nog op een behoorlijke en zinvolle manier gehoord wordt. Jammerlijk genoeg zitten er een aantal groenprojecten binnen de vijftienhonderdmeterzone. Ik noem er slechts twee: het hertenkamp en onze volkstuin De Kuil. De volkstuin bestaat al meer dan veertig jaar, daar tuinieren al geruime tijd en gedurende enkele generaties zo'n vijftigtal tuinders. Juist in het belang van recreatie en welzijn voor de Uitgeesters ben ik tegen al deze te grootschalige ontwikkelingen en vraag mij af: wat biedt de politiek ons aan en wat is de meerwaarde van dit alles? Een verbeterde bereikbaarheid per spoor? Tot en met heden is dit na 15 december alleen verslechterd. Ik hoop dat deze stelling zal bijdragen aan bezinning en koerswijziging, waar we als burgers baat bij hebben.

Frank du Long
Voorzitter Volkstuindersvereniging De Kuil

Gijs de Koning en Eline Vonk nieuwe leden Jeugd- en Jongerenraad

Door Lucia Rodenburg

UITGEEST - Gijs de Koning en Eline Vonk zijn donderdag 18 februari tijdens de raadsvergadering benoemd als lid van de Jeugd- en Jongerenraad. De Koning en Vonk draaiden beide al mee als aspirant-lid. Het voorstel om de twee te benoemen werd unaniem gesteund. De raadsleden heetten de nieuwe leden van harte welkom en wensten hen veel succes.

Mantelzorgers genieten van Indische rijsttafel

Mantelzorgers en vrijwilligers van Meet & Eat Uitgeest leerden een Indische rijsttafel bereiden. Foto: Facebook

UITGEEST - De vrijwilligers van Meet & Eat Uitgeest genoten vorige week met mantelzorgers uit Uitgeest van een gezellige kookworkshop. Op tafel kwam een overheerlijke Indische rijsttafel. Kapster Julie-Ann was aanwezig om de dames én heer gratis te knippen en te föhnen. Een groot succes. 251-tv maakte een mooie reportage van deze sfeervolle middag. Binnenkort in De Uitgeester een reportage over dit bijzondere initiatief.

Bent u mantelzorger in Uitgeest en wilt u ook een keer een gratis kookworkshop bijwonen? Kijk op www.meeteneat.com hoe u zich kunt aanmelden.

Stelling van deze week: Nieuw hondenpoepbeleid werpt zijn vruchten af

In september 2015 heeft de gemeente nieuwe borden geplaatst om de regels voor het opruimen van hondenpoep en het aanlijnen en loslopen van honden duidelijk te maken. Een half jaar verder is het de wens om te evalueren hoe de ervaringen zijn in de verschillende gebieden. De gemeente nodigt belangstellenden van harte uit om mee te komen denken over het hondenbeleid van Uitgeest, op donderdagavond 25 februari 2016 vanaf 20.00 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis. Inloop met een kopje koffie of thee is er vanaf 19.30 uur.

Wat vindt u? Is het nieuwe hondenpoepbeleid van de gemeente succesvol? Stuur uw reactie naar redactie@uitgeester.nl.

Reacties op stelling 'Opstelterrein bij Uitgeest: goed of slecht?'

Begin deze maand werd bekend dat het opstelterrein voor sprintertreinen in Noord-Holland bij Uitgeest komt. In De Uitgeester van 17 februari vroegen wij wat u vindt van deze ontwikkeling. Hierboven de reacties

5 / 12

Wie verzint een naam voor 'De Nieuwe Bieb'?

UITGEEST - Het gaat goed met De Nieuwe Bieb. De boekenvoorraad groeit nog steeds en de vrijwilligers zijn hard aan 't werk om te zorgen dat de bieb zo snel mogelijk open kan. Het enige dat nu nog nodig is, is een pakkende naam. De organisatie nodig iedereen in Uitgeest uit om mee te denken. Wie een passende naam weet voor De Nieuwe Bieb, maakt kans op een boekenbon én de eer naamgever te zijn van dit initiatief. Inzendingen kunnen worden gemaild naar hettyfranzani@ziggo.nl.

"Wij zijn geen bibliotheek in de gangbare zin van het woord", zegt oprichtster Hetty Franzani. "Onze bieb is een ruilbieb, je komt met een boek en je gaat met een boek. Je bent in feite mede-eigenaar van de boekenvoorraad die we hebben. Tenslotte hebben de Uitgeesters die zelf bij elkaar gebracht. Dat aspect zouden we op een of andere manier graag in de naam terugzien."

Misverstand
De organisatie van De Nieuwe Bieb wil ook meteen een misverstand rechtzetten. Voor het opbouwen van een boekenvoorraad vraagt de stichting Uitgeesters om boeken die niet meer gelezen worden in te leveren. De stichting meldde eerder dat de gedoneerde boeken niet ouder mochten zijn dan drie jaar. Franzani: "Wij wilden hiermee voorkomen dat de voorraad van de bieb alleen zou bestaan uit afgekeurde boeken, die wij eigenlijk niet ter ruiling aan wilden bieden. Maar dit is niet handig gebleken." Ouderen boeken zijn dus ook welkom, op voorwaarde dat zij er nog goed uitzien.

Oproep
Komende zaterdag 27 februari is er weer een inleverdag. Thrillers en grote platenboeken (naslagwerken) zijn in grote mate vertegenwoordigd. De Nieuwe Bieb kan vooral kinder - en jeugdboeken (jeugd tot veertien jaar) en romans in alle genres goed gebruiken. Ook non-fictieboeken zoals biografieën en reisbeschrijvingen zijn welkom. Verder wil men graag een leestafel inrichten. Daarvoor heeft de bieb vooral tijdschriften en kranten nodig. "Er zijn tijdschriften die actueel moeten zijn, maar er zijn ook tijdschriften, zoals magazines over geschiedenis, tuinen, zeilsport, natuur, kunst enzovoort, waarvan ook oudere nummers nog heel leesbaar en aantrekkelijk zijn. Wij hoeven geen hele jaargangen, een paar exemplaren is voldoende." Voor actuele tijdschriften en kranten voor op de leestafel is Stichting De Nieuwe Bieb op zoek naar bedrijven of particulieren die een jaarabonnement willen sponsoren. Men kan hiervoor een mail sturen aan p.geukes@ziggo.nl. In ruil voor het jaarabonnement krijgen bedrijven een logovermelding op een goed zichtbare plaats in de bibliotheek.

Vrijwilligers
"Wij zijn enorm blij met de steun van alle Uitgeesters en vrijwilligers", gaat Frazani verder. "Gedurende de laatste weken is een behoorlijk grote groep mensen druk bezig geweest om alle binnengekomen boeken te inventariseren. Op dit moment worden de boeken zorgvuldig bekeken en verdeeld in categorieën. Andere vrijwilligers zijn bezig geweest met het bedenken van een inrichtingsplan; we willen dat de bieb er gezellig en aantrekkelijk uit komt te zien. Het moet een plek worden waar je een kopje koffie kunt drinken, de krant kunt inkijken, met iemand kan afspreken. Kortom een ontmoetingsplek in de ruimste zin van het woord. Verder zijn er mensen die zich bezighouden met de keuken en de koffiehoek en een groep die zich buigt over de roosterindeling en de administratieve aspecten. Het bestuur is enorm blij met de inzet van al deze mensen; zonder hen zouden wij echt niet weten hoe we door de berg klussen, die er te doen zijn, heen moeten komen."


Kerkdiensten

Onze Lieve Vrouwe Geboorte

Woensdag 24 februari 19.00 uur: H. Eucharistieviering in de kapel.
Vrijdag 26 februari 15.00 uur: Kruisweg.
Vrijdag 26 februari 19.00 uur: H. Eucharistieviering in Geesterheem met koffiedrinken.
Zaterdag 27 februari: geen viering.
Zondag 28 februari 9.00 uur: H. Eucharistieviering m.m.v. de dames van de Cantorij en de dames van Laus Deo.

Elke vrijdag tot Pasen: Kruisweg bidden in de kerk om 15.00 uur.

Protestantse Gemeente Uitgeest/Akersloot
Zondag 28 februari 10.00 uur, Castricummerweg Uitgeest, voorganger: mw. drs. A. Klein.

Onbekend Uitgeest Koopvaarder

Deze driemaster is te vinden in de hervormde kerk aan de Krommeniedijk. Foto: Gerrit Bus

Uitgeest kent veel schatten, die lang niet bij iedereen bekend zijn. Af en toe lichten wij er eentje uit. Vandaag: het model van een koopvaardijschip dat te zien is in de hervormde kerk aan de Krommeniedijk.

Dit model van een bewapende koopvaarder (driemaster) hangt aan het houten tongewelf van de kerk. Het schip is bewapend met 48 kanonnen.Het scheepje is waarschijnlijk ouder dan de kerk maar werd vermoedelijk in 1755 geschonken ter gelegenheid van de ingebruikname van het kerkgebouw. De huidige hervormde kerk - de vierde - is in 1755 gebouwd op de restanten van oudere kerken. De eerste steen is gelegd door Cornelis Bak. De kapel die waarschijnlijk als eerste op deze plek heeft gestaan viel onder de verantwoording van de (rooms-katholieke) moederkerk van Uitgeest. Rond 1400 wordt Krommeniedijk een zelfstandige parochie. Ook bezienswaardig is de consistoriekamer met z'n vroeg zeventiende-eeuwse eikenhouten kluistafel, het orgel, de gebrandschilderde ramen en het interieur van de kerk. De kerk en het orgel zijn een Rijksmonument. De hervormde kerk aan de Krommeniedijk is elke derde zondag van 13.00 tot 16.00 uur open voor publiek.

12½-jarig, twaalfenhalfjarig, twaalf-en-een-halfjarig of twaalvenhalfjarig?

Verwarring alom naar aanleiding van de voorpagina over het - we schrijven het voor de zekerheid nu maar in cijfers - 12,5-jarig bestaan van popkoor SurpriSing. Waar de redactie er na grondig research van overtuigd was dat het twaalvenhalfjarig moest zijn, blijkt dit toch onjuist. Het had natuurlijk twaalfenhalfjarig moeten zijn. Met een f, van Ferdinand. Twaalf-en-een-halfjarig mag ook. Of dus gewoon 12,5. In ieder geval niet twaalvenhalfjarig. Onze excuses voor deze fout.

Bibliotheek IJmond Noord haalt Uitgeesters op voor biebbezoek

UITGEEST - Bibliotheek IJmond Noord heeft haar vestiging in Uitgeest afgelopen januari moeten sluiten. Veel klanten uit Uitgeest komen nu daarom naar de Heemskerkse bibliotheekvestiging. Voor wie slecht ter been is, is het vervelend dat de bibliotheek nu zoveel verder weg is. Voor sommigen is het zelfs helemaal niet meer te bereizen. Bibliotheek IJmond Noord wil deze klanten tegemoetkomen door ze te koppelen aan vrijwilligers die bereid zijn om hen met de auto naar de bibliotheek te brengen. Zo kunnen mensen toch nog zelf boeken komen lenen. De klant betaalt de vrijwilliger alleen een kleine kilometervergoeding.
Wie van deze mogelijkheid gebruik wil maken of als vrijwilliger mensen heen en weer wil rijden, kan contact opnemen met Bibliotheek IJmond Noord via telefoonnummer 0251-228591. Mailen kan ook, naar Ellen Kesting: ekesting@obijmond.nl.

Straks weer veilig over de Westergeestervaart

De werkzaamheden aan de brug over de Westergeestervaart duren nog tot 18 maart. Foto: Gerrit Bus

UITGEEST - De renovatiewerkzaamheden aan de brug over de Westergeestervaart zijn in volle gang. De brug was in zodanige slechte staat van onderhoud dat de ondersteuningscontructie hersteld moest worden en het dek vervangen. Ook moet er een nieuwe leuning komen. Het houten dek was rot, de stalen liggers waren door roestvorming aangetast en de betonnen ondersteuning is op enkele plekken gescheurd. De conditie van de brug was zo slecht dat de wegbeheerder al een aslastbeperking moest voorschrijven en bij uitblijvende ingrepen de constructieve veiligheid niet meer kon borgen. De brug over de Westergeestervaart is gelegen op De Terp. De kosten voor de renovatie zijn 150.000 euro. De benodigde financiële middelen zijn conform het door de raad vastgestelde Beheerplan Kunstwerken 2015-2019 en zijn opgenomen in de gemeentelijke begroting voor 2016. Als alles volgens planning verloopt is de brug over de Westergeestervaart in week 11 weer veilig en klaar voor gebruik.

Putter brengt bakkersbeleving terug

Hoe de winkel naast het huidige pand van bakkerij Putter eruit gaat zien, blijft nog even een verrassing.

UITGEEST - Met de verhuizing van de winkel van de Langebuurt naar de Middelweg ging voor bakkerij Putter een wens in vervulling: veel ruimte en een mooie centrale plek in het dorp. Ondanks de vele positieve reacties van de klanten waren er ook andere geluiden. Men miste de beleving en het échte bakkersgevoel. De bakkers waren immers niet meer achter de winkel aan het werk. Daar komt nu verandering in. In het pand naast de huidige winkel gaat bakkerij Putter de bakkersbeleving weer terugbrengen. Details blijven nog even geheim, maar één ding kunnen we vast verklappen: er is een houtoven geplaatst waarin straks op ambachtelijke wijze brood gebakken gaat worden. De geur van versgebakken brood komt u dus weer tegemoet. Wij kunnen niet wachten!

Uitgeester kaas in Dubai

Marco de Wildt met kaas uit Uitgeest. Foto: Facebook

UITGEEST - Je bent een echte Uitgeester als je 5000 kilometer verderop - in Dubai - de Uitgeester topproducten van de familie Groen van de Ziendijk gebruikt, schrijft Marco de Wildt op Facebook. Een Uitgeester werkzaam als kok bij het Battuta Gate Hotel aldaar. Wat van thuis komt, smaakt toch het allerlekkerst!

Henk Verdonk junior de te kloppen man

AKERSLOOT - Henk Verdonk junior heeft, evenals vorige week, bewezen op eenzame hoogte te staan door met overmacht de donderdagavondwedstrijd om de Kids and Parents Bikeschool (KPB) mountainbikecup te winnen. Als door een wesp gestoken was het na de start Henk Verdonk juinior met in zijn wiel Milosj van Renesse die wegging en samen lieten zien dat het op sportcomplex De Cloppenburgh een serieuze strijd ging worden. Toch moest Van Renesse een gaatje laten vallen, maar rondenlang schommelde het verschil tussen de twintig en dertig meter. Naar eigen zeggen was de bandenspanning van Van Renesse iets te laag, waardoor hij niet voluit door de bochten kon en dit moest zien te compenseren op de rechte stukken. Deze versnellingen braken hem in het verdere verloop op, zodat Verdonk junior steeds meer uit het zicht verdween en hem kansloos maakte voor de eerste plaats. Het gevecht om plek drie ging aanvankelijk tussen Henk Louwe en Wim Verdonk met sluwe vos Henk Jan Verdonk senior voorlopig in de wachtkamer. Ditmaal lukte het Verdonk senior niet het gat zoals gebruikelijk te dichten en bleef hij steken op de vijfde plaats, nadat eerst Wim Verdonk de derde plek nog voor de neus van Henk Louwe had weggesnoept. Uitslag: 1. Henk Verdonk junior (Egmond aan Zee), 2. Milosj van Renesse (Alkmaar), 3. Wim Verdonk (Egmond aan den Hoef), 4. Henk Louwe (Alkmaar) 5. Henk Jan Verdonk senior (Egmond aan den Hoef).

Baanrecord voor Wesley Hollenberg

Wesley Hollenberg reed tijdens het afscheid van Bob de Jong een persoonlijk record op de tien kilometer. Foto: Aangeleverd

HAARLEM/UITGEEST - Bob de Jong reed zondagavond 21 februari zijn allerlaatste tien kilometer in wedstrijdverband. Op zijn thuisbaan in Haarlem, zodat hij op gepaste wijze afscheid kon nemen van 'zijn' publiek. Tevens mochten er diverse andere rijders, op inschrijving, aan de start verschijnen. Een daarvan was Uitgeester schaatstalent Wesley Hollenberg. Hij was zeer verheugd dat hij aan deze wedstrijd mocht deelnemen.

Wesley had deze afstand vorig jaar al een keer in Enschede mogen rijden. Hij zette toen een tijd neer van 15.32,93; een mooie prestatie voor een junior van vijftien jaar. Nu gaf Haarlem aan 4 B-junioren de gelegenheid om aan de start te verschijnen. Wesley is een jongen van de lange adem en dus pakte hij deze uitdaging met beide handen aan.

Tegenwind
Vlak na de race van Bob mocht Wesley starten. Het baanrecord voor B-junioren was op 14 februari 2010 gereden, een tijd van 15.30,16. De omstandigheden op de baan waren zwaar, met flinke tegenwind op sommige stukken. Dus gewoon van start gaan en zien waar de tijd op uitkomt. Wesley liet een mooie vlakke rit zien. Hij werd daarbij zoals altijd aangemoedigd door zijn ouders, opa, oma, ooms en tantes. Dankzij zijn inzet en hun support eindigde hij in een tijd van 15.23,13, goed voor een verbetering van zijn persoonlijk record met ruim acht seconden en een nieuw baanrecord. Hiervoor ontvangt Wesley vanuit de KNSB nog een officiële oorkonde.

EK Limiet voor Rianna Galiart

GENT/UITGEEST - De Uitgeestse Rianna Galiart heeft zich zaterdag 13 februari geplaatst voor het Europees kampioenschap polsstokhoogspringen. Bij de IFAM indoormeeting in Gent haalde zij met een hoogte van 4.40 meter de limiet voor het Europees kampioenschap aanstaande zomer in Amsterdam. Net terug van een kleine blessure lukte het haar om in haar derde poging de limiethoogte te halen. "Wel gehoopt maar nog niet verwacht. Dit is pas de eerste wedstrijd na de blessure", was haar reactie na afloop.

Bridgeclub Uitgeest

Door Paul Wijte

UITGEEST - Soms zit het mee, soms zit het tegen. Soms zit je zelf te stuntelen, en soms ben wél honderd procent bij de les. En als dan de sterren goed staan en alles meezit én je maat doet ook nog alles goed, dan scoor je een hoop procentjes. En dat deden wij. Meestal heb ik wel wat te zeuren over mijn maat: 'Na een doublet spelen we toch geen transfers!', of heeft hij wat aan te merken op mij: 'Wat zit er in je oog? Zag je niet dat ik een singleton had?', maar afgelopen competitie-avond was er geen reden voor wederzijds gekift. Gaandeweg de avond kregen wij beiden het gevoel dat alles wel snor zat: Signalen werden door de maat begrepen, uitkomsten pakten goed uit, niet zo goede scores werden, door beiden, stoïcijns geïncasseerd, vermeende slechte scores bleken toch goede te zijn. En aan het einde van de avond knikken we genoegzaam naar elkaar: 'Geen fouten gemaakt, dat moet wel een goede score zijn!' En dat blijkt, 67%. Maar goed, indachtig mijn ex-schoonmoeder, genoeg van al die eigen roem want 'eigen roem stinkt' (best wel lekker, trouwens!). Dan nog even de loftrompet voor de anderen. Ineke Los scoorde met invaller Siebren Graafsma een mooie 55% in de A-lijn, geen geringe prestatie. In de E-lijn een mooie 63% voor Tineke de Groot-Constance Dirks. En in de andere lijnen bovenin steeds een 60% als hoogste score. Niks om je voor te schamen. Ik wou dat wij dat elke week scoorden!

De drie hoogsten van iedere lijn:

A-lijn: 1 Hans Wijte-Paul Wijte 67,01% 2 Klaas de Groot-Peter Kossen 57,29% 3 Ineke Los-Siebren Graafsma 55,21%
B-lijn: 1 Ed de Ruyter-Siem Wijte 60,00% 2 Henny Kaandorp-Ans Verheijde 59,50% 3 Henk Graafsma-Toin Graafsma 57,92%
C-lijn: 1 Joop de Beer-Fieneke de Beer 60,05% 2 Milja van den Booren-Jeanne Admiraal 59,38% 3 Ria Beerens-Riet Meijer 53,65%
D-lijn: 1 Jan van den Booren-Eddy Jansen 60,42% 2 Riny van Wijk-Ton van Wijk 57,81% 3 Jaap Molenaar-Karin Tushuizen 57,29%
E-lijn: 1 Tineke de Groot-Constance Dirks 63,54% 2 Gré Krom-Ank Kager 62,50% 3 Ger van Andel-Rob de Neef 58,33%

FC Uitgeest 'verliest' met 1-1

FC Uitgeest redde het net niet tegen Zaanlandia. Foto: Bouke Hoogstra

ZAANDAM/UITGEEST - Zij van Zaanlandia waren er maar wat blij mee, met dat ene puntje. Die van ons in het groengeel trokken zure gezichten. Clichés waren waar: 'er had meer in gezeten', 'we verzuimden om de 1-2 te maken' en het was vaak 'net niet' in plaats van 'net wel'. Feit was dat na negentig minuten op het scorebord 1-1 oplichtte. Daarmee vergaten de gasten zichzelf te belonen in een wedstrijd waarin ze eigenlijk bij voortduring de bovenliggende partij waren.

Interim-coach Frits Walsmit kon niet beschikken over de geblesseerde Bob Out. Dat maakte de weg vrij voor de rentree van Joost de Jong die weer volledig beschikbaar lijkt te zijn voor de hoofdmacht. Een goede zaak want hij speelde vandaag een degelijke partij.

FC Uitgeest begon goed aan de wedstrijd. Al snel na het beginsignaal van de wat warrig leidende scheidsrechter Metsemakers zocht en vond het team het initiatief in de wedstrijd. Het leidde tot wat kleine kansen. Toch was het vreemd genoeg Zaanlandia dat op voorsprong kwam. Bij een van de spaarzame aanvallen ging er ineens van alles fout aan de kant van FCU. Het gevolg? Spits Kok die zijn voet tegen de bal kon krijgen en daarmee doelman Sven Koning kansloos maakte: 1-0.

Het was het sein voor FC Uitgeest om nog meer aan te dringen. Dat was zo eenvoudig nog niet. Een harde wind over de lengteas van het veld maakte zorgvuldige combinaties bijna onmogelijk. Bovendien moest de verdediging flink op zijn hoede blijven. Vooral aanvaller Kho zorgde in deze fase voor 'code geel' bij de gastheren. In de 38ste minuut bracht een hoekschop uitkomst voor FCU. De fraai aangesneden bal werd niet goed verwerkt door de verdediging van de Zaankanters. Het leder belandde voor de voeten van de meegekomen verdediger Stan Vrouwe die niet aarzelde en de bal hoog in de touwen joeg: 1-1.

Coach Frits Walsmit zal in de rust ongetwijfeld zijn spelers hebben voorgehouden dat er vandaag toch echt iets te halen viel. Het was te merken want de thee was nog niet op of FCU vloog uit de startblokken vandaan. Ondanks flinke wind tegen werd bij voortduring het doel van keeper Bosma gezocht. De kansen kwamen maar steeds ging het allemaal 'net niet' goed; stak er weer heel irritant een been tussen van een Zaanlandia-speler of werd de kans gewoon gemist. Zelfs in de laatste minuut nog wist Bosma een fraai en hard ingeschoten bal van invaller Wouter uit den Boogaard met zijn grote teen te beroeren waardoor de bal net naast vloog. Kortom, winnen had gekund, misschien zelfs gemoeten, maar het gebeurde niet.

Florian Wolf, de nieuwe trainer met ingang van het volgende seizoen, zal op de tribune gemengde gevoelens hebben overgehouden aan zijn eerste wedstrijdkennismaking met zijn nieuwe team. Hij zal gezien hebben dat het qua strijdlust en passie wel goed zit, dat de verdediging staat, er kansen gecreëerd worden maar dat scoren FC Uitgeest niet altijd even makkelijk afgaat. Ook vandaag weer niet. Jammer, want daarmee is de achterstand op de nieuwe koploper Assendelft opgelopen tot vijf punten. Toch zal het de komende weken nog ongemeen spannend blijven in klasse 2A. Tenminste als 'we' erin slagen om wat zorgvuldiger met de kansen om te springen.

De Afvallende Bal

FC Uitgeest: Koning, de Jong, Vrouwe, van den Helder, Tim uit den Boogaard, Olgers, de Wit (76e Wouter uit den Boogaard), Koedijk, Emiel Sinnige, Duijn (71e Kristel), Half.

Uitslagen De Sjoelschijf

UITGEEST - De bekercompetitie is zeven ronden oud: Dennis Swart 66 punten, Ingeborg Bruijns, Margriet Duin en Gerrit Spies 60, Gré de Graaf 58, Gea Meijer 56, Nel Spruit 55, Martin Wilson en Rita Hoogeland 51, Ruud van Kalmthout 44. Tweede ronde: A. Dennis Swart 34, Ruud van Kalmthout 31, Robert Pick 20; B. Jolanda Breed 34, Gerrit Spies 27, Frans Ponder 24. Dagscores: Evert Hup 1367, Ingeborg Bruijns en Dennis Swart 1326, Martin Wilson 1320, Anneke de Groot en Robert Pick 1308, Nel Henneman 1307, Jan de Groot 1302, Ab Brandsma 1300, Ank Versnel 1283, Anneke van den Heuvel 1260, Margriet Duin 1259. De eerstvolgende kienavond is op vrijdag 8 april 2016. Irma Wijntjes boekte een pr van 981. De clubavond van sjoelvereniging De Sjoelschijf is elke woensdagavond in De Jansheeren in Heemskerk, aanvang 20.00 uur.

Word ook Vriend van De Uitgeester

Ook u kunt De Uitgeester steunen door Vriend van De Uitgeester te worden. De krant ontvangt u gratis – per post en online -, maar voor een bedrag van € 12,50 (méér mag ook!) profiteert u van allerlei extra's, zoals de krant wekelijks gratis in uw mailbox, een gratis doeltreffertje, voordeel bij plaatselijke winkels en restaurants en bij concert- en theaterbezoek, winacties en deelname aan een redactieadviesraad. Wij hopen dat u De Uitgeester een warm hart toedraagt. Aanmelden kan via www.vriendenvandeuitgeester.nl. Iedere vijftigste aanmelding krijgt een spijsbrood van Bakkerij Putter; wie weet valt u ook in de prijzen!

Bij reservering van Funcooking gratis een uur bowlen bij Bobs

Als Vriend van De Uitgeester kunt u het hele jaar een uur gratis bowlen indien u gezellig zelf komt kokkerellen bij Bobs (Funcooking)!

Spelregels:

- Minimaal reserveren voor 2 personen;
- Maximaal 1 bowlingbaan per reservering;
- Vooraf reserveren o.v.v. Vrienden van Uitgeester-actie;
- Per adres mag er 1x gebruik worden gemaakt van de actie;
- Deze actie is geldig t/m 31-12-2016.

Vrienden van De Uitgeester ontvangen deze week de kortingsbon per e-mail of per post. Nieuwe vrienden ontvangen de bon na aanmelding automatisch in hun mailbox.
Voor meer informatie en reservering: www.bobs.nl of 0251 - 315150.

Gratis Doeltreffertje

Bent u Vriend van De Uitgeester? Dan mag u 1x per jaar een gratis doeltreffertje plaatsen in De Uitgeester! Geef uw tekst door op www.vriendenvandeuitgeester.nl.

Nog geen vriend?

Bent u nog geen Vriend van De Uitgeester en wilt u wel profiteren van een van deze aanbiedingen? Meld u dan snel aan op www.vriendenvandeuitgeester.nl!

Van handwerk naar geavanceerde meststrooier

Loonbedrijf Van Vliet bestaat zestig jaar. Het familiebedrijf wordt nu gerund door Ruud en zijn vrouw Renate. Foto: Aangeleverd

Door Kees Deken

AKERSLOOT - Landbouwmechanisatie heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Daar weten ze bij loonbedrijf Van Vliet alles van. Het Akersloter bedrijf vierde onlangs zijn zestigjarig jubileum. Reden voor een terugblik én een blik op de toekomst.

Geavanceerde meststrooiers, mobiele en rupskranen, freesmachines, maaiers, schudders en hakselaars; ze staan allemaal in de loods van Van Vliet en kunnen vrijwel elke klus klaren. Werkzaamheden waar men vroeger dagen over deed worden nu soms in enkele uren geklaard dankzij deze inventieve machines. Hoe anders was dat toen Willem van Vliet in 1955 startte met het bedrijf. Het werk bestond toen nog vooral uit maaiwerkzaamheden voor boeren.

Sleepslang
Dat maaien doet Van Vliet nog steeds, maar er zijn inmiddels veel meer activiteiten bijgekomen. Bemesten via een sleepslang bijvoorbeeld; met een slangensysteem wordt de mest vanuit de mestkelder over het land uitgereden. De zware mesttank is daardoor niet meer nodig op het drassige land in het voorjaar. En het land bewerken om maïs te zaaien, maar ook het maïszaaien zelf en in het najaar oogsten ervan. Gras hakselen, aanrijden, sloten schoonmaken en bermen maaien zijn ook werkzaamheden die Van Vliet vaak uitvoert.

Overheid
Loonbedrijf Van Vliet heeft veel overheidsinstanties als vaste klanten. Momenteel is het bedrijf druk met een project in Bergen in opdracht van Noord-Hollands Noorderkwartier. Ter bestrijding van wateroverlast worden hier sloten verbreed en een waterberging aangelegd op de plek van het oude vliegveld van Bergen. Ook voeren ze veel werkzaamheden uit voor Landschap Noord-Holland en gemeenten Heiloo en Uitgeest. Gemeentes, aannemers en waterschappen doen bovendien vaak een beroep op Van Vliet voor de aanleg en vernieuwing van water- en gasleidingen. Het bedrijf verhuurt dan bijvoorbeeld permanent twee minikranen en medewerkers.

Zomermaanden
Loonbedrijf Van Vliet wordt nu gerund door zoon Ruud en zijn vrouw Renate. Ruud kwam in 1980 op het loonbedrijf werken en werd in 1983 medefirmant. In 1999 namen hij en Renate het bedrijf over. Inmiddels werken er tien vaste medewerkers en vijf oproepkrachten, die voornamelijk in de zomermaanden actief zijn. Dat is immers de drukte periode voor het bedrijf. Ruud is de man van de uitvoering, Renate verzorgt de planning en administratie. Voor het onderhoud van het imposante machinepark heeft van Vliet een vaste monteur in dienst.

Open dag
Om het zestigjarig jubileum niet onopgemerkt voorbij te laten gaan hield Van Vliet begin deze maand een open dag. Het bedrijf werd op 9 februari druk bezocht door klanten, leveranciers, familie, bekenden en personeel. Onder het genot van een hapje, borrel en muziek deelden zij hun herinneringen aan het bruisende familiebedrijf.

Politienieuws

Snelheidscontrole
UITGEEST - De politie voerde 15 februari een snelheidscontrole uit op de Geesterweg. Van de 550 passanten begingen er twee een overtreding. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 70 km p/u waar 50 km p/u is toegestaan.

Inbraak
UITGEEST - In de nacht van 15 op 16 februari werd ingebroken in een personenauto aan de Hogeweg. Geprobeerd werd de cabriokap en een portierslot te forceren. Toen dit kennelijk niet lukte werd uiteindelijk een ruit ingeslagen. Er werd een groot aantal cd's ontvreemd.
Op 18 februari vond tussen 15.00 en 18.00 uur een insluiping plaats in een voormalig schoolgebouw aan de Wiekenlaan, dat nu antikraakpand is. Er werden een i-Pad, i-Mac, laptop en parfumtasje meegenomen. 20 Februari tussen 14.00 en 20.00 uur vond er een insluiping plaats in een woning aan de Kleis. De achterdeur was niet afgesloten en de bewoners waren afwezig. Hier werden sieraden en geld ontvreemd.

Hakenkruis
UITGEEST - Vandalen krasten tussen 16 en 18 februari met een scherp voorwerp een hakenkruis in de voordeur van een schoolgebouw aan de Langebuurt. De eigenaar van het pand heeft aangifte gedaan.

Fietsendiefstal
UITGEEST - Een grijze elektrische herenfiets van het merk Victorial Monaco werd 19 februari gestolen vanaf de Lagendijk.

Wethouder Klootersman heeft de pas erin

Wethouder Judie Kloosterman opent samen met haar collega-wethouders de nieuwe routes in Midden-Kennemerland. Foto: Aangeleverd

REGIO/UITGEEST - Judie Kloosterman opende in het weekend van 13 en 14 februari samen met haar collega's uit Beverwijk, Heemskerk en Castricum de nieuwe routes van Wandelnetwerk Noord-Holland. Zondag 14 februari kwamen de waterdichte wandelschoenen goed van pas tijdens een mooie wandeling door de groene randen van Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Castricum. Jaap Bond, gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland en de verschillende wethouders van de gemeenten waar de routes doorheen gingen, waren aanwezig bij de opening en start van de wandelingen. Wandelnetwerk Noord-Holland is gegroeid met ruim duizend kilometer aan routes, waarvan tweehonderd kilometer in Midden-Kennemerland. Op zeven verschillende locaties in Noord-Holland werd deze mijlpaal gevierd. In totaal liepen driehonderd mensen de openingswandelingen mee. De routes zijn te vinden op www.wandelnetwerknoordholland.nl. Het wandelnetwerk is een initiatief van de samenwerkende gemeenten en terreinbeheerders in Noord-Holland. De aanleg is financieel mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Marjan Berk, het levende bewijs van 'nooit te oud'

Marjan Berk (midden) is vrijdag te gast in De Zwaan. Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Marjan Berk staat vrijdag 26 februari op het podium bij De Zwaan Cultureel. Zij is onlangs beloond met de Jo Visser Award voor Waardige Zorg voor Kwetsbare Ouderen, leest haar verhalen en zingt teksten van eigen hand. "We zijn nooit te oud to be happy!", aldus de schrijfster. Nooit te oud to be happy is een vrolijk programma met medewerking van Jan Elbertse en de swingende Jelke Smit aan de toetsen. Jan Elbertse speelde onder andere Dick Bruna in de eerste nijntje-musical, deed mee in de musical Doe Maar (John Kraaikamp Musical Award), en was afgelopen seizoen nog te zien in Onder de Groene Hemel. Hij heeft na zijn opleiding aan de Akademie voor Kleinkunst (J.L. Pisuisseprijs) in zijn loopbaan vele hoeken en gaten van de lichte kunst verkend. Nu zingt hij teksten van onder anderen Guus Vleugel, Toon Hermans en laat zijn stem samenklinken met Jelke Smit en Marjan Berk. Jelke Smit maakt het gevoel hoorbaar met haar warme stem en swingend touché. Ze ontving haar opleiding aan de jazz-afdeling van het Haags Conservatorium, waar ze haar talent ontwikkelde bij onder anderen Rob van Bavel, Fay Claassen en Peter Nieuwerf. De voorstelling begint om 20.15 uur, de toegangsprijs is € 12,50. Vrienden van de Zwaan Cultureel krijgen € 2,50 korting. Kaartverkoop via boekhandel Schuyt of aan de zaal (mits nog beschikbaar), of via online reservering. Voor meer informatie en andere voorstellingen: www.dezwaancultureel.nl.

Roomser dan de Paus

Vriend(in) van De Uitgeester Anneke Metselaar bezocht de komische musical Nonsens. Foto: Anneke Metselaar

Als Vriend van de Uitgeester won Anneke Metselaar twee kaartjes voor de
Musical Nonsens in het Zaantheater afgelopen weekend. Voor De Uitgeester schreef zij een recensie.

"Een verrassend leuke musicalcomedy met in de hoofdrol Marjolijn Touw als moeder overste Maria Regina. Doordat de kookzuster een bedorven vissoep heeft geserveerd aan alle 52 zusters in het klooster, zijn deze allemaal overleden. De vijf overgebleven nonnen hebben de opdracht de zusters netjes te begraven. Maar doordat moeder overste Maria Regina een flatscreen met dolby-surround heeft aangeschaft en er daardoor geen geld meer is om ze te begraven, zijn er vier zusters in de vriezer gelegd.
De vijf hemelse nonnen geven een goddelijke benefietvoorstelling met zang en dans, om op die manier geld in te zamelen om hun mede-zusters alsnog te kunnen begraven. Helaas komt er een controle door de Keuringsdienst van Waren en volgt een dagvaarding. Er volgt een hilarische ontknoping waarin alle nonnen hun aandeel hebben. Een voorstelling die zeer de moeite
waard is om te bekijken vanwege de leuke woordgrappen die erin voorkomen!

We hebben genoten, enorm bedankt voor dit gezellige avondje uit; hier maak je Vrienden mee!
Anneke Metselaar