De Uitgeester

6 september 2017

De Uitgeester 6 september 2017


Stichting Uitgeester Senioren straks 'als een schip zonder kapitein?'' Door: Anita Webbe

Vlnr: Piet Hein Eikel, Penningmeester Theo Duivenvoorden, Voorziter Ellen Mars houden toespraak en zingen protestlied Foto: Gerrit Bus

UITGEEST - Er is de laatste weken veel publiciteit geweest omtrent de continuïteit van de Stichting Uitgeester Senioren (S.U.S.). Het college is van plan om per 1 december het dienstverband met de sociaal cultureel medewerker te beëindigen. Wegens prestatieafspraken zal de S.U.S. haar eigen ambtenaar moeten gaan leveren.

Donkere wolken

De Open Dag van de S.U.S. op 30 augustus in Dorpshuis de Zwaan gaf de honderden bezoekers en beladen gevoel; Men kon zich enerzijds oriënteren en aanmelden voor de activiteiten die S.U.S komend seizoen aanbieden. Anderzijds ondertekenden zij de petitie, beseffend dat ze de activiteiten misschien niet lang kunnen blijven doen. Donkere wolken hangen boven het voortbestaan van de S.U.S. wanneer de relatie met de sociaal cultureel medewerker stopt.

Het bestuur van de S.U.S bracht een protestlied ten gehore, hopend dat de gemeente tot inkeer komt. De Stichting is blij met sociaal cultureel medewerker Carla van Megen. Onder haar ervaren leiding wordt er elk jaar weer een fantastisch aanbod van vele activiteiten samengesteld waar ongeveer 500 senioren wekelijks gebruik van maken. Wanneer zij noodgedwongen stopt, wordt gevreesd voor het voortbestaan van de stichting. Het hele maatschappelijk en sociaal belang voor de Uitgeester senioren zou hierbij in het geding kunnen komen. En dat terwijl er al dertig jaar op deze manier vormgegeven wordt aan dit gemeentelijk ouderenbeleid. "De S.U.S. zonder sociaal cultureel medewerker is als een schip zonder kapitein" is de veelgehoorde kreet.

"S.U.S. opgeslokt"

De raadsleden van CDA PVDA, PU en fractie UVP zijn bereidwillig om voor het voortbestaan van de S.U.S in Dorpshuis de Zwaan te knokken. Thom van Son (PU en oud-voorzitter van De Zwaan): "Het voortbestaan van een zeer succesvol programma voor senioren komt ernstig in gevaar en ik vind dit onacceptabel. Ik begrijp niet wat de gemeente beweegt om tot dit besluit te komen." Guus Krom meent het wel te weten: "Uitgeest is zonder echte fusie ambtelijk gefuseerd met de BUCH en de stichting zal straks opgeslokt worden door de welzijnsorganisatie in Castricum. Toen dorpshuis De Zwaan nog een cultureel dienstencentrum was op de locatie Slimp, is ons bij de verhuizing naar De Zwaan de belofte gedaan dat dit sociale centrum blijft. Nu, tien jaar later, wordt deze belofte waarschijnlijk teniet gedaan."

Het college beloofde tijdens het gesprek met de S.U.S. op 24 augustus om onderzoek te doen naar nieuwe vormen van professionele ondersteuning, zodat de continuïteit met betrekking tot het programma van de S.U.S. gegarandeerd is. De Stichting kan een hernieuwde subsidie aanvraag doen voor een nieuwe óf huidige sociaal medewerker, maar niet in dienst van de gemeente.

Huttenweek 2017 zeer geslaagd!

Foto: Anita Webbe

UITGEEST - Ook dit jaar kijken wij weer terug op een zeer geslaagde Huttenweek!

Het begon met twee prachtige dagen volop zon en gezelligheid. Er werd door de kinderen weer hard getimmerd en gezaagd en in een mum van tijd stonden er 68 schitterende hutten op het veld te pronken. De waterglijbaan en de brandweer Assendelft zorgde tijdens deze dagen voor de nodige verkoeling. Helaas vielen de spelactiviteiten van de woensdag letterlijk in het water en moesten in de middag ook de timmer activiteiten op het veld gestaakt worden ivm de enorme regenbuien. De 'rituele Zonnedans' lijkt te hebben geholpen, want ook donderdag was er weer een schitterende dag. Volop gezelligheid en vertier! En als kers op de taart het definitieve akkoord voor het slapen. De bonte avond stond dit jaar in het teken van een heuse disco en naast de prijsuitreikingen werd en dan ook volop gedanst tot in de late uurtjes.

Stichting Huttenweek Uitgeest wil dan ook alle sponsoren, gulle gevers en hulpouders bedanken, die ervoor gezorgd hebben dat de kinderen en de leiding weer een onvergetelijke week hebben beleefd. Niet alle gulle gevers willen bekend gemaakt worden, maar diegenen die er geen bezwaar tegen hebben willen wij dan ook met naam en toenaam bedanken;

Wat een topweek!

Teer Makelaars, ENK Software, Stambouw BV, Bouwbedrijf van der Eng, Regiobank/De Groot verzekeringen, Hans Weeren, BV, Steakhouse Bij de Buurvrouw, Berkhout Electrotechniek, Facta, Noord Holland Inbouw, Van Diemen Timmerwerken, Witte Uitgeest, Dobber Healthcare Leaflets BV, Klaver 5, Van Vliet Tandartsen, Spanberg BV, Schildersbedrijf Ed Smit, Studio Miller, Putter Stucadoors, Fysiotherapie Uitgeest, Haarlemse Akademie, Witte Uitgeest, Spaansen Tuin & Sierbestrating, Absurd Eten en Drinken, Enci, Kruyt Houtdesign, Adviesburo Van Wees, Bamboe Bouw, Rumping Transport, Van der Lem Groente en Fruit, Boots Apotheek Scharlei, Higher Ground Productions, De Zienhouse, Norrit, Smits Keukens, Dekamarkt Uitgeest, Siro/Marskramer, Olaf de Ruyter.

De arrogantie van de macht

Het bestuur van de gemeente Uitgeest (B&W) heeft op een achternamiddag in hun onmetelijke wijsheid besloten hun ambtenaar, die als sociaal cultureel werker gedetacheerd is bij de S.U.S. terug te trekken, omdat deze formule niet gebruikelijk is bij de andere BUCH-gemeentes.

Dat spaart weer 26 mensuren uit. Wat is het toch fijn om een BUCH-gemeente te zijn!

De S.U.S. heeft aangegeven dat er, wanneer er op kantoor in de Zwaan door de weeks niemand meer aanwezig is en al het werk door vrijwilligers moet worden gedaan, het niet meer mogelijk is om alle activiteiten die plaatsvinden, doorgang te laten vinden. De consequentie hiervan is, dat de S.U.S. zichzelf opheft en veel vrijwilligers laat weggaan. Ook verschillende cursusleiders hebben aangegeven dan met hun werkzaamheden te stoppen.

Op dit ogenblik zetten meer dan 125 vrijwilligers zich in voor de S.U.S. en meer dan 500 ouderen profiteren al dertig jaar van de aangeboden activiteiten. Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Nu kunnen de fracties laten zien of ze het eens zijn met het beleid van het college.

P.s. Het lijkt mij verstandig als al de te kiezen wethouders en raadsleden volgend jaar hun C.V. in De Uitgeester publiceren: welke opleiding hebben ze genoten, welke diploma's hebben ze behaald, welke functies hebben ze vervuld enzovoorts. Dat voorkomt dat we onze stem uitbrengen op incapabele personen die geen verstand hebben van financiën, waardoor er dure ontwerpbureaus moeten worden ingehuurd.

T.C.M. Vijn, Benesserlaan 338, Uitgeest

Bestaansrecht van de S.U.S op de tocht

Nu alweer ca. 35 jaar geleden werd ik door de politieke partij de PU verzocht om als architect voorstellen te maken voor de in verval geraakte 'Ooievaar gebouw' om die weer een functie te geven voor de ouderen van ons dorp.

De voorstellen kon ik in slechts twee weken op papier zetten omdat het college haast had en deze schetsen dienden om het schip weer politiek vlot te trekken. Ik verbond er 2 voorwaarden aan dat ik me niet politiek wilde mengen en ook niet bij de uitvoering als inwoner van Uitgeest de verantwoordelijke vormgever wilde zijn, dit om belangenverstrengeling te voorkomen.

Welnu, deze inbreng leidde naar datgene wat er nu staat, collega architect de Jong heeft een prachtig bij het oude dorp passend DORPSHUIS ontworpen en aannemer Putter heeft het gerealiseerd. Ik was verbaasd dat na 30 jaar dit goed bezochte en georganiseerd huis weer ter discussie staat. Is dit college er wel zich van bewust wat men vele ouderen denkt aan te doen. 125 vrijwilligers zetten zich in voor circa 500 senioren en dat wekelijks. Dit resultaat kwam niet vanzelf velen hebben zich hiervoor ingezet. Daarbij: een oude eik moet je niet willen verplanten, onze senioren hebben deze gang naar hun gemeenschappelijke ruimte inmiddels gevonden.

Ik dacht dat de samenwerking in BUCH verband bestuurskracht gaf, maar dat houdt niet in dat de locale kleur weggepoetst moet worden. Ieder dorp binnen dit verband heeft recht op haar eigen kleur. De wijze van aankondiging was mijns inziens verschrikkelijk. De verantwoordelijke bestuurder had vanwege zijn vakantie veel haast. Onmenselijk en met weinig empathie voor de ouderen. Als 75-jarige trok ik mij dit aan, ook toen ik mijn handtekening zette onder de petitie werd ik door velen aangeklampt. Wat kan ik doen? Ja, nogmaals op de trommel slaan en laat de slagzin: 'Toen is toen en nu is nu' een keer in de diepvrieskist. Ooit zul je in dezelfde positie verkeren…

Frank du Long - op persoonlijke titel

IJsbaan

De Zeeuwen in Ierseke hebben problemen met een te bouwen megakerk voor 2000 gelovigen. De afvalligen vrezen de toon van hun wethouder om tegen de bouwplannen in te gaan. In Wijk aan Zee loopt men te hoop ten een flatgebouw in de beschermde duinenrij waar een vergunning werd aangevraagd voor twaalf appartementen maar het werden er 21. Een bouwfoutje? Een meerderheid van de Uitgeesters is tegen een Integraal Kind Centrum (IKC) op hun heilige grond, te weten: de ijsbaan.

Wat deze drie bouwplannen gemeen hebben is de gang naar de rechter en een uitspraak van de Raad van State. Omdat de Uitgeesters zich niet ia een referendum kunnen uitspreken, hebben meerdere stichtingen zich verenigd om hun standpunten bij de rechter aan te kaarten. De uitspraak hierover kan zomaar tot na de gemeenteraadsverkiezingen van maar 2018 op zich laten wachten. Dat er dan inmiddels een politieke aardverschuiving heeft plaatsgevonden, is voorspelbaar. Waardoor het terugdraaien van het raadsbesluit van 8 december 2016 tot de mogelijkheden behoort. Geen mega-IKC op de ijsbaan!

Lou Winter (1 september 2017)

Inzameling oud papier

Aanstaande zaterdag 9 september is er van 9.30 tot 11.30 uur weer een papier inzameling georganiseerd bij de Molenhoek in Uitgeest.

Gezond en fit in slechts acht weken? Het kan!

Inge Verbaan Foto: Aangeleverd

Voedingsconsulente Inge Verbaan, gevestigd aan de Bergvenstraat 1 in Uitgeest geeft inzicht en advies in eet- en bewegingspatronen. In een acht weken durende groepscursus van maximaal acht personen begeleidt zij volwassenen op weg naar een gezonde leefstijl.

Inhoud van de cursus

In acht weken tijd leer je de do's en don'ts op het gebied van voeding, verstandige keuzes maken, afvallen en bewegen. Hoe kun je het jojo-effect voorkomen en hoe kun je blijvend afvallen zonder honger te lijden en wat te doen bij feestjes buiten de deur? Elke week wordt een onderwerp behandeld en krijg je inzichten hoe je stap voor stap weer grip op je eetgedrag en leven krijgt. Inge geeft tips, deelt diverse recepten met je en laat je verschillende dingen proeven.Tevens wordt geleerd wat voedingsmiddelen voor bepaalde klachten kunnen doen. Juist in een groep kun je elkaar stimuleren en ervaringen uitwisselen, wat erg prettig kan zijn. Vanzelfsprekend is individuele begeleiding ook mogelijk. Uiteraard is er ruimte om vragen te stellen, dit alles in huiselijke sfeer onder het genot van een kopje koffie of thee.

De cursus 'Gezond en Fit' start op maandag 18 september van 19.30 tot circa 20.30 uur. De prijs bedraagt €150,-. Indien je aanvullend verzekerd bent, kun je in aanmerking komen voor een vergoeding. Raadpleeg hiervoor je zorgpolis.

Zet vandaag nog de stap naar een gezond en fit leven en geef je op via het contactformulier op de website www.gewichtsconsulenteuitgeest.nl of bel naar: 06-53138175.

Ouderwets leuke speurtocht voor de kinderen

Binnenzitten en vervelen? Dat gaan we niet doen! Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Binnenzitten en vervelen? Niets ervan, we gaan lekker een hele middag naar buiten! Op zondag 17 september organiseren Gastouderopvang Koekeloeren en Workshops ByMirjam een leuke speurtocht voor kinderen van alle leeftijden.

Een speurtocht, ook wel bekend als Vossenjacht is een route die je loopt door middel van aanwijzingen die op een papier staan. Je kunt ook lintjes of pijlen volgen. Onderweg moet je vragen beantwoorden. Soms moet je eerst even 'speuren' voordat je weet wat ze bij de vraag bedoelen. Mirjam en Helena zullen ook 'Vossen' inzetten. Deze hebben opdrachtjes of spelletjes voor de kinderen in petto. Zaklopen? Met je blote voeten raden waar je overheen loopt? Nee, de opdrachtjes blijven nog even geheim. De speurtocht (4 km) is bedoeld voor kinderen tussen de 4/6 tot 12 jaar. Zij kunnen starten vanaf De Bakker 19 tussen 13.00 en 1400 uur. Het spelletjes-tochtje voor de allerkleinsten van 1 tot 4/6 jaar is slechts 400 meter. De jongste kinderen graag onder begeleiding van de ouders en de oudsten mogen zonder begeleiding, maar moeten wel toestemming hebben van hun ouder(s). Ze zullen de drukke Geesterweg op het zebrapad moeten oversteken.

Onderweg krijgen de kids iets lekkers en wat te drinken. Opgeven is daarom verplicht. Ook krijgen de kinderen een kleine verrassing als ze de speurtocht hebben uitgelopen. Deelname is helemaal gratis.

Geef je op per email info@ByMirjam.nl of telefoonnummer: 06-14979060.

Over Laten Door huisarts Dirk Jan van Wijk

Huisarts Dirk Jan van Wijk

Heb jij dat ook wel eens? Het gevoel dat je van alles moet, maar het ontbreekt je aan de tijd en/of inspiratie? Heb je dit nooit? Houden zo! Verder lezen is dan niet nodig. Of heb je het toch wel eens?

'Postvakantiestress'
Nu de hutten na de huttenweek weer zijn afgebroken is er weer een einde gekomen aan de zomervakantie. Heb jij vakantie gehad? Was het leuk? Ben je uitgerust? Had je weer zin in het werk? Bij mij was het drie keer ja. Maar na de vakantie komt er altijd wel extra werk op me af en moet ik nog omschakelen naar een actievere instelling. Zo vind ik bijvoorbeeld dat het wel weer eens tijd wordt voor een column in De Uitgeester, maar ik mis de inspiratie om iets op papier te zetten. Wat nu? Dan maar een stukje zonder inspiratie? Of wachten tot de inspiratie komt? Maar wanneer zou die komen?

Moeten
We leggen onszelf een heleboel verplichtingen op. We denken aan allemaal verwachtingen te moeten voldoen. Maar moet dat echt? En moet het nu? En moet het snel? Veel 'moeten' doen we onszelf aan. Het boek 'Ontmoet jezelf' leert je steeds (letterlijk) stil te staan bij je eigen behoeftes en jezelf op die manier te ont-moeten.

Haast
"Je hebt geen tijd om het snel te doen", zegt mijn wijze vrouw nog wel eens tegen mij. Want het 'even snel' doen van dingen leidt er regelmatig toe dat het niet helemaal goed of zelfs helemaal fout gaat en uiteindelijk meer tijd kost. Nog veel duidelijker gaat dit op in het verkeer. Haast geeft zelden tijdswinst, maar vergroot de kans op ongelukken, verkeerd rijden en meer vertragende gevolgen.

Surfen
Surfers wachten op zee tot er een goede golf komt en laten zich daarop meevoeren. Zo zou je het in het dagelijks leven ook kunnen doen: Vertrouw erop dat het moment waarop je goede inspiratie hebt, zich vanzelf aandient. Dat er een ander moment is, waarop je de goede energie hebt om de klus gemakkelijk te klaren. Wacht rustig tot dat moment zich aandient. Rust, geduld en openstaan om dat moment ook daadwerkelijk te beleven, zijn echter wel noodzakelijke voorwaarden. Wacht met geduld op de golf die je in de flow brengt om de klus met gemak te klaren!

Laten
Ga maar eens na bij jezelf: De beste dingen komen uit je handen als je er de rust voor hebt en dan gaat het ook het snelst. Voor inspiratie is rust nodig. Dus 'ont-moet' jezelf en laat de 'golf' komen! Profiteer van het goede moment! (Maar vermijd dat van uitstel afstel komt)! Goed idee van mezelf! Ik wacht op inspiratie en je ziet vanzelf wel wanneer er weer eens een stukje in De Uitgeester verschijnt!

Castle Christmas Fair 2017

Foto: Aangeleverd

HEEMSKERK - Dit jaar zal de derde editie van de Castle Christmas Fair plaatsvinden. Het terrein bij slot Assumburg in Heemskerk vormt het indrukwekkende decor voor dit evenement. De sprookjesachtige sfeer, de liveoptredens en culinaire hapjes maken deze lifestyle en kerstfair altijd weer tot een ultieme beleving.

De Castle Christmas Fair 2017 vindt plaats van 7 t/m 10 december in en rondom het kasteel. Een greep uit het repertoire bestaat uit onder andere 100+ diverse kraampjes, catering met ruime keuze, kerstkoren, live bands, kinderactiviteiten en workshops. De kaarten kunnen online worden besteld via www.castlechristmasfair.nl

De Castle Christmas Fair wordt jaarlijks georganiseerd door Holland Promotions, Bites en Beats wordt georganiseerd door JCI IJmond en is vrij toegankelijk.

Vrijblijvend badmintonnen bij Joke's Badminton

Foto: Aangeleverd

REGIO - Vanaf zondagavond 10 september start Joke's Badminton weer met met een nieuw seizoen in Beverwijk en Heemskerk. Met badminton ben je lekker in beweging en met elkaar is het altijd heel gezellig. Zowel beginners als degenen die al meer ervaring hebben spelen bij Joke's Badminton.

Gezamenlijk wordt begonnen met een warming-up, gevolgd door het spelen van partijtjes gespeeld. Er wordt ingedeeld naar speelsterkte. U kunt op een vaste dag spelen, maar u mag ook op wisselende tijden spelen. Er is plaats genoeg om anderhalf uur achter elkaar te spelen. Meedoen is vrijblijvend: u kunt gewoon binnenlopen en even mee doen. Rackets en shuttles zijn aanwezig. Natuurlijk kunt u ook van te voren even bellen of mailen. U bent van harte welkom!

Speeltijden:

Zondagavond ( 20.15 uur ) Sporthal Kinheim te Beverwijk
Maandagmiddag ( 13.00 uur ) Waterakkers te Heemskerk. (ingang zwembad)
Woensdagmorgen ( 9.30 uur ) Beverwijkse Sporthal de Walvis

Aanmelden:
Er zijn verschillende contributie mogelijkheden: Een seizoenskaart, een 10-rittenkaart of een losse les.
Meer info: Joke Jurriens-Lammers, Tel: 06 - 40289163; E-mail: joke.jurriens@xs4all.nl

Grote Rommelmarkt in Sporthal de Zien

Foto: Aangeleverd

UITGEEST: Op Zondag 24 September wordt er in Sporthal de Zien een grote rommelmarkt gehouden van 11.00 - 15.00 uur.
Toegang is € 2,00 en voor de kinderen is het entree gratis!

Wilt u een kraam (4 meter) reserveren? De kosten hiervoor zijn € 20,00. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met Joke Jurriens, tel: 06 - 40289163 of Anneke, tel: 06 - 49147747.

Mantelzorgers uit Uitgeest nomineren hun beste steun

UITGEEST - Ook dit jaar worden de Mantelzorg Awards uitgereikt aan bijzondere mensen die een mantelzorger steunen. Mantelzorgers uit de gemeente Uitgeest kunnen tot en met 8 oktober hun beste steun nomineren via www.mantelzorgawards.nl.

De genomineerden kunnen op allerlei manieren een mantelzorger steunen. Het gaat om kleine, eenvoudige voorbeelden van medemenselijkheid die voor mantelzorgers het verschil maken. Uit alle genomineerden selecteert de jury tien finalisten die vanaf 17 oktober doorgaan naar de stemronde van de Mantelzorg Awards. Vanaf 17 oktober tot en met 31 oktober 2017 kan er gestemd worden op de tien finalisten via www.mantelzorgawards.nl. Op 10 november reikt Irene Moors de Mantelzorg Awards uit in de gemeenten van de drie finalisten met de meeste stemmen.

De initiatiefnemers
Annette Stekelenburg, Marjo Brouns en Cora Postema, allen zelf mantelzorger, zijn de initiatiefnemers van de Mantelzorg Awards. Hun doel is mensen te helpen zich meer bewust te worden van hun eigen behoeften als mantelzorger en om hier uiting aan te geven. "We willen daarmee ook de mensen om hen heen en instanties stimuleren om te vragen naar wat iemand nodig heeft in plaats van dat voor een mantelzorger in te vullen" aldus Cora Postema.

Excursie van de Stichting Uitgeester Senioren: Rondvaart door de Amsterdamse grachten en bezoek aan het Grachtenhuis

Rondvaart door de Amsterdamse grachten Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Op dinsdag 27 september organiseert Stichting Uitgeester Senioren (S.U.S.) een leuke excursie: Beleef Amsterdam vanaf het water tijdens de één uur durende rondvaart door de grachten van Amsterdam.

Verschillende facetten komen aan de orde: de oude binnenstad, het IJ met de haven, het VOC schip "De Amsterdam" bij Het Scheepvaartmuseum, de gouden bocht in de Herengracht en natuurlijk de Amstel met haar Magere Brug en het Koninklijk Theater Carré. Tijdens het varen krijgt u in het Nederlands uitleg over de bezienswaardigheden. De boten zijn voorzien van toilet, schuifdak en verwarming.

Vervolgens gaan we naar het Grachtenhuis. Dit is een museum gewijd aan de 17e-eeuwse Amsterdamse grachtengordel. Het museum werd in 2011 geopend. De aanleiding hiertoe was de plaatsing van de Amsterdamse grachtengordel op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Het museum 'vertelt' de ontstaansgeschiedenis (vanaf 1600) van de grachtengordel. De informatie wordt op een interactieve en multimediale manier gepresenteerd tijdens een 45-minuten durende tour. De tentoonstelling omvat onder meer maquettes, animaties, 3D- en wandprojecties en een poppenhuis waarin de kamers tot leven zijn gebracht met behulp van de Pepper's ghost-techniek. Naast de tentoonstelling zijn de stijlkamers, de tuin en wisselende presentaties (begane grond) te bezichtigen.

Verzamelen om 09.05 uur op station Uitgeest. Vertrek per trein om 09.18 uur. Kosten € 23,-- zonder MJK en € 13,-- met MJK. Dit is inclusief rondvaart, bezoek en audiotour Grachtenhuis en één kop koffie/thee en exclusief reiskosten.

INFORMATIE EN OPGEVEN:
Informatie en opgave op het kantoor van de Stichting Uitgeester Senioren, op de eerste etage van Dorpshuis de Zwaan, Middelweg 5, 1911 EA Uitgeest, telefonisch: 0251 – 31 90 20 of via de mail:
s.u.s@inter.nl.net. Zie ook de website: www.uitgeestersenioren.nl.

Lezingen in Dorpshuis de Zwaan IJzer-kunstenares Babs Bannenberg en Fotopresentatie Bank Beentjes

Babs Bannenberg Foto: Aangeleverd

IJzer-kunstenares Babs Bannenberg

Als Babs Bannenberg na haar vijfjarige opleiding Edelsmeden aan de Rietveld Academie een startstipendium ontvangt van 't Ministerie W.V.C. gaan er vele deuren open. Binnen twee jaar moet zij bewijzen, dat er een intensieve ontwikkeling op vakgebied heeft plaatsgevonden: symposia, workshops en exposities onder andere in Amerika.

Veel ijzersmeden, weinig edels, totdat er in 1993 een uitnodiging komt vanuit zilverstad, culturele hoofdstad Europa, Antwerpen met 'n grootscheepse manifestatie: 'n schitterend feest', 'Sprankling Party'. Zij heeft een schetsontwerp ingezonden, dat is geaccepteerd door onder andere Alessi in de jury. Babs is gastdocent geweest aan de kunstacademie in Hanau, Hasselt, Rietveld en Barcelona. Zij heeft symposia en diapresentaties gegeven in 't Spaans, Frans, Duits en Engels. Vormgeving is voor Babs nog steeds het belangrijkste. Haar onorthodoxe manier van emaille toevoegen riep internationaal vele vragen op. Tijdens deze lezing vertelt Babs Bannenberg over haar werk als ijzer-kunstenares, is er gelegenheid tot vragen stellen en de mogelijkheid om kleine werken aan te schaffen. De opbrengst gaat naar Nancy Brantjes in Costa Rica.
Donderdag 14 september van 09.30 – 11.00 uur. Kosten € 2,-- inclusief koffie/thee in de pauze. Kaarten zijn vooraf op het kantoor van de S.U.S. of aan de zaal te verkrijgen.

Bank Beentjes Foto: Gerrit Bus

Fotopresentatie Bank Beentjes

Tijdens deze presentie wordt de serie van verdwenen bedrijfjes etcetera afgemaakt en worden foto's van het oude Uitgeest vertoond. Donderdag 21 september van 09.30 – 11.30 uur. Kosten € 2,-- inclusief koffie/thee in de pauze. Voorverkoop start op woensdag 30 augustus.

INFORMATIE EN OPGEVEN:
Deze activiteiten vinden plaats in Dorpshuis de Zwaan. Informatie en kaartverkoop op het kantoor van de Stichting Uitgeester Senioren, op de eerste etage van Dorpshuis de Zwaan, Middelweg 5, 1911 EA Uitgeest, telefonisch: 0251 – 31 90 20 of via de mail:
s.u.s@inter.nl.net. Zie ook de website: www.uitgeestersenioren.nl.

Autobedrijf Van Velzen: al vijftig jaar vooruitstrevend Populierenlaan 55, 1911 BK in Uitgeest. Telefoon: 0251 - 31 22 85, e-mail: info@vanvelzen.nl, website: www.vanvelzen.nl. Open: ma. t/m vr. 07.30 tot 17.30 uur, za. 08.30 tot 12.00 uur.

Remco van Velzen: 'Mooi om mensen weer blij op weg te helpen'. Foto: Arjan Hoogvorst

UITGEEST - Optimale service en dienstverlening op het gebied van auto en mobiliteit, dat is waar Autobedrijf Van Velzen voor staat. Al een halve eeuw lang, want het familiebedrijf viert dit jaar het vijftigjarig bestaan. Eigenaar Remco van Velzen weet als geen ander hoe snel de technische vooruitgang zich mede in de autobranche blijft ontwikkelen.

"Die staat zéker binnen onze sector allerminst stil", begint Remco van Velzen. "Met een auto blijven stilstaan is het laatste wat iemand wil, vandaar dat wij er alles aan doen om de klant op adequate en veilige wijze de weg op te laten gaan." Die 'wij' binnen het bij Bosch Car Service aangesloten autobedrijf vormen naast Remco zijn medewerkers Wieb en Ronald. Deze vakkundige drie-eenheid staat dagelijks in alle vroegte paraat om een brede doelgroep van automobilisten van dienst te zijn.

Geavanceerd

"Zowel particulieren als zakelijke klanten kunnen bij ons terecht voor de meest uiteenlopende zaken op autogebied. Vrijwel alles qua technische service kunnen wij verzorgen, behalve de verkoop van auto's. Kort gezegd doen wij zo'n beetje al het denkbare aangaande reparaties, onderhoud, advies en APK. Bovendien beschikken we tegenwoordig ook over een uiterst geavanceerde installatie voor het uitlijnen van voertuigen, waarvoor zelfs collega-bedrijven uit de directe omgeving bij ons aankloppen."

Rijdende computer

Automonteurs zijn dan ook nooit uitgeleerd en dienen zich met de razendsnel voortgaande techniek continu te blijven bijscholen. Daar kunnen ze bij Autobedrijf Van Velzen over meepraten. "Algemeen bekend is dat de auto vandaag de dag een soort rijdende computer is. Maar al te vaak meldt zich iemand bij ons met iets over een dashboardlampje dat is gaan branden of knipperen. Dan is het meestal een kwestie van inpluggen op de computer, om het euvel te analyseren en vervolgens op te lossen. Van desbetreffende digitale technieken dien je uiteraard net zoveel af te weten als het ouderwetse sleutelen…"

Merkonafhankelijk

Juist die enorme diversiteit maakt het werk voor Remco en medewerkers zo leuk. "Voor klanten van diverse pluimage verrichten wij een breed scala aan werkzaamheden, waarbij we met de merk-onafhankelijke serviceformule van Bosch Car Service allerlei auto's over de vloer krijgen. Probleemoplossend met de handen werken, om mensen weer blij op weg te helpen. Daarbij is geen dag hetzelfde… hoe mooi is dat!", aldus Remco van Velzen.

Sjoelseizoen 2017-2018 Sjoelen is voor jong en oud!

REGIO - Het sjoelseizoen van de Sjoelschijf start op woensdag 13 september 2017 (20.00 uur) in de Jansheeren in Heemskerk. In september zijn er direct al 2 toernooien overdag, te weten het befaamde Trio-sjoelen in Den Helder op 16 september en het Sjoelschijf-koppeltoernooi op zaterdag 23 september. Hiervoor kunt U zich nog opgeven bij Anneke van den Heuvel, tel. 0251-241181.

Het interclubseizoen (op vrijdagavonden) start op vrijdag 6 oktober in Zaanstad, gevolgd op 10 november en 8 december in Heemskerk. 16 februari 2018: Aalsmeer (Kudelstaart) en 23 maart 't Centrum (Zaanstad); de afsluitavond is op 13 april in Aalsmeer. Het NK-teams is op 18 november in Voorthuizen. De selectiewedstrijden voor het NK individueel (allen in de Jansheeren in Heemskerk) zijn op de zaterdagen 13 januari, 3 februari en 10 maart 2018; de finale is op 21 april 2018 in Barneveld. Voor de liefhebber worden er nog bekerwedstrijden (7) door het gehele land georganiseerd en houden diverse verenigingen zogeheten open toernooien. Info tevens op de websites van de Sjoelschijf en de ANS (Algemene Nederlandse Sjoelbond). Van het voorbije seizoen stamt nog het p.r. van Dennis Swart: 1378. Tijdens het reces hebben sjoelleden Rita en Jan zich in de echt verbonden op 1 augustus en vormen thans het echtpaar de Groot . Op 89-jarige leeftijd is ons voormalig lid Gepke de Jong, weduwe van mede-oprichter Teun de Jong, overleden op 9 juli 2017.

Duivensport " de Vliegende Vleugels " Uitgeest e.o. Frank Rodenburg pakt ook de 3e Natourvlucht

Frank Rodenburgs' Winnende duif Foto: Aangeleverd

De Jonge en Oude duiven vlogen voor de derde maal op de Natour dit seizoen, nu vanuit het Belgische Asse-Zellik met een afstand van 185 km.

Het aantal deelnemers was 10 met in totaal 233 ingekorfde duiven. Voor het eerst sinds lange tijd weer eens een vlucht met goede weersomstandigheden voor de duiven. Alleen op de losplaats in België moest nog even gewacht worden tot 09.30 uur voordat er kon worden gelost. Met een zwakke Noordelijke en onderweg soms variabele wind hadden de duiven een prima vertrek van de losplaats. Onderweg nog wel geplaagd door af en toe een buitje op de vlieglijn, werd na ruim twee uur vliegen de eerste en snelste duif geconstateerd: om 11.53.57 uur in Uitgeest door Frank Rodenburg met een gemiddelde snelheid van 1290,345 mpm. (ruim 77 km p/uur).

De uitslag van de eerste vijf liefhebbers op de 3e wedvlucht Natour jonge en oude duiven van zaterdag 2 september luidt als volgt: 1-10-16-18-21e Frank Rodenburg (Uitgeest), 2-3-19-20-25e Dirk de Bruin (Uitgeest), 4-6-8-9-2-11e Wim Rodenburg (Uitgeest), 5-7-17-24-33e Hein Berkhout (Uitgeest) en 13-14-22-23-27e Comb. Kerssens-Krom (Akersloot). De taartbon gaat deze week naar Hein Berkhout met een van zijn duiven op de 50e plaats in de uitslag. De attractie geschonken door Dirk de Bruin gaat naar de duif op de 6e plaats in de uitslag van Wim Rodenburg. De eerste duif in de uitslag van Frank Rodenburg was tevens goed voor een 1e plaats in het CC 3/A tegen 46 deelnemers met 1037 duiven en 'n 9e plaats in de gehele Kring 3, tegen 87 deelnemers met 1997 duiven. Komende week de voorlaatste Natour vlucht vanuit Menen met een afstand van 220 km.

Clubkampioenschappen Tennisvereniging De Dog

UITGEEST - Afgelopen zaterdag zijn bij tennisvereniging De Dog de clubkampioenschappen weer van start gegaan. Zoals ieder jaar wordt er in diverse categorieën gestreden om te titel van clubkampioen. Het kampioenschap duurt dit jaar een week korter dan in voorgaande jaren, wat ervoor zorgt dat de toeschouwers altijd wat te zien hebben op de volle banen. De wedstrijden beginnen doordeweeks om 18.30 en in het weekend om 10.00 uur.

Een greep uit de vele wedstrijden van afgelopen weekend:
Jens Idema speelde in de HE6 tegen Matthijs Westers. Hoewel hij in zijn jeugd al lid was staat hij pas weer sinds relatief korte tijd op de baan. Dit gaat hem goed af. Jens gaf aan dat het geluk die dag wel aan echt zijn zijde lag en won de wedstrijd. Zeer aan elkaar gewaagd: Rick Buys tegen Arnold van Egmond. Wat een partij speelde ze in de HE6! Rick sloeg zijn racket kapot en moest tijdens de laatste punten wennen aan zijn nieuwe racket maar wist de partij toch naar zich toe te trekken. Blije gezichten, onder andere bij Marloes Vermast. Ze kwam met een grote glimlach van de baan. Haar wedstrijd gewonnen in de DE7! Dit had ze niet verwacht. Ook Niels de Wit gaat goed. Net dit jaar weer lid geworden op de club en gelijk al wedstrijden winnen. Zal hij al terecht komen op de Wall of Fame? In de DD8 speelde Nicolette Husslage-Van Der Aar met N.M. Wolters tegen Paula Peemen en Sylvia Sajet-Bakker. Dit was een zeer spannende wedstrijd en de 2e set zou beslist worden in een tiebreak. Maar hoe gaat dat ook alweer? De wedstrijdleiding schoot te hulp en alles is goed verlopen. Vorig jaar op latere leeftijd (maar zo fris als een hoentje) begonnen Wim Brugman en Willem Sombroek met tennis en schreven ze zich gelijk ingeschreven voor de clubkampioenschappen. Vorig jaar helaas alles verloren maar oefening baart kunst een meedoen is belangrijk dan winnen. Hebben ze afgelopen jaar genoeg getraind om dit jaar een keer de winst naar zich toe te trekken? Leuk dat jullie er dit jaar ook weer bij zijn mannen, top!

Tennis is leuk voor beginners tot gevorderden van alle leeftijden! De clubkampioenschappen duren nog t/m 17 september. Zondag 10 september staat er voor de kleine toeschouwers een springkussen. Zaterdag 16 september zijn er heerlijke Sweets & Bites te verkrijgen. Zondag 17 september is de finaledag en word het terrein gevuld met een foodtruck, photobooth, ijskar en springkussen. Zeker de moeite waard om even langs te komen!

Unitas laat u bewegen!

UITGEEST - Vanaf maandag 11 september starten de sportieve lesgroepen van gymnastiek- en turnvereniging Unitas weer!

 • Maandag 11 september start de lesgroep meisjes recreatie gymnastiek in de Meet;
 • Dinsdagochtend 12 september starten de Keep Fitgroepen in de Zien;
 • Woensdagochtend 13 september start 'Meer Bewegen voor Ouderen' in de Klop en de 'Ouder- en Kind Gym in de Zien;
 • Woensdagmiddag starten de kleuters in de Wissel;
 • Woensdagavond Bodyshape;
 • Vrijdag starten de lesgroepen jong talent en recreatie meisjesturnen.

Op dinsdag en zaterdag trainen de selectieturnsters in de sportzaal de Meet. U bent altijd welkom voor een proefles en kijk voor het actuele en complete sportaanbod op: www.unitasuitgeest.nl/lesaanbod.

Feestelijke lustrumdag bij MHCU

Goede 'openingscore' hockey door Wethouder Judie Kloosterman Foto: aangeleverd

UITGEEST - Op zaterdag 2 september sloot Mixed Hockey Club Uitgeest (MHCU) het lustrumjaar af met verschillende feestelijke activiteiten. Na de oefenwedstrijden van de jeugdteams was er een uitgebreid programma voor leden, vrijwilligers en oud-leden. Zo speelden de oud-leden een onderlinge wedstrijd en was er een gezellige borrel, uitgebreid diner en muziek.

Ook werd het tweede en tevens gezamenlijke kunstgrasveld voor MHCU en KV Stormvogels geopend. Voormalig voorzitter Jaap Bos memoreerde aan de lange voorbereiding die vooraf ging aan de realisatie van het tweede veld. De huidige en ex-gemeenteleden werden bedankt voor hun inzet en samenwerking. Wethouder Judy Kloosterman opende het veld middels een schot op een hockeydoel en één keer werpend met de korfbal. In de clubkleuren van MHCU en KV Stormvogels werden er vervolgens vele ballonnen opgelaten.

Wethouder Judie Kloosterman scoort de bal in de korf Foto: Aangeleverd
MHCU Lustrumdag met vele feestelijke activiteiten Foto: Aangeleverd

Grote VISdag voor de jeugd in Uitgeest

Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Op zondag 17 september is er een supergave jeugdVISdag op het recreatieterrein Zwaansmeer in Uitgeest.

Ervaren vissers, waaronder Marco Kraal van Vis TV, leren de kinderen diverse technieken voor het verantwoord vissen op onder andere voorn, brasem, karper, snoek, snoekbaars en baars. Er wordt vanaf de kant maar ook vanuit boten gevist. Deelname is gratis en materialen zijn aanwezig. De organisatie van deze dag is in handen van hengelsportverenigingen uit Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk, Krommenie, Castricum en Limmen. Iedereen tussen de 9 en 18 jaar die woonachtig is in één van de voorgenoemde plaatsen kan meedoen aan de jeugdVISdag. Aanmelden kan tot 10 september via een e-mail naar peter@smwn.nl of bij de organiserende verenigingen. De VISdag is van 9.30 uur tot 16.00 uur. Voor meer informatie kunt u terecht op www.sportvisserijmidwestnederland.nl of bellen met 0251 – 318882.

Vreugde bij Stormvogels ondanks verlies openingsduel

UITGEEST - Afgelopen zaterdag stond in het teken van feestelijkheden bij zowel de korfbalvereniging alsmede de hockey. Het zolang gewenste kunstgrasveld, de eerste gesprekken hierover dateerden van 2006, was afgelopen zomer aangelegd en werd onder grote publieke belangstelling officieel geopend. Beide verenigingen zullen van dit veld gebruik maken en een samenwerkingsverband aangaan en kijken uit naar een sportieve toekomst.

Het eerste team van Stormvogels zal aanstaande zaterdag de eerste wedstrijd op het nieuwe veld spelen. Afgelopen zondag 3 september stond er een uitwedstrijd op het program. Meteen een zware dobber bij de opening van de competitie. Trainer/coach Ton van Duijn ziet Sporting West, de opponent, als een titelkandidaat. Hij stuurde zijn ploeg daarom het veld in met de boodschap om vooral te genieten, te leren en als team een goed gevoel te creëeren. De voorbereiding op dit seizoen was niet ideaal, de selectie was in de zomerperiode nooit compleet door uiteenlopende vakanties, en deze wedstrijd werd gezien als een verlengde hiervan. Stormvogels kwam echter verrassend goed voor de dag; de ploeg van Van Duijn had in de beginfase wel wat pech in de afronding en keek daardoor tegen een 3-0 achterstand na enkele minuten spelen, maar Danny Haije en Sebastiaan van den Bosch brachten de Uitgeesters terug in de wedstrijd. Bij Stormvogels ontbraken wel zichtbaar wat automatismen die de Amsterdammers wel hadden, waardoor de thuisploeg wat verder uitliep. Met nog een minuut of tien te spelen in de eerste helft, de stand was inmiddels 7-4, brachten Haije en Van den Bosch hun ploeg op gelijke hoogte. Een onwaarschijnlijk knappe prestatie. Dat Sporting in de slotseconden van de eerste helft weer op een minimale voorsprong kwam was daarom zuur (9-8).

Van Duijns' grootste uitdaging is om zijn ploeg constant te laten spelen, het hoge niveau gedurende twee helften vast zien te houden. Ook vandaag was er een fase waarin de ploeg gedurende tien minuten net niet de aansluiting met de tegenstander kon houden door scorend niet in de pas te blijven. De Amsterdammers liepen uit naar een marge van 5 halverwege de tweede helft, om deze niet meer uit handen te geven. Stormvogels kwam in de slotfase nog wel terug, maar het was onvoldoende om te kunnen stunten. Van Duijn berustte in de uiteindelijke 18-15 nederlaag. Trots overheerste.

Doelpunten: Sebastiaan van den Bosch(6), Danny Haije(4), Demi Erkelens(2), Sjoerd Noorda(2) en Lisa Haije(1)

Monumentendagen: Groenten & fruit bij molen De Oude Knegt

Groenten en Fruit bij Molen de Oude Knegt Foto: Aangeleverd

AKERSLOOT - De Oude Knegt in Akersloot wordt distributiepunt van de zorgboerderij De Duintuin in Heemskerk. In het winkeltje bij de molen kunnen voortaan op zaterdag eerder die week bestelde groente- en fruitproducten worden afgehaald. Tijdens de Open Monumentendagen, op 9 en 10 september, kan het publiek kennis maken met de leverancier van de producten.

De Oude Knegt verkoopt al jaren meelproducten om brood te maken of pannenkoeken te bakken. Allemaal biologische producten. De verse onbespoten groenten, fruit en kruiden van De Duintuin passen goed in dit gezonde en duurzame assortiment. Bovendien is de zorgboerderij ook een ideële organisatie. De Duintuin werkt met mensen die willen doorgroeien naar een voorwaardige(r) deelname in de maatschappij. Daarbij worden veel vrijwilligers ingezet.

De bestellingen van groenten en fruit bij De Duintuin gaat via de website op internet. Dat kan tot de woensdagavond. Op zaterdag ligt het dan klaar in het molenaarshuisje van De Oude Knegt, waar het kan worden opgehaald en afgerekend.

Tijdens de zaterdag op Open Monumentendagen zijn er ook medewerkers van de kwekerij aanwezig om informatie te geven over de opzet van de organisatie en de kwaliteit van de producten. Bezoekers aan de molen mogen het weekeinde ook proeven van bakproducten gemaakt met meel uit de molen. De molenaars zijn twee dagen aanwezig om rondleidingen in de molen te geven. Bij voldoende wind zal er ook meel worden gemalen.

Het thema van de Open Monumenten Dagen 'Boeren, Burgers en Buitenlui' verwijst naar een tijd dat op het gebied van voedsel alles nog biologisch dynamisch werd geproduceerd. Geen bestrijdingsmiddelen, geen kunstmest. Puur natuur. De molenaar van vroeger was daar met zijn op de wind gemalen meel, moestuin en melkgeiten een sprekend voorbeeld van. Het bewustzijn voor verantwoord en gezond eten is weer actueel en daar speelt De Oude Knegt graag op in. Net als de dorpsomroeper roept de molenaar: 'Zegt het voort!'

Meer info op de websites oudeknegt.nl, of duintuin.eu .

NUWEA & Wheelers Jeugdonderlinge 2017 bij TC Uitgeest

Clubkampioene Daphne Mostert Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Zoals eerder aangekondigd heeft afgelopen week op het park van TC Uitgeest de NUWEA & Wheelers Jeugdonderlinge 2017 plaatsgevonden met als thema Year of Summer!

Op zaterdag trapten we af met de beats van DJ's D-Hunter & Dryade, werden ballonnen opgelaten, tennis-spelletjes gedaan, er stond een stormbaan en met z'n allen werd er pizza gegeten. De oudste jeugd is vervolgens blijven overnachten in legertenten naast het park en na een vroeg ontbijtje (na een paar uurtjes slaap), stond de Rood jeugd alweer te trappelen voor de eerste wedstrijden gevolgd door een Summer Six-camp! Iedere doordeweekse dag werd gestart met een training voor alle deelnemers onder leiding van de TCU trainers samen met de Jeugdraad, gevolgd door een Bingo waarna de wedstrijden begonnen. Daarnaast was er op dinsdagochtend de Open Dag en werden er gedurende de week diverse activiteiten georganiseerd, naast natuurlijk de vele wedstrijden!

Zo hebben de Groen en Geel jeugd maandagavond lasergame gespeeld, was er dinsdag in de brandende zon een waterspelletjesmiddag, woensdag was er voor alle jeugd een pannenkoekenlunch gevolgd door prijzentennis. Op vrijdagmiddag is een grote groep Rood en Oranje jeugd de wijk in gegaan voor het ruilspel waarna de hongerige buikjes van bijna 80 kinderen gevuld konden worden bij de barbecue voor alle jeugd, de Groen en Geel Jeugd heeft daarna een gezellige Keezavond gehad in het clubhuis. Op zaterdag was de grote finaledag, onder een heerlijk zonnetje werden vele wedstrijden gespeeld en aan het begin van de avond volgden de prijsuitreiking en de superloterij! De nieuwe clubkampioenen van de jeugd van TC Uitgeest zijn Daphne Mostert en Yannick Tuin (zie foto's). Foto's van de overige winnaars volgen nog via de Facebookpagina van TC Uitgeest Jeugdcommissie.
Hieronder een overzicht van de winnaars in alle categorieën:

Clubkampioen Yannick Tuin Foto: Aangeleverd

Wout Boers bokaal (sportiviteitsprijs): Renske van der Pas
Oranje dubbel: 1e Mart de Waal en Lucas van Dijk; 2e Joep Duin en Wout Wortelboer
Oranje enkel: 1e Mart de Waal; 2e Joep Duin
Meiden dubbel 14: 1e Shanna Bosman en Sanne de Leeuw; 2e Linde Huisman en Dewi Lubbers
Jongens dubbel 14: 1e Bas Groen en Sam Heijne; 2e Emiel Huijbens en Job Vosse
Gemengd dubbel 14: 1e Lynn Groen en Bas Groen; 2e Dewi Lubbers en Job Vosse
Meiden enkel 14: 1e Lynn Groen 2e Dewi Lubbers
Jongens enkel 14: 1e Bas Groen; 2e Sam Heijne
Meiden dubbel 17: 1e Monica van Assema en Daphne Mostert; 2e Dana Half en Sophie Walsmit
Jongens dubbel 17: 1e Michael van Ruiten en Yannick Tuin; 2e Mitchel van Ruiten en Dennis van Stralen
Gemengd dubbel 17: 1e Daphne Mostert en Alex Bakker; 2e Sophie Walsmit en Stijn Hazevoet
Jongens enkel 17: 1e Yannick Tuin; 2e Alex Bakker
Meiden enkel 17: 1e Daphne Mostert; 2e Dana Half

Ontslag op staande voet, koorddansen?

Esmee Kuyt Foto: Aangeleverd

Het is de nachtmerrie van elke werknemer. Op een willekeurige dag word je op staande voet ontslagen. Je kunt je spullen pakken, hebt geen recht op een WW-uitkering en je hebt ook geen recht meer op loon. De redenen waarom je iemand op staande voet kunt ontslaan zijn door het nieuwe ontslagrecht niet veranderd. Denk hierbij aan diefstal of fraude.

In deze column besteed ik aandacht aan twee aspecten die wel zijn veranderd, namelijk:Voor de werknemer is het niet meer voldoende om een briefje te sturen dat je het niet eens bent met het ontslag en je beschikbaar houdt om je werkzaamheden te hervatten. Als de werknemer niet binnen twee maanden een procedure is begonnen bij de kantonrechter, kan het ontslag niet meer worden teruggedraaid.
Een werkgever die door de kantonrechter in eerste instantie in het ongelijk wordt gesteld over de rechtsgeldigheid van het gegeven ontslag op staande voet, moet met terugwerkende kracht het salaris betalen. Vroeger kon dit besluit in hoger beroep worden teruggedraaid. Dat kan nu niet meer. Zelfs als het gerechtshof de werkgever in tweede instantie alsnog in het gelijk stelt, is het salaris toch gedurende een lange tijd verschuldigd. Zowel voor de werkgever als de werknemer is een ontslag op staande voet juridisch risicovoller geworden. De financiële belangen over en weer zijn groot.

Tips:
@werkgever: wees heel zeker van uw zaak voordat u iemand op staande voet ontslaat;
@werknemer: bent u op staande voet ontslagen? Realiseer u dat het onvermijdelijk is om dan een juridische procedure aanhangig te maken en dat dit binnen twee maanden moet zijn gestart, anders bent u te laat.

Er zijn ook alternatieven die partijen meer zekerheid bieden, als u daarover informatie wilt kunt u mij bereiken via esmee.kuyt@advocaatlewin.nl of telefoonnummer: 0251-362022.

Bedankt Uitgeest! (IM)

Fijn dat wij u vanaf donderdagochtend 7 september 2017 mogen begroeten op de markt van Uitgeest. U bent van harte welkom aan de notenkraam om ons assortiment te komen bekijken en uit te proberen.

'Zusje' Pi-Nuts biedt u een volledig assortiment noten, zuidvruchten, rijstcrackers, superfood en (luxe) chocolade. Uiteraard worden al onze noten ter plaatse vers voor u gebrand.
Naast de vers gebrande noten kunt u ook bij ons terecht voor rauwe noten en superfoods die u bijvoorbeeld in de yoghurt kunt doen of op een andere manier kunt gebruiken om uw maaltijd te verrijken. Tevens hebben wij een volledig assortiment aan gedroogde zuidvruchten zoals pruimen, abrikozen, rozijnen, cranberries en dadels. Voor heerlijke chocolade zoals pindarotsjes, chocolademix, chocoladerozijnen en luxe seizoenchocolade bent u bij Pi-Nuts ook aan het goede adres.

Mocht u vragen hebben, bent u uiteraard ook van harte welkom en zullen we deze altijd naar eerlijkheid beantwoorden.

Elke maand hebben we een extra leuke aanbieding op de Verspagina van De Uitgeester, zoals nu elders in deze editie. Deze eerste week is er voor iedere klant die € 10,- of meer besteedt een leuke en praktische uitvouw-tas in de vorm van een pinda. Wij zien u graag op de markt!

Groeten,

George Noordhuis en Bo Vijn
Team Pi-Nuts

Uitgeester zeiljacht 'Riyal of Hamble' op zoek naar de verzonken stad Atlantis Waar is Atlantis gebleven?

Rob Vooren (L) en Bert Albrink weer veilig terug in de thuishaven ARZV Foto: Aangeleverd

Het Uitgeester zeilschip de Riyal of Hamble met aan boord Bert Albrink en Rob Vooren, vertrok zaterdag 3 juni vanuit Seaport Marina IJmuiden voor een nieuw avontuur. Ditmaal naar de Azoren.

'Eiland van Atlas' een mythisch eilandenrijk waarvan de historiciteit onduidelijk is. Kijk, dat geeft ruimte aan fantasieën, avontuur en speurwerk. 'We gaan op zoek naar het verzonken rijk Atlantis' schrijf ik bij vertrek uit Akersloot. De ligging van de Azoren kan namelijk overeen komen met wat de Griekse filosoof Plato ( 427-347 V. Chr. ) hierover geschreven heeft. Hij vertelt uitgebreid over een eiland 'groter dan Noord-Afrika en Klein-Azië bij elkaar', waarvan de bevolking in overvloed en weelde leefde, (nu) zo'n 12.000 jaar geleden. Het lag voorbij de Zuilen van Hercules (daarmee duidde men in die tijd de huidige Straat van Gibraltar aan) buiten de Middellandse Zee dus. "Vanaf dat eiland kon de reiziger van toen oversteken naar andere eilanden. En vanaf die eilanden kon je heel het tegenovergelegen continent (Amerika?) bereiken waar de oceaan ophield," aldus Plato's beschrijvingen lees ik op Wikipedia. Er zou een hoog ontwikkelde bevolking leven met een ver ontwikkelde bouwkunst. Door een natuurramp zou heel het eiland verdwenen zijn in de zeebodem. Daar de aangrenzende continenten Europa, Noord-Afrika en Amerika in de invloedssfeer van Atlantis gelegen zouden hebben menen sommigen daarmee de raadsels van tot nu toe onverklaarbare bouwfenomenen zoals de piramides van Egypte, Stonehenge en bouwwerken in Zuid-Amerika te kunnen verklaren. Tot nu toe is er twijfel of Atlantis werkelijk heeft bestaan. Alle gesuggereerde mogelijke plaatsen waar het dan wel gelegen zou hebben worden door geologen als onmogelijk beschouwd. Dus ook niet waar de Azoren liggen?
Feit is wel dat deze eilanden midden in de oceaan (buiten de zuilen van Hercules) midden tussen de genoemde continenten liggen. Bovendien liggen ze in een breukvlak zone. Op onze waterkaarten is aan de dieptelijnen goed te zien welke enorme beroeringen er hier in de aardkorst geweest moeten zijn. Een catastrofale breuk waarin een grote landmassa kan verdwijnen zou hier zomaar plaats gevonden kunnen hebben. Maar als Atlantis hier gelegen zou hebben moeten daar toch aanwijzingen voor te vinden zijn op deze eilanden die toen ook al bestonden? Die vraag houdt mij bezig.

Ontdekkingen
De Portugezen waren in de vijftiende eeuw de eerste ontdekkers van de Azoren eilanden. Tot nu toe ging men ervan uit dat er voor die tijd geen menselijke bewoners waren. Recentelijke vondsten op de Azoren van onder andere menselijk botmateriaal werpen nu een nieuw licht op deze aanname. Deze vondsten blijken zelfs een nieuw licht op de menselijke evolutietheorie te brengen. Zou dit zelfs een tipje van de Atlantis sluier kunnen oplichten? Ook Azoren onderzoekster Antonieta Costa zou belangwekkende vondsten gedaan hebben die wijzen op vroegere bewoners. Verder blijken overigens de meeste Azorianen weinig met het Atlantis verhaal te hebben maar wie weet komt er toch nog eens wereldnieuws vanuit de Azoren.

Azoren nieuws?
Vergeet het maar. Terceira wordt in 1980 getroffen door een ernstige aardbeving welke een grote impact op kleine eiland heeft: 200 doden, 1200 daklozen en een enorme schade. Het eiland Faial zat in 1957 een jaar lang in grote spanning: 13 maanden lang waren er hevige vulkaanuitbarstingen aan de westzijde van het eiland. Gevolg: het eiland is nieuw vulkaanland rijker en veel vernielde gebouwen en land armer. Op het Noord-Europese continent horen we zelden iets over de Azoren eilanden. Dat maakte mij juist nieuwsgierig. Vergeten eilanden waar je alleen per zeilboot en per vliegtuig kan komen. Geen veerdiensten vanaf het vaste land. We horen in de omgeving van de eilanden echter ook over zielloos ronddrijvende zeilboten waarvan niemand weet waar de bemanning gebleven is... Komen we ook niets over te weten in Nederland. Maar dat het zulke mooie eilanden zouden zijn wisten we ook niet. En stiekem zou ik willen dat het allemaal zo zou blijven. In deze tijd waarin alles massaal lijkt te moeten worden is het een verademing om de eilanden met de eilanders te beleven en niet met een massa toeristen. Laat de mooie ervaringen van Riyal of Hamble bemanning Joke, Paulien, Ton, Rob en ondergetekende maar alleen voor de lezers van 'De Uitgeester' zijn.

Kaartplotter 600 km vanaf zuidwestpunt Engeland Foto: Bert Albrink

Met tegenzin lieten we Graciosa achter ons en ben ik inmiddels met Rob op weg terug naar IJmuiden. Op moment van schrijven varen we in een heel klein wereldje (zicht minder dan 50 meter) op die grote oceaan en met een 'Atlantis wijntje' in de hand mijmeren we samen over hoeveel er te vertellen valt over de Azoren en wat wij er beleefd hebben. Misschien moeten we er voor een klein gezelschap maar een lezing over organiseren. En heel misschien wordt de archipel toch ooit nog eens wereldnieuws.

Door: Bert Albrink

Provincie zoekt Bedrijvig Groen De provincie Noord-Holland zoekt uitvoerbare ideeën om meer groen op bedrijventerreinen te krijgen. Het beste idee wordt op kosten van de provincie uitgevoerd.

REGIO - De provincie Noord-Holland heeft onder de naam 'Bedrijvig Groen' een prijsvraag uitgeschreven om bedrijventerreinen groener en daarmee aantrekkelijker te maken voor mens en dier. De drie beste ideeën worden beloond met een geldprijs van respectievelijk € 1.500, € 1.000 en € 500. Ook is er subsidie beschikbaar om de drie beste ideeën daadwerkelijk uit te voeren. Op deze manier draagt de provincie bij aan de biodiversiteit in Noord-Holland.

Groen is belangrijk voor het welzijn van mens en dier. Ook de Noord-Hollandse bedrijventerreinen kunnen daar een rol in spelen. Een moestuin naast het bedrijf bijvoorbeeld, een bloeiende bloementuin om in te pauzeren of plantenbakken op het dakterras. Op die manier versterken we met elkaar de biodiversiteit in Noord-Holland.

Ter inspiratie organiseert de provincie Noord-Holland op 13 september op het provinciehuis in Haarlem een kenniscafé over Bedrijvig Groen. Meer informatie staat op de website van de provincie Noord-Holland, www.noord-holland.nl.

ACTIVITEITEN VAN DE STICHTING UITGEESTER SENIOREN

MODESHOW op woensdag 20 september

Voor deze modeshow is modehuis Marion Mode uitgenodigd. De modellen showen op de catwalk de nieuwste mode. Na afloop is er voldoende gelegenheid om de kleding te passen. Er is een paskamer aanwezig. Er worden twee waardebonnen van € 25,-- verloot. Uw entreekaartje is tevens uw lotnummer. Dit is elke keer weer een gezellige middag, waarop u de mode voor het komend seizoen kunt bekijken.Woensdag 20 september van 14.00 – 16.00 uur. Zaal open om 13.45 uur. Kosten € 2,-- inclusief koffie/thee en cake in de pauze.

Fotopresentatie Bank Beentjes op donderdag 21 september
Repair Café Donderdag 21 september van 09.30 – 11.30 uur
Computerspreekuur Donderdag 21 september van 09.30 – 11.30 uur
Maaltijd met Muziek Vooraf opgeven is noodzakelijk en mogelijk tot 4 oktober.
Activiteiten zoals: Fifty Fit (50 + gym), Yoga, Koersbal

Er zijn nog enkele vrije plaatsen bij:Cursus Word/Excel en Digitale fotobewerking, Cursus Digitale Fotobewerking, Cursus windows 10 voor gevorderden en één plaats vrij voor beginners.

Begeleidster gezocht voor de KoffiePlus
De KoffiePlus is een wekelijkse ontmoetingsochtend, waar mensen, die van contact en gezelligheid houden, gelijkgestemden ontmoeten. Er wordt gezamenlijk koffie en thee gedronken, spelletjes gedaan en geluncht. Wegens het vertrek van één van de begeleidsters zijn we op zoek naar een nieuwe begeleidster die, samen met 3 andere begeleidsters, eens in de twee weken (op de maandag van ± 09.00 – 13.15 uur) wil mee komen helpen.

Uitgebreid uitleg over de activiteiten met datum, tijd en eventuele kosten vindt u op de website www.uitgeester.nl (ook facebook) en website www.uitgeestersenioren.nl

Informatie en opgeven:
Al onze activiteiten vinden plaats in Dorpshuis de Zwaan, tenzij anders vermeld. Voor alle sportieve en (re)creatieve activiteiten geldt, dat u eerst een gratis proefles mag meedoen. Informatie en opgave op het kantoor van de Stichting Uitgeester Senioren, op de eerste etage van dorpshuis De Zwaan, Middelweg 5, 1911 EA Uitgeest, telefonisch: 0251 – 31 90 20 of via de mail: s.u.s@inter.nl.net. Zie ook de website: www.uitgeestersenioren.nl

Bites & Beats beleeft een geslaagde lustrumeditie * winnende lotnummers eendjesrace bekend *

Badeendjes-race ten behoeve van een nieuwe glijbaan voor Zwembad de Zien Foto: Marianne Jonker

HEEMSKERK/UITGEEST - Op zondag 27 augustus vond op Slot Assumburg de vijfde editie plaats van het culinaire en muzikale festival Bites & Beats. Op deze zonovergoten dag trokken vele bezoekers uit de IJmond naar het slot om lekkere hapjes en drankjes te proeven onder het genot van gezellige muziek. De Vuurlinie Events en Jumping Kennemerland aanwezig om de kinderen te vermaken met springkussens en lasergamen.

Op het podium begon de dag met een zangkoor en gedurende de middag waren er bandjes met een rustiger repertoire. Later in de middag werd de muziek wat harder met absoluut hoogtepunt Van Dik Hout. Deze band van formaat speelde bekende hits als 'Stil in Mij' en 'Mijn Houten Hart', afgewisseld met nieuwer werk. De organisatie kijkt terug op een zeer geslaagde dag.

Eendjesrace

Om 15.00 uur werden traditiegetrouw 1500 badeendjes in de slotgracht losgelaten en door de Jeugdbrandweer Heemskerk naar de finish gespoten. Ditmaal waren alle loten verkocht door Zwembad De Zien in Uitgeest, die daarmee een mooi bedrag hebben opgehaald voor de nieuwe glijbaan waarin zij willen investeren. De loterij kende geen verliezers, want met elk lot kon een extra bolletje ijs worden opgehaald bij IJssalon Florijn in Uitgeest. Inmiddels zijn de winnaars van de eendjesrace bekend gemaakt via www.bitesbeats.nl en Facebook van De Uitgeester.

Politienieuws

Snelheidscontrole

Op 28 augustus werd aan de Provinciale weg een snelheidscontrole gehouden. 4180 passanten werden gemeten waarbij er 140 overtredingen plaatsvonden. De hoogst gemeten snelheid was 124 kilometer per uur.

Inbraak

Overdag werd tijdens afwezigheid van de bewoners op 30 augustus ingebroken in een woning aan de Sleutelbloem. Het is niet duidelijk hoe de dader zich de toegang heeft verschaft. In de woning werd de bekabeling van apparatuur losgekoppeld. In de tuin werd van een aantal vogelhokjes in de voliere de deurtjes geopend. Er wordt niets vermist.

Programma Osu Radio

Maandag
00.00 – 02.00 OSU Love Songs.
02.00 – 08.00 OSU door de Nacht.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12.00 OSU Carrousel – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich.
13.00 – 18.00 OSU Carrousel – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
18.00 – 20.00 Lisette Prager – Lisette Pakt UIT (HH).
20.00 – 22.00 Carry Munter – Carry's Music Machine.
22.00 – 24.00 Rythmo del Mundo – Salsa Radio.

Dinsdag
00.00 – 08.00 OSU door de Nacht.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12.00 Tom Jacobs – Jacobs in de Ochtend.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich.
13.00 – 14.00 Oranje Top 30 (HH)
14.00 – 16.00 OSU Carrousell – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
16.00 – 18.00 Bart van de Heuvel – Muzikale tijdmachine.
18.00 – 20.00 Camille Jansen – Hits from the Heartland.
20.00 – 22.00 Crackhelder – Dubbel & Dwars
22.00 – 24.00 OSU Carrousel – Nonstop.

Woensdag
00.00 – 08.00 OSU door de Nacht.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12:00 OSU Carroussel – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich
13.00 – 15.00 John van der Geld – In Het Wilde Weg
15.00 – 18.00 OSU Carrousel – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
18.00 – 20.00 Lisette & Paula – Dier en Welzijn.
20.00 – 22.00 Paul van den Berg – Carte Blanche. (Start binnenkort)
22.00 – 24.00 OSU Carrousel – Nonstop.

Donderdag
00.00 – 08.00 OSU door de Nacht.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12.00 OSU Carrousel – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich
13.00 – 15.00 Radio Kornak.
13.00 – 16.00 OSU Carroussel – Nonstop met Lokale en Regionale Informatie.
16.00 – 18.00 Bart van der Heuvel – Muzikale Tijdmachine.
18.00 – 20.00 Lisette Prager – Lisette Pakt Uit.
20.00 – 22.00 Hugo Smit – Soultrain.
22.00 – 24.00 OSU Carrousel – Nonstop.

Vrijdag
00.00 – 08.00 OSU door de Nacht.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12.00 OSU Carrousel – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich.
13.00 – 15.00 Leo van Zwol – Hollandse Toppers.
15.00 – 17.00 Johnny van der Geld – The Other Side of Elvis.
17.00 – 19.00 OSU Carrousel – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
19.00 – 20.00 Max & Jord – ……….. (Start 01-09-2017)
20.00 – 22.00 Joop Schouten – Musicbeats.
22.00 – 24.00 DJ Scoja – Club 106.

Zaterdag
00.00 – 03.00 DJ Keanu – The Sound of Ibiza.
03.00 – 08.00 OSU door de Nacht – Nonstop.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 11.00 OSU Carrousel – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
11.00 – 12.00 Oranje Top-30.
12.00 – 14.00 Louis Carpaij – Prettig Weekend.
14.00 – 18.00 OSU Carrousel – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
18.00 – 20.00 Lisette Prager – Gezondheid & Lifestyle.
20.00 – 22.00 Return to the Dance Classics.
22.00 – 24.00 Ed Hoekmeijer – Tune Inn.
00.00 – 03.00 Jan van Dale – Sessions Mix.

Zondag
03.00 – 08.00 OSU Nonstop.
08.00 – 10.00 Zendtijd voor Kerken / Songs of Praise.
10.00 – 12.00 Ricky Koole – Het Zondagochtend Gevoel.
12.00 – 13.00 Peter de With – Cabaret.
13.00 – 15.00 Louis Carpaij – Prettig Weekend
15.00 – 17.00 Rob Offerhaus – OSU Sportief – Sport op Zondag
17.00 – 18.00 Bart van der Heuvel – Rock & Roll Jukebox.
18.00 – 20.00 Intermezzo – OSU Klassiek
20.00 – 22.00 OSUJazz – Blues and Big Bands.
22.00 – 24.00 OSU Carrousel – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.

De programma's zijn informatief, sportief, muzikaal en gezellig maar vooral voor en door Uitgeesters waarbij Uitgeester-gezelligheid en Lokale informatie voorop staat. Lijkt het je leuk om ook een radio-programma te maken? Te presenteren, de techniek bij een programma verzorgen, de redactie helpen of heb je een programma idee en wil je graag meewerken? Van Jong tot Oud, iedereen is van harte welkom. Meer informatie? Stuur een mailtje naar info@osuradio.nl of kom langs in de studio. De koffie staat altijd klaar.

U vindt de OSU in de ether 106FM, Ziggo kabel 104.5FM en Ziggo kanaal 918 en via internet.

Wederom een top 10 klassering voor Nick Vlaar in Duitsland

Nick Vlaar Foto: Kees Siro

UITGEEST/OSCHERSLEBEN - Het weekend van 25 tot en met 27 augustus was het racingteam Edwin Ott motoren afgereisd naar het Duitse Oschersleben voor wederom twee races. Dit maal was naast SuperCup 600 coureur Nick Vlaar, ook SuperCup 1000 coureur Rob Juwett, weer van de partij.

Vrijdag 25 augustus - Vrije trainingen + kwalificatie

Voor Rob Juwett werden zowel de vrije training als de kwalificatie sessies verreden op vrijdag, hij was al eventjes niet op Oschersleben geweest en gebruikte de vrije training om de baan weer te leren kennen. Dat ging erg goed en Rob kwalificeerde zich netjes naar een vijftiende plaats. Voor Nick Vlaar waren er drie vrije trainingen gepland, deze werden vooral gebruikt om problemen met de elektronica op te lossen. Dit bleek echter problematisch waardoor Nick alsnog met problemen aan de kwalificatie moest beginnen de volgende dag.

Zaterdag 26 augustus - kwalificaties en races

Voor Rob Juwett waren zaterdag de races gepland, de eerste race startte hij vanaf de vijftiende positie met één doel; Michiel Burger verslaan die op zijn nieuwe Yamaha YZF-R1 naast hem stond op de veertiende startplek. Na een goede start kwam Rob gelijk op de twaalfde positie te liggen en wist dit een aantal ronden vast te houden tot hij wijdt ging waarna hij Daniel Vermaas en Michiel voorbij moest laten gaan. Hij probeerde aansluiting te vinden maar helaas kon hij het tempo net niet bijhouden. Bij de finishvlag lag Rob nog steeds op de vijftiende positie, maar met een verbeterd persoonlijk record keek hij uit naar de tweede race later op de dag. Ondertussen was het voor Nick Vlaar moeilijk om goed te kwalificeren omdat de motor nog niet perfect was. Na twee kwalificaties stond hij op de achttiende startpositie. Voor de eerste race werd dan alsnog een oplossing gevonden voor het probleem en Nick ging vol goede moed de eerste race in. Hij reed gelijk twee seconden sneller in de eerste race dan hij in de kwalificaties had gereden. Hij moest nog even wennen aan het tempo kwam op de dertiende positie over de finish. Dit gaf een goed gevoel voor de tweede race op de zondag. Voor Rob werd de tweede race al op zaterdag gereden, enigszins vermoeid van de eerste race, startte hij wederom vanaf de vijftiende positie. Op het moment dat de lichten uit gingen voelde hij zich herboren en ging hij goed uit de startblokken. Hij kwam in een goed snel ritme maar wist helaas wederom niet voorbij Michiel te komen. Desalniettemin reed hij een sterke race en eindigde op de dertiende positie.

Zondag 27 augustus - warm-up en race

Voor de SuperCup 600 werd zondag de tweede race verreden, de dag begon met een warm-up sessie van tien minuten. Nick reed gelijk sterk in de warm-up en zette de tiende tijd neer, dit gaf goed vertrouwen voor de tweede race.

De tweede race startte Nick snel vanaf de achttiende startpositie en ging gelijk een felle strijd aan. Echter viel na één ronden al de rode vlag waarmee de race wordt stilgelegd en de coureurs terug de pitstraat in moeten. Na een korte tijd werd de race herstart over een verkortte afstand. Wederom kwam Nick goed van zijn plaats en kwam gelijk op een goede positie. Samen met Ivar Doornbos reed hij het gat dicht naar de zesde positie maar toen ze daar aankwamen werd de race wederom onderbroken met een rode vlag. De race werd niet hervat wat betekend dat de doorkomst van een ronde voor de rode vlag wordt gezien als de uitslag, hier reed Nick nog op een negende positie. Dat is jammer, maar de negende plek is alsnog een goede positie waar we tevreden mee zijn; wederom een top-tien positie in Duitsland!

Klassement

Op dit moment staat Nick op de dertiende positie in het klassement, maar het gat naar de top-tien is klein. Er zijn nog drie wedstrijden te rijden op het TT Circuit van Assen. Op 23 september is de eerstvolgende race en op 14 oktober worden de afsluitende dubbele races gereden!

Mooie start nieuwe Open Podium-seizoen bij De Zwaan Cultureel

Martin B. Kaufmann Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Zaterdag 16 september gaat het altijd drukbezochte Open Podium van De Zwaan Cultureel weer van start. Het maandelijks Open Podium staat in de wijde omtrek zowel bij artiesten als bij het publiek zeer goed bekend. In een ongedwongen sfeer en onder het genot van een drankje en een hapje luistert het publiek naar het altijd zeer gevarieerde programma. Het Open Podium is bedoeld voor allerlei podiumkunsten echter met de nadruk op akoestische instrumenten. De muziek wordt zoveel mogelijk met microfoons versterkt om het akoestische karakter te behouden.

De Zwaan Cultureel verwelkomt deze avond:

 • Bram de Waard: kleinkunst liedjes met gitaar begeleiding
 • Marjan Weurding: popsongs zang en gitaar
 • No Pasa Nada: singer-songwriter duo Leon Joshua en Guido Zon
 • Adam Diels en Robert Jan Booij: gitaarduo, speelt waarschijnlijk John Johnson's Flatt Pavin en Serenade opus 96 nr 2 van Carulli, volgens eerdere opgave, dus klassiek gitaar.
 • Martin B. Kaufmann: naar eigen zeggen is deze singer-songwriter in zijn tweede muzikale leven aangekomen. Doorleefd klinkt hij in ieder geval. Giganten als Bob Dylan en Leonard Cohen klinken door in zijn muziek. Niet vreemd dat hij deze muzikale helden ook covert, al maakt hij met zijn eigen nummers misschien nog wel de meeste indruk.
 • Fatima Zohra-Buurman: heeft al eerder bij ons opgetreden, komt nu alleen en zingt wereldmuziek met begeleiding van keyboard en gitaar.

De zaal is open vanaf 20.15 uur, de optredens beginnen om 20.30 uur. De toegang is natuurlijk als altijd gratis.
Meer informatie www.dezwaancultureel.nl

Vieringen Onze Lieve Vrouwe Geboorte

Woensdag 6 sept.:        19.00 uur H. Eucharistieviering in de kapel
Vrijdag 8 sept.:         19.00 uur H. Eucharistieviering in Geesterheem (Feest van Maria Geboorte)
Zaterdag 9 sept.:         GEEN VIERING.
Zondag 10 sept.:         10.00 uur Startzondag/Parochiefeest

H. Eucharistieviering met alle koren.
Na afloop van de viering is er een gezellig samenzijn achter de Klop.

Parochiezondag 10 september
In onze parochie valt de startzondag van de parochie activiteiten nagenoeg samen met de naamdag van onze parochie, Onze Lieve Vrouwe Geboorte, dus de geboortedag van Maria, 8 september. Wij staan op deze parochiedag ook altijd stil bij de vele vrijwilligers die in onze parochie actief zijn en laten dat dit jaar ook blijken door een aantal vrijwilligers extra in het zonnetje te zetten. Maar wie…? Dat ziet u wel op zondag 10 september!

Wij nodigen alle parochianen heel graag uit om op deze feestelijke startzondag aanwezig te zijn in de Eucharistieviering die op deze dag om 10.00 uur begint. In deze viering komen alle koren 'aan het woord en gezang' en vele groepen verlenen hun medewerking om op deze startzondag een mooie en inhoudelijke viering te maken. Wij hopen dat 10 september ons ook prachtig weer kan bezorgen. Wij nodigen graag u allen uit om na de viering op het plein naast De Klop koffie te komen drinken en om daarna te genieten van drankjes en hapjes. Zij die al vaker deze zondag hebben meegemaakt weten dat de ingetogen start van de viering kan uitlopen op een uitbundig feestje voor iedereen. Nogmaals : allen van harte welkom namens het locatieteam.