De Uitgeester

3 mei 2017

De Uitgeester 3 mei 2017


Cor Duinmaijer Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw en meneer Duinmaijer met burgemeester Wendy Verkleij Foto: Vincent Bloothoofd

Door: Anita Webbe

UITGEEST - Traditiegetrouw werden er in het hele land koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan Nederlanders. Deze gebeurtenis wordt ook wel 'Lintjesregen' genoemd. Burgemeester Wendy Verkleij reikte op woensdag 26 april deze koninklijke onderscheiding uit aan Cor Duinmaijer met de prachtige woorden: "Meneer Duinmaijer, beste Cor, het heeft de koning behaagd u – mede op ons advies – op grond van uw vele, vrijwillige, maatschappelijke inspanningen te benoemen tot: Lid in de Orde van Oranje-Nassau."

Iemand komt in aanmerking voor deze koninklijke onderscheiding als men zich gedurende langere tijd op bijzondere wijze én vrijwillig heeft ingezet voor medemens en maatschappij. En dat heeft Cor Duinmaijer!

Stijlvolle aankomst op het gemeentehuis Foto: Vincent Bloothoofd

Cor Duinmaijer (63) is momenteel werkzaam als bestuurder bij CNV Connectief. In 1968 werd hij jeugdlid van de Harmonie Uitgeest en trad in 1977 toe tot het bestuur. Dat bestuurslidmaatschap onderbrak hij in 1980 omdat het niet te combineren bleek met zijn nieuwe en veeleisende functie als dirigent. Daarmee was Cor al in 1974 begonnen bij het jeugdorkest, maar vijf jaar later kwam daar ook nog het harmonie-orkest bij. Toch bleef hij trouw de bestuursvergaderingen van de Harmonie bezoeken in de rol van 'adviserend muzikaal leider' en de muzikale opleiding van de leden begeleiden.

Mister Harmonie
In 1994 (dus na twintig jaar) legde Cor het dirigeerstokje neer om zelf weer spelend lid te worden van de harmonie. En niet onbelangrijk: hij werd weer bestuurslid, ging de opleidingen coördineren en pakte de ledenadministratie op. Sinds 2004 beheert hij de penningen van de vereniging en dat doet hij nog altijd. Daarnaast is Cor ook nog eens secretaris van de vereniging. Als je het optelt kom je aan vier decennia in diverse functies. Dus zonder vele anderen te kort te doen het is niet overdreven om te stellen dat Cor zo'n beetje de 'Mister Harmonie in ons dorp' was en is.

Naar schatting is Cor Duinmaijer circa twintig uur per maand 'met de muziek mee' geweest. Over veertig jaar gerekend is dat toch ergens tussen de negen- en tienduizend uur. Niet meegerekend het repeteren: Eerst op de grote trom, later de trompet, ook nog eens met de boerenkapel en met het dixielandorkest 'The Upmates'. Sinds 1978 bekleedt Cor het voorzitterschap van de Muziekschool 'oude stijl' en alweer drie jaar van de Stichting De Nieuwe Muziekschool Uitgeest. Bij de overgang van oud naar nieuw heeft hij de docenten met raad en daad bijgestaan, ook in hun overleg met de gemeente. De nieuwe stichting heeft nu een vrij compleet, muzikaal aanbod voor een betaalbaar tarief en draait daarom uitstekend. Kortom: Cor heeft bijgedragen aan een goede band tussen de Harmonie Uitgeest en de Nieuwe Muziekschool, zodat de Harmonie niet te klagen heeft over de aanwas van jonge leden.

Van vele markten thuis
Sinds 1995 is Cor Duinmaijer wedstrijdsecretaris van volleybalvereniging 'Voluit Uitgeest', fungeert er ook als clubfotograaf én website beheerder. Bovendien doet hij de ledenadministratie, treedt op als scheidsrechter én als juridisch adviseur. Deze sport heeft hij in het verleden zelf ook actief beoefend. In 2005 meldde Cor zich als lid voor de CDA-afdeling Uitgeest. Een jaar later ging hij de CDA-website bijhouden en sinds 2009 is hij er penningmeester en secretaris tegelijk. In 2012 nam de 'duizendpoot' het campagne leiderschap op zich, inclusief het deur aan deur werven van leden. Voor het CDA maakte Cor deel uit van de raadscommissie Samenlevingszaken. Deze politieke activiteiten kosten hem bij elkaar tien uur in de maand, maar gelukkig voor Uitgeest heeft Cor nog méér tijd en kwaliteit. Want voor de Postma Stichting van de Gereformeerde kerk is Cor, sinds het begin van dit millennium, betrokken bij de inzameling van oud papier.

"Het was een volslagen verrassing dat ik deze onderscheiding kreeg. Mijn omgeving heeft het goed stil weten te houden, dat vind ik erg knap", vertelt Cor lachend. "Het drong zelfs nog niet door toen ik werd uitgenodigd en door de burgemeester opgehaald werd. Ik ben ontzettend blij met deze onderscheiding. Het is goed dat je als vrijwilliger 'gezien' wordt door dorpsgenoten en erkenning krijgt. Ik hoop dat dit een stimulans is voor anderen om ook vrijwilligerswerk te doen en op welke manier dan ook het dorp leefbaar te houden."

Er is wel een protocol voor het dragen van de onderscheiding: "Tijdens de aubade op Koningsdag, waar ik met de Harmonie speelde, kon ik het lintje direct opspelden. Daarnaast mag ik de onderscheiding alleen dragen op officiële gelegenheden zoals het blazen van de Last Post op 4 mei tijdens de dodenherdenking, of op uitnodiging. "Verder krijgt het lintje een mooi plekje in de kast," lacht Cor. Vanzelfsprekend is de onderscheiding persoonsgebonden. "Bij overlijden moet het lintje weer ingeleverd worden, maar voorlopig ga ik er met trots van genieten!"

Koeien weer blij naar de wei

Uitgelaten kudde Foto: Anita Webbe

UITGEEST - Voor koeien van familie Van Burgsteden was het zaterdag 29 april een feestje: na een lange winter op stal, mochten zij lekker het weiland op Groot Dorregeest weer in. Dat is altijd een bijzonder moment en leuk om te zien! Het filmpje is te zien via De Uitgeester Facebook, website of via Youtube.

Over horen

Door: huisarts Dirk Jan van Wijk

'Gehoorschade bij jongeren neemt epidemische vormen aan', lees ik deze week in de krant. Dat is een mooi onderwerp voor een volgend stukje, denk ik direct. En een mooi vervolg op mijn vorige stukje over zien. Want over schade door horen, valt nog wel het één en ander te onderwijzen. Voor wie het horen wil!

Zien en horen
Onze ogen vangen lichtgolven op en zenden die door naar onze hersenen, waardoor wij ons een beeld vormen (=zien) of die informatie onbewust verwerken. Ons gehoorsysteem (van oorschelp via gehoorgang, trommelvlies en gehoorbeentjes naar het slakkenhuis in het binnenoor) vangt geluidstrillingen op, waar we grotendeels onbewust naar luisteren en die we deels bewust gewaarworden (=horen).

Zien is meer verbonden met denken, horen meer met het voelen. Anders dan ik zou verwachten, voelen mensen met een gehoorprobleem zich meer gehandicapt dan mensen met een stoornis in het kijken. Niet kunnen horen maakt onzeker. Gehoor is dus erg belangrijk voor ons.

Geluid en stress
Een belangrijk verschil tussen kijken en luisteren is echter dat we onze oren niet kunnen sluiten. Je gehoororgaan krijgt nooit rust, want geluid is er altijd. En het gehoororgaan is erg verbonden met het gevoel. Veel achtergrondgeluid (denk daarbij in Uitgeest aan vliegtuigen en verkeer) zorgt daarom (onbewust) voor spanning in het lijf. De relatie tussen wonen in een omgeving met veel achtergrondgeluid en bijvoorbeeld hoge bloeddruk is al duidelijk wetenschappelijk aangetoond. Hooggevoelige mensen zijn zich altijd bewust van de spanning, die geluid bij hen oproept. Minder gevoelige mensen hebben dat veel minder in de gaten, maar ondervinden ook de stress en de eventuele gevolgen. Daarom helpt een 'hutje op de hei', meditatie en andere stiltetherapie ook altijd zo goed bij veel psychosomatische klachten.

Zelf voel ik mij altijd 'herboren' als ik een weekend in de stilte van Drenthe ben geweest.

Want, net als de hersenen en de ogen, hebben de oren af en toe rust nodig. Daarom slaap je en doe je af en toe je ogen dicht. Ook je oren (en je lijf!) hebben het nodig om af en toe in stilte 'bij te komen'.

Gehoorschade
Hard geluid veroorzaakt bovendien schade aan het gehoororgaan. En hoe harder het geluid, hoe groter de impact. De schade door vuurwerk, industriële herrie en muziek op disco's en festivals heeft momenteel al aan 1 miljoen mensen belangrijk gehoorverlies opgeleverd.

En nóg erger dan het verlies aan gehoor is het ontstaan van oorsuizen bij veel mensen, die schade aan hun gehoororgaan hebben. Zij horen de hele dag een brom, fluit, ruis of klop in hun oor. Dit kan zelfs zoveel stress veroorzaken dat mensen een eind aan hun leven (willen) maken.

De medische wetenschap heeft nog geen behandeling voor oorsuizen. Er wordt psychotherapie gegeven met als doel minder op het oorsuizen te letten, de focus er vandaan te halen, het te leren negeren.

Stilte
Voorkomen van gehoorschade is dus het devies! Weg met koptelefoons! Of zet ze zacht! Draag hele goede (aangemeten) gehoorbescherming in de disco en op festivals en geef daarna je oren minstens een week rust om te herstellen!

Zoek vaker en langer de stilte op! Niet alleen je oren, maar ook je lijf zal je dankbaar zijn!

'Rookvrije generatie' bij Speeltuin Uitgeest

Lekker schommelen bij Speeltuin 'Kindervreugd' Foto: aangeleverd

UITGEEST - Wie onlangs op bezoek is geweest bij speeltuinvereniging 'Kindervreugd' in Uitgeest heeft ze vast al zien hangen. De bordjes met 'rookvrij'. Hiermee vraagt het bestuur iedereen, die de speeltuin bezoekt, het terrein voortaan rookvrij te houden en zo het goede voorbeeld te geven. Hiermee wil men kinderen beschermen tegen de verleiding van roken en het schadelijke meeroken.

Iedereen wil dat kinderen kunnen spelen in een gezonde en veilige omgeving. Als vereniging zorgt men er bijvoorbeeld voor, dat alle speeltoestellen regelmatig worden gecontroleerd op gebreken. Ook een rookvrije speeltuin hoort bij het creëren van een veilige speelomgeving. Geen gevaar van brandwonden of kinderen die peuken oppakken en in hun mond stoppen. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat het zien roken van anderen, kinderen aanzet om later zelf te gaan roken. Kinderen kopiëren namelijk gedrag van anderen. Hoewel gelukkig bijna geen enkel kind jonger dan 12 jaar rookt, is het wel belangrijk dat ze een gezonde sociale norm leren. Een rookvrije omgeving maakt kinderen weerbaarder om later zelf niet te gaan roken.

Wat verandert er?
Iedereen is en blijft welkom bij de vereniging. Dat geldt natuurlijk ook voor rokers. Wel is de hele speeltuin vanaf nu rookvrij en zullen er geen voorzieningen meer zijn zoals asbakken. Het bestuur vraagt rokers hiermee rekening te houden en niet te roken op het terrein.

De rookvrije generatie is een initiatief van het Longfonds, de hartstichting en KWF Kankerbestrijding. Deze beweging werkt toe naar een samenleving, waarin opgroeiende kinderen worden beschermd tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Daarvoor is het nodig dat we samen het goede voorbeeld geven en de omgeving, waar kinderen veel komen, rookvrij te maken.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.speeltuinuitgeest.nl, www.longfonds.nl/speeltuin en www.rookvrijegeneratie.nl.

Rectificatie

Achter vlnr: Marcha van Dalen, Melissa Buijs, Jolanda Molenaar, Nel Baltus Voor vlnr: Michelle Meijer, Madelon Plugboer Foto: Anita Webbe

In onze rubriek 'Bedrijf Belicht' in de Uitgeester van vorige week stonden de namen van de medewerkers van Beauty for All niet helemaal goed onder de foto. Daarom plaatsen we de foto nogmaals, nu met de correcte namen. Het artikel kunt u ook teruglezen op de website en Facebook van De Uitgeester.

Koningsdag 2017 Uitgeest

Foto: Gertruud Rumphorst

UITGEEST - Hoera, Koning Willem Alexander is vijftig jaar geworden! Ook Uitgeest vierde dit heugelijke feit met veel gezellige activiteiten.

Gestart werd met een koninklijk ontbijt voor burgemeester, wethouders en degenen die een een lintje in de Orde van Oranje Nassau hebben verkregen in het verleden, zoals onlangs Cor Duinmaijer (zie elders in deze krant). Na het ontbijt volgde een aubade, verzorgd door de Uitgeester Harmonie. Intussen werd het gezellig druk in het dorp. De stoet kinderen met hun versierde fietsen volgde het 'Koninklijk paar' over de Middelweg richting het Floraplein. Daar werden alle fietsversierders beloond met een lekker ijsje.

De echt vroege vogels zaten al vanaf 6.00 uur met hun handelswaar op de vrijmarkt en nodigden iedereen uit om hen te verlossen van hun spullen. Rond het middaguur was het erg druk op de vrijmarkt aan de Middelweg. Ook burgemeester Wendy Verkleij liep nog even een rondje langs alle zorgvuldig uitgestalde spullen. Op het Florijnplein reed een treintje voor de kleintjes en er stond een zweefmolen. De scouting bakte broodjes op een vuurtje en je kon er een ritje maken op een pony. Verder kon men kennismaken met Jeu de Boules, er kon gekart worden bij het Watersportcentrum en het hertenpark was ook weer geopend. Bij zwembad De Zien openden wethouder Antoine Tromp en Jan Ros, voorzitter van Stichting Zwembad De Zien, samen het officiële zwemseizoen. Men kon er 's middags gratis zwemmen en er werden heel veel spelletjes georganiseerd. Kortom: Uitgeest kan terugkijken op een gezellige en zeer geslaagde Koningsdag 2017!

Jan Ros, voorzitter St. de Zien, en Jan Schouten, vrijwilliger Foto: Anneke Metselaar
Foto: Gertruud Rumphorst
Foto: Anneke Metselaar
Foto: Gertruud Rumphorst
Foto: Jolanda van der Laan
Foto: Anneke Metselaar
Foto: Gertruud Rumphorst
Foto: Gertruud Rumphorst
Foto: Marianne Jonker
Foto: Marianne Jonker
Foto: Marianne Jonker
Foto: Marianne Jonker
Foto: Marianne Jonker
Foto: Marianne Jonker
Foto: Gerrit Bus

De foto's zijn gemaakt door: Anneke Metselaar, Gertruud Rumphorst, Marianne Jonker, Gerrit Bus en Jolanda van der Laan

5 / 12

Maalboek van een poldermolen – 82

De halve roeden worden uitgeladen. De flenzen zijn goed te zien. Foto: aangeleverd

Door: Edwin Blok

Het spinnetje van Willem was teruggeplaatst op de paal aan de waterkant. Heel eenvoudig, op de achterkant van een hooivork, die in de grond gestoken is. De toestand van de wieken liet nogal wat te wensen over, ze waren een aantal maal kapot gegaan. Al enige tijd draaide het spinnetje daarom met twee wieken. Het zou wel mooi zijn als er weer vier zouden komen. Waar moet je die nou van maken?

Na wat zoeken vond ik in de molen een steel van een grote moker, afgebroken net onder de hamerkop, bijna een meter lang. Kan je hier wat mee, Stan? Dat kon hij. Hij heeft de steel met de handzaag in de lengte doorgezaagd. Eerst heeft Peter met de cirkelzaag een beginnetje gemaakt, Stan is daarop met de handzaag verder gegaan. Vervolgens heeft hij met een grove vijl profiel op de wieken aangebracht. Het resultaat was prachtig, eind van de middag draaide het spinnetje weer met vier wieken. Door gebruik te maken van slotmoertjes en sluitringetjes was de bevestiging een stuk beter geworden.

De kruirollen waar de kap op ligt en beweegt, zijn alweer een aantal jaren oud. Bij groot onderhoud zijn nieuwe rollen gemaakt of oude rollen aangepast. In totaal zijn het er 72. Het is echter niet te voorkomen dat rollen kapotgaan. Het wordt een probleem als de rol in stukken breekt. Tijdens het kruien gaat de kap dan plotseling niet meer voor- of achteruit. De stukken blokkeren de rollenwagen dan volledig. Oplossing is de kapotte rol uit de rollenwagen halen. Niet makkelijk. Dan komt een stuk gereedschap om de hoek kijken, waar we alleen in dit geval gebruik van maken: een schroevendraaier van 60 cm. De delen van de kapotte rol moeten namelijk kleiner worden gemaakt om uit de rollenwagen gewurmd te kunnen worden. De rol is even lang als de doorsnee beitel en deze komt er in klem te zitten. De lange schroevendraaier kan het wel aan.

Maar dan, een nieuwe rol er in doen. Even de rollenwagen openmaken gaat niet, het moet door de rollensluis, een groot gat boven de rollenwagen. Om even een idee te krijgen dat dat niet makkelijk is: als de rollensluis aan de oostzijde van de kap is, en de lege plaats voor de nieuwe rol aan de westzijde, moet de kap een volledig rondje gekruid worden. Goed in de gaten houden wanneer de kapotte rol in de buurt van de sluis is. Dat gebeurde toen een collega van mij op bezoek kwam. De afstand tot de rollensluis was een meter. Na het afzeilen, waarbij zij een handje heeft geholpen, kon zij het kruien uitproberen. Langzaam kwamen de rollensluis en de kapotte rol dichter naar elkaar. Stan en Peter gaven vanuit de kap een seintje toen de rol verwisseld kon worden. Klus geklaard.

Andere klus die gedaan kon worden, was het uitgraven van de kruipalen. Gras maaien vlak tegen de kruipaal is niet zo makkelijk. Grond rond de kruipaal komt daardoor in de loop van de jaren omhoog. De kruiketting, die om de kruipaal gelegd wordt, komt daardoor ook hoger te liggen. Een probleem wat zich daardoor zou kunnen voordoen is dat de kruiketting van de kruipaal afschiet. Daarom is het het beste om af en toe even wat af te graven en met de kruiwagen het grasoverschot weg te brengen. In dit geval naar een groot gat tegen de beschoeiing aan. Bij de werkzaamheden aan de beschoeiing is dat gat ontstaan. Het is bijna niet zichtbaar, het zit voor een groot deel onder de overloop. Laatst heb ik er al flink wat plantaardig afval vanuit de bakken naast het gemaal ingegooid. Vervolgens heeft Peter zand uit een houten ton met de kruiwagen naar het gat gebracht en het er ingestort. Het laatste grasafval van de kruipalen maakte het gat keurig dicht, weer een klus geklaard. De lege houten ton heeft Peter gekanteld en neergelegd dicht tegen de waterkant als broedplaats voor eenden.

Een volgende klus diende zich alweer aan, zij het een nogal gecompliceerde. We hebben nieuwe roeden gekregen, in de vorm van zogenaamde samengestelde roeden. Ze kwamen aan als vier halfjes en zijn aan elkaar gezet tot twee hele met bouten en moeren in voorgeboorde flenzen. In de molen hangt een fotoserie waar dat prachtig op te zien is. Deze roeden hebben een aantal jaren als wiekenkruis goed gefunctioneerd. In mijn mailbox kwam echter een berichtje binnen van de Hollandsche Molen dat er problemen kunnen ontstaan bij dit soort samengestelde roeden. En dat het verstandig was om voorlopig niet te draaien en even af te wachten wat er uit verder onderzoek naar voren zou komen. De TU in Delft was ingeschakeld, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed was ingeschakeld, en het Hoogheemraadschap, als eigenaar van de Dog, was ingelicht. Van de laatste kregen we zelfs een draaiverbod. Wat nu de aanleiding was voor deze ophef, geen idee. Dat bleek ook niet uit het mailtje. Misschien hoor ik meer bij een overleg voor betrokkenen wat plaats zal vinden in Amersfoort. Ik hoop dat er snel een oplossing zal komen. Voor een molenaar is er niets ergers dan gedwongen niet te kunnen draaien en af te wachten wat er gebeuren gaat. Ik hoop op een storm in een glas water.


Activiteiten Stichting Uitgeester Senioren

De muziekgroep van Piet en Trudy Foto: aangeleverd

Optreden muziekgroep van Piet en Trudy een groot succes
Ter afsluiting van het seizoen heeft de muziekgroep van Piet en Trudy een optreden gegeven voor een grote groep belangstellenden. Liederen zoals Cornelis van Uitgeest, het Uitgeester volkslied, de Havenwals en Ons Dorp werden bespeeld op keyboard, ukelele, dwarsfluit, harmonica of gitaar en vol enthousiasme werd er vrolijk meegezongen. Het was een zeer geslaagde en druk bezochte ochtend. Volgend seizoen gaan de deelnemers weer verder.

Open Atelier op donderdag
Wilt u ook in de zomermaanden creatief bezig zijn? Dat kan tijdens het Open Atelier. U kunt zelfstandig en samen met andere creatievelingen en hobbyisten handwerken, tekenen en schilderen, kaarten maken, quilten enzovoort. Een aantal weken is er begeleiding aanwezig. Ook voor een praatje en een kopje koffie of thee bent u van harte welkom. Het Open Atelier vindt plaats in de maanden mei tot en met augustus, wekelijks op donderdag van 09.30 tot 11.30 uur. Startdatum is 4 mei en de deelname is gratis.

Stedenwandeling naar Sittard op woensdag 17 mei
Wie de binnenstad van Sittard bezoekt, proeft de sfeer van het historische verleden. De stad, die over het algemeen bekend staat als een vriendelijke stad met een gezellig winkelcentrum, heeft echter voor cultureel geïnteresseerde bezoekers meer te bieden. Samen met Stichting Uitgeester Senioren maakt u een uitgebreide stadswandeling door het oude centrum, om die een beetje te leren kennen. Daarnaast komt u misschien wel zaken tegen die herinneren aan Toon Hermans, die een belangrijke bewoner van Sittard was. Woensdag 17 mei wordt er vertrokken vanaf station Uitgeest om 09.03 uur. Kosten zijn € 2,-, reiskosten zijn voor eigen rekening. Eigen lunch meenemen. Gids: Wim de Wit. Opgeven bij de S.U.S., telefoonnummer 0251-319020. Maximaal 20 deelnemers.

Alzheimer trefpunt op donderdag 18 mei: 'Waar naar toe als thuis wonen niet meer gaat?'
De verzorging van iemand met dementie wordt vaak zwaarder naarmate de ziekte erger wordt. Ondanks alle mogelijkheden voor ondersteuning in de thuissituatie kan er een moment komen, dat uw naaste zoveel zorg nodig heeft, dat opname in een woonzorgcentrum de beste oplossing is. Dan is uw naaste dag en nacht verzekerd van de verzorging, die hij of zij nodig heeft. Verhuizen naar een nieuwe voorziening is echter een ingrijpende gebeurtenis.
Hoe bereidt u zich hierop voor? En welke mogelijkheden zijn er in de omgeving van Uitgeest? Gespreksleider Patrick Bellaart gaat hierover in gesprek met een deskundige gastspreker. Iedereen is welkom: mensen met geheugenproblemen, partners, kinderen, vrienden en buren.
Wat kunt u verwachten? De bezoekers krijgen informatie van hulpverleners en van mensen die uit eigen ervaring spreken. Bij elk Trefpunt worden deze geïnterviewd door onze vaste gespreksleider. Na dit gesprek is er gelegenheid om vragen, ook over andere zaken, te stellen. Er is een tafel met brochures en andere literatuur om thuis eens rustig na te lezen.
Het Alzheimer trefpunt is van 10.00 tot 12.00 uur. Aanmelden vooraf is niet nodig. Toegang en eerste kopje koffie is gratis.

Lichtoplossingen voor alle toepassingen Ledsko

Aad Gul en Marco de Vries voor hun bedrijfspand Foto: Arjan Hoogvorst

Hogeweg 92A, 1911 GK Uitgeest. Info/reserveren: 085-0607777, info@ledsko.nl. Website: www.ledsko.nl

UITGEEST - Zelf noemen ze het een uit de hand gelopen hobby. 'Ze' zijn Marco de Vries en Aad Gul. Wat begon met kleinschalige handel via internet leidde na de eerste kennismaking, op een verjaardag, tot hun eigen bedrijf. De Uitgeester ondernemers zijn met Ledsko gespecialiseerd in led-verlichting. Hoog rendement en lage energiekosten met duurzaamheid als gemene deler.

Amper zes jaar geleden begon Marco de Vries vanuit zijn slaapkamer met de online verkoop van zogenoemde led-strips, oftewel in diverse lengtes en kleuren verkrijgbare aan elkaar geschakelde led-lampen. Verlichting, die ten opzichte van de aloude gloeilamp, meer rendement en mogelijkheden biedt tegen lagere stroomkosten. Dan is voor de meesten de keuze snel gemaakt. "Die handel ging dan ook van meet af aan zeer voortvarend", vertelt Marco de Vries. "Toen ik op een verjaardag met Aad in gesprek kwam en vertelde over mijn verlichtingshandel, hadden we gelijk een klik. Niet veel later belandden we samen bij de KvK om ons bedrijf Ledsko op te starten."

Maatwerkoplossing
De eerste drie tot vier jaar waren de twee jonge Uitgeesters met Ledsko actief naast hun studie en baan. Daarbij is Marco de Vries gespecialiseerd in het technische gedeelte en legt Aad Gul zich toe op de klantcontacten. "Inmiddels opereren we al twee jaar vanuit een mooie, eigen werkruimte aan de Hogeweg, waar de hedendaagse mogelijkheden qua led-verlichting op enkele vierkante meters zijn toegepast. Ons eigen kantoor fungeert daarmee tevens als showroom", laat Aad Gul weten. Het ondernemende duo heeft al een aardige klantenkring opgebouwd. Hun uitgangspunt is altijd weer, hoe je met de juiste 'duurzame' lichttoepassingen aanzienlijk lagere energiekosten kunt genereren. Kortom: de klant een maatwerkoplossing bieden die resulteert in zowel een beter als energiezuiniger lichtplan. Een win-win situatie dus.

Doordacht lichtplan
Al is het zo dat iedereen tegenwoordig werkelijk van alles op internet kan uitzoeken en bestellen, is een goed, op persoonlijke wensen afgestemd, lichtplan niet zomaar eventjes gerealiseerd. "Mensen hebben in de meeste gevallen wel ongeveer een idee in hun hoofd van wat ze zouden willen, maar doorgaans ontbreekt de nodige kennis van zaken", vervolgt Aad Gul. "Met Ledsko hebben wij alle knowhow en vakkundigheid in huis, om iemand een goed doordacht en ontwikkeld lichtplan te bieden. Om het voor de klant alvast zo levend mogelijk te maken, kunnen wij vooraf per computer een zeer realistische 3D-weergave presenteren. Zo valt perfect te zien hoe de verlichting in bepaalde ruimtes uiteindelijk gaat ogen."

Slimme sensoren
Zoals gezegd kunnen Marco en Aad in hun kantoorruimte aan de Hogeweg diverse led-lichttoepassingen demonstreren. Zoals bijvoorbeeld koofverlichting bij een verlaagd plafond, led-verlichting met slimme sensoren en verlichting met vele (variabele) kleuren. De mannen hebben duidelijk een missie; continu verbeteren en de wereld een stukje duurzamer maken.

Droogte

Door: Nancy Brantjes

Het is hier zomer; warm en droog. Van december tot april regent het in ons dorp weinig. De eerste keer op bezoek in Costa Rica merkte ik, dat het niet altijd logisch is dat er water uit de kraan komt. Er stond altijd een emmer water in de badkamer voor het geval dat je ingezeept onder de douche stond en er geen water uit de kraan kwam.

Ook in mijn eerste huis kwam er in de droge tijd overdag geen water uit de kraan. Na vele nachten met een onrustige slaap, wachtend op het water uit de kraan, legden we een systeem aan in de tuin met watertanken en een pomp. Maar andere buren blijven problemen houden.

Wat kun je doen als er geen water uit de kraan komt? Bij mijn schoonouders worden flessen en pannen met water gevuld, zodra de waterdruk minder wordt. Dan wordt er afgewassen, gekookt en gedronken met water uit een pan. De was en de douche wordt uitgesteld.

Maar niet altijd is te voorspellen wanneer er geen water uit de kraan gaat komen (heet dat een waterstoring?), en soms duurt het een paar dagen. In dat geval is er niets anders dan geduld hebben, of aan de buren vragen of ze een beetje water voor je hebben. Met een beetje geluk heb je een put, ton of waterbron in de buurt waar nog een beetje water in zit en neem je een aantal flessen mee.

De was doen of douchen, kun je dan beter bij een ander. Het is immers makkelijker om zelf ergens heen te lopen en de vuile goed mee te nemen dan om met zoveel water te sjouwen. Ik heb wel meegemaakt dat ik minder dan 50 liter water per dag per persoon had. Snikhete stoffige zomerdagen. Op dat soort dagen ontsnap ik graag naar een zwembad. Of met wat meer tijd en geld reizen naar een plek in Costa Rica waar het wel regent, want door het bergachtige reliëf is er bijna altijd wel een plek in het land waar het wèl regent.

Er zijn hier mensen, die veel van de zomer houden. In de regentijd regent het meestal 's middags grote stortbuien, waar je in een paar seconden doorweekt van raakt. Er is dan veel modder en alles verrot en verschimmelt. Bij sommige mensen stroomt herhaaldelijk het huis vol met regenwater en modder. Maar geef mij de regentijd maar; de bomen en planten zijn groen en als er dan geen water uit de kraan komt, heb ik tenminste wel water van de dakgoot.

Hobbyvereniging ontwerpt molentje voor De Oude Knegt

Het houten molentje naar ontwerp van medewerkers hobbyvereniging Fabo Foto: aangeleverd

UITGEEST - Medewerkers van de hobbyvereniging voor jongeren Fabo uit Uitgeest hebben een houten molentje ontworpen en daarvan een bouwpakket gemaakt, dat als cadeauartikel aan het assortiment van het winkeltje bij De Oude Knegt wordt toegevoegd. Vanaf 13 en 14 mei, de Nationale Molendagen, is het molentje te koop.

Het idee voor de samenwerking is vorig jaar ontstaan tijdens de Winterfair bij zwembad De Zien, waar zowel de Fabo als De Oude Knegt vertegenwoordigd waren. Het molentje wordt als bouwpakket verkocht. Kinderen kunnen het thuis zelf verder in elkaar zetten. De verkoopprijs is € 6,-. De opbrengst uit de verkoop wordt verdeeld onder de knutselclub en de molen. Beide organisaties werken louter met vrijwilligers.

De Fabo Hobbyvereniging verzorgt van september tot en met eind mei verschillende hobbyclubs voor kinderen van 7 tot en met 15 jaar. Zo is er een modelbouwclub, een modelspoorclub, een elektroclub, meerdere meiden- en timmerclubs. Dit gebeurt allemaal op de bovenverdieping van het Zienhouse aan de Zienlaan 10 in Uitgeest. De begeleiders van Fabo vinden het leuk om jongeren werkstukken in elkaar te laten zetten en zo kennis te laten maken met verschillende technieken en materialen. Bovendien leren ze dan omgaan met gereedschappen.

De Fabo is altijd op zoek naar enthousiaste leden en vrijwilligers! Voor meer informatie, zie website www.fabouitgeest.nl of Mandy van Grootheest, tel.: 06-51867712.

Snelheidscontrole
Bij een snelheidscontrole op de Provincialeweg op 29-4 werden acht overtredingen geconstateerd. De hoogste snelheid betrof 133 kilometer per uur.

Oververhitting
29-4, 09.35 uur: Van Roosmalenstraat
Een melding autobrand op de Burg. Het bleek echter te gaan om een oververhitte motor van een personenauto. De brandweer constateerde een lekkage in het koelreservoir, waardoor de vloeistof was weggelopen en oververhitting was ontstaan.

Diefstal fiets
28-4: Stationsplein
Diefstal damesfiets: merk Batavus Diva, kleur paars

Aanrijding
28-4, 11.15 uur: Jacoba van Beierenlaan
Er stonden twee auto's stil voor het zebrapad, teneinde een voetganger over te laten steken. De achteropkomende bestuurder van een personenauto bemerkte dit te laat en kwam in aanrijding met het achterste voertuig. Een bestuurder bekwam lichte nekklachten.

Zakkenrollerij
26-4, 14.00 uur: Middelweg
In een supermarkt op de Middelweg werd de portemonnee van een oudere dame uit haar tas ontvreemd.

Overlast
25-4, 14.00 uur: Prins Bernhardstraat
Bij de politie kwam een melding binnen dat een drietal jongens had geprobeerd een tuinpoort open te maken. Er was geen schade ontstaan. Met meerdere politievoertuigen een onderzoek in de omgeving ingesteld. Op aanwijzing van een getuige werden korte tijd later drie jongens op de fiets aangetroffen. Na enig aandringen erkenden de jongeren, dat zij in de steeg stiekem een sigaret/joint hadden willen roken.

Jeugdvissen in de Ziendervaart

UITGEEST - Op maandag 8 mei is de aftrap van de allereerste jeugdviswedstijd in 2017. Het vissen zal plaatsvinden aan de Ziendervaart in Uitgeest en er wordt om 18.30 uur verzameld bij het Huttenweekterrein. De wedstrijden beginnen om 18.45 uur en het eindsignaal is om 20.00 uur.

Wat moet je zelf mee nemen? Een hengel, aas, schepnet en een emmer van minimaal 10 liter om de gevangen vis te bewaren, totdat ze geteld en gemeten zijn. Aan de waterkant zijn een aantal ervaren viscoaches van de vereniging aanwezig om je te helpen als dat nodig is. Hierna volgen nog 3 wedstrijden op maandagavond; 15 mei, 22 mei en 29 mei.

Voor jeugdleden met een JeugdVISpas van AHB Uitgeest is deelname gratis. Indien je geen JeugdVISpas hebt en je wilt graag aan de wedstrijden meedoen, dan betaal je € 10,-. Na betaling ontvang je van de vereniging, voor aanvang van de wedstrijd, een JeugdVISpas (gratis). Iedereen heeft altijd prijs! Je hoeft je van te voren niet aan te melden.

Kennis maken met de kanosport

Foto: aangeleverd

UITGEEST - Kanovaren is een pure, recreatieve watersport. Gemakkelijk te leren, niet duur en heerlijk ontspannend. De ideale sport voor ons waterrijke land en met een kano komt u op de mooiste plekjes, ook daar waar andere watersporters niet kunnen komen.

Kanovereniging Uitgeest heeft ongeveer honderd leden en is gehuisvest in een historisch gebouw aan de Meldijk. Vanuit het clubhuis zit u binnen enkele minuten op het mooie Uitgeestermeer, een droomlocatie! Wilt u meer spanning? Er is een groep zeekanoërs en Kanovereniging Uitgeest gaat regelmatig lekker stoeien in de branding bij Bakkum. Bovendien worden er jaarlijks vele tochten en tochtjes georganiseerd. En u hoeft zelf geen kano te bezitten, want er kan gebruik worden gemaakt van de uitstekende club-boten.

Vrijblijvend meevaren? Dat kan altijd. Neem contact op, of meldt u aan voor een van de instapavonden (10 en 17 mei). Of kom langs op een woensdagavond in de kantine. Voor meer informatie, kijk op www.kanovereniging-uitgeest.nl, op Facebook, of bel Theo Koning: 06-46192640.

Geslaagde Koningsdag bij Boule Plaisier

Burgemeester Wendy Verkleij gooit een balletje Foto: aangeleverd

UITGEEST - Ondanks het koude weer en een regenbuitje kwamen er toch mensen kijken bij Boule Plaisir en namen les in Jeu de Boules. Enkelen toonden zelfs interesse om lid te worden van de vereniging. Ook burgermeester Wendy Verkleij, wethouders Anke de Vink-Hartog en Jack Zwarthoed en hun partners kwamen een bezoek brengen. Na de koffie gingen ze samen met een aantal leden Jeu de Boulen.

In april zijn de Daglichttoernooien weer begonnen. Deze duren tot en met september en vinden iedere tweede dinsdag van de maand plaats. Al meer dan 10 jaar organiseert Boule Plaisir deze toernooien. De deelnemende teams uit Noord-Holland werden dan ook als oude bekenden begroet. Deze keer deden er 22 teams mee en om 10.30 uur werd het startsein gegeven, het eerste daglichttoernooi van 2017 werd daarmee een feit. De uitslagen van daglichttoernooi april zijn: 1e plaats Gianni Ghezzi en Marco Eveleens van Elza Boules, 2e plaats Jan Beentjes en Henk de Jong van Boule Plaisir, 3e plaats Peter de Wijn en Bert Bleeker van de Gouden Gooi. Na het laatste daglichttoernooi, in september, zullen alle punten worden geteld. Het team met de hoogste score is de winnaar van de daglichttoernooien 2017 geworden.

Iedereen die Koningsdag elders heeft gevierd, krijgt van Boule Plaisier alsnog de gelegenheid om te komen kijken en spelen. De openingstijden zijn als volgt:

Openingstijden in de zomer 1 april tot 1 oktober:
Dinsdagmiddag van 14:00 uur tot 17:00 uur
Woensdag avond van 19:00 uur tot 11:00 uur
Zaterdagmiddag van 14:00 uur tot 17:00 uur
Zondagavond van 19:00 uur tot 11:00 uur

Openingstijden in de winter 1 oktober tot 1 april:
Dinsdagmiddag van 14:00 uur tot 17:00 uur
Donderdag van 10:00 uur tot 12:00 uur
Zaterdagmiddag van 14:00 uur tot 17:00 uur
Zondagmiddag van 14:00 uur tot 17:00 uur

Verdere informatie kunt u vinden op www.bouleplaisir.nl

TV de Dog eerste groene sportvereniging in Uitgeest

Foto: aangeleverd

UITGEEST - Met de installatie van 62 zonnepanelen op het dak van het clubhuis heeft TV de Dog dit voorjaar een belangrijke stap gezet naar het predicaat 'duurzame' sportvereniging.

Met de aanschaf van een energiezuinige koeling en de plaatsing van de zonnepanelen wordt er flink bezuinigd op de stroomrekening. Door het stroomgebruik van de lichtmasten in de avonduren is er nog geen sprake van een volledig energieneutrale vereniging. De investering in zonnepanelen werd unaniem goedgekeurd door de ledenvergadering die in februari werd gehouden. In maart zijn de zonnepanelen geïnstalleerd en inmiddels is de eerste zonne-energie terug geleverd aan het elektranet.

9 / 12

FC Uitgeest 'We zijn er bijna'

FC Uitgeest in actie Foto: Anita Webbe

Door: De Afvallende Bal

UITGEEST - De karavaan vertrok op zondag 4 september 2016 in Alkmaar bij Kolping Boys op weg naar een mooie bestemming. Onderweg werd de stoet een paar keer opgehouden door pech en was er soms matig stuurwerk waardoor wat averij werd opgelopen, maar nooit werd de kop van de karavaan verlaten. Zondag 7 mei kan, bij winst tegen Stormvogels in IJmuiden, de eindbestemming worden bereikt. Het kampioenschap in de tweede klasse A. Gevolg van de volkomen verdiende 0-2 overwinning op directe concurrent West Frisia, dat wel lastig was, maar geluk en kwaliteit ontbeerde om FC Uitgeest echt pijn te doen. Met nog twee wedstrijden te gaan is het gat vijf punten. Er lijkt dus niet veel meer mis te kunnen gaan.

Dat het zondag een echte topper betrof, was duidelijk te zien aan de publieke belangstelling. Ruim duizend toeschouwers omzoomden het aan het IJsselmeer gelegen veld van de club uit Enkhuizen, waarvan overigens verheugend genoeg een flink deel afkomstig was uit Uitgeest.

FC Uitgeest startte zonder de nog steeds geblesseerde Emiel Sinnige. Voor hem in de plaats speelde Tinus Putter, die dat overigens vandaag weer prima invulde. Al vanaf de eerste minuten was het duidelijk dat er voor beide ploegen veel op het spel stond. Zenuwachtig en nerveus werd er gevoetbald, met veel balverlies en onnodig gedraai als gevolg, waardoor het niveau vooral in de eerste twintig minuten niet koploperwaardig was. FC Uitgeest had vooral oog voor West Frisia topscorer Sonny Pronk die beurtelings werd opgepakt door ofwel Stan Vrouwe of Paul Groen terwijl aan de andere kant Lester Half het leven, door een stevige aanpak, werd zuur gemaakt. Toch wist hij nog wel een paar keer de weg naar het doel te vinden, maar schoten gingen naast of over. Het venijn zat in de staart van de eerste helft toen eerst doelman Sven Koning in de fout ging, waardoor Grooteman een vrij doel voor zich had. Gelukkig was daar echter nog Paul Groen, die voor opluchting zorgde door de bal op de lijn tegen te houden. Een minuut later leek het toch nog fout te gaan voor FCU, maar de kopbal van van Rhijn vloog net naast het doel.

In de tweede helft pakte FC Uitgeest op instructie van coach Florian Wolf de zaken energieker aan. Er werd meer naar voren gespeeld, waardoor de linies wat dichter op elkaar kwamen. Het spel golfde op en neer omdat West Frisia er alles aan deed om de benodigde winst binnen te slepen en FC Uitgeest ging voor de volle drie punten. Het werd daardoor een echte wedstrijd met kansen over en weer. Eerst was daar Kick Smit, die een spetterend schot zag afgeketst op de dwarsligger en daarna was het Sonny Pronk van West Frisia, die tot twee keer toe doelman Sven Koning op zijn weg vond.

Toch leek het allemaal op een gelijk spel af te stevenen, totdat Florian Wolf in de 72e minuut besloot om Jordy Duijn binnen de lijnen te brengen. Dat bleek een regelrechte gamechanger. Een slijtende pass van Lester Half bracht hem alleen voor keeper Kok, die niets anders kon doen dan hem neer te leggen. De goed leidende scheidsrechter van de Waerdt was onverbiddelijk. Strafschop. Koele kikker Mike Olgers maakte geen fout en schoot de bal beheerst binnen. 0-1. Twee minuten later volgde de beslissing. Een prachtige run van de ingevallen Romario Aroma werd besloten met een puike voorzet op Jordy Duijn die keeper Kok kansloos liet. 0-2. West Frisia probeerde het daarna nog wel maar was kapot gepeeld en mocht eigenlijk nog van geluk spreken dat het niet een afstraffing werd, want in vijf minuten tijd hadden de gasten zomaar nog een aantal keren kunnen scoren.

Zo was er na het laatste fluitsignaal de dolle vreugde bij alles wat groen en geel was in de wetenschap dat het bijna niet meer fout kan gaan. De caravans hoeven alleen nog maar veilig thuis worden gebracht. 'We zijn er bijna'.

FC Uitgeest: Koning, de Jong, Vrouwe, Groen, Marchena, Olgers, Smit (69e Aroma), Putter, Augustin (72e Duijn), Half, Brouwer (81e Idema).

Repair Café in De Schuilhoek

HEEMSKERK - Zaterdag 6 mei is er weer een Repair Café in buurtcentrum de Schuilhoek. Heeft u kapotte spullen op het gebied van: kleding (ook re-styling), elektrische apparaten, fietsen, speelgoed, computers etc.? Kom dan langs in het Repair Café en de enthousiaste reparateurs zullen samen met u bekijken of het nog te repareren valt. Zij laten het aan de bezoekers over welk bedrag zij de reparatie waard vinden.

Het Repair Café is elke eerste zaterdag van de maand geopend van 10.00 tot 14.00 uur. Ook als u alleen een kijkje wilt komen nemen, bent u van harte welkom. Informatie en contact: Ria Zieltjens, tel. 0251-253054, e-mail ria.zieltjens@welschap.nl. Zie ook de Facebookpagina: Repair Café Heemskerk.

Peter Schellevis pakt zijn eerste seizoenszege vanuit Quiévrain

Peter Schellevis Foto: aangeleverd

UITGEEST - Op zaterdagmorgen 19 april stonden duiven op de geplande losplaats in Belgische Quiévrain op (245 kilometer) De vierde Vitesse vlucht stond op het programma van Postduivenvereniging 'de Vliegende Vleugels' in Uitgeest.

Met uitstekend weer in de ochtenduren konden de duiven dan ook al om 9.30 uur van start gaan voor de terugreis van 245 kilometer naar de hokken. Met een bijna schone lucht vertrokken zij met een licht zuidelijke wind (2 beaufort) achter de staart. Wie zal deze week de hiërarchie van Dirk de Bruin kunnen doorbreken? Of zou hij doorstomen met zijn series? Op deze vlucht waren er tien deelnemers met 161 ingekorfde duiven. De eerste duif werd gemeld door Wim Rodenburg op 12.13.49 uur, maar Peter Schellevis die op 1400 meter verdere afstand 12.14.28 uur noteerde, vloog over deze afstand een hogere gemiddelde snelheid met 1504,261 meter per minuut (ruim 90 kilometer per uur). Dat deze overwinning eraan zat te komen, blijkt wel uit de uitslagen van de laatste weken van Peter. De eerste duif van Peter Schellevuis uit Uitgeest, betekende tevens zijn eerste overwinning van dit seizoen.

De uitslag van deze vierde wedvlucht oude duiven Vitesse op zaterdag 29 april luidt als volgt: 1-7-9-10-13e Peter Schellevis, 2-3-11-21-25e Wim Rodenburg, 4-5-16-17-24e Dirk de Bruin, 6-8-12-18-32e Frank Rodenburg en 14-19-28e Henk Brondijk. De taartbon van deze vlucht, voor de 50e duif in de uitslag, gaat deze week naar Henk Brondijk. De attractieprijs geschonken door Wim Rodenburg gaat naar Dirk de Bruin met een duif op de vierde plaats. Twee van de tien deelnemers vielen deze lastige vlucht met hun duiven buiten de prijzen. De eerste duif van Peter Schellevis uit Uitgeest was tevens goed voor een 17e plaats in het CC 3/A tegen 65 deelnemers met 1610 duiven en een 42e plaats in de gehele Kring 3, tegen 127 deelnemers met 2994 duiven. Volgende week de vijfde Vitesse vlucht vanuit het Belgische Menen op circa 220 kilometer.

Mag een werkgever de e-mails van zijn werknemers bekijken?

Veel werknemers vinden het een vervelend idee als hun baas toegang heeft tot hun mailbox. Werkgevers durven niet zomaar in de mailbox van hun werknemers te kijken. Maar hoe privé is werk-email eigenlijk?

Bij de opkomst van de e-mail werd het werk-emailaccount ook vaak voor privé zaken gebruikt. Maar dat is tegenwoordig niet meer nodig. Er zijn genoeg mogelijkheden om persoonlijke e-mail via de smartphone te lezen. Iedereen kan een gratis account aanmaken via Gmail of Hotmail.

Behalve de keuze om de werk-email wel of niet voor privézaken te gebruiken, speelt ook de vrees voor controle. Mensen vinden het niet fijn wanneer hun baas over hun schouder meeleest.

De realiteit is echter dat het bedrijfsbelang er wel baat bij heeft als e-mailverkeer transparant is. De werknemer is geen éénpitter binnen het bedrijf, maar onderdeel van een team. In het specifieke geval dat een e-mail informatie bevat die niet voor andere ogen is bestemd, kan de verzender deze verwerken in een bijlage bij een e-mail, die beveiligd is met een wachtwoord.

Het zou geen bezwaar mogen zijn dat anderen de zakelijke e-mails van collega's lezen. Een bedrijf moet weten wat er speelt als iemand op vakantie is of ziek is, zonder dat de zieke werknemer zelf regie en verantwoordelijkheid houdt tijdens vakantie of een periode van ziekte. Vrij is vrij, ziek is ziek. waarin is vastgelegd wie en wanneer toegang heeft tot de inbox van werknemers.

Als iedereen van te voren weet, dat dit binnen de onderneming standaard is, dan mag dat. Duidelijkheid en transparantie staan centraal. De wijze waarop zakelijke e-mails worden verwerkt en gelezen kan goed worden geregeld met een e-mailprotocol. Bent u als werkgever op zoek naar een e-mailprotocol dat past bij uw onderneming? Mailt u dan naar: lewin@advocaatlewin.nl

Zomerklaverjassen in Het Spectrum

HEEMSKERK - Welschap Welzijn heeft ook dit jaar het 'Zomerklaverjassen' georganiseerd op de maandagen van 1 mei tot en met 26 juni. Diegenen die (nog) niet op vakantie gaan en toch gezellig willen klaverjassen, zijn van harte welkom tussen 13.30 en 16.30 uur in Buurtcentrum Het Spectrum. Deelname bedraagt € 2,50 per keer. Buurtcentrum Het Spectrum vindt u aan het Lauraplein 1 te Heemskerk, tel. 0251-207777.

Maandag
00.00 – 02.00 OSU Love Songs.
02.00 – 08.00 OSU door de Nacht.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12.00 OSU Infomagazine (HH).
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich.
13.00 – 18.00 Carrousel – Nonstop met Lokale informatie.
18.00 – 20.00 Lisette Prager – Lisette Pakt UIT (HH).
20.00 – 22.00 Carry Munter – Carry's Music Machine.
22.00 – 24.00 Rythmo del Mundo – Salsa Radio.

Dinsdag
00.00 – 08.00 OSU door de Nacht.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12.00 Tom Jacobs – Jacobs in de Ochtend.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich.
13.00 – 14.00 Oranje Top 30 (HH)
14.00 – 16.00 OSU Nonstop.
16.00 – 18.00 Bart van de Heuvel – Muzikale tijdmachine.
18.00 – 20.00 Camille Jansen – Hits from the Heartland.
20.00 – 22.00 Crackhelder en Mella – Dubbel & Dwars
22.00 – 24.00 OSU Nonstop.

Woensdag
00.00 – 08.00 OSU door de Nacht.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12:00 OSU Nonstop.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich
13.00 – 15.00 John van der Geld – In Het Wilde Weg
15.00 – 18.00 Carrousel – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
18.00 – 20.00 Lisette & Paula – Dier en Welzijn.
20.00 – 24.00 Binnenkort nieuw programma.

Donderdag
00.00 – 08.00 OSU door de Nacht.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix
10.00 – 12.00 OSU – Nonstop.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich
13.00 – 15.00 Radio Kornak (Elke 2-weken Schoolradio).
13.00 – 16.00 Carroussel – Nonstop met Lokale Informatie.
16.00 – 18.00 Bart van der Heuvel – Muzikale Tijdmachine
18.00 – 20.00 Lisette Prager – Lisette Pakt Uit
20.00 – 22.00 Hugo Smit – Soultrain
22.00 – 24.00 OSU Nonstop

Vrijdag
00.00 – 08.00 OSU door de Nacht.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12.00 OSU muziek Carrousel
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich.
13.00 – 15.00 Leo van Zwol – Hollandse Toppers.
15.00 – 17.00 Johnny van der Geld – The Other Side of Elvis.
17.00 – 20.00 Carrousel – Lokale en Regionale informatie.
20.00 – 22.00 Richard Schmitt – Back to the 70ties & 80ties.
22.00 – 24.00 DJ Scoja – Club 106

Zaterdag
00.00 – 03.00 DJ Keanu – The Sound of Ibiza
03.00 – 08.00 OSU Nonstop.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 11.00 OSU Nonstop
11.00 – 12.00 Oranje Top-30.
12.00 – 14.00 Louis Carpaij – Prettig Weekend.
14.00 – 18.00 OSU – Info Carrousel.
18.00 – 20.00 Lisette Prager – Gezondheid & Lifestyle.
20.00 – 22.00 Return to the Dance Classics.
22.00 – 24.00 Ed Hoekmeijer – Tune Inn.
00.00 – 03.00 Jan van Dale – Sessions Mix.

Zondag
03.00 – 08.00 OSU Nonstop.
08.00 – 10.00 Zendtijd voor Kerken / Songs of Praise.
10.00 – 12.00 Ricky Koole – Het Zondagochtend Gevoel.
12.00 – 13.00 Peter de With – Cabaret.
13.00 – 15.00 Louis Carpaij – Prettig Weekend
15.00 – 17.00 Rob Offerhaus – OSU Sportief – Sport op Zondag
17.00 – 18.00 Bart van der Heuvel – Rock & Roll Jukebox.
18.00 – 20.00 Intermezzo – OSU Klassiek
20.00 – 22.00 OSUJazz – Blues and Big Bands.
22.00 – 24.00 OSU – Nonstop

De programma's zijn informatief, sportief, muzikaal en gezellig maar vooral voor en door Uitgeesters, waarbij Uitgeester-gezelligheid en lokale informatie voorop staat.

Lijkt het je leuk om ook een radio-programma te maken? Te presenteren, de techniek bij een programma verzorgen, de redactie helpen of heb je een programma idee en wil je graag meewerken? Van jong tot oud, iedereen is van harte welkom. Meer informatie? Stuur een mailtje naar info@osuradio.nl of kom langs in de studio. De koffie staat altijd klaar.

U vindt de OSU in de ether 106FM, Ziggo kabel 104.5FM en Ziggo kanaal 918 en via internet.

Workshop 'Orde op uw pc'

HEEMSKERK - In Heemskerk start dinsdag 9 mei om 14.00 uur de tweedelige workshop Orde op uw pc. In twee lessen van twee uur (les 2: 16 mei) leert u over handig gebruik van mappen en bestanden. Gebleken is dat veel mensen daar moeite mee hebben.

De workshop geeft antwoord op vragen als: Waar staat wat en hoe houd ik het overzicht? Hoe kan het dat ik een bestand kwijt ben en hoe vind ik het terug?
Maximum aantal cursisten: 8
Locatie: Baptistenkerk, Maerten van Heemskerckstraat 43
Kosten deelname cursus: € 20,-

Bezoek voor meer info en inschrijving de openbare bibliotheek of schrijf u in via de website www.bibliotheekijmondnoord.nl (zie daar de Agenda). Deze workshop is georganiseerd door SeniorWeb in samenwerking met Bibliotheek IJmond Noord.

Vieringen RK Parochie O.L.V. Geboorte

Woensdag 3 mei: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kapel.
Vrijdag 5 mei: 19.00 uur H. Eucharistieviering in Geesterheem.
Zaterdag 6 mei: GEEN VIERING
Zondag 7 mei: 09.00 uur H. Eucharistieviering m.m.v. de Cantorij en kinderkerk. Koffiedrinken in de Klop.
De Mariamaand mei is begonnen, dat betekent iedere zondag een Rozenkransgebed om 19.00 uur in de kapel.

'I, Daniel Blake' bij Filmhuis De Zwaan

Foto: aangeleverd

UITGEEST - Vrijdag 12 mei zal de film 'I, Daniel Blake' vertoond worden. Het laat het faillissement van de hedendaagse verzorgingsstaat zien met een perfecte mix van drama, humor en tragiek. De mensen in de film zijn levensecht en de kwestie is urgent.

De 59-jarige Daniel Blake verdient zijn brood als timmerman in het Noordoosten van Engeland. Tot hij een hartaanval krijgt en voor het eerst van zijn leven een beroep moet doen op de staat. Hij probeert zich een weg te banen door het onpersoonlijke en bureaucratische uitkeringssysteem. Zijn arts geeft aan dat hij niet meer mag werken. Zijn Arbo-arts denkt daar echter anders over en Blake wordt verplicht te solliciteren. Hij heeft zijn hele leven echter nog nooit een computer aangeraakt en heeft moeite mee te komen in de mallemolen. Het gevolg is dat hij niet alleen zijn arbeidsongeschiktheidsuitkering kwijtraakt, maar ook zijn gewone uitkering. Daniel Blake is echter niet het type dat dat geruisloos voorbij laat gaan. Tijdens het proces ontmoet hij de alleenstaande moeder Katie en haar twee kinderen. Ze steunen elkaar en vinden samen hun waardigheid terug.

Regisseur Ken Loach maakt al vijftig jaar films over hoe de onderklasse moet vechten om overeind te blijven. 'I, Daniel Blake' past goed in dit oeuvre en leverde Loach voor de tweede maal de Gouden Palm op. Humor, warmte en wanhoop gaan hand in hand en maken van 'I, Daniel Blake' een oprechte, emotionele en uiterst innemende film. Loach maakt van de mensen, die het systeem tot nummers heeft weggecijferd, weer mensen. Kaarten zijn vooraf verkrijgbaar bij boekhandel Schuyt, Middelweg 139 in Uitgeest. De zaal is open vanaf 19.45 uur en de film begint om 20.15 uur. Toegang € 6,- ('vrienden' € 5,-) incl. een kopje koffie/thee voorafgaand aan de film.

Tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs

HEEMSKERK - Op 12 mei is er weer een tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs in de Vrijburcht in Heemskerk. Leuke voorjaars- en zomerkleding voor kinderen tegen een betaalbare prijs. Ook veel speelgoed, schoenen, jassen en sportkleding. De deuren staan open op vrijdag van 18.30 tot 21.00 uur aan de Vrijburglaan 2 in Heemskerk. De entree is gratis. Inbrengen van kleding is ook mogelijk: vooraf aanmelden via kinderkledingkast@gmail.com

Zondag 7 mei: 10.00 uur, Akersloot, Dielofslaantje. Voorganger: Hr. J.W. v.d. Straten.

251tv, televisie voor de regio twee-vijf-één, is te bekijken via YouTube, Facebook en Ziggo Kanaal 42 (digitaal).

De nieuwste programmering start om:
19.00 uur Nieuws uit de regio
20.00 uur Muziek & Entertainment
21.00 uur Informatie en documentaires
22.00 uur Herhaling bovenstaande uitzendingen