De Uitgeester

9 november 2016

De Uitgeester 9 november 2016


Ook Sint heeft kriebels in zijn buik

Foto: Gerrit Bus

Door Anita Webbe

UITGEEST - Sinterklaas en zijn Pieten komen weer naar Nederland en brengen natuurlijk ook een bezoek aan Uitgeest. Als vanouds meren zij aanstaande zondag 13 november om 13.00 uur aan in de gemeentehaven om vervolgens een tocht richting het Regthuys, de Koog en Geesterheem te maken. De Uitgeester skypte met Sint.

Niet alleen de kinderen zijn zenuwachtig, ook Sinterklaas voelt de kriebels al in zijn buik: "Ik heb er weer reuze zin in, maar er moeten nog veel voorbereidingen getroffen worden. Het is een heel drukke tijd en er wonen erg veel kinderen in Uitgeest. We moeten snel de laatste cadeautjes nog kopen en inpakken, de boot moet gecheckt worden opdat we geen pech onderweg krijgen, de nieuwe Pieten moeten les krijgen, enzovoorts."

Kippenvel
Het arriveren in Uitgeest bezorgt Sinterklaas en zijn Pieten elk jaar weer kippenvel. "Vanaf de boot is het een geweldig gezicht om zoveel mensen langs het water te zien zwaaien en zingen. Niet alleen bij de gemeentehaven, nee werkelijk over de hele breedte zover ik kan kijken staat het zwart van de mensen en vaart men ons met bootjes tegemoet. Ook een prachtig gezicht is het, wanneer ik op het bordes sta van het Regthuys en het plein staat vol mensen die speciaal voor mij komen. Niet alleen de kinderen stralen, ook bij de ouders komt het kind weer naar boven. De sfeer is fantastisch!

Onbevangen
Ik ben een echte kindervriend. Kinderen zijn onschuldig, oprecht en puur. De onbevangenheid van kinderen zijn volwassenen een beetje kwijtgeraakt. Ik ontvang graag de bergen tekeningen, knutsels en brieven en geef de kinderen alle aandacht. De burgemeester moet daardoor wel eens wat langer op mij wachten, maar dat is dan jammer. Ik kom absoluut voor de kinderen en bezoek graag hun scholen en hun huizen. Kinderen in de onderbouw die ziek zijn probeer ik thuis een bezoekje te brengen. Er is toch niets ergers voor een kind dan dat je niet op school kunt zijn wanneer Sint en Piet langskomen? Ook bezoek ik Geesterheem graag. Daar vinden ze het ook geweldig als ik binnenkom en beginnen ze spontaan te zingen en leven helemaal op! Niet alleen bij de mensen in de recreatiezaal maar ook bij de zieken of degenen op de gesloten afdeling wil ik het liefst even langs. Deze individuele dingetjes vind ik erg belangrijk en leuk om te blijven doen", aldus de Goedheiligman. Sint vindt het fijn als de kinderen hun naam op hun muts of jas dragen. Hij wordt namelijk ook een dagje ouder en vergeet weleens een naam. Het is wel zo leuk als hij alle kinderen bij hun naam kan aanspreken.

Sints styliste
Sint doet niet aan commercie en de optocht zal dan ook ook geen reclamekaravaan worden. Wél neemt Sinterklaas zijn mijter af voor de goede organisatie in het dorp: zowel goed geregeld door Jan van den Kommer, als Ondernemers Vereniging Uitgeest (OVU), die de financiële kant van de organisatie voor haar rekening neemt. Jan van den Kommer regelt al vele jaren de hele (logistieke) organisatie. De boten moeten bijvoorbeeld uit de gemeentehaven verwijderd zijn, er moeten dranghekken geplaatst worden, afspraken worden gemaakt met gemeente, politie en brandweer. Zowel het regelen van de muziekband, de paarden van ruitervereniging Sternéo, als het gebruik van het Regthuys en de ontmoeting aldaar met de burgemeester wordt gearrangeerd door de alom bekende palingboer. Niet alleen Jan, maar ook zijn familie is inmiddels graag bij de organisatie betrokken: Echtgenote Janneke is al jaren Sints styliste. Zij zorgt dat zijn baard netjes geborsteld wordt, dat de kleding van zowel Sint als zijn Pieten netjes gewassen is én dat er geen scheuren in zitten. Dochters Marjan Min en Margré van Zonderen verzorgen de Pieten. Zelfs de kleinkinderen helpen Sinterklaas door vlaggetjes uit te delen aan het publiek! Jans schoonzoon regelt de muziek onder het viaduct, Omroep Stichting Uitgeest (OSU) bij het Regthuys. Omdat de Harmonie vanwege de eigen veiligheid niet meer op een platte kar mag, werd iets anders verzonnen. Sinds vorig jaar wordt het treintje van speeltuin De Bedriegertjes uit Alkmaar gecharterd. Deze rijdt van de haven naar het Regthuys om vervolgens via De Koog naar Geesterheem te rijden. Het treintje wordt gesponsord door Hans Weeren en Stokkenfabriek Zonjee.

Vedraagzaamheid en saamhorigheid
Sinterklaas hoort dat in Nederland momenteel heel veel gediscussieerd wordt over zijn Pieten. "Ik word hier erg verdrietig van omdat de discussie over de hoofden van de kinderen wordt gevoerd. Dit raakt me erg en ik wil er dan ook niet over praten of aan meewerken. Mijn grootste wens is dat alle volwassen mensen het sinterklaasfeest als een kinderfeest blijven zien. Ik schrik er enorm van hoe mensen tegenwoordig met elkaar omgaan. Verdraagzaamheid is zo belangrijk. De individualistische maatschappij baart mij veel zorgen. Natuurlijk zullen er dingen veranderen aan het sinterklaasfeest, maar laat zo'n dag nou eens een voorbeeld zijn. Laat al die felle critici nou eens naar de intocht komen, dan kunnen ze de gezelligheid en saamhorigheid meemaken die er dan heerst. Waar ik ben gaat het namelijk altijd goed!"

College stelt herinrichting ijsbaanterrein voor

Centrumgebied Foto: Gemeente Uitgeest

UITGEEST – Het college stelt een herinrichting van het ijsbaanterrein voor als onderdeel van het centrumgebied. Dat is de uitkomst van een opdracht van de raad en een participatietraject met inwoners en belanghebbenden. Tussen sporthal De Meet en basisschool De Molenhoek komt in de visie van het college een centraal gelegen en groene open ruimte die dient als het nieuwe hart van het dorp met daaromheen een sportzaal, Integraal Kind Centrum en zorgvoorzieningen.

Bijgaand (op pagina 3) een impressie van de mogelijke inpassing van het Integraal Kind Centrum (links, langs de Geesterweg) op het ijsbaanterrein. Het betreft een impressie van een mogelijke invulling van het ijsbaanterrein; het plaatje geeft een indruk, maar de werkelijke positie van het IKC wordt nog onderwerp van participatie met inwoners en andere belanghebbenden. Op de voorgrond gunt het open gedeelte van het ijsbaanterrein ruim zicht op de protestantse kerk aan de Castricummerweg. Het college heeft zich als missie meegegeven om de leefbaarheid van Uitgeest te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Eén van de belangrijkste opgaven daarbij is de herinrichting van het centrumgebied met voorzieningen die voor de hele dorpsgemeenschap van belang zijn, zoals: zorgwoningen ter vervanging van Geesterheem; woningen voor o.a. senioren; een Integraal Kind Centrum dat drie basisscholen en bijpassende functies samenbrengt onder één dak (kinderopvang, jeugdbibliotheek, Centrum voor Jeugd en Gezin); een sportzaal.

Participatietraject
Tijdens het gevolgde participatietraject (gesprekken en discussieavonden met inwoners, omwonenden, belanghebbende verenigingen en stichtingen tussen 30 september 2015 en februari 2016) is een goed inzicht verkregen in de wensen van inwoners en belanghebbenden met betrekking tot het centrumgebied. Dat heeft bijgedragen aan de beoogde invulling van het centrumgebied en de splitsing van dit gebied in vier afzonderlijke deelgebieden. Daarbij kwam naar voren dat de vestiging van het Integraal Kind Centrum in drie van de vier deelgebieden niet gewenst is en/of fysiek niet uitvoerbaar is. Om die reden is de inpasbaarheid in het gebied tussen De Meet en de Molenhoek nader onderzocht en is gebleken dat ongeveer een derde van dat deelgebied voor bebouwing nodig is.

Vier deelgebieden. Foto: Gemeente Uitgeest
Impressie van een mogelijke invulling van het ijsbaanterrein. Foto: Gemeente Uitgeest

Alternatieven
Het college stelt voor om hier een Integraal Kind Centrum te ontwikkelen en een gymzaal en centrale ontmoetingsplek in te richten en openbaar groen. Uitgeest mist zo'n plek, die dichtbij voorzieningen ligt en goed bereikbaar is met openbaar vervoer, toegankelijk is voor iedereen, geschikt is voor incidentele evenementen en verkeersveilig te ontsluiten is via de Geesterweg. Het college verwacht verder dat de beeldkwaliteit van het centrumgebied positieve impulsen zal krijgen door het vervangen van gedateerde gebouwen zoals sporthal De Meet en de bibliotheek en het scheppen van zichtlijnen op het historische en beeldbepalende gebouw van de protestantse kerk. Het college zal - na een positieve besluitvorming door de gemeenteraad - voor elk van de vier deelgebieden de nadere uitwerking en detaillering ter hand nemen en daarbij vanzelfsprekend opnieuw de inwoners betrekken. Zo worden nu al gesprekken gevoerd met de Jeu de boules Club de Petanque en de IJsclub Uitgeest om te zoeken naar alternatieve mogelijkheden om de verenigingen in en voor Uitgeest te behouden.

IJsbaan

Hun zin doordrijven. Dat is waar de burgemeester met haar trawanten mee bezig zijn, om op en rond de ijsbaan een brede school te gaan bouwen. De vier partijen die hun wethouder (min 1) op het pluche hebben, lopen aan haar leiband mee. Een enquête onder de burgers die op de avonden in de Zwaan en het gemeentehuis geweest zijn, zou dit plan van tafel hebben geveegd, maar voor zo een uitslag heeft de gemeente een doofpot en wordt de discussieleider ontslagen. Dus als u nog één keer uw hart wilt luchten, kom dan massaal naar de vergadering op dinsdag 15 november en let goed op welke vier commissieleden sympathiseren met dit onzalige plan wat op 8 december voor eeuwig afgehamerd wordt.

Lou Winter, winterljj@hotmail.com

Najaarsmarkt voor Preijedor

UITGEEST - De uitgestelde Snuffelmarkt voor Prijedor op zaterdag 1 oktober heeft 1655 euro opgebracht. Nu is het weer tijd voor de boeken-, speelgoed- en kerstmarkt. Deze is op zaterdag 26 november van 9.00 tot 15.00 uur in De Klop naast de rooms-katholieke kerk aan de Langebuurt. Zoals ieder jaar is er weer een nieuw aanbod van boeken, speelgoed en kerstartikelen nodig; spullen die er nog netjes en goed verkoopbaar uitzien. Wie spullen heeft kan deze inleveren bij Co Heine, Kruiskamplaan 110 (0251-311982), Fetze Pijlman, Vrijburglaan 61 (0251-313632), Han Scheerman, Hogeweg 76 (0251-311019) of Siem van Zutphen, Westergeest 97 (0251-310193). Ook is er gelegenheid om spullen in te leveren op vrijdag 25 november tussen 13.00 en 16.00 uur in De Klop. De opbrengst van de markt gaat naar mensen in Preijedor, Bosnië. "Hulp is hier nog steeds hard nodig", aldus de organisatie. "Zeker in de komende winter en met de feestdagen is het prachtig als de mensen wat geld krijgen voor warme kleding, hout voor de kachel en iets extra's om te eten. En dat kan, als u naar de markt komt en de ingebrachte artikelen koopt."

Sinterklaasintocht 2016

UITGEEST - Zondag 13 november komt Sinterklaas weer naar Uitgeest. Om ongeveer 13.00 uur meert de boot met de Sint en zijn Pieten aan in de gemeentehaven aan de Meldijk. Daarna volgt Sint voorafgegaan door de Uitgeester Harmonie samen met ruitervereniging Sterneo de volgende route: Meldijk, Langebuurt, Brugmanstraat, Hogeweg, Kerkbuurt.

Bij het Oude Reghthuys zal burgemeester van Verkleij dan om ongeveer 13.45 uur de Sint en zijn gevolg welkom heten in Uitgeest. Daarna om 14.15 uur maken Sint en zijn pieten een rit door het dorp. Route: Schevelstraat, l.a Bonkenburg, l.a. Populierenlaan, Geesterweg over, l.a. Wiekenlaan/Plevierstraat, l.a. Kooglaan, l.a. Kerverslaan, r.a. Vrijburglaan, r.a. Leeghwaterstraat, l.a. Kooglaan, l.a. Beatrixlaan, Geesterweg over, Beatrixlaan, l.a. Middelweg, l.a. Wilhelminastraat, r.a. dr. Brugmanstraat tot Geesterheem.

Bij Geesterheem wordt de stoet ontbonden en gaat de Sint de bewoners om ongeveer 14.30 uur een bezoek brengen. Hierna stappen Sint en pieten over in speciaal vervoer. Bij droog weer in open auto's, motoren en brandweerauto, anders in gesloten voertuigen. Vervolg: Via Langebuurt, Middelweg, naar de Kleis en Waldijk.

Daarna zullen Sint en pieten hun welverdiende rust nemen. Wij wensen alle kinderen en natuurlijk ook de ouders een plezierige dag toe. Deze intocht wordt mogelijk gemaakt door de Ondernemersvereniging Uitgeest (OVU)

Politienieuws

Fietsendiefstal
UITGEEST - Een zwarte Gazelle Orange damesfiets is 2 november gestolen vanaf het Stationsplein.

Vernieling
UITGEEST - Van een aantal ramen van een schoolgebouw aan de Benningskamplaan werd in de nacht van 1 op 2 november de zonwerende folie vernield. Deze werd er voor een groot gedeelte vanaf getrokken.

Lisette pakt uit bij OSU

Lisette Prager is een aanwinst voor OSU. Foto: Frank Meijer

Door Frank Meijer

UITGEEST – Bij Omroep Stichting Uitgeest (OSU) wordt wekelijks het radioprogramma 'Lisette Pakt Uit' gepresenteerd door de 31-jarige Lisette Prager uit Julianadorp aan Zee. Een breed programma met actueel nieuws en aanvulling vanuit de regio. Daarnaast pakt Lisette sinds begin dit jaar ook maandelijks uit met haar nieuwe programma's 'Dier & Welzijn' en 'Gezond & Fit'. De hoogste tijd voor een interview met deze veelzijdige dame.

Het twee uur durende programma 'Lisette Pakt Uit' pakt het nieuws uit de regio en vult dit aan met interessant studiogasten en interviews ter plaatse. Naast het nieuws worden er ook regelmatig leuke platen gedraaid. "Het is een heel breed programma, er komt echt van alles aan bod. Met uitzondering van politiek, dat is niet echt mijn ding", zegt Lisette. Het programma bestaat al zes jaar en begon bij RTV Alkmaar, maar nadat de zendtijd daar uiteindelijk werd uitbesteed aan anderen kwam het bij de Bergense omroep RTV80 terecht. Door een nauwe samenwerking tussen RTV80 en OSU kwam haar programma uiteindelijk ook bij de OSU op de zender.

Klik
Richard Schmitt, voorzitter van OSU, is enthousiast over het radiowerk van Lisette. "Toen wij nauwer samen gingen werken met omroepen uit de regio, gingen wij op zoek naar programma's die een toegevoegde waarde zouden hebben bij OSU. Toen wij bij RTV80 op bezoek gingen om het programma van Lisette te bekijken, waren we er na vijf minuten al uit." Er was meteen een klik tussen Lisette en OSU en bij de omroep vonden ze dat haar programma echt wat zou toevoegen. Ondertussen gaat de samenwerking zo goed dat Lisette nog eens twee andere programma heeft ontwikkeld, die maandelijks te beluisteren zijn bij OSU. Een van deze programma's is 'Dier & Welzijn', dat in maart van start is gegaan. Een radioprogramma dat Lisette samen produceert met dierenarts Paula Hendriks van Dierenkliniek Zuiderkaag in Schagen. "In het programma bespreken we het laatste nieuws over dieren met interviews en gesprekken in de studio. Omdat Paula dierenarts is, kunnen wij ook iets uitgebreider op de stof in gaan", zegt Lisette. Het andere programma, sinds januari te beluisteren op OSU, is 'Gezond & Fit'. Een gezondheidsprogramma dat Lisette samen maakt met Mirte Kaan en Lotte Blesgraaf, ook wel bekend als Miss Bean, twee voedingsdeskundigen uit Heiloo. Een programma dat net als Dier & Welzijn ingaat op het laatste nieuws en daar met interessante gasten een toevoeging aan geeft, met de focus op gezondheid.

Zolderkamer
Richard laat Lisette volledig vrij in het maken van haar programma's: "Wij geven Lisette alle ruimte in het maken van haar programma. Dat betekent wel dat ze alles zelf moet doen, van de gasten regelen tot het redactiewerk. Wij faciliteren en monteren het programma alleen." Lisette is ondertussen een van ongeveer vijftien programmamakers bij OSU, een omroep die in drie jaar tijd van een zolderkameromroep naar een serieuze omroep met een groot team is gegroeid. Vierentwintig uur per dag is OSU te beluisteren, zowel via de ether, kabel als op internet. "Driekwart van onze programma's is live, de rest is geprogrammeerd, de zender gaat dus altijd door", aldus Richard. Door de nieuwe programma's is het er bepaald niet rustiger op geworden voor Lisette. Via haar eigen mediabedrijf PR 4 Media maakt ze al drie jaar radio voor meerdere omroepen, naast RTV80 en OSU bijvoorbeeld ook voor RTV Noord-Holland. Lisette: "Naast de programma's doe ik ook redactiewerk voor OSU en ben ik veel op pad geweest. Het laatste jaar is voor mij een heel actief jaar geweest."

Over poepen Door huisarts Dirk Jan van Wijk

We doen het allemaal, maar praten er nooit over met elkaar. En als we het er al over hebben, draaien we moeilijk om de 'hete brij' heen door woorden als 'defaeceren', 'de grote boodschap', 'het afgaan', 'de stoelgang' of 'de ontlasting' te gebruiken. Ik wilde het vandaag eens met je hebben over 'poepen'.

Spijsvertering

Ons eten wordt verteerd in de mond, maag en dunne darm. In de dunne darm worden ook alle voedingsstoffen opgenomen in het lichaam. De vloeibare drab die daarna resteert, wordt in de dikke darm ingedikt tot de soepele drol die we 1 tot 2 keer per dag lozen. Helaas echter niet altijd en niet bij iedereen. En dan kan zoiets als poepen, dat een vanzelfsprekendheid hoort te zijn, behoorlijk lastig zijn. Dan kan 'de grote boodschap' als een ware 'ontlasting' ervaren worden!

Normale poep

Normale poep is bruin (door de vertering van galsappen) of soms groen. Grijs, rood en zwart wijzen op een probleem. Gemiddeld poepen we eens per dag een smeuïge drol. Meer of minder vaak kan ook normaal zijn. Iedereen heeft zo zijn vaste patroon. Als het goed is, gaat het poepen zonder persen: De darm werkt de poep er soepeltjes uit.

Harde poep

Bij veel mensen is de poep echter te hard. Dat komt dan omdat deze te lang in de dikke darm heeft gezeten en er daardoor meer vocht aan is onttrokken. Bij mensen met 'een trage stoelgang' is dat het geval. Zo zal bij de meest mensen de darm trager worden met het stijgen van de jaren. Maar ook mensen die hun poep lang ophouden kunnen hier last van krijgen. En als de poep hard is, hebben de darmen minder zin om de poep voort te kneden en blijft de poep nog langer in de darm (vicieuze cirkel!). Bovendien gaat het poepen dan niet meer vanzelf. Dan dreigt 'verstopping' of 'obstipatie'.

Slappe poep

Het omgekeerde kan ook: Als de dikke darm geïrriteerd is, zal hij de poep er zo snel mogelijk uit willen werken en ontstaat dunne poep of 'diarree'. Die darmirritatie kan veroorzaakt worden door een virus ('buikgriep'), bedorven voedsel ('voedselvergiftiging'), voedsel dat irriteert (alcohol, scherpe kruiden, iets waar de darm overgevoelig voor is), of een andere oorzaak waar de darm boos van wordt (zoals harde ontlasting of lucht in de darm).

Wind

Lucht irriteert de darm ook. Lucht kan het gevolg zijn van veel lucht inslikken, van het vrijkomen van lucht uit het voedsel en door harde poep. Veel lucht inslikken doen mensen die veel slikken (bijvoorbeeld door kauwgom kauwen of omdat ze steeds veel snot in de keel krijgen), maar ook mensen die praten onder het eten, het eten heel heet opeten of snel naar binnen schrokken. Voedingsmiddelen waar veel lucht uit vrijkomt, zijn in de eerste plaats de koolzuurhoudende dranken (fris en bier) en verder koolsoorten, uien en knoflook etc. In zachte ontlasting past meer lucht. Dus als de poep hard is, zal er ook meer lucht vrij in de darmen zitten. Die lucht heeft de neiging omhoog te gaan, dus krijg je een 'opgeblazen gevoel' onder je middenrif.

Geïrriteerde dikke darm

Nogal wat mensen hebben regelmatig last van buikpijn, opgeblazen gevoel, en dunne poep. De darmen zijn dan boos vanwege één van de redenen die ik hiervoor heb genoemd. Zo hebben mensen met een 'trage stoelgang' boze darmen door de harde poep en lucht en daardoor ook vaak dunne poep. Omdat de darmen van veel dingen geïrriteerd kunnen raken en daarbij ook nog eerder boos zijn als je zelf gespannen bent, kan het een flinke puzzel zijn om uit te vinden waar de buikpijn vandaan komt.

Zieke darm

Bijna al de bovengenoemde poepproblemen heb je zonder ziek te zijn: zonder de darmklachten zou je je 'gewoon' voelen. En meestal zijn de klachten 's nachts afwezig. Anders is het bij darmziekten. Daarbij ben je juist wél ziek, met bijvoorbeeld koorts, afvallen of misselijkheid. De ontlasting is dan vaak dun en slijmerig, of heeft een afwijkende kleur. Ook een verandering van je vaste poeppatroon kan op een darmaandoening wijzen. De huisarts kan je helpen als je vragen over het poepen hebt.

Tips

Drink en beweeg voldoende, dat komt het poepen ten goede Heb je veel last van buikpijn, opgeblazen gevoel of harde ontlasting, ga dan op zoek naar de oorzaak. Huisarts en diëtist kunnen je helpen. Altijd dunne poep wijst op darmirritatie. Vind dan uit waar je darm boos door wordt. Sóms dunne poep wijst op een tijdelijke en onschuldige irritatie of infectie en gaat vrijwel altijd vanzelf over. Een opvallende verandering van je poeppatroon of een combinatie van langdurige darmklachten en ziek voelen, zijn redenen voor een bezoek aan de huisarts. Ik wens je een 'goede afgang'!

Sint op bezoek bij Kindervreugd

UITGEEST - Na de intocht op zondag 13 november, brengt Sint zaterdag 19 november een bezoek aan Kindervreugd in Uitgeest. Samen met zijn Pieten komt hij langs in het clubgebouw van de speeltuinvereniging aan de Middelweg 108-110. Het feest begint om 9.45 uur en duurt tot ongeveer 12.30 uur. De zaal is open vanaf 9.30 uur.

Het wordt een drukke ochtend voor de kindervriend. Naast alle spelletjes die worden gespeeld roept hij de kinderen namelijk een voor een naar voren voor een gezellig gesprekje. Want wat is er het afgelopen jaar toch weer veel gebeurd. Kinderen hebben hun zwemdiploma gehaald, kregen een broertje of zusje of zijn voor het eerst met het vliegtuig op vakantie geweest. Allemaal verhalen waar de Goedheiligman uitgebreid de tijd voor neemt. Uiteraard wordt er ook lekker gedanst, gezongen en gelachen. Na afloop krijgt iedereen een cadeautje mee naar huis.

Vooraf inschrijven
Kinderen die het leuk vinden om bij het Kindervreugd-sinterklaasfeest aanwezig te zijn moeten vooraf worden opgegeven. Dit kan via www.inschrijven.speeltuinuitgeest.nl. Aanmelden is mogelijk van donderdag 10 tot donderdag 17 november 17.00 uur. Om vast in de stemming te komen organiseert de speeltuinvereniging de week ervoor, op zaterdag 12 november, een speciale sinterklaasdisco. Een uur lang swingen en springen om te vieren dat de Goedheiligman die ochtend weer in ons land is aangekomen. De sinterklaasdisco begint om 14.00 uur en is, net als het grote Sinterklaasfeest, door leden gratis te bezoeken. Aan niet-leden wordt voor beide activiteiten een kleine bijdrage gevraagd. Voor meer informatie: www.speeltuinuitgeest.nl.

5 / 12

Waterhindernisbaan

Denise Jonker Foto: Aangeleverd

De leden van de JJR zitten ook tijdens het zomerreces niet stil. Voor het project JJR on Tour gingen wij afgelopen zomer naar de huttenweek om de kids een aantal vragen te stellen over Uitgeest.

Het was een bloedhete dag en de kinderen waren druk bezig met het houden van watergevechten en met van de glijbaan in de sloot plonsen. Gelukkig was een aantal kinderen bereid een korte pauze in te lassen om een paar van onze vragen te beantwoorden. Een aantal van de vragen ging over zwembad De Zien. Alle kinderen waren het er mee eens dat het heel fijn is dat we een zwembad hebben en dat het er heel leuk is. Onze volgende vraag was: 'Dan gaan jullie er vast en zeker heel vaak naartoe, toch?' Deze vraag werd dan met een verlegen 'nee, eigenlijk niet zo vaak' beantwoord. De reden die ze hiervoor gaven was dat 'er weinig spelletjes te doen waren'. Er worden wel degelijk regelmatig leuke spelletjes georganiseerd, maar blijkbaar zijn veel kids daarvan niet op de hoogte. Dit zette mij aan het denken, hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen er vaker voor kiezen om naar het zwembad te gaan? Een crowdfundingsactie voor een hindernisbaan op het water!

Doordat kinderen zelf een kleine financiële bijdrage leveren, ofwel via georganiseerde sponsorlopen ofwel van eigen zakgeld, voelen zij zich meer betrokken bij het zwembad. Bovendien is zo'n waterhindernisbaan natuurlijk écht heel erg gaaf. Dit idee staat nog in de kinderschoenen. Benieuwd wat dit idee verder inhoudt? Het conceptplan voor de crowdfunding zal door mijzelf op 14 november gepresenteerd worden bij de Commissie Samenlevingszaken.

Denise Jonker

Sinterklaas en Zwarte Piet stomen op naar Akersloot

Sint en zijn Pieten meren zondag 13 november aan in Akersloot.

AKERSLOOT - Een dag na de landelijke aankomst brengt Sint Nicolaas een bezoek aan Akersloot. Zondag 13 november vaart hij samen met zijn Pieten om ongeveer 12.00 uur de jachthaven ARZV binnen.

De Ondernemers Vereniging Akersloot (OVA) prijst zich weer gelukkig met de komst van de sint. Het jaarlijks terugkerende evenement is het paradepaardje van de OVA. Na aankomst in de haven van ARZV zal Sinterklaas zich in een open koets door Akersloot laten rondrijden. Daarna brengt hij een bezoek aan de rooms-katholieke kerk van Akersloot. Daar zit de sfeer er ongetwijfeld vast goed in, want de aanwezige band zal zeker de stemmen al hebben losgemaakt. Sint-Nicolaas zal bij zijn intrede dan ook uit volle borst worden toegezongen. Ook burgemeester Toon Mans en pastor Hudepolh zullen de sint namens de gemeente en kerk in Akersloot begroeten. Alle kinderen die een tekening of ander werkstukje voor de sint gemaakt hebben, kunnen deze aan de pieten overhandigen tijdens de intocht. Voorzie deze wel van je naam en adres, want misschien win je wel een prijs voor de mooiste tekening.

Veiligheid
Net als andere jaren worden er veel mensen verwacht die de sint willen inhalen. In de jachthaven geeft dit (nog) geen problemen. In de kerk wordt het echter steeds voller. Vanwege het succes van de stewards voorgaande jaren, worden zij ook dit jaar ingezet om het feest in goede banen te leiden en de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen. Wij vragen om een ieders begrip en de aanwijzingen van de stewards op te volgen, wowel in de kerk als bij de jachthaven. Ook wordt een beroep gedaan op de ouders die aanwezig zijn. Zij worden gevraagd om er ook op toe te zien dat de gangpaden begaanbaar blijven.

Activiteiten van Stichting Uitgeester Senioren

Filmmiddag op woensdag 16 november
Deze keer een komedie. Wilt u weten welke film? Er hangen posters in dorpshuis De Zwaan of u kunt langskomen op het kantoor van de S.U.S., waar u een filmboekje in kunt kijken. In verband met de restrictie van de licentie mogen de filmtitels hier niet genoemd worden. Woensdag 16 november van 14.00 – 16.00 uur. Zaal open om 13.45 uur. Kosten € 3,- inclusief koffie/thee en cake.

Nog vrije plaatsen bij de SNERTPARTY op donderdag 24 november
Er wordt begonnen met een glaasje drinken, dan stokbrood met kruidenboter, roggebrood met spek en de overheerlijke erwtensoep. Een lekker toetje en een kopje koffie/thee met bonbons na. Trouwe deelnemers weten dat de Snertparty de moeite waard is: een echte traditie. Neemt u gerust een vriend(in) mee. Altijd weer een gezellige happening en heerlijk smullen. De gastvrouwen verwennen u, zodat u voldaan en met een goed gevulde maag naar huis gaat. Donderdag 24 november van 15.30 – 19.00 uur. Zaal open om 15.00 uur. De sluitingsdatum van de kaartverkoop is op maandag 21 november 2015. Er is geen zaalverkoop. Kosten € 8,-.

Informatie en opgeven:
Op het kantoor van Stichting Uitgeester Senioren, op de eerste etage van dorpshuis De Zwaan, Middelweg 5, 1911 EA Uitgeest. Telefonisch: 0251 – 31 90 20 of via de mail: s.u.s@inter.nl.net. Zie ook onze website: www.uitgeestersenioren.nl.

Collecte voor kinderen met een handicap

UITGEEST - Duizenden vrijwilligers gaan binnenkort weer op pad om geld in te zamelen voor kinderen en jongeren met een handicap. Ook in Uitgeest komen zij aan de deur tijdens de landelijke collecteweek van NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) van 14 tot en met 19 november 2016.

In onze samenleving zijn veel drempels waardoor kinderen en jongeren met een handicap niet gewoon kunnen meedoen. Veel kinderen met een handicap gaan bijvoorbeeld naar aparte scholen. Of ze gaan helemaal niet naar school. De speeltuin in de buurt is voor hen vaak niet toegankelijk, evenmin als de sportclub, de theatercursus of de arbeidsmarkt. Daardoor staan zij vaak aan de zijlijn. NSGK helpt om deze drempels uit de weg te ruimen. Zodat zij gewoon kunnen spelen, leren, wonen en werken, sámen met niet-gehandicapte leeftijdgenoten.

Vrijwilligers
NSGK kan dit werk doen dankzij de hulp van vele donateurs en vrijwilligers, die zich daarvoor belangeloos inzetten. Zoals vrijwilliger Louis van Veen zegt: "Het idee dat ik gehandicapte kinderen kan helpen aan een beetje extra geluk in een toch vaak lastig leven geeft me veel voldoening." Met de opbrengst van de collecte steunt NSGK projecten voor kinderen en jongeren met een handicap in heel Nederland. Op de website www.nsgk.nl ziet u recent ondersteunde projecten op een landkaart. Wanneer u inzoomt op Uitgeest ziet u welke NSGK-projecten daar mede mogelijk worden gemaakt dankzij uw steun. Heeft u geen collectant aan de deur gehad maar wilt u toch een bijdrage overmaken? Dat kan door de letters NSGK te sms-en naar nummer 4333 (eenmalige gift van €2,50), of met een online donatie via www.nsgk.nl. NSGK is in het bezit van het CBF-keurmerk. Dit garandeert dat ze op een verantwoorde manier omgaat met de giften die zij ontvangt.

Informatiebijeenkomst over zorg

UITGEEST - De zorg is veranderd. Daarom organiseert Social Team Uitgeest in samenwerking met Evean Ledenvereniging en Zorg Verandert een bijeenkomst hierover. Thema's die aan bod komen zijn: De zorg is veranderd, hoe lost u het op? Welke zorg of ondersteuning heb ik nodig? Wat kan ik zelf? Durf ik om hulp te vragen? Wie uit mijn omgeving kan mij helpen? Wat kan ik betalen? Dat vraagt om een andere manier van denken en doen. In deze bijeenkomst gaat u met een kleine groep deelnemers onder begeleiding van een gespreksbegeleider van Zorg Verandert met elkaar in gesprek over de veranderingen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Het doel is dat u handvatten krijgt om voor uzelf het beste uit de veranderde situatie te halen. Medewerkers van het Sociaal Team Uitgeest zijn hierbij aanwezig om na de bijeenkomst verder met elkaar te praten over de onderwerpen die zijn besproken en om u te informeren waar en bij wie u terecht kunt met uw vragen. De bijeenkomst wordt gehouden op 21 november van 13.30 uur tot 15.00 uur in dorpshuis De Zwaan aan de Middelweg 5. Aanmelden kan telefonisch via 0251-361145 of per e-mail: sociaalteam@uitgeest.nl. U kunt zich ook aanmelden in dorpshuis De Zwaan waar een intekenlijst aanwezig is.

Uitgeester Rob de Reus is bij RTL 4's LifestyleXperience Plus

UITGEEST - Schilderschool Rob de Reus is gevraagd om deel te nemen aan het programma LifestyleXperience Plus omdat ze als een van de weinige in de omtrek een uniek schilderlesprogramma biedt met persoonlijke begeleiding en een goede theoretische onderbouwing. Dit sluit aan op de punten waar het tv-programma LifestyleXperience Plus ook voor staat.

Rob de Reus is oprichter en docent van Schilderschool Rob de Reus. Vanuit zijn rol en betrokkenheid bij de schilderschool neemt hij deel aan het programma LifestyleXperience Plus. LifestyleXperience Plus wordt gepresenteerd door Samantha Klumper. De uitzending met Rob de Reus is op zaterdag 26 november om 13.25 uur bij RTL4. Op de draaidag, die 2 november was, gaat Samantha voor het eerst in haar leven realistisch schilderen. Samantha is die dag één van de cursisten bij Schilderschool Rob de Reus. Voor haar is het echt de allereerste keer dat zij gaat (leren) schilderen. De opdracht is het naschilderen van een appel. Ze leert hoe je goed kijkt. Tijdens de uitzending is een samenvatting van de Xperience van Samantha te zien. Je ziet haar stuntelen met de opzet en de onzekerheid straalt er de eerste paar minuten vanaf. Totdat ze ontdekt dat het best aardig lukt. Je ziet haar steeds fanatieker en zekerder worden. "Het eindresultaat is dan ook best goed", aldus Rob.

Aan de kinderen van groep acht

UITGEEST - Houd je van mooie verhalen? Vind je het leuk om te knutselen? Dan is dit iets voor jou! Alle kinderen van 4 jaar tot en met 12 jaar zijn van harte welkom.

Ieder jaar vertellen we aan de kinderen mooie verhalen uit de Bijbel. Vorig jaar stond Jozef uit het Oude Testament centraal. Hij werd de onderkoning van Egypte. Dit jaar gaan we de verhalen over Mozes lezen. Wie was Mozes? Wat heeft hij gedaan? We praten met de kinderen over de verhalen en we gaan ook in iedere bijeenkomst iets creatiefs doen. De kinderen krijgen een eigen multomap, waarin de knutselwerkjes, puzzels worden gedaan. Deze map nemen de kinderen iedere keer mee naar huis.

We komen gemiddeld één keer in de drie weken op woensdagmiddag bij elkaar. In de pastorie naast de rooms-katholieke kerk. Er zijn acht bijeenkomsten in de periode van november tot en met april. We beginnen om 13.30 uur en stoppen om 14.30 uur. De kinderen worden verdeeld in twee groepen: er is één groep voor kinderen van 4 jaar tot 8 jaar en er is een groep voor kinderen van 9 jaar tot 12 jaar. We beginnen op woensdag 16 november om 13.30 uur in de pastorie! Daarna komen we samen dit jaar op 30 november en 21 december. Hopelijk tot ziens!

Kapelaan Mario Agius 06-37219218.

Kim de Vries, Storytelling Photographer

Kim de Vries

Burg. van Roosmalenstraat 19, 1911 EZ Uitgeest, www.kimdevriesfotografie.nl, 06-45066109

Door: Anita Webbe

UITGEEST - Kim de Vries (31) heeft sinds twee jaar haar eigen bedrijf, maar fotografeert al heel lang. Fotografie is altijd een constante factor in haar leven geweest. Kim is begonnen als interieurstyliste en mede doordat zij interieurs en projecten fotografeerde en later haar kinderen vaak op de gevoelige plaat vastlegde, werd zij steeds meer gevraagd om in opdracht te fotograferen.

Kim: "Ik vind het heel erg leuk om kinderen te fotograferen en mede doordat ik zelf moeder ben, weet ik hen op de juiste manier te benaderen. Er zit immers altijd een prinsesje of riddertje in een kind." Bruiloftsfotografie beslaat een groot deel van haar werkzaamheden als fotografe, maar ook familieportretten, bedrijfsreportages, productfoto's en styled-shoots verzorgt Kim graag.

Rocken
"Ik fotografeer met een Canon5D Mark III Full Frame en heb een mobiele studio. Een mooie foto is absoluut niet alleen afhankelijk van een goede camera maar vooral door wie de camera bedient en zijn of haar kennis en gebruik van instellingen en compositie. Ik geloof niet dat er zoiets bestaat als 'slecht licht.' Dit zie ik juist als een uitdaging. Een camera, of dat nou een luxe digitale spiegelreflex is of een simpele point-and-shoot, moet je gewoon rocken", aldus Kim.

Erfenis
Van mei tot en met september is het hoogseizoen voor bruidsreportages. Samen met haar secondshooter Ruud fotografeert Kim deze waardevolle dag op een professionele, maar ook persoonlijke wijze en vooral met veel aandacht voor detail. Kim heeft een heel eigen stijl qua fotografie waardoor de klant juist haar kiest. Kim: "Een bruiloft is niet alleen een mooie reportage met het bruidspaar, ook details zijn heel belangrijk: de bloemen, de prachtig gedekte tafel, de schoenen die met zorg zijn uitgekozen bijvoorbeeld. Daarbij willen we graag dat iedereen zich op zijn gemak voelt. De foto's die wij maken zijn rustig en vertellen een verhaal, zorgen dat het gevoel van dat moment weergegeven wordt en dat men het eindresultaat als een erfenis kan bewaren voor toekomstige generaties." De bewerking en de eindregie blijven volledig in haar handen. Ook het eindresultaat in de vorm van een kwalitatief hoogwaardig album mag er zijn en zorgt voor een levenlang nagenieten.

Internationaal
Niet alleen landelijk timmert de enthousiaste fotografe aan de weg, ook internationaal wordt ze gevraagd om te komen fotograferen. Vorige maand nog een bruiloft in Gibraltar. Ook heeft Kim onlangs een 'Masters of Dutch Wedding Photography' award gewonnen. Ook is zij uitgekozen als een van de vijftig fotografen die mee mochten doen met een Amerikaanse campagne van Beauty Revived. Deze foto's werden gepubliceerd in het 50 Beautiful Children Magazine 'Beauty Revived.' Kim heeft nog wel een grote wens: "Ik zou dolgraag eens een bruiloft fotograferen in de sneeuw, bijvoorbeeld in Lapland of New York.

Afvallende bal bedenkt beste slogan

De winnaar van de slogan voor de paarsebalactie voor Stichting Terre Rett.

UITGEEST - Mediabureau Media Meadows deed als sponsor van de 'paarsebalactie' voor Stichting Terre Rett een aantal weken geleden een oproep om een slogan te verzinnen. Ten behoeve van het Stichting Terre en het onderzoek naar het Rett Syndroom zal tennisleraar Ronald Vlieland uit Uitgeest volgend jaar juli alles uit de kast halen om het wereldduurrecord dubbelspeltennis te verbeteren. Het oude record staat nu op 57 uur en 30 minuten. De slogan komt op een spandoek van 15 x 3 meter.

Samen met drie collega-tennissers, Kees Beentjes, Rob Klaver en Dennis Bakkum en Maarten Koelman als reserve, wil hij maar liefst 62 uur achter elkaar gaan tennissen om zo deze ziekte onder de aandacht te brengen en de stichting zo groots mogelijk financieel te steunen. Een paarse tennisbal is het symbool van de actie. Om zoveel mogelijk te kunnen betekenen voor de stichting zal dit drie dagen durend wereldduurrecord verpakt worden in een groots evenement. Naar aanleiding daarvan organiseerde Media Meadows een wedstrijd waarbij zij opriep om een slogan te verzinnen voor het evenement. 22 deelnemers stuurden 35 inzendingen. Na zorgvuldige afwegingen bleef een top drie over. Naar het oordeel van de jury was er één die het beste de elementen van het evenement had verwoord in een pakkende slogan. De winnaar wil niet met zijn naam in de krant, maar laat zich ook wel kennen als 'De Afvallende Bal'. Via de lokale pers en Facebook zal de uitslag verder bekend worden gemaakt door Ronald Vlieland, de initiatiefnemer van de paarsebalactie. Dan wordt ook het spandoek zichtbaar. Tenslotte valt in de winnaar nog te prijzen dat hij afzag van het diner en dat hij liever een bedrag, ter waarde van een goed en compleet diner voor twee personen bij restaurant KLAAS, gestort zag op het rekeningnummer van Stichting Terre. Dat is inmiddels gebeurd. Hij ontvangt daarnaast nog een fles Don Jacobo.

De slogan op het spandoek.

Geen inflatiecorrectie OZB

UITGEEST - Er komt geen verhoging van de OZB met 1,2%. Normaal gesproken wordt ieder jaar de OZB met 1,2% verhoogd, de zogeheten inflatiecorrectie. Tijdens de begrotingsvergadering van gemeente Uitgeest donderdag 3 november diende Uitgeest Lokaal echter een amendement in om de inflatiecorrectie niet door te laten gaan.

De heer Weijers (Uitgeest Lokaal): 'In 2014 en 2015 zijn de OZB-tarieven met 10% en nogmaals 10% verhoogd. Dat was toen nodig omdat Uitgeest in zware financiële nood zat. Inmiddels staan we er beter voor en het is tijd dat onze inwoners en ondernemers gedeeltelijk worden gecompenseerd voor hun bijdrage in slechte tijden.'

Ook PU diende een soortgelijk amendement in, aangezien 'de begroting 2017 een fors overschot laat zien en een verhoging van 1,2% niet noodzakelijk is voor een gezonde meerjarenbegroting'. Het amendement werd met 11 stemmen voor en 3 tegen overgenomen.

Verlaging

Uitgeest Lokaal wilde eigenlijk nog een stapje verder. De partij stelde voor om niet alleen de inflatiecorrectie te schrappen, maar ook om de tarieven voor alle OZB-categorieën te verlagen met 3%. Een verlaging redde het echter niet, omdat dit niet gedekt kan worden. Dat was ook het probleem met de andere amendementen die voorgelegd werden. PU diende nog 5 amendementen in, waaronder het afschaffen van de hondenbelasting, verlaging van de precariobelasting, en afschaffing van de toeristenbelasting voor een verblijf korter dan drie weken. Het college raadde de amendementen echter af. Wethouder Zwarthoed: "Helaas moeten wij ze allemaal ontraden, omdat het niet gedekt kan worden. Je kunt geen structurele uitgaven dekken met incidentele inkomsten."

Sinterklaasavond

Mevrouw Van de Vliet (CDA) verbaasde zich over de voorstellen. "Het lijkt wel Sinterklaasavond met al deze cadeautjes. Ondanks dat het sympathieke voorstellen zijn, steunen wij ze niet." Toen de amendementen in stemming werden gebracht, werden ze dan ook verworpen. De begroting voor 2017 zelf werd wel unaniem vastgesteld.

Tiny houses

De partijen PU, UVP en PvdA diende tot slot een motie in over 'tiny houses'. Dat zijn kleine, eenvoudige en duurzame woningen voor één of twee personen. Volgens de drie partijen is er een groeiende behoefte aan dit type woningen, voor bijvoorbeeld alleenstaanden of studenten. Viola Breeuwer (PU): 'Deze nieuwe vorm van wonen is overgewaaid uit de VS en inmiddels al succesvol gebleken in Alkmaar en Almere. We roepen het college om op zich op korte termijn aan te melden voor een Tiny House-project en te onderzoeken of er boeren bereid zijn land ter beschikking te stellen.'

Matige week voor tafeltennissers

UITGEEST - Twee teams van tafeltennisvereniging Uitgeest wisten afgelopen week te winnen. Team 1 had ZTTC 2 uit Zaandam over de vloer. Dit team staat momenteel bovenaan. Dat voorspelde niet veel goeds. Uitgeest had Billy Fatels als invaller, die bijna een punt had bezorgd. Henk Spoelstra had het heel moeilijk en maakte één punt. Martin van Veen speelde heel sterk maar kon ook maar één punt maken voor Uitgeest: 2-8 winst voor ZTTC 2. Team 2 speelde uit in Amsterdam tegen Tempo Team 7. De Uitgeesters hadden een zware avond en konden slechts twee punten maken. Billy Fatels en Patrick Rasch wisten deze in vijf games te bemachtigen. Ook al speelde René van Buren een van zijn enkels in vijf games, hij kon er geen punt uithalen. Van Buren is nog niet helemaal op sterkte, hopelijk duurt het niet te lang. Een 8-2 winst voor Tempo Team 7. Team 3 speelde tegen Diemen 4. Deze Uitgeesters waren wel successvol. Dennis Janssen was de ster van deze avond en won zijn drie enkels. In een van de partijen kwam hij weliswaar twee games achter te staan, maar hij wist het toch in een winst om te toveren. Jelle van Werkhoven en Marijn van Kampen lieten het beiden liggen bij hun enkelpartij, maar wisten wel samen de dubbel te winnen. Marijn wist de meest spannende partij van de avond te winnen. Het was in bijna iedere game zenuwslopend:: 12-10, 11-6, 9-11, 10-12 en 11-9. De winst voor Uitgeest: 8-2. Team 4 was het meest succesvol, Zij was in Amsterdam en moest het opnemen tegen US 16. Eugenie Rasch schitterde deze avond en sloeg elke tegenstander van de tafel. Huib van Leeuwen deed het haar na. Roger Schuddeboom versloeg twee van de tegenstanders en de derde moest opgeven. Samen met Huib won hij ook de dubbel. Een 0-10 winst voor Uitgeest. In de duocompetitie moest Uitgeest 2 tegen Uitgeest 1 spelen. Het was een uitermate gezellige avond met veel gelach aan beide kanten. Rob de Boer en Marcel Couwenberg haalden weer een perfecte uitslag tegen Marianne Muris en Anja Kramer. Het is hun eerste seizoen in de competitie. 0-5 winst voor Uitgeest 1.

Roy de Haan wint US Cup

De beste drie in de A-poule, met op het hoogste podium Roy de Haan.

UITGEEST - Meer dan twintig deelnemers startten zondagochtend 30 oktober aan de strijd om de Uitgeester Scholen Cup. Voor sommigen is het kleine witte balletje lastig in bedwang te houden. Maar zoals elk jaar waren er bij deze zesde editie van het tafeltennistoernooi voor Uitgeester scholieren ook weer zeer getalenteerde jongens en meisjes. En niet alleen de kinderen die meededen waren erg enthousiast, ook de ouders, opa's, oma's, broertjes en zusjes door gedurende de hele dag kwamen kijken. Uiteindelijk won Julian de Wolf de finale van Bryan Vermaas in de B-poule. De derde prijs in de B-poule ging naar Daan Wortelboer. De winnaar in de A-poule, en daarmee ook de winnaar van de US Cup, is Roy de Haan. Hij won in de finale van Jasper van Assema. De derde prijs in de A-poule is gewonnen door Daan van den Booren. Opmerkelijk is dat Lex de Haan, de broer van Roy, vorig jaar de US Cup won. De Binnenmeer heeft dit jaar voor de vierde keer de US cup gewonnen voor beste school. De prijzen werden uitgereikt door wethouder Judy Kloosterman. En voor alle deelnemers was er een mooie medaille dankzij tuincentrum Frits Janssen die de prijzen weer sponsorde.

Jeugdscheidsrechters FC Uitgeest geslaagd voor het scheidsrechter diploma

Geslaagd voor pupillenscheidsrechter! Foto: Ben Vredenburg

UITGEEST - Op 14 en 15 oktober is onder leiding van de Uitgeester KNVB docent Wim Sombroek, een opleiding pupillenscheidsrechter gehouden en de 15 deelnemers zijn allemaal geslaagd!!

Deelnemers: Alex van der Pol, Roy Roelofs, Stijn Tromp, Kas van der Eng, Rowin Leijstra, Thom Schoorl, Stan de Waal, Gijs Krom, Sam Meijer, Emiel Huijbens, Stefan Sutterland, Lara Vaalburg en Eline Renken. Op de foto ontbreken Tim Montauban en Jesse Versluis. Zij moesten al vroeg weg naar hun eigen wedstrijd.

FC Uitgeest is heel tevreden met dit mooie resultaat. Menigeen zal gemerkt hebben dat er de laatste tijd veel wedstrijden gespeeld werden zonder scheidsrechter. Dit werd door menigeen als niet prettig ervaren. Daarom hierbij alvast de oproep om je in te schrijven voor de volgende pupillencursus welke naar verwachting rond het einde van dit jaar of begin nieuwe jaar gehouden gaat worden. Wat zijn de eisen?? Leeftijd vanaf 12 jaar en goede zin totaal duurt de opleiding zo'n 4 uur. De kosten worden door FC Uitgeest betaald en je krijgt ook een tenue in bruikleen

Opgeven kan door een email te sturen naar: scheidsrechters@fcuitgeest.nl

Met sportieve groet namens de scheidsrechtercommissie, Rik Kempers Jeugdscheidsrechtercoördinator

MCHU heeft een nieuwe voorzitter

Jaap Bos (links) draagt voorzittershamer over aan de nieuwe voorzitter Alex van Leeuwen

UITGEEST - Tijdens de Algemene Ledenvergadering van donderdag 3 november heeft Jaap Bos na negen jaar afscheid genomen als voorzitter van MHCU. Tijdens de vergadering droeg hij de voorzittershamer over aan de nieuw verkozen voorzitter Alex van Leeuwen.

Jaap Bos is negen jaar voorzitter geweest en het gezicht van onze hockeyclub. Als voorzitter was hij jarenlang de drijvende kracht achter het bereiken van het huidige nieuwe waterveld en het tweede, nog aan te leggen kunstgrasveld. Jaap blijft actief als voorzitter van de Commissie Arbitrage.
Namens het bestuur bedankten Tom van Essen en Floris Cooymans Jaap voor zijn jarenlange inzet voor de club. Ook werd Jaap Bos officieel benoemd tot erelid van de hockeyclub.

De nieuwe voorzitter Alex van Leeuwen is reeds jarenlang actief binnen MHCU, als speler en als vrijwilliger in diverse rollen. Momenteel ook als commissielid Arbitrage. Sinds 2011 is Alex lid van verdienste van MHCU en vanaf heden dus het nieuwe gezicht van de Uitgeester hockeyclub.

Nick Vlaar gaat team Edwin Ott motoren versterken

UITGEEST - De achttienjarige Nick Vlaar komt volgend jaar team Edwin Ott motoren versterken als vaste rijder op een Yamaha, naast Eric Ott en Rob Juwett. Alex Ott zal in 2017 niet meer mee doen aan de wedstrijden, hij zal incidenteel alleen nog testwerk verrichten.

Alex Ott gaat zich meer inzetten voor het bedrijf Edwin Ott motoren. Nick Vlaar woont in Obdam en is gestart met racen in de CRT-cup. Hij eindigde als tweede in het juniorklassement, waarna hij in de Supercup 600 ging rijden. Daar rijdt hij nu twee jaar op een Suzuki. Deze verruilt hij volgend seizoen voor een zitje bij Edwin Ott motoren op de nieuwe Yamaha YZF-R6 van 2017. Nick: "Aankomend jaar heb ik de eer om samen met Eric Ott in het Edwin Ott motoren racingteam te rijden op de nieuwe Yamaha R6. Hier heb ik heel veel zin in en wij denken dat ik hiermee ook een stapje meer naar voren kan komen in het Supercup 600 kampioenschap. Mijn doelstelling is om in 2017 een vaste rijder te worden in de top tien." Team Edwin Ott motoren zal met twee nieuwe Yamaha R6 in actie komen in 2017. Hierbij zal Eric zijn best doen om Nick te begeleiden op en naast de baan, zodat Nick zijn doelstelling kan behalen. "Het team heeft er vertrouwen in om met Nick het seizoen 2017 te gaan rijden", aldus Karin Ott.

Alles over 'de cloud'

HEEMSKERK - SeniorWeb verzorgt 16 en 23 november in samenwerking met Bibliotheek IJmond Noord de uit twee lessen bestaande cursus Werken met 'de cloud'. In deze cursus wordt uitgelegd wat de cloud is en welke cloud-diensten er zijn, zoals OneDrive, Dropbox, iCloud etc. Er wordt nader ingegaan op de cloud-dienst OneDrive van Microsoft. Wat kunt u in OneDrive bewaren, waarom zou u dat doen en hoe kunt u uw gegevens met behulp van OneDrive synchroniseren op al uw apparaten? Ook komt aan de orde hoe veilig het werken met OneDrive is en wat de kosten van het gebruik ervan zijn. Cursuslocatie: Baptistenkerk, Maerten van Heemskerckstraat 43 in Heemskerk. Kaartverkoop via www.bibliotheekijmondnoord.nl/agenda of bij de klantenservice in een van de bibliotheekvestigingen van Bibliotheek IJmond Noord. Inschrijven is mogelijk tot en met donderdag 10 november, daarna in overleg. De lessen beginnen om 9.30 uur. De kosten zijn twintig euro voor twee lessen.

"Lesbos, natuur met een vleugje cultuur"

Foto: Aangeleverd

CASTRICUM - Op woensdag 23 november houdt de Vogelwerkgroep Midden-kennemerland in samenwerking met PWN een lezing met beelden onder de titel: 'Lesbos, natuur met een vleugje natuur'. De lezing wordt verzorgd door natuurfotograaf Erwin van Laar en vindt plaats in Bezoekerscentrum De Hoep aan de Johannisweg 2 in Castricum.

De lezing is gratis voor vogelwerkgroepleden, niet leden betalen drie euro. Er kunnen 114 mensen in de zaal. De natuurfotograaf neemt ons mee naar het Griekse eiland Lesbos waar hij met zijn vrouw al zo'n 15 jaar komt. Hier ademt alles nog rust en ruimte. Het eiland ligt onder twee belangrijke trekroutes van prachtige vogelsoorten. Lesbos staat met stip op nummer 1 in de top 10 van beste vogelplekken in Europa. Veel soorten zullen de revue passeren zoals Bijeneter, Dwergooruil, Woudaapje, Witvleugel- en Witwangstern, Maskerklauwier, Baardgrasmus, Hop, Flamingo en Bruinkeelortolaan. Maar ook zoogdieren, insecten, planten en het dagelijks leven in de dorpen komen aan bod. Erwin en zijn vrouw hebben er vele fraaie digi-foto's gemaakt. Lesbos is een aanrader voor mensen die vakantie en vogelen willen combineren. Kortom een digi-lezing met voor ieder wat wils.

FC Uitgeest 35+ toernooi op zaterdag 12 november.

Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Op zaterdag 12 november wordt er voor de 1ste maal het FC UItgeest 35+ voetbaltoernooi gehouden. Dit toernooi wordt gehouden met 5 teams. Naast het organiserende FC Uitgeest 35+ team neemt ook DEM, Sporting Krommenie, FACTA en FC Uitgeest 10 deel aan dit toernooi. Om 16:00 gaat het geheel van start. Eerst alle spieren nog even losmaken en dan lekker voetballen.

Het toernooi wordt om ongeveer 18:00 uur afgesloten met een met een hapje en een drankje samen met je voetbalvrienden. FC Uitgeest is het vorige seizoen gestart met twee 35+ teams. Dit seizoen neemt slechts een team deel aan het KNVB 7 x 7 toernooi voor 35 plussers. Een voetbaltoernooi voor toppers op leeftijd. Geen pijlsnelle aanvallers op roze schoenen en verdedigers die spelen op buitenspel, maar gewoon lekker een potje voetballen met leeftijdgenoten. Dat is het KNVB 7x7 35/45+ voetbal. Een welkome aanvulling op de bestaande (veteranen)competities.

Voor de 35/45+-variant zijn de regels en omstandigheden aangepast. Zo wordt er gespeeld in zeventallen op een half veld. Er mag doorlopend gewisseld worden en van buitenspel is geen sprake. Negentig minuten lang zwoegen op een veld van pakweg honderd bij zestig meter tegen spelers die twintig jaar jonger zijn? Dat behoort dus tot het verleden.

Eens in de 3 á 4 weken lekker een potje ballen met vrienden tegen leeftijdsgenoten, dat staat centraal bij de 35/45+-toernooien op de vrijdagavonden. Iedere vereniging heeft één keer per half jaar een thuisbeurt.

Heb jij ook belangstelling om deze manier te voetballen, kom dan eens kijken op zaterdag 12 november of op vrijdag 18 november, dan is FC Uitgeest gastheer voor de teams die deelnemen aan het KNVB 35+ toernooi.

2e Langebaanwedstrijd IJsclub Uitgeest Door: Kees Molenaar

Zaterdag 5 november is de 2 e langebaanwedstrijd verreden. Door de zeer vochtige weersomstandigheden sloeg het ijs snel aan. Dit samen met de verkeerde inval van de wind in de ijsbaan, hetgeen resulteerde in beide zijde tegenwind, vielen de resultaten wat betreft het aantal Persoonlijke Records tegen. Maar elke wedstrijd is een voorwaarden om te leren voor de volgende. En dan onder betere omstandigheden. Al met al kan iedere rijder tevreden zijn.

Afstand: 100 meter.

1 Sanne Veenboer 12.46

2 Patrick Roelands 13.05 PR

3 Joni Krom 13.12

4 Luna den Elsen 13.28

5 Leon Schot 13.81

6 Mike Roelands 13.97

7 Thomas Jongejans 14.54 PR

8 Merel Schouten 14.66

9 Stan de Ruijter 15.85

10 Anne Schoon 16.12

11 Allard Schipper 16.13

12 Thijs Zonneveld 18.12

Afstand:300m

1 Sanne Veenboer 31.18

2 Kees Molenaar 31.63

3 Thijs van Tol 32.36

4 Femke Jongenotter 34.51

5 Roos de Boer 35.27

6 Leon Schot 36.40

7 Patrick Roelands 36.58

8 Luna den Elsen 36.86

9 Mike Roelands 38.32

10 Merel Schouten 38.80 HT

11 Thomas Jongejans 39.07 PR

12 Anne Schoon 41.90

13 Allard Schipper 47.00

14 Stan de Ruijter 53.04 PR

15 Thijs Zonneveld 54.40

Afstand: 500m

1 Nancy Molenaar 49.20

2 Kees Molenaar 49.27

3 Thijs van Tol 51.00

4 Joni Krom 53.63

5 Femke Jongenotter 54.37

6 Roos de Boer 54.95

7 Brian Bloedjes 56.25

8 Luna den Elsen 56.41

9 Kris Aardenburg 56.44

10 Patrick Roelands 58.33

11 Leon Schot 59.47

12 Mike Roelands 1:00.17 PR

13 Merel Schouten 1:03.09

14 Thomas Jongejans 1:03.88 HT

15 Anne Schoon 1:09.80

16 Allard Schipper 1:24.27

17 Stan de Ruijter 1:24.86

18 Thijs Zonneveld 1:41.83

Afstand: 1500m

1 Kees Molenaar 2:34.65

2 Thijs van Tol 2:36.36

3 Nancy Molenaar 2:37.13

4 Sanne Veenboer 2:49.62

5 Brian Bloedjes 2:52.54 PR

6 Femke Jongenotter 2:56.37

7 Joni Krom 2:57.29

8 Kris Aardenburg 3:02.39

9 Roos de Boer 3:06.99

Indische keuken

HEEMSKERK - Na het volgen van de cursus 'Indische keuken' is het maken van de heerlijkste traditionele gerechten uit Indonesië een koud kunstje. Deelnemers maken gevarieerde Indische gerechten die na afloop van de les mee naar huis worden genomen. De laatste les wordt de maaltijd gezamenlijk in het buurtcentrum genuttigd. Deze cursus staat onder deskundige leiding van Sri Mertens en wordt gegeven in de keuken van buurtcentrum De Schuilhoek, Van Bronckhorststraat 1 in Heemskerk. Er zijn nog een paar plaatsen vrij. De cursus start op woensdag 16 november en beslaat zes lessen, wekelijks op woensdag van 20.00 tot 22.00 uur. Voor meer informatie: Cursusbureau Welschap Welzijn, tel. 0251-207725 of www.welschapwelzijn.nl. Inschrijven kan via de website of bij de balie van het buurtcentrum.

Gezamenlijk concert PEREZWON en Voces Intimae

Foto: Aangeleverd

REGIO - Het Byzantijns koor PEREZWON en het koor Voces Intimae uit het Zuid Franse Prat-Bonrepaux geven op 12 november gezamenlijk een concert in de dorpskerk van Heemskerk. PEREZWON zingt repertoire uit de Oosters Orthodoxe kerk. Het Franse koor zal een programma brengen uit het klassieke kamerkoor repertoire. Er worden ook enkele liederen gezamenlijk ten gehore gebracht.

Perezwon (????????) betekent 'klokgelui'. Klokken zijn onlosmakelijk verbonden met de Orthodoxe liturgie. Het gemengd koor PEREZWON is opgericht in februari 2016 en legt zich toe op deze koormuziek. Het koor staat onder muzikale leiding van Chris Jobse. Al sinds 1980 is hij actief als dirigent van verschillende koren en orkesten in Nederland en daarbuiten. Sinds 2003 is hij als gastdirigent verbonden aan het Tavria strijkorkest en het Krim Kamer Koor uit Simferopol (Oekraïne). Hij is de dirigent vanaf de oprichting van het kamerkoor Endora uit Heemskerk en de initiatiefnemer van het Byzantijnse Koor PEREZWON.

Voces Intimae werd in 1999 opgericht door Christian Pariot. De naam is ontleend aan het laatste strijkkwartet van Jean Sibelius. Hij benadrukt de nabijheid van de stemmen in de polyfonie en de intimiteit van de dichter en de musicus in hun selectieve samengaan waar het woord en de toon zin krijgen bij het zich gezamenlijk eigen maken van de lyriek. Het koor is winnaar van verschillende internationale competities (Engeland, Hongarije, Turkije, Zwitserland, Estland, Griekenland). Ook heeft het koor opgetreden bij grote Franse festivals, alsook in het buitenland (Togo, Senegal, Libanon, Ivoorkust, Vietnam Armenië, Egypte, Marokko, Oekraïne, Malta, Schotland, Oostenrijk, Spanje, Hongarije, Italië, Slovenië, Polen). Dirigent Christian Pariot is doctor in de muziek van de Universiteit van Toulouse.

Het concert vindt plaat in de Dorpskerk, Kerkplein 1, Heemskerk. Aanvang concert 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar in de voorverkoop bij Van Ingen Hifi, Deutzstraat 2, Heemskerk a €10,00 Aan de zaal zijn de kaarten, indien nog voorhanden €12,00.

Constaal Snijbedrijf, Floricultura en The Bike Guru genomineerd voor IJmond Werkt! Award Awardwinnaar wordt gekozen tijdens IJmond Onderneemt op 15 november

Rick Lauffer en Ruben Boer ontvingen in 2015 de award uit handen van Arjen Verkaik, bestuursvoorzitter van IJmond werkt! Foto: Aangeleverd

BEVERWIJK - De jury van de IJmond Werkt! Award 2016, bestaande uit Marieke van Dijk (wethouder gemeente Heemskerk en tevens bestuurslid van IJmond Werkt!), Ton van der Scheer (voorzitter OV IJmond) en Rick Lauffer (mede-eigenaar Hotel Restaurant Sonnevanck en winnaar van de IJmond Werkt! Award 2015) nomineerde drie toppers om mee te dingen naar de IJmond Werkt! Award 2016.

De jury vindt Floricultura onderscheidend vanwege het vrij grote aantal (15) medewerkers dat zij via IJmond Werkt! aan het werk hebben. Floricultura speelt een belangrijke rol in de lokale economie en de jury vindt het mooi om te zien dat zij gedurende lange tijd medewerkers een gestructureerde plek biedt waar zij volledig op hun plek zijn.

Constaal Snijbedrijf BV springt er voor de jury uit omdat het bedrijf voor 1/3 uit medewerkers van IJmond Werkt! bestaat. Naast de vier vaste medewerkers werken Michel en Jeffrey er al sinds 2009 met veel plezier middels Begeleid Werken. De extra inzet die Constaal heeft getoond om ook tijdens economisch zwaardere tijden de jongens in dienst te houden plus de persoonlijk begeleiding die geboden wordt vindt de jury bewonderenswaardig.

De jury is onder de indruk van The Bike Guru omdat deze relatief kleine ondernemer toch 1/4 van zijn personeelsbestand geworven heeft via IJmond Werkt! en extra inzet heeft getoond om de samenwerking te laten slagen. De jury heeft veel respect voor de overtuiging van waaruit de Bike Guru onderneemt.

De genomineerde bedrijven hebben laten weten zich vereerd te voelen met de nominatie. Het is nu aan de aanwezigen van IJmond Onderneemt, dé ondernemersbijeenkomst van de regio op 15 november in A9 Studio's in Uitgeest, om aan de hand van getoonde bedrijfsfilms de uiteindelijke winnaar van de IJmond Werkt! Award te kiezen.

Tijdens een inspirerend en afwisselend programma waarbij de IJmond centraal staat, wordt er naast de IJmond Werkt! Award ook de Ondernemingsprijs IJmond en de Duurzaamheid Award uitgereikt. Meer info over de bijeenkomst vindt u op www.ijmondonderneemt.nl. Hier kunt u zich als werkgever ook aanmelden.

De IJmond Werkt! Award wordt uitgereikt aan het bedrijf uit de regio dat zich het meest inzet voor mensen die om wat voor reden dan ook steun nodig hebben om in hun werk goed te functioneren. De jury heeft bij haar keuze op verschillende aspecten gelet zoals bewust betrokken ondernemerschap, creativiteit in ondernemerschap, het geloof in het kunnen van de medewerkers, regiospreiding en voorbeeldfunctie voor de branche.

Supermaan van de eeuw

Supermaan in aantocht

Vorige maand was er al een supermaan, maar op maandag 14 november en volgende maand, op woensdag 14 december, worden we er nogmaals op getrakteerd. Bovendien zal het verschijnsel dit keer het grootste van deze eeuw worden in haar soort.

Wanneer een volle maan zich in haar baan om de aarde op het dichtste punt van onze planeet bevindt, spreken we van een supermaan. Op zo'n moment is het hemellichaam bovendien veel helderder. Supermaan is geen officiële astronomische term. In het wetenschappelijke jargon spreekt men van een perigeummaan en die komt drie tot vier keer per jaar voor.

Zet de camera's dus klaar (op statief) en google vast naar de speciale instellingen die er voor nodig zijn om een goede foto van de maan te maken. Dit is namelijk niet zo eenvoudig...en dan hopen we natuurlijk nog op een onbewolkte hemel! Noteer deze twee datums vast in de agenda. Mocht het lukken en je hebt deze supermaan vastgelegd, stuur deze foto dan naar redactie@uitgeester.nl met een alinea (wie, hoe, waar). De mooiste krijgt een plaatsje in de krant!

Klaverjassen en Kienavond in buurtcentrum Het Spectrum

KLAVERJASSEN

Op maandag 14 november om 19.30 uur is iedereen van harte welkom om samen gezellig te komen klaverjassen in buurtcentrum Het Spectrum. Deelname € 3,50. Er zijn weer mooie prijzen te winnen. Buurtcentrum Het Spectrum vindt u aan het Lauraplein 1 te Heemskerk, tel. 207777.

LEREN KLAVERJASSEN

Op maandag 14 november van 13.30 tot 16.30 uur kunnen diegenen die helemaal niet of enigszins kunnen klaverjassen alle kneepjes leren tijdens het "Leren Klaverjassen" in Buurtcentrum Het Spectrum. De kosten bedragen € 2,50 per keer.

KIENEN

Zaterdag 26 november is er weer een gezellige KIENAVOND in Buurtcentrum Het Spectrum. Er zijn zoals altijd weer geweldige prijzen te winnen. Het Kienen begint om 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.30 uur. De minimum leeftijd is 15 jaar en de toegang is gratis.

Zonne-akker in Akersloot ?

AKKERSLOOT - De eigenaar van een perceel weiland nabij het Schouw in Akersloot, heeft het voornemen om op dit perceel een zonne-akker te realiseren.

Over deze ontwikkelingen heeft Dorien Veldt, raadslid CDA Castricum, vragen gesteld aan het college van de gemeente Castricum. Het CDA wil weten hoe het college tegenover de plannen om ongeveer 4000 zonnepanelen te plaatsen op 0,8 hectare weiland. Dit gebied heeft een agrarische bestemming en is bovendien nog een van de weinige plekken in Kennemerland waar nog iets over is van het strandwallenlandschap. Ook wil het CDA weten of de omwonenden geïnformeerd en gehoord zijn over deze plannen. Het CDA vraagt zich af of zo'n grootschalig project wenselijk is in het agrarisch buitengebied.

Rotary Helpt overal zichtbaar Ontdek wat de Rotaryclub bij jou in de buurt doet

Foto: Aangeleverd

Wat doet Rotary? Velen hebben geen idee hoeveel mooie activiteiten Rotarians ontplooien voor een ander, vaak in de buurt, achter de schermen. Van lokaal schoolschaatsevenement tot wereldwijde poliobestrijding: vanaf 24 oktober start de campagne Rotary Helpt die iedereen uitdaagt aan de weet te komen waar Rotary in Nederland zich écht mee bezighoudt.

Schoon water? Gevlucht? Polio? Handen tekort? Rotary Helpt! Via billboards, social media en diverse andere mediakanalen worden mensen verleid om zich even óf langer te verdiepen in de activiteiten van de 450 Rotaryclubs in Nederland. Zodat zij ontdekken dat ook een club bij hen in de buurt zich actief inzet voor de samenleving.

Bijzondere projecten uit hele land op www.rotaryhelpt.nl

Iedereen die meer wil weten, kan vanaf 24 oktober terecht op de gelijknamige website www.rotaryhelpt.nl. Hier krijgen bijzondere projecten (groot én klein) van clubs uit het hele land een podium: van een beeldwoordenboek voor vluchtelingenkinderen in Nederland tot een microfinanancieringsproject in India, van het knotten van de plaatselijke wilgen tot waterpompen op zonne-energie in Malawi.

Over Rotary

Rotary International is 's werelds oudste organisatie van serviceclubs met ruim 1,2 miljoen leden, verdeeld over 34.000 serviceclubs in meer dan 200 landen. Rotary in Nederland telt 19.000 leden verenigd in 450 clubs. 'Service above self' is het motto van Rotary: de leden vormen een wereldomvattend netwerk van zakelijke en professionele leiders die vrijwillig hun tijd en talenten geven om de maatschappij te dienen.

Extra mountainbike-controles in het duingebied

REGIO - Mountainbiken in de duinen is lekker en sportief, maar de kwetsbare natuur en de veiligheid van mederecreanten moeten hier niet de dupe van worden. De hele maand november informeert PWN mountainbikers daarom over de regels en wordt er extra gecontroleerd op de naleving en het bezit van een duinkaart. Dit gebeurt in samenwerking met andere Noord-Hollandse natuur- en recreatieorganisaties en de provincie.

Het gevaar voor de veiligheid schuilt vooral in grote groepen mountainbikers en de snelheid waarmee ze soms door het duin bewegen. "Wij zijn niet 'tegen' mountainbiken. We hebben als natuurbeheerder de opdracht om de natuur te beschermen en zoveel mogelijk mensen te laten genieten van de duinen op hun manier, of dat nou fietsen of wandelen is," aldus Jan van Mourik, regiomanager bij PWN. "In het Noordhollands Duinreservaat is het toegestaan om tot 10.30 uur te mountainbiken. Dit geldt op een aantal onverharde paden en is aangegeven met bordjes. Daarnaast is het bedoeling dat bezoekers in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs."

Met de provincie brede aanpak bevorderen Noord-Hollandse natuur- en recreatieorganisaties de naleving van de regels en maken zij mountainbikers ook bewuster van hun effect op de natuur zoals verstoring van wild. PWN werkt hierbij samen met Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer, Het Goois Natuurreservaat, het Amsterdamse Bos en de recreatieschappen. De provincie Noord-Holland ondersteunt de samenwerking.
Meer informatie over de regels voor mountainbiken in het Noordhollands Duinreservaat staat op www.pwn.nl.

MTB-toertocht voor Humanitas Kindervakantieweken

HEEMSKERK - Zondag 13 november a.s. wordt weer de jaarlijkse MTB-toertocht gereden voor een lokaal goed doel. Deze tocht van ca. 40 km is voor sportieve mountainbikers en gaat via stad, strand en duin. Tussen 09.00 uur en 10.30 uur starten weer naar schatting 350 MTB-ers die elk € 5,- inleggen voor het goede doel. Traditiegetrouw rondt de organisatie het bijeen gefietste bedrag royaal naar boven af.

Dit keer is gekozen om kinderen uit de IJmond een onvergetelijke week te bezorgen tijdens een van de Humantas kindervakantieweken. Doorgaans zijn dat kinderen tussen 6 en 12 jaar voor wie een vakantie geen vanzelfsprekendheid is, bijvoorbeeld door een complexe thuissituatie of omdat er gewoon geen geld voor is. De jaarlijkse MTB-toertocht voor een goed doel wordt georganiseerd door IJsclub Kees Jongert, de stichting Wielercomité Heemskerk en serviceclub Pro Kids IJmond. Elk jaar wordt voor een ander lokaal doel gefietst. Zij roepen MTB-ers op om zondag 13 november naar het clubgebouw van IJsclub Kees Jongert aan de Adelaertlaan 5 in Heemskerk te komen.

Kunt u niet meedoen, maar wilt u de kindervakantieweken toch steunen? Doneer dan een bijdrage voor Humanitas District Noordwest, IBAN NL70RABO 0344 759 202 o.v.v. kindervakantieweken.

Foto-expositie in gemeentehuis Heemskerk

Foto: Ada Holleman

HEEMSKERK - Fotografe Ada Holleman exposeert op uitnodiging van Stichting Kijk!Heemskerk in het gemeentehuis van Heemskerk. De expositie is te zien tot en met 24 november.

De stelling van Leonardo da Vinci is heel toepasselijk op het werk van de Rotterdamse fotografe Ada Holleman. In al haar werk is zij op zoek naar die ruimte, die rust die nodig is om het object, of gebouw of de persoon tot zijn recht te laten komen. Wat nog belangrijker is: haar eigen visie die terug te vinden is in elke foto. Er is altijd een zoeken naar evenwicht aanwezig en daarbij is het niet belangrijk of het object zo duidelijk mogelijk is weergegeven. Het gaat haar om de impressie die iets oproept en niet om de onmiddellijke herkenning. De visie op het object en de toevoeging van licht, kleur en plaatsing zorgen ervoor dat er een spanningsveld ontstaat maar tevens een verstilling. De werken zijn te zien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

Regina Albrink presenteert nieuwe cd bij boekhandel Schuyt

Regina Albrink. Foto: Michel Mulder

UITGEEST - Regina Albrink presenteert zaterdag 12 november tussen tussen 15.00 uur en 16.00 uur haar nieuwste cd Beethoven 5 Sonatas bij boekhandel Schuyt aan de Middelweg. Zij zal enkele stukken van deze cd, onder andere uit de Mondschein-sonate, de Pathétique en de Appassionata ten gehore brengen op de piano die bij boekhandel Schuyt in de winkel staat.

Regina is geboren in Uitgeest en behaalde haar solistendiploma piano aan wat nu het Conservatorium van Amsterdam heet. Daarna studeerde ze nog drie jaar aan de beroemde Franz Liszt Academy in Budapest. Inmiddels heeft ze vele recitals gegeven, maar ook concerten met orkest en trad op in talrijke theaterproducties in Europa, Amerika en Azié. De cd is opgenomen in de remonstrantse kerk in Alkmaar, die bekend staat om zijn prachtige akoestiek. De vleugel bij de opnames is een Steinway D. De sonates die op deze cd staan speelt Regina ook in de nieuwe theatervoorstelling Beethoven versus Beethoven, die net in première is gegaan. Haar spel wordt geroemd om haar buitengewone zeggingskracht en absoluut technisch meesterschap. De entree is gratis en de dubbel-cd kost € 15. Regina signeert na afloop.

Bijzonder Herfstconcert van Out Loud en Uitgeester Harmonie

Uitgeester Harmonie en Out Loud in Concert facebookfoto

UITGEEST - Op zaterdag 19 november zullen zangroep Out Loud en de Uitgeester Harmonie samen een bijzonder Herfstconcert geven.

Er worden samen nummers uitgevoerd van Amy Winehouse, Franky Vally & The Four Seasons, Adèle en meer. Naast de stukken die samen worden gespeeld zullen beide muziekgroepen ook eigen repertoire uitvoeren. Zo zal Out Loud onder andere nummers van Sam Smith, Dusty Springfield en Shan Mendez laten horen. De Uitgeester Hamonie speelt onder leiding van Thomas Eveleens onder andere muziek van de films Frozen en Soldaat van Oranje. "Deze samenwerking maakt dat we als groepen nog meer verschillende muziek kunnen laten horen, wat in de Dorpskerk een mooie muzikale avond moet opleveren," aldus Frank Snijder van de Uitgeester Harmonie.

Het concert begint om 20.00 uur in de Dorpskerk, Castricummerweg 2, Uitgeest. Kaarten à €7,50 zijn te bestellen via de kaartenconcert@gmail.com en aan de kassa.

RK Parochievieringen Uitgeest

Onderstaand de vieringen voor komende week:

Woensdag 9 nov.: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kapel.
Vrijdag 11 nov.: 19.00 uur H. Eucharistieviering Geesterheem.
Zaterdag 12 nov.: GEEN VIERING.
Zondag 13 nov.: 09.00 uur H. Eucharistieviering m.m.v. Laus Deo in Onze Lieve Vrouwe Geboorte Uitgeest.

Aanstaande zaterdag 12 november 10.30 uur zal Teun Warnaar 36 jaar oud,die op dit moment woonachtig is op de pastorie, samen met Anton Goos naar verwachting in de St.Bavo te Haarlem tot diaken worden gewijd door Mgr. Dr. J.M. Punt. De wijding zal plaatsvinden tijdens de Eucharistieviering.Expositie Historische Vereniging Oud-Akersloot

AKERSLOOT - Oude teamfoto's vormen het onderwerp van de expositie die tot eind november te zien is in de bibliotheek in Akersloot. Het betreft een tentoonstelling van de Historische Vereniging Oud-Akersloot. Zij maakte een selectie uit de rijke beeldbank, ditmaal van groepsfoto's van verenigingen en clubs. De expositie in het Historisch Informatiepunt is te zien tijdens de openingstijden van bibliotheek. Op www.oudakersloot.nl onder het kopje beeldbank zijn meer foto's over Akersloot en zijn inwoners te zien.