De Uitgeester

3 februari 2016

De Uitgeester 3 februari 2016


Nog geen opvang vluchtelingen in Uitgeest

Door Lucia Rodenburg

UITGEEST - De gemeente Uitgeest heeft nog geen concrete verzoeken gekregen voor de opvang van vluchtelingen. Dat zei burgemeester Verkleij in de raadsvergadering van donderdag 28 januari naar aanleiding van een vraag van de PvdA-fractie.

De PvdA wilde ook weten hoe het college denkt over het leveren van een bijdrage aan de opvang van vluchtelingen, en waar deze bijdrage dan uit zou kunnen bestaan. De burgemeester antwoordde dat er nog geen concrete verzoeken tot opvang zijn, maar dat ze wel nog steeds in gesprek is met de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). 'Er zijn hier eventueel voorzieningen die we kunnen inzetten als noodlocatie. Maar bij de VRK begrijpt men ook dat Uitgeest geen Haarlem of Haarlemmermeer is. We zijn wel serieus in gesprek hoe we dit probleem gezamenlijk kunnen oplossen. Wij kunnen nu alleen via vrijwilligers onze bijdrage leveren. We willen in ieder geval inwoners er nauwkeurig bij betrekken, dat hebben we wel geleerd van incidenten elders in het land."

D66 wil meer Whatsapp-bordjes

Door Lucia Rodenburg

UITGEEST - D66 wil meer aandacht voor een buurt-WhatsAppgroep. Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag diende de partij een motie in over bordjes met de tekst 'Let op! Whatsapp Buurtpreventie'. Natasja Voordewind (D66): "Deze maand zijn twee fietsendieven binnen no time aangehouden met behulp van een buurt-WhatsAppgroep. Via deze groepen houdt Burgernet de inwoners van Uitgeest op de hoogte van dingen die spelen in de buurt, vooral als het gaat om criminaliteit. De waarschuwingsbordjes hebben een preventieve werking op criminelen." Daarom ziet de partij graag dat de gemeente deze bordjes promoot en er eventueel meer gaat ophangen. Burgemeester Verkleij: "Ik vind het een sympathieke actie, want het vergroot de daadkracht in de gemeente. We moeten er wel voor waken dat we het dorp niet overspoelen met bordjes." Serena Droeve (Uitgeest Lokaal) waarschuwde dat de bordjes ook voor schijnveiligheid kunnen zorgen. "Het geeft de indruk dat een buurt veilig is, terwijl dat niet zo hoeft te zijn. Ik zie er meer in om nog meer mensen aan te sporen deel te nemen aan de WhatsAppgroepen, maar ook via SMS." De motie werd niet in stemming gebracht omdat de burgemeester eerst wil onderzoeken of er echt behoefte is aan meer bordjes.

'Waarom zit er een hoesje om een komkommer?'

Leerlingen van De Molenhoek luisteren geboeid naar de uitleg over de werking van Huisvuil Centrale Alkmaar. Foto: Aangeleverd

ALKMAAR - De leerlingen van groep 7/8 van basisschool De Molenhoek weten hoe zij voortaan verstandig met vuilnis moeten omgaan. Donderdag brachten zij een bezoek aan de huisvuilcentrale in Alkmaar en leerden daar alles over afvalverwerking.

Dat er heel wat over afval en vuilnis te vertellen valt, bleek al snel tijdens presentie van de enthousiaste medewerkster die de kinderen ontving. "Door de jaren heen zijn mensen steeds meer afval gaan produceren. Hoe rijker en moderner het land, hoe meer kilo vuilnis per inwoner er wordt gemaakt. Bovendien bestaat het meeste afval in Westerse landen niet uit natuurlijke grondstoffen. De ouderwetse manier om van het vuilnis af te komen, alles op een grote hoop gooien, is daarom veel te schadelijk voor ons milieu. Vuilnisbelten zul je in Nederland gelukkig niet meer tegenkomen, tegenwoordig wordt het afval verwerkt. Uiteraard kan iedereen voor verwerking al zijn steentje bijdragen door afval te scheiden, zodat een deel kan worden hergebruikt en gerecycled. Maar net zo belangrijk is preventie", aldus de dame van de HVC. "Heel veel afval is overbodig. We hoeven onze producten helemaal niet in (grote) verpakkingen te kopen. Waarom zou er bijvoorbeeld een plastic hoesje om een komkommer heen moeten zitten?"
Na al deze nuttige informatie was het tijd om een kijkje te nemen in de centrale en zo met eigen ogen te zien hoe afval wordt verwerkt. De kinderen vonden het geweldig om langs de grote ovens te lopen waarin vuil wordt verbrand en omgezet in energie. Indrukwekkend was ook de gigantische hoop vuilnis die steeds hoger gestapeld werd door behendige kraanbestuurders. Vanaf een ander punt was weer een enorme grijper te zien die een hap uit die afvalberg nam om deze vervolgens in de oven te laten verdwijnen. Na ruim twee uur zat de excursie er op en vertrokken de kinderen, een hoop kennis rijker, weer naar Uitgeest.

Het ideale Uitgeest van Wendy Jongejans (44): 'Subgemeentehuis en vliegroute om Uitgeest heen'

Het doemscenario van Wendy Jongejans is een Uitgeest dat valt onder het juk van de BUCH. Foto: Aangeleverd

De gemeente is bezig met het opstellen van een nieuwe structuurvisie voor Uitgeest tot 2030. In deze rubriek laten wij Uitgeesters aan het woord over hun visie op Uitgeest in 2030. Hoe ziet hun ideale Uitgeest er dan uit? Hoe zouden ze dit realiseren? Welke ontwikkelingen en eventuele problemen voorziet men? En wat valt hieraan te doen? Vandaag deel 2: het ideale Uitgeest in 2030 van Wendy Jongejans-Roozendaal (44), medewerker bij Siro Marskramer.

"Mijn doemscenario is dat er in 2030 nagenoeg geen winkels meer zijn in Uitgeest. Er zijn alleen nog supermarkten met een afhaalpunt om onze online bestellingen af te halen. Er zijn nog maar twee grote scholen, een in de Kleis en een in het Oude Dorp. We brengen de kinderen in 2030 om acht uur 's morgens met de elektrische auto naar school, waar ze vervolgens 's morgens digitaal les krijgen, een warme maaltijd tussen de middag gebruiken en 's middags vermaakt worden met sport, spel en creatieve bezigheden. De kinderen worden dan zo rond half zes weer opgehaald door de ouders. In 2030 zijn we geen zelfstandige gemeente meer, we vallen volledig onder het juk van de BUCH. Met alleen nog maar een hoofdgemeentehuis in Bergen, waar we dan heen moeten voor bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs. In 2030 is Schiphol met een kwart uitgebreid en mogen ze vierentwintig uur per dag starts en landingen maken boven Uitgeest. Bovendien ligt het rangeerterrein van de NS dicht tegen Uitgeest aan, waar we zowel overdag als 's nachts veel geluidsoverlast van ondervinden. Maar gelukkig is dit maar een doem scenario. De Uitgeesters zijn voor hun gemeenschappelijke belangen opgekomen. We hebben alleen een intensieve samenwerking met BUCH en behouden voor twee dagen een subgemeentehuis. Er is een akkoord met Schiphol bereikt dat ze om Uitgeest heen vliegen in verband met de veiligheid van de inwoners. De Uitgeesters blijven hun boodschappen doen bij de plaatselijke ondernemers en de kleine scholen gaan onderling beter samenwerken met externe begeleiders en zorg. Er is weer samenhorigheid omdat we daar allemaal voor gestreden hebben, we zijn weer trots op dit kleine, bijna energieneutrale dorp waar we samen groot in zijn."

De redactie van De Uitgeester is benieuwd naar het beeld dat Uitgeesters hebben van hun dorp in 2030. Jong, oud, vrijwilliger, ondernemer, bestuurder; wie het leuk vindt om een bijdrage te leveren kan een bijdrage sturen naar redactie@uitgeester.nl. Maximaal 500 woorden en foto van uzelf op uw favoriete plaats in Uitgeest.

Controle veehouderijen op mest- en veevoerafspoeling

Mesttoevoer naar de sloot is slecht voor het milieu. Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Het hoogheemraadschap controleert ook dit jaar tussen februari en april of veehouders maatregelen treffen om te voorkomen dat mest of veevoer het oppervlaktewater verontreinigen. Steekproefsgewijs worden de meer dan 1700 veeteeltbedrijven tussen het Noordzeekanaal en Texel bezocht.

Voor de waterkwaliteit is het van groot belang dat veehouders mest en veevoer goed opslaan. De meeste veehouders zijn zich hiervan bewust. Reststoffen van mest en veevoer die in het slootwater terechtkomen leiden tot groei van algen en waterplanten. Dit gaat ten koste van het waterleven in de sloot en is bovendien slecht voor de kwaliteit van het drinkwater voor het vee. Het hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Tijdens het bezoek kijkt de controleur van het hoogheemraadschap naar de inrichting van het erf; of mest en veevoer volgens de wettelijke richtlijnen opgeslagen zijn. Dat betekent bijvoorbeeld dat mest en veevoer minimaal vijf meter van het talud van een sloot ligt en er geen afvoersystemen naar de sloot lopen. Om de waterkwaliteit te testen neemt het hoogheemraadschap zo nodig proefmonsters van het water op het erf en in de omringende sloten.

Stijgende lijn
Uit de inspectie van 2015 blijkt dat tachtig tot negentig procent van de veehouders zich aan de richtlijnen houdt. In 2014 was dat ook zo. In 2013 was het 70%. Het hoogheemraadschap is blij met deze stijgende lijn ten opzichte van voorgaande jaren, en ziet deze lijn graag verder stijgen. De meeste veehouders hebben hun erf zo ingericht dat er geen mest en veevoer in de sloot terecht komt. Als er aandachtspunten geconstateerd worden, moeten die – afhankelijk van de ernst - binnen een bepaalde termijn opgelost worden. Een opsporingsambtenaar van het Openbaar Ministerie kan de veehouder beboeten als dit niet gebeurt.
Om te voorkomen dat de reststoffen in de sloot terechtkomen kunnen veehouders zelf maatregelen treffen: de mestplaat groot genoeg maken, afvoergreppels naar de sloot dichtmaken, een put dicht maken, een rand aarde aanbrengen zodat afvoer naar sloot onmogelijk is, veevoersilo's en het erf na het voeren aanvegen, en afdekken van de veevoederopslag. Door zorgvuldig te werken op hun erf en door het nemen van eenvoudige preventieve maatregelen helpen veehouders de lokale waterkwaliteit sterk te verbeteren. Meer info over veehouderij en emissies: www.goedboerenerf.nl.

Tweede uitzending Gezondheid & Lifestyle

Mirte Kaan presenteert samen met Lisette Prager het programma Gezondheid & Lifestyle. Foto: Aangeleverd

UITGEEST – Lisette Prager en Mirte Kaan presenteren sinds dit jaar elke eerste zaterdag van de maand het programma Gezondheid & Lifestyle bij de OSU. Dit programma over voeding en welzijn is zaterdag 6 februari weer te beluisteren van 18.00 tot 20.00 uur.

Mirte Kaan is afgestudeerd aan de opleiding Voeding & Diëtetiek. Mirte heeft PDS, prikkelbaardarmsyndroom, maar ze is verzot op lekker eten. Ze leert mensen graag koken met FODMAP-arme producten. "FODMAP is een wetenschappelijk onderbouwde methode uit Australië waardoor mensen na de maaltijd rustig en zonder, of in ieder geval met minder, klachten verder kunnen", aldus de presentatrice. Mirte staat elke dag in de keuken om dingen uit te proberen. "Wanneer je eenmaal je draai hebt gevonden met FODMAP is het helemaal niet moeilijk." Bij haar heeft het FODMAP-dieet erg geholpen. Ze weet nu welke producten veel klachten veroorzaken en welke juist minder. Op haar blog, Fodmap Foodies zijn informatie en recepten te vinden. Daarnaast heeft ze onlangs een kookboek uitgebracht voor mensen met PDS: Voor een rustige buik. Wie een vraag heeft over voeding, diëten, koken of iets anders dat met gezondheid en lifestyle te maken heeft kan mailen naar redactie@osuradio.nl of lisetteprager@gmail.com. Mirte behandelt de binnengekomen vragen in het programma Gezondheid & Lifestyle. Meer informatie en frequenties: osuradio.nl.

Polonaise en liefde op tweede Superzaterdag

Genieten van een gezamenlijke maaltijd tijdens een eerdere editie van Superzaterdag. Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Speeltuinvereniging Kindervreugd houdt zaterdag 13 februari haar tweede Superzaterdag van dit seizoen. Om 10.00 uur begint men traditiegetrouw met het carnavalsfeest, met polonaisemuziek, spelletjes en een modeshow. Het is de bedoeling dat kinderen verkleed naar de speeltuin komen. Na het carnavalsfeest doet de liefde haar intrede bij de vereniging: rond het middaguur start een creatieve valentijnsworkshop. Onder leiding van Wilma Rodenburg maken de kinderen iets leuks voor Valentijnsdag. En omdat de liefde door de maag gaat volgt daarna een verrassingslunch. Na het eten kan iedereen rond 14.00 uur nog even anderhalf uur swingen en springen tijdens een speciale valentijnsdisco. De speeltuindj's maken er samen met de lichteffecten, lasers, rookmachines en bellenblaas een feest van. Kinderen die het leuk vinden om bij deze Superzaterdag aanwezig te zijn, moeten vooraf worden opgegeven. Dit kan via www.inschrijven.speeltuinuitgeest.nl. Aanmelden is mogelijk van 4 tot 11 februari 17.00 uur. Wie niet bij alle activiteiten aanwezig kan zijn, kan ook later aanschuiven. Dit dient men dan aan te geven bij het inschrijven. Voor meer informatie: www.speeltuinuitgeest.nl.

5 / 12

Annemiek in Tanzania

De kinderen doen spelletjes op de laatste dag voor hun vakantie. Foto: Annemiek de Jong

De zeventienjarige Annemiek de Jong vertrok 6 oktober vorig jaar voor een half jaar naar Tanzania. In De Uitgeester brengt zij verslag uit van haar leven daar. Vandaag deel 3: kerstfeest.

Met kerst was de school dit jaar eerder gesloten dan andere jaren. Er was niet genoeg geld voor salaris voor de leraren en transport voor de kinderen. Om het jaar af te sluiten vierden we half november een kerstfeest. We hadden twee grote speakers en alle kinderen waren zorgeloos aan het dansen. Ook hebben we gezorgd voor stukken touw om de driepotigerace te doen. De stoelendans was niet echt een succes. De kinderen waren erg fanatiek en wilden niet van hun stoel af komen als de muziek aanging, of ze deden stiekem weer mee aan het spel als ze al af waren.
Na het spelen van de spellen kregen de kinderen een supergrote maaltijd. Heel veel rijst, groente, een stukje vlees en wat fruit. Het was ongelooflijk om te zien hoe veel de kinderen aten. Een bord vol met het bovenstaande en ze kwamen zelfs terug voor meer. Dit was best moeilijk om te zien; deze kinderen hebben echt honger.
Toen alle kinderen en leraren bijna klaar waren met eten, gebeurde er iets heel ergs. Een van de meisjes was tijdens het uitdelen van het eten naar het toiletgebouw gegaan omdat ze zich niet goed voelde. Ze heeft daar een aanval gehad; haar ogen draaiden en ze reageerde niet op haar naam. Ze had alles laten lopen… Toen de leraren dit zagen, hebben ze haar gelijk naar het ziekenhuis gebracht. Hier duurt het veel langer voordat je in een ziekenhuis bent dan thuis, vanwege de hobbelige wegen. Bij de eerste kliniek konden ze alleen maar haar bloedsuiker meten, die te laag was. Toen ze dit te horen hadden gekregen, moesten ze zich dus haasten naar het volgende ziekenhuis. Daar hebben ze haar gelukkig wel verder kunnen helpen. Ze is nu weer helemaal opgeknapt. De doktoren hadden gezegd dat als ze iets later waren geweest, het meisje had kunnen overlijden. We hebben met de familie van dit meisje gepraat. Die zei dat ze de dag voor de aanval alleen een sinaasappel had gekregen als eten. We hebben met de familie gesproken over hoe belangrijk voedsel is en ze hebben nu ook gezien wat de consequenties kunnen zijn. We zullen regelmatig checken hoe het gaat in dit gezin.
Nadat iedereen weer een beetje was bijgekomen van de aanval van dit meisje, hebben we de cadeautjes uitgedeeld. Alle kinderen kregen een nieuw paar sokken. De kinderen met de hoogste cijfers en de kinderen met het beste gedrag kregen een extra cadeau. De school doet dit om de kinderen te motiveren om volgend jaar extra hard te werken. De andere vrijwilligers hebben afscheid genomen van de kinderen. Ik zie ze weer na de kerstvakantie.

Annemiek

31 januari 1991

Nieuwe bedrijven in Uitgeest
Het Uitgeester bedrijventerrein heeft over belangstelling niet te klagen. Het ene na het andere bedrijf opent er zijn deuren. Molenwerf is bijna volgebouwd en het eraan grenzende voormalige defensieterrein wacht op de komst van het Agocentrum van de gebroeders Van der Lem. Begin januari nam Brandtransport B.V. haar pand op Molenwerf in gebruik en over twee weken verhuist de Castricumse onderneming Bufa naar Uitgeest. Een portret van twee nieuwe Uitgeester ondernemingen.
De farmaceutische groothandel Bufa is een nog jong bedrijf. Het werd tien jaar geleden opgericht te Castricum. Oprichter en direkteur Van der Spruit ontdekte dat er bij de zelfbereidende apothekers grote vraag was naar vooral kleine hoeveelheden van zeer specifieke farmaceutische grondstoffen. Evenals Bufa is Bandtransport Zaanstreek B.V. een jonge onderneming. 'We zijn vandaag om precies te zijn 7 jaar en 42 dagen oud', verklaart een trotse direkteur Kleijn. Samen met technisch direkteur Luttikhuizen en medewerker van het eerste uur, de heer Van der Well, huurden ze een gedeelte van de Tufton-fabriek te Krommenie en begonnen.

Voorstel voor nieuwe leden voor adviescommissies ter afronding van de nieuwe commissiestructuur
UITGEEST - De gemeenteraad heeft vorig jaar besloten om het aantal adviescommissies terug te brengen van vier naar drie commissies. In december werden al nieuwe leden van de commissies benoemd, in de raadsvergadering van vanavond, donderdag 31 januari, worden aanvullend de zogenaamde burgerleden in commissies benoemd.
In de nieuwe opzet zijn er drie commissies te weten Algemene Zaken, Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting en een commissie Welzijn waarin dan ook de onderwijszaken worden behandeld. In elke commissie komen drie burgerleden, die dus geen deel uitmaken van een fraktie van een politieke partij, en worden gevraagd vanwege hun deskundigheid.

'Poolshoogte nemen in Wejherowo'
De Kerstaktie van de projectgroep Samen Delen Uitgeest bracht vorig jaar een grote hoeveelheid handdoeken en waspoeder bij elkaar. De bestemming voor deze gaven was het Dom Pomocy Spolecznej in de stad Wejherowo in Polen. Twee dagen na afloop van de succesvolle aktie waren de goederen al ter plaatse. Nel Prins en Elly Scheepbouwer van de Stichting Zaanstreek-Polen Samenwerking Gezondheidszorg maakten van die gelegenheid gebruik om eens nader rond te kijken in het verpleeghuis, waar 8 Zusters van Barmhartigheid zorgen voor 40 bedlegerige zwaar-gehandicapte kinderen. De Hollandse dames konstateerden dat driekwart van dit voormalige ziekenhuis in een dusdanige staat van verval verkeert, dat daar op de kortst mogelijke termijn iets aan gedaan moet worden.

Pater Piet Berkhout
Maandag 28 januari is in zijn missie plotseling overleden de Uitgeester pater Piet Berkhout op de leeftijd van zestig jaar. Ruim acht jaar geleden werd hij tot priester gewijd hetgeen in Uitgeest uitbundig is gevierd. Pater Berkhout zal in zijn eigen parochie begraven worden. Op vrijdag 1 februari zal er in de R.K. kerk van Uitgeest een requiemmis worden opgedragen. In de viering zal voorgaan de provinciaal pater Gerard Willems en hij zal geassisteerd worden door de pastoors A. Hogema en J. Berkhout. Deze viering begint om 19.00 uur en Laus Deo zal medewerking verlenen. Voor de aanvang van deze dienst kan men schriftelijk condoleren. Na de viering bestaat er de gelegenheid om de familie persoonlijk zijn medeleven te betuigen. Van harte wordt u uitgenodigd deze viering bij te wonen.

Ballen in blacklight

Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Blacklight, een stevige beat, discolampen. Als je niet beter zou weten zou je denken dat er een discofeest aan de gang was in A9 Studio's. In plaats daarvan kregen negentig leerlingen van de tennisvereniging TC Uitgeest, De Dog en TV Akersloot les in het partycentrum. Een bijzondere happening die onlangs voor de derde keer georganiseerd werd. En met succes, gezien het aantal enthousiaste deelnemers.

Van de regen in de drup

Een paar maanden geleden kreeg ik een vraag over een lekkage in een restaurant. Was de verhuurder van het pand verplicht om het lek te repareren? En wie was er nu eigenlijk verantwoordelijk voor de schade aan het interieur. Het restaurant moest door de waterschade zelfs een dag dicht. Moest de verhuurder dat allemaal vergoeden?
De hoofdregel is dat de verhuurder gebreken dient te verhelpen, tenzij het om iets heel kleins gaat als het vervangen van een lampje. De huurder van een bedrijfsruimte (zoals een restaurant) kan op grond van de wet dus van de verhuurder verlangen dat de lekkage op kosten van de verhuurder wordt gerepareerd. Over de gevolgschade, bijvoorbeeld na lekkage, zegt de wet dat de verhuurder daarvoor alleen aansprakelijk is als deze bij het sluiten van het huurcontract niet heeft verteld dat de waterafvoer onderhoud nodig had of heeft gezegd dat de waterafvoer prima was, of, het naderhand ontstaan van het gebrek aan de verhuurder te wijten is (omdat die nalatig is geweest in het onderhoud dat hij moest uitvoeren). Maar let op! In een huurcontract worden regelmatig bepalingen opgenomen waarmee wordt afgeweken van de wet. In deze bepalingen zal veelal staan dat onderhoud en herstel van bijvoorbeeld de dakgoten voor rekening van de huurder komt. Daarnaast wordt de toch al beperkte wettelijke aansprakelijkheid van de verhuurder voor gevolgschade vaak volledig uitgesloten in het huurcontract.
Volgens het contract van de restauranthouder had hij zelf de goten moeten schoonhouden. Hij kon de verhuurder dan ook niet aanspreken voor de reparatiekosten van het dak of de gevolgschade. Kortom, weet wat er in het huurcontract staat over onderhoud, herstel en schadeplichtigheid om voorbereid te zijn op financiële risico's. Neem voor meer informatie contact op via keekstra@advocaatlewin.nl of bel 0251-362022.

Zelf een modelspoorbaan bouwen

Kinderen van zeven tot twaalf zijn op vrijdagavond welkom bij de Timmerclub. Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Zelf een modelspoorbaan bouwen of iets moois timmeren? Dat kan bij de Fabo hobbyvereniging. Voor kinderen en tieners zijn er diverse clubs, waaronder de modelbouwclub op dinsdag en de timmerclub op vrijdag. Nieuwe leden zijn meer dan welkom. De activiteiten van de Fabo worden gehouden in Zien House aan de Zienlaan 10.

Tieners tussen de elf en vijftien jaar kunnen elke dinsdagavond van 19.00 tot 20.30 uur bij de Fabo komen bouwen aan een eigen treinbaanmodule. Deze module is onderdeel van een grote spoorbaan, die eens in de zoveel tijd wordt opgebouwd. Dit kan een bestaand stukje van een dorp zijn, bijvoorbeeld de binnenhaven van Uitgeest, of zelfs een hele stad. Ervaren leden leren nieuwkomers alle aspecten van het modelspoorbouwen, zoals het maken van bomen, bergen, tunnels, wegen en huisjes. Nieuwe leden beginnen met een kleine maquette om de basisvaardigheden te oefenen.
De Timmerclub komt elke vrijdag om 19.00 tot 20.30 uur samen. Kinderen van zeven tot twaalf jaar leren werken met diverse materialen, waaronder hout, papier, klei, glas en gips. Daarbij maken zij gebruik van allerlei technieken, zoals solderen en graveren. Iedereen maakt zijn eigen project en mag gebruikmaken van verschillende machines. Er is een zaagmachine, kolomboormachine en schuurmachine. Voor deze club is Fabo ook op zoek naar leidinggevenden die aanwijzingen kunnen geven en ervoor zorgen dat alles veilig gebeurt. Voor meer informatie: www.fabouitgeest.nl. Opgeven kan bij Mandy van Grootheest via 06-51867712. Kinderen kunnen geheel vrijblijvend een keer komen kijken. Hiervoor moeten zij wel vooraf even contact opnemen met Mandy.

KatWijs helpt studenten leren leren

Studiebegeleider Judith Kat van KatWijs. Foto: Aukje Verlinden

KatWijs, Anna van Renesseplein 8, Uitgeest, 06-14410027, info@katwijs.nl, www.katwijs.nl

Door Myrke van der Does

UITGEEST - De rij aan haar bureau bij Hogeschool Inholland werd steeds langer. Daarom startte studiebegeleider Judith Kat in 2014 haar eigen bureau. Al snel kreeg ze er een collega bij: Maartje Sijm. Met KatWijs helpen Maartje en Judith jongeren bij het plannen van hun studie en het schrijven van hun scriptie of portfolio.

De nadruk bij Katwijs ligt op leren leren. "We schrijven zelf geen scripties", verduidelijkt Judith. "We begeleiden studenten bij het schrijven ervan." Vooral het plannen is volgens Judith en Maartje bij veel studenten een probleem. "En soms zit hun hoofd zo vol dat ze amper ruimte hebben om stof goed te kunnen opnemen. Dan is het belangrijk om eerst structuur aan te brengen."

MatriXcoach
"Zie het als een la die vol zit. Je kunt er wel spullen bij blijven proppen, maar het zal nooit passen." MatriXcoaching helpt hierbij en is een standaard onderdeel van de studiebegeleiding. Daarnaast biedt KatWijs deze coachingsmethode ook aan voor volwassenen. "Er is soms maar één sessie nodig om het hoofd op te ruimen en zo (leer)problemen aan te pakken. Ook bij kinderen met adhd of add werkt dit goed, juist doordat deze kinderen informatie op een andere manier verwerken."

Hulp op maat
Bij Katwijs staat de hulpvraag van de student centraal, maar ook de oplossing wordt door hem of haar zelf aangedragen. "Iets wat voor de een werkt, werkt voor een ander helemaal niet. Samen kijken we naar een methode die past. We bedenken een systeem om alles wat er speelt, denkbeeldig te organiseren. Deze manier werkt niet alleen goed bij leerproblemen, maar ook bij bijvoorbeeld faalangst of rijangst. MatriXcoaching zorgt ervoor dat iemand - zonder diepgaande gesprekken - geen last meer heeft van dergelijke angsten."

Persoonlijke aandacht
Judith en Maartje hebben al talloze mensen geholpen hun studie succesvol af te ronden. Een reactie van een van hun studenten: "Judith heeft de tijd voor mij genomen. Met behulp van haar feedback is het mij gelukt om binnen drie maanden af te studeren. Voor die tijd zat ik zo vast in mijn studie waardoor mijn zelfvertrouwen vrijwel nul was. Judith heeft mij verder geholpen op het moment dat ik het echt niet meer zag zitten. Door haar kon ik weer gewoon student zijn en nu heb ik zicht op een leuke baan."

Televisie-uitzending
Ook Katja zocht hulp bij KatWijs. Als mantelzorgster kon ze de nodige hulp en steun goed gebruiken. Het traject van Katja, waarbij KatWijs een belangrijke rol speelt, is vanavond om 21.30 uur te zien in het tv-programma Ik zorg voor jou. Judith: "Ik heb de uitzending nog niet gezien, dus het is voor mij ook spannend. Maar het was ontzettend mooi om hieraan mee te werken, en te merken dat door intensieve persoonlijke coaching mensen belangrijke stappen durven te zetten."

Weekfoto

Foto: Gerrit Bus

Niets zo veranderlijk als een winter in Uitgeest. Het ene moment ligt er zoveel sneeuw dat het raadzaam is de vogels bij te voeren, het volgende moment is meer dan tien graden boven nul en waaien de pannen van het dak. De merel op de haag in de tuin van onze fotograaf Gerrit Bus zien wij liever dan dat omgevallen bomen en weggewaaide rolcontainers.

Stormvogels delen punten

ZAANSTAD - Voor Stormvogels stond zondag de wedstrijd tegen Zaandam Zuid op het programma. De thuiswedstrijd eerder dit jaar eindigde in een gelijkspel, maar Stormvogels verkeert in een winning mood. De laatste wedstrijden leverden overwinningen op en trainer/coach Ton van Duijn was dan ook vol vertrouwen dat in Zaandam een zege zou worden behaald. Het vertrouwen van de coach vertaalde zich niet op het veld. Stormvogels startte wederom niet gefocust aan de wedstrijd en keek binnen het kwartier al tegen een 6-2 achterstand aan. Eveline Nootebos nam haar ploeg op sleeptouw door twee treffers op rij zodat er enigszins aansluiting werd gevonden. Maar Zaandam Zuid behield het initiatief. Het was sleuren voor de Uitgeesters om de eerste helft door te komen. Het gebrek aan structuur weerhield de ploeg ervan om hard werken om te zetten naar rendement, met als gevolg dat er tegen de feiten werd aangekeken. Zaandam Zuid consolideerde de voorsprong en liep middels 7-5 uit naar een ruststand van 9-7.
Het roer moest om in de tweede helft. Van Duijn sprak zijn ploeg belerend toe tijdens de rust en vroeg het team zichzelf een spiegel voor te houden om hen vervolgens in de kleedkamer achter te laten. Zielloos was de meest treffende omschrijving van de wedstrijd tot dan toe. Het gezapige spel zette zich voort in de tweede helft, waarin de eerste treffer pas na zeven minuten kon worden genoteerd, op naam van Jord Betjes. Stormvogels kreeg langzamerhand wel meer grip op het spel van de opponent en kon in de vijftigste minuut langszij komen. Ward Betjes zette zijn ploeg, tegen alle verhoudingen in, niet veel later op voorsprong. De voorsprong hield echter geen stand, Zaandam Zuid kwam langszij en met nog een minuut op de klok leek de partij verloren door een late tegentreffer. Eveline Nootebos versierde op de valreep nog een strafworp die benut werd door Gerard Valkering, waardoor alsnog een punt gered was. Einduitslag 13-13.

FC Uitgeest mist het betere 'veldwerk'

Sander van de Helder is Bakkum en Krookspeler van de wedstrijd. Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Nee, goed was het allemaal niet zondag op sportpark De Zien. Ja, er had door FCU gewonnen kunnen worden. De mogelijkheden waren er. Maar, zelfs in een manmeersituatie (na een rode kaart voor Rick Buyts) gedurende de laatste twintig minuten lukte het niet om die ene bevrijdende treffer te scoren. Aan de andere kant wist tegenstander FC Den Helder ook weinig te creëren. Zo eindigde de wedstrijd wederom, net als vorige week tegen LSVV, in een nul-nul gelijkspel. Na afloop wees de beschuldigende vinger van beide teams in de richting van het veld. Arm veld. Zij kan er toch ook niets aan doen!
FC Uitgeest startte in de vertrouwde samenstelling van de afgelopen weken. Wel ontbrak als gevolg van vreugdevolle omstandigheden (vader geworden) Ruud Koedijk. Gefeliciteerd. Zijn vervanger was Kick Smit. Het eerste kwartier was duidelijk voor FC Uitgeest dat druk wist te zetten op het doel van keeper Kistenmacher van FC Den Helder. De eerste opwinding voor de, vanwege de regen op de tribune bij elkaar gekropen toeschouwers, was er in de 18e minuut toen 'loerende' Lester Half in zijn ooghoeken had gezien dat FC Den Helder-doelman Kistenmacher te ver voor zijn doel stond. Zijn schot van zeker dertig meter belandde echter tegen de paal. In de 28e minuut was dezelfde Lester Half dichtbij een treffer. Na een fraaie actie in het strafschopgebied zag hij echter zijn schot gekeerd door de goalie. Vlak voor rust was de ploeg uit de marinestad via spits Vital plotseling dicht bij een doelpunt. Gelukkig was doelman Sven Koning, zoals te doen gebruikelijk de laatste weken, op zijn post om de inzet te keren. Direct na de thee had Jordy Duijn kunnen en eigenlijk moeten scoren. Oog in oog met de keeper had hij even teveel tijd nodig waardoor ook deze kans verloren ging. In de fase daarna zakte het niveau van de wedstrijd meer en meer. Opwinding was er nog wel bij de rode kaart van Buyks in de 67e minuut, maar verder slaagde beide teams er niet meer in om nog iets fatsoenlijks op de 'treiterig grijnzende' grasmat te leggen. Alsof het groene gras een daad van protest wilde laten zien tegen het gebrekkige onderhoud door de gemeente want een 'rolbeurt' van het veld zou absoluut geholpen kunnen hebben om de kwaliteit te verbeteren. "Geachte mijnheer gemeente, via deze weg verzoek ik u officieel om mij een mooie schoonheidsbehandeling te geven. U zult zien dat ik daar zienderogen van zal opknappen en dat FC Uitgeest daarna een stuk beter zal spelen. Ik garandeer u, het 'veldspel' zal weer vloeiend zijn en de kansen zullen benut worden. Met vriendelijke groet, 'Groen Gras'.

De Afvallende Bal

FC Uitgeest: Koning, Uit den Boogaard, Vrouwe, Van den Helder, Out, De Wit, Smit, Olgers, Half, Sinnige, Duijn.

Bakkum en Krookspeler van de wedstrijd: Sander van den Helder
Al seizoenen lang is hij de rots in de branding in de verdediging van FC Uitgeest en de onbetwiste aanvoerder van een team met 'jonkies'. 'IJzeren' Sander is bezig aan zijn laatste seizoen. Hij stopt en gaat met 'voetbalpensioen'. Hij had vandaag geen last van 'treiterig gras' en deed gewoon wat hij altijd doet namelijk, goed voetballen. Daarom vandaag Bakkum en Krookspeler van de wedstrijd. Sander gefeliciteerd.

Bridgeclub Uitgeest

Door Paul Wijte

Je kunt ook niet een keertje even een avondje naar een concert gaan (Lucinda Williams in Paradiso) of Klaas de Groot en Peter Kossen nemen de gelegenheid te baat en scoren een machtige 68,75%. De kampioenen van de laatste paar jaar zijn al enige maanden niet helemaal bij de les maar scoren bij de start van de vierde set van zes avonden zodanig goed dat we nog even rekening moeten houden met hun mogelijke rol bij het kampioenschap; u begrijpt natuurlijk dat mijn maat en ik afwezig waren. Gelukkig waren wij wel aanwezig bij de eerste avond van het jaarlijkse viertallentoernooi, een klein toernooi van drie avonden dat van oudsher gespeeld wordt bij Bierencafé Thijs. De crisis van de afgelopen jaren heeft helaas het openblijven van dit café onmogelijk gemaakt. Via dit bericht bedanken wij de familie Vreeburg voor de jarenlange steun van onze bridgeprojecten: de kroegenbridgedrive en het viertallentoernooi. Maar zoals altijd creëert narigheid ook nieuwe perspectieven. Bij Thijs konden wij viertallen met maximaal acht tafels (héél gezellig, maar voor de happy few), afgelopen vrijdag speelden wij eveneens met acht tafels, maar was er wel ruimte voor 24 of zelfs 32 tafels! We speelden namelijk in ons 'thuishonk', de kantine van de FC Uitgeest. Het bestuur van de BCU zou kunnen overwegen of het viertallentoernooi kan worden opgenomen in het officiële wedstrijdschema (daar moet de TC zich maar eens over buigen). En als dat niks wordt hierbij een oproep aan alle niet-deelnemende leden van de BCU: schrijf in volgend jaar! Ook de C-, D- en E-lijners, het is zowel gezellig als leerzaam, vraag maar na bij Annie en Elly. De catering, verzorgd door Ria en Evelien, wordt dan wellicht nog een gedoetje maar dat lossen we wel op. Nog even terug naar de competitieavond, afgelopen woensdag. We roemen hier de prachtige score van Henk Groen. Met gelegenheidspartner Gré Appelman scoort hij ruim 63% in de B-lijn. Je zou denken dat Herman, zijn vaste maat, óók naar het concert van Lucinda was, maar wij zijn hem daar niet tegengekomen. Zou wel een goede keuze zijn geweest! Hieronder de beste drie van iedere lijn.

A-lijn: 1 Klaas de Groot-Peter Kossen 68,75%, 2 Paul van der Meij-Richard Hoeben 56,67%, 3 Nellie Modderman-Ans Stephan 56,25%;
B-lijn: 1 Henk Groen-Gré Appelman 63,02%, 2 Riet Schafgans-Leo Tromp 57,08%, 3 Lia Hendrikse-Corrie Nijsen 55,63%;
C-lijn: 1 Milja van den Booren-Jeanne Admiraal 55,21%, 2 Toos Schalk-Jaap Schalk 53,13%, 3 Margriet de Beurs-Tineke Eijking 52,29%
D-lijn: 1 Jan Goeman-Henk Zwaan 56,77%, 2/3 Thea Aben-Marry Zwaan 54,17%, 2/3 Will Griffith-Loes Apeldoorn 53,13%;
E-lijn: 1 Elly Neele-Annie Sanders 59,72%, 2 Wil van der Pol-Ank van der Eng 56,25%, 3 Wim Nugteren-Nel van Bergen 53,47%.

Gelukstreffer voor Henk Verdonk junior

AKERSLOOT - Henk Verdonk junior uit Egmond aan Zee heeft donderdagavond de wekelijkse rit in Akersloot om de Kids and Parents Bikeschool (KPB) mountainbikecup op zijn naam geschreven. Vanaf de start op sportcomplex De Cloppenburgh was het direct duidelijk dat Alkmaarder Milosj van Renesse zijn zinnen had gezet op deze koers. Vrij snel had Van Renesse door een turbostart een gaatje geslagen op de rest van de groep. De rest, aangevoerd door Henk Verdonk junior met daarachter de man uit Uitgeest, Wilfred Knegt, moest toch toestaan dat Milosj van Renesse meer afstand kon nemen. Verdonk junior en Knegt slaagden erin zich los te maken van hun metgezellen, maar bleken niet in staat een brug te slaan nar leider Van Renesse. Het duo Verdonk/Knegt viel uiteen, waarbij Verdonk junior als sterkste uit de bus kwam, hoewel hij geen bedreiging meer werd voor Van Renesse. Zonder geluk vaart niemand wel oftewel de een zijn dood is de ander zijn brood werd werkelijkheid toen even na half koers Van Renesse moest uitstappen door een gebroken zadelbrug. Henk Verdonk junior zou zodoende op redelijk gemak als winnaar de koers hebben kunnen uitrijden, ware het niet dat hij een kwartier voor tijd twee keer van de fiets moest. Eerst door een valpartij in de bocht door een aflopende band en daardoor te lage bandespanning en daarna bij de jury voor een noodzakelijke pomppauze om vervolgens toch nog de rit zegevierend af te ronden.

Uitslag: 1. Henk Verdonk junior Egmond aan Zee; 2. Wilfred Knegt Uitgeest; 3. Henk Jan Verdonk senior Egmond aan den Hoef; 4. Jordy Brink Heerhugowaard 5. Koen Jansen Schagen.

TTV Uitgeest begint matig aan voorjaarscompetitie

UITGEEST - TTV Uitgeest is de voorjaarscompetitie matig begonnen. Slechts één team wist te winnen. Het andere boekte een gelijkspel en twee teams moesten met verlies genoegen nemen.

Team 1 had Het Nootwheer 2 uit Purmerend over de vloer. Henk Spoelstra en Martin van Veen begonnen beiden met een toch wel overtuigende winst op hun eerste tegenstander en ook de dubbel wonnen zij. Daarna bleven de zeges uit, al moest de tegenstander hard werken voor de winst. Elke set die in vijven werd gespeeld won Het Nootwheer. Victor won zijn laatste partij van de avond. Einduitslag: 4-6.
Team 2 speelde in Velsen-Noord tegen DOKO (V) 3. De Uitgeesters kwamen op 0-4 voorsprong. Het punt van Dennis Janssen was heel belangrijk voor Team 2. Patrick wist ook een enkel en de dubbel met Billy Fatels te winnen. Billy won ook twee van zijn enkels. Een goede start, maar uiteindelijk werd het toch een 5-5 gelijkspel. DOKO kwam hier goed mee weg.
Team 3 had TSTZ Haarlem 6 te gast. Jelle van Werkhoven zorgde voor het enige lichtpuntje voor de Uitgeesters. De laatste drie partijen werden in vijven gespeeld en allemaal maar net door Haarlem gewonnen. Haarlem is de sterkste tegenstander in de poule; Nico Baltus en Dennis Janssen zijn wakker geschud.
Team 4 nam de faciliteiten van Heemskerk 6 onder de loep. Uitgeest heeft hard op de deur geklopt. Erik van Breukelen bleef ongeslagen deze avond. Roger Schuddeboom begint ook steeds meer zijn oude vorm te bereiken en won twee enkels. Eugenie Rasch won ook van haar vrouwelijke tegenstander. De dubbel was ook voor Uitgeest. Team 4 kwam thuis met een mooie 3-7 winst.

Vraag voor oprichting vrijeschool aan gemeente Castricum

UITGEEST - Het ouderinitiatief vrijeschool dat zich inzet om een vrijeschool te realiseren voor kinderen in de regio Kennemerland heeft de formele oprichtingsaanvraag ingediend bij de gemeente Castricum. In Uitgeest bleek het niet mogelijk om een oprichtingsprocedure te starten. Dinsdag 9 februari is er een informatieavond voor belangstellenden.

"Vanwege - verouderde - eisen in de huidige wetgeving bleek het helaas onmogelijk om ook in de gemeente Uitgeest een zelfstandige oprichtingsprocedure te starten", aldus Carrie Duijn namens het ouderinitatief. Het ouderinitiatief is nog in gesprek met externe partijen om andere mogelijkheden voor een vrijeschool in Uitgeest te inventariseren. Duijn: "Inmiddels zijn er ruim tweehonderd kinderen uit de regio aangemeld voor de op te richten vrijeschool. Met deze animo is het mogelijk om na goedkeuring van het Ministerie en de gemeente Castricum in 2017 te starten met twee kleuterklassen en een eerste klas."

Informatieavond
Dinsdagavond 9 februari is er van 20.00 tot 22.00 uur een informatiebijeenkomst voor belangstellenden. Hans Haverkamp, directeur van vrijeschool Alkmaar komt deze avond vertellen over vrijeschoolonderwijs. De bijeenkomst wordt gehouden bij De Springplank, Dorpsstraat 109 in Castricum. Voor meer informatie: www.vrijeschooluitgeest.nl of www.vrijeschoolcastricum.nl.

Samen eten in de buurt

HEEMSKERK - Iedereen die het gezellig vindt om samen te eten kan meedoen aan het project Koken voor de Buurt in buurtcentrum De Schuilhoek aan de Van Bronckhorststraat 1. Elke vrijdag in de even weken en elke woensdag in de oneven weken wordt er met elkaar een gezonde maaltijd bereid. Men kan kiezen uit twee gerechten. Aanvang 18.00 uur, inloop vanaf 17.00 uur. De kosten zijn vier euro, inclusief dessert. Aanmelden via 0251-253054 tot en met dinsdag 16.00 uur (oneven weken) of tot en met donderdag 16.00 uur (even weken). Meer informatie is verkrijgbaar bij Gerrit van Gelderen (0251-253054) of Barbara van der Weiden (0251-207757, maandag of donderdag tussen 9.00-11.00 uur). Mailen kan ook: barbara.vanderweiden@welschap.nl.

Senioren op bezoek bij de brandweer

De S.U.S. organiseerde een excursie naar de Uitgeester brandweer. Foto: Aangeleverd

UITGEEST - De excursie aan de brandweerkazerne van Uitgeest, die Stichting Uitgeester Senioren onlangs organiseerde, was druk bezocht. Erwin Wormsbrecher, beroepsbrandweerman in Haarlem en vrijwillig brandweerman in Uitgeest, vertelde de deelnemers over de taken van de brandweer in het algemeen en van de brandweer Uitgeest. Ook had hij het over brandpreventie thuis. Er was een rondgang door de kazerne met uitleg over de bluswagen en materialen. Na afloop ontvingen de bezoekers een tas met gadgets en informatie. Woensdag 10 februari van 10.00 tot 11.30 uur staat een nieuwe excursie naar de brandweerkazerne op het programma. Belangstellenden kunnen zich hiervoor opgeven bij de Stichting Uitgeester Senioren.

Avonduur

'Wees bezig, wees vrolijk, maar vergeet niet hoe kwetsbaar en vergankelijk je bent. Samen met Hem kun je de wereld en je problemen aan'. Dat is het thema voor het Avonduur komende zondag 7 februari in de protestantse kerk aan de Castricummerweg. Het wordt een meditatieve bijeenkomst met zang, teksten, kaarslicht en stilte waarmee oude en nieuwe woorden worden verbonden. De cantorij vervult de rol van voorganger. Aanvang 19.30 uur.

Christelijke samenkomsten

UITGEEST - Over de leer en het leven van Jezus wordt elke dinsdag gesproken in de recreatiezaal van Het Princenhoff, Bollenhof 34. Belangstellenden worden uitgenodigd om vrijblijvend te komen luisteren. Elke dinsdag van 16.00 tot 17.00 uur. Meer informatie bij M. Lucas (06-19720845) en A. Schönau (06-12528102).

Met de bus naar Amsterdams Concertgebouw

UITGEEST - Stichtign AUB-Castricum verzorgt al ruim zestig jaar vervoer vanuit Uitgeest en Castricum naar het Concertgebouw in Amsterdam. De bus rijdt vanaf het station van Uitgeest rechtstreeks naar het Concertgebouw. De stichting heeft voor dit seizoen twee concertseries samengesteld met zes of zeven concerten waaruit men kan kiezen. Het betreft concerten van het Nederlands Philharmonisch Orkest, het Nederlands Kamerorkest, het Residentieorkest en vele andere orkesten. Iedereen, jong en oud, kan van de AUB-Castricum-dienst gebruikmaken. Ook mensen met een rollator, mits opvouwbaar, kunnen mee, maar er is in de bus helaas geen plaats voor rolstoelen. De prijs van een busrit ligt dit seizoen rond de dertien euro liggen, afhankelijk van het aantal mensen dat meegaat. Belangstellenden kunnen zich aanmelden en worden begin maart geïnformeerd over de uitgekozen concertseries. Zij krijgen dan ook een inschrijfformulier toegestuurd. Opgave bij Ans Hoffman (0251-652530) of Angelie Graumans (0251-826466 of amg.graumans@ziggo.nl).

Gaslekkage na aanrijding op A9

De brandweer van Uitgeest rukte uit voor een gaslekkage op de A9. Foto: 112-Uitgeest.nl

UITGEEST - Gaslekkage op de A9 woensdagavond 27 januari rond de klok van half zeven. Ter hoogte van hectometerpaaltje 60.2 in de richting van Alkmaar waren drie auto's op elkaar gebotst. Dit veroorzaakte een lek in de gastank van een van de voertuigen. Het lek kon niet worden gedicht door de brandweer. Omdat er nog weinig gas in de tank zat en er een behoorlijke wind stond, liet de brandweer de gastank gecontroleerd leeglopen. Daarna kon de auto mee met de berger. (Bron + foto: 112-Uitgeest.nl)

Brand in schoorsteen aan de Bonkenburg

De brand in een schoorsteen van een huis aan de Bonkenburg was snel onder controle. Foto: 112-Uitgeest.nl

UITGEEST - De brandweer van Uitgeest en Heemskerk werd dinsdagavond 26 januari rond tien voor half acht gealarmeerd voor een schoorsteenbrand aan de Bonkenburg in Uitgeest. Omdat dinsdagavond de vaste oefenavond is van brandweer Uitgeest was deze snel ter plaatse. De brand in schoorsteen bleek mee te vallen. De brandweer heeft de schoorsteen van bovenaf geïnspecteerd met de ladderwagen van brandweer Heemskerk. Na de schoorsteen geveegd te hebben kon de brandweer weer terug naar de kazerne. (bron: 112-uitgeest.nl)

Open dag Muziekschool Uitgeest

UITGEEST - De Nieuwe Muziekschool van Uitgeest houdt zaterdag 6 februari een open dag. Jong en oud zijn van 12.00 tot 14.00 uur welkom in cultureel centrum De Kuil aan de Hogeweg 8 om instrumenten uit te proberen, (proef)lessen af te spreken en kennis te maken met de docenten. De Nieuwe Muziekschool biedt de volgende lessen aan: algemene muzikale vorming (AMV), dwarsfluit, cello, piano, slagwerk, hobo, gitaar (akoestisch en elektrisch), (alt)viool en viool voor kleuters (Suzuki-methode), keyboard, zang en harp. De Nieuwe Muziekschool Uitgeest heeft ook een samenwerkingsverband met de vereniging Zanggroepen Out Loud. De Nieuwe Muziekschool organiseert regelmatig concerten, zoals in dorpshuis De Zwaan, tijdens de Kunstroute en in cultureel centrum De Kuil. Voor meer informatie: www.muziekschooluitgeest.nl, 06-19911026 of muziekuitgeest@gmail.com.

Start verkoop appartementen voormalig gemeentehuis Akersloot

In het oude gemeentehuis van Akersloot komen zeven appartementen. Foto: Aangeleverd

AKERSLOOT - Het oude gemeentehuis van Akersloot opende al even haar deuren voor belangstellenden en buurtbewoners, maar op 6 februari gaat de verkoop starten van de zeven appartementen van start. Het pand ondergaat binnenkort een metamorfose en heeft de naam Het Raedthuys gekregen, dat verwijst naar de vorige bestemming op deze locatie. Belangstellenden krijgen 6 februari tussen 11.00 en 13.00 uur een rondleiding en kunnen alvast de tekeningen en prijzen bestuderen. Afgevaardigden van ontwikkelaar Brand New Space, Teer Makelaars en De Hypotheker zijn aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden en inschrijvingen in ontvangst te nemen.

Reumafonds zoekt collectanten in Uitgeest

UITGEEST - Het Reumafonds zoekt collectanten in Uitgeest in de volgende buurten: De Koog (Plevierstraat-Sternstraat, omgeving Lepelaarstraat, omgeving Blauwevenstraat, omgeving Voorvenstraat); Oude dorp (Meldijk, Sluisbuurt, Lagendijk); Kleis (Kleis en Tolweg); Waldijk (Graskamplaan, Gorskamplaan, J.v. Beijerenlaan). De collecte wordt gehouden in de week van 21 tot en met 26 maart. Belangstellenden kunnen voor aanmelding of meer informatie contact opnemen met Marga Christophe: 0251-313674.

Activiteiten Stichting Uitgeester Senioren

UITGEEST - Stichting Uitgeester Senioren organiseert komende maand weer diverse activiteiten. Alle activiteiten van de SUS vinden plaats in dorpshuis De Zwaan, tenzij anders vermeld. Informatie en opgave op het kantoor van de Stichting Uitgeester Senioren, op de eerste etage van dorpshuis De Zwaan, Middelweg 5 in Uitgeest, telefonisch (0251-319020) of via e-mail: s.u.s@inter.nl.net. Zie ook www.uitgeestersenioren.nl.

Presentatie creatieve werkstukken
Stichting Uitgeester Senioren biedt vele creatieve activiteiten aan, zoals beeldhouwen en boetseren, handwerken, quilten, tekenen en schilderen, theezakjes vouwen, driedimensionale kaarten maken en borduurkaarten maken. Woensdag 17 februari kan men deze werkstukken komen bewonderen. Deelneemsters en docenten zijn aanwezig om er meer over te vertellen. Tevens een gelegenheid om kennis te maken met de creatieve activiteiten die SUS aanbiedt. Van 13.30 tot 15.30 uur. Gratis toegang en koffie/thee.

Familiefilm
De film die woensdag 17 februari wordt vertoond in De Zwaan is een familiefilm. Leuk voor grootouders om hun kleinkind mee naartoe te nemen. In verband met de restrictie van de licentie mag de titel van de film hier niet genoemd worden. Wie wil weten welke film er draait kan dit bellen voor meer informatie. De titel staat ook op de posters in het dorpshuis. Van 14.00 tot 16.00 uur, kosten drie euro inclusief koffie/thee en cake in de pauze. Kleinkinderen één euro inclusief limonade en wat lekkers. Kaarten zijn verkrijgbaar vooraf bij het dorpshuis of aan de zaal.

Kunstlezing
Bertus Bakker geeft cultuurhistorische lezingen over uiteenlopende onderwerpen. In het dorpshuis komt hij donderdag 18 februari vertellen over expressionisme en abstractie, een lezing over de Nederlandse kunst van 1900 tot 1925. Hij bespreekt het werk van onder anderen Vincent van Gogh, Jan Toorop, Jan Sluijters, Kees van Dongen, Leo Gestel, Piet Mondriaan, Theo van Doesburg en Bart van der Leck. Daarbij vertelt hij hoe Nederland aansluiting wist te krijgen bij de internationale kunststromingen en op het verschillende terreinen zelfs de toon ging voeren. Van 09.30 tot 11.30 uur. Kosten drie euro inclusief koffie/thee. Kaarten zijn vooraf te koop op het SUS-kantoor of aan de zaal.

Workshop iPad
Tijdens de workshop iPad leert men de functies van het aanraakscherm, basishandelingen zoals aanzetten, sliden en vegen, een tekst typen, zoeken met Google en wifi instellen, foto's en video's maken, mailen, E-books downloaden, apps installeren en gebruiken, samenvoegen (mapjes maken) en nog veel meer. Donderdag 25 februari, 3 maart en 7 april van 09.30 tot 11.30 uur. Kosten twaalf euro voor drie bijeenkomsten, inclusief koffie/thee en lesmateriaal.

Politienieuws

Auto in vangrail
UITGEEST - Door een ondoordachte actie van een medeweggebruiker belandde een automobilist maandag 25 januari rond 20.20 uur in de vangrail van de A9. De automobilist reed over de rechterrijstrook van de A9, toen op de naastgelegen invoegstrook een personenauto aan kwam. De bestuurder van deze auto gaf richting aan naar links en voegde vrijwel tegelijkertijd in. De bestuurder van de andere auto schrok hiervan, moest uitwijken naar links en verloor de controle over het stuur. Hij kwam tot stilstand tegen de vangrail en de auto moest worden weggesleept door een bergingsbedrijf.

Kop-staartbotsing
UITGEEST - Twee personenauto's botsten maandag 25 januari rond 17.30 uur op elkaar op de A9. De bestuursters reden achter elkaar toen de voorste automobiliste opeens moest remmen. De achteropkomende automobiliste zag dit te laat en reed tegen de achterzijde van haar voorganger. Beide automobilistes reden hun auto naar de vluchtstrook. Echter doordat het zicht beperkt werd door de geactiveerde airbag kwam de automobiliste opnieuw in aanrijding met haar voorgangster. Zij raakte hierdoor gewond en is per ambulance vervoerd naar het ziekenhuis. Beide voertuigen zijn weggesleept door een bergingsbedrijf.

Snelheidscontroles
UITGEEST - De politie hield afgelopen week snelheidscontroles op de Provincialeweg en Geesterweg. Bij de controle op de Provincialeweg op maandag 25 januari werden 84 van de 2080 passanten bekeurd voor te hard rijden. De hoogst gemeten snelheid was 122 kilometer, waar een maximum van 80 kilometer per uur is toegestaan. Woensdag 27 en vrijdag 29 januari waren er controles op de Geesterweg. 27 januari kwam hier 960 weggebruikers voorbij, 165 begingen een overtreding. Hoogst gemeten snelheid: 83 kilometer per uur (toegestaan 50). Vrijdag 29 januari reden 20 van de 681 automobilisten te snel. De hoogste snelheid was op deze dag 75 kilometer per uur.

Granaat
UITGEEST - Medewerkers van de gemeentewerf keken dinsdag 26 januari wel heel raar op toen zij tussen het grofvuil een voorwerp aantroffen dat veel weg had van een granaat. Het voorwerp werd afgedekt met een laag zand en verwijderd door de explosieven opruimingsdienst. Het betreft mogelijk een ontsteker.

Fietsendiefstal
UITGEEST - Een bewoner van De Herderin zag donderdagochtend 28 januari een man met een bos bloemen in zijn hand zonder aarzeling de oprit van een woning oplopen. De bewoner dacht aan visite. Echter even later kwam de man met een fiets de oprit afgereden en ging er vandoor. De fiets bleek ontvreemd uit een niet afgesloten schuur.

Vrachtwagen gekanteld
UITGEEST - Door de harde wind kantelde vrijdagmiddag een vrachtwagen op de Provincialeweg tussen Krommenie en Uitgeest. De aanhanger kwam half in de berm en werd over een groot aantal meters over het asfalt voortgesleept. Een bergingsbedrijf zette de aanhanger weer overeind.

Onbetaalde taxirit
UITGEEST - Twee passagiers van Alkmaar naar Uitgeest wilden zaterdagochtend rond 05.20 uur bij aankomst op het station Uitgeest hun taxirit niet betalen. De taxichauffeur sloot vervolgens zijn auto af, waarop de jongemannen agressief werden en wilden gaan slaan. In verband met zijn veiligheid opende de chauffeur de deuren, waarop de mannen er zonder betaling vandoor gingen. De taxichauffeur doet aangifte. De ritprijs bedroeg 39,95 euro.

Vandalisme
Een geparkeerde scooter werd in de nacht van 29 op 30 januari tussen 0.00 en 02.30 uur omgegooid waardoor een spiegel en remklauw afbraken. Ook was er kras- en lakschade.

Kerkdiensten

Onze Lieve Vrouwe Geboorte

Woensdag 3 februari 9.00 uur: H. Eucharistieviering in de kapel. Na afloop van de viering mogelijkheid tot het ontvangen van Blasiuszegen.
Vrijdag 5 februari 19.00 uur: H. Eucharistieviering in Geesterheem.
Zaterdag 6 februari 19.00 uur: H. Eucharistieviering met samenzang. Na afloop van de viering mogelijkheid tot het ontvangen van Blasiuszegen.
Zondag 7 februari 9.00 uur H. Eucharistieviering m.m.v. Laus Deo en kinderkerk. Na afloop van de viering mogelijkheid tot het ontvangen van Blasiuszegen. Koffiedrinken in De Klop.

Protestantse Gemeente Uitgeest - Akersloot

Zondag 7 februari 10.00 uur, Castricummerweg Uitgeest: kinderviering (volwassenen ook welkom).

Lees smakelijk!

Leerlingen van groep vier van basisschool De Wissel mochten in pyjama naar school komen voor het Nationale Voorleesontbijt. Foto: via Facebook

UITGEEST - Gehuld in pyjama en met hun lievelingsknuffel dicht in de buurt, genoten de leerlingen uit groep vier van basisschool De Wissel woensdag 27 januari van het Voorleesontbijt op hun school. Het Voorleesontbijt is de start van de Nationale Voorleesdagen.Tot en met 6 februari worden op scholen, kinderdagverblijven en bibliotheken allerlei voorleesactiviteiten georganiseerd om kinderen te laten zien hoe leuk het is om te lezen en voorgelezen te worden. (Foto via Facebook)

Cursus over verslaving

HAARLEM - Brijder Verslavingszorg organiseert een cursus voor ouders en opvoeders waarvan de kinderen problematisch alcohol drinken, drugs gebruiken, gamen of gokken. Deze cursus 'Help, mijn kind kan niet zonder' vindt plaats in Haarlem en bestaat uit vijf bijeenkomsten op donderdag 4, 11, 18, 25 februari van 17.00 uur tot 19.00 uur. Daarna zal een terugkombijeenkomst worden gepland. Er zijn geen kosten aan verbonden.

De cursus is kort en praktisch. Ouders krijgen handvatten aangereikt waardoor zij zich minder machteloos voelen en de regie weer in handen krijgen. "Ouders van gebruikende kinderen voelen zich vaak niet in staat het gedrag van hun kind bij te sturen. Zij worden voor hun gevoel door hun kinderen geleefd. Vaak krijgen zij het advies om hun kind los te laten, maar voor veel ouders is dit niet wenselijk of mogelijk. Op alle mogelijke manieren proberen ze hun kind te laten minderen of stoppen. Dit vergt veel energie, kost slapeloze nachten en lijkt nauwelijks iets op te leveren. Een gevoel van machteloosheid is meestal het gevolg", aldus een woordvoerder van Brijder. De cursus richt zich met name op de communicatie in het gezin en biedt mogelijkheden om anders met het kind om te gaan. De ouders gaan met de aangeboden leerstof aan de slag en met elkaar in gesprek. Voordat de cursus van start gaat, heeft de ouder/opvoeder een kennismakingsgesprek met de cursusleiding. Aanmelden via 088 - 358 22 60 of preventie@brijder.nl. Voor meer informatie: brijderjeugd.nl.

The Farewell Party in Filmhuis de Zwaan.

Een fragment uit The Farewell Party. Foto: Aangeleverd

UITGEEST - The Farewell Party is te zien op vrijdag 5 februari in Filmhuis de Zwaan in Uitgeest. Cineasten Sharon Maymon en Tal Granit schreven zelf het script en regisseerde deze tragikomische speelfilm die in thuisland Israël bijna elke prijs won die er te winnen valt. De film is een balans tussen humor, emoties en actueel engagement.

De bejaarde Yehezkel is de grote ster van zijn bejaardenflat. Hij is een begenadigd uitvinder en heeft allemaal apparaatjes en gadgets ontwikkeld om het leven van zijn seniorenvrienden te veraangenamen. Voor iedere hulpvraag weet hij wel een praktische oplossing te bedenken. Dan wordt zijn beste vriend Max ernstig ziek en vraagt hem een euthanasiemachine te ontwikkelen. Hoewel euthanasie in de Joodse kringen een zeer beladen onderwerp is en bij wet verboden, besluit Yehezkel zijn vriend toch ter wille te zijn. Hij verzint een machine waarmee Max zelf het initiatief kan nemen om zich een dodelijke dosis pijnstillers toe te dienen. Een gepensioneerde veearts geeft medische ondersteuning en een voormalig politierechercheur zorgt ervoor dat de bewijzen verdwijnen. Yehezkel kan het helaas niet stil houden. Met als gevolg een niet te stuiten hulpvraag van terminale patiënten.
De zaal is open vanaf 19.45 uur, de film begint om 20.15 uur. Toegang: vijf euro inclusief koffie of thee voorafgaand aan de film. Vrienden van De Zwaan betalen vier euro. Voorverkoopkaarten zijn verkrijgbaar bij boekhandel Schuyt aan de Middelweg 139.

Jubileum Tour 10 Jaar Henk Haanraads 'The Chief' naar Akersloot

Henk Haanraads 'The Chief'. Foto: Aangeleverd

AKERSLOOT - Zaterdag 6 februari heeft Akersloot de primeur! De 10 jaar dat Henk Haanraads als The Chief optreedt is omgevlogen en zal gevierd worden met een speciale Jubileum Tour. De start van de Tour vindt plaats in de bekende zaal van Café De Vriendschap, Kerklaan 18 in Akersloot. Aanvang 21.00 uur. Er is geen entree en iedereen is van harte welkom, kom met je oude en huidige vrienden, en beleef de stukken die iedereen zo goed kent!

Henk Haanraads als solist 'The Chief' speelt al weer 10 jaar de zalen plat en laat iedere muziekliefhebber genieten van nummers van de grote gitaristen als Eric Clapton, Carlos Santana, Mark Knopfer en vele andere. Zijn programma kan eindeloos duren. Werkelijk alle muziek wat hem boeit of iets doet, staat op zijn repertoire. Natuurlijk is zijn gitaarspel zijn sterkste kant, maar zingen doet hij ook. Een rauwe maar warme stem bij zijn eigen gitaarspel. Henk weet iedere performance weer tot een hoogtepunt te brengen en laat alle aanwezigen genieten van muziek op hoog niveau.