De Uitgeester

17 juli 2019

De Uitgeester 17 juli 2019


Feestelijke ondertekening voor nieuwe onderwijshuisvesting

In het bijzijn van de kinderen vond de ondertekening plaats. Foto: Gemeente Uitgeest

UITGEEST - De gemeente Uitgeest en Stichting Tabijn zijn het eens over de uitgangspunten voor de (ver)nieuwbouw van twee basisscholen met peuteropvang en buitenschoolse opvang. Onderwijswethouder Cees Beentjes zette afgelopen week namens de gemeente zijn handtekening onder de Uitgangspuntennotitie. Carla Smits, voorzitter van het college van bestuur, tekende namens Tabijn.

Bij de ondertekening waren leerlingen van de betrokken scholen (Binnenmeer, Molenhoek en Vrijburg) aanwezig. "Het was een feestelijke gebeurtenis, mooi zo bij aanvang van de zomervakantie," aldus de wethouder. Uitgangspunt van het college is dat er in elke wijk één onderwijsvoorziening is. Dat betekent voor het gebied ten noorden van het spoor dat er één voorziening is in het Oude Dorp en één in De Koog. Lees verder op pagina...

Flinke kater voor omwonenden kermis Uitgeest

Omwonenden deden hun verhaal voor de camera van NH Nieuws. Foto: Mediapartner NH Nieuws

UITGEEST - Een flinke kater voor de omwonenden van de kermis van Uitgeest. Vandalen vernielden na de festiviteiten op dinsdagavond onder meer autospiegels en plantenbakken. "Een grote domper na al het feestgedruis."

Door: Mediapartner NH NIeuws

Priscilla woont aan de voet van de kermis, en vindt het zonde dat de sfeer verziekt wordt door een minderheid. "We staan in Uitgeest bekend om het vroeg deunen, echt gezellig. Maar dan eindigt het zo," vertelt de Uitgeestse. "Er zijn spiegels afgebroken, vuilniszakken leeggegooid en er is een bankje verdwenen uit een tuin: dit is gewoon zo jammer." In het dorp zijn er op meerdere plekken vernielingen zichtbaar. "Wat moet je zeggen? Het lijkt steeds erger te worden," zegt de een. Een ander: "Er was ook volop sfeer, maar de mensen waarvan de autospiegels zijn vernield, die zitten nu met de gebakken peren." Lees verder op pagina...

Uitgeester slaagt cum laude aan TU Delft

Foto: Aangeleverd

UITGEEST - De 23-jarige Uitgeester Jacques Noom heeft kortgeleden zijn eindpresentatie werktuigbouwkunde gegeven. Daarbij heeft hij ook het werk van het afgelopen jaar verdedigd aan de TU Delft.

Het resultaat is het Master of Science-diploma Systems and Control Cum Laude. Een heel bijzondere prestatie. Van harte gefeliciteerd Jacques!

Wie maakt de mooiste zomerfoto?

UITGEEST - Maak je deze zomer een leuke, gekke, ontroerende, grappige of adembenemend mooie foto? Stuur die dan naar de redactie van De Uitgeester via info@uitgeester.nl.

De mooiste inzendingen publiceren wij deze zomer in de krant en/of online. De winnaar krijgt een mooi prijzenpakket! Door deelname aan de fotowedstrijd geeft u toestemming tot publicatie in de krant en op internet/sociale media.

Vervolg voorpagina: ondertekening nieuwe onderwijshuisvesting

UITGEEST - De gemeenteraad van Uitgeest heeft onlangs besloten dat de Paltroklocatie de beoogde plek is voor een nieuwe basisschool met peuter- en buitenschoolse opvang in de wijk De Koog. Het huidige gebouw op deze locatie is niet meer in gebruik en wordt gesloopt.

Voor het Oude Dorp wordt bekeken of het renoveren van het gebouw van basisschool Binnenmeer haalbaar is. De resultaten worden eind 2019 verwacht.

Doorlopende leerlijn
De insteek van Tabijn is een doorlopende leerlijn van 2-12 jaar. "Daarom is het van belang dat de basisschool en voor- en naschoolse opvang onder één dak worden gehuisvest. Straks hebben we ook in Uitgeest het concept van een kindcentrum," aldus Carla Smits.

Duurzame gebouwen
Verder is met het schoolbestuur afgesproken dat er energieneutrale gebouwen worden gerealiseerd. De financiële middelen voor de scholen zijn opgenomen in de Kadernota 2020 die de gemeenteraad vorige week vaststelde. De opvangvoorziening wordt door het schoolbestuur bekostigd.

Vervolg
De komende periode werken de gemeente en Tabijn een bestuursovereenkomst uit en wordt een ruimtelijk en functioneel programma van eisen opgesteld.

Thuisbij - het dagboek van Jan

Wat ooit als therapie is begonnen, mondde uit in een dagboek met boeiende en soms ontroerende verhalen. In deze column schrijft Jan Baaij over zijn dagen bij Thuisbij Uitgeest.

"En als iemand even de kluts kwijt was, hielp iedereen de kluts te vinden."

Woensdag 3 juli 2019

Ze stond deze ochtend om kwart over negen, of zeg maar half tien, opeens midden in de kamer van mijn appartement met haar meest zonnige glimlach. Ik bedoel onze chauffeur José. Met de vraag of ik meeging. Het was immers woensdag. Dat had ik mij nog niet gerealiseerd, maar goed, als José er was hield dat in dat het woensdag was en dat ik dus door haar vervoerd ging worden naar Thuisbij. Ik trok zo snel als mogelijk mijn spijkerjasje aan en deed mijn iPad in mijn koffertje. José duwde mij vlotjes op weg naar Thuisbij. Eenmaal op de Hogeweg zag ik dat ik op de goede weg was, want ter hoogte van de protestantse kerk zag ik Tiny van Henk voor ons uit lopen.

We zaten dus goed. Eenmaal binnen bij Thuisbij zag ik de vijf dames van het rummikupgezelschap klaarzitten voor het vaste potje. Wanneer het startschot eenmaal geklonken had, ging het los. Iedereen deed zijn stinkende best. Ze hielpen elkaar waar het maar kon. Ondertussen gingen Anne en ik lekker cryptogrammen, zoals elke ochtend. Als de dames eenmaal lekker aan de gang waren, was er geen houden meer aan. Iedereen hielp iedereen. De grijpgrage handen schoven de stenen heen en weer over de tafel. En als iemand even de kluts kwijt was, hielp iedereen de kluts te vinden. Die ochtend had ik mijn handen vol met de middagmaaltijd. Na de maaltijd heeft Ilona mij thuisgebracht. Ik heb in de middag te veel 'les' gehad van ergotherapeute Lynn. Voorlopig ben ik even helemaal af.

<<<< KADERTJE >>>>

Dit was het laatste dagboek van Jan. Hij heeft aangegeven te willen stoppen. We bedanken hem voor de vele columns/dagboeken. Redactie De Uitgeester.

Grote interesse bij inloop grondstoffenplan

UITGEEST - Dinsdagochtend 9 juli was er een inloopochtend in het gemeentehuis in Uitgeest over het grondstoffenplan. Er werden verschillende vragen op de woordvoerder afgevuurd.

De prangende vragen en opmerkingen gingen met name over welk afval in welke bak moet worden gedaan, wanneer de afvalbakken geleegd worden en hoe groot deze afvalemmers zijn. ''Ik vind eens in de drie weken legen erg weinig,'' aldus een inwoner. Ook reageerde een inwoner op een ander probleem: ''Anderen kunnen afval in mijn bak dumpen." De medewerker van de gemeente gaf antwoord en noteerde vragen en kritiek zoals het gegeven dat 'het grondstoffenplan in de commissie is besproken en er direct in de raad doorheen is gejaagd'.

De meeste aanwezigen van de bijeenkomst zijn zeker voorstander van het plan, op voorwaarde dat er duidelijk over gecommuniceerd wordt. Maar één ding is echter zeker: er is nog veel onduidelijkheid over het grondstoffenplan.

Zomerkoffie in het Jeugdhuis of de Kerktuin

UITGEEST - De zomervakantie is eindelijk begonnen. Veel mensen trekken eropuit voor een aantal weken, maar er zijn ook genoeg mensen die niet op vakantie gaan en dus thuisblijven. Voor al die thuisblijvers is er Zomerkoffie.

Jong en oud is van harte welkom in het Jeugdhuis naast de kerk aan de Castricummerweg voor een kopje koffie, thee of limonade met wat lekkers. Zomerkoffie wordt georganiseerd op 18 juli, 1 augustus en 15 augustus van 10.00 uur tot 12.00 uur. Op warme dagen zal Zomerkoffie georganiseerd worden in de tuin achter het Jeugdhuis. Iedereen is welkom voor een praatje, een spelletje of zomaar een ontmoeting met een dorpsgenoot. Op deze manier is de vakantie voor hen gezellig en minder stil.

Vieringen Onze Lieve Vrouwe Geboorte

Woensdag 17 juli: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kapel.
Zondag 21 juli: 09.00 uur H. Eucharistieviering m.m.v. Laus Deo.

Huisarts Dirk Jan van Wijk - Over vaccineren (2)

Door huisarts Dirk Jan van Wijk

Twee weken geleden verscheen in De Uitgeester mijn column over vaccineren. Daarin nam ik stelling tegen het weren van ongevaccineerde peuters van kinderdagverblijven. Dat heb ik geweten! Het artikel ging 'viral' op Facebook en 35.000 mensen bezochten de website van De Uitgeester. Ik was duidelijk niet gevaccineerd tegen dit 'viral-gaan': Ik was er ziek van!

We gaan allemaal dood, maar liefst op een prettige manier na een lang en gelukkig leven. Helaas is dat leven vol bedreigingen: infectieziekten, hart- en vaataandoeningen, kanker en ongevallen, om er maar een paar te noemen. Als dokter word ik in de regel pas geconfronteerd met deze zaken als de problemen er al zijn. Ik ben degene die (bij wijze van spreken) de pleister op de wond plakt. Maar veel liever zou ik voorkomen dat de wond ontstaat!

Column
Dat is al jaren mijn drijfveer voor het schrijven van deze column. Steeds weer geef ik voorlichting over ziekte en gezondheid en probeer ik de lezer te prikkelen om bewuster met zijn lijf en gezondheid om te gaan. Dat is immers je belangrijkste bezit! De huidige inzichten probeer ik te verduidelijken en regelmatig geef ik mijn eigen visie, die gebaseerd is op mijn ervaring in de praktijk. Vaccinaties zijn een mooi voorbeeld van preventie en daarom ben ik daar in principe een voorstander van.

Vaccinaties
Meerdere malen heb ik het verzoek gekregen om iets over vaccinaties te schrijven. En dan vooral over de voor- en nadelen en hoe ik erover denk. Daar heb ik me steeds niet aan gewaagd, omdat er zoveel onduidelijkheden zijn. Totdat de discussie in het land ontstond over het gevaar dat ongevaccineerde peuters zouden vormen voor hun klasgenootjes op het kinderdagverblijf en die tot ontzegging van de toegang zou moeten leiden. Daar heb ik wel een duidelijke mening over en die heb ik gegeven: Ik ben persoonlijk vóór vaccineren, maar tégen verplicht vaccineren. En dus ook tegen het weren van ongevaccineerde kinderen van de kinderdagverblijven. En ik heb daar drie argumenten voor gegeven.

Uiteenlopende reacties
Ik kreeg positieve reacties van mensen. Vooral mijn uitleg dat andere dan gezondheidsbelangen mede een rol spelen bij het vaccinatiebeleid en dat het KDV open voor ieder kind zou moeten zijn, oogstte veel bijval. Ook kreeg ik felle reacties van mensen die vonden dat ik in mijn stuk aanmoedigde tot weigeren van vaccinatie tegen mazelen en dat ik onwaarheden heb verkondigd. Dat is niet mijn bedoeling geweest en als ik mensen heb gegriefd, dan spijt mij dat.

Standpunt
Het is daarom dat ik hier nog eens duidelijk wil zeggen dat ik in principe voorstander ben van vaccinaties (mits die veilig zijn), want die kunnen veel leed voorkomen. En zo ben ik ook voorstander van een alcoholverbod onder de 23 jaar, een verbod op deelname aan het verkeer voor mensen die een geestverruimend of geestbeperkend middel hebben genomen of anderen in gevaar brengen door bijvoorbeeld telefoneren onder het rijden. Ik zou het ook toejuichen als sigaretten en ongezonde voeding zeer zwaar belast worden en het om financiële redenen aantrekkelijk wordt om gezond te eten en drinken. En zo heb ik nog wel meer standpunten. En die deel ik ook in de toekomst graag met je!

Zo, ik voel me al weer wat beter!

Door de Lens van Bus

Foto: Ger Bus

Ger Bus: "De kermis werd ook door de bewoners van het Atrium in Uitgeest gevierd. Op de laatste kermisdag wordt er 's middags altijd een gezellige bijeenkomst georganiseerd met onder andere het shanty- en seasongkoor. De bewoners genoten er geweldig van onder het genot van hapjes, poffertjes, oliebollen, drankjes, ijs en natuurlijk de muziek."

Ingezonden Brief: vaccineren, toch maar doen!

Collega-huisarts Dirk Jan van Wijk heeft recent in deze krant nogal wat dubieuze en suggestieve uitspraken gedaan over de vaccinatiediscussie die zo tenenkrommend en onwaar zijn, dat hij met name vanuit de medische hoek een stortvloed aan negatieve commentaren over zich heen kreeg. Helaas heeft hij hierdoor flink ingeleverd op zijn gezag als betrouwbaar huisarts. Onzinnig zijn de berichten dat kinderen in ons land sterven door het gebruik van slaapmiddelen, de suggestie dat het vaccinatiebeleid min of meer wordt bepaald door de farmaceutische industrie, dat de vaccinaties tegen de Mexicaanse griep tot een groot aantal gevallen van narcolepsie hebben geleid en dat de mazelen meestal onschuldig verloopt. Met ongeveer 250 doden per dag en 5 tot 15% kans op een complicatie als een longontsteking is er toch wel meer aan de hand. Van Wijk spreekt over paria's als hij het heeft over de behandeling van kinderen die niet-gevaccineerd zijn en in toenemende mate van kinderdagverblijven worden geweerd. Deze acties noemt hij een hetze. Als kinderen pas op de leeftijd van 14 maanden hun eerste mazelenprik krijgen en tot die tijd op het kinderdagverblijf risico lopen mazelen te krijgen van een bewust niet-gevaccineerd kind, dan horen die kleintjes beschermd te worden door de (bewust!) risicoveroorzaker uit de groep te verwijderen. Die kinderen zijn natuurlijk geen paria's, die kunnen er ook niks aan doen. Het is uitstekend dat binnenkort ook jongens tegen HPV, dat naast baarmoederhalskanker ook een verhoogd risico geeft op kanker van penis, mond, anus, keel en slokdarm, worden gevaccineerd. Preventie verdient absoluut de voorkeur boven opsporing door uitstrijkjes. Dat had Van Wijk beter kunnen schrijven. Aart Leemhuis, huisarts te Castricum.

Nachtzwemmen bij zwembad De Zien

Gezelligheid tijdens het nachtzwemmen. Foto: Kiek Valkering

UITGEEST - Afgelopen vrijdag 12 juli was er nachtzwemmen bij zwembad De Zien. Ondanks het wat sombere weer kwamen er mensen van verschillende leeftijden zwemmen van 21.00 tot 23.00 uur.

De avond begon met harde muziek, een gezellige sfeer en een publiek van ongeveer 50 man. Aan het begin van de avond werd er voornamelijk door mensen van het Zienhouse geprofiteerd van het zwembad tijdens de tweede 'nightswim-avond' van het seizoen. Vanwege het weer nam het aantal gasten na een tijdje af, maar was het voor de andere aanwezigen heerlijk om nog even te zwemmen. Het evenement wordt altijd bij volle maan georganiseerd. De volgende keer zal het nachtzwemmen op vrijdag 16 augustus plaatsvinden, op hetzelfde tijdstip.

Kermisexploitant Ab Spierings reist al 65 jaar de Nederlandse kermissen af

Ab, Willy en Arjan Spierings. Foto: Margreeth Anema

UITGEEST - Kermis Uitgeest is al bijna een week voorbij. Om er nog even van na te genieten sprak De Uitgeester met de kermisfamilie Spierings. Zij waren ook dit jaar aanwezig met drie atrracties: de touwtjetrekkraam, de ballengooikraam en de Lucky Duck.

Door: Margreeth Anema


"Wij komen net van kermis Schagen en gaan na kermis Uitgeest door naar Schijndel. Noord-Hollandse kermissen zijn onze favoriet: de mensen zijn hartelijk, gastvrij en altijd recht voor zijn raap, daar houd ik van," aldus Ab Spierings, vader van het gezin en Appie voor zijn kermiscollega's. Appie volgde zijn ouders op in het kermisvak. Er werd thuis hard gewerkt: op zijn vijfde moest hij al helpen op de kermis. "Op Koninginnedag werd ik uitgekozen om een gedicht voor te dragen op het bordes van het gemeentehuis, dat was een hele eer. Maar ik mocht niet van mijn ouders want er moest gewerkt worden," zo vertelt Appie. Toen hij de HBS had afgerond kreeg hij verkering met Willy; samen besloten zij door te gaan op de kermis. Het stel is nu 53 jaar getrouwd.

Vroeger reden zij met de woonwagen de kermissen af. Ze hebben daarnaast een woning in Bodegraven. "We hebben daar trouwens een hele leuke wethouder gehad, niemand minder dan jullie burgemeester Wendy Verkleij," glimlacht Ab. Zoon Arjan ging in het zomerseizoen naar de rijdende school die meetrok met de kermiskaravaan. Als hij dan in september weer aanhaakte bij zijn klasgenoten op de lagere school in Bodegraven was hij iedereen een stapje voor. Zodoende konden de Spierings, die ook fanatieke wintersporters zijn, ieder jaar in januari twee weken naar de sneeuw. Januari is namelijk de enige rustige maand voor de kermisfamilie, want na het kermisseizoen begint het oliebollenseizoen. Ze bakken namelijk ook oliebollen.

Ab en Willy namen vaak hulpjes aan uit de plaats waar de kermis was. "Als het goed beviel dan maakten we kennis met hun ouders en mochten ze meereizen," zo legt Ab uit. Eén speciaal hulpje zullen ze niet snel vergeten, dat was namelijk Marco Borsato. Marco was 12 jaar toen Appie met zijn attracties op de Gedempte Nieuwesloot in Alkmaar stond. Hij wilde helpen en bleef tot zijn 17e meereizen met de familie Spierings."We zaten op een avond na te borrelen en het was 04.30 uur 's nachts. Ik vroeg Marco of hij niet eens naar bed moest maar hij moest iets belangrijks met me bespreken. Ik voelde aan dat dit serieus was, gaf Marco een biertje en nam zelf een ginger ale whisky," vertelt Ab. "Hij vroeg me: Appie, als er iets met mijn ouders gebeurt, mag ik dan met mijn broertje en zusje bij u komen wonen?" Appie besprak het met Willy en zij ging akkoord, met tranen in haar ogen. Er is altijd een warm contact gebleven met Marco, Leontine en de kinderen. Toen Willy en Ab 50 jaar getrouwd waren werden ze uitgenodigd bij een concert in het Ziggo Dome en daar zong Marco het nummer 'Zij', dat hij opdroeg aan Willy. Willy was ontroerd en begroef haar gezicht in de hals van Leontine, terwijl Marco voor haar zong ten overstaan van duizenden fans.

De touwtjetrekkraam, een paradijsje voor de allerkleinsten. Foto: Margreeth Anema

Zoon Arjan, die een managementfunctie bij een bekende sportketen vervulde, toonde interesse om zijn ouders op te volgen. De derde generatie Spierings heeft zich dus aangediend om het roer over te nemen. Arjan staat op de kermis in de ballengooikraam samen met hulpje Hakim. De oom van Hakim werkte ooit bij familie Spierings en zo gaan zelfs de hulpjes generatie op generatie met de gezellige kermisfamilie mee.

Rotary organiseert Kindervakantiedag

Even lekker een dagje ertussenuit. Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Lekker weg of gewoon thuis genieten van zon, zee en zomer: de zomervakantie is voor de meeste kinderen een heerlijke periode van plezier en ontspanning. Helaas zijn er ook kinderen die weinig of geen vakantie kunnen vieren. Door ziekte van een ouder bijvoorbeeld, of omdat er geen geld is voor uitstapjes.

Speciaal voor deze groep kinderen organiseert Rotaryclub Heemskerk-Uitgeest op zaterdag 7 september de jaarlijkse vakantiedag in de jachthaven van Uitgeest.

Speurtocht, knopen en patat
Naast een spannende speurtocht op het Uitgeestermeer gaan de kinderen hun eigen stoere armbanden knopen onder leiding van Castricummer Paul Bakker, die evenals vorig jaar geheel belangeloos zijn medewerking heeft toegezegd. Ook voor de inwendige mens wordt goed gezorgd met patat, ijs en limonade. Uiteraard is er voldoende aandacht voor ieder kind en wordt er gezorgd voor deskundige schippers en begeleiders tijdens de speurtocht en workshop. Aan het einde van de dag worden de ouders uitgenodigd voor de prijsuitreiking van de speurtocht.

Voor wie en aanmelden
De dag is bedoeld voor kinderen uit de bovenbouw (groep 5 t/m 8) van de basisschool die niet met vakantie gaan en die een flinke dosis positieve aandacht kunnen gebruiken. Een zwemdiploma is verplicht in verband met de speurtocht op het water. Meer informatie over de dag en over de wijze van aanmelden is te vinden op www.rotaryclubheemskerkuitgeest.nl.

Ieder jaar
Rotary Heemskerk-Uitgeest organiseert ieder jaar de Kindervakantiedag. De dag wordt bekostigd uit de opbrengst van de jaarlijkse Badeendjesrace in de jachthaven van Uitgeest. Daarnaast wordt belangeloos meegewerkt door Zeilschool 't Uitgeestermeer, Paul Bakker, Lekker aan de Haven en tal van vrijwilligers.

Bootreis voor mensen met dementie en hun naasten

Foto: Facebookpagina 't Hoorntje

REGIO - Op of rond Wereld Alzheimer Dag, 21 september, wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor dementie. De ziekte heeft grote impact voor de mensen zelf en hun naaste omgeving. Weet u bijvoorbeeld dat 1 op de 5 mensen dementie krijgt (bij vrouwen is dit 1 op de 3)? En dat 54% van de mantelzorgers van mensen met dementie zich zwaar belast voelt? Met diverse activiteiten hoopt Alzheimer Nederland een groot publiek te bereiken en zo de ziekte dementie op de kaart te zetten.

In het kader van Wereld Alzheimer Dag organiseert de afdeling Midden-Kennemerland ook dit jaar weer een bootreis, op woensdag 18 september. De bootreis is bestemd voor thuiswonende mensen met dementie en hun partners/mantelzorgers die wonen in Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest en Velsen.

Met de partyschepen Claes Horn en De Nesch wordt vanuit Akersloot over het Uitgeestermeer gevaren naar de Zaanse Schans. Bij de Zaanse Schans is er volop gelegenheid van boord te gaan en een wandeling te maken. Aan boord worden de gasten goed verzorgd door de vrijwilligers. Op de twee schepen zijn muzikanten aanwezig die de mensen zullen verrassen en ontroeren met prachtige liedjes.

Dankzij diverse donaties betalen de gasten slechts € 5,- per persoon. Alle consumpties aan boord en de lunch zijn bij deze activiteit inbegrepen. Het is de bedoeling dat met elke deelnemer een mantelzorger/begeleider meegaat. Meer informatie over de bootreis kunt u vinden op www.alzheimer-nederland.nl/midden-kennemerland, hier kunt u ook het inschrijfformulier vinden. U kunt ook bellen met 06-51942684 voor meer informatie.

De uiterste inschrijfdatum is donderdag 1 augustus. Meld u op tijd aan want de kans bestaat dat de boten snel vol zijn.

Ontwikkelingen rond het station Uitgeest

UITGEEST - De gemeenteraad van Uitgeest heeft eind juni ingestemd met een volledig overkapte traverse (loopbrug) met een lengte van 90 meter bij het station. De loopbrug komt naast de bestaande spoortunnel en 'landt aan' bij het Anna van Renesseplein.

Movares werkt in opdracht van ProRail en de gemeente drie varianten verder uit de komende periode. Om tot dit besluit te komen, is rekening gehouden met de reacties van de bewoners tijdens de laatste informatieavond van ProRail en de gemeente over de aanpassingen op en rond station Uitgeest. Belangrijke onderwerpen tijdens deze avond waren het ontwerp van de traverse en de wensen ten aanzien van de bestaande tunnel onder het station. Ook over de inrichting van de openbare ruimte aan de Kleiszijde van het station werd volop gesproken. Bezoekers konden over deze onderwerpen hun ideeën en wensen naar voren brengen.

Aanpassingen spooremplacement
Tijdens de drukbezochte avond presenteerden de gemeente, Movares en ProRail de aanpassingen van het spooremplacement Uitgeest, waaronder de aanleg van een tweede middenperron. Ook komt er een keerspoor voor goederentreinen aan de noordzijde van het station en een bufferspoor langs en in het verlengde van het huidige perron 1. Op dit bufferspoor worden treinstellen geparkeerd, omdat treinen tussen de spitstijden worden ingekort.

Afweging traverse versus spoortunnel
Het doel van de avond was om zoveel mogelijk reacties te verzamelen van bezoekers over de ontwerpvarianten voor de nieuwe traverse en de aan de Kleiszijde grenzende inrichting van de openbare ruimte. De traverse gaat over het spoor en verleent straks via trappen en liften toegang tot de perrons. De toegang tot een perron via een trap/lift vanuit de huidige tunnel komt te vervallen. Daarmee heeft de tunnel alleen nog een verbindende (interwijk) functie tussen De Kleis en het centrum. De tunnel zelf krijgt een opknapbeurt. Die opknapbeurt bestaat uit het herstel van technische gebreken en het vernieuwen van de verlichting.

Uitkomsten en besluit
De uitkomst van de peiling (33 mensen lieten een reactie achter) toont dat de meerderheid een voorkeur heeft voor de spreekwoordelijke gulden middenweg. Ook uit de gesprekken bleek dat zaken zoals sociale veiligheid en goed beheer van de tunnel even belangrijk worden gevonden als een grotere of luxer ontworpen traverse. De keuze valt op een optimaal uitgevoerde, volledig overkapte traversevariant met een breedte van 4,5 tot maximaal 6,5 meter. In het najaar wordt een vervolg gegeven aan deze avond. Dan verwachten ProRail en de gemeente op basis van het besluit drie uitgewerkte varianten te kunnen tonen.

'Gescheiden' vakantie

Scheidingsmakelaar Hans van Son. Foto: Aangeleverd

REGIO - Vakantie valt binnen de uitoefening van het gezags- en omgangsrecht. Er geldt een informatieplicht over de verblijfsgegevens en de tijdsduur. Wanneer de achterblijvende ouder niet akkoord is met de vakantie en geen toestemming wil geven of wanneer nog geen afspraken over de omgang zijn gemaakt, kan elk van de ouders het geschil over de uitoefening van het gezag en/of de omgang op grond van art. 1:253a van het Burgerlijk Wetboek aan de rechter voorleggen.

Wanneer geen toestemming wordt gegeven om naar het buitenland te gaan, dan moet de ouder die toestemming nodig heeft naar de rechter stappen op grond van art. 1:253a BW. De reden dat geen toestemming gegeven wordt, ligt mogelijk in het vermoeden dat het niet om een vakantie gaat maar om een permanente wijziging van de verblijfplaats. Op grond van de Schengengrenscode controleert de Koninklijke Marechaussee kinderen die met één ouder of alleen reizen extra om internationale kinderontvoering te voorkomen. Een van de factoren waar de Marechaussee op let, is de achternaam van het kind. Het komt voor, zeker nu kinderen een eigen paspoort hebben en moeders hun meisjesnaam in hun paspoort hebben staan, dat het kind een andere achternaam heeft dan de ouder waar hij mee reist.

Degene die met het kind reist, kan gevraagd worden om aan te tonen dat er toestemming van de gezaghebbende ouder(s) is. Om problemen en vertraging op het vliegveld te voorkomen, raden wij ouders en familieleden ten zeerste aan om de volgende documenten mee te nemen: • Verklaring toestemming voor vakantie door invullen van het formulier 'Reizen met een minderjarige naar het buitenland' • Recent uittreksel gezagsregister • Recent uittreksel BRP (Basisregistratie Personen) • Internationale geboorteakte • Kopie van paspoort van toestemminggevende ouder • Eventueel uitspraak met betrekking tot gezag en omgang • Eventueel het ouderschapsplan • Eventueel een kopie van het retourticket van het kind.

De internationale geboorteakte kunt u opvragen in de gemeente waar uw kind geboren is. Het uittreksel van de BRP is verkrijgbaar bij de gemeente waar uw kind is ingeschreven. Het uittreksel gezagsregister kunt u opvragen bij de rechtbank.

Hans van Son is MfN- registermediator en heeft inmiddels circa 500 scheidingsmediations begeleid waardoor 1000 mensen weer een nieuw perspectief hebben gekregen. Reageren? 06-21236301 of son@scheidingsmakelaar.nl.

Wout Bakker de slimste en snelste

AKERSLOOT - Wout Bakker uit Heiloo heeft de wekelijkse donderdagavondwedstrijd in Akersloot om de Kids and Parents Bikeschool (KPB) mountainbikecup weer eens gewonnen.

Vooraf, kijkend naar de namen op de deelnemerslijst, leek het niet aannemelijk dat Wout Bakker in aanmerking zou kunnen komen voor een toptienklassering. Na een lange periode van inactiviteit dacht Bakker de afgelopen periode te kunnen profiteren van intensieve trainingen. Al in de eerste omloop werd het veld uit elkaar gereden met op kop het duo Pleun Lodewijks (Akersloot) en Wout Bakker. In de achtervolging zat Heemskerker Dennis Talens, op korte afstand gevolgd door de oersterke Sjaak Fatels uit Akersloot. Talens moest door pech zijn plekje afstaan aan Fatels, maar kon even later terugkeren om de race in de achterhoede te voltooien. Veelbelovend was het debuut van de 14-jarige thuisrijder Bob Scholten, die na afloop opgetogen kon vertellen over zijn eerste kennismaking met de grote mannen. De laatste omloop moest nog duidelijkheid gaan geven wie de hoogste trede van het podium mocht beklimmen. Pleun Lodewijks had na het vele kopwerk het meeste recht op de zege, maar daar maalde Bakker niet om. Hij verraste met een splijtende eindsprint de uitgeputte Pleun Lodewijks.

Cor Spil exposeert in gemeentehuis

UITGEEST - Er is weer een nieuwe expositie in het gemeentehuis. Dit keer zijn het schilderijen van Cor Spil uit buurgemeente Castricum. Sinds zijn jeugd is de heer Spil al bezig met tekenen.

Daar kwam een beetje de klad in toen de kinderen werden geboren en opgroeiden. In 1989 is hij een cursus etsen gaan doen bij Toonbeeld in Castricum. Vervolgens ging hij aquarelleren, model- en portrettekenen en boetseren bij Perspectief, ook in Castricum. Tegenwoordig tekent hij elke week portret of model bij de tekengroep Egmond en volgt hij een cursus portretschilderen aan de Wackers Academie in Amsterdam. Hij laat zich vooral inspireren door de mens en de natuur om zich heen. Zijn werk is realistisch, omdat hij in een schilderij graag wil zien wat het voorstelt. Zijn schilderijen hebben ook geen boodschap of diepere achterliggende gedachte. Het is wat het is.

De schilderijen die Spil maakt zijn op diverse tentoonstellingen te zien geweest, en nu dus nog de hele zomer in Uitgeest (tot vrijdag 23 augustus).

Film over luchtgevechten tijdens Tweede Wereldoorlog

Foto: Aimée Kniese

UITGEEST - Zondag 28 juli is het luchtoorlogsmuseum Fort Veldhuis, gelegen aan de Genieweg 1 te Heemskerk, geopend voor het publiek. De hele dag wordt er een film vertoond met beelden vanuit de cockpit tijdens verschillende luchtgevechten in de Tweede Wereldoorlog. De film geeft een goed beeld van de verschillende aanvalstechnieken en wat de bemanning van de bommenwerpers meemaakte tijdens hun vlucht boven vijandig gebied.

Deze film is minder geschikt voor kleine kinderen.

De stichting
De Stichting Aircraft Recovery Group doet al meer dan 30 jaar onderzoek naar de luchtoorlog boven Nederland. De resultaten van deze onderzoeken zijn samengebracht in het luchtoorlogsmuseum Fort Veldhuis te Heemskerk. De toegangsprijs voor volwassenen bedraagt € 3,50, kinderen van 8 tot 12 jaar betalen € 2,50. Houders van een veteranenpas krijgen gratis toegang.

Programma OSU Radio

Maandag
00.00 – 02.00 Love Songs
02.00 – 07.00 Relaxed door de Nacht
07.00 – 09.00 Bart van der Molen – In de Ochtendshow
09.00 – 10.00 Hollandse hitmix
10.00 – 12.00 Non-stop met lokale en regionale informatie
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich
13.00 – 15.00 John van der Geld – In Het Wilde Weg
15.00 – 19.00 Non-stop met lokale en regionale informatie
19.00 – 20.00 Bart van de Heuvel – Barts Guitar Place
20.00 – 22.00 Binnenkort: Van Krontjong tot IndoRock
22.00 – 24.00 Rythmo del Mundo – Salsa Radio

Dinsdag
00.00 – 07.00 Relaxed door de Nacht
07.00 – 09.00 Bart van der Molen – In de Ochtendshow
09.00 – 10.00 Hollandse hitmix
10.00 – 12.00 Non-stop met lokale en regionale Informatie
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich
13.00 – 14.00 Oranje Top 30 (HH)
14.00 – 15.00 Non-stop met lokale en regionale informatie
15.00 – 18.00 Infomagazine
18.00 – 20.00 Camille Jansen – Hits from the Heartland
20.00 – 24.00 Non-stop

Woensdag
00.00 – 07.00 Relaxed door de Nacht
07.00 – 09.00 Bart van der Molen – In de Ochtendshow
09.00 – 10.00 Hollandse hitmix
10.00 – 12:00 Non-stop met lokale en regionale informatie
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich
13.00 – 16.00 Tom Jacobs – Drie Decennia Hits
16.00 – 18.00 Non-stop met lokale en regionale informatie
18.00 – 20.00 Lisette & Paula – Dier en Welzijn
20.00 – 22.00 Paul van den Berg – Carte Blanche
22.00 – 24.00 Non-stop

Donderdag
00.00 – 07.00 Relaxed door de Nacht
07.00 – 09.00 Bart van der Molen – In de Ochtendshow
09.00 – 10.00 Hollandse hitmix
10.00 – 12.00 Non-stop met lokale en regionale informatie
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich
13.00 – 15.00 Radio Kornak – Schoolradio
15.00 – 16.00 Non-stop met lokale en regionale informatie
16.00 – 18.00 Bart van der Heuvel – Muzikale Tijdmachine
18.00 – 20.00 Lisette Prager – Lisette Pakt Uit
20.00 – 22.00 Hugo Smit – Soultrain
22.00 – 24.00 Rob Offerhaus – Muziek voor het slapen gaan

Vrijdag
00.00 – 07.00 Relaxed door de Nacht
07.00 – 09.00 Bart van der Molen – In de Ochtendshow
09.00 – 10.00 Hollandse hitmix
10.00 – 12.00 Non-stop met lokale en regionale informatie
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich
13.00 – 15.00 Leo van Zwol – Hollandse Toppers
15.00 – 17.00 Johnny van der Geld – The Other Side of Elvis
17.00 – 18.00 Non-stop met lokale en regionale informatie
18.00 – 20.00 De Koning-Sutterland Show
20.00 – 22.00 Joop Schouten – Thank God it's Friday
22.00 – 24.00 Mike Lambooij – Vinylized & More

Zaterdag
00.00 – 03.00 DJ Keanu – The Sound of Ibiza
03.00 – 08.00 Dancing door de Nacht
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix
10.00 – 11.00 Non-stop met lokale en regionale informatie
11.00 – 12.00 Oranje Top-30
12.00 – 14.00 Louis Carpaij – Prettig Weekend
14.00 – 18.00 Non-stop met lokale en regionale informatie
18.00 – 20.00 Lisette Prager – Gezondheid & Lifestyle
20.00 – 21.00 Non-stop met lokale en regionale informatie
21.00 – 22.00 Feest DJ Maarten – Tijd voor een feestje
22.00 – 24.00 Tom Jacobs – Club 106
00.00 – 03.00 DJ Keanu – Sounds of Ibiza

Zondag
03.00 – 08.00 Relaxed door de nacht
08.00 – 09.00 Songs of Praise
09.00 – 10.15 Live kerkdienst vanuit de katholieke kerk
10.15 – 12.00 Non-stop met lokale en regionale informatie
12.00 – 14.00 Louis Carpaij – Prettig Weekend
14.00 – 15.00 OSU Cabaret
15.00 – 17.00 Rob Offerhaus – OSU Sport op Zondag
17.00 – 18.00 Bart van der Heuvel – Rock & Roll Jukebox
18.00 – 20.00 Intermezzo – Klassiek
20.00 – 22.00 Jazzylicious- Blues and Big Bands
22.00 – 24.00 Non-stop met lokale en regionale informatie

De programma's zijn informatief, sportief, muzikaal en gezellig maar vooral voor en door Uitgeesters, waarbij Uitgeester gezelligheid en lokale informatie vooropstaan.

Lijkt het je leuk om ook een radioprogramma te maken? Te presenteren, de techniek bij een programma te verzorgen, de redactie te helpen of heb je een programma-idee en wil je graag meewerken? Van jong tot oud, iedereen is van harte welkom. Meer informatie? Stuur een mailtje naar info@osuradio.nl of kom langs in de studio. De koffie staat altijd klaar.

U vindt de OSU in de ether op 106FM, Ziggo 104.5FM, Ziggo kanaal 918 en via internet.

Vereniging Oud Uitgeest: Bloemlust

Bloemlust aan Bonkenburg. Foto: Vereniging Oud Uitgeest

UITGEEST - De bollenschuur op de foto heette Bloemlust en stond aan Bonkenburg schuin tegenover bakker De Goede. De foto werd gemaakt in 1974 toen in de schuur de wasserette van Gerbrand Twaalfhoven was gevestigd.

Zijn vader Jan kocht in 1925 een bollenbedrijf en woning aan Bonkenburg van Klaas Brasser. De schuur was al in 1910 gebouwd en bestemd voor het opslaan en drogen van bloembollen. Jan Twaalfhoven (geboren 1880) teelde bijzondere irissen, gladiolen, ranonkels en anemonen met namen als Golden Wonder, Rose Precoce, Orange Queen, St. Bavo en Caen Hollandia. In de 19e eeuw en de eerste helft van de 20e eeuw was Uitgeest een dorp van belang op gebied van bloementeelt. Heel bekend uit die periode waren de bloemenfeesten van 1906, 1911 en 1925. Het eerstgenoemde feest trok in een weekend tussen de 15.000 en 20.000 bezoekers.

De namen van padjes en straten Anemonenpad, Ranonkelpad, Irispad, Ixiapad, Gladiolenpad, Crocuspad, Narcissenpad, Scillapad, Bollenhof en Tulpstraat zijn eigenlijk eerbewìjzen aan de bloementeelt van voorheen. Tientallen bakstenen of houten bollenschuren waren in het dorp te vinden. Die van Twaalfhoven had op de verdieping openslaande glasdeuren met erboven een hijsbalk. Daar weer boven stond in een kader de naam Bloemlust. Nog hoger was er een rondvenster. Voor het luchten van de opslagruimten waren in de zijgevels openslaande vensters aangebracht.

Het bedrijf van Jan Twaalfhoven werd door zijn zoons Hermanus en Gerbrand voortgezet. Toen het tot een scheiding tussen de broers kwam, stichtte Hermanus een bedrijf aan de Kleis. Gerbrand bleef aan Bonkenburg tuinieren. Toen hij veel grond moest verkopen voor de aanleg van de Populierenlaan stopte hij met het tuindersvak en in 1966 begon hij in Bloemlust een wassalon. Deze bleef tot 1975 bestaan en een jaar later werd de vroegere bollenschuur gesloopt voor het maken van een straat naar De Iepen. Wie meer wil weten over de bloementeelt in Uitgeest doet er goed aan de rubriek Bollenschuren in de fotobeeldbank op de webside van de Vereniging Oud Uitgeest te raadplegen. U zult verbaasd staan van het grote aantal schuren. U vindt de rubriek Bollenschuren op onze beeldbank als volgt: ga naar www.ouduitgeest.nl, klik op 'Fotobeeldbank' en vervolgens op 'Uitgebreid zoeken in de Fotobeeldbank'. Klik daarna in de rubriek 'Speciale thema's' op 'Bollenschuren in Uitgeest'.

Vervolg voorpagina: De keerzijde van de kermis

Vernielde autospiegels na dinsdagavond. Facebookpagina ''Je bent Uitgeester als...''

UITGEEST- Kermis Uitgeest is een waar volksfeest: iedereen neemt vrij en vijf dagen lang wordt er gefeest, gedronken en gehost tot diep in de nacht. De kermisattracties trekken bijna net zoveel publiek, het één is onlosmakelijk verbonden met het ander.

Voor ieder wat wils dus tijdens kermis Uitgeest, behalve voor de omwonenden, die hebben niet zoveel te willen. "Het loopt dit jaar de spuigaten uit: er zijn veel vernielingen geweest gedurende de kermisdagen. We kampen met schreeuwende jongeren tot diep in de nacht, we vinden lachgaspatronen op straat, er wordt behoorlijk geblowd en gedronken en dat vijf dagen lang onder ons slaapkamerraam", aldus een bewoner van de Geesterweg.

Fikse aanrijding
Op het plantsoen bij de kermisattracties worden de fietsen geparkeerd en precies daar is het na afloop van de kermis tot diep in de nacht een broeinest van aangeschoten jeugd die zich tussen de geparkeerde auto's verschansen. Het gaat niet alleen om Uitgeester jongeren, kermis Uitgeest heeft namelijk veel aantrekkingskracht voor jongeren van buitenaf. Het hoogtepunt van de ellende vond zondagnacht plaats. Rond 01.15 uur schrokken de slapende bewoners wakker van een enorme knal: de bestuurder van een auto raakte de macht over het stuur kwijt en botste op een geparkeerde auto van een buurtbewoner. "Er was gelukkig alleen materiële schade maar het had het veel slechter kunnen aflopen, de jeugd verschanst zich overal op straat, ook zittend tussen de geparkeerde auto's", aldus de bezorgde buurtbewoner. De bestuurder liet zijn auto achter en ging er vandoor. Gelukkig was de aanwezige jeugd hulpvaardig en zodoende kon de bestuurder binnen een uur worden ingerekend door de gealarmeerde politie.

Één van de vernielde plantenbakken. Foto: Facebookpagina ''Je bent Uitgeester als...''

Fietsenstalling op ijsbaanterrein
De omwonenden die overlast ervaren denken echter oplossingsgericht: "Waarom maakt de gemeente niet een fietsenstalling op het terrein van de ijsbaan met beveiliging bij de twee ingangen", zo mijmert één van de aangevers. Er zou ook meer politiecontrole moeten komen op het tijdstip dat de meeste overlast plaatsvindt. "Tijdens etenstijd zien wij namelijk overal politie maar in de nachtelijke uren helemaal niet", vult een bewoner aan. Vooralsnog is het probleem nog niet voldoende aangekaart bij de gemeente Uitgeest maar voor dit jaar zijn de buurtbewoners vast van plan om er iets mee te doen.

Warm weer dodelijk voor honden

UITGEEST - De Koninklijke Hondenbescherming waarschuwt hondenbezitters voor de gevaren van het warme weer. Hondenbezitters weten vaak niet hoe gevaarlijk het is om de hond in de auto achter te laten of de hond mee te laten rennen naast de fiets.

"Mensen realiseren zich vaak niet dat de hond veel minder goed tegen warmte bestand is dan zijzelf," aldus Just de Wit van de Koninklijke Hondenbescherming. "Honden zweten heel weinig en koelen vooral af door te hijgen. Daardoor kan hun lichaamstemperatuur te hoog oplopen. Bij honden leidt dat al snel tot een onomkeerbaar coma en de dood. Houd de hond daarom zoveel mogelijk uit de directe zon, laat hem genoeg water drinken (in kleine beetjes tegelijk) en laat hem zwemmen in veilig water, als hij dat wil. Vermijd tijdens wandelingen dat de hond op warm asfalt moet lopen; zoek stukken gras. Uiteraard moet de hond aan zijn beweging komen, maar doe dat in de koelte van de ochtend en laat in de avond."

De Koninklijke Hondenbescherming wijst hondenbezitters op de gevaren van het warme weer door de uitgifte van de flyer 'Tienmaal wijzer met uw hond bij warm weer' en de posters 'Laat uw hond niet in de auto!' en 'Fiets bij warmte niet met de hond!' De flyer is te downloaden via de website hondenbescherming.nl. De flyer kan ook worden opgevraagd bij het kantoor, net als de posters.

Plan tankstops tijdens de vakantie en bespaar

Slim tanken kan de zomervakantie een stuk goedkoper maken. Foto: Pixabay

REGIO - Al stijgen de prijzen van een liter brandstof minder sterk dan vorig jaar, de brandstofprijzen blijven aan de hoge kant deze zomer. In 2019 loont het dus om op vakantie de tankstops tactisch te plannen.

Dit jaar zijn vakantiegangers in Luxemburg en Oostenrijk het goedkoopst uit per liter benzine of diesel. LPG tankt men het voordeligst in België of Luxemburg. Over het algemeen bespaart men door slim te tanken gemiddeld zo'n € 20 per vakantie. Waar automobilisten het best een tankstop kunnen maken, ligt natuurlijk aan de eindbestemming van de reis. Reizigers die onderweg zijn naar Italië kunnen het beste tanken in Oostenrijk. Gaat de vakantie richting Spanje of Portugal? Dan is het slim om net over de grens in België te tanken en vervolgens nog een keer te stoppen in Frankrijk. Mocht de situatie het toelaten dan is het altijd verstandig om een tankstation te zoeken dat niet direct langs een snelweg ligt.

Wie maakt dé zomerfoto van 2019? Dit waren de winnaars van 2018

Nr. 1: Catch the summer Anoeska van Leeuwen. Foto: Anoeska van Leeuwen

UITGEEST - Ook dit jaar gaat De Uitgeester weer op zoek naar de mooiste zomerfoto! Stuur je foto's naar info@uitgeester.nl en maak daarmee kans op een plek in deze krant en prachtige prijzen.

Even terug naar 2018, dit waren toen de winnaars: Anoeska van Leeuwen maakte de mooiste foto van 2018 met 'Catch the summer'. Marlou Buur eindigde in 2018 als tweede en de derde plaats was voor Frido van der Eng. Ook was er een eervolle vermelding voor Joost Knijnenberg. "Zijn foto heeft alles: de prachtige molen van Uitgeest, zonsondergang en een volle maan!" Wij zijn benieuwd of Uitgeest deze foto's in 2019 weet te overtreffen!

Eervolle vermelding: Joost Knijnenberg. Deze foto heeft alles: prachtige molen van Uitgeest, zonsondergang en een volle maan! Foto: Joost Knijnenberg
Nr. 3: Elin op de Uitgeester kermis Frido van der Eng. Foto: Frido van der Eng
Nr. 2: Zonsondergang Alkmaarder-/Uitgeestermeer Marlou Buur. Foto: Marlou Buur