De Uitgeester

25 oktober 2017

De Uitgeester 25 oktober 2017


Noodmaatregelen dak basisschool De Binnenmeer "Wij kunnen echt niet langer meer wachten"

Steigermateriaal ligt klaar op het schoolplein. Foto: De Uitgeester

UITGEEST – Het dak van basisschool De Binnenmeer verkeert in zo een slechte staat dat de veiligheid in het geding kan komen. Daarom is deze week een aannemer begonnen met het aanbrengen van een preventieve beschermingsconstructie.

Deze constructies vangt eventueel afschuivende dakpannen op. Dakpannen die anders, met alle gevolgen van dien, op het schoolplein kunnen vallen. "Op dit moment is er weer een vertraging in het nieuwbouwtraject en wij kunnen echt niet langer meer wachten, want de veiligheid van onze leerlingen staat op één. Er is op ons aandringen gelukkig door de Gemeente besloten akkoord te gaan met het aanbrengen van een preventieve beschermingsconstructie", schrijft directeur Hans Groot in een brief aan de ouders.

Leraren luiden de noodklok
Vorige maand luiden leraren al de noodklok over de erbarmelijke staat van het schoolgebouw uit 1912. "De Binnenmeer en ook de Molenhoek zijn sterk verouderd en voldoen als gebouw al jaren niet meer aan de norm. Na regen staan we te dweilen, de pannen vallen van het dak, de boel verzakt, in de zomer te warm, in de winter te koud, op de gymzaal van de Binnenmeer zit al 10 jaar een sloopvergunning en ga zo maar door!", schreven de leerkrachten eind september in een ingezonden brief aan De Uitgeester. In de brief reageerden de leraren verbolgen over het feit dat de plannen voor een Integraal Kind Centrum (IKC) tijdens de raadsvergadering van tafel waren geveegd.

Werkzaamheden
De werkzaamheden aan het dak worden bewust deze week uitgevoerd. Groot: "Het streven is om in ieder geval de schoolplein-kanten van het dak voor maandag 30 oktober te voorzien van deze constructies, zodat wij na de herfstvakantie geen last meer zullen ondervinden van de werkzaamheden."

Erfgoedpark krijgt nieuw leven in geblazen 27.000 euro vrijgemaakt door gemeenteraad

Erfgoedpark De Hoop Foto: Marianne Jonker

UITGEEST - De gemeenteraad van Uitgeest maakt 27.000 euro vrij voor het ontwikkelen van een nieuw bestemmingsplan voor erfgoedpark De Hoop. Er zal plaats komen voor kleinschalige horeca, commerciële recreatie en detailhandel.

Dat werd duidelijk tijdens de raadsvergadering van donderdag 19 oktober. Grootste partij PU wilde meedoen op voorwaarde dat een amendement van de partij zou worden aangenomen. Daarin stond onder andere dat kleinschalige horeca, passend bij de toekomstige bestemming en kleinschalige verblijfsrecreatie mogelijk moeten zijn. Ook moet er plaats komen voor kleinschalige evenementen overdag, te denken valt aan braderieën of foodtruckfestivals. Vervolg verslag raadsvergadering Uitgeest op pagina...(INVULLEN).

Rode 'koppies' van inspanning

Bouwen, klimmen en lekker actief bezig zijn tijdens het Sportspektakel in sporthal de Zien Foto: De Uitgeester

UITGEEST - Kinderen in Uitgeest zijn de herfstvakantie maandag sportief gestart. Rode 'koppies' van inspanning, lol op de stormbaan en actief bezig zijn tijdens één van de vele sportclinics. Het Sportspektakel in Sporthal de Zien werd druk bezocht. De kinderen konden de hele dag spelen op de luchtkussens en meedoen met verschillende sportlessen: karate (Kenamju), gymnastiek (Unitas), bootcamp (Liefting Fit), tennis (TC Uitgeest en de Dog) en volleybal (Volluit). Kinderen genoten volop van de vele activiteiten.

Ingezonden brief: openbare begraafplaats Uitgeest

Openbare Begraafplaats Uitgeest In de raadsvergadering van 18 oktober is het besluit genomen dat de openbare begraafplaats voortaan onderhouden wordt door de gemeente Heiloo onderdeel van de BUCH. Hierdoor wordt het Dorp gespleten, de Katholieke begraafplaats is van de kerk en wordt onderhouden door vrijwilligers die de begraafplaats keurig op orde houden. De UVP wil niet dat de openbare begraafplaats wordt beheerd door Heiloo, dit is een dorpsaangelegenheid en de mensen die daar begraven worden zijn dorpsgenoten die iedereen in Uitgeest kent.Er zijn 375 graven op de begraafplaats deze worden liefdevol onderhouden door familieleden die ook de grafrechten betalen en het graf verzorgen. Het niet zo moeilijk om af en toe het gras te maaien rond de begraafplaats maar daar gaat het niet om, het wordt duurder de prijzen worden aangepast aan Castricum Heiloo en Bergen die gaan ook bepalen hoe de begraafplaats eruit gaat zien. Triest dat het begraven op de ene begraafplaats duurder wordt dan op de andere en dat een begraafplaats waar de burgers van Uitgeest de graven van hun geliefden niet zelf meer kunnen verzorgen en er niets meer over te vertellen hebben. Guus Krom - De fractie van de UVP.

Ingezonden brief: lokatie Paltrokschool

Het ijsbaanterrein, daar moest het komen, het integraal kindcentrum. Plannen werden gemaakt, tekeningen, maanden jaren vergaderen etc. Kosten nog moeite werden gespaard. Al gauw stuitte het plan op weerstand. De ijsclub, petanqueclub, omwonende etc. zagen niets in dit plan. Alternatieven werden gezocht onder meer voor de ijsbaan. Uiteindelijk niets geschikt gevonden. Het plan lag al op tafel. Na verloop van tijd konden veel Uitgeesters daar mee in stemmen. Maar door een plotselinge idiote omslag van één persoon die overstapte van partij; daar waar haar stem eerst positief doorslaggevend was was dit nu ineens negatief. Hoe kan het dat één persoon bepalend is voor zo'n grote beslissing? Dit kan toch niet? Door deze idiote omslag word opeens de "Paltrok" gebombardeerd als nieuwe locatie, waar wij, als omwonenden, op zijn zachts gezegd niet blij mee zijn! Een buurtbewoner haalde het vorige week al aan in deze krant; Dit is geen locatie voor een grote school! Ten tijden van de Paltrokschool was het bij het in- en uitgaan van de school al een crime! Levensgevaarlijke situaties hebben we hier meegemaakt! En nu onderzoekt de gemeente de mogelijkheid om hier een school en centrum te bouwen die drie keer zo groot is! De gemeente moet eens bij zichzelf te rade gaan; waar zijn we nu mee bezig. Veiligheid en goede scholing staat voorop voor het belang van onze kinderen. Maar dit wordt niet gerealiseerd door dit soort ondoordachte en onverantwoordelijke plannen! Jaap en Annemarie Zonneveld.

Vervolg voorpagina: 27.000 euro voor nieuw bestemmingsplan erfgoedpark De Hoop "Geen grote hotels of jeugdherbergen"

UITGEEST - Voor het ontwikkelen van een nieuw bestemmingsplan voor erfgoedpark De Hoop maakt de gemeenteraad van Uitgeest 27.000 euro vrij. Dit werd afgelopen donderdag besloten tijdens de raadsvergadering.

'Geen grote hotels'

De heer Brouwer (PvdA) vond dat de bestemming van het park in samenhang moet worden gezien met de gehele zuidoever. "Dorregeest is geschikt voor intensieve recreatie en het jachthavengebied leent zich uitstekend voor een hotelfunctie. De natuurwaarden van het erfgoedpark blijven echter het belangrijkst." Mevrouw Van de Vliet (CDA) was benieuwd wat PU verstond onder 'kleinschalig'. "Voor de een zijn dat 10 slaapplaatsen, voor de ander 100. Kunt u het iets concreter maken? Waar denkt u precies aan?" In ieder geval geen grote hotels of jeugdherbergen, antwoordde de heer Dubelaar (PU). De partij denkt eerder aan een vorm van Bed & Breakfast-gelegenheden.

Ook UVP was positief over de plannen voor het park, maar stemde toch tegen het amendement. Mevrouw Krom (UVP): "Ook wij willen niets liever dan dat het een mooie recreatieplaats wordt. Er kan van alles georganiseerd worden, bijvoorbeeld boottochten naar de Zaanse Schans. Wij moeten echter tegen het amendement stemmen vanwege de verblijfsrecreatie. Vlak in de buurt zijn twee campings en wij vinden dat we niet in hun vaarwater kunnen gaan zitten. We zien graag dat het park ontwikkeld wordt, want het verpaupert, maar dan wel in samenspraak met de campingeigenaren."

De heer Dubelaar (PU) stelde nog eens dat kleinschaligheid de rode draad moet zijn. "Het is zeker niet de bedoeling dat er geconcurreerd gaat worden met de campings in de buurt." Het amendement werd gesteund door alle partijen behalve UVP, en werd dus met 13 stemmen voor en 2 tegen aangenomen.

Reconstructie De Koog
Ander punt op de agenda was het beschikbaar stellen van een krediet van 425.000 euro voor de vervanging van de riolering in De Koog, als onderdeel van de geplande reconstructie van de wijk. Het rioleringssysteem stamt uit de jaren '60 en is aan vervanging toe. Ook is de kwaliteit van de verhardingen slechter dan in andere wijken en hebben betonmaterialen het einde van hun levensduur bereikt.

De heer Brouwer (PvdA): "De reconstructie van De Koog is voor Uitgeester begrippen een megaproject. Het biedt ook kansen. Wat nu gecreëerd wordt, is voor tientallen jaren. Het is niet zo dat we de boel over een paar jaar weer overhoop gaan halen. Daarom moeten we nu de kans grijpen om goed voor te bereiden op de toekomst."

"Ik noem klimaatadaptatie, de opslag van hemelwater, groen en duurzaamheid. Maak gebruik van herbruikbare materialen en LED-verlichting. Ook moeten we voorsorteren op het afkoppelen van het gasnet van woningen in de toekomst. Kortom, er zijn veel ideeën en ambities, en ik ben heel benieuwd hoe de raad bij de ontwerpfase betrokken wordt."

Overstromingen De Bonkelaar
De heer Weijers wees op de situatie op De Bonkelaar. "Er zijn daar ieder jaar overstromingen en er moet hoognodig iets aan gedaan worden. Ik word regelmatig aangesproken door buurtbewoners die me vragen wanneer er iets gaat veranderen." De heer Mens (VVD) sloot zich bij de heer Weijers aan. "Ik ben het volledig met hem eens. Ik vraag me daarnaast af of we ook de gasleidingen moeten vervangen. Kunt u aangeven wat er in de ondergrondse infrastructuur allemaal meegenomen gaat worden?"

Wethouder De Vink: "Ik kan u meedelen dat deze zaken al over tafel zijn geweest. We zullen dit integraal moeten aanpakken, want het is inderdaad zeer grootschalig. We gaan hier een projectteam op zetten dat alle disciplines meeneemt, zowel boven- als ondergronds. Er is nog geen exacte planning van, maar daar komen we in de commissievergadering op terug."

Fietsen een doorn in het oog

Op sommige dagen staan er wel veertig fietsen voor de stationstrap. Foto: De Uitgeester

UITGEEST – Het is veel mensen de laatste tijd een doorn in het oog: de vele tweewielers aan de voet van de trap van de Zientunnel naar het stationsplein. Sinds de start van het nieuwe school- en studieseizoen parkeren steeds meer fietsers hun tweewieler op deze plek.

Op sommige dagen staan er wel veertig fietsen. Deze fietsen bezorgen voetgangers overlast en liggen aan het einde van de dag soms zelfs op het fietspad. "Dit is uiteraard geen plek om fietsen te stallen, omdat een goede en veilige doorgang wordt belemmerd", laat de gemeente Uitgeest weten. De gemeente attendeert de eigenaars van de fietsen er vanaf nu met een label op dat ze deze hier niet moeten stallen.

"Het komt weliswaar regelmatig voor dat er aan de dorpszijde vrijwel geen plek meer is om fietsen te stallen, maar aan de Kleis-kant is er altijd plaats", aldus de gemeente. Uitgeest werkt op dit moment aan uitbreiding van de fietsparkeermogelijkheden. Binnenkort komt aan de voet van de trap een bord dat nog eens duidelijk zal aangeven dat fietsen hier niet gewenst zijn. Als dat niet het gewenste effect heeft zal de gemeente overgaan tot het verwijderen van fietsen. De eigenaars kunnen dan op afspraak en tegen betaling van de kosten voor het weghalen en bewaren hun fiets ophalen op de gemeentewerf.

Martine Enthoven commissielid D66 Uitgeest

Martine Enthoven benoemd tijdens raadsvergadering Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Martine Enthoven is tijdens de raadsvergadering op donderdagavond 19 oktober benoemd als nieuw lid voor de commissie samenlevingszaken voor D66 Uitgeest. Ook zijn er ook twee nieuwe leden van de Jeugd- en Jongerenraad aangetreden. Dit zijn J. van de Geer en B. Plinck.

Over kauwen door huisarts Dirk Jan van Wijk

Huisarts Dirk Jan van Wijk

Heb jij regelmatig last van éénzijdige hoofdpijn, zuurbranden, opgeblazen gevoel, buikklachten, slechte adem of ongewenst dikker worden? Dan zou ik even doorlezen! Het zou maar zo kunnen dat je hieronder een oplossing voor het probleem ontdekt!

Verkeerde brandstof
Een man komt steeds weer terug bij de garage, omdat zijn auto het niet doet. De motor wordt elke keer weer opgelapt, maar dat helpt maar kort. Dan blijkt dat de man steeds diesel tankte in zijn benzineauto! Ook de dokter is een soort garage die regelmatig meemaakt dat mensen steeds weer terugkomen, omdat ze junkfood, geconserveerd eten, suiker en alcohol tot zich nemen. Dat is allemaal 'brandstof' waar ons lichaam niet op gebouwd is. Inmiddels heb ik al zo vaak over voeding geschreven, dat ik verwacht dat de lezers van De Uitgeester allemaal verse en liefst biologische producten eten. Ik wil jullie daarom vandaag laten stilstaan bij een andere verkeerde gewoonte van deze tijd: Te weinig of verkeerd kauwen

Kauwen
Het is de bedoeling van ons lijf en onze spijsvertering dat we ons voedsel uitgebreid kauwen. Dan wordt het goed vermengd met speeksel. Het wordt dan vermalen tot kleine stukjes, die goed zijn voorverteerd. Maar ook komen de smaakstoffen optimaal vrij en proeven we beter wat we eten. We genieten ook langer van de maaltijd, waarmee we de producenten (van boer tot kok) meer eer bewijzen. En (veel) speeksel werkt bacteriedodend, waardoor tandbederf en slechte adem worden voorkomen.

Hap-slik-weg
Maar tegenwoordig eten we pasta en voorverpakt voedsel dat in 2 happen weg is. Of we vermalen ons voedsel tot soep, moes of sap. Dat gaat lekker snel naar binnen, dat wel. Maar je proeft minder. Je gaat uit je mond ruiken. Je raakt minder snel verzadigd, dus eet je meer, dus word je dikker. Het eten verteert slechter, waardoor de rest van je darmstelsel gaat protesteren. Je slikt meer lucht in, wat maagklachten, boeren, winden en zuurbranden tot gevolg heeft. Middeltjes tegen dat maagzuur zorgen er vervolgens weer voor dat het eten nóg slechter verteert!

20 tot 30 keer
Eet daarom voedsel waar je op moet kauwen. Eet bijvoorbeeld fruit als fruit (liefst in de schil) en niet als sap. En kauw eens 20 keer op een hap (brood en vlees 30 keer), voordat je hem doorslikt. Want 20 keer is normaal. Zo voelt het voor ons echter al lang niet meer. Probeer het eens en proef wat je eet! En merk op dat je met veel kleinere hoeveelheden toekunt! En dat je vervolgens minder buikpijn hebt!

En tot slot:
Veel mensen hebben de gewoonte om vooral met één kant te kauwen. Dat veroorzaakt vaak kaakpijn en hoofdpijn aan de andere kant. Verdeel het malen van het eten daarom over beide zijden van de mond! Eet smakelijk!

Ingezonden brief: Uitgeest blundert

Openbaarheid van bestuur is in het democratische Uitgeest ver te zoeken. Wil je iets regelen met gemeenteambtenaren dan loopt het in Uitgeest vast op bureaucratie, vriendjespolitiek. Als je ergens bezwaar tegen maakt, moet je over alle betreffende informatie beschikken om een gedegen oordeel te vormen. In het recreatiegebied bij de jachthavens komt een bierbrouwerij heeft men beslist in het college toen de bierbrouwer nog bij dat college hoorde. Basta. Hij kreeg zelfs meteen een fiat zonder medeweten van de raad van Uitgeest. Toen dat bekend werd stapte de bierbrouwer uit het college. Op 31 december van 2016 speelde dat. Handje klap met z'n allen… even wachten tot het zomerreces… dan merkt men het niet in het dorp, waar wij koning zijn, denkt dit college. Toch waren er wakkere dorpelingen die dit ter ore kwamen. Tijdens dit reces kon men 6 weken bezwaar maken tegen dit besluit van B&W om een productiebedrijf van hun oud collega te honoreren. Ondanks dat in het bestemmingsplan staat dat in het havengebied alléén watersport gerelateerde ondernemers zich mogen vestigen. Eerst projectontwikkelaars allerlei loodsen en winkeltjes laten bouwen, die vervolgens niet vol komen met watersporters. Een fietsverhuurbedrijf moest wél de officiële weg bewandelen. Nu worden de bezwaarden al vanaf september met een kluitje in het riet gestuurd. Hoorzitting 16 september afgelast. Oei, er kwam een advocaat informeren naar de stukken. 16 oktober iemand op vakantie. Tot op heden heeft de advocaat en zijn cliënt nog geen mail of brief van de gemeente ontvangen. Zij krijgen ook geen berichten over veranderde data. 1 November wordt er wel verbouwd!!! Andere bezwaarden kregen wél post van gemeente over de zitting 13 november. Burgers pesten, wie heeft de langste adem? Zo blundert dat hier. A. Smulders

Heemskerk ziet sterren

Kerstsferen zaterdag 16 december op de Kerstmarkt in Heemskerk Foto: Aangeleverd

HEEMSKERK - Zaterdag 16 december bevindt het Centrum van Heemskerk zich in hogere sferen van 14.00 tot 20.00 uur. Kerstsferen op de Kerstmarkt rond de Dorpskerk maar ook op andere plaatsen in het dorp. Een korenfestival in de Dorpskerk, een groot kerstconcert in de hal van het Gemeentehuis en twee podia bomvol muziek en dans. Ook in de winkels en op straat kan muziek verwacht worden. Voor de kinderen komt er een Kerst-vossenjacht en uiteraard zijn er nodige hapjes en drankjes te verkrijgen. Lijkt het u leuk om ook uw muzikale kerstuitingen uit te stralen? Laat het ons weten via info@cultuurcentrumheemskerk.nl en we vinden een mooi plekje voor u. Een marktkraam huren? Ook dat is mogelijk. Aanmelden kan op: www.evenement.heemskerk-online.nl. Voor meer informatie: Kerklaan 1, T 0251 838003, www.cultuurcentrumheemskerk.nl of FB Cultuurcentrum Heemskerk.

Engelssprekende klusjesmannen weer actief

UITGEEST - De afgelopen week heeft de politie opnieuw meldingen gekregen over Engelssprekende klusjesmannen die in Uitgeest en omgeving onaangekondigd voor de deur staan en op een zeer opdringerige manier hun diensten aanbieden.

De klusjesmannen lopen deuren af om hun diensten aan te bieden, zoals het schoonmaken of renoveren van de gevel of dak, ophogen van de oprit of de voortuin en andere tuinwerkzaamheden. Advies van de politie: wordt u met dergelijke opdringerige personen geconfronteerd, bel dan de politie via 0900-8844. Noteer altijd signalementen en/of kentekens of maak foto's. Als u wordt bedreigd of er is sprake van spoed, bel dan 112. Denk niet alleen aan uzelf, let ook op alleenstaanden en/of ouderen in uw wijk of buurt. Deze malafide klusjesmannen gaan geraffineerd te werk en kiezen hun slachtoffers zorgvuldig.

Wegafzettingen en omleiding op A9

UITGEEST - In opdracht van Rijkswaterstaat worden in de nacht van vrijdag 27 oktober op zaterdag 28 oktober 2017 gaten en kolken gereinigd langs de A9, ter hoogte van Uitgeest en Heemskerk. Hiervoor zullen op diverse locaties naast kortstondige wegafzettingen ook tijdelijke omleidingen worden ingesteld. Dit betekent dat de afzetting en de omleiding zich tijdens de nachtelijke uren als het ware 'verplaatsen' over de A9. Weggebruikers worden geïnformeerd door middel van een tekstwagen. De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen vrijdag 23.00 uur en zaterdag 05.00 uur.

Archeologe Silke Lange naar Huis van Hilde

Foto: Aangeleverd

CASTRICUM - In deze regio hebben de Romeinen rond het begin van de jaartelling jarenlang gebivakkeerd in havenforten, handel gedreven met de lokale bevolking en stevig gevochten tegen de West Friezen. Dat weten we allemaal zeker dankzij de vondsten van houten voorwerpen uit die tijd.

In de natte bodem is het materiaal goed bewaard gebleven en kunnen wetenschappers de herkomst en het gebruik tot op de dag van vandaag nauwkeurig herleiden. Hoe dat in zijn werk gaat, komt archeologe Silke Lange op donderdagavond 2 november (20.00 tot 22.00 uur) tijdens een lezing, getiteld: 'Wat van ver komt...', vertellen in Huis van Hilde. Onder de titel 'Hilde kan me nog meer vertellen' wordt door de Stichting Oer-IJ en Huis van Hilde een serie van acht lezingen georganiseerd. De organisatoren zorgen steeds voor bijeenkomsten met een verhaal van deskundigen die een autoriteit zijn in hun vakgebied.

Silke Lange staat internationaal hoog aangeschreven, ze deed ook veel onderzoek in deze regio. Ze is in de BUCH adviseur op het gebied van archeologische monumenten zorg. Kaarten voor de lezing zijn te koop via de website: www.oer-ij.eu. De kosten voor een avond bedragen tien euro. Alle informatie over het programma is te vinden op de website of bel voor vragen met Huis van Hilde: 023-5143247.

Ingezonden brief: partij-propaganda

De politieke partij die standaard overal tegen is, is ook uitgever van een huis aan huisblad genaamd: "PU-blicatie" De fracties in de Uitgeester gemeenteraad kunnen jaarlijks een financiële bijdrage ontvangen als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie. Uit de openbare financiële verantwoording blijkt dat niet alle fracties hier trouwens gebruik van maken. In de verantwoording van de PU is te lezen dat zij hun huis-aan-huis propagandablad volledig bekostigen van deze fractievergoeding. Waarvoor deze bijdrage gebruikt mag worden is vastgesteld in de verordening fractieondersteuning gemeente Uitgeest. De fracties wordt grotendeels de vrijheid gelaten wat betreft de inhoudelijke besteding van de fractievergoeding. Minimumvoorwaarde is wel dat de bijdrage besteed wordt aan raadswerkzaamheden. In de verordening is een indicatie gegeven van de uitgaven waaraan het budget wel/niet besteed mag worden. Hier is benoemd dat een fractienieuwsbrief hier onder zou kunnen vallen. Over het algemeen is een nieuwsbrief een publicatie, waar je je voor kan aan- en afmelden. Maar mag je een huis aan huis blad waar je je niet voor hebt aangemeld en al helemaal niet kan afmelden wel een fractienieuwsbrief noemen of is dat gewoon een propagandablad of zelfs onderdeel van de verkiezingscampagne? In mijn beleving hebben we voldoende huis-aan-huisbladen in Uitgeest en omstreken waar o.a. politieke partijen hun kopij kunnen aanleveren om ons Uitgeesters te bereiken. Naar mijn mening is ons belastinggeld niet bedoeld voor het uitgeven van een huis-aan-huisblad en zeker nu de verkiezingen er weer aan zitten te komen want de Verordening fractieondersteuning geeft duidelijk aan dat bestedingen aan verkiezingscampagnes niet zijn toegestaan uit de fractieondersteuning. Ik hoop dat de gemeenteraad nog eens met elkaar bespreken waar ons belastinggeld voor gebruikt mag worden. B. Mulder.

Lezing zwerfster Yvonne Blokker

Foto: Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Zwerfster Yvonne Blokker geeft op donderdag 26 oktober in dorpshuis De Zwaan een inkijkje in haar zwervende leven. Blokker fietste jaren geleden bepakt en bezakt Nederland uit.

Nergens liet ze meer iets achter. Zelfs haar fotoalbums deed ze weg. Alles wat ze had, droeg ze met zich mee. Al snel ging ook haar fiets weg, omdat die niet goed meer was. Haar bezittingen verminderden tot één rugzak. Blokker sliep buiten, of dat nu midden op een plein in Napels was of achteraf tussen de bomen in een groot bos. De eerste tijd zong ze voor geld en verkocht boeken die ze in vuilnisbakken vond. Maar al snel wilde Blokker weten hoe het was om zonder geld te leven. En zo leerde ze om schoon, lekker én gezond eten uit vuilnisbakken te halen, net zoals kleding. Blokker wilde leren te vertrouwen. Dat alles er wel zal zijn of je er nu moeite voor doet of niet. Ze leerde echter nog veel meer. Eenmaal terug in Nederland besloot ze om te blijven zwerven.

Waarom
"Waarom?" vroeg ze zich af. En terwijl ze zocht naar antwoorden en haar bijzondere herinneringen voorbijkwamen, wist ze dat het leuk zou zijn voor anderen om dit te horen. De lezing is op donderdag 26 oktober van 09.30 tot 11.00 uur in dorpshuis De Zwaan. De kaarten kosten twee euro en zijn te verkrijgen op het kantoor van de Stichting Uitgeester Senioren of aan de zaal.

Rode Kruis Ziekenhuis financieel gezond

BEVERWIJK - Het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) in Beverwijk heeft een negen gekregen voor haar financiële prestaties. Accountantsbureau BDO Nederland doet jaarlijks onderzoek naar de financiële presentaties van de Nederlandse ziekenhuizen.

Nederlandse algemene ziekenhuizen scoorden in 2016 gemiddeld een 7,1 voor hun financiële gezondheid. Dat is een lichte stijging ten opzichte van de 6,8 van een jaar eerder. Dat lijkt een geruststellend beeld, maar uitschieters zijn er ook. Zo noteren grotere ziekenhuizen naast stijgende omzetten vaak dalende resultaten. Daarentegen zijn het vooral de kleinere ziekenhuizen die zich opvallend sterk herstellen. Vorig jaar scoorde het RKZ nog een onvoldoende. Jaap van den Heuvel, voorzitter Raad van Bestuur: "Dit mooie rapportcijfer is een compliment aan alle collega's. Zij zijn zich, ook in moeilijke tijden, blijven inzetten voor een persoonlijk, betrokken ziekenhuis dat financieel de boel op orde heeft. De cijfers laten nu zien dat die inzet zich uitbetaalt."

Eindbedrag Kika-sponsorloop Binnenmeer

Veel belangstelling voor sponsorloop (archieffoto) Foto: De Uitgeester

UITGEEST - De sponsorloop voor Kika op basisschool De Binnenmeer heeft 7701,08 euro opgeleverd . Dit eindbedrag werd afgelopen week bekend gemaakt.

Eind september werd de sponsorloop georganiseerd voor 'Team Stijn'. Team Stijn bestaat uit familieleden, vrienden, vriendjes en klasgenoten van Stijn. Het team deed mee aan de 'Run for Kika' in Amsterdam. "Wij wilden iets terug doen voor alle mensen die zo goed voor onze Stijn zorgen. En wij beseften ons toen steeds meer hoeveel 'geluk' wij hebben dat Stijn leukemie heeft. Dit is namelijk een vorm van kanker waar al heel veel onderzoek naar gedaan is," vertelt Astrid Geertsema, moeder van Stijn en juf op de Binnenmeer. Team Stijn heeft ruim 25.000 euro opgehaald voor onderzoek naar kinderkanker.

Daar komt het bedrag van de sponsorloop op de Binnenmeer nog bovenop.

Fred vof. Molenwerf 21h, 1911 DB, Uitgeest. Telefoon: 06-25464688, e-mail: info@fredvof.nl.

Fred vof, met rechts Frank en links Ed. Foto: Arjan Hoogvorst

UITGEEST - Al kennen ze elkaar reeds jarenlang en werken ze inmiddels al een aardig tijdje samen, hebben Frank Mulder en Ed Hoekmeijer sinds juli pas de krachten officieel gebundeld. De bedrijfsnaam is kortweg Fred vof, ontstaan door het samenvoegen van de voornamen. Zo simpel kan het zijn.

Dat samen voegen niet zo eenvoudig is, blijkt uit de dagelijkse praktijk. En dan is dat vaktechnische werk nog maar één van de vele facetten die het brede dienstenpakket van het bedreven duo behelst. "Bij het vakwerk dat wij verrichten komen zó veel verschillende factoren kijken, dat werkelijk geen dag hetzelfde is", begint Frank enthousiast. "We komen overal en nergens en doen echt van alles. Om het nog steeds toenemende werk beter te stroomlijnen, is het een heel goede stap geweest om van de zomer de handen ineen te slaan."

Aanpakkers
Die vakkundige handen pakken al het denkbare aan op het gebied van metsel- en tegelwerken, stucwerk, renovatieklussen en complete restauratieprojecten aan onder meer gevels, kademuren en bruggen. Het werkgebied van Fred vof bestrijkt de ruime regio rond Amsterdam. Al met al zijn Frank en Ed in alle uithoeken van zowel Noord- als Zuid-Holland en zelfs Utrecht actief met de meest bijzondere klussen. "Gekscherend zeggen wij weleens dat we vaak werk aannemen, dat menig ander bedrijf dikwijls uit de weg gaat." Concreet voorbeeld daarvan is een onlangs afgeronde opdracht in Alkmaar. "Zo'n zes bedrijven haakten af, maar wij hebben er naar alle tevredenheid een gevel voorzien van steenstrips. Nauwgezet werk dat een soort mengeling van tegelen en metselen is, wat voor ons juist een prachtige uitdaging vormde…"

Historisch besef
De bevlogen compagnons draaien evenmin hun hand om voor bijzondere cultuurhistorische restauratieprojecten, zoals aan de Utrechtse Oudegracht. Een groot gedeelte van zowel de kademuren als boogbruggen ondergaat daar momenteel een ingrijpende opknapbeurt. Fred vof is erbij en heeft daarbij tevens oog voor historische en monumentale aspecten. "Je kunt wel lukraak beginnen, maar belangrijk bij dit soort specialistisch werk is om je vooraf voldoende te verdiepen in de oorspronkelijke werkwijzen. De kennis over hoe ooit iets is gecreëerd nemen wij telkens mee met de moderne technieken en materialen van nu, om zo de mooiste en beste resultaten te bewerkstelligen. Zo steken we iets in een nieuw jasje, met behoud van de authentieke uitstraling."

Fotoserie
Wat voor werk het ook is, Frank en Ed nemen van begin tot het eind regelmatig foto's van hun werk. Kleine moeite, maar een groot en dankbaar richting zowel de klant als zichzelf. "Zo'n fotoserie verduidelijkt voor alle betrokkenen hoe een bepaald, soms amper uitvoerbaar geacht proces zich naar ieders tevredenheid voltrekt." Van badkamers tot boogbruggen en van kademuren tot keukens: Fred vof pakt het aan en denkt altijd stukken verder dan het steenwerk. Fred vof, met rechts Frank en links Ed.

Twee weken feest bij Expert Castricum en Wormerveer

Feest bij Expert Castricum en Wormerveer Foto: Aangeleverd

CASTRICUM - Bij Expert Castricum hangen deze twee weken de ballonnen en feestslingers weer aan het plafond. Expert bestaat in Nederland 50 jaar en als kers op de taart is Expert ook uitgeroepen tot beste winkelketen in de branche Elektronica.

"Daar zijn we heel trots op", zegt Danny de Graaf van Expert Castricum en Wormerveer. "Er zijn de laatste jaren veel winkelketens weggevallen in onze branche en Expert heeft zich in de markt positief onderscheiden ten opzichte van de rest. Onze klanten weten onze service al vele jaren te waarderen en door hun stem zijn wij de winnaar geworden van de beste winkelketen. Daar wil ik onze klanten natuurlijk heel erg voor bedanken en ook voor het vertrouwen dat iedereen in ons heeft. Hierdoor bestaan wij al 87 jaar en kunnen wij met Expert landelijk ons 50-jarig jubileum vieren. In een snel veranderende markt staan wij met onze formule sterk: de beste Service!"

Zeker ook door de vergrijzing van de bevolking en de steeds sneller veranderende technische ontwikkelingen is de vraag naar advies en installatie steeds groter geworden. Danny de Graaf: "Wij nemen graag alle tijd om te inventariseren waar de wens naar is en kunnen hierbij het beste advies geven welk product uit ons enorme assortiment hier het beste op aansluit. Ook de installatie aan huis kunnen wij dan uitstekend verzorgen. Want pas als alles op de juiste manier is geïnstalleerd haal je pas echt alle voordelen uit de nieuwe aankoop. Wij willen graag dat onze klant bij ons terugkomt omdat ze blij zijn met hun aankoop en graag weer terugkomen voor advies. Ook de combinatie van onze webshop en 'stenenwinkel' is een goede combi."

Iedereen kan bij Expert online bestellen maar dan natuurlijk wel met de persoonlijke afhandeling van de winkel in de buurt. "Ook bij online bestellingen is het natuurlijk veel handiger als er iets met de aankoop aan de hand is dat de service in de buurt is die het graag voor u oplost. Wij zijn geen call-center die nummertjes afhandelt. Maar natuurlijk willen we bij een feest ook onze klant verwennen, en dat gaan we zeker doen", aldus Danny de Graaf.

"De komende twee weken hebben we twintig procent korting op vele artikelen en dat vaak nog samen met extra kortingsacties. De uitgelezen kans om zeer voordelig de mooiste OLED of LED tv te kunnen kopen die normaal boven budget ligt, of een nieuwe zuinige wasmachine, droger of koelkast. Maar ook voor inbouwapparatuur is er veel voordeel te behalen met natuurlijk een vakkundige installatie na aankoop."

Onze voorraden zijn aangevuld en nodigen iedereen uit om zijn of haar voordeel alvast te claimen. We leggen de aankoop graag voor u vast om zo de beste deal te behalen", besluit Danny de Graaf.

Een nieuw 'hoedje' voor molen De Kat

Rietdekkers geven het 'hoedje' vorm Foto: Ton Pieters

UITGEEST - Al paar weken staat molen De Kat in Uitgeest in de steigers. Het oude riet is inmiddels verwijderd en de kap is bouwkundig geïnspecteerd. Vorige week zijn rietdekkers begonnen met de renovatie. Inmiddels krijgt het 'hoedje' vorm. Als de werkzaamheden zijn afgerond kan De Kat er weer jaren tegenaan.

Molen De Kat in de Steigers Foto: Ton Pieters

62 uur dubbelspel tennis was 'Plezierige Gekte' Fotoboek te koop bij boekhandel

Jan Buursma, coördinator MMWDRDST krijgt het eerste exemplaar 'Plezierige Gekte' overhandigd uit handen van Jacob Groen (Media Meadows) Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Op een zonovergoten en drukbezocht tennispark van TV De Dog presenteerde Jacob Groen een boekje over het 'Media Meadows Wereldduurrecord Dubbelspel Tennis'. U weet nog wel, het evenement dat eind juli Uitgeest op zijn kop en de Stichting Terre op de kaart zette. Dat wereldrecord werd gehaald en er werd maar liefst 50 mille opgehaald voor het goede doel.

De hoofdsponsor vond dat er iets extra´s moest worden gedaan om alle vrijwilligers te bedanken voor hun belangeloze en tomeloze inzet. Aanvankelijk zou het alleen een klein fotoboekje worden, maar van het een kwam het ander en tenslotte werd een compleet naslagwerkje van bijna 60 pagina´s vervaardigd. Met veel foto´s en tekstuele bijdragen van spelers, burgemeester en andere direct betrokkenen. Foto´s zijn gemaakt door Marie José Foto&Design en de opmaak werd verzorgd door Basisidee.

Tijdens de zogenaamde 'terugkommiddag' was het een heel hartelijk weerzien tussen spelers en vele vrijwilligers. Gloedvolle toespraken waren er van Truus van Duin, Hans Schoone en Stichting Terre. De vijf hoofdrolspelers kregen elk een eigen uniek persoonlijk fotoboek overhandigd als aandenken voor de eeuwigheid, gemaakt door Marie José Foto&Design. Als uitsmijter van de geslaagde middag kreeg Jan Buursma, algeheel coördinator MMWDRDST, het eerste exemplaar overhandigd van 'Plezierige Gekte'.

'Plezierige Gekte' ligt vanaf vrijdag 20 oktober bij Boekhandel Schuyt Foto: Aangeleverd

Misschien is de titel van het boekje wel een aardige samenvatting van alles wat er in de afgelopen twee jaar aan, zo bleek wel, besmettelijke activiteiten heeft plaatsgevonden. Als het ware vanzelf ontstond een hele mooie samenwerking en saamhorigheid. Steeds werd duidelijk dat je elkaar vrijwel altijd en overal nodig hebt. Ook onze vier helden hadden een vijfde speler nodig. Een beter bewijs voor het succes van dit evenement is nauwelijks denkbaar. Meer dan 150 vrijwilligers hebben met elkaar de schouders eronder gezet. De ene vond dit leuk, de andere was daar goed in en samen zijn ze tot een geweldig eindresultaat gekomen. Zo doen ze dat bij De Dog en zo gaat dat in Uitgeest.

Alle vrijwilligers, sponsors en andere betrokkenen ontvangen een exemplaar van het boekje, maar het is ook in de verkoop bij Boekhandel Schuyt. Voor slechts vijf euro en de opbrengst is uiteraard voor Stichting Terre-Rett Syndroom Fonds.

Tafeltennis-uitslagen

Team 1 had JOVO 2 uit Amsterdam over de vloer. Henk Spoelstra had een zwakke start maar herpakte zich voor de rest van de avond. Samen met René Kloet wonnen ze de dubbel met weinig moeite. René won ook nog een enkel. Billy Fatels stond met 2 games achter in zijn eerste partij en won alsnog met 3-2 in games. Zijn andere twee enkels gingen helaas verloren. Het werd 5-5.

Team 2 speelde in Purmerend tegen Nootwheer 10. Youri Rasch opende en moest op het eind heel diep gaan om deze winst te boeken. De andere twee vielen ook Youri zn kant op. Jelle van Werkhoven was de hele avond aan het ploeteren voor zijn punten en kwam aan het eind van de rit iedere keer weer bedrogen uit. In zijn laatste partij werd hij snel verslagen. Renee van Buren zit er met zijn hoofd niet helemaal bij en heeft een lesje of twee nodig. Het Nootwheer 10 won met 7-3.

Team 3 speelde in Duivendrecht tegen ASSV 6. De avond begon slecht voor Uitgeest. Nico Baltus verloor net aan zijn eerste partij, net als Marijn van Kampen. Roger Schuddeboom zorgde voor het eerste puntje. Dennis Janssen kwam voor de gezelligheid en de dubbel met Roger mee. Geen punt helaas. Nu rolden de punten binnen. Nico bleef verder foutloos, Roger gaf geen punten weg. Alleen Marijn moest nipt zijn meerdere herkennen. Toch een 4-6 winst voor Uitgeest.

Team 4 won met 6-4 tegen Amstelveen 8. Peter Middel blijft nog steeds ongeslagen in de 6e klasse en kent geen genade voor zijn tegenstanders. Antoine van der Spek haalde twee punten binnen, beide malen net met de hakken over de sloot. Michel Switser had zijn avondje niet en als hij zijn avond niet heeft, komt hij toch nog met een punt thuis. 6-4 winst voor Uitgeest.

In de DUOcompetitie wisten Rob de Boer en Marcel Couwenberg een 4-1 winst tegen HTC 3 te boeken. Marcel verheugde zich iets te vroeg op het einde en gaf de gasten één puntje mee naar huis. Peter Middel en Michel Switser hadden het wat moeilijker in Team 2 tegen Victory1. Ze hadden het allebei moeilijk tegen dezelfde tegenstander. Maar wonnen de rest. 3-2 voor Uitgeest 2.

FC Uitgeest: afgebroken bij een remisestand

UITGEEST - Het is de 78e minuut als de goed leidende scheidsrechter Schipper plotseling stil staat en voorover buigt. Er klinkt een langgerekt maar ook benauwd fluitsignaal. Niet begrijpende spelers kijken verbaasd naar hem. Al snel wordt de oorzaak duidelijk. Zweepslag in de kuit. De toegesnelde wonderdokter van FC Uitgeest Stefan Half probeert er nog wat van te maken maar zelfs een behandeling in de kleedkamer helpt niet meer. Met nog twaalf minuten op de klok wordt de wedstrijd tussen FC Uitgeest en Zeeburgia bij een 2-2 stand gestaakt.

Jammer, want de uiterst onderhoudende wedstrijd tussen twee ploegen die bereid waren geweest om vol op de winst te spelen, was bezig naar een spannende apotheose te groeien waarvan de uitkomst nog lang niet vaststond. Wat er gebeurt met het resterende deel van de wedstrijd is nog onduidelijk (hoogstwaarschijnlijk de wedstrijd uit spelen) want dat is aan de KNVB maar hoe dan ook (spelen of niet spelen) ligt een "salonremise" voor de hand.

FC Uitgeest startte in dezelfde opstelling als de week ervoor. Wel was er de terugkeer van Emiel Sinnige al was het nog niet in de basis. De start van de thuisploeg was overdonderend. Al na twee minuten lag de bal achter de verbaasde keeper Vrede na een prachtige goal van Margel Murzo die even daarvoor op maat bediend was door Jorn Brouwer. 1-0. Dat beloofde wat. Maar zie echter wat er gebeurde. FC Uitgeest laste vervolgens een "stuntelkwartier" waarin het wel de kunst leek om de bal zo snel mogelijk in te leveren. Niets ging er goed in die fase. Tegelijk liet Zeeburgia zien over technisch uiterst behendige spelers te beschikken die de verdediging van FC Uitgeest flink onder druk konden zetten. Een doelpunt kon niet uitblijven. Uitblinker Schaken kreeg in de 25e minuut op de rand zestien de bal pardoes voor de voeten en liet de vandaag overigens uitstekend keepende Sven Koning kansloos: 1-1. In de fase daarna herstelde FC Uitgeest zich echter uitstekend. De fase van balverlies ging over in vroeg voorwaarts druk zetten. De beloning volgde in de 37 e minuut. Een fraai aangesneden hoekschop van Kick Smit werd steenhard ingekopt door Paul Groen: 2-1.

In de tweede helft golfde het spel heen en weer met voor beide partijen goede kansen. Bij FCU onderscheidde doelman Sven Koning zich met een aantal katachtige reacties na acties van vooral de ingevallen en soms ongrijpbare Tissoudali. Hij was het ook die tekende voor de mooiste treffer van de dag. In de 77 e minuut trok hij in zijn ééntje de complete verdediging van FCU uit elkaar waarna hij de actie besloot met een ziedend hard schot in de kruising. 2-2. Vlak daarna was dus het moment met scheidsrechter Schipper. Laat die salonremise maar komen. Het is de juiste uitslag. (De Afvallende Bal)

MHCU benoemt drie nieuwe leden van verdienste

UITGEEST Tijdens de algemene ledenvergadering van Mixed Hockey Club Uitgeest (MHCU) zijn drie personen benoemd tot 'lid van verdienste'.
Het gaat om Hans Mannaert, Sanne van Randeraat en Jort Gaartman.


Mannaert en Van Randeraat werden door voorzitter Alex van Leeuwen in het zonnetje gezet en bedankt voor hun geweldige inzet. Gaartman was door verplichtingen in het buitenland niet aanwezig. Hij zal op een later moment 'gehuldigd' worden. Ook ontving Tom van Essen bloemen en een fles 'MHCU Lustrumbier' voor zijn inzet als wedstrijdsecretaris. Van Essen heeft deze rol acht jaar lang vervuld voor MHCU.

Bakkum en Krookspeler van de wedstrijd: Paul Groen

Paul Groen samen met Kick Smit balsponsor namens de Kick Smit voetbalschool. Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Zie hem uittorenen boven de verdediging van Zeeburgia, toch ook geen kleine jongens, hoe hij de bal perfect raakt op zijn voorhoofd terwijl hij in een voorwaartse beweging is. De bal wordt zoals het hoort naar de grond gekopt en een keeper die dan al weet dat hij kansloos is. Dat was het moment van Paul Groen in de wedstrijd tegen Zeeburgia. Alleen daarom al verdiende hij om Bakkum en Krookspeler van de wedstrijd te worden. Paul gefeliciteerd. (De Afvallende Bal)

Kanjers in het zonnetje

UITGEEST – Vrijwilligers in Uitgeest worden tijdens de Nationale Vrijwilligersdag door de gemeente in het zonnetje gezet. Er worden door de gemeente tal van activiteiten en workshops georganiseerd voor Uitgeester vrijwilligers.

Wethouder Judie Kloosterman: "Omdat we de rol van vrijwilligers in onze samenleving zo belangrijk vinden doen we daarnaast evenals vorig jaar nog iets extra's. Vrijwilligers die zich afgelopen jaar bijzonder hebben ingespannen krijgen een speciale ontvangst op het gemeentehuis. Dat doen we op donderdag 7 december, als in veel landen van de wereld de jaarlijkse Nationale Vrijwilligersdag wordt gevierd."

Besturen van verenigingen, instellingen en stichtingen, maar ook inwoners van Uitgeest kunnen tot 7 november 2017 de namen van de meest in het oog springende vrijwilligers van het afgelopen jaar aan de gemeente doorgeven. Wethouder Judie Kloosterman: "We vragen instellingen, verenigingen en stichtingen ons op het spoor te zetten van vrijwilligers die het afgelopen jaar opvallende prestaties hebben geleverd. Door deze kanjers bijzondere aandacht te geven willen we onze grote waardering laten blijken voor het vele werk dat alle vrijwilligers in Uitgeest ook dit jaar weer belangeloos hebben verzet."

Het opgeven kan via gemeentebestuur@uitgeest.nl onder vermelding van: 'Nationale Vrijwilligersdag 2017'. De genoemde vrijwilligers krijgen op 7 december door de gemeente een bijzonder programma aangeboden.

Nancy Brantjes vanuit Costa Rica: 'Nate'

Foto: Nancy Brandjes

Vandaag voel ik me echt een verslaggeefster, want ik zit in de tropische bui genaamd 'Nate'. Géén groots natuurlijk geweld hier in Jaris. Alleen maar regen. Druilbuien afgewisseld met hardere regenbuien. Het weer is erg koud en saai. Het vervelendste is dat we geen telefoon, internet en elektriciteit hebben. Geheel afgesloten van de buitenwereld, in een donker huis. Ik ben niet alleen. De scholen zijn gesloten en mijn man kon ook niet naar zijn werk, dus we zijn allemaal thuis. Want Costa Rica is een bergachtig land en er is lawinegevaar als het zoveel regent. Vanmorgen is er op 4 Km afstand van hier een motorrijder overleden nadat er een boom over hem heen viel vanaf de bergwand langs de weg. Ook zijn er vannacht twee personen overleden omdat er een lawine over hun huis viel. Er zijn iets van 20 vermisten, rivieren hebben huizen weggestroomd. Maar nu heb ik geen actueel nieuws van de laatste paar uren, want ik heb geen licht, geen TV, geen radio, geen internet, geen connecties. Dus daar zaten we dan, daarnet, gezamenlijk in de donkere huiskamer, met een kaarsje op tafel. Met niets anders te doen dan een conversatie met ons gezin. Mijn man vertelde ons hoe hij ooit vijf dagen overstroming overleefde in Panama. Daar zat hij op een hotelkamer op de eerste verdieping met 7 personen. Zonder restaurant, zonder water uit de kraan, zonder elektriciteit, zonder telefoon, weinig geld en geen manier om weg te komen, want alles stond onder water. Ze hebben dagenlang eten gekookt op een paar kaarsjes, meestal instant-soep. Het water van de dakgoot smaakte naar metaal. De Belgen in de hotelkamer ernaast lagen met koorts in bed, mijn man bracht ze wat fruit. Iedere dag gingen ze naar het plaatselijke vliegveldje, dat niet onder water stond, want een sportvliegtuigje of helikopter was de enige manier voor mijn man om thuis te kunnen komen. Hij werd op een wachtlijst gezet als nummer 279. Maar vrouwen, kinderen en zieken werden als eersten geëvacueerd. Uiteindelijk is mijn man door een militair vliegtuig 'gered' uit deze benarde situatie. Sinds die tijd hoef ik mijn man nooit meer een instant-soep voor te zetten.

Foto: Nancy Brantjes
Foto: Nancy Brantjes

Ingezonden brief: Uitgeest verkwanselt milieu "werkers"

De boom is de eenvoudigste, effectiefste, goedkoopste en milieuvriendelijkste manier van CO2- opslag. Maar wat doen we ermee in Uitgeest? Als we even denken een boom als hinderlijk of gevaarlijk te vinden, leggen we hem vlak. Een plausibele reden om de bomen te kappen is, als ze ziek of gevaarlijk zijn. Maar kerngezonde bomen kappen wat door gemeente en particulieren regelmatig gebeurt is onzorgvuldig. Neem nou misschien wel de grootste boom van Uitgeest. Een (denk ik) Canadese Populier, van 35 jaar, met een stamdiameter op 2,50 meter van precies 100 cm. Die is niet meer. Vorige week gekapt. Deze boom aan het Piet Linnartzpad, was in het voorjaar voor kap gemerkt met twee gele stippen, maar is vanwege een vogelnest nog niet gekapt. Wegens blikseminslag van een paar maanden eerder was de boom zodanig had aangetast dat de boom niet zou overleven. Ik zag een barstje in de bast van 2 a 3 cm breed. Dat overleeft die boom toch wel? Een poosje later heb ik (ondeugend) de gele stippen van de boom gekrabd, in de hoop dat men de boom zou vergeten te kappen, want deze mooie boom kwam voor 100% in het blad. Helaas, het mocht niet baten. Ik heb de boomstob met een diameter van 140cm op 25cm hoogte, goed bekeken, buiten het donkere kernhout was geen enkele smet of verkleuring te bekennen. Ook de stam op 2,5 meter hoogte heb ik zorgvuldig bekeken. Smetteloos, niets te zien. Dit geval staat niet op zich, ik heb vaker onnodige kap gezien. Kapvergunning met voorwaarden, kan dit indammen. Net als onze buurgemeenten, waardoor men zorgvuldiger omgaat met bomen, onze plaatselijke opslag van CO2 en leverancier van O2, zuurstof. Wim Groot.

Vrijwilligers gezocht voor 'Lonkende Leestafel'

HEEMSKERK – De bibliotheek IJmond Noord zoekt voor 'De Lonkende Leestafel' vrijwilligers. Voor het project is de bibliotheek op zoek naar vrijwilligers die één keer per week ouderen gaan bezoeken in een ontmoetingscentrum, buurthuis of verzorgingshuis in Heemskerk of Beverwijk.

Vrijwilligers lezen op deze plekken aan ouderen voor, praten met elkaar over boeken en halen herinneringen aan vroeger op. Ook maken de vrijwilligers gebruik van een draagbare 'multitouchtafel'. Dat is een grote tablet die met meerdere gebruikers tegelijk bediend kan worden. Er staan leuke taalspelletjes op om de leesvaardigheid te vergroten of te behouden, maar ook programma's bedoeld om herinneringen aan vroeger op te halen.

De Lonkende Leestafel is informeel en ontspannend, maar zorgt er tegelijk voor dat de deelnemers hun leesvaardigheid behouden of vergroten. Wie meedoet krijgt op dinsdagmiddag 14 november in de openbare bibliotheek aan het Kerkplein in Beverwijk eerst een training interactief voorlezen, tafelgesprekken leiden en omgaan met de multitouchtafel. Meer weten of aanmelden? Neem contact via lonkendeleestafel@obijmond.nl.

OSU Radio en andere lokale omroepen op DAB+

Foto: Foto: Aukje Verlinden (Archief)

UITGEEST - De samenwerkende lokale omroepen in Noord-Kennemerland zijn vanaf nu aangesloten op DAB+. Ondermeer OSU Radio uit Uitgeest is vanaf nu te horen via DAB+. De omroepen in de regio hebben dit kunnen realiseren door hun nauwe samenwerking.

"Uitzenden werkt technisch anders dan uitzenden via FM, zo kunnen er meerdere zenders worden uitgezonden via één zendmast en reikt het signaal verder. Samenwerken is dus noodzakelijk om uitzendingen via DAB+ mogelijk te maken. De uitzendingen zijn in deze fase nog experimenteel. Eind december wordt de proef geëvalueerd en eventueel verlengd", aldus Maarten Glorie. Naast OSU Radio (Uitgeest) zijn ook de omroepen: BE@TFM (Heiloo), Castricum105 (Castricum), Heerhugowaard-A-Life (Heerhugowaard) en RTV80 (Bergen) te horen via DAB+.

Daarmee zijn de meeste deelnemende omroepen uit het samenwerkingsverband in Noord-Kennemerland aangesloten op het modernste netwerk. Binnenkort zal de extra zendmast in Heerhugowaard worden geïnstalleerd, waarmee de lokale omroepen uit Noord-Kennemerland via DAB+ zijn te beluisteren tussen Schagen en IJmuiden.

Startsein campagne Hou 't Schoon

De wethouder staat links vooraan op de foto, daarnaast schoolleider Anneke van Overmeeren en daarnaast Jilke. Foto: Aangeleverd

Uitgeest – Wethouder Anke de Vink heeft donderdag het startsein gegeven voor de campagne Hou 't Schoon. De wethouder bezocht de Vrijburgschool en gaf aan de leerlingen van groep zeven/acht een brochure en een spel.

In de klas zit Jilke van Velzen die heeft meegedaan aan de spelshow Hou t Schoon van RTL Telekids. Met Hou 't Schoon wil de gemeente Uitgeest meer bewustzijn creëren onder basisschoolleerlingen in de leeftijd van acht tot en met twaalf jaar over het belang van een schone leefomgeving en het feit dat we hier met elkaar verantwoordelijk voor zijn. De uitzending van het RTL-programma is online via de website houtschoon.nl terug te kijken.

Politieberichten

Inbraak woning
In een woning aan de Haverkamplaan in Uitgeest is tussen 15 oktober en 21 oktober ingebroken. De bewoners waren in deze periode niet aanwezig. Het cilinderslot van de voordeur werd uitgeboord. De gehele woning werd doorzocht. Tot op heden is nog niet duidelijk wat er is weggenomen.

Dronken man
De politie kreeg donderdag 19 oktober rond 23.00 uur een melding dat er een man onder invloed van alcohol al zwaaiend over de Middelweg liep. Hij liep te schreeuwen en ging inmiddels al zigzaggend over de Meldijk/Lagendijk. Hierbij sloeg hij een brievenbus van de muur. De man werd aangehouden en verzette zich hier tegen. Ook uitte hij doodsbedreiging en spuugde naar de collega's. Hij werd voor verder onderzoek ingesloten aan het bureau in Haarlem.

Scooterrijder (78) gewond bij ongeval Meerweg

Ambulancepersoneel ontfermt zich over het 78-jarige slachtoffer Foto: Ruben Noom / 112-Akersloot.nl

AKERSLOOT Een scooterrijder is zondagmiddag 22 oktober rond 12.15 uur gewond geraakt bij een ongeval op de Meerweg in Akersloot. De man (78) uit Alkmaar reed op de scooter vanaf de Julianaweg richting de Meerweg, meldt 112-akersloot.nl.

Op de kruising van de Julianaweg met de Meerweg kwam de scooterrijder in botsing met een auto die van rechts kwam. De traumahelikopter kwam ter ondersteuning ter plaatse. De scooterrijder is met spoed onder begeleiding van de trauma-arts naar het ziekenhuis in Alkmaar gebracht. De verkeersongevallen-analyse (VOA) van de politie heeft onderzoek gedaan naar de exacte toedracht van het ongeval.

Flink, fors, groot, omvangrijk en aanzienlijk!

Foto: Wim Scholten

AKERSLOOT – Deze pompoen scoort goed op de punten: flink, fors, groot, omvangrijk en aanzienlijk. Wim Scholten heeft het gevaarte met een omtrek van 152 centimeter en 18,2 kilo in zijn tuin in Akersloot liggen. Waarschijnlijk eet de familie Scholten de komende maand pompoensoep en pompoenschotel uit de oven.

Programma OSU Radio

Maandag
00.00 – 02.00 OSU Love Songs.
02.00 – 08.00 OSU door de Nacht.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12.00 OSU Carrousel – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich.
13.00 – 18.00 OSU Carrousel – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
18.00 – 20.00 Lisette Prager – Lisette Pakt UIT (HH).
20.00 – 22.00 Carry Munter – Carry's Music Machine.
22.00 – 24.00 Rythmo del Mundo – Salsa Radio.

Dinsdag
00.00 – 08.00 OSU door de Nacht.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12.00 Tom Jacobs – Jacobs in de Ochtend.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich.
13.00 – 14.00 Oranje Top 30 (HH)
14.00 – 16.00 OSU Carrousell – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
16.00 – 18.00 Bart van de Heuvel – Muzikale tijdmachine.
18.00 – 20.00 Camille Jansen – Hits from the Heartland.
20.00 – 22.00 Crackhelder – Dubbel & Dwars
22.00 – 24.00 OSU Carrousel – Nonstop.

Woensdag
00.00 – 08.00 OSU door de Nacht.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12:00 OSU Carroussel – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich
13.00 – 15.00 John van der Geld – In Het Wilde Weg
15.00 – 18.00 OSU Carrousel – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
18.00 – 20.00 Lisette & Paula – Dier en Welzijn.
20.00 – 22.00 Paul van den Berg – Carte Blanche.
22.00 – 24.00 OSU Carrousel – Nonstop.

Donderdag
00.00 – 08.00 OSU door de Nacht.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12.00 Tom Jacobs – Jacobs in de ochtend.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich
13.00 – 15.00 Radio Kornak.
13.00 – 16.00 OSU Carroussel – Nonstop met Lokale en Regionale Informatie.
16.00 – 18.00 Bart van der Heuvel – Muzikale Tijdmachine.
18.00 – 20.00 Lisette Prager – Lisette Pakt Uit.
20.00 – 22.00 Hugo Smit – Soultrain.
22.00 – 24.00 OSU Carrousel – Nonstop.

Vrijdag
00.00 – 08.00 OSU door de Nacht.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12.00 OSU Carrousel – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich.
13.00 – 15.00 Leo van Zwol – Hollandse Toppers.
15.00 – 17.00 Johnny van der Geld – The Other Side of Elvis.
17.00 – 19.00 OSU Carrousel – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
18.00 – 20.00 Max & Jord –
20.00 – 22.00 Joop Schouten – Thank God it's Friday.
22.00 – 24.00 Tom Jacobs (DJ Scoja) – Club 106.

Zaterdag
00.00 – 03.00 DJ Keanu – The Sound of Ibiza.
03.00 – 08.00 OSU door de Nacht
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 11.00 OSU Carrousel – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
11.00 – 12.00 Oranje Top-30.
12.00 – 14.00 Louis Carpaij – Prettig Weekend.
14.00 – 18.00 OSU Carrousel – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
18.00 – 20.00 Lisette Prager – Gezondheid & Lifestyle.
20.00 – 22.00 Back to the Dancefloor.
22.00 – 24.00 Ed Hoekmeijer – Tune Inn.
00.00 – 03.00 Jan van Dale – Sessions Mix.

Zondag
03.00 – 08.00 OSU Nonstop.
08.00 – 10.00 Zendtijd voor Kerken / Songs of Praise.
10.00 – 12.00 (Binnenkort nieuw programma).
12.00 – 14.00 Ricky Koole –
14.00 – 15.00 OSU Cabaret.
15.00 – 17.00 Rob Offerhaus – OSU Sport op Zondag
17.00 – 18.00 Bart van der Heuvel – Rock & Roll Jukebox.
18.00 – 20.00 Intermezzo – OSU Klassiek
20.00 – 22.00 OSUJazz – Blues and Big Bands.
22.00 – 24.00 OSU Carrousel – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.

De programma's zijn informatief, sportief, muzikaal en gezellig maar vooral voor en door Uitgeesters waarbij Uitgeester-gezelligheid en Lokale informatie voorop staat.

Lijkt het je leuk om ook een radio-programma te maken? Te presenteren, de techniek bij een programma verzorgen, de redactie helpen of heb je een programma idee en wil je graag meewerken? Van Jong tot Oud, iedereen is van harte welkom. Meer informatie? Stuur een mailtje naar info@osuradio.nl of kom langs in de studio. De koffie staat altijd klaar.

U vindt de OSU in de ether 106FM, DAB+ 9C, Ziggo 104.5FM en Ziggo kanaal 918 en via internet.

Alzheimer Café in Dorpshuis de Zwaan

UITGEEST - De Stichting Uitgeester Senioren organiseert op dinsdag 2 november in Dorpshuis de Zwaan een Alzheimer Café. Het onderwerp is: "Dementie en bewegen".

Bewegen is goed voor mensen met dementie, dat staat vast. Veel onderzoeken hebben dit al aangetoond. Door letterlijk te bewegen breng je de hersenen ook in beweging. Daarmee kun je de dementie niet stoppen, maar het blijkt wel een remmende werking te hebben op de cognitieve achteruitgang. Daarnaast heeft het een positief effect op o.a. h et slaappatroon, de eetlust, de stemming, de communicatie en kan het angst en onrust verminderen. Wat kun je doen om fit te blijven bij dementie?

Gespreksleider Elsbeth Holtz gaat hierover in gesprek met Monica Riewald, senior adviseur Kwetsbare ouderen en Dementie bij Vilans. Hierna is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Naast het thema zal er deze ochtend aandacht besteed worden aan het 10-jarig bestaan van de Alzheimer Trefpunten in de regio Midden-Kennemerland. Iedereen is welkom: mensen met geheugenproblemen, partners, kinderen, vrienden, buren. Wie er nog nooit eerder is geweest, moet beslist komen kennismaken. De toegang én het eerste kopje koffie zijn gratis. Aanmelding vooraf is niet nodig. Wat kunt u verwachten? De bezoekers krijgen informatie van hulpverleners en van mensen die uit eigen ervaring spreken. Bij elk café worden deze geïnterviewd door onze vaste gespreksleider. Na dit gesprek is er gelegenheid om vragen te stellen. Er is een tafel met brochures en andere literatuur om thuis eens rustig na te lezen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u behoefte aan andere informatie over dementie? Kom dan naar het Alzheimer Café. Dinsdag 2 november van 10.00 uur tot 12.00 in Dorpshuis de Zwaan, op de tweede de etage, Middelweg 5 te Uitgeest. De toegang is gratis. Het is niet nodig u vooraf aan te melden.

Allerzielenviering in Uitgeest

UITGEEST - De R.K. Parochie in Uitgeest verzorgt ook dit jaar weer de allerzielenviering. De avond op 2 november in de R.K. kerk 'Onze Lieve Vrouw Geboorte' start om 19.00 uur. Tijdens de viering van Allerzielen in de kerk in Uitgeest worden in het bijzonder de namen opgenoemd van de overledenen van het afgelopen jaar. Bij iedere naam wordt een nagedachteniskaars aangestoken, die na afloop door de familie mag worden meegenomen. Tevens krijgen alle nabestaanden een gedachtenisprentje. Na de viering ontvangen alle aanwezigen een brandende kaars en lopen zij in processie naar het met kaarsen verlichte kerkhof; dit maakt al jarenlang veel indruk op iedereen. Pastoor Kaleab zal dan ook de graven en urnen zegenen. Na afloop kan er worden nagepraat in de Klop onder het genot van een kopje koffie of thee.

Halloween griezeltochten

Foto: Aangeleverd

UITGEEST / HEEMSKERK - Op camping Geversduin en bij zwembad De Zien is het griezelen geblazen. Er worden namelijk griezeltochten georganiseerd.

Halloween bij De Zien
Zaterdag 28 oktober is er een halloweenfeest bij zwembad De Zien in Uitgeest. Tijdens dit feest verzamelen er zich enge en angstaanjagende figuren voor een avond griezelen. Er is onder meer een doodeng spookhuis. Ook is er een waarzegger om de toekomst te voorspellen. Natuurlijk mogen de griezelfilms ook niet ontbreken. De Halloween-avond is voor alle kinderen uit de groepen vijf tot en met acht. Tijdens avond is De Zien van 19.00 tot 21.00 uur open. De entree is 3,50 euro, inclusief een glaasje mysterieuze toverdrank. Aanmelden kan vóór 26 oktober via de website van De Zien: zwembad-dezien.nl. Ouders mogen gratis mee.

Nightmare on Geversduin'
Op 3 en 4 november is er een supergave griezeltocht bij camping Geversduin in Heemskerk. De inschrijving voor de griezeltocht is inmiddels geopend. Dit kan via: stichtingsamenspelen.nl/samen-griezelen. In groepjes van zes of zeven personen gaan de deelnemers het bos in. Vanaf dat moment is het griezelen geblazen met kippenvelgarantie. Na ongeveer een uur komt u weer terug bij de beginlocatie. Deze spannende tocht wordt georganiseerd voor jong en oud, maar gezien het spannende karakter is de tocht alleen toegankelijk voor personen vanaf twaalf jaar. Kinderen van twaalf tot zestien jaar mogen de tocht alleen lopen onder begeleiding. De toegangsprijs bedraagt twaalf euro per persoon.

Tinnen soldaatjes gieten en schilderen

Tinnen soldaatjes gieten en schilderen in Fort aan Den Ham Foto: Fred Braaksma

UITGEEST - Fort aan Den Ham heeft op 29 oktober weer de laatste open zondag van 2017. Het is inmiddels traditie om het seizoen af te sluiten met een workshop voor de jeugd: "tinnen soldaatjes gieten en schilderen".

Zelf je tinnen speelfiguren maken is een ouderwetse hobby die in vergetelheid is geraakt. De doorlopende workshop begint om 11.00 uur en eindigt rond 16.00 uur. De workshop is gratis. Figuurtjes die gemaakt en beschilderd zijn, mogen voor een kleine bijdrage meegenomen worden. Natuurlijk is het hele fort te bezoeken voor rondleidingen en is de kantine geopend. Het NGG maakt weer muziek. "Met originele keuken, ziekenzaal, manschappen privaten en officiersverblijven bent u terug in de tijd van de mobilisatie 1914-18", aldus Fred Braaksma.

Fort aan Den Ham is onderdeel van de Stelling van Amsterdam en UNESCO Werelderfgoed sinds 1996. Het fort ligt aan de rand van Krommenie langs de Provinciale weg N203. 1400 meter vanaf NS station Krommenie-Assendelft. Er is voldoende (gratis) parkeergelegenheid. Fort toegang (incl. workshop) 3,50 euro. Kinderen vanaf zes tot twaalf jaar 2,50 euro. Veteranen hebben gratis toegang. Meer info op: fortaandenham.nl.

Dienst van de Protestantse Gemeente Uitgeest-Akersloot

Op 29 oktober om 19.30 uur: Avonduur, meditatieve viering m.m.v. de Cantorij in Uitgeest, Castricummerweg.

Bingo in Dorpshuis De Zwaan

UITGEEST - De Stichting Uitgeester Senioren organiseert op woensdag 1 november in Dorpshuis de Zwaan een bingo. Op deze bingomiddagen kunt u prachtige prijzen winnen. Zaal open om 13.30 uur, aanvang 14.00 uur. Kosten 4,50 euro voor een
bingokaart. Er worden drie ronden gespeeld. Vooraf opgeven is niet nodig.

Onze Lieve Vrouwe Geboorte

Woensdag 25 oktober 19.00 uur: H. Eucharistieviering in de kapel.
Vrijdag 27 oktober 19.00 uur: H. Eucharistieviering in Geesterheem met koffiedrinken.
Zondag 29 oktober 09.00 uur: H. Eucharistieviering m.m.v. Laus Deo en 19.00 uur: rozenkransgebed in de kapel.