De Uitgeester

22 maart 2017

De Uitgeester 22 maart 2017


Eénjarig bestaan Leeslokaal groots gevierd met exposant Joop de Beer, bezoek van burgemeester & wethouder en beroemd goochelaar

Kinderen onder de indruk van Goochelaar Guyllaume Wibowo Foto: Gerrit Bus

UITGEEST - Zaterdag 18 maart jl. bestond Lees Lokaal Uitgeest precies één jaar. Een heuglijke dag, die op gezellige wijze is gevierd.

Expositie Joop de Beer
Om 12:00 uur werd het samenwerkingsverband met Stichting de Nieuwe Kuil gevierd met de opening van de eerste expositie. Joop de Beer, één van de oprichters van de Nieuwe Kuil en sinds jaren vaste docent tekenen en schilderen, is de eerste exposant. De komende tijd zal er iedere zes weken iemand van de Nieuwe Kuil in het LeesLokaal exposeren. Joop is een autodidact, maar heeft daarnaast ook verschillende cursussen gevolgd. Hoewel Joop ook zeer vaardig is met olieverf en acryl ligt zijn passie toch het meest bij het schilderen van prachtige aquarellen van dorps- en stadsgezichten. Voor de expositie in het LeesLokaal heeft Joop zes van zijn werken geselecteerd, die alle zeer de moeite van het bekijken waard zijn. De komende 6 weken (tot 17 april a.s.) kunt u niet alleen zijn werk bewonderen, maar ook meer informatie over Joop en zijn werk in het LeesLokaal vinden. De tentoongestelde werken zijn ook te koop. Tevens werd er een voorzet gegeven over de kunstroute op 24 en 25 juni 2017, dit jaar met veertig exposanten vertegenwoordigd. Ook het Leeslokaal verleent hieraan haar medewerking.

Om 13:00 uur werd het LeesLokaal vereerd met een bezoek van Burgemeester Verkleij en Wethouder Tromp. De burgemeester bracht een enorme taart mee, welke zij samen met Henk Eilert, de voorzitter van Lees Lokaal, aansneed en verdeeldde onder alle aanwezigen.

Fantastische goochelshow
Het feestelijke slot van de dag was voor de kinderen. Guyllaume Wibowo maakte zijn vorig jaar gedane belofte meer dan waard met een fantastische goochelshow, waarin hij zelfs een tafel door het LeesLokaal liet zweven. Vanzelfsprekend mochten de kinderen hem bij vele acts helpen. Er werd zelfs een kaarttruc verklapt. Alle dertig kinderen, hun ouders, de organisatie en de overige aanwezigen waren het met elkaar eens: dit was een geweldige afsluiting van het eerste jaar van het LeesLokaal!

Uitgeest is een molen rijker Door: Nico Brantjes

De Dije (Archieffoto 1956) Foto: Archieffoto

UITGEEST - Voor de mensen, die regelmatig op de fiets of wandelend binnendoor naar Castricum rijden, zal het wel zijn opgevallen. We hebben er weer een molen bij in en rond ons mooie dorp.

Uitgeest is rijk aan watermolens en sinds kort is daar weer een molen aan toegevoegd. Langs de Castricummerweg, tussen Uitgeest en de fietstunnel en ten noorden van de eendenkooi, is afgelopen dagen een metalen weidemolentje geplaatst. De molen glimt nog, want hij is nagelnieuw en staat er om op windkracht water in een stukje polder te reguleren of in de hand te houden. Het molentje staat in het 26 ha. grote deelgebied dat door de Stichting De Hooge Weide wordt beheerd in de polder tussen Castricum en Uitgeest. Dat deel van eenzijdige graslanden is omgetoverd in een heus natuurgebied met veel weide- en bermflora en een rijke sortering aan weide- en watervogels. Dat heeft de passant de afgelopen jaren al kunnen zien, bijvoorbeeld door de bloeiende inheemse planten zoals ratelaar en rietorchis. Kieviten, tureluurs en grutto's begroeten je er luidruchtig om hun blijdschap kenbaar te maken. De molen zorgt voor een gunstig biotoop van deze flora en fauna door het waterpeil, in tegenstelling tot andere polderdelen, in het seizoen hoog te houden. Door deze wijze van vernatting is de natuurlijke invulling terug gekomen en voelt de natuur zich weer thuis.

Nostalgie

Voor mij wekt het plaatsen van dat weidemolentje ook een extra stukje nostalgie op. Als we teruggaan in de tijd van vóór de intensieve veehouderij, ruim 60 jaar geleden, dan stond op nog geen 5oo meter van de huidige molen een soortgelijk molentje. Die molen vermaalde het overtollige water weg van jawel...het Molenstuk, een perceel land aan de Dije. Dat type molen werd vroeger vermaakt van een oude achteras met een differentieel. Het is best mogelijk dat ze door de plaatselijke smid in elkaar werden gelast. De rivier de Dije, ook wel de Gladde Vaart genoemd, is nog geheel aanwezig, is nog goed te zien en maakte deel uit van het Oer IJ. Het Molenstuk is helaas verdwenen, want daar liggen nu de huidige sportvelden, evenals mijn geboorteplek Ziendijk 2. Daar stond een grote stolpboerderij (de Vrijburg) tussen de eendenkooi en het oude dorp in.

Op een oude afdruk van een luchtfoto van 1956 zie je de Dije slingerend aanwezig met er boven de toen nog werkende eendenkooi. Het Molenstuk zie je ten zuiden van de vaart tussen de Provinciale weg en de boerderij in. Die andere grote vlek daaronder is de Kuil en rnet daar boven interessante contouren van wat eens bewoning geweest zou kunnen zijn.

De boerderij, de historisch Ziendijk, het Molenstuk en het oude molentje zijn verdwenen door expansie van ons dorp. Er zijn veel huizen gebouwd op de percelen land, die toen van die mooie namen hadden. De Huisweid, de Binnenven, de Rooie Dam, de Kakenbeen, de Kerkeweid, de Kuipersven, ze zijn allemaal weg. De sportvelden worden nu droog gehouden met een elektrische pomp, maar de herinnering blijft.

'Ieder kind heeft recht op een plek op school'

De wethouders onderwijs, Jan Mesu, Antoine Tromp en Elly Beens en leerplichtambtenaren van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo bezochten donderdag 16 maart, in het kader van de Dag van de Leerplicht, mytylschool De Ruimte in Bergen. Foto: Aangeleverd

BERGEN - Donderdag 16 maart was het de Dag van de Leerplicht. Elk jaar staan de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo stil bij het recht op onderwijs voor elk kind en elke jongere. Ook de wethouders onderwijs, Jan Mesu, Antoine Tromp en Elly Beens deden dit. Zij bezochten donderdag mytylschool 'De Ruimte' in Bergen, een school voor speciaal onderwijs.

De onderwijs wethouders werden samen met de leerplichtambtenaren van de vier gemeenten hartelijk ontvangen door de heer Eppink, teammanager van De Ruimte. Na koffie en taart kreeg het gezelschap een rondleiding door de school, verzorgd door de oudste leerlingen. De leerlingen, die de rondleiding verzorgden, kregen nog een gezonde snack: een heerlijk bakje fruit.

Mytylschool De Ruimte biedt onderwijs aan kinderen en jongeren met een lichamelijke of meervoudige beperking, verstandelijke beperking, chronische ziekte, autisme spectrumstoornis, gedragsstoornis of niet-aangeboren hersenletsel. De wensen en behoeften van de leerlingen staan centraal in dit onderwijs. Onderwijs wethouders: "Dit sluit helemaal aan bij de gedachte achter de Dag van de Leerplicht: het recht op onderwijs. En dit recht geldt voor ieder kind, met of zonder een beperking. Als regulier onderwijs om wat voor reden dan ook niet lukt bij een kind, is er recht op onderwijs en een passende onderwijsplek. We willen voorkomen dat kinderen thuis zitten. We moeten dan naar maatwerk zoeken. Want thuiszitten is geen optie".

Duurzaam Dorpshuis de Zwaan plaatst zonnepanelen

Dorpshuis de Zwaan stapt over op duurzame energie Foto: Gerrit Bus

UITGEEST - Al sinds 2006 is Dorpshuis de Zwaan het sociaal- en cultureel middelpunt van Uitgeest. In haar elfjarig bestaan maakte het dorpshuis een gestage ontwikkeling door. Toename van gebruik van het pand heeft ook de energiekosten laten stijgen. Het dorpshuis kiest daarom vanaf 1 april 2017 voor een duurzaam en milieuvriendelijk energieverbruik.

Een duurzaam dorpshuis

In overleg met instanties heeft Dorpshuis de Zwaan gekozen voor de plaatsing van zonnepanelen. Mede door een subsidiebijdrage van het Rijk (SDE+) en van de Provincie Noord-Holland is deze plaatsing mogelijk gemaakt. Start van de plaatsing is op 20 maart a.s.. De installatie zal bestaan uit 167 panelen, verdeeld over vijf dakvlakken, en zal ongeveer 30.000 Khw per jaar produceren. De zonne-energieproductie is vanaf 1 april 2017 een feit. Het project wordt uitgevoerd door een tweetal partijen. De firma Janszon uit Amsterdam levert kennis en materiaal. Uitvoering van de werkzaamheden gebeurt door de Uitgeester André Kaptein.

Het Dorpshuis heeft tot doel om het verenigingsleven van het dorp tot bloei te laten komen. Daartoe biedt het Dorpshuis activiteiten van sociaal-maatschappelijke en culturele aard; zang, dans, theater, groepsactiviteiten, maar ook yoga en informatieavonden. Het dorpshuis is voor iedereen, jong en oud, toegankelijk.

Hartstichting gaat in Uitgeest voor nieuw record Spinmarathon op 7 april

UITGEEST - In de week van 3 t/m 8 april 2017 zal de collecte van de Nederlandse Hartstichting weer plaatsvinden. Bovendien wordt er een spinmarathon georganiseerd op 7 april.

Ruim 80 collectanten gaan door weer en wind de deuren van Uitgeest langs.Hopelijk onthaalt u hen hartelijk en heeft u al een potje met kleingeld (groter mag uiteraard ook) klaar staan om in de bus te deponeren. Maakt u al over? Fantastisch, maar als u 5 euro minder overmaakt en diezelfde 5 euro in de bus doet, wordt u bedankt via het dankbare gezicht van de collectant. Jaarlijks groeit de bijdrage gestaag en we hopen dit jaar in Uitgeest de € 6.000,= te bereiken, zodat de Hartstichting daar weer veel goed werk mee kan verrichten. Laten we dit jaar samen laten zien, dat Uitgeest het HART op de goede plaats heeft zitten. De Hartstichting zoekt trouwens nog een paar collectanten. Heeft u in de week van 3 t/m 8 april a.s. nog een klein gaatje, neem dan alstublieft even contact op met Wim Brugman (06-26566543) en u bent verzekerd van een prettig wijkje.

Spinmarathon voor de Hartstichting op 7 april 2017

Ook in het kader van de collecte wordt er op vrijdagavond 7 april een spin marathon georganiseerd in het altijd knusse fitnesscentrum SportPlan, met als doel om zo op sportieve wijze nog meer geld in te zamelen voor de Nederlandse Hartstichting. Om 19.00 uur zal het festijn aanvangen en rond 22.00 uur klinkt het eindschot. Gedurende één, twee of drie uur kunt u zich op de tonen van inspirerende muziek, onder de bezielende leiding van trainers Marleen en Rob, uitleven en zal menig zweetdruppeltje het avondlicht zien. Neem dus een flinke handdoek mee.

Inschrijven voor één, twee of zelfs drie uur kan vanaf nu bij de balie van het SportPlan, (Populierenlaan 45A te Uitgeest, tel. 0251-311231). Een spin fiets kost u € 5,= per uur (meer mag vanzelfsprekend ook) en sponsoren, die zelf niet fietsen, mogen uiteraard hun eigen steentje bijdragen. We hebben begrepen dat ook enkele vertegenwoordigers van de Nederlandse Hartstichting die avond present zullen zijn ter verhoging van de feestvreugde. Dit steunt de organisatie alleen maar en geeft haar voldoende stimulans er extra 'HART' voor te gaan. Schrijf dus snel in, want: VOL IS VOL. Heeft u vragen, bel dan naar Wim Brugman (06-26566543)

Toneelseizoen afgesloten met geslaagde voorstelling

De acteurs van 'De familie Doorsnee' Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Afgelopen zaterdag was het een spannende dag voor de leerlingen van Gerda Pie en Judith Noom. Na maanden van repeteren, was het tijd om het toneelstuk 'De familie Doorsnee' op te voeren.

Maar liefst tweemaal mochten de acteurs het podium van de speeltuin Kindervreugd betreden en wel om een middag- en avondvoorstelling te geven. 's-Middags speelden de zenuwen een aantal kinderen nog parten, maar 's-avonds was er bij de spelers geen spoor van podiumangst meer te bekennen. Al het oefenen was niet voor niets geweest: De toneelgroep bezorgde alle toeschouwers een prachtige avond door het toneelstuk met een heus 'flower power' tintje geweldig neer te zetten.

Rectificatie

Abusievelijk stond vorige week (editie 11) op bladzijde 3 de activiteiten van SeniorWeb vermeld met het logo van S.U.S. Onze excuses hiervoor.

Expeditie Aconcagua 2017 deel 3

De gebroeders Jan en Frank (r.) Rodenburg Foto: Aangeleverd

Uitgeester broers Frank en Jan Rodenburg beklimmen hoogste berg van de Andes

Eind december 2015, begin januari 2016 nam Frank Rodenburg samen met broer Jan het besluit om in 2017 de Aconcagua in Zuid Amerika te beklimmen. Deze expeditie stond voor februari 2017 gepland. Inmiddels zijn ze beiden weer uitgerust van het stoere avontuur en hebben zij de draad van alledag weer opgepakt. Frank is echter nog wel speciaal voor De Uitgeester in de pen geklommen. Lees in deze serie hun avonturen!

Door: Frank Rodenburg

Je waait de tent uit! Foto: Aangeleverd
Een lastig stuk: over de penitentes heen Foto: aangeleverd

Maandag 6 februari was Carry Day; bevoorrading van kamp 1 en ook gelijk acclimatiseren. Kamp 1 ligt op ruim 4900 meter hoogte en met al het eten en drinken voor de komende week (ook lunch en diner) in de rugzak, een eerste, serieuze beproeving. Hier was het ook broer Jan, die last kreeg van hoogteziekte; een steeds erger wordende koppijn en misselijkheid. Een paracetamolletje helpt daar niet tegen. Vooral het einde van het traject was steil en we moesten verschillende keren door en over de opstekende penitentes heen, dit zijn uit sneeuw of ijs opgebouwde pieken.

Na een halfuur op kamp 1 daalden we weer af naar het basiskamp. De volgende dag stond wederom een rustdag gepland om zo goed mogelijk te acclimatiseren. De eerste afhaker uit de groep meldde zich. Hij sliep heel slecht en met de zware dagen, die ons nog wachtten, besloot hij te stoppen.

Woensdag 8 februari definitief naar kamp 1. Hier 'waaide je zowat de tent uit.' Windkracht 9 zorgde voor klapperende tentdoeken en moeilijk te vatten slaap. We waren dan ook blij dat we daar de volgende ochtend weer de rugzak om hadden voor een tocht van 5 uur naar kamp 2 op 5500 meter. Ieder uur werd er rond een kwartier pauze gehouden om te eten, drinken en te rusten/genieten. Het was wederom Carry Day, dus de stijgijzers en helm, voorlopig niet nodig, konden mooi naar kamp 2. Vooral het laatste stuk was erg mooi door, langs en over de penitentes heen. Na een half uur op kamp 2 weer terug naar kamp 1, waar wederom veel wind stond. De omgeving vergoed veel, want schitterend uitzicht over de bergen en uiteraard de mooiste zonsondergangen.

Na gewend te zijn aan de harde wind op kamp 1 en dus goede nachtrust, de volgende ochtend om 9.30 uur weer op pad om definitief naar kamp 2 te gaan. Onze hoofdgids had niets gelogen over het mooiste uitzicht van de hele tocht op kamp 2, 5500 meter. Mooi zicht op de top en door de hoogte ook over een heel groot gebied.

Het was ook heerlijk dat er weinig wind stond en de zon lekker aan het branden was. Insmeren met factor 50 en dat meerdere keren per dag. Temperaturen van ver onder nul voelen met de warme zon, goede lagen kleding en de inspanningen als 20 graden boven nul.

Op kamp 2 weer een rustdag. Op deze dag werden de stijgijzers ondergebonden om te testen. Als we ze nodig hebben vanaf 6400 meter op de topdag, moet iedereen dat onder moeilijkere omstandigheden prima kunnen. Voor de beweging werd een stukje omhoog gewandeld. Meestal was het eten in de tent, maar met de zon op het bolletje en weinig wind konden we dat op kamp 2 prima buiten op de stenen doen. Verder werd veel tijd doorgebracht om met elkaar te kaarten en met goede gesprekken. Na 2 weken op elkaar aangewezen te zijn, wordt je een heel hechte groep. Wordt vervolgd...

'Betrekken bij Groen Fonds' 45.000 euro voor steun aan groene vrijwilligers

Foto: Aangeleverd

REGIO - De provincie Noord-Holland vindt vrijwilligerswerk in de natuur erg belangrijk en stimuleert dit in 2017 met een bedrag van € 45.000,=. Van 15 maart 2017 tot 12 april 2017 kunnen organisaties, vrijwilligersgroepen en vrijwilligers een aanvraag doen bij het fonds 'Betrekken bij Groen'. Het project moet betrekking hebben op natuurbeheer en/of natuur- en milieueducatie.

Voorwaarden en wensen
De projecten moeten voldoen aan enkele voorwaarden. Ze moeten aantoonbaar de betrokkenheid van mensen bij natuur of vrijwilligerswerk vergroten. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit deelname aan actief beheer van natuurterreinen, meedoen aan scholing of iets anders waaruit draagvlak voor het project blijkt. Ook moet het project positieve gevolgen hebben voor natuur of biodiversiteit. Projecten die innoverend zijn, nieuwe samenwerkingsverbanden creëren of mensen tussen de 18 en 35 jaar betrekken, krijgen van de jury voorrang.

Jury
De jury bestaat uit vertegenwoordigers van de Terrein-beherende Organisaties in Noord-Holland (TBO). De samenwerkende TBO's voeren het programma 'Betrekken bij Groen' uit. Zij zorgen voor de inschrijvings- en selectieprocedure van het fonds. Dit zijn de partijen achter TBO: Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, IVN Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Natuur en Milieufederatie, Natuurmonumenten, PWN, Recreatieschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer en Waternet. Wilt u meer informatie over de voorwaarden en de inschrijving van het 'Betrekken bij Groen Fonds'? Neem dan contact op met de TBO via Tetje Falentijn, Landschap Noord-Holland, t.falentijn@landschapnoordholland.nl

5 / 16

MTB KPBiking verslag: Verdonk junior houdt van Akersloot

Door: Ton Kramer

AKERSLOOT - Henk Verdonk junior uit Egmond aan de Hoef heeft donderdagavond, zoals gewoonlijk, op zijn vertrouwde parcours op Sportcomplex de Cloppenburgh de winst gepakt om de wekelijkse Kids and Parents Bikeschool (KPB) mountainbikecup. Zolang Henk Verdonk junior niet door pech wordt geplaagd, kan hij als winnaar worden genoteerd.

Samen met jongere broer Wim trok hij ten strijde, maar tot een uiteindelijke, verwachte, nietsontziende en onvervalste broedermoord kwam het niet. Een verkeerde bandenkeuze, met als gevolg dat deze het niet meer vol hield, maakte halfkoers een einde aan een spannende ontknoping, zodat Wim Verdonk aan de kant kwam te staan. Zo konden Heerhugowaarder Ben Visser, de Alkmaarders Ferry Karssen en Henk Louwe en de rest een gooi doen naar de twee overgebleven twee podiumplekken. De hoogste trede was al verzegd aan winnaar Henk Verdonk junior. Van de rest moest Niels Bras uit Egmond aan de Hoef tegen het eind van de koers het strijdtoneel verlaten wegens een verkeerd ingeschatte bocht met een valpartij tot gevolg. In de finale werden de poppetjes niet meer verzet, zodat het voor de jury eenvoudig was een juiste uitslag op papier te krijgen.

Uitslag: 1. Henk Verdonk junior Egmond aan de Hoef 2. Ben Visser Heerhugowaard 3. Ferry Karssen Alkmaar 4. Henk Louwe Alkmaar 5. Henk Jan Verdonk senior Egmond aan de Hoef

De bekercompetitie van de Sjoelschijf

Margriet Duin en Sandra Schaar 77 punten, Chris van Kalmthout en Trees Knebel 75, Kees Konijn 73, Anneke van den Heuvel 72, Ruud van Kalmthout en Gerrit Spies 70, Jan de Groot en Henny Coenders 68. Weekscores: Dennis Swart 1338, Anneke de Groot 1291, Robert Pick 1257, Monique Brandsma 1252, Evert Hup 1243, Martin Wilson 1233, Chris van Kalmthout 1223, Ruud van Kalmthout 1216, Anneke van den Heuvel 1213, Henny Coenders 1205. Irma Wijntjes boekte een p.r. van 1077. 2e ronde: A. Dennis Swart 44, Evert Hup 37, Ruud van Kalmthout 32 en Jan de Groot 32; B. Frans Ponder 42,Gerrit Spies 39, Jolanda Breed 36.

Op zaterdag 11 maart 2017 was de laatste selectiewedstrijd individueel, ter bepaling van de afvaardiging naar het NK in Barneveld op zaterdag 15 april 2017. Frans Ponder werd 3e in de H-klasse. Afgevaardigd zijn Ruud van Kalmthout (10), Margriet Duin (9), Jan de Groot (8), Martin Wilson (7), Anneke de Groot (6) en Anneke van den Heuvel (3) uitkomend in de D klasse. Afdelingskampioenen werden Dick Eijlers (146,20 gemiddeld) en Petra Houweling (141,00). De eerstvolgende kienavond van de Sjoelschijf is op vrijdag 7 april 2017. In de Jansheeren worden elke woensdagavond de competitiewedstrijden gehouden vanaf 20.00 uur.

ICGT strikt Real Madrid

UITGEEST – In de categorie 'lees ik dat nou goed?': Real Madrid doet dit jaar mee aan het ICGT! Het is de eerste keer dat de succesvolste voetbalclub ter wereld meedoet aan het Pinkstertoernooi in Uitgeest.

Real Madrid is de recordkampioen van Spanje: 32 keer werd 'de Koninklijke' kampioen. De ploeg is ook recordkampioen van Europa, want het won maar liefst elf keer de Champions League en Europacup I. Eigenlijk is er geen club die meer tot de verbeelding spreekt dan Real Madrid. Zinedine Zidane, David Beckham, Ronald, Cristiano Ronaldo, Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskás: al deze grootheden droegen het witte shirt van Real Madrid. En dan zijn er nog talloze legendarische namen, die we niet opnoemen.

"Als toernooiorganisatie zijn we supertrots dat we Real Madrid hebben gestrikt voor ICGT 2017", vertellen Rolf Jager en Mats Idema van de ICGT-toernooi directie. "Misschien is het wel onze mooiste buitenlandse club, die we tot nu toe hebben gestrikt, terwijl we al meer dan dertig jaar bestaan. In al die jaren zijn er al schitterende ploegen voorbij gekomen. Maar dat Real Madrid naar Uitgeest komt: dat is toch wel héél bijzonder. Dit is voor een groot deel te danken aan Jesus Esteban Voetbal Services & Consultancy. Zonder Jesus Esteban was de komst van Real Madrid niet mogelijk geweest."

"Met het vastleggen van Real Madrid zijn we er zeker van dat het ICGT van dit jaar het sterkst, bezette Pinkstertoernooi van Nederland is," vervolgt Jager. "En misschien ook wel van West-Europa. Zo komt bijvoorbeeld Ajax ook op volle oorlogssterkte naar Uitgeest. In de komende weken maken we nog een aantal deelnemers bekend. Ik kan alvast verklappen dat daar ook een paar ijzersterke ploegen bij zitten."

Naast Ajax en Real Madrid zijn onder andere ook FC Uitgeest, AZ en het Franse RC Lens al vastgelegd voor het toernooi van dit jaar. Het ICGT vindt plaats op 3 t/m 5 juni op het terrein van FC Uitgeest. Net als voorgaande jaren is de entree gratis.

Verkiezingen

Eline Vonk Foto: Aangeleverd

De verkiezingen zijn de Jeugd- en Jongerenraad de afgelopen weken uiteraard niet ontschoten. De JJR is hier fanatiek mee bezig geweest, onder andere door middel van het verstrekken van handige informatie en feitjes over de verkiezingen op onze Facebook- en Instagrampagina. En belangrijker nog: De JJR is in gesprek gegaan met jongeren over de politiek!

Het Zienhouse was hiervoor een goede plek! Nadat jongerenwerkster Kim tijdens een van onze vergaderingen aangaf, dat ze de jongeren in aanraking wilde laten komen met de politiek, ontstond het idee om een aantal leden langs het Zienhouse te sturen om met de jongeren over Uitgeest en de politiek te praten, dus dat hebben we gedaan. Het doel was om de jongeren eens echt na te laten denken over de vraag: 'Wat vind ik nou eigenlijk belangrijk?.' Tijdens het bezoek aan het Zienhouse viel ons oog op een flyer voor een 'selfie-middag.' De jongerenwerkster legde uit, dat de jeugd en jongeren op deze middag op een leuke manier wat leren over zelf presentatie. Wat ons betreft een super goed initiatief!

De JJR merkt dat het Zienhouse, sinds de komst van de nieuwe jongerenwerkers, een positieve ontwikkeling doormaakt: leuke activiteiten, een fijne en vertrouwelijke omgeving en niet geheel onbelangrijk: een stuk minder overlast.

Tot slot, na het aftreden van Willem de Jong (ex-penningmeester) kwam er weer een plekje vrij in de JJR. Wij zijn dan ook blij te kunnen melden, dat onze raad met de benoeming van Annemiek de Jong tot commissielid op 2 maart jl. weer is aangevuld tot tien leden.

Eline Vonk, Commissielid Jeugd- en Jongerenraad

6e Langebaanwedstrijd IJsclub Uitgeest Door: Thijs van Tol

ALKMAAR - Zondag 19 maart jl. werd de laatste langebaan clubwedstrijd gereden. Dit was voor de rijders en de IJsbaan de Meent tevens het einde van een mooi schaatsseizoen. Dus de laatste kans om de tijden van dit seizoen nog even aan te scherpen en gezien de resultaten is dat zeker gelukt.

Aangezien de wind er redelijk goed in stond, reed een groot aantal een persoonlijk record. Ook stond er een 5 kilometer op het programma. Ruud van Egmond en Benno van Tol reden in hun categorie een clubrecord. Ook Leon Schot verbeterde zijn eigen clubrecord met ruim twee seconden op de 1000 meter! Even een kleine rust pauze en dan rond de Pinkster weer starten met de zomertrainingen als start voor het nieuwe seizoen.

Afstand: 100 meter.

1 Koen van Egmond         HSB 12.61
2 Brian Bloedjes        HC2 12.83 PR
3 Patrick Roelands        HC1 12.84
4 Paul Snijder        HA2 12.93
5 Leon Schot        HPB 13.03 PR
6 Mike Roelands        HC1 13.18
7 Luna den Elsen        DC2 13.22 PR
8 Bram Ursem        HB1 13.25
9 Nicky Thelosen        DSA 13.66
10 Thomas Jongejans        HC2 14.08 PR
11 Hamish Castricum        HC2 14.76 PR
12 Esmee Walsmit        DB1 15.10
13 Anne Schoon        DN1 15.48
14 Stan de Ruijter        HPE 15.49
15 Thijs Zonneveld        HPD 16.60 PR

Afstand: 500 meter.

1 Ruud van Egmond        HSA 40.83 CR
2 Thijs van Tol        HC2 46.68 PR
3 Koen van Egmond        HSB 46.82
4 Benno van Tol        H50 48.98
5 Brian Bloedjes         HC2 50.29
6 Luna den Elsen        DC2 50.84
7 Femke Jongenotter        DA1 51.41
8 Bram Ursem        HB1 52.73 PR
9 Nicky Thelosen        DSA 52.92
10 Patrick Roelands        HC1 52.96
11 Leon Schot        HPB 53.10
12 Mike Roelands        HC1 53.45
13 Paul Snijder        HA2 54.17
14 Merel Schouten        DC2 55.35 PR
15 Erik de Koning        HA2 56.54 PR
16 Thomas Jongejans        HC2 57.12
17 Esmee Walsmit        DB1 1:01.13
18 Anne Schoon        DN1 1:01.34 PR
19 Hamish Castricum        HC2 1:03.57 PR
20 Allard Schipper        HPA 1:09.75 PR
21 Stan de Ruijter        HPE 1:15.79
22 Thijs Zonneveld        HPD 1:18.73 PR

Afstand: 1500 meter.

1 Erik de Koning        HA2 3:02.17 PR

Afstand: 1000 meter.

1 Koen van Egmond         HSB 1:34.94 RS
2 Brian Bloedjes        HC2 1:39.56 PR
3 Luna den Elsen        DC2 1:42.52 PR
4 Leon Schot        HPB 1:45.20 CR
5 Paul Snijder        HA2 1:51.38 PR
6 Patrick Roelands        HC1 1:51.77 PR
7 Merel Schouten        DC2 1:55.33 PR
8 Bram Ursem        HB1 2:00.53
9 Thomas Jongejans        HC2 2:00.96 PR
10 Anne Schoon        DN1 2:10.42
11 Allard Schipper        HPA 2:30.29
12 Mike Roelands        HC1 DQ

Afstand: 3000 meter
1 Femke Jongenotter        DA1 5:57.33 PR

Afstand: 5000 meter

1 Ruud van Egmond        HSA 7:13.53 CR
2 Thijs van Tol        HC2 8:46.86
3 Benno van Tol        H50 8:57.78 CR

René Koelman trainer FC Uitgeest JO19-1

René Koelman Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Volgend seizoen is René Koelman de hoofdtrainer van FC Uitgeest onder 19. René volgt Tom Smit op, die trainer van het 2e elftal wordt.

René is al 3 jaar actief binnen FC Uitgeest als hoofdtrainer van de jongens onder 15. FC Uitgeest ziet in René Koelman de juiste persoon met de juiste kwaliteiten, die passen bij de lichting onder 19. Rick Jonker wordt de opvolger van René als hoofdtrainer van de jongens onder 15. Rick was afgelopen jaar hoofdtrainer van jongens onder 13. Dit jaar rondt Rick zijn studie aan de ALO af en is het in het bezit van TC3. Ook de hoofdtrainer voor de jongens onder 17 voor komend seizoen is bekend. Kick Smit zal, evenals dit jaar, deze functie uitoefenen.

Het bestuur van FC Uitgeest is zeer blij dat René Koelman een volgende leeftijdsgroep wil trainen binnen FC Uitgeest én dat 2 jongens uit de vereniging aangesteld zijn als hoofdtrainer in onze jeugdopleiding. Komende periode zullen de aanstellingen van de hoofdtrainers in de onderbouw bekend worden.

Groepswerk

Watertank in aanbouw Foto: Nancy Brantjes

In Costa Rica bestaan veel organisaties: groeperingen van mensen met een bepaald doel soms vanuit de regering. Profit of non-profit. In het verleden en tot op heden te dage wordt dit gestimuleerd. Ik heb het over verenigingen, coöperaties, stichtingen, commissies, kerkelijke groeperingen en besturen.

De elektriciteit in ons dorp komt van een coöperatie. Het water komt van een vereniging. Het dorpsbestuur is een vereniging. De suikerrietboeren zitten in de vereniging ASOPROODULCE. Het gezondheidscentrum wordt onderhouden door een commissie. Het kerkhof ook. Scholen kunnen niet zonder een ouderbestuur en heel vaak zijn er ook ondersteuningsgroepen voor bepaalde doelen op scholen. En dan is er het kerkbestuur met tientallen commissies, vrouwengroepen, een bank die door vrijwilligers wordt gerund, een bejaardenclub, een sportcommissie, wijkcommissies en waarschijnlijk vergeet ik nog een paar groepen. Allemaal georganiseerd door vrijwilligers uit ons eigen dorpje.

In mijn studententijd kreeg ik studiepunten, als ik actief was in de studentenvereniging, en ik merkte dat ik dat wel leuk vond: samen organiseren. En nu, na meer dan 20 jaar in Costa Rica, heb ik hier al heel wat functies bekleed. Allemaal ontzettend leerzaam en nuttig. Op dit moment ben ik vicevoorzitter van het administratiebestuur van de plaatselijke Middelbare School ( de administratie van scholen wordt ook gedaan door vrijwilligers) en fiscaal 'controleur' van de watervereniging. In december 2016 kwam het toevallig zo uit dat beide organisaties aan een groot project begonnen. De watervereniging met de vernieuwing van de helft van het waternet en de bouw van een watertank, en de school met de bouw van nieuwe gebouwen. De school wordt gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, wij doen veel van het administratieve werk. Het project van de watervereniging wordt grotendeels gefinancierd door een ander regeringsorgaan, maar apart daarvan moeten wij een grote hoeveelheid geld zelf ophoesten. Al een jaar praten we met de watervereniging over leuke dingen om geld in te zamelen, zoals bingo's, verkoop van maaltijden en snacks, dansavonden. Helaas bleef het alleen bij praten. We hebben nu een grote schuld en ik voel me verantwoordelijk, als fiscaal.

Foto: Nancy Brantjes
Nancy Brantjes Foto: Aangeleverd

Toen heb ik mijn vriendin Bittinia, die onder andere voorzitter is van het dorpsbestuur, om hulp gevraagd. We besloten huis-aan-huis loten te gaan verkopen, van € 9,= per stuk. Soms op afbetaling. Veel werk, maar ook wel weer leerzaam en ik ben blij dat we samen wat hebben kunnen bijdragen aan het verlagen van de schuld.

FC Uitgeest scrabbelt woord 'Kampioenschap'

Jorn Brouwer is 'Bakkum en Krookspeler van de week' Foto: Marianne Jonker

Het was een dolle boel na de 1-0 overwinning op KFC. Harde muziek schalde uit de luidsprekers in de kleedkamer, de spelers togen naar hun vaste plek in de kantine, namen een broodje bal en een drankje en haalden zoals altijd de scrabble borden tevoorschijn. Aan vier tafels ontspon zich een verbeten strijd om woorden met de meeste letter- en woordwaarden. Warempel, daar was het woord 'gepassioneerd' op het bord. 16 punten. Aan een andere tafel verscheen het begrip 'samenwerking.' 10 punten. Maar het mooiste woord legde tafel 3 neer namelijk 'Kampioenschap.' 22 punten. Beduusd keken de spelers van het bord op, ondertussen een blik naar buiten werpend of de koe inmiddels had gescheten en zo ja, waar. Kan het dan echt? De trainer Florian Wolf liep langs het bord en knikte: "Yes, we can."

FC Uitgeest startte zonder de afwezige linksback Joost de Jong. Zijn logische vervanger heette Tinus Putter, die ook vandaag weer een puike wedstrijd speelde en daarmee de trainer straks op die positie voor een luxe probleem stelt. Al vanaf de aftrap liet FC Uitgeest er geen gras over groeien. Het initiatief werd gezocht en zonder dat KFC zich ingroef, waren de kansen toch echt voor de gastheren. Zo waren Lester Half en vooral Jorn Brouwer dichtbij de openingstreffer. De laatste deed overigens in de 16e minuut alleen voor keeper Koreman alles goed, maar de prima doelman redde fabuleus. KFC kon er vooralsnog weinig tegenover stellen en eigenlijk was het wachten op de eerste treffer van groengeel. Die kwam dan ook en wel op een 'lekker moment', zoals ze dat in voetbaltermen noemen, namelijk in de 43e minuut. Een slim ingespeelde bal op de vrijstaande Jorn Brouwer werd door hem gepromoveerd tot een lepe voorzet waarbij hij, bedoeld of onbedoeld, de hulp kreeg van de stevige wind. In ieder geval belandde de bal precies achter de centrale verdediger voor de voeten van Lester Half. De spits aarzelde niet en haalde met links snoeihard uit. 1-0.

De tweede helft gaf veel van hetzelfde. FC Uitgeest drong aan en KFC hield tegen. Toch werd het allemaal wat nerveuzer aan de kant van de thuisploeg, omdat de bevrijdende tweede treffer maar niet wilde vallen. Kansen genoeg maar paal (Kick Smit 74e minuut) en goed keeperswerk van Koreman waren vooralsnog moeilijk te nemen obstakels. Zo bleef het spannend tot ver in de blessuretijd, want ook al was KFC de onderliggende partij, de ploeg bleef loeren op die ene kans. Gelukkig beschikt FC Uitgeest over een ijzersterke verdediging, die ook vandaag weer een staaltje vakbekwaamheid liet zien, door bijzonder weinig weg te geven. Zo bleef het 1-0 en wist men na afloop ook dat concurrent West Frisia wederom puntverlies had geleden, waardoor het gat naar nummer twee nu zeven punten bedraagt. Op het vierde scrabblebord ontstond een stevige discussie of het woord "plattekar" nu voor één woord telde of twee? Heren, het zijn twee woorden. Jullie zijn er nog niet!

Waar schijt de koe? Foto: Marianne Jonker

De Afvallende Bal

FC Uitgeest: Koning, Marchena, Vrouwe, Groen, Putter, Olgers (68e Aroma), Smit (91e T.Sinnige), E.Sinnige, Brouwer, Yeboah (87e Duijn), Half.

Bakkum en Krookspeler van de wedstrijd: Jorn Brouwer
Oh, oh wat maakten de spelers het de jury vandaag weer lastig. Kandidaten genoeg maar natuurlijk kon er maar één winnen, namelijk hij die rekenkundig het hoogste gemiddelde heeft. Vandaag dus Jorn Brouwer. Jorn draait een goed seizoen en dat is knap, want hij traint vanwege zijn studie doordeweeks in Tilburg om vervolgens moeiteloos mee te spelen in een goed trainend en spelend elftal. Vandaag beloond met de benoeming tot Bakkum en Krookspeler van de wedstrijd. Jorn, gefeliciteerd.

Nieuws van de Bridgeclub Door Paul Wijte

Stel je voor: zowel Ajax als Feijenoord als PSV verliezen in een weekeinde hun thuiswedstrijd van de hekkesluiters uit het rechterrijtje. Wanneer is dat voor het laatst gebeurd? Niemand kan het zich heugen.

Welnu, afgelopen woensdag verloor de (zelfbenoemde) top van de A-lijn van de drie koppels die nét gepromoveerd waren uit de B-lijn. U ziet hun namen hieronder trots staan. De nr. 1 in de A-lijn, Ineke Los-Tineke van Sambeek, is zelfs een gelegenheidskoppel. Nou is het niet helemaal eerlijk om voetbal te vergelijken met bridge. Bij voetbal verlies je, als je verliest of gelijkspeelt, meteen 3 punten of 1 punt, die niet meer terugkomen ongeveer zoals in de discrete wiskunde. Bij bridge verlies je hooguit een paar procenten van de 100 (die je toch nooit haalt), en dat is beter te vergelijken met de continue wiskunde. Ajax zou na het gelijke spel bij Excelsior blij zijn als de competitie minder discreet zou zijn. Wij bridgers zijn echter wel blij met het continue karakter van de scores. Wie dat ook zijn, zijn Margriet de Beurs-Tineke Eijking, die in de C-lijn met ruim 72% de tegenstanders, geheel niet discreet, wegvagen. Over een paar seizoenen heen vinden de dames gestaag, en dat is dan weer continue, hun weg omhoog. Ga zo door zou ik zeggen.

Onderhand hebben wij ook weer ons kleine viertallentoernooi gespeeld. Drie vrijdagavonden, in de nawinter, spelen wij in twee lijnen een viertallentoernooi. Dat is wat minder springerig dan de parencompetitie op woensdagavond. Je speelt 14 spellen tegen een koppel, waarna je voor nog eens 14 spellen tegen een tweede koppel van tafel wisselt. Na afloop worden de scores vergeleken, en gelijk bij het WK voetbal, waar Duitsland altijd wint, winnen in de A-lijn Klaas de Groot-Peter Kossen met nevenkoppel Evelien Huising-Ria Weel, en in de B-lijn Riet Schafgans-Marian de Vries met nevenkoppel Tineke de Groot-Siebren Graafsma. In de afnemende warmte, sommigen hadden de jas al aan, werd aan de winnaars een aardige fles wijn overhandigd. Het bridgen zelf blijft continue hartverwarmend.

A-lijn 1 Ineke Los-Tineke van Sambeek 57,64% 2 Evelien Huising-Ria Weel 57,29% 3 Nellie Modderman-Ans Stephan 56,60%
B-lijn 1 Auke Hulshof-Gonny Hulshof 61,25% 2 Jan Goeman-Henk Zwaan 60,42% 3 Tiny ten Hoeve-Aad Wijte 56,67%
C-lijn 1 Margriet de Beurs-Tineke Eijking 72,92% 2 Annie Bleeker-Ina Woerden 57,64% 3 Joop de Beer-Fieneke de Beer 49,31%
D-lijn 1 Alijne Dumas-Han Dumas 58,85% 2 Elly Stuijt-Aad Stuijt 56,77% 2 Wil van der Pol-Ank van der Eng 56,77%
E-lijn 1 Wim Nugteren-Nel van Bergen 61,98% 2 Jan van den Booren-Eddy Jansen 58,33% 3 Laura Bos-Petra de Ruyter 53,13

Programma OSU Radio

Maandag

00.00 – 02.00 OSU Love Songs
02.00 – 08.00 OSU door de Nacht
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix
10.00 – 12.00 OSU Infomagazine (HH)
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich
13.00 – 18.00 Carrousel – Nonstop met Lokale informatie
18.00 – 20.00 Lisette Prager – Lisette Pakt UIT (HH)
20.00 – 22.00 Carry Munter – Carry's Music Machine
22.00 – 24.00 Rythmo del Mundo – Salsa Radio

Dinsdag

00.00 – 08.00 OSU door de Nacht
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix
10.00 – 12.00 OSU Nonstop
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich
13.00 – 14.00 Oranje Top 30 (HH)
14.00 – 18.00 Carrousel – Lokale en Regionale informatie
18.00 – 20.00 Camille Jansen – Hits from the Heartland
20.00 – 22.00 Crackhelder en Mella – Dubbel & Dwars
22.00 – 24.00 OSU Nonstop

Woensdag

00.00 – 08.00 OSU door de Nacht
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix
10.00 – 12:00 OSU Nonstop
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich
13.00 – 15.00 John van der Geld – In Het Wilde Weg
15.00 – 18.00 Carrousel – Nonstop met Lokale en Regionale informatie
18.00 – 20.00 Lisette & Paula – Dier en Welzijn
20.00 – 24.00 Binnenkort nieuw programma

Donderdag

00.00 – 08.00 OSU door de Nacht
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix
10.00 – 12.00 OSU – Nonstop
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich
13.00 – 15.00 Radio Kornak (Elke 2-weken Schoolradio)
13.00 – 16.00 Carroussel – Nonstop met Lokale Informatie
16.00 – 18.00 Bart van der Heuvel – Muzikale Tijdmachine
18.00 – 20.00 Lisette Prager – Lisette Pakt Uit
20.00 – 22.00 Hugo Smit – Soultrain
22.00 – 24.00 OSU Nonstop

Vrijdag

00.00 – 08.00 OSU door de Nacht
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix
10.00 – 12.00 OSU muziek Carrousel
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich
13.00 – 15.00 Leo van Zwol – Hollandse Toppers
15.00 – 17.00 Johnny van der Geld – The Other Side of Elvis
17.00 – 20.00 Carrousel – Lokale en Regionale informatie
20.00 – 22.00 Richard Schmitt – Back to the 70ties & 80ties
22.00 – 24.00 DJ Scoja – Club 106

Zaterdag

00.00 – 03.00 DJ Keanu – The Sound of Ibiza
03.00 – 08.00 OSU Nonstop
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix
10.00 – 11.00 OSU Nonstop
11.00 – 12.00 Oranje Top-30
12.00 – 14.00 Louis Carpaij – Prettig Weekend
14.00 – 18.00 OSU – Info Carrousel
18.00 – 20.00 Lisette Prager – Gezondheid & Lifestyle
20.00 – 22.00 Return to the Dance Classics
22.00 – 24.00 Ed Hoekmeijer – Tune Inn
00.00 – 03.00 Jan van Dale – Sessions Mix

Zondag

03.00 – 08.00 OSU Nonstop
08.00 – 10.00 Zendtijd voor Kerken / Songs of Praise
10.00 – 12.00 Ricky Koole – Het Zondagochtend Gevoel
12.00 – 13.00 Peter de With – Cabaret
13.00 – 15.00 Louis Carpaij – Prettig Weekend
15.00 – 17.00 Rob Offerhaus – OSU Sportief – Sport op Zondag
17.00 – 18.00 Bart van der Heuvel – Rock & Roll Jukebox
18.00 – 20.00 Intermezzo – OSU Klassiek
20.00 – 22.00 OSUJazz – Blues and Big Bands
22.00 – 24.00 OSU – Nonstop

De programma's zijn informatief, sportief, muzikaal en gezellig maar vooral voor en door Uitgeesters, waarbij Uitgeester-gezelligheid en lokale informatie voorop staan.

Lijkt het je leuk om ook een radio-programma te maken? Te presenteren, de techniek bij een programma te verzorgen, de redactie helpen of heb je een programma idee en wil je daar graag aan mee werken? Van jong tot oud, iedereen is van harte welkom. Meer informatie? Stuur een mailtje naar info@osuradio.nl of kom langs in de studio. De koffie staat altijd klaar.

U vindt de OSU in de ether 106FM, Ziggo kabel 104.5FM en Ziggo kanaal 918 en via internet.

Politienieuws van 13 t/m 19 maart 2017

Op maandag 13 maart jl., omstreeks 08.00 uur, zag een voorbijganger een autoband uitsteken uit het water gelegen langs de Provincialeweg (N203) ter hoogte van hectometer 56.3. De melder kon niet zien of het alleen een autoband betrof of dat er een auto in het water lag. Na onderzoek bleek het gelukkig slechts een autoband te zijn.

Inbraak
Tussen dinsdag 14 maart jl., 13.00 uur en woensdag 15 maart jl., 19.00 uur, is er een poging tot inbraak woning geweest aan de Hogeweg te Uitgeest. Men had geprobeerd om het slot aan de achterzijde van de woning open te breken. Dit is niet gelukt.
Op zaterdag 18 maart jl., tussen 16.30 en 20.00 uur, heeft men ingebroken in een woning aan de J.E. de Witstraat te Uitgeest. Men heeft binnen kunnen komen door inklimming via een bovenlicht. Daarna is de gehele woning doorzocht, waarbij diverse goederen zijn weggenomen.

Diefstal
Op woensdag 15 maart jl. tussen 08.00 en 17.30 uur, is er een opoefiets gestolen bij het station Uitgeest.

Ongeval
Donderdag 16 maart jl. rond 08.00 uur vond er een aanrijding plaats tussen een wielrenner en een personenauto. De aanrijding gebeurde op het moment dat de wielrenner de Molenwerf wilde oversteken richting het fietspad aan de Limmerweg. De betrokken automobilist had de fietser niet gezien. De fietser is met botbreuken vervoerd naar het ziekenhuis. De afdeling verkeersonderzoek van de politie heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht van de aanrijding.

Dutch Valley maakt eerste namen mainstage bekend 16 acts & artiesten in 4,5 uur non-stop middagshow

Vlnr. Tessa Kortekaas, Erica Eeltink, Daniëlle en Roxanne Kortekaas Foto: Aangeleverd

VELSEN - Organisator UDC maakt de eerste namen van de mainstage programmering van Dutch Valley bekend.

Onder begeleiding van de Marcel Fisser Band zullen op het hoofdpodium van Dutch Valley in de Middag Jukebox, in een aaneengesloten live-show van 4,5 uur, de acts Broederliefde, Jan Smit, Diggy Dex, JW Roy, André Hazes, O'G3NE, Ali B, Tino Martin, 3JS, Wolter Kroes, Gers Pardoel, Kraantje Pappie, Bizzey, Willeke Alberti, Mart Hoogkamer en Lange Frans acte de présence geven. Naast een eigen optreden, zal Lange Frans Frederiks tevens de algehele presentatie van het hoofdpodium voor zijn rekening nemen.

De Middag Jukebox van het gezelligste feest van Nederland start om 14.30 uur en eindigt even na 19.00 uur. De avondprogrammering van de mainstage zal in de tweede helft van april bekendworden gemaakt. De programmering van de overige 8 podia zal halverwege april en mei bekend worden gemaakt.

Met meer dan 100 artiesten, verdeeld over 9 podia, is Dutch Valley het grootste nationale festival waar met pop, hiphop, rock, dance en Nederlandstalige smartlappen alle populaire muziek genres van Nederland tussen 13.00 – 23.00 uur aan bod komen. Locatie: Velsen Valley Spaarnwoude. Kaarten voor het evenement zijn exclusief verkrijgbaar via dutchvalley.nl/tickets.

Lezing Pre-industriële ontwikkeling in het gebied tussen Alkmaar en Zaandam

Archieffoto De Hoop

REGIO - In deze lezing op dinsdag 28 maart, met als spreker Wladimir Dobber, staat Cornelis Corneliszoon van Uitgeest, zestiende-eeuwse uitvinder/ innovator en zijn rol bij de pre-industriële ontwikkeling van het stroomgebied van het Oer-IJ centraal.

Daarbij gaat het om vroegste toepassing van windenergie, de eerste windmolens in de Lage Landen en de inzet van windmolens bij landwinning en over de toepassing van de krukas in windmolens door Cornelis Corneliszoon van Uitgeest. Verder over de mechanisering van arbeidsprocessen met behulp van 'windmotoren', de effecten op scheepsbouw, scheepvaart, de hegemonie op de wereldzeeën en handel die daar het gevolg van was. De Gouden Eeuw volgde: de basis voor onze huidige economische welvaart.

De lezing belicht de ontwikkelingen van het Oer-IJ-gebied vanaf circa 750 n. C tot circa 1780, het begin van de 'Industriële Revolutie', door de toepassing van stoom als energiebron.

Wladimir Dobber, woonachtig in Krommeniedijk speelde een grote rol bij de oprichting en ontwikkeling van het Industrieel Erfgoedpark De Hoop en is betrokken bij replica-bouw van historische schepen. Over de vele publicaties die hij schreef over de pre-industriële ontwikkeling van ons land gaf hij lezingen in binnen- en buitenland. Tevens was hij eindredacteur van het boek Cornelis Corneliszoon van Uitgeest: uitvinder aan de basis van de Gouden Eeuw.

Deze lezing wordt georganiseerd door Stichting Oer-IJ in samenwerking met het Huis van Geschiedenis en Bibliotheek IJmond Noord. De lezing wordt gehouden in het Huis van Geschiedenis, Westerhoutplein in Beverwijk. Aanvang is 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. De toegang bedraagt € 12,50, met bibliotheekpas of als vrijwilliger van Stichting Oer-IJ of Huis van Geschiedenis € 10,-. Kaartverkoop via de website van de bibliotheek of bij de klantenservice in één van de bibliotheekvestigingen.

Inzameling oud papier

Aanstaande zaterdag 25 maart van 09:30 uur tot 11:30 uur is er weer papier inzameling is bij de Molenhoekschool in Uitgeest. De opbrengst is dit keer voor het schoolkamp van groep 8, dus kom alstublieft hier uw papier inleveren!

Tijd om de bloemetjes buiten te zetten

Foto: Aangeleverd

De lente hangt in de lucht. Het is tijd om de bloemetjes buiten te zetten. Met lentebloeiers als violen, primula's en madeliefjes (Bellis) geef je het terras en balkon razendsnel een complete metamorfose waar de kleuren vanaf spatten. Bij Tuincentrum Nuyens Tuin & Groen Shop zijn ze er klaar voor!

Violen met kleine en grote bloemen, in talloze kleuren, zijn de populairste lentebloeiers. Voeg er primula's en madeliefjes in felle zuurstokkleuren bij om de kleurenexplosie compleet te maken. Deze groeien bijna overal en vragen weinig verzorging. Zorg wel voor een afvoergaatje in de bodem van de pot, of zorg voor een laagje Hydro korrels onderin. Een bonte kleurenmix maakt je balkon of terras extra vrolijk en energiek, één hoofdkleur zorgt voor een rustige lentesfeer.

De moestuin: van zaad tot groente

Je kunt de bekende groentes kweken in je moestuin, maar denk bijvoorbeeld ook eens aan vergeten groentes, of bijzondere, culinaire pootaardappelen. Je kunt ervoor kiezen of je de zaden in de grond plant, of op te kiemen in speciale kweekbakjes, of in een kweekkas of koude bak. Bij Nuyens Tuin & Groen Shop vindt je verschillende soorten en maten. Op het moment dat de zaailingen voldoende groot zijn gegroeid, kun je ze in de volle grond planten. Heb je een balkon, dan kun je de meeste groentes ook in een pot kweken. Gebruik uitsluitend speciale zaai- en stekgrond zodat de zaden zich kunnen ontwikkelen tot heerlijke groentes of vruchten. Later in het groeiproces stimuleren specifieke voedingsmiddelen als groenten- en fruitmest van DCM verder de ontwikkeling van de plant.

Nieuwsgierig geworden? Neem een kijkje in het uitgebreide assortiment van Nuyens Tuin & Groen Shop, hét Tuincentrum bij u in de buurt!

Avond over Buurtmoestuinen

Het is gezellig om de passie voor tuinieren te delen Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Op uitnodiging van de Milieutuin Uitgeest komt Marcel Vijn op 30 maart in Dorpshuis De Zwaan een presentatie houden over de onderzoeksresultaten van de Wageningse Universiteit over buurt moestuinen.

Buurt moestuinen zijn initiatieven van buurtbewoners, die samen een tuin opzetten, deels voor de productie van eigen groenten en fruit, maar ook voor de gezelligheid. Buurt moestuinen vormen ontmoetingsplaatsen voor heel verschillende mensen, die allemaal dezelfde passie delen voor tuinieren. Er zijn de afgelopen jaren in heel Nederland een paar honderd van dergelijke initiatieven gestart en de Wageningse Universiteit heeft onlangs de resultaten hiervan in kaart gebracht.

Marcel Vijn zal naast deze resultaten ook praktische tips geven voor de opzet van een dergelijke tuin. Aansluitend daarop vertellen leden van de Milieutuin Uitgeest iets over hun eigen tuin. Deze tuin is gelegen aan de Tolweg, op een paar minuten fietsen van het centrum van Uitgeest. Uit het onderzoek van de Wageningse Universiteit blijkt de Milieutuin Uitgeest met stip de langst bestaande buurt moestuin in heel Nederland te zijn; iets waar de leden natuurlijk best trots op zijn. De Milieutuin Uitgeest wil zijn ervaring dan ook graag delen met mensen die een soortgelijk project willen beginnen in Uitgeest of elders in de omgeving.

De avond wordt gehouden op donderdag 30 maart in dorpshuis De Zwaan, Middelweg 5 in Uitgeest. Aanvang is om 20.00 uur en de toegang en koffie zijn gratis.

Lentekriebels...

Foto: Gerrit Bus

Zaten we ruim een maand geleden nog in de sneeuw, nu zijn de eerste lammetjes en geitjes geboren en schieten de krokussen en narcissen uit de grond. Het lijkt wel of het voorjaar er zin in heeft! De redactie krijgt ook lentekriebels en heeft daarom de sfeer van het voorjaar in deze editie gebracht. Bent u ook toe aan wat gezelligheid en frisse inspiratie? Laat de vogeltjes maar druk zijn buiten en laat de voorjaarsschoonmaak even voor wat het is. Nu even heerlijk relaxen met De Uitgeester!

Foto: Gerrit Bus
Foto: Gerrit Bus
Foto: Gerrit Bus
Foto: Marianne Jonker
Foto: Marianne Jonker
Foto: Marianne Jonker

Voorjaarskriebels

Foto: Aangeleverd

UITGEEST - De zon laat zich steeds vaker zien. De voorjaarskriebels beginnen dan ook te kietelen. Voor de tuin vraagt dit in veel gevallen om een flinke voorjaarsschoonmaak, of misschien zelfs een nieuw terras. Inspireer u op een van onze vestingen en zie wat de trends voor 2017 u voor mogelijkheden bieden. De presentatie van de showtuinen met de nieuwste materialen en sfeermakers, en een warm onthaal met koffie en thee maken het bezoek tot een uitje op zich.

Nieuwe Brochure 2017 boordevol tuininspiratie

Met gepaste trots presenteert Spaansen Tuin en Bestrating haar brochure 2017. Deze kersverse uitgave neemt u mee in de veelzijdigheid van de producten van Spaansen Tuin en Bestrating. Download de brochure via tuin-en-bestratingsmaterialen@spaansen.nl of vraag de fysieke uitvoering aan bij een van onze enthousiaste verkopers via E: info@spaansen.nl of T: 0224-544607. Spaansen Tuin en Bestrating is klaar voor seizoen 2017! Kom langs voor een vrijblijvend advies. Dé eerste stap voor de realisatie van uw nieuwe tuin! Met een vestiging in Winkel, Uitgeest en Zuidoostbeemster is er altijd een vestiging bij u in de buurt.

Snoeien of knoeien?

Zes snoei-tips die je niet mag missen

Met het voorjaar in aantocht gaan de groene vingers jeuken. We willen de tuin weer in. Lekker aan de gang om de planten, hagen en bomen nog mooier te laten bloeien. En daar hoort snoeien bij. Maar tegen dat klusje ziet menig tuinbezitter op. Bang om het verkeerd te doen, waardoor goed bedoeld snoeien opeens knoeien wordt. Daarom de volgende zes snoeitips:

1. halfheesters nooit later dan maart
Halfheesters, zoals lavendel, moet je bij de eerste voorjaarssnoei (eind februari / begin maart) flink terug knippen. Zorg er wel voor dat er levende blaadjes in blijven zitten. Bij de tweede snoei (augustus, september) knip je enkel de bloem-aren en de hieraan vastzittende stengel eruit. Snoei bij de eerste voorjaarssnoei nooit later dan maart anders knip je de bloemaanleg eruit. De meest bekende halfheester is lavendel. Maar ook salie, rozemarijn en tijm zijn halfheesters.

2. wacht bij bomen totdat ze volledig in blad zijn
Snoeien van bomen kan het hele jaar zolang het maar niet vriest. Maar let op. In de winter kan een boom bloeden. Dit komt vooral voor bij de walnoot, de berk, de esdoorn en de schijnbeuk. De sapstroom is zich tijdens het bloeden al aan het voorbereiden voor het komende jaar. Verstoor dit proces niet en wacht dus even met snoeien, totdat de boom volledig in blad is.

3. Gebruik bij hagen scherp gereedschap
Prunus, hulst, buxus en meidoorn zijn de bekendere hagen. De eerste snoei van hagen is rond mei en de tweede in augustus/september. Gebruik scherp snoeigereedschap om kneuzingen te voorkomen. Bij bot gereedschap kan een haag verbranden en zal hij geel (ver)kleuren.

4. Tel de takken bij nieuwe fruitbomen
Fruitbomen kennen twee snoeivormen: zomersnoei en wintersnoei. Een tip: mocht je een nieuwe fruitboom gaan aanschaffen, kijk goed naar het aantal takken. Dit moeten er altijd drie of vijf zijn. Bij twee of vier zullen deze op latere leeftijd uitscheuren.

5. Tweede snoei = tweede bloei bij vaste planten
Bij veel soorten vaste planten loopt de bloei in de zomer terug. Wil je een tweede bloei? Snoei dan in de zomer nog een keer. Net als in de winter kun je de plant volledig afknippen.

6. Rozen half maart terugsnoeien
Er zijn heel veel verschillende soorten rozen, die allemaal op hun eigen manier gesnoeid moeten worden. Deze kun je medio maart allemaal terug snoeien. Indien nodig, als je uitbundige groei wilt beperken, kun je later in het jaar een tweede keer snoeien.

Welkom op gratis inloopspreekuur ´Personeelspraat´ bij U/DV

Vanaf deze maand organiseert U/DV HRM Dienstverleners elke eerste dinsdag van de maand een gratis inloopspreekuur voor werkgevers om allerlei korte vragen omtrent personeelsbeleid en/of salarisadministratie te stellen. Dinsdag 4 april 2017 is de aftrap.

Uit de praktijk weet U/DV, gevestigd in hetzelfde pand als Deijle en Veldt accountants, dat veel korte vraagjes blijven liggen. Dit kan een eigen vraag zijn, maar ook een vraag van bijvoorbeeld een werknemer. Vaak wordt de vraag dan vergeten met als gevolg, dat het probleem groter wordt of dat de medewerker ontevreden is, omdat er nog geen antwoord is gegeven.

Werkgevers zijn van harte welkom aan de Middelweg 68a in Uitgeest tussen 17.00 en 18.45 uur, gratis parkeren. U kunt daar al uw vragen stellen, die men binnen een kwartier zal beantwoorden. Kom gerust geheel vrijblijvend, langs op 4 april aanstaande; de koffie staat voor u klaar!

Tasty Food For Events 'Typical Dutch'

Marcel en Henriëtte van der Veldt: "Toeristen in Amsterdam noemden onze foodtruck Typical Dutch." Foto: Arjan Hoogvorst

Benesserlaan 274, 1911 VK Uitgeest, 0251-752090, info@tastyfoodforevents.nl, www.tastyfoodforevents.nl

UITGEEST - Doordeweeks zijn ze allebei werkzaam in het onderwijs. Daarnaast werken ze in hun vrije tijd tegenwoordig samen aan het leveren van smaakvolle kwaliteit, geserveerd met de nodige gastvrijheid. Tasty Food For Events heet het bedrijf van Marcel en Henriëtte van der Veldt, waarmee ze in een heuse foodtruck op allerlei evenementen een breed scala aan heerlijke snacks leveren.

Ze begonnen april vorig jaar, als enthousiaste fans van de Oklahoma Country Smoker-barbecue, met het aan de man brengen van gerookt en gegrild vlees, op onder meer het multicultureel getinte Haarlem Houtfestival. "Daar waren verschillende foodtrucks en dat bracht ons op het idee om daarmee ook iets te gaan doen," vertelt Marcel van der Veldt. "Inmiddels hebben we onze eigen foodtruck, gebaseerd op een voormalige schaftkeet. Alles wat we nodig hebben zit erop en eraan, dus we zijn klaar voor komend seizoen."

Foto: Arjan Hoogvorst

Ambachtelijk

Volledig ingericht is de mobiele keuken op wielen, die bij de eerste aanblik allerminst doet denken aan het verleden van een schaftkeet. Op slechts enkele vierkante meters beschikken Marcel en Henriëtte over werkelijk alles wat ze nodig hebben om de meest zalige snacks te bereiden. "We komen graag op de meest uiteenlopende evenementen en festivals, maar ook op diverse denkbare particuliere feesten," vertelt Henriëtte. "Zojuist informeerde iemand nog naar de mogelijkheden voor een schuurfeest, waar we uiteraard ook voor de innerlijke mensen kunnen zorgen. Wij zijn met onze Oklahoma Smoker uitgerust om vele gasten tegelijk te voorzien van heerlijk gegrild of gerookt vlees van de barbecue. Daarnaast leveren we ook diverse opgemaakte salades en zelfgemaakte sauzen. Vanuit onze foodtruck serveren wij een puntzak boerenfriet met de schil er nog aan, een XL- hotdogrookworst met bacon, ui en rauwkost, een broodje ambachtelijk bereide beenham met homemade honing-mosterdsaus of een complete hamburger." Marcel voegt eraan toe dat ook het bekende broodje bal tot de mogelijkheden behoort. "Alles kan in overleg met de klant, wat iemands wensen ook mogen zijn…"

Van a tot z verzorgd

Marcel en Henriëtte zijn sinds 1 april 2016 met hun bedrijf ingeschreven bij de KvK, voldoen met hun HACCP-certificaat aan alle gestelde eisen op het gebied van kwaliteit en hygiëne en frituren in verantwoorde olie van Levo. "Met Tasty Food For Events kunnen wij, zoals gezegd, op wat voor gelegenheid dan ook van de partij zijn met onze foodtruck. Uiteraard op festivals en andere seizoensgebonden evenementen, maar ook bij u op locatie met een buurt- of examenfeest, een jubileum of verjaardag en zelfs een bedrijfsborrel of ter promotie van iets. Het enige wat noodzakelijk is, is een stroompunt. Voor de rest verzorgen wij het helemaal van a tot z, zodat ieders lekkere trek wordt gestild," aldus de twee.

De moestuin José Schmidt (48) is happy single en moeder van een damespuber (15), een kleine man (13) en een humeurige witte kater. Schrijft en fotografeert voor de lifestyle website ENJOY! The Good Life en timmert aan de weg met haar PR bureau (REDPR), dat gericht is op de regio.

moestuin-tas Foto: Aangeleverd

Niets veranderlijker dan de mens. Vond ik mijn zus maar een duffe stofmuts, toen zij jaren geleden een moestuintje begon en noemde ik haar snuivend een 'geitenwollen sok'…Nu ben ik zelf besmet met het moestuin-virus en ben ík een stoffige, ouwe muts volgens mijn puberende dochter.

Het begon allemaal vrij onschuldig met de moestuintjes actie van onze grootgrutter, die op de kleintjes let. De actie was waarschijnlijk bedacht om kinderen bewust te maken waar hun voedsel vandaan komt, maar zoals dat met veel dingen gaat, zijn wij ouders uiteindelijk vaak het 'bokkie' en dus ben ik er uiteindelijk maar mee aan de slag gegaan. Hetgeen niet geheel succesvol bleek, want je moet ze op tijd water geven, verpotten, bemesten, overspoelen met liefde en af en toe een goed gesprek met ze voeren.

Toch vond ik het fascinerend om te zien wat er uit zo'n nietig zaadje kon groeien en het jaar erop keek ik al naar de actie uit en ben ik er dit keer serieus mee aan de slag gegaan. Met succes! Worteltjes, sla, bietjes, bieslook etc. Maar de opbrengst uit die paar gratis zaadjes was maar net genoeg voor een kabouter.

Weer een jaar later liet ik mijn dak van mijn uitbouw met hout bekleden, zodat ik er een moestuin op aan kon leggen. Ik kocht lage vierkante meter bakken bekleed met wilgentenen, verzamelde wat oude, houten kistjes en ging aan de slag. Het werd een doorslaand succes en een hobby was geboren. Als ik 's ochtends vanuit mijn slaapkamer het terras opliep, verzamelde ik verse aardbeitjes, bramen, framboos en plukte de dieprode tomaatjes. Maar ik wilde meer dan een handje vol verse boontjes, een paar stronkjes broccoli, mini bietjes en een paar karige courgettes. Aangezien het dak niet zwaarder belast kan worden en mijn 'gewone' tuin graag als chill plek houd, ben ik eens een kijkje gaan nemen op het moestuin complex bij een bevriende tuinman.

Tja…En als je dan hoogzomer zo'n tuin in loopt en die overvloed aan verse groente, fruit en prachtige bloemen ziet, dan ben je al snel verkocht. Ik kreeg een tas vol bieten, bonen, rammenas, zonnebloemen en dahlia's mee. Maakte er thuis heerlijke gerechten van. Er gaat namelijk niets boven verse groenten uit eigen tuin en in mijn huis stonden geurige en kleurrijke boeketten. Toen wist ik… IK WIL EEN MOESTUIN!

En dit jaar kun je mij dus vinden op het volkstuin complex in ons dorp. En waar ik van tevoren dacht dat er op deze tuintjes alleen tanige, ouwe mannetjes een beetje in de grond staan te wroeten, is niets minder waar. Moestuinieren is hot en ik kan niet wachten tot ik lekker aan de gang kan. Vijftig vierkante meter moestuin-geluk!

Zichtbare lente bij boerderij Van Burgsteden

Er lopen ruim 120 lammetjes rond op de boerderij van Van Burgsteden Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Het weer van de afgelopen dagen doet ons denken aan de herfst, maar over een week begint toch echt de lente!

Vier weken geleden zijn de schapen van de familie van Burgsteden van het land gehaald, om de laatste weken van hun dracht binnen door te brengen. Ze zijn na binnenkomst lekker fris geschoren, zodat ze het in de stal niet te warm hebben en zo kunnen de lammetjes ook beter bij de uier van moederschaap komen. Fris en hygiënisch dus! Inmiddels huppelen er al ruim 120 lammetjes in de rondte.

Op dit moment zijn er nog zo'n 25 schapen, die moeten lammeren. Als over twee à drie weken het weer het toelaat, dan zullen de eerste lammetjes met hun moeder de wei in gaan. Dat is altijd een heerlijk, vrolijk gezicht. "Laten we hopen dat er de komende tijd niet zoveel regen meer valt, zodat ook de koeien in mei weer lekker het land op kunnen," aldus Irene van Burgsteden.

Voor in de agenda: Op Tweede Pinksterdag, maandag 5 juni 2017, kunt u de boerderij van de familie van Burgsteden aan Groot Dorregeest 6 bezoeken tijdens de Campina Open Boerderij Dag.

Het Ultieme Genieten bij IJs- en Koffiehuijs de Florijn

Foto: aangeleverd

UITGEEST - De winter is nog niet op zijn retour of IJs- en Koffiehuijs de Florijn start met een nieuw seizoen. Zeven dagen in de week is iedereen van harte welkom. Iedere ijs liefhebber en levensgenieter heeft zijn/haar weg inmiddels gevonden naar dit ijs domein voor zijn/haar favorieten ijs smaken.

Dolf, eigenaar van De Florijn is in zijn element als hij iedereen kan laten genieten van zijn dagelijks vers gedraaide (ijs)geluk !
Want zo noemt hij het, een hoorntje of bakje 'geluk'. Daar word je blij van en dan geniet je van iedere lik. IJs gasten, van klein tot groot, vergeten even alles wanneer ze bij Dolf aan een ijsje zitten. Niet alleen bij een ijsje is het genieten geblazen, Dolf kan nog wel een aantal lekkernijen bedenken, waarvoor zijn gasten graag langs komen: wat dacht je van een heerlijke, huisgemaakte wafel met ijs/slagroom en warme kersen, zijn koffie-specials (onder andere ijskoffie) of cappuccino met een stuk 'Oma's' appeltaart: 'voor elk wat wils'.
Tijdens de zomer heerlijk bij komen op het terras en met je gedachten wegdromen alsof je op vakantie bent. Kortom, de plek waar het elke dag een feestje is! Wil je niets missen, like dan onze FB-pagina of kijk ook eens op onze website: www.ijssalondeflorijn.nl

In verband met broedseizoen: extra controles en voorlichting in PWN-gebied

Grauwe ganzen Foto: Aangeleverd

REGIO - Het broedseizoen is weer begonnen. Om bezoekers - waaronder hondenbezitters - bewust te maken van hun invloed op de natuur, start PWN een voorlichtingscampagne over het broedseizoen. In deze campagne werkt PWN samen met de provincie Noord-Holland en andere Noordhollandse natuur- en recreatieorganisaties. Ook zijn er extra controles op naleving.

Om vogelnesten, maar ook konijnen, hazen of hagedissen beter te beschermen gelden er tijdens het broedseizoen aangepaste regels in onze natuurgebieden. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de broedvogelstand hier baat bij heeft en dat dit voor sommige soorten zelfs voorwaarde is voor broedsucces. PWN sluit daarom in de periode van 1 maart tot 1 juli a.s. weer een aantal paden af in het Noordhollands Duinreservaat en honden moeten aan de lijn.

In het duingebied broeden veel vogelsoorten, die allemaal beschermd zijn. Vooral vogels die hun nest op de grond hebben, maar ook reeën, konijnen, hazen, hagedissen kunnen gemakkelijk door loslopende honden worden verstoord. Bij dreiging verlaten deze dieren hun jongen of het nest. Dan is het risico groot dat de jongen verhongeren of de eieren niet uitkomen. Ook bestaat de kans dat eieren of jongen worden opgegeten door roofdieren. Een rennende hond ziet er voor vogels dreigend uit. Honden hebben een goede neus en vinden gemakkelijk nesten of jonge dieren, die nog niet kunnen vluchten.

Activiteiten, in of rond deze gebieden, mogen de natuur niet schaden. De boswachters zullen daarom tijdens het broedseizoen niet alleen extra aandacht besteden aan de naleving van deze maatregel - recreanten, die zich niet aan de regels houden riskeren een bekeuring - maar de boswachters zetten ook in op voorlichting aan bezoekers. Het broedseizoen duurt van maart tot juli.

Weidevogels blijven extra aandacht verdienen

De grutto Foto: Aangeleverd

REGIO - De weidevogel is niet weg te denken uit het Noord-Hollands landschap. Daarom investeert de provincie Noord-Holland ook in 2017 in zijn leefgebied. Zo werkt de provincie aan hogere waterpeilen, kruidenrijk gras en worden bomen en struiken verwijderd. Door deze maatregelen is er meer voedsel voor weidevogels en neemt op die plekken het verlies van eieren en kuikens door vossen en roofvogels af. De provincie stelt hiervoor in 2017 € 300.000,- beschikbaar.

Noord-Holland telt één van de grootste weidevogel populaties van Nederland. Er is in het verleden veel geïnvesteerd, mede dankzij de inzet van veel vrijwilligers, agrariërs en natuurbeheerders. Toch zijn de weidevogelpopulaties afgelopen decennia fors gedaald door onder andere de intensivering van de landbouw en oprukkende bebouwing. Met gerichte subsidies kan het leefgebied van weidevogels beter worden ingericht worden en worden hun kansen vergroot.

Vanuit de provinciale Uitvoeringsregeling Groen is € 150.000,- beschikbaar gesteld en vanuit het ministerie van Economische Zaken € 150.000,- voor een pilot. De provincie heeft een gezamenlijk voorstel ingediend met de agrarische collectieven voor een pilot van gras met inheemse kruiden. Kruidenrijk gras is belangrijk voor de kuikens van de weidevogels; zij vinden er voedsel en kunnen er schuilen. De agrarische collectieven voeren het project uit in samenwerking met alle partners. De pilot heeft een looptijd van drie jaar. Het project wordt nader vormgegeven door de collectieven en de verwachting is dat in het najaar van 2017 met het inzaaien van graslanden kan worden gestart.

Vieringen Onze Lieve Vrouwe Geboorte

Woensdag 22 maart: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kapel.
Vrijdag 24 maart: 15.00 uur Kruisweg
                                 19.00 uur Woord- en Communieviering in Geesterheem
Zaterdag 25 maart: 19.00 uur Kerk in Beweging m.m.v. Sound of Life*)
Zondag 26 maart: 09.00 uur H. Eucharistieviering m.m.v. de Cantorij
en er is, na de viering, koffiedrinken in de Klop.

Vrijdagavond 24 maart is er Eucharistische Aanbidding in de kapel.
Kapelaan Mario is vanaf 19.00 uur aanwezig. Er is ook gelegenheid om het sacrament van verzoening te ontvangen.
Van 19.00 uur tot 20.00 uur is er stille aanbidding, om 20.00 uur opent kapelaan Mario de Eucharistische Aanbidding met een gebed en hij sluit de Aanbidding om 21.00 uur af met een gebed. Je kunt tijdens deze uren vrij inlopen, voor 10 minuten, een half uur of langer: je kiest je eigen tijd en iedereen is van harte welkom!

*) Kerk in Beweging
Zaterdag 25 maart is er een viering van Kerk in Beweging met het koor 'Sound of Life' en voorganger pastor Kiki Kint. Het thema is: 'ziende blind' naar de evangelielezing over de genezing van de blinde. Zien wij de dingen altijd zo als ze zijn? Kijken wij weg als het ons niet bevalt? Met gebed, zang en gedachten willen we hierover nadenken in deze viering waar iedereen van harte welkom is. Laat het 'Effata' ook onze ogen openen in deze veertigdagentijd op weg naar Pasen.

Cabaret bij De Zwaan Cultureel: Er mag gedanst worden!

Thijs van de Meeberg 'Er mag gedanst worden!' Foto: Roxanne Hellevoort

UITGEEST - Vrijdag 31 maart a.s. is de film 'La Pazza Gioia' te zien in filmhuis de Zwaan. Op 1 april 2017 treedt Thijs van de Meeberg op in De Zwaan Cultureel.

Film: 'La Pazza Gioia'
Beatrice is rijk, mooi en slim. Ze woont in een prachtig landhuis in Toscane en heeft het telefoonnummer van George Clooney in haar mobiele telefoon staan. Helaas voor haar is het landhuis een psychiatrische verpleeginstelling en neemt Clooney zijn telefoon niet op. Beatrice is gedwongen opgenomen, vanwege haar egocentrische en hyper-manipulatieve gedrag. Zij heeft vooral oog voor haar eigen belangen en probeert koste wat kost haar doelen te bereiken. Of ze nevenschade veroorzaakt, houdt haar maar weinig bezig. Toch is zij niet slecht. Dat blijkt als Beatrice op een dag haar tegenpool Donatella tegenkomt. Donatella heeft een zelfmoordpoging gedaan en wordt in de kliniek behandeld voor haar depressie. Door een misverstand denkt Donatella dat Beatrice haar psychiater is en er ontstaat een openhartig gesprek. De twee trekken elkaar aan en worden beste vriendinnen. Tijdens een werkuitje zien ze kans te ontsnappen uit de instelling. Ze beginnen een zoektocht naar het geluk tijdens een tocht door het mooie Toscane, die langs hun verleden voert.

De zaal is op 31 maart open vanaf 19:45 en de film begint om 20:15. Toegang € 6,- (€ 5,- voor vrienden van de Zwaan) inclusief een kopje thee of koffie voorafgaand aan de film. Kaarten zijn vooraf in de verkoop verkrijgbaar bij boekhandel Schuyt aan de Middelweg 139 in Uitgeest.

Piazza auto Foto: Aangeleverd

Thijs van de Meeberg: 'Er mag gedanst worden!'
In zijn debuut voorstelling raakt Thijs van de Meeberg ongevraagd verzeild in een ogenschijnlijk simpel dilemma: een onbekende jongen vraagt om hulp. Helpen, ja of nee? De scouting wet kent hij nog feilloos uit zijn hoofd, maar wanneer is het probleem van iemand anders ook jouw probleem? Al snel weet Thijs niet meer wat waar is. En even tussen ons: 'wat had u gedaan?'

Thijs heeft met De Cabaretpoel al eens eerder op ons podium gestaan en won vlak daarna het Leids Cabaret Festival. De pers is lovend over zijn eerste show: 'De ongrijpbare Van de Meeberg' zet krachtige beelden neer, spreekt in literaire volzinnen en blijft tot de laatste minuut verrassen. Een overdonderende entree in de cabaretwereld. Méér!' (Het Parool) en 'Met zijn verhaalstructuur is Van de Meeberg een fijne Freek de Jonge light' (De Volkskrant).

Thijs van de Meeberg treedt op zaterdag 1 april op, aanvang 20.15 uur. Toegangsprijs: € 12,50, Vrienden van de Zwaan Cultureel krijgen € 2,50 korting. Kaartverkoop via boekhandel Schuyt of aan de zaal ( mits nog beschikbaar) of via de online kaartverkoop (www.dezwaancultureel.nl).

Kerkdienst Protestantse Gemeente Uitgeest-Akersloot

26 -3 Akersloot Mw. Issa
Mw. de Bruijn

Programmering 251tv

251tv, televisie voor de regio twee-vijf-één, is te bekijken via YouTube, Facebook en Ziggo Kanaal 42 (digitaal).

De nieuwste programmering start om:
19.00 uur Nieuws uit de regio
20.00 uur Muziek & Entertainment
21.00 uur Informatie en documentaires
22.00 uur Herhaling bovenstaande uitzendingen