De Uitgeester

6 februari 2019

De Uitgeester 6 februari 2019


Grootse plannen voor De Koog

UITGEEST - De Koog krijgt een ingrijpende opknapbeurt. De wijk moet veiliger, groener en duurzamer. Dinsdag 29 januari presenteerde projectleider Marco van Beek in samenwerking met ingenieursbureau Sweco het schetsontwerp in het gemeentehuis. Deze raadsinformatieavond werd drukbezocht door bewoners, raadsleden en andere betrokkenen.

Door: Lucia Rodenburg

De aanleiding voor het project is het sterk verouderde rioolstelsel, dat vooral in Koog-Zuid aan vervanging toe is. Ook de wateroverlast waar veel bewoners last van hebben, is een groeiend probleem.

Toekomstbestendig
De gelegenheid wordt aangegrepen om de wijk meteen voor de toekomst bestendig te maken, bijvoorbeeld door maatregelen te treffen die de wijk moeten wapenen tegen hittestress en wateroverlast. Er zijn grootse plannen voor de Uitgeester wijk die 4000 inwoners telt. Het riool wordt grondig aangepakt en er moet meer groen komen. Daarnaast moet de Kooglaan autoluw worden, worden de Benesserlaan en Vrijburglaan de wegen voor het doorgaande verkeer, en komen er gecentreerde parkeerplaatsen, zodat bewoners niet meer langs de kant van de weg parkeren.

17 miljoen euro
Wethouder Van Weel benadrukte dat het om een schetsontwerp gaat, en dat er nog van alles aan kan veranderen. Meest opvallende punt: het budget is 8 miljoen euro, maar het schetsontwerp zoals het er nu ligt gaat 17 miljoen euro kosten. Volgens Van Weel moeten er daarom "keuzes gemaakt worden." Lees het vervolg op pagina...

Raad akkoord: volgende stap richting bouw 2 scholen

De leden van de gemeenteraad afgelopen donderdag tijdens de vergadering. Foto: Lucia Rodenburg

UITGEEST - De raad is tijdens de raadsvergadering van donderdagavond 31 januari akkoord gegaan met het collegewerkprogramma 2018 – 2022. Hierin staat dat er twee volwaardige scholen zullen worden gebouwd, een in De Koog en een in het Oude Dorp.

Door: Lucia Rodenburg

Er is echter een 'maar': de kosten voor de bouw van de scholen en de openbare ruimte worden geschat op 6,5 miljoen euro, zo staat in het werkprogramma. In de begroting is echter een bedrag gereserveerd van 4,9 miljoen euro.

Het CDA kon daar naar eigen zeggen niet mee akkoord gaan. Jack Zwarthoed: "Voor dit bedrag kun je geen twee scholen bouwen. Dit gaat voor forse overschrijdingen zorgen. Bovendien is er geen goede onderbouwing, terwijl er wel een akkoord wordt gevraagd van de raad." Lees het vervolg op pagina...

FC Uitgeest rookvrij: rookverbod tijdens jeugdwedstrijden

Wethouder Cees Beentjes en jeugdvoorzitter Patrick Putter hebben de klus geklaard: het bord hangt. Foto: Anita Webbe

UITGEEST - In navolging van andere clubs gaat ook FC Uitgeest meedoen aan de Rookvrije Generatie. Voor de club betekent het dat er sinds 1 februari niet meer gerookt mag worden op dagen en tijden dat de jeugd aan het voetballen is.

Door: Margreeth Anema


Mogelijk gaat in de nabije toekomst FC Uitgeest voor geheel rookvrij (dus ook voor senioren op de zondag). "Wij menen hiermee onze maatschappelijke verantwoordelijkheid richting de jeugd te nemen. We vinden het belangrijk te laten weten dat FC Uitgeest een club is waar onze jeugd gezond kan sporten," aldus coördinator Vincent van den Berg. Lees het vervolg op pagina...

Column Monique Teeling - Menukaart

We gingen met z'n vieren uit eten om een op handen zijnde vakantie te bespreken en te beklinken. Want als er iets te vieren valt, moet je dit ook daadwerkelijk doen en wel zo snel mogelijk. We betraden een nieuwe, trendy tent en lieten ons verrassen door de grootte van het restaurant. Er was veel houten meubilair met industrieel laaghangende lampen, wat enorm knus oogde. Met grote neonletters hing de naam van het restaurant boven de gigantische bar te blinken opdat wij niet zouden vergeten waar we waren. Het personeel was jong en heette ons aanvankelijk keurig welkom. Een serveerster zoefde langs en vroeg of wij een keuze hadden gemaakt. Nee, dat hadden wij niet want we zaten net twee seconden en dus noteerde zij zonder ons aan te kijken de gewenste drankjes, die zij kort daarop langs bracht. Gedurende de avond zou zij verder aan één persoon vragen of zij nog iets te drinken kon brengen om de andere drie droog te laten staan. Zij had een 'ik-had-hier-liever-ook-niet-gestaan'-houding die je wel vaker tegenkomt in de horeca, studeren dát is pas echt interessant en wij moesten goed begrijpen dat zij dit werk niet voor de lol deed! Hersencapaciteit moest kennelijk ook duidelijk worden door de uitspraak van de studentikoze ejjj. De letter r spreekt veel studenten schijnbaar heel erg tot de verbeelding. Het staat voor elite en een zekere slimheid. Dat sommigen ondanks deze bekakte r gruwelijk door de mand vallen is wat mij betreft alleen maar weer grappig. Wij ontvingen de menukaart en voor we de kans kregen het mapje te openen, brandde het kind voorgeprogrammeerd los. "Graag maak ik u erop attent dat wij buiten de kaart om..." In een moordend tempo kwamen er twee soorten vis langs op bedjes van weet ik veel wat en kon je er van alles omheen bijbestellen. Het relaas duurde ongeveer vier minuten waarna zij zich snel uit de voeten maakte en ons verdwaasd achterliet. "Eh… wat heeft zij in godsnaam allemaal gezegd?" vroeg mijn zus duizelig. Zelf kwam ik niet veel verder dan "iets met vis en iets erbij geloof ik". Ook de mannen hadden er weinig van onthouden. Wat is dat toch met restaurants dat er iedere keer een presentatie buiten de kaart om moet worden gegeven. Ik wil dat niet, ik wil lekker met mijn hongerige gevoel in die kaart duiken, afwegingen maken tot er twee favoriete gerechten overblijven en dan eindeloos dubben welk gerecht het gaat worden om vervolgens op het allerlaatste moment toch nog iets totaal onverwachts te kiezen. Lieve restauranthouders, kunnen we alstublieft vanaf nu afspreken die rappe bandrecorderverhaaltjes achterwege te laten? Ik kan dit namelijk nooit onthouden en ga het opgedreunde beslist niet bestellen. Als iemand bij mij aan de balie verschijnt met een gebroken been dan ga ik ook niet alle overige lichaamsdelen opnoemen die eveneens gegipst kunnen worden.

Ingezonden brief: Lieve, lieve mevrouw Anita Smulders

Enige tijd hebben wij geen ingezonden brieven van u kunnen lezen in deze krant. Maar zie, u bent alweer uit een winterslaap ontwaakt! In uw brief van 30 januari levert u naar mijn mening onterecht kritiek op het bomenbeleid van de Gemeente Uitgeest. Met name op het aanplanten van de in uw ogen goedkope knotwilgen. Als u kennis van zaken over deze bomen zou hebben, had u er zeker niet zo negatief over geschreven. Knotwilgen zijn namelijk zeer belangrijk in de natuur! Als de knotwilgen wat ouder worden zal zich in de ontstane holtes van de bomen veel leven ontwikkelen. Veel insectensoorten overwinteren in deze bomen, vogels broeden erin en zelfs eendennesten zijn aangetroffen in de bomen. De knotwilgen geven in het prille voorjaar prachtige wilgenkatjes, die zijn weer een bron van voeding voor de bijen, ook de winterkoning en de ijsvogel broeden er weleens in! Dus conclusie: deze goedkope bomen zijn veel waard binnen het ecologisch systeem! En wat betreft de aanplant in ons dorp van nieuwe bomen is het heel makkelijk om kritiek te uiten. Maar als u goed heeft rondgekeken dan had u kunnen waarnemen dat de Gemeente een grote diversiteit aan bomen aanplant! Als u eens op de gemeentewerf gaat kijken dan kunt u zien welke prachtige jonge bomen daar staan om aangeplant te worden! Het aanplantbeleid van de Gemeente Uitgeest is op dit moment erg goed; als ik zie hoeveel planten er zijn aangeplant die heel goed zijn voor de bijen dan doet mij dit als imker heel erg goed! Dus eindconclusie: Uitgeest is met een schone lei begonnen in 2019! Herman Rasch.

Gratis wifi in gemeentehuis Uitgeest

Vanaf nu gratis wifi in het gemeentehuis van Uitgeest. Foto: Aukje Verlinden

UITGEEST - Komt u naar het gemeentehuis om iets te regelen aan de publieksbalies? Bent u aan de vroege kant voor uw afspraak in het gemeentehuis?

Dan kunt u voortaan nog even kosteloos uw mail checken, die ene serie op Netflix verder kijken, of Facebookberichten lezen. We hebben sinds vorige week namelijk een wifi-gastennetwerk: een open netwerkconnectie naar het internet. Veel plezier met deze extra service!

Middag van de kinderpoëzie

UITGEEST - Lees Lokaal Uitgeest organiseert op zaterdagmiddag 9 februari "De middag van de kinderpoëzie" in Dorpshuis De Zwaan. Om 13.45 uur en 15.30 uur is er de speciaal voor het Lees Lokaal gemaakte voorstelling "De verdwaalde leeuw" van Theater Poppekus.

Na afloop van de eerste voorstelling, of voorafgaand aan de tweede voorstelling kun je je verder ook prima vermaken met allerlei leuke activiteiten zoals vanaf 14.20 uur diverse poëzieactiviteiten: Draag zelf een gedicht voor. Versier een gedicht. Maak een gedicht en lees een gedicht. "Neem je vader en/of moeder, opa en/of oma mee en geniet samen van een heerlijke middag in Dorpshuis De Zwaan.

Revolutionaire smaakbeleving bij Bakkerij Putter

UITGEEST - Soms drink je een koffie, die zó apart is, dat je er de opzwepende wereld van Cuba in proeft... en dat was ook de bedoeling van Koffiebrander Willem Putter van de gelijknamige bakkerij aan de Middelweg in Uitgeest.

Na een zeer intensief probeerproces heeft hij een nieuwe Cuba Coffee ontwikkeld, een opzienbarende single waarbij de smaak wordt bepaald door de omgeving waar hij groeit, en deze is daar ideaal (micro klimaat). Door het maken van een juist brandprofiel kan je de smaak die van nature in een koffieboon zit eruit halen, en dat is nu juist de kunst... voor elke boon maakt hij een apart profiel. De volromige body in combinatie met de gedurfde melange van chocolade met een honingachtige zoetheid, én een vleugje tabak met een superieure aciditeit, resulteerde in een smaak die met recht sensationeel genoemd mag worden, een unieke smaakbeleving, die respect afdwingt.

'Boa moet meer handhaven'

Joan Rückert is de boa in de gemeente Uitgeest. Foto: Gemeente Uitgeest

UITGEEST - Tijdens de raadsvergadering afgelopen donderdag werd een vraag van het CDA behandeld. De partij is teleurgesteld over de handhaving door de boa, die in maart 2018 is aangesteld in Uitgeest.

Door: Lucia Rodenburg

"Het gaat met name om parkeren op trottoirs, met brommers door de Zientunnel, met brommers over het fietspad naar Heemskerk, boten die op gemeentelijke ligplaatsen liggen, hondenpoep enzovoorts. We waren erg blij met de aanstelling van de boa (buitengewoon opsporingsambtenaar), maar hoe vaak heeft hij nu daadwerkelijk opgetreden en een proces-verbaal uitgeschreven?" vroeg Jack Zwarthoed zich af. "Nu zijn er zelfs bewoners die witte kruizen op trottoirs schilderen en soms ontstaan er zelfs gevaarlijke situaties."

De burgemeester antwoordde dat de gemeente terughoudend is met het uitdelen van boetes, tenzij er echt sprake is van een gevaarlijke situatie of een exces. "Er is nu 15 keer een proces-verbaal uitgeschreven. Dat heeft vooral te maken met het tekort aan parkeerplaatsen. Op verschillende plekken zijn er meer auto's dan waarvoor de wijk gebouwd is. We willen het graag eerst met zachte hand proberen, door middel van waarschuwingen en briefjes onder ruitenwissers. Want direct optreden met boetes leidt tot onbegrip en onnodige weerstand."

Rond april volgt een jaarverslag over de activiteiten van de boa en gaat de burgemeester evalueren.

Geen opstelterrein voor sprinters in Uitgeest

UITGEEST - Het ministerie van IenW, ProRail en NS hebben vorige week besloten het opstelterrein Uitgeest niet aan te leggen. "Voor Uitgeest betekent het niet aanleggen van het opstelterrein grote winst voor de (natuur)waarden van het open weidegebied, dat nu wordt behouden," zegt wethouder Cecilia van Weel in een reactie.

Sinds 2010 wordt gewerkt aan de invoering van het Programma Hoogfrequent Spoor. Op diverse spoorcorridors, waaronder de corridor Amsterdam-Alkmaar, worden forse kostenoverschrijdingen verwacht. Daarnaast zijn er nieuwe inzichten over de locaties waar treinmaterieel het beste kan worden opgesteld.

Gevolgen besluit voor Uitgeest
Het niet aanleggen van het opstelterrein leidt niet tot toename van trillinghinder en geluidhinder in Uitgeest. Het betekent wel dat er op de corridor Amsterdam-Alkmaar buiten de spits 36 extra treinen gaan rijden waarvan 32 tussen Uitgeest en Heerhugowaard (leeg materieel). ProRail streeft naar 28 of minder. Dit lagere aantal wordt mogelijk als meer treinen overdag en liefst ook 's nachts op emplacement station Uitgeest kunnen blijven staan. Dit kan met een bufferspoor in Uitgeest. Op dit spoor worden de treinen gestald totdat ze worden ingezet aan het begin van de (spits)dienstregeling. Hiertoe wordt het huidige spoor 1 (naast perron 1, zijde N203) benut. Dit wordt dan circa 50 meter verlengd. Deze optie moet nog verder worden uitgewerkt.

Verdere uitwerking
De gemeente Uitgeest wordt inhoudelijk betrokken bij de verdere uitwerking van de besluitvorming en de vervolgonderzoeken.

Def Americans, Cold Turkey en The Boogie Dogs Popweekend in café De Vriendschap

Def Americans komen naar café De Vriendschap. Foto:Aangeleverd


Akersloot - Akersloot zal zaterdag 16 februari weer een hoogtepunt beleven in de muzieksfeer met een optreden van de Def Americans in de zaal van café De Vriendschap. Meer dan een halve eeuw na de eerste hits van Johnny Cash weten deze Eindhovenaren de swing, sfeer en rebellie van een optreden van deze legendarische Amerikaanse outlaw verbluffend goed te raken.

De songs die 'The Man In Black' zelf met zoveel liefde en bevlogenheid wist te brengen worden opnieuw leven ingeblazen door Def Americans Johnny Cash Tribute. De band schakelt moeiteloos tussen de rebellie van de Folsom Prison en San Quentin albums, Sun recordings rockabilly krakers en het vuur en de broosheid uit de comeback albums uit de American recordings reeks. Het definitieve 'seal of approval' werd afgegeven in 2013 toen de band werd benaderd om Johnny's jongere broer Tommy Cash te begeleiden tijdens zijn concerten in Nederland. Het moment dat de grote liefde in Johnny's leven, June Carter Cash, zich op het podium voegde was altijd heel bijzonder. En zo is het ook bij een Def Americans show, wanneer Kim 'Carter' Wolterink zich bij het gezelschap voegt, gaat het broeien voor en op het podium en samen met de zaal wordt de show haast in hogere sferen bezegeld met de beste June en Johnny songs.

Naast het optreden van Def Americans komt er nog een topper op het podium van De Vriendschap, namelijk de Noord-Hollandse topformatie Cold Turkey, winnaar van de Grote Popprijs van Nederland en zeer succesvol de laatste jaren.

De zaal van De Vriendschap, Kerklaan 18, in Akersloot opent zaterdag 16 februari zijn deuren om 20.00 uur. Aanvang muziek 21.00 uur. Entree 12,50 euro. Kaarten zijn online te reserveren via ikbenaanwezig.nl of telefonisch 0251-312866 er is ook een mogelijkheid via WhatsApp: 06-51387333.

Op zondag 17 februari treedt de roemruchte rock 'n roll formatie The Boogie Dogs, op dit moment een van de grote trekpleister op het gebied van echte rock 'n roll. Nummers van o.a. Jerry Lee Lewis, Ricky Nelson, Carl Perkins, Buddy Holly, Chuck Berry, Elvis Presley en nog vele andere komen ruimschoots aan bod. Dit optreden begint om 15.00 uur. Er is een hele grote dansvloer. De entree is 5 euro.

Door de Lens van Bus

Foto: Ger Bus

De brandweer van Uitgeest heeft maandagavond 29 januari een oefening gehouden in de oude bibliotheek. Deze zal de komende weken worden gesloopt. Ger Bus: "De opdracht deze avond was het openen van gesloten deuren. Het openen werd gedaan op verschillende manieren; denk hierbij aan een pikhouweel, kettingzaag, slijpmachine en drukpers."

Mysterieuze chauffeur of fabeltje?

Auto in de sloot langs de A9 bij Akersloot. Foto: Ruben Noom / 112-Uitgeest.nl

UITGEEST - De hulpdiensten werden vrijdagavond rond 23.35 uur gealarmeerd voor een voertuig te water langs de A9 bij Akersloot. Direct werd er door de hulpdiensten groot opgeschaald. De brandweer van Uitgeest, Krommenie, Velsen-Zuid en de brandweerduikers werden gealarmeerd voor het ongeval.

Ook werden er twee ambulances en de traumahelikopter uit Amsterdam naar het ongeval gestuurd. Ter plaatse bleek de automobilist, komend uit de richting van Beverwijk, uit de bocht te zijn gevlogen op de afrit van de A9. De automobilist vloog daarna met zijn auto door de middenberm, over de oprit en kwam in de naastgelegen sloot tot stilstand. De drie inzittenden konden zichzelf uit de auto bevrijden. Zij verklaarden echter dat geen van hen de bestuurder was van het voertuig. Hierop is met een politiehond de omgeving afgezocht om de mogelijke bestuurder te traceren. Deze is niet meer aangetroffen.

De drie inzittenden zijn door de ambulance gecontroleerd op eventuele verwondingen maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. (Bron: 112-Uitgeest.nl)

Een relatie met een patiënt, reden voor ontslag?

Mag een doktersassistente een geregistreerd partnerschap aangaan met een terminale patiënt en tot diens erfgenaam worden benoemd? Over deze vraag boog zich recent de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Een doktersassistente van een dokterspraktijk was in maart 2015 tot erfgenaam benoemd in het testament van een patiënt van de dokterspraktijk. Datzelfde jaar scheiden zij op papier van haar echtgenoot (waarmee zij wel een affectieve relatie bleef houden) én ging zij een geregistreerd partnerschap met de patiënt aan. De patiënt was op dat moment 85 jaar.

De assistente had geen liefdesrelatie met de patiënt. Haar doel was om zoveel mogelijk over te houden van de erfenis. De patiënt had ook een nieuwe woning voor haar gekocht. De assistente was actief betrokken geweest bij een afgewezen euthanasieverzoek van de patiënt, heeft mantelzorg verleend en hem vervolgens begeleid bij zijn versterving.

Ondanks dat de begunstiging de uitdrukkelijke wens was van de patiënt, die hiermee - aldus de assistente - wilde voorkomen dat zijn nalatenschap aan de Staat zou vervallen, was dit voor de dokterspraktijk onaanvaardbaar.

Zij verzochten de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden omdat het vertrouwen onherstelbaar was geschonden. De kantonrechter was het roerend eens met de werkgever. De assistente had ernstig verwijtbaar gehandeld om de volgende redenen:

  • In de medische hulpverlening geldt de gouden regel dat er geen giften mogen worden aangenomen van personen met wie een hulpverlener een behandelrelatie heeft.
  • Ook van doktersassistenten mag verlangd worden dat zij de professionele grenzen bewaken. Dit is vastgelegd in een landelijke beroepscode voor doktersassistenten.
  • De assistente heeft haar afspraken met de patiënt geheim gehouden voor haar werkgever.

De arbeidsovereenkomst werd ontbonden zonder opzegtermijn en zonder vergoeding. Wilt u meer informatie over ontbinding van de arbeidsovereenkomst of andere vormen van ontslag, dan kunt u terecht bij mr. Esmée Kuyt: esmee.kuyt@advocaatlewin.nl.

GroenSafari door de BUCH Van lokaal GroenSpoor naar regionaal GroenSpoor?

Behoud cultuurhistorisch landschap in de BUCH: het Oer-IJ. Foto: Aangeleverd

UITGEEST - In Uitgeest en omgeving is de werkwijze GroenSpoor ontwikkeld om tot 'verlangenverstrengeling' te komen tussen groene wensen en andere opgaven in de gemeente. Meer en gevarieerder groen kan namelijk niet alleen bijdragen aan de biodiversiteit, maar ook aan de gezondheid en het welzijn van mensen door opname van overtollig regenwater en fijnstof. Het zorgt voor burgerparticipatie en een mooie groene leefomgeving.

Bij regionaal GroenSpoor zijn alle gemeenten binnen de regio Alkmaar betrokken: Langedijk, Heerhugowaard, Alkmaar, Bergen, Heiloo, Castricum en Uitgeest. Het doel van regionaal GroenSpoor is om (extra) draagvlak voor natuur in en tussen steden te creëren door organisaties en personen te betrekken bij het tot stand komen van een fijnmazig – sociaal – natuurnetwerk. Tijdens interviewrondes zijn de groene wensen en initiatieven in beeld bij gemeenten, terreinbeheerders van natuur- en recreatiegebieden en diverse vrijwilligers met groene initiatieven in de regio. Daarnaast is gezocht naar partners die vanuit andere domeinen groene wensen hebben. Dit heeft een aantal gemeenschappelijke wensen opgeleverd: de groensporen.

GroenSafari
Met de GroenSafari, een bustour door onder andere de BUCH-gemeenten langs de gevonden groensporen, hebben de initiatiefnemers, gemeenten en bedrijven hun groenwensen en de kansen en obstakels die zij ervaren toegelicht. Naast wethouder Fred Dellemijn en wethouders uit onder meer Castricum en Bergen, ging ook gedeputeerde Adnan Tekin mee op safari. Een greep uit de onderwerpen die zijn bekeken en besproken: Als we maatregelen moeten nemen in bestaande wijken voor duurzame energie en klimaatadaptatie, hoe pakken we dat dan aan in combinatie met aandacht voor de kansen van groen? Langs wegen en ook op bedrijventerreinen kan meer aandacht zijn voor bloeiende bermen, niet alleen in het belang van bijvoorbeeld insecten, maar juist ook in het kader van een gezond en aantrekkelijk woon- en werkklimaat. Wat is daar in de regio voor nodig?

Bij verschillende sporen zijn concrete afspraken gemaakt om met elkaar aan de slag te gaan. Zo is er veel animo om binnen de BUCH-gemeenten meer bloeiende bermen aan te gaan leggen met betrokken inwoners.

FC Uitgeest rookvrij: rookverbod tijdens jeugdwedstrijden

V.l.n.r.: jeugdvoorzitter Patrick Putter, meisjesteam Mo15-2 en wethouder Cees Beentjes. Foto: Anita Webbe

UITGEEST - Op zaterdag 2 februari gaf wethouder Cees Beentjes de aftrap voor de rookvrije generatie door officieel het bord 'Rookvrije generatie' te bevestigen aan de gevel van de kantine van FC Uitgeest. Dit gebeurde onder toezicht van een deel van de jeugd.

Door: Margreeth Anema


De 9-jarige Ruben vindt het veel beter dat zijn club nu rookvrij is: "Roken is gewoon niet leuk en smerig," zegt hij. Zijn moeder Christel, een niet-roker, vult aan: "Het is een goede ontwikkeling, we moeten als ouders het goede voorbeeld geven aan de jeugd. Het is een gedurfde stap van de club want er zal vast wat kritiek op komen. Maar ik ben heel trots op FC Uitgeest dat zij voor de jeugd kiezen." Christel heeft er vertrouwen in dat deze stap helpt om te voorkomen dat jongeren gaan roken in de toekomst: "Hoe minder je het ziet, hoe minder normaal het wordt."

Ook wethouder Cees Beentjes is enthousiast: "Dit is een goede stap, ieder kind heeft recht op een rookvrije omgeving. Ik ben blij dat zo'n grote vereniging als FC Uitgeest dit initiatief heeft genomen en ik hoop dat er veel verenigingen volgen." De wethouder heeft er het volste vertrouwen in dat deze stap de kinderen daadwerkelijk naar een rookvrije toekomst brengt: "Je ziet dat nu ook met alcohol, de grens ligt op 18 jaar en daar is ook geen discussie meer over." Wat natuurlijk ook gaat helpen is dat een pakje sigaretten niet meer zo makkelijk verkrijgbaar is in de winkel, ze staan in de supermarkt niet meer in het zicht. En volgend jaar zijn de zogenaamde 'rookhokken' in uitgaansgelegenheden verboden. "Het peukenprobleem op de grond langs de lijn is hiermee trouwens ook opgelost, dat is ook zo vies," vult de wethouder tevreden aan.

"Ik vond het eigenlijk al niet kunnen"
Zelfs de aanwezige rokers in de kantine vinden dit een goede stap. "Ik heb nog nooit gerookt langs de lijn, eigenlijk vond ik dat al niet kunnen. Als ik iemand zag roken dacht ik weleens: een kinderpartij duurt helemaal niet lang, kan je nou niet even wachten?" vertelt een van de dames. Een andere dame vindt dat het rookverbod eigenlijk gelijk moet worden getrokken met de tijden dat er bier getapt mag worden in het clubhuis. "De senioren spelen 2 x 45 minuten, ik kan mezelf inhouden maar snap wel dat andere mensen daar moeite mee hebben," zegt ze. "En je wilt ook niet dat iedereen buiten de hekken op straat gaat roken als er een feestje is."

De reacties op deze stap naar een rookvrije generatie zijn dus over het algemeen positief, maar mocht het sportpark in de toekomst helemaal rookvrij worden, dus ook op zondag tijdens de seniorenwedstrijden en tijdens feestjes, dan moeten er nog wat bruggetjes geslagen worden tussen de rokers en de niet-rokers.

<<<<<<<<<<< kader>>>>>>>>>

Kleurplaten wedstrijd in het kader van de rookvrije generatie

Om de jeugd nog meer te betrekken bij de mooie en ambitieuze missie van de rookvrije generatie organiseert FC Uitgeest een kleurwedstrijd. De kleurplaten kunnen aankomend weekend met naamsvermelding bij het wedstrijdsecretariaat worden ingeleverd. Onder de inzendingen wordt een wedstrijdbal verloot. De kleurplaat kan gedownload worden via www.debbiverbakel.com/portfolio_page/rookvrije-generatie.

Vrijwilliger in Beeld

Richard Ullersma is vrijwilliger bij de FABO. Foto: Anita Webbe

Elke maand laat het Vrijwilligers Informatie Punt een vrijwilliger actief in Uitgeest aan het woord. Deze maand zijn we in gesprek Richard Ullersma (56).

In het dagelijks leven werkt Richard als projectleider bij de Provincie Noord-Holland. Bij de FABO in Uitgeest leidt hij de timmerclub voor junioren in de leeftijd van 8 tot 12 jaar en de 12+ club. Dit doet hij al 17 jaar met veel plezier. "Sinds mijn zoon op de timmerclub kwam ben ik dit vrijwilligerswerk gaan doen," vertelt Richard. "Het mooiste van dit werk is de ontwikkeling die de kinderen doormaken: van het 'niets kunnen' naar het leren omgaan met gereedschap tot het uiteindelijk bouwen van een mooi werkstuk van tekening.

Wat spreekt ze aan? Dat kan van simpel tot ingewikkeld zijn. Ik probeer ze hierin uit te dagen. Veel kinderen stromen van de timmerclub door naar de modelbouwclub. Het plezier maar ook de veiligheid staat bij ons altijd voorop. (EHBO is up-to-date). Wanneer de kinderen vol trots naar buiten lopen met hun zelfgemaakte, al dan niet gemotoriseerde, creatie geeft mij dat veel energie.

Voor de kinderen betekent het knutselen ondanks inspanning toch ontspanning: lekker even je hoofd leegmaken en de digitale wereld voor een paar uur vergeten. De creativiteit die kinderen van nature al bezitten lijkt dood te bloeden door de digitale invloeden om hen heen. Het sociale aspect is zo belangrijk! Wanneer je als kind vastloopt vraag je om hulp, als je creatief bent dan weet je ook het zijspoor te vinden, doelen te bereiken en kun je anderen helpen.

Met geduld, creativiteit en een positieve instelling kom je ver in het leven. Deze kwaliteiten moet je zelf bezitten als je met kinderen werkt, maar tegelijkertijd draag je deze ook over aan hen."

Voor meer informatie over vrijwilligerswerk in Uitgeest kunt u kijken op de website van het Vrijwilligers Informatie Punt: www.vrijwilligerswerkuitgeest.nl of kom langs op maandag of woensdag van 9.30-12.00 uur. U kunt ons vinden in de hal van het gemeentehuis.

Stier neemt Uitgeester melkveehouder op de horens: "Hij vloog drie meter door de lucht"

De koeien van de melkveehouder in Uitgeest. Foto: Farmshop de Oorsprong

UITGEEST - Een melkveehouder uit Uitgeest is gisteren aangevallen door een van zijn stieren. Dat gebeurde terwijl hij een koe naar de melkput dirigeerde om haar daar te melken, zo vertelt zijn vrouw Annelies. "Toen hij die koe opjoeg, kwam er een stier op hem af en vloog hij drie meter door de lucht."

Door: Mediapartner NH Nieuws

Zoon Patrick was op het moment van de aanval bij zijn vader in de stal aan de Ziendijk, maar Annelies was thuis, op zo'n vijftig meter van de stallen. "Op een gegeven moment zag ik een politieauto met een noodvaart voorbijkomen," vertelt ze. "Toen heb ik m'n jas aangetrokken en ben naar de stallen gelopen." Daar aangekomen ziet ze haar man op een ton zitten. Haar zoon vertelt haar dat het niet bij die ene aanval is gebleven. "Toen hij op de grond lag, heeft hij nog een flinke kopstoot gekregen." Op advies van zijn zoon Patrick is hij daarna vliegensvlug via het hek het hok uit gekropen.

"Zijn werkkleren zaten helemaal onder de stront," gaat Annelies verder. "Daarom hebben we zijn jas en overall uitgetrokken voor hij de ambulance in ging." Uiteindelijk oordeelden de ambulancemedewerkers dat hij voor controle naar het ziekenhuis moest. Daar werd vastgesteld dat hij gekneusde ribben en een gekneusde pols heeft. "Na drie uur mocht hij weer naar huis, met medicatie. Maar hij moet wel rust houden."

Inmiddels is het gezin van de ergste schrik bekomen. "Natuurlijk is het schrikken," vertelt Annelies. "Maar als je hem dan ziet zitten ben je blij dat -ie nog leeft, want zo'n stier kan je zo dooddrukken." Het is niet de eerste keer dat de melkveehouder op de horens wordt genomen. "Dertig jaar geleden is het hem ook al eens overkomen," besluit zijn vrouw.

Jacqueline Naaborg is studiekeuzebegeleider "Inzicht geven in talent en motivatie is belangrijk"

Studiekeuzebegeleider Jacqueline Naaborg. Foto: Aangeleverd

Castricum - Ze studeerde toegepaste psychologie en werkte als (freelance) hr-adviseur en loopbaancoach. Toen ze drie jaar in Spanje woonde voor het werk van haar man besloot ze een andere weg in te slaan. ,,Ik hoorde zoveel verhalen over jonge studenten die stopten met hun opleiding. Dat boeide me."

Jacqueline Naaborg bedacht een traject en startte een succesvolle pilot. Inmiddels woont ze in Castricum en werkt ze vooral met tieners die in hun examenjaar zitten. "Ik ben er voor de jongeren die nog niet weten wat ze willen of twijfelen. In Nederland moet je al vroeg kiezen, dat brengt stress met zich mee. Je bent jong en er is veel keuze." Jacqueline past een assessment toe waarmee aan de hand van 24 vragen een gedragsprofiel wordt gemaakt. ,,Dit geeft o.a. inzicht in gedrag, talenten en motivatie. Dit persoonlijke gedragsprofiel wordt gekoppeld aan alle opleidingen die er zijn in Nederland, op alle niveaus."

Begeleiding in de studiekeuze van pubers is noodzakelijk, vindt Jacqueline. ,,Bepaalde systemen in de hersenen zijn nog niet volledig ontwikkeld waardoor een toekomstgerichte keuze maken op deze leeftijd voor de meesten knap lastig is. Je kunt zelf een eind komen in de begeleiding van je kind. Het allerbelangrijkste is dat je objectief blijft en in gesprek gaat vanuit de talenten en motivatie van je kind." Jacqueline schreef het eBook, 'Zeven tips om je kind te helpen bij het maken van een passende studiekeuze', dat men gratis kan downloaden op haar website. ,,Het helpt ouders hopelijk op weg. Als buitenstaander kan ik vaak helpen met een doorbraak." Over het algemeen geldt dat elke puber goed terechtkomt. ,,Soms hebben ze gewoon een langere aanloop dan nodig." Meer informatie: www.studiekeuzetop3.nl.

Sanne Veenboer en Ruud van Egmond clubkampioen 2018-2019

Sanne Veenboer op weg naar een scherpe tijd! Foto: Thijs van Tol

UITGEEST - Zaterdag 3 februari om 18.50 uur klonk het eerste startschot op IJsbaan de Meent voor de clubkampioenschappen van 2019 en waren de eerste pupillen vertrokken op de 100 meter. Stan de Ruijter reed voor het eerst onder de 14 seconden! Chris Wokke leidde het klassement na de 100 meter met 13.42.

Bij de 500 meter pakte Ruud van Egmond een ruime voorsprong op de rest en zette de tijd op 42.83, gevolgd door Brian Bloedjes (45.68). Patrick Roelands wist zijn persoonlijk record (pr) aan te scherpen en noteerde een mooie 46.26. Na de baanverzorging was het ijs weer mooi geprepareerd en wist ook Casper Schut een pr neer te zetten! Sanne Veenboer wist wat ze moest doen, namelijk haar titel verdedigen, en legde het niveau meteen hoog.

De pupillen reden inmiddels hun laatste afstand van deze avond, de 300 meter. Chris Wokke reed een zeer sterke 300 meter en is dan ook kampioen in zijn categorie geworden, gevolgd door Stan de Ruijter en Casper Schut. Bij de meisjes pupillen werd Juliette Baltus eerste.

Na de 300 meter werd er een teamsprint gereden: 3 rijders, 3 rondes en per ronde valt er een ploeggenoot af. De ploegen werden zo ingedeeld dat er een pupil, junior en een senior of master in het team zat. Het team van Chris Wokke, Roos de Boer en Benno van Tol had de teamsprint gewonnen van de andere 9 teams.

Bij de 1000 meter werd er hard gereden en verbeterde Brian Bloedjes zijn pr met ruim één seconde. Ruud reed 1.27 en wist nog meer voorsprong te pakken op de rest van de heren. Sanne Veenboer reed een uitstekende 1000 meter aangezien ze 1.1 seconde boven haar eigen clubrecord reed.

Op de laatste afstand konden de deelnemers kiezen: een 1500 of 3000 meter. Alle dames hadden voor de 1500 meter gekozen en de meeste heren kozen voor de 3000 meter. Ruud van Egmond wist deze slotafstand ook te winnen en is dan ook clubkampioen geworden! De gebroeders Roelands reden tegen elkaar en wisten elkaar goed te benutten want zij reden beiden 25 seconden van hun pr af! Sanne Veenboer reed bij de dames een zeer sterke 1500 meter. Ze wist de rest van de dames achter zich te laten en werd bij de dames clubkampioen! Voor klassementen en uitslagen zie: ijsclubuitgeest.nl.

Door: Thijs van Tol

FC Uitgeest toont 'fighting spirit'

UITGEEST - Het is een mooie Engelse term , 'fighting spirit'. In de Cambridge dictionary wordt het als volgt omschreven: 'the willingness to compete or do things that are difficult' ofwel 'de wil om te strijden en moeilijke problemen tegemoet te treden'. In een knotsgekke wedstrijd, uit bij DSOV, toonde FC Uitgeest maar weer eens aan dat het in vergelijking met de wedstrijden voor de winterstop bezig is het anders en beter te doen.

Daar waar wisselvalligheid en soms lankmoedigheid het team nog weleens parten speelde, zien we nu een ploeg die vaak loeischerp is, bereid is strijd te leveren en niet schrikt van een tegenstander die er twee keer in slaagt om op voorsprong te komen. De uiteindelijke 3-5 op het scorebord was vooral het gevolg van teamwork en 'fighting spirit'. FC Uitgeest startte verrassend genoeg met de vorige week nog uitblinkende Kick Smit op de bank en voor hem de wat verdedigender ingestelde Daan Hamaker op zijn plaats. Zij van FC Uitgeest hadden wat goed te maken want in de thuiswedstrijd tegen de ploeg uit Vijfhuizen werd een kansloze 0-4 nederlaag geleden.

Vanaf de aftrap ontspon zich een wedstrijd zoals je die zelden ziet op de amateurvelden. Twee ploegen die vol gas vooruitgingen en in de hoogste versnelling bleven voetballen. Al in de 1e minuut was het raak. Keeper Van der Giezen verwerkte buiten het strafschopgebied een bal niet lekker waarna het leder pardoes voor de voeten van Mike Olgers belandde die razendsnel Lester Half aanspeelde. Zijn uithaal liet de inmiddels dolende keeper Van der Giezen kansloos. 0-1. In de 13e minuut was het alweer gelijk. De ijzersterke spits Lomis van DSOV controleerde prachtig de bal en schoot via de paal binnen. 1-1. In duizelingwekkende vaart ging het verder. Stan Vrouwe en Mats Idema waren met kopballen dicht bij de voorsprong maar het was wederom Lomis die in de 27e minuut scoorde nadat hij de bal via de lat gelukkig voor de voeten had gekregen. 2-1. Voort ging het weer. Een prachtige dieptepass in de 28e minuut op de weg sprintende Max Dekker, een heerlijke controle (wat een aanwinst is hij toch dit seizoen) en een fraaie treffer. 2-2. Een minuut later. Spits Te Vrede draait handig weg en laat keeper Sem Bleeker kansloos. 3-2.

Rust. Tijd om even adem te halen. Kan het nog gekker? Jazeker! FC Uitgeest vliegt wederom uit de startblokken. Al in de 46e minuut kopt de vandaag uitstekend spelende Daan Hamaker de bal steenhard op de lat. In de 54e minuut is het toch raak. Gekluts en geklungel voor het doel van keeper Van der Giezen en een lachende Jorn Brouwer die de bal in het doel gewerkt heeft. 3 -3. Vervolgens een gelijk opgaande strijd met kansen voor beide ploegen. Maar jij, de spelers en de andere toeschouwers weten dat het dan nog lang niet gedaan is. Zo'n wedstrijd is het geworden. Je hebt het nog niet bedacht of Lester Half besluit nog maar weer eens te laten zien over unieke kwaliteiten te bezitten. Een hoge 'moonball' wordt door hem in het strafschopgebied, schuin links van het doel staande, in één keer op de schoen genomen. Arme Van der Giezen. Hij hoorde alleen het geluid. 3-4. Een terecht gegeven strafschop in de 71e minuut zorgt uiteindelijk voor opluchting bij FC Uitgeest. Jorn Brouwer klaarde het klusje. Het zorgt voor een bijzondere eindstand. 3 -5.

Een fraaie winst, behaald door een collectief van jongens met 'fighting spirit'. Het is vooral dat laatste wat een goed gevoel geeft. Samen gedaan! Volgende week maar weer jongens! (De Afvallende Bal)

FC Uitgeest maakt kennis met OldStars walking football

UITGEEST - De gemeente Uitgeest maakt komende maand nader kennis met OldStars walking football. FC Uitgeest organiseert namelijk, in samenwerking met Careworx en het Nationaal Ouderenfonds, kennismakingstrainingen om geïnteresseerden uit de regio kennis te laten maken met de spelvorm.

De trainingen vinden plaats vanaf donderdagavond 7 februari 2019 en worden elke 14 dagen gegeven. Inmiddels bieden ruim driehonderd Nederlandse clubs OldStars walking football aan, waaronder ook de lokale voetbalverenigingen ODIN'59 en S.V. Spaarnwoude. Sport Vereniging Beverwijk is in de opstartfase.

OldStars walking football
OldStars walking football is een uit Engeland afkomstige variant op het reguliere voetbal, waarbij plezier en sociale contacten vooropstaan. Bij dit speltype mag alleen gewandeld worden en dus niet gerend. Dit om blessures te voorkomen en 55-plussers de mogelijkheid te bieden mee te kunnen doen. Hierbij wordt 6 tegen 6 gespeeld, zonder keepers. Lichamelijk contact is verboden en er mogen geen slidings worden gemaakt. Hierdoor ligt de nadruk op het positiespel en is het de perfecte variant voor mensen die lang niet hebben gevoetbald of pas op late leeftijd willen beginnen met voetbal. Meer informatie over de spelvorm is te vinden op het landelijke platform www.oldstars.nl.

Uitslagen tafeltennisvereniging Uitgeest

UITGEEST - Team 1 stond bijna geheel op het podium van de clubkampioenschappen van TTAZ en begon dit seizoen heel sterk tegen Castricum 1.

Heel sterk zelfs. Jelle van Werkhoven, huidig clubkampioen, Patrick Rasch de nummer twee en Henk Spoelstra (geen podiumplek) lieten deze avond niks liggen en haalden het maximale uit de ontmoeting. 10-0 voor TTAZ. Team 2 was op bezoek in Holendrecht. Het leek een catastrofale avond te worden, de eerste drie partijen die gespeeld werden gingen naar de tegenstander. Bij de dubbel werd de spies omgedraaid. Alleen Peter Middel liet nog een puntje liggen. Wim Baltus en Rob de Boer haalden met gemak ieder 2 punten binnen en wonnen daarmee met 4-6. Team 3 speelde in Weesp tegen The Victory 8. Dennis Janssen liet het eerste puntje liggen maar smashte de laatste twee en de punt voor de dubbel samen met Dimitry van der Park richting Uitgeest. Dimitry vocht deze avond hard en won ook twee enkels in vijf games. Eugenie Rasch kon helaas geen punt mee naar huis nemen. 5-5 werd het.

In de DUOCompetitie verloor Team 2 helaas met 3-2 van Doko (V) 2, ook hier presteerde Dimitry weer uitermate goed. Een speler om in de gaten te houden!

LieftingFit officieel sponsor van FC Uitgeest 6

Foto: LieftingFit

UITGEEST - LieftingFit is officieel sponsor van FC Uitgeest 6, dat in de eerste wedstrijd in het nieuwe tenue meteen 7-1 winst wist te pakken! Superprestatie, gefeliciteerd mannen!

Ingrijpende opknapbeurt voor De Koog

UITGEEST - De Koog krijgt een ingrijpende opknapbeurt. De wijk moet veiliger, groener en duurzamer. De gelegenheid wordt aangegrepen om de wijk meteen voor de toekomst bestendig te maken.

Door: Lucia Rodenburg


Bijvoorbeeld door maatregelen te treffen die de wijk moeten wapenen tegen hittestress en wateroverlast. Regenwater moet bijvoorbeeld naar sloten worden afgevoerd, en niet richting het riool. Daarnaast komen er zogeheten 'wadi's', plekken met water die als buffer werken bij overvloedige regenval.

Het riool wordt sowieso grondig aangepakt en er moet meer groen komen. Daarnaast moet de Kooglaan autoluw worden, worden de Benesserlaan en de Vrijburglaan de wegen voor het doorgaande verkeer, en komen er gecentreerde parkeerplaatsen, zodat bewoners niet meer langs de kant van de weg parkeren. 'Minder blik op de weg', zoals Sweco het verwoordde.

17 miljoen euro
Wethouder Van Weel benadrukte dat het om een schetsontwerp gaat, en dat er nog van alles aan kan veranderen. Meest opvallende punt: het budget is 8 miljoen euro, maar het schetsontwerp zoals het er nu ligt zou 17 miljoen euro gaan kosten. Volgens Van Weel moeten er daarom 'keuzes gemaakt worden.'

De aanwezige raadsleden, van wie een groot deel zelf in de wijk woont, waren niet te speken over de geraamde kosten. D66 sprak over "rondkijken waar je allemaal op vakantie kunt terwijl je maar budget hebt voor een weekendje Texel".

René Oud (D66): "Het is een open deur dat de wijk veiliger moet, maar daarom maak ik mij juist zorgen over het plan om de Benesserlaan als doorgaande weg in te richten. Die is naar mijn idee veel te smal."

'Niet realistisch'
Judie Kloosterman (CDA) verbaasde zich over de kostenkant. "Er is niet opeens een pot met geld die ons gebracht gaat worden. En 'Minder blik op de weg' klinkt heel mooi, maar is niet realistisch. Een gemiddeld huishouden heeft tegenwoordig twee auto's, daarom zijn er juist parkeerproblemen."

"Met minder parkeerplaatsen krijg je alleen maar meer wildgroei van auto's. Als ik hoor dat het parkeer- en verkeersonderzoek nog plaats moet vinden, lijkt me duidelijk dat het juist aan de voorkant moet gebeuren en dat we moeten onderzoeken of het plan überhaupt kans van slagen heeft."

Jack Zwarthoed (CDA) voegde daaraan toe: "Het plan zou 17 miljoen kosten, terwijl de gehele investeringsruimte 18 miljoen is. En ik denk dat we nog wat meer dingen te doen hebben in Uitgeest. Dit is wel heel erg ambitieus. Ik denk dat we de verwachtingen nu al moeten temperen."

'Geen nieuwe problemen creëren'
Wethouder Van Weel herhaalde dat er daarom keuzes gemaakt moeten worden. "Dit plan kan nog aan alle kanten bijgeschaafd worden. En wat parkeren betreft moeten we inderdaad uitgaan van de realiteit, niet van dromen. Een ideaalbeeld blijkt in de werkelijkheid vaak weerbarstig. Mensen willen niet naar een hofje om hun auto te parkeren. We willen geen plannen maken om nieuwe problemen te creëren."

De projectleider antwoordde daarop dat ze flexibel willen omgaan met het aantal parkeerplaatsen. Van Beek: "We willen de wijk zo inrichten dat we in de toekomst het aantal parkeerplaatsen kunnen uitbreiden of juist verminderen, net hoe de vraag zich in de toekomst ontwikkelt."

Meer inspraak
Jan Schouten van de PU stelde erg benieuwd te zijn naar de meningen van de andere bewoners in De Koog. "In de workshops zijn de meningen van 45 mensen meegenomen maar ik ben ook benieuwd naar wat de rest van de wijk vindt. Er komen nog meer momenten voor inspraak en ik wil daar graag expliciet om vragen."

Ook van bewoners op de publieke tribune kwamen vragen. "Geef ons wat mogelijk is voor 8 miljoen. Ga niet fantaseren, maar wees eerlijk en zeg wat wij mogen verwachten voor dat bedrag."

'Verkeersveiligheidsargument opgeklopt'
Een andere bewoner zette vraagtekens bij de stelling dat de wijk gevaarlijk zou zijn. "De provinciale weg en de Geesterweg, dat zijn gevaarlijke wegen. Binnen de wijk weet ik het nog zo net niet. Ik zie niet veel problemen en naar mijn idee wordt het verkeersveiligheidsargument opgeklopt."

Weer een andere bewoner opperde om op de Kooglaan gescheiden rijbanen te maken, met extra groen in de middenberm. Sweco en de projectleider verzekerden alle suggesties mee te nemen in het verdere onderzoek.

Planning
In maart of april vindt de derde workshop plaats 'van schetsontwerp naar voorlopig ontwerp'. In september of oktober is er een inloopbijeenkomst voor alle bewoners van De Koog. De start van de werkzaamheden moeten half 2020 gaan plaatsvinden. (Kijk voor meer informatie en de gehele planning op Uitgeest.nl.)

Winterkampioen zet goede spel voort

Woman of the Match: Lotte Smit. Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Trainer/coach Frits Walsmit had er alles aan gedaan om zijn team na de winterstop weer in opperste staat van paraatheid te krijgen. In de bestuurskamer kregen de dames van FC Uitgeest een filmpje voorgeschoteld waarin zij bemoedigend werden toegesproken door meerdere lokale en nationale voetbalkenners, waaronder Ferdy Druijf en Ernest Faber. Vol enthousiasme en vertrouwen vertrok het team richting Amsterdam.

Frits zijn plan had gewerkt. Met Danique van Weelden weer in het doel en versterking vanuit de jeugd in de vorm van Janouk Scholten en Gwen Truijens begon Uitgeest uitermate sterk aan de wedstrijd. In de eerste minuten werden meerdere kansen gecreëerd en werd duidelijk dat FIT avv VR1 een moeilijke middag tegemoet ging. In de 18e minuut werd de inzet van Sophie Walsmit gekeerd, maar Daniëlle Kortekaas stond als altijd klaar om de bal alsnog langs de keeper te koppen, 0-1. Ook aanvoerder Kelly Selvius mocht haar doelpuntje meepikken. Een gekeerde hoekschop werd opnieuw ingebracht. Vanuit de 1-2 met Bo Smit ging Kelly alleen op de keeper af en schoot de bal goed geplaatst langs de keeper, 0-2. Nog geen twee minuten later werd de keeper van FIT opnieuw gepasseerd, nadat de gelanceerde rechtsbuiten Lotte Smit de aanval vervolgde met een goed schot, 0-3.

FIT snapte dat er iets moest gebeuren en ging na rust 4-4-2 spelen. Dit bracht Uitgeest enigszins uit balans en de eerste tegentreffer was een feit, 1-3. Uitgeest herpakte zich echter snel. Goed doorstomen van Lotte aan de rechterkant leverde een assist op aan de weer goed spelende Bo, 1-4. Anouk de Goede was al een paar keer gevaarlijk geweest, maar had het doel nog niet gevonden. In de 70e minuut was het wel raak. Sophie bracht de aanvaller goed in positie, waarna Anouk haar ding kon doen en de bal op de wreef hard langs de keeper schoot, 1-5. Hierna liet Uitgeest de teugels iets vieren en kwam FIT zelfs terug tot 3-5.

Ondanks de mindere eindfase was Uitgeest oppermachtig en liet de ploeg zien waarom het de gedoodverfde favoriet is voor het kampioenschap. Volgende week kunnen zij zelfs 11 punten los komen te staan als zij thuis de nr. 2 van de competitie, Rkvv Velsen VR3, weten te verslaan.

Woman of the Match: Lotte Smit
Ze was snel, krachtig, zuiver en scherp. De tegenstander werd logischerwijs gek van deze vlotte buitenspeler en dat maakt haar de uitblinker van deze wedstrijd.

Schaatsseizoen Wesley Hollenberg boven verwachting goed

UITGEEST - Onze plaatsgenoot Wesley, 19 jaar, heeft dit seizoen de overstap gemaakt naar Schaatsteam Hoorn, onder leiding van Lieuwe Mulder en Martin Admiraal (ook woonachtig in Uitgeest). Dit is een semi-professioneel team, waarbij er meer en intensiever getraind wordt, en de begeleiding meer op de individuele rijder gericht is.

Zowel fysiek als mentaal wordt hij goed gestuurd. Hierdoor heeft hij dit jaar een mooie groei door kunnen maken. Dit heeft ervoor gezorgd dat hij tijdens zijn deelname op 8 en 9 december aan de Gruno Bokaal in Groningen een prachtige 10e plaats in het eindklassement heeft behaald. Hiermee stond hij 1e reserve voor deelname aan het NK senioren die voor 26 en 27 januari gepland stond. Doordat Wesley zijn laatste jaar als junior doormaakt was dit op zich al een mooie prestatie. Dit was tevens een van zijn doelen voor dit seizoen, en in de week van 20 januari kreeg hij te horen dat hij aan de start mocht verschijnen! In een vol Thialf met 11.000 bezoekers verschijnt hij, aardig gespannen, aan de start voor zijn debuut bij de senioren, tussen grote namen als Douwe de Vries en Chris Huizinga.

Wesley reed daar een mooi persoonlijk record op de 500m, zijn tijd werd aangescherpt naar 38.12, zijn tijd op de 5km kon hij niet verbeteren, hier bleef zijn persoonlijk record 6.52,74. De 2e dag stond nog een 1.500m op het programma, hier reed hij een prachtige rit met een verbetering van bijna 1,5 sec naar een tijd van 1.52,39. Hiermee is de limiet voor de 3e serie Rabo Holland Cup gereden, (waar ook de Gruno Bokaal onderdeel van is) waar hij waarschijnlijk komende zaterdag in Tilburg aan mag mee doen.

Afgelopen weekend werd ook nog het NK junioren, wederom in Groningen, gereden. Hiervoor had Wesley zich rechtstreeks geplaatst. Het deelnemersveld bij deze leeftijdscategorie is sterk, en de onderlinge verschillen zijn dan ook minimaal. Na een redelijke eerste dag, met een 500m en 1500m, waarbij vooral de laatste afstand goed liep, stond hij op een 14e plaats in het tussenklassement. De 2e dag werd er 1000m gereden, hierbij heeft hij zijn persoonlijk record van 1.14,93 exact geëvenaard. Dat was de tijd die hij in Inzell reed, en de omstandigheden waren nu toch wat minder. Hiermee was hij naar een 10e plek gestegen en mocht hij ook de laatste afstand van 5km rijden. Door wederom een vlakke rit te rijden, en met 6.57,42 de 5e tijd te noteren, was de 8e plaats in het eindklassement een grote prestatie.

Dit jaar heeft Wesley voor het eerst Uitgeester bedrijven die zijn paksponsor zijn, hoofdsponsor Smits Keukens en DMF Dietvorst als sub hoofdsponsor. Daar is hij de bedrijven zeer erkentelijk voor! Ook de bedrijven Zonluik, Tuincentrum Frits Janssen, Ton Scholten, Fietsshop Uitgeest en BD design staan nog altijd achter deze jonge, gedreven sporter en steunen hem.

Hidde Buur slim en sterk

AKERSLOOT - Hidde Buur heeft dik verdiend de wekelijkse donderdagavondwedstrijd in Akersloot om de Kids and Parents Bikeschool (KPB) mountainbikecup gewonnen.

Bij een temperatuur van enkele graden onder nul op een sneeuwvrij parcours op Sportcomplex de Cloppenburgh werd het Chris Kemp gegund de eerste kilometer voor zijn rekening te nemen. Daarna was het duo Wout Bakker/Hidde Buur weer aan de beurt. Dit wekelijkse gevecht leverde om beurten een winnaar op. Dit keer nam Wout Bakker, zoals zo vaak, de leiding op zich en ging voorop in een straf tempo met Hidde Buur ogenschijnlijk makkelijk volgend in het wiel. De anderen moesten toezien hoe dit tweetal de koers bepaalde. Op de meest technische stukken liet Wout Bakker het tempo stokken om vervolgens op de lange rechte einden de snelheid schrikbarend op te voeren om te proberen Hidde Buur kapot te krijgen. Deze tactiek leverde niet het gewenste resultaat op, maar had wel tot gevolg dat Henk Jan Verdonk senior door dit hollen en stilstaan het duo kon naderen en zelfs zou kunnen gaan bedreigen. De slimme Hidde Buur zag de bui al hangen en besloot na ongeveer 40 minuten de door zijn eigen toedoen uitgebluste Wout Bakker achter zich te laten. Het tempo bij Bakkertje was daarna helemaal zoek, zodat Verdonk senior hem ruim voor tijd wist in te halen en terug te zetten naar een toch dappere derde plek.

Klaverjassen korfbalvereniging Stormvogels

UITGEEST - Vrijdag 8 februari is er weer een klaverjasdrive in de kantine van Stormvogels aan de Niesvenstraat. Er zijn weer mooie prijzen te winnen met het kaarten en de loterij. De aanvang is 20.00 uur. U bent van harte welkom.

CDA: 'Onderschatting bouwkosten'

UITGEEST - De raad is tijdens de raadsvergadering van donderdagavond 31 januari akkoord gegaan met het collegewerkprogramma 2018 – 2022. Hierin staat dat er twee volwaardige scholen zullen worden gebouwd, een in De Koog en een in het Oude Dorp.

Door: Lucia Rodenburg


Het CDA vreest op een glijdende schaal terecht te komen als het om financiën gaat. Jack Zwarthoed: "Dit wordt een salamitactiek. Steeds weer de begroting een klein beetje wijzigen om er uiteindelijk fors overheen te gaan. Gemeenten onderschatten de bouwkosten van tegenwoordig en rekenen met oude ideeën. We zadelen de toekomstige bestuurders op met torenhoge kosten. Dit kan niet waar zijn."

'Doen wat kan, in plaats van wat moet'
Ook de VVD stond niet te springen over het voorstel. Mike Zuurbier: "Dit is weer een gemiste kans voor Uitgeest. De ouders en de scholen zelf wilden graag één grote school op de ijsbaan. Dat is waar zij om vroegen. Zo zouden er vier bouwlocaties voor woningen vrijkomen na de sloop van de oude basisscholen en hoeven we daarvoor geen weilanden op te offeren. Echter, de PU wilde koste wat kost een school op twee locaties. Dat kost 3,7 miljoen extra! Dat mogen de inwoners gaan ophoesten. Bovendien missen we zo twee bouwlocaties. Moeten we dan tegenstemmen? Maar wat betekent dat? Wéér vertraging. De situatie is door onveilige en ongezonde gebouwen zo nijpend dat de scholen maar hebben ingestemd met twee locaties. We kunnen het nu niet maken om nog langer uit te stellen. We doen het enige dat kan, in plaats van wat eigenlijk zou moeten. Daarom stemmen wij voor, maar met tegenzin."

Jan Schouten (PU) bracht ertegen in dat het niet zo is dat het college niet meer terugkomt voor toestemming bij volgende begrotingswijzigingen. Zwarthoed: "Maar als er straks een school staat die half af is, kunnen we niet meer terug. Deze discussie moeten we vooraf voeren, en niet halverwege."

Op de hoogte houden
Wethouder Brouwer antwoordde dat 6,5 miljoen euro het kader is. "En we nemen u mee in elke stap die we zetten. We komen niet bij pas bij u terug als de eerste paal geslagen is." Dit gaf Bert Weijers (OFBW) vertrouwen. "We worden op de hoogte gehouden van iedere stap in de voorbereiding, de locatiekeuze, de architectkeuze. We zijn nog lang niet aan het bouwen!"

Zwarthoed was allesbehalve overtuigd. "Natuurlijk gaat het college ons op de hoogte houden. Maar er komen forse tegenvallers, ook in het sociaal domein. We hebben eerst een duidelijke onderbouwing van alle kosten nodig. Wij als raad hebben een controlerende functie maar die laten we hier compleet varen."

'Zoek het eerst beter uit'
D66 diende een motie in waarin de partij vraagt om een betere onderbouwing van de kosten. René Oud: "U vraagt ons een besluit te nemen, maar er zijn nog zoveel vraagtekens. Wij willen oprecht meewerken, maar zoek dit eerst beter uit. Ik zou geen knip voor de neus waard zijn als ik dit niet tot op de bodem uitgezocht zou willen hebben."

Deze motie haalde het met 6 stemmen voor en 9 tegen echter niet. Het raadsbesluit om in te stemmen met het collegewerkprogramma kreeg uiteindelijk 11 stemmen voor en 4 tegen. De volgende stap in de richting van de bouw van twee scholen is dus gezet.

Sloop Paltrokschool nog dit jaar
Een andere motie, ingediend door het CDA, kon op meer steun rekenen. In de motie werd voorgesteld de sloop van de Paltrokschool nog in 2019 te beginnen. Het gebouw staat al jaren leeg en wordt nu als antikraak bewoond. Het kost de gemeente jaarlijks 30.000 euro. De motie werd unaniem aangenomen.

Programma's OSU Radio

Maandag
00.00 – 02.00 Love Songs.
02.00 – 07.00 Relaxed door de Nacht.
07.00 – 09.00 Bart van der Molen – In de Ochtendshow.
09.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12.00 Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich.
13.00 – 15.00 John van der Geld – In Het Wilde Weg
15.00 – 19.00 Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
19.00 – 20.00 Bart van de Heuvel – Barts Guitar Place.
20.00 – 22.00 Carry Munter – Carry's Music Machine.
22.00 – 24.00 Rythmo del Mundo – Salsa Radio.

Dinsdag
00.00 – 07.00 Relaxed door de Nacht.
07.00 – 09.00 Bart van der Molen – In de Ochtendshow.
09.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12.00 Nonstop met Lokale en Regionale Informatie.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich.
13.00 – 14.00 Oranje Top 30 (HH)
14.00 – 15.00 Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
15.00 – 18.00 Infomagazine
18.00 – 20.00 Camille Jansen – Hits from the Heartland.
20.00 – 24.00 Nonstop.

Woensdag
00.00 – 07.00 Relaxed door de Nacht.
07.00 – 09.00 Bart van der Molen – In de Ochtendshow.
09.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12:00 Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich
13.00 – 16.00 Tom Jacobs – Drie Decenia Hits.
16.00 – 18.00 Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
18.00 – 20.00 Lisette & Paula – Dier en Welzijn.
20.00 – 22.00 Paul van den Berg – Carte Blanche.
22.00 – 24.00 Nonstop.

Donderdag
00.00 – 07.00 Relaxed door de Nacht.
07.00 – 09.00 Bart van der Molen – In de Ochtendshow.
09.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12.00 Nonstop met Lokale en Regionale Informatie.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich
13.00 – 15.00 Radio Kornak – Schoolradio
15.00 – 16.00 Nonstop met Lokale en Regionale Informatie.
16.00 – 18.00 Bart van der Heuvel – Muzikale Tijdmachine.
18.00 – 20.00 Lisette Prager – Lisette Pakt Uit.
20.00 – 22.00 Hugo Smit – Soultrain.
22.00 – 24.00 Rob Offerhaus – Muziek voor het slapen gaan.

Vrijdag
00.00 – 07.00 Relaxed door de Nacht.
07.00 – 09.00 Bart van der Molen – In de Ochtendshow.
09.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12.00 Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich.
13.00 – 15.00 Leo van Zwol – Hollandse Toppers.
15.00 – 17.00 Johnny van der Geld – The Other Side of Elvis.
17.00 – 20.00 Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
20.00 – 22.00 Joop Schouten – Thank God it's Friday.
22.00 – 24.00 Mike Lambooij – Vinylized & More.

Zaterdag
00.00 – 03.00 DJ Keanu – The Sound of Ibiza.
03.00 – 08.00 Dancing door de Nacht
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 11.00 Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
11.00 – 12.00 Oranje Top-30.
12.00 – 14.00 Louis Carpaij – Prettig Weekend.
14.00 – 18.00 Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
18.00 – 20.00 Lisette Prager – Gezondheid & Lifestyle.
20.00 – 22.00 Richard Schmitt – Back to the Dancefloor.
22.00 – 24.00 Tom Jacobs – Club 106.
00.00 – 03.00 DJ Keanu – Sounds of Ibiza.

Zondag
03.00 – 08.00 Relaxed door de nacht.
08.00 – 09.00 Songs of Praise.
09.00 – 10.15 Live kerkdienst vanuit de katholieke kerk.
10.15 – 12.00 Nonstop met lokale en regionale informatie.
12.00 – 14.00 Louis Carpaij – Prettig Weekend
14.00 – 15.00 OSU Cabaret.
15.00 – 17.00 Rob Offerhaus – OSU Sport op Zondag
17.00 – 18.00 Bart van der Heuvel – Rock & Roll Jukebox.
18.00 – 20.00 Intermezzo – Klassiek
20.00 – 22.00 Jazzylicious- Blues and Big Bands.
22.00 – 24.00 Nonstop met Lokale en Regionale informatie.

De programma's zijn informatief, sportief, muzikaal en gezellig maar vooral voor en door Uitgeesters waarbij Uitgeester gezelligheid en lokale informatie vooropstaat.

Lijkt het je leuk om ook een radioprogramma te maken? Te presenteren, de techniek bij een programma te verzorgen, de redactie te helpen of heb je een programma-idee en wil je graag meewerken? Van jong tot oud, iedereen is van harte welkom. Meer informatie? Stuur een mailtje naar info@osuradio.nl of kom langs in de studio. De koffie staat altijd klaar.

U vindt de OSU in de ether op 106FM, Ziggo 104.5FM, Ziggo kanaal 918 en via internet.

Den Skyldige bij Filmhuis De Zwaan Cultureel

Beeld uit de spannende film Den Skyldige. Foto: Aangeleverd

UITGEEST - De spannende film Den Skyldige (The Guilty) draait vrijdag 15 februari bij Filmhuis De Zwaan.

In afwachting van een rechtszaak omtrent zijn handelen bij een incident, is politieagent Asger tijdelijk uit zijn functie ontheven en gedwongen om te werken bij de alarmcentrale. Hij beantwoordt een noodoproep van een verwarde vrouw die vermoedelijk slachtoffer is van een ontvoering. Het verhaal speelt zich af in één kamer, gedurende één avond. De film weet de spanning uiterst effectief op te voeren. De groeiende frustratie van Asger, slechts bewapend met een koptelefoon als enige hulpmiddel is duidelijk voelbaar, waarbij zijn geduld, emoties en mentale weerbaarheid op de proef worden gesteld. Deze Deense film heeft meerdere prijzen gewonnen.

De zaal is open vanaf 19.45 uur en de film begint om 20.15 uur. Toegang € 6,- (Vrienden van de Zwaan € 5,-). Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Boekhandel Schuyt aan de Middelweg 139 in Uitgeest, of aan de zaal, indien nog beschikbaar.

Line-up voor weer een goed gevuld Open Podium bij De Zwaan Cultureel

De jonge Iraanse dichter en schrijver Sholeh Rezazadeh. Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Zaterdag 16 februari belooft weer een sfeervol en gezellig Open Podium te worden. We zetten de artiesten voor je op een rijtje.

Sholeh Rezazadeh is een jonge Iraanse dichter en schrijver. Zij heeft drie bundels in het Perzisch uitgegeven. Zij woont in Nederland en is hier sinds 2016 bezig met schrijven en voordragen. Haar eerste Nederlandstalige boek zal binnenkort uitgegeven worden. Fatima Zohra-Buurman zingt en speelt gitaar en keyboards. Ze brengt eigen liedjes en Zuid-Amerikaans repertoire. William Dashwood is een Engelse singer/songwriter die tegenwoordig in Nederland woont. No Pasa Nada, een gitaar- en zangduo, speelt eigen liedjes en covers. Zanger/gitarist Johan Kruizinga heeft een breed repertoire van popklassiekers, altijd goed als sfeermaker. Len en Mar, een gitaar- en zangduo, speelt eigen liedjes en Americana.

Het Open Podium vindt maandelijks plaats, de vervolgdata kun je vinden op www.dezwaancultureel.nl. De zaal is open vanaf 20.15 uur, de optredens beginnen om 20.30 uur. De toegang is natuurlijk ook dit keer gratis!

Vieringen

Vrijdag 8 februari 19.15 uur: Woord en Communieviering.
Zondag 10 februari 09.00 uur: H. Eucharistieviering m.m.v. de Cantorij.

Onderwijsassistent blij met excuus Kennemer College: "Geef mezelf een klop op de schouder"

Links de beelden van het incident en rechts de docent voor de camera van NH Nieuws. Foto: NH Nieuws

REGIO - Gerrit Keeman is tevreden met de excuses die het Kennemer College aan hem heeft gemaakt. Toen de schooldirectie hem na het inmiddels beruchte 'nekvelincident' schorste en naar huis stuurde, zag hij dat als een motie van wantrouwen. Vanmiddag liet de school weten dat het een misverstand was, en bood excuses aan voor de gebrekkige communicatie.

Door: Mediapartner NH NIeuws

"Ik ben voldaan. Ik heb alles besproken wat er te bepraten viel en daar is adequaat op gereageerd," vertelt Keeman voor de camera van NH Nieuws. Omdat hij eind januari met vervroegd pensioen zou gaan, hoopte hij op een waardig afscheid. Toen excuses uitbleven, begon hij te twijfelen over wat er zou gebeuren. Dat afscheid krijgt hij, zo blijkt uit de gezamenlijke verklaring die de school en Keeman vanmiddag openbaar maakten. De directie betreurt dat Keeman de schorsing als een motie van wantrouwen heeft beschouwd, zo valt in de verklaring te lezen. "Wij gunnen hem uiteraard een positieve afsluiting van zijn betrekking hier."

Hoe die positieve afsluiting invulling krijgt, moet nog blijken. Voorlopig gaat de onderwijsassistent genieten van zijn vervroegd pensioen. "Ik deed dit al tussendoor om nog wat voor de maatschappij te betekenen, maar het is nu mooi geweest. Ik vind dat ik het goed gedaan heb. Ik geef mezelf een klop op de schouder. En ik ben er ook trots op."

Moegestreden
Hij is moegestreden, maar vond het zeker "de moeite waard" om de publiciteit op te zoeken. "Maar dat komt ook omdat ik heel veel ruggensteun heb gehad. Het is landelijk opgepakt en dat is gewoon fantastisch. Dat heeft mij ook op de been gehouden om dit te doen." Nadat hij was weggestuurd, kreeg Gerrit uit alle hoeken steunbetuigingen. Een petitie leverde bijna 10.000 handtekeningen op en hij kreeg van heinde en verre kaarten opgestuurd. "Als ik ze over de vloer uitspreid, dan heb ik een nieuwe vloerbedekking. Een warme vloerbedekking."

Nekvelincident
Keeman kwam in het nieuws toen er een video viral ging waarin te zien is hoe hij een akkefietje met een leerling heeft. Als die leerling een opmerking over Keemans moeder maakt, pakt hij de leerling bij zijn nek en spreekt hem vermanend toe. De beelden staan op www.uitgeester.nl.